Meniu Închide

CUVANTUL INFAILIBIL A LUI DUMNEZEU

Print Friendly, PDF & Email

Să ne plecăm capetele pentru un moment de rugăciune.

Scumpe Tată, ziua a trecut şi soarele a apus încă o dată, iar noi venim la Tine ca să-Ţi mulţumim pentru ceea ce ai făcut pentru noi de-a lungul zilei: ne-ai dat aer proaspăt să respirăm, mâncare să mâncăm, îmbrăcăminte să ne îmbrăcăm. Şi acum, în timp ce suntem adunaţi aici ca să ne închinăm înaintea Ta, în această biserică, Te rugăm să ni-L trimiţi pe Isus, ca să fim mângâiaţi de prezenţa Sa şi ca să vedem marile Sale lucrări manifestate printre noi.

Binecuvântează biserica aceasta, binecuvântează fiecare biserică ce este reprezentată aici şi binecuvântează fiecare persoană. Dă-ne aceasta, Doamne, iar la sfârşitul serviciului ne vom pleca în umilinţă şi Te vom lăuda pentru tot ce ai făcut.

Te rugăm să-i salvezi pe păcătoşi, să-i chemi înapoi pe cei care au rătăcit, să-i vindeci pe bolnavi, pe cei răniţi şi orbi. Îndură-Te, Tată, pentru că Îţi cerem toate acestea pentru slava lui Dumnezeu, în Numele scumpului Tău Fiu, Isus Hristos. Amin. Puteţi să vă aşezaţi. Domnul să vă binecuvânteze.

Pentru noi este un mare privilegiu să fim din nou împreună în casa lui Dumnezeu şi suntem plini de bucurie în urma serviciului pe care l-am avut aseară. Îi sunt foarte recunoscător Domnului pentru că a făcut multe lucruri mari aici, în mijlocul nostru.

Am înţeles că mâine dimineaţă voi vorbi la dejunul oamenilor de afaceri creştini. De obicei, petrecem un timp minunat împreună cu oamenii de afaceri, pentru că vorbim despre Domnul Isus şi despre slava Sa. Vreau să vă spun că grupul de oameni de afaceri creştini ai Evangheliei depline internaţionale, a fost o binecuvântare pentru mine şi pentru lucrarea Domnului, pentru că mi-au sponsorizat o mulţime din adunările pe care le-am ţinut în întreaga lume.

Sunt bucuros pentru că voi avea privilegiul să vorbesc spre slava lui Dumnezeu. Nu ştiu dacă vor participa şi alţi oameni, sau vor veni numai oamenii de afaceri şi soţiile lor, dar cred că ei au făcut deja anunţul cu privire la aceasta.

Apoi, cred că mâine seară vom începe la Lane Tech. Este oficial, frate Boze? Tot la Lane Tech vom fi şi duminică dimineaţa şi duminică seara. De acolo vom pleca spre Columbia, Carolina de Nord şi vom începe serviciul de acolo.

Eu am călătorit în aproape toată lumea, dar nu am mai pus niciodată până acum, piciorul în Carolina de Nord sau în Carolina de Sud. Sunt singurele state din Uniune în care nu am fost.

Aseară v-am ţinut mai mult, dar Duhul Sfânt care a fost aici, a făcut mult mai mult decât ne-am aşteptat. Aseară a fost în adunare şi un prieten de-al meu care este baptist, iar astăzi când ne-am întâlnit, mi-a spus:

„Frate Branham, ceea ce am văzut poate fi numit „un adevărat serviciu apostolic.” Dacă baptiştii ar putea vedea aceasta, ar veni chiar acum.” Aceste cuvinte mi-au fost spuse de către un bărbat renumit printre baptişti.

Adunările noastre din Mexic au fost sponsorizate de către biserica baptistă. Desigur, au contribuit şi prezbiterienii şi ceilalţi.

Eu am observat că multe din bisericile denominaţionale din America, au atât de mulţi supraveghetori încât nu mai pot accepta Duhul Sfânt şi lucrările Lui. Dar când mergi la luptă pe câmpul Evangheliei, nu mai ştii dacă fratele este baptist, prezbiterian sau penticostal. Acolo nu mai vezi nici o diferenţă pentru că toţi spun la fel şi trebuie să tragă tare să se roage.

Însă aici, noi îl plătim bine pe păstorul nostru, iar dacă vorbeşte mai mult de douăzeci de minute, este convocat în faţa comitetului. Dacă spune ceva, este excomunicat imediat şi scos din biserică. Vedeţi? Dacă ripostează şi spune ceva despre aceasta, denominaţiunea îl scoate afară. Ori, ori.

Dar oamenii de pe câmpul misiunii, fie că sunt prezbiterieni, metodişti sau ce sunt, trebuie să se roage şi să stea înaintea lui Dumnezeu, iar aceasta îi face duhovniceşti. Aşadar, să nu vă faceţi griji pentru că Dumnezeu are copii şi aici.

Într-una din zilele acestea va veni o presiune atât de mare încât va trebui să vă rugaţi. Noi nu ştim ce înseamnă să fugi într-un adăpost de război, nici cum este să mergi acasă şi să nu mai găseşti nici o casă, sau să le vezi pe mame cum aleargă pe străzi cu copilaşii în braţe, în timp ce bombele cad pretutindeni  în jur. Noi nu ştim ce sunt toate acestea, dar nu va trece mult şi vom şti, iar atunci vă veţi ruga şi Îl veţi căuta cu adevărat pe Dumnezeu. Atunci nu se va mai ţine o predică pacifistă, de douăzeci de minute, ci va fi Domnul Isus Hristos în Puterea învierii Sale, iar voi veţi striga după supranatural.

Este în regulă să trăieşti după religia fabricată şi documentată, dar este groaznic să mori cu ea. Eu am fost martor la multe asemenea situaţii şi vă pot spune că acolo nu ţine. Nu merge! De multe ori, am văzut cum doctorii le făceau injecţii celor aflaţi pe patul morţii, ca să-i oprească să mărturisească şi să spună: „Sunt un păcătos… sunt pierdut…”

Pastorul stătea acolo şi îi spunea doctorului: „Dă-i încă o injecţie pentru că delirează”. Dar oamenii aceia nu delirau, ci ştiau că sunt greşiţi şi încercau să găsească pacea şi liniştea. Aceasta-i tot. La sfârşitul drumului se va vedea cum aţi trăit. Dacă aţi fost sinceri în viaţa voastră, atunci când va lovi moartea, voi veţi fi asiguraţi. Aşa este.

Deci, nu este minunat să ştim că totul este pus în ordine? Mie îmi place aceasta, vouă nu? Să ai acea bucurie deplină ştiind că Duhul Sfânt trăieşte în tine şi poartă mărturia lui Isus Hristos cel înviat; să ştii că trăieşti drept şi călăuzit de El în fiecare zi şi că nu încerci să trăieşti aşa sau aşa; să ştii că El trăieşte în tine propria Sa viaţă, călăuzindu-te unde vrea El, vorbind ce vrea El să vorbeşti şi făcând ceea ce vrea El să faci. Este minunată o asemenea viaţă, nu-i aşa?

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi cei care trăiţi o asemenea viaţă, fraţi şi surori. Luptaţi şi rugaţi-vă ca şi ceilalţi să intre în minunata credinţă a lui Isus Hristos.

Odată, a venit la mine cineva – sper că nu se va supăra pentru că voi spune aceasta , – şi mi-a spus:

„Frate Branham, vreau să am un contact cu tine.”

„Frate, eu nu am nimic cu programările, mai ales în timp ce avem servicii de vindecare”, i-am răspuns eu, „ci stau singur în cea mai mare parte a zilei, mă rog, studiez şi mă predau Duhului Sfânt.”

„Dar eu aş vrea să am cu tine un contact aşa cum ai contact pe platformă.”

„Dar care este de fapt problema ta?”

„Păi, am pe cineva drag care este bolnav şi vreau să fie vindecat”, a răspuns el.

„Tu ştii că eu nu sunt un vindecător.”

„Dar eu vreau să am cu tine un contact aşa cum îl au oamenii care sunt în audienţă.”

Spunea de contact din cauză că a observat mulţi oameni care au venit din această comunitate şi au fost vindecaţi prin contact, prin punerea mâinilor.

Atunci i-am zis:

„Frate, ei nu mă ating pe mine, ci se ating de Hristos.”

„Dar eu cum pot face aceasta?” m-a întrebat el.

„Crezându-L pe El.”

Aşa este. Credeţi, bazaţi-vă credinţa pe lucrarea Lui încheiată. Aceasta-i tot ce trebuie să faceţi, pentru că orice dar adevărat al lui Dumnezeu, va arăta numai spre Calvar şi spre lucrarea încheiată a Domnului Isus Hristos.

Nimeni nu poate să vindece, nimeni nu poate să mântuiască şi nimeni nu poate adăuga nimic la salvare. Acesta este motivul pentru care vă voi vorbi în seara aceasta despre subiectul: „Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu.”

Vine un timp când trebuie să luăm Planul şi să vedem cât suntem de departe pe drum, cât este de aproape de finalizare clădirea. Eu şi toţi credincioşii de aici, ne odihnim pe Cuvântul lui Dumnezeu în ceea ce priveşte destinaţia noastră veşnică. Aceasta-i tot. Orice este  înafara Lui, nu spun că nu cred, ci spun că nu înţeleg deoarece trebuie să fie doar Cuvântul.

Acum vom citi din Matei 24.34-35:

Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri.

Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.”

Fie ca Domnul să adauge binecuvântările Lui la citirea Cuvântului Său.

În Vechiul Testament, Dumnezeu avea trei căi prin care putea să-i facă pe oameni să înţeleagă Mesajul Său, sau prin care putea să aducă un Mesaj la oameni, dar acum trebuie să ai o credinţă serioasă în Biblie, ca să-L poţi recunoaşte.

Nu demult, am stat de vorbă cu un psiholog şi el mi-a spus:

„Domnule Branham, dacă un om ar crede că dacă atinge un stâlp sau un pom, va fi vindecat, s-ar întâmpla aceasta.”

„Dar în cine ar avea credinţă să ştie că a atins pomul sau stâlpul ca să fie vindecat?”, l-am întrebat eu.

Vedeţi? Credinţa nu este zidită pe nişte nisipuri mişcătoare ca acestea, ci se odihneşte ferm pe Stânca de veacuri a Cuvântului lui Dumnezeu; ea nu se odihneşte pe teologiile de nisip mişcător ale oamenilor, ci se odihneşte pe Cuvântul veşnic al lui Dumnezeu. Credinţa trebuie să aibă întotdeauna un loc de odihnă.

Oare tu eşti micuţa alcoolică ce a fost vindecată în adunarea de la Hammond? Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. S-a întâmplat să te recunosc, dar nu-mi amintesc cum te cheamă.

Dacă, din întâmplare, în seara aceasta este printre noi cineva care nu a putut fi ajutat de cei de la „Alcoolicii anonimi”, doamna aceasta a trecut pe la ei, dar Isus Hristos a chemat-o şi a vindecat-o, iar acum stă aici cât se poate de trează, de normală şi de sănătoasă. Aceasta s-a întâmplat în urmă cu doi sau trei ani, aşa-i soră?

