Meniu Închide

Tema nr.3 – DESPRE IMPARATIA ROMANA

Print Friendly, PDF & Email

 

Moderatorul: Ce înseamnă aceasta?

Jonathan: Aceasta este vestită de Daniel. Aş vrea să vă împărtăşesc o taină referitoare la timpul sfârşitului. Dacă mergem în Daniel capitolul doi, aflăm că el a văzut acel chip care simbolizează cele patru mari împărăţii ale lumii, ultima dintre ele fiind împărăţia romană pe care o găsim şi la sfârşitul timpului.

Iată ce spune el despre această a patra împărăţie:

„…fluierele picioarelor, de fier; picioarele, parte de fier şi parte de lut.”

Împărăţia romană era reprezentată de fluierele picioarelor şi de picioare.

Apoi citim:

„Va fi o a patra împărăţie, tare ca fierul; după cum fierul sfărâmă şi rupe totul, şi ea va sfărâma şi va rupe totul, ca fierul care face totul bucăţi.

Şi, după cum ai văzut picioarele şi degetele picioarelor parte de lut de olar şi parte de fier, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi împărţită, dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai aşa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul.

Şi, după cum degetele de la picioare erau parte de fier şi parte de lut, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi în parte tare şi în parte plăpândă.

Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omeneşti de căsătorie, dar nu vor fi lipiţi unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul.” (Daniel 2.33, 40-43).

Perspectiva tradiţională a acestei profeţii este aceasta: Roma a fost o împărăţie antică, a căzut în timpuri străvechi, nu mai există de mult şi noi aşteptăm timpul în care va reapărea. Aceasta este adevărat. Se pot spune multe, dar există ceva ce este adevărat şi noi nu am văzut: de fapt, împărăţia a patra este deja aici. Lăsaţi-mă să vă explic aceasta.

Iată cheia: picioarele sunt divizate, este o împărăţie divizată, un imperiu divizat. Este divizat în lut şi fier, este un imperiu al dualităţii: Roma era alcătuită din romani şi oameni din alte popoare. Roma a fost împărţită între est şi vest şi a devenit Imperiul de Est şi Imperiul de Vest.

Roma este de asemenea divizată în timp. S-a ridicat atunci, în vremuri străvechi şi se va ridica din nou în timpul din urmă.

Cum ar fi dacă cea de-a patra împărăţie, Roma, nu a dispărut, ci există încă într-o formă diferită şi va exista într-o formă mai solidă la sfârşit?

Versetul 40 spune că „fierul face totul bucăţi”, dar „lutul este sfărâmat.” Aşadar, rupe alte împărăţii, dar de asemenea este sfărâmată, iar prin faptul că face aceasta, subjugă lumea. Ce este aceasta? Există diferite modalităţi de a cuceri lumea. Împărăţia romană s-a împărţit, dar dacă aceasta a făcut parte din planul său de a cuceri lumea? A dispărut Roma sau nu? Tabloul care ni se prezintă este că Roma a căzut în anul 476 d.Hr. Atunci au venit triburile germanice şi au „şters” Roma. Dar în vremea aceea, armata romană era deja formată din triburi germanice, aşa că nu s-au schimbat prea multe, de aceea istoricii s-au decis foarte greu cu privire la data când s-a întâmplat acest eveniment. Se spune că barbarii au venit şi au preluat puterea, dar ei au continuat să recunoască Imperiul Roman şi au spus că sunt sub Imperiul Roman. Adevărul este că civilizaţia din Evul Mediu, feudalismul a fost de fapt o transmitere mai departe a Romei, iar limba Europei din acea vreme a continuat să fie limba latină, limba Imperiului Roman. Deci nu s-a terminat.

În anul 800, a fost încoronat ca împărat al romanilor, Charlemagne. Se presupune că la vremea aceea nu mai exista Roma, şi totuşi el a fost încoronat ca împărat sfânt al romanilor. Adevărul este că Roma a rămas centrul civilizaţiei pentru mai mult de o mie de ani.

