Meniu Închide

TOATE LUCRURILE

Print Friendly, PDF & Email

Dumnezeu să vă binecuvânteze în această seară. Este bine să fim aici. Să deschidem Bibliile la Evrei 5.8-9:

măcar că era Fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit.

Și după ce a fost făcut desăvârșit, S-a făcut pentru toți cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice.”

   Domnul să ne binecuvânteze în timp ce privim la Cuvântul Său și cred că El ne va deschide Cuvântul acestei Scripturi.

Vreau să subliniez versetul 8, unde scrie că El a învățat ascultarea. „Deși era Fiu, El a învățat…” Deci, era ceva ce El învăța. Acesta este motivul pentru care aduc un citat în care vreau să intru, din mesajul Cine este acest Melhisedec?, din anul 1965. Eu am citit sau am ascultat aceasta și m-a trimis pe o cale la care mă gândeam. Este un gând simplu, dar pentru mine a devenit foarte adânc. Voi citi din acest mesaj începând de la paragraful 67:

Acum vedem că fiii Duhului Său nu au intrat încă în forma trupului Cuvântului. Dar o teofanie; acest trup este supus Cuvântului și serios, și așteaptă cu zel schimbarea trupului. Acum, diferența dintre El și voi, ca Fiu, vedeți, El a fost la început Cuvântul, un Trup en morphe, în care a venit și a trăit în Persoana lui Melhisedec. Apoi, mai târziu, nu am mai auzit nimic despre Melhisedec, pentru că a devenit Isus Hristos. Melhisedec a fost Preot, dar a devenit Isus Hristos. Voi ați ocolit aceasta deoarece în forma aceea, El a știut toate lucrurile dar voi încă nu ați fost niciodată în stare să le cunoașteți.”

Astfel, am început să caut acea formă în care El știa toate lucrurile. Isus nu a ocolit această Teofanie, El a venit cu Teofania Lui, așa că știa toate lucrurile. Am început să mă uit la aceasta și am numit tema din această seară, Toate lucrurile.

Mai departe, în același mesaj, profetul spune:

Voi ați venit ca Adam și ca mine, voi ați devenit din atribute, trup, ca să fiți ispitiți. Dar când această viață de aici de termină, „Dacă acest cort pământesc se dizolvă, noi avem deja unul care ne așteaptă acolo unde mergem.” Acesta este Cuvântul. Atunci putem privi înapoi să vedem ce am făcut. Acum nu înțelegem, noi nu am devenit niciodată Cuvântul, ci am devenit omul trupesc, nu Cuvântul. Dar priviți, o spun clar, voi nu veți fi niciodată Cuvântul, dacă nu ați fost de la început un gând.”

Amintiți-vă că merge de la gând la Cuvânt, la Cuvântul manifestat, Cuvânt exprimat. „…voi nu veți fi niciodată Cuvântul, dacă nu ați fost de la început un gând. Aceasta dovedește predestinarea lui Dumnezeu. Vedeți? Voi nu puteți fi Cuvântul decât dacă sunteți un gând. Trebuia să fiți mai întâi în gândul lui Dumnezeu. Dar vedeți, ca să rezistați ispitei, a trebuit să ocoliți teofania, a trebuit să veniți aici jos, în trup ca să fiți ispitiți prin păcat. Apoi, dacă ați rezistat, „Toți aceia pe care Mi i-a dat Tatăl, vor veni la Mine, și Eu îi voi învia în ultima zi.” Vedeți? Voi trebuia să fiți la început.”

Profetul ne spune aici, că noi trebuia să ocolim teofania noastră, pentru că în această formă, El știa toate lucrurile. Astfel, noi nu am putut veni știind toate lucrurile, deoarece trebuia să fim ispitiți de păcat. Deci, a trebuit să venim astfel ca să fim ispitiți de păcat. Dar Isus nu a ocolit aceasta. El a venit de multe ori cu noi în acea formă. El știa toate lucrurile.

Sunt două Scripturi la care m-am uitat și un citat, care m-au determinat să pun această întrebare, pe care v-o spun imediat. Să mergem împreună la Matei 24. Aici, ucenicii I-au pus lui Isus trei întrebări, iar El a răspuns, dar când a ajuns la ultima, a spus:

Despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni; nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.”

Fratele Branham s-a referit la această Scriptură în mesajul Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită, și a spus:

Marea Taină a lui Dumnezeu, despre cum, este un secret. El a ținut-o secretă, nimeni nu știa nimic despre ea. Nici măcar îngerii nu au înțeles-o. Vedeți? El nu a descoperit-o. De aceea, sub Taina a șaptea, când a fost deschisă Pecetea a șaptea, acolo era tăcere. Când Isus era pe pământ, ei au vrut să știe când va veni El, dar el a spus: „Nici Fiul Însuși nu știe când se va întâmpla.” Vedeți? Dumnezeu are toate acestea pentru El Însuși. Este un secret.”

Am ascultat citatul și am citit versetul, apoi m-am gândit: El nu a ocolit Teofania, ci a venit cu Teofania Lui și știa toate lucrurile, dar fratele Branham a spus că era ceva ce El nu știa. Scriptura spune că El a învățat ascultarea, așa că m-am gândit: Ce înseamnă a cunoaște toate lucrurile? Poate că a ști toate lucrurile, nu înseamnă ceea ce cred eu că înseamnă. Poate că a ști toate lucrurile ar putea însemna ceva diferit de ceea ce cred eu că înseamnă a cunoaște toate lucrurile, deoarece fratele Branham a spus că era ceva ce El nu știa; Fiul nu știa, ci doar Tatăl știa.

Haideți să mergem la încă o Scriptură din Luca2.41-52:

Părinții lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la praznicul Paștelor.

Când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul praznicului.

Apoi, după ce a trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Isus a rămas în Ierusalim. Părinții Lui n-au băgat de seamă lucrul acesta.

Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie, și au mers cale de o zi și L-au căutat printre rudele și cunoscuții lor.

Dar nu L-au găsit, și s-au întors la Ierusalim să-L caute.

După trei zile, L-au găsit în Templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări.

Toți care-L auzeau, rămâneau uimiți de priceperea și  răspunsurile Lui.

Când L-au văzut părinții Lui, au rămas înmărmuriți, și mama Lui I-a zis: „Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl Tău și eu Te-am căutat cu îngrijorare.”

El le-a zis: „De ce M-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?”

Dar ei n-au înțeles spusele Lui.

Apoi S-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret, și le era supus. Mamă-Sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei.

Și Isus creștea în înțelepciune, în statură, și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.”

Aceasta este încă una din acele afirmații: „Și Isus creștea în înțelepciune, în statură, și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.”

Acum, noi știm cine este acest Melhisedec, știm că Isus Hristos nu Și-a ocolit Teofania, ci a venit cu Teofania Lui. De asemenea știm că noi nu am putut veni așa, pentru că în acea formă am fi știut toate lucrurile. Isus Hristos a venit așa, și știm că la doisprezece ani, S-a întors de la Ierusalim la Nazaret cu părinții Săi pământești, și le era supus. Apoi ni se spune că El a crescut în înțelepciune, că a învățat ascultarea, iar fratele Branham spune că era ceva ce Fiul nu știa, ci numai Tatăl. Totuși, știm că El știa toate lucrurile. Credem că El știa toate lucrurile? Eu spun că El știa toate lucrurile; sau dacă aș putea spune așa, El știa tot ce trebuia să știe. Amin? Știa toate lucrurile importante. Poate că nu știa fiecare detaliu, toate faptele, toate cifrele și informațiile, dar El știa toate lucrurile.

