Meniu Închide

CEL CE ESTE ÎN EA

Print Friendly, PDF & Email

Să ne plecăm capetele împreună.

Dragă Doamne Isuse, Îți mulțumim, Tată, și Îți suntem recunoscători. Doamne, ne-am adunat aici ca să ne ridicăm glasul și mâinile spre Tine și să cântăm laudele Tale, pentru că ai fost atât de bun cu noi, în timp ce trăim într-o zi deosebită de toate celelalte zile; o zi în care ai făcut o descoperire completă despre Tine Însuți și aduci acea descoperire în Mireasa Ta. Doamne, ajută-ne să vedem cu claritate ceea ce vrei să vedem în această zi. Dă-ne alifie pentru ochi ca să vedem și Te rog, Doamne, să iei acest vas sub controlul Tău. Frânge Tu Pâinea Vieții, dă-ne Cuvântul Tău și ajută-ne să prindem, prin Duhul Tău, descoperirea a ceea ce vrei să ne spui și cum ai stabilit în acest Adevăr prezent, Dumnezeule,  că Viața acestui Cuvânt va trăi prin noi, Doamne, și vom deveni manifestarea acestui ceas. Ne predăm Ție și Te rugăm să preiei controlul, să Te miști liber printre poporul Tău și să mergi cu noi, pentru că Te rugăm aceasta în Numele lui Isus Hristos. Amin.

În timp ce stăm în picioare, să deschidem împreună la cartea Efesenilor 5.28:

Tot așa trebuie să-şi iubească şi bărbații soțiile, ca pe trupurile lor. Cine își iubește soția se iubește pe sine însuși.

Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca şi Hristos Biserica;

pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.”

Vreau să spun că este atât de puternic, este atât de tangibil, este atât de izbitor în această dimensiune! Aceasta nu este o teorie, ci este realitate, „pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.

De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur trup.”

Taina aceasta este mare (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică).”

Dumnezeu să vă binecuvânteze. Puteți să vă așezați. Dumnezeu să binecuvânteze citirea Cuvântului Său.

Aceasta este ceva, este o realitate de care noi trebuie să ne dăm seama în această epocă: că suntem mădulare ale Trupului Său, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. Astfel, știți că apostolul Pavel, Petru și ceilalți apostoli din Noul Testament, care au adus Cuvântul… îți dai seama, uh, în timp ce meditez la aceasta, îmi dau seama că apostolul Pavel nu a scris niciodată o epistolă și nu a predicat niciodată nimic ca să fie inclusă în Biblie și să fie tipărită, astfel încât s-o putem avea într-o carte. Dumnezeu a avut în Plan să facă aceasta pentru ca noi s-o avem în timpul sfârșitului, dar apostolul Pavel  a predicat pentru ca acel Cuvânt să trăiască în cineva. Amin. Dumnezeu a îngăduit să fie tipărit și adunat pentru timpul sfârșitului, când va exista o manifestare deplină a tot ceea ce a învățat Pavel, ca să putem citi aceasta. Dar Pavel nu a vrut să scrie o Biblie; Pavel a vrut să facă epistole vii, el a vrut ca oamenii să fie acele epistole vii; el a vrut ca Cuvântul pe care L-a predicat să Se manifeste într-un popor. Amin. Și astăzi este ziua în care trăim aceasta, când tot ceea ce a fost predicat și învățat, toate umbrele și toate tipurile, se manifestă într-un popor, în Mireasă. Amin.

Dacă puteți, deschideți cu mine la Coloseni 1.18:

El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, Cel Întâi Născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate.”

Deci, noi știm că biserica este Trupul Lui, în mod fizic, pe acest pământ. Ea este Trupul, iar El este Capul. Noi am vorbit de foarte multe ori despre aceasta, iar fratele Branham ne-a adus aceasta, așa că la sfârșitul timpului, Capul S-a unit cu Trupul. Astfel, am vrut să iau ca titlu pentru astăzi: Cel care este în Ea.

În mesajul Cuvântul vorbit este Sămânța originală, partea întâi, din anul 1962, profetul a spus:

Acum, Hristos S-a manifestat ca să distrugă lucrările diavolului. Credeți aceasta? Eu nu pot explica acum tot, ci va trebui să trec repede prin aceasta, să lovesc locurile înalte, ca să nu stați prea mult. Hristos S-a manifestat ca să distrugă lucrările diavolului. Corect? Credeți aceasta? Cine a fost El? Cuvântul lui Dumnezeu, care a distrus lucrările hibride ale diavolului.”

Deci, cine distruge lucrările diavolului? Cuvântul. Cine a fost Hristos? Hristos a fost Cuvântul făcut trup; El a fost manifestat ca să distrugă lucrările diavolului. El a fost Cuvântul lui Dumnezeu (Amin), și când a venit în manifestare, a venit ca să distrugă lucrările diavolului. În lucrările diavolului a fost hibridarea Cuvântului. Deci, Cuvântul făcut trup, Cuvântul care vine la manifestare este ca să distrugă lucrările diavolului.

El a fost făcut să facă aceasta; El a fost născut să facă aceasta, să distrugă lucrările diavolului.

Acum, Trupul Lui este să facă la fel, deoarece Trupul este: Capul și Trupul împreună. Este corect? Dacă Hristos este Capul, a fost  Cuvântul. Trupul Lui trebuie să fie același lucru ca și Capul Lui. Este corect? O Biserică a Cuvântului, născută din Cuvânt, născută virgin din Cuvânt.”

Deci, Cuvântul, Biserica, Mireasa care este Cuvântul, Se manifestă pentru a distruge lucrările diavolului, pentru că Ea este Cuvântul făcut trup.

Să mergem la 1 Ioan. Am câteva citate pe care vreau să le citesc și câteva versete prin care vreau să trec repede, ca să ajung la gândul principal la care am meditat. Deci 1 Ioan 4.4:

Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu şi i-ați biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.”

Profetul lui Dumnezeu a mers la această Scriptură, s-a referit la Ea și a spus: „Pot s-o citesc din nou.” Acesta este mesajul Cel care este în voi. Profetul spune:

Voi, copilașilor, sunteți de la Dumnezeu și i-ați biruit pentru că…” Aici, profetul lui Dumnezeu vorbește despre antihrist și spune: „…i-ați biruit…”, i-ați biruit pe cei care sunt influențați de Antihrist sau pe cei care sunt sub influența duhului Antihrist. El spune aceasta vorbind despre Antihrist: „…i-ați biruit pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. (Două pronume. Vedeți? „El” (pronume personal), Cel care este în voi, și „el”, care este în lume. „El”, Cel care este în voi este mai mare decât „el”, cel care este în lume).”

Deci, sunt doi: El, Cel care este în voi, este Hristos, iar el, cel care este în lume, este Antihrist, dar „Cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume.” Cred că este interesant să vezi cât de nebunești devin lucrurile în lume, cât au devenit de scăpate de sub control și continuă să devină. Se pare că orice lucru este rău, iar furia și răutatea sunt la fiecare colț. Dar trebuie să ne amintim că Cel care este în noi este mai mare decât cel care este în lume. Deci, dacă cel care este în lume are un control mai mare asupra tuturor finanțelor, a tuturor politicienilor, a tuturor lucrurilor, a imoralității și păcatului, în politica bisericească și în înșelăciunea religioasă, dacă iese din grafice și a câștigat din ce în ce mai multă putere, întotdeauna trebuie să ne dăm seama că Cel care este în noi este mai mare decât cel care este în lume. Puterea lui Antihrist nu poate fi manifestată niciodată și lumea nu poate să-L învingă niciodată pe Cel ce este în voi.

Este foarte important ca noi să ne amintim acest lucru! Nu este că nu am auzit aceste lucruri sau că nu le știm, dar încă trăim într-un trup de carne, trăim într-o atmosferă care este contrară Cuvântului lui Dumnezeu și trebuie să ni se amintească iar și iar și iar, că Cel care este în noi este mai mare decât cel care este în lume. Așadar, cel care este în lume nu-L va birui niciodată pe Cel care este în tine. deci, nu poate deveni niciodată atât de rău, încât Dumnezeu să nu-l biruiască prin Cuvântul Său manifestat. El nu-L va birui niciodată pe Hristos. Niciodată!

Să deschidem la Coloseni 1.26:

Vreau să zic: taina ținută ascunsă din veșnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui,

cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, şi anume Hristos în voi, nădejdea slavei.”

De când predic, am citit de foarte multe ori această Scriptură, dar este Scriptura noastră, este timpul ca împlinirea acestei descoperiri să ajungă acasă și să intre în manifestare, deoarece aceasta este marea Taină care trebuie făcută cunoscută printre neamuri: Hristos în voi, nădejdea slavei, Cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume.

În mesajul Chemându-L pe Isus în scenă, din anul 1963, profetul spune:

Voi ziceți: „Cum putea fi şi Om şi Dumnezeu?” Vedeți, aici este taina. În trup era Om, dar în Duh era Dumnezeu. Vedeți?

Cineva m-a întrebat: „Şi atunci cui S-a rugat în grădina Ghetsimani?”

„Am să-ţi răspund dacă-mi răspunzi şi tu la aceasta: „Crezi că ai Duhul Sfânt?” „Da.”

„Atunci la cine te rogi? Unde este El când te rogi la El? Dacă pretinzi că Îl ai şi totuși te rogi Lui?” Vedeți?”

Ei încercau să respingă dumnezeirea lui Isus Hristos, așa că au zis: „Cui S-a rugat El în grădina Ghetsimani?” Fratele Branham a răspuns cum le-a răspuns Isus Hristos fariseilor și i-a zis: „Bine, am să-ți pun și eu o întrebare: „Crezi că ai Duhul Sfânt?” „Da.” „Atunci la cine te rogi?” Vedeți, dacă diavolul poate să ne ducă în amnezie spirituală și uităm Cine locuiește în noi, dacă uităm Cine a fost restaurat  în această zi, Cine S-a întors pentru a Se uni cu Biserica, și Îl facem ceva minor în loc de Lucrul major care este, începe să ne dezbrace de Puterea care a venit în această zi, de descoperirea și înțelegerea cu privire la Cine vine la Mireasă. Când ajungem în ceasuri de suferință și necaz, în vremuri de agonie și anxietate, începem să strigăm de parcă Dumnezeu ar fi undeva departe; începem să plângem: „Oh, Doamne, vino și ajută-mă! Oh, Doamne, care ești departe de mine chiar acum!” Aceasta este o întoarcere înapoi în amnezia spirituală care merge înapoi în denominaționalism, dar Dumnezeu a coborât, Căpetenia a venit să Se unească cu Mireasa și prin botezul Duhului Sfânt, Cel ce este în tine este mai mare decât cel ce este în lume. El nu a venit la tine ca să te părăsească, ci a venit să stea cu tine.

Deci, nu există strigăte spre un Dumnezeu care este la un milion de mile depărtare; El este un Dumnezeu prezent care locuiește cu această Mireasă și nu o părăsește. Aceasta nu înseamnă că credința ta nu va fi testată, nu înseamnă că Dumnezeu va fi liniștit, ci pentru ca tu, credința ta să poată ajunge în prim-plan, credința care este în tine poate lua Cuvântul și poate birui prin Cuvânt. S-ar putea să nu-I simți prezența, dar aceasta nu-I schimbă locuința. Noi trebuie să ne amintim tot timpul aceasta, deoarece, dacă nu ești într-o situație stresantă și nu ai simțit anxietate de câteva zile, pregătește-te pentru că vine. Lui Îi place să-Și testeze copiii, Îi place să-Și dovedească Mireasa.

Astfel, noi trebuie să ne amintim Scripturile pe care le avem, pentru a crede Cuvântul și pentru a înțelege că trăim în ziua în care tot acest Cuvânt Se împlinește.

Să deschidem la 1 Corinteni 6.19:

Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuiește în voi şi pe care L-ați primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteți ai voștri?

Trupul vostru este Templului Duhului Sfânt, voi sunteți Templele în care locuiește Hristos. El este cu voi, Duhul Lui este în interiorul vostru.

Haideți să mergem la Efeseni 2.19:

Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună-cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu,

fiind zidiți pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.

În El toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un Templu sfânt în Domnul.

Şi prin El şi voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu, prin Duhul.”

Deci, unde este Dumnezeul la care ne rugăm? Unde este Hristos în ceasul acesta? Unde este acest mare Duh Sfânt care Se întoarce în măsură deplină la Mireasă? El este în Mireasă. Amin. El este aici, este cu noi, este în noi, prieteni. El nu ne-a părăsit; El nu a fost aici doar ca să ne arate că a fost aici și a făcut lucrări mărețe prin profet, și apoi a plecat, a dispărut. El este aici, El este aici în plinătatea Cuvântului, a readus plinătatea Duhului, pentru că Cuvântul este Duhul și Viața. Așadar, Duhul deplin al Vieții este aici cu Cuvântul deplin; nu spui că El este aici, apoi pleacă și nu mai este aici; El este aici, prieteni! El este aici cu Mireasa, Cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume, așa că nu aveți de ce să vă temeți. Amin. Există o nenorocire care vine? Da. Sunt dificultăți care vin și vor veni, pentru că Biblia spune că „omul născut din femeie, are viața scurtă, dar plină de necazuri.” (Iov 14). Acesta este adevărul. Amin. Dar de asemenea este adevărat că El a spus: „Iată, Eu nu vă voi părăsi, ci sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului.” Amin. El este cu noi. Când vom ajunge în necazuri, în probleme și împrejurări dificile, trebuie să ne amintim să nu țipăm și să nu plângem ca și cum El este la un milion de mile depărtare. El cunoaște gândurile mele, El știe rugăciunea mea în șoaptă; El știe ce spun în sinceritatea inimii mele. El este cu mine și nu vreau să încep să vorbesc cu El ca și cum ar fi departe, eu vreau să încep să vorbesc cu Cel care este mai aproape decât un frate. Amin.

Ce se întâmplă de multe ori când ajungem în necazuri, când intrăm în împrejurări și situații? Felul în care răspundem la acea situație încordează de fapt relația noastră cu Hristos, nu din partea Lui, ci din partea noastră. El nu a plecat niciodată, nu S-a mișcat niciodată, ci noi L-am lăsat deoparte în propria noastră mentalitate; L-am lăsat undeva departe, dar El este departe în mintea noastră, în înțelegerea noastră; L-am îndepărtat de noi înșine, de încercarea noastră și de situația noastră, am pus o presiune asupra relației cu El și ne-am poticnit credința doar prin felul în care vorbim.

Dacă am înțelege descoperirea care vine în această oră și s-o ținem în fața încercării în cea mai rea zi, când lumea se prăbușește peste tot în jurul nostru, când totul se prăbușește; dacă am putea rămâne cu ea în același fel în care o avem în cea mai bună zi a noastră! El a spus că Dumnezeu este cu mine, Dumnezeu este în mine, știe că eu sunt în mâna Lui și nu voi fi despărțit niciodată de El, dacă pot adopta aceeași abordare în mijlocul celor mai mari necazuri ale mele. Vedeți, credința noastră nu se va clătina în ceasul încercării. De multe ori, credința noastră este împiedecată de felul în care vorbim, ne împiedecăm de atitudinea pe care o luăm și nu vorbim prin descoperire, ci începem să vorbim prin frică, prin anxietate și toate aceste emoții umane. Hei, veți avea emoții umane, voi nu le puteți opri să apară cât timp trăiți în acest trup; în această stare emoțiile vor veni, dar trebuie să fie ceva mai profund decât emoțiile, o realitate care spune: „Stai puțin! Cu mine nu s-a schimbat nimic, în Dumnezeu. Sunt încordat, sunt nervos, mi-e frică, am toate aceste emoții nebune pentru tot ce se întâmplă peste tot în jurul meu, dar o să mă opresc suficient de mult ca să spun: „Încă cred că Cuvântul este adevărat și că adăpostesc Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu m-a părăsit, încă sunt Templul Lui, încă sunt locuința lui Dumnezeu, sunt una din acele pietre vii. El este încă cu mine, sunt încă în mâna Lui și nu s-a întâmplat nimic. Astăzi, El nu este mai departe decât a fost duminică în biserică.”

Ascultați. Au fost momente în care am avut nevoie de această învățătură și vin vremuri în care va trebui să ne amintim aceasta. Trebuie să ne rugăm ca să poată vorbi credința, din gura noastră să poată vorbi descoperirea.

Profetul lui Dumnezeu spune în mesajul Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită:

Căpetenia noastră este o Împărăție. Biblia, Isus spune: „Împărăția lui Dumnezeu este în voi!” Împărăția! Noi nu suntem o denominațiune, noi aparținem de o Împărăție și Împărăția este Cuvântul lui Dumnezeu făcut Duh și Viață în propria noastră viață, aducând la împlinire fiecare promisiune din această zi, așa cum a făcut în ziua aceea când Cuvântul și Dumnezeu erau Unul. Cuvântul și Dumnezeu este Unul în Biserica Lui astăzi, făcându-L Căpetenia Trupului care este răscumpărat, să aducă Mesajul în zilele din urmă; și să fie ridicat din morți, în înviere, să meargă înapoi să reașeze din nou, ca Adam și Eva la început în grădina Eden. Taina întreită a lui Dumnezeu, Trupul Lui!”

Ce este Taina întreită a lui Dumnezeu? Trupul Lui. Ce este Trupul Lui? Trupul lui Isus Hristos, iar Trupul lui Isus Hristos este Biserica. Ea este încheierea desăvârșirii Trupului lui Hristos, deoarece așa cum Adam era complet în bărbat și femeie, Isus Hristos este complet în Bărbat și Femeie; Biserica este Trupul lui Hristos, conform Cuvântului, și Ea completează sau încheie Trupul lui Isus Hristos, care este Trupul lui Dumnezeu, care este restaurarea triplului Scop, pentru ca Dumnezeu să coboare real în trup și să locuiască în atributele Sale. Acesta este triplul Scop al lui Dumnezeu, din care faci parte. Nu este numai o doctrină la care să spui „Amin” duminica, este o realitate care te va ține când totul merge prost în viața ta.

Pavel nu a predicat aceste lucruri bisericii, ca să fie scrise în Biblie și să spunem: „Bine, uite, așa a spus Pavel.” Pavel a spus aceasta ca să fie concretizat, să fie trăit. Tot așa, Mesajul nu a venit ca să spunem: „Uau! Ce descoperire! Uau! Dacă poți să crezi aceasta! Uită-te la lucrurile pe care le-a putut face fratele Branham!” Nu! Mesajul a venit ca să fie făcut trup în tine, astfel încât această realitate să nu dispară de la Mireasă.

În mesajul Când li s-au deschis ochii, ei L-au cunoscut, profetul spune:

Totul este Dumnezeu care se desfășoară pe Sine în atributele Sale, apoi, Dumnezeu devine material, tangibil și cu care putem vorbi, pentru a vorbi în tot Trupul Său, biserica și toate.”

Noi putem vorbi și vorbi cu Dumnezeu. Cum? Atunci când avem părtășie unii cu alții, deoarece întregul Plan era ca Dumnezeu să devină tangibil. „Totul este Dumnezeu care se desfășoară pe Sine în atributele Sale, apoi, Dumnezeu devine material, tangibil.” Cum o face? În biserica Sa. Vreau să citesc.

„…apoi, Dumnezeu devine material, tangibil și cu care putem vorbi, pentru a vorbi în tot Trupul Său, biserica și toate.” Amin. Voi știți cum este când intri în strâmtorări și ai necazuri. Diavolul vrea să te izoleze, pentru că a te despărți de Trup înseamnă a te despărți de Dumnezeu; pentru că noi putem vorbi cu Dumnezeu, tangibil, în Trup, iar acea părtășie ne va da putere și ne va încuraja. Dumnezeu nu este departe de noi; Dumnezeu este peste tot în jurul nostru. El este în noi și în jurul nostru, de aceea, părtășia sfinților este atât de esențială pentru credința creștină, pentru că Dumnezeu este în poporul Său.

Prin urmare, numele tău a fost în gândirea Lui. Așa ai Viața veșnică. Nu o poți avea altfel. Dacă ai Viață veșnică, ai fost întotdeauna. Vedeți?”

În mesajul Capodopera, profetul lui Dumnezeu spune:

Apoi, vine în sfârșit, marea Căpetenie, Capul tuturor acestora. Restul Trupului doar a vorbit despre El. Temelia a fost așezată de patriarhi, dar Trupul a fost zidit de Cuvânt, care erau profeții.” Profetul lui Dumnezeu vorbește despre reconstrucția Capodoperei din Vechiul Testament, restaurarea lui Adam. El a spus că a început să fie reconstruit înapoi de patriarhi, apoi, Trupul a fost zidit prin Cuvânt, care au fost profeții.

„…și aici vine Capul tuturor acestora; a venit în scenă Isus. Când s-a pus Capul pe el, noi găsim în El întreaga lucrare a lui Dumnezeu, găsim în El reflectarea desăvârșită a Cuvântului, pentru că El era Cuvântul, plinătatea Cuvântului. Acum, Dumnezeu are din nou Capodopera desăvârșită.”

Așadar, scrie că reconstruirea Trupului lui Hristos prin Vechiul Testament este reconstruirea Capodoperei, refacerea fiului care a căzut, pentru că Adam a fost fiul lui Dumnezeu care a căzut, iar acum, se construiește înapoi un Trup, un fiu al lui Dumnezeu. Dar totul era să picteze imaginea lui Hristos; Fiecare profet, toți arătau spre Hristos; toți patriarhii arătau spre Hristos, și iată-L  că vine, Căpetenia întregului Trup. Când a venit în Trup, El a fost Căpetenia, a fost Piatra din vârf și în El era plinătatea tuturor acelor manifestări. El a restaurat acea Capodoperă.

În mesajul Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită,  profetul a spus:

Și să fim siguri că toată răpirea; acum, Luther a fost o parte, Wesley a fost o parte, profeții au fost o parte. Dacă ei sunt o parte… Doar în descoperirea că ei alcătuiau trupul, picioarele, degetele, mâinile și așa mai departe, până când Capul (la care ajungem în câteva minute), vedeți, face Răpirea întreagă. Este Trupul Cuvântului, care este Hristos. Amin!”

Deci, Noul Testament a construit alt Trup, iar noi am vorbit de multe ori despre aceasta, este Trupul Bisericii, al Miresei lui Isus Hristos.

În Glasul Semnului, profetul spune:

…Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe care L-am dovedit prin Biblie, a făgăduit că în zilele din urmă Se va întoarce şi Se va descoperi în plinătatea Duhului Său. La fel, biserica s-a format asemenea unei ființe umane, de la picioare, la coapse, până la Cap, iar Capul este Cel care conduce tot Trupul. Trupul a apărut când a apărut prima biserică, s-a înălțat și s-a întărit din zilele reformei până acum, trecând prin neprihănire, sfințire şi botez cu Duhul Sfânt. Acum, Capul, Hristos, vine la Trup, la Trupul lui Hristos.”

În mesajul Evenimente moderne clarificate prin profeție, profetul spune:

Nu uitați însă că El a zis: „Mă voi întâlni cu voi într-un singur loc, acolo unde am pus Numele Meu.” Aceasta înseamnă în Isus Hristos, pentru că în El Şi-a pus Dumnezeu Numele. Acesta este singurul loc în care Se va întâlni Dumnezeu cu tine, în Isus Hristos, Cuvântul, același ieri, azi şi în veci. El a crescut de la picioare la coapse, și acum am ajuns la Cap, manifestând în deplină măsură Mireasa, la fel ca pe Mire.”

Citesc aceste citate ca să vă arăt că la sfârșitul epocilor bisericii, când Dumnezeu reconstruiește o Mireasă, El va uni acea Mireasă cu Căpetenia, cu Isus Hristos Însuși. Dar acea Căpetenie va fi o unire a Cuvântului cu Mireasa. Nu va fi ceva separat, ci veți vedea Capul în Mireasă, Căpetenia vine la Trup, la Mireasă, în timpul sfârșitului; va fi o altă  Piatră de încheiere, care nu închide Vechiul Testament, ci acum închide Noul Testament. Va fi Noul Testament în plinătate în Trupul Său, în Mireasă, Piatra de Încheiere și Trupul uniți împreună ca Unul. Credem aceasta? Atunci să ne comportăm ca și cum credem. Acum îmi vorbesc mie.

Noi credem și putem spune: „Amin!” Ceva în noi strigă că acesta este Adevărul, dar aceasta trebuie să se raporteze la o Viață. O Viață. Există o încredere că lucrurile care am fost învățați sunt absolut „Așa vorbește Domnul”. Nu sunt idei, ci sunt realități; nu sunt concepte, sunt Adevărul; nu sunt lucruri spirituale care rămân lucruri spirituale, ci sunt lucruri spirituale care se manifestă în lucruri trupești. Există o realitate în lucrurile pe care le predicăm, iar realitatea este că Hristos, Căpetenia, a venit în Trup. Și acum, dacă vrei să vezi unde este Hristos, unde locuiește Hristos, El este în Mireasa Lui. Aceasta este slujba Pietrei de vârf, aceasta este încheierea Vechiului Testament, Căpetenia este în Trup. Și dacă aceasta este adevărat, Cel care este în tine, este mai mare decât cel care este în lume, este mai mare decât în orice alt timp din istorie. Manifestarea descoperirii a ajuns într-o formă atât de deplină, încât ar trebui să cunoaștem aceste lucruri, ar trebui să fim atât de înrădăcinați și atât de întemeiați în aceste lucruri, încât să-i putem birui pe cei mai răi din toate epocile.

Cine știe ce urmează? Cine știe cu adevărat ce urmează? Cine știe ce fel de probleme, ce fel de pericole, ce fel de greutăți vin? Cine știe ce urmează? Eu am crescut toată viața în Statele Unite ale Americii; aceasta a fost în siguranță toată viața. Amin. Dar nu cred că mai este sigur. Cu siguranță nu mai ești atât de izolat și protejat ca atunci când eram băiat. Există probleme peste tot și problemele nu mai sunt departe, problemele sunt în apropiere, dar nu schimbă Mesajul, nu schimbă realitatea a ceea ce se materializează în această zi.

În mesajul IeHoVaH-Jireh, partea întâi, profetul spune:

Acum, amintiți-vă că Hristos a înviat din morți și este printre noi. Amintiți-vă că Hristos a înviat din morți și este printre noi. Noi am văzut tot felul de mișcări mari, strigăte și L-am lăudat pe Dumnezeu, totul bine, am vorbit în limbi și am profețit, și tot ce am văzut tot ce este bine, ce vine odată cu El. Dar amintiți-vă că ultimul lucru este prezența Lui divină, Cuvântul Însuși.”

Știți, când venim la amvon cântăm cântecul acela:

Cu siguranță, prezența Domnului este în acest loc;

Ceea ce-ți voi spune este că prezența Lui e chiar aici,

Dacă Cuvântul Lui este aici.”

Noi putem să avem o senzație, un sentiment, o furnicătură; putem avea tot felul de emoții care se mișcă prin trupul nostru, dar prezența Lui este aici numai dacă Cuvântul este aici. Înșelăciunea care a fost în epoca penticostală, care a trecut, a fost aceea că experiențele și senzațiile erau considerate Prezența Lui. Deși Prezența Lui poate veni cu senzații și experiențe, experiențele singure nu denotă prezența Lui, senzațiile singure nu denotă prezența Lui, dar Prezența Lui este aici când Cuvântul Lui este aici. Tu nu trebuie să simți nimic pentru ca Acesta să fie Adevărul. Acest lucru este foarte important, pentru că, altfel, vom fi prinși din nou în penticostalism, unde mereu căutăm un alt sentiment, un alt sentiment, un alt sentiment, și vom lăsa Cuvântul pentru un sentiment. Și când lăsăm Cuvântul pentru un sentiment, îl vom numi Prezența Domnului. Dar fratele Branham a spus: „Dar amintiți-vă că ultimul lucru este prezența Lui divină, Cuvântul Însuși. El este Cuvântul, Capul; Cuvântul vine la Trup.” Ultimul lucru este Prezența divină a lui Dumnezeu, care este Cuvântul Însuși.

Astfel, pentru a avea prezența divină, trebuie să aveți Cuvântul; și atunci când aveți prezența divină, puteți să aveți sau să nu aveți o senzație. Uneori, când intrăm în timpul nostru de testare… Credeți că Mireasa trebuie să fie testată? (Amin). Credeți că există încercări, necazuri și probleme, care ne așteaptă pe fiecare dintre noi? Uneori, când intrăm în timpul nostru de testare, nu vom simți nimic. De fapt, vom simți lucruri negative, trupul nostru ne va trimite semnale negative, de frică și anxietate, și tot felul de lucruri ne vor lovi trupul și nu vom simți ceea ce numim Prezența Domnului. Nu vom simți decât frică, vom simți anxietate, ne vom teme că vom simți tot felul de sentimente, iar dacă nu suntem întemeiați pe Cuvânt și numai pe Cuvânt, dacă suntem prea dependenți de sentimente și senzații, vom începe să ne simțim ca și cum am fi singuri, pentru că Dumnezeu nu este cu noi; vom începe să simțim că Dumnezeu nu este aproape; vom începe să ne panicăm, ca și cum Dumnezeu nu ar fi în această încercare.

Hei, dacă ai fost născut din nou, din Duhul lui Dumnezeu, atunci și tu ești în încercare și Dumnezeu este în încercare, pentru că Dumnezeu este în tine; El nu vine la tine ca să te părăsească, dar trebuie să treci prin încercare. Amin. Uneori, Dumnezeu nu va permite sentimente și nici măcar nu va vorbi cu tine. Ați trăit vreodată aceasta, ca Dumnezeu să tacă și să nu spună nimic când aveți cea mai mare nevoie de El? Să simți că uneori ai nevoie disperată de El și Dumnezeu tace. Dacă suntem blocați în denominaționalism, vom simți că Dumnezeu nu este în această încercare, că suntem singuri, ceva este rău și greșit. Dar nu este nimic în neregulă, tu trebuie să treci prin test, iar când treci printr-un test, El nu va face totul ușor pentru tine. Acesta este un test și trebuie să mergi prin el, iar El va trage sentimentele deoparte, nici măcar nu-ți va vorbi. De ce? Pentru că Mireasa trebuie să învețe să lucreze cu Cuvântul și numai cu Cuvântul. Această Mireasă trebuie să fie capabilă să stea pe Cuvânt. Amin.

Nu vreau să mă înțelegeți greșit, dar vreau să simt prezența  Lui. Vreți să-I simțiți prezența?  Eu vreau s-o simt într-un mod tangibil, vreau să-mi vorbească, vreau ca Dumnezeu să-Și facă voia atât de reală prin mine, încât să știu exact ce vrea să fac, vreau să-mi vorbească în rugăciune, vreau să-I simt prezența, vreau senzația care vine din faptul că știu că El vorbește în momentul acesta și fiorul care-mi încântă sufletul. Eu vreau toate acestea; Îl vreau în servicii, Îl vreau în viața mea de rugăciune, Îl vreau în dinamica predicării, vreau totul. Dar nu vreau să fiu atât de dependent de acele lucruri, încât să mă întreb unde este Dumnezeu în mijlocul unei încercări, deoarece devin atât de dependent  de acele lucruri, încât mă fac să cred că El este aici, și nu pot să-L cred pe Cuvânt, deși a promis că va fi aici. Aceasta trebuie să fie suficient pentru mine.

El a spus: „Nu te voi părăsi”, iar eu cred aceasta. Amin. „Niciun om nu te va smulge din mâna Mea.” Eu cred aceasta. Amin. Când nu simt nimic, eu cred aceasta. Când El nu spune nimic, eu încă cred aceasta. Acesta este un exercițiu prin care trebuie să ne exersăm credința și să-L credem în fața tuturor obstacolelor. Credința este aceea care biruiește. Amin. Aceasta este Puterea care biruiește lumea, chiar și credința noastră. Astfel, Dumnezeu ne va antrena credința, iar diavolul ne va antrena să căutăm senzații care să ne răpească credința. Cu senzații sau fără senzații, Mesajul este adevărat; cu sentimente sau fără sentimente,  Scripturile nu s-au schimbat. Sentimentele sunt un lucru atât de neconstant!

Am avut momente minunate cu Domnul, care au fost incredibil de speciale pentru mine, încât mi-aș dori să pot trăi mereu în acea atmosferă. Lucrurile supranaturale pe care mi le-a făcut Dumnezeu în feluri în care Și-a făcut cunoscută prezența, mi-a vorbit și m-am simțit minunat, m-am simțit ca un fiu al lui Dumnezeu. Doamne, am simțit că fac parte din Mireasă, m-am simțit atât de legat de Dumnezeu, dar uneori, câteva ore mai târziu sau o oră mai târziu, m-am simțit atât de opus acelui sentiment. Așadar, nu ne putem baza pe acele lucruri, ci trebuie să ne bazăm pe Cuvânt.

Dar amintiți-vă că ultimul lucru este prezența Lui divină, Cuvântul Însuși.”  Am spus aceasta din nou pentru că vreau să se cufunde adânc. Ce a venit? Prezența Lui divină a venit. Cum a venit? A venit cu plinătatea Cuvântului, Cuvântul Însuși. „El este Cuvântul, Capul; Cuvântul vine la Trup.”

În mesajul Semnul acestui timp, profetul spune:

Același lucru se întâmplă şi la nașterea din nou: apă, sânge şi Duh. Elementele care vin din trupul Lui, îl fac pe Trupul Lui să vadă că provine din Trup, este materialul din care-Și face Mireasa, pentru că Adam a avut o mireasă luată din trupul său. Și Hristos Și-a luat Mireasa din trupul Său. Când a murit Hristos, din trupul lui au ieșit trei elemente: apă, sânge şi Duh. Neprihănirea prin credință care reprezintă apa, sfințirea prin Sânge şi la urmă vine botezul cu Duhul Sfânt. Vedeți, biserica este Trupul, iar El este Capul în Trup.”

Îmi place felul în care fratele Branham a spus: „El este Capul în Trup.” Unde este Capul? Capul a coborât să Se unească cu Trupul. Dacă spui: „Capul a venit jos pentru a Se uni cu Trupul”, pot avea Capul separat de Trup. Terminologia aceasta! În mintea noastră, Capul a coborât pentru a Se uni cu Trupul. Nu. Capul a ajuns să Se unească cu Trupul și în unirea cu Trupul, a devenit Una cu Trupul. Deci, Trupul este Capul, Căpetenia în Trup; Trupul este expresia Căpeteniei, astfel încât Pietrele de vârf din Mireasă, Mireasa a devenit manifestarea Pietrei de vârf; Căpetenia este în Trup.

Așadar, nu mai privesc în jur, „Unde este Capul? Unde Se coboară Pietrele de vârf pentru a Se uni cu Trupul? Trebuie să mă duc să găsesc Piatra din vârf.” Piatra din vârf este în Trup. Amin.

În mesajul Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită, profetul spune:

Acum noi vedem promisiunile împlinite. Hristos, Căpetenia adevărată, merge înăuntru, venind în Mireasa Sa.”

Îmi place cum schimbă. Hristos este adevărata Căpetenie și El merge înăuntru, venind în Mireasa Lui. Unde este Căpetenia?

Vine în formă strălucitoare, în Mireasa Sa, făcând aceleași lucrări pe care le-a făcut El la început, în Ioan 14.12, „Cel ce crede în Mine, va face și El lucrările pe care le fac Eu.” Apoi, Capul și Trupul devin Unul, în lucrări, semne și în Viață, dovedită de Dumnezeu Însuși, prin Cuvântul Său promis pentru zilele din urmă. El a promis aceasta în zilele din urmă. Acum, dacă sunteți spirituali, o veți prinde.”

Acum aș vrea să ajung la un gând la care am meditat de câtva timp. În mesajul Suflete care sunt acum în închisoare”, profetul lui Dumnezeu are o experiență. Mulți dintre noi știm, pentru că am ascultat Mesajul acesta, dar el a avut o experiență când era băiat. A fost împușcat și a intrat într-o operație, și în timp ce era pe masa de operație, sau cândva după aceea, a mers în iad, a căzut, s-a simțit căzând în iad, iar când era în iad, a spus că a strigat după tatăl său, dar tata nu era acolo; a strigat-o pe mama sa, dar nu era nicio mamă acolo; L-a strigat pe Dumnezeu, dar nu era niciun Dumnezeu acolo; și a spus că a coborât în tărâmurile celor pierduți. Și când a ajuns în adânc, a început să vadă femei care arătau amuzant, erau vopsite și jurul ochilor, și a spus că aveau o dungă spre spatele ochiului. Apoi, a început să descrie cum arăta iadul, ce era acolo, sunetele și sentimentele.

În anul 1963, el a mers la Tucson, Arizona, și a însoțit-o pe soția sa la cumpărături, iar când era la cumpărături la J.C. Penny’s store, a avut o experiență în care a văzut în jurul său oameni care vorbeau. El a spus că vorbeau despre cumpărături și prețuri, apoi, de sus, de pe banda rulantă, au coborât două femei care vorbeau în spaniolă și erau vopsite la ochi în același fel, cu acea dungă spre spatele ochiului, ca niște ochi de pisică. Și profetul a spus: „Dintr-o dată am fost din nou în iad.” La paragraful 97, el spune:

Atunci m-am gândit, când am văzut acele femei cu ochii aceia cu privirea ciudată. Acolo erau spanioli, francezi, indieni, albi și toți împreună, cu capetele acelea mari, știți, zburlite, cum îl pieptănă înapoi și apoi vine în afară. Voi știți cum îl fac ele și cum îl fixează. Apoi, ochii aceia cu priviri ciudate, dați cu vopsea și trași în spate ca ochii de pisică. Și cum vorbeau ele, în timp ce stăteam acolo în J.C. Penny’s store, am fost din nou înapoi în iad.”

Această experiență l-a afectat atât de tare încât a fost tulburat și el. Chiar s-a sprijinit pe brațul soției sale pentru a ieși din magazin. A trebuit să plece acasă și a fost atât de tulburat din cauza a ceea ce a văzut, din pricina sentimentului că era din nou în iad. Fratele Branham a spus: „…în timp ce stăteam acolo în J.C. Penny’s store, am fost din nou înapoi în iad.” Aceasta este ceea ce l-a determinat pe fratele Branham să predice mesajul, „Suflete care sunt acum în închisoare”. El a văzut că acum iadul este pe pământ; pământul este acum atât de mult influențat de iad, încât iadul se manifesta.

Ascultați, aceasta a fost în anul 1963, iar acum suntem în anul 2022. Dacă iadul s-a manifestat pe pământ atunci, iadul se manifestă pe pământ și astăzi. Fratele Branham s-a întors din nou în iad, a trecut literalmente prin aceeași experiență pe care a trăit-o când era băiat. Ceea ce a experimentat atunci în adâncul abisului, acum a fost în J.C. Penny’s store.

Prieteni, gândiți-vă că iadul este pe pământ; iadul s-a deschis și s-a revărsat pe pământ, dar Cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Dacă iadul s-a revărsat pe pământ, trebuie să fie revărsat și Altceva pe pământ; dacă iadul s-a manifestat pe pământ, nu există niciodată nimic din împărăția diavolului care să-L biruiască pe Cel care este în tine. astfel, cât timp El este în tine, nu există nimic mai mare decât Acesta. Dacă iadul, dacă ceea ce era jos în iad, este acum pe pământ, Ceea ce era sus în ceruri este acum și pe pământ. Dacă ceea ce era îngropat adânc în Abis, s-a vărsat pe pământ, ceea ce era în spatele din spate a minții lui Dumnezeu, a fost vărsat acum pe pământ. Sunt două puteri, iar Cel care este în tine este mai mare decât cel care este în lume și nu te va birui niciodată.

Așadar, fratele Branham s-a întors să predice mesajul Suflete care sunt acum în închisoare, pentru că a fost tulburat văzând iadul pe pământ. Porțile iadului se deschid, iadul este pe pământ, o stare diabolică. El a început să predice și a spus: „S-ar putea să se termine?” Era doar o întrebare în mintea lui. El a spus: „Într-o zi, dacă ultimul a fost chemat, mai sunt aceste suflete care sunt în închisoare acum când predicăm.” El a început să pună întrebări. „Nu este acum, nu spun că este acum, dar într-o zi va fi.” Dar motivul pentru care punea întrebarea, era pentru că știa că Mielul ia Cartea. Nu exista niciun motiv să pună întrebarea, dacă Mielul nu a luat Cartea și i-a rupt Pecețile. Așadar, el punea întrebări pentru că știa că Mielul a luat Cartea și I-a rupt Pecețile. El a spus: „Totul s-a terminat! Nu mai este milă!”

Dimineață, în 10 noiembrie 1963, el a predicat mesajul „Suflete care sunt acum în închisoare,” și este uimitor să s-a întors pentru serviciul de seară, și ce credeți că a predicat seara? „Cel care este în voi.” În serviciul de dimineață a predicat, „Iadul este pe pământ, nu mai există milă”, iar seara s-a întors și a predicat: „Cel ce este în voi.” Răspunsul la întrebare este „Cel care este în voi”; răspunsul la dilemă este „Cel care este în voi.” Răspunsul vine seara: „Cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume.”

Așadar, el spune două povești. Pe una o spune dimineața; aceasta este experiența pe care a trăit-o la  J.C. Penny, apoi, vine seara și spune o altă poveste. Eu m-am întors și am ascultat ce a spus fratele Branham. Mesajul „Suflete care sunt acum în închisoare”, a fost vorbit în 10 noiembrie, iar când l-a vorbit, a spus: „Acum patru săptămâni am fost în J.C. Penny”, deci cu o lună înainte. Cândva, cu o lună înainte, el a avut această experiență la J.C. Penny. Dar când a venit la mesajul de seara, „Cel care este în voi”, a început să vorbească despre experiența pe care a avut-o în timpul unei furtuni în Colorado. Noi știm că acea furtună a avut loc în data de 24 octombrie, pentru că era a doua zi după aniversarea lui. Atunci a coborât în oraș să cumpere provizii și și-a sunat soția să-i ureze o aniversare fericită. Dar ea nu era acolo, așa că a sunat-o pe o altă soră și a rugat-o să-i ureze o aniversare fericită. Cum vă place aceasta?

Unele lucruri pe care tocmai le auzim, nu le predicăm.  Noi nu predicăm această învățătură, doar o auzim și spunem: „Amin!” Aceasta a fost pe 24 octombrie, adică cu șaptesprezece zile înainte de a predica această predică. Așadar, profetul lui Dumnezeu a avut aceste două experiențe la o distanță de aproximativ două săptămâni. Mai întâi a avut experiența din J.C. Penny, când a văzut iadul pe pământ; apoi, aproximativ două săptămâni mai târziu, a fost în Colorado, într-o excursie de vânătoare și acolo a venit o furtună. Noi știm povestea foarte bine, dar el a relatat-o și a spus că de fapt este prima dată când spune această poveste în public. A spus că s-a întâmplat cu aproximativ două săptămâni în urmă, că au fost în furtună, cât de puternic a fost viscolul și cum poți muri instantaneu dacă ești prins într-o asemenea furtună. El le-a spus tuturor celor care erau cu el să fugă direct în tabără când cad primii fulgi de zăpadă; dar furtuna a pornit dintr-o dată, iar el s-a trezit în mijlocul furtunii, și era lapoviță și ploaie, apoi a început să ningă, și el a început să coboare de pe munte, așa cum le-a spus tuturor să facă.

Dar un Glas i-a vorbit și i-a spus: „Du-te înapoi de unde ai venit!” Și profetul lui Dumnezeu s-a îndoit de acel Glas. Eu sunt bucuros pentru că a fost sincer. De câte ori ne-a vorbit Dumnezeu și ne-am întrebat dacă acesta sunt eu sau este Dumnezeu? Aceasta a făcut și fratele Branham. El a zis: „Acesta pot fi doar eu”, așa că s-a așezat și a mâncat un sandvici. Și după ce a mâncat sandviciul, a spus: „Bine, acum mă simt mai bine; mă voi întoarce în tabără.” Dar Glasul i-a vorbit din nou: „Întoarce-te de unde ai venit!” „Să mă întorc înapoi în furtună? Aceasta e moarte!” Apoi a spus: „Dar am învățat să ascult întotdeauna de Domnul”, și s-a întors înapoi în furtună. Și când s-a întors acolo sus, Domnul i-a vorbit și i-a spus: „Vorbește, și orice vei spune, se va întâmpla.” Și profetul a vorbit și a spus: „Furtună, mă deranjează venirea ta! Îți poruncesc să te întorci de unde ai venit, să iasă soarele și să strălucească timp de patru zile, până când se termină călătoria de vânătoare!

În mesajul Cel care este în voi, el spune la paragraful 123:

El a zis: „Vorbește acestor vânturi și furtunii și ele vor pleca!” Acum, această Biblie se află în fața mea; în Ea este viața mea.

M-am ridicat și am spus: „Eu nu mă îndoiesc de Glasul Tău, Doamne!” Apoi am zis: „Nori, zăpadă, ploaie, lapoviță, mă deranjează prezența voastră. În Numele lui Isus Hristos, întoarceți-vă la locurile voastre! Poruncesc să apară imediat soarele și să strălucească timp de patru zile, până când se termină călătoria noastră de vânătoare și plec împreună cu frații mei!”

Când am spus aceasta, viscolul a început să se domolească, apoi s-a oprit.”

Ce era aceasta? În același timp în care iadul se revărsa pe pământ, a fost un om născut în păcat care putea vorbi cu natura așa cum a făcut Adam; care a putut să-i vorbească furtunii la fel cum a făcut Isus Hristos când era în trup, când a pus un picior pe prova corabiei și a spus: „Tăcere! Să fie liniște!” Și vântul și valurile I s-a supus. Acum, avem un fiu al lui Dumnezeu care a ajuns la o plinătate a răscumpărării și s-a întors la tot ce a pierdut Adam. El a putut să stea în ziua aceea sus pe munte, iar Dumnezeu i-a dat voie și el a putut să-i vorbească furtunii. El nu a repetat ceea ce i-a spus Dumnezeu să spună, ci a spus ceea ce a vrut el să spună. El a avut control asupra naturii. Amin. Dumnezeu i-a spus să ceară ce vrea; Dumnezeu i-a spus să vorbească și a vorbit. El a spus: „Du-te înapoi de unde ai venit! Soarele să strălucească timp de patru zile!” Și natura a ascultat de glasul unui om. Nu a unui om născut din fecioară, ci a unui om născut în păcat, care a venit în mântuirea lui.

În același timp când iadul este pe pământ, pe pământ există un fiu înfiat al lui Dumnezeu restaurat din nou, care are Puterea restaurată a Cuvântului vorbit și control asupra naturii. Amin. Aceasta arată că diavolul nu poate să facă nimic care să poată depăși ceea ce face Dumnezeu. Nu există niciun timp în care diavolul să-l poată copleși pe Dumnezeu. Dacă el merge până la această treaptă, fiți siguri că Treapta lui Dumnezeu este peste a diavolului. Când vedeți că lucrurile din lume devin haotice, când îl vedeți pe diavolul plin de furie, păcatul crescând și haosul izbucnind, nu contează pe putere urcă aici, pentru că nu va depăși niciodată Puterea Lui.

În același timp în care iadul s-a revărsat pe pământ, a existat o Ușă prin care a putut să Se reverse și Raiul pe pământ.

În mesajul Locul de închinare oferit de Dumnezeu, profetul spune:

A promis că chiar înainte de venirea timpului sfârșitului, lumea va fi ca Sodoma, când a coborât un Bărbat în formă umană. De fapt erau trei Bărbați, doi îngeri și Dumnezeu Însuși. Biblia spune că Dumnezeu a coborât și S-a manifestat acolo. El a stat cu spatele spre cortul în care era Sara și i-a spus lui Avraam ce gândea ea în cort. Și Isus Însuși a spus că în ziua când va fi descoperit Fiul omului, va fi la fel ca în zilele Sodomei. Cu alte cuvinte, descoperirea Fiului omului este slujba lui Isus Hristos Însuși.

Biserica va veni prin neprihănire, prin Luther; prin sfințire, prin Wesley; prin botezul Duhului Sfânt sau penticostali, și merge mai departe spre desăvârșirea Fiului omului, astfel încât va deveni una cu El, atunci când Soțul și Soția vor fi aceeași Persoană. Dumnezeu va fi manifestat în Mireasa Sa, Biserica Sa, până când sunt la fel, sunt una. Vedeți  unde ne aflăm?”

Vă dați seama că profetul lui Dumnezeu a avut atâtea experiențe și Domnul a făcut prin el o mulțime de lucruri, iar el a venit și le-a împărtășit pe casete, ca să le putem avea. Noi numim acele experiențe cu Domnul, povești, dar dacă îl ascultați pe fratele Branham predicând, vedeți că profetul lui Dumnezeu nu-și asumă niciodată aceasta și nu se limitează niciodată la el însuși. Dimpotrivă, pe măsură ce merge mai departe în slujirea sa, el încearcă în mod constant să-i facă pe oameni să creadă pentru ei înșiși. În mod constant, la sfârșitul serviciilor sale, el a venit și a spus lucruri ca: „Acum, credeți că Îl aveți pe Dumnezeu în voi? Puteți-vă mâinile unul peste altul.” El nu voia să vină la un alt rând de rugăciune. Când a ajuns la sfârșitul unui serviciu, nu a vrut să dea o manifestare pentru a construi credința, și-a folosit darul pentru a construi credința oamenilor. El putea să aibă un rând de rugăciune, putea să folosească discernământul și a spus că acele lucruri ar trebui să aducă credința oamenilor mai sus, ca să poată crede. Și după ce a făcut aceasta, a operat darul din slujba în care l-a pus Dumnezeu, iar aceasta a dus credința la un nivel mai înalt, așa că a spus: „Acum că sunteți credincioși și credeți că Hristos locuiește în voi, că aveți Duhul Sfânt, puneți-vă mâinile unul peste altul.” Amin.

Profetul nu a vrut ca ei să depindă de venirea la el, să vină în prezența lui ca să-și pună mâinile peste ei, ci a vrut ca ei să-și dea seama că Cel ce era pe platformă era și în ei. Slujba lui ar fi eșuat dacă atunci când a părăsit pământul, totul ar fi mers cu el; aceasta ar fi însemnat eșecul slujbei lui. El a fost aici pentru a demonstra că Hristos este aici, Căpetenia este aici. El a fost aici pentru a arăta că Hristos S-a întors din nou înapoi în Biserica Sa; Căpetenia este aici, slujba Fiului omului, Isus Hristos Însuși este prezent. El a făcut aceasta, iar Dumnezeu a ridicat această slujbă și acel Cuvânt și L-a legănat înaintea oamenilor, astfel încât să puteți vedea că Hristos este aici. El ne-a spus că snopul legănat a fost prima parte a recoltei câmpului ajunsă la maturitate, mărturisind că și restul recoltei câmpului va ajunge la maturitate.

Știți că au existat mărturii ale unor frați care au vorbit despre o mărturie a fratelui Billy Paul. Într-una din acele mărturii, Billy Paul a spus, nu-mi amintesc exact cum a formulat-o, dar el a spus ceva de genul: „Indiferent de situație, tatăl meu a fost mereu în control.” Când îl privești, vezi un om care în mod sigur avea propriile sale lupte, avea propriile lucruri pe care trebuia să le depășească, dar fiul său, care a călătorit mereu cu el, mărturisea că „el era mereu în control.” De ce? Aș spune: pentru că el știa cine era. El a avut o descoperire despre cine este și de ce este pe pământ și știa că acel Dumnezeu era cu el.

Eu nu aș vrea ca copiii mei să aibă despre mine o mărturie că „tata era întotdeauna scăpat de sub control. De fiecare dată când suna soneria intra în panică.” Pot să vă spun că nu m-am descurcat întotdeauna foarte bine; am intrat în panică, m-am speriat, am luat decizii pripite, decizii greșite din frică și anxietate, am spus lucruri care nu au fost credință. Am făcut acele lucruri, dar nu vreau să mai trăiesc așa; vreau să trăiesc prin descoperirea Mesajului orei, nu prin ceea ce-mi dictează emoțiile mele, fricile mele și împrejurările exterioare. Nu vreau ca de fiecare dată când sună soneria, să intru în panică, pentru că în lumea aceasta nu există nimic care să ne facă să intrăm în panică. Aș putea spune aceasta în fiecare zi, pe tot parcursul zilei, aș putea să pun aceasta într-o înregistrare pe telefon și s-o redau de zece ori: „Nimic nu te poate smulge din mâna Mea! Eu voi fi cu tine până la sfârșitul lumii.” Nu există nimic pentru care să ne panicăm. Am putea lua vocea profetului și citate din Scripturi, să le punem pe o casetă și să le redăm iar și iar și iar, până când realizăm că nimic, niciun diagnostic de la doctor, nicio situație guvernamentală, nicio situație financiară, nimic, nimic, nimic, nu se petrece în viața mea fără știrea lui Dumnezeu. Nimic nu vine ca să mă distrugă, ci totul se întâmplă ca să mă dovedească.

Când începem să lăsăm descoperirea să ne dicteze răspunsul, și nu emoția noastră umană, începem să răspundem complet diferit la situații. Dintr-o dată, când vin necazurile în calea noastră, începem să spunem: „Wow, abia aștept să văd ce va face Dumnezeu în continuare! Aceasta este aici numai ca să dovedească faptul că eu Îl cred pe Dumnezeu, și Te cred, Dumnezeule!” Vreau să spun că dacă am putea să ne reprogramăm… Aceasta face Cuvântul, ne reprogramează. Dacă am putea ajunge acolo unde răspunsul nostru inițial în fața problemelor să fie: „Aceasta se întâmplă pentru a dovedi că Îl cred pe Dumnezeu.” Atunci sunt sigur că următorul nostru răspuns ar fi total diferit. „Aceasta este aici numai pentru a dovedi că Îl cred pe Dumnezeu.” Atunci, următorul lucru pe care l-am face este să fim în ordine. „Doamne, Te cred! Nu voi fugi speriat, nu voi intra în panică, nu-mi voi pune deoparte mărturia; nu voi face nimic din toate acele lucruri, ci voi sta aici cu aceeași mărturie pe care am avut-o duminică; cu aceeași mărturie pe care am avut-o ultima dată. Mă voi ridica și o voi mărturisi din nou.”

În mesajul Înfierea din anul 1960, partea întâi, profetul spune:

Învățătura Bibliei este de obicei puțin nesigură, știți, este un fel de a umbla pe o gheață subțire, cum o numim noi. Dar poate simțim, în punctul acesta și de data aceasta, că ar putea fi bine să aducem biserica la ceea ce cred, la o înțelegere completă, pozițională, la ceea ce suntem în Hristos Isus.”

În Înfierea, fratele Branham prezintă epocile bisericii, întrucât Trupul a fost construit în șapte epoci ale bisericii și a ajuns la încheiere, care va fi înfierea bisericii, când Hristos, Piatra din vârf va veni la biserică și va fi unit cu Ea, aducând-o în înfiere, punând-o în poziție. Fratele Branham a învățat acest lucru și dorea să aducă biserica la o înțelegere completă, să-și cunoască poziția în Hristos.

…la o înțelegere completă, pozițională, la ceea ce suntem în Hristos Isus. Eu cred că predicarea este un lucru minunat, dar uneori cred, frate Beeler, că învățătura merge dincolo de aceasta, în special la biserică. Acum, de obicei, predicarea prinde păcătosul și îl aduce sub condamnarea Cuvântului, dar învățătura îl așază pe om pozițional la ceea ce este el. Noi nu putem avea niciodată credință până când nu știm ce suntem pozițional.”

Ce putem avea mai mare decât credința? Nimic. Noi nu putem avea nimic mai mare decât credința. Darurile se vor sfârși. Este adevărat? Limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit; toate lucrurile  se vor termina, dar credința nu va eșua niciodată. Așadar, „învățătura îl așază pe om pozițional la ceea ce este el.” Deci, învățătura biblică reală nu este că înțelegi ordinea Scripturilor sau învățătura corectă despre o anumită învățătură; învățătura biblică corectă îți spune care este poziția ta. Aceasta este învățătura biblică reală. Ce făcea Pavel cu biserica prin învățătura pe care i-o aducea? El poziționa biserica. Amin. Le spunea ce poziție au în Hristos. Pavel nu spunea: „Vă amintiți, când Moise a spus… Știți, învățații spun aceasta, dar au primit traducerea greșită a cuvântului ebraic. Traducerea corectă a cuvântului ebraic este „xyz”…” Aceasta nu este o învățare a Bibliei, ci sunt exerciții intelectuale. Învățătura adevărată a Bibliei nu este să înveți cronologia Bibliei, nici să înveți limba greacă adecvată. Învățătura adevărată a Bibliei îl va lua pe credincios, îl va poziționa în Hristos și îl va ancora în Cuvânt, astfel încât să știe cine și ce este el. Aceasta este o învățătură adevărată.

„…învățătura îl așază pe om pozițional la ceea ce este el. Noi nu putem avea niciodată credință până când nu știm ce suntem pozițional.”

Așadar, noi nu puteam avea niciodată credință până când nu primim învățătura biblică corectă, care  ne aduce în poziția noastră. Amin. Aceasta este deschiderea Peceților, aceasta este predicarea pentru Mireasă după Peceți, aceasta este totul. Dacă privești la  lucrarea fratelui Branham, el a poziționat epocile bisericii, a poziționat mesagerii, a poziționat întreaga istorie de la vremea lui Hristos până în zilele sale. El a pus totul în poziție, ca să poată poziționa Mireasa. Este corect? El a trebuit să descopere totul: „Aceasta a fost aceasta, aceasta a fost aceea și aceea a fost cealaltă”, astfel încât să nu existe confuzie cu privire la unde suntem. Amin. Totul a fost poziționat, Noul Testament a fost poziționat, învățăturile au fost poziționate, epocile bisericii au fost poziționate, totul a fost poziționat, astfel încât, în momentul deschiderii Peceților, în prima Pecete, să poată veni și să spună: „Acum am să vă numesc Mireasă.” Ce făcea el? El poziționa biserica. Aceasta nu mai este o epocă a bisericii, aceasta nu mai este o biserică pentru că biserica era o mulțime mixtă. Biserica era formată din două vițe; aceasta ne-a arătat de-a lungul epocilor bisericii, „Așa că nu vă mai numesc biserică, pentru că biserica este formată din două vițe, ci am să vă numesc Mireasă, ca să înțelegeți. Eu trebuie să vă poziționez ca să înțelegeți ce vă învăț.” Dacă nu i-ar fi numit Mireasă și i-ar fi numit biserică, lucrurile pe care le-a predicat el ar fi fost puse în viitor. Dar el a trebuit să-i poziționeze în așa fel încât să poată înțelege ce îi învăța. Dacă vă uitați la slujba din acel moment, el i-a predicat Miresei. Amin. El a stabilit Mireasa, a predicat Adevărul prezent, i-a arătat Miresei venirea lui Hristos, a arătat că grâul s-a întors din nou la viață, a arătat poziția Miresei de atunci încolo. Aceasta a fost o învățătură bună a Bibliei, așa că vreau să spun aceasta din nou:

Noi nu putem avea niciodată credință până când nu știm ce suntem pozițional.” De aceea, poți să știi ce a fost fratele Branham, dar aceasta nu-ți va da credința potrivită; poți să știi că va exista o Mireasă în timpul sfârșitului, dar aceasta nu-ți dă… Lăsați-mă să vă spun: tu ai credință numai când Cuvântul te plasează în poziție și-ți arată ce ești în Hristos.

În mesajul Credința perfectă, fratele Branham spune:

Isus avea credința perfectă. El o avea pentru că El era Cuvântul.” Vreau să prindeți această afirmație. „Și voi deveniți Cuvântul; voi deveniți Cuvântul, pe măsură ce primiți Cuvântul.” Voi deveniți Cuvântul pe măsură ce primiți Cuvântul. De aceea nu putem spune: „Știi, eu am venit la Mesaj acum douăzeci de ani. Cred că Dumnezeu a trimis un profet și sunt bine pentru Viață. Aceasta este tot ce avem nevoie.” Nu! Cuvântul pe care continuă să-L deschidă, ne poziționează încă, ne dă încă credință. Amin. Credința vine prin descoperirea Cuvântului. Ce face descoperirea Cuvântului? Poziționează  Mireasa în Hristos, iar aceasta aduce o credință mai mare, mai mare, și mai mare, de aceea trebuie să umblăm în Lumină așa cum este El în Lumină. Este nevoie de descoperirea Cuvântului.

Și voi deveniți Cuvântul; voi deveniți Cuvântul, pe măsură ce primiți Cuvântul.” Dumnezeu Se dezvăluie în mod constant. El este Cuvântul și pe măsură ce primim Cuvântul, devenim Cuvântul; credința noastră crește și devenim și mai mult asemenea lui Hristos, nu mai puțin decât Hristos. Așadar, ceea ce este important este să te hrănești constant cu Cuvântul, să fii constant în acest Mesaj, să vorbești despre aceste lucruri, să asculți predicarea Cuvântului, să asculți casetele, să citești cărțile, în mod constant, în mod constant, pentru că pe măsură ce primești Cuvântul, devii Cuvântul. Dar dacă nu-L primești, cum știi care este Cuvântul? Dacă nu știi ce spune Mesajul cum devii Cuvântul? Ce primești dacă nu primești descoperirea Cuvântului? Noi putem spune tot felul de lucruri: „Eu primesc Cuvântul.” Dar ce Cuvânt primiți? Primiți Cuvântul care așază Mireasa în această zi, aducând credință, sau doar spunem: „Primesc Cuvântul. Dumnezeu a trimis un profet și va fi o Mireasă.” Dar ce zici de tine, unde ești tu astăzi? Ce se întâmplă acum? Ce a descoperit Dumnezeu despre tine, care este poziția ta?

Uneori mă întreb dacă lipsa credinței noastre nu este de fapt din lipsa poziționării noastre în Cuvânt? Așadar, noi căutăm mereu ceva care să ne susțină credința. Voi spune ceva pentru că așa a învățat fratele Branham. Știți El a spus că adevărata cale a neamurilor este să credem Cuvântul și să-L acceptăm. Dar noi căutăm de multe ori ceva care să ne întărească credința, iar aceasta nu este întotdeauna greșit. Există Scripturi despre aceste lucruri.

Noi vrem întotdeauna un dar, o manifestare, sau ceva, dar Dumnezeu vrea ca Mireasa Lui să Se bazeze pe Cuvântul Său. Vrea ca Ea să spună: „Doamne, ai promis aceasta și Te cred pe Cuvânt. Te cred așa cum a făcut sutașul care a spus: „Nici măcar nu sunt vrednic să vii în casa mea, dar spune un Cuvânt.” Vedeți, „Doamne, Tu ai vorbit deja în Cuvântul Tău. Te cred pe Cuvânt.” Când intrăm într-o poziție și înțelegere adecvate, noi avem credință. Credință în ce? Credință să luăm Cuvântul, credință să credem tot Cuvântul pentru zilele noastre.

În mesajul Recunoscând ziua voastră și Mesajul Lui, profetul spune:

Acum voi spune ceva. Forța națională a pus pe Israel în patria lui; forța națională va pune biserica în Consiliul Mondial al Bisericilor; dar puterea lui Dumnezeu va pune oamenii în Mireasă. Lumea forțează pe aici și lumea forțează pe dincolo, dar Dumnezeu forțează în sus.” Cum îi va pune puterea lui Dumnezeu pe oameni în Mireasă? Cum? Voi aștepta până când va năvăli un vânt puternic prin biserică? Cum se va manifesta puterea lui Dumnezeu? Cum va fi simțită puterea lui Dumnezeu? Cum va fi realizată puterea lui Dumnezeu? „…puterea lui Dumnezeu va pune oamenii în Mireasă. Lumea forțează pe aici și lumea forțează pe dincolo, dar Dumnezeu forțează în sus. Duhul lui Dumnezeu, care este Cuvântul lui Dumnezeu…” Ați prins-o? O, noi vrem ca Duhul lui Dumnezeu să Se miște! Atunci aveți nevoie să Se miște Cuvântul lui Dumnezeu. Corect? Dacă vreți ca Duhul lui Dumnezeu să Se miște în mijlocul nostru, trebuie să se miște în mijlocul nostru Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece Duhul și Cuvântul sunt Același lucru.

„…Duhul lui Dumnezeu, care este Cuvântul lui Dumnezeu,Cuvântul Meu este Duh și Viață,” va pune Mireasa la locul ei.” Ce va pune oamenii în Mireasă? Ce va pune Mireasa în locul ei? Ce este această mare Putere? Descoperirea Cuvântului care a fost dezvăluit în această zi va pune oamenii în Mireasă. Amintiți-vă că restaurarea Cuvântului a adus trezirea Miresei. Trezirea Miresei nu a fost o revărsare dinamică, oh, care a avut tot felul de manifestări. Trezirea Miresei a fost restaurarea Cuvântului, Cuvântul revenit la biserică este trezirea Miresei, iar acel Cuvânt va pune oamenii înapoi în Mireasă. În ordine.

Cuvântul Meu este Duh și Viață,” va pune Mireasa la locul ei, deoarece Ea își va recunoaște poziția în Cuvânt, atunci ea este în Hristos, o va pune în locul ei.” Cum o va pune la locul Ei? Descoperirea acestui Cuvânt o va pune în locul Ei.

Nicio forță națională nu o va face. Dar forța națională a condus pe Israel în patrie; forțele naționale ale Consiliului Bisericilor vor conduce fiecare organizație în acesta; dar Puterea lui Dumnezeu va ridica Mireasa în slavă, afară din aceasta. Oh, poporule, recunoaște ziua ta, așa cum te-a avertizat Isus despre semnul Sodomei și stările bisericii din ziua de azi.”

În mesajul Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită, profetul spune:

Ce este aceasta? Nu sunt oamenii aceia. Căpetenia și Trupul au devenit o unitate. Este Dumnezeu manifestat în poporul Lui. Acesta este motivul pentru care soțul și soția nu mai sunt doi, ci sunt una. Dumnezeu și Biserica Lui este una, „Hristos în voi,” marea descoperire a lui Dumnezeu.” Care este marea descoperire a lui Dumnezeu? Taina lui Dumnezeu L-a descoperit pe Hristos în voi, nădejdea slavei. „Hristos în voi”, marea descoperire a lui Dumnezeu.

Slavă lui Dumnezeu! Chiar purtând Numele Lui; Numele lui este Isus, Unsul. Motivul pentru care este numit Isus, El este Unsul. El este Trupul uns al lui Hristos, dovedind că Îl manifestă pe Dumnezeu așa cum L-a manifestat trupul Acela. Și trupul Acela a răscumpărat pe fiecare din aceste trupuri, iar prin acelea Dumnezeu lucrează manifestarea Lui întreită, mergând spre Împărăție.”

Aici, în Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită, fratele Branham face o afirmație care i-a împiedicat pe mulți oameni, dar eu vreau să spun că nu este altceva decât Adevărul. El a spus că „Biserica este Sângele lui Hristos, prin Duhul.” Vreau să spun că aceasta îi împiedică pe mulți oameni, pentru că avem idei denominaționale despre aceste lucruri; avem păreri fizice despre sângele fizic pe o cruce fizică. Acolo a fost plătit prețul pentru răscumpărarea noastră. Dar profetul lui Dumnezeu a spus că „Biserica este Sângele lui Hristos, prin Duhul, pentru că Viața este în Sânge.” Ce a fost eliberat când a fost ruptă celula de sânge? A fost eliberată Viața, Viața a plecat, iar acum, Viața poate reveni înapoi în oameni. Amin. Deci, Duhul este Viața, și Viața a fost în Sânge, iar acum, Biserica devine Sânge prin Duhul, pentru că Viața este în Sânge, arătând că Viața Sângelui este în Mireasă.

Profetul a spus: „Biserica este Sângele lui Hristos, prin Duhul, pentru că Viața este în Sânge.” Unde altundeva este Viața? Viața, Capul, este în Trup. Unde este Viața? Unde este Duhul? Unde S-a dus Îngerul acela puternic atunci când a coborât? Căpetenia, Cuvântul, Hristos Însuși, Fiul omului este în Trup, în Mireasă. Viața este în Mireasă, este în Biserică.

Acela este botezul Duhului Sfânt care ne botează în Trupul Lui, care recunoaște numai Trupul Lui, firea Lui, Cuvântul Lui.”

Vedeți, fratele Branham a predicat mesajul „Suflete care sunt acum în închisoare” și s-a întrebat dacă s-a terminat. Și în aceeași seară a predicat mesajul „Cel care este în voi”, Omul care este în voi, Viața Sângelui care este în voi. Amin. Cât timp Mireasa este aici, până când este chemată ultima Sămânță hotărâtă mai dinainte și pecetluită în Trup, cât timp Mireasa este aici, există Viață disponibilă, prieteni, există Sânge, pentru că Hristos este aici. Unde este El? Pe tronul Său și tronul Său este în inima ta, este aici. Amin. Există Ceva pentru oameni, pentru că Mireasa este aici și știm că atunci când Mireasa urcă, Duhul lui Dumnezeu pleacă pentru neamuri. Amin. Așadar, răspunsul la întrebare este „Cel care este în voi.” Amin.

În Pecetea întâi, profetul spune: „…Taina fărădelegii lucrează deja, înșelătorii pe care-i vedeți înșelând oamenii în ceva.” El citește o Scriptură și spune că „taina fărădelegii lucrează deja”, apoi spune că „înșelătorii îi înșală pe oameni în ceva.” Apoi îi întoarce la Scriptură și face unele comentarii Deci, el se întoarce la Scriptură ca să știți despre ce vorbește, apoi spune că „trebuie numai ca cel ce o oprește acum, să fie luat din drum.”

Înseamnă că Acela îl împiedică sau îl reține pe loc pe acest Antihrist; ține pe loc toată distrugerea care vine pe pământ prin Necaz. El îl ține pe loc. Așadar sunt doi: El este Cel care acum o ține pe loc până când va fi luat din cale. Deci, El este Cineva care oprește fărădelegea și o va ține pe loc până când va fi luat din cale. Ascultați cum Îi descrie fratele Branham pe aceștia doi:

…El este singurul Dumnezeu care ne-a condus; îl va lăsa până când El, Biserica, Hristos, Mireasa, va fi scos din cale.” Amin. Cel care este în voi, este mai mare decât cel care este în lume. El, Dumnezeu care îl ține pe loc, îl va reține până când El, Biserica, Hristos, Mireasa, este luat din cale. Prezența  voastră este Viață. Amin. Prezența voastră pe acest pământ ține o ușă deschisă pentru neamuri. Există Viață! Biserica este Sângele, prin Duhul, pentru că Viața este în Sânge. Există ceva aici, este milă, există o oportunitate, este aici! Cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Este iadul aici? Atunci și Raiul este aici. Și Raiul este aici într-o Putere mai mare decât iadul. De unde știți că Raiul este aici? Pentru că este aici plinătatea Cuvântului.

Fratele Branham ne-a spus că iadul și Raiul sunt pe pământ. De ce? Dacă a venit Cuvântul, a venit Raiul. Unde este Raiul? A coborât. Bine, atunci vă întreb: Unde este iadul? Iadul este manifestat în oameni, și J.C. Penny a fost dintr-o dată manifestarea iadului; oamenii, nu rafturile pentru haine din J.C. Penny, nu culoarea pereților, nu luminile din magazin, ci oamenii erau unși cu duhuri demonice din iad; ei manifestau tărâmul celor pierduți, manifestau tărâmul iadului. Unde este iadul? Iadul este în oameni. Deci, unde este Raiul? În oameni. Amin. Există două puteri care se confruntă, dar ele lucrează în umanitate, în omenire, în oameni. Una este Raiul și este în Mireasă, iar cealaltă este iadul care este asupra oamenilor. Dar Cel care este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.

În mesajul Suflete care sunt acum în închisoare, când ajunge la sfârșitul predicii, fratele Branham spune această poveste care mi s-a părut foarte, foarte interesantă:

 „Într-o zi, a trecut pe acolo un bărbat plimbându-se. Era tocmai timpul când trebuia să vină fluxul.” Aceasta se întâmpla în Irlanda sau așa ceva, iar el se plimba de-a lungul coastei unde era o stâncă ce era în legătură cu un deal mare.

„Era tocmai timpul când trebuia să vină fluxul. Acolo pe deal locuia un om nobil, care cunoștea aceste maree. El știa în care timp al zilei urma să vină fluxul, așa că l-a strigat pe tânăr și l-a avertizat, dar acelui ins nu-i păsa în ce timp venea. El era unul dintre acești știe tot și avea propria lui idee. Era un bărbat atletic şi inteligent, un ins deștept, dar nu cunoștea timpul fluxului. El nu cunoștea țara și nu cunoștea timpul când semnul era corect, când Luna își întorcea spatele spre pământ.”

Ascultați ce spune în continuare: „Când Dumnezeu doar Își trage Duhul de pe pământ, frate, ea s-a dus, s-a terminat. Dacă luna s-ar mișca vreodată din locul ei, apele ar acoperi pământul, așa cum a fost când Dumnezeu a început aceasta, în Geneza 1. Dar luna a stat acolo și când doar și-a întors capul, fluxul a început să pornească înăuntru.”

Fratele Branham a vorbit despre fluxul care a venit și l-a înecat pe omul acela, pentru că acolo era cineva care cunoștea poziția lunii, venea fluxul, iar el a spus: „Dacă luna s-ar mișca vreodată din locul ei, apele ar acoperi pământul.”  Ce este luna? Un tip al Miresei. Amin. Tu nu știi ce înseamnă prezența ta pe acest pământ. Noi credem că ni se întâmplă lucruri și se întâmplă peste tot în jurul nostru, iar uneori ne simțim de parcă „totul este scăpat de sub control în viața mea.” Tu habar nu ai ce face prezența ta aici pentru această lume, pentru că atunci când luna se mișcă din poziție și întoarce spatele, inundațiile vor acoperi pământul. Eu nu vorbesc fizic, ci spiritual.

În Epoca Bisericii Laodicea, din Cartea epocilor Bisericii, fratele Branham a spus:

O analiză momentană a istoriei bisericii va dovedi cât de corect este acest gând. În Epocile Întunecoase, Cuvântul a fost pierdut aproape în întregime pentru popor, dar Dumnezeu l-a trimis pe Luther cu Cuvântul. Luteranii au vorbit pentru Dumnezeu la timpul acela. Dar ei s-au organizat şi din nou Cuvântul pur a fost pierdut pentru că organizația tinde spre dogmă şi crezuri şi nu ia Cuvântul simplu. Ei nu mai puteau să vorbească pentru Dumnezeu. Atunci, Dumnezeu l-a trimis pe Wesley şi el era glasul cu Cuvântul în ziua lui. Oamenii care au luat descoperirea lui venită de la Dumnezeu, au devenit pentru generația lor, epistole vii citite şi cunoscute de toți oamenii. Când metodiștii au eșuat, Dumnezeu a ridicat pe alții şi astfel a mers înainte de-a lungul anilor, până în această ultimă zi, când există din nou un alt popor pe pământ, care sub mesagerul lor vor fi glasul final pentru epoca finală.

Da domnule. Biserica nu mai este „purtătorul de cuvânt” a lui Dumnezeu, ci este propriul ei purtător de cuvânt. Astfel, Dumnezeu se întoarce împotriva ei și o va uimi prin profet şi Mireasă, pentru că Glasul lui Dumnezeu va fi în Ea.

Da așa este, pentru că aceasta spune în ultimul capitol din Apocalipsa, versetul 17: „Duhul şi Mireasa zic: „Vino!”

Aceasta este chemarea noastră: „Vino!” „Duhul şi Mireasa zic: „Vino!” Unde este Duhul? În Mireasă. Ce este acea Viață? Cum a venit restaurarea Cuvântului? Căpetenia, Hristos Însuși este unit cu Trupul Său, Mireasa Sa. Unde este Viața lui Hristos? În Trup. Noi încercăm să-i aducem pe oameni la Hristos, iar Hristos este aici. El este descoperirea Cuvântului în acest ceas, conectat cu un Trup de credincioși pe acest pământ.

Uneori nu ne dăm seama ce suntem, dar profetul a venit și a arătat-o în orice fel a putut. El a încercat să ne facă să realizăm ce trebuie să acceptăm pentru a-L primi, pentru că tu devii Cuvântul pe măsură ce primești Cuvântul. Noi suntem aici ținând iadul pe loc. Oportunitățile de mântuire sunt aici pentru că Viața Cuvântului este aici. Iadului i-ar plăcea să preia controlul, dar nu poate pentru că ești tu aici. Vă gândiți la aceasta pe scară largă. Ce Viață este conectată la vasele umane de pe acest pământ și ce efect are asupra întregului pământ? Noi știm că lumea răspunde la maturitatea Miresei pentru că pământul geme în durerile nașterii și așteaptă manifestarea fiilor lui Dumnezeu.

Ascultați, fratele Branham ne-a învățat în mesajul Durerile nașterii, că pe măsură ce se apropie momentul nașterii, contracțiile sunt tot mai dese și mai intense, și vreau să spun că contracțiile sunt tot mai dese și mai intense: cutremure, ciume, războaie și tot felul de zvonuri și dezastre de tot felul. Durerile de naștere devin din ce în ce mai intense și mai apropiate ca frecvență. Ce înseamnă aceasta? Că pământul se pregătește să izbucnească pe un strălucitor Pământ nou, timp de un mileniu.

Bine, dacă așa stau lucrurile, unde este maturitatea ta? La ce nivel vine Mireasa? Când începe ea să-L manifeste? Ea trebuie să vină într-o manifestare mai mare, într-o descoperire mai mare, pentru că pământul răspunde la maturitatea Ei; pământul nu poate ajunge în Mileniu până când Mireasa nu este ridicată, înainte de curățire. Așadar, Cuvântul, descoperirea Cuvântului pe care ne-a dat-o profetul, ne pune în poziție, iar această poziție împinge înapoi minciuna diavolului și ține pe loc întreaga forță a iadului.

Raiul este aici, mila este încă aici, există o oportunitate de mântuire, și din câte știm, este încă aici. De ce? Pentru că „Biserica este Sângele lui Hristos, prin Duhul.” Tu porți Cuvântul, porți Duhul, porți Linia și o oferi oricui vrea s-o primească. Amin.

Sunt atât de multe lucruri în această lume în privința cărora simțim că nu putem face nimic; sunt necazuri la fiecare pas și oameni care au probleme în jurul nostru și ne simțim neputincioși. „Ce pot face ca să-i ajut? Cine sunt eu? Ce pot schimba?” Și nu ne dăm seama că atunci când facem astfel de afirmații, ieșim de fapt din poziția în care ne-a pus Dumnezeu și ne punem jos, în starea celorlalți oameni, în care nu putem face nimic. Adevărul este că noi înșine nu putem face nimic, dar nu suntem numai noi singuri ci este o altă Viață cu noi. Amin. Există Viața lui Hristos care locuiește în noi, așa că putem să luăm credința în cine suntem, în poziția noastră, să mergem la Domnul și să spunem: „Doamne, cred că m-ai chemat aici pentru un motiv. Eu văd cum se mișcă iadul asupra acestui individ și vreau să-l împing înapoi, în Numele lui Isus Hristos. Văd acest lucru venind la familia mea, îl văd venind în casa mea, de aceea, Doamne, vreau să-mi iau poziția prin Cuvânt. Doamne, cred că tot Cuvântul pe care mi L-ai dat este pentru mine și pentru această oră, de aceea, resping iadul, în Numele lui Isus Hristos!”

Voi nu știți ce sunteți, uneori, pur și simplu nu știm ce suntem. Dacă am putea păstra în adâncul minții noastre, ceea ce suntem, cine suntem și Cine este Cel care trăiește în noi, am înceta să ridicăm mâinile în sus și să spunem: „Nu știu.” Bine, tu nu știi, dar Cel care este în tine, știe. „Eu nu am  un plan.” Tu nu trebuie să ai un plan, dar Cel care este în interiorul tău, are, așa că nu-ți pierde cumpătul, ci rămâi conectat cu Hristos, pentru că El este în tine, El deține controlul; nimic nu este stricat, roata se învârte la timp, totul funcționează perfect, conform Planului lui Dumnezeu. Nu-ți pierde credința, ci stai tare.

Când ai persoane pe care le iubești, ascultați, unde este Viața? În tine. Spune: „Doamne, cred că Viața este în mine și îi vreau, vreau să fie mântuiți, vreau ca ei să vadă acest Mesaj.” Roagă-te, roagă-te cu credință. Roagă-te și crede; roagă-te din poziția ta; roagă-te ca Mireasă a lui Isus Hristos; roagă-te ca Templu în care locuiește Hristos; roagă-te ca locuință a lui Dumnezeu; roagă-te ca unul care este conectat cu Dumnezeu și Îl are pe Dumnezeu trăind în interior. Tu nu te rogi la un Dumnezeu aflat la un milion de mile depărtare, care speri să te audă și să fie binevoitor să răspundă. Nu vă rugați așa, prieteni! De obicei, acele rugăciuni ne lasă la sfârșit mai devastați. Să ne rugăm Celui care Se află în noi, și să ne rugăm din poziția în care ne-a pus. Spune: „Doamne, Tu m-ai chemat, nu m-am numit eu. Tu m-ai chemat să fiu Mireasa Ta și trăiești în mine, Doamne, și cred că tot acest Cuvânt este pentru mine. Nu voi da înapoi și nu voi fugi de frică, nu îl voi lăsa pe diavolul să mă sperie, pentru că Cel care locuiește în mine este mai mare decât cel ce este în lume.