(Sora spune: „Acum patru ani”).

Te rog să te ridici puţin în picioare, soră. Câţi vreţi s-o vedeţi? Ridicaţi mâna. Iat-o, ea este o dovadă a puterii lui Dumnezeu.

Dumnezeu a chemat-o, i-a spus cine era şi ce a făcut, după care a luat pe loc băutura de la ea. Femeia Îl slăveşte pe Hristos care a scăpat-o de băutură. Dacă vă gândiţi că nu puteţi scăpa de ţigări, alcool, droguri sau alte lucruri de felul acesta, staţi de vorbă cu ea, fiindcă vă poate spune unde stă salvarea. O, da, Hristos vă poate elibera pe deplin şi de seringile cu opiu şi marijuana sau de orice ar fi.

După cum am mai spus, voi nu vă puteţi pune credinţa chiar în orice, ci trebuie să aveţi o realitate fundamentală. Astfel, eu îmi pun încrederea în acest Cuvânt, deoarece cred că este Cuvântul lui Dumnezeu, iar dacă este Cuvântul lui Dumnezeu, este Dumnezeu însuşi în formă de literă.

Nici un om nu este mai bun decât cuvântul lui. Astfel, dacă în seara aceasta scriu un angajament că voi face ceva, eu nu sunt mai bun decât cuvântul meu. Tot aşa, dacă acesta este Cuvântul scris al lui Dumnezeu, nu poate fi mai prejos de Dumnezeu, pentru că El este obligat faţă de Cuvântul Său. Credeţi aceasta?

Cred că mulţi aveţi fotografia pe care am făcut-o când am fost la Stewart Hamilton. Fraţii m-au rugat să-mi fac o fotografie cu ei, iar acolo era un tânăr învăţat, chiar foarte învăţat. El voia să mă facă puţin de ruşine deoarece ştia că eu nu am educaţie. Astfel, a luat legătura cu domnul Baxter, managerul nostru, şi i-a spus că ar vrea să stea de vorbă cu mine.

Domnul Baxter a spus imediat: „Nu se poate!”, dar tânărul a insistat: „Domnule Baxter, dacă îmi acorzi acest privilegiu să vorbesc cu el, îl pot avea în mână în câteva minute.” Atunci fratele Baxter s-a uitat la mine, iar eu am dat din cap că poate veni.

Astfel, tânărul a început:

„Domnul Branham, eu te admir ca om, dar în ce priveşte teologia eşti atât de departe de Adevăr, cum este ziua de noapte.”

„Mulţumesc pentru compliment”, i-am răspuns eu. „Şi mie îmi place de tine.”

„Cred că vei fi destul de sincer să recunoşti că eşti greşit, dacă îţi voi dovedi aceasta.”

„Sigur că da, frate.”

„În ce priveşte mesajul de salvare pe care îl propovăduieşti, nu văd nimic greşit în el, este în ordine, dar în ce priveşte învăţătura despre vindecarea divină, este absolut greşită, este înafara Scripturii.”

„Eu nu cred că este greşită, frate”, am spus eu.

„Ei bine, este! Este absolut greşită.”

„Atunci, poate vrei să mă corectezi.”

„Vesteşti vindecarea divină prin ispăşire?” m-a întrebat el.

„Orice binecuvântare a răscumpărării trebuie să vină prin ispăşire”, am răspuns eu, „pentru că aşa a fost făcută. Moartea lui Isus Hristos este cea care ne-a adus vindecarea divină.”

„Înseamnă că tu aplici aceasta şi la ceea ce a spus Isaia când a zis că El a fost zdrobit pentru fărădelegile noastre?”

„Sigur că da, domnule.”

„Dacă îţi voi dovedi că vindecarea divină s-a terminat, vei accepta?”

„Da, domnule”, i-am răspuns eu.

„Bine. În Matei 8, Biblia spune că ei au adus la El şchiopi, ologi şi aşa mai departe, şi El i-a vindecat pe toţi ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin prorocul Isaia când a zis: „El a purtat neputinţele noastre.”

„Poţi aplica aceasta şi la ispăşire?”, l-am întrebat eu.

„Sigur că da, aşa a spus Isaia”, a răspuns el.

„Aceasta s-a întâmplat cu un an şi jumătate înainte ca Mielul să fie omorât, deci cum a putut să fie în ispăşire? Cum aplici aceasta la ispăşire dacă se petrecea cu un an şi jumătate înainte de răstignire?”

El a continuat să toarne o mulţime de cuvinte înalte, aşa că i-am spus:

„Un moment, eu nu cunosc decât Biblia King James.”

„Păi, mai este…”

„Vreau să te întreb ceva”, i-am zis eu. „Tu spui că vindecarea divină este în Cuvânt, dar Cuvântul spune: „Orice veţi cere când vă rugaţi, să credeţi că aţi primit şi veţi avea lucrul cerut.” Este aceasta o poruncă a Bibliei? Eu cred că trebuie să spui „Da”, pentru că aşa a spus Isus.”

„Da”, a spus el.

Orice veţi cere de la Tatăl în Numele Meu, voi face.” Acolo scrie: „Voi face orice veţi cere.”

„Da”, a răspuns el.

Atunci m-am gândit: „Aici ai greşit tu, frate, fiindcă ai pus aceasta în Cuvânt şi nu în ispăşire.” Apoi am spus cu glas tare: „Înseamnă că dacă este în Cuvânt, trebuie să fie în ispăşire.”

„Nu!”, a răspuns el.

„Dă-mi voie să-ţi spun ceva. A fost odată un împărat care avea o împărăţie mare în care el făcea toate legile şi regulile. Era doar un om, un om de onoare care făcea legile şi pedepsele pentru încălcarea legilor date şi aşa mai departe.

Într-o zi, un rob a comis o crimă şi a fost adus înaintea împăratului, iar acesta a spus: „Conform legilor mele, trebuie să mori pentru vina ta, deci va trebui să ţi se taie capul.” Când a auzit aceasta, robul a început să tremure.

Împăratul l-a privit şi l-a întrebat: „Ce vrei să ţi se facă înainte ca să ţi se taie capul?”, iar robul i-a răspuns că ar vrea un pahar cu apă. I s-a dat un pahar cu apă, dar tremura atât de tare încât nu a putut ţine paharul în mână.

Atunci împăratul a spus: „Nu ţi se va tăia capul până când nu vei reuşi să bei apa!” Şi robul a vărsat apa pe pământ.”

Atunci l-am întrebat pe tânărul cu care vorbeam: „Ce va face împăratul? Legea lui spunea că robul acela trebuia să moară, dar cuvântul lui a spus că nu va lua viaţa acelui rob până când nu va bea apa şi iată că el nu putea s-o bea de frică.”

„O, aceasta a fost o scăpare a împăratului!”

„Vrei să spui că Dumnezeu a avut o scăpare când a pus aceasta în Cuvântul Său şi nu în ispăşire? Du-te de aici cu aşa ceva, pentru că Dumnezeu nu are scăpări! Fiecare Cuvânt al Său este Adevărul!”

Caracterul unui om poate fi văzut în ceea ce face, în lucrurile pe care le face. Noi ştim aceasta. Este exact ca în cazul unui constructor care arată ce este prin lucrarea pe care o face. Dacă, de exemplu, se va ridica o clădire mare aici în Chicago, primul lucru pe care îl vor face oficialii oraşului va fi să aleagă un constructor. Desigur, ei nu vor alege pe oricine care poate spune: „Sigur, eu pot să fac aceasta!”, ci vor alege un constructor care are o reputaţie bună. Dacă vor hotărî să-l plătească mai puţin, poate că el va folosi materiale mai proaste, fiindcă ştie cum să construiască cu câţiva dolari mai ieftin, iar când vor veni să ia clădirea în primire, vor constata că se dărâmă. Prima furtună care va veni o va pune jos. Ce credeţi că va gândi oraşul despre acel constructor? Reputaţia lui va fi ruinată pentru totdeauna. Aşa este.

Poate construcţia a fost o şcoală sau ceva unde erau o mulţime de copilaşi, iar din cauza materialelor proaste care au fost folosite pentru construirea clădirii, aceasta ar fi cedat şi ar fi omorât sute de copilaşi. Ce ar fi gândit părinţii aceia despre constructorul care a iubit doar banii, nu i-a păsat de reputaţie şi a făcut un lucru de mântuială? Desigur, s-ar fi gândit că este un om groaznic. Şi aşa ar fi. Toţi l-ar fi numit un om de nimic pentru că a încercat să trişeze folosind acele materiale.

Ce credeţi că au gândit oamenii din Los Angeles despre constructorul care a făcut barajul Saint Francisco? Au fost investiţi în el douăzeci şi cinci de milioane de dolari, doar cu câţiva dolari mai puţin decât au oferit ceilalţi participanţi la licitaţie, dar când apele au început să preseze asupra barajului, din cauza solului nisipos de dedesubt şi a materialului mai slab folosit de constructor, acesta a cedat şi astfel apele au năvălit la vale, au inundat totul şi au distrus vieţile a sute de oameni.

Prin aceste exemple, am vrut să fac o comparaţie între lucrarea omului şi Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este marele Arhitect. El este marele Constructor care a pus în Zidirea Sa ce este mai bun. Astfel, aş vrea să compar aceasta cu povestirea pe care am citit-o despre podul din Sidney, Australia.

Cu mulţi ani în urmă, ei au decis să construiască un pod peste strâmtoarea aceea, astfel încât să se poată uni  nordul de sudul oraşului Sidney. Au venit mulţi să participe la licitaţie, iar din Anglia a venit un constructor renumit care avea o reputaţie bună în spatele său. El a vrut să construiască acest pod şi chiar dacă preţul cerut a fost mare, oamenilor din Sidney nu le-a păsat, fiindcă voiau ca podul să fie construit.

Eu cred că orice creştin trebuie să aibă aceeaşi atitudine. Aşa este. Noi vrem să ştim pe ce stăm, fiindcă nu vrem ca destinaţia noastră veşnică să fie zidită pe nisipul mişcător al unei teologii bisericeşti, ci vrem să fie zidită pe Cuvântul veşnic al Dumnezeului celui Viu. Aşa este.

Să nu uitaţi că zidirea în care staţi în seara aceasta, va fi lovită de vremuri furtunoase; va lovi moartea, de aceea este bine să ştiţi pe ce fel de temelie sunteţi zidiţi.

Când a făcut Temelia, Dumnezeu a folosit ce este mai bun, fiindcă El Se îngrijeşte de reputaţia Sa. El este Dumnezeul veşniciei, al cerurilor şi al pământului, şi nu va folosi în Planul Său de Arhitect decât ce va rezista testului veşniciei. Amin… Noi ar trebui să ne gândim la aceasta şi să strigăm spre El, pentru că Cuvântul Lui este la fel de adevărat cum este Dumnezeu de adevărat.