Când te uiți la El în Templu, la doisprezece ani, Isus știa Cine era Tatăl Său. El știa Cine este Tatăl Său. Nu există nici o Scriptură sau vreo referință a Scripturii, că Isus a primit vreodată o vizită îngerească, un mesager ceresc care să-I spună Cine este Tatăl Său; El doar știa Cine este. El știa Cine este Tatăl Său, și dacă știa cine este Tatăl Său, știa și cine este El; știa că este Fiul lui Dumnezeu. El știa care era lucrarea Tatălui Său, pentru că a spus: „Eu trebuie să Mă ocup de lucrarea Tatălui Meu.” Deci, El știa cine era Tatăl Său, știa cine era El, știa care era lucrarea Tatălui Său, și a știut să împartă corect Cuvântul pentru că atunci când a vorbit cu cărturarii, cu teologii, toți au fost uimiți de înțelegerea Cuvântului. El le punea întrebări, îi asculta și le răspundea, și toți rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile Lui.

Cu siguranță știm că Isus era Cuvântul și că Isus cunoștea Cuvântul. Când avea doisprezece ani, El știa Cuvântul, dar cine L-a învățat Cuvântul? Care mesager a venit la El? Cine era Isus și cine de Cine a fost învățat? El știa toate lucrurile, nu Și-a ocolit Teofania. Credeți aceasta?

Când mă uit la aceasta, îmi dau seama că El știa cine este, știa cine era Tatăl Său și știa care era lucrarea Tatălui Său; El știa Cuvântul, știa toate lucrurile. Și dacă știi aceste lucruri, nu ai nevoie de toate faptele, pentru că știi toate lucrurile. Nu trebuie să știi dacă va ploua mâine, nu trebuie să știi ce se va întâmpla mâine cu contul tău bancar; nu trebuie să știi ce se va întâmpla în viața ta, ci tot ce trebuie să știi, este să știi „toate lucrurile.” Și dacă știi toate lucrurile, totul este bine.

Dacă știi cine ești, cine este Tatăl tău, dacă știi care este lucrarea Tatălui tău și care este scopul tău în viață, dacă știi Cuvântul pentru ziua ta, atunci și tu știi toate lucrurile. Amin? Atunci nu ai nevoie să știi: „Doamne, ce se va întâmpla mâine în situația aceasta? Ce se va întâmpla mâine?” Tu nu trebuie să știi toate amănuntele pentru că toate lucrurile pe care le știi, îți spun că tu slujești scopului lui Dumnezeu și că ai un Tată care veghează asupra ta, iar Cuvântul Său ți-a dat făgăduințe pe care le poți aplica și știi că mâine va fi bine. Amin? În orice situație ajung, știu că va fi bine și nu am nevoie să știu toate detaliile; trebuie să știu doar toate lucrurile. Eu am nevoie să știu de unde am venit, Cine este Tatăl meu, cine sunt eu, unde merg și care este scopul lui Dumnezeu în această zi. Dacă știu aceasta, știu suficient pentru a birui fiecare furtună, știu suficient pentru a depăși fiecare încercare, știu suficient ca să nu fiu învins niciodată de diavolul. Ce altceva mai vrei să știi?

Dacă știi cine ești, de unde ai venit, Cine este Tatăl tău, unde mergi, care este scopul tău aici și care este interpretarea corectă a Cuvântului, ce altceva mai trebuie să știi? Eu aș spune că știi toate lucrurile.

Să privim aceasta în Scriptură. Să ne uităm la Ioan 4. Când încep să cuget la aceasta, când mă gândesc la lucrurile pe care le-a spus fratele Branham din Scripturi și la Viața lui Isus Hristos, la faptul că El nu a ocolit Teofania Sa, îmi dau seama că a cunoaște toate lucrurile, nu este ceea ce am crezut înainte că înseamnă a cunoaște toate lucrurile. Definiția mea, interpretarea mea cu privire la a cunoaște toate lucrurile, era greșită și trebuia corectată.

Să deschidem Biblia la Ioan 4.19:

Doamne,” I-a zis femeia, „văd că ești Profet.”

Așa cum știm, aici avem de-a face cu femeia de la fântână, cu femeia samariteană. Isus a trebuit să treacă prin Samaria. El a luat intenționat acel traseu, a fost nevoie să treacă pe acel drum pentru că trebuia să se întâlnească cu femeia de la fântână. Astfel, El a început să-i discearnă viața, iar ea a spus: „Văd că ești profet.” Apoi, în versetul 20, ea a spus:

Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii.”

„Femeie,” i-a zis Isus, „crede-Mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim.

Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci Mântuirea vine de la Iudei.

Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr; fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl..

Dumnezeu este Duh, și cine se închină Lui, trebuie să I se închine în Duh și în Adevăr.”

„Știu,” I-a zis femeia, „că are să vină Mesia (căruia I se zice Hristos), când va veni El, are să ne spună toate lucrurile.”

Ce i-a spus Isus? El a început să-i spună care era locul corect de închinare, a început să-i spună ziua și ceasul în care trăia ea, El a început să-i deschidă ochii, și atunci, ea a zis: „Când va veni Mesia, care este Hristos, El ne va spune toate lucrurile.” Amin? Întrebarea care se ridică, este dacă Isus le-a spus absolut toate lucrurile. S-ar putea să nu le fi spus toate lucrurile, așa cum înțelegem noi că înseamnă toate lucrurile. El le-a spus toate lucrurile pe care trebuiau să le știe pentru a-și identifica ziua lor și pentru a se identifica pe ei înșiși. Dacă puteau identifica ziua în care trăiau, puteau să-L identifice pe El și credința pe care au primit-o; puteau să se identifice pe ei înșiși, apoi puteau cunoaște toate lucrurile.

Așadar, femeia a spus: „Când va veni Mesia, care este Hristos, El ne va spune toate lucrurile.” Isus a zis: „Eu, Cel care vorbesc cu tine, Sunt EL.” Eu sunt Cel care îți  spune toate lucrurile.

Fratele Branham ne-a spus că și femeia de la fântână și-a ocolit teofania. Ea trăia o viață îngrozitoare, avusese cinci bărbați, și cel cu care trăia atunci, nu era bărbatul ei, deci, era o femeie imorală, avea o reputație rea, o identitate rea, o reputație rea în oraș, și cine știe cum se vedea ea sau ce simțea despre ea însăși; dar Isus a trebuit să treacă pe acolo pentru că trebuia să-i spună ceva acelei femei, deoarece ea înțelegea greșit cine era ea, avea o înțelegere greșită despre viață și o înțelegere greșită despre închinare; dar avea să vină Isus și să-i dezvăluie toate lucrurile. El a început să-i spună toate lucrurile prin care ea putea să iasă din viața în care se afla și să intre la Viață; să cunoască persoana care era cu adevărat identitatea ei, care era mascată, ascunsă, era o taină din cauza tuturor faptelor, a informațiilor și detaliilor din viața ei. Dar nu aceea era ea; ei îi lipseau principalele detalii sau informații ale vieții ei, care i-au fost ascunse pentru că și-a ocolit teofania și a venit pe pământ cu amnezie spirituală. A fost nevoie de acea întâlnire cu Cuvântul Viu care urma să spargă acea amnezie, astfel încât, ea să poată identifica ce erau cu adevărat toate lucrurile pe care urma să le facă, toate informațiile de care avea nevoie.

