Meniu Închide

PUTEREA LUI DUMNEZEU DE TRANSFORMARE – Partea a doua

Print Friendly, PDF & Email

Să ne rugăm. Dragă Doamne, Isuse, Îți mulțumim pentru privilegiul de a fi aici în această seară, adunați împreună, Doamne, în pace, să ne unim Focul împreună, să ne închinăm împreună și să fim înviorați în prezența Ta.

Dumnezeule, în timp ce ne îndreptăm atenția spre Cuvântul Tău, vrem să ascultăm această casetă și să auzim glasul prin care ai ales să vorbești acest Mesaj, în această generație. O, cât suntem de privilegiați! Doamne, ia cuvintele care vor fi rostite și adu-le în inima noastră ca să ne schimbe viața, Doamne, și să aducem roade din Sămânța care va fi sădită în inima noastră pentru gloria Ta.

Te rog să binecuvântezi poporul Tău în seara aceasta și să primești tot ce spunem și tot ce facem. Te binecuvântăm Doamne, cu laudele noastre și ne apropiem de Cuvântul Tău. Te rugăm să veghezi  peste toate acestea, în Numele lui Isus Hristos. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

În timp ce stăm în picioare, să luăm Bibliile și să mergem la Scriptura pe care a adus-o fratele Branham din Romani 12.1-2:

Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.

Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită.”

De asemenea, dacă vreți să deschideți cu mine la Isaia 14. Sunt două texte la care se oprește în partea pe care o vom asculta în seara aceasta. Primul este din Isaia 14.12-13:

Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor. Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi ședea pe muntele adunării  dumnezeilor, la capătul miază-noaptei.”

Al doilea text la care se referă, este din 2Tesaloniceni 2.3-4:

„Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință, și de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării,

Potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește „Dumnezeu,” sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.”

Dumnezeu să binecuvânteze citirea Cuvântului Său.

Data trecută am început de la începutul mesajului și am ascultat până la pagina 14, și acum vom merge puțin înapoi pentru a înțelege contextul în care am fost. Vom începe de la pagina 12, începutul paragrafului 80, și vom face o scurtă recapitulare de data trecută. Vom relua problemele pentru că au trecut două săptămâni de când am ascultat prima parte.

Prima întrebare pe care am pus-o, a fost: „Ce este Biblia?” Iar profetul a spus că Biblia este Dumnezeu sub formă de litere. Este Cuvântul lui Dumnezeu; este Dumnezeu, dar este Dumnezeu sub formă de litere.

A doua întrebare a fost: „Ce este cuvântul, „Transformare?” Cuvântul „Transformare,” înseamnă „A fi schimbat.”

A treia întrebare, a fost: „Care este canalul în care trebuie să rămână fiecare sămânță?” Acest canal, este linia Cuvântului. Fiecare sămânță trebuie să rămână în canalul Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă rămâne în canalul Cuvântului lui Dumnezeu, fiecare sămânță va aduce la suprafață ceea ce a hotărât Dumnezeu pentru ea, înainte de întemeierea lumii, pentru că El a pus Puterea de transformare în acea sămânță. Ea este deja în sămânță, și dacă sămânța rămâne în linia Cuvântului, va produce tot ce a pus Dumnezeu în ea. Aceasta este Puterea, prieteni, pentru noi; aceasta este Puterea pentru că Dumnezeu a pus în noi o Sămânță înainte de întemeierea lumii. Și ce trebuie să facem noi pentru a ne transforma? Ce trebuie să facem pentru ca toate potențialele din Sămânță să iasă afară? Tot ce trebuie să facem noi, este să rămânem în linia Cuvântului Său, pentru că dacă stăm în linia Cuvântului, totul va veni la suprafață. Amin.

Următoarea întrebare, a patra, a fost: „Ce putere are vrăjmașul?” Noi știm că Dumnezeu a pus în Sămânță Puterea de transformare prin Cuvântul Său. Dar ce putere a avut vrăjmașul?  El a avut puterea de a deforma, nu de a transforma. Și ce face el cu acea putere? Își face propriul lui Eden. Aceasta este recapitularea de data trecută.

Acum, să trecem la întrebările noastre din partea care urmează. Prima întrebare este: „Care a fost scopul Satanei în Eden?” Uneori, aceste întrebări par puțin amuzante, dar veți afla de pe casetă de ce sunt formulate așa. Am formulat această întrebare cât mai exact față de ceea ce spune fratele Branham pentru că nu sunt întrebări trucuri. Nu este nimic ciudat, și acesta este felul în care a formulat-o el: „Care a fost scopul lui Satan în Eden?” Înseamnă că satan a avut un scop de șase mii de ani.

A doua întrebare: „Ce poate însufleți Cuvântul?”

A treia întrebare: „Cum a deformat Satan Sămânța originală?” Din fiecare întrebare, se poate ține o predică.

În primele 45 de minute pe care le-am ascultat, fratele Branham a scăpat atât de multe pepite de aur, a predicat atât de multă învățătură, și a împachetat-o în așa fel că este greu să nu o vezi.

Întrebarea a patra: „Care este filtrul adevărat al omului care gândește?” El a predicat mesajul „Puterea lui Dumnezeu de transformare”, la puțin timp după ce a predicat mesajul „Filtrul unui om care gândește.” Astfel, în această parte, profetul a vorbit puțin despre filtrul unui om gânditor.

Întrebarea a cincea: „Care este lucrarea lui Satan?”

Înainte de a răspunde la aceste întrebări, vom vedea cum s-a ocupat fratele Branham de aceasta și ce spune el despre lucrarea Satanei.

Acest mesaj este din 11 septembrie 1965, spre sfârșitul slujbei sale, și l-a predicat pentru oamenii de afaceri ai Evangheliei Depline, la micul dejun de la hotelul Ramada din Phoenix, Arizona. El l-a predicat într-un fel real, de evanghelizare pentru a-i face pe oameni să vadă starea bisericii, și să-și deschidă ochii asupra a ceea ce este în jurul lor. Puteți vedea că profetul lui Dumnezeu încearcă să-i ajute pe oamenii prezenți acolo să vadă ce au produs sistemele religioase și unde s-a dus mișcarea penticostală, trezirea penticostală. El s-a străduit să facă aceasta, așa că puteți prinde povara ce era peste el, în timp ce ascultați această casetă. Vom începe de la paragraful 86:

Satan este autorul civilizației. El este autorul științei şi al educației. Voi întrebați: „Este posibil așa ceva?” În ordine. Să citim Cuvântul lui Dumnezeu, din Geneza 4 şi să mergem înapoi în timp, ca să vedem dacă este adevărat acest lucru. N-aş vrea să vă rețin prea mult. Poate că fratele Carl o să-mi spună. (Cineva spune: „În ordine.”)

Deci în Geneza 4.16 citim că, după ce Dumnezeu i-a alungat pe bărbat şi pe femeie şi le-a spus ce se va întâmpla în continuare, Dumnezeu nu i-a blestemat pe ei, ci le-a spus lor ce se va întâmpla și a blestemat pământul din cauza lui Adam. În continuare, vedem că Eva a avut gemeni: unul dintre ei era de la Satan, iar celălalt de la Dumnezeu. Acum voi spuneți: „Oh, nu! Aceasta nu, frate Branham!

Numai o clipă. Arătați-mi un singur loc în Scriptură unde scrie despre Cain că era fiul lui Adam şi eu vă voi arăta unde scrie: „Cain era de la cel rău”, nu de la Adam.

Acum observați cum a zămislit ea. Începem cu Geneza 4.1:

Adam s-a împreunat cu nevastă-sa Eva; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain. Şi a zis: „Am căpătat un fiu de la Domnul.”

Desigur, așa trebuia să fie. Nu contează dacă o femeie este prostituată sau orice ar fi ea, copilul care se naște trebuie să vină de la Dumnezeu, deoarece este sămânța Lui, este legea seminței Lui, că fiecare sămânță trebuie să aducă rod fie că este sămânță coruptă, sămânță pervertită sau oricum ar fi ea. Vedeți, ea trebuie să aducă rod oricum, pentru că aceasta este porunca Lui. „A mai născut şi pe fratele său, Abel.”

Nu scrie că Adam s-a împreunat din nou cu ea, ci scrie că: „Adam s-a împreunat cu nevastă-sa şi ea a născut pe Cain şi, de asemenea, a născut şi pe Abel.” Vedeți? Gemeni. Satan a fost cu ea dimineața, iar Adam în după-amiaza aceea.

Voi ați citit desigur, articolul publicat în ziar despre scandalul din Tucson, provocat de o femeie care a născut un copil de culoare și un copil alb, în același timp, gemeni. Dimineața a trăit cu soțul ei, iar după-amiază a fost cu un bărbat de culoare. Bărbatul alb a spus că este de acord să aibă grijă de copilul său, dar bărbatul de culoare va trebui să aibă grijă de copilul lui. Vedeți? Eu știu aceasta din încrucișarea câinilor și așa mai departe, desigur, dacă acest lucru se petrece la un interval de câteva ore. Aceasta o dovedește.

Acum să vă arăt de unde vine civilizația. Pentru aceasta vom citi Geneza 4.16:

Apoi Cain a ieșit din Prezența Domnului şi a locuit în țara Nod, la Răsărit de Eden.”

Cain s-a împreunat cu nevastă-sa; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Enoh. El a început să zidească o cetate, şi a pus acestei cetăți numele fiului său Enoh.”

Începutul civilizației. În traducerea Scofield scrie: „Prima civilizație!” Observați, apoi el a născut fii care au făcut instrumentele muzicale. Urmașii lui au făcut și alte lucruri: au construit cetăți, au făcut unelte din bronz şi multe alte lucruri. Vedeți, ceea ce au făcut ei, a constituit prima civilizație, care a fost „civilizația cainită”. El a făcut același lucru în jos de-a lungul epocilor.

Să mergem acum la versetul 25 ca să vedem ce a făcut Adam:

Şi Adam s-a împreunat iarăși cu nevastă-sa şi ea a născut un fiu, şi i-a pus numele Set, „căci”, a zis ea, „Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain.”

Lui Set i s-a născut şi lui un fiu, şi i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme Numele Domnului.” (Vedeți, din partea lui Set, nu din partea cainiților).