Mulţi dintre noi am învăţat la şcoală despre Renaştere. Ce este renaşterea? Renaşterea este o naştere din nou. A cui? A culturii romane care se răspândea pretutindeni.

În anul 962 d.Hr., papa l-a încoronat pe Otto I ca împărat al romanilor. Aceasta este o continuare a Romei. Unul din aceşti sfinţi împăraţi romani, numit Charles al V-lea, avea o bucată de pământ în America. Deci acest împărat al Romei stăpânea o bucată de pământ din America. Cum este posibil? De fapt Imperiul Roman nu s-a sfârşit, ci s-a răspândit în toată lumea; a continuat să se răspândească în întreaga lume. Dacă veţi călători prin capitalele lumii, veţi constata că clădirile lor sunt construite în stil roman, reprezintă arta romană. Legea romană stă la baza legilor pe care le avem în toată lumea. Când a căzut împărăţia romană, din ea s-a născut Germania. Cum se numea liderul Germaniei? KAISER care este de fapt CAESAR (CEZAR). Kaiser este un fel mai simplu de a spune Cezar. Kaiser este cuvântul german pentru „împărat” şi derivă de la titlul care era acordat împăraţilor romani: Cezar.

Secolul XX a fost secolul fascismului, al totalitarismului. Cu cine a început fascismul? Cu Mussolini. Ce a încercat să facă el? O reînviere a Romei. Hitler a continuat aceasta în Germania, prin nazism. De unde provine cuvântul fascism? De la cuvântul roman „fascis” care înseamnă „autoritate totală, absolută.” Este din nou Roma.

Încă ceva! Imperiul roman a domnit şi într-o formă spirituală cunoscută de toţi ca biserica romano-catolică. Ca ce au domnit papii? Care era titlul pe care-l aveau? „Pontifex Maximus.” Cine purta acest titlu? Cezarul Romei. Împăratul Romei era Pontifex Maximus, iar papii au luat acest titlu de la el. Asemenea Imperiului Roman odinioară, şi biserica catolică a împărţit lumea, ceea ce înseamnă că aceasta este continuarea aceluiaşi lucru (duh).

Care este limba Romei? Latina. De la Roma avem ideea unui stat global, iar din fărâmiţarea celei de-a patra împărăţii (a Imperiului Roman) avem Franţa, Spania, Anglia şi altele, state care au colonizat întreaga lume. Roma s-a fărâmiţat în Anglia, Franţa, etc., iar fiecare dintre ele au devenit un imperiu şi au subjugat întreaga lume. Astfel, am avut Imperiul spaniol, francez, britanic. Imperiul britanic, o bucăţică ruptă din Roma, a subjugat o pătrime din întreaga lume, unii fiind de părere că de fapt a subjugat o treime din lume. Cu alte cuvinte, Roma se răspândea peste tot, cucerea culturi şi schimba culturi. Una din coloniile făcute de o bucăţică din Roma este America. De fapt, chiar şi cuvântul „colonie” este de origine romană.

Dacă mergeţi la Washington şi priviţi clădirile de acolo, veţi constata că clădirea Capitoliului este construită după modelul Panteonului roman. „Panteon” înseamnă „templul tuturor zeilor.” Aceasta este Capitoliul nostru. Unde este aşezat? Pe colina Capitoliului, numită aşa după colina romană. Dacă ne uităm la clădirea Curţii Supreme avem acelaşi lucru. Este o clădire romană. Care este cel mai înalt for de conducere al nostru? Senatul. De unde vine acesta? De la Roma. Cuvântul „preşedinte” vine de la Roma. Limba Romei, latina, a acoperit lumea, într-un fel sau altul. Astfel, dacă vorbeşti spaniola, aceasta este de fapt limba latină metamorfozată în spaniolă; dacă vorbeşti franceza este latina metamorfozată în franceză; portugheza este tot latina, este limba Romei metamorfozată în portugheză. Cu limba română este acelaşi lucru. Dar engleza ce este? Limba latină amestecată cu germanica. Cu alte cuvinte a rezultat din unirea Romei cu barbarii. Sunt fierul şi lutul care s-au amestecat şi au acoperit lumea. Limba Romei.

Când a căzut Roma? Noi spunem că în anul 476 d.Hr., dar nu este aşa. Roma s-a împărţit în două părţi, întocmai ca picioarele chipului pe care l-a văzut Daniel: în Est şi Vest. Am spus că Imperiul de Vest a continuat în aceste forme (statele rezultate din fărâmiţarea Imperiul Roman).

Dar ce s-a întâmplat cu Imperiul Roman de răsărit? Este la fel de important. Conform istoriei, cealaltă jumătate, Imperiul de Est, Bizanţul, a căzut în anul 1453. El şi-a continuat existenţa până în zilele lui Columb, dar de fapt Roma nu a încetat niciodată să existe, pentru că din Imperiul Roman de Est s-a născut toată Europa de Est. Când a căzut Imperiul Roman de Est, nepoata ultimului împărat roman s-a dus în nord şi s-a căsătorit cu prinţul unei alte puteri care a spus atunci: „Acum suntem a treia Romă!” Despre ce naţiune este vorba? Rusia. Rusia a fost a treia Romă. Stema Rusiei este vulturul cu două capete şi provine din Bizanţ. Dacă mergeţi în Europa de Est, veţi găsi peste tot simbolul acesta.

În timpul Războiului Rece, lumea a fost împărţită în două. Cine au fost centrele acestui Război Rece? America, ţara care descinde din Imperiul Roman de Vest, iar de partea cealaltă, Rusia, Uniunea Sovietică, descendentă din Imperiul Roman de Est. Acum se pregătesc pentru acest stat global, care de fapt, există deja. Ce este Uniunea Europeană? Rămăşiţele unite ale celui de-al patrulea imperiu. Cum s-au unit ele? Prin Tratatul de la Roma. Astfel, acum aşteptăm apariţia celei de-a patra împărăţii.

Acum priviţi taina! În urmă cu două mii de ani, când Israel era o naţiune, Roma s-a dus şi i-a împrăştiat pe evrei în toată lumea. Naţiunea ebraică a fost risipită pe tot pământul, dar orice îi faci Israelului, ţi se va întâmpla şi ţie! Ce a urmat? Dumnezeu a risipit Roma peste tot pământul, aşa cum a făcut ea cu evreii. Ce se întâmplă acum? Evreii se întorc acasă, şi aşa cum Israelul revine ca naţiune, şi Roma se va întoarce, rămăşiţele ei se unesc şi se întoarce din nou ca Imperiu.

Această taină s-a desfăşurat sub ochii noştri, a fost printre noi, dar noi nu am văzut-o; însă se întâmplă în toată lumea şi se pregăteşte pentru timpul acela.

Dar dacă Roma se întoarce la forma ei originală, şi dacă Israelul se întoarce la forma lui originală, înseamnă că şi biserica trebuie să se întoarcă la forma ei originală. Cu alte cuvinte, dacă totul se întoarce la starea care era la început, înseamnă că şi biserica se va întoarce la starea de atunci, adevărata biserică. Dumnezeu va lua Biserica adevărată, pe noi, cei care am stat tari, şi o va aduce din nou în forma sa originală. Nu este cultura „status quo”, ci este credinţa adevărată, credinţa profetică, credinţa tainică, credinţa aprinsă a lui Petru şi Pavel: aceasta este credinţa pe care o va aduce El înapoi.