Fratele Branham a ajuns la sfârșitul acestui Mesaj pe care l-a predicat în seara aceea de noiembrie și pe care l-a intitulat „Cel ce este în voi este mai mare decât cel care este în lume” și este uimitor că a vrut să se roage pentru bolnavi, așa că a început să discearnă. Nu a împărțit numere de rugăciune, ci a început să discearnă, iar la un moment dat a ajuns la o afirmație care mi-a încântat inima. El a spus:

Eu nu o cunosc pe doamna, dar Dumnezeu o cunoaște.” El vorbea cu o femeie care era în spatele bisericii. A spus: „Ai ceva în buzunar, o batistă mică sau ceva? În ordine. Când te așezi…” Ea stătea în spate, iar el a spus unde este și ea s-a ridicat în picioare, acolo în spate. El i-a spus ce necazuri are și a întrebat-o: „Poți să mă auzi?” Și ea i-a răspuns: „Da, așa este.” Era vorba de tatăl ei, dar ea nu a venit în față și el nu și-a pus mâinile peste ea, ci doar a spus: „Tu de acolo din spate. Pune-ți mâinile pe batistă și nu te îndoi, fiindcă Cel care este în tine este mai mare decât cel care-ți ucide tatăl!” Ce a vrut să demonstreze fratele Branham? Că Cel care este în tine, Cel care este în tine, Cel care este în tine… Fratele Branham nu a spus: „Cel care este în mine.” Desigur, Dumnezeu era în el, noi am văzut și am recunoscut, a fost esențial să recunoaștem unde lucra Dumnezeu, astfel încât să poată fi snopul legănat, astfel încât să avem încredere că același Dumnezeu este în noi. Noi nu trebuie să repetăm ce a făcut el, dar același Dumnezeu care a fost în El este aici, prieteni.

Fratele Branham nu a chemat un rând de rugăciune, deși putea să facă aceasta și să-și pună mâna pe toți. El a arătat semnul lui Mesia, a predicat predica, dar nu i-a spus acelei femei: „Vino să mă vezi după adunare, ca să-ți dau o bucată de pânză pe care mă voi ruga, ci i-a spus: „Ai ceva în buzunar, o batistă sau ceva?” „Da”, a răspuns ea. Și el a continuat: „Când te așezi acolo în spate, pune-ți mâna pe batistă și nu te îndoi, pentru că Cel care este în tine este mai mare decât cel care-ți ucide tatăl. Crede din toată inima ta și facă-se după credința ta.”

Când boala îți lovește casa, nu aștepta duminica sau miercurea, pentru că Cel care este în tine este mai mare decât cel care este în lume. Nu te teme nici să vii la rugăciune pentru că dacă în timpul predicării Cuvântului lui Dumnezeu, acel Cuvânt te lovește în inimă și-ți spune: „Du-te la rugăciune”, tu te supui Duhului lui Dumnezeu. Nu te teme să vii la rugăciune, dar acesta nu este singurul loc în care Dumnezeu răspunde la rugăciune, nu este singurul mod în care îți vindecă copiii, pentru că Cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Punți-vă mâinile unul peste altul; pune-ți mâinile peste copiii tăi, peste soția ta, rugați-vă unul pentru altul și credeți Cuvântul! Poate nu poți ajunge să îți pui mâinile peste un frate sau o soră, poate ești plecat; poate cineva din familie este bolnav, dar poți spune: „Doamne, Tu ești Același care l-ai vindecare pe slujitorul centurionului, ești Același care poate să-l vindece pe copilul meu, pe membrul familiei mele. Am același fel de credință și cred că ai autoritatea să-l vindeci, de aceea, Te rog în Numele lui Isus Hristos, să-mi dai aceasta, aceasta și aceasta.”

Credeți, prieteni, credeți în cine sunteți, credeți în cine v-a făcut ce sunteți. Tu nu ai făcut nimic, nu te-ai chemat niciodată și nu ți-ai dat niciodată o descoperire, ci El a făcut-o. Tu nu ai cerut nimănui să predice despre Mireasă, Dumnezeu a chemat un om în anii ’30 și acel om a început să predice. El l-a chemat să fie profetul epocii, i-a dat descoperirea celor șapte Peceți și a început să învețe despre Mireasă. Tu nu ai cerut nimănui să predice despre Mireasă. Tu n-ai spus niciodată: „Frate Branham, numește-mă Mireasă.” El a predicat aceasta în Pecetea întâi și l-am auzit spunând pe bandă: „Vă voi numi Mireasă.” El m-a numit Mireasă pe mine personal, și eu cred aceasta. Eu nu i-am cerut să spună aceasta, dar când el a spus-o, l-am crezut. Nici măcar nu am cerut să cred, doar am crezut. Nu eu m-am chemat, nu eu mi-am dezvăluit Mesajul, ci Dumnezeu a făcut aceasta pentru mine și Dumnezeu a făcut-o pentru tine. De ce nu putem să credem ceea ce ne-a chemat El să fim? Ce suntem chemați să fim? Suntem chemați să fim El pe acest pământ, pentru că așa cum este El, așa sunteți și voi pe pământ. Căpetenia este în Trup, Viața este în Trup, Cel care este în voi este mai tare decât cel care este în lume.

Nu sunteți fericiți că trăiți astăzi? Haideți să stăm cu toții în picioare. Oh, cred că am putea auzi această predică o dată pe săptămână! Cred că ne-ar ajuta. Noi trebuie să ne amintim aceste lucruri și să știm că Cel care este în noi este mai mare decât cel care este în lume. Dar de asemenea, Cel care este în fratele și în sora ta este mai mare decât cel care este în lume. Știi, uneori ai doar ceva cu care te chinui  și ai nevoie de puțin ajutor, așa că întrebi pe cineva: „Vrei să-ți pui mâinile peste mine și să te rogi pentru mine, pentru că am încredere că Dumnezeu este în tine?” Eu nu cred că aceasta Îl dezamăgește pe Dumnezeu, ci cred că acesta este felul potrivit de descoperire fiindcă știm cine sunt frații și surorile noastre,  știm unde este locuința Dumnezeului celui Atotputernic. Și când o recunoaștem, cred că aceasta Îi face plăcere Tatălui nostru.

El este mai mare decât cel care este în lume. Conform profeției totul va deveni mai haotic; ce vom vedea, cum și în ce fel sunt dezbătute aceste lucruri? Noi putem să stăm și să vorbim despre ele ore în șir și probabil toți vom greși puțin sau poate vom greși mult, dar noi știm că durerile de naștere vor crește în intensitate și vor deveni tot mai apropiate. Știm că vom izbucni mai multe necazuri, ciume, cutremure și multe alte dezastre naturale. Nu se vor opri, prieteni. Nu știm cât vor fi de aproape de casa noastră, de fapt nu știm cât de mult vom vedea, cât de mult vom experimenta; ar putea fi puțin, ar putea fi mult sau ar putea fi undeva la mijloc, dar aceeași descoperire este valabilă în toate, că Cel care este în tine este mai mare decât cel care este în lume. Nimic nu te va smulge din mâinile Lui și El nu te va părăsi niciodată. Nu lăsați aceste lucruri să vă răpească credința, ci în mijlocul tuturor încercărilor recunoașteți că Dumnezeu îi permite diavolului să ne  testeze credința, așa că vreau ca diavolul să audă tare și clar ceea ce cred. Nu, „ce mi se întâmplă? De ce nici nu pot să cred?” Eu nu vreau ca diavolul să audă aceasta, ci vreau ca diavolul să-L audă pe Dumnezeu. „Aceasta este o încercare grea, dar este spre binele meu, și cred că atunci când voi fi încercat, voi apărea ca un aur curățit. O, laudă Domnului! Doamne, încă te cred, încă cred că sunt în mâinile Tale; încă cred că Cuvântul este Adevărat.” Aceasta vreau să audă diavolul; vreau să mă împotrivesc diavolului și el va fugi. Încetează să plângi și să te plângi! Încetează să intri în panică! „Doamne, ajută-mă să mă opresc; ajută-mă să fiu un fiu al lui Dumnezeu. Nu-mi voi lăsa emoțiile să mă conducă, ci mă voi opri în mijlocul încercării și voi spune: „Nu s-a schimbat nimic între mine și Dumnezeu. Cuvântul Lui nu S-a schimbat, gândirea Lui nu s-a schimbat și totul este bine.” Doamne ajută-ne! Cred că noi, ca Trup de credincioși, ca Mireasă a lui Isus Hristos, putem să  luăm această atitudine, iar oamenii vor recunoaște că în voi este ceva diferit de restul lumii. Care este adevărul? Cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume.

Să ne plecăm capetele și să ne rugăm. Doamne Isuse, Îți mulțumim, Doamne, pentru Cuvântul Tău minunat, pentru Adevărul pe care ni L-ai dat în ceasul acesta. O, Doamne, Te-ai manifestat atât de puternic, încât să nu avem nici o cale să ne îndoim. Dumnezeule, iartă-ne pentru temerile noastre, pentru neliniștea și nervozitatea noastră! Noi vrem să punem aceasta la picioarele Tale și să ne pocăim, Doamne. Este doar o emoție omenească, dar nu ni s-a dat emoția umană ca să ne conducă, ci ni s-a dat Cuvântul să conducă peste noi. Tată, tu nu mi-ai cerut să cedez în fața emoției umane, ci mi-ai spus să cedez și să mă predau Cuvântului Tău. Doamne, ajută-mă! Ajută-mă și dă-mi o descoperire mai mare, ca să pot primi Cuvântul Tău, să pot avea credință să cred tot ce mi-ai dat să cred și că credința din mine poate birui. Dumnezeule, recunosc Adevărul și cred că este adevărat ceea ce ai spus despre mine și că este adevărat unde locuiești. Mă încredințez din nou în mâinile Tale și spun: „Tu știi cel mai bine, iar ceea ce faci este perfect, pentru că eu sunt aici numai ca să Te manifest pe Tine.”

Doamne, Tu ai calea Ta cu fiecare dintre noi. Iartă-ne pentru eșecurile noastre, iartă-ne pentru îndoielile și plângerile noastre și ia toate acestea de la noi acum. Adu-ne la un nivel mai înalt de credință, astfel încât să știm cine suntem, ce suntem și la ce suntem chemați în această ultimă zi. Ajută-ne să luăm acea poziție glorioasă și să stăm împotriva tuturor vicleșugurilor diavolului, a tuturor săgeților de foc, a tuturor trucurilor și a tuturor capcanelor lui. Ajută-ne să stăm împotriva lui, Doamne, să ținem Cuvântul, să credem, să ne luptăm folosind Cuvântul și să avem încredere în Cuvânt și numai în Cuvântul Tău. Fie ca acest Cuvânt să se manifeste prin fiecare dintre noi.

Doamne, Te rog să ne iei viața și s-o folosești pentru a atrage restul Semințelor Tale, pentru că mai sunt altele acolo afară. Doamne, Te rog să-i atragi prin Lumina și viața pe care o trăim, ca să vină la Tine, să fie conectați cu Tine, astfel încât fiecare Sămânță predestinată să-și găsească drumul spre Casă. Ne încredem în Tine și ne predăm Ție, știind că Tu faci toate lucrurile bine și că toate lucrurile lucrează spre binele nostru. Doamne, avem încredere că ai drumul Tău cu noi. Te rugăm să ne lași să vedem cu o viziune mai clară să mergem înainte și dă-ne o înțelegere mai mare pe măsură ce mergem înainte, în Numele lui Isus Hristos. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze, prieteni.

-Amin-