Meniu Închide

PUTEREA LUI DUMNEZEU DE TRANSFORMARE – Partea a treia

Print Friendly, PDF & Email

Domnul să vă binecuvânteze. Să ne rugăm.

Doamne Isuse, Îți mulțumim pentru acest privilegiu minunat și oportunitatea de a ne aduna din nou împreună. O, cât Îți sunt de recunoscător! În seara aceasta ne-am întors aici, să ascultăm ce ne vei vorbi, Doamne, să ascultăm vocea profetului tău în acest timp al sfârșitului. Doamne, împrospătează Cuvântul Tău în inimile noastre. Domnul și Dumnezeul meu, ajută-mă să realizez tot ce ai vrut să realizezi în seara aceasta. Vreau să spun că tocmai Ți-am cedat întâietatea și Îți permitem să ai libertate, pentru ca acest Cuvânt să intre adânc în inimile noastre și să-Și producă propria Viață. Dumnezeule, ia-ne în mâna Ta, adu-ne în imaginea Ta și fă-ne ca Tine. Te iubim, Tată, și Îți mulțumim pentru această oportunitate pe care o avem și Numele lui Isus Hristos. Amin. Domnul să vă binecuvânteze.

Este foarte bine să fim aici. Amin. Vă mulțumesc că v-ați rugat pentru noi. Am avut un weekend minunat. A fost o perioadă foarte frumoasă în Carolina de Nord. Am vizitat două biserici și am predicat în două biserici diferite pentru doi pastori diferiți, fratele Paul Stewart și fratele Scott Smith, amândoi frați foarte buni, și ne-am simțit cu adevărat minunat, așa că Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ajutorul și harul Său. Să ne întoarcem la Romani 12.1-2:

Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.

Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârșită.”

Domnul să vă binecuvânteze.

Deci, vom continua cu caseta noastră care se va termina în seara asta. Este partea a treia și vom începe din partea de sus a paragrafului 178. Vreau doar să vă reamintesc că acest mesaj a fost predicat în 11 septembrie 1965, în Phoenix, Arizona, într-o dimineață arzătoare de sâmbătă, la micul dejun al Oamenilor de Afaceri ai Evangheliei Depline, la hotelul Ramada. Eu sunt întotdeauna interesat să știu unde a vorbit fratele Branham, ce a predicat, cine este bărbatul care l-a invitat și ce se întâmpla în acel moment, pentru că așa înțelegem că fratele Branham nu a vorbit la întâmplare. Ei au încercat să-l țină departe de această convenție și chiar soțiile conducătorilor au fost împotrivă pentru că nu le-a plăcut predicarea lui. Ei au spus că a fost prea dur pentru femei, dar știm că fratele Williams a fost cel care l-a ținut acolo și l-am auzit vorbind la început. El a fost foarte bun cu fratele Branham și avem acest mesaj pentru că a luat atitudine, așa că suntem recunoscători pentru aceasta.

Nu era ușor, pentru că știți ce s-a întâmplat. El știa că era respins, și de ce era respins, dar cu toate acestea a predicat și puteți vedea cum pătrundem în această ultimă parte a predicii. El chiar și-a revărsat inima și a încercat să atragă oamenii la Hristos, la Cuvânt și să-i scoată din denominațiuni. Deși știa că era respins de acei oameni, inima lui încă striga la ei și mai strigă, oferindu-le o șansă. El nu i-a tăiat, nu i-a smuls, dar a dărâmat sistemul în care sunt prinși. El a încercat să-i tragă pe bătrâni înapoi la Hristos, dar ei spuneau că nu știu, că nu pot vorbi pentru fratele Branham. Dar eu vorbesc pentru mine. Dacă aș fi în situația aceea, ar fi o situație foarte dificilă, dar poți vedea inima lui. Singurul lucru pe care vreau să-l subliniez este că la început am avut cinci întrebări, iar întrebarea a patra a fost: Ce putere are Satan? Și răspunsul a fost că el are putere să deformeze. El nu poate să creeze, dar poate deforma sau perverti ceea ce a creat Dumnezeu.

De asemenea, aș dori să fac o recapitulare de ultima dată, astfel încât să putem fi în același gând și de data aceasta. Prima întrebare pe care am avut-o data trecută a fost: Care a fost scopul lui Satan pentru Eden? Să-și facă propriul Eden. Deci aceasta a făcut el timp de șase mii de ani, iar acum ne aflăm în Edenul lui Satan. Amin. Întrebarea numărul doi a fost: „Ce poate însufleți Cuvântul?” Duhul Sfânt.

Întrebarea numărul 3: Cum a deformat Satan Sămânța originală? Răspunsul este că a stropit-o cu un spray otrăvitor, cu sprayul necredinței. Este important de știut acest lucru pe măsură ce avansăm. Cum a deformat-o? A stropit-o cu o otravă groaznică, a stropit-o cu sprayul otrăvitor al necredinței. Întrebarea numărul 4: „Care este filtrul adevărat al omului care gândește?”. Răspunsul a fost: Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Și întrebarea numărul 5: „Care este lucrarea lui Satan?” Afacerea Satanei este religia. A fost interesant. Ei bine, în seara aceasta vom auzi acest lucru din nou.

Bine, haideți să trecem la întrebările noastre pentru seara aceasta. Întrebarea numărul 1: Care este semnul fiarei în Biblie? Deci, Care este semnul fiarei în Biblie? Întrebarea numărul 2: Ce este alifia pentru ochi? Întrebarea 3: Ce face transformarea? Astăzi vom avea patru întrebări, deoarece aici vom avea un răspuns lung. Vom petrece puțin timp pentru aceasta. Întrebarea 4: Ce respinge necredința?

Așadar, știm că Satan a pulverizat cu sprayul otrăvitor al necredinței; noi știm aceasta, dar vom afla că există un neutralizant pentru acel spray, și care este acel neutralizant. Eu am fost încântat să aflu că ar putea exista o otravă și pentru necredință. Există un neutralizant disponibil pentru acel spray și vrem să știm ce este acel neutralizant, iar în Mesajul din seara aceasta îl vom afla pe măsură ce ascultăm. Vom merge până la sfârșitul benzii, iar la sfârșit, fratele Branham le strigă cu adevărat oamenilor să se pocăiască, să primească Duhul Sfânt și să iasă din sisteme. El cântă și este o atmosferă dulce, așa că am vrut s-o las pentru că s-a terminat într-o atmosferă atât de frumoasă. Așadar, vom asculta tot până la sfârșit, începând cu paragraful 178:

Cain era la fel ca aceștia. El era foarte religios în fapte. Dacă religia pe care o aveți este totul, înseamnă că Dumnezeu a fost nedrept când l-a condamnat pe Cain, deoarece el a fost religios; a fost la fel de sincer şi religios ca şi Abel. Amintiți-vă că el se gândea la Dumnezeu, se închina la Dumnezeu, avea o biserică, a zidit un altar, a adus o jertfă şi s-a rugat, s-a închinat, dar cu toate acestea a fost respins. Priviţi-l pe Esau. El era la fel ca şi Cain. Vedeți?

Religia este afacerea lui Satan. El nu vine să omoare tot adevărul, ci doar să-l contamineze. Aceasta este tot. El nu va ucide totul. Oh, nu comuniștii! Nu, nu! Nu comunismul este Antihristul. Biblia a spus că „dacă ar fi cu putință, el i-ar amăgi chiar şi pe cei aleși.” (Matei 24.24). Nu priviți cortina de fier, ci pe cea purpurie! Ah, ah!

Vedeți, Cain a venit să se închine, dar el avea sămânță falsă, în el era sămânța șarpelui. Șuieratul șarpelui a șuierat peste el, pentru că el era sămânța femeii. Cain cunoștea voia desăvârșită a lui Dumnezeu, dar a refuzat s-o facă. Ați știut aceasta? Satan știe voia lui Dumnezeu, dar refuză s-o facă.

Observați. El a văzut că Dumnezeu a susținut mesajul lui Abel. Vreau să gândiți, să folosiți pentru o clipă Filtrul unui om gânditor. „Dumnezeu a primit mesajul lui Abel, care era corect, dovedind că este Adevărul!” Vă imaginați aceasta? Ah, ah! Mesajul lui Abel a fost primit, iar Cain a văzut aceasta. El știa că Dumnezeu a legitimat acel mesaj corect, dar el nu a putut să facă aceasta. Mândria nu l-a lăsat să facă aceasta. Acesta este adevărul. Mândria nu l-a lăsat să facă aceasta, deși a văzut că Dumnezeu a legitimat mesajul lui Abel.

Astfel, acum pare atât de greu pentru oameni să se smerească pe ei înșiși în fața Cuvântului lui Dumnezeu. Ei nu vor să facă aceasta. Se vor umili pe ei înșiși față de crezul bisericii, sigur, dar nu în fața Cuvântului lui Dumnezeu.

Dacă vreți să găsiți aceasta… am o Scriptură la care mă refer aici. Geneza 4.6-7: „Şi Domnul a zis lui Cain: „Pentru ce te-ai mâniat şi pentru ce ţi s-a posomorât fața?”… „Tu ai auzit numai un mesaj care te-a posomorât. De ce faci aceasta? De ce ţi s-a posomorât fața? Pentru că nu am venit în biserica ta? De ce faci aceasta?” Vei folosi Filtrul unui om gânditor? Vedeți?

Sau, „De ce te uiți așa? Dacă vei face binele; du-te şi fă ca fratele tău! Atunci te voi primi şi te voi binecuvânta. Voi face același lucru şi pentru tine.” Dar el nu a putut face aceasta. „Dacă nu faci aceasta, păcatul necredinței pândește la ușă!”

Acum, ei ne spun: „Zilele minunilor au trecut!”, deși văd bine că Dumnezeu legitimează şi dovedește atât de perfect aceste lucruri pe care le-a făgăduit pentru zilele din urmă; mă refer la Apocalipsa 10 şi Maleahi 4 . Toate aceste lucruri sunt legitimate în mod desăvârșit. Care este cauza, fraților? Ce este greșit? Vedeți?

Aceasta este necredința, care este un păcat. Există un singur păcat şi acesta este necredința. Acesta-i adevărul. Tu nu ești condamnat pentru că bei, fumezi, mesteci, porți pantaloni scurți și faci orice ai face. Nu, nu aceasta te condamnă pe tine. Tu faci aceste lucruri pentru că nu crezi deoarece, dacă ai crede, nu ai face așa ceva. Înțelegeți? Un credincios nu face aceasta. El ia Filtrul unu om gânditor, vedeți, vedeți, sau Filtrul unei femei gânditoare. În ordine. Însă, vedeți voi, păcatul stă la ușă.

Priviți ce a făcut păcatul cu Cain, și aceasta va fi la fel în ziua de azi. Păcatul l-a făcut să se depărteze, să fie un păcătos cu voia. El a fost neascultător de bună voie şi fiecare persoană necredincioasă va fi la fel. După ce a văzut că Dumnezeu a legitimat mesajul lui Abel ca fiind Adevărul, Cain a fost nesupus de bună voie, refuzând să facă la fel. Apoi a trecut linia de despărțire.

 Există o linie pe care tu poți s-o treci. Voi știți aceasta, nu-i așa? („Amin”). Dar el a trecut-o. Lucrătorilor care sunteți prezenți aici și afară, şi voi, cei care ascultați această transmisie prin telefon de-a lungul națiunii, vă dați seama de aceasta? Când vedeți că acesta este Adevărul Scripturii şi nu faceți ce spune El…, oh, veți merge înainte, fiți binecuvântați!

Așa a fost fiecare în Israel! „Ei au trăit chiar în pustie, şi-au crescut copiii, au mâncat mană şi erau binecuvântați, dar cu toate acestea, ei s-au separat pentru veșnicie de Dumnezeu.” Așa a spus Isus. Oh, da! Dumnezeu te va binecuvânta întocmai, dar ești dus. Desigur. Aceasta o spune Biblia, așa a spus El. Observați, voi puteți trece linia de despărțire. Credeți aceasta? („Amin”). Cain a trecut-o.