Ce mai ştim? Ce s-a întâmplat cu biserica? Timp de două mii de ani, biserica s-a alăturat Romei, dar la început a fost Ierusalimul. Astfel, acum Dumnezeu va face ca Biserica să se mişte din ce în ce mai mult spre Ierusalim, se va centra din ce în ce mai mult pe Israel, va fi adusă înapoi la rădăcinile sale, la începuturile sale. Cuvântul „Yeshua” nu s-a mai auzit de două mii de ani, dar acum s-a întors în biserică; nu am mai avut credincioşi evrei, dar acum îi avem din nou, avem evreii şi neamurile împreună din nou. Dumnezeu ne aduce înapoi la starea pe care am avut-o la început, iar acesta este un lucru bun. Chiar şi prigoana face parte din taină. Dumnezeu vrea să folosească aceste lucruri, iar noi ne potrivim din ce în ce mai mult cu ceea ce se întâmplă în zilele din urmă; dacă lumea revine la forma ei originală, noi vom reveni la credinţa apostolilor, a primilor credincioşi ai lui Dumnezeu, a celor de la începutul epocii Bisericii. Roma a cucerit lumea, iar noi ne vom întoarce la ceea ce am fost. Dumnezeu ne cheamă să facem parte din taină. Nu este un lucru de care să ne temem! Nu vă temeţi de viitor, pentru că Isus ne aşteaptă în viitor, iar dacă destinul nostru profetic ne aşteaptă în viitor, Dumnezeu ne-a chemat să ne jucăm rolul într-un timp ca acesta.

Moderatorul: Crezi că Antihristul a ieşit din Imperiul Roman?

Jonathan: Da. Eu ştiu că părerile sunt împărţite, iar unii vorbesc despre problema islamului, dar şi acesta a făcut parte din Roma. Părţi din el sunt parte din Roma. Marea Mediterană a fost parte din Roma; Africa de Nord a făcut parte din Roma şi Europa de Vest a făcut parte din Roma. Da, eu cred aceasta. Daniel spune că „Poporul unui domn care va veni, va nimici cetatea şi sfântul Locaş.” Cine a distrus cetatea şi sfântul Locaş? Titus, romanii. Într-un fel sau altul, trebuie să fie legat de Roma.

Moderatorul: Aceasta este o învăţătură puternică. Oamenii spun că America nu este în Biblie, dar noi trebuie să fim acolo undeva.

Jonathan: Da, sunt oameni care cred că unele lucruri sunt acolo, dar trebuie spus că nu există nici o referinţă clară care să spună că America este capul naţiunilor. Aceasta nu înseamnă că nu este importantă, dar America nu va sfârşi ca şi conducător al naţiunilor. Nu America va conduce lucrurile în vremurile din urmă. Există păreri diferite, iar unii sunt de părere că şi ea face parte din tablou. Ceea ce este sigur, este că America nu va fi capul naţiunilor, ci altcineva va fi acela, şi eu cred că suntem foarte aproape de timpul acela.

Moderatorul: Aceasta s-ar putea întâmpla în luni sau în săptămâni.

Jonathan: Da, s-ar putea întâmpla. Noi ne îndreptăm spre aceasta. Priviţi ce se întâmplă! America se prăbuşeşte. America pierde din punct de vedere moral, spiritual şi economic. Mai întâi va începe pe partea economică, apoi va urma partea militară. Aceste lucruri se întâmplă deja sub ochii noştri, le putem vedea. Eu cred că aceasta se va întâmpla conform profeţiei pentru timpul de sfârşit.

Vrăjmaşul vrea să ne plecăm înaintea lui; El a vrut ca Mesia să i se închine lui. Aceasta este o luptă reală. În timpul din urmă lucrurile se vor înrăutăţi, pentru că el se va impune şi va spune: „Trebuie să asculţi, să te supui şi să taci!”, dar noi va trebui să spunem: „Nu, eu nu mă voi pleca în faţa acestui dumnezeu fals! Nu-mi voi pleca genunchiul în faţa lui Baal! Nu mă voi teme! Orice va veni, voi sta în picioare şi nu mă voi pleca decât înaintea Dumnezeului celui viu!”

 

Vizita la Roma

 

Am fost la Roma şi am văzut multe lucruri, dar aş vrea să vă împărtăşesc ceva anume ce am văzut acolo. Am fost în oraşul construit pe cele şapte coline, despre care se menţionează în Apocalipsa şi care pot fi văzute. Vreau să menţionez două monumente pe care le-am văzut acolo.