Vedeți acel mare intelectual la care ținem cu toții? Ce este astăzi comunismul și cine este dumnezeul lor? Știința intelectuală. Cum facem noi, oricum? Unde trăim? Luați sus aceste cuvinte.

Astăzi, Satan are Edenul lui. În acești șase mii de ani, el şi-a construit (nu creat) un Eden, deformând întregul pământ al lui Dumnezeu, creaturile Lui, animalele, pomii, plantele, ființa umană, chiar şi religia, prin hibridare, prin încrucișări, etc. A deformat, Biblia şi biserica obținând astfel un Eden în care totul se mișcă şi se bazează pe știință. Automobilele noastre şi toate celelalte lucruri pe care le avem, ne-au fost date prin știință; sunt ceea ce a făcut omul. În felul acesta, el a putut realiza marele său Eden aici. Noi dovedim că aceasta nu este o altă epocă, ci Apocalipsa 10 și că Mesajul este la timp. Priviți hibridarea. Prin ea, astăzi oamenii încearcă să obțină mai mult și mai frumos, dar nu mai bun. Uitați-vă la copiii mici astăzi.

Ieri, am fost cu fiica mea la un dentist, iar el mi-a spus că dinții ei se răsucesc. Fratele Norman din Tucson, și-a dus fiica mai mică la dentist, pentru că dinții ei se sfărâmau. Dentistul a spus că,  după părerea lui, s-ar putea ca în timpurile care vin, oamenii să se nască cu dinți, sau dinții le vor crește în toate direcțiile. Acestea sunt rezultatele alimentației noastre cu alimente hibrid.

Ați citit în Reader’s Digest de luna trecută, despre Billy Graham, evanghelistul „Nobel”? L-ați ascultat vorbind? Eu mă rog pentru el mai mult ca oricând, pentru că seara trecută i s-a întâmplat ceva, când le vorbea acelor gulere-întoarse și așa mai departe. Eu sper că el își vede poziția. Cred că ați observat că el îi cheamă pe oameni afară din Sodoma, acel oraș pervers. În Reader’s Digest scria că el a ajuns atât de slăbit  încât nu a mai putut să-şi țină adunările. Doctorul l-a sfătuit să alerge, să facă exerciții și așa mai departe, așa că acum aleargă în fiecare zi aproximativ o milă ca să facă mișcare.

Omul este putred. Întreaga rasă umană este coruptă. Fiecare lucru a ajuns ca în timpul de dinaintea potopului. Totul este complet tulbure, sucit, deraiat de pe drumul drept în care a fost plantat de Dumnezeu. Păcatul a sucit toată rasa umană prin știință şi înșelăciune.

Cred că ați citit şi articolul publicat puțin mai jos, unde scria: „În aceste zile, fetele şi băieții sunt la vârsta mijlocie, din punctul de vedere al structurii fizice, între douăzeci și douăzeci și cinci de ani.” Gândiți-vă la aceasta.

Seara trecută, prin darul deosebirii, am chemat o fată de douăzeci și doi de ani care era deja în menopauză. Acesta era diagnosticul dat de doctorul ei.

Vedeți, aceasta este o decădere, o degenerare, o rasă coruptă legată de iad. Știu că aceste cuvinte sunt dure, dar acesta este adevărul biblic cu privire la generația în care trăim.

Observați încrucișarea vitelor și încrucișarea plantelor, care se face astăzi prin știință, și aceeași știință care face aceasta, vine pe altă parte şi spune: „Aceasta este ceea ce distruge întreaga rasa umană!” Voi puteți citi aceasta la fel ca mine. Păi, de ce nu opresc aceasta? Pentru că nu pot. Cuvântul lui Dumnezeu a spus că așa va fi, şi dacă ei s-ar gândi numai o clipă că sunt instrumentele Lui, la fel ca Iuda Iscarioteanul, împlinind tot ceea ce a spus Dumnezeu că se va întâmpla. Ei fac aceasta exact pe propria lor bază științifică.

Prin cercetarea lor științifică, prin același sistem, el a amăgit-o pe Eva şi de asemenea a amăgit biserica, pentru care Eva era un simbol. Deci, Eva era un simbol al bisericii, așa că observați ce a făcut ea. Prin ascultarea de perversiunea Satanei sau deformarea Cuvântului original al lui Dumnezeu făcută de Satan, ea a rătăcit, a alunecat peste linia dintre bine şi rău, pentru cunoștință.

Același lucru s-a întâmplat cu bisericile de astăzi: ele sunt deformate. Eu nu vorbesc despre oameni, despre indivizi, ci mă refer la lumea bisericii. O biserică este sucită într-o cale, alta este sucită în cealaltă, şi aceasta prin știință. Aceeași procedură ca întotdeauna. Satan şi-a împlinit planul din Isaia 14.12.

Haideți să citim puțin din cartea lui Isaia 14, începând de la versetul 12:

Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor!”

Aici, Isaia l-a văzut pe Satan într-o viziune pentru timpul care urma:

Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui la cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază-noaptei.” (v. 13).

Încă din Eden, scopul Satanei a fost să-și construiască propriul Eden și să se înalțe mai presus, astfel ca stelele lui Dumnezeu să se închine înaintea lui, ca fiii să i se închine lui. El a reușit aceasta în mod absolut, acum, când a introdus aceasta în biserică, dar nu voi intra acum în detalii. Unii dintre cei care ascultă aceste casete, știu la ce mă refer. Aceasta se întâmplă chiar acum, în ceasul în care trăim, când Satan a reușit să facă lucrul acesta prin programe educaționale: așa este mai potrivit, aceasta este mai bună, aceea este mai bună, neștiind că prin aceasta ei pășesc direct în moarte. Orbi conduși de orbi: conducătorii orbi ai națiunilor, conducătorii orbi ai științei, conducătorii orbi ai bisericii, orbi care îi conduc pe cei orbiți.

Isus a spus: „Lăsați-i în pace, căci vor cădea amândoi în groapă.”

Observați tipul acestor două Edenuri care se apropie atât de mult încât dacă ar fi cu putință i-ar înșela chiar şi pe cei aleși. Așa spune Matei 24.24.

Aș vrea să ne oprim câteva clipe ca să privim aceste două Edenuri, deoarece Biblia ne spune că Dumnezeu a creat prin Cuvântul Său un Eden şi tot Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează că va veni celălalt Eden.

Dacă citim în 2 Tesaloniceni 2, profetul Pavel ne spune clar că trebuie să fie un alt Eden. Să citim pentru aceasta din 2 Tesaloniceni 2.3-4:

…ziua Domnului nu va veni înainte… de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării,

potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește „Dumnezeu”, sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.”

Gândiți-vă la aceasta. Printr-o vedenie, sub inspirația lui Dumnezeu, profetul Isaia a văzut în capitolul 14 ceea ce a pus la cale Lucifer în inima lui: „Tu ziceai în inima ta…” Isaia a văzut aceasta cu aproximativ opt sute de ani înaintea lui Pavel.

Opt sute de ani mai târziu, Pavel vede cum Satan vine şi își ocupă poziția. Observați că el este cel care-şi conduce Edenul; Edenul lui științific, cu o lume științifică, cu o biserică științifică, în care totul este bazat pe cunoștință, cu seminare mărețe, grade academice, programe educaționale.

Frate şi soră, fiecare din noi va trebui să mergem pe drumul pe care a plecat sora Florence, de aceea, vă cer în Numele lui Isus să luați seama la aceasta.  Nu să mă luați în seamă pe mine, eu sunt doar fratele vostru. Luați seama la Cuvântul pe care Îl vorbesc din Biblia lui Dumnezeu. Prin acesta, propriul Cuvânt al lui Dumnezeu este justificat perfect în epoca în care trăim noi, unde suntem noi.

Aceste programe sunt absolut antihriste. Satan trebuia să aibă un Eden, pentru că este scris că va face unul. Noi avem aici Cuvântul simplu al lui Dumnezeu care ne spune că el va face aceasta şi putem vedea cum face aceasta. El face aceasta cu mireasa lui denominațională, intelectuală şi științifică, și într-una din aceste zile, urmează să ia conducerea prin Consiliul Mondial al Bisericilor, care va fi înființat. Toți vor fi cu el. Încercând…

Oamenii sunt suciți nu pentru că sunt răi; ei au fost plantați pe un rând drept, ca porumbul, dar Satan a semănat plante agățătoare, numite știință, cercetare, educație, doctorate, etc. Cândva ei nici nu te vor lăsa la amvon dacă nu le poți arăta că ai doctorat de la vreun seminar de pe undeva.  Acest lucru este total greșit. Nu oamenii, ci programul este greșit.  Ce face aceasta? Totul este condus din nou, lumea fiind adusă într-un haos întunecos (printr-o grămadă de încrucișări, prin pervertirea seminței originale a lui Dumnezeu).

Eu sunt însă foarte bucuros pentru că Dumnezeu este din nou plin de grijă față de noi şi pentru că El poate să se miște peste fața acestei situații. El a făgăduit că va face aceasta şi că va chema o turmă mică, ce va fi Mireasa Lui.

Observați cât de perfect se tipizează aceste biserici sau aceste Edenuri.

Dumnezeu printr-o Sămânță a Cuvântului Său! Există un singur lucru care poate însufleți Cuvântul şi Acesta este Duhul, deoarece El este Dătătorul de Viață al Cuvântului. Şi când Viața din Cuvânt întâlnește Viața Duhului, Aceasta produce roadă după felul Seminței.

Observați acum ce s-a întâmplat. În grădina Eden era orânduirea de nevinovăție a lui Dumnezeu, aceasta fiind una din distribuiri. Prima distribuire a fost inocența (nevinovăția, curăția), deoarece oamenii nu cunoșteau păcatul. Ei nu știau nimic despre păcat. Amândoi, Adam şi Eva erau goi, dar acest lucru le era ascuns de un văl duhovnicesc care era peste fața lor. Ei nu au știut niciodată că erau goi (până nu au păcătuit), deoarece le era ascuns acest lucru. Vălul lui Dumnezeu era în propriile lor mințişi astfel nu știau ce era binele şi răul. Ei stăteau goi unul în fața celuilalt, şi nu știau acest lucru pentru că nu primiseră încă cunoștința. Perechea era goală și nu știau aceasta.