Haideți să mai privim puțin problema aceasta. Am aici un verset din Evrei 10.26. Să văd dacă îl pot găsi repede. Da, iată-l, Evrei 10.26:

„Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate,

ci doar o așteptare înfricoșată a judecății şi văpaia unui foc, care va mistui pe cei răzvrătiți.”

Aceasta este „Așa vorbește Cuvântul sfânt al Domnului”. Dacă nu credem de bună voie, după ce L-am văzut şi L-au auzit, noi suntem dincolo de linie, și nu va mai fi niciodată iertare pentru aceasta, pentru că ai trecut linia.

Tu zici: „Oh! Dumnezeu încă mă binecuvântează!” Oh, da!

Amintiți-vă Israelul, liniile de graniță. Dumnezeu le-a dat o făgăduință cu privire la Țara sfântă, o țară bună în care curgea lapte şi miere. Moise i-a trimis pe Iosua, Caleb şi iscoadele, să meargă acolo și să iscodească țara, iar ei au adus dovada că tot ce li se spusese era adevărat.

Dar zece dintre ei au spus: „Noi nu putem face aceasta! Nu suntem în stare! Uitați-vă la piedicile de acolo. Vom fi considerați fanatici. Noi avem aceste lucruri micuțe cu care să luptăm. Priviți ce au ei! Nu, noi nu putem face aceasta, nu suntem în stare s-o facem!”

Însă Iosua şi Caleb au zis: „Noi suntem mai mult decât în stare să facem aceasta, pentru că Dumnezeu ne-a făgăduit aceasta!”

Şi amintiți-vă că ei s-au întors înapoi. Aceasta s-a întâmplat la Cades-Barnea. Ei s-au întors înapoi şi au devenit pribegi prin pustie. Toți au murit şi sunt pierduți pentru veșnicie. Așa a spus Isus.

Nu treceți linia de despărțire! Vedeți? „Când știți să faceți binele şi nu îl faceți, păcătuiți!”

Israel a făcut la fel. După ce au văzut legitimarea lui Moise, l-au lăsat pe Balaam să-i stropească, să stropească acea Sămânță prețioasă a lui Dumnezeu. Păstorule, să nu spui niciodată ceva împotriva acestui Cuvânt! Uitați-vă la Balaam. El era un profet și a văzut Sămânța lui Dumnezeu legitimată însă marea denominațiune în care trăia el, Moabul, când a văzut acea mare mulțime de pribegi venind prin țară, a spus: „Păi, ia stați puțin! Noi toți suntem creștini. Păi, părinții noștri și părinții voștri sunt aceiași. Nu suntem noi copiii lui Lot?  Şi nu a fost Lot nepotul lui Avraam? Nu suntem toți la fel? Haideți să ne căsătorim unii cu alții.” Israel a procedat la fel ca Eva în grădina Eden; ei l-au lăsat pe Satan să-i stropească printr-un profet fals, deși îl aveau în mijlocul lor pe profetul adevărat, cu Cuvântul legitimat. El i-a stropit printr-o concepție de cunoștință intelectuală. Gândiți-vă că păcatul acesta nu le-a fost iertat niciodată.

Sămânța a putrezit în drum spre Țara făgăduită. Fiecare dintre ai au murit şi au putrezit în biserică, în linia datoriei, urmându-L pe Dumnezeu. De ce s-a întâmplat aceasta? Pentru că l-au lăsat pe Satan să-i stropească cu acel spray intelectual, educațional, de concepție intelectuală, când au zis: „Noi toți suntem la fel! Toți suntem copiii lui Dumnezeu!” Nu sunteți la fel! Dar ei l-au lăsat pe acel învățător fals să-i stropească cu acea concepție intelectuală care o avea el despre Adevăr.

Este exact același lucru pe care îl face chiar acum Conciliul Mondial Ecumenic. Vedeți, același lucru! „Ne vom uni cu toții într-o mare organizație!”

Întregul vostru sistem denominațional este de la diavolul. Acesta este semnul fiarei, în Biblie. Cu voia Domnului, voi scoate în curând o carte despre aceasta.

Observați cum s-a ridicat Cuvântul la suprafață în timpul lui Noe. Să facem o mică remarcă aici. Cuvântul a fost pus împreună ca să fie transformat de pe pământ la ceruri, văzând structura lucrurilor. Dar datorită concepției lor intelectuale, ei au râs în fața profetului Noe, când acesta le-a profețit despre vremea sfârșitului lumii vechi. Dar acest lucru… acea structură era făcută din Cuvântul lui Dumnezeu, învelit pe dinăuntru şi pe dinafară cu rugăciune şi credință. Când au venit ploile, toate concepțiile lor intelectuale şi religiile lor au murit şi au putrezit… chiar în bisericile lor, chiar pe pământ, dar arca a plutit deasupra tuturor acestora. Sămânța stropită științific a putrezit chiar în judecată.

Ce încercăm noi să facem? Încercăm să așezăm biserica noastră sau încercăm să așezăm Cuvântul lui Dumnezeu? Ce încercăm noi să facem? La ce lucrăm? Încercăm să-i aducem pe oameni înapoi la Cuvânt? Ce încearcă să facă aici această mare epocă, biserica acestui Eden, în aceste ultime zile?

Trebuie să închei imediat deoarece se face prea târziu. (Un frate spune: „Dă-i înainte!”). Mai acordați-mi în jur de cincisprezece minute şi voi încheia. („Într-adevăr poți vorbi în continuare”). Da, în ordine. Ei bine, probabil că oamenii vor să ajungă aici să facă curățenie, dar se pare că pentru mine este greu să închei. („Continuă, căci nu este nicio grabă”). Mă voi grăbi. În ordine.

Uitați-vă la marele hibrid științific şi educațional. Ce încearcă să facă Eva, biserica de astăzi? Încearcă ea să înflăcăreze Cuvântul lui Dumnezeu în timp ce-i lasă pe oameni să facă tot ce vor? Ei nu folosesc Filtrul unui om gânditor sau Filtrul lui Dumnezeu. Uitați-vă ce produc ei. Se slăvesc pe ei înșiși. Biserica, în sămânța ei deformată de programe şi cunoștință, a făcut ca întreaga rasă umană să devină total ignorantă științific față de Cuvântul lui Dumnezeu. Ignoranță științifică! Dumnezeu lucrează chiar aici pe pământ împlinind Cuvântul Său făgăduit, dar ei Îl ignoră şi trec pe lângă El pentru că sunt ignoranți științific. Ignoranți științific!

Am zâmbit pentru că fratele Williams mi-a trimis un bilețel pe care scrie: „Poți să stai toată după-amiaza la tema aceasta”. Apreciez acest gest, este într-adevăr minunat.

Dar vedeți, oamenii păcătuiesc cu voia. Întregul sistem al bisericii lumii de astăzi a ajuns într-un păcat săvârșit cu voia împotriva lui Dumnezeu. Bunul simț vă va dovedi că acesta este adevărul. În ordine. Un văl de pofte le-a orbit ochii față de Cuvântul lui Dumnezeu, încât biserica se găsește pe ea însăși goală din nou. Voi știți că Dumnezeu îi spune în Apocalipsa 3.18: „…Te sfătuiesc să cumperi de la Mine… alifie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi.” Vedeți, alifia pentru ochi este Cuvântul lui Dumnezeu.

Ei spun: „Păi, omul acesta a studiat patruzeci de ani ca să obțină titlul! El este un BLD, un DD și toate acestea. (titluri de doctorat).”

Ştiți ce a spus Isus despre aceasta? El a zis: „Lăsați ca omul să se nege pe sine însuși!” Pavel a spus aceasta. Voi ziceți: „Aceasta nu înseamnă așa!”

Atunci Pavel de ce a urmat aceasta? El a spus: „Eu nu vin niciodată la voi cu cuvintele amăgitoare ale înțelepciunii omenești, pentru că v-ați zidi nădejdea pe aceasta. Ci vin la voi în puterea și manifestarea Duhului Sfânt, ca cuvântul vostru… credința voastră să fie zidită pe Cuvântul lui Dumnezeu, nu pe manifestarea unei înțelepciuni. ”

Aceasta înseamnă că oamenii şi-au pierdut bunul simț şi modestia. Ei nu sunt așa cum au fost înainte. Mai înainte, când profetul venea cu „Așa vorbește Domnul”, poporul tremura. Da, ei tremurau cu adevărat, pentru că se temeau. Dar acum şi-au pierdut toată această frică; nu se mai tem de Dumnezeu.

Solomon a spus că: „Începutul înțelepciunii este frica de Domnul!” Numai începutul acesteia.

Dar acum, profetul poate veni cu „Așa vorbește Domnul”, pentru că oamenii spun: „Nonsens!” Vedeți? Nu mai există nicio nădejde pentru ei. „Noi”, spun ei, „suntem înțelepți! Suntem intelectuali, deci nu trebuie să ne luăm după astfel de lucruri. Noi știm despre ce vorbim.”

Este adevărat vechiul proverb care spune: „Nebunii vor umbla cu ghete cu ținte, acolo unde Îngerilor le este frică să pună piciorul.” Într-adevăr.

Acum, ce este transformarea? (Repede). Cum o obținem? Ce face transformarea? Dumnezeu face această transformare prin Duhul Cuvântului Său; El transformă, El seamănă Sămânța Lui, revarsă Duhul Lui peste Ea şi Ea aduce rodul. Duhul Lui cel Sfânt transformă Cuvântul Sămânță ca să fie justificat după soiul Lui.

Ce fel de sămânță sunteți, arată chiar ceea ce este în voi. Voi nu puteți ascunde acest lucru. Orice sunteți în interior se arată la exterior. Voi nu puteți ascunde aceasta. Nu puteți rodi decât ceea ce sunteți. Vedeți? Acesta este soiul! Duhul Sfânt transformă semințele care sunt în interiorul vostru. Nu contează ce fel de sămânță este aceasta, El o va transforma. Dacă este o sămânță rea, va rodi răul; dacă este o sămânță fățarnică, va rodi un fățarnic; dacă sămânța este un Cuvânt original al lui Dumnezeu, va rodi un fiu original sau o fiică a lui Dumnezeu, prin Filtrul unui om gânditor. Când Sămânța vine sus, vine prin acest Filtru şi produce un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu.

 Într-o zi când lumea stătea în întunecime de haos, Dumnezeu… Acum ascultați îndeaproape, că nu o să vorbim… decât numai un pic mai mult. Priviți. Într-o zi când lumea era iarăși în toate felurile de religii, spălându-și mâinile, oalele, purtând diferite robe și bonete, și așa mai departe, acestea stăteau în mijlocul unui haos deplin. Israelul original al lui Dumnezeu fusese atât de pervertit de la legile și orânduirile lui Dumnezeu, încât Isus a spus: „Voi, cu tradițiile voastre, faceți Cuvântul lui Dumnezeu fără efect față de oameni, prin tradițiile voastre. ” Și priviți la acei preoți sfinți, cum se numesc ei; iar Isus le-a zis: „Voi sunteți de la tatăl vostru, Diavolul, și voi faceți lucrările lui. ” Vedeți, aceasta este exact ce a spus El.

Când lumea era încă în întunericul haosului, Duhul lui Dumnezeu S-a mutat din nou peste o Sămânță hotărâtă mai dinainte. Ascultați cu atenție, pentru că voi mai vorbi puțin. Priviți. Într-o zi, când lumea era din nou în tot felul de religii, spălându-și mâinile, oalele, purtând diferite robe şi bonete, și așa mai departe, toate acestea stăteau în mijlocul unui haos deplin. Israelul original al lui Dumnezeu a fost atât de pervertit de la legile şi orânduielile lui Dumnezeu, încât Isus a spus: „Prin tradițiile voastre, voi faceți Cuvântul lui Dumnezeu fără putere în fața oamenilor.” Priviți cum se numeau acei preoți sfinți, dar Isus le-a spus: „Voi sunteți de la tatăl vostru, diavolul, şi faceți lucrările lui.” Vedeți, aceasta a spus El.

