Meniu Închide

CELE ȘAPTE PECEȚI AU DESCHIS ÎNTREAGA BIBLIE – Partea a treia

Print Friendly, PDF & Email

Să ne plecăm capetele împreună și să ne rugăm.

Doamne, Isuse, ce privilegiu avem să fim adunați aici, pentru a ne închina înaintea Ta și pentru a Te adora, Dumnezeule, pentru privilegiul de a avea ochi să vedem și urechi să auzim. Te rugăm să ne ajuți să nu luăm niciodată de la sine înțeles, ci să însemne mereu ceva pentru noi, și cu o inimă plină de recunoștință să-Ți oferim laudele noastre prin glasurile noastre. Ne ridicăm mâinile spre Tine și ne predăm să slăvim Numele Tău, Dumnezeule, căci este un privilegiu să trăim în această oră.

Doamne, mulți oameni drepți, mulți oameni sfinți, mulți profeți și-au dorit să vadă această zi, dar Tu ne-ai ales pe noi să fim aici și să profităm de privilegiul care ne-a fost dat să fim astăzi aici. Doamne, Te iubim și Îți mulțumim pentru prezența Ta și Te chemăm să frângi Pâinea Vieții ca să hrănești oile Tale și să ne dai porția de care avem nevoie.

Dumnezeule, Te rugăm să lucrezi prin acest vas pentru a sluji Cuvântului Tău adevărat, să ne hrănim cu El și să primim putere să-Ți dăm cinste și slavă. Îți dăm întâietate printre noi în această dimineață și Te rugăm să vii, în Numele lui Isus Hristos. Amin Dumnezeu să vă binecuvânteze.

În timp ce stați încă în picioare, aș vrea să deschideți Bibliile la Geneza 1.

Vreau să spun că știm cu toții ce se întâmplă în lume și cum stau lucrurile, cum se mișcă întocmai cu profeția. Amin. Fratele Branham ne-a spus să privim Rusia, să urmărim împăratul Nordului. Astfel, puteți vedea că Rusia se ridică, iar când priviți profeția timpului de sfârșit, Rusia este puterea dominantă pe pământ. Voi puteți vedea Rusia în creștere, dar eu vreau să vă amintiți de frații și surorile noastre din Ucraina, pentru că nu pot să-mi imaginez cum este situația pentru ei. Noi suntem adunați aici să ne închinăm împreună și să ne bucurăm de prezența Domnului, dar sunt sigur că ei nu pot să facă aceasta în cea mai mare parte a Ucrainei, sau poate că în toată țara, așa că, amintiți-vă de ei în timp ce vă rugați. Amintiți-vă de familia lui Ilie și Natașa, pentru că sunt sigur că se îngrijorează pentru ei. Să ne unim forțele împreună și să ne rugăm pentru frații și surorile noastre, înainte de a merge mai departe.

Doamne, Isuse, avem  o cerere specială în timp ce stăm în picioare și ne bucurăm de privilegiul ce ni l-ai dat să avem pace și libertate, pentru că am putut veni să ascultăm Cuvântul Tău și să cântăm laude Numelui Tău. Doamne, frații noștri de pe planetă nu au același privilegiu în această dimineață. Frații și surorile noastre din Ucraina sunt stresați și tensionați, și fără îndoială, acolo este multă tulburare și confuzie, dar Te rog să intervii în mod supranatural pentru ei deoarece Tu ești un Prieten care nu lipsește în nevoi, ești mai aproape decât un frate. Fii ca un zid de protecție și păzește-i, Doamne, de orice pericol, de anxietate și de frică, pentru că Tu poți să Te implici în acea situație și să-i scoți din toate cursele inamicului și din toate pericolele care sunt acolo. Descoperă-Te în mod supranatural ca Marele Soț al Miresei protejându-Ți Mireasa de acolo. Binecuvântează-i și fă-i să crească și să prospere în putere. Revarsă-Ți harul și ocrotirea asupra lor și dă-le o binecuvântare specială. Binecuvântează familia fratelui Ilie și Natașei, Te rog să veghezi asupra lor și să-i păstrezi în siguranță. Asigură-le nevoile de bază, nevoia de hrană și apă pentru că ai promis că ne vei purta de grijă. Este o promisiune din Scripturile Tale și Te rugăm să Te arăți puternic în Numele Domnului Isus; să arăți cât ești de adevărat și că Îți ții Cuvântul asigurându-le tot ce au nevoie.

Doamne, Te iubim și inimile noastre sunt unite cu inimile lor și Îți cerem toate aceste lucruri pentru slava Ta, în Numele lui Isus Hristos. Amin.

Lumea se schimbă. Este greu de văzut dar pentru tine și pentru mine este un lucru bun deoarece totul se mișcă rapid spre destinația finală, pentru că Dumnezeu restaurează și aduce înapoi tot ce a fost pierdut. Vreau să spun că toate aceste lucruri, trebuie să fie așa, de aceea Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru că în zilele noastre a existat în țară un profet care ne-a spus aceste lucruri și ni le-a arătat în Scripturi, astfel ca inimile noastre să nu se teamă, ci privind la aceste lucruri, să spunem că aceasta este ceea ce ni s-a spus. Acestea sunt lucrurile pentru care am fost pregătiți în această oră; acestea sunt lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a descoperit  și așa trebuie să fie, așa că Îi mulțumim lui Dumnezeu că avem o promisiune pentru această oră.

În timp ce stăm în picioare, să citim din Geneza 1.1:

La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul…”

Să mergem la Ioan 1.1:

La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu.

El era la început cu Dumnezeu.”

Acum vom merge la Apocalipsa 1.1:

Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul Său la robul Său Ioan.”

Fie ca Domnul să-Și reverse binecuvântarea asupra Cuvântului Său.

Înainte de a citi de pe Power Point, aș vrea să mergem la Coloseni 1. Acestea sunt Scripturile la care am cugetat în ultimele două săptămâni sau mai mult. Coloseni 1.15-19:

El este Chipul Dumnezeului Celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea.

Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El.

El este mai înainte de toate lucrurile, și toate se țin prin El.

El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.

Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El.”

De câteva adunări, noi privim la subiectul, Cele șapte Peceți au deschis întreaga Biblie. Fratele Branham ne-a arătat din Scripturi că Isus Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu. El este Cuvântul. Când Dumnezeu era singur, El era cu gândurile Lui, și atunci când a vrut să exprime acele gânduri, le-a exprimat prin Cuvânt. Fratele Branham a spus că atunci a apărut Logosul, sau Exprimarea gândului despre Dumnezeu. Fratele Branham a descris aceasta și a spus:

„Îl văd ca o Lumină mică…” Ca o „Lumină mică,” ieșind la suprafață. Cine era aceasta? Exprimarea și aș spune că era prima Exprimare tangibilă care ne este explicată despre expresia gândului lui Dumnezeu. Ceea ce a venit de la Tatăl, a fost Fiul, a fost Cuvântul.

În Ioan 1.1, ni se spune că, „La început a fost Cuvântul…” Logosul, dar Logosul nu este numai un Cuvânt, nu este numai un Cuvânt scris. Cuvântul scris, în greacă, este „Rema,” dar Logosul este diferit; Logosul este Cuvântul cu Gândul sau scopul. Deci, este un Cuvânt prin care poți înțelege gândirea; este un Cuvânt care este o exprimare a gândirii. Logosul sau Cuvântul vine de la Tatăl, iar fratele Branham ne-a spus că atunci când citești Biblia ta, dacă nu-L vezi pe Hristos în fiecare rând, trebuie să te întorci și s-o citești din nou pentru că totul este Hristos.

Astfel, când scrie că, „La început Dumnezeu a creat…”, fratele Branham a spus: „Acesta este Hristos, chiar acolo.” Apoi ajungem la Coloseni și aflăm că absolut tot ce a creat El la început, a creat prin Cuvânt: „Știm că lumile au fost create prin Cuvântul lui Dumnezeu…” așa că Dumnezeu a făcut toate lucrurile prin El și pentru El și nimic nu a fost făcut fără El; așa că Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu exprimat, venit în manifestare. Este Hristos și Hristos este o reflectare sau o manifestare a gândirii lui Dumnezeu.

Noi vom trece în revistă aceste lucruri, dar vrem să construim pe ele pentru că totul are de-a face cu tine și cu mine; totul are de-a face cu ziua în care trăim și cu manifestarea acestui moment în timp.

Există o manifestare a lui Dumnezeu care are loc pe pământ în acest moment, iar tu și cu mine avem de-a face cu această manifestare a lui Dumnezeu și trebuie să înțelegem aceste lucruri așa cum ni le-a adus profetul pentru că ni le-a adus cu un motiv: ca să ne dea credința și să îndepărteze taina care ne-a învăluit existența, biserica, epocile bisericii și totul în jos prin Biblie. La sfârșitul timpului, Dumnezeu a venit cu o descoperire pentru a îndepărta Taina întregii Biblii și pentru a ne da o credință așa cum ființele umane nu au avut-o înainte, o credință care va inversa în mod absolut blestemul care a venit peste noi în grădina Eden. Cum a venit acel blestem? Lăsând Cuvântul să cadă. Ce mecanism va folosi Dumnezeu pentru a ne scoate din acel blestem? Va restabili Cuvântul, iar restaurarea Cuvântului ne va scoate din acel blestem.

În mesajul Suflete care sunt acum în închisoare, ni se spune:

Tainele erau în cele șapte Peceți, iar când au fost deschise aceste șapte Peceți, aceasta a deschis întreaga Biblie. Cele șapte Peceți. Ea a fost pecetluită cu șapte taine și în aceste șapte taine, a fost ascunsă toată Taina Ei.”

De aici am primit textul. În urmă cu două adunări, m-am uitat la aceasta și am spus: „Când au fost deschise cele șapte Peceți, a fost deschisă întreaga Biblie.” Eu m-am rugat, am cugetat și am spus: „Doamne, vreau să înțeleg aceasta mai bine, vreau să înțeleg afirmația pe care a făcut-o profetul când a spus că tainele erau în cele șapte Peceți, iar când au fost deschise aceste șapte Peceți, aceasta a deschis întreaga Biblie.”

În mesajul Unirea invizibilă a Miresei lui Isus Hristos, profetul spune:

Ce a făcut El? A deschis cele șapte Peceți ale ultimului Mesaj. Ați observat aceasta? Cele șapte Peceți. Toate tainele celor șapte epoci ale bisericii, au fost sigilate cu cele șapte Peceți. Reformatorii au avut un timp să facă aceasta în zilele lor dar ei nu au trăit suficient de mult, însă această descoperire binecuvântată a celor șapte Peceți, ne-a fost deschisă nouă, în aceste zile din urmă, printr-o profeție care s-a dat în Arizona.”

Așadar, acesta este lucrul la care am cugetat, la această afirmație a fratelui Branham: „Toate tainele celor șapte epoci ale bisericii, au fost sigilate cu cele șapte Peceți.”, și voi le puteți vedea atât de clar, încât știți că Hristos a venit. Și când Hristos a venit, noi am vorbit despre aceasta pe drumul către Emaus, când El a început cu Moise și de la toți profeții, și le-a descoperit Scripturile, ce era cu privire la El Însuși. Isus Hristos a fost împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu; profeții L-au prefigurat profețind că El a venit și a fost împlinirea tuturor profețiilor. El a fost Cuvântul deplin în trup, astfel, pe drumul spre Emaus, apoi mai târziu cu ucenicii, în spatele ușilor închise, Isus le-a deschis Scripturile. Ce a făcut El? A deschis Cuvântul, și când a deschis Cuvântul a arătat că, „Întregul Cuvânt arată spre Mine, arată cine sunt Eu. Acest Cuvânt S-a împlinit în această zi. Ceea ce a afirmat Moise, a fost pentru această zi, și ceea ce a afirmat Iosua…” Astfel, Isus stătea acolo și descoperea Pecețile Vechiului Testament, spunând: „Sunt EU! Moise Mă arăta pe Mine! Iosif Mă arăta pe Mine.” Corect?

Putem vedea aceasta? Și așa le-a deschis Scripturile și înțelegerea pentru a înțelege Scripturile. Apoi, profetul ne spune că vine o biserică, vine o pace. Amin. Ce face El? Face Noul Testament, și fratele Branham spune în mesajul Unirea invizibilă a Miresei:

Când ajungem la sfârșitul Noului Testament, știm că acele epoci ale Bisericii au fost pecetluite cu șapte Peceți.”

Astfel, când te uiți la cele șapte Peceți, poți vedea atât de ușor că descoperirea celor șapte Peceți a dezvăluit taina  epocilor bisericii. Este adevărat?

Ungerea lui Antihrist și ungerea lui Hristos care vine prin epocile bisericii și toate acestea; cum Dumnezeu a răscumpărat, vremea lui Hristos, ce este Cartea Răscumpărării lui Hristos, totul este descoperit în cele șapte Peceți.

În mesajul Suflete care sunt acum în închisoare, din 10 noiembrie 1963, fratele Branham spune:

„Când au fost deschise aceste șapte Peceți, aceasta a deschis întreaga Biblie.” Întreaga Biblie, nu numai epocile bisericii, nu numai Noul Testament, ci au deschis întreaga Biblie. La aceasta am meditat și am spus: „Dumnezeule, lasă-mă să văd aceasta mai clar. Lasă-mă să văd cum descoperirea ungerii lui Hristos din ultimii două mii de ani, a deblocat întreaga Biblie. Cum a putut să deblocheze întreaga Biblie înțelegerea despre un cal alb sau un cal roșu? Dumnezeule, ce este bine? Nu vreau să citesc ceva doar așa, nu vreau să spun ceva doar ca să spun, ci vreau descoperirea motivului pentru care profetul a vorbit în felul acesta.”

Când te uiți la Peceți, poți să vezi că dezvăluie Noul Testament, că dezvăluie Taina prin epocile Bisericii. Absolut! Dar fratele Branham a spus că a făcut mai mult de atât, a spus că a deblocat întreaga Biblie, iar eu vreau să știu aceasta.

În mesajul Este Răsăritul Soarelui, el spune:

El este Cel care a deschis acele Peceți. El este acele Peceți.” Înseamnă că Pecețile sunt mai mult decât doar niște informații, Pecețile sunt mai mult decât niște date, fapte și cifre; Pecețile sunt mai mult de atât.

Prieteni, când deschideți acele Peceți, „El este acele Peceți pentru că întregul Cuvânt al lui Dumnezeu este Hristos și Hristos este Pecețile care s-au deschis. Atunci, ce este deschiderea Peceților? Descoperirea lui Isus Hristos.” Laudă lui Dumnezeu! Deci, pentru noi, deschiderea Peceților trebuie să fie descoperirea lui Hristos; descoperirea Tainei despre care spune în Apocalipsa 10.1-7:

Dar, în zilele glasului îngerului al șaptelea, când va începe să sune, Taina lui Dumnezeu ar trebui să fie încheiată, așa cum le-a spus slujitorilor Săi profeții.” (traducere din engleză.)

Fratele Branham a mers la această Scriptură și a legat Apocalipsa 10.1-7, Îngerul puternic coborând, cele șapte Tunete, pecetluirea Tunetelor, cu Apocalipsa 10.7, când Taina lui Dumnezeu este încheiată în zilele glasului îngerului al șaptelea. El a legat toate acestea de Maleahi 4 și le-a pus împreună. Noi știm că el a venit ca să împlinească Maleahi 4, că a fost mesagerul epocii a șaptea a bisericii, că el a fost îngerul al șaptelea, al șaptelea mesager, și în zilele glasului său, Taina lui Dumnezeu ar trebui să fie încheiată.

La deschiderea Peceților, a fost dată descoperirea care va încheia Taina lui Dumnezeu. Acea Taină a lui Dumnezeu a fost așezată în întreaga Biblie, pentru că întreaga Biblie este Hristos, iar Hristos este descoperirea lui Dumnezeu. Deci, întreaga Biblie este descoperirea lui Dumnezeu prin Hristos, Hristos fiind Cuvântul sau Gândul manifestat al lui Dumnezeu. Corect? Astfel, cred că până acum, prin învățătura pe care ne-a dat-o fratele Branham, am reușit să ne despărțim de concepțiile denominaționale despre Hristos, care ni-L înfățișau pe Hristos ca acum două mii de ani când totul era concentrat într-un  trup de carne care a fost născut și pus într-o iesle. Dar Hristos a fost exprimat înainte de întemeierea lumii ca Logosul care a ieșit de la Tatăl. Hristos a fost exprimat de-a lungul Bibliei, este manifestarea gândului lui Dumnezeu, este reflectarea sau  descoperirea gândului lui Dumnezeu care este tot Hristos, pentru că Biblia spune că Hristos a fost Stânca aceea care i-a urmat prin pustie. Astfel, știm că Stânca aceea era Hristos.

Când Moise a părăsit Egiptul, el a socotit „ocara lui Hristos,” mai de preț decât toate bogățiile Egiptului. Vedeți? El a socotit ocara lui Hristos mai de preț decât toate bogățiile și toate plăcerile Egiptului. Înseamnă că Hristos S-a manifestat și în acel timp.

În mesajul Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită, fratele Branham spune:

Acum, de acolo vreau să iau un text, bazându-mă pe toată Biblia…” Acest lucru este foarte important iar noi luăm ceea ce a spus profetul și Îl rugăm pe Dumnezeu să-l pună atât de adânc în sufletul nostru, încât să devină o realitate vie, o descoperire, și să nu fie doar o terminologie sau ceva la care să dau din cap și să spun, „da,” din nou și din nou, ci să fie o realitate vie în interiorul meu pentru că știu despre ce vorbea acel profet.

Fratele Branham și-a bazat textul pe întreaga Biblie: „…și aș vrea să iau ca titlu, „Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită,” Hristos fiind Taina lui Dumnezeu descoperită.”

Cine este întreaga Biblie? Hristos! El este Taina lui Dumnezeu descoperită. „Și în zilele glasului îngerului al șaptelea, când va începe să sune, Taina lui Dumnezeu ar trebui să se încheie.

În mesajul Mergeți și treziți-L pe Isus,” din 03 noiembrie 1963, profetul spune:

Acum, în sfântul Ioan 1, spune; nu uitați că, „La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi.”, iar Evrei 13.8, spune că, „Isus Hristos este același ieri, azi și pentru totdeauna.”

Noi știm că Biblia este o descoperire a lui Isus Hristos de la Geneza până la ultimul capitol din Apocalipsa. Este descoperirea lui Isus Hristos. Profeții și toate acele lucruri L-au simbolizat pe Hristos; toate celelalte din Carte, sunt Isus Hristos.”

Așadar, acum știm că El este Cuvântul, Cuvântul manifestat pentru ziua și timpul epocii în care trebuie să se manifeste, făcându-L Același ieri, azi și pentru totdeauna. El este Același, El este Cuvântul manifestat dar nu exact în aceleași acțiuni și în aceeași ordine ca să fie la fel, pentru că atunci ar trebui să ieșim din nou din Egipt; să ieșim din nou din Egipt; și să ieșim din nou din Egipt. Înțelegeți? El este Același ieri, azi și pentru totdeauna, dar nu exprimarea trebuie să se repete, ci El este Același pentru că El este Cuvântul care se exprimă; manifestarea Cuvântului pentru acea zi, Îl face Același.

Ce a fost El în ziua lui Moise? Manifestarea Cuvântului. Ce a fost El în ziua lui Iosua? Manifestarea Cuvântului. Ce a fost El în ziua lui Solomon? Manifestarea Cuvântului. Ce este El în zilele noastre? Manifestarea Cuvântului. Aceasta Îl face să fie, „Isus Hristos Același ieri, azi și pentru totdeauna.” El este Cuvântul.

În mesajul Hristos descoperit în propriul Său Cuvânt, profetul spune: „Biblia nu este o Carte a sistemelor religioase…” Să prindem aceasta pentru că aceasta este ceea ce dărâmă înțelegerea denominațională. „Biblia nu este o carte a sistemelor religioase. Nu, domnule! Nu estre o carte a sistemelor și nici un cod de legi morale. Biblia nu este o carte a sistemelor, atât de multe sisteme și așa mai departe. Nu, domnule! Nu este o carte de morală. Nu, domnule! Ea nu este numai o carte de istorie și nici o carte de teologie, ci este descoperirea lui Isus Hristos.”

De aceea am spus mai înainte că noi am citit Biblia de mii de ani, dar nu am văzut Biblia; am citit dar nu am văzut detaliile, nu am înțeles Taina. Am văzut doar o părticică dar nu am văzut niciodată imaginea completă; am văzut urmele de pensulă, am văzut alte porțiuni, dar nu am văzut întregul.

Dar ce zdrobește denominaționalismul? Când poți zbura pe aripile vulturului puțin mai sus și vezi întreaga descoperire de la Geneza la Apocalipsa, atunci dintr-o dată spui: „Nu mă lupt pentru detalii pentru că detaliile pictează tabloul. Eu trebuie să văd imaginea completă.”

Așadar, Biblia nu este o carte de morală, deși moralitatea lui Dumnezeu se află în Ea. Aceasta îi șochează cu adevărat pe unii oameni. Biblia nu este nici o carte de teologie, nu acesta este scopul Cuvântului scris, deși învățătura lui Dumnezeu este în Ea; dar nu de aceea ne-a dat El acest Cuvânt, ci ni L-a dat pentru ca El Însuși să Se manifeste astfel încât, să-L vedem. Este descoperirea lui Isus Hristos. Vedeți cât de ușor se poate folosi Biblia într-un mod greșit? Pentru că nu este folosită pentru a-L manifesta pe Hristos sau pentru a-L descoperi pe Hristos, ci este folosită doar pentru a crea o diviziune sau pentru a crea o altă sectă religioasă, o altă formă de teologie, un alt cod moral, un alt sistem. Când Biblia este folosită pentru aceasta, Ea este folosită greșit, deoarece Biblia este aici ca să-L descopere pe Hristos, iar Hristos Îl descoperă pe Dumnezeu.

În mesajul Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită, profetul spune:

Toate lucrurile acelea L-au simbolizat pe El, doar un simbol, dar Taina era încă ascunsă. Oamenii aceia nu știau ce fac; ei știau doar că erau conduși de Duhul să facă ceva, reținând-o pentru ultima zi, pentru marea descoperire, dar exprimând-o. S-a exprimat în Moise, în David, în Iosif, în Ilie și în jos. Noi am putea să-i luăm pe fiecare din profeții aceia, să scoatem viețile lor la suprafață și să arătăm că L-au exprimat pe Isus Hristos perfect; dar El nu Și-a dat niciodată secretul pe deplin, ci a așteptat să-L facă cunoscut în zilele din urmă așa cum a promis, așteptând ca acesta să fie înțeles pe deplin. Înțelegeți? Înainte de a-L exprima deplin, dacă a spus totul.”

Slavă Domnului! Toată Biblia exprimă Taina, dar reține marea Ei descoperire. Marea Ei descoperire urma să fie pecetluită în ultima Carte a Bibliei sub cele șapte Peceți; dar Ea a fost umbrită, scrisă, vorbită și profețită pe tot drumul; a fost exprimată, exprimată, exprimată, dar marea descoperire a Ei a fost ținută ascunsă până în zilele din urmă. Și în aceste zile din urmă, El a luat vălul de pe întregul lucru și a arătat Taina lui Dumnezeu.

Să citim tot din mesajul Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită:

El a arătat-o și a descoperit-o în fiecare simbol care este în Biblie. De aceea, toată Biblia este o descoperire a Tainei lui Dumnezeu în Hristos. Toată Biblia este exprimarea unui singur scop pe care L-a avut Dumnezeu, un singur scop pe care a vrut să-L realizeze în toată Biblia. Și toate faptele credincioșilor din Biblie au fost simboluri exprimând care este marele scop al lui Dumnezeu. Și acum, în aceste zile din urmă, El a descoperit-o și a arătat-o. Cu ajutorul lui Dumnezeu, voi veți vedea chiar aici, în această dimineață, ce a avut în gând Domnul nostru tot timpul, și a exprimat-o.”

Fratele Branham a vorbit mesajul „Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită,” a luat întreaga Biblie pentru textul său și a intitulat mesajul său, „Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită.” Apoi a spus că întreaga Biblie este descoperirea Tainei lui Dumnezeu în Hristos și că întreaga Biblie este exprimarea unui singur scop pe care l-a avut Dumnezeu.

Acum puteți vedea de ce noi, dacă mergem în Biblie, putem face același lucru cu Mesajul orei. Dacă mergem la Mesaj și începem să săpăm prin jur în detalii, începem să ne concentrăm asupra detaliilor și să complicăm, să împărțim, să argumentăm, să creăm doctrine noi și mișcări noi, dar chiar acolo am ratat totul pentru că nu a fost dat în acest scop. Scopul acestei descoperiri din timpul sfârșitului este să ne arate Taina întregii Biblii; iar Taina timpului, Biblia, este Hristos. Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită.

Așadar, totul este descoperirea lui Dumnezeu, iar în ultimele zile, El a dezvăluit-o. Fratele Branham a spus că El a dezvăluit-o și a arătat-o. În mesajul „Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită,” el L-a predicat pe Hristos în speranța că Îl veți vedea, „chiar aici, în dimineața aceasta.” Câți oameni au fost vinovați că nu L-au văzut chiar atunci?

Prin harul Său, Dumnezeu ne dezvăluie Taina în mod constant, vouă și mie, ca indivizi, astfel încât să putem vedea mai clar despre ce este vorba și Cine este Cel pe care Îl iubim.

În mesajul Răpirea, din 04 decembrie 1965, profetul spune:

Cartea Apocalipsa este ultima Carte a Bibliei. Ea este pecetluită pentru necredincioși. Acolo,, în capitolul 22, Biblia spune: „Oricine va scoate un Cuvânt din Ea, sau va adăuga un Cuvânt la Ea, i se va scoate partea din Cartea Vieții.”

Ne dăm seama că Ea a fost dată în întregime credincioșilor, deschide Cartea Apocalipsa și descoperă Cine este Autorul întregii Cărți, (El trebuie privit ca Alfa și Omega de la Geneza la Apocalipsa, Isus Hristos). Își descoperă Taina Sa completă despre El Însuși, și Planurile Sale pentru epocile bisericii care vor veni și au fost pecetluite acolo cu șapte Peceți.”

Așadar, fratele Branham vorbește în mod specific despre ultima Carte a Bibliei, Cartea Apocalipsa și spune că această Carte este pecetluită pentru necredincioși și că Ea descoperă Taina completă a Lui Însuși.

         În mesajul Prezența lui Dumnezeu necunoscută, din 18 iunie 1964, fratele Branham continuă și spune:

Acum, țineți minte, Cuvântul vine întotdeauna la un profet. Noi știm cu toții că Dumnezeu nu face nimic fără să arate aceasta profeților Săi. Acesta este motivul pentru care, Cartea descoperirii lui Isus Hristos, este plinătatea deplină a lui Hristos, chiar aici, în fața noastră, Cartea.”

Așadar, fratele Branham spune că întreaga Biblie este descoperirea lui Isus Hristos, apoi merge la ultima Carte, care este cam atât (fratele Chad arată cât de groasă este Cartea Apocalipsa),  și spune că aceasta este descoperirea completă a lui Isus Hristos. Laudă lui Dumnezeu! Acestea sunt motivele pentru care medităm, ne gândim și ne întoarcem la Mesaj; acesta este motivul pentru care Dumnezeu a trimis un profet în ziua noastră; acesta este motivul pentru care fratele Branham a spus toate aceste lucruri, și ceea ce a spus are o mare greutate și aduce o mare descoperire a lui Dumnezeu, că întreaga Biblie este descoperirea lui Isus Hristos. Cartea Apocalipsei este descoperirea completă a Lui Însuși.

Să mergem împreună la Apocalipsa 1.1:

Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând…”

Așadar, această Carte este descoperirea lui Isus Hristos. Chiar de la început, El vă spune despre ce este întreaga Carte, că este descoperirea lui Isus Hristos. Dumnezeu I-a dat-o lui Hristos, iar Hristos i-a dat-o unui slujitor, unui înger, pentru a fi dată slujitorilor Săi. Dacă privim la cuvântul „descoperire,” în Biblie, este „Apocalipsa,” și este interpretat ca: „descoperire, manifestare, apariție sau venire.” Aceste cuvinte sunt folosite tot timpul în Noul Testament, dar dacă ajungem la definiția de acolo, avem: „desfășurare, o dezvăluire a instrucțiunilor adevărului referitoare la lucruri necunoscute înainte.” Iar mai jos spune că este folosit pentru evenimente sau lucruri, stări sau persoane ascunse vederii până acum, care sunt făcute vizibil acum pentru orice manifestare sau apariție.

Așadar, aceasta este descoperirea lui Isus Hristos. Această ultimă Carte a Bibliei, Cartea de încheiere, de vârf a întregii Biblii, această Carte este Descoperirea lui Isus Hristos.

Cuvântul „Apocalipsa,” înseamnă, evenimente prin care lucruri, stări sau persoane, ascunse vederii până acum, sunt făcute vizibile pentru orice manifestare sau înfățișare. Deci, ce va face această descoperire a lui Isus Hristos?  Vă va deschide ochii să vedeți ceva ce a fost ascuns anterior. A existat o Persoană care a fost ascunsă, nevăzută, iar apariția Ei nu a fost cunoscută de-a lungul epocilor bisericii, dar este dezvăluită în Cartea Apocalipsa, și acum este dezvelirea, arătarea, deschiderea, manifestarea lui Isus Hristos. Aceasta este Cartea Apocalipsa.

Așadar, Apocalipsa, această profeție este descoperirea Lui Însuși. Ce este aceasta? Ceva ce a fost ascuns anterior, nevăzut. Nu că El nu a fost acolo, dar a fost ascuns vederii, nu S-a făcut cunoscut, nu a fost prezentat, dar acum, ceea ce a fost ascuns, va fi prezentat. Și cine Îl va prezenta? Această Carte a timpului sfârșitului care este ascunsă pentru necredincioși și pecetluită cu șapte Peceți. Dar când cele șapte Peceți sunt descoperite, deblochează Cartea, și atunci deblochează întreaga Biblie. Ce deblochează de fapt? Descoperirea lui Isus Hristos care a fost ascunsă, nevăzută anterior, dar apare acum.

În mesajul Descoperirea lui Isus Hristos, din Cartea Epocile Bisericii, fratele Branham spune:

Scriitorul, nu Autorul, acestei Cărți, este sfântul Ioan. Istoricii sunt de acord că Ioan a trăit în ultima parte a vieții lui, în Efes, dar la momentul scrierii acestei Cărți, se afla pe insula Patmos. Aceasta nu este povestea vieții lui, ci este descoperirea lui Isus Hristos în epocile viitoare ale bisericii. În versetul 3, este numită „Profeție,” ceea ce și este de fapt.”

Așadar, când Isus i-a dat aceasta lui Ioan, a fost o profeție cu privire la ceea ce urma să vină; dar ceea ce urma să vină, era descoperirea lui Isus Hristos, era o profeție. Să privim la aceasta în capitolul 1. Apocalipsa 1.9-20:

Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz, la Împărăție și la răbdarea în Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Isus Hristos.

În ziua Domnului eram în Duhul. Și am auzit înapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe,

care zicea: „Eu sunt Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte, și trimite-o celor șapte Biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea.”

M-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut șapte sfeșnice de aur.

Și în mijlocul celor șapte sfeșnice pe cineva, care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare, și încins la piept cu un brâu de aur.

Capul și părul Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada; ochii Lui erau ca para focului;

picioarele Lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor; și glasul Lui era ca vuietul unor ape mari.

În mâna dreaptă ținea șapte stele. Din gura Lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri, și fața Lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui.

Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Și-a pus mâna dreapta peste mine, și a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă,

Cel viu. Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților.

Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele ce au să fie după ele.

Taina celor șapte stele, pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a Mea și a celor șapte sfeșnice de aur: cele șapte stele sunt îngerii celor șapte Biserici; și cele șapte sfeșnice, sunt șapte Biserici.”

Acum vreau să privesc aceasta chiar din Planul înclinat din Apocalipsa 1.1. Aceasta se numește „Descoperirea lui Isus Hristos,” iar fratele Branham ne-a spus că „Aceasta este descoperirea Lui Însuși.” Când mergi să-L vezi pe Hristos descoperit în Cartea Apocalipsa, vreau să spun câteva lucruri și vreau să mă ascultați punându-vă gândirea la o parte. Doar ascultați, bine?

Când Ioan a auzit un glas puternic ca un sunet de trâmbiță, s-a întors și L-a văzut pe Isus Hristos într-o expresie, dar acea expresie pe care a văzut-o, nu era Omul din Nazaret, deoarece Omul din Nazaret nu avea părul alb; Omul din Nazaret nu avea o sabie ieșită din gură; Omul din Nazaret nu avea picioarele ca arama aprinsă; Acesta era Isus Hristos dar era manifestat într-o altă formă, într-o altă expresie. Era același Isus Hristos, dar acum Se descoperă într-un alt mod decât L-a văzut Ioan ultima dată. Este clar? Acum Îl vedem pe Isus Hristos.

Când s-a întors să vadă glasul care i-a vorbit, Ioan nu spune că primul lucru pe care l-a văzut, a fost El, ci spune că a văzut șapte sfeșnice de aur. Așadar, primul lucru pe care l-a văzut, au fost șapte sfeșnice.

Să citim versetul 12 și 13:

M-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut șapte sfeșnice de aur.

Și în mijlocul celor șapte sfeșnice pe cineva, care semăna cu Fiul omului.”

Ioan a auzit un glas și s-a întors să vadă glasul. Din descriere, știm că Acesta este Hristos, pentru că El este Cel ce are peruca albă, fața Lui strălucea ca soarele, picioarele Lui erau ca arama aprinsă și din gura Lui ieșea o sabie. El avea peruca albă a suveranității, Acesta este Isus Hristos. Când Ioan s-a întors să vadă glasul, el a văzut șapte sfeșnice și în mijlocul sfeșnicelor, L-a văzut pe Cel ce vorbea. Deci, care este descoperirea lui Isus Hristos în Apocalipsa? Descoperirea lui Isus Hristos în Cartea Apocalipsa, nu este manifestarea Pruncului din iesle, ci este manifestarea lui Isus Hristos în mijlocul Bisericii; descoperirea din Cartea Apocalipsa, este descoperirea lui Isus Hristos venind în formă de Mireasă. Aceasta este Cartea Apocalipsa.

Când s-a întors să vadă glasul, Ioan nu a spus: „S-a născut în Betleem, era într-o iesle, am văzut steaua Lui,” pentru că acea manifestare venise deja și a fost plinătatea Cuvântului făcut trup. Dar acum ajungem la Cartea Apocalipsa, și el spune: „Descoperirea lui Isus Hristos pe care I-a dat-o Dumnezeu, și a făcut-o cunoscută trimițând-o printr-un înger, la slujitorul Său Ioan.” Iată o altă descoperire sau descoperirea Lui Însuși. Dar cum Se va descoperi El? El Se va descoperi stând în mijlocul celor șapte epoci ale bisericii. De aceea, când ajungem la Cartea Apocalipsa, ajungem la Peceți, și când El descoperă Pecețile din Apocalipsa, spune: „Desfășurarea descoperirii este ceva ce nu a fost văzut anterior,” dar vine acum în manifestare, pentru că prin epocile bisericii nu am văzut că Hristos vine prin Trupul Său. Laudă lui Dumnezeu!

Acum ajungem la Apocalipsa 1.1, care dă tonul pentru restul Cărții Apocalipsa, care este descoperirea lui Isus Hristos.  Cum Se manifestă? Mai întâi auzi un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe. Este Glasul lui Dumnezeu. Te întorci și vezi șapte sfeșnice, și în mijlocul sfeșnicelor este Cel care vorbește; El vorbește din mijlocul sfeșnicelor. Apoi mergi în Apocalipsa 2 și 3, unde sunt epocile Bisericii; urmează capitolul 4, după epocile Bisericii, unde Ioan, un tip al Miresei, este luat mai sus ca să primească o descoperire cerească, o înțelegere spirituală, și vede că această Carte este deschisă pentru că Mielul ia Cartea și îi deschide Pecețile aducându-ne la Apocalipsa 10, cele șapte Tunete, și ajungem la momentul când îngerul al șaptelea pământesc, încheie Taina lui Dumnezeu. Cele șapte Tunete vor fi acum dezvăluite, și când ele sunt descoperite, privește înapoi și explică răscumpărarea din ultimii două mii de ani. Care este, ce? Hristos venind în forma Miresei. Deci, descoperirea lui Isus Hristos în Cartea Apocalipsa, este Hristos în mijlocul celor șapte sfeșnice, Cartea Apocalipsa nu repetă manifestarea anterioară a lui Hristos, ci  este o profeție care arată unde va fi Hristos. Și când descoperirea este făcută cunoscută, știm că este descoperit Hristos și vedem unde este El. De aceea ni s-au deschis Pecețile, ca să vedem unde a fost Hristos în ultimii două mii de ani; ce a făcut El, cum ne-a răscumpărat.

În mesajul Iehovah Jireh, din 09 februarie 1961, profetul spune:

În Cartea Apocalipsa, cuvântul grec „Apocalipsa,” înseamnă, „Dezvelire, luarea unui văl de pe o statuie,” este de fapt, ceea ce în greacă înseamnă luarea unui văl de pe o statuie, să-i lase pe oameni să vadă ce s-a făcut. Este descoperirea lui Isus Hristos în Biserica Sa. Ce este Cartea Apocalipsa? Descoperirea lui Isus Hristos în Biserica sa. Ce au deschis Pecețile? Felul cum a răscumpărat Hristos în ultimii două mii de ani prin Biserica Sa.” 

Dar profetul ne-a spus că atunci când a descoperit acele Peceți, El a deblocat întreaga Biblie, nu doar ultimii două mii de ani. Amin. Să mergem la Apocalipsa 2.1:

Îngerului Bisericii Efes, scrie-i: „Iată ce zice Cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă, și Cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur.”

Fratele Branham a preluat această afirmație pentru că atunci când Ioan s-a întors să-L vadă pe Cel care i-a vorbit, prin ceea ce i-a spus, Ioan a primit descoperirea lui Isus Hristos.

Nu uitați niciodată că Ioan a primit descoperirea lui Isus Hristos. Ioan este un tip pentru Mireasă. El a primit descoperirea lui Isus Hristos și Isus Hristos Se dezvăluie prin Biserica Sa.”

Acum ajungem la Efes. Și când s-a întors să vadă glasul care i-a vorbit, Ioan a văzut șapte sfeșnice, iar în mijlocul sfeșnicelor, a văzut pe  Cineva care semăna cu Fiul omului. Apoi, am primit descrierea Lui, dar acum primim un tablou mai adânc, sau ceea ce spune Hristos. Haideți să citim din nou Apocalipsa 2.1:

„Îngerului Bisericii Efes, scrie-i: „Iată ce zice Cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă, și Cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur.” Aceasta înseamnă că El mergea, umbla prin mijlocul sfeșnicelor, nu stătea pe loc. El este în mișcare. În epoca Bisericii Efes, „Cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur,” este Isus Hristos, Dumnezeul cel Atotputernic. Ce făcea El? Nu a spus că merge printr-un singur sfeșnic, El umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice. Ce înseamnă aceasta? Că El este Același Dumnezeu ieri, azi și în vecii vecilor, în fiecare epocă a Bisericii și la fiecare credincios la care vine cu Duhul Sfânt în fiecare epocă și la fiecare persoană. Același ieri, azi și pentru totdeauna.”

Deci, ce face El în cele șapte epoci ale Bisericii? El umblă prin mijlocul celor șapte Biserici. Ce înseamnă aceasta? Despre ce vorbește această umblare? Hristos Își construiește Mireasa Sa, Își construiește Trupul în cele șapte epoci ale Bisericii. Ce este aceasta? Este descoperirea despre El Însuși, Se dezvăluie în formă feminină, El este în Biserică. Aceasta este descoperirea lui Isus Hristos. El este în mijlocul sfeșnicelor prin cele șapte epoci ale Bisericii. Unde a fost El? El a fost acolo tot timpul. Deschiderea Peceților a arătat unde a fost El. El a fost acolo și S-a mișcat, S-a mișcat, S-a mișcat, S-a mișcat. Și ce a făcut? A construit de la picioare, până la brațe și până la cap. Ce face acum? Se exprimă pe Sine în formă de Mireasă. Construiește o Mireasă prin cele șapte epoci ale Bisericii. Este El Însuși umblând în mijlocul celor șapte epoci ale Bisericii.

În  mesajul Epoca Bisericii Laodicea, El spune:

Acum amintiți-vă, în prima dintre epocile Bisericii, când încheiem, El mergea printre cele șapte sfeșnice de aur, printre cele șapte epoci ale Bisericii. Este în ordine? Și aici, la sfârșit, Îl găsim în afara cărei biserici? A Bisericii Laodicea.”

Să mergem la Apocalipsa 3.14-19:

Îngerului Bisericii din Laodicea, scrie-i: „Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios și adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu:

„Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot!

Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea.

Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogățit, și nu duc lipsă de nimic,” și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol…”

Aceasta este starea Bisericii din timpul sfârșitului.

te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești; și haine albe ca să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale; și doftorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii, și să vezi.

Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia, pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă dar, și pocăiește-te!”

Vreau să citesc încă odată versetul 18: „te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești; și haine albe ca să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale; și doftorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii, și să vezi.” Prieteni, tot ce oferă El bisericii din Laodicea, a oferit prin Mesajul orei. Dacă vrei aur curățit prin foc, dacă vrei haine albe ca să te îmbraci cu ele și să-ți acoperi goliciunea, și ulei pentru ungere, ca să-ți ungă ochii, totul este în Mesajul orei. Amin. Dar dacă refuzi Mesajul, rămâi orb, gol, nenorocit și mizerabil, pentru că tot ce a oferit El epocii Laodicea ca s-o scoată din acea stare, i-a dat prin Mesajul orei.

Mesajul este Cuvântul, este haina noastră albă, este aurul curățit, descoperirea lui Dumnezeu Însuși, este Cel ce ne deschide ochii pentru a vedea. Totul este în Mesaj. Mesajul are leacul pentru Laodicea: „Iată Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, și el cu Mine.” Aici Îl găsim în afara bisericii.

Când citești Apocalipsa 1, descoperirea lui Isus Hristos, El stă în mijlocul celor șapte sfeșnice; când te uiți la biserica epocii Efes, El este Cel ce umblă prin mijlocul sfeșnicului, dar când ajungi la sfârșitul epocii Laodicea, El stă afară și bate la ușă. Am crezut că El era în mijlocul sfeșnicelor, credeam că El umblă prin mijlocul sfeșnicelor, dar acum, la sfârșitul epocii bisericii Laodicea vedem o trecere, vedem ceva ce nu am văzut anterior. Acum, Cel ce umbla prin mijlocul sfeșnicelor, este în afara bisericii și bate la ușă:

Iată Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, și el cu Mine.

Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit, și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.

Cine are urechi, să audă ce zice Bisericilor Duhul.”

Iată ce spune profetul lui Dumnezeu în mesajul Mesia, din 17 ianuarie 1961:

Cea mai jalnică Scriptură pe care am văzut-o vreodată, este Apocalipsa capitolul 3, epoca Bisericii Laodicea, în care Isus stă la ușa propriei Sale biserici, bate și încearcă să intre înăuntru. În prima epocă a Bisericii, El merge printre cele șapte sfeșnice de aur, dar în Laodicea, El a fost dat afară și încearcă să intre înapoi în propria Sa Biserică. Aceasta arată ce I-a făcut această biserică.”

În mesajul Dezvelirea lui Dumnezeu, din 14 iunie 1964, profetul a spus:

Pentru faptele Sale, El Și-a schimbat forma. Apoi, El a venit în formă de Fiu al omului.”

Vreau să mă opresc doar o clipă și să spun că atunci când este în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur și umblă prin mijlocul lor, El este în formă de Fiu al lui Dumnezeu, El este Duhul Sfânt în Biserică, dar s-a întâmplat ceva când ei L-au respins și L-au scos afară din Biserică. Când ei au făcut aceasta, El Și-a schimbat forma și a început să lucreze într-o altă formă. Semnalul este, când L-au respins pe Hristos, ei L-au împins afară din Biserică în epoca Laodicea.

Acum, El a început o altă manifestare a Lui Însuși, a venit într-o altă formă. De aceea, această Carte Apocalipsa este descoperirea lui Isus Hristos. Să citim mai departe:

…El Și-a schimbat forma. Apoi, El a venit în formă de Fiu al omului…”

El a fost Fiul lui Dumnezeu timp de aproape două mii de ani, dar când L-au respins, L-au împins pe Fiul lui Dumnezeu afară, pe Duhul Sfânt, și acum, El vine să Se descopere ca Fiu al omului.

Pentru epoca reformatorilor, Wesley, Luther și peste tot în jos, apoi aflăm că s-au înmănuncheat, așa cum au făcut israeliții, astfel încât, atunci când El a apărut în ultimele zile, în epoca penticostală, ca Duh Sfânt, L-au respins. Au făcut același lucru pe care l-a făcut Israelul. Ce face El acum? Revine ca Fiu al omului. Apoi, din Acesta, Fiul lui David. Vedeți cât suntem de aproape? Fiul omului, Fiul lui David, Fiul lui Dumnezeu. În zilele din urmă, El este descoperit ca Fiul omului, conform Maleahi 4 și a tuturor celorlalte profeții care aparțin de această oră.”

Deci, fratele Branham atașează aceasta de Maleahi 4: „Iată, trimit pe profetul Ilie înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată a Domnului,” „…și a tuturor celorlalte profeții care aparțin de această oră. Nu mai lucrează cu Biserica după ce El…Ei L-au scos afară și stă afară bătând la ușă.”

Așadar, acest Fiu al omului, slujba aceasta a Fiului omului, nu mai era pentru Biserică, nu mai are de-a face cu Biserica pentru că ei L-au dat afară ca Fiu al lui Dumnezeu. Acum, El vine ca Fiul omului să Se dezvăluie în alt fel, într-o altă exprimare care este descoperirea lui Isus Hristos. Acum, El Se descoperă ca Fiul omului.

Prin epocile Bisericii, L-am avut pe Fiul lui Dumnezeu. Fiul omului este slujba profetică, Fiul omului este Isus Hristos în trup; Isus Hristos în trup este Fiul omului, și când va termina cu aceasta, va fi Fiul lui David în Mileniu, când va sta pe tronul lui David, tatăl Său. De aceea, fratele Branham a spus:

Vedeți cât suntem de aproape? Am mers deja mai departe. Ei L-au scos afară pe Fiul lui Dumnezeu, în epoca anterioară a Bisericii, apoi El S-a întors ca Fiul omului, un om, atașându-l de Maleahi 4, Luca 17.30, în descoperirea Fiului omului. Ce este aceasta? Este slujba profetică, este Isus Hristos în forma unui profet, un fiu al omului care Îl descoperă pe Fiul omului și este descoperirea lui Isus Hristos.

Și când ajunge în acel punct, El nu mai are de-a face cu Biserica, care L-a pus afară.”

Să citim mai departe din mesajul Cuvântul lui Dumnezeu cere o despărțire totală de lume:

Acum observați, Isus a spus că va veni din nou: „Cum a fost în zilele Sodomei, așa va fi și la venirea Fiului omului.” Duhul lui Dumnezeu va veni din nou în trup omenesc, muritor.”

Cum a fost în zilele Sodomei, când a venit în trup uman muritor, Dumnezeu a luat din țărâna pământului și S-a făcut trup. Astfel, Dumnezeu Însuși a pășit în acel trup și a venit să-i vorbească lui Avraam, și când a vorbit cu Avraam, i-a spus care era Planul Lui, i-a descoperit Cuvântul Său. În timp ce îi descoperea lui Avraam Planul Său, El a descoperit gândul Sarei care se afla în cortul din spatele Său, arătând semnul lui Mesia. Corect? Așadar, acum vom avea o repetare a acesteia. Unde va fi Dumnezeu? Viața lui Isus Hristos va păși înapoi într-un trup de carne, un fiu al omului descoperindu-L pe Fiul omului.

Fratele Branham nu a fost Fiul omului, el a fost vasul, un fiu al omului prin care urma să lucreze Fiul omului, și pentru a dovedi aceasta, el s-a întors cu spatele la mulțime, și a spus: „Aici este o soră…” „Fratele acesta are aceasta…”, arătând că ne-am întors în acel loc, că suntem în slujirea Fiului omului. Isus Hristos Însuși este aici lucrând în trup omenesc. El nu este aici ca să Se ocupe de biserici pentru că ele L-au scos afară și pentru că aceasta nu mai este slujba Fiului lui Dumnezeu. Acesta este Fiul omului, Acesta este Dumnezeu Însuși pășind în trup uman pentru a Se manifesta în acel profet.

 „Duhul lui Dumnezeu va veni din nou în trup omenesc muritor.” Aici, fratele Branham vorbește despre propriul său trup. De aceea, uneori, fratele Branham spunea lucruri ca acesta: „Sper că acum înțelegeți.” „Sper că nu trebuie să o spun direct.” „Sper că voi înțelegeți.” El nu voia să se ridice și să spună: „Ascultați, Dumnezeu este în trupul meu. Ascultați ce vă spun, pentru că dacă ignorați ceea ce spun, sunteți respinși, pentru că Hristos este aici, în mine.” Practic, el spunea: „El nu este în bisericile voastre, El nu este în sistemele voastre, nu este în teologia voastră; El este în mine chiar acum și singura modalitate de a primi descoperirea lui Isus Hristos, este să ajungi la vasul în care se află.” El nu a vrut să iasă în față și să spună cine o face; el nu a putut spune aceasta pentru că Tragerea a treia nu se poate spune.

El nu a putut da descoperirea completă, Tragerea a treia nu putea fi pronunțată pentru că aleșii trebuie să o prindă.

Duhul lui Dumnezeu va veni din nou în trup omenesc muritor. Bărbatul acela a mâncat carne de vițel, unt cu pâine și a băut lapte de vacă în trup omenesc, iar Avraam a spus că era Elohim, Dumnezeu manifestat în trup.

Isus a promis că Dumnezeu, înainte de venirea Sa, Se va manifesta din nou în trup uman.”

Puteți vedea aceasta? Ați văzut-o? L-ați văzut cum a descoperit gândurile Sarei care se afla în cortul de la spatele Lui? L-ați văzut descoperind Planul Său, ceea ce gândea, lui Avraam?

Wow, noi L-am văzut descoperind gândurile Sarei care era în cortul de la spatele Lui! Am văzut împlinirea lui Maleahi 4, Luca 17.30, Apocalipsa 10.7. Noi am văzut aceasta, am văzut aceasta, am fost martori cu privire la aceasta; este Dumnezeu Însuși care lucrează în trup uman, de aceea nu puteți respinge acel trup uman care este doar un trup, dar este trupul prin care a vorbit Dumnezeu și este cel ales de Dumnezeu. Acesta este Fiul omului care Se întoarce în Biserică.

Ascultați, când vrem să-L vedem pe Fiul omului revenind în Biserică, oamenii vor să vadă mâinile străpunse de cuie, dar fratele Branham a spus că noi nu căutăm mâini străpunse de cuie, ci căutăm să recunoaștem Cuvântul făcut trup. Și când Fiul omului, slujba lui Isus Hristos Însuși a venit înapoi în Biserică, a venit conform profeției din Maleahi 4, Luca 17.30 care s-a împlinit în profet, în fratele Branham.

Nu este loc de schimbare și nici o cale de ocolire, fără aceasta nu avem descoperirea lui Isus Hristos.

În mesajul Dovedind Cuvântul Său, din 16 august 1964, profetul spune, (urmăriți cu atenție acest citat):

…în zilele Sodomei, așa va fi la venirea Fiului omului, când Se va descoperi Fiul omului. Nu ca o biserică; în continuare este chemată Mireasa, vedeți?…”

Fratele Branham ne spune că El nu mai lucrează cu biserica pentru că biserica L-a dat afară, așa că, acum venim la slujba Fiului omului. El a fost împins afară din epoca bisericii Laodicea ca Fiul lui Dumnezeu; și acum, El vine într-o altă formă, vine ca Fiul omului. El Se dezvăluie în continuare printr-o manifestare mai mare despre ce este aceasta; Isus Hristos descoperindu-Se; aceasta este descoperirea lui Isus Hristos. „…nu ca o biserică, vedeți? În continuare este chemată Mireasa, vedeți?…” Când ajungem în acest punct, nu mai sunt epocile Bisericii, s-au terminat. El nu mai are de-a face cu biserica, acum este chemată o Mireasă. Și cum cheamă El o Mireasă? El cheamă Mireasa unul câte unul. El nu are de-a face cu un sistem; nu are de-a face cu un grup; nu are de-a face cu o biserică, ci El Își cheamă Mireasa, și o cheamă descoperindu-Se ca Fiul omului la sfârșitul bisericii prin dezvăluirea Cuvântului, prin deschiderea Peceților, declarând că Taina este El chemând-o pe Ea pe nume. Ea are ceva în interior, Ea are urechi de auzit, dar nu aceste urechi.

Ascultați, când fratele Branham a vorbit despre Restaurarea Pomului Miresei, el a început să predice și a spus:

Oh, cum mi-aș dori să mă întorc la Ezechiel să vorbesc despre acele oase uscate!”

El a arătat cele trei etape ale Bisericii în revenirea, restaurarea Pomului Miresei, Biserica venind prin Luther, Wesley și prin penticostali, stând pe picioarele ei. Dar mai era un lucru care trebuia să vină, o chemare a Susurului blând care era Viața; Viața trebuia să vină înapoi și atunci, ei ar fi o armată puternică ce mărșăluiește spre Sion.

Astfel, el l-a luat pe Ezechiel și a arătat cum prin epocile Bisericii, Trupul a fost construit din nou și acum este acolo înapoi. Dar va fi nevoie de un alt glas, de o altă profeție, de o chemare, de un Susur pentru ca Duhul de Viață să se întoarcă pe deplin din nou înapoi în această armată și apoi este o armată în marș. Ascultați ce spune: „Ascultați oase uscate Cuvântul Domnului…” Cum au auzit acele oase? El nu vorbește despre auzul natural și nu are nimic de-a face cu calitatea ta de a reda o casetă. Tu poți reda o casetă și poți auzi glasul profetului, dar trebuie să ai un set de urechi diferit de urechile naturale; trebuie să ai urechile pe care le-au avut acele oase care au auzit profeția profetului Ezechiel, și au început să se adune os cu os. Voi trebuie să înțelegeți că nu urechile naturale sunt acelea care vor duce treaba la bun sfârșit.

Tu poți veni la serviciu, apoi la alt serviciu; poți să redai casetă după casetă, dar va trebui să ai un alt set de urechi înăuntru pentru a auzi ce spune Duhul Bisericii. Să citim mai departe din mesajul Dovedind Cuvântul Său:

…este chemată Mireasa. Vedeți? În ziua aceea se va descoperi Fiul omului. De ce? Să unească Biserica și Capul. Uniți! Căsătoria Miresei.”

Deci, de ce a fost nevoie de slujba fratelui Branham? De ce îngerul al șaptelea? De ce a slujit Fiul omului în acel om? De ce Isus Hristos Însuși? Fratele Branham a spus: „Știți că nu sunt eu. Eu nu pot face aceasta. Trebuie să fie El.” El a spus: „Întreaga mea slujbă este să declar că El este aici. Tu nu m-ai atins pe mine, nu ai atins haina mea, ci L-ai atins pe El.” Ce încerca el să facă? Voia să arate că El este aici; că este El cu adevărat. Este El! Este El! El este aici! El este prezent! El este în acest vas, dar este Isus Hristos. De ce a venit El? Putem spune că a fost Isus Hristos și că prin acest om, scopul slujbei lui a fost să unească Trupul și Capul împreună pentru a aduce căsătoria Miresei. Acea slujbă nu a fost dată pentru a putea reda casete, pentru a asculta mărturii, apoi să spunem: „Nu este un lucru grozav ceea ce a făcut Dumnezeu prin fratele Branham? Wow, să văd un om atât de consacrat încât Dumnezeu a făcut această lucrare!” Nu aceasta este important, prieteni! Punctul principal a fost ca tu să recunoști ziua și ceasul, astfel încât să fii trezit din somnul denominațional și să poți obține haina de nuntă. Slujba a fost aici pentru a uni Conducerea cu Trupul din nou împreună.

Scopul Mesajului timpului de sfârșit, este să fii căsătorit cu Hristos, să primești Conducerea care este Cuvântul restaurat, care este, cine? Hristos! Care este, ce? Descoperirea lui Dumnezeu. Totul este Dumnezeu.

Să citim mai departe din Dovedind Cuvântul Său:

…în ziua aceea Se va descoperi Fiul omului. De ce? Ca să unească Biserica cu Capul. Uniți! Căsătoria Miresei! Chemarea Mirelui va veni chiar prin aceasta, când Fiul omului va coborî și va veni în trup uman, ca să-i unească pe cei doi împreună.”

În care trup uman a coborât pentru a uni Căpetenia cu Trupul? El a venit în trupul profetului William Branham. Dumnezeu a fost în acel om. Care a fost scopul? Nu ca să spună: „Puneți-l pe un piedestal și spuneți: „Wow! Era Dumnezeu în acel om.” El a venit să te unească pe tine cu Conducerea; el a venit să te unească cu Hristos; Dumnezeu a venit, și prin el, avea să dezvăluie Taina întregii Biblii, ne-a deschis Pecețile și ne-a deschis ochii ca să recunoaștem cine este El, cine suntem noi, care este scopul nostru și prin aceasta să primim Conducerea și să fim uniți din nou împreună într-o uniune de căsătorie, într-o unire invizibilă cu Isus Hristos Însuși. Acesta a fost scopul, de aceea, aceasta a fost lucrarea lui Isus Hristos Însuși, în trup uman.

Ascultați, fratele Branham a trebuit să se ocupe de o problemă și acea problemă era că ei botezau în numele lui și îl numeau Hristos, deoarece credeau că el însuși, trupul său, omul născut din femeie, a fost Isus Hristos. Dar el însuși nu a fost Isus Hristos, ci Isus Hristos era exprimat deplin în interiorul acelui vas. Corect? De aceea, în mărturia lui, Dawson Riley, a spus că fratele Branham i-a zis: „Știi, ei botează în numele meu.” Și Dawson a spus: „Știi, eu doar…wow.” Fratele Branham a continuat: „Ei nu sunt atât de departe pe cât crezi,” iar Dawson a comentat: „Wow, am crezut că sunt destul de departe.”

Așadar, cei care credeau că fratele Branham era Dumnezeu, că era Isus Hristos și botezau în numele lui…Voi spune ceva șocant, dar să nu vă ofensați. Poate că aceia au fost mai aproape decât cei care au fost ofensați de aceasta. Poate au fost mai aproape de adevăr decât cei care au fost îngroziți de cei ce au făcut aceasta, pentru că el a fost un vas, un om care L-a descoperit pe Fiul omului; a fost lucrarea lui Isus Hristos Însuși care lucra prin acel trup de carne căzut dar răscumpărat. Nu a fost carnea, ci a fost Dumnezeu în acea carne. Fratele Branham a spus că distanța dintre Adevăr și minciună, este cât o lamă de ras.

Pentru că nu vrem să facem parte dintr-o minciună, vrem să stăm departe, departe de ea, nu? El a spus că este o distanță mică între Adevăr și minciună. Dacă vrei Adevărul, trebuie să te apropii de minciună. Minciuna a fost că acel om era Isus Hristos, dar adevărul era că Isus Hristos era în acel om. Pentru a obține Adevărul, trebuie să te îndepărtezi de minciună cât o lamă de ras, de aceea numai aleșii vor reuși prin acest Mesaj. Adevărul este atât de șocant, atât de remarcabil, și atât de minunat, încât îți taie răsuflarea, și pare de necrezut că ceva din tine îl crede. Numai aleșii pot merge pe acest drum; numai aleșii pot crede Adevărul deplin; numai aleșii pot rămâne în Adevărul deplin fără să facă nici o jumătate de pas spre fanatism printr-o minciună. Mireasa nu se va îndepărta atât de tare de fanatism și de minciună încât să nu mai creadă Adevărul. Ea este singura care poate merge mai departe pe această margine a lamei de ras. Cum? Prin descoperire. Nu prin educație, nu prin urechile naturale, ci prin descoperire. Ea va prinde ce este aceasta.

…când Fiul omului va coborî și va avea un trup uman să-i unească pe cei doi împreună. Biserica trebuie să fie Cuvântul. El este Cuvântul, și cei doi se unesc împreună, iar pentru a face aceasta, va fi nevoie de manifestarea descoperirii Fiului omului. Nu un cler bisericesc.”

Oh, puteți vedea? Fratele Branham vrea să vedeți cât  este de important să fiți uniți cu Cuvântul. Cuvântul Mireasă și Cuvântul Mire trebuie să se unească împreună, iar pentru a face aceasta, este nevoie de manifestarea Fiului omului. Era nevoie de această slujbă profetică în timpul sfârșitului pentru a te uni cu Căpetenia; era nevoie ca prințul Zorobabel să vină jos cu Piatra de vârf în mijlocul strigătelor de, „Îndurare! Îndurare!”, astfel încât să puteți recunoaște harul din acest ceas și să fiți uniți cu Capul. De aceea era nevoie de descoperirea Fiului omului.

Să mergem mai departe în același citat. Ceea ce vreau să spun, este că, „Fiul omului, Isus Hristos, Se va coborî în trup uman printre noi.” Sper că ați înțeles.

 „Isus Hristos Se va coborî printre noi în trup uman și Își va face Cuvântul atât de real, încât va uni Biserica cu El, ca Unul, Mireasa, apoi Ea va merge Acasă la Cina nunții. Amin. Ea este deja unită, vedeți, noi mergem la Cina nunții, nu la căsătorie.”

Apoi, profetul citează o parte dintr-o Scriptură:

…va umple trupul vostru…însuși, din orice făptură, din oameni puternici pentru că a venit căsătoria Mielului. Dar Răpirea va merge la Cina nunții. Când Cuvântul se unește aici cu persoana și cei doi devin una, ce face atunci? Ea Îl manifestă din nou pe Fiul omului, nu teologii bisericii. Fiul omului! Cuvântul și Biserica devin una, și orice a făcut Fiul omului, El era Cuvântul, Biserica va face același lucru.”

Acum știm că este nevoie de manifestarea descoperirii Fiului omului, când Isus Hristos Însuși Se coboară în trup uman să Se manifeste. Și va fi nevoie de aceasta pentru a uni Mireasa, Trupul cu Capul. Dar ce face după aceea? Ce se întâmplă în continuare? „Când Cuvântul se unește aici cu persoana, (care ești tu), și cei doi devin una, (aceasta este unirea invizibilă), ce face atunci? Ea Îl manifestă din nou pe Fiul omului.” Nu s-a oprit cu fratele Branham.

Tot ce este Dumnezeu, a fost turnat în Isus Hristos; tot ce a fost Hristos, a fost turnat în Mireasă, în Biserica Sa. Isus Hristos a fost aici, de aceea în acel fiu al omului, S-a descoperit Fiul omului; a fost Isus Hristos Însuși descoperit într-un trup, în trupul fratelui Branham, manifestându-Se, declarând descoperirea Fiului omului pentru a uni Capul și Trupul împreună, ca să facă, ce?  Să-L manifeste pe Fiul omului din nou. El nu S-a întors să fie Fiul lui Dumnezeu.

Când fratele Branham a părăsit scena, El nu S-a întors să fie ceea ce era în epoca Bisericii. Ei L-au dat afară ca Fiu al Lui Dumnezeu, așa că a venit ca Fiul omului. Dar când fratele Branham a plecat, nu a plecat și Fiul omului. El nu S-a întors ca Fiul lui Dumnezeu, ci ca Fiul omului.

Fratele Branham ne-a spus că El este Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului și Fiul lui David; El nu Se întoarce pentru a fi Fiul lui David; El nu Se întoarce pentru a fi Fiul lui Dumnezeu, ceea ce a fost în epocile Bisericii. Ceea ce a fost în fratele Branham, este acum în plinătate în Mireasă, este lucrarea lui Isus Hristos Însuși într-un Trup de carne pe acest pământ, dar este un Trup format din mai multe mădulare.

Fratele Branham a fost snopul legănat și arătat: „Acesta este, acesta este…”, iar când Dumnezeu a încheiat lucrarea de a-i uni pe cei doi împreună, el a spus: „El trebuie să crească, iar eu trebuie să mă micșorez.” Cum crește El? El crește în Mireasa formată din mai multe mădulare. Snopul a arătat spre ceea ce urmează, spre întreaga recoltă. Acum, recolta trebuie să se maturizeze; acum Acel Fiu al omului este în tine și în mine. Da. Ce este aceasta? Noi vorbim despre descoperirea lui Isus Hristos, despre Cartea Apocalipsa care a fost pecetluită cu șapte Peceți, dar când a deschis-o, a deschis întreaga Biblie.

În mesajul Hristos descoperit în propriul Său Cuvânt, din 22 august 1965, citim:

Isus Hristos Însuși este interpretarea Bibliei, atunci când Se manifestă în epoca în care Se manifestă partea respectivă a Trupului Său. Astfel, dacă este o epocă a mâinilor, trebuie să fie o mână, nu poate fi o epocă a Capului. Dacă este o epocă a gurii, nu poate fi o epocă a piciorului. Vedeți? Acum suntem în epoca ochiului iar următoarea va fi El Însuși. „A vedea,” înseamnă, „a profeți.”

Fratele Branham a spus că acum suntem în epoca ochilor. De ce a spus că „a vedea,” înseamnă „a profeți?” Pentru că am ajuns la Maleahi 4, îl avem pe profet, suntem la vedere, dar el a spus că urmează ceva; după slujirea profetului, urmează ceva. Să citim mai departe:

…vedeți? Când am trecut prin epocile Bisericii, am început cu fundamentul, cu prima epocă a Bisericii, când toată Sămânța a căzut în pământ. Apoi, ea a răsărit prin picioare sau timpul lui Luther. Apoi a crescut prin Wesley, apoi penticostalii, epoca buzelor și a limbilor; și acum suntem în epoca ochilor, am ajuns la profeție, Maleahi 4.”

Există vreo întrebare? El are o Lege, El are Trupul construit până la ochi, Maleahi 4, slujba profetică. Să citim mai departe:

…după aceasta nu mai urmează nimic altceva decât să vină El însuși și să pășească în aceasta…” În ce? În Trupul care s-a format în cele șapte epoci ale Bisericii. S-a format de la picioare până la coapse, prin brațe și până la cap, prin gură, penticostali vorbind în limbi; apoi la ochi, profetul care a restabilit Cuvântul. Și acum, nu a mai rămas nimic altceva decât mintea, El Însuși, Căpetenia, Persoana lui Isus Hristos Însuși să pășească în aceasta. În ce? În Trup. După ce? După vedere. Mai departe, citim:

…acum nu mai rămâne nimic altceva decât să vină El Însuși și să pășească în aceasta, pentru că acesta este ultimul lucru care există. Următorul este Inteligența…” Care este ultimul? Inteligența, Gândul lui Dumnezeu, Mintea lui Dumnezeu, Hristos, Cuvântul care a fost restaurat în ceasul acesta.

Noi nu avem o vedere a noastră. Cum ar putea prevedea un om astfel de lucruri? Nu o poate face. Dumnezeu Însuși  este Cel care face aceasta. Înțelegeți? El a condus Trupul pe tot parcursul, apoi Trupul complet al lui Hristos este descoperit în forma unei Mirese care a fost scoasă dintr-o  parte a Lui, așa cum a făcut cu Adam la început…așa cum a fost, mai degrabă, Adam la început.”

Acum el ne aduce până la capăt. Amin. Noi am trecut prin Vechiul Testament, am trecut prin Noul Testament și am ajuns la sfârșitul epocilor Bisericii; și acum, la deschiderea Peceților, este un fiu al omului care Îl descoperă pe Fiul omului. Isus Hristos Însuși este Cel ce deschide acele Peceți și descoperă cum a răscumpărat, unde a fost și ce a făcut El în ultimii două mii de ani. Și acum, El pășește în acel Trup, în Mireasă; la timpul sfârșitului, El pășește în Mireasa care este pe pământ, în acest timp al sfârșitului.

Acum, El pășește jos, Inteligența, Capul, El Însuși, descoperirea deplină vine jos în acel Trup ca să-L descopere din nou pe Fiul omului.

Acum, Trupul complet al lui Hristos este descoperit în forma unei Mirese…” Trupul complet al lui Hristos este descoperit în forma unei Mirese, aceasta este descoperirea lui Isus Hristos, și nu poate fi completă până când nu aveți o descoperire a Miresei; nu poate fi terminată  până când nu aveți Mireasa formată în chipul lui Hristos. El nu poate fi complet fără Mireasă.

Geneza 2.18-22:

Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.”

Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului, și toate păsările cerului; și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească; și orice nume pe care-l dădea omul fiecărei viețuitoare, acela-i era numele.

Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului; dar, pentru om, nu s-a găsit nici un ajutor, care să i se potrivească.

Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, și omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui, și a închis carnea la locul ei.

Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om.”

Aceasta este una din cele mai profunde Scripturi din toată Biblia pentru că descrie tot restul Bibliei. În mesajul Sămânța nu va moșteni împreună cu pleava, din 29 aprilie 1965, fratele Branham spune:

Așa face Biblia astăzi, pentru că Isus este Cuvântul; El este Mirele iar Mireasa este parte din Mire…” Ce a fost mireasa în Eden? O parte din mire.

…de aceea Cuvântul care urmează să se împlinească în această zi, este aceeași parte a Cuvântului care s-a împlinit în zilele Lui, este același Cuvânt, aceeași experiență, aceeași Viață. Când Dumnezeu l-a separat pe Adam, el era ambele. Noi aflăm că la început, Adam era duh. El a făcut omul după propriul Său chip, l-a creat bărbat și femeie. Apoi Geneza 2 și înainte, El a creat omul din țărâna pământului.”

Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu (Dumnezeu este Duh), deci, Adam era un om-duh. Apoi, el a devenit om de carne, carne animală pe pământ El arată ce înfățișează aici, Mireasa.”

Așadar, ce arată Dumnezeu în Geneza 2? În Geneza 2, El arată Cartea, arată Planul pe care Îl are, arată Mireasa. Să citim mai departe:

El nu a luat niciodată să facă o altă ființă, ci a luat o parte din Adam, creația originală, a luat o coastă din partea laterală a lui Adam, a luat duhul feminin din Adam, a lăsat duhul masculin acolo, și a pus duhul feminin în partea feminină. De aceea, ea era parte din duhul lui, parte din trupul lui, carne din carnea lui și os din oasele lui; Cuvânt din Cuvântul Lui, Viață din Viața Lui, și în acest fel, Ea este Mireasa lui Hristos.”

În mesajul Cuvântul vorbit este Sămânța originală, din 18 martie 1962, citim:

Tot Vechiul Testament a fost simboluri care au arătat spre Hristos și Mireasa Lui. Credeți că Adam și Eva au indicat spre Hristos și Biserica Lui? Credeți că IeHoVaH și Soția Lui au indicat spre Hristos și Biserica Lui? Ei bine, dacă ei sunt simboluri, o umbră trebuie să fie ca realul pentru ca umbra să ia din realitate. Hristos este Capul, adevărata Piatră a lui Dumnezeu. Credeți aceasta? Cuvântul adevărat. Mireasa este trupul.”

Lăsați-mă să merg la Geneza 2.23:

Și omul a zis: „Iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea…”

Adam nu privea o altă făptură, și nu a spus: „Ce ești? Cine ești? De unde ai venit?,” ci a spus: „Tu ești eu.” Aceasta a spus Adam: „Tu ești eu! Eu sunt tu, suntem unul.”

Și omul a zis: „Iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea! Ea se va numi, „femeie,” pentru că a fost luată din om.

De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevasta sa, și se vor face un singur trup.”

Ce face Dumnezeu tot drumul înapoi la începutul Bibliei? El creează, formează și modelează lumea și o pune într-o anumită ordine prin Cuvântul vorbit. Cuvântul vorbit poruncește ceva și El face ceva. Voi puteți spune că El face ceva cu creația: El poruncește, El modelează, El plasează și organizează totul. Și după ce a făcut aceasta, El a spus: „Să facem om după chipul Nostru și după asemănarea Noastră; bărbat și femeie.” Astfel, Dumnezeu a creat un om după asemănarea Lui, dar de la început l-a numit: „bărbat și femeie.” Bărbat și femeie! Bărbat și femeie! Bărbat și femeie! Ce este aceasta? Dumnezeu a vrut să fie exprimat în „Bărbat și femeie,” încă de la început. Astfel, Dumnezeu a luat omul… Ce este omul? Omul este reflectarea sau exprimarea lui Dumnezeu. Adam pe pământ a fost reflectarea, exprimarea lui Dumnezeu, Tatăl său. El este un tip al lui Hristos; el era pe pământ, el conducea și domnea peste creația lui Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu a făcut un cadru perfect și l-a plasat pe om în acel cadru, dar El nu-Și terminase încă marea Sa Capodoperă deoarece încă nu era complet. Eu am mai vorbit despre aceasta.

Vă puteți da seama că Dumnezeu nu a terminat lucrarea deoarece nu S-a dus să Se odihnească. El trebuia să încheie lucrarea pe care o avea la îndemână, și acea lucrare era să creeze o Capodoperă. Când a terminat prima parte a acestei Capodopere, a avut un om perfect, iar acel om a fost o reflectare, o exprimare a lui Dumnezeu. Amin. Dar acea exprimare a lui Dumnezeu nu era finalizată, El nu-Și încheiase încă lucrarea Sa, Capodopera Sa, deoarece omul era singur. De aceea, El a spus: „Nu este bine ca omul să fie singur.”, chiar dacă Dumnezeu a fost Cel care l-a făcut singur. Cum putea să nu fie bine? Singurul motiv pentru care Dumnezeu a spus că nu este bine, a fost ca tu și eu să înțelegem că Dumnezeu nu era complet exprimat, deoarece nu acesta era finalul Lui în creația Sa; nu aceasta a fost exprimarea Lui în Capodopera Sa, ci El avea altceva ce Își dorea să exprime chiar de la început. Astfel, El i-a dat lui Adam  o mică lovitură, și fratele Branham spune că l-a lovit în partea stângă, și de acolo a scos o coastă, o parte din el, și din acea parte a lui, a modelat un alt atom. Credeți că El nu a făcut ceva diferit? De aceea a trebuit s-o ia din Adam. El a luat o parte din Adam și a remodelat-o într-un alt vas, dar nu a fost ceva diferit, ci a fost tot Adam. Și acum, Dumnezeu era exprimat în om, bărbat și femeie. Dumnezeu i-a adus pe cei doi împreună.

Fratele Branham spune că prima căsătorie care a fost făcută vreodată, a avut loc în grădina Eden. Și acum, El a spus despre Adam că sunt „Un singur trup.” Partea masculină a lui Adam, carnea lui Adam, iar partea feminină a lui Adam, era tot carnea lui Adam. Dumnezeu nu l-a terminat de făcut pe Adam până când nu l-a adormit, a scos o parte din el și a modelat acea parte într-un alt vas, apoi a pus cele două părți împreună ca un singur trup. Atunci l-a terminat de făcut pe Adam, și i-a pus în grădină să domnească peste pământul Său; să domnească din grădină peste creația Sa. După aceea S-a odihnit pentru că Și-a încheiat lucrarea. „Aceasta am avut în minte.”

Noi știm că șarpele s-a strecurat înăuntru și a provocat o cădere, dar știm că acea cădere a mers după Planul lui Dumnezeu de a-Și descoperi toate atributele Sale, și Planul lui Dumnezeu nu avea să fie biruit. Fratele Branham a spus că atunci când a căzut Capodopera Lui, a căzut marea imagine, marea Statuie, marea lucrare cu noi, dar El nu avea de gând s-o lase în ruină, ci imediat a început să o refacă din nou. Aș vrea să v-o prezint: Aceasta este! (fratele Chad ridică Biblia). Biblia ta este înregistrarea lui Dumnezeu care a reconstruit acea Capodoperă; și acea Capodoperă este Isus Hristos, Bărbat și Femeie; Fiul lui Dumnezeu, Bărbat și Femeie. Aceasta (Biblia), este Cartea mântuirii care răscumpără, ce? Răscumpără Capodopera originală care a căzut. El a pornit imediat la lucru și a început să o reconstruiască. Astfel, a lucrat în Vechiul Testament pentru a-L reconstrui pe ultimul Adam, finalul, ultimul (al doilea), Adam. Apoi, I-a dat o mică lovitură în partea stângă și a scos elementele necesare ca să-Și construiască Mireasa, și de două mii de ani construiește Mireasa. Iar la sfârșit, va avea loc o nuntă ca aceea din Eden, ca prima căsătorie care a fost făcută vreodată.

Acum, a fost un fiu al omului, care, ce a avut de făcut pe pământ? Să unească Trupul și Capul (Căpetenia), împreună, căsătoria Miresei. Și acum, au fost uniți din nou împreună. Ce este această Biblie? Totul! Este totul despre Isus Hristos, Taina lui Dumnezeu descoperită; Isus Hristos, Bărbat și Femeie, pentru că Dumnezeu întotdeauna a vrut să locuiască pe pământ ca o Familie. El a vrut să Se materializeze, a vrut să devină tangibil, a vrut să coboare pe pământ. El avea de gând s-o facă prin Eden, acolo aveau să fie urmași, trebuia să fie mai mulți care să apară. El a spus că toate elementele erau aici, dar totul a căzut în ruină. Dar, aceasta nu a oprit Planul lui Dumnezeu, ci El a continuat să lucreze la acel Plan; a început să lucreze la Planul de mântuire, iar la sfârșit, El va avea ceea ce a început inițial. Pe acest pământ va fi desăvârșire iar fiii și fiicele Lui, atributele Sale, părți din El Însuși care s-au materializat, vor fi pe acest pământ și El va avea părtășie cu Familia Sa. Aceasta este Taina lui Dumnezeu, și Isus Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită, de aceea, întreaga Biblie este Hristos, este reconstruirea Capodoperei.

Haideți să mergem puțin mai departe. În mesajul Alegerea unei Mirese, din 29 aprilie 1965, fratele Branham spune:

Cealaltă este însărcinată cu Cuvântul lui Dumnezeu și va da naștere Trupului, Trupul terminat al lui Isus Hristos, care este Mireasa. Trupul lui Hristos nu este încă terminat. Câți știți aceasta? Bărbatul și femeia sunt una; Hristos este un Trup, Cuvântul iar Mireasa va trebui să fie restul acestui Trup, și cei doi împreună fac din nou un singur Trup, așa cum a fost Adam la început. Un bărbat și soția lui, sunt una. Acum Ea, adevărata Mireasă, s-a vândut Lui ca să nu-și mai folosească propria gândire. Desigur, gândirea Lui este voia Lui, și voia Lui este Cuvântul Lui.”

Hristos este un singur Trup, Cuvântul. Deci ce este Mireasa? Cuvântul! Care Cuvânt? Partea Cuvântului care se va manifesta astăzi, care este Hristos în forma unei Mirese.

La sfârșitul timpului, ei vor fi uniți din nou. În mesajul Răpirea, din 04 decembrie 1965, citim:

Ea trebuie să fie modelată și făcută în chipul lui Hristos și Hristos este Cuvântul. Acesta este singurul lucru. Vedeți? Ea este acolo, în Cuvânt…Vedeți, acolo nu poate fi adăugat nici un lucru. Nu poate fi o femeie cu o mână de bărbat și cealaltă ca o labă de câine; Ea trebuie să fie exact Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum El este Cuvântul. Mireasa este o parte a Mirelui. Femeia este o parte a soțului ei pentru că ea a fost luată din soț. Eva a fost o parte din Adam, din partea lui laterală, și la fel este Mireasa. Ea nu este luată din vreo denominațiune, ci este luată din Sânul Cuvântului lui Dumnezeu pentru această zi.”

Din ce a fost scoasă Ea? Ea a fost scoasă din Sânul Cuvântului pentru această zi, nu a fost scoasă dintr-o denominațiune; Dumnezeu nu te-a tras dintr-o denominațiune, ci te-a tras din El Însuși, din Cuvântul pentru această zi.

În mesajul Capodopera, din 05 iulie 1964, citim:

Acum, de aproape două mii de ani, Dumnezeu Își face din nou o Capodoperă. Deoarece El l-a lovit pe Adam ca să obțină…o bucată din el, o parte din el, o coastă ca să facă o soție pentru el. Și acum, din acea Capodoperă perfectă pe care a lovit-o la Calvar, El a obținut o bucată din El. Acesta este doar Noul Testament. Aceasta este tot.

El a împlinit Vechiul Testament, și acum, este Noul Testament, o altă bucată de împlinit. Vedeți? Noul Testament și Vechiul Testament sunt soț și soție. Înțelegeți? Și a trebuit ca Vechiul să-l arate dinainte pe Noul. Hristos a venit, Capodopera, ca să împlinească aceasta.

Acum, Mireasa lui Hristos  va împlini tot ce este în Noul Testament, o altă Capodoperă este în formare.

Deci, ce este Biblia? Este Hristos! Ce este Hristos? Hristos este Taina lui Dumnezeu. Care este Taina lui Dumnezeu? Acel Dumnezeu a vrut să Se manifeste pe acest pământ, a vrut să devină tangibil, și a făcut-o prin Hristos. Ce este Hristos? Hristos este Cuvântul manifestat, Atributele Sale, venirea în manifestare, este Dumnezeu făcându-Se tangibil pe pământ.

Această Biblie, Vechiul Testament este Mirele; iar Noul Testament este Mireasa. Astfel, El a venit să restaureze prima parte a Capodoperei în Isus Hristos. El a fost Fiul desăvârșit al lui Dumnezeu răscumpărând tot ceea ce a pierdut Adam. Dar Tabloul nu era încă perfect, noi nu suntem în Mileniu, care este Odihna, pentru că Dumnezeu nu S-a putut odihni până când nu a terminat lucrarea pe care o făcuse inițial; până când nu a terminat Capodopera. Noi nu am putut merge în Mileniu după Calvar pentru că El trebuia să aducă Mireasa. Și după ce a adus Mireasa și I-a unit pe cei doi împreună, acum putem merge în Mileniu, care este restaurarea în Eden. Voi nu o puteți face până când Mireasa nu va fi restaurată; până când cei doi nu S-au unit în căsătorie.

În mesajul Este Răsăritul Soarelui, din 18 aprilie 1965, citim: 

El fiind Mirele, Mireasa trebuie să vină Acasă pentru că Ea este parte din El; Ea poate să fie numai manifestarea împlinirii tuturor descoperirilor care au vorbit despre Mireasă; Ea poate doar să le manifeste. Dacă face ceva diferit de Mire, nu este Mireasa pentru  că Ea este carne din carnea Lui; os din oasele Lui; Viață din Viața Lui; Putere din Puterea Lui. Ea este El!”

Aceasta poate suna ciudat pentru voi, prieteni, dar nu ar trebui. Noi am predicat aceasta de atâtea ori; dar Ea este El, așa cum femeia era el, în grădină. Când privești la Eva, la început ea nu se numea Eva, ci era femeie și se numea Adam. El i-a făcut și le-a pus numele „Adam,” ei au fost Adam bărbat și Adam femeie; ei au fost același, au fost unul, au fost uniți. Ea a ieșit din el, ea a făcut parte din el, și ea nu trebuia să aibă propria ei identitate niciodată.

Când și-a luat ea propria ei identitate? A luat-o prin adulter, când a luat un alt gând, și când a manifestat acel gând greșit, a primit un nume. Astfel, numele Eva, este un nume de adulter pentru că ea este „mama tuturor celor vii.” Cum a devenit ea mama tuturor celor vii? Prin adulter, prin părăsirea Cuvântului. Numele ei a fost Adam. Amin. Numele acestei Mirese este Isus Hristos. Amin. Ea este Hristos în formă strălucitoare, dar nu ceva diferit, ci o exprimare suplimentară a Aceluiași, aceeași Persoană. De aceea cartea Apocalipsa este descoperirea lui Isus Hristos, și imediat Îl vezi stând în mijlocul celor șapte sfeșnice; Acesta nu mai este Mirele, ci este descoperirea lui Isus Hristos în formă de Mireasă, de aceea Ea este El, Ea este Cuvântul Lui, Ea este parte din Cuvânt, parte din Taină. Ceea ce a vrut Dumnezeu să exprime înainte de întemeierea lumii, este acum exprimat în Ea. Ea  este El, este Cuvântul. Ea trebuie să fie Cuvântul și Cuvântul vine la Cuvânt ca să termine Capodopera și să putem merge în Mileniu, astfel încât Dumnezeu să-L vadă pe Dumnezeu.

Dumnezeu a lucrat și a modelat timp de șase mii de ani, până când în sfârșit, a obținut un bărbat și o soție pe care i-a pus la conducerea întregii Sale creații, apoi S-a dus să Se odihnească, dar în timp ce Se odihnea, fratele Branham a spus că odihna Lui a fost întreruptă. Aceasta înseamnă că în Programul lui Dumnezeu este ceva neîmplinit, și ceea ce este neîmplinit, este odihna de o mie de ani a lui Dumnezeu. De aceea, la restaurarea Miresei care se va uni cu Hristos, va avea loc o încheiere a răscumpărării. Pământul va arde iar Hristos Se va întoarce să Se așeze pe tronul tatălui Său David, iar Mireasa Lui va domni cu El o mine de ani.

Ce face El? Exact ca în grădina Eden când a avut un fiu cu o soție pe care i-a pus la conducere peste creație, iar El S-a dus să Se odihnească. Acum, El reconstruiește un alt Fiu și Soția Fiului Său pentru a-L pune din nou la conducere în Mileniu, pentru ca El să Se poată odihni, deoarece aceasta este  partea nefinalizată a Planului lui Dumnezeu. Și nu va exista nici o parte a Planului Său care să nu fie finalizată. El va avea ziua a șaptea în care El Se va odihni. De ce? Cum? Când pune din nou la conducere un Fiu și Soția Lui peste toată creația. Laudă lui Dumnezeu!

În mesajul Lucruri care urmează să fie, fratele Branham spune:

…descoperirea lui Isus Hristos în această oră, nu despre ce era El în altă oră, ci ceea ce este El acum…Biblia exprimă creșterea Lui în Mireasă, până la statura deplină, de aceea, dacă bobul de grâu al lui Hristos a trebuit să cadă în pământ, și Mireasa trebuia să cadă în pământ prin epocile întunecate. Orice sămânță care cade în pământ trebuie să moară sau nu se poate reproduce pe sine.

Și măreața Biserică pe care El a întemeiat-o în ziua Cincizecimii prin trimiterea Duhului Sfânt, a trebuit să sufere martirajul și să intre în murdărie, în pământ, în epoca întunecată pentru a apărea din nou în epoca lui Luther și să ajungă la plinătatea staturii lui Isus Hristos în această ultimă zi.”

Aceasta este manifestarea acestui ceas! În mesajul Super-Semnul, din 29 noiembrie 1963, profetul spune:

O, Dumnezeule, dacă lumea ar putea măcar să vadă aceasta, că Dumnezeu și omul sunt unul! Super-Semnul era acel Om prin care a putut să vină Dumnezeu; tot ceea ce era Dumnezeu, El a turnat în Hristos; și tot ceea ce era în Hristos, El a turnat în Biserică, Super-Semnul. Dumnezeu și om împreună, acela urma să fie Super-Semnul pentru ultima zi, când întreaga Biblie urma să se împlinească în aceste zile din urmă.”

Ce este întreaga Biblie? Ce va fi împlinirea Bibliei în aceste zile din urmă? Resaturarea deplină a Mirelui, și restaurarea deplină a Miresei, și unirea lor împreună. Aceasta este expresia întregii Biblii. De aceea, atunci când a deschis aceste Peceți, El a deschis întreaga Biblie, deoarece în întreaga Biblie există o Taină, și acea Taină este că Dumnezeu a vrut să fie exprimat în Isus Hristos, iar Hristos este Bărbat și Femeie. El a arătat aceasta în Eden, dar a căzut. Apoi, El a reconstruit-o tot drumul înapoi, iar tu și eu, facem parte din ultima parte a acestei reconstrucții pentru a fi Mireasa manifestată în plinătate, în această zi pe pământ, Isus Hristos, tu și eu, slujba Fiului omului. Aceasta este realitatea în care suntem. De aceea deschiderea Peceților a deblocat întreaga Biblie, pentru că întreaga Biblie este restaurarea înapoi în Eden. Dacă nu deblocați Taina Miresei, nu aveți deblocată întreaga Biblie.

Când priviți și Îl vedeți pe Hristos ca Răscumpărător, puteți privi în jos prin Biblie și Îl puteți vedea venind ca Eliberatorul Moise eliberându-i pe evrei; Îl puteți vedea venind în Iosif care a fost respins de frații săi, aruncat într-o groapă și înălțat la dreapta puterii pentru a-și salva frații; Îl puteți vedea în Iosua; Îl puteți vedea în David. David, respins și alungat, a fugit, apoi a ieșit din întunericul peșterii, și a venit în sfârșit, la putere. Peste tot Îl puteți vedea pe Hristos, Hristos, Hristos, Hristos; dar la descoperirea celor șapte Peceți poți să te întorci la același Vechi Testament, și să vezi că Moise a avut o soție dintre neamuri; Iosif a avut o soție dintre neamuri pe care a dus-o în palat înainte ca el să se descopere fraților săi.

Acum, puteți merge înapoi și să spuneți: „Avraam a fost tipul lui Hristos, iar Avraam și Sara au născut fiul făgăduit.” Și dacă vă uitați puțin mai adânc, veți spune că a fost ceva special și la Sara, pentru că după ce Sara a primit vizita lui Dumnezeu și după ce a zămislit și a adus semnul promis, Cuvântul era în ea, deoarece s-a uitat la Avraam, și a spus: „Alung-o pe roabă și pe fiul ei, pentru că fiul roabei nu va fi moștenitor cu fiul meu.” Atunci Avraam a spus: „Wow!” El nu știa ce să facă în privința aceasta așa că s-a dus la Domnul, și Domnul i-a spus: „Ascultă glasul soției tale pentru că ea spune adevărul.”

Apoi, dacă mergi în Noul Testament, în Galateni, apostolul Pavel spune: „…cum zice Scriptura.” Dar nu Scriptura spune: „Alung-o pe roabă și pe fiul ei.” Cum zice Scriptura? Sara, femeia, după ce a primit Cuvântul, după vizita din Câmpiile Mamre, după ce Dumnezeu L-a manifestat pe Fiul omului; după ce Sara s-a întors la tinerețe și a rămas însărcinată, a născut Cuvântul pentru că ea a avut Cuvântul, Cuvântul era în ea. Nu Avraam a spus, ci Sara a spus acele cuvinte, iar apostolul Pavel spune: „…cum zice Scriptura,” nu, „cum zice Sara.” El ar fi putut spune: „Cum zice Dumnezeu prin Sara.” Ce era aceasta? Aceasta era Taina care nu era încă dezvăluită pe deplin. Dumnezeu a lăsat-o să iasă în evidență prin fiecare personaj din Biblie, o umbră, arătând această mare Taină. Fiecare caracter, toate detaliile au exprimat-o dar nu au făcut-o pe deplin, pentru că El a ținut-o până la sfârșitul timpului când au fost deschise Pecețile.

Tu poți spune: „Oh, Doamne!” Uitați-vă la Estera, uitați-vă la Rut și Boaz; uitați-vă la Salmon și Rahav, uitați-vă la soția dintre neamuri în descendența lui Isus Hristos! Acum o văd! Amin. Când a scos Pecețile de pe Ea, a deblocat întreaga Biblie. Toată Biblia a fost Hristos, a fost chiar dorința, Taina gândită de Dumnezeu. Fiecare gând al lui Dumnezeu urma să fie exprimat în Isus Hristos, și Isus Hristos urma să fie Bărbat și Femeie, iar Femeia urma să fie o Mireasă cu puține mădulare. El urma să aibă o Mireasă aleasă de El, o Mireasă dintre neamuri.

Așadar, în Vechiul Testament, El a arătat o Mireasă dintre neamuri, o Mireasă dintre neamuri. Ce era aceasta? Ele o exprimau dar nu o descopereau, reținând-o, exprimând Taina. De aceea el a spus că întreaga Biblie a exprimat această Taină. Când a deschis cele șapte Peceți, acestea au deschis Noul Testament și au descoperit unde a fost Hristos în ultimii două mii de ani: că El a fost în mijlocul Bisericii; au descoperit cum Se întoarce Fiul omului și cum Se unește cu Mireasa. Atunci când vedem Taina întregii Biblii, vedem Taina Miresei.

Deci, când Îi ceream lui Dumnezeu: „Vreau să înțeleg pe deplin ce a spus profetul când a zis: „Când El a deschis cele șapte Peceți, acestea au deblocat întreaga Biblie,” eram întins în pat și mă rugam lui Dumnezeu: „Vreau să înțeleg mai mult. Simt că am înțeles ceva, dar vreau să înțeleg mai bine.” Și dintr-o dată toate aceste Scripturi și citate au început să se întoarcă. Prieteni, dacă Mireasa nu manifestă Taina lui Dumnezeu, El nu este încheiat. Dar Mireasa este clădită înapoi prin șapte epoci ale Bisericii, iar la timpul sfârșitului, Ea este   unită cu Căpetenia, și acum Ea Îl exprimă pe Isus Hristos în formarea Miresei Sale, care încheie Taina lui Dumnezeu aflată sub Pecetea a șaptea, care este sub deschiderea acestor Peceți în zilele glasului îngerului al șaptelea.

Taina lui Dumnezeu ar trebui să se termine. Unde se termină? Se termină cu tine și cu mine; noi terminăm Taina lui Dumnezeu. Acest lucru este extraordinar, este ceva ce îți taie răsuflarea; te face să dai un pas înapoi și să spui: „Ce este acest Mesaj?” Am crezut că este un om cu daruri. Prieteni, este mai mult decât un om cu daruri. Am crezut că este o restaurare a tuturor adevărurilor care s-au pierdut prin epocile bisericii. Prieteni, este mai mult decât restaurarea adevărurilor, este Fiul omului, este slujba Lui Însuși, El S-a întors să unească Trupul cu Capul, pentru a încheia Taina lui Dumnezeu.

De aceea, atunci când te uiți la acele Peceți, când te întorci înapoi la acele Peceți, primele sunt patru ungeri, călăreții Antihristului și patru ungeri ale Duhului Sfânt, care sunt Hristos. Ce face El? Își construiește Biserica, protejând-o de fals. Vin două vițe. Prin ce? Prin epocile Bisericii. Ce face El? Umblă în mijlocul Bisericii în timpul epocilor, iar aceste ungeri o călăuzesc pe Mireasa Sa, ținând-o departe de Antihrist, o protejează de călăreți și o aduce prin Adevăr, Adevăr, Adevăr, Adevăr, la restaurarea Pomului Miresei.

Apoi, în Pecetea a cincea, El arată cum a mântuit, cum îi salvează prin har, pe evreii care au murit din timpul lui Hristos încoace. Aceștia sunt ultimii două mii de ani. Aceștia nu sunt toți evreii din cei șase mii de ani, ci sunt evreii din timpul lui Hristos încoace. Ce este aceasta? Deblocarea Noului Testament, cum a trebuit să-i orbească pentru a lua Mireasa dintre neamuri. El i-a orbit pentru Mireasa dintre neamuri, dar le va da haine albe la judecata Tronului alb, ca un act de îndurare pentru că a trebuit să-i orbească pentru a obține Mireasa dintre neamuri.

Despre ce sunt Pecețile? Despre Mireasă. De ce primesc evreii haine albe? Pentru că a trebuit să-i orbească pentru a obține o Mireasă dintre neamuri. Despre aceasta este vorba, despre Mireasă. Apoi, urmează Pecetea a șasea. Pecetea a șasea este curățirea fecioarelor neînțelepte care au fost cu Mireasa pe tot parcursul, dar nu au avut ulei, pur și simplu nu L-au putut vedea pe El. Apoi este curățirea celor o sută patruzeci și patru de mii, mântuirea Israelului și apoi este curățirea pământului pentru perioada lunii de miere. Ce sunt Pecețile? Pecețile sunt Taina Noului Testament. Când El a deschis acele Peceți, a deschis întreaga Biblie, pentru că nu poți să-L cunoști pe Hristos dacă nu vezi Mireasa Lui.

Voi nu ați putut să-L cunoașteți pe Adam, până când nu a venit Mireasa să exprime acea parte a lui Adam care trebuia exprimată în acea formă. Dumnezeu nu a putut să termine lucrarea acum două mii de ani, pentru că a trebuit să apară Mireasa. Ea trebuia să fie construită; Ea trebuia să fie afișată; Ea trebuia să fie unită înapoi cu Mirele Ei. Apoi trebuie curățat pământul și Ea Se întoarce cu El pentru o domnie de o mie de ani.

Prieteni, acest Mesaj este incredibil! Când auziți acest Mesaj, voi vreți să argumentați despre învățătură. Eu nu am nicio dorință. Nu mă interesează dacă aveți ideea aceasta sau aceea, Acesta este singurul lucru pe care pot să-L văd acum. Acesta este întregul scop, Aceasta este întreaga Biblie care a fost deblocată.

În mesajul Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită, din 28 iulie 1963, citim:

Priviții, Hristos în voi Îl face centrul Vieții descoperirii. Vedeți? Viața lui Hristos în voi, Îl face Centrul descoperirii. Hristos în Biblie, face Biblia descoperirea completă  a lui Hristos. Hristos în voi vă face descoperirea completă a întregii lucrări. Vedeți, aceasta este ceea ce încearcă să facă Dumnezeu.”  El încearcă să-Și dezvăluie Taina în acest timp de sfârșit.

Coloseni 1.26-27:

Vreau să zic: taina ținută ascunsă din veșnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui,

cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, şi anume Hristos în voi, nădejdea slavei.” Tot ceea ce spune Scriptura înseamnă din ce în ce mai mult pentru noi. În același Mesaj, citim:

Ce este aceasta? Nu sunt oamenii. Căpetenia și Trupul au devenit o unitate. Este Dumnezeu manifestat în poporul Lui. Acesta este motivul pentru care soțul și soția nu mai sunt doi; ei sunt una. Dumnezeu și Biserica Lui este Unul, Hristos în voi, marea descoperire a lui Dumnezeu.”

Apocalipsa 10.7 a descoperit Taina lui Dumnezeu care Se desfășoară în tine și în mine.

Slavă lui Dumnezeu! Chiar purtându-I Numele; Numele Lui este Isus Unsul.”

1Petru 1.13: „De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji şi puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la descoperirea, (Apocalipsa), lui Isus Hristos.”

Cum a fost descoperit? În mijlocul celor șapte sfeșnice de aur, umblând în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur ca patru Ungeri care au păzit și au protejat Biserica Sa de-a lungul epocilor Bisericii. Dar la vremea sfârșitului, a fost dat afară ca Fiu al lui Dumnezeu și a revenit ca un fiu al omului, printr-o slujbă profetică, pentru a uni Capul și Trupul împreună, apoi Îl aduce pe Fiul omului. Acum, Hristos, Căpetenia și Trupul Lui sunt una și Ea este manifestarea acestei ore.

Acesta este ultimul citat și este tot din Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită:

Nașterea din nou este Hristos, este descoperirea. Dumnezeu v-a descoperit această Taină mare, și aceasta este nașterea din nou. Ce veți face când aveți tot grupul acela împreună, în care descoperirea este în armonie perfectă și Dumnezeu o exprimă prin Cuvântul Său prin aceleași acțiuni, aceleași lucrări pe care le-a făcut El, făcând Cuvântul să Se manifeste! Oh, dacă Biserica și-ar cunoaște poziția! Ea o va cunoaște într-o zi. Atunci, Răpirea va merge, când Ea știe Cine este.”

O, prieteni, de aceea Dumnezeu continuă să ia… Ascultați, nu există niciun citat pe care l-am citit în dimineața aceasta și să nu-l fi citit până acum. Nu există nicio Scriptură pe care am citit-o aici și să n-o fi citit până acum, dar Dumnezeu îndepărtează în mod treptat straturile, le îndepărtează, le îndepărtează, pentru că această Mireasă a ajuns să știe Cine este Ea. Cine este Ea? Ea este El; Ea este Cuvântul; Ea este Taina; Ea face parte din acea mare Taină pe care Dumnezeu a avut-o în gând când locuia Singur cu gândurile Lui; Ea era acolo. Amin. Când a apărut Logosul, Ea era Acolo; când El a fost manifestat ca Isus Hristos, Ea a fost Acolo, iar acum, Ea este aici, luând manifestarea la rândul Ei.

De aceea, când a deschis acele Peceți, El a deschis Cartea Apocalipsei. Apocalipsa este descoperirea lui Isus Hristos în Mireasă. El a avut deja o Descoperire a lui Isus Hristos ca Mire, dar Cartea Apocalipsei din Noul Testament este Descoperirea lui Isus Hristos în Mireasă. Mire și Mireasă; Soț și Soție, uniți pentru a face întreaga Biblie. Nu sunt două părți într-o Biblie; noi trăim într-o zi în care Vechiul Testament și Noul Testament sunt o singură Biblie, o singură poveste, un singur Scop pe care Dumnezeu a vrut să-L atingă în întreaga Biblie; un Scop pe care L-a avut, iar acel Scop a fost exprimat în Isus Hristos, Manifestarea Dumnezeului celui Atotputernic. Noi am ajuns în ziua în care nu sunt șaizeci și șase de Cărți, nu este un Cod moral, nu este o carte a sistemelor, nu este o carte de teologie. Mesajul nu a fost aici ca să ne arate un om puternic și cu daruri, Mesajul a fost aici ca să ia Trupul, să-l aducă la suprafață și să-l unească cu Capul. De aceea, exprimarea lui Isus Hristos este în formarea Miresei care va fi exprimată în acest timp al sfârșitului, iar când Ea termină de exprimat, când vine ultimul mădular, El o va ridica sus, apoi curăță pământul și Se vor întoarce împreună să termine partea neterminată de la începutul Cărții. Dumnezeu, Tatăl nostru, Se va odihni, atunci când Fiul Său și Soția Fiului Său stau pe Tron în Mileniu.

Fratele Branham a spus: „Acum știți ce este Mesajul?” În toată cearta, agitația și goana după detalii, eu spun: Dumnezeule, dă-mi aripile unui vultur și lasă-mă să mă ridic deasupra carnalității tuturor celor care încearcă să descifreze și să-și dea seama; lasă-mă să văd această Taină, pentru că dacă îmi descoperi această Taină, totul este acolo, în această Taină. Tot ce a spus fratele Branham, tot ce a făcut, tot ce a învățat, s-a potrivit cu această Taină, iar când a deschis Pecețile, noi am crezut și înainte, dar acum credem că atunci când a deschis Pecețile, a deschis întreaga Biblie. Amin. Laudă lui Dumnezeu!

 Eu am spus și o spun din nou. Isus le-a spus ucenicilor Săi că mulți oameni drepți, mulți profeți au tânjit să vadă această zi. Amin. Ei au tânjit să vadă această zi, dar noi trăim în ziua care va avea o descoperire mai mare decât a lovit vreodată pământul, ca să aducă o manifestare mai mare; acesta este ceasul acela. Dumnezeu a adus înapoi plinătatea Cuvântului Său, Și-a adus mintea înapoi. Ce ne-a adus Dumnezeu înapoi? El a trimis un profet care a putut să intre în partea din spate a minții lui Dumnezeu, unde era pecetluită această Carte, când era singur cu gândurile Lui. Dumnezeu l-a dus pe profet acolo înapoi, ca să aducă acea Taină și s-o arate prin Biblie. Astfel, noi am putut să aflăm ce a gândit Dumnezeu când a locuit singur cu gândurile Lui. Cine altcineva din istoria acestei creații a fost capabil să facă aceasta? Cine altcineva a fost capabil să facă aceasta, prieteni?

Voi știți că Isaia a dat o profeție, dar el nu a văzut niciodată împlinirea acelei profeții. Puteți să vă imaginați ce s-a gândit Isaia? „Mă întreb cum poate rămâne însărcinată o fecioară? Aceasta este în viitor, este o națiune fecioară? Este o persoană? Va fi fiica marelui preot? Va fi un om din popor?” Vă puteți imagina câte s-a întrebat. Știți cât ar fi dat Isaia să poată vedea Bebelușul din iesle? Gândiți-vă că dacă ar fi avut ocazia, ar fi renunțat la bogăție, la popularitate, ar fi renunțat la tot pentru a vedea împlinirea profeției. Noi la ce suntem dispuși să renunțăm pentru că vedem împlinirea profeției?

Oh, Pavel lucra cu biserica și le-a spus: „…simt din nou durerile nașterii până când va lua Hristos chip în voi! Vreau să-L văd pe Hristos în voi.” El a spus: „…v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată.” Cât de mult i-ar fi plăcut lui Pavel să stea aici și să vadă ceea ce vedem noi. Și ceea ce vedem și auzim noi este ceea ce predica el; el încerca să protejeze biserica și să-i îndrume spre ceea ce trăim noi.

Oamenii neprihăniți, oamenii sfinți, oamenii evlavioși și profeții, au tânjit să vadă această zi, iar tu și eu suntem azi aici, când Dumnezeu Și-a dezvăluit mintea deplin și a deschis descoperirea completă a lui Isus Hristos, dezvăluirea lui Isus Hristos fiind deschiderea Tainei lui Dumnezeu, conform Apocalipsa 10.7 și l-a dat ființelor umane obișnuite. Și când Îl descoperiți în forma Sa, este atât de simplu încât și un copil de cinci ani poate înțelege că Dumnezeu a arătat ce a vrut să facă: un bărbat și soția lui.

Această creație a căzut dar El a restaurat-o tot drumul înapoi; dar ea va fi restaurată deplin în Isus Hristos și Mireasa Lui. Cât de complicat este acest lucru? Ce este? Este Taina lui Dumnezeu care s-a terminat în această zi, s-a terminat în tine și în mine.

Mă întreb: apreciem suficient de mult Cuvântul în mintea noastră? Eu nu cred că am început să înțelegem ce se petrece peste tot în jurul nostru; nu cred că am început să înțelegem ce vrea Dumnezeu să facă prin noi; cred că încă nu putem înțelege cât de mult ne schimbăm prin Cuvânt, nici unde vrea El să ducă această manifestare și nici ce vrea să declare. Cred că nici măcar nu putem începe să înțelegem, dar spun: Doamne, ajută-mă să văd ce mă împiedică și lasă-mă să iau aurul curățit, lasă-mă să iau haina albă, lasă-mă să iau alifie pentru ochi, Doamne.

Prieteni, vă spun că atunci când Dumnezeu deschide Cuvântul, este cel mai mare fior din viața mea. Eu nu am experimentat niciodată în viața mea un fior mai incitant decât atunci când Dumnezeu S-a descoperit pe Sine Însuși. Și eu spun: „Dumnezeule, descoperă-Te în continuare pentru că avem nevoie de Tine. Doamne, noi credem acest Mesaj, credem că în această zi ai chemat o Mireasă pentru manifestare și credem din toată inima că aceasta este slujba Fiului omului într-o formă strălucitoare. O cred din toată inima, Dumnezeule, dar ajută-mă s-o văd corect. Ajută-mă s-o recunosc în fiecare părticică a vieții mele, s-o manifest, s-o trăiesc și s-o afișez. Lasă-mă să fie tot ceea ce văd, lasă-mă să-L văd clar și să-L trăiesc.

Este aceasta și rugăciunea voastră? (Amin). Să ne plecăm capetele și să ne rugăm. Doamne Isuse,  Îți mulțumim. Cuvântul Tău este atât de bogat, este atât de frumos, este atât de uimitor! Doamne, noi putem să-L citim, să-L ascultăm iar și iar și iar, citind aceleași Mesaje, ascultând aceleași casete, citind aceleași Scripturi, aceleași versete biblice, iar și iar și iar, citându-le pe de rost, apoi, într-o clipă, ne iei și ne deschizi înțelegerea pentru a înțelege Scripturile. Dumnezeule, fiorul pe care-l simțim în suflet, când faci aceasta, depășește tot ceea ce se poate spune prin cuvinte.

O, Părinte, cât Îți suntem de recunoscători pentru că Te dezvălui în fața Miresei Tale, astfel încât să Te putem înțelege și să ne putem înțelege pe noi înșine, să putem înțelege partea pe care ai chemat-o la manifestare în această zi. Doamne, ajută-ne să facem o predare mai mare! Nu este de mirare că a trebuit să ai întâietate în această zi, deoarece întâietatea este singura modalitate prin care poți să Te manifești perfect în trup uman.

Doamne, ajută-ne să-Ți dăm întâietate și ajută-ne să îndeplinim scopul pe care Îl ai pentru noi pe această planetă. Noi, Te iubim, Doamne, și Te rugăm să mergi cu noi, să fii cu noi și să ne călăuzești în toate lucrurile. Doamne, noi Te iubim și ne predăm Ție; și fie ca acest Plan să funcționeze în trupul nostru, pentru că Te rugăm aceasta în Numele lui Isus Hristos. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

-Amin-

Lasă un răspuns