Dacă vreți să citiți sau să vă notați, acest lucru este scris în Apocalipsa 3. Văzând dinainte starea bisericii din epoca Laodicea, epoca bisericii penticostale din ultimele zile, Duhul Sfânt a spus: „ești gol şi orb şi nu știi!”

Exista o Sămânță inocentă a lui Dumnezeu, care nu știau că erau goi, deoarece vălul Duhului Sfânt îi învelea de păcat.

Şi acum, în această ultimă epocă a Bisericii, noi vedem că ei sunt din nou goi și nu știu aceasta. Dar peste ei nu mai este vălul Duhului Sfânt, ci este vălul pe care Satan l-a așezat peste Eva în Eden, un văl de pofte, vălul poftelor. Ei sunt atât de întinați încât nici nu-şi dau seama că sunt goi. Priviți femeile de pe stradă, ele se îmbracă cu pantaloni scurți şi cu haine sexy.

Zilele trecute cineva mi-a trimis o fotografie decupată dintr-un ziar, în care era prezentată noua rochie pe care urmează s-o poarte femeile, vor avea o rochie de aproximativ paisprezece inch de la șolduri (rochii mini). Mă întreb dacă femeile noastre își dau seama că acesta este un văl al poftelor?

Poate spuneți: „Pot dovedi înaintea lui Dumnezeu că sunt curată. Eu nu l-am înșelat niciodată pe soțul meu.”

Cu toate acestea, la judecată vei fi numită „curvă”. Aşa spune Biblia. Isus a zis: „Oricine se uită la o femeie ca  s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.” (Matei 5.28).

Oarbă şi goală şi nu știe aceasta.” Eu nu am nimic împotriva acestor sărmane femei de afară. Vinovatul este răul acela. Sistemul bisericesc pare a nu recunoaște aceasta. El le lasă să-şi taie părul, să se machieze, să poarte pantaloni scurți şi multe alte lucruri care se fac sub numele creștinismului. Ce lucru oribil! Vedeți, în Edenul Sataneiei sunt din nou goi, şi nu știu aceasta. Ei nu știu aceasta.

Priviți femeile de la bazinul de înot. O, dacă şi-ar da seama ce fac, dar ele nu știu! Ele sunt goale. Trupul lor a fost sfințit, dar ele își scot hainele cu care le-a îmbrăcat  Dumnezeu, ca să li se vadă pielea. Ele fac aceasta în mod constant. Da, femeia este goală; şi face aceasta ascunzându-se după cuvinte ca: civilizație, educație mai înaltă, civilizație mai bună, etică mai înaltă. Lăsați-mă să fiu sigur că aceasta se imprimă bine. Toate acestea sunt de la diavolul şi vor fi nimicite la venirea Domnului Isus. Toată civilizația aceasta, fiecare bucățică din ea, va fi distrusă! Nu va rămâne nimic din ea.

Oh, prieteni! Voi toți care mă ascultați, de-a lungul națiunii, așa cum mă ascultați aici în Phoenix, gândiți-vă la aceste lucruri! Tu faci parte din aceasta. Isus a spus că:  „dacă ar fi cu putință, chiar şi cei aleși ar fi înșelați.”

Primul văl a fost un văl sfânt, Duhul Sfânt, şi Eva nu trebuia să se uite afară din Acesta. Dar când Satan a început să vorbească cu ea despre cunoștință, ea a aruncat doar o mică privire spre lume.

Exact același lucru l-a făcut şi fiica ei, biserica. „Voi trebuie să vedeți…”  „Voi trebuie să vă îmbrăcați ca o stea de cinema.” „Băieții tineri trebuie să se poarte ca Elvis Presley,  Pat Boone,” sau ca mulți alții sub numele religiei.

Pat Boone este unul din Biserica lui Hristos, iar Elvis Presley este penticostal. Două caractere demonice care au aruncat lumea într-un haos mai cumplit decât a făcut Iuda Iscarioteanul care L-a vândut pe Isus Hristos. Dar ei nu știu aceasta. Acei băieți nu știu aceasta. Eu nu am nimic împotriva acestor băieți, sunt şi ei oameni; duhul este acela care motivează faptele lor.

Pășiți numai puțin mai în partea aceea, lăsați numai puțin ca acea viță sălbatică să se urce numai puțin pe tuleiul de porumb, numai o dată, o singură dată, și priviți ce se întâmplă; porumbul s-a dus. Oh, da, aceasta îl acaparează. Acesta este felul în care o va face; așa procedează de fiecare dată. A fost suficient ca Eva să arunce o singură privire spre lume.

Frate şi soră, lăsați-mă să vă spun ceva. În 1 Ioan 2.15, Biblia spune: „Dacă iubim lumea sau lucrurile din ea, dragostea lui Dumnezeu nu este în noi.”

Acest Cuvânt nu se referă la pământ ca planetă, ci este un cuvânt care vine din limba greacă: „cosmos” şi înseamnă „ordinea lumii”. Dacă noi iubim lucrurile de pe pământ, lumea, tendința zilei; dacă ne gândim că „acesta este un timp minunat! Oh, avem toate aceste lucruri”, înseamnă că avem o gândire greșită, pervertită de diavolul. „Căci dacă iubiți ordinea lumii și lucrurile din această lume, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în voi.” Să nu uitați aceasta! O, Dumnezeule! Priviți la ce ne uităm noi!

Vreau să mă opresc aici numai un minut, ca să vă spun o scurtă povestire pe care am auzit-o de la un capelan din Primul Război Mondial. Ei au aruncat…

Priviți la Satan când a venit în grădina Eden. El nu a putut să dezgroape acele Semințe, nu a putut să le distrugă, dar le-a stropit cu otravă şi aceasta a deformat Sămânța ca să nu mai rodească soiul corect. Această otravă a deformat Sămânța originală.

Acest lucru îl fac toate aceste programe religioase. Ei sunt fii şi fiice de Dumnezeu, dar sunt deformați. Ei merg la biserică pentru că doresc să facă ce este drept. O călugăriță nu merge într-o mănăstire ca să devină o femeie rea. Un predicator nu trece prin școală ca să fie un om rău. Tu nu te unești cu o biserică şi nu îți treci numele într-un registru sau orice faci în biserica ta, ca să fii o persoană rea, ci pentru că dorești să devii o persoană bună. Înșelăciunea, deformarea este aceea care face aceasta. Satan a stropit-o. Vedeți, Dumnezeu nu a avut niciodată o organizație. În Cuvântul lui Dumnezeu nu există așa ceva.

Dumnezeu este „Organizația” noastră. Noi suntem organizați în El; suntem un Trup în Dumnezeu, în ceruri. Acesta este adevărul. Numele noastre sunt în Cartea Vieții Mielului. Vedeți? Observați.

Eu știu că toate acestea vă cad foarte greu, dar vreau să suportați încă puțin, dacă vreți. În timpul războiului mondial… Scuzați-mă pentru că m-am îndepărtat de la subiect, dar ca să ating acest subiect am vrut să fac o scurtă analiză a ceea ce a făcut Satan în Eden: el a stropit totul cu o otravă oribilă. Ați vrea să știți cum se numește această otravă? Vă pot spune. Am formula ei care este formată din două cuvinte: „necredința, care este opusul credinței”. Deci a stropit sămânța cu necredință şi îndoială, și știința a umplut locul credinței. Locul rămas gol în Sămânță a fost ocupat de Satan cu cunoștință, știință şi civilizație, și aceasta a deformat totul, întreaga creațiune a lui Dumnezeu.

Știu că vă gândiți că vă pun pe o cracă, dar şi eu sunt pe aceeași cracă cu voi. Noi toți suntem aici ca să încercăm să înțelegem ce putem face şi nu vorbim doar ca să fim diferiți de alții, ci trebuie să fim cinstiți.

Fiecare dintre noi vom ajunge la sfârșitul drumului şi atunci va trebui să dăm socoteală de fiecare cuvânt pe care  l-am spus. Chiar şi primul nostru strigăt, din clipa când ne naștem, este înregistrat pe bandă şi va fi reascultat în ziua judecății. Chiar şi hainele pe care le purtați vor fi aduse în fața voastră în ziua judecății. Acest lucru a fost găsit şi de știință, prin televiziune. Vedeți, televiziunea nu fabrică imaginea, ci doar o canalizează. Culoarea hainelor, fiecare mișcare a voastră, fiecare gând din mintea voastră, totul, absolut totul este ținut în evidența lui Dumnezeu, iar atunci toate aceste lucruri vor fi puse înaintea voastră: fiecare haină indecentă pe care ați purtat-o; de câte ori ați fost la coafor ca să vă tăiați părul pe care vi l-a dat Dumnezeu. Toate acestea vor fi readuse înaintea voastră şi va trebui să răspundeți pentru ele. Voi nu puteți face nicio mișcare acolo, deoarece chiar şi gândurile inimii în timp ce faceți aceasta, vă vor fi redate. Cum veți scăpa?Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare?” (Evrei 2.3). Vedeți? Nu vom putea scăpa. Fiecare mișcare şi gândurile inimii sunt înregistrate chiar într-o altă dimensiune; chiar şi culoarea hainelor pe care le purtați. Televiziunea, televiziunea în culori dovedește aceasta. Ea trage imaginea afară şi o arată. Vedeți? Şi aceasta este numai într-o dimensiune din cele trei în care trăim noi.

Vedeți? Otrava care a atins biserica, a atins şi pământul. Satan a otrăvit Semințele, a făcut în ele cavități şi le-a cauzat deformarea. Ele se afundă tot mai mult, tot mai adânc în inimile bisericilor, în inimile oamenilor și în fiecare lucru, știință, știință,  până s-a ajuns la un punct în care rasa umană a fost încrucișată… Eu cred că fiecare sămânță trebuie să aducă rod după soiul ei. Dacă trupurile noastre cad deja la douăzeci sau douăzeci și cinci de ani, din cauza celulelor degenerate prin alimentația hibridă, nu se degenerează şi celulele creierului nostru? Nu este şi acesta format tot din celule? Acesta este motivul pentru care Ricky umblă pe străzi cu acel băț cald, în timp ce Ricketta,  Elvitta şi multe altele, umblă printre oameni pe jumătate goale, duse mintal, fără să mai aibă concepția despre decență sau morală.

