Meniu Închide

PUTEREA DUHULUI SFANT

Print Friendly, PDF & Email

 

Deschideţi cu toţii la cartea Faptelor capitolul unu, unde citim ce le-a spus Mesia ucenicilor Săi, după înviere:

 

După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu.

Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine.

Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”

Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?”

El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.

Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”

După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. (Fapte 1.3-9).

În filmul „Războiul stelelor” există o replică faimoasă spusă de personaje şi anume: „Forţa să fie cu tine!” Eroul filmului, un băiat, se antrenează pentru război, iar când merge la luptă aude un glas care îi spune: „Foloseşte Forţa!”

Expresia „Forţa să fie cu tine!” a fost luată în mod evident din altă parte, adică din Biblie, dar a fost schimbată puţin, aşa că în loc de „Domnul să fie cu tine!”, cum scrie în Biblie, în film s-a spus: „Forţa să fie cu tine!” Dar adevărata „Forţă” este Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu. El este mai mult decât o Forţă, El este Puterea prin care noi trebuie să luptăm şi să biruim.

Astăzi voi vorbi despre această Forţă sau Putere.

Vineri v-am vorbit despre legătura dintre această sărbătoare, sărbătoarea Rusaliilor şi Muntele Sinai. Pornind de acolo am avut o descoperire completă despre Puterea pe care am primit-o, iar acum vom lega această sărbătoare a Rusaliilor de o altă sărbătoare evreiască, ceea ce ne va da o altă descoperire cu privire la ceea ce avem.

Când aţi crescut, cred că aţi auzit cu toţii expresia: „Aceasta este o biserică rusalistică”. Este un cuvânt ciudat şi pentru mulţi dintre voi este ceva străin: „rusalistic”. Ca evreu, mi s-a părut de neînţeles şi ciudat; părea a fi un cuvânt grec, dar adevărul este că e vorba de un nume evreiesc, de un cuvânt evreiesc şi de o sărbătoare evreiască.

Dacă spun: „Cincizecimea”, căci despre ea este vorba, cred că ştiţi cu toţii despre ce sărbătoare este vorba, dar pentru lume faptul că Cincizecimea este o sărbătoare evreiască, este încă o taină.

Cincizecimea este una din cele mai importante zile din istoria umanităţii, fiindcă este ziua în care S-a revărsat Duhul lui Dumnezeu peste cei o sută douăzeci de credincioşi evrei.

În Fapte 2.1 scrie: „În ziua Cincizecimii…” La ce se referă aceasta? Versetul nu vorbeşte despre revărsarea Duhului, care are loc câteva versete mai jos, ci despre sărbătoarea Cincizecimii care se ţinea în fiecare an, doar că de data aceasta, Dumnezeu Şi-a făcut lucrarea Sa măreaţă revărsând Duhul Sfânt peste credincioşii Săi.

Aşadar, evreii tradiţionalişti ţineau în fiecare an sărbătoarea Cincizecimii, în sinagogă.

„Cincizecimea” este de fapt un alt nume dat sărbătorii „Shavuot” sau „Rusaliilor”, dar cele două denumiri au pronunţii diferite şi sunt în limbi diferite.

Cei care au venit cu numele de „Cincizecime” au fost rabinii greci care au trebuit să traducă cuvântul ebraic „Shavuot” sau „Rusalii” în limba greacă.

 

 

***

Nota traducătorului: Pentru a înţelege mai bine ceea ce va spune rabinul Jonathan Cahn în continuare, voi ataşa desenul prezentat în partea a treia: „Sărbătorile evreieşti de primăvară”.

 

SĂRBĂTOAREA SĂPTĂMÂNILOR

 

Solstiţiul

de vară             S ă r b ă t o a r e a       A z i m i l   o r

Nisan

1

pregă-tirea 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Iyyar Si-van

Rosh                  Paștele                     Sărbătoarea

Chodasim                                              întâilor roade

(snopul de orz)                                       (snopul de grâu)

 

JUBILEUL

1,2,3,4,5,………………………………47,48,49 ,50

 

RUSALIILE

(7x 7 zile + 1 zi = 49+1 zi = 50) Cincizecimea    

 

 

Sărbătoarea Azimilor: îngroparea lui Mesia (se sărbătoreşte între 15-22 Nisan);

Sărbătoarea întâilor roade: Învierea lui Mesia (17 Nisan);

Rusaliile (Shavuot): ziua în care au fost date cele zece porunci la Muntele Sinai şi ziua în care a fost dat Duhul Sfânt Bisericii (Sivan 6-7 – mai-iunie).

 

***

Astfel, cuvântul „cincizecime” provine de la cuvintele greceştipentecoste” şi „hemoracare înseamnă „a cincizecea zi”. „Pentecoste” adică „cincizeci” şi „hemora” adică „zi”: „a cincizecea zi”. Aşadar, cuvântul „Cincizecime” poate fi tradus ca: „Sărbătoarea celei de-a cincizecea zi”.

Dacă luăm de şapte ori şapte zile, obţinem patruzeci şi nouă de zile, iar dacă mai adăugăm una, cum era porunca Domnului, obţinem cincizeci de zile:

 

7 x 7 zile = 49 de zile + o zi = 50 de zile (Cincizecimea).

 

Dumnezeu le-a poruncit evreilor: „…să număraţi şapte săptămâni întregi…”, adică patruzeci şi nouă de zile, iar „în ziua următoare, veţi avea o adunare sfântă.”

Aşadar, în ebraică avem „sărbătoarea Săptămânilor” sau „Shavuot” care înseamnă „şapte ori şapte zile plus una”, iar în greacă avem „Cincizecimea” sau „cincizeci de zile”, ceea ce este acelaşi lucru.

Deci, „sărbătoarea Săptămânilor” sau „Shavuot” sau „sărbătoarea Rusaliilor” sau „Cincizecimea” este acelaşi lucru.

Majoritatea credincioşilor cred că ceea ce s-a întâmplat acum două mii de ani este totul în legătură cu sărbătoarea Cincizecimii, dar ei nu iau în considerare ceea ce se află în spatele acestei sărbători, nici contextul în care a avut loc, ceea ce ne conduce spre o altă descoperire.

Shavuot sau Rusaliile, nu este numai o sărbătoare ebraică, ci este o sărbătoare sfântă care ne îndreaptă spre o altă sărbătoare ebraică sfântă. Aceasta ne duce înapoi, deoarece cheia este chiar în numele ei: Cincizecimea, sărbătoarea celor cincizeci. Cincizeci de ce? Cincizeci de zile. Astfel, dacă numărăm în urmă cincizeci de zile sau şapte săptămâni plus o zi, ajungem la o altă sărbătoare sfântă ebraică. Despre care sărbătoare este vorba? Dacă citim în Levitic 23, unde sunt descrise toate sărbătorile, ni se spune:

„Veţi merge pe câmp, veţi lua întâile roade ale recoltei şi veţi aduce o ardere de tot lui Dumnezeu.” (parafrazare).

Aceasta era numită sărbătoarea sau „ziua întâilor roade” şi se ţinea în prima zi de după Sabatul Paştelui, când începea să se coacă recolta de primăvară, iar după ea urma recolta de vară. Dar recolta de primăvară era cea care vestea noua viaţă. Era cea care spunea: „Iarna s-a terminat şi vine noua viaţă!”, de aceea ziua întâilor roade era întotdeauna începutul a tot. Din ziua aceea, din ziua întâilor roade, Dumnezeu le-a poruncit evreilor să numere cincizeci de zile până la Rusalii, ceea ce înseamnă că cele două sărbători sunt legate una de cealaltă.

Voi folosi aceste două obiecte pentru a reprezenta cele două sărbători: Ziua întâilor roade ale Paştelui, care era ziua întâi, şi Ziua de Rusalii sau a cincizecea zi. Între cele două sărbători avem patruzeci şi nouă de zile numite „numărătoarea Omerului”. Deci, este vorba de patruzeci şi nouă de zile din ziua aducerii ofrandei Omerului în Templul din Ierusalim, – „omerul” fiind denumirea unei măsuri antice de orz, – până în ziua când se aducea ofranda de grâu în cadrul sărbătorii Rusaliilor.

Evreii tradiţionalişti fac şi astăzi acest lucru.

Aşadar care este cheia legăturii dintre aceste două sărbători? Prima zi, ziua întâilor roade ale Paştelui este ziua recoltei de primăvară, iar a cincizecea zi, ziua de Rusalii, este ziua recoltei de vară.

Aceasta este cheia a ceea ce vă voi împărtăşi în continuare.

De ce erau numărate cele cincizeci de zile? Pentru că cele două sărbători erau legate una de alta. De fapt, Rusaliile erau numite „rezultatul, urmarea Paştelui” sau „ultima zi a Paştelui, rezultatul final al Paştelui, încheierea”.

Dacă luăm aceasta şi o ducem în Noul Legământ, avem altceva. Astfel, Dumnezeu a întărit Rusaliile trimiţând Duhul Său cel Sfânt chiar în ziua aceea. Taina ne spune că ceea ce s-a întâmplat de Rusalii are legătură directă cu ceea ce s-a întâmplat cu cincizeci de zile în urmă.

Cu alte cuvinte, taina Rusaliilor poate fi înţeleasă în totalitate numai împreună cu taina zilei întâilor roade, sau ca să fiu mai clar: Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt în ziua de Rusalii, dar L-a înviat pe Fiul Său, a adus învierea, cu ocazia zilei întâilor roade.

Ce înseamnă aceasta? Că puterea Duhului Sfânt este legată de puterea învierii, adică voi nu puteţi înţelege puterea Rusaliilor dacă nu înţelegeţi Învierea; nu puteţi înţelege puterea pe care o aveţi în Duhul Sfânt dacă nu înţelegeţi puterea Învierii.

Cele două evenimente sunt strâns legate unul de celălalt, iar aceasta ne aduce o mare claritate cu privire la aceea ce face Duhul lui Dumnezeu.

Puterea Rusaliilor este legată de Puterea învierii: este aceeaşi Putere, acelaşi Duh, aceeaşi ungere. Aceasta înseamnă că a trăi în Duhul înseamnă să trăieşti în Puterea care a lăsat mormântul gol, fiindcă este aceeaşi Putere.

Voi puteţi vedea aceasta prin faptul că numele sărbătorii: „Cincizecimea” sau „cele cincizeci de zile”, sunt legate de ziua Învierii.

Ascultaţi ce scrie în Noul Testament, în Romani 8.11:

Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia (va mişca, va unge) şi trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.”

Cu alte cuvinte, în vieţile voastre lucrează acelaşi Duh care L-a înviat pe Mesia din morţi; Duhul care este în viaţa voastră este acelaşi Duh care L-a ridicat pe Mesia din mormânt; Puterea care vine în viaţa voastră este exact aceeaşi Putere a învierii care L-a ridicat pe Mesia dintre cei morţi. Nu este nici o diferenţă! Duhul care a venit la Înviere este acelaşi Duh care S-a revărsat în ziua de Rusalii peste apostoli.

Ce înseamnă aceasta? Că peste voi vine exact aceeaşi Putere, acelaşi Duh. Dacă privim ce s-a întâmplat la Înviere, putem vedea ce Putere avem în Duhul de la Rusalii.

Să vă dau un exemplu ca să înţelegeţi ce vreau să spun:

Unii dintre voi aţi condus până aici mergând prea repede. Astfel, aţi rulat cu 60-65 de mile/oră, într-o zonă în care limita de viteză era de doar 56 de mile/oră, ceea ce înseamnă că aţi încălcat legea. Eu nu vreau să vă condamn pentru că aţi încălcat legea, ci vreau să spun că există un lucru bun în încălcarea legii, dar nu în felul acesta, ci într-un alt fel. Să vă explic:

Când a venit Mesia, El a încălcat toate legile naturii. Astfel, prima lege pe care a încălcat-o a fost legea care spunea: „Nimeni nu poate învia din morţi! Tot ce este mort, rămâne mort!” Vedeţi? Când a înviat din morţi, El a încălcat toate legile acestei lumi: a încălcat legile morţii, legile păcatului, ale decăderii, ale blestemului; le-a călcat pe toate în picioare şi le-a desfiinţat prin Duhul lui Dumnezeu.

Ce vreau să spun prin aceasta? Că aceeaşi Putere, acelaşi Duh care a nimicit legea blestemului este acum în viaţa voastră. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că dacă voi trăiţi şi umblaţi cu adevărat în Duhul, aveţi Putere să frângeţi legile morţii, legile acestei lumi căzute: legea urii, a amărăciunii, a răzbunării, a căderii şi a blestemului.

Întreaga lume este sub puterea blestemului, dar voi aveţi Putere să-l zdrobiţi. Voi aveţi Putere să zdrobiţi toate legile stabilite de vrăjmaş. Astfel, legea lui spune: „Omul nu poate birui niciodată păcatul şi moartea!” sau: „Dacă faci un pas înainte, vei face doi paşi înapoi!” sau: „De fiecare dată când vei încerca să ieşi biruitor, te vei prăbuşi, vei cădea!” Aceasta spune vrăjmaşul, dar Dumnezeu vă dă putere peste toate aceste legi. Astfel, eu pot birui păcatul şi moartea şi nu mai trebuie să cad sau să dau înapoi, pentru că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în mine şi prin El, eu am putere să biruiesc totul!

Când a înviat Mesia, tot ce era vechi a fost biruit: trecutul, căderea, tot ce s-a întâmplat până atunci a fost biruit şi şters.

Până să-L întâlnească pe Mesia, viaţa lui Pavel a fost plină de mânie, de ură şi de răzbunare, dar atunci când a primit Duhul, totul s-a schimbat şi dintr-un prigonitor a devenit un prigonit; trăind prin Duhul, el a biruit toată viaţa şi toate pornirile sale din trecut.

Aceasta vrea să ne spună Dumnezeu şi nouă: că umblarea în Duhul, în Puterea învierii, ne dă biruinţă asupra trecutului şi a firii vechi; ne dă putere să biruim umbrele trecutului şi să izbutim, indiferent cum a fost trecutul nostru, indiferent ce am făcut sau cum am gândit.

Tot ce contează este că în Dumnezeu, trecutul este biruit, că Duhul lui Dumnezeu ne aduce înnoirea. Astfel, cei care umblă prin Duhul, umblă în înnoirea vieţii pentru că „dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” (2Corinteni 5.17).

Dacă trăiţi în poftele firii, sunteţi legaţi de trecut, dar dacă trăiţi în Duhul, aţi biruit trecutul.

Ce altceva este Puterea care a adus învierea?

În general, oamenilor nu le plac cimitirele, iar în majoritatea filmelor de groază vedem întuneric şi cimitire. Sunt înspăimântătoare şi oamenii se tem de ele aşa cum se tem de moarte, dar cu toate acestea, mulţi credincioşi trăiesc în locuri ale morţii. Cum vine aceasta?

Când trăiţi în amărăciune, trăiţi într-un loc al morţii; când trăiţi în regrete şi în mânie, trăiţi într-un loc al morţii; când trăiţi în păcat, trăiţi într-un loc al morţii.

Biblia spune despre Mesia: „Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu?” (Luca 24.5). Aceasta le-au spus îngerii, femeilor care Îl căutau pe Mesia la mormânt. Ei le-au mai zis: „Nu este aici, ci a înviat.” Cu alte cuvinte, ei au spus: „Încetaţi să mai trăiţi în trecut, în întuneric, fiindcă El nu este aici! Mesia nu este mort, ci a înviat!”

Aşadar, ce este Puterea învierii? Unul din atributele Puterii învierii este că ea vă scoate din locul morţii, din tot ce este mort. Dacă sunteţi robi ai păcatului, sunteţi într-un loc al morţii, dar Puterea lui Mesia, Puterea Duhului vă scoate de acolo şi vă face slobozi. Puterea Duhului vă ajută să lăsaţi în urmă tot ce este mort în viaţa voastră, deoarece Mesia a lăsat în mormânt tot ce era mort.

După înviere, Mesia a trecut prin ziduri. În Duhul lui Dumnezeu, în trupul duhovnicesc în care era după înviere, El a trecut prin ziduri.

Petru avea puterea Duhului, şi noi ştim că porţile închisorii s-au deschis, iar el a trecut printre gardieni şi a ieşit afară. Pavel a trecut întotdeauna peste orice obstacol.

Rabinii au consemnat că în anul în care a murit Mesia, porţile Templului s-au deschis singure.

Ce ne arată aceasta? Aceasta ne arată că prin Puterea învierii putem trece peste orice barieră şi prin ziduri. Înseamnă că dacă trăiţi şi umblaţi prin Duhul, prin aceeaşi Putere care S-a revărsat la Rusalii, voi puteţi trece prin ziduri.

În viaţa voastră de zi cu zi, există o mulţime de ziduri: există ziduri ale mâniei, ale despărţirii, ale îndoielii, ale problemelor cu care vă confruntaţi, şi de multe ori vă resemnaţi şi trăiţi respectând zidul. Mai mult, uneori sunteţi atât de ocupaţi încât vă daţi cu capul de perete, de acelaşi perete. Prin puterea Duhului, voi aveţi abilitatea de a trece prin orice zid; puteţi trece prin zidul urii, prin zidul fricii, etc. Voi nu trebuie să fiţi legaţi!

Puterea care a fost dată la înviere, şi pe care o aveţi şi voi, este Puterea vindecării.

Una din teoriile ridicole care încearcă să nege învierea este numită „Teoria leşinului”, iar cei care o susţin spun că Mesia nu a murit cu adevărat, ci doar a leşinat. Ei recunosc că a fost bătut şi crucificat, dar spun că Duhul a fost de partea Lui şi ca urmare, nu a murit. A fost pe moarte, dar nu a murit, iar când a fost pus în mormânt, S-a trezit. Tot ei spun că după ce S-a trezit, a dat piatra la o parte în mod miraculos, din cauza traumei suferite şi a pierderii mari de sânge, după care a apărut în faţa apostolilor biruitor.

O asemenea teorie este absurdă, deoarece nu există nici o cale prin care un om care a fost bătut şi răstignit să apară apoi viu şi biruitor. Aceasta ar fi o minune!

Adevărul este că El a fost pus în mormânt după ce a fost frânt şi a murit, dar Duhul a venit asupra Lui şi L-a înviat, iar El a ieşit afară întregit.

Puterea învierii a venit în ziua întâilor roade şi L-a ridicat pe Mesia din morţi întregit, ca o Persoană întregită, nu numai fizic, ci şi duhovniceşte. Puterea învierii este Puterea de a fi vindecat.

Astăzi, sunt o mulţime de credincioşi care mai trăiesc în deşertăciune, lipsuri şi biruiţi de vrăjmaş, dar Dumnezeu spune că aşa cum untdelemnul este pus pe o rană pentru a o vindeca, pentru a întregi mădularul rănit, pentru a-l însănătoşi, la fel şi Duhul lui Dumnezeu nu este doar o pretenţie: „Avem Duhul!”, ci este o realitate şi ne este dat pentru a aduce vindecare trupească şi duhovnicească, pentru a umple toate golurile vieţii noastre.

Puterea care L-a întregit pe Mesia şi L-a scos din mormânt este acum în viaţa voastră, dacă o acceptaţi şi vreţi să trăiţi şi să umblaţi prin Ea. Dumnezeu v-a chemat ca să facă din voi o persoană întregită. Cuvintele „întregit” şi „vindecat” provin din aceeaşi rădăcină, ceea ce înseamnă că întregirea face parte din vindecarea voastră şi vindecarea aduce întregirea voastră. Dar când spun „vindecat şi întregit,” nu mă refer numai la partea firească, la trupul vostru; nu este vorba doar de punerea mâinilor, fiindcă noi am văzut multe minuni aici, ci mă refer şi la partea duhovnicească, la întregirea voastră în Duhul.

Ce altceva mai este Puterea învierii? Puterea învierii este manifestarea harului lui Dumnezeu. El a murit ca să poarte judecata noastră şi pentru că este Viu, revarsă peste noi îndurarea lui Dumnezeu şi nu mai suntem judecaţi. Este numai har şi iertare, aceasta fiind un alt atribut al puterii pe care o aveţi în Duhul Sfânt. Nu numai că veţi spune: „Am Duhul Sfânt!”, ci veţi avea puterea de a-i ierta pe cei pe care nu-i puteaţi ierta, veţi fi eliberaţi de lucrurile care vă înrobeau şi nu puteaţi fi eliberaţi de ele, veţi renunţa la lucrurile la care nu puteaţi renunţa, şi veţi fi un vas al harului care aduce dezlegare, eliberare şi vindecare, dar nu prin voi înşivă, ci prin Duhul lui Dumnezeu care este Duhul harului şi locuieşte în voi.

Legat de aceasta mai este ceva. Când a murit Mesia, moartea Sa a stat ca mărturie pentru păcatele altora: pentru păcatele Sinedriului, ale apostolilor care L-au părăsit, pentru păcatele lui Irod care a permis răstignirea Sa, pentru păcatele Romei care L-a crucificat, pentru păcatele tuturor. Moartea Sa este consecinţa păcatelor noastre, dar apoi a înviat, iar când s-a întâmplat aceasta, El a şters totul şi totul s-a schimbat.

Când a înviat Mesia, nu a mai fost nici o dovadă a păcatului, ci doar amintirea faptului că El a murit pentru păcatele noastre. Când El a înviat, totul a fost biruit. Ce ne spune aceasta? Petru se căia cu amar pentru că L-a dezamăgit pe Domnul lui, dar de îndată ce a înviat Mesia, totul a fost şters. Păcatele săvârşite împotriva Lui au fost şterse, pentru că Mesia este mai mare decât păcatele acelea.          Când a înviat El, toate legăturile păcatului au fost dezlegate şi nimicite. Aşadar, Puterea Duhului este Puterea de a birui vina şi de a rupe orice legătură; totul a trecut. El a spus: „Nu vă mai gândiţi la ele, pentru că totul a trecut!”

Dacă El a purtat judecata noastră asupra Sa şi este viu în vecii vecilor, înseamnă că totul a fost încheiat. Puterea Duhului Sfânt este puterea de a trăi în aşa fel încât nu numai că sunteţi eliberaţi de sub robia păcatelor voastre, ci aduceţi eliberare şi vindecare şi pentru păcatele oamenilor. Ce vreau să spun prin aceasta? Dacă înainte aţi fost plini de mânie, teamă, ură şi răzbunare, din pricina felului în care s-au purtat oamenii cu voi, acum aveţi Putere să treceţi peste toate acestea şi în sufletul vostru nu mai este nici o urmă a acelor lucruri, fiindcă puteţi uita şi şterge totul. Chiar dacă aţi fost bătuţi şi nedreptăţiţi, prin Puterea învierii aduceţi totul la Dumnezeu şi ştergeţi totul, ca şi cum n-aţi fi fost nedreptăţiţi niciodată.

Acum sunteţi înnoiţi în Domnul, iar a trăi în Duhul înseamnă a avea puterea de a şterge tot răul care vi s-a făcut şi de a trece biruitori peste toate problemele. Aşadar, voi nu mai trebuie să trăiţi mărturisind ce vi s-a făcut, pentru că nu sunteţi o victimă prin faptul că Îl slujiţi pe Dumnezeu. Biblia spune că voi sunteţi biruitori, ceea ce înseamnă că nu sunteţi victime, ci biruitori.

Înainte eraţi deprimaţi şi descurajaţi tot timpul, dar El v-a dat puterea să trăiţi plini de bucurie şi încredere, şi o puteţi face; înainte trăiaţi amărâţi şi apăsaţi, dar El v-a dat putere să trăiţi în har şi dragoste. Dacă sunteţi respinşi şi prigoniţi, aveţi binecuvântarea lui Dumnezeu, aveţi Puterea învierii Lui, aşa că nu mai trebuie să umblaţi după binecuvântarea cuiva.

Duhul lui Dumnezeu şterge tot trecutul, toate lucrurile vechi, le aruncă în Marea Uitării şi face totul nou.

Unii credincioşi penticostali practică „nimicirea în Duhul”, cum o numesc ei, ceea ce înseamnă că la sfârşitul serviciului se retrag undeva, iar cineva îşi pune mâinile peste ei şi îi „presează” un pic. Poate fi un credincios presat de Duhul? Sigur că da. Aş putea spune eu că Dumnezeu nu poate face aceasta? Nicidecum, pentru că Dumnezeu poate face orice doreşte, dar nu există nici un text biblic care să vorbească despre aşa ceva, aşa că fiţi atenţi şi echilibraţi! Biblia nu spune nicăieri că un om ar trebui să facă aceasta cu un alt om, sau că ar trebui să se practice aşa ceva în biserică. Eu nu vorbesc despre experienţa personală a cuiva, ci doar vă spun să fiţi atenţi!

De curând a venit cineva dintr-o adunare care practică aşa ceva şi a spus că de fiecare dată când ei se roagă, este o femeie mai plinuţă care cade jos. Într-o zi când s-au rugat, ea a căzut pe spate peste o altă femeie, care era de asemenea foarte grea, şi ambele au căzut peste o altă femeie care era mai slăbuţă. Sărmana a fost prinsă sub multă greutate şi aproape că au fost nevoiţi să cheme echipa SWATT ca să le dea la o parte pe cele două femei şi s-o elibereze pe cea slăbuţă. Vă spun înaintea Domnul că nu este o glumă, ci este adevărat. Ce are aceasta cu Puterea învierii?

Mesia a fost în mormânt ca să cadă, ci ca să se învie şi să se înalţe. Când a fost mort, El a fost ţinut acolo sub greutatea morţii şi a blestemului Legii, dar apoi a venit învierea.

Aşadar, ce mai este Puterea învierii? Puterea învierii înseamnă să te ridici de sub greutatea care te ţine ostatic, de sub povara care te apasă, oricare ar fi aceea. Aveţi chiar acum o povară de care sunteţi apăsaţi? Învierea v-a adus Puterea s-o biruiţi şi să vă ridicaţi deasupra ei. Poate vă aflaţi sub greutatea unei probleme care vă apasă; toată lumea se confruntă cu probleme, pentru că vrăjmaşul vă vrea sub apăsarea acestor probleme, dar Puterea învierii care a fost dată la Rusalii este Puterea care vă ridică de sub orice apăsare a vrăjmaşului, fie că este vorba de depresie, de îngrijorări care vă provoacă noaptea insomnii, sau orice altceva. Ridicaţi-vă de sub ele şi daţi-le la o parte!

Puterea învierii înseamnă să nu te laşi copleşit de lucrurile acestei lumi, ci să le biruieşti. Nu trăiţi sub povara lor, pentru că nu există nici o povară care să fie mai mare decât Puterea învierii!

Eu am avut ocazia să văd multe păreri pe care le îmbrăţişează credincioşii în viţa lor duhovnicească, dar adesea este vorba doar de ceva ciudat şi nicidecum de adevărata Putere a Duhului. Puterea Duhului este Puterea care L-a înviat pe Mesia din morţi, este Puterea învierii.

După ce a înviat şi a părăsit mormântul în care fusese pus, Mesia S-a dus în Galilea. Şi ce a făcut acolo? A gătit peşte, a pregătit micul dejun. Ce a făcut Mesia după ce a biruit păcatul şi iadul şi a înviat din morţi? A pregătit micul dejun, a gătit peşte. Ce ne spune aceasta? El a făcut ceva obişnuit deşi era în Puterea învierii, ceea ce înseamnă că Puterea învierii este Puterea Vieţii, este Puterea de a trăi viaţa pe deplin, de a împlini nevoile de zi cu zi ale vieţii.

Cunosc oameni care afirmă că dacă cineva este duhovnicesc, nu mai are nici o legătură cu viaţa firească normală, şi cunosc oameni care chiar nu mai au nici o legătură cu ea. Eu cred că o viaţă plină de Duhul vă va călăuzi la o despărţire totală de păcat şi de lucrurile şi plăcerile lumii, dar nu vă va călăuzi să vă separaţi de viaţă.

(Nota traducătorului: Deşi a fost profetul lui Dumnezeu din aceste zile din urmă, fratele Branham a dus o viaţă normală, a fost căsătorit şi a avut copii, dar a trăit categoric departe de păcat şi de lucrurile stricate ale lumii).

Mesia a gătit micul dejun, iar noi avem acelaşi Duh, aceeaşi ungere. Duhul este Puterea Vieţii şi El vă călăuzeşte să trăiţi zi de zi o viaţă curată şi normală, ceea ce înseamnă că voi, femeilor, aveţi ungerea să fiţi femei duhovniceşti, soţii duhovniceşti şi mame duhovniceşti, iar voi, bărbaţilor, aveţi ungerea să fiţi bărbaţi duhovniceşti, soţi duhovniceşti, taţi duhovniceşti, şefi duhovniceşti sau angajaţi duhovniceşti, fiecare la chemarea pe care o are din partea lui Mesia. Voi aveţi ungerea să fiţi fii buni, fiice bune, prieteni buni, oameni buni, lumini adevărate pentru cei din jurul vostru.

Duhul vă va unge pe voi, soţilor, să daţi afară toată murdăria, să fiţi creştini adevăraţi, să spălaţi vasele şi să pregătiţi micul dejun, să vă plătiţi taxele în mod cinstit sau să fiţi un medic bun şi corect. Duhul lui Dumnezeu trebuie să atingă fiecare părticică a vieţii voastre. Astfel, dacă Mesia a pregătit micul dejun, Duhul Lui vă va călăuzi nu numai să pregătiţi micul dejun, ci să plătiţi facturile, să duceţi gunoiul afară, să fiţi o persoană întregită şi să vă trăiţi viaţa zi de zi în prezenţa plinătăţii Duhului lui Dumnezeu.

În ce zi S-a revărsat Duhul? În ziua întâilor roade, care era cea dintâi zi a săptămânii sau duminica. În ebraică, Ziua Întâilor roade este numită „Yom Bicorim” sau „Yom Reshim” şi înseamnă „Ziua începutului”. Deci, El a înviat în Ziua Întâilor Roade, în prima zi a săptămânii, la început. Despre ce ne vorbeşte aceasta? Despre început. Astfel, Puterea Duhului pe care o aveţi voi este Puterea începutului. La început, Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor şi pământul era pustiu şi gol, iar Dumnezeu a spus: „Să fie lumină.”

În mormântul în care a fost pus Mesia era întuneric, totul devenise pustiu şi gol, şi toate nădejdile ucenicilor Săi fuseseră spulberate; dar chiar atunci a venit Duhul lui Dumnezeu peste El, iar Dumnezeu a spus: „Să fie Viaţă!”

Înainte nu existase nimic, dar Dumnezeu a spus: „Să fie un nou început!” Astfel, ceea ce s-a întâmplat în acel mormânt, a fost ziua noului început, ziua unei noi Geneze, deoarece Viaţa S-a născut din nimic.

Aşadar, ce este Puterea învierii, Puterea Duhului care S-a revărsat în ziua de Rusalii? Indiferent de situaţia în care vă aflaţi, Puterea învierii este Puterea unui nou început, aşa că, atunci când nu mai există nimic, nici o nădejde, Dumnezeu spune: „Să fie nădejde!”, când nu se mai poate întâmpla nimic bun, Dumnezeu spune: „Nu contează care sunt circumstanţele, pentru că Puterea Duhului nu are nevoie de nimic. Binecuvântarea Mea va veni din nimic!”

O creaţie nouă! Dumnezeu vă spune: „Nu priviţi la trecut! Voi faceţi un lucru nou, iar când vă aşteptaţi cel mai puţin, va înflori!” Biblia spune că voi trebuie trăiţi o viaţă nouă prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt.

Puterea învierii este Puterea înnoirii, aşa că veţi avea o trăire înnoită şi o vorbire înnoită.

De multe ori, parcă nu se mai vede nici o nădejde pentru voi, dar dintr-o dată intervine Domnul şi aduce o înnoire în duhul minţii voastre. Aceasta este Puterea Duhului Sfânt. El nu vrea să mai fiţi legaţi de circumstanţe, pentru că Duhul lui Dumnezeu a biruit totul când L-a ridicat pe Mesia din acel mormânt. Şi dacă Duhul lui Dumnezeu a putut aduce biruinţa în situaţia aceea deznădăjduită, El poate veni să aducă biruinţa în orice situaţie fără nădejde şi să facă un nou început. Orice om are nevoie de înnoirea făcută de Duhul lui Dumnezeu. Poate aţi căzut de o mie de ori, dar dacă astăzi vine Duhul în viaţa voastră şi trăiţi prin El, este ziua întâi. Înţelegeţi: Dacă trăiţi în Duhul, aceasta este prima zi; dacă aveţi cu adevărat Duhul Sfânt, aceasta este ziua întâi, este „astăzi” pentru tot restul vieţii voastre. Orice s-ar întâmpla, astăzi este ziua întâi în Duhul lui Dumnezeu; eu sunt înnoit în Duhul lui Dumnezeu; chiar dacă m-am născut din nou cu patruzeci de ani în urmă, pentru mine totul este „astăzi”, pentru că prin El sunt înnoit în continuu, aşa că umblu în fiecare clipă în înnoirea vieţii lucrată prin Duhul Sfânt.

Prin ce a fost vestită şi simbolizată învierea Sa în acea zi a întâilor roade? Prin răsăritul soarelui, fiindcă este scris: „…pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii şi tămăduirea va fi sub aripile Lui.” (Maleahi 4.2).

Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, L-a numit „Soarele care răsare”: „…datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat Soarele care răsare din înălţime.” (Luca 1.78).

Aşadar, învierea Sa a fost legată de răsăritul soarelui. Noi nu ştim dacă El a înviat la răsăritul soarelui, pentru că ar fi putut învia şi pe parcursul nopţii, dar chiar şi textul grec spune: „În ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis de dimineaţă, pe când răsărea soarele.” (Marcu 16.2).

Ce ne spune aceasta? Ce Înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că învierea lui Mesia este răsăritul Soarelui. Ce se întâmplă când răsare soarele? Răsăritul soarelui pune capăt nopţii. Deci, Puterea Duhului Sfânt este Puterea care pune capăt întunericului.

Aşa cum întâile roade arătau că puterea primăverii a pus capăt iernii, Învierea este Puterea care pune capăt amărăciunii nopţii şi spune: „Orice a fost, a trecut! Noaptea a trecut, iar acum avem Puterea să biruim totul Vine răsăritul! Vine ziua, pentru că Puterea Duhului este Puterea care aduce răsăritul.” Astfel, luminiţa aceea mică din inima voastră devine din ce în ce mai mare şi mai strălucitoare pe măsură ce o primiţi şi o lăsaţi să-Şi facă lucrarea.

În Luca 24.50 scrie: „El i-a dus până spre Betania. Şi-a ridicat mâinile şi i-a binecuvântat.”

Ce a făcut Mesia după ce a înviat? El a binecuvântat. Astfel, de îndată ce Şi-a văzut ucenicii, le-a zis în ebraică: „Shalom alehem!” care înseamnă „Pacea, plinătatea Duhului să fie peste voi!” Ce a făcut după aceea, pe când S-a înălţat la cer de pe Muntele Măslinilor? Biblia spune că i-a binecuvântat pe ucenici. Acesta este primul pe care L-a făcut Mesia după ce a înviat: El i-a binecuvântat. Şi tot aceasta a făcut la capătul drumului, chiar înainte de a pleca la cer: El i-a binecuvântat din nou.

Ce mai este Puterea învierii? Puterea învierii este Puterea de a binecuvânta şi de a fi o binecuvântare pe pământ. Astfel, cu cât trăiţi mai mult în Duhul, cu atât aveţi mai mult puterea de a binecuvânta şi de a fi o binecuvântare pe pământ. Înainte nu aţi putut binecuvânta pe nimeni, dar acum aveţi Puterea „Ishon”, aveţi puterea de a face aceasta. Cum? Prin Duhul, nu prin firea voastră! Prin Duhul, voi puteţi să-i binecuvântaţi chiar şi pe duşmanii voştri. Înainte, nu aveaţi puterea de a binecuvânta când vă era greu; nu-i binecuvântaţi nici chiar pe cei dragi dar, acum, în Duhul aveţi putere de a binecuvânta pe oricine şi oricând: îi puteţi binecuvânta pe cei dragi, pe cei pierduţi, pe străini, etc.

Dacă mergeţi undeva, puteţi fi o binecuvântare pentru cineva, puteţi fi vasul prin care va fi adus la Domnul, deoarece la aceasta aţi fost chemaţi: să deveniţi un vas aducător de binecuvântare, pentru că Dumnezeu nu ne-a chemat numai să binecuvântăm, ci ne-a chemat şi să devenim o binecuvântare prin Puterea învierii pe care ne-o dă El.

Când a fost răstignit, Mesia a fost ţintuit pe cruce. El a fost ţintuit deoarece a purtat vina păcatelor noastre şi a suferit pedeapsa care ni se cuvenea nouă. Acest lucru a continuat în mormânt, unde a fost legat de moarte din cauza noastră. Dar când S-a ridicat în înviere, a ieşit afară din mormânt, pentru că a fost eliberat de sub puterea morţii.

Ce mai este Puterea învierii care v-a fost dată vouă? Este puterea de a trăi viaţa liberi, nelegaţi. Aceasta înseamnă că indiferent de ce legătură sunteţi prinşi şi legaţi, prin Duhul aveţi puterea să vă eliberaţi. Există timpuri în care sunteţi ispitiţi, dar orice ari fi, voi trebuie să vă întoarceţi şi să-L lăudaţi pe Domnul pentru toate lucrurile. Lăudaţi-L pe Domnul când sunteţi ispitiţi şi treceţi prin felurite încercări. Intraţi în Duhul, pentru că El este Puterea care vă dezleagă.

Uitaţi-vă la apostolii din cartea Faptelor şi urmaţi-le exemplul, deoarece ei nu erau legaţi de nimic. Mai mult, chiar şi atunci când au fost legaţi fizic, au fost eliberaţi. Astfel, când Petru a fost legat şi închis în închisoare, a fost scos afară şi eliberat. Când Pavel a fost pus în lanţuri în închisoare, L-a lăudat atât de tare pe Domnul şi L-a mărturisit tuturor, încât a venit acel cutremur puternic şi a fost scos afară. Prin Duhul, eu nu sunt legat, ci sunt liber. Întoarceţi-vă spre cel de lângă voi şi spuneţi-i: „Prin Duhul, eu nu sunt legat de nimic, ci sunt liber!”

Ce a făcut Mesia după ce a înviat? Mesia a avut autoritate şi a poruncit ucenicilor Săi: „Mergeţi în toată lumea! Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ, de aceea vă poruncesc să mergeţi şi să vestiţi Evanghelia la toate naţiunile!” Ce ne spune aceasta? În Duhul lui Dumnezeu avem autoritatea lui Dumnezeu, pentru că Duhul învierii are toată autoritatea. Unul din atributele Puterii Duhului este autoritatea. Aceasta înseamnă că dacă voi aveţi acelaşi Duh care L-a înviat pe Mesia şi I-a dat toată autoritatea, aţi primit, de asemenea, toată autoritatea lui Dumnezeu. Dacă sunteţi în afara voii lui Dumnezeu, voi nu aveţi nici o autoritate, dat în voia Sa, aveţi toată autoritatea Sa. Ce înseamnă aceasta? Că voi aveţi autoritatea de a conduce, ceea ce înseamnă că nu trebuie să vă mai lăsaţi conduşi de această lume sau de circumstanţele în care vă aflaţi, ci voi trebuie să le conduceţi pe ele pentru că sunteţi un copil al lui Dumnezeu. Voi nu mai trebuie să vă lăsaţi conduşi de nimic, ci să stăpâniţi toate lucrurile, pentru că aşa cum spune Biblia: „…păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră…” (Romani 6.14). Păcatul nu mai are nici o putere asupra voastră, nici o autoritate, nu mai este stăpânul vostru, iar dacă cedaţi în faţa lui şi vă lăsaţi prinşi de el, cedaţi în faţa a ceva ce nu are nici o autoritate.

Astfel, voi trebuie să spuneţi: „Nu vreau să mai fac aceasta, fiindcă în Dumnezeu am autoritatea să trăiesc drept, sfânt şi liber!”

Din păcate, experienţa pe care am avut-o în timpul primei vizite pe care am făcut-o acolo unde credeam că este o biserică, a fost un eşec total. Când am mers acolo, am găsit trei oameni: un bărbat, o femeie şi fiul lor. Astfel, am avut o adunare formată din şase oameni, din care trei erau musafiri, adică eu şi prietenii mei. Gazdele ne-au predicat ore în şir într-o cameră, iar noi n-am avut cum să ne strecurăm afară pentru că eram jumătate din adunare, Apoi, la sfârşitul acelei predici lungi, ne-au spus să îngenunchem pentru că „Este timpul să primim Duhul Sfânt.”

Imediat după aceea, au venit la mine şi nu ştiu ce s-a întâmplat, dar am simţit în cap un „Bum!” în timp ce ei strigau: „Primeşte Duhul Sfânt!”: „Bum!” şi încă un „Bum!”

Ca evreu care tocmai fusesem salvat, numai faptul că am pus piciorul într-o biserică dintre neamuri era un lucru mare. Vă daţi seama ce am simţit şi ce m-am gândit când am văzut ce mi se întâmpla acolo! M-am simţit ca şi cum aş fi fost pedepsit pentru ceea ce făcusem şi mi le imaginam deja pe bunica şi pe mama spunându-mi: „Acum eşti fericit? Unde te-a dus calea pe care ai ales-o? Stai în genunchi şi primeşti „Bum-uri!” în cap, pentru că aceasta le fac ei evreilor!”

Am auzit un „bum!” şi apoi încă unul, în timp ce ei repetau: „Vorbeşte, vorbeşte!” „Nu ştiu ce să vorbesc!” am spus disperat, iar ei mi-au zis: „Nu vorbi în engleză! Trebuie să vorbeşti într-o altă limbă!” şi am auzit încă un „bum!” în capul meu. „Gata cu bum-urile!” am zis disperat, „Vă rog să nu mai faceţi nici un „Bum!” în capul meu!” şi am început să vorbesc în ebraică: „Hava Nagilla…”

„Gata, L-ai primit!”, au strigat ei, iar eu am zis: „Îţi mulţumesc, Doamne. Acum vor merge la altcineva…”

Aceasta a fost prima mea experienţă într-o biserică şi Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că nu a însemnat căderea mea de la credinţă. În cele din urmă, când ne-au lăsat să plecăm era noapte afară. După ce ne-am revenit din şoc, am ţinut un serviciu de vindecare. A fost o mare minune că am putut trece peste cele trăite acolo şi ne-am revenit.

Ceea ce spun şi vreau să fie clar, este că darurile Duhului: vorbirea în limbi şi toate celelalte daruri,               sunt de la Domnul şi în Biblie nu există nici un loc care să spună că ele s-au încheiat, că au fost retrase din biserică. Toate darurile sunt de la Dumnezeu, dar ele nu sunt esenţa Duhului, ele nu sunt Duhul Sfânt.

Dacă cineva se concentrează numai pe ele şi spune: „La aceasta se rezumă Duhul!”, sfârşeşte prin a constata că toate acestea nu au un nici impact asupra lumii, şi că nu o poate întoarce la Dumnezeu prin ele. Nu este de mirare că Pavel le-a spus corintenilor: „Voi aveţi toate darurile, dar sunteţi tot fireşti!”

Ce a făcut Mesia după ce a înviat? A schimbat lumea. Învierea realizată de Duhul a schimbat lumea. Înţelegeţi? Dacă n-ar fi avut loc învierea, istoria n-ar fi fost cea de astăzi. Învierea lui Mesia a schimbat viaţa şi istoria apostolilor, a Ierusalimului şi a Romei. Istoria întregii lumi şi a epocilor care au urmat, a fost schimbată prin faptul că a înviat Mesia. Aceasta înseamnă că învierea este Puterea de a schimba istoria, de a schimba lumea, prin Duhul.

Prin răscumpărarea lucrată de Duhul, voi primiţi putere să nu mai trăiţi prin fire şi pentru fire; aveţi putere să schimbaţi istoria, să schimbaţi întreaga voastră viaţă. Dacă umblaţi prin Duhul, puteţi spune: „Dumnezeu mi-a dat putere pentru înnoire.”, şi aveţi putere să schimbaţi lumea, pe oamenii din jurul vostru.

Noi ştim că atunci când va veni Mesia, lumea nu va fi prezentată înaintea lui Dumnezeu pe un taler de argint, deoarece civilizaţia, cultura în mijlocul căreia trăim, va deveni tot mai întunecată şi mai păcătoasă, dar Evanghelia va fi vestită la fiecare naţiune şi pