Meniu Închide

Tema nr.4 – HAINA EBRAICA

Print Friendly, PDF & Email

 

Cum a arătat Mesia? Nu ştim exact, dar ştim că arăta ca un evreu şi avea barbă. Ce a purtat el? În multe ilustraţii, Îl puteţi vedea purtând o haină roşie. Nu ştim dacă era roşie, însă ştim sigur că a purtat ceva anume, pentru că fiecărui evreu i se cerea aceasta. Vă amintiţi de Evanghelia în care este relatată întâmplarea cu femeia care s-a atins de poala hainei Lui pentru a fi vindecată?

Şi iată că o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi şi s-a atins de poala hainei Lui.

Căci îşi zicea ea: „Numai să mă pot atinge de haina Lui, şi mă voi tămădui.” (Matei 9.20).

Cum s-a tradus aici? „Poala hainei Lui”. De ce? Ce este poala hainei Lui? Şi nu este vorba numai despre femeia aceasta. Dacă citim în Evanghelii, vedem că toţi cei bolnavi mergeau la El pentru a atinge aceeaşi poală. Înseamnă că nu a fost numai femeia aceea, ci toţi cei bolnavi făceau aceasta.

Bolnavii Îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei Lui. Şi toţi câţi s-au atins s-au vindecat. (Matei 14.36).

Aşadar ce este poala acestei haine? Acesta este numai un exemplu, deoarece prin faptul că biserica s-a îndepărtat de rădăcinile sale, a pierdut multe lucruri, printre care şi acesta. Dar ce este această poală a hainei Sale?

Cuvântul folosit în limba greacă este „Kraspedon” şi înseamnă „capătul, marginea, colţul sacru al hainei.” De fapt, ei atingeau marginea hainei Sale, capătul sfânt, franjurile, adică „Kraspedon”.

Dar ce este cu acest „Kraspedon”? Dumnezeu le-a poruncit evreilor s-o poarte şi avea patru colţuri. Astfel, când Mesia umbla printre oameni avea această haină cu patru colţuri şi franjuri ce puteau fi atinse. Cuvântul ebraic pentru „Kraspedon” este „Kanaph” şi înseamnă „aripi”, făcând referire la aripile heruvimilor care se aflau deasupra Chivotului din Sfânta Sfintelor. Acest cuvânt se regăseşte în Biblie. Unde? În Sfânta sfintelor, pentru că Dumnezeu a spus în Exod 25.20:

Heruvimii să fie cu aripile întinse pe deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispăşirii, şi cu feţele întoarse una spre alta; heruvimii să aibă faţa întoarsă spre capacul ispăşirii”. Acest cuvânt este folosit pentru a descrie ambele situaţii. Aşadar, cuvântul folosit pentru a descrie aripile este folosit şi pentru a descrie haina Sa, ceea ce înseamnă că El purta o Kanaph adică Aripi, ca şi aripile heruvimilor. Aripile heruvimilor păzeau prezenţa lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că Mesia este prezenţa lui Dumnezeu, iar în jurul Lui sunt aripi. Câte aripi? Patru. Câte aripi aveau heruvimii? Patru. El este prezenţa lui Dumnezeu care umbla printre noi. Unde erau aşezaţi heruvimii? Pe capacul ispăşirii. De aceea primeau oamenii îndurare. Ei îi atingeau, atingeau aripile şi primeau har, binecuvântare, vindecare; prin faptul că atingeau aripile lui Dumnezeu, ei primeau toate binecuvântările lui Dumnezeu.

Dar taina merge mai adânc. Ce a pus Dumnezeu ca să-l oprească pe om, când acesta a fost izgonit din grădina Eden? Nişte heruvimi: „Astfel a izgonit El pe Adam, şi, la răsăritul grădinii Edenului, a pus nişte heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii.” (Geneza 3.24).

Heruvimii au aripi. Iar aripile heruvimilor înseamnă calea înapoi în Eden, înapoi în Paradis, înapoi în vindecare; calea prin care putem scăpa de blestem: dacă-L atingem pe El, blestemul este înlăturat; dacă Îl atingi pe El, este ca şi cum te-ai întoarce înapoi în Eden. Prin El, prin faptul că atingem aripile lui Dumnezeu, blestemul este ridicat şi infirmitatea nu mai există.