Primul dintre ele este Coloseumul, o construcţie tipic romană. Coloseumul este un stadion masiv, vechi de două mii de ani, o construcţie uimitoare, unde încăpeau între cincizeci şi optzeci de mii de spectatori. A fost numit „Arena” pentru că romanii au pus nisip acolo, iar unde aveai nisip, aveai o arenă; şi nisipul ajută la curăţirea sângelui. Tot ce se petrecea acolo era păgân: luptele dintre gladiatori, oameni daţi morţii, animalele. Nu ştim câţi creştini au fost omorâţi acolo, dar ştim că au fost mulţi, în timp ce alţii au fost ucişi afară, unde era o statuie mare a lui Nero. De aceea, monumentul a fost numit „Coloseum”, de la cuvântul „colosus” care înseamnă colos. Ceea ce s-a întâmplat acolo a fost numai păgânism. Imaginaţi-vă între cincizeci şi optzeci de mii de romani care strigă şi se distrează privind sângele care curgea acolo. Acesta este unul din cele mai păgâne lucruri. Dar în spatele acestui Coloseum există o taina, ceva ce are legătură cu noi.

Cine a construit Coloseumul? A fost început de împăratul Vespasian şi a fost terminat de fiul său, Titus. Vespasian a fost generalul care a mers în Israel pentru a reprima rebeliunea care a avut loc în anul 67 d.Hr. În timp ce se afla acolo, Nero s-a sinucis, iar el s-a grăbit să meargă înapoi la Roma ca să devină împărat. Generalul a devenit împărat şi l-a lăsat pe fiul său, Titus, în Israel, el fiind generalul care a distrus Israelul, a distrus Templul şi i-a risipit pe evrei. Titus a împlinit tot ce a profeţit Isus. Ei au ras totul, au şters Templul. Titus şi Vespasian sunt cei care au distrus Israelul şi au construit Coloseumul. Construcţia Coloseumului a început în anul 72 d.Hr., la doi ani după ce a fost distrus Templul lui Dumnezeu. Dar aici avem o legătură. Coloseumul, cel mai păgân lucru, a fost construit cu comorile lui Dumnezeu din Templu, dar oamenii nu ştiu aceasta.

Moderatorul: Eu nu am ştiut aceasta.

Jonathan: Coloseumul a fost construit cu comorile luate din Templul din Ierusalim. Aşa a fost construit acest Coloseum păgân.

Primul lucru pe care-l învăţăm de aici este că vrăjmaşul este un pângăritor, un profanator. El nu numai că face rău, ci caută să ia ceea ce este bun şi să-l transforme în rău. El vrea să ia ceea ce este folosit de Dumnezeu şi să-l folosească pentru scopul său. Nu numai că face rău, ci ia ceea ce este bun: a luat Templul lui Dumnezeu, l-a distrus şi l-a folosit pentru scopurile lui. În zilele din urmă, duhul vrăjmaşului este duhul sfidării, al pângăririi şi al profanării. De aceea vedem pângărirea căsătoriei, a sexului, a tuturor acestor lucruri; acesta este duhul vrăjmaşului din aceste zile.

Urâciunea pustiirii de care ne vorbeşte Matei 24.15 este pângărirea Templului lui Dumnezeu. Una dintre taine este că la sfârşit se va întoarce ceea ce a fost la început. Noi vedem deja aceasta. Vedem începutul persecuţiei şi duhul de ură. Vrăjmaşul este un pângăritor, iar când a vorbit despre el în profeţi, Dumnezeu a spus: „De aceea, pe viaţa Mea, zice Domnul, Dumnezeu, pentru că Mi-ai pângărit Locaşul Meu cel Sfânt cu toţi idolii şi toate urâciunile tale, şi Eu Îmi voi întoarce ochii de la tine; ochiul Meu va fi fără milă şi nu Mă voi îndura.” (Ezechiel 5.11).

Ai pângărit”. Aceasta este ceea ce face el. Şi nu este vorba numai de urâciunea pustiirii, ci şi despre faptul că el vrea să pângărească tot ce este al lui Dumnezeu. El a pângărit căsătoria, rasa umană, pe femei şi pe bărbaţi şi vrea să pângărească Numele lui Dumnezeu.

Biblia spune: „Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?” (1Corinteni 3.16). Noi suntem Templul lui Dumnezeu, iar el va încerca tot timpul să ne pângărească şi să ne distragă atenţia de la scopul lui Dumnezeu, dar noi trebuie să veghem asupra umblării noastre, asupra sfinţirii noastre, a purităţii noastre, pentru că scopul lui Dumnezeu este să locuiască în noi. Noi avem prezenţa lui Dumnezeu în noi, fiecare ne-am născut pentru a găzdui prezenţa lui Dumnezeu, dar numai când ne naştem din nou devenim Templul Lui.

Şi încă ceva: Coloseumul a fost construit din Templul lui Dumnezeu, de aceea, va rezista ori Coloseumul, ori Templului lui Dumnezeu, ori unul ori celălalt. Câtă vreme trăieşti în Coloseum, în necurăţie, cedare şi conflict, prezenţa lui Dumnezeu nu va putea străluci în viaţa ta.

De partea cealaltă, cea mai mare ofensă adusă vrăjmaşului, ispitei, este Templul. Când stă Templul în picioare, nu avem Coloseumul. Când stăm în rugăciune, când avem plinătatea prezenţei lui Dumnezeu, rezistăm ispitei şi biruim în luptă, biruim neliniştea. Răspunsul împotriva păcatului nu este să încerci să nu mai păcătuieşti; acest lucru este bun, dar nu este puterea; răspunsul împotriva păcatului este prezenţa lui Dumnezeu: cu cât prezenţa lui Dumnezeu este mai mare în viaţa noastră, Templul, cu atât vom birui mai mult lumea. Acesta este secretul.

Moderatorul: Duhul anticreştin care L-a ucis pe Hristos este viu şi se află chiar acum printre noi.

Jonathan: Da. Noi ştim că Roma se va întoarce, dar dacă se va întoarce ea, se va întoarce şi persecuţia. Dar dacă privim înapoi la secolul unu, acela este timpul în care a avut loc cea mai mare explozie a puterii Duhului lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că zilele din urmă nu sunt numai timpuri întunecate, întunericul devine mai întunecat, dar şi Lumina devine mai strălucitoare. Creştinii căldicei au dispărut şi au rămas doar creştinii adevăraţi. Dacă ei au dispărut şi întunericul devine mai mare, în acelaşi timp Lumina trebuie să devină şi mai strălucitoare.

Biblia spune că „din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.” (Matei 24.12). Dar mai spune: „În zilele din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură” (Fapte 2.17), iar Evanghelia va fi predicată la toate naţiunile. Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” (Matei 24.14).

Aşadar, dacă Roma va fi readusă la viaţă, atunci trebuie să fie readusă la viaţă şi cartea Faptelor, ceea ce înseamnă că noi trebuie să fim aşa cum erau ei atunci. Dumnezeu ne cheamă să fim ca ei.

În ceea ce priveşte persecuţia, ea ne va forţa să mergem într-o parte sau în alta. Ne va forţa să mergem într-o direcţie cumplită, sau să fim marii apostoli care am fost hotărâţi mai dinainte să fim, pentru că Dumnezeu vrea să aducă din nou la suprafaţă Cartea Faptelor. De aceea acum avem credincioşi evrei: pentru că ei au existat şi atunci; de aceea s-a întors Israelul înapoi: pentru că el exista şi în cartea Faptelor. Dacă Roma se întoarce, se întoarce şi revărsarea Duhului, iar noi trebuie să fim aceiaşi credincioşi ca în zilele Romei. Aceasta vreau să spun.

Coloseumul a fost primul monument pe care l-am văzut, dar a mai fost încă unul, care se află în apropierea lui. Eu am vorbit despre el, dar nu l-am văzut niciodată înainte şi nu am ştiut că este acolo. Este pe o colină mică, pe un deal din apropierea Coloseumului. Este vorba de un Arc (de Triumf) de la care provin toate Arcurile (de Triumf) din lume. Toate se inspiră din Arcul roman sau Arcul lui Titus. Cel care a distrus Templul şi a construit Coloseumul, are un Arc (de Triumf), numit după numele lui: Arcul lui Titus. Dar arcul acela nu a fost construit numai pentru a-l sărbători pe Titus, ci şi distrugerea Israelului, distrugerea Templului, moartea Israelului, faptul că evreii nu mai erau o naţiune, ci au fost risipiţi şi nu vor mai fi niciodată o naţiune. De aceea a fost construit Arcul lui Titus din Roma.

Pe acest Arc există o reprezentare grafică făcută de romani care îi arată cum cară comorile Templului; ei duc trâmbiţele de argint, masa cu pâinile pentru punerea înaintea Domnului şi „Menora” lui Dumnezeu (sfeşnicul cu cele şapte braţe). Toate au fost duse acolo şi toţi sărbătoreau aceasta, iar vrăjmaşul din spatele lor spunea: „Israelul este terminat! Nu se mai poate ridica niciodată!”

Arcul acela a rezistat timp de două mii de ani, iar rabinii le-au spus evreilor să nu meargă niciodată acolo pentru că nu pot face parte din acele lucruri, deoarece Arcul declara că Israelul era mort. Dar Dumnezeu avea alte planuri cu privire la evrei. Cuvântul Lui a promis că Israelul va reveni din nou la viaţă. Este Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, avem acest Arc mare şi Cuvântul lui Dumnezeu de pe acele suluri care spune că naţiunea evreiască va reveni din nou la viaţă. Şi iată că după două mii de ani, Israelul a revenit în lume, întocmai cum a spus Dumnezeu. Când Israelul a revenit în patria sa, cineva a scris cu grafitti pe acel Arc; era scris în ebraică: „YAM YISRAEL CHAI”, adică: „NAŢIUNEA ISRAELULUI TRĂIEŞTE DIN NOU!”, este vie din nou.

Vrăjmaşul voia ca Israelul să rămână mort şi să nu se mai întoarcă niciodată; el ştia că dacă se întoarce, va avea probleme pentru că aceasta este împlinirea profeţiei lui Dumnezeu. Şi când s-a întors, Israelul a trebuit să revină cu un simbol ca să reprezinte naţiunea renăscută, reînviată: Israelul. Poate mă întrebaţi care este simbolul: steaua lui David, Steagul? Nu! Steagul a fost readus, dar adevăratul simbol oficial al Israelului este Sfeşnicul cu şapte braţe (Menora) care ardea în locul sfânt al Templului, zi şi noapte. Acesta este descris în Exod. Dar problema era că nimeni nu mai ştia cum arăta, nu mai exista nici o reprezentare sau o ilustrare a lui, cu excepţia celei de pe Arcul lui Titus. Arcul lui Titus care a fost construit pentru a sărbători distrugerea Israelului, a conservat, fără să vrea, înfăţişarea vaselor sfinte prin reliefurile săpate în piatra sa. Aşadar, vrăjmaşul a vrut să distrugă Israelul, dar când a făcut aceasta a ajuns să păstreze înfăţişarea acelor obiecte, aşa că noi am putut vedea exact cum arăta Sfeşnicul cu şapte braţe, care este simbolul oficial al învierii Israelului. Deci, ei s-au dus la Arcul lui Titus şi au luat reprezentarea de acolo. Astfel, când vedeţi simbolul Israelului, să ştiţi că este luat de pe Arcul lui Titus. Ce ne spune aceasta? Iată ceva ce este şi mai mare. Dumnezeu ia tot ce a făcut vrăjmaşul ca să strice şi îl întoarce spre slava, gloria şi scopul Său. Arcul lui Titus dovedeşte că Dumnezeu va întoarce lucrurile dacă continui să mergi mai departe.

Iosif le-a spus fraţilor săi: „Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, şi anume să scape viaţa unui popor în mare număr.” (Geneza 50.20). El va schimba fiecare lucru.

Vă amintiţi de Richard Wurmbrand, care a fost conducătorul bisericii aflate în ilegalitate? Eu l-am cunoscut la sfârşitul vieţii sale şi l-am iubit mult. A fost un conducător evreu din România care a stat mulţi ani în închisoare şi a fost torturat, dar dacă l-ai fi întrebat dacă ar mai trece vreodată prin aşa ceva, ar fi răspuns: „Aş face-o din nou pentru că cele mai cumplite vremuri devin cele mai măreţe. Ele m-au făcut ceea ce sunt.”