El a folosit ce este mai bun şi anume: Cuvântul Său. Pe El îmi odihnesc eu nădejdea în seara aceasta. Nădejdea mea se odihneşte pe Sângele neprihănitului Isus, pentru că atunci când tot ce este în jur va ceda, această Stâncă va dăinui de-a pururi.  Aşa este. Acesta este Cuvântul veşnic al lui Dumnezeu.

Astăzi, noi putem vedea că multe din lucrurile care au fost făcute în economia şi în civilizaţia în care trăim, au fost făcute numai pentru popularitate. S-au construit multe case, una după alta, multe poduri şi alte lucruri care nu vor rezista testului din cauza materialelor ieftine care au fost folosite.

Acelaşi lucru se va întâmpla cu teologiile şi doctrinele omeneşti din biserici: nu vor putea rezista testului Cuvântului lui Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu mărturiseşte că Isus Hristos este Acelaşi ieri, azi şi în veci, adică are aceeaşi putere, aceleaşi principii, acelaşi vindecări. Astăzi, El este aşa cum a fost în trecut şi cum va fi în vecii vecilor, iar atitudinea Lui trebuie să fie aceeaşi în orice situaţie, pentru că altfel a greşit când a avut de-a face cu primul caz.

Dumnezeu creează şi foloseşte propriul Său Material. El a cunoscut fiecare copac care avea să fie tăiat pentru arcă. Astfel, când a rostit Cuvântul ca viaţa să vină în sămânţa din care a ieşit acel pom, El ştia că acela era materialul pe care avea să-l folosească pentru a-l salva pe Noe şi familia lui.

Înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a privit jos, prin curentul timpului şi a văzut tot ce urma să vină. De aceea, i-a chemat şi i-a ales pe cei pe care i-a cunoscut şi a ştiut că vor fi folosiţi în zidirea Sa. Aşa este. Deci, cât ar trebui să fiţi de bucuroşi în seara aceasta, fiindcă aţi fost chemaţi de Duhul Sfânt şi vi s-a dat şansa să intraţi în Împărăţia lui Dumnezeu! Amin.

Dacă sunteţi în Împărăţia lui Dumnezeu voi sunteţi parte din Trupul lui Hristos. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Astfel, voi trăiţi Viaţa Lui şi faceţi numai ce este bine.

Ştiu că ceea ce voi spune poate să vă rănească puţin, dar haideţi să digerăm puţin problema aceasta.

Dacă sunteţi în Trupul lui Hristos, El nu vrea să aibă nici o amputare. Categoric nu, pentru că Trupul Lui este desăvârşit. El nu are nevoie de nici o amputare. Amin. Acesta este adevărul. El nu taie jos nici un braţ sau un picior; când este pus acolo, acolo rămâne pentru totdeauna, pentru că este din materialul potrivit.

Fiţi sigur că sunteţi în locul potrivit!

În Vechiul Testament, ei aveau trei căi sau posibilităţi prin care vorbea Dumnezeu. Prima era Legea; apoi putea vorbi printr-un proroc sau prin vise, printr-un visător, iar dacă voiau să-l verifice ca să afle dacă ceea ce spunea acel om era de la Dumnezeu, era dus în faţa pieptarului judecăţii în care era Urim şi Tumim. Astfel, dacă visătorul spunea visul sau prorocul aduce prorocia, iar Lumina nu strălucea peste Urim şi Tumim, omul acela era greşit.

După ce s-a încheiat preoţia lui Aaron cu Urim şi Tumim, Dumnezeu a continuat să vorbească în multe feluri şi în multe chipuri, prin proroci, iar la sfârşit ne-a vorbit prin Fiul Său Isus Hristos.

Astăzi, Urim şi Tumim al lui Dumnezeu este această Biblie, iar dacă un proroc proroceşte, un visător visează sau un predicator predică ceva, dar ceea ce spun ei nu străluceşte pe această Biblie, eu nu m-aş baza pe cuvântul lor. Aceasta-i tot.

Acum avem oameni cu răni la mâini care sunt fotografiaţi pentru popularitate, dar ştiţi ce a spus Isus înainte de a pleca la cer?

Dacă vă vor zice: „Iată-L în pustie”, să nu vă duceţi acolo! „Iată-L în odăiţe ascunse”, să nu credeţi.

Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului.” (Matei 24.26-27).

Şi: „orice genunchi se va pleca… şi orice limbă va mărturisi, spre slava lui Dumnezeu…” (Filipeni 2.10-11).

Dacă aceste lucruri cu uleiul şi sângele din palmele lor sunt divine,  ce s-a întâmplat cu Sângele lui Isus Hristos? Eu vă spun că orice dar adevărat al lui Dumnezeu va arăta spre lucrarea terminată a Cuvântului lui Dumnezeu din Biblie. Amin. Ascultaţi-mă, pentru că aceasta este „Aşa vorbeşte Domnul”! Aşa este.

Mergeţi la Cuvânt şi staţi în Cuvânt! Fiţi atenţi, pentru că Biblia spune că în zilele din urmă se vor ridica proroci mincinoşi care vor încerca să-i înşele, dacă ar fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. Rămâneţi în Cuvânt! Rămâneţi în Cuvânt, pentru că totul trebuie să vină din Cuvântul lui Dumnezeu! Să nu credeţi, dacă nu este din Cuvântul lui Dumnezeu! Nu criticaţi, ci mergeţi mai departe! Aşa este. Nu îi ascultaţi!

Când constructorul acela s-a dus la Sidney, le-a spus că poate construi acel pod pentru că avea reputaţie. El ştia că dacă va construi podul acela şi va avea succes, reputaţia lui va creşte foarte mult. Astfel, după ce a obţinut contractul, primul lucru pe care l-a făcut a fost să găsească un arhitect bun. Apoi a testat tot ce a folosit pentru construirea podului. Tot oţelul care a intrat în pod, toate materialele, totul a fost testat ca să vadă dacă vor rezista în caz de vreme rea, dacă vor rezista la salinitatea apei, cât se va dilata la căldură, etc. Totul a trebuia testat cu atenţie.

Aşa a procedat şi Dumnezeu când a construit acest Pod de salvare de pe pământ în slavă: L-a testat. Vedeţi? Orice slujitor care vine la El trebuie încercat şi legitimat; şi orice fiu care vine la Dumnezeu, este mai întâi încercat de El. Prorocul trebuie şi el încercat mai întâi: „Dacă un proroc spune ceva şi ce spune nu se împlineşte, să nu-l ascultaţi!” (Deuteronom 18.22). Este vremea încercării.

Cum am spus, constructorul acelui pod a testat toate materialele: a verificat chiar şi şuruburile ca să vadă dacă sunt făcute din oţel curat sau nu. Apoi, când au fixat turnul acela mare… Eu nu ştiu cât de adânc este băgată în stâncă această columnă, dar a testat stânca şi a săpat adânc în ea, ca să fie sigur că nu-şi va pierde nimeni viaţa. A intrat tot mai adânc, fiindcă ştia că arcul acela mare din mijloc va trebui susţinut de o temelie solidă.

Aşa a făcut şi Dumnezeu: a întins Planul Său de mântuire între Vechiul şi Noul Testament şi a înălţat sus, pe dealul Golgota, un Semn, acesta fiind nimeni altul decât Fiul lui Dumnezeu. El a făcut aceasta pentru ca Dumnezeu şi omul să se poată uni din nou, iar pentru aceasta a fost încercat.

El l-a testat prin Avraam, apoi prin sămânţa lui: prin Isaac, prin Iacov, prin Iosif şi David, şi tot aşa până când a venit Sămânţa desăvârşită care a rezistat să ţină calea, podul, la un capăt, iar Dumnezeu la capătul celălalt, astfel ca păcătosul salvat să poată trece dincolo. Fiecare Cuvânt pe care L-a vorbit El, fiecare Cuvânt din Biblie a fost testat de Duhul Sfânt, de aceea cred fiecare Iotă din El. Amin.

Fiecare învăţătură a lui Dumnezeu are dreptate, de aceea sunt gata să-mi dau viaţa pentru tot ce scrie în Biblie. Poate nu am suficientă credinţă ca să fac să se împlinească fiecare făgăduinţă, dar nu voi sta în calea celui care are credinţă s-o facă. Dacă nu pot călca acolo unde a călcat odată Enoh care a plecat în slavă fără să moară, nu voi sta în calea celui care poate să plece tot aşa cum Dumnezeu. Aşa este.

Încercat! Eu cred că fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu este curat şi original şi că Dumnezeu Îşi foloseşte propriul Material, fiindcă este sigur că reputaţia Sa de Mântuitor nu va fi ruinată. Aşa este.

În timp ce era construit podul acela, s-au ridicat o mulţime de oameni care au spus că nu va rezista şi că se va prăbuşi. Dar muncitorii aceia au mers înainte şi au verificat totul ca să fie siguri că venind de pe cele două maluri, se vor întâlni la mijloc. Totul trebuia să fie perfect şi eroarea trebuia să fie de numai un inch, astfel ca cele două capete să se potrivească perfect. Constructorul a făcut totul după priceperea şi reputaţia sa şi a planificat totul atât de bine încât cele două capete ale podului s-au întâlnit exact cum a fost stabilit: cu o eroare de un inch. Cum a strigat de bucurie acei constructori când şi-au terminat treaba!

Cât de mare este bucuria şi cum Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru că L-a trimis pe Isus Hristos pe pământ, iar prin moartea Sa la Calvar a făcut o Punte pentru cei păcătoşi, ca să se poată întâlni cu Răscumpărătorul şi Făcătorul lor! Iar Puntea aceasta nu este nimeni altul decât Dumnezeul cel Atotputernic. Cuvântul Său este El însuşi. El Şi-a dat Viaţa pentru ca noi să putem păşi peste El în slavă. Un capăt al Podului a fost nimeni altul decât Domnul Isus Hristos cel înviat, care stă în Puterea şi slava Tatălui. Amin. Unirea este corectă, este Cuvântul Său.

Fiecare prorocie din Vechiul Testament a arătat exact spre Calvar şi fiecare prorocie din Noul Testament arată spre lucrarea terminată de la Calvar. Şi dacă aşa stau lucrurile, de ce noi, cei din timpul din urmă, am încerca să arătăm spre altceva? Nu ar fi corect, ci ar fi total greşit!

Dacă cineva s-ar ridica şi ar spune: „Eu am putere să vindec!”, aş spune că este greşit. Dacă cineva s-ar ridica şi ar spune: „Uleiul acesta este divin!” aş spune că este greşit. Sângele care curge de pe corpul cuiva şi celelalte lucruri, toate sunt greşite.

Nimeni nu poate face absolut nimic pentru salvarea sau vindecarea ta, decât să te îndrepte spre cruce, acolo unde dreptatea lui Dumnezeu L-a răstignit pe Isus Hristos. Dar El a înviat a treia zi pentru neprihănirea noastră, după ce a plătit preţul suprem pentru salvarea noastră.

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El şi, prin rănile Lui, suntem tămăduiţi.” (Isaia 53.5). Unde? La întâlnire, la Turnul acela înalt din mijlocul apei, peste acest mare abis care se întinde de pe acest pământ până în slavă. Acel Turn este Hristos.