Şi mai este o taină: Frumoasa carte a lui Rut. Boaz a văzut-o pe Rut pe câmp şi i-a zis: „Domnul să-ţi răsplătească pentru tot ce ai făcut şi plata să-ţi fie deplină din partea Domnului, Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăposteşti!(Rut 2.12). Cuvântul evreiesc folosit aici pentru aripi este tot cuvântul Kanaph. Rut, care era dintre neamuri, îl găseşte pe Boaz dormind pe câmp, aşa că merge şi se aşează la picioarele lui, iar când el se trezeşte, ea îi spune: „…întinde-ţi poala hainei peste slujnica ta, căci ai drept de răscumpărare.” (în limba ebraică scrie: „Tu eşti Gaalul (se pronunţă GOEL) meu.” (Rut 3.9). Biblia spune că el şi-a pus peste ea haina sa numită Kanaph, aripile. Este folosit acelaşi cuvânt. Când el a făcut aceasta, ea nu a mai fost o străină, nu a mai fost considerată dintre neamuri, ci era un copil al Israelului, prin aripile răscumpărătorului ei.

Mesia umbla cu haina Sa pentru a-Şi întinde aripile; erau aripile lui Dumnezeu, acoperământul lui Dumnezeu, acoperământul lui Boaz. Domnul este Răscumpărătorul, iar cei din afară care vin şi le ating sunt aduşi înăuntru: „…căci Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul este Numele Lui şi Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel.” (Isaia 54.5).

Cuvântul din ebraică pentru Răscumpărător este Gaal (se pronunţă: GOEL). Viaţa ta a fost atât de zbuciumată, dar El o ia şi o răscumpără; ai fost pierdut, dar acum eşti înăuntru, şi nu numai că te răscumpără, dar Se şi căsătoreşte cu tine, apoi devine una cu tine şi face ca viaţa ta să aducă roade. Aceasta înseamnă textul în ebraică: „Tu eşti Gaalul meu (Răscumpărătorul meu)…” iar acest Răscumpărător (Gaal) este ISUS.

Kanaph înseamnă şi colţurile hainei. Ce a spus Dumnezeu despre colţurile pământului Său? „Când vei secera semănăturile din ţara voastră, să laşi nesecerat un colţ din câmpul tău şi să nu strângi ce rămâne de pe urma secerătorilor. Să laşi săracului şi străinului aceste spice. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.’” (Levitic 23.22).

Prin colţurile hainei Sale, Mesia spune că Viaţa Sa este deschisă pentru străin şi pentru nevoiaş, şi mai spune felul în care trebuie să ne trăim vieţile: că nu trebuie să trăim numai pentru noi, ci trebuie să trăim pentru a fi o binecuvântare pentru alţii.

Ultima parte a tainei o avem la sfârşitul Scripturilor evreieşti: „Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii şi tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd.” (Maleahi 4.2). În limba ebraică nu scrie aşa, ci scrie: „…şi tămăduirea va fi sub Kanaphul Său, sub kraspedonul Său.”

Da, este vorba de aripile Sale, şi spune că acolo, la colţurile hainei Sale, care sunt aripile, este vindecarea. Cuvântul ebraic vorbeşte despre haina Sa. El Se va ridica şi vindecarea va fi sub aripile Sale. Oamenii erau vindecaţi prin aripile Soarelui dreptăţii noastre.

Psalmul 17.8 spune: „Păzeşte-mă ca lumina ochiului, ocroteşte-mă, la umbra aripilor Tale.” Aceasta se referă la Kanaph, aceeaşi haină pe care a purtat-o El. Voi vă adăpostiţi sub aripile Mele. Dumnezeu a venit din ceruri pe pământ, în vieţile noastre, ca să-L putem atinge, pentru că El este Dumnezeul care a putut fi atins; nu numai că ne-a atins El pe noi, ci şi noi L-am putut atinge pe El, cu nevoile noastre, cu simţirea neputinţelor noastre. Atinge-L pe Dumnezeu, pentru că sub aripile Sale se află vindecare, salvare, răscumpărare, libertate, binecuvântare; toată binecuvântarea se află sub umbra aripilor Sale.

 

 

Kanaph- haina despre care vorbește rabinul.

 

Lasă un răspuns