Când lumea stătea stabilită în felul acela, Duhul lui Dumnezeu S-a mutat din nou peste o Sămânță care este predestinată.

El a scris şi apoi a împlinit făgăduința Sa din Isaia 9.6; El, Dumnezeu, a fost făcut în trup omenesc, ca să salveze acel timp de haos. Omul a fost făcut în chipul lui Dumnezeu, dar aici, Dumnezeu vine prin profet văzând aceasta mai dinainte… Amintiți-vă Cuvântul, că profetul a văzut aceasta dinainte. Același profet care l-a văzut mai dinainte pe Satan în aceste zile din urmă, cu programele lui educaționale, făcându-și lucrările lui, deci același profet, spune: „Un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui: Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. Şi domnia Lui va fi fără sfârșit.” (Isaia 9.6). Acesta era Cuvântul lui Dumnezeu. Când Duhul a venit peste acest Cuvânt, Acesta S-a format în pântecele unei fecioare; un Om, „Un Fiu este născut!” Nu creat, ci născut.

Satan a încercat să-L stropească şi pe El. Astfel, L-a luat cu el şi I-a spus: „Dacă ești Cel care spui că ești, fă ceva, fă o vindecare pentru mine. Arată-mi cum poți să faci aceasta.  Transformă aceste pietre în pâine şi Te voi crede. Haide, să vedem cum faci o săritură, deoarece Scriptura spune că vei face aceasta!”

Îi vedeți pe diavolii religioși de astăzi spunând încă același lucru? Ei încearcă să vă ispitească spunând la fel: „Dacă astăzi mai există într-adevăr vindecare divină, iată, aici este culcat fratele Cutare sau Cutare, să vedem cum îl vindeci.”

Același diavol a stat şi lângă crucea lui Isus, spunând: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!”

Cuvântul a spus că El era Fiul lui Dumnezeu, iar Duhul a dovedit că El era Fiul lui Dumnezeu. Isaia 9.6 a fost împlinit. Cred că mulți dintre voi ați auzit, în emisiunea de aseară, spunându-se că noi dăm aproape șaizeci şi ceva de dovezi din Scriptură, care arată că El era Acesta.

Oh, Satan a încercat și iar a încercat să facă ceva. Într-o noapte, Isus era culcat în fundul unei corăbii, iar el L-a văzut că doarme. Atunci şi-a zis: „Îl voi distruge chiar acum”, dar nu a putut.

El a încercat să-L ispitească în tot felul, ca să-L facă să greșească, dar nu a reușit. De ce? El a fost stropit încă dinainte cu o repulsie şi nu putea fi amăgit! Nu, nu! Cuvântul a spus că El va fi aici. Amin. Nu există nici un diavol care să-L poată deranja pe El şi pe niciun alt fiu al lui Dumnezeu, care este hotărât mai dinainte să-şi ia locul. El este stropit cu o repulsie. Otrava lui Satan, doctorii denominaționali, nici măcar nu Îl pot atinge. El merge înainte pentru că nu poate fi deranjat de nimic. Aceasta nu a avut nici un efect asupra Lui.

„Păi, eu am să Te fac episcop peste tot pământul, pentru că am stăpânire asupra lui. Dacă vrei să Te închini înaintea mea, vino şi unește-te cu grupul meu şi eu Te voi face conducătorul lor. Eu voi păși jos şi Te voi lăsa pe Tine sus.”

Dar Isus a spus: „Înapoia Mea, Satană! Este scris: „Lui Dumnezeu să I te închini şi numai Lui să Îi slujești.” Cu această Persoană măreață aş vrea să stau Acolo un timp.

Dar într-o zi, Duhul a venit peste El pentru că era un Cuvânt scris, venit de la Dumnezeu prin profet, care trebuia împlinit cu privire la El. „Şi El a fost condus la măcelar ca un miel.” Duhul a venit peste El şi L-a condus, L-a trimis la crucea Calvarului, unde a murit. Fiecare lucru care a fost spus cu privire la moartea Lui s-a împlinit întocmai, ca să aducă Lumină şi Viață tuturor semințelor lui Dumnezeu care au fost hotărâte mai dinainte şi care erau pe pământ. El a adus calea ca să se facă aceasta. Sămânța este aici, Duhul aduce Viața, transformând fiii şi fiicele lui Dumnezeu din haosul întunecos al acestei lumi, în fii şi fiice de Dumnezeu.

Nu vă poticniți când auziți Cuvântul „predestinare ”. Eu știu că vă poticniți, dar acesta nu este cuvântul meu, ci este Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vreți, citiți acest lucru în Efeseni 1.5: „…ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos.” Vedeți?

Lăsați-mă să clarific puțin aceasta pentru un minut, să rup aceasta afară din mintea voastră. Priviți! La început, voi ați fost în tatăl vostru, o sămânță, un germen. Ştiați aceasta? De asemenea, ați fost în stră-stră-stră-străbunicul vostru, știați aceasta? („Amin”).

Citiți în cartea Evreilor şi veți vedea că Levi a plătit zeciuială când era încă în coapsele lui Avraam, deci cu patru generații înainte de a se naște. Când Avraam a plătit zeciuială lui Melhisedec, aceasta i-a fost socotită stră-stră-strănepotului său, care atunci era încă în coapsele lui Avraam. Iată-vă! Vedeți?

Voi ați fost în coapsele tatălui vostru, dar el nu a putut să aibă părtășie cu voi decât atunci când ați fost transformați într-un trup de carne.

Fiul meu era în mine. Eu am dorit un fiu, dar el era deja în mine. Înțelegeți? El era în mine, iar prin căsătorie a fost transformat într-un om ca mine; a devenit ca mine.

Şi voi ați devenit ca părinții voștri. Înțelegeți că aceasta era în voi de la început. Dacă noi suntem fiii lui Dumnezeu, atributele Lui… Vedeți, voi sunteți un atribut al tatălui vostru, nu al mamei voastre; al tatălui vostru, pentru că germenul este în tată. Vedeți? Mama voastră este doar un incubator care v-a purtat, care a purtat sămânța tatălui vostru. Vedeți?

Şi pământul, în trup, este incubatorul care poartă sămânța lui Dumnezeu. Vedeți? Este exact. Lumea nu ne arată cât de măreață este ea, ci cât de măreț este Dumnezeu care a făcut toate aceste lucruri. Vedeți? Vedeți?

Dacă voi sunteți un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu, înseamnă că ați fost în Dumnezeu de la început. Voi sunteți atributul Lui. Dacă nu ați fost acolo, atunci nu ați fost niciodată și nici nu veți fi vreodată.

Eu nu pot să port în coapsele mele fiul unui alt bărbat, ci îi voi purta doar pe proprii mei fii şi ei îmi vor semăna. Aleluia! Înțelegeți aceasta?

Fiii şi fiicele au fost în Dumnezeu la început. Acum priviți! Voi spuneți că aveți Viață veșnică. „Noi credem că avem Viață veșnică!” Păi, există o singură formă de Viață veșnică şi aceasta este Dumnezeu. Numai El este veșnic, Dumnezeu. Dacă aveți Viață veșnică înseamnă că Viața care este în voi, a fost întotdeauna, iar voi erați în coapsele lui Dumnezeu înainte, chiar înainte să fi existat vreo lume. Şi când Cuvântul Însuși… Isus Însuși este numit Cuvântul, iar sfântul Ioan spune în capitolul 1.1: „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Și Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi.” (v. 14). Înseamnă că voi ați fost în coapsele lui Isus şi v-ați dus cu El la Calvar. Voi ați murit cu El şi ați înviat cu El, iar astăzi noi stăm în El în locurile cerești, umpluți cu Duhul Lui, fii şi fiice de Dumnezeu. Murim cu El şi înviem cu El. Sigur.

Astfel, acum puteți să aveți părtășie cu El. Atunci în urmă, nu ați putut pentru că erați doar un Cuvânt în El, o sămânță, dar acum El v-a manifestat şi vrea să aveți părtășie cu El. El a venit jos, a fost făcut trup și a putut să aibă o părtășie desăvârșită cu voi. Vedeți părtășia desăvârșită? Oh, Doamne, acele taine adânci ale lui Dumnezeu! Ce minunat! Vedeți, Dumnezeu nu putea să aibă părtășie în Duh, așa că Dumnezeu a devenit om cu noi.

Isus Hristos era Dumnezeu Însuși manifestat; El era un Fiu pentru că era născut, dar acel trup era doar un cort în care locuia El. „Nici un om nu a văzut vreodată pe Dumnezeu, ci singurul născut din Tatăl L-a făcut cunoscut.” Dumnezeu Și-a construit o casă, un trup în care să locuiască, a venit jos, astfel ca voi să-L puteți atinge. 1 Timotei 3.16: „Şi fără îndoială mare este taina evlaviei: Dumnezeu a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost primit sus în ceruri.” Vedeți?

Voi fiind carne, şi El fiind carne, puteți avea părtășie unii cu alții, pentru că El era Atributul dragostei lui
Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Este adevărat? Iar Isus era Atributul de dragoste al lui Dumnezeu. Şi când atributul de dragoste al lui Dumnezeu, care era Dumnezeu Însuși, a fost arătat, toate atributele care erau în El, vin la El. „Tot ce Mi-a dat Tatăl Meu, va veni la Mine.”
Sigur, ei trebuie să fie predestinați. Dacă nu ați fost, nu veți fi acolo. Aceasta este totul. Cu siguranță.

Acum, noi putem avea părtășie prin bogățiile Cuvântului Său, pentru că suntem parte din El. Voi sunteți o parte din Cuvânt, deoarece El era Cuvântul la început, iar voi sunteți Cuvântul acum. Vedeți? Duminică, în seara aceasta sau poate altă dată, voi predica despre ce este Cuvântul. Acum, voi sunteți o parte din Cuvânt.

Ascultați. Există un lucru pe care eu nu îl pot face: nu mă pot lăuda cu strămoșii mei pentru că am venit dintr-o încurcătură îngrozitoare. Tatăl meu a fost irlandez, iar mama, jumătate indiană; mama ei era indiană și primea o pensie. Toți erau bețivi şi majoritatea au murit împușcați deoarece se luptau cu arma și așa mai departe. Eu nu mă pot lăuda cu strămoșii mei deoarece arborele familiei mele este teribil.

Dar, frate, există Cineva cu care mă pot lăuda, cu Domnul meu Isus, care m-a răscumpărat. Prin puterea Lui de transformare, prin hotărârea Sa mai dinainte, El a semănat o sămânță și eu am văzut aceasta. Al cui fiu sunt eu acum? Da, eu mă pot lăuda cu El şi am folosit treizeci și trei de ani din viața mea, lăudându-mă cu El. Dacă El mi-ar dărui încă treizeci și trei de ani, voi încerca să mă laud şi mai mult cu El. Vedeți? Eu mă pot lăuda cu Strămoșul meu. Aleluia! El, care m-a răscumpărat şi a semănat sămânța de Viață, care mi-a permis să privesc la acest Cuvânt şi a trimis jos Duhul Său spunând: „Iată-L! Spune aceasta şi se va întâmpla; fă aceasta şi se va întâmpla.” Și, oh, Doamne, eu mă pot lăuda cu El! Cum a făcut El aceasta? Prin spălarea Apei, prin Cuvânt, prin apele de separare despre care am vorbit deja.

Adevărații credincioși hotărâți mai dinainte, vor sta cu Cuvântul deoarece ei sunt parte din acest Cuvânt.

