Meniu Închide

VISUL UNUI RABIN EVREU DESPRE WILLIAM BRANHAM

Print Friendly, PDF & Email

UN RABIN EVREU ARE UN VIS ÎN LEGĂTURĂ CU  FRATELE BRANHAM ŞI ÎI VEDE PE CEI O SUTĂ PATRUZECI ŞI PATRU DE MII DE EVREI

 În luna noiembrie 2016, un rabin evreu ortodox sau tradiţionalist, l-a contactat pe fratele David Musgrove din Arizona şi i-a relatat un vis pe care l-a avut în legătură cu fratele Branham şi cu cei o sută patruzeci şi patru de mii de evrei aleşi.

Întotdeauna am avut un sentiment mai aparte pentru evrei. Poate că nu se află niciunul aici în dimineaţa aceasta, dar am un simţământ aparte pentru ei, l-am avut întotdeauna, şi cred că într-o zi, Biserica dintre neamuri va duce Mesajul la evrei, aşa cum şi evreii l-au adus la neamuri. Eu cred aceasta din toată inima. Apoi, când Mesajul se va întoarce la evrei pe deplin, să fiţi atenţi pentru că atunci se va închide uşa pentru neamuri, iar cea pentru evrei se va deschide. Aşadar, acesta este timpul, şi sunt atât de bucuros pentru că mă aflu chiar acum înăuntru.”  – William Branham, „Calea Vieţii”, 21 iunie 1962

Iată ce spune fratele David Musgrove, pastorul tabernacolului „CHARITY” din Tucson, Arizona, în data de 14 ianuarie 2017:

„În data de 13 noiembrie 2016, în jurul orei 10.30 seara, am primit un telefon. Eram pe jumătate adormit, dar am răspuns, iar bărbatul de la celălalt capăt al firului, mi-a spus:

„Eşti David Musgrove care crede că William Branham este împlinirea lui Maleahi 4.5?”

„Da, eu sunt.”

„Sunt un rabin evreu tradiţionalist, locuiesc în New York, iar eu şi unchiul meu suntem rabinii unei adunări de trei mii de oameni”, a continuat el. „Am avut un vis, iar în acest vis mi s-a spus să-l contactez pe un bărbat care se numeşte David Musgrove şi care crede în mesajul lui Maleahi 4.5. Eu nu am calculator pentru că sunt evreu tradiţionalist, aşa că am mers la un prieten şi l-am rugat să-l caute pe un bărbat care se numeşte David Musgrove şi care are legătură cu Maleahi 4.5. Am găsit numele tău pe internet şi am văzut că eşti predicator şi că predici mesajul acestui William Branham.”

„Da, domnule.”

„Te-am sunat să-ţi relatez visul pe care l-am avut, pentru că tu eşti persoana pe care trebuia s-o contactez.”

Nu ne cunoşteam, nu ne-am întâlnit niciodată şi el n-a auzit niciodată numele meu înainte, aşa că mi-a spus:

„Am avut un vis în care am văzut o sută patruzeci şi patru de mii, dintre fraţii mei evrei. Ei aveau un fel de pecete asupra lor şi strigau: „William Branham a fost profetul pentru neamuri care a împlinit Maleahi 4.5”.

Vreau să vă spun că m-am trezit într-o clipă, când el a început să-mi relateze aceste lucruri care se întâmplau în visul lui: faptul că ei se îmbrăţişau şi că William Branham a fost profetul pentru neamuri care a împlinit Maleahi 4.5.

Fratele Branham a spus că atunci când vor fi aleşi cei o sută patruzeci şi patru de mii de aleşi dintre evrei, noi vom fi Acasă. Aşadar, vedeţi cât este de aproape acest lucru.

Continuarea a fost relatată în data de

16 ianuarie 2017:  „Zilele trecute v-am relatat un lucru care a avut loc în luna noiembrie 2016. Aceasta este relatarea a ceea ce s-a întâmplat şi pe care am trimis-o mai multor predicatori ale căror adrese le am. De asemenea, am trimis-o şi fraţilor Billy Paul Branham şi Iosif Branham.

Iată deci, ce s-a întâmplat:

„Fraţilor predicatori în Hristos, aş dori să vă împărtăşesc o mărturie cu privire la un telefon pe care l-am primit în luna noiembrie 2016.

La ora 10.30 seara, eram acasă în Tucson, Arizona, şi am primit un telefon de la un bărbat care m-a întrebat:

„Eşti David Musgrove care crede în Maleahi 4.5?”

„Da, domnule”, am răspuns eu.

„Trebuia să te sun”, a continuat el, „pentru că faci parte dintr-un vis pe care l-am avut.”

Mi-a spus că este un rabin evreu tradiţionalist şi că el şi unchiul lui sunt rabinii unei sinagogi de trei mii de evrei tradiţionalişti din New York.

Pentru a aşeza o mică temelie, aş vrea să vă spun că în seara aceasta, eu şi soţia mea am ascultat o casetă în care fratele Branham a predicat pentru prima dată într-o sinagogă evreiască. Este vorba de predica intitulată „Calea Vieţii”, care a fost vorbită în anul 1962, în Los Angeles, California, şi în care profetul a spus următoarele în pasajul introductiv:

Sunt foarte emoţionat pentru că mă aflu pentru prima dată într-o sinagogă evreiască. Înţelegând mai mult aceste lucruri, rânduiala acestor suluri şi cum au ei o grijă atât de mare de ele, am fost nerăbdător să vin în această sinagogă evreiască şi să ţin un serviciu de vindecare.”

Cei prezenţi au aplaudat, iar fratele Branham a continuat:

Întotdeauna am avut un sentiment mai aparte pentru evrei. Poate că nu se află niciunul aici în dimineaţa aceasta, dar am un simţământ aparte pentru ei, l-am avut întotdeauna, şi cred că într-o zi, Biserica dintre neamuri va duce Mesajul la evrei, aşa cum şi evreii l-au adus la neamuri. Eu cred aceasta din toată inima. Apoi, când Mesajul se va întoarce la evrei pe deplin, să fiţi atenţi pentru că atunci uşa pentru neamuri va fi închisă, iar cea pentru evrei se va deschide.”

Şi fratele Branham a mai spus: „Acesta este ceasul.”

Tocmai am ascultat caseta aceasta şi m-am gândit la telefonul pe care l-am primit de la acest frate evreu.

Fratele Branham a spus că sunt două feluri de evrei: evreii de pe Wall Street, care sunt implicaţi în sistemul financiar şi evreii tradiţionalişti care sunt dedicaţi, consacraţii Domnului. Cel care m-a sunat era un rabin tradiţionalist.

Când am primit telefonul de la acest rabin tradiţionalist, Dumnezeu mi-a atras atenţia cu privire la făgăduinţa Mesajului pentru evreii tradiţionalişti.

Când rabinul mi-a spus:

„Am avut un vis în care mi s-a spus să împărtăşesc cele văzute cu David Musgrove”, a spus că nu ştia cine era acest David Musgrove, şi că fiind evrei tradiţionalişti, ei nu au nici o legătură cu lumea. Nu au nici calculatoare, aşa că s-a dus la un prieten şi l-a rugat să mă caute pe internet. Ştia că era posibil să mă găsească după nume, şi că conform visului, numele meu era legat de Maleahi 4.5.

El a mai spus că în vis a văzut o sută patruzeci şi patru de mii de evrei tradiţionalişti care erau pecetluiţi şi care spuneau că William Branham a fost profetul din Maleahi 4.5 pentru neamuri.

Mi-a mai spus că cunoştea în jur de trei mii de evrei tradiţionalişti care au primit acest Mesaj şi cred că William Branham a fost profetul care a venit în această generaţie pentru neamuri.

El a căutat Mesajul vorbit de William Branham şi a spus că „acest bărbat a trebuit să cunoască credinţa ebraică şi că a citit Tora”.

De asemenea, a mărturisit că atunci când a văzut lucrurile predicate de fratele Branham despre sămânţa şarpelui, despre alegerea de dinainte de întemeierea lumii şi despre faptul că există un singur Dumnezeu, a fost de acord că William Branham a fost cu adevărat un profet care a înţeles Scripturile.

Rabinul a spus:

Evreii cred învăţătura despre sămânţa şarpelui aşa cum a identificat-o fratele Branham. Acest lucru de bază nu poate fi negat de poporul evreu.”

El a mai spus:

Cel mai important lucru este că fratele Branham a crezut într-un singur Dumnezeu, pentru că evreii nu pot primi niciodată o învăţătură a neamurilor care învaţă că există trei dumnezei.”

A mai spus că studiind Mesajul, ochii lui au fost deschişi şi cu toate că era un rabin evreu tradiţionalist, a înţeles că trebuia să se boteze în Numele Domnului Isus Hristos. O, Doamne! Amin.

Mi-a mai spus că atunci când a înţeles importanţa acestui lucru, fiind un rabin evreu de treizeci şi nouă de ani, a căutat pe cineva care să-l boteze în taină în Numele Domnului Isus Hristos. Cu ajutorul familiei sale, a găsit pe cineva care se convertise la unitarieni, un predicator care i-a spus că nu îl va boteza în Numele lui Isus, cum botează unitarienii, ci îl va boteza în Numele Domnului Isus Hristos. Gândindu-se că bărbatul acela făcea parte dintr-o denominaţiune, el m-a întrebat dacă botezul pe care l-a făcut este valabil sau nu?

Eu i-am spus: „Frate, nu contează cine este omul care te-a botezat, ci contează ce s-a întâmplat în inima ta.” Amin. Slavă!

Conversaţia cu acest rabin a durat trei ore şi jumătate. A început la ora 10.30 şi am vorbit despre mai multe subiecte precum botezul Duhului Sfânt, dumnezeirea, a doua venire a lui Hristos, neamurile ducând Mesajul lui Maleahi 4.5 la evrei.

Ceea ce l-a captat a fost că i-am spus:

„Aşa cum Mesia trăieşte (acum, în prezent) pe Tărâmul celălalt…” Când am spus aceasta, el a început să vorbească în limba ebraică.

Când am spus: „Aşa cum Mesia trăieşte (la timpul prezent), nu ieri, ci astăzi, în prezent, chiar acum…”, ochii lui au fost deschişi să înţeleagă ceva ce nu a luat niciodată în considerare. Uneori plângea şi vorbea în ebraică, iar la un moment dat m-a întrebat dacă pot să mă rog pentru el. Când am făcut aceasta, ungerea a venit jos, iar el a strigat: „Acesta este Duhul Sfânt?”

„Da, fratele meu,” am răspuns eu, „aceasta este făgăduinţa care spune: „…veţi primi darul Sfântului Duh.”

În clipa aceea, a început să plângă din nou, a cântat în limba ebraică şi apoi m-a numit: „Frate Musgrove.” Mi-a zis:

„Frate Musgrove, tremur ca o frunză. Nu am mai trăit în viaţa mea aşa ceva. Se întâmpla ceva.”

Şi într-adevăr, în noaptea aceea s-a întâmplat ceva, fiindcă el plângea şi cânta în limba ebraică, dar vreau să vă spun că şi eu aveam un Jubileu.

Acest rabin tradiţionalist mi-a spus că vorbeşte trei limbi diferite, prima sa limbă fiind limba ebraică, pe care a vorbit-o toată viaţa. Mi-a mai spus că linia sa genealogică poate fi urmărită până la regele David, iar când mi-a spus aceasta, mi-am zis că şi eu pot să-mi urmăresc linia genealogică până la Avraam, ca sămânţă împărătească a lui. Amin.

