Meniu Închide

PUTEREA LUI DUMNEZEU DE TRANSFORMARE – Partea întâi

Print Friendly, PDF & Email

Să ne plecăm capetele și să ne rugăm. Doamne Isuse, Îți mulțumim pentru privilegiul de a fi din nou aici. Doamne, mila Ta se înnoiește în fiecare dimineață și harul Tău în viețile noastre este fără măsură. Îți mulțumim pentru că putem sta să ne rugăm împreună și să ne închinăm Ție. Doamne, Îți mulțumim pentru atmosfera care este aici în seara aceasta când mergem într-un serviciu de casete și ascultăm această casetă. Dumnezeule, Te rog fă să fie mai mult decât simpla ascultare a unei casete. Dă-ne descoperirea divină a Cuvântului Tău, pentru că toți putem asculta cu urechea umană cuvintele care vin prin vibrația sunetului, dar avem nevoie de mai mult, Doamne, avem nevoie de Tine ca să însuflețești Cuvântul din inimile noastre, pentru a-L face viu în noi și pentru a ne aduce descoperirea asupra Lui. Te rog să faci aceasta, Doamne. Te rog să ai calea Ta cu fiecare dintre noi și să ne vorbești în mod individual. Doamne, în timp ce ne vorbești prin Cuvânt, cerem binecuvântarea Ta peste tot ceea ce spunem și facem, în Numele lui Isus Hristos. Amin.

În timp ce stăm în picioare, vom citi Scriptura de deschidere din seria aceasta, apoi vom asculta caseta cu mesajul, Puterea lui Dumnezeu de a transforma. Fratele Branham începe cu textul din Romani 12.1-2:

Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta să fie din partea voastră o slujbă duhovnicească.

Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită.”

În seara aceasta vom trece prin mesajul „Puterea lui Dumnezeu de a transforma.” O vom asculta în trei părți și  fiecare va dura aproximativ 45 minute. Dacă vă amintiți, am așezat șase predici  într-o anumită ordine, și anume:

– 1962.03.18   – Cuvântul vorbit este Sămânța originală,

– 1962.09.08   – Stadiul prezent al slujbei mele,

– 1962.12.30E – Este acesta semnul sfârșitului?,

– 1963.03.17E – Intervalul dintre cele șapte Epoci ale Bisericii și cele șapte Peceți,

– 1063.03.24E – Pecetea a șaptea,

– 1963.07.28   – Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită.

Când am cerut bisericii să parcurgă aceste predici, am avut un motiv, și le-am pus în această ordine pentru că a fost o mare binecuvântare să văd tranziția în lucrarea fratelui Branham, pentru că el venea cu adevărat la împlinirea Apocalipsei 10.7 care se leagă direct cu Maleahi 4. Când parcurgi aceste predici, acest lucru iese în evidență  și prinde viață. Anul acesta am ales încă patru titluri:

– 1965.09.11 – Puterea lui Dumnezeu de a transforma,

– 1962.03.11 – Cea mai mare bătălie care s-a dat vreodată,

– 1965.12.05 – Lucruri care urmează să fie,

– 1965.12.07 – Călăuzire.

În seara aceasta vom asculta mesajul, „Puterea lui Dumnezeu de transformare.” Întotdeauna fratele Branham a încercat să-i capteze pe oamenii cu care vorbea, ca să-i facă să înțeleagă ce spunea, iar când vorbea în fața oamenilor denominaționali, el spunea lucrurile într-un anumit fel. Îmi amintesc că odată, după deschiderea Peceților, fratele Branham a  predicat în fața unei autorități regale și a spus: „De unde știi că numele tău nu ar putea să fie scris în Numele  Familiei din Cartea Vieții Mielului, în această seară?”

Ei bine, aceasta este total contrar cu ceea ce învață el în tot Mesajul. Astfel, el ne-a învățat că toate numele care au fost scrise vreodată în Cartea Vieții Mielului, au fost scrise înainte de întemeierea lumii, Cartea a fost pecetluită, și nu s-a mai adăugat nici un nume nou, de atunci. Fratele Branham nu și-a schimbat învățătura, iar tu nu folosești acest citat ca să spui: „Oh, fratele Branham și-a schimbat învățătura. S-a răzgândit.”

El nu și-a schimbat niciodată învățătura, ci atunci, el vorbea oamenilor care stăteau în acea cameră și încerca să-i facă să înțeleagă și să apuce Cuvântul. Așadar, pentru mine este important întotdeauna ce a spus el, ce a predicat despre titlu când l-a atins în timpul slujirii sale și cui a predicat. Deci, când iau o predică, mă uit întotdeauna la aceste lucruri și pot spune că pe mine m-au ajutat cu adevărat să înțeleg într-un mod mai profund Mesajul pe care ni l-a dat Dumnezeu.

Vom începe cu primul paragraf, și am aici câteva întrebări pe care aș vrea să le notați, și pe măsură ce vom trece prin predici, vom putea răspunde la ele. Fratele Branham avea să răspundă la fiecare din ele. Nu sunt întrebări trucuri, eu nu încerc să vă păcălesc, iar fratele Branham răspunde la ele, și la fel vom face noi.

Motivul pentru care le pun, este pentru că vreau să învățăm cum și ce să culegem din Mesaj, și pentru că aceasta ne ajută să rămânem concentrați pe ceea ce citim, căutându-L pe Dumnezeu, ca El să răspundă la acele întrebări pentru noi.

Prima întrebare este: Ce este Biblia? Nu mergeți mai departe să scrieți răspunsul pentru că există o mulțime de răspunsuri pe care le puteți scrie, dar noi privim în mod special să vedem ce spune fratele Branham în Mesaj. 

A doua întrebare este: Ce înseamnă cuvântul, „transformare?” Vom vedea ce spune fratele Branham.

A treia întrebare este: În ce canal trebuie să rămână fiecare sămânță?

A patra întrebare este: Ce putere are vrăjmașul? Iar următoarea întrebare este în legătură cu aceasta: Ce face el cu aceasta?

Să începem ascultarea benzii.     

Mulțumesc, Frate Williams. Bună dimineața, prieteni. Familia Shakarian, fratele Williams, sora Williams și mulți dintre cei de aici știu despre aceasta. Eu am văzut aceasta într-o vedenie, cu aproape doi sau trei ani înainte de a se îmbolnăvi și așa s-a întâmplat.

 Anul trecut când eram aici, cred că aceasta a fost la convenția din ianuarie, când preotul acela (cum îl cheamă? I-am uitat numele) era aici. (Cineva spune: „Stanley”) Stanley, episcopul Stanley de la biserica catolică. Vă amintiți când mi-a adus Biblia, știți, și ce mi-a spus. Au fost câteva profeții: „Fiica Mea, ești vindecată.”

 El știa că vedenia a spus că nu se va face bine. „Ea va muri între ora două și trei dimineața.” Vă amintiți aceasta? (Cineva spune: „Da”). Așadar, ora două sau trei.

 Eu nu am putut să-i spun lui Demos, dar i-am spus mamei ei vitrege, chiar acolo în cameră, vizavi de aici. Eu i-am spus: „Ea nu se face bine.” Și doamna Shakarian a zis: „Păi, fiecare profețește.”

 „Desigur, eu aș putea să greșesc, dar am spus-o. Ea nu se va face bine.”

 Eu le-am spus la mai mulți, cam cu trei ani în urmă: „Am văzut-o alergând pentru viața ei, apoi s-a așezat într-un pat. Ea și-a ridicat mâinile și a strigat spre mine, dar eu nici măcar nu am putut să ajung la ea. Apoi am văzut-o murind. Am privit și acolo era un ceas, care arăta între orele două sau trei. ”

 Când au ieșit şi celelalte prorocii, episcopul Stanley a spus: „Voi aștepta să văd cum se împlinește aceasta.” Și s-a împlinit așa.

 Desigur, nouă ne pare rău. Eu simt că biserica a pierdut o persoană minunată prin plecarea sorei Florence Shakarian. Ea nu era doar o mare cântăreață ci şi o femeie umplută cu Duhul Sfânt.

 Eu eram cu mama ei. Ea este una din primele experiențe pe care le-am avut pe Coasta de vest – mă refer la faptul că a fost vindecată. Când am mers să mă rog pentru ea, era în comă şi se umflase toată. Doctorul care era acolo mi-a spus: „Vă rog să vă rugați în liniște. Nu faceți gălăgie pentru că femeia trage să moară.”

„Bine, domnule,” am răspuns eu. Dar el a continuat să repete acel lucru, așa că nu am putut să spun nimic.

 Atunci fratele Demos mi-a spus să merg înainte şi să urc scările. M-am dus pe scări, iar când am ajuns la ea, sora Florence era îngenuncheată jos, apoi era o fetiță frumoasă și câteva femei. M-am dus acolo, m-am rugat pentru ea și i-am spus aceasta. Ea era inconștientă, dar i-am spus că se va ridica din nou. Și s-a ridicat. A murit câțiva ani mai târziu. Vedeți, Dumnezeu răspunde la rugăciunile noastre.

Noi știm aceasta şi credem că toți am venit aici prin voia lui Dumnezeu, dar unul câte unul, fiecare dintre noi vom trece pragul. Acesta este motivul pentru care ne-am adunat în această dimineață împreună în părtășia Oamenilor de Afaceri Creștini: ca să vorbim despre aceste lucruri şi să ne pregătim pentru ele, deoarece știm că vor veni cu siguranță.

Sora Florence era o femeie tânără. Fratele Williams mi-a spus că avea patruzeci și doi de ani și a știut înaintea tuturor că avea această boală. Păi, eu am văzut o vedenie despre ea și mi-a spus urmarea ei. Vedeți, Dumnezeu știe totul! Şi ea L-a văzut pe Isus în camera ei chiar înainte de a pleca. Noi nu vrem să ne rugăm pentru ea deoarece am făcut-o atât de mult! Dar vrem să Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru viața care a fost printre noi, care ne-a inspirat pe toți, sora Shakarian.

Dorim însă să ne rugăm pentru fratele Demos şi pentru sora Rose, care au primit câteva lovituri îngrozitoare în ultimii ani: l-au pierdut pe tatăl lui, apoi pe sora lui… (cineva din adunare spune ceva). Da, şi pe sora Edna.

Eu îl înțeleg pe fratele Demos pentru că, la rândul meu, am pierdut un frate, pe tata, soția şi copilul, toți trecând dincolo la un interval de câteva zile. Așadar, eu știu ce simte el în dimineața aceasta. Voi puteți înțelege ce înseamnă aceasta numai atunci când treceți prin situația lor.

(Sistemul de amplificare țiuie – Ed). Scuzați-mă, l-am atins din greșeală.

Să ne ridicăm şi să ne plecăm capetele pentru rugăciune. Tată ceresc, ne-am adunat în dimineața aceasta aici ca să ne închinăm înaintea Ta, să-Ţi mulțumim şi să Te lăudăm pentru că L-ai trimis pe Isus, Răscumpărătorul nostru, ca prin El să avem o nădejde pentru timpul când viața aceasta nesigură va ajunge la capăt. O, Tată, noi putem vedea situația mizerabilă în care pot ajunge trupurile acestea şi suntem bucuroși pentru că nu trebuie să rămânem pentru totdeauna aici. Tu ai făcut o cale de scăpare prin această vale a morții.

 O, Tată, în dimineața aceasta Îți suntem recunoscători pentru viața surorii noastre, care, cu mai puțin de un anîn urmă, era în mijlocul nostru cântând laudele Tale; sora Florence Shakarian, așa cum o știam noi. Tu ne-ai spus cu mult timp în urmă, chiar cu câțiva ani, că se va întâmpla acest lucru, pentru ca atunci când avea să se întâmple să nu fie un șoc prea puternic pentru noi.

 Noi știm că ceea ce spui Tu este Adevărul, iar Cuvântul Tău a spus: „Omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necazuri.” (Iov 14.1). Doamne, noi știm că şi aceasta este adevărat. Știm că toți trebuie să venim aici jos, prin această vale. Îți mulțumim, Doamne, pentru viața surorii care a plecat dintre noi şi credem că în dimineața aceasta ea a trecut din această mizerabilă casă infectă, într-un trup de slavă care nu poate fi bolnav. Noi ne amintim de talentul ei de a cânta, de vocea pe care o avea şi de duhul ei atât de bogat în harul lui Hristos! Dacă în dimineața aceasta s-ar putea întoarce în mijlocul nostru, cred că nu ar vrea s-o facă pentru nimic în lume, deoarece ar trebui să treacă din nou prin toate problemele acestei vieți, care acum s-au terminat. Acum ea este cu mama şi cu tatăl ei. Ei şi-au chemat copilul acasă. De aceea, Îţi mulțumim, Doamne.

Te rugăm să-l mângâi pe iubitul nostru frate Shakarian. Tu cunoști viața lui şi necazurile prin care a trecut în ultimul timp. Noi îl privim şi vedem cum îmbătrânește şi cum umerii încep să i se gârbovească, dar cu toate acestea încearcă să stea în câmp pentru Dumnezeu. Dumnezeule, dă-i putere lui şi tuturor celor care simt lipsa ei.

Doamne, ajută-ne ca în timp ce ne gândim la ea, să ne amintim că într-o zi va trebui să plecăm şi noi pe acest drum. Te rugăm ca în timp ce stăm aici, în prezența Domnului Isus, să împrospătezi acest gând în inima noastră, ca să ne cercetăm şi să luăm seama la propriile noastre vieți, ca să fim sub Sânge şi în credință. Îngăduie aceasta, Doamne.

Acum, așa cum obișnuiesc în asemenea împrejurări, aş vrea să aduc un mesaj pentru cei prezenți aici, şi Te rog să mă ajuți, Doamne. Întărește-mă, pentru că am nevoie de aceasta. Te rog să îngădui aceasta. Fă ca tot ce va fi spus aici, să Te onoreze, iar dacă în locul acesta este cineva care nu este pregătit să se întâlnească cu ceasul care stă înaintea lui, ajută-l să se predea pe brațele Celui care a spus: „Eu sunt calea, Adevărul şi Viața”, Domnul nostru Isus Hristos. Îţi cerem aceasta în Numele Lui. Amin. Puteți să vă așezați.

(Cineva de pe platformă vorbește cu fratele Branham). Fratele acesta vrea să știe dacă se aude bine, pentru că are puse în funcțiune două microfoane. Este în ordine? Se aude bine? Ridicați mâinile dacă se aude bine. În ordine.

Îmi parte rău că în dimineața aceasta nu ajung locurile. Nădăjduiesc să nu vă țin prea mult, fiindcă vom citi doar un Cuvânt pentru ca Domnul Dumnezeu să onoreze Cuvântul Său şi să ne dea har să-L putem sluji prin aceasta.

Dimineață, Billy Paul mi-a spus că s-ar putea ca duminica viitoare să vorbim la „Calea Admisă”  de la Adunarea lui Dumnezeu din Tucson. Dacă este prezent cineva din Tucson, vreau să vă spun că s-ar putea să nu ne întâlnim deloc săptămâna aceasta la Tucson, ci doar duminica viitoare la „Calea Admisă”.

Tocmai ne-am întors din Est şi nu mă simt prea bine din pricina mâncării de acolo. Oamenii de la munte sunt foarte amabili. Din pricina aceasta, m-am îmbolnăvit şi săptămâna aceasta nu m-am simțit prea bine, așa că nu uitați să mă amintiți în rugăciunile voastre.

(Cineva spune: „Prea mult oposum!”  Ce spui?  („Prea mult oposum!”). Fratele Carl Williams cu obișnuitul lui umor, și cred că tocmai de așa ceva avem nevoie acum. El a spus: „Prea mult oposum!”, dar eu nu știu nimic despre oposumi, ci doar de foarte multe veverițe. (Fratele Branham râde).

Deci, dacă în dimineața aceasta vreți să vă rugați şi pentru mine, vă voi fi foarte recunoscător, deoarece am nevoie de aceasta. Acum vrem să mergem repede la Cuvânt.

Nu vreau să vă țin prea mult, deoarece suntem conectați de-a lungul națiunii prin legătură telefonică: de la Coasta de Vest, la Coasta de Est, de la Nord la Sud… multe, multe adunări din țară fiind în legătură cu acest Tabernacol.

De asemenea, sunt conectați în Phoenix, și pretutindeni unde sunt servicii… Oamenii se adună în biserici, la case și așa mai departe, ascultă și spun că se aude mai bine decât o emisiune de la radio.

Ei conectează la telefon un microfon şi se aude perfect. Soția mea spunea că săptămâna trecută în timp ce venea din Indiana, la Tucson, s-a auzit atât de bine de parcă aş fi fost acolo. Astfel, ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți cei ce sunt în legătură  cu noi în dimineața aceasta, oriunde s-ar afla ei. La New York este după-amiaza, pentru că națiunea are ore diferite.

Acum dorim să deschidem Scriptura şi să citim din Romani 12.1-2:

Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.

Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârșită.”

Dacă va fi cu voia Domnului, subiectul meu din dimineața aceasta este: Puterea lui Dumnezeu de a transforma.

„Ca să nu vă potriviți acestei lumi, ci să fiți transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută şi desăvârșită.”

Textul acesta este un text familiar vechi folosit de mulți din păstorii voștri de-a lungul timpului. Dar cu toate că a fost atât de mult folosit, un lucru este adevărat, şi anume, că Cuvântul lui Dumnezeu nu se învechește niciodată, deoarece Acesta este Dumnezeu. Este citit de mai bine de două mii opt sute de ani, din generație în generație, de preoți, de oameni și așa mai departe, şi totuși nu S-a învechit deloc. Eu însumi Îl citesc cam de treizeci și cinci de ani, dar de fiecare dată când   îl citesc, este ceva nou, ceva ce nu am observat prima dată, deoarece Cuvântul este inspirat. Cuvântul este Dumnezeu în formă de litere. Vedeți, Acestea sunt Atributele lui Dumnezeu vorbind dinainte și este așezate pe hârtie.

Oamenii spun adesea: „Păi, Biblia a fost scrisă de oameni!” Nu! Chiar Biblia Însăși ne spune că este scrisă de Dumnezeu. Ea este Cuvântul lui Dumnezeu, de aceea nu poate da greș niciodată. Isus a spus:Cerurile şi pământul vor trece, se vor duce, dar Cuvintele Mele nu vor da greș niciodată.” El nu poate greși pentru că este parte din Dumnezeu.

Fiind fii și fiice, voi sunteți o parte din Cuvânt, ceea ce vă face o parte din El. Acesta este motivul pentru care venim împreună la părtășie în jurul Cuvântului lui Dumnezeu.

Eu am căutat în dicționar însemnătatea cuvântului „Transformare”, iar explicația dată de el este „Ceva ce s-a schimbat.” „Ceva ce urmează să fie schimbat, transformat, făcut diferit de ceea ce era”. Aceasta este. Caracterul şi toate celelalte lucruri au fost schimbate în el, au fost transformate.

În dimineața aceasta m-am gândit la Geneza 1. La început, lumea aceasta era fără formă şi pustie. Deasupra pământului era întuneric; nu era nimic decât un haos complet. Şi când această lume era în acea stare, Duhul lui Dumnezeu S-a mișcat pe deasupra apelor şi întreaga înfățișare a pământului a fost schimbată; de la un haos total, la o grădină a Edenului. Aceasta este Puterea de transformare a lui Dumnezeu, care poate face din nimic ceva minunat. Puterea de transformare a lui Dumnezeu!

Dacă citim Scriptura, înțelegem că Dumnezeu a făcut această pregătire a Edenului în șase mii de ani. Probabil nu I-a trebuit atât de mult, dar noi presupunem și luăm aceasta din Scriptură, unde scrie:Pentru Domnul o zi este ca o mie de ani pe pământ…” (2 Petru 3.8). Deci, dacă Dumnezeu ar socoti timpul așa, am putea spune că El a făcut pământul în șase mii de ani şi a semănat toată sămânța bună. Acolo, fiecare lucru era desăvârșit.

Când criticii au început să citească Cartea Geneza, aceștia au început să critice faptul că s-ar repeta, sau că te trimite de colo-colo.

Dar, înainte de a intra în tema noastră, vreau să spun că Moise a văzut vedenia, iar Dumnezeu i-a vorbit gură către gură. Vedeți, El nu a vorbit niciodată cu niciun alt om, așa cum a făcut cu Moise. Moise a fost unul dintre cei mai mari profeți; el un simbol spre Hristos. Dumnezeu poate să vorbească; El are un glas şi acest glas a fost auzit. Dumnezeu poate vorbi.

Dumnezeu poate să scrie; El a scris cele zece porunci cu propriul Său deget. Odată, El a scris cu degetul Lui pe zidurile Babilonului, iar cu altă ocazie a scris cu degetul Lui pe nisip. Dumnezeu poate vorbi; Dumnezeu poate citi; Dumnezeu poate scrie.

Dumnezeu este Izvorul nesecat de har, de Putere şi de toată Înțelepciunea divină; toată este în Dumnezeu. Noi știm că el este singurul Creator care există. Nu există niciun alt creator afară de Dumnezeu. Satan nu poate crea nimic, el doar pervertește ceea ce a fost deja creat. Dumnezeu este singurul Creator.

El a creat prin Cuvântul Său. El a trimis Cuvântul Său, așa că  toate semințele pe care le-a pus în pământ, au fost create prin propriul Său Cuvânt, pentru că acolo nu era nimic altceva din care să facă semințele. El le-a așezat acolo, dedesubtul apei, şi a spus doar:Să fie aceasta…”, „Să fie aceea…” şi așa a fost.

De multe ori se pare că Biblia se repetă, sau mai mult, că se contrazice. De exemplu, în Geneza 1 scrie că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său:…l-a făcut în chipul lui Dumnezeu: parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.” (Geneza 1.27). apoi, El a continuat și pe pământ s-au întâmplat multe lucruri.

Apoi, vedem că nu era nici un om pe pământ. Apoi scrie căDumnezeu l-a creat pe om din țărâna pământului.” Acela era un  om diferit.Și El a suflat peste om suflare de viață şi omul a devenit un suflet viu.”

Primul om a fost făcut în chipul lui Dumnezeu, care este Duh. Ioan 4.24 spune că „Dumnezeu este Duh şi cine I se închină  Lui trebuie să I se închine în Duh şi Adevăr.” Deci Dumnezeu este un Duh. Şi primul om, pe care l-a creat Dumnezeu, era un om-duh; era un om creat în chipul și asemănarea lui Dumnezeu.

Apoi, El l-a pus pe acest om în carne şi omul a căzut. Din cauza aceasta, Dumnezeu a venit jos şi a luat chipul unui om ca să-l poată răscumpăra pe omul căzut. După părerea mea, aceasta este adevărata poveste a Evangheliei.

Timp de șase mii de ani, Dumnezeu a semănat toate acele semințe minunate în pământ, mai clar, a vorbit Cuvântul Său: „Să fie… Acesta  va fi copac…Aceasta va fi…” Totul era perfect! Totul era bun! Şi El le-a poruncit acelor semințe să se transforme în plante, după soiul de viață pe care l-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu să fie fiecare. Dacă sămânța era de stejar, urma să răsară un stejar. Dacă era un palmier, urma să apară un palmier. 

De ce? Pentru că marele Creator Și-a trimis Cuvântul înainte şi acea sămânță a Cuvântului a fost acolo înainte de formarea seminței adevărate. Cuvântul a format sămânța.  Vedeți, „El a făcut lumea din lucruri care nu sunt”; a făcut-o prin Cuvântul Său. Dumnezeu a vorbit şi fiecare lucru a venit la existență.

Dumnezeu, care este Creatorul, a adus la existență toate lucrurile vorbind Cuvântul. Cu siguranță, a fost o lume desăvârșită. Era loc frumos, un paradis real, original, creat aici pe pământ.

Dar fiecare loc trebuie să aibă undeva un cartier general. Convenția aceasta are un cartier general; fiecare biserică are un cartier general; națiunea în care trăim are un cartier general. Și Dumnezeu are un Cartier general. Și acest Eden măreț a avut un cartier general care se afla în estul grădinii.

Şi Dumnezeu a pus peste acest Eden, peste toată măreția lui, peste toată minunata Sa creație de pe pământ, pe fiul Său şi pe mireasa fiului Său, pe Adam şi Eva.

Dumnezeu era Tatăl lui Adam. Conform Scripturii, „Adam era fiul lui Dumnezeu.” Da, el era fiul lui Dumnezeu.

Şi Dumnezeu i-a făcut fiului Său un ajutor, pe care l-a scos din trupul lui; poate o coastă de peste inimă, ca să-i fie mai apropiată. Dar ea nu i-a fost încă nevastă şi nici el bărbatul ei. Dumnezeu doar a vorbit despre aceasta, şi de aici a venit necazul pentru că Satan a găsit-o înainte ca s-o găsească Adam. Astfel, acesta era doar Cuvântul pe care L-a vorbit El.

Vorbesc așa pentru că nu vreau să folosesc prea mult timp pentru aceasta. Dar s-ar putea ca unii dintre voi să ajungă puțin confuzi, mai ales unii din oamenii din Sud, mă refer la Mesajul pe care Îl am de la Dumnezeu despre sămânța șarpelui. Cred că cu ajutorul Domnului peste câteva zile voi merge acasă la Jeffersonville şi acolo voi aduce un mesaj de vreo șase ore în care vom lămuri această problemă. Ceea ce voi vorbi este „Așa vorbește Domnul!” Acest lucru este la fel de adevărat ca vedenia pe care am avut-o cu privire la sora noastră Florence, cu câțiva ani înainte ca ea să plece dintre noi. Vedeți? Acesta este Adevărul, deși poate este înțeles greșit.

Dacă ar veni la mine cineva cu ceva contradictoriu, poate nici eu nu aș înțelege ce vrea. Eu nu vreau să critic ceea ce spune cineva, deoarece nu suntem chemați să ne criticăm unii pe alții. Îi mulțumesc Domnului pentru că nu pot fi învinuit că aș fi făcut vreodată așa ceva. Eu am criticat păcatul şi necredința, nu persoanele individuale. Vedeți, eu nu fac aceasta. Noi suntem frați şi surori şi facem tot posibilul să ne pregătim pentru că toți ajungem acolo jos unde a mers ieri dimineață sora Florence. Noi toți trebuie să mergem pe calea aceea. De aceea, nu am intenția de a critica oamenii, pe un frate sau pe o soră, care nu sunt de acord cu mine. Nu, departe de mine așa ceva! Cred că nu veți putea găsi nici măcar o casetă pe care să mă auziți pronunțând numele cuiva. Eu am simțit de multe ori că persoana era greșită, dar aceasta este între ea şi Dumnezeu. Uneori, înțelegerea greșită nu este chiar păcat, aceasta este doar o înțelegere greșită a oamenilor. Eu consider că fiecare dintre noi avem dreptul să ne spunem părerea, felul cum înțelegem.

Marele Creator l-a așezat pe fiul pe care l-a creat în Eden. Adam era primul Său fiu creat, iar Isus a fost singurul Său Fiu născut.  Înțelegeți? El a fost născut printr-o femeie. Dar Adam a fost făcut direct de mâna lui Dumnezeu, în creațiune.

Apoi, l-a pus pe fiul Său şi pe mireasa acestuia peste toate lucrurile desăvârșite pe care le crease. Vedeți, omul era capul tuturor lucrurilor: propriul Său fiu şi mireasa lui.

Toate semințele erau desăvârșite: palmierii, stejarii şi iarba, şi la fel păsările şi animalele. Toate lucrurile erau în ordine perfectă cu porunca lui Dumnezeu: „Să nu vă schimbați natura voastră, ci fiecare sămânță să aducă roadă după soiul ei! Stejarule, să nu te pervertești niciodată într-un pom de papaia.” Vedeți? „Palmierule, să nu te pervertești în altceva, ci fiecare sămânță să dea roadă după soiul ei!” Și El a privit aceasta de-a lungul timpului.

Dumnezeu a vorbit Cuvântul, iar marea Lui Putere creatoare a adus toate lucrurile la existență. Da, chiar şi omul şi femeia. Ei erau capul pentru că erau superiori tuturor celorlalte rase, iar Dumnezeu i-a pus sub ocrotirea Cuvântului prin care a făcut toate lucrurile: copacii, animalele şi așa mai departe. El i-a poruncit ca niciodată, sub nici un pretext, să nu încalce Cuvântul. „Niciodată să nu scoți ceva din Cuvânt şi să nu adaugi ceva la El! Voi trebuie să trăiți prin acest Cuvânt.”

Dacă creațiunea Lui ar fi stat pe Cuvânt, dacă ar fi umblat în felul acesta, atunci sora Shakarian nu ar fi trebuit să plece din mijlocul nostru. Noi credem că suntem îndreptați înapoi la aceasta, la acea porțiune, la acel loc.

Unde? La a șaptea dimineață, când Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse, şi a spus: „Totul este bun. Îmi place. Da, sunt bucuros pentru ceea ce am făcut.  Acum totul este sub control. Am încredere în fiul Meu şi soția lui, de aceea îi pun să stăpânească peste toate lucrurile. Am încredere că ei vor avea grijă ca totul să fie în ordine, ca fiecare sămânță să dea rod după soiul ei. El are putere să facă aceasta.” Apoi Dumnezeu a spus: „Acum toate lucrurile sunt bune, nu pot fi mai bune pentru că totul este așa cum am dorit. Da, toate sunt așa cum le vreau. Eu am vorbit Cuvântul şi El a adus totul la existență exact cum am dorit să fie. Iat-o! Toată creațiunea este bună.” Astfel, Biblia spune căDumnezeu S-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările Lui.”

Totul era sub control ca să aducă rod după soiul lor. Acum, amintiți-vă: „să aducă.” El a pus sămânța în pământ, dar ea poate să aducă roadă, să se transforme într-o plantă sau orice ar fi ea, numai dacă posedă Puterea de viață. Puterea de transformare a lui Dumnezeu!

Dumnezeu a pus sămânța în pământ, iar ea urma să fie ceea ce a poruncit El. Cât timp această sămânță a rămas în porunca Lui, a fost exact ceea ce a spus El că va fi. Dumnezeu a făcut un canal şi orice lucru rămâne în canalul făcut de El, în linia Cuvântului Său, va aduce rod exact așa cum a poruncit El. Aceasta nu se poate mișca de acolo, este canalizată corect și exact. Astfel, Dumnezeu a încredințat toate lucrurile pe care le-a făcut, propriului Său fiu, crezând că totul va fi bine. El a zis: „Toate lucrurile sunt bune, așa că Mă voi odihni. Toate semințele posedă puterea în ele însele, au putere de transformare în speciile pe care le doresc Eu. Va fi întocmai cum am hotărât, pentru că Eu i-am dat fiecărei semințe putere de transformare ca să facă din ea însăși, în potențialele ei însăși, exact ceea ce vreau Eu să fie.”

Dumnezeu nu S-a schimbat niciodată, ci este şi astăzi la fel ca atunci. Dumnezeu este hotărât să facă ceva și va face întocmai așa. Nu există nimic care să-L poată opri. El o va face!

După ce a făcut toate aceste lucruri atât de bune și le-a așezat în ordine, Dumnezeu a fost sigur că totul va fi în ordine, așa că S-a odihnit de toată lucrarea Sa. Dar când a făcut aceasta, a intrat vrăjmașul… Dumnezeu a dat putere de transformare. Eu îl voi chema pe acest individ, cu putere nu ca să creeze din nou… el are putere să deformeze; nu să transforme, ci să strice. Acum, orice lucru deformat este luat din original, doar că undeva s-a întâmplat ceva; pe undeva este ceva greșit.

Cu câțiva ani în urmă, patrulam prin lanurile de porumb, şi îmi amintesc că într-o zi s-a rupt o creangă dintr-un copac şi a căzut peste o tulpină de porumb. Planta aceea de porumb a încercat să facă totul ca să se îndrepte, să crească dreaptă, așa cum trebuia să fie, dar nu reușea; era deformată din cauză că se întâmplase ceva: creanga ruptă din pom era căzută peste ea şi îi oprea creșterea normală.

Pe câmp găsim şi viță sălbatică. Dacă veniți din Kentucky, femeile de acolo folosesc sapa la fel ca bărbații. Ele ies pe câmp cu acele sape pe care noi le numim „sapă gât de gâscă” şi taie toată vița aceea. Dacă nu ar fi scoasă afară, vița aceea s-ar urca pe porumb şi s-ar încolăci în jurul lui cu atâta viclenie şi ușurință, încât nici n-ați observa că face aceasta; dar în final ea devine mai puternică decât planta de porumb, pe care o trage într-o parte şi o deformează. Vedeți? Ea se încolăcește în jurul plantei, deformând-o, pervertind-o de la ceea ce ar trebui să fie. Astfel, va fi tot o plantă de porumb, dar una deformată.

Noi toți suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu, dar unii din acești fii ai lui Dumnezeu sunt atât de deformați, încât umblă contrar Cuvântului Său şi căilor pe care ni le-a rânduit Dumnezeu ca să umblăm pe ele. Prin lucrurile ei, lumea ne scoate afară de pe cărarea îngustă şi dreaptă pe care am fost plantați de El ca să fim fiii şi fiicele lui Dumnezeu. Păcatul a făcut acest lucru rău fiilor și fiicelor lui Dumnezeu.

Defăimătorul! Știu că vi se pare ciudat acest fel de vorbire: „a deforma”, – dar acesta este adevărul: Satana a deformat sau a pervertit. „A perverti” înseamnă „a schimba, a face ceva diferit”, iar cuvântul „a deforma” înseamnă același lucru. Satan a deformat, a sucit, a făcut în alt fel. Vedeți, este aceeași sămânță, dar deformată.

Din Cuvânt aflăm că acest deformator a avut la dispoziție același interval de timp pentru a perverti ceea ce a făcut Dumnezeu, adică șase mii de ani. Astfel, de când   şi-a semănat sămânța în Eden, el a avut șase mii de ani în care a deformat sămânța lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, atunci când Eva a ascultat de el, când a luat doar o frază micuță pentru ea, Satan a reușit să deformeze Cuvântul, să-L facă ceva diferit.

Amintiți-vă că la început Satan a citat Scriptura exact cum era scris. El a zis: „Dumnezeu a spus: „Să nu mâncați din toți pomii din grădină?” Vedeți? „Voi nu aveți voie să mâncați din toți pomii!”

Ce a răspuns Eva? „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor, dar pomul care este în mijlocul grădinii nu trebuie nici să îl atingem.”

Priviți-l cum în mesajul lui, sucește numai puțin din acel Cuvânt. Când? Atunci când Eva a zis „Dumnezeu a zis că în ziua când vom face aceasta, vom muri”, el a răspuns: „Oh, cu siguranță că nu veți muri!” Vedeți, el era ca un om şi a zis: „Tu fă aceasta acum! Voi sunteți un fel de oameni ignoranți. Tu într-adevăr nu cunoști toate lucrurile, dar dacă ai face acest lucru, ai primi înțelepciune şi cunoștință, şi ai putea deosebi binele de rău, ca Dumnezeu. Dacă vei face aceasta, vei primi o parte din înțelepciunea pe care o am eu. Eu știu, dar tu nu știi.”

Este bine să ai înțelepciune, dar dacă înțelepciunea nu este înțelepciunea corectă de la Dumnezeu, înțelepciune Divină și devine înțelepciune naturală; mie nu-mi pasă cât de multă știință avem noi și ce altceva, sau educație, acestea sunt de la Diavolul. Vă voi dovedi aceasta imediat cu ajutorul Domnului. Înțelepciunea aceasta este de la Diavolul.

Civilizația este de la diavolul. Eu tocmai am mai vorbit despre aceasta. Toată cultura de pe pământ, toate cuceririle științei, totul este de la diavolul. Aceasta este evanghelia pe care a predicat-o el în grădina Eden, despre cunoștință. El a luat această cunoștință pervertită, contrară Cuvântului, voii şi Planului lui Dumnezeu.

Acum, el are la dispoziție exact șase mii de ani ca să facă ceea ce a făcut Dumnezeu, doar că pe o cale pervertită, ca să-și aducă la suprafață propriul Eden. El are un Eden aici pe pământ; un Eden plin de înțelepciune şi cunoștință. Aceasta a fost de la început evanghelia lui: cunoștință, înțelepciune şi știință. Dumnezeu nu a făcut niciodată o asemenea ofertă.

Vreau să fiți atenți un minut. El a făcut aceasta arătând că este o ființă înțeleaptă în felul lumii.

Eu știu că este greu să spui așa ceva, dar de la deschiderea celor șapte Peceți, de la Îngerii aceia de sus din spatele muntelui, Aceasta a devenit o Carte nouă. Acestea sunt lucrurile care au fost ascunse, dar așa cum a promis Dumnezeu în Apocalipsa 10, El a făcut aceasta. Noi suntem poporul privilegiat pe care Dumnezeu l-a ales de pe pământ, ca să putem vedea şi înțelege aceste lucruri, care nu sunt mistificări sau invenții ale unei persoane cu mintea firească. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu manifestat, dovedit ca fiind Adevărul. Dovedit, nu prin știință, ci prin Dumnezeu că este adevărat.

Așa cum am mai spus într-un mesaj adus mai demult, Dumnezeu nu are nevoie de nimeni să-I interpreteze Cuvântul. El este propriul Său Interpret. El spune că se va întâmpla ceva şi se întâmplă. El confirmă faptul că Își interpretează singur Cuvântul.

Cu câțiva ani în urmă, când a început revărsarea Duhului Sfânt, multe biserici ne-au numit „nebuni”, afirmând că lucrarea Duhului a trecut, s-a încheiat. Dar noi citim că făgăduința lui Dumnezeu spune că această lucrare este pentru oricine vrea s-o primească. Vedeți, puțin câte puțin, acest lucru s-a deschis.

Apoi, El a făgăduit că toate tainele care au fost ascunse de-a lungul epocilor Bisericii, vor fi descoperite chiar acum, în timpul sfârșitului. El îngăduie ca noi să știm aceasta, pentru că suntem în timpul sfârșitului. Noi suntem aici acum.

Satan este autorul civilizației. El este autorul științei şi al educației. Voi întrebați: „Este posibil așa ceva?”

 În ordine. Să citim Cuvântul lui Dumnezeu din Geneza 4 şi să mergem înapoi, în timp, ca să vedem dacă este adevărat acest lucru. N-aş vrea să vă rețin prea mult. Poate că fratele Carl o să-mi spună. (cineva zice: „Este în ordine!”).

Deci în Geneza 4.16 citim că, după ce Dumnezeu i-a alungat pe bărbat şi pe femeie şi le-a spus ce se va întâmpla în continuare. Dumnezeu nu i-a blestemat pe ei, ci le-a spus lor ce se va întâmpla și a blestemat pământul din cauza lui Adam. În continuare, vedem că Eva a avut gemeni: unul dintre ei era de la Satan, iar celălalt de la Dumnezeu. Acum voi spuneți: „On, nu! Aceasta nu, frate Branham!”

Numai o clipă. Arătați-mi un singur loc în Scriptură unde scrie despre Cain că era fiul lui Adam şi eu vă voi arăta unde scrie: „Cain era de la cel rău”, nu de la Adam.

Acum observați cum a zămislit ea. Începem cu Geneza 4.1:

„Adam s-a împreunat cu nevastă-sa Eva; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain. Şi a zis: „Am căpătat un fiu de la Domnul.”

Desigur, așa trebuia să fie. Nu contează dacă o femeie este prostituată sau orice ar fi ea, copilul care se naște trebuie să vină de la Dumnezeu, deoarece este sămânța Lui, este legea seminței Lui şi fiecare sămânță trebuie să aducă rod fie că este sămânță coruptă, sămânță pervertită sau oricum ar fi ea. Vedeți, ea trebuie să aducă rod oricum, pentru că aceasta este porunca Lui.

„A mai născut şi pe fratele său, Abel.”

Nu scrie că Adam s-a împreunat din nou cu ea, ci scrie că:Adam s-a împreunat cu nevastă-sa şi ea a născut pe Cain şi, de asemenea, a născut şi pe Abel.” Vedeți? Gemeni.Satan a fost cu ea dimineața, iar Adam în după-amiaza aceea.

Voi ați citit desigur, articolul publicat în ziar despre scandalul din Tucson, provocat de o femeie care a născut un copil de culoare și un copil alb, în același timp, gemeni. Dimineața a trăit cu soțul ei, iar după-amiază a fost cu un bărbat de culoare. Bărbatul alb a spus că este de acord să aibă grijă de copilul său, dar bărbatul de culoare va trebui să aibă grijă de copilul lui. Vedeți? Eu știu aceasta din încrucișarea câinilor și așa mai departe, desigur, dacă acest lucru se petrece la un interval de câteva ore. Aceasta o dovedește.

Acum să vă arăt de unde vine civilizația. Pentru aceasta vom citi Geneza 4.16:

Apoi Cain a ieșit din Prezența Domnului şi a locuit în țara Nod, la Răsărit de Eden.”

Cain s-a împreunat cu nevastă-sa; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Enoh. El a început să zidească o cetate, şi a pus acestei cetăți numele fiului său Enoh.”

Începutul civilizației. În traducerea Scofield scrie: „Prima civilizație!” Observați, el a născut apoi fii care au făcut instrumentele muzicale. Urmașii lui au făcut alte lucruri: au construit cetăți, au făcut unelte din bronz şi multe alte lucruri. Vedeți, ceea ce au făcut ei, a constituit prima civilizație, care a fost „civilizația cainită”. El a făcut același lucru în jos de-a lungul epocilor.

Să mergem acum la versetul 25 ca să vedem ce a făcut Adam:

Şi Adam s-a împreunat iarăși cu nevastă-sa şi ea a născut un fiu, şi i-a pus numele Set, „căci”, a zis ea, „Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain.”

Lui Set i s-a născut şi lui un fiu, şi i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme Numele Domnului.” (Vedeți, din partea lui Set, nu din partea cainaniților).

Vedeți acel mare intelectual la care ținem cu toții? Ce este astăzi comunismul și cine este dumnezeul lor? Știința intelectuală. Cum facem noi, oricum? Unde trăim? Luați sus aceste cuvinte.

Astăzi, Satan are Edenul lui. În acești șase mii de ani, el şi-a construit, nu creat, un eden, deformând întregul pământ al lui Dumnezeu, creaturile lui, animalele, pomii, plantele, ființa umană, chiar şi religia, prin hibridare, prin încrucișări, etc. A deformat, Biblia şi biserica obținând astfel un Eden în care totul se mișcă şi se bazează pe știință. Automobilele noastre şi toate celelalte lucruri pe care le avem, ne-au fost date prin știință; sunt ceea ce a făcut omul. În felul acesta el a putut realiza marele său Eden aici. Noi dovedim că aceasta nu este o altă epocă, ci Apocalipsa 10 și că Mesajul este la timp. Priviți hibridarea. Prin ea, astăzi oamenii încearcă să obțină mai mult și mai frumos, dar nu mai bun. Uitați-vă la copiii mici astăzi.”

Am văzut că fratele Branham și-a expus Scripturile și le-a prezentat în timp ce intră în subiect, dar a predicat multă învățătură în cele câteva pagini pe care le-am ascultat.

Dacă ați înțeles, el a explicat întreaga problemă. În primele minute, el a dat o mărturie și noi am lăsat-o acolo. Știți, noi tăiem de multe ori dintr-un mesaj după ce trecem prin unele din aceste comentarii, dar el s-a referit la aceasta. Astfel, în aproximativ zece minute, fratele Branham a expus întreaga problemă, și a explicat când a început, cum a început, ce a mers prost și unde ne aflăm astăzi. Totul în treizeci de minute. El a predicat atât de multă învățătură! Fiecare rând are atât de multă „carne” în el.

Acum vom trece prin întrebări. Prima întrebare pe care am pus-o a fost: Ce este Biblia? Vom merge împreună la paragraful 36, și citim:

„Oamenii spun adesea: „Păi, Biblia a fost scrisă de oameni!” Nu! Chiar Biblia însăși ne spune că este scrisă de Dumnezeu. Ea este Cuvântul lui Dumnezeu!…”

Acum mă voi întoarce la paragraful 33:

Textul acesta este un text familiar, vechi, folosit de mulți dintre păstorii voștri de-a lungul timpului; dar cu toate că a fost atât de mult folosit, un lucru este adevărat, și anume că Cuvântul lui Dumnezeu nu se învechește niciodată, deoarece Acesta este Dumnezeu.”

Cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu. Este foarte important pentru că fratele Branham urma să intre în Cuvântul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu a stabilit totul. Dar părăsirea Cuvântului lui Dumnezeu a adus moartea pentru orice, pentru că Dumnezeu este Viață; Cuvântul lui Dumnezeu este Viață și Lumină. Haideți să citim încă odată:

„…Cuvântul lui Dumnezeu nu se învechește niciodată, deoarece Acesta este Dumnezeu. Este citit de mai bine de două mii opt sute de ani, din generație în generație, de preoți, de oameni și așa mai departe, și totuși nu s-a învechit deloc. Eu însumi Îl citesc cam de treizeci și cinci de ani, și de fiecare dată când îl parcurg, găsesc ceva nou, ceva ce nu am observat prima dată., deoarece Cuvântul este inspirat. Cuvântul este Dumnezeu în formă de litere…”

Aceasta este Biblia noastră: „Dumnezeu în formă de litere. Vedeți? Acestea sunt atributele lui Dumnezeu vorbind dinainte și este așezată pe hârtie.” De aceea fratele Branham a adus totul înapoi în Biblie.

Noi am citit deja paragraful 34:

„Oamenii spun adesea: „Păi, Biblia a fost scrisă de oameni.” Nu! Chiar Biblia însăși ne spune că este scrisă de Dumnezeu. Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu…”

„…de aceea nu poate da greș niciodată. Isus a spus: „Cerurile și pământul  vor trece, se vor duce, dar Cuvintele Mele nu vor da greș. El nu poate greși pentru că este parte din Dumnezeu” (paragraful 35).

„…fiind fii și fiice, voi sunteți o parte din Cuvânt, ceea ce vă face parte din El. Acesta este motivul pentru care venim împreună la părtășie în jurul Cuvântului lui Dumnezeu.”  (paragraful 36). Pentru că suntem parte a Cuvântului. Această Biblie este Dumnezeu în formă scrisă; Ea este Cuvântul lui Dumnezeu; Ea este Dumnezeu în formă scrisă. Și dacă tu faci parte din Dumnezeu, ești în Biblie, faci parte din El; faci parte din acest Cuvânt și totul se leagă.

Îmi place felul cum spune fratele Branham aceasta, și el spune aceasta de multe ori iar noi ne-am obișnuit s-o auzim; dar când înțelegi cu adevărat ce spune și ce înseamnă pentru tine personal, El te-a adus direct în Aceasta ca parte a Ei. Așadar, este foarte profund ceea ce spune, și este uimitor în același timp.

Mă întreb, câți oameni din ziua acesta au fost de acord cu ceea ce spune el? Probabil dădeau din cap. Dar, chiar înțelegem cu adevărat ce spune el? În ordine.

Întrebarea următoare este: Ce înseamnă cuvântul „transformare?” Să privim împreună la paragraful 37:

Eu am căutat în dicționar însemnătatea cuvântului „Transformare,” iar explicația dată de el este: „Ceva ce s-a schimbat, ceva ce urmează să fie schimbat, transformat, făcut diferit de ceea ce era.” Acesta este caracterul, și toate celelalte lucruri au fost schimbate în el, au fost transformate.”

Să privim acum la paragraful 38:

În dimineața aceasta m-am gândit la Geneza 1. La început, lumea aceasta era fără formă și pustie. Deasupra pământului era întuneric, nu era nimic decât un haos complet. Și când această lume era în acea stare, Duhul lui Dumnezeu S-a mișcat pe deasupra apelor, și întreaga înfățișare a pământului a fost schimbată de la un haos total, la o grădină a Edenului. Aceasta este puterea de transformare a lui Dumnezeu care poate face din nimic, ceva minunat. Puterea de transformare a lui Dumnezeu.”

Fratele Branham se îndreaptă spre creație pentru a arăta puterea de transformare a lui Dumnezeu. Când te uiți la Geneza 1.2, era un haos total iar apele acopereau fața adâncului. Nu vezi nimic din mintea lui Dumnezeu, iar fratele Branham ne-a spus că sub apă erau semințe, iar acele semințe au fost formate prin Cuvântul lui Dumnezeu înainte ca ele să vină într-o formă naturală, așa că forma naturală conținea Cuvântul lui Dumnezeu. Corect? Cuvântul lui Dumnezeu lipsea, era blocat în forma naturală a acelei semințe care era jos, sub apă. Așadar, era nevoie ca Ceva să ia acest haos și să-l transforme într-un Eden frumos prin Puterea de transformare a lui Dumnezeu. Despre aceasta vorbea fratele Branham prin tot acest Mesaj: că va lua Puterea de transformare a lui Dumnezeu.

Așadar, ce a adus transformarea? Duhul lui Dumnezeu a început să Se miște peste ape deoarece Duhul va veni peste Cuvânt și va aduce Cuvântul la Viață, și pe măsură ce aduce Cuvântul la Viață, începe să însuflețească sămânța care se află acolo. În sămânță există un Cuvânt, iar când Cuvântul și sămânța vin în manifestare, Puterea de transformare este deja în sămânță. Motivul pentru care fratele Branham învăța aceasta, este pentru ca tu și eu să înțelegem ce este în noi.

Astfel, Duhul lui Dumnezeu a determinat aducerea condițiilor potrivite, pentru ca Lumina să lovească sămânța și să însuflețească ceea ce era în sămânță, iar sămânța și natura să producă ceea ce a spus Cuvântul vorbit la început. Și pe măsură ce a început să producă și să producă, pe măsură ce Duhul clocea și aducea Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu în manifestare, lumea aceasta a fost transformată dintr-un haos total într-o grădină a Edenului. Cuvântul vorbit care a fost prins în sămânță și Duhul lui Dumnezeu care a clocit, a transformat totul într-o frumoasă grădină.

Viețile noastre au fost un haos, dar Duhul lui Dumnezeu a venit peste noi și ne-a adus Cuvântul. Cuvântul a venit la Cuvântul care se afla în noi, dar noi nu am devenit dintr-o dată un om, o creatură magnifică, și nu am devenit fii și fiice ale lui Dumnezeu, pentru că noi eram deja fiii și fiicele lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu era deja rostit iar acel Cuvânt a fost pus în noi ca Sămânță, dar zăcea acolo. Când a văzut Sămânța, nu a văzut neapărat palmierul, ci a văzut doar sămânța, dar când Duhul lui Dumnezeu S-a mutat peste ea, a luat ceea ce era deja în sămânță și a adus la noi manifestarea gândului lui Dumnezeu. Aceasta face Dumnezeu cu tine și cu mine în această zi. Acesta este miezul acestui Mesaj.

Haideți să trecem la întrebarea a treia: Care este

canalul în care trebuie să rămână fiecare sămânță? Să mergem la paragraful 64:

Dumnezeu a pus sămânța în pământ și ea urma să fie ceea ce a poruncit El. Cât timp această sămânță a rămas în porunca Lui, a fost exact ceea ce a spus El că va fi. Dumnezeu a făcut un canal și orice lucru care rămâne în canalul făcut de El, în linia Cuvântului Său, va aduce rod  exact așa cum a poruncit El. Aceasta nu se poate mișca de acolo, este canalizată corect și exact.

Astfel, Dumnezeu a încredințat toate lucrurile pe care le-a făcut propriului Său fiu crezând că totul va fi bine. El a spus: „Toate lucrurile sunt bune, așa că Mă voi odihni. Toate semințele posedă putere în ele însele, au putere de transformare în speciile pe care le doresc Eu. Va fi întocmai cum am hotărât pentru că Eu i-am dat fiecărei semințe putere de transformare ca să facă din ea însăși, în potențialele ei însăși, exact ceea ce vreau Eu să fie.” Dumnezeu nu S-a schimbat niciodată, ci este și astăzi la fel ca atunci.”

Vreau să prindeți aceasta. Ultima propoziție din paragraful 64 este: „Toate semințele posedă putere în ele însele, au putere de transformare în speciile pe care le doresc Eu.” Sămânța care este în noi este o parte din Dumnezeu în interior, pentru că Viața lui Dumnezeu face parte din Cuvântul lui Dumnezeu care face parte din Gândul lui Dumnezeu cu privire la ceea ce a vrut Dumnezeu să fie acea sămânță. Și ce a vrut? Ca sămânța din sine să-L exprime. Și dacă Duhul lui Dumnezeu Se va muta peste acea sămânță și îi va însufleți Viața, va începe să crească, și pe măsură ce va crește în tine, începe să te transforme dintr-o creatură căzută, într-un fiu răscumpărat al lui Dumnezeu, în asemănarea lui Hristos la gândul pe care Dumnezeu l-a avut cu privire la tine înainte de întemeierea lumii pentru a exprima o anumită parte din gândul lui Dumnezeu.

Singurul lucru pe care trebuie să-l faci, este să ai încredere în Cuvântul lui Dumnezeu care ne-a fost dat și în ceea ce Dumnezeu a pus în interiorul tău pentru că este o parte din El Însuși care trebuie să fie exprimată în această zi. Acolo există o putere de a exprima exact ceea ce a vrut Dumnezeu să exprime înainte de întemeierea lumii, dar noi trebuie să rămânem în canalul Cuvântului. Dacă rămânem în canalul Cuvântului, Dumnezeu L-a pus deja în sufletul tău pentru a manifesta toate acestea. El vrea ca voi să-L manifestați.

Nu este vorba de a încerca să produci ceva: „Eu ar trebui să fiu aceasta, ar trebui să fiu aceea; ar trebui să fac aceasta, să manifest acest dar; ar trebui să manifest darul acela.” Orice ar fi, tu vei manifesta pentru că deja a fost pus în tine înainte de întemeierea lumii. Există o porțiune care ești tu, o parte din Sămânța Vieții.

Dacă El a spus: „Un palmier!” A fost un palmier. Dacă El a spus: „Un stejar!”, va manifesta ceea  ce a fost acel gând. Orice va manifesta Dumnezeu vreodată în viața ta, El a pus deja în tine; așa că nu este vorba despre noi, să încercăm să manifestăm noi ceva, ci este vorba despre a rămâne în canalul Cuvântului și să avem încredere în orice a pus El în noi. Dacă rămân în canalul Cuvântului, totul va prinde viață pentru că este Dumnezeu, este Puterea de transformare. Unde este acea Putere? În Sămânță. Este deja în tine.

Așadar, nu trebuie să ne facem griji ca să devenim ceva, stați în canalul Cuvântului și se va întâmpla. Stați în linie cu acest Cuvânt care a fost restaurat, pentru că, dacă rămânem în linie cu Cuvântul, El va produce această Sămânță, va produce ceea ce El a hotărât să producă în această epocă, iar voi nu trebuie să vă faceți griji pentru aceasta. Stați în linie cu Cuvântul și Viața care este deja acolo, va ieși sub ungerea Duhului Sfânt și vă va canaliza cu Cuvântul Adevărului, iar voi veți fi ceea ce v-a chemat El să fiți. În felul acesta nu vom urmări lucruri care nici nu sunt pentru noi.

Vreau să mai citesc în două locuri. În paragraful 61, citim:

Dumnezeu a vorbit Cuvântul, iar marea Lui Putere creatoare a adus toate lucrurile la existență. Da, chiar și omul, și femeia. Ei erau capul pentru că erau superiori tuturor celorlalte rase, iar Dumnezeu i-a pus sub ocrotirea Cuvântului prin care a făcut toate lucrurile: copacii, animalele și așa mai departe. El i-a poruncit ca niciodată, sub nici un pretext, să nu încalce Cuvântul. „Niciodată să nu scoți ceva din Cuvânt, și să nu adaugi ceva la El. Voi trebuie să trăiți prin acest Cuvânt.”

Dacă creațiunea Lui, ar fi stat pe Cuvânt, dacă ar fi umblat în felul acesta, atunci sora Shakarian nu ar fi trebuit să plece din mijlocul nostru în această dimineață; atâta timp cât aceasta ar fi stat așa, în marea economie a lui Dumnezeu. Noi credem că suntem îndreptați înapoi la aceasta, la acea porțiune, în acel loc.”

Ne întoarcem la canalul Cuvântului lui Dumnezeu, revenim la linia desăvârșită pentru a ne aduce înapoi în Eden. Ascultați! Puterea transformării este deja în Sămânță, Puterea de a fi schimbat în atomii tăi, este deja în Sămânță. Stai doar în canalul Cuvântului! Nu trebuie să lucrăm nimic; nu trebuie să pompăm nimic în sus sau să tragem în jos, ci doar să stăm în canalul Cuvântului, și El va produce tot ceea ce este hotărât să producă. În ordine.

Întrebarea numărul patru: Ce putere are vrăjmașul? Să mergem la paragraful 66:

După ce a făcut toate aceste lucruri atât de bine, și le-a pus în ordine, Dumnezeu a fost sigur că totul va fi în ordine, așa că S-a odihnit de toată lucrarea Sa. Dar când a făcut aceasta, a intrat vrăjmașul…Dumnezeu a dat Putere de transformare. Eu îl voi chema pe acest individ cu putere, nu ca să creeze din nou…el are putere să deformeze; nu să transforme, ci să strice.

Acum, orice lucru deformat, este luat din original, doar că undeva, s-a întâmplat ceva; pe undeva este ceva greșit.”

Aceasta a făcut Satan, diavolul. El a avut putere să deformeze. Să citim mai jos, la paragraful 70:

Deformatorul! Știu că acest fel de vorbire vi se pare ciudat, „a deforma,” dar acesta este adevărul. Satan a deformat, sau a pervertit. „A perverti,” înseamnă, „a schimba, a face ceva diferit.” Iar cuvântul, „a deforma,” înseamnă același lucru. Satan a deformat, a sucit, a făcut în alt fel. Vedeți? Este aceeași Sămânță, dar este deformată.”

Acum ne vom întoarce și vom citi paragraful 43:

„Dumnezeu este Izvorul nesecat de Har, de Putere și de toată înțelepciunea divină; toată este în Dumnezeu. Noi știm că El este Singurul Creator care există. Nu există nici un alt Creator afară de Dumnezeu. Satan nu poate crea nimic, el doar pervertește ceea ce a fost deja creat. Dumnezeu este Singurul Creator!”

Satan are propria lui agendă, are propriul lui plan. Satan nu poate crea nimic natural cu care să lucreze, așa că poate doar lua materialul creat de Dumnezeu. Și el l-a luat, l-a deformat și l-a pervertit pentru un alt scop. Și când a putut ajunge la ei, când a putut să-i facă pe copiii lui Dumnezeu să părăsească canalul Cuvântului, i-a deformat, și astfel, toată creația a devenit deformată. Aceasta a fost puterea lui Satan. El nu poate crea nimic, ci poate doar să ia ceea ce a făcut Dumnezeu și să deformeze. El nu poate să-și aducă propriul cuvânt, ci ia Cuvântul lui Dumnezeu și îl deformează; el nu-și poate aduce propria creație, ci ia creația lui Dumnezeu și o deformează.

Așadar, Satan pervertește sau deformează și aceasta este slujba lui, puterea lui de a deforma, așa că Satan își pierde toată puterea atunci când refuzăm să lăsăm Cuvântul jos. Singura putere pe care o are el, este puterea de a deforma. El nu poate crea, el nu poate învinge Cuvântul lui Dumnezeu.

Satan a venit în grădina Eden, dar nu a putut birui Cuvântul lui Dumnezeu niciodată, dar el a putut să-i facă pe copiii lui Dumnezeu să părăsească Cuvântul, sau să se abată de la Cuvânt. Așa a reușit să-și arate puterea de a deforma. Dar Satan nu poate face aceasta, ei au făcut-o; el i-a influențat, i-a înșelat, i-a păcălit, dar ei sunt cei care au trebuit să părăsească Cuvântul. Așadar, Satan nu va veni la noi și ne va răsuci dintr-o dată, ne va înnoda și ne va deforma, ci noi facem aceasta, este alegerea noastră. Dacă suntem înșelați și părăsim canalul Cuvântului, devenim pervertiți sau deformați. Deci, care este soluția? Unde este siguranța noastră? Ceea ce ne va ține este linia Cuvântului, canalul Cuvântului. De aceea este atât de important Cuvântul care ne-a fost restaurat în această zi; El i-a luat puterea de a deforma Mireasa, de a deforma Biserica.

Întrebarea numărul 5: Ce face Satan cu puterea de a deforma? Să privim paragraful 71:

Din Cuvânt aflăm că acest deformator a avut la dispoziție același interval de timp pentru a perverti ceea ce a făcut Dumnezeu, adică șase mii de ani. Astfel, de când și-a semănat sămânța în Eden, el a avut șase mii de ani în care a deformat Sămânța lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, atunci când Eva a ascultat de el, când a luat doar o frază micuță pentru ea, Satan a reușit să deformeze Cuvântul, să-L facă ceva diferit.”

Să mergem la paragraful 76:

Civilizația este de la diavolul. Eu tocmai am vorbit despre aceasta. Toată cultura de pe pământ, toate cuceririle științei, totul este de la diavolul. Aceasta este evanghelia pe care a predicat-o el în grădina Eden; despre cunoștință. El a folosit această cunoștință pervertită, contrară Cuvântului, voii și Planului lui Dumnezeu. Acum el are la dispoziție exact șase mii de ani ca să facă ceea ce a făcut Dumnezeu, doar că pe o cale pervertită, ca să-și aducă la suprafață propriul său Eden. El are un Eden aici pe pământ, un Eden plin de înțelepciune și cunoștință. Aceasta a fost de la început evanghelia lui: cunoștință, înțelepciune și știință.

Dumnezeu nu a făcut niciodată o asemenea ofertă. Vreau să fiți atenți un minut. El a făcut aceasta arătând că este o ființă înțeleaptă în felul lumii.”

Așadar, ce a făcut? Dumnezeu a luat șase mii de ani pentru a transforma, prin Puterea de transformare, un haos într-o grădină a Edenului. Satan a avut nevoie tot de șase mii de ani pentru a deforma grădina Eden la Edenul Satanei. Edenul Satanei, despre care aș putea spune că este un alt haos.

Să mergem la paragraful 91:

Astăzi, Satan are Edenul lui. În acești șase mii de ani, el și-a construit, nu creat, un Eden, deformând întregul pământ al lui Dumnezeu, creaturile Lui, animalele, pomii, plantele, ființa umană și religia, prin hibridare, prin încrucișări. A deformat Biblia și Biserica obținând astfel un Eden în care totul se mișcă și se bazează pe știință. Automobilele noastre și toate celelalte lucruri pe care le avem, ne-au fost date prin știință, sunt ceea ce a făcut omul. În felul acesta el a putut să realizeze marele său Eden aici. Noi dovedim că aceasta nu este o altă epocă, ci Apocalipsa 10, și că Mesajul este la timp.”

Dumnezeu a dat un spațiu de timp pentru ca Satan să ajungă să-și împlinească planul său, să-și construiască Edenul său, și atunci doar va confirma cât de adevărat este Cuvântul lui Dumnezeu, va declara doar că este timpul pentru Apocalipsa 10. Nu este dezamăgitor, și nu este nimic dincolo de Planul lui Dumnezeu, pentru că Satan a avut șase mii de ani de deformare, dar Dumnezeu a știut de la început că el  avea să aibă șase mii de ani. El a avut șase mii de ani să îndepărteze oamenii de la Cuvântul lui Dumnezeu, să-L deformeze și să-L răsucească; să deformeze societatea pentru a forma o cultură prin care să deformeze totul. Dumnezeu i-a dat timp să-și construiască Edenul său perfect, astfel încât, Dumnezeu să poată veni în acest Eden al Satanei și să-i dea ultima lovitură de moarte, pentru a ne aduce înapoi la Cuvânt și pentru a inversa tot ceea ce a lucrat Satan timp de șase mii de ani. El doar Îl dovedește pe Dumnezeu, așa că nu trebuie să ne îngrijorăm de nimic.

Vreau să spun că aceasta a fost ultima noastră întrebare, dar mai am o notă la paragraful 79:

Apoi, El a făgăduit că toate tainele ascunse de-a lungul epocilor Bisericii, vor fi descoperite chiar acum, în timpul sfârșitului. El îngăduie ca noi să știm aceasta pentru că suntem în timpul sfârșitului. Noi suntem aici acum.”

Aceasta a fost în anul 1965, când el a spus: „El îngăduie să știm aceasta pentru că suntem în timpul sfârșitului.” El dezvăluie Tainele care marchează timpul sfârșitului. „Noi suntem aici acum.” Eu aș spune că trebuie să fim deja la sfârșitul timpului. Frați și surori, noi trebuie să fim la sfârșitul timpului. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Să ne rugăm.

Doamne, Isuse, Îți mulțumim pentru acest Cuvânt minunat pe care ni L-ai dat. Doamne, ajută-ne să nu-L luăm niciodată de la sine înțeles. Noi ne bucurăm întotdeauna că, atunci când ai ales să ne vorbești în această generație, ai ales acel Glas. Doamne, eu nu pot să mă îndepărtez niciodată de acel Glas și de ceea ce înseamnă pentru mine. Doamne, Îți mulțumesc pentru Mesajul pe care ni L-ai dat, dar mai mult decât atât, Îți mulțumesc pentru că mi-ai dat ochi să-L văd și urechi să-L aud.

Dacă nu ne-ai fi însuflețit la Viață, Doamne, prin Puterea Duhului Tău, și dacă nu ai fi sădit o Sămânță predestinată în noi, nu am fi înțeles niciodată acest Mesaj, și nu L-am fi putut primi niciodată, așa că Îți mulțumesc, Doamne, pentru calitatea de a-L primi. Doamne, Te rog să faci totul mai real pe zi ce trece, să aibă o manifestare mai mare în viața noastră.

Tată, ajută-ne să rămânem în canalul acestui Cuvânt pe care L-ai restaurat, astfel încât, Puterea  de transformare care este în Sămânță, să poată trece prin procesul de creștere și să reproducă exact ceea ce ai spus Tu, ceea ce a fost în mintea Ta înainte de întemeierea lumii.

Fie ca viețile noastre să fie sub stăpânirea Duhului Tău Sfânt, ca să fie transformate din haos, într-o grădină frumoasă în care să poți veni să ne vizitezi. Vizitează-ne! Sau poate să se întâmple prin Viața care este în Sămânță și prin gândirea Duhului Tău. Te rog să ne atingi pe fiecare dintre noi în timp ce mergem spre casă. Binecuvântează-ne, Doamne! Te iubim și Îți mulțumim pentru acest Cuvânt.

Ne închinăm și Îți suntem recunoscători mereu pentru ceea ce ne-ai dat în această generație, pentru că ne-ai dat Puterea de a birui Edenul Satanei, ne-ai dat Puterea de a ne elibera de puterea deformatoare a Satanei; ne-ai dat o Putere și ai plantat-o adânc în noi iar Duhul Tău a clocit asupra noastră ca să ne însuflețească și ne-ai dat canalul Cuvântului Tău în care să rămânem și care va aduce la împlinire orice făgăduință.

Te iubim, Tată! Te rugăm să binecuvântezi poporul Tău, în Numele lui Isus Hristos. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

                          – AMIN –

Lasă un răspuns