Oh, stele rătăcitoare, până când veți mai rătăci? Voi, metodiștilor, baptiștilor, prezbiterienilor, cei de afară, oricum v-ați numi, stele rătăcitoare din biserică în biserică, dintr-un loc în altul, de la o televiziune la alta, lumea la lume, de ce nu veniți aici? El dorește să aibă părtășie cu voi; El tânjește după voi. El vrea să vă transforme prin înnoirea minții voastre, nu la o biserică sau denominațiune, ci la Cuvântul Său din care sunteți o parte, dacă este în voi această dorință. „Ferice de cei flămânzi şi însetați după neprihănire, căci ei vor fi umpluți.”(Matei 5.6). (Vedeți? Ah-ah!).

El a trimis Puterea Lui de transformare ca să vă scoată afară din această religie deformată în care sunteți; din acest haos deformat în care suntem toți. Dumnezeu a trimis Puterea Lui de transformare, Cuvântul Său susținut şi legitimat, ca să vă scoată afară din această religie deformată şi ignorantă în care pășiți. „…goi şi orbi şi nu știu…” Gândiți-vă la aceasta, prieteni.

Voi știți că Dumnezeu a trimis puterea Sa de transformare ca să-Şi împlinească Cuvântul Său, schimbând întregul trup al Sarei şi al lui Avraam; El a transformat un om bătrân și o femeie bătrână, deoarece a promis că va face aceasta.

Dumnezeu va face ceea ce a făgăduit că va face! El nu poate face nimic cu un lucru pervertit, dar Își va ținea Cuvântul Său şi Își va trimite Duhul Său! „Eu, Domnul, L-am plantat pe Acesta! De aceea, îl voi uda zi şi noapte şi îl voi păzi ca nu cumva cineva să-l smulgă din mâinile Mele.” Așa spune Biblia.

Oh, voi stele rătăcitoare, cu inimile pline de dorințe! Trebuie să aveți aceasta în voi, pentru că altfel nu ați fi aici în dimineața aceasta. Voi nu ați fi în această biserică, în auditorii și-n lucrurile în care sunteți, dacă în voi nu ar fi Ceva care să vă ducă acolo. Cineva v-a spus: „Nu mergeți mai departe! Acolo este o spălare prin apa Cuvântului, care vă va face albi ca zăpada. Oh, fii ai lui Dumnezeu, ascultați! Nu stați în acea deformare! Ieșiți afară din ea! Avraam L-a crezut pe Dumnezeu şi a numit fiecare lucru contrar…”

Voi spuneți: „Cum să-mi fac existența? Cum aș face aceasta?” Aceasta este treaba lui Dumnezeu. „Cum să fac așa ceva? Asociații mei m-ar părăsi.”

Dumnezeu a spus: „Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru Numele Meu, va primi însutit şi va moșteni Viața veșnică în lumea care vine.” (Matei 19.29). Aceasta este o făgăduință, prietene! Oh, ea trebuie să fie udată! Dumnezeu împlinește fiecare făgăduință pe care o face. Fiecare Sămânță a lui Dumnezeu este o făgăduință.

O, soră, încetează să-ţi mai scurtezi părul, căci acesta este un lucru urât înaintea lui Dumnezeu! Încetează să mai porți hainele care sunt o urâciune înaintea Lui!

Voi, fraților, voi bărbaților, încetați să mai slujiți acestor denominațiuni! Încetați să le mai permiteți soțiilor voastre să facă aceste lucruri, pentru că așa ceva este nepotrivit pentru un creștin.

Veniți înapoi la Cuvânt! Luați acest Cuvânt şi El va crește; trebuie să crească. Puterea de transformare a lui Dumnezeu L-a adus în primul rând; El este din nou pe calea Lui, este din nou unde a fost la început.

Enoh, a fost strămutat din moarte, prin puterea de transformare a lui Dumnezeu. De ce a făcut Dumnezeu aceasta? El este un simbol al bisericii care urmează să fie răpită. Da, Ilie a fost la fel.

Trupul lui Isus a fost adus la viață după ce a fost mort. Când era în mormânt, trupul lui Isus a fost adus la viață, prin Cuvântul lui Dumnezeu; și a fost transformat  dintr-un mort rece, într-un Fiu de Dumnezeu viu şi proslăvit. S-a întâmplat așa pentru că profetul a spus: „Eu nu voi lăsa sufletul Lui în locuința morților şi nu voi îngădui ca Sfântul Meu să vadă putrezirea.” (Psalmul 16.10). O, Dumnezeule!

Acest Cuvânt trebuie să se împlinească! Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Plantează-L în inima ta, dacă vrei să mergi în Răpire! Dacă vreți să fiți creștini originali, stați pe acest Cuvânt! Cred că lui Ezechiel i-a spus Dumnezeu: „Ia sulul și mănâncă-l”, şi aceasta pentru ca profetul şi Cuvântul să devină același. Fiecare făgăduință de acolo trebuie să se manifesteze pe ea însăși, deoarece aceasta este Sămânța originală a lui Dumnezeu. Să nu permiteți ca vreun teolog educat să scoată din voi acest Cuvânt! Să nu-i permiteți să vă stropească cu cunoștință, știință firească și educație! Credeți-L pe Dumnezeu!

Avraam nu a luat cercetarea științifică din ziua lui, să spună: „Sunt prea bătrân ca să mai am un copil! Am mers prea departe. Eu am făcut aceasta, aceea sau cealaltă!”

El nu a spus așa ceva, ci a numit fiecare lucru care era contrar Cuvântului lui Dumnezeu, ca și cum nu era. El nu s-a clătinat şi nu a fost necredincios făgăduinței lui Dumnezeu, ci a stat tare şi I-a dat slavă lui Dumnezeu, deoarece știa că Dumnezeu era în stare să Își împlinească făgăduința.

Oh, fii rătăcitori, deformați de vița sălbatică a acestui pământ! Surori rătăcitoare care ați fost prinse de lucrurile şi moda acestei lumi! O, soră dragă, poate mă consideri un bătrân ciudat, dar într-una din aceste zile, vei întâlni ceea ce a întâlnit sora Florence Shakarian noaptea trecută; ea de asemeni a stat în sala aceasta, în locul acesta, după cum știți. Când vei întâlni acest lucru, vei vedea că nu eu, ci acest Cuvânt are dreptate. Stați departe de aceste coafuri şi de magazinele de modă! Stați departe de acele lucruri!

Voi ziceți: „De ce nu-i înveți pe oameni cum să ajungă la acele lucruri mărețe?” Mai întâi învățați Abecedarul, apoi vom ajunge şi la Algebră. Vedeți? Începeți dar să învățați care este slujba voastră. „Vă îndemn fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta să fie din partea voastră o slujbă duhovnicească.” (Romani 12.1).

Voi fiți corecți şi faceți-vă partea, iar Dumnezeu se va îngriji de restul! Voi să credeți şi să faceți tot ce puteți. Nu este necuviincios pentru o femeie să se dezbrace şi să iasă așa pe stradă, când Biblia condamnă acest lucru? Nu este necuviincios pentru un bărbat să se lege de o astfel de dogmă cum sunt astăzi, să urmeze seminare şi alte lucruri asemănătoare, când toate acestea sunt absolut contra Cuvântului lui Dumnezeu? Vedeți?

Isaia era doar un om obișnuit, cu buze necurate. El a spus: „Doamne, eu sunt un om cu buze necurate şi locuiesc  în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Vai de mine! Căci am văzut cu ochii mei pe Dumnezeu!” Apoi, a venit jos un Înger, care avea în mână un clește cu Foc, Foc Sfânt luat de pe altarul lui Dumnezeu, a atins cu el buzele profetului şi astfel le-a transformat din buzele unui om rătăcitor, în buzele unui profet cu „Așa vorbește Domnul!” Puterea de transformare a lui Dumnezeu!

O sută douăzeci de pescari, bătrâni, vânzători de purpură şi femei, erau adunați într-o cameră de sus, cu ușile încuiate, unii dintre ei fără educație, fiindcă nu știau nici măcar să-și semneze propriul nume. Dar Dumnezeu i-a transformat din pescari, în pescari de oameni, din bărbați şi femei de pe stradă, în sfinți nemuritori ai lui Dumnezeu. Puterea de transformare a lui Dumnezeu!

Pavel, un membru al bisericii locale, prezbiterian, metodist, baptist, penticostal sau așa ceva, mergea pe stradă mânat de un mare duh înflăcărat, că el știa mai mult decât oricare dintre ei. El fusese învățat de Gamaliel, unul din cei mai buni învățători care au existat în țară. Dar ce s-a întâmplat în timp ce mergea spre Damasc ca să-i prindă pe creștinii care credeau Cuvântul lui Dumnezeu? A fost trântit jos de pe cal şi a auzit un Mesaj care l-a transformat dintr-un membru de biserică, într-un profet al lui Dumnezeu, care a scris Cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament. Dintr-un membru de biserică într-un sfânt!

Oh, stea rătăcitoare, vino să ne oprim! Fiu rătăcitor, Sămânță rătăcitoare care mergi din loc în loc în această deformare; întoarceți-vă în dimineața aceasta, copii! Vă rog să mă ascultați, pe mine, un om care încerc să stau între cel viu și cel mort.

Voi, care sunteți conectați la această transmisiune, prin țară, voi care ați rătăcit, vă rog să mai ascultați puțin. Știu că s-a făcut târziu aici la Tucson, scuzați-mă la Phoenix. Este deja doisprezece fără douăzeci de minute, şi v-am ținut aici toată dimineața. V-am reținut de la treburile voastre, dar prietene drag, s-ar putea să fii departe de Dumnezeu pentru totdeauna. Vă rog veniți înapoi în dimineața aceasta. Nu vreți? Acolo este un Izvor.

„Într-o iesle, tare demult,

Eu știu că este într-adevăr așa,

Un Copil a fost născut să-i salveze pe oameni

Din păcatele lor.

Ioan L-a văzut pe El pe mal; Mielul pentru păcate,

Oh, Hristos, Crucificatul de pe Calvar.

Oh, eu Îl iubesc pe acel Om din Galileea

Din Galileea.

Căci El a făcut atât de mult pentru mine;

El a iertat toate păcatele mele,

Şi a pus înăuntrul meu Duhul Sfânt;

Oh, eu Îl iubesc, eu Îl iubesc pe Omul din Galileea.

Un vameș s-a dus să se roage într-o zi în Templu.

El a plâns: „O, Doamne, ai milă de mine!”

El a fost iertat de toate păcatele,

Şi o pace adâncă i-a cuprins inima.

El a zis: „Vino să-L vezi pe acel Om din Galileea!”

Asta, așa este.

Șchiopul a fost făcut să umble,

Mutul a fost făcut să vorbească,

Puterea a fost vorbită cu dragoste peste mare;

Orbul a fost făcut să vadă,

Eu știu că aceasta putea fi numai mila Omului din Galileea.

Potriviți aceasta cu lucrarea din ziua de azi.

„Femeii de la fântână, El i-a spus toate păcatele ei;

Cum avusese cinci bărbați la acel timp.

Ea a fost iertată de fiecare păcat,

Şi o pace adâncă i s-a pus înăuntru.

Ea plângea: „Veniți să-L vedeți pe acest Om din Galileea!”

„Femeie”, El o cunoștea. Vedeți? În dimineața aceasta El a citit ce este în inima ta. Omule, El ți-a citit inima! Oh, vameșule, hai să ne rugăm!

Oh, eu Îl iubesc pe acel Om din Galileea, din Galileea.

Căci El a făcut atât de mult pentru mine,

El a iertat toate păcatele mele

Şi mi-a pus Duhul Sfânt înăuntru.

Oh, eu Îl iubesc, eu Îl iubesc,

Eu Îl iubesc pe acel Om din Galileea.