În mica povestire pe care vreau să v-o spun, acel capelan spunea că a fost într-un spital în care erau foarte mulți băieți răniți care erau întinși în cort… El tocmai venise de afară și spune că un ofițer i-a spus: „Capelane, vrem să călărim afară ca să privim câmpiile.” Ei au aruncat acele gaze cu clor, așa cum au făcut în acele zile.

„Frate Branham,” a continuat capelanul, „am ieșit afară, dar nu era niciun copac şi nici un fir de iarbă. Aceasta s-a întâmplat într-o dimineață de Paști.” El a spus: „Acolo erau niște tancuri vechi și stricare, iar ofițerul trebuia să le înregistreze și să vadă dacă se va mai putea face ceva la ele. Aceasta se întâmpla lângă marea pădure Argonne.” El a mai spus că în timp ce stătea acolo şi privea, a ridicat ochii spre cer şi a zis: „O, Dumnezeule, așa va ajunge totul!” Acesta-i adevărul. Totul va ajunge așa. Totul era ars; nicăieri nu mai era nicio urmă de viață, deoarece gazele arseseră tot, iarba era arsă şi copacii erau uciși; totul era distrus, răsucit, ciuruit de gloanțe şi de toate celelalte lucruri care le-au lovit.

Nu este acesta un tablou al lumii de astăzi, în care Satan stropește cu necredința lui, hibridarea lui, știința şi cunoștința lui?

La început, când Dumnezeu i-a pus pe Adam şi Eva în grădina Eden, în acel loc frumos fără moarte, fără boală, fără întristare, totul era desăvârșit şi în ordine, dar priviți ce a făcut „DTT-ul” Satanei: totul a devenit un haos. Nu a mai rămas nimic din această grădină.

El a continuat: „Am început să plâng. Am pornit înapoi, dar privirea mi-a fost atrasă de o piatră. M-am apropiat de ea, am privit-o și am dat-o la o parte. Jos, sub acea piatră, era o micuță floare albă, care creștea… era singurul lucru rămas în viață, deoarece fusese ocrotită de acea piatră.”

Dumnezeu, Stânca mea, ne ocrotește pe noi astăzi. O, Dumnezeule, când aceste otrăvuri se răspândesc peste tot în numele științei şi educației, ocrotește-ne Tu! Rugăciunea mea, Dumnezeule, este ca Tu să mă ții până în ziua aceea. (Fratele Branham face o scurtă pauză, iar cineva îi zice: „Nu îți face nici o problemă, nu există nici o limită de timp”). Eu sper că fiecare dintre noi este sub această Stâncă, Hristos.

Mulți dintre voi au ascultat predica pe care am ținut-o zilele trecute. În ea v-am povestit o întâmplare: Eu mergeam prin pădure, după vânat, când am fost îndemnat să mă întorc. Când am privit jos, am văzut un pachet de țigări gol sau cum îl numiți.  Pe el era trecută compania care fabrică aceste țigări, dar nu voi spune numele ei. Pe pachet era trecut şi un slogan: „Filtrul unui om gânditor, gustul unui om fumător.”

Am plecat mai departe, dar Ceva îmi spunea: „Întoarce-te la pachetul acela de țigări!”  Atunci m-am gândit: „Tată ceresc, eu mă duc acolo jos, la copacul unde au venit la existență acele veverițe prin Cuvântul Tău. De ce m-ai chemat înapoi?”

Dar Ceva mi-a zis: „Tu ai o predică pentru duminică, iar textul tău este scris pe acest pachet.” M-am gândit: „Pe un pachet de țigări?”, şi m-am dus înapoi. Apoi m-am gândit: „Filtrul unui om gânditor.” Ce decepție este aceasta! Dacă un om ar gândi, nu ar fuma deloc. Dar vedeți, oamenii înghit aceasta.

Cred că cu doi ani în urmă, când am fost la o convenție, m-am dus la Târgul Internațional care se ținea pe Coasta de Vest. Acolo erau afișate fotografiile lui Yul Brynner şi a altora ca el. Oamenii de știință țineau un discurs despre pericolul fumatului. Ei au luat nicotină şi au pus-o pe spatele unui șobolan, apoi l-au pus într-o cușcă. În șapte zile, acest șobolan a fost atât de plin de cancer că nu mai putea nici să umble. Vedeți? El a spus… L-a tras prin apă. A spus: „Filtrul!”

El a spus: „Filtrul? Nu există așa ceva!” Aceasta o spune știința. Ei spun: „Nu există fum fără gudron. Gudronul face fum.”

Filtrul este o înșelăciune ca să poată vinde mai multe țigări. Să nu credeți că sunt batjocoritor sau fanatic. Acel diavol care este în om, îl face să fumeze ca să se sinucidă. Când dorește nicotina unei țigări, care îi va satisface dorința, vine compania cu această păcăleală amăgitoare şi spune: „Filtrul unui om gânditor.” El va trebui să fumeze patru sau cinci țigări ca să facă tot atâta gudron în el (ca să fie satisfăcut), cât făcea cu una fără filtru. Americanii vând moarte fraților şi surorilor lor. Eu nu înțeleg aceasta.

„Totuși”, mă gândeam eu, „există filtrul unui om gânditor care este corect.”

Dacă un om fumează, aceasta produce gustul unui om fumător. Tu nu poți simți gustul fumului până nu obții mai întâi acel fum care produce gustul. Pentru aceasta, fumezi patru sau cinci țigări și plătești pentru ele mai mult decât ai fi plătit pentru una obișnuită. Vedeți, aceasta este o păcăleală, o înșelăciune comercială prin care oamenii, americanii, sunt amăgiți. Când mă gândesc la Valley Forge şi George Washington, care, în acea zi rece, a adus victoria având două treimi din soldați fără încălțăminte în picioare, pentru ca noi să devenim o mare putere economică cum suntem astăzi! Şi acum, americanii vând moarte americanilor, fraților  şi surorilor lor. Folosindu-se de o păcăleală falsă, vând lucruri murdare care sunt rădăcina tuturor relelor. Lăcomia şi iubirea de bani. Întreaga lume a înnebunit, neștiind că toate aceste lucruri vor pieri. Tu nu poți avea gustul dacă nu obții mai întâi fumul.

Apoi m-am gândit: „Există Filtrul unui om gânditor”. Filtrul unui om gânditor! Astfel, mi-am luat textul pentru predica mea: „Filtrul unui om gânditor produce gustul unui om sfânt.”

Astfel, m-am gândit că denominațiunile noastre fac la fel. Ele îi primesc pe oameni înăuntru şi ei se auto-numesc creștini, deși trăiesc oricum. De ce? În felul acesta, ei obțin mai mulți membri în organizațiile sau denominațiunile lor. „Noi obținem mai mulți, deoarece îi lăsăm să intre sub aceasta, aceea sau cealaltă, și orice.” „Nu contează nimic, așa că își trec numele în registru şi spun că sunt creștini.” Aceasta este tot. „Oh, tu ești salvat prin credință! Trebuie doar să crezi!” Diavolul face același lucru. Da.

Voi trebuie să vă nașteți din nou şi aceasta se face prin Filtrul lui Dumnezeu. Numai așa veți obține Filtrul unui om gânditor. Eu țin acest Filtru în mâna mea, pentru că El nu va produce un gust denominațional, ci cu siguranță, va satisface gustul unui om sfânt.

 Cum poate să treacă însă prin acest Filtru o femeie cu părul tăiat scurt? Cum poate să treacă prin El o femeie care se îmbracă cu pantaloni lungi sau scurți, când Biblia spune că: „Este o urâciune înaintea lui Dumnezeu, ca o femeie să poarte îmbrăcăminte bărbătească!” (Deuteronom 22.5). Cum poate un bărbat care are o părere înaltă despre el însuși, să vină afară îmbrăcat ca o femeie, să-şi lase părul lung ca o femeie, să poarte breton până în ochi şi să-şi încrețească părul? El poartă pe dedesubt hainele femeii, iar ea poartă hainele lui pe dinafară. Este acesta Filtrul unui om gânditor? Un bărbat gânditor sau o femeie gânditoare nu ar face așa ceva! Cuvântul lui Dumnezeu nu ar permite ca așa ceva să treacă prin El.

Niciunul dintre aceste lucruri nu pot trece prin Filtrul Cuvântului! Acesta este Duhul Sfânt şi El aduce în voi Cuvântul care produce gustul unui om sfânt.

Priviți astăzi la aceste Ricketta, de pe stradă! Ele sunt drăguțe, dar Satan folosește înfățișarea lor frumoasă pe care le-a dat-o Dumnezeu. Ele se îmbracă atât de imoral, neștiind că de azi într-o săptămână ar putea să putrezească într-un mormânt.

Nu demult, am fost pe Coasta de Vest, la o Convenție a Adunării lui Dumnezeu, unde am fost invitat să predic la Școala Biblică din Sud-Vest.

Într-o zi, în timp ce mergeam pe drum în sus, am întâlnit o doamnă micuță, care mergea pe stradă îmbrăcată cu niște haine scurte, cu bikini, sau cum îi numiți voi, cu niște franjuri atârnând, o pălărie de cowboy şi cizme. Când am văzut-o, m-am gândit: „Sărmana! Ea este fiica unei mame şi al unui tată şi a fost pusă aici ca să fie o fiică a lui Dumnezeu, dar a devenit o cursă şi o momeală a diavolului.” Apoi mi-am zis: „Ar trebui să mă întorc şi să vorbesc cu acest copil!” Părea să fie cam de vârsta fiicei mele, Sara, deci de aproximativ șaisprezece sau șaptesprezece ani, sau cam așa ceva. „Nu, mai bine nu!”, mi-am zis imediat. „Voi merge pe drum în sus şi mă voi ruga pentru ea, deoarece s-ar putea să fiu văzut de cineva că mă opresc cu ea… Mai bine nu fac aceasta.”