Fratele Branham a început să le spună în mesajul Hristos identificat în toate epocile:

Priviți la acea femeie micuță. Vedeți, ea căzuse din gândurile lui Dumnezeu…” A căzut din gândurile lui Dumnezeu? Ea a ocolit teofania ei. Ea a fost un gând al lui Dumnezeu care era acum în trup; a fost un gând al lui Dumnezeu care era acum într-un trup de carne; dar ceea ce ea știa Acolo, era întuneric pentru ea, aici. „Ceea ce știa,” pentru că și-a ocolit teofania și a venit din gândurile lui Dumnezeu direct în trup de carne; când a venit în trup, deși făcea parte din gândurile lui Dumnezeu, acea parte era întunecată pentru ea acum, în carnea ei umană, și în experiența ei umană. Dar Dumnezeu avea să vină și să lumineze acea parte, urma să-i dea o descoperire care să trezească Sămânța ce se afla în interiorul ei, astfel încât, să știe toate lucrurile pe care trebuia să le știe.

Priviți la acea femeie micuță. Vedeți, ea căzuse din gândurile lui Dumnezeu, Ea putea să fie răscumpărată, era un atribut, ea avea o reprezentare în cer…”

Deci, deși căzuse din gândurile lui Dumnezeu  și acum trăia în trup de carne, încă avea o reprezentare în cer. Ceva o reprezenta în cer. Ea era un gând care acum era în trup de carne, dar avea o reprezentare în cer. Acum gândul și trupul erau învăluite în întuneric și ea nu știa cine era, de unde venea; nu știa Cine era Tatăl ei și care era scopul vieții ei pe pământ; nu știa toate acestea, dar avea o reprezentare în cer și acum Cuvântul pentru timpul ei, a venit la ea.

În continuare, citim:

S-a întors. Uitați-vă la diferența dintre ea și acei predicatorii. Preoții și predicatorii, când L-au văzut, au spus: „Ei bine, Bărbatul acesta este un ghicitor.” Ei nu știau Cuvântul.”

Voi puteți lua această femeie de la fântână și s-o comparați cu acei farisei, cu preotul ei, și ați putea întreba: „Cine cunoștea Cuvântul?” Dacă ați merge prin testare, prin intelect și educație, ați spune că această femeie nu știe Cuvântul, și toți acei preoți știu Cuvântul; dar fratele Branham a spus că ei nu știau Cuvântul, pentru că atunci când au întâlnit Cuvântul, nu L-au recunoscut deoarece ei nu aveau o reprezentare în Cer. Dar femeia avea o reprezentare în Cer. Ei nu erau un gând căzut din gândurile lui Dumnezeu, dar ea a căzut din gândurile lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că a făcut parte din acel Cuvânt. Ea știa Cuvântul dar ei nu cunoșteau Cuvântul; ea nu a trecut niciodată testul, poate nu a reușit niciodată să scrie un eseu, în timp ce ei au avut toată înțelegerea intelectuală, dar nu au cunoscut Cuvântul. Ea a cunoscut Cuvântul pentru că venea din Cuvânt; ea făcea parte din Cuvânt, originea ei a fost în gândurile lui Dumnezeu, și acum stătea aici și aștepta să intre în contact cu Cuvântul, astfel încât, Cuvântul să-i spună toate lucrurile de care avea nevoie  pentru a fi o fiică a lui Dumnezeu; tot ce avea nevoie pentru a ieși din acea viață; toate lucrurile de care avea nevoie ca să trăiască Mesajul pentru ziua ei. 

Vă voi spune ce altceva trebuia să știe. Ce mai trebuia să știe? Ea a spus: „Știu că atunci când va veni Mesia, când va veni Isus Hristos, El ne va spune toate lucrurile,” iar El a zis: „Eu, Cel care vorbesc cu tine, sunt El.” Ce a primit ea? Persoana care îi spunea toate lucrurile. Poate că, toate lucrurile, nu sunt fiecare detaliu; poate că a ști toate lucrurile, nu înseamnă că vei ști ce se va întâmpla mâine sau săptămâna viitoare și următoarea; că vei putea spune sau vei putea face aceea sau cealaltă; poate nu aceasta trebuie să știi; dar poate că mai este totuși ceva despre care trebuie să știi.

Mai departe, în același mesaj, fratele Branham a spus:

Ei nu cunoșteau Cuvântul. Priviți ce a spus ea: „Doamne, văd că ești Profet. Noi nu am mai avut unul de sute de ani, dar știm că atunci când va veni Mesia, El va face aceasta.”

Fratele Branham a spus în Pecetea a patra:

Aici vine Satan cu toate cele patru colțuri ale pământului, cu protestanții și cu catolicii lui; toți împreună mărșăluind înainte până la bătălia de la Armaghedon.”

Vreau să adaug doar o notă secundară. Astfel, când Satan vine la bătălia de la Armaghedon, el nu vine cu tancuri și cu armate, ci vine cu protestanți și cu catolici. Ce credeți că va fi această bătălie de la Armaghedon? Este ca și cum nu ai aduna armate, ci aduni protestanți și catolici. Există un Armaghedon spiritual care are loc.

În continuare, fratele Branham a spus:

Iată că aici vine Isus, coboară cu sfinții înviați, Cuvânt adeverit. Deci, au fost Cuvânt adeverit. Am zis: „Dacă Dumnezeu vorbește și te trimite, El susține ce spui tu. Vedeți? Observați, dacă tu ești un ambasador din Cer, tot Cerul este în spatele tău, iar Cerul constă din Cuvânt.”

Deci, ce este Raiul? Din ce constă Raiul? Din Cuvânt. Înseamnă că, dacă ai Cuvântul, ai Cerul; dacă ai descoperirea deplină a Cuvântului deplin, ce te separă de Rai? Tu ai Cerul, Cerul a fost deschis în această zi. De aceea a fost o ușă deschisă în Cer, pentru că a existat o descoperire a Cuvântului care se deschidea, pentru că Cerul este format din Cuvânt și Cuvântul a fost deschis.

Deci, a fost o mare descoperire care ne leagă de Rai, pentru că știm că la început a fost Cuvântul și Cuvântul a fost cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu; așa că, nu-L despărțiți pe Dumnezeu de Cuvânt. Și dacă aveți Cuvântul, de ce altceva mai aveți nevoie? Dacă aveți descoperirea Cuvântului pentru ziua voastră, de ce mai aveți nevoie? Aceasta este întrebarea, cu aceasta vreau să plecăm în seara aceasta de aici. Când ieșim pe ușă, să spunem: „Prin harul lui Dumnezeu, având o reprezentare în Ceruri, și având o Sămânță înăuntru, am putut primi lucrarea profetică din Maleahi 4, care ne-a spus totul; avem interpretarea corectă a Cuvântului cu legitimare divină; avem Cuvântul, în epoca noastră ni s-au dat toate lucrurile.”

Ieșind pe această ușă, putem spune: „Am toate lucrurile!” Amin? Nu vânez, nu caut, pentru că am primit toate lucrurile, și am nevoie de toate lucrurile  pentru a-mi direcționa întreaga viață; am nevoie de toate lucrurile pe care le-am primit pentru a-mi oferi toate informațiile ca să trăiesc. De ce? Pentru că primim toate lucrurile.

Această femeie a putut să primească mesajul lui Mesia din două motive. Primul era că ea coborâse din gândurile lui Dumnezeu, și al doilea, pentru că avea o reprezentare în Cer. Fariseii și Saducheii aceia nu aveau o reprezentare în Ceruri, iar fratele Branham a spus că ei nu aveau cu ce să creadă, deoarece tu nu crezi cu creierul tău. Ei aveau creier. Tu nu crezi cu domeniul tău emoțional, cu mintea ta, pentru că ei aveau toate acestea; dar acea femeie avea Ceva cu care să creadă, dar ei nu aveau. Ce avea ea și ei nu aveau? Ea avea în interiorul ei o Sămânță Genă a Atotputernicului Dumnezeu și cu Aceasta putea ea să creadă. De aceea ei nu puteau crede, pentru că nu o aveau. De aceea a putut primi ea toate lucrurile.

Deci, noi a trebuit să venim aici neștiind toate lucrurile. De ce am venit neștiind toate lucrurile? Pentru că trebuia să fim ispitiți de păcat. Ce este păcatul? Necredința. Așadar, trebuia să fim ispitiți de necredință și a trebuit să venim neștiind toate lucrurile, pentru că, dacă am fi știut toate lucrurile, nu puteam fi ispitiți de necredință. Astfel, a trebuit să venim cu acea parte întunecată în înțelegerea noastră, în înțelegerea noastră intelectuală umană, ca să putem fi ispitiți de păcat, astfel încât, să poată fi o trezire prin primirea tuturor lucrurilor și o biruință în ziua în care trăim.

Dacă vreodată vom birui în această zi și Îl vom primi pe Mesia pentru ziua noastră, va fi pentru că există două lucruri care funcționează în viața noastră. Primul, este pentru că am coborât din gândurile lui Dumnezeu, și al doilea, pentru că avem o reprezentare în cer. Și dacă ați coborât din gândurile lui Dumnezeu și aveți o reprezentare în cer, Dumnezeu poate să-ți dea o descoperire a Cuvântului pentru ziua ta. Ce mai vrei altceva? Ce mai căutăm? Ce mai așteptăm? Ce altceva trebuie să biruim? Noi avem tot ce ne trebuie pentru a depăși fiecare situație care ne va apărea în față.

În mesajul Amnezie spirituală, fratele Branham a spus:

Voi care vreți Duhul Sfânt, voi care vreți acea experiență, aceasta nu este o senzație emoțională. Voi vreți Duhul Sfânt, Viața, Germenul Vieții este înăuntrul vostru și vreți să scăpați de această amnezie care v-a făcut așa ca să nu vă puteți identifica. Voi nu ați știut unde stați, nu ați știut cine sunteți; haideți să scăpăm chiar acum de aceasta.. Aici este o naștere din nou pentru voi, o naștere reală, originală.”

Ce face nașterea din nou? Însuflețește Sămânța care se află înăuntrul tău și aduce la viață puterea de credință care este în interiorul tău, puterea de a crede Cuvântul lui Dumnezeu, de a acționa conform Cuvântului și de a primi toate lucrurile. Amin.

Vreau să mai citesc câteva lucruri. În mesajul Cine este acest Melhisedec?, fratele Branham spune:

Apoi, după ce ați recunoscut  că tocmai Cuvântul lui Dumnezeu este Hrana vulturilor, ați lăsat celelalte lucruri și ați fost formați în imaginea vie a Dumnezeului celui viu. Voi ați auzit de la teofania voastră.”

Această afirmație este atât de interesantă pentru mine! Dacă eu pot auzi de la teofania mea, înseamnă că am o teofanie; și dacă am o teofanie, am o reprezentare în cer; și dacă am o reprezentare în cer, atunci am coborât din gândurile lui Dumnezeu. Și dacă am coborât din gândurile lui Dumnezeu, fac parte din gândurile lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că fac parte din Cuvânt; înseamnă că nu pot fi pierdut, înseamnă că nu pot rata aceasta, înseamnă că nu pot fi lăsat în urmă, și aceasta pentru că sunt predestinat, sunt parte din Dumnezeu, fac parte din acel Cuvânt și toate cerurile sunt făcute din Cuvânt. Și ce sunt credincioșii? Cuvintele din Carte. Ce este în cer? Cuvântul! Cine este Cuvântul? Credincioșii!

Tu ai auzit de la teofania ta. Ascultați, eu sunt tot mai entuziasmat zi de zi de acest lucru, pentru că fără aceasta nu există nădejde pentru noi; fără aceasta nu am fi primit niciodată Mesajul. Profetul a spus: „…după ce ați recunoscut că tocmai Cuvântul lui Dumnezeu era Hrana vulturilor, ați lăsat celelalte lucruri.” V-ați întors de la orice altceva și ați început să mâncați Hrana vulturilor; ați recunoscut că nu este nimic acolo, nimic acolo, nimic acolo. Noi am auzit Cuvântul lui Dumnezeu și am știut că este Hrana vulturilor, așa că ne-am întors de la orice altceva și am început să ne hrănim cu această Hrană. „…ați lăsat celelalte lucruri și ați fost formați în imaginea Dumnezeului celui viu. Voi ați auzit de la teofania voastră. Dacă acest trup pământesc se va dizolva, noi avem altul care ne așteaptă.” Laudă lui Dumnezeu!

Ascultați, dacă eu am auzit de la teofania mea când am primit acest Mesaj, atunci trebuia să am o teofanie înainte de a primi Mesajul. Și vă voi spune că atunci am avut o reprezentare în cer.

În mesajul Calea dată de Dumnezeu pentru vindecare, din anul 1954, fratele Branham spune:

Acum, noi putem predica Cuvântul, putem explica Cuvântul, dar tu trebuie să primești Cuvântul. Aceasta este ceea ce o stabilește; aceasta îi dă foc, frate. Când primești descoperirea, ceva alunecă din lumea nevăzută de Acolo și se rostogolește în jos, printr-un canal tainic, undeva în sufletul tău care spune: „Acum văd!” Amin.”

„Ceva alunecă din lumea nevăzută de Acolo, se rostogolește în jos printr-un canal tainic undeva în sufletul tău care spune: „Acum văd!” Ce a adus descoperirea? Există un canal tainic și ceva din lumea nevăzută se rostogolește în jos, prin acel canal tainic și cade în sufletul tău ca să aducă o descoperire, așa că spui: „Acum văd.” Deci, cum ai văzut-o? Când ai văzut că aceasta era Hrana vulturilor, ai auzit de la teofania ta. Teofania ta este la celălalt capăt al canalului tainic; iar la acest capăt al canalului tainic este Sămânța Genă a lui Dumnezeu; gândul lui Dumnezeu, ceva din gândul lui Dumnezeu a coborât aici, iar la celălalt capăt al canalului tainic fiind teofania, și aceștia doi împreună hrănesc sufletul tău cu toate lucrurile.

Să mergem la Matei 18.10. Acest lucru mă emoționează.

Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că în ceruri, îngerii lor privesc mereu Chipul Tatălui Meu care este în ceruri.”

Despre ce micuți vorbește aici? El nu vorbește despre copii mici, ci vorbește despre micuții Împărăției, care cred; despre orice micuț, „care crede în Mine.” El vorbește despre credincioși. Amin? Așadar, El vorbește despre credincioși. „Să nu jigniți pe niciunul dintre acești micuți pentru că îngerii lor văd de-a pururi Chipul Tatălui Meu care este în ceruri.”