Aţi observat? El nu a putut muri pe pământ şi nu a putut muri nici în cer, ci a murit între cer şi pământ pentru că El era Puntea. Dumnezeu a pus în El cel mai bun Material pe care L-a avut şi a spus prin proroc: „Va fi acolo!” El a pregătit o Sămânţă şi a spus: „Sămânţa ta va zdrobi capul şarpelui.” Amin. Şi a făcut-o.

Şi acelaşi Dumnezeu care a spus aceasta, a promis şi că Îl va trimite pe Isus Hristos a doua oară pentru cei care aşteaptă şi iubesc venirea Lui. Acelaşi Dumnezeu care a spus aceasta, a spus că ne va vindeca de bolile noastre dacă vom crede în El, prin Ispăşirea care a fost făcută acolo în mijlocul Râului. Amin. Credeţi aceasta? El a fost Cel care a plătit preţul; El a fost Cel care a făcut toate aceste lucruri pentru noi.

În ziua când Podul a fost terminat, oamenii din tot oraşul au strigat de bucurie pentru că lucrarea era gata. Dacă nu credeţi că au strigat de bucurie, citiţi Fapte 2.

Când a fost gata Puntea, omul a putut intra din nou în părtăşie cu Dumnezeu; şi nu numai atât ci, rostogolindu-se pe acea Punte, au venit jos daruri divine de la Dumnezeu din cer şi ungerea Duhului pentru ca Biserica Sa să propovăduiască Evanghelia în toată lumea. Amin.

Când a fost terminat podul din Sidney, oamenii s-au dus şi l-au decorat cu flori şi steaguri pentru a-l onora, după care s-a întins panglica. Iar în ziua inaugurării, primul care a tăiat panglica şi a păşit pe pod, a fost primarul. El a păşit pe pod fără teamă şi cu nici o urmă de îndoială în gând, fiindcă avea încredere în constructor şi în materialele pe care le-a folosit.

Frate, într-una din aceste zile va trebui să tai şi tu panglica, fiindcă aceasta te trece din viaţa aceasta la cealaltă. Voi păşiţi pe sfori fragile şi nu ştiţi când se vor rupe, dar când este tăiată panglica, eu am încredere în Turnul şi Podul care a fost întins pentru noi, ca să călătorim de pe pământ în slavă.

După ce primarul a deschis calea, sute de oameni au mers după el, iar în spatele lor au venit mii şi mii de maşini care au trecut podul.

Într-o zi, când viaţa aceasta se va sfârşi, noi Îl vom vedea pe Domnul Isus Hristos venind şi puterea şi slava Sa. Când a murit la Calvar, Isus Hristos a întins o punte care i-a unit din nou pe Dumnezeu şi pe om împreună. Astfel, oamenii sunt fiii şi fiicele lui Dumnezeu pentru că Isus Hristos a întins această cale. Aceasta este încrederea mea în Cuvântul Său, în ceea ce a făcut El.

Oamenii au trecut podul strigând şi bucurându-se pentru că au văzut că era solid. Nu se clătina deloc. De ce? Pentru că s-a folosit materialul corespunzător. S-au făcut măsurători corecte şi s-a făcut ce trebuia.

Toate ziarele au scris despre aceasta, iar cel care l-a construit a devenit cel mai faimos constructor de poduri din lume pentru că a făcut totul cum trebuia. El nu s-a gândit la bani, ci s-a gândit la pod, aşa că a folosit cele mai bune materiale.

Dacă un om a luat asemenea măsuri şi a fost atât de preocupat ca seamănul lui să treacă podul acela peste apă în siguranţă, cu cât mai mult este preocupat Dumnezeu pentru copiii Săi, ca să-şi ia precauţia că este spus ceea ce este corect! De aceea, credinţa noastră este ancorată în Cuvântul Dumnezeului celui Viu, şi cred că atunci când Isus Hristos a spus: „…lucrările pe care le fac Eu, le veţi face şi voi; ba încă mai multe decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl”, acesta este Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu.

Eu cred Cuvintele Lui: „Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea, pentru că Eu voi fi cu voi până la sfârşit.”  (Ioan 14.19; Matei 28.20). Eu cred că acesta este Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu.

Cred promisiunea Lui care spune: „…acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Matei 18.20). Acesta este Materialul infailibil al lui Dumnezeu în care am nădejdea în seara aceasta şi care ne duce de pe pământ în slavă. Eu cred că acesta este Adevărul.

Eu cred că Isus Hristos a murit şi a înviat; cred că El este viu în seara aceasta; cred că Isus Hristos i-a dat aseară vedere femeii oarbe; cred că Isus Hristos l-a înviat pe copilul din Mexic; cred că în seara aceasta Isus Hristos este în mijlocul nostru, ne uşurează inimile şi le umple de bucurie şi de pace pentru că sufletul nostru este ancorat în odihna cerească şi nu vom mai naviga pe mări furtunoase. Şi chiar dacă mai loveşte furtuna, noi suntem ancoraţi în Turnul Isus.

„…pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.” (Matei 16.18). Da, domnilor. Aceasta este descoperirea spirituală că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Biblia spune că „nimeni nu poate zice că Isus este Domnul, decât prin Duhul Sfânt.” (1Corinteni 12.3). Cum poţi spune că crezi în Isus Hristos, dacă negi că există Duhul Sfânt sau botezul cu Duhul Sfânt? Aşa ceva este imposibil!

Dacă Îl primeşti cu adevărat pe Hristos în inima ta, eşti născut din nou prin Duhul Sfânt, iar atunci chiar Duhul sfânt poartă mărturia.

Acesta este motivul pentru care unii oameni pot crede în vindecarea divină, în supranatural: pentru că Dumnezeu însuşi, Cel care a creat Cuvântul, a trimis Duhul Său în inimă ca să adeverească faptul că acesta este adevărul. De aceea avem astăzi semne, minuni şi puteri care lucrează printre oameni în întreaga lume.

Această punte minunată! Oh, cum obişnuiau să cânte fraţii de culoare: „Este o Cale către cer şi noi mergem pe Calea Împăratului.” Isus a isprăvit cu adevărat lucrarea. Totul este complet. Isus nu ar fi putut să se aşeze jos dacă nu ar fi terminat lucrarea, aşa cum nici omul nu se aşează jos până nu-şi termină treaba. Aşa este. Isus a luat propriul Său sânge şi a străbătut cerurile cerurilor, după ce a condamnat fiecare diavol şi a luat de la Satan cheile iadului şi ale locuinţei morţilor.

Când a murit la Calvar, El Şi-a plecat capul. Acolo, El a făcut ispăşirea şi a câştigat pentru voi tot ce aveţi nevoie pentru această călătorie de pe pământ în slavă, iar când totul a fost gata, a strigat cu glas tare: „S-a isprăvit!” Nu mai poate fi adăugat şi nici scos ceva! Aceasta-i tot. Biblia este încheiată! Planul lui Dumnezeu este încheiat! Ispăşirea este făcută şi diavolul este biruit aşa că, tot ce avem de făcut este să privim şi să trăim.

Frate şi soră, fie ca Dumnezeul cerului să vă ajute să priviţi şi să trăiţi, în timp ce ne vom pleca toţi capetele ca să ne rugăm.

Scumpul nostru Tată ceresc, în timp ce ne apropiem de încheierea acestui scurt mesaj adus ca pildă, fă ca oamenii să-L ia acasă în inimile lor. Noi ştim că dacă suntem făcuţi din materialul Bibliei, putem să ne odihnim în siguranţă, fiindcă fiecare plan al mântuirii noastre vine din „Aşa vorbeşte Domnul” şi ştim că suntem corecţi.

Tată, Te rog să dovedeşti lucrurile pe care le-am spus, fiindcă nu există sub cer nici o altă cale şi oamenilor nu le este dat nici un alt Nume în care să fie salvaţi, decât în Numele Domnului Isus Hristos care este Legătura dintre ceruri şi pământ. El este Turnul puternic: „Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost.” (Proverbe 18.10).

Îţi mulţumim, Doamne, pentru că L-am găsit şi Te rog să ne binecuvântezi în seara aceasta.

În timp ce avem capetele plecate, aş vrea să ştiu dacă este cineva care vrea să spună: „Frate predicator, eu cred fiecare cuvânt pe care l-ai spus, dar am propriile mele teorii. Gândurile mele sunt la maşina mea, la cum să-mi plătesc casa, cum să-mi educ copiii.”

Frate, este normal să te gândeşti la aceste lucruri, dar aceasta nu are nimic a face cu salvarea ta. Isus nu a cerut niciodată nimănui să adere la o biserică. Nu, domnilor, dar voi spuneţi: „În ce priveşte naşterea mea din nou…”

Ei bine, Isus a spus: „…dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3.3).

Nu contează la care biserică aparţii, cât eşti de bun, sau cu cât ai contribuit la biserică. Acestea nu au nici o legătură cu mântuirea. Dimpotrivă, El va spune: „Nu te-am cunoscut! Dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.” (v. 5).

Vreţi să ridicaţi mâna şi să spuneţi: „Dumnezeule, până acum nu am acceptat aceasta, dar acum Îl vreau cu adevărat în inima mea. Frate Branham, roagă-te pentru mine fiindcă vreau ca Dumnezeu să Se îndure de mine în timp ce îmi ridic mâna spre El.”

Vreţi să ridicaţi mâna? Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi cei care aţi ridicat mâna.

Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis…” (Ioan 6.44). Este Ceva care ţi-a spus să faci aceasta, pentru că Isus a spus: „Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine…”, adică toţi aceia pe care i-a dat Tatăl. Când? Înainte de întemeierea lumii. „Toţi aceia vor ajunge la Mine.” Poate ai fost ţinut destul de biserica formală; poate multă vreme ai ascultat numai o evanghelie socială, dar nu te îngrijora fiindcă, dacă crezi, poţi să vii la Hristos. El este aici ca să faci aceasta. În timp ce ridicaţi mâna şi Îl acceptaţi, spuneţi: „Dumnezeule, ai milă de mine, fiindcă vin şi îmi ridic mâinile spre Tine. Aceasta este tot ce ştiu să fac.”

Dumnezeu să te binecuvânteze. Oh, ce de mâini s-au ridicat!

Poate eu nu v-am văzut mâna ridicată, dar El v-a văzut pe toţi. El ştie totul, ştie din ce fel de material eşti făcut: metodist? Baptist? Catolic? Prezbiterian? Luteran? Penticostal: Nazarinean? Pelerin sfânt? Dacă nu sunteţi făcuţi din materialul biblic, dărâmaţi barierele ca să fiţi făcuţi corect.

Credeţi că El îmi ascultă rugăciunea? Credeţi că El poate deschide ochii, că cunoaşte orice gând al inimii şi face şi astăzi aceleaşi lucruri pe care le-a făcut când a fost pe pământ? Atunci ridicaţi mâna spre El şi mă voi ruga pentru voi. În ordine.

Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Mai este cineva?