Mi-a spus care era numele său în ebraică, iar altă dată când am vorbit cu el, mi l-am notat.

Principala lui grijă părea să fie, cum vor accepta neamurile un evreu tradiţionalist, dat fiind faptul că el purta haine evreieşti, iar evreii tradiţionalişti au nişte standarde foarte înalte îndeosebi în felul cum se îmbracă femeile şi pentru că sunt total separaţi de lume.

A doua sa grijă era că deşi cunoştea în jur de trei mii de evrei care acceptaseră deja faptul că William Branham a fost profetul din Maleahi 4.5, cum vor reacţiona restul evreilor?

Atunci i-am amintit că în visul său a văzut o sută patruzeci şi patru de mii de evrei care aveau asupra lor Pecetea lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că Sămânţa lui Dumnezeu este deja acolo, iar când vor fi loviţi de Lumină, nu va fi nici o luptă cu ei pentru că ei au deja Sămânţa lui Dumnezeu.

Vreau să spun că există deja o sută patruzeci şi patru de mii de evrei care aşteaptă ca neamurile să ducă trezirea la ei, aceştia fiind rânduiţi de Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu!

Am făcut referire şi la Moise şi la Ilie şi la faptul că ei vor fi omorâţi ca şi profeţi, iar cei o sută patruzeci şi patru de mii vor primi botezul Duhului Sfânt; acelaşi Duh Sfânt pe care Îl are Mireasa dintre neamuri, va duce Evanghelia şi la evrei. Amin. Slavă!

I-am spus despre venirea fizică a lui Moise şi Ilie la evrei şi că, aşa cum a spus profetul, neamurile vor duce Evanghelia la evrei, aşa cum acum două mii de ani, au adus-o evreii la neamuri.

I-am mai spus că „Tot ce se întâmplă astăzi este o ruşine şi că acest Mesia care a fost răstignit a doua oară în această generaţie, este Dinamica ce lipseşte la mecanică. Dar evreii Îl vor recunoaşte pe Mesia când va veni timpul lor, iar fratele Branham a spus că „aceasta va fi trezirea evreilor”.

Un alt lucru important pe care vreau să-l subliniez este că după discuţia pe care am avut-o cu acest rabin tradiţionalist, la telefon, am scris această mărturie pentru voi, iar în ziua în care am scris-o, pe site-ul „Voce of God” (Glasul lui Dumnezeu), citatul zilei a fost de pe o casetă intitulată: „Marea trezire care vine şi revărsarea Duhului Sfânt.” O, vai! „Marea trezire care vine şi revărsarea Duhului Sfânt.” Nu ştiu câţi aţi observat, dar aceasta s-a întâmplat în ziua în care am scris mărturia rabinului evreu.

Pe această casetă, fratele Branham a spus:

Spre seară va fi lumină, norii se vor risipi şi denominaţiunile vor fi rupte. Aleluia! Poporul a intrat în botezul Duhului Sfânt cu semne şi minuni, aşa cum L-au avut la început. Spre seară va fi lumină şi ţineţi minte că Mireasa a fost aleasă în timpul de seară, Rebeca a fost luată în timpul de seară; era seară când l-a întâlnit pe Isaac pe câmp; în timpul de seară se va încheia trezirea neamurilor, iar evreii o vor accepta de îndată ce vor vedea puterea lui Dumnezeu manifestându-Se, vor primi Duhul Sfânt, vor lua Evanghelia, iar zilele neamurilor se vor încheia.

Intraţi în Împărăţia lui Dumnezeu cât timp mai aveţi această şansă! Intraţi în această Împărăţie!” Amin.

Imaginaţi-vă cum m-am simţit după ce am vorbit cu acest rabin evreu şi când am văzut aceste lucruri care au fost publicate pe site-ul „Voce of God”.

V-am spus toate aceste lucruri pentru că numele meu se regăsea în visul rabinului, şi sunt aici pentru a vă spune aceste lucruri. Amin.

Lasă un răspuns