Nu vreți să-L iubiți şi voi împreună cu mine, în dimineața aceasta? Oh, încăpățânat păcătos rătăcitor, aici sau oriunde ai fi, vrei să-L accepți pe Domnul meu în dimineața aceasta? El este Cuvântul şi Cuvântul a fost adus acum la voi. N-ați vrea să-L acceptați în dimineața aceasta? Vreți să vă ridicați mâna sau să vă ridicați în picioare şi să vă rugați: „Frate, vreau să-L accept chiar acum!” Vreți să vă ridicați în picioare, toți cei care vreți să se facă rugăciune pentru voi, şi să spuneți: „Eu sunt un păcătos, şi vreau….

Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Altcineva? Fiecare să se roage…

„Oh, în acea iesle, tare demult… (Voi știți că lumea era în haos şi știu că este într-adevăr așa).

Un mic Copilaș S-a născut

Să-i salveze pe oameni din păcatele lor.

Când Ioan L-a văzut pe mal,

El era acel Miel, pentru totdeauna. (Același şi astăzi).

Oh, El este Hristos, Răstignitul de la Calvar.”

Nu vreți să-L iubiți din toată inima, astfel încât să puteți păși afară din această condiție păcătoasă, în care trăiți? Voi, femeilor şi bărbaților, oh, de ce ați stat aici în tot acest timp? Aceasta arată că înăuntrul vostru este ceva care însetează şi flămânzește. Voi nu ați stat degeaba aici, două sau trei ore; ați făcut-o pentru că posedați Ceva. Nu vreți să luați aminte la aceasta astăzi? Lăsați moda şi știința, lăsați toate lucrurile lumii, alungați-le chiar acum din mintea voastră.

„Bisericile se unesc,

Marile națiuni se destramă,

Israelul se trezește.

Semnele pe care profeții le-au spus dinainte;

Zilele neamurilor sunt numărate,

Cu greutăți împovărate!

Întoarceți-vă, o risipiților, la ai voștri!

Ziua salvării este aproape.

Inimile bărbaților tremură de teamă,

Fiți umpluți cu Duhul, aveți lămpile curate şi clare,

Uitați-vă în sus, mântuirea voastră este aproape!

Profeții falși mint, Adevărul lui Dumnezeu ei Îl neagă:

Că Isus Hristos este Dumnezeul nostru!

Acesta este adevărul. Voi știți aceasta, noi toți cunoaștem ziua în care trăim.

Dar El a zis că va fi Lumină cam în timpul serii,

Drumul spre slavă, sigur îl veți găsi.

Aceasta este ziua în care noi trăim chiar acum.

Lumina va străluci chiar spre seară

Când se lasă întunericul.

În timpul amurgului apare steaua serii.

Amurgul şi steaua de seară,

Şi după aceasta, întunericul!

Fie ca acolo să nu fie durerea despărțirii

Când sunt în sfârșit îmbarcat;

Căci totul, afară, este hotar de timp şi spațiu,

Şi apele mă pot purta departe.

Dar eu vreau să-L văd pe Pilotul meu față-n față

Când voi traversa bariera.

Să nu spuneți niciodată cu jale,

Că viața este doar un vis gol!

Că sufletele sunt moarte la cei adormiți,

Că lucrurile nu sunt ceea ce par!

Da, viața este reală! Şi viața este serioasă!

Mormântul nu este capătul ei,

„Căci țărână ești şi în țărână te vei întoarce!”

Nu despre suflet vorbește.

Viețile marilor oameni, toate ne reamintesc,

Că noi putem să ne facem viețile sublime.

Lăsând separările în urma noastră,

Urme de pași pe nisipurile timpului;

Urme de pași pe care, probabil, un altul,

În timp ce plutește peste viață solemn, cu putere,

Un singuratic şi naufragiat frate,

În a vedea, să-și ia inima iarăși.

Hai să fim sus, atunci,

Şi să facem cu o inimă orice străduință,

Nu fiți ca dobitoacele, vite mânate!

Ci fiți eroi în competiție!

Dumnezeule drag, ei sunt ai Tăi. Tată, eu am văzut doi bărbați stând în picioare. Te rog să-i primești, Dumnezeule, chiar acum, pentru că ei doresc să fie fiii Tăi. Ei s-au trezit din ignoranța vieții în care au trăit până acum şi vor să fie împrospătați, înnoiți, cu botezul Duhului Sfânt peste Sămânța care a fost plantată astăzi în inimile lor. Dumnezeule veșnic, Creatorul tuturor lucrurilor, Tu care ai făcut Cuvântul, eu cred că ai știut că acești doi bărbați vor fi în dimineața aceasta aici şi se vor preda Ţie.

Te rog, Doamne, să uzi zi şi noapte acest Cuvânt, şi să nu-i îngădui niciodată lui Satan să-i smulgă din mâinile Tale. Fă ca ei să fie cândva un pom în Paradisul lui Dumnezeu, atunci când totul va fi readus înapoi, căci Cuvântul Tău nu poate cădea. Aceasta va fi din nou.

În lumea care urmează să vină nu va mai exista acest tip de civilizație. Acolo nu vor mai fi automobile şi nimic inventat vreodată de știință. În lumea care urmează să vină, nu va fi nimic din toate acestea, ci va fi felul propriu de Civilizație pe care o va așeza Dumnezeu în Împărăția Sa glorioasă. Aici, în această civilizație sunt boli, tristețe, moarte, morminte și lipsuri, dar în Împărăția care va veni, nu există moarte, nici tristețe, nici boli, nici bătrânețe. O, Dumnezeule, în Civilizația Ta totul va fi nou.

Dumnezeule, transformă-ne astăzi, prin Puterea Ta, prin înnoirea minții noastre, ca să ne întoarcem de la faptele neroditoare ale acestei lumi, la Cuvântul lui Dumnezeu. Fă să fim reînnoiți prin Puterea de transformare a lui Dumnezeu peste Sămânța care este în inima noastră, deoarece credem că suntem fiii şi fiicele lui Dumnezeu. Aceasta este rugăciunea mea, Tată. Te rog pentru acest popor, în Numele lui Isus. Amin.

Acum, vă voi vorbi vouă, tuturor celor care sunteți în legătură cu noi, oriunde vă aflați, pentru că dorința mea este să Îl primiți pe Hristos ca Salvatorul vostru personal şi să fiți umpluți cu Duhul Lui. Fie ca cuvintele care au fost spuse în dimineața aceasta, să cadă în inimile voastre, ca să-L primiți acolo pe Isus. Astfel, priviți viața voastră și vedeți ce trăiți în viața viitoare. Luați aici Filtrul unui om gânditor! Când vă veți vedea pe voi înșivă făcând ceva contrar Cuvântului, îndepărtați-vă repede de aceasta! Vedeți? Există un Filtru care ține moartea departe de voi şi acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvintele Lui sunt Viață şi vă vor păzi de moarte.

Acum mă voi adresa celor prezenți în acest auditoriu. Noi am fost împreună mult timp. Vă mulțumesc pentru participare şi mă rog ca Dumnezeu să nu lase niciodată ca această Sămânță să moară. Sper că nu vă gândiți că stau aici și spun aceste lucruri să fiu diferit, deoarece o fac din dragoste, pentru că știu că sunt muritor şi acesta este singurul timp în care sunt în stare să predic poporului.

 Eu Îl iubesc pe Isus Hristos. El este Salvatorul meu. Dacă nu s-ar fi îndurat de mine, acum aș fi undeva afară pe stradă. Părinții mei şi toți ai mei, au fost păcătoși, dar Dumnezeu, prin Puterea Lui de transformare a făcut din mine o făptură nouă. Vă pot recomanda şi vouă această experiență, pentru că este bună! Ea vă va susține în vremuri de necaz, chiar și la moarte nu vă veți teme de nimic. Nu există nimic care ne-ar putea despărți de dragostea lui Dumnezeu, care este Hristos. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare din voi și să vă dea Viața veșnică.

Câți din cei prezenți, care nu aveți Sămânța lui Dumnezeu, botezul Duhului Sfânt, vreți să ridicați mâna şi să spuneți: „Amintește-mă, frate Branham, ca să primesc Duhul Sfânt!”? Primiți Cuvântul în inima voastră şi credeți-L! Duceți-vă şi priviți-vă în oglindă, ca să vedeți unde sunteți. Vedeți, voi puteți ști.

Voi ziceți: „Păi, eu nu mi-am ridicat mâna, deoarece cred că Îl am!”

Uitați-vă la voi înșivă în oglindă, apoi veți vedea ce fel de duh vă amăgește. Vedeți, gândire amăgită! „Multe căi par omului drepte, dar la urmă vede că duc la moarte.” Este adevărat?

„Jos la cruce, unde a murit Salvatorul meu,

Acolo jos am plâns pentru curățirea de păcat.

Oh, acolo inimii mele i s-a aplicat Sângele.”

Slavă! Închideți ochii pentru o clipă şi cântați spre slava Lui. Haideți să ridicăm mâinile şi să cântăm:

Slavă Numelui Său, Numelui Său prețios,

Slavă Numelui Său!

Acolo, inimii mele i s-a aplicat Sângele.

Slavă Numelui Său…”

Creștinilor, aș vrea să dați mâna unii cu alții, cei salvați.

Eu sunt salvat de păcat,

Isus cel dulce S-a interpus.

Acolo la cruce, unde El m-a luat înăuntru;

Slavă Numelui Său.

Slavă Numelui Său, Nume prețios!

Slavă Numelui Său!

Oh, acolo inimii mele i s-a aplicat Sângele.

Slavă Numelui Său.

Voi știți că Sângele are germenul de Viață în sine. Aceasta este pentru cei care Îl cunosc pe El.

Oh, vino la acest Izvor atât de bogat şi dulce!

Pune-ţi sărmanul suflet la picioarele Salvatorului,

Oh, intră astăzi înăuntru şi fii făcut întreg.

Slavă Numelui Său!

Oh, glorie! Să ne plecăm capetele şi să cântăm.

Slavă Numelui Său,

Acolo inimii mele i s-a aplicat Sângele,

Slavă Numelui Său.

Voi Îl iubiți? („Amin”). Pavel a spus: „Voi cânta în Duhul şi mă voi închina în Duhul.” Haideți să cântăm lin, cu mâinile ridicate.

Ştiți care este necazul? Noi, poporul penticostal, ne-am pierdut bucuria şi emoțiile. Cum a spus Billy Graham într-una din serile trecute: „Predicatorii aceia cu gulere tari şi întoarse, mergeau jos în Sud, băteau din palme, își loveau picioarele în sus şi-n jos, şi aceasta pentru că aveau un motiv de bucurie.” Da, eu am Ceva care mă face să fiu bucuros. Vedeți? Vedeți? Da, noi ne-am pierdut emoțiile noastre.

Acum haideți să ridicăm mâinile. Nu vă îngrijorați de lacrimi, căci ele nu vă vor face niciun rău, vedeți? Ele nu vatămă. „Cel care seamănă cu lacrimi se va întoarce, fără îndoială, aducând snopi prețioși. În ordine.

Slavă Numelui Său, Nume prețios!

Slavă Numelui Său!

Acolo inimii mele i s-a aplicat Sângele.

Slavă Numelui Său.

Slavă Numelui Său… (O, Dumnezeule, lăudat să fie Numele Tău).

Slavă Numelui Său.

Doamne, seamănă Sămânța în inimă!

Inimii mele i s-a aplicat Sângele,

Slavă Numelui Său.”                      – Amin –

Slavă Domnului! Vedeți de ce am vrut să-l ascultăm până la capăt? Ce atmosferă dulce! Amin. Îmi place felul în care profetul a chemat oamenii să vină la Cuvânt. Amin. „Vino la Hristos, vino la Cuvânt!” Îmi place atmosfera cu care a plecat. Acum vreau doar să subliniez aceasta înainte de a intra în întrebări. Dacă vreți să deschideți la ultima pagină, la paragraful 281. Vreau doar să subliniez ceva ce a spus el, pentru că m-a afectat cu adevărat, astăzi.