Chiar dacă noi încurcăm lucrurile sau dacă vrăjmaşul le distruge, dacă continuăm să-L iubim pe Dumnezeu şi mergem mai departe, făgăduinţa Lui rămâne în picioare şi El va lua fiecare lucru pe care l-a făcut vrăjmaşul spre răul nostru şi îl va întoarce spre binecuvântarea noastră, spre salvarea şi ridicarea noastră; fiecare duh îşi va pleca genunchiul în faţa lui Dumnezeu şi fiecare lucru va lucra spre gloria lui Dumnezeu. Amintiţi-vă de Arcul lui Titus! Indiferent ce face vrăjmaşul, în cele din urmă totul se va întoarce împotriva lui. Când vedeţi că vrăjmaşul face ceva, rămâneţi pe poziţii şi nu intraţi în panică, pentru că Dumnezeu a făgăduit că totul va fi pentru binele şi binecuvântarea voastră.

Moderatorul: Eu am încercat să le spun oamenilor că întoarcerea evreilor din anul 1948 şi faptul că Israelul a devenit stat, este temelia profeţiei a cărei împlinire o trăim chiar acum. Din punctul meu de vedere, noi suntem ultima generaţie, pentru că toate datele, timpul, totul este acolo. Cuvântul lui Dumnezeu este atât de simplu şi de adevărat! Anul acesta întruneşte toate lucrurile: prevestirile, Shemitah, Jubileul, lunile sângerii, totul, de aceea aş vrea să ne spui pe faţă încotro vezi tu că ne îndreptăm ca naţiune. Grecia se prăbuşeşte, banii le sunt luaţi din bănci şi mi-e teamă că şi moneda euro va cădea, iar piaţa obligaţiunilor se apropie de cea mai mare prăbuşire. Tot ce ne-ai spus şi ne-ai avertizat se întâmplă deja. Vreau să ne spui mai multe despre America. De multă vreme ni se tot spune că noi suntem speciali, că suntem naţiunea numărul unu, cea mai minunată şi mai prosperă naţiune din lume, dar nu mai suntem aşa. Suntem datornicii numărul unu din lume. Înainte eram principalii împrumutători, este adevărat? Este biblic acest lucru?

Jonathan: Da. Deuteronom 28.12 spune: „Dacă Mă vei urma… vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut.” Dar dacă nu vei face aceasta, ţi se va întâmpla exact contrariul. Acest lucru, decăderea Americii a început cu anii ’60, când această naţiune L-a dat afară pe Dumnezeu. De atunci, din naţiunea care îi împrumuta pe toţi, am devenit cea mai datoare naţiune.

Eu cred că va veni un cutremur mare care va schimba toate lucrurile, începând din America. Aceasta va afecta întreaga lume din punct de vedere financiar, economic şi mai mult decât atât. Eu cred că este neînţelept să nu te pregăteşti.

Evreii au o vorbă: „Este mai bine să fii pregătit cu un an înainte, decât să întârzii zece minute.”

Tiparul Shemitah este acesta: cu cât este mai mare datoria, cu atât puterea Shemitah va veni şi va afecta mai mult. In timp ce starea noastră morală decade, finanţele noastre se prăbuşesc. Suntem într-un punct critic. Unul dintre punctele critice pe care le-am avut, a fost atunci când America a spus: „Sfidăm căsătoria biblică!” Când ajungi la un punct critic, lucrurile se accelerează, ceea ce vedem cu toţii de doi ani încoace. Astfel, abia trece o zi fără să auzi despre un creştin persecutat; creştinii sunt persecutaţi, imoralitatea este sărbătorită, şi totul se întâmplă din ce în ce mai repede.

Eu cred că din punct de vedere moral, noi am depăşit acel punct critic şi am ajuns în pragul judecăţii.

 

Lasă un răspuns