În mesajul Întrebări și Răspunsuri, din anul 1964, cineva a scris:

Explică-ne despre îngerul fiecărei persoane care rămâne cu ei de la naștere până la moarte.” Și fratele Branham a spus: „Este o întrebare foarte bună.” Apoi, mai jos, el citește încă odată: „Explică-ne despre îngerul fiecărei persoane care rămâne cu ei de la naștere…” Acum, dacă observați aceasta este destul de adânc. Eu nu am luat niciodată aceasta…o parte din aceasta este scrisă cu litere de tipar, iar cealaltă este scrisă cu creion sau pix.

Acum, există un înger, dar acest Înger la Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El. Vedeți? Acum, nu este promis că păcătoșii au îngeri…” Așadar, vorbim despre un alt fel de îngeri. Amin?

…nu este promis că păcătoșii au îngeri, numai cei răscumpărați au îngeri. Ați știut aceasta? Îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El. Acum, îngerii sunt mesageri. Vreau să observați  că Aceasta este atât de perfect și vă voi dovedi predestinarea.”

Faptul că numai cei răscumpărați au îngeri, vă dovedește predestinarea. Îngerii acestor micuți ai Împărăției, privesc de-a pururi Fața Tatălui, așa că în interiorul credinciosului, în suflet, există un receptor, un loc al lui Dumnezeu pentru a primi descoperirea, iar când ai primit descoperirea că Aceasta este Hrana vulturilor, ai lăsat totul pentru că ai auzit de la teofania ta. Așadar, undeva există o reprezentare a ta care vede Chipul Tatălui, ceea ce înseamnă că, cu acea reprezentare nu este nimic ascuns, nu este nimic întunecat, pentru că reprezentarea aceea poate vedea Fața Tatălui. Și dacă credința Tatălui îi este descoperită acelui înger…Laudă lui Dumnezeu! Fratele Branham a spus: „Îngerii sunt mesageri.” Ce mesaj transmit ei și cui? Pentru că îngerii sunt mesageri. Primiți voi vreun mesaj? Amin. Există vreo descoperire care vine asupra acestui Cuvânt descoperit în timpul sfârșitului? Laudă lui Dumnezeu! Noi avem o reprezentare în cer. Sunt atât de bucuros că există un canal tainic undeva, așa că se poate rostogoli Ceva din lumea nevăzută și să coboare aici. La fel ca la femeia de la fântână. Ea nu a făcut nimic, nu a trebuit să meargă la școală, nu a trebuit să experimenteze nimic, ci a stat acolo și în timp ce vorbea cu acel Om, a început să primească ce spunea El pentru că Ceva se mișca în interiorul ei. Ea primea Cuvântul, „…pentru că avea o reprezentare în cer,” așa cum a spus fratele Branham.

Eu spun, mulțumesc lui Dumnezeu pentru că undeva există urechi care pot auzi; undeva sunt ochi care pot vedea. Eu am nevoie de mai mult decât aceste urechi, și mai mult decât acești ochi; am nevoie de ceva mai adânc pentru că mulți oameni au auzit, mulți oameni au văzut și totuși nu au crezut. Dar, oh, Doamne! Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ochii care pot vedea și pentru urechile care pot auzi.

În mesajul Lucruri care vor fi, fratele Branham a spus:

Acum, amintiți-vă că acestea sunt numai daruri temporare, în tipuri. Noi știm că Moise a construit un Cort în pustie, sau l-a pregătit. El a spus că a făcut toate lucrurile după ordinea pe care a văzut-o în ceruri. Vedeți? Deci, lucrurile pământești exprimă doar ceea ce sunt lucrurile veșnice. Și dacă acest pământ pe care trăim astăzi, care este atât de grozav, pe care îl iubim și pe care ne place să trăim, să respirăm aerul, să privim florile și alte lucruri, dacă aceasta… Dacă aici este o exprimare, aceasta este muritoare și exprimă ceea ce este veșnic.

Când vezi un copac care luptă și încearcă să trăiască, înseamnă că undeva există un copac care nu trebuie să facă aceasta. Când vezi un om care se luptă aici să trăiască undeva într-un spital pe un pat de suferință; sau cineva într-un accident care se luptă iar moartea îl hârâie în gât, cineva care trage, plânge și țipă pentru viață, ce înseamnă aceasta?  Că undeva există un loc, undeva este un trup care nu se luptă și nu strigă pentru aceasta. Vedeți? El nu o face.

Acum, acestea sunt daruri temporare pentru noi, aceste lucruri doar exprimă că Acolo este un loc unde există unul care este veșnic. Aceasta este ceea ce a spus Isus. El a plecat Acolo ca să ne pregătească locul, trupul acela veșnic pentru noi. Acum, ele doar exprimă că Acolo este unul mai măreț, de același fel, pentru că sunt de același fel.

Acum, amintiți-vă că Biblia spune: „Dacă acest cort pământesc al locuinței noastre se desface, noi avem unul care ne așteaptă deja.” 

Aveți un trup care deja vă așteaptă? V-ați gândit vreodată la teofania voastră? Ați auzit de la teofania voastră? Aveți o reprezentare în cer? Acea reprezentare în ceruri nu este oarbă. Amin? Ascultați, acest trup are simțuri. Este adevărat? Acest trup are simțuri; el poate vedea, poate gusta, poate auzi; dar și teofania are simțuri; și teofania poate vedea, și teofania poate auzi.

Sunt atât de bucuros că există o teofanie care poate vedea aici și Acolo și are o modalitate de a comunica cu mine aici jos, pentru a-mi comunica aici jos, ceea ce poate vedea Acolo sus. Noi suntem limitați aici, dar avem o reprezentare în cer care poate vedea fața Tatălui; care poate vedea și auzi Adevărul; care poate vedea Realitatea iar eu pot auzi de la teofania mea, așa că spun: „Laudă lui Dumnezeu!” Pot auzi de la ceva ce există Acolo, ceva care poate vedea și auzi. Eu nu mă bazez numai pe ceastă dimensiune, nu mă bazez numai pe atributele fizice pe care le am în trupul fizic pământesc sau în tărâmul spiritual, pentru că există o altă parte din mine care poate contacta Ceva, Undeva. Eu nu înțeleg cum funcționează, dar am primit-o, prieteni. Eu am fost destinatarul acestui canal tainic. Cum funcționează? Nu știu cum s-o descriu, și poate aș descrie greșit acum; nu știu cum s-o spun, dar tot ce știu este că am auzit de la teofania mea. Știu sigur că Acolo în cer, trebuie să fie o reprezentare a mea, iar în suflet să fie Ceva care se poate conecta cu acea reprezentare din cer, și ne poate aduce la descoperirea tuturor lucrurilor. Ce descoperire aduce?  Aduce descoperirea despre cine ești cu adevărat, Cine este Tatăl tău; îți aduce descoperirea Cuvântului. Corect? Apoi Îți arată care este scopul tău în această viață. Descoperirea Cuvântului face toate aceste lucruri.

Aș vrea să spun așa cum mai spus: de ce altceva mai avem nevoie? Când încep să mă gândesc la acest subiect, când mă gândesc că a trebuit să ocolim teofania ca să fim ispitiți într-un tărâm al necredinței ca să luăm poziție pentru Cuvânt, mă gândesc că Dumnezeu a știut cum să aducă descoperirea pentru fiecare dintre noi.