Şi acum,  ascultați-mă voi, fii ai lui Dumnezeu! Veți ajunge în același loc! Izabelele din această zi vă fac jocul, dar un om gânditor va cugeta înainte de a face ceva. „Este foarte drăguță! Aş putea avea o aventură cu ea!”, dar aceasta te va costa sufletul, băiete! Şi la fel pe voi, fetelor, care mergeți cu acești Rickies! Filtrul unui om gânditor produce gustul unui om sfânt.

Tu, bărbatule căsătorit care privești aceste femei de pe stradă, voi, fii ai lui Dumnezeu, nu vă dați seama ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, când știința le-a făcut pe femei atât de frumoase în lumea de dinainte de potop, încât fiii lui Dumnezeu le-au luat de neveste pe aceste fete ale oamenilor şi nu pe fiicele lui Dumnezeu, lucru pe care Dumnezeu nu l-a uitat niciodată. Ele au distrus lumea veche: știința şi frumusețea! Aceasta obișnuia să fie… Voi observați că frumusețea femeilor din ultimele zile este un semn al sfârșitului. Dumnezeu a dovedit aceasta! Folosiți deci, Filtrul unui om gânditor şi veți avea gustul unui om sfânt. Dacă nu faci aceasta, te va costa căminul tău, poziția ta, tot ce ai, ba mai mult, te va costa sufletul tău! Aceasta îți va distruge căminul. S-ar putea ca un alt bărbat să-ţi crească copiii (sau o altă femeie).

Ia Filtrul unui om gânditor şi vei obține gustul unei femei sfinte. Când vrei să mergi la coafor, ia Filtrul unei femei gânditoare şi vezi ce spune Biblia. Ia Biblia şi atunci vei înțelege că nu trebuie să faci acest lucru.

Eu sunt fratele vostru şi vă iubesc. Nu am nimic împotriva voastră, Dumnezeu știe aceasta. Ceea ce mă face să spun lucrurile pe care le spun, este dragostea lui Dumnezeu pe care o am în inimă pentru voi. Dacă păstorul tău te lasă să faci ceva ce nu este corect şi nu te atenționează că greșești, el nu te iubește. Nu te poate iubi. Eu nu vreau acest fel de iubire, ci vreau să am un gust sfânt pentru sora mea, pentru că vreau să fie cu adevărat sora mea. Nu aceasta este dragostea, ca cineva să vorbească despre ea că este așa de drăguță… în timp ce umblă ca acele regine ale sexului. Ea merge la… oh, oh, nu!  Eu vreau o lady, o doamnă.

O, Doamne, ține-mă sub Stâncă. Da, conform Efeseni 5.26, singura cale prin care poți trece prin Stâncă este „spălat prin apele de separare, prin Cuvânt.” Acesta este adevărul.

Să nu-l lăsați pe acel diavol să vă stropească cu educația lui. Nu, nu! Aceasta va ucide influența lui Dumnezeu din voi. Nu lăsați ca diavolul să vă ia aceasta. „Păi, eu aparțin de biserica în care au fost mama, tata şi bunica mea!” Nu lăsați ca diavolul să vă stropească cu aceasta! Biblia a spus deja în epocile celor șapte Biserici, că toate lucrurile dau rod după soiul seminței. Acesta este adevărul. Toate lucrurile sunt corupte. Totul este ca o rană în putrefacție. Nu permiteți ca Satan să vă stropească şi apoi să spuneți: „Păi, aceasta este o etică mai înaltă. Noi suntem mai educați decât cei din trecut!” Nu lăsați ca diavolul să pună aceasta peste voi. Eu v-am arătat întregul lui program de civilizație, educație şi știință. El face aceasta tocmai în biserică, dar voi să nu-l ascultați. Ţineți-vă privirile departe de acele televizoare murdare şi de toate celelalte lucruri!

Textul nostru spune: „Voi nu trebuie să fiți confirmați, ci trebuie să fiți transformați.” Să nu mergeți înăuntru spunând: „Eu am fost confirmat duminică.” Nu! Voi să mergeți înăuntru să fiți transformați chiar acum, transformați din ceea ce sunteți, în ceea ce vrea Dumnezeu să fiți.

Aceasta depinde de ce fel de sămânță este în voi. Dacă în voi a fost pusă o sămânță intelectuală, educațională, aceasta poate face un singur lucru: să vă deformeze. Aceasta este tot ce poate face această sămânță cu un fiu sau cu o fiică a lui Dumnezeu. Acesta este singurul lucru pe care îl poate face. După cum văd eu, oamenii de astăzi acționează ca şi cum nici măcar nu ar crede că există Dumnezeu.

Scuzați-mi această expresie. Dacă cineva se simte rănit pentru aceste cuvinte, eu nu o fac intenționat. Cu două duminici în urmă, fiica mea m-a chemat să ascult şi să văd la televizor o cântare religioasă. Aceasta era duminică dimineața. Eu doream să-l ascult pe Oral Roberts, așa că i-am rugat să mă anunțe când începe. Fiica mea mi-a spus: „Vino să asculți, este un imn minunat.” Fiul meu, care era şi el acolo, mi-a spus același lucru.

Noi am închiriat casa cu televizorul în ea, deși nu am intenționat niciodată să am așa ceva în casa mea. Nu, domnule! Eu nu vreau acel lucru în casa mea. Nu vreau să am nimic a face cu acest lucru rău. Da, domnule!

Lăsați-mă să vă spun ceva despre voi, arizonienii de aici! Ați văzut analiza care s-a făcut zilele trecute cu privire la școli, nu-i așa? Optzeci la sută din copiii din școlile din Arizona suferă de deficiențe mintale, șaizeci și șapte la sută ajungând astfel din cauza televizorului. Ce ziceți despre aceasta?

Mai bine v-ați folosi pușca! Vedeți? Nu lăsați ca diavolul să vă stropească cu aceasta! Nu, domnule! Oamenii din timpul nostru acționează ca şi cum n-ar trebui să vină la judecată. 

Acești băieți şi fete, se trag din familii indiene și o mulțime de lucruri. Cred că șeful lor este un flăcău numit Mr. Pool. Dacă am văzut vreodată o bufonerie modernă de imnuri, atunci aceasta este aceea; o grămadă de Rickies care stau scuturându-și mâinile în sus şi-n jos.

Eu l-am apreciat pe tânărul care a cântat în dimineața aceasta aici, pentru că a arătat decent, ca un creștin adevărat. Mie îmi place aceasta. Când voi, oamenii de afaceri, aveți aici o grămadă de astfel de Rickies care sar şi se învârt, care se mișcă şi își țin respirația până se învinețesc la față, să știți că aceasta nu este cântare, ci doar o gălăgie științifică. Cântarea este „melodia din inimă.”

Privindu-i, mă gândeam: „Ce păcat! Ce rușine este aceasta!” Ei acționează sub numele de religie ca şi cum n-ar exista Dumnezeu.

Zilele trecute, cineva i-a spus unui băiat care mergea cu fiica mea (cel care a spus acest lucru era un băiat „creștin”), o glumă despre Adam şi Eva. El a spus: „Eva mergând prin grădină. El a spus: „Copii, vedeți pomul de acolo? Acolo a mâncat mama voastră, scoțându-ne afară din casă şi cămin.” Puteți concepe ca un credincios, un creștin, să ia o făgăduință sau un Cuvânt al lui Dumnezeu şi să-L arunce într-un halău de porci? Ei acționează ca şi cum nu ar trebui să vină la judecată. Dar Dumnezeu va aduce la judecată fiecare lucru ascuns. Ei acționează ca şi cum nu ar exista Dumnezeu.

Nu vreau să îi numesc nebuni, pentru că Biblia spune că nu este corect să numești pe cineva „nebun”. Isus a spus: „Nu numiți pe nici un om „nebun…” dar în Psalmul 14.1 scrie că „Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” Vedeți? Ei nu sunt. Eu nu vreau să-i numesc nebuni, dar ei acționează ca şi cum ar fi nebuni.

Vedeți unde am ajuns astăzi? De parcă nu ar exista Dumnezeu. „Eu aparțin de biserică! Toată Biblia este o mare glumă! Biserica noastră știe încotro merge!” Da, direct în iad! Prin știință şi educație, prin seminare teologice şi altele, drumul lor merge în jos. Duhul Sfânt nu poate să le descopere nimic deoarece seminarele L-au scos afară.

Duhul Sfânt a fost dat ca să ne conducă! Nu un seminar, nu episcopi, nu supraveghetori şi așa mai departe. Conducătorul nostru este Duhul Sfânt. Ah, ah!

Cain era la fel ca aceștia. El era foarte religios în fapte. Dacă religia pe care o aveți este totul, înseamnă că Dumnezeu a fost nedrept când l-a condamnat pe Cain, deoarece el a fost religios; a fost la fel de sincer şi religios ca şi Abel. Amintiți-vă că el se gândea la Dumnezeu, se închina la Dumnezeu, avea o biserică, a zidit un altar, a adus o jertfă şi s-a rugat, s-a închinat, dar cu toate acestea a fost respins. Priviţi-l pe Esau. El era la fel ca şi Cain. Vedeți?

Religia este afacerea lui Satan. El nu vine să omoare tot adevărul, ci doar să-l contamineze. Aceasta este tot. El nu va ucide totul. Oh, nu comuniștii! Nu, nu! Nu comunismul este Antihristul. Biblia a spus că „dacă ar fi cu putință, el i-ar amăgi chiar şi pe cei aleși.” (Matei 24.24). Nu priviți cortina de fier, ci pe cea purpurie! Ah, ah!”

Puteți vedea cum fratele Branham încearcă să-i facă pe oameni să creadă starea zilei? Băiete, este curajos!El stătea în fața opoziției; în fața lui erau toate denominațiunile, iar el o spune pentru ei. El avea o lucrare de făcut, avea ceva ce trebuia să facă, iar eu îl respect pentru aceasta. El a fost respins, chiar și acolo, la convenția de la Phoenix. Din mărturia fratelui Peary Green, știm că soțiile unora din conducerea comunității oamenilor de afaceri ai Evangheliei Depline, au vrut ca ei să nu-l mai invite pe fratele Branham, deoarece felul în care a predicat împotriva femeilor și a modei, a deranjat.

Fratele Williams este cel care l-a susținut, și datorită lui a fost acolo și a predicat. Fratele Williams este cel care a făcut declarația că: „Fratele Branham este întotdeauna binevenit aici, atâta timp cât eu sunt aici.” Dacă nu ar fi fost el, fratele Branham ar fi fost dat afară pentru că nu mai voiau să aibă de-a face cu el. El a știut aceasta și totuși a predicat în ziua aceea. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acel om cu coloană vertebrală, un om care susține convingerile sale și spune ceea ce trebuie spus. Putem spune că nu a spus aceasta cu ură, nu i-a jignit pe oameni, nu a avut nimic împotriva lor, ci a vrut ca ei să vadă starea în care se află, dacă vreunul dintre ei avea ochi ca să vadă.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am avut un profet care a spus Adevărul. Amin. Cine mai spune astăzi Adevărul?

Acum vom trece la întrebările noastre.

Întrebarea numărul unu: Care a fost scopul lui Satan în Eden? Să mergem la paragraful 101:

Să citim puțin din cartea lui Isaia 14, începând de la versetul 12 la 13:

Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor.” Aici, Isaia l-a văzut pe Satan într-o viziune pentru timpul care urma.

„Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi ședea pe muntele adunării  dumnezeilor, la capătul miază-noaptei.”

Încă din Eden, scopul Satanei a fost să-și construiască propriul său Eden, și să se înalțe mai presus, astfel ca stelele lui Dumnezeu să se închine înaintea lui, ca fiii să se închine înaintea lui. El a reușit aceasta în mod absolut, acum, când a introdus aceasta în biserică.”

Așadar, se pare că scopul Satanei, planul lui din ultimii șase mii de ani, a fost să-și aducă propriul Eden. Dar care a fost scopul acelui Eden? Ce voia să facă Satan? Fratele Branham ne spune aici, că scopul era ca: „…stelele lui Dumnezeu să se închine înaintea lui, ca fiii să se închine lui.”

Ceea ce încerca să facă el, era să se înalțe peste fiii lui Dumnezeu, astfel încât, fiii lui Dumnezeu să-l venereze. De aceea a adus acest Eden intelectual și științific. El a luat religia și a adus-o în biserică pentru ca fiii lui Dumnezeu să-l venereze pe el. Toată încercarea lui a fost de a se înălța peste Cuvântul lui Dumnezeu, așa că a trebuit să aducă o deformare a felului în care Dumnezeu și-a adus copiii. Când copiii Săi erau aliniați cu Cuvântul, erau de neoprit, de neînvins, și au fost peste Satan. Dar când i-a deformat, Satan se înalță deasupra lor ca să-l venereze. De aceea spune fratele Branham într-un alt loc din mesaj, că milioane de oameni îl venerează pe diavolul, și ei nici măcar nu știu aceasta. Și ce a spus el? Unde fac aceasta? În biserici.

Așadar, acesta a fost scopul lui Satan, să facă acest Eden în care încearcă să abată închinarea de la Dumnezeu și să se înalțe pe sine peste fiii lui Dumnezeu, ca să primească el închinarea care I se cuvine lui Dumnezeu. El a avut un succes extrem de mare, dar Dumnezeu a trimis un Mesaj  pentru a-i rupe jugul și pentru a-i expune toate capcanele, așa că acum nu trebuie să ne îngrijorăm de închinarea noastră că ar fi îndreptată spre un Dumnezeu fals sau că suntem călăuziți greșit. Dacă ne întoarcem la Cuvântul care ne-a fost dat și rămânem în canalul acestui Cuvânt, închinarea noastră se întoarce la Dumnezeu, și prin harul lui Dumnezeu, Satan va fi pus sub picioarele noastre. El nu va mai fi înălțat peste fiii lui Dumnezeu. Fiii lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu se vor întoarce imediat la poziția lor de drept iar pe Satan îl vor pune în poziția lui.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a trimis un Mesaj care a rupt această putere a Edenului lui Satan.

Întrebarea a doua este: Ce poate înviora Cuvântul? Să mergem la paragraful 112:

…Dumnezeu printr-o Sămânță a Cuvântului Său. Există un singur lucru care poate însufleți Cuvântul, și Acesta este Duhul, deoarece El este Dătătorul de Viață al Cuvântului, și când Viața din Cuvânt se întâlnește cu Viața Duhului, Aceasta produce roadă după felul Seminței.”

Ce va face să crească Sămânța Cuvântului lui Dumnezeu care este plantată în inimile noastre? Când Duhul Se mișcă peste Ea, o va însufleți la Viață. Când Viața Duhului și Viața din Cuvânt se întâlnesc, Sămânța produce exact ce este în Sămânță, indiferent dacă este Sămânța din tine sau Sămânța Cuvântului, Duhul o va învia la Viață. De ce? Pentru că este aceeași Viață. În Duh și în Cuvânt este aceeași Viață, iar când cei doi se unesc, va însufleți Sămânța care va aduce la suprafață orice Și-a propus Dumnezeu.

Întrebarea a treia este: Cum a deformat Satan Sămânța originală? Să mergem la paragraful 130:

Priviți la Satan la început, când a venit în grădina Eden. El nu a putut să dezgroape acele semințe, nu a putut să le distrugă…”

 El nu poate distruge ceea ce a creat Dumnezeu, și el nu poate crea, așa că singura opțiune pe care a avut-o și o are, este pervertirea și deformarea. Așadar, Satan nu poate opri Cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce încearcă să facă? El încearcă să deformeze sau să pervertească înțelegerea ta cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât să nu iei tot Cuvântul lui Dumnezeu sau să-L înțelegi greșit; sau să-L denaturezi, sau să-L citezi greșit. El știe că nu poate depăși niciodată Cuvântul curat al lui Dumnezeu, astfel, el aduce prin religie, prin biserici sau printr-o înțelegere teologică, o neînțelegere sau o citare greșită a Scripturilor și în felul acesta ne dezlipește de Puterea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Dar când ne întoarcem la Cuvântul adevărat, la interpretarea adevărată a Cuvântului, el nu poate rezista și nu poate să-L distrugă. De aceea încearcă mereu să-L pervertească. Este important să înțelegem aceasta.

Să citim mai departe:

„…el nu a putut să dezgroape acele semințe, nu a putut să le distrugă, dar le-a stropit cu otravă și aceasta a deformat Sămânța ca să nu mai rodească soiul corect. Această otravă a deformat Sămânța originală, aceasta fac toate aceste programe religioase. Ei sunt încă fii și fiice de Dumnezeu, dar sunt deformați. Ei merg la biserică pentru că doresc să facă ce este drept. O călugăriță nu merge într-o mănăstire ca să devină o femeie rea; un predicator nu trece prin școală ca să fie un om rău; tu nu te unești cu o biserică și nu îți treci numele într-un registru sau orice faci în biserica ta, ca să fii o persoană rea, ci pentru că dorești să devii o persoană bună. Înșelăciunea, deformarea este aceea care face aceasta. Satan a stropit-o. Vedeți? Dumnezeu nu a avut niciodată o organizație; în Cuvântul lui Dumnezeu nu există așa ceva.”

Să mergem la paragraful 134:

Scuzați-mă pentru că m-am îndepărtat de la subiect, dar ca să ating acest subiect, am vrut să fac o scurtă analiză a ceea ce a făcut Satan în Eden. El a stropit totul cu o otravă oribilă. Ați vrea să știți cum se numește această otravă? Vă pot spune. Am formula ei care este din două cuvinte: necredința care este opusul credinței. Deci, a stropit Sămânța cu necredință și îndoială, iar știința a umplut locul credinței. Locul rămas gol în Sămânță, a fost ocupat de Satan cu cunoștință, știință și civilizație, și aceasta a deformat totul, întreaga creațiune a lui Dumnezeu.”

Deci, ce a făcut el cu otrava lui? A stropit Sămânța cu necredință; i-a făcut să se îndoiască de Cuvânt și să se îndepărteze de El. I-a stropit cu necredință iar golul care s-a format când și-a pulverizat otrava, l-a umplut cu cunoștință, știință, civilizație și a deformat întreaga creație a lui Dumnezeu. De ce? Pentru că întreaga civilizație a lui Dumnezeu din grădina Eden, s-a bazat pe credință. Totul a fost bazat pe credință, dar Satan a adus raționamentul, și când au început să raționeze despre Cuvânt, a pulverizat Sămânța cu otrava necredinței și a adus o deformare prin știință, intelect, raționament, înțelepciune și toate aceste lucruri.

Intenția inițială a lui Dumnezeu pentru copiii lui Dumnezeu, a fost ca ei să creadă. Întregul Eden se baza pe credință.

Dumnezeu a trebuit să creadă propriul Său Cuvânt pentru a-L vorbi; a trebuit să creadă propriul Său Cuvânt pentru ca acesta să se împlinească, așa că întreaga lucrare s-a bazat pe credință. Dumnezeu a dorit ca copiii Săi să lucreze tot prin credință, și atâta timp cât au funcționat prin credință în Cuvânt, totul a fost în armonie. Dar îndată ce Satan i-a îndepărtat de credința în Cuvântul original, i-a deformat, i-a pervertit prin pulverizarea otrăvii necredinței.

De aceea, pentru ca Dumnezeu să restaureze femeia și să o pună înapoi în grădina Eden, a trebuit să aducă mai întâi Cuvântul înapoi în linia potrivită, astfel ca ea să aibă din nou credință, deoarece civilizația în care vom merge, nu este o civilizație a științei. El a spus că nu veți avea mașinile și avioanele voastre pentru că Civilizația care urmează, este o Civilizație a credinței, a oamenilor care cred Cuvântul lui Dumnezeu. Va fi înființată încă odată o Civilizație a credinței, nu a științei. Ei vor face prin credință mai mult decât poate face știința cu toate realizările științifice, înțelegerea științifică.