El a spus: „Îl iubiți pe El? („Amin”). Pavel a spus: „Eu voi cânta în Duhul. Eu mă voi închina în Duhul.” Haideți să-l cântăm cu adevărat lin, cu mâinile ridicate.”

Când penticostalii vorbesc despre cântarea în Duh, de obicei nu este așa. Puteți vedea ce a vrut să spună fratele Branham? Cântarea în Duh este să cânți cu toată inima, în Duhul lui Dumnezeu, și să ai o relație de dragoste cu Dumnezeu. Deci nu este întotdeauna volumul și nu este întotdeauna dacă este dinamic în felul în care ar fi, adică emoționant sau zgomotos. Aici el cântă și spune: „cad în Duh, mă voi închina în Duh.” Haideți să cântăm din nou cu ei ușor, cu mâinile ridicate. Îmi place aceasta. Dacă vreau să cânt în Duhul aici, nu înseamnă că trebuie să fie liniștit. Poate fi un om mai puternic și va cânta mai tare, dar eu voi cânta din toată inima mea, prin Duhul lui Dumnezeu, și am să mă conectez cu El și cu această dragoste în felul cum a făcut el aceasta.

A fost o mare binecuvântare să văd cum le-a spus: „Știți, necazul este că noi, oamenii penticostali, ne-am pierdut bucuria, ne-am pierdut emoțiile.” Apoi s-a referit la Billy Graham:

Așa cum a spus Billy Graham într-una din serile trecute: „Predicatorii aceia cu gulere tari întoarse, mergând jos în Sud, bătând din palme, bătându-și picioarele în sus și-n jos pe pământ și sărind, aveau ceva pentru care erau bucuroși.” Păi, da, eu am Ceva pentru care sunt bucuros. Vedeți? Vedeți? Da. Da, noi ne-am pierdut emoțiile.

Acum haideți să ne ridicăm mâinile. Nu vă îngrijorați de lacrimi, ele nu vă vor face niciun rău, vedeți? Aceasta nu vatămă.”

Când fratele Branham a spus că „noi, oamenii penticostali, ne-am pierdut bucuria, ne-am pierdut emoțiile”,  nu s-a referit la faptul că nu se strigă și nu se țipă, ci vorbește despre faptul că uneori am pierdut acel sentiment pentru Dumnezeu, acea emoție reală în care Cuvântul lui Dumnezeu poate avea un impact asupra noastră și Duhul lui Dumnezeu ne poate cuprinde cu adevărat. Aceasta a spus El că am pierdut; nu a vorbit despre strigătele entuziaste, ci despre acel sentiment adevărat pentru Dumnezeu. Să nu pierdem niciodată acest lucru, fie că este gălăgios, fie că este liniștit! Să avem în inimă un sentiment real pentru Dumnezeu.

Acum vreau să trecem la întrebări. Prima întrebare pe care am pus-o este:

1.Care este semnul fiarei în Biblie? Vreau să ne uităm la paragraful 198, unde fratele Branham s-a referit la acest semn și a spus:

Întocmai cum face chiar acum Consiliul Ecumenic, vedeți, același lucru. De ce? „Noi ne vom uni cu toții împreună într-o mare organizație.” Întregul vostru sistem organizațional este de la Diavolul. Acesta este semnul fiarei în Biblie. Cu voia Domnului, eu voi avea destul de curând cartea despre aceasta.”

Deci, care este semnul fiarei în Biblie? Întregul sistem organizațional. Să ne uităm la Apocalipsa. Dacă puteți, deschideți Bibliile la Apocalipsa 13 și vom vedea la ce se referă aici. Apocalipsa 13.15-18. Deci prima fiară pe care o cunoaștem a fost biserica falsă, biserica catolică, apoi a fost o altă fiară care a venit din pământ și care a fost Statele Unite, iar această fiară a dat putere chipului fiarei. Chipul fiarei este sistemul ecumenic sau Consiliul Mondial al Bisericilor. Acesta este înființat pentru a reflecta imaginea originală, biserica catolică originală, astfel încât se referă întotdeauna la prima biserică falsă și el a avut putere să dea viață chipului fiarei. Acesta este sistemul ecumenic mondial, Consiliul Mondial al Bisericilor.

I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.

 Şi a făcut ca toți: mici şi mari, bogați şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte

şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.

Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este șase sute șaizeci şi șase.”

Deci, fratele Branham vorbește despre acest chip al fiarei și spune că întregul sistem al omului, întregul sistem religios rațional pe care l-a dezvoltat omul, a fost pervertit de diavolul și întreaga lume va intra în acel sistem. Atunci, fie vei fi de acord cu acest sistem, vei coopera cu el și vei primi semnul pe mână, fie vei fi boicotat. Dar ei vor fi de acord. Indiferent ce am crezut înainte despre boicot, acum vedem clar cum se manifestă în fața ochilor noștri, pentru că Rusia este sub boicot. Acum ei încearcă să-i excludă din sistemul financiar și știți că aceasta o fac guvernele lumii, dar nu numai guvernele lumii. Toate firmele din sectorul privat s-au urcat la bord și au plecat, Apple s-a retras, McDonald’s și-a închis magazinele, deși nu aveau nicio obligație legală să facă aceasta. Dar atunci când consimțământul general al populației decide că ceva nu este în ordine, toate firmele private se retrag sau boicotează. Astfel, acum puteți vedea cum poate exista un boicot care poate exclude din sistemul financiar pe oricine vor, iar băncile vor închide toate conturile bancare, iar oamenii vor refuza să facă afaceri chiar și dacă nu există nicio lege, nu există nicio cerință; ei o vor face oricum din cauza opiniei publice. Aceasta vedem că se întâmplă acum, așa că puteți vedea cum este pus la punct un boicot. În ordine. „

Întrebarea nr. 2: Ce este alifia pentru ochi?

Să mergem la paragraful 204:

Dar vedeți, oamenii păcătuiesc cu voia. Întregul sistem al bisericii lumii de astăzi a ajuns într-un păcat săvârșit cu voia împotriva lui Dumnezeu,” deoarece ei știu că Biblia spune aceasta, dar o resping ca să accepte orice spune sistemul lor bisericesc. „Bunul simț vă va dovedi că acesta este adevărul. În ordine. Un văl de pofte le-a orbit ochii față de Cuvântul lui Dumnezeu, încât biserica se găsește pe ea însăși goală din nou. Voi știți că Dumnezeu îi spune în Apocalipsa 3.18: „…Te sfătuiesc să cumperi de la Mine alifie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi.” Vedeți, alifia pentru ochi este Cuvântul lui Dumnezeu.”

Să mergem la Apocalipsa capitolul 3 și să privim aceasta în epoca bisericii Laodicea. Deci el spune că alifia pentru ochi este Cuvântul, dar să citim aceasta aici în Apocalipsa 3.17:

Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogățit şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol,

te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă rușinea goliciunii tale, şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi.

Eu mustru şi pedepsesc pe toți aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă dar şi pocăiește-te!”

Suntem aici și aceasta este porțiunea din epoca bisericii, unde Hristos vorbește despre aceasta. El ne cheamă să mergem să cumpărăm de la El. Înseamnă că există un singur loc unde trebuie să mergi să cumperi aur curățit prin foc, haine albe și alifie pentru ochi. Acesta este El. Și dacă a spus: „Vino să cumperi”, înseamnă că El trebuie să facă posibil acest lucru în această epocă. Deci, în această epocă este disponibil aurul, este disponibilă haina albă și este disponibilă alifia pentru ochi, dar trebuie să mergi la El s-o iei. El a promis aceasta, a spus că le va oferi, și ne-a dat totul în acest Mesaj. Dacă vreți aur curățit prin foc, haine albe și alifie pentru ochi, vă sunt date prin acest Mesaj al timpului de sfârșit, dar trebuie să mergeți la El, pentru că El este Mesajul și trebuie să-L primiți. Deci, aceasta este ziua în care trăim.

Să mergem la întrebarea nr. 3: Ce este transformarea? Să mergem la paragraful 212:

Acum, ce este transformarea? (Repede). Cum o obținem? Ce face transformarea? Dumnezeu face această transformare prin Duhul Cuvântului Său; El transformă, El seamănă Sămânța Lui, revarsă Duhul Lui peste Ea şi Ea aduce rodul. Duhul Lui cel Sfânt transformă Cuvântul Sămânță ca să fie justificat după soiul Lui.

Ce fel de sămânță sunteți, arată chiar ceea ce este în voi. Voi nu puteți ascunde acest lucru. Orice sunteți în interior se arată la exterior. Voi nu puteți ascunde aceasta. Nu puteți rodi decât ceea ce sunteți. Vedeți? Acesta este soiul! Duhul Sfânt transformă semințele care sunt în interiorul vostru. Nu contează ce fel de sămânță este aceasta, El o va transforma. Dacă este o sămânță rea, va rodi răul; dacă este o sămânță fățarnică, va rodi un fățarnic; dacă sămânța este un Cuvânt original al lui Dumnezeu, va rodi un fiu original sau o fiică a lui Dumnezeu, prin Filtrul unui om gânditor. Când Sămânța vine sus, vine prin acest Filtru şi produce un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu. ”

Deci, Duhul Sfânt a fost slăbit de-a lungul timpului. Dar acum, Duhul Sfânt este aici pentru a aduce fiecare Sămânță la maturitate deplină, indiferent ce rodește la maturitate deplină. De aceea vedem lumea în starea ei, dar aceasta înseamnă că și Mireasa trebuie să ajungă în starea ei. Amin. Să ne uităm la paragraful 224. Sunt două lucruri pe care vreau să le privesc aici, dar continuăm cu ceea ce înseamnă transformarea.

Dar într-o zi, Duhul a venit peste El, pentru că era un Cuvânt scris, venit de la Dumnezeu prin profet, care trebuia împlinit cu privire la El. „Şi El a fost condus la măcelar ca un miel.” Duhul a venit peste El şi L-a condus, L-a trimis la crucea Calvarului, unde a murit.”

Este uimitor când vezi mișcarea Duhului! El a fost învățat să Se miște cu Duhul. Acesta este primul lucru. Eu am crezut că am fost învățat că mișcarea de-a merge prin Duhul a fost o dinamică reală entuziastă a închinării, dar aici ni se spune că mișcarea Duhului Îl mișca în conformitate cu Cuvântul în mișcare și cu profeția. Mișcarea Duhului este o mișcare a Cuvântului în manifestare. „Duhul a venit peste El şi L-a condus, L-a trimis la crucea Calvarului, unde a murit. Fiecare lucru care a fost spus cu privire la moartea Lui s-a împlinit întocmai…”

Deci, dacă Duhul lui Dumnezeu Se mișcă asupra noastră, ar trebui să Se miște asupra noastră pentru a manifesta Cuvântul. Amin. Și ar trebui să ne miște în Cuvânt, într-o manifestare de predare față de Cuvântul Mireasă. Duhul lui Dumnezeu ne poate muta într-o manifestare a Cuvântului Său și a tot ceea ce a fost El.

Fiecare lucru care a fost spus cu privire la moartea Lui s-a împlinit întocmai, ca să aducă Lumină şi Viață tuturor semințelor lui Dumnezeu care au fost hotărâte mai dinainte şi care erau pe pământ. El a adus calea ca să se facă aceasta. Sămânța este aici, Duhul aduce Viața, transformând fiii şi fiicele lui Dumnezeu din haosul întunecos al acestei lumi, în fii şi fiice de Dumnezeu.”

Să mergem la paragraf. 243: El a trimis Puterea Lui de transformare ca să vă scoată afară din această religie deformată în care sunteți; din acest haos deformat în care suntem toți. Dumnezeu a trimis Puterea Lui de transformare, Cuvântul Său…”

Așadar, am fost învățați că Puterea de transformatoare este Duhul. Duhul face transformarea, dar profetul spune că Puterea Lui de transformare este Cuvântul Lui, pentru că Isus a spus în Ioan 6.63: „Cuvintele pe care vi le spun Eu sunt Duh și Viață.” Așa spune el. Să citim aceasta din nou:

 „El a trimis Puterea Lui de transformare ca să vă scoată afară din această religie deformată în care sunteți; din acest haos deformat în care suntem toți. Dumnezeu a trimis Puterea Lui de transformare, Cuvântul Său susținut şi legitimat, ca să vă scoată afară din această religie deformată şi ignorantă în care pășiți. „…goi şi orbi şi nu știu…” Gândiți-vă la aceasta, prieteni.

Voi știți că Dumnezeu a trimis puterea Sa de transformare ca să-Şi împlinească Cuvântul Său, schimbând întregul trup al Sarei şi al lui Avraam; El a transformat un om bătrân și o femeie bătrână, deoarece a promis că va face aceasta.”

Să ne uităm și la paragraf 251:

Veniți înapoi la Cuvânt! Luați acest Cuvânt şi El va crește; trebuie să crească. Puterea de transformare a lui Dumnezeu L-a adus în primul rând; El este din nou pe calea Lui, este din nou unde a fost la început.

Enoh, a fost strămutat din moarte, prin puterea de transformare a lui Dumnezeu. De ce a făcut Dumnezeu aceasta? El este un simbol al bisericii care urmează să fie răpită. Da, Ilie a fost la fel.

Trupul lui Isus a fost adus la viață după ce a fost mort. Când era în mormânt, trupul lui Isus a fost adus la viață, prin Cuvântul lui Dumnezeu…” Vedeți aceasta? A fost adus la Viață prin Cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, Duhul însuflețește Cuvântul; Cuvântul lui Dumnezeu a fost Cel care a adus Duhul, iar Duhul a făcut Cuvântul viu. Ascultați ce spune profetul:

„…trupul lui Isus a fost adus la viață, prin Cuvântul lui Dumnezeu și a fost transformat dintr-un mort rece, într-un Fiu de Dumnezeu viu şi proslăvit. S-a întâmplat așa pentru că profetul a spus: „Eu nu voi lăsa sufletul Lui în locuința morților şi nu voi îngădui ca Sfântul Meu să vadă putrezirea.” (Psalmul 16.10). O, Dumnezeule!

Acum, paragraful 254:

Acest Cuvânt trebuie să se împlinească! Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Plantează-L în inima ta, dacă vrei să mergi în Răpire! Dacă vreți să fiți creștini originali, stați pe acest Cuvânt! Cred că lui Ezechiel i-a spus Dumnezeu: „Ia sulul și mănâncă-l”, şi aceasta pentru ca profetul şi Cuvântul să devină același. Fiecare făgăduință de acolo trebuie să se manifeste pe ea însăși, deoarece aceasta este Sămânța originală a lui Dumnezeu. Să nu permiteți ca vreun teolog educat să scoată din voi acest Cuvânt! Să nu-i permiteți să vă stropească cu cunoștință, știință firească și educație! Credeți-L pe Dumnezeu!

Să mergem și la paragraful 260:

O sută douăzeci de pescari, bătrâni, vânzători de purpură şi femei, erau adunați într-o cameră de sus, cu ușile încuiate, unii dintre ei fără educație, fiindcă nu știau nici măcar să-și semneze propriul nume. Dar Dumnezeu i-a transformat din pescari, în pescari de oameni, din bărbați şi femei de pe stradă, în sfinți nemuritori ai lui Dumnezeu. Puterea de transformare a lui Dumnezeu!

Pavel, un membru al bisericii locale, prezbiterian, metodist, baptist, penticostal sau așa ceva, mergea pe stradă mânat de un mare duh înflăcărat, că el știa mai mult decât oricare dintre ei. El fusese învățat de Gamaliel, unul din cei mai buni învățători care au existat în țară. Dar ce s-a întâmplat în timp ce mergea spre Damasc ca să-i prindă pe creștinii care credeau Cuvântul lui Dumnezeu? A fost trântit jos de pe cal şi a auzit un Mesaj care l-a transformat dintr-un membru de biserică, într-un profet al lui Dumnezeu!

Deci, ce este transformarea și cum funcționează transformarea? Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Unde se află? Există o Putere de transformare? Ce este Puterea de transformare a Cuvântului lui Dumnezeu? El a spus: „Cuvintele pe care vi le spun Eu sunt Duh și Viață”, iar când fratele Branham a început să vorbească despre această Putere de transformare, odată a spus că Puterea de transformare este Duhul, apoi a spus că Puterea de transformare este Cuvântul. El nu a separat niciodată Cuvântul de Duh. Așadar, nu este ca și cum cineva care dorește Puterea de transformare, poate să-și schimbe viața fără niciun Cuvânt. Duhul lui Dumnezeu vine să ne dea nașterea din nou și să ne transforme, dar nu vine independent de Cuvânt. Când primești Cuvântul, Duhul Cuvântului vine în tine să te transforme. Ce s-a întâmplat cu Pavel? Profetul a spus: „El a auzit un Mesaj care l-a transformat dintr-un membru de biserică, într-un profet al lui Dumnezeu!

Dacă vrem să fim transformați, formați în această oră, dacă vrem nașterea din nou, dacă vrem să fim transformați prin Duhul lui Dumnezeu, trebuie să primim Cuvântul pe care ni L-a dat Dumnezeu pentru această oră, pentru că acest Cuvânt ne va transforma. De aceea, nu putem predica o experiență de transformare separată de Cuvântul lui Dumnezeu pentru această oră. Dacă vrem să aducem oamenii la o experiență de transformare, trebuie să le aducem Cuvântul, iar ei trebuie să ia acel Cuvânt în inimile lor. Primiți-L pe Hristos! Primiți Cuvântul, deveniți una cu El și Puterea de transformare a Duhului vă va transforma. Acesta este Mesajul.

Deci, fratele Branham nu le separă pe cele două când vorbește despre transformare. Ce înseamnă transformarea? Care este Puterea de transformare? Este Duhul. Ce L-a transformat pe El? Prin ce a fost însuflețit Isus, Cuvântul lui Dumnezeu? Noi știm că a fost Duhul lui Dumnezeu. De ce a fost Duhul lui Dumnezeu? Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu a spus, prin Duhul: „Căci nu vei lăsa sufletul meu în Locuința morților, nu vei îngădui ca preaiubitul Tău să vadă putrezirea.” Deci, Dumnezeu a lucrat prin Duh și Cuvânt; sunt același lucru. Amin. Haideți să încheiem cu aceasta. Să mergem la paragraful 272:

Dumnezeule, transformă-ne astăzi, prin Puterea Ta, prin înnoirea minții noastre, ca să ne întoarcem de la faptele neroditoare ale acestei lumi, la Cuvântul lui Dumnezeu. Fă să fim reînnoiți prin Puterea de transformare a lui Dumnezeu peste Sămânța care este în inima noastră, deoarece credem că suntem fiii şi fiicele lui Dumnezeu. Aceasta este rugăciunea mea, Tată.”

Deci, fratele Branham nu Îi separă niciodată pe aceștia doi. Dacă vrei Puterea de transformare a Duhului, primește Cuvântul.

Acum, întrebarea numărul 4: Ce respinge necredința? Îmi place aceasta. Să mergem la paragraful 221:

El a încercat să-L ispitească în tot felul, ca să-L facă să greșească, dar nu a reușit. De ce? El a fost stropit încă dinainte cu o repulsie şi nu putea fi amăgit!

Cum a deformat sămânța originală? Cum a venit el de la creația originală a lui Dumnezeu? A stropit-o cu otrava teribilă a necredinței, dar acum există o repulsie pentru acel spray.

De ce? El a fost stropit încă dinainte cu o repulsie şi nu putea fi amăgit! Nu, nu! Cuvântul a spus că El va fi aici. Amin. Nu există nici un diavol care să-L poată deranja pe El şi pe niciun alt fiu al lui Dumnezeu, care este hotărât mai dinainte să-şi ia locul. El este stropit cu o repulsie.”

Când ai fost stropit cu această respingere? Înainte de întemeierea lumii, ai fost stropit cu repulsie. Se numește predestinare și Dumnezeu a spus că această Mireasă nu va fi înșelată. Este garantat că în timpul sfârșitului va fi o Mireasă care nu va fi înșelată. Noi am fost stropiți de predestinare. Dacă ești predestinat să fii Mireasă în timpul final, ai fost stropit prin predestinare. Voi ați fost stropiți cu repulsie, veți respinge toată necredința lui și nu veți fi deformați în această epocă, pentru că ați fost deja inoculați prin predestinare, pentru că Dumnezeu a spus, pentru că există un Cuvânt rostit. Să citim în continuare:

„…şi pe niciun alt fiu al lui Dumnezeu, care este hotărât mai dinainte să-şi ia locul. El este stropit cu o repulsie. Otrava lui Satan, doctorii denominaționali, nici măcar nu Îl pot atinge. El merge înainte pentru că nu poate fi deranjat de nimic. Aceasta nu a avut niciun efect asupra Lui.”

Putem vedea că această repulsie a funcționat în toate epocile bisericii, deoarece a existat o repulsie care s-a născut pentru a primi Cuvântul. În ziua lui Luther, ei aveau deja o repulsie împotriva acelor spray-uri denominaționale care ar schimba acel Cuvânt în cei drepți sau mântuiți prin credință. Ei erau deja predestinați să primească acel Cuvânt și să nu accepte nimic altceva. Au fost și lucruri cu privire la care au fost confuzi, dar ei au fost inoculați pentru acel Adevăr. Apoi, în ziua lui Wesley, au fost inoculați din nou, iar în ziua penticostalilor au fost inoculați mai mult. Amin. Dar în această zi a timpului de sfârșit, Mireasa, Sămânța lui Dumnezeu predestinată pentru această oră, a fost pulverizată complet. Amin. Ea a avut garanția Cuvântului lui Dumnezeu care a spus că nu va fi înșelată. Deci, pulverizarea cu otrava necredinței nu va avea niciun efect asupra Ei, dar nu pentru că este grozavă, ci pentru că a fost predestinată să nu cadă. Paragraful. 226:

Lăsați-mă să clarific puțin aceasta pentru un minut, să rup aceasta afară din mintea voastră. Priviți! La început, voi ați fost în tatăl vostru, o sămânță, un germen. Știați aceasta? De asemenea, ați fost în stră-stră-stră-străbunicul vostru, știați aceasta? („Amin”).

Citiți în cartea Evreilor şi veți vedea că Levi a plătit zeciuială când era încă în coapsele lui Avraam, deci cu patru generații înainte de a se naște. Când Avraam a plătit zeciuială lui Melhisedec, aceasta i-a fost socotită stră-stră-strănepotului său, care atunci era încă în coapsele lui Avraam. Iată-vă! Vedeți?

Voi ați fost în coapsele tatălui vostru, dar el nu a putut să aibă părtășie cu voi decât atunci când ați fost transformați într-un trup de carne.

  Fiul meu era în mine. Eu am dorit un fiu, dar el era deja în mine. Înțelegeți? El era în mine, iar prin căsătorie a fost transformat într-un om ca mine; a devenit ca mine.

Şi voi ați devenit ca părinții voștri. Înțelegeți că aceasta era în voi de la început. Dacă noi suntem fiii lui Dumnezeu, atributele Lui… Vedeți, voi sunteți un atribut al tatălui vostru, nu al mamei voastre; al tatălui vostru, pentru că germenul este în tată. Vedeți? Mama voastră este doar un incubator care v-a purtat, care a purtat sămânța tatălui vostru. Vedeți?

Şi pământul, în trup, este incubatorul care poartă sămânța lui Dumnezeu.”

Laudă lui Dumnezeu!  Acesta este trupul vostru.

Vedeți? Este exact. Lumea nu ne arată cât de măreață este ea, ci cât de măreț este Dumnezeu care a făcut toate aceste lucruri. Vedeți? Vedeți?

Dacă voi sunteți un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu, înseamnă că ați fost în Dumnezeu de la început. Voi sunteți atributul Lui. Dacă nu ați fost acolo, atunci nu ați fost niciodată și nici nu veți fi vreodată.

Eu nu pot să port în coapsele mele fiul unui alt bărbat, ci îi voi purta doar pe proprii mei fii şi ei îmi vor semăna. Aleluia! Înțelegeți aceasta?

Fiii şi fiicele au fost în Dumnezeu la început. Acum priviți! Voi spuneți că aveți Viață veșnică. „Noi credem că avem Viață veșnică!” Păi, există o singură formă de Viață veșnică şi aceasta este Dumnezeu. Numai El este veșnic, Dumnezeu. Dacă aveți Viață veșnică înseamnă că Viața care este în voi, a fost întotdeauna, iar voi erați în coapsele lui Dumnezeu înainte, chiar înainte să fi existat vreo lume. Şi când Cuvântul Însuși… Isus Însuși este numit Cuvântul, iar sfântul Ioan spune în capitolul 1.1: „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Și Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi.” (v. 14). Înseamnă că voi ați fost în coapsele lui Isus şi v-ați dus cu El la Calvar. Voi ați murit cu El şi ați înviat cu El, iar astăzi noi stăm în El în locurile cerești, umpluți cu Duhul Lui, fii şi fiice de Dumnezeu. Murim cu El şi înviem cu El. Sigur.”

Predestinare, prieteni. Noi am fost stropiți cu o repulsie prin Cuvântul lui Dumnezeu care ne-a predestinat să fim aici în această zi și să luăm poziția glorioasă pe care trebuie s-o luăm. Haideți să mergem la paragraful. 238:

Acum, noi putem avea părtășie prin bogățiile Cuvântului Său, pentru că suntem parte din El. Voi sunteți o parte din Cuvânt, deoarece El era Cuvântul la început, iar voi sunteți Cuvântul acum.”

Dacă sunteți Cuvântul acum, înseamnă că ați fost pulverizați cu o repulsie care respinge sprayul otrăvitor al necredinței.

Să mergem la paragraful 240:

Dar, frate, există Cineva cu care mă pot lăuda, cu Domnul meu Isus, care m-a răscumpărat. Prin puterea Lui de transformare, prin hotărârea Sa mai dinainte, El a semănat o sămânță și eu am văzut aceasta. Al cui fiu sunt eu acum? Da, eu mă pot lăuda cu El şi am folosit treizeci și trei de ani din viața mea, lăudându-mă cu El. Dacă El mi-ar dărui încă treizeci și trei de ani, voi încerca să mă laud şi mai mult cu El. Vedeți? Eu mă pot lăuda cu Strămoșul meu. Aleluia! El, care m-a răscumpărat şi a semănat sămânța de Viață, care mi-a permis să privesc la acest Cuvânt şi a trimis jos Duhul Său spunând: „Iată-L! Spune aceasta şi se va întâmpla; fă aceasta şi se va întâmpla.” Și, oh, Doamne, eu mă pot lăuda cu El! Cum a făcut El aceasta? Prin spălarea Apei, prin Cuvânt, prin apele de separare despre care am vorbit deja.

Adevărații credincioși hotărâți mai dinainte, vor sta cu Cuvântul deoarece ei sunt parte din acest Cuvânt.”

Aceasta este predestinarea. Ea face parte din rădăcina Cuvântului și ne va împiedeca să nu credem Cuvântul lui Dumnezeu; nu ești tu, ci ea. Mă bucur că ești predestinat, dar nu tu ai câștigat aceasta, n-ai avut nimic de-a dace cu aceasta și nu tu ai ales să ai conștiința pe care o ai acum. El te-a ales și ai fost stropit cu o repulsie. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această repulsie. Unde am fi fost acum dacă Dumnezeu nu ne-ar fi stropit înainte de întemeierea lumii cu repulsia dată de predestinare? Unde eram tu și eu, cum am fi găsi Mesajul? Cum ne-am fi dat seama de Adevăr? Ne puteam schima noi propriile vieți? Mulțumesc lui Dumnezeu pentru predestinare.

Vreau să mai privesc ceva, iar pentru aceasta puteți merge împreună cu mine la paragraful 197, pentru că mi s-a părut interesant:

Sămânța a putrezit în drum spre Țara făgăduită. Fiecare dintre ai au murit şi au putrezit în biserică, în linia datoriei, urmându-L pe Dumnezeu.”

Ce s-a întâmplat? Ei au respins Cuvântul la Cades-Barnea și au fost stropiți cu otrava denominațiunii. La acea sărbătoare a lui Baal-Peor, ei au primit învățătura lui Balaam, iar sub acel strop de necredință de la Cades-Barnea, sub ecumenismul denominațional pe care l-au primit, ei au fost învinși. Ei au rămas în biserică și au mers mai departe, au continuat să urmeze Stâlpul de Foc și să campeze în jurul cortului. Este adevărat? Totuși, au murit și au putrezit chiar acolo.

Faptul că au putrezit chiar acolo îmi amintește de ceva. Fratele Branham a spus că odată s-a plimbat prin pădure și a sărit pe un buștean vechi căzut în apă. El a spus că părea  bun, destul de bun, vedeți, dar când a sărit pe el era putred înăuntru. Eu m-am întrebat, de ce? iar el a spus că ei au fost la fel ca acea ramură întinsă în curentul apei. El a spus că aceeași apă care a dat viață tuturor celorlalți copaci, pentru că acei copaci aveau viață în ei, aceeași apă care le-a dat viață și i-a făcut să crească, a făcut ca aceasta să putrezească de zece ori mai repede. El a spus că voi veți putrezi de zece ori mai repede dacă sunteți așezați acolo unde curge Apa și nu aveți Viață în voi. Acesta este adevărul absolut. Dacă doar stăm în jurul Mesajului, dacă rămânem în Mesaj și stăm cu Adevărul, dar nu continuăm să primim Viața Cuvântului, să murim pentru sine, să-L primim pe Hristos și să fim născuți din nou prin Duhul lui Dumnezeu, vom putrezi de zece ori mai repede, stând în curentul Cuvântului.

Cuvântul care dă frunze și fructe tuturor celorlalți copaci este Același Cuvânt care putrezește copacul care nu are Viață în el. Este periculos să fii aproape de Adevăr, periculos. Priviți cât de periculos a fost de-a lungul istoriei în Biblie. Este periculos să fii aproape de Adevăr și să nu faci parte din El. Să nu Îl ai în tine, să joci rolul unui fățarnic, să fii asociat cu El, dar să nu fii născut din nou prin Duhul lui Dumnezeu, este periculos, este foarte periculos. Dar să fii în El, să te naști din El, să ai Viață în tine, să ai nașterea din nou este cel mai bun loc în care să fii, este singurul loc în care să crești. Este uimitor. Aceeași Apă care dă Viață este aceeași Apă care provoacă putrezirea. Iosua și Caleb aveau Viața. Ei erau în aceeași biserică în care toți ceilalți putrezeau. Este uimitor.

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Mi-a făcut plăcere să ascultăm împreună această casetă. Am făcut ceva ce am așteptat cu nerăbdare în ultimii câțiva ani, iar dacă Dumnezeu ne va ajuta, aș vrea s-o fac din nou. Să ne plecăm capetele și să-I mulțumim Domnului.

Dragă Doamne Isuse, Îți mulțumim, Dumnezeule, pentru binecuvântarea minunată pe care ne-ai dat-o. Doamne, Îți mulțumim pentru acest Cuvânt care ne-a despărțit de toate lucrurile false care plutesc în jurul lumii, de concepțiile greșite, de doctrinele, de denominațiunile false și de fiecare capcană. Doamne, Tu ne-ai scăpat din acestea pentru că ai avut un glas pe care L-ai trimis cu Cuvântul în această zi, și ne-ai dat Viață, Dumnezeule. Doamne, Te rog ajută-ne să rămânem credincioși acestui Cuvânt, și credem că vei împlini tot ce ai promis că vei împlini în acest timp de sfârșit.

Doamne, dacă aici este cineva care doar stă în Apă ca acea ramură, dar nu are Viață în interiorul lui, Te rog să-l ajuți să-și deschidă inima la acest Cuvânt și să-L primească acum. Dumnezeule, profetul Tău nu a despărțit niciodată Duhul de Cuvânt, ci I-a pus împreună. Astfel, dacă vrem Duhul Tău, trebuie să primim Cuvântul. Amin. Cuvântul vine cu Duhul, sunt inseparabili. Doamne, mă rog ca orice tânăr, orice adult și oricine este prezent aici, care tocmai s-a întins în Apă, care merge la biserică și crede că urmează Stâlpul de Foc și este bine, să înțeleagă astăzi că trebuie să ia acest Cuvânt în ei. Trebuie să devină una cu El; trebuie să-L primească în inimă, nu în minte, pentru că nu este un acord mintal, ci trebuie să îmbrățișeze pe deplin și să primească complet acest Mesaj al orei. Dumnezeule, Tu ai trecut prin legături minunate pentru a ne face Cuvântul clar ca să-L putem primi.

Doamne, Te rog ca Cuvântul pe care ei Îl primesc să aducă Duhul, iar Duhul Tău să însuflețească sămânța care este în ei, pentru a trăi. Doamne fie ca această Viață nouă să ne ducă mai departe și fie ca aceasta să fie o experiență proaspătă pe zi ce trece, pe măsură ce primim Cuvântul Tău. Fie ca acest Cuvânt pe care Îl primim, să vină și să aducă o manifestare mai mare în noi, zi de zi, săptămână de săptămână și lună de lună. Ajută-ne să trăim acest Cuvânt și fie ca El să ia chip în trupul nostru. Ajută-ne să nu stăm pe loc, ci să fim mereu sub ungerea proaspătă a Cuvântului Tău, să-L primim și El să ia Viață în noi. Te rugăm ca El să realizeze tot ceea ce L-ai trimis să realizeze în această zi.

Te iubim, Tată, și Îți mulțumim pentru oportunitatea de a fi aici dintre miliardele de oameni care sunt pe această planetă și de a-L auzi. Noi am fost cu adevărat privilegiați să auzim ceea ce am auzit în seara aceasta și Îți suntem recunoscători pentru inocularea predestinării ca să nu fim stropiți cu sprayul otrăvitor al necredinței, ci prin predestinarea pe care ne-ai dat-o, Doamne, avem capacitatea să primim ceea ce am auzit în seara aceasta și să spunem: „Amin! Acesta nu este nimic altceva decât Adevărul.” Din cele opt miliarde de oameni de pe această planetă, mă simt cea mai privilegiată persoană, pentru că pot să ascult, să aud și să cred ceea ce cred, prin harul Tău. Dumnezeule, Te rog să mă ajuți să mă predau mai mult și să-Ți dau mai mult din viața mea și mai mult din gândirea mea și mai mult din lucrurile mele, pentru a primi mai mult din Viața Ta, mai mult din Cuvântul Tău.

Dumnezeule, binecuvântează-ne ca popor al Tău, în timp ce plecăm de aici. Ajută-ne să umblăm în această lume, așa cum ai umblat Tu când ai fost aici și să putem fi picioarele Tale, mâinile Tale, ochii Tăi, gura Ta, în mod constant, Doamne, ca să-Ți afișăm Cuvântul, fără compromis, fără piedici. Te iubim, Tată, și Îți mulțumim pentru privilegiul de a fi în seara aceasta aici, în Numele lui Isus Hristos. Amin.

-Amin-