El ne-a adus un Cuvânt desăvârșit în această zi și ne-a descoperit Taina care era ascunsă în partea din spate a minții Sale încă înainte de întemeierea lumii. La deschiderea Peceților, El ne-a deschis Cuvântul, iar fratele Branham a spus: „Biblia mea a devenit o Carte nouă pentru mine.” Pecețile au fost luate de pe Cuvântul lui Dumnezeu; tărâmul  ceresc a fost deschis și a fost o chemare de a merge mai sus ca să vedem aceste lucruri. Și eu spun: „Ce altceva vrem? Poate fi altceva pe care să ne concentrăm? La ce altceva vrem să ne uităm și ce altceva trebuie să biruim?”

Când încep să mă gândesc la aceste lucruri, eu spun: „Nu am nevoie să știu ce se întâmplă în toată lumea; nu am nevoie de toate informațiile; nu trebuie să știu despre fiecare bombă care a fost aruncată în Ucraina, nici ce oraș a fost lovit sau câți oameni au murit; eu nu trebuie să știu toate acestea, pentru că tot ce trebuie să știu, mi-a fost dat în Mesaj; tot ce trebuie să știu este acest Cuvânt al lui Dumnezeu care a fost descoperit. Nu trebuie să caut alte informații sau alte lucruri, ci tot ce trebuie să urmăresc cu toată inima mea, este acest Mesaj care mi-a fost dat, acest Cuvânt care a fost descoperit. Astfel, fiecare obstacol pe care îl voi întâlni, este explicat prin Cuvânt; tot ce se întâmplă în lume, este explicat în Cuvânt.

Diavolul încearcă în mod constant să ne distragă atenția cu tot felul de informații pe care ni le oferă, dar aceste informații nu sunt „toate lucrurile,” faptele și detaliile. Informația nu este totul și nu se poate adăuga la „toate lucrurile,” toate acestea sunt carne de tun. „Toate lucrurile” sunt Cuvântul și Cuvântul este „toate lucrurile.” Cuvântul este tot ceea ce este; Cuvântul este viața mea.

Așadar, eu nu am nevoie de știri pentru a-mi da seama de viața mea. De fapt, nu am nevoie de atât de multe lucruri cât am simțit că am nevoie în viață și nu am nevoie să știu atât de multe lucruri cât am crezut că trebuie să știu pentru a avea succes în viață. Eu mi-am dorit să știu multe lucruri și am vrut să învăț. Știți, una din problemele mele este că îmi place să cercetez, îmi place să citesc, îmi place să cercetez lucrurile, dar nimic din toate acestea nu mă ajută pentru scopul meu în această viață; nimic nu mă ajută să mă mișc în Programul lui Dumnezeu. Singurul lucru de care am nevoie este acest Cuvânt. Cuvântul este totul pentru mine; Cuvântul este „toate lucrurile.”

Isus a putut cunoaște „toate lucrurile,” și a putut învăța; El cunoștea „toate lucrurile,” dar creștea în înțelepciune; El putea cunoaște „toate lucrurile,” și să spună că numai Tatăl știe când va veni Fiul omului; dar El știa „toate lucrurile.”

Cineva ar putea întreba: „Ce se va întâmpla în situația aceasta? Ce crezi că se va întâmpla cu toate aceste circumstanțe din lume?” Iar tu poți spune: „Nu știu.”, dar poți cunoaște „toate lucrurile,” pentru că tu știi „toate lucrurile” reale.

Acum câteva săptămâni am vorbit despre voi, știți, despre felul în care Dumnezeu mi-a vorbit despre telefonul meu și despre timpul petrecut pe telefon, și mi-am dat seama că există fapte, informații, detalii; există povești, apoi există  părerea tuturor atașată la acestea. Există o poveste despre ceea ce se întâmplă în economie și toată lumea are o opinie; există o poveste despre mersul războiului și toată lumea are o părere, dar vă spun că totul este carne de tun. Totul este înțelepciunea omului și totul este un non sens și nu este ceea ce am nevoie. Nici una din toate acestea nu a coborât pe acel canal tainic, ci toate au venit printr-un canal digital. Canalul digital aduce minciuni dar canalul tainic aduce Adevărul. Eu vreau să fiu conectat la canalul tainic; eu vreau să primesc informații dar nu din aceste surse digitale. Există o singură Sursă pe care vreau s-o primesc, este Sursa care îmi aduce descoperirea Cuvântului, deoarece Cuvântul este „toate lucrurile,” pentru mine.

Dacă vom birui, vom birui prin Cuvânt; dacă vom avea victorie, o vom avea prin Cuvânt; dacă Dumnezeu ne eliberează vreodată, va fi prin Cuvânt; dacă vom trece vreodată peste ceva, o vom face prin Cuvânt.

Când fratele Branham a ajuns la sfârșitul slujbei sale, a început să spună că stabilizatorii au fost puși pe corabie. Ce? Eu nu am văzut stabilizatori. Cum arată? Ce formă au și despre ce corabie vorbea? Spiritual, stabilizatorii au fost puși pe corabie. Ce a venit prin slujba sa? Cuvântul, și când Cuvântul a fost descoperit, stabilizatorii au venit pe corabie, pe vas. Și el a spus că va fi înălțat peste fiecare val. Vedeți că vine vreun val? Nu vă faceți griji, stabilizatorii sunt pe corabie. Vedeți probleme la pregătire? Nu vă faceți griji, stabilizatorii sunt puși pe corabie.

Noi ne confruntăm cu vremuri de incertitudine, cu atât mai mult cu cât nu am mers niciodată pe acest drum înainte, și încercăm să obținem cât mai multe informații despre aceasta, dar ni s-au oferit deja toate informațiile de care avem nevoie. Eu cred că dacă am petrece timpul căutând Mesajul pe cât de mult timp petrecem căutând răspunsuri pe alte surse, Dumnezeu ne-ar da răspuns la toate problemele noastre. Să petrecem timp căutând Scripturile și Mesajul, nu căutând răspunsuri pe internet, nu întrebând prietenii sau căutând concluziile experților. Aceasta ar fi în ordine, dar eu am nevoie de un singur Expert, și Acesta este Domnul Isus care ne-a adus Cuvântul în această zi; Acesta este singurul Expert pe care vreau să-L am, pentru că vreau să primesc mai multe sfaturi pe genunchi decât de la biroul cuiva.

Eu cred că Dumnezeu trebuie să ne desăvârșească și să ne concentreze din nou. Sunt prea multe informații și noi vedem că lumea a intrat în haos și va continua să devină mai haotică, iar eu sunt departe de a auzi o teorie a conspirației. Eu am răbdare cu o mulțime de lucruri, dar nu am răbdare cu aceasta. Toată lumea ascultă pe cineva care crede că știe toate răspunsurile; oh, ei ascultă un bărbat de patruzeci de ani care nici măcar nu poate ține un loc de muncă, totuși, el vine să-ți explice cum funcționează lumea și ce se întâmplă în lume.

Vreau să vă spun că voi nici nu-i cunoașteți pe acești oameni, nu le cunoașteți acreditările și nu știți ce știu și ce nu știu; dar eu știu în Cine cred și știu că Cuvântul pe care mi L-a dat este pur, este nealterat, știu că este perfect, știu că nu va eșua niciodată și știu că această corabie are stabilizatori și va birui orice furtună. Ce trebuie să știu mai mult de atât?

Eu spun clar: „Doamne, ajută-mă!” Mai mult ca oricând doresc să mă concentrez doar pe Cuvânt, pe Hrana mea spirituală care vine din acest Cuvânt, pe timpul pe care-l petrec în Cuvânt și părtășie.

Destul cu lumea! Am terminat cu lumea pentru că eu mă pregătesc să părăsesc lumea, așa că nu vreau să mai petrec timp cu lumea. Nu am nevoie de informațiile lumii, nu am nevoie de răspunsurile lumii pentru că toate răspunsurile mi-au fost date deja în acest Cuvânt descoperit. Tot ce avem nevoie pentru familiile noastre, pentru finanțele noastre, totul ne-a fost descoperit în acest Cuvânt.

Cred că am fi uimiți de ceea ce am găsi în acest Mesaj și în Biblie ca răspuns la întrebări, dacă ne-am petrece timpul cu aceasta.

„Ce să fac în legătură cu situația mea familiară?”

„Ce zici, dacă ai cunoaște Cuvântul?”

„Nu știu unde să mă uit.”

„Ei bine, continuă să citești.”

„În ce parte să mă întorc? Ce mesaj să ascult?”

„Nu știu, nu pot să-ți spun. Citește-le pe toate și în cele din urmă vei găsi răspunsul.”

Femeia aceea mică de la fântână, a trebuit să intre în contact cu Cuvântul pentru ca în interiorul ei să se deblocheze ceva. Cel care i-a deblocat identitatea și i-a luat amnezia spirituală, a fost Cuvântul descoperit. Tot așa, și profetul a început să-și dea seama cine este și a spus: „Eu nu sunt fiul lui Charles și Ella Branham.” Iar femeia de la fântână și-a dat seama că ea nu este o prostituată, „Nu sunt femeia imorală din Samaria, ci sunt o fiică a lui Dumnezeu.” Vă puteți imagina bucuria acelei femei când a înțeles? „Eu nu sunt prostituata imorală a Samariei, ci sunt o fiică a Atotputernicului Dumnezeu.” Nu este de mirare că și-a lăsat ulciorul vechi cu apă la fântână și a alergat înapoi în oraș.

Să mergem împreună la 2Petru 1. Vreau să mai privim la câteva Scripturi. Când privesc la ceea ce ni s-a dat și la potențialul acestui Cuvânt, încep să fiu entuziasmat. Când văd cum lumea intră într-un haos tot mai mare sunt și mai entuziasmat pentru că potențialul este în Cuvântul care ne-a fost dat.

2Petru 1.2-3:

Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos.

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui.”

Să citim încă odată versetul 3: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dat toate lucrurile în ce privește viața și evlavia.” Această Viață, este Viața, ZOE. Așadar, ni s-au dat „toate lucrurile,” care țin de Viața veșnică și evlavie. Ce ne-a fost dat? „Toate lucrurile,” în ce privește Viața și evlavia. Ce altceva ne dorim? Acestea sunt „toate lucrurile,” pe care ni le-a dat.  Ce altceva căutăm?  Eu cred că am găsit ce am căutat, cred că am găsit Sursa tuturor lucrurilor, cred că am găsit „toate lucrurile,” și cred că trebuie să lăsăm ca „toate lucrurile,” să devină totul.

Haideți să deschidem la 1Ioan 2.18-20:

Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și, după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști; prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă.

Ei au ieșit din mijlocul nostru dar nu erau dintre ai noștri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi; ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri.

Dar voi ați primit ungerea din partea Celui Sfânt, și știți orice lucru.”

Când Isus a venit la femeia samariteană, aceasta a spus: „Mesia ne va spune toate lucrurile.” Mesia nu le-a spus „toate lucrurile,” iar ei nu au putut răspunde la fiecare întrebare pe care le-a pus-o cineva, ci au trebuit să spună: „Nu știu.” „Dar am crezut că Mesia îți va spune „toate lucrurile.” „El nu mi-a spus aceasta.” Dar aici scrie că tu ai o ungere a Duhului Sfânt…Lăsați-mă să mai citesc odată acest verset: „Dar voi ați primit ungerea din partea Celui Sfânt, și știți „toate lucrurile.” Care sunt „toate lucrurile,” despre care vorbește el? Ioan vorbește despre „toate lucrurile,” pe care le vreau, și singurele lucruri pe care le vreau, sunt „toate lucrurile,” despre care vorbește Ioan.

Sub ungerea Duhului Sfânt, noi avem „toate lucrurile.”

Fratele Branham a spus în mesajul Dumnezeu care este bogat în îndurare:

Acum, noi suntem o parte din Dumnezeu. Voi ați fost întotdeauna dar nu vă amintiți aceasta pentru că ați fost numai un atribut în Dumnezeu, ați fost numai în gândirea Lui. Numele vostru, dacă a fost cândva în Cartea Vieții, a fost pus acolo înainte de întemeierea lumii. El știa ce sunteți.

Eu spun aceasta nu ca să amestec învățătura, ci ca s-o îndrept, pentru ca noi să scăpăm de această frică și teamă. Voi nu știți cine sunteți; voi nu veți fi, ci acum sunteți fiii lui Dumnezeu. Vedeți? Voi ați fost întotdeauna fiii lui Dumnezeu. Când Dumnezeu v-a avut în gândirea Lui la început, o parte din voi, Viața care este acum în voi, a trebuit să fie înainte cu Dumnezeu acolo. Ei bine, înainte ca El să devină material aici, pe pământ, înainte de a exista ceva decât Dumnezeu, voi ați fost unul din atributele Lui. El a știut care va fi numele voastre; a știut ce culoare va avea părul vostru; a știut totul despre voi.”

Ce știa El? El știa totul, știa în ce zi și în ce epocă te vei manifesta; El știa că vei trăi în Lima sau în apropiere de Lima. Nu toți locuiți în Lima; unii sunt destul de norocoși să locuiască în continuare afară din Lima; dar El știa unde veți locui și știa că veți trăi în anul 2022. El cunoștea starea lumii, știa stresul, presiunea și haosul care va izbucni; El știa toate acestea; așa că, v-a dat „toate lucrurile,” de care aveți nevoie în această zi. Cum vi le-a dat? Prin Mesajul orei. Și eu spun: „Mulțumesc, Doamne Isuse, pentru că mi-ai dat „toate lucrurile.” Am primit o ungere a Duhului Sfânt și știm „toate lucrurile.”

Maine, când mergi la servici, să le spui la toți că tu știi totul, sau „toate lucrurile,” nu totul. Eu nu știu tot, dar știu „toate lucrurile.”

Raiul este făcut din Cuvânt, iar eu fac parte din Cuvânt și am primit descoperirea completă a Cuvântului, așa că Raiul îmi este deschis. Nu este atât de tainic.

Într-o zi, când ajung în cer… Cerul este Cuvântul, Cerul este făcut din Cuvânt iar Cuvântul a fost descoperit și tu ești prins în Cuvânt, faci parte din Cuvânt, faci parte din Cuvântul manifestat pentru această zi. Tu ești legat de Cer și ai primit „toate lucrurile.” Eu spun: „Mulțumesc, Dumnezeule, pentru că mi-ai dat „toate lucrurile.” Și vreau să spun că nu am nevoie de nimic altceva.

Această descoperire a Cuvântului a dat veverițe; această descoperire a Cuvântului a fost capabilă să ofere atunci când nu a fost nici o anticipare; această descoperire a Cuvântului a putut să răspundă la întrebările criticilor; această descoperire a Cuvântului a fost capabilă să biruiască totul; această descoperire a Cuvântului a fost dovedită lumii printr-un vas de lut.