Știți, noi ne întrebăm mereu ce este în neregulă cu știința. Fratele Branham este cel care a expus-o și a mers în urmă până la Geneza capitolul 4, pentru a arăta că toate acele descoperiri științifice, construirea orașelor, meșteșugurile, artele și toate aceste lucruri au venit de la Satan prin linia lui Cain. El ne-a arătat aceasta ca să știm că această știință…

Dacă ne uităm la știința de astăzi și la lucrurile pe care le-a făcut pentru noi, întregul domeniu al științei urmărește să vă facă să înlăturați nevoia de credință. Acum, nici măcar nu mai trebuie să întinzi mâna ca să deschizi o ușă, trebuie doar să pășești în fața ei, și ușa se deschide singură. Totul este făcut pentru noi ca să nu avem nevoie de credință. Nu trebuie să crezi, tot ce trebuie să faci, este să înțelegi știința. Întreaga lume funcționează prin știință, dar Dumnezeu nu vrea ca noi să lucrăm așa, ci El vrea ca noi să lucrăm prin credință. Laudă lui Dumnezeu! De aceea Dumnezeu ne-a restaurat Cuvântul.

Să mergem la paragraful 137:

Vedeți? Otrava care a atins biserica, a atins și pământul. Satan a otrăvit semințele, a făcut în ele cavități și le-a cauzat deformarea. Ele se afundă tot mai mult, tot mai adânc în inimile bisericilor, în inimile oamenilor și în fiecare lucru este știință, știință, până când s-a ajuns la un punct în care rasa umană a fost încrucișată…Eu cred că fiecare sămânță trebuie să aducă rod după soiul ei. Dar rasa umană și planta și totul fiind încrucișat, ne-a adus într-un loc în care mâncând hrana noastră de pe pământ, trupurile noastre au fost făcute hibride și aceasta a pus mințile noastre…Dacă trupurile noastre cad deja la douăzeci sau douăzeci și cinci de ani din cauza celulelor degenerate din alimentația hibridă, nu se degenerează și celulele creierului nostru?”

Este pur și simplu uimitor cum fratele Branham, cu o educație de șapte clase, ne explică toate acestea și ne spune că din cauza hranei hibride realizată științific, creierul tău este afectat și el:

 „…din cauza celulelor degenerate din alimentația hibridă, nu se degenerează și celulele creierului nostru? Nu este și acesta format din celule? Acesta este motivul pentru care Ricky umblă pe străzi cu acel băț cald, în timp ce Ricketa, Elvita și multele altele, umblă printre oameni pe jumătate goale, duse mintal, fără să aibă concepția despre decență sau morală.”

Ceea ce a adus rasa umană la această realizare științifică,  este să scoată mai multă producție dintr-un câmp prin hibridarea semințelor ca să aibă o productivitate mai mare. Vă oferă lucruri ca să vă organizați  și să vă simplificați munca: lucruri computerizate, dispozitive, aplicații și toate aceste lucruri. Despre ce este vorba? Despre obținerea de producții mai mari în câmp, obținerea unei producții mari în ființele umane, conducând Edenul Satanei mai departe și mai departe, și mai departe. Și ce a făcut? A degenerat oamenii, a degenerat rasa umană.

Fratele Branham a spus:

Ricky umblă pe străzi cu acel băț cald, pentru că aceasta este mâncarea lor.”

Cine altcineva putea face acea legătură cu boala mintală pe care o vedem la nivelul la care o vedem la această generație, că este în legătură directă cu realizările științifice: deformarea și degenerarea Planului inițial al lui Dumnezeu, ca fiecare sămânță să producă rod după soiul ei? După ce omul a manipulat-o și a schimbat-o, a început să se distrugă, așa încât omul a ajuns să-și piardă mințile. Și acum, avem în societate dezbateri stupide despre ce este sau nu este cineva, dacă ești băiat sau fată. Dacă un băiat se gândește că este fată, poate concura cu fetele. Unii dintre noi care am avut o înnoire a minții noastre prin Cuvântul lui Dumnezeu, privim la aceasta și spunem: „Cum pot gândi oamenii așa?”

Acum, țările adoptă tot felul de legi prin care îți interzic ca părinte, să-ți numești copilul cu un nume specific genului sau să folosești un prenume specific genului până când copilul tău este suficient de mare pentru a decide el dacă este băiat sau fată. Poate fi considerat un abuz asupra copiilor dacă tu, ca părinte, folosești prenume specifice genului ca să-ți numești copiii. Trebuie să aștepți până când aceștia au ocazia să stabilească ei înșiși dacă sunt băieți sau fete. Doamne! Aceasta a realizat știința. La aceasta a ajuns o civilizație bazată pe știință. Și dacă spui ceva despre aceasta, tu ești cel care ai probleme. Știi, tu ai un discurs instigator la ură, nu ai dragoste și ești ignorant și needucat. Eu spun: nu vreau educația voastră. Dacă nu puteți determina nici măcar dacă cineva este bărbat sau femeie, nu vreau educația voastră pentru că nu îmi folosește la nimic. Nu funcționează.

Acum aveți femei care și-au dorit drepturi egale pentru că au vrut să concureze într-o lume a bărbaților și să fie tratate egale cu bărbații, și acum femeile urlă că bărbații concurează cu ele în sporturile lor și astfel pierd toate medaliile. Eu spun că ele au primit ceea ce au dorit. Acum aveți egalitate.

 Doamne! Numai un profet putea lega aceasta cu realizările științifice și alimentele hibride. Aceasta a dovedit știința. Prieteni, de aceea trebuie să avem o reînnoire a minții, pentru că mâncăm aceleași alimente pe care le mănâncă și ceilalți oameni. De aceea ar trebui să-ți pleci capul și să te rogi mai mult ca niciodată înainte ca să bagi aceasta în gură; pentru că aceeași mâncare hibridă care îi face pe aceștia să nu știe dacă sunt bărbați sau femei, este aceeași hrană pe care trebuie să o mâncăm și noi. Dar noi trăim prin credință, nu prin știință, iar credința depășește știința. Amin.

De multe ori ne întrebăm de ce sunt în creștere bolile mintale? De ce depresia este în creștere și toate aceste lucruri? Este din cauza a ceea ce a făcut știința: mediul, chimicalele, hibridarea alimentelor, chiar și această stimulare vizuală de la toată aparatura electronică, divertismentul, totul corupe umanitatea de la ceea ce a vrut Dumnezeu să fie. De aceea, ca și creștini, avem nevoie de o reînnoire a minții noastre, trebuie să ne întoarcem în continuu la reînnoirea minții noastre prin Cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât să nu cădem prinși în același lucru. Așa că, noi nu vrem să avem o civilizație a științei. Mulțumim lui Dumnezeu! Laudă lui Dumnezeu!

Să ne uităm din nou la paragraful 140:

Nu este acesta un tablou al lumii de astăzi, în care Satan stropește cu necredința lui, hibridarea lui, știința şi cunoștința lui? La început, când Dumnezeu i-a pus pe Adam și Eva în grădina Eden, în acel paradis frumos, fără moarte, fără boală, fără întristare, totul era desăvârșit și în ordine. Doar priviți ce a făcut DTT-ul Satanei, totul a devenit un haos, nu a mai rămas nimic din această grădină.”

După ce am citit aceasta, vreau să vă spun că acum mă rog mai mult ca niciodată și cu toată seriozitatea pentru mâncarea mea. Acum nu mai este un ritual pentru mine, ci am nevoie de Dumnezeu ca să mă ajute pentru că totul este moarte, este moarte în oală, este moarte în fiecare lucru, este moarte în fiecare resursă, moarte în fiecare produs, deoarece totul vine de la om, nu vine de la Dumnezeu. Acum trebuie să avem reînnoirea minții noastre zi de zi.

Întrebarea a patra, este paragraful 153: Ce este filtrul unui om gânditor care gândește adevărul?

Apoi m-am gândit: „Există filtrul unui om gânditor.” Filtrul unui om gânditor! Astfel, mi-am luat titlul pentru predica mea: „Filtrul unui om gânditor produce gustul unui om sfânt.”

Să mergem la paragraful 155:

Voi trebuie să vă nașteți din nou şi aceasta se face prin Filtrul lui Dumnezeu. Numai așa veți obține Filtrul unui om gânditor. Eu țin acest Filtru în mâna mea, pentru că El nu va produce un gust denominațional, ci cu siguranță, va satisface gustul unui om sfânt.”

Deci, care este Filtrul adevăratului om gânditor? Este Cuvântul lui Dumnezeu, este Biblia pe care o ținem în mână. „Cum poate să treacă prin acest Filtru o femeie cu părul tăiat scurt? Cum poate să treacă prin El o femeie care se îmbracă cu pantaloni lungi sau scurți, când Biblia spune: „Este o urâciune înaintea lui Dumnezeu ca o femeie să poarte îmbrăcăminte bărbătească.”  (Deuteronom  22.5). Cum poate un bărbat care are o părere înaltă despre el însuși, să vină afară îmbrăcat ca o femeie, să-și lase părul lung ca o femeie, să poarte breton până în ochi și să-și încrețească părul? El poartă pe dedesubt hainele femeii, iar ea poartă hainele lui pe dinafară. Este acesta filtrul unui om gânditor? Un bărbat gânditor sau o femeie gânditoare nu ar face așa ceva. Cuvântul lui Dumnezeu nu permite ca așa ceva să treacă prin El. Nici unul dintre aceste lucruri nu pot trece prin Filtrul Cuvântului.

Acesta este Duhul Sfânt și El aduce în voi Cuvântul care produce gustul unui om sfânt.”

Laudă lui Dumnezeu!

Întrebarea a cincea: Care este lucrarea Satanei? Să mergem la paragraful 178:

Cain era la fel ca aceștia. El era foarte religios în fapte. Dacă religia pe care o aveți este totul, înseamnă că Dumnezeu a fost nedrept când l-a condamnat pe Cain, deoarece el a fost religios; a fost la fel de sincer şi religios ca şi Abel. Amintiți-vă că el se gândea la Dumnezeu, se închina la Dumnezeu, avea o biserică, a zidit un altar, a adus o jertfă şi s-a rugat, s-a închinat, dar cu toate acestea a fost respins. Priviţi-l pe Esau. El era la fel ca şi Cain. Vedeți?

Religia este afacerea lui Satan…”

Oh, religia este bună

„…El nu vine să omoare tot adevărul, ci doar să-l contamineze. Aceasta este tot. El nu va ucide totul. Oh, nu comuniștii! Nu, nu! Nu comunismul este Antihristul. Biblia a spus că „dacă ar fi cu putință, el i-ar amăgi chiar şi pe cei aleși.” (Matei 24.24). Nu priviți cortina de fier, ci pe cea purpurie!”

Cortina catolică, religia falsă. Profetul spune că religia este afacerea lui Satan, și că el nu vine să omoare totul. Ascultați! Noi înțelegem aceasta și marele concept care ne-a fost adus despre eroarea denominațiunilor și a religiei false: cortina purpurie, violetă, mama care are fiice și toate acestea, dar ascultați, diavolul va intra și dacă poate face Mesajul religios și nu personal, reușește același lucru. Dacă diavolul poate face din Mesaj doar o formă de religie, o formă religioasă de închinare în Mesaj, atunci elimină legătura individuală dintre tine și Hristos. Astfel, tu crezi că te-ai conectat individual la un Dumnezeu viu, că L-ai întâlnit pe Isus Hristos personal, dar nici măcar nu ți-a fost descoperit personal, așa că poți să te muți în tărâmul unui ordin religios la Mesaj și să crezi că ești bine într-o biserică la Mesaj; „Acum sunt bine.” Nu a realizat el același lucru?

Astfel, noi putem spune: „Îl vedem aici.” „Îl vedem acolo.” Dar diavolul nu s-a oprit să lucreze pentru că venim la o biserică la Mesaj și spunem: „Eu îl cred pe profet.” Satan încă  încearcă aceleași tactici vechi pe care le-a folosit mereu.

Așadar, trebuie să avem grijă ca Mesajul să nu devină niciodată o religie pentru noi și să nu lăsăm niciodată să devină o religie pentru copiii noștri. Mesajul este personal, nu este pentru un grup, nu este niciodată un grup și nu va fi niciodată un grup, Mesajul este pentru individ. Această descoperire este pentru o singură persoană iar tu decizi cine este acea persoană. Eu am decis pentru mine cine este acea persoană.

Așadar, religia este afacerea, treaba lui Satan. El nu va încerca să omoare totul, ci va contamina, de aceea trebuie să rămânem cu profetul; trebuie să rămânem cu casetele; trebuie să rămânem cu ceea ce a spus profetul. Metoda lui Satan nu este să distrugă totul, ci să contamineze, dar dacă rămânem cu ce a spus profetul, rămânem fideli Mesajului așa cum ne-a fost dat și nu ne luăm după propriile noastre idei, și nu facem doi, trei sau patru pași dincolo de profet. Rămânem cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu, așa cum ne-a adus Dumnezeu pentru că aceasta ne va ajuta să nu permitem ca acest Mesaj să fie contaminat. Dumnezeu ni L-a dat curat, printr-un vas umil, și a fost Cuvântul pur, de aceea, haideți să stăm cu acest Mesaj. Nu încetați să citiți Cărțile; nu încetați să ascultați benzile pentru că aceasta vă va feri să luați un Mesaj contaminat.

Fiecare dintre noi trebuie să primim Cuvântul pur dat de Dumnezeu pentru că doar acest Cuvânt ne va împiedeca să fim inoculați și să luăm o formă contaminată a Mesajului.

Aceasta a fost pentru întrebări, dar mai am câteva puncte pe care vreau să le scot în evidență înainte de a încheia. Să mergem la paragraful 109:

Acest lucru este total greșit. Nu oamenii, ci programul este greșit.  Ce face aceasta? Totul este condus din nou, lumea fiind adusă într-un haos întunecos (printr-o grămadă de încrucișări, prin pervertirea seminței originale a lui Dumnezeu). La un alt haos întunecos.”

La ce ne duce înapoi? Ne duce înapoi la Geneza 1.2. Profetul a spus: „Acum va fi întuneric peste pământ, un întuneric adânc asupra oamenilor; acum, în epoca Laodicea, am revenit la Geneza 1.2. Religios, prin lumea religioasă, prin mințile oamenilor, ne-am întors la Geneza 1.2: „Pe fața adâncului de ape era întuneric…” Dar priviți la paragraful 110: „Dar sunt atât de bucuros pentru că Dumnezeu este din nou plin de grijă față de noi și pentru că El poate să Se miște peste fața acestei situații. El a promis că va face aceasta și că va chema o turmă mică, ce va fi Mireasa Lui.”

Există întuneric pe pământ, un întuneric groaznic asupra oamenilor, am revenit la un haos religios; dar Duhul lui Dumnezeu S-a mișcat din nou peste ape. Și ce a făcut El pentru tine și pentru mine? A despărțit apele și am putut să vedem Lumina. Lumina coboară și pune totul în ordine pentru a aduce totul înapoi în starea originală. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru Cuvântul Său!

Să ne uităm și la paragraful 127, pentru că vreau să subliniez ceva ce s-a spus aici:

„Frate şi soră, lăsați-mă să vă spun ceva. În 1 Ioan 2.15, Biblia spune: „Dacă iubim lumea sau lucrurile din ea, dragostea lui Dumnezeu nu este în noi.” Vreau să scot în evidență ce spune el, ca să avem o înțelegere mai bună.

„Acest Cuvânt nu se referă la pământ ca planetă, ci este un cuvânt care vine din limba greacă: „cosmos” şi înseamnă „ordinea lumii”. Dacă noi iubim lucrurile de pe pământ, lumea, tendința zilei; dacă ne gândim că „acesta este un timp minunat! Oh, avem toate aceste lucruri”, înseamnă că avem o gândire greșită, pervertită de diavolul. „Căci dacă iubiți ordinea lumii și lucrurile din această lume, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în voi.”

Dragostea lui Dumnezeu din tine, te face să tânjești după o civilizație bazată pe credință. Acum, citesc aceasta din două motive: unul este doar ca să evidențiez ceea ce a spus profetul, dar și ca să înțelegem că nu greșim cu nimic pentru  că iubim creația lui Dumnezeu.

Voi știți că mulți dintre noi doresc să iasă în natură, să admirați un lanț muntos, un râu sau orice a creat Dumnezeu. Simțiți că în voi Ceva prinde viață, dar când profetul spune: „Dacă iubiți lumea…”, el nu spune: „Urăsc această lume veche. Abia aștept să plec de aici!” Această creație are încă amprenta lui Dumnezeu pe ea, mai ales când ieși din civilizație, când te depărtezi de toate acele duhuri demonice și de civilizația științifică, și te apropii de ceea ce este mai mult creația lui Dumnezeu. Acolo veți vedea că încă mai există semnele unul mare Creator, și puteți iubi tot ceea ce vedeți.

Problema este cu această ordine mondială, dacă îți place aceasta, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în tine. Sunt atât de mulți oameni care iubesc cultura! Eu nu iubesc cultura, eu iubesc ceea ce a făcut Dumnezeu și după aceasta tânjesc. Tânjesc să fiu așa cum am fost înainte de a fi cult, înainte de a fi civilizat, când totul a fost așezat prin Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta îmi doresc să văd.

Să încheiem cu paragraful 166:

Textul nostru spune: „Voi nu trebuie să fiți confirmați, ci trebuie să fiți transformați.” Să nu mergeți înăuntru spunând: „Eu am fost confirmat duminică.” Nu! Voi să mergeți înăuntru să fiți transformați chiar acum, transformați din ceea ce sunteți, în ceea ce vrea Dumnezeu să fiți.”

Câți vreți să fiți transformați în ceea ce vrea Dumnezeu să fiți? Oh, Doamne, eu nu vreau să fiu ceea ce sunt, ci vreau să fiu ceea ce vrei Tu să fiu; vreau să fiu transformat prin reînnoirea minții mele, prin faptul că în această zi, ne-a fost dată mintea lui Hristos.

Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să ne plecăm capetele și să ne rugăm.

Doamne, Isuse, Îți mulțumim pentru privilegiul dat tuturor oamenilor care se află pe această planetă. Câți oameni aud acest Cuvânt din toate ființele umane care sunt prinse în civilizație, în cunoaștere, hibridare, corupție, perversiune, și ei nici măcar nu știu aceasta? Doamne, ei trăiesc prin ceea ce le poate aduce știința, o altă realizare și o altă creatură, un alt confort, dar Doamne, Îți sunt atât de recunoscător că mi-ai deschis ochii să văd că ne-ai dat Cuvântul Tău pentru reînnoirea minții noastre, ca să fie transformată, nu în deformarea acestei civilizații, ci transformați prin înnoirea minții noastre ca să luăm mintea lui Hristos și să fim duși înapoi la cunoașterea a ceea ce ai dorit să fim de la bun început.

Dumnezeule, Te rugăm ca, prin Puterea Duhului Tău, prin Cuvântul care ne-a fost trimis, să ne transformi și să ne schimbi din ceea ce suntem, în ceea ce vrei să fim, pentru că ai pus o Viață în Sămânța care este în fiecare dintre noi, iar Cuvântul Tău o va aduce la împlinire. Doamne, lasă Lumina Cuvântului Tău și spălarea apei Cuvântului să aducă plinătatea Vieții la ceea ce ai vrut Tu să fie pentru că ne predăm Ție. Lasă-ne să trăim prin credință, Doamne, astfel încât, să fim luați de aici și să trăim într-o civilizație a credinței. Ajută-ne să ne eliberăm mințile de știință și educație și să ne întoarcem la credința simplă în Cuvântul Tău; să credem în Cuvântul Tău; să Te credem pe Cuvânt, să-Ți vedem Cuvântul așa cum ni L-ai arătat în această zi.

Dumnezeule, ce oameni privilegiați suntem! Dumnezeule, ce privilegiu avem să stăm împreună într-un loc ca acesta și să ascultăm vocea profetului Tău cu credincioși care gândesc la fel și care vor să aibă părtășie în jurul acestui Adevăr! Doamne, nu mă lăsa niciodată să am aceasta ca de la sine înțeles. Oh, Doamne, în aceste vremuri suntem atât de privilegiați să plecăm cu toții de aici, și suntem atât de mulțumitori pentru bunătatea Ta, atât de plini de iubirea Ta, să putem recunoaște ce ai făcut pentru noi: că ne-ai dat urechi de auzit și ochi de văzut în inima noastră pentru a percepe tot ce ai pentru noi în această zi. Doamne, binecuvântează-ne cu aceste lucruri în Numele lui Isus Hristos. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

-AMIN-

Lasă un răspuns