Tată ceresc, noi am ascultat Cuvântul Tău… Uneori este greu pentru pom să fie tăiat şi curăţat, dar trebuie să i se facă aceasta ca să aibă roade. Tată, eu cred că numele celor care au ridicat mâna este scris de Tine în Cartea Vieţii Mielului şi că sunt săpaţi în mâna care a fost străpunsă de cuie pe Calvar.

Îndură-Te, Doamne, şi nu-l lăsa pe niciunul să piară, ci îngăduie ca toţi să primească Duhul Sfânt în inimile lor, ca să fie înnoiţi în duhul minţii lor. Îndură-Te, Tată, şi lasă ca Duhul Sfânt să facă aceasta, fiindcă o cerem în Numele lui Isus Hristos. Amin.

Haideţi să cântăm împreună: „Încet şi blând, Isus te cheamă.”

(Fratele Branham cântă).

Să ştiţi că acest Duh îmi place, Duhul blând al Domnului Isus. „Încet şi blând Isus te cheamă”. Îmi plac aceste cântări vechi, aceste cântări religioase. Mie îmi plac mai mult decât dansul şi celelalte lucruri pe care le avem astăzi în biserici.

Eu sunt un predicator de modă veche şi-mi place calea aceea veche, îmi plac cântările vechi care au fost scrise sub inspiraţia Duhului Sfânt: „Mai aproape de Tine”. „Stânca veacurilor este pentru mine”. Nu credeţi şi voi aşa?

M-am uitat la creştinii bătrâni care erau gata de plecare şi am văzut cum li se lumina faţa şi spuneau: „Îl pot vedea, frate Branham.”

Îi ridicam puţin şi îi întrebam:

„Îl mai vezi, frate?”

„Da, El este minunat!” răspundeau ei, după care plecau să se întâlnească cu El. Îmi place aceasta.

Câţi dintre voi şi-l amintesc pe Paul Rider? Sigur că da. Vă amintiţi ce a spus când a murit? Îmi amintesc ce au spus şi domnul Moody, domnul Abraham Lincoln şi mulţi alţi oameni mari. Sfârşitul spune povestea lor.

Prieteni creştini, timpul nostru zboară repede şi este târziu. În ce mă priveşte, eu sunt conştient că în ziua judecăţii voi fi răspunzător pentru slujba mea, fiindcă Dumnezeu mi-a dat această slujbă ca să câştig suflete. Vindecarea divină nu este numai pentru vindecarea trupului, ci şi ca să prindă suflete. Înţelegeţi? Trupul poate fi vindecat, dar se poate îmbolnăvi din nou. Aşa este, şi este bine să moară.

Dar sufletul odată născut şi conectat cu Împărăţia lui Dumnezeu, are Viaţa veşnică, iar când timpul se va scurge, el va fi la fel. Dacă aceasta ar fi tot ce am avea, ar fi destul pentru noi, nu-i aşa? Sigur că da.

Acum aş vrea ca toţi cei care au ridicat mâna spre Hristos, să se adune in jurul altarului de îndată ce se va termina serviciul de vindecare. Eu cred că dacă veţi muri în clipa aceasta, veţi merge în rai. Şi ca să vă întăresc credinţa, auziţi ce a spus Isus: „…cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.” (Ioan 5.24).

Aceasta a spus El şi nu este o emoţie fabricată, ci se întâmplă atunci când credeţi.

Este nevoie de sinceritate, dar noi suntem ţepeni, suntem atât de slabi! „Mă duc la dr. Jones să-mi treacă numele acolo!” Degeaba! Aceasta nu te ajută cu nimic dacă nu este scris sus. Tu trebuie să iei materialul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu.

„…dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”

Noi Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru Cuvântul Său. Acesta este adevărul.

Haideţi să vedem ce spune Cuvântul Său, să vedem dacă avem o biserică zidită pe materialul corect. El a spus:

„În zilele din urmă voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa visuri şi tinerii voştri vor avea vedenii.

Chiar şi peste robi şi peste roabe voi turna Duhul Meu în zilele acelea.

Voi face să se vadă semne în ceruri şi pe pământ…” (Ioel 2.28-30).

Înainte de a pleca, Isus a spus în Ioan 14.12:

Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea…”

Cuvântul „mai mari” de aici înseamnă „mai multe”. În traducerea ebraică originală scrie „mai multe”, nu „mai mari”. Nu se pot face lucrări mai mari decât a făcut El, pentru că El a înviat morţi, a poruncit naturii şi a făcut tot ce se putea face. Vedeţi? Aşadar, nu poţi face mai mari calitativ, dar poţi face mai multe cantitativ, pentru că Duhul Sfânt Se revarsă pe tot pământul şi lucrează prin mai mulţi.

Astăzi, focul trezirii arde pe orice deal din fiecare naţiune. Este o lucrare universală. Isus vine! El a promis aceasta pentru zilele din urmă. Şi a mai spus ceva:

Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea; pentru că Eu voi fi cu voi…” (Ioan 14.19).

Dacă am avea întreaga lume adunată în seara aceasta şi Hristos ar veni şi ar face sau ar spune ceva, cel puţin optzeci la sută din ei ar pleca zicând: „Eu nu cred aceasta…”, „Este telepatie sau ceva de felul acesta…” etc.

El a spus: „…lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea; pentru că Eu voi fi cu voi până la sfârşitul lumii.” Nu numai până la sfârşitul epocii apostolilor, nu până la sfârşitul epocii lui Wesley, nu până la sfârşitul epocii luterane, ci până la sfârşitul lumii.

Noi vedem că în timp ce lumea se apropie de sfârşit, la  sfârşitul fiecărei joncţiuni, au avut loc semne, minuni şi lucruri supranaturale, dar acum este cel mai măreţ timp din toată istoria. Ce se va întâmpla acum? O, este minunat! Ne gândim că viaţa aceasta se va sfârşi în curând, dar noi avem Adevărul absolut al Bibliei: că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. El a înviat din morţi şi este aici cu noi, nu mort, ci viu împreună cu noi.

În ce-i priveşte pe cei care sunt veniţi aici pentru prima dată, mă rog ca Dumnezeu să le se facă cunoscut şi lor. Câţi din voi sunteţi pentru prima dată într-o astfel de adunare? Mulţi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne bucurăm să vă avem printre noi.

Puteţi vedea unde am plasat Evanghelia? La faptul că nici un om nu poate să vindece sau să ierte păcatele. Totul a fost făcut, este o lucrare terminată. Dacă Isus ar sta în seara aceasta aici fizic, şi I-ai cere să te vindece, ţi-ar răspunde: „Copilul Meu, crezi că am făcut aceasta? Eu am fost zdrobit pentru păcatele tale şi în rănile Mele ai fost vindecat.” Vedeţi? Am fost vindecat. Puteţi crede aceasta? Atunci ce altceva ar mai putea face?

Pentru că este Stăpânul tuturor văzătorilor, Domnul cerului, El ar putea să vă spună ceva sau să facă lucruri supranaturale sau ceva prin care să Îl recunoaşteţi din Scriptură, aşa cum s-a întâmplat pe drumul spre Emaus.

Dar chiar El a spus: „Eu nu fac nimic dacă nu Îmi arată Tatăl. Şi tot ce Îl văd pe Tatăl făcând, fac şi Eu întocmai.” (Ioan 5.19 – parafrazare).

El ştia că oamenii vor veni şi vor vorbi cu El, şi ştia exact care era problema lor, este adevărat?

Odată, El a vorbit cu o femeie şi i-a spus care era problema ei, iar ea a zis: „Ei bine, acesta este semnul lui Mesia. Nu ştiu Cine eşti Tu, dar noi ştim că atunci când va veni Mesia, El va face aceste lucruri. Dar Tu cine eşti?”

Şi Isus i-a răspuns: „Eu sunt Acela.”

Imediat, femeia a alergat în cetate zicând: „Veniţi să vedeţi un Om care mi-a spus tot ce am făcut…” (Ioan 4.26,29). Vedeţi?

Când Natanael a fost adus de Filip la Isus, el era un credincios adevărat, dar nu putea crede în Isus, de aceea a zis:

Poate ieşi ceva bun din Nazaret?”

„Vino şi vezi!”, i-a răspuns Filip. (Ioan 1.46).

Pastorul vostru de aici, fratele Joseph cu care m-am plimbat pe malul lacului, mi-a spus:

„Frate Branham, inima mea este apăsată din cauza oamenilor mei din Chicago. Aş vrea să fie scuturaţi puţin.”

„Frate Mattsson, vreau să-ţi spun ceva”, i-am zis eu. „Poate nu o să-ţi vină să crezi, dar lucrul pentru care te-ai luptat, te-ai rugat noaptea în patul tău, ai vărsat lacrimi, ai postit şi ai stat cu mâinile ridicate ca să se întâmple ceva, s-a întâmplat.”

„Frate Branham, dar eu vreau să văd oraşul Chicago cutremurat!”

„A fost cutremurat, frate.” Aşa este. A fost zguduit. Şi am continuat: „Biblia spune că toţi prorocii au vorbit de venirea Domnului. Astfel, referitor la Ioan Botezătorul a fost spus că „Orice vale va fi astupată, orice munte şi orice deal vor fi prefăcute în loc neted; căile strâmbe vor fi îndreptate şi drumurile zgrunţuroase vor fi netezite.” (Luca 3.5, Isaia 40.3).

Ce au crezut oamenii despre această prorocie? Că îngerii vor veni jos şi vor bate tobele, vor cânta orchestrele, şi ce timp va fi acela! Şi ce a fost în realitate? Un proroc zbârlit, cu barba până la brâu, cu o piele de oaie înfăşurată în jurul mijlocului, care predica şi striga: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” (Matei 3.2). Nu avea nici măcar încălţăminte în picioare, aşa că stătea desculţ în noroiul de pe malul Iordanului. Vedeţi? Aceasta a numit Biblia măreţ. Aşa este.

Biblia spune: „Munţii şi dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră şi toţi copacii din câmpie vor bate din palme.” (Isaia 55.12), iar ei credeau că aşa va fi. Vedeţi? Ce numeşte omul măreţ este o nebunie înaintea lui Dumnezeu şi ce numeşte omul nebunie, Dumnezeu numeşte măreţ. Chicago a fost cutremurat tot timpul. Aşa este.

Tot ce-Mi dă Tatăl Meu va ajunge la Mine…”, altfel, nu vor putea asculta de Dumnezeu.

Un ziar a scris că dacă în seara aceasta vor fi înviaţi cinci morţi din cimitir, mâine dimineaţă vom primi puţin spaţiu undeva la sfârşit. Desigur, lumea le ştie pe ale ei.

Ce credeţi că s-ar întâmpla dacă El ar veni aici şi ar învia cinci oameni? Ce credeţi că ar spune aceşti aşa-zişi creştini care au aceste mari biserici nominale şi nu cred în vindecarea divină? Ar spune imediat că este vreun truc sau telepatie mintală.

Aceasta au spus şi despre El când a fost pe pământ. „Este Beelzebul; este un ghicitor. Staţi departe de aceste lucruri, fiindcă nu vrem să auzim despre aşa ceva! Dacă cineva se duce să-L vadă, va fi excomunicat imediat!” Dar Biblia spune că oamenii simpli, de rând, Îl ascultau cu plăcere. Aşa este şi astăzi.

Eu pot să-ţi spun un lucru, fratele meu: Chicago a fost zguduit. Nu îţi face griji, frate Mattsson, Dumnezeu să binecuvânteze inima ta. Ai plâns multe nopţi şi te-ai rugat, şi te-am văzut postind până când ai avut cearcăne sub ochi. Nu te îngrijora, pentru că răsplătirea ta te aşteaptă sus, la capătul scării. Aşa este. Dar, Chicago, voi nu vedeţi! Dacă aş privi fireşte, nici eu nu aş vedea, dar priviţi în dimensiunea cealaltă şi veţi vedea despre ce vorbesc. Înţelegeţi?

Nimeni nu poate veni dacă nu este chemat de Tatăl. De ce a fugit Filip şi l-a adus pe Natanael la Isus? Puteţi înţelege ce vreau să spun?

Acum, Isus a înviat din morţi şi este aici. Domnul să îngăduie să-L vedeţi dacă aveţi ochi şi să-L auziţi, dacă aveţi urechi. Dacă nu aveţi, nu puteţi vedea şi nici auzi.

Să ne rugăm.

Tată ceresc, mă rog să fie cât mai mulţi cei care vor vedea şi vor auzi, astfel ca Cuvântul să ajungă adânc în inimile lor, ca să creadă, fiindcă Îţi cer aceasta în Numele lui Isus Hristos. Amin.

În ordine. Să chemăm numerele de rugăciune. S-au împărţit o sută de numere de rugăciune cu litera „DD”. Câţi am chemat aseară? Cincisprezece. Tot cam atâţia voi lua şi în seara aceasta. Poate nu voi reuşi să iau nici atâţia, dar voi face tot ce pot. Voi chema numerele de la optzeci şi cinci la o sută. Cei ce au aceste numere, să se alinieze aici.

Până când se aliniază, aş vrea să câştigăm timp, aşa că voi vorbi puţin cu audienţa. Aş vrea să priviţi puţin încoace pentru că aş vrea să le spun ceva în special celor veniţi aici pentru prima dată.

Dacă Evanghelia pe care am predicat-o şi am spus că este Cuvântul Său, este adevărată, câţi credeţi că ceea ce scrie în Evrei 13. 8 este adevărat, că „Isus Hristos este Acelaşi ieri, azi şi în veci.”?  Credeţi aceasta? În ordine. Noi am vorbit despre ce a făcut El ieri, ce face astăzi şi ce va face în continuare.

Când Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu arătat în trup, Emanuel, a fost aici pe pământ, nu a pretins niciodată că era un Vindecător. Câţi ştiu că El a spus că nu este un Vindecător? Să vă văd mâinile. El a spus:

„Nu Eu fac aceste lucrări, ci Tatăl Meu care locuieşte în Mine. El face aceste lucrări ale Lui.” (Ioan 5.19). În ordine. Deci, El nu a pretins niciodată că este un Vindecător.

Câţi dintre voi ştiu că atunci când a fost pe pământ, El a spus:

„Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai.” Aceasta scrie în Ioan 5.19.

Când a trecut pe la scăldătoarea aceea unde erau şchiopi, uscaţi şi alţi bolnavi, El a trecut pe lângă toţi şi S-a dus la un om, pentru că Tatăl I-a arătat care era omul acela. El ştia că omul era bolnav de treizeci şi opt de ani şi i-a spus că este vindecat. Imediat, omul s-a ridicat, şi-a adunat patul şi a plecat, dar evreii l-au luat la întrebări pentru că era Sabatul. Dar El a făcut numai ceea ce I-a arătat Tatăl. Dacă aşa stau lucrurile, credeţi că El era plin de milă şi de îndurare pentru oameni? Cum era posibil să aibă milă şi îndurare şi să treacă totuşi printre toţi oamenii aceia bolnavi fără să-i vindece? Voi nu ştiţi ce înseamnă mila şi îndurarea.

Este exact cum am spus şi despre dragoste. Sunt două feluri de dragoste. Credeţi aceasta? Dar unii le confundă, aşa cum confundă unii oameni naşterea din nou cu primirea unui duh nou. Referitor la aceasta, Ezechiel a spus:

Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne.” Apoi „Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele.” (Ezechiel 36.26-27).

Mulţi primesc duhul nou… şi trebuie să ai un duh nou. Tu nu poţi să fii împăcat cu Dumnezeu câtă vreme nu eşti împăcat cu vecinul tău. Deci trebuie să ai un duh nou înainte ca să fii împăcat cu Duhul Sfânt.

Uneori, când oamenii primesc duhul nou, cred că au primit Duhul Sfânt, dar nu este aşa, este numai un duh nou.

Duhul Sfânt Îl va mărturisi pe Isus Hristos, dar când mergi doar la biserică şi ştii că ai făcut bine, este numai un duh nou; este un duh nou pe care ţi l-a dat Dumnezeu, dar încă nu ai Duhul Sfânt. Înţelegeţi?

Voi veniţi în Hristos prin botezul Duhului Sfânt, pentru că în 1Corinteni 12.13 scrie: „Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup…” Acesta este botezul duhovnicesc în Trupul lui Hristos. Atunci eşti în siguranţă cu Hristos, pentru că El nu amputează nici un braţ, nici un picior, nici un ochi sau un alt mădular din trupul Lui. Trupul Lui este desăvârşit.

Tu nu poţi fi desăvârşit, dar cât timp eşti în Hristos, eşti desăvârşit prin suferinţa Sa pentru alţii şi prin moarea Sa pe cruce. Atunci Dumnezeu nu îţi vede păcatele; El nu vede nimic altceva decât o singură Persoană: Trupul lui Isus Hristos.

Acesta este motivul pentru care Balaam, prorocul angajat de Moab, a crezut că Dumnezeu îl va blestema pe Israel: el s-a uitat la lucrurile rele pe care le-au făcut ei, dar nu a văzut şarpele de aramă şi nici Stânca lovită care mergea înaintea lor, făcând ispăşirea. Dumnezeu nu te poate vedea prin ispăşire pentru că Sângele Lui răspunde în locul tău. Înţelegeţi?

Acum uitaţi-vă încoace şi credeţi.

Voi ziceţi: „Frate Branham, de ce îţi trebuie atâta timp ca să începi?” Mai bine vă dau să înţelegeţi un singur lucru, decât să vă dau să mestecaţi o mulţime de lucruri pe care nu le înţelegeţi.

Ascultaţi! Isus mergea prin mulţime fiind înconjurat de o grămadă de oameni, iar o femeie s-a atins de haina Lui, după care s-a retras repede şi s-a ascuns în mulţime. Dar Isus S-a oprit şi a întrebat: „Cine M-a atins?”

El nu a simţit aceasta pe poala hainei. Ia să vă atingă cineva poala hainei şi să vedem dacă veţi simţi ceva! Sigur că nu. Dar El a simţit atingerea ei pentru că era o atingere a Supranaturalului, pentru că femeia L-a atins prin credinţă.

Fiţi atenţi în timp ce mă apropii de încheiere. Femeia L-a atins cu credinţă, iar El a întrebat: „Cine M-a atins?” Toţi au negat că au făcut-o, aşa că nimeni nu a ştiut cine L-a atins. Dar El a insistat: „Cineva M-a atins, pentru că din Mine a ieşit o putere. Am slăbit.”

Petru I-a zis: „Doamne, cum poţi întreba cine Te-a atins când eşti îmbulzit din toate părţile?” Dar era o altfel de atingere.

Şi pentru că era Împăratul văzătorilor, El S-a uitat prin audienţă până când a găsit-o pe femeie şi i-a spus: „Credinţa ta te-a mântuit.” Atunci femeia a căzut la picioarele Lui şi a mărturisit tot ce făcuse, iar El i-a zis: „Fiică, credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace şi fii tămăduită de boala ta.” (Marcu 5.34).

Acesta a fost Isus ieri, iar dacă Biblia este adevărată şi El este Acelaşi, înseamnă că şi astăzi trebuie să fie la fel ca ieri. Atunci cum am putea să-L atingem astăzi?

Voi ziceţi: „Frate Branham, tu spui că ai fost un fundamentalist, dar ce spune Scriptura despre aceasta?”

Biblia spune că „El este Marele Preot care poate fi atins prin simţirea neputinţelor noastre.” (Evrei 4.15). Este adevărat? Aşadar, când femeia aceea s-a atins de haina Lui, de ce s-a atins de fapt? Ea L-a atins pe Dumnezeu. Isus nu a ştiut cine era pentru că Tatăl nu-I arătase, dar ea a tras din Dumnezeu, iar Isus era Gura lui Dumnezeu. Astfel, i-a spus ce a făcut şi că era vindecată.

Acum Isus a plecat în slavă şi stă în prezenţa lui Dumnezeu, făcând ispăşire cu propriul Său Sânge, ca Mare Preot, iar în seara aceasta trebuie să folosească Biserica Sa ca gură a Lui. Este adevărat?

Să nu vă gândiţi mai dinainte ce veţi vorbi, căci Tatăl vostru care locuieşte în voi, El va vorbi.” (Marcu 13.11 -parafrazare).

Oamenii au venit în lume, unii să fie apostoli, proroci, evanghelişti, păstori şi învăţători, este adevărat? Aceasta înseamnă că El are oameni care să propovăduiască Evanghelia, să înveţe Cuvântul, să fie misionari… Apostolul este de fapt un misionar, un trimis. Înţelegeţi? Şi dacă Dumnezeu a pus în Biserica Sa toate aceste slujbe, cum poate fi atins?

Cum Îl atingi? Tu spui: „O, Doamne, sunt bolnav şi în nevoi, dar cred că Isus a murit pentru mine, cred că Sângele Lui S-a vărsat pe Calvar. El a fost rănit pentru fărădelegile mele şi am mărturisit că cred că sunt vindecat în rănile Lui. Mi s-a spus că Sângele Lui este înaintea Ta pentru că El este Marele Preot care face mijlocire pe baza mărturisirii mele, iar eu mărturisesc că cred. Atunci, Mare Preot, pot să Te ating prin simţirea neputinţelor mele? Doamne, vreau să fiu vindecat spre slava Ta. Vorbeşte-mi, Te rog.”

Şi El vorbeşte prin slujitorul Lui şi îţi spune: „Tu, care ai făcut aceasta şi cealaltă, suferi de atâta timp de cutare lucru.”, sau: „Ai făcut cutare lucru… Credinţa ta te-a vindecat.” Cine face aceasta? Credinţa ta care nu s-a atins de un predicator, ci de Hristos. Hristos a lucrat asupra ta prin Duhul Sfânt. Predicatorul nu ştie ce spune El, pentru că vorbeşte Duhul Sfânt. Credeţi aceasta? Acum îi vom chema aici pe cei cu numere de rugăciune.

Să vină aici, doamna aceea. Prieteni, vă rog să mă mai lăsaţi puţin timp. Nu uitaţi că este o altă lume. Credeţi că în sala aceasta sunt îngeri pe care nu puteţi să-i vedeţi cu ochii fireşti? Credeţi că Dumnezeu este aici?

Ştiinţa poate dovedi că în această sală sunt unde radio. Credeţi aceasta? Totuşi nu le vedeţi. Printr-un transmiţător, se poate dovedi că undele radio sunt aici. Este adevărat? Noi spunem că există un Hristos înviat care este viu. Deci, dacă Hristos este în sală şi El este Dumnezeul omenirii, cu siguranţă are o cale prin care să contacteze creatura Lui, nu credeţi? Sigur că are.

El este aici, aşa că staţi în rugăciune şi fiţi respectuoşi. Staţi liniştiţi şi nu vă mai plimbaţi! Staţi pe loc timp de cincisprezece minute şi nu vă gândiţi la nimic altceva decât la Hristos. Spuneţi doar: „Eu te cred, Doamne Isuse.”, şi poate Tatăl va avea milă de voi. Eu cred că va avea, aşa că rugaţi-vă şi staţi plini de respect.

Aici stă o femeie. Soră, vreau să te uiţi puţin la mine. Noi suntem străini unul pentru altul, dar Dumnezeu ne cunoaşte pe amândoi. Este adevărat? Tu ai primit un număr de rugăciune şi ai venit aici pentru că ţi s-a strigat numărul. Este adevărat? Eu nu te-am văzut niciodată şi cred că nici tu nu mă cunoşti pe mine. Probabil, suntem născuţi la multe mile distanţă unul de altul şi la o diferenţă de câţiva ani, iar astăzi ne-am întâlnit pentru prima dată. Dar este Cineva care te cunoaşte; este Cineva care mă cunoaşte.

Tu eşti femeie, eu sunt bărbat; tu eşti creştină, eu sunt creştin, iar Duhul dintre noi este Duhul Sfânt. Eu încerc să intru în legătură cu El, ca să te pot ajuta. Eu nu ştiu de ce ai venit aici, poate ai probleme financiare. Dumnezeu ştie de ce ai nevoie din acest mare Univers, iar dacă Isus a înviat din morţi şi este Acelaşi ieri, azi şi în veci…

Odată o femeie s-a dus să scoată apă. Acest lucru este scris în Ioan 4, iar Isus i-a zis: „Dă-Mi să beau.” Mă întreb de ce a vrut să vorbească cu ea? Pentru că voia să intre în legătură cu duhul ei. Astfel, i-a zis: „Dă-Mi să beau.”

Dar ea I-a răspuns: „Nu se cuvinte ca un evreu să stea de vorbă cu un samaritean.”

„Dacă ai şti cu Cine vorbeşti, tu Mi-ai cere să bei şi Eu ţi-aş da o apă pe care nu mai trebuie s-o scoţi.”

Şi conversaţia a continuat. Ce făcea Isus? Intra în legătură cu duhul ei. El Se îndrepta spre Ierihon, dar S-a suit prin Samaria, fiindcă aşa I-a poruncit Tatăl. Astfel, Şi-a trimis ucenicii în cetate, iar El S-a aşezat jos şi îi aştepta pentru că aşa Îi poruncise Tatăl. El a spus că nu face nimic de la Sine, ci face numai ce Îi arată Tatăl.

El a vorbit cu femeia până când a aflat care era problema ei, iar atunci i-a zis:

„Du-te şi adu-l aici pe bărbatul tău!”

„Nu am bărbat”, a răspuns ea.

„Aşa este, pentru că ai avut cinci bărbaţi…”

Ce a spus femeia când El a zis aceasta? „Doamne, văd că eşti proroc. Noi ştim că atunci când va veni Mesia, ne va spune aceste lucruri, dar Tu cine eşti?”

„Eu, Cel ce vorbesc cu Tine, sunt Acela.”

Atunci, femeia a alergat în cetate şi a zis: „Veniţi să vedeţi un Om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este chiar Hristos?” (Ioan 4.7-29).

Acela era semnul lui Mesia atunci, este adevărat? Dar dacă acela a fost semnul Lui atunci, înseamnă că trebuie să fie şi astăzi. Ce spunea biserica despre aceasta?

„Este un spiritist, un drac, un Beelzebul!”

Dar femeia ce a spus? ”El este Mesia.”

Ce a spus Natanael când i-a vorbit? Ce a spus Petru când i-a zis cum îl chema pe el şi pe tatăl său?

El I-a zis: „Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, eşti Împăratul lui Israel.”

Soră, acum este la fel. Eu nu spun că o va face, dar dacă o va face, acesta va fi pentru biserică semnul că Isus Hristos este viu în seara aceasta. El este viu. Aceasta nu te va vindeca. Este nevoie să crezi în El ca să te vindeci. Înţelegi? Vindecarea vine prin credinţa ta personală în El, dar El poate să-ţi vorbească prin mine. Eu nu ştiu nimic despre tine, deci este nevoie de supranatural pentru aceasta. Aşa este.

Am încredere că audienţa va înţelege aceasta. Vă rog să fiţi respectuoşi, pentru că Duhul Sfânt vine chiar acum la dreapta mea. Eu slujesc în Numele lui Isus Hristos, spre slava Lui, pentru ca oamenii să poată vedea că Isus Hristos este încă viu după o mie nouă sute de ani şi la fel de puternic.

Dacă sunt auzit de audienţă, eu o văd pe femeie cum se îndepărtează şi este foarte supărată şi nervoasă. Nervozitatea ei vine din teamă. Ea este speriată, este copleşită de acele lucruri, iar doctorii nu ştiu care este cauza. Chiar astăzi a fost la un spital şi i s-au făcut raze la spinare şi la picioare, pentru ca doctorul să poate vedea care este problema ei. Aceasta este „Aşa vorbeşte Domnul!”

Este adevărat ce ţi s-a spus? Atunci ridică mâna. Aceasta înseamnă că Isus este viu, aşa-i? Ultimele cuvinte pe care le-a spus înainte de a Se înălţa la cer au fost: „Iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce cred: … îşi vor pune mâinile peste bolnavi şi bolnavii se vor însănătoşi.” Aici este Cineva care te cunoaşte, de aceea pot să-ţi spun care este problema ta. Este un spasm al nervilor. Aşa este. Te simţi uşurată, nu-i aşa? Da, pentru că eşti vindecată. Credinţa ta te-a vindecat. Amin. Acum poţi pleca.

Vezi, eu nici nu te-am atins, dar credinţa ta te-a făcut bine. Acum ştii că El a înviat din morţi şi este viu. Dumnezeu să te binecuvânteze. Să crezi în Dumnezeu! Crede şi nu te îndoi!

Ce mai faci? Cred că suntem străini unul pentru celălalt, că nu ne cunoaştem. Încă o repetare a întâmplării pe care am citat-o din Biblie: o femeie de culoare şi un alb. Acolo era o samariteancă şi un evreu. În vremea aceea era discriminare rasială, aceasta existând dintotdeauna din pricina culorii pielii. Dar Isus a făcut-o pe femeie să înţeleagă că la Dumnezeu nu era nici o diferenţă, că noi toţi suntem copiii lui Dumnezeu. Aşa este. Toţi ne tragem din Adam. Condiţiile climatice din diferite colţuri ale lumii au făcut să avem culoarea pielii diferită, dar aceasta nu are nimic cu Creatorul nostru. El este Dumnezeul cel Atotputernic care ne-a făcut pe toţi. El ne-a făcut după chipul Său, aşa cum a dorit, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al diversităţii. Crezi aceasta, doamnă?

Dacă Dumnezeu ar fi avut numai flori albe, am fi crezut că vrea numai o culoare, dar El are flori albe, roşii, albastre, etc. Tot aşa i-a făcut şi pe oameni: albi, roşii, negri, galbeni, maro, etc. El este un Dumnezeu al diversităţii, Îi place aceasta. Astfel, a făcut munţi înalţi şi dealuri, a făcut câmpii şi deşerturi; a făcut lacuri, mări şi oceane; copaci înalţi şi copaci pitici. El este un Dumnezeu al diversităţii şi ne-a făcut pe toţi aşa cum suntem.

Tu zici: „Oare ce faci, frate Branham?”

Intru în legătură cu duhul tău pentru că eşti într-o situaţie periculoasă. Aşa este. Ai avut multe probleme, una dintre ele fiind la gât. O ai de câtăva vreme şi văd că mergi undeva. Eşti adormită şi se pune peste tine ceva alb. Este vorba de o operaţie. Doctorii ţi-au scos amigdalele, dar cu toate acestea, nu ştii dacă problema este de acolo sau nu. Nu este de acolo. Problema este că eşti alergică la plante. Acum crezi?

Crezi că Cel care te cunoaşte, poate să te şi vindece? Dă-mi mâna ca punct de contact.

O, Dumnezeule, aici este unul dintre copiii lui Simon, a celui care Te-a ajutat să-Ţi duci crucea sus pe Golgota. Slujitorii Tăi, doctorii, au făcut tot ce au ştiut, dar nu l-au găsit pe vrăjmaş. Tu îl cunoşti însă şi este descoperit chiar acum.

Vrăjmaşule,  în Numele lui Isus Hristos îţi cer să ieşi din viaţa acestei femei, fiindcă nu te poţi ascunde de Dumnezeu. Părăseşte-o spre slava lui Dumnezeu, în Numele Fiului lui Dumnezeu! Amin.

Soră, El ştie cu siguranţă ce a fost şi ce va fi, de aceea, du-te, bucură-te şi fii fericită!

Ce mai faci? Crezi din toată inima? Foarte bine. Duhul Sfânt a plecat de la altar şi stă acolo unde este o rugăciune pentru problema de la plămâni. Tu eşti cea care s-a atins de El, doamnă, fiindcă ai probleme la plămâni. Ridică-te puţin în picioare. În ordine. Isus Hristos te face bine, soră. Credinţa ta L-a atins pentru că El este Marele Preot care poate fi atins prin simţirea neputinţelor tale. Amin.

Rugaţi-vă! Provocaţi-vă credinţa! Credeţi din toată inima, fiindcă Isus a spus: „Totul este cu putinţă pentru cel ce crede.”

Credeţi că El a înviat din morţi? Să credeţi! Spuneţi doar: „Doamne, ai milă de mine. Poate credinţa mea a fost una mintală sau emoţională, dar acum vreau să mă liniştesc şi să Te cred cu adevărat, Doamne. Ajută-mă să pot crede, Doamne.”

Eu nu te cunosc, doamnă, dar Hristos ne cunoaşte pe amândoi. El mă cunoaşte şi pe mine şi pe tine, iar într-o zi vom sta amândoi în prezenţa Sa. Atunci va fi vai de noi dacă nu suntem sinceri în inimile noastre.

Tu ai probleme cu spatele, nu-i aşa, domnule care stai în capătul rândului trei? Da, domnule. Văd cum încerci să te ridici, să te apleci şi să lucrezi. Aşa este. Ridică mâna dacă este adevărat, ca să vadă şi audienţa. Tu te rogi lui Dumnezeu şi Îi spui: „Dumnezeule, Te rog să mă incluzi şi pe mine în vindecare.” Dacă este aşa, ridică mâna din nou.

Credinţa ta te-a salvat, frate. Amin. Ai credinţă în Dumnezeu, prietene creştin. Crede în El.

Scuză-mă, doamnă, dar eu fac numai ceea ce îmi arată El. Înţelegi aceasta, nu-i aşa? Da. Tu nu eşti aici pentru tine, ci pentru altcineva, pentru o rudă a ta, un nepot. Aşa este. Are ceva cu sângele. Văd cum îi iau sânge, apoi îl duc la spital şi îi fac transfuzie de sânge, dar nu se rezolvă problema. Tu mijloceşti pentru acest copil. Eşti catolică, dar mare este credinţa ta, soră. Poţi să-mi dai aceasta?

Veşnicule IaHVeH care L-ai înviat pe Isus din morţi. Doctorii greşesc, dar Tu nu poţi greşi pentru că eşti Dumnezeul cel veşnic. Mă rog peste această batistă şi o binecuvântez pentru scopul pentru care a fost adusă, adică pentru vindecarea celui bolnav. Îngăduie ca atunci când va fi pusă peste el, să fie vindecat în Numele lui Isus Hristos. Amin.

Doamnă, când vei vedea acestea întâmplându-se, să-L slujeşti pe Domnul din toată inima ta şi să trăieşti pentru El. Să nu te îndoieşti şi vei avea ceea ce ai cerut. Dumnezeu să te binecuvânteze. Fii recunoscătoare lui Dumnezeu şi slujeşte-L întotdeauna. Dumnezeu să te binecuvânteze.

Ce mai faci, domnule? Noi suntem străini unul pentru celălalt, nu ne cunoaştem. Dacă este adevărat, ridică mâna.

Vă rog să staţi respectuoşi şi să nu vă mai plimbaţi. Fiecare dintre voi este un suflet, iar aici sunt oameni care se roagă. Ei se roagă, iar El merge de la unul la altul. De ce am slăbit? De ce tremur? Deşi este răcoare, eu transpir. Ar trebui să staţi numai o dată aici.

Aici stă un bărbat. El stă foarte aproape de ungerea şi Duhul dintre noi. Domnule, peste tine este un simţământ calm, binevoitor şi iubitor. Dacă este adevărat, mişcă mâna să poată vedea şi audienţa. El stă chiar între el şi mine. Câţi aţi văzut fotografia Stâlpului de Foc care este expusă la Washintgon? Cel din acea poză stă acum între el şi mine.

Eu nu îl cunosc pe acest bărbat, dar Hristos îl cunoaşte. Domnule, văd o umbră peste tine. Te văd cum eşti dus undeva… este un spital şi eşti operat. Apoi ai mai avut o operaţie. Aceasta este pentru cancer, dar cancerul a rămas. Doctorii nu au putut să-l găsească, dar de Isus nu se poate ascunde.

Nu eşti de aici, ci vii dintr-un oraş mic. Este vorba de Rockford, Illinois, te numeşti Leonard şi locuieşti la 3034 Eighth Street. Tu eşti umbrit de moarte. Crezi că Isus Hristos este aici? El a ştiut cum îl va chema pe Chifa: Petru. Crezi aceasta? Aici este un Duh care m-a uns. Crezi că este Fiul lui Dumnezeu? Vino aici.

O, Isuse, Fiul lui Dumnezeu, lasă ca Duhul Sfânt să intre în acest om şi să-l vindece, pentru ca viaţa lui să fie cruţată. Eu condamn acest diavol care îl omoară. Fă-l să-l părăsească şi să fie bine, pentru că Îţi cer aceasta în Numele lui Isus. Amin.

Du-te acasă, bucură-te, mănâncă şi trăieşte!

Rugăciunea făcută cu credinţă îl va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va face bine. Du-te şi bucură-te!

Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, face această mare lucrare de răscumpărare. Să crezi şi să nu te îndoieşti deloc.

Domnul să te binecuvânteze.

Eu nu te cunosc, frate, nu te-am văzut niciodată. Aşa este. Dar într-o zi, Filip s-a adus şi a adus la Domnul Isus un bărbat care se numea Natanael. De îndată ce l-a văzut, Isus a văzut sinceritatea şi cinstea lui, aşa că a zis: „Iată un israelit adevărat…” (Ioan 1.47).

Şi eu spun: „Iată un creştin adevărat, sincer şi cinstit.” Chiar şi poporul tău a remarcat că eşti un  creştin sincer. Aşa este, domnule. Tu eşti umbrit de cancer. Este la gât. Aşa este. Nu eşti din statul acesta, ci vii din altă parte, este adevărat? Vii din Cleveland, Ohio şi te numeşti Emmerson, este adevărat? Du-te înapoi pentru că Isus Hristos, iubirea veşnică a lui Dumnezeu, te-a vindecat şi te-a făcut bine, fratele meu. Crede! Să ai credinţă în Dumnezeu!

Vrei să scapi de diabet şi să fii bine? Crezi că El te va scăpa? Vino aici.

O, Dumnezeule, Creatorul cerurilor şi Autorul Vieţii veşnice, Dătătorul oricărui dar bun, trimite binecuvântările Tale peste această femeie pe care o binecuvântez în Numele lui Isus şi fă să fie vindecată. Amin. Să nu te îndoieşti şi să crezi.

Ai un nume frumos. Nervozitatea este un lucru groaznic şi te munceşte tot timpul. Te-ai născut nervoasă şi toată viaţa ai fost aşa. Chiar şi când erai elevă ai fost nervoasă. Oamenii ţi-au spus: „Treci peste aceasta!” dar nu te-a ajutat nimic. Este ceva ce te înspăimântă, dar Isus Hristos este aici ca să te scape. Crezi?

 Dumnezeule, îmi pun mâinile peste tânăra aceasta şi mustru această afecţiune din trupul ei. Doamne, ea vrea să Te slujească şi să fie eliberată. Îndepărtează acest lucru de la ea în Numele lui Isus Hristos. Fă-l să plece şi să nu se mai întoarcă niciodată la ea, spre slava lui Dumnezeu. Amin.

Să nu te temi, domnişoară. Vei face ce am spus acum? Acum te simţi bine pentru că te-a părăsit. Când ai venit aici, aveai o umbră neagră în jurul tău, dar acum a plecat. Aceea te-a speriat. Tu nu puteai face nimic, dar acum acel duh necurat a plecat de la tine. S-a dus în pustiu şi va încerca să se întoarcă înapoi, dar tu să iei cuvântul meu, ca proroc al lui Dumnezeu, şi să nu mai laşi nici o încruntare pe chipul tău. Cântă tot timpul şi laudă-L pe Dumnezeu indiferent cum te simţi sau ce se întâmplă şi răul acela te va părăsi şi nu va mai veni la tine. Du-te şi fă aşa. Să crezi din toată inima.

Cum aş fi putut şti toate acestea dacă nu mi-ar fi spus Dumnezeu?

Acum crezi? Acesta este un ucigaş. Ucide cei mai mulţi oameni, dar Isus Hristos este Mântuitorul. Cel ce stă înaintea lui Dumnezeu spune că nu va ţine nici un lucru bun departe de ei. I-ai promis că vei face aceasta? Atunci vei umbla cu credincioşie înaintea Lui în toate zilele vieţii tale, dacă te va cruţa? Atunci, vino aici ca să mă rog pentru tine.

Dumnezeule, Tu cunoşti starea acestei femei, aşa cum ai cunoscut-o şi pe a femeii de la fântână. Trimite binecuvântările Tale asupra ei, binecuvânteaz-o şi cruţă-i viaţa, pentru că Te rog aceasta în Numele lui Isus Hristos. Amin.

Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” (Iacov 5.16). Aşa este. Noi nu suntem neprihăniţi. Nici un om nu este neprihănit înafară de Fiul lui Dumnezeu, de aceea eu nu stau în neprihănirea mea, ci în neprihănirea Lui. Astfel, cât timp sunt uns cu El, este rugăciunea fierbinte a neprihănitului Hristos care mijloceşte pentru tine, prin mine, ca să te fac să crezi. Crezi? Atunci boala de inimă de care suferi, va pleca. Du-te şi fii bine spre slava lui Dumnezeu.

Tu mă crezi, doamnă? Crezi că sunt slujitorul Fiului lui Dumnezeu, un punct de legătură cu Marele Preot, o gură prin care să vorbească sau ochii prin care să privească? Dacă El îmi poate folosi ochii pentru slava Sa, poate să-mi spună viaţa ta, este adevărat? Cu cât vorbesc mai mult cu tine, îmi descoperă mai mult. Eu slăbesc, dar dacă El îmi va spune de ce eşti aici, Îl vei crede?

Tu ai o umbră asupra ta. Ai slăbit mult în ultima vreme, este adevărat?  Transpiri tot timpul noaptea. Este tuberculoză. Aşa este. Numai Dumnezeu poate să te facă bine. Aceasta este prima boală pe care a vindecat-o Dumnezeu: tuberculoza.  Acum crezi că Isus Hristos a înviat din morţi şi este aici pe platformă în mod supranatural? Fie ca ochii tăi să fie deschişi aşa cum a deschis ochii slujitorului lui Elisei la Dotan.

O, IaHVeH, veşnicule Dumnezeu, trimite binecuvântările Tale peste această fiică şi vindec-o, fiindcă osândesc aceasta boală în Numele lui Isus Hristos. Amin.

Dumnezeu să te binecuvânteze. Să nu te îndoieşti deloc, ci să crezi.

Domnule, tu ai probleme în piept. Lângă tine este un bărbat care are o tumoare. Da, iar tu ai o boală în piept. Da, tu, bărbatul de culoare. Voi, toţi oamenii de culoare de aici, aveţi credinţă? Credeţi că sunt prorocul Lui? Credeţi chiar dacă sunt alb? În ordine. Uitaţi-vă la mine şi credeţi toţi cei aflaţi în rând!

Domnule, tu ai probleme în piept, ai o tumoare.

Doamna care stă cu mâinile sus are probleme cu nervii.

Doamna de lângă ea are probleme cu stomacul, iar cea de lângă ea are artrită. Este adevărat?

Lângă mine stă o doamnă cu cancer.

Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu este aici. Credeţi? El a înviat şi cunoaşte toate lucrurile. Aici este Viaţa, iar moartea nu poate sta în prezenţa Vieţii. Dacă credeţi cu toţii…

Tu de acolo, suferi de insomnie şi nu poţi dormi. Crezi că Dumnezeu te face bine?  Atunci poţi avea ceea ce ceri.

Toţi care cred că Isus Hristos este aici şi i-a vindecat indiferent ce boală au avut, să se ridice în picioare. Ridicaţi-vă în picioare, ridicaţi mâinile şi lăudaţi-L în Numele lui Isus. Amin.

– Amin –

1 comentariu

Lasă un răspuns