El ne-a arătat toate lucrurile pe care trebuie să le biruim în această zi; El ne-a arătat „toate lucrurile,” și cred că nu am putea să-L prețuim suficient; nu cred că putem să-L prețuim la adevărata valoare, și nu cred că putem petrece suficient timp cu El.

Să mergem la 2Corinteni 6, și vom încheia cu această Scriptură. 2Corinteni 6.8. Aici, Pavel face o comparație. Haideți să citim de la versetul 5. El vorbește despre slujba lui și spune:

în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi;

prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută,

prin Cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea;

în slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Suntem priviți ca înșelători, măcar că spunem adevărul,

ca niște necunoscuți, măcar că suntem bine cunoscuți; ca unii care murim și iată că trăim; ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți;

ca niște întristați și totdeauna suntem veseli; ca niște săraci, și totuși îmbogățim pe mulți; ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile.”

În această lume putem părea ca și cum nu am avea nimic, dar noi suntem posesorii tuturor lucrurilor. Ceilalți oameni pot să ne numească ignoranți…Ați fost numiți vreodată ignoranți pentru ceea ce credeți? Totuși, voi sunteți aceia care cunoașteți „toate lucrurile.” Cine este cu adevărat ignorant?

Eu mărturisesc că sunt ignorant în unele lucruri ale lumii, sunt ignorant cu privire la multe lucruri lumești, totuși știu „toate lucrurile.”

Prin descoperirea Mesajului orei, știu cine este Tatăl meu. Tu știi cine este Tatăl tău? Știu cine sunt cu adevărat; știu de unde am venit, tu știi de unde ai venit? Știu unde merg, știu că scopul meu pe pământ este să manifest acest ultim Mesaj, acest Cuvânt; și vă spun, prieteni; voi știți „toate lucrurile.”

Nu trebuie să ne dăm înapoi, nu trebuie să ne înghesuim în față, pentru că știm „toate lucrurile.”  Toate lucrurile ne vor purta prin… stabilizatorii au fost puși pe corabie (vas), nu vă temeți când se ridică valurile; nu fugiți în altă parte să primiți răspunsuri, pentru că nu există alte răspunsuri. Nu încercați să găsiți alte surse cu răspunsuri, pentru că nu există. Răspunsul este Cuvântul, și Cuvântul ne-a fost dat, așa că avem „toate lucrurile.”

Este ca și cum în această lume nu avem nimic, cu toate acestea deținem „toate lucrurile.” Laudă lui Dumnezeu!

Cred că circumstanțele vor ajunge acolo încât, „toate lucrurile” vor deveni singurele noastre lucruri. „Toate lucrurile,” pe care le avem…Dacă ne este luat confortul, dacă siguranța și alte lucruri încep să fie eliminate, „toate lucrurile,” pe care le avem, vor deveni singurele noastre lucruri.

Eu spun: „Doamne, ajută-mă să nu ajung într-un loc în care sunt dezbrăcat și totul este luat înainte ca „toate lucrurile,” să devină totul pentru mine. Mă rog, Doamne, lasă ca astăzi, „toate lucrurile,” să devină totul pentru mine, astfel ca „toate lucrurile pe care le avem să devină toate lucrurile.

Dumnezeu să vă binecuvânteze, prieteni!

Știți, data viitoare când avem nevoie de răspunsuri la întrebări; data viitoare când avem nevoie să știm ce să facem în situația noastră, țineți minte: „Eu am o reprezentare în cer și am Ceva cu care pot primi Adevărul.” Credeți aceasta?

Data viitoare, când lumea va deveni tot mai confuză; data viitoare, când ai nevoie de un răspuns de la Dumnezeu; data viitoare, când trebuie să știi ceva ca să știi ce să faci, cum să acționezi, ce trebuie să faci când ești confuz dar trebuie să rezolvi ceva, amintește-ți: „Eu am o reprezentare în cer și am în suflet Ceva cu care pot primi descoperirea Cuvântului. Voi fi bine și voi continua să sap în acest Cuvânt și să spun: „Doamne, trimite prin acel canal tainic ceea ce am nevoie ca să-mi atingă sufletul.”

Dacă avem nevoie de un răspuns, îl vom primi din Cuvânt pentru că Dumnezeu îl are deja, cu condiția să-I cerem Lui tot ce avem nevoie. Îi mulțumesc! Îl iubiți? Amin.

Ceea ce predicăm în seara aceasta, va deveni mai valoros pe măsură ce trece timpul și va deveni mai mult din viața noastră. Eu spun: „Mulțumesc, Doamne! Acest Cuvânt mă va duce Acasă!” Voi spuneți: „Dar trebuie să știi cum să trăiești în această viață.” Eu sunt mai îngrijorat cum să trăiesc în afara acestei vieți, decât în această viață. Această viață are un mod de a se îngriji de ea însăși, iar eu caut să trăiesc în cealaltă viață. Îmi pregătesc inima și mintea pentru Mileniu pentru că Îl aștept deja cu nerăbdare, am deja un picior dincolo. Nu sunt îngrijorat să am o viață mai bună aici, pentru că viața mea mai bună vine. Eu am renunțat la această viață și mi-am pus toată nădejdea, toată dragostea și toată acțiunea mea în viața care urmează să vină. Să ne rugăm.

Doamne Isuse, Îți mulțumim pentru Cuvântul Tău. Te rog să ne ajuți să realizăm care sunt cu adevărat „toate lucrurile,” pe care ni le-ai dat. Doamne, Dumnezeule, eu doresc mai mult ca niciodată să pun mai mult preț pe lucrurile care contează cel mai mult.

Doamne Isuse, Te rog să mă ierți pentru distragerile pe care le las atât de ușor să-mi iasă în cale, pentru lucrurile asupra cărora se concentrează mintea mea, pentru că mă găsesc meditând asupra problemelor pe care trebuie să le rezolv; Doamne, îmi pare rău pentru aceasta; îmi pare rău pentru că alerg mereu în altă parte pentru un răspuns, când Tu mi-ai dat „toate lucrurile.”

Doamne, Te rog să continui, în timp ce ne hrănim cu acest Cuvânt, să ni-L deschizi în continuare Doamne, și dă-ne descoperirea de care avem nevoie ca să biruim în această oră. Deschide Doamne, Cuvânt cu Cuvânt, și toarnă în noi ceea ce avem nevoie ca să putem sta pe acest Cuvânt, pentru că atunci când toate celelalte  vor eșua, acest Cuvânt nu va eșua niciodată. Dumnezeule, iubim acest Cuvânt și Îți mulțumim pentru El.

Te rog să binecuvântezi această adunare, și binecuvântează-i pe toți copiii Tăi care sunt aici.

Mâine vom pleca în călătorie, de aceea Te rugăm să ai grijă de noi și să veghezi asupra noastră. Te rog, Doamne, să ai grijă și de turmă, să veghezi asupra ei, să binecuvântezi slujitorii care vor sluji în acest loc. Te rog să-i inspiri să predice Evanghelia, să dea hrana adevărată pentru oile Tale, iar când ne vom întoarce acasă, să auzim mărturii minunate din ambele părți.

Ne încredem în Tine, Doamne, în căile Tale și Te rugăm să ne călăuzești în timp ce mergem pe această cale. Îți mulțumim că ne-ai dat acest Cuvânt, în Numele lui Isus Hristos. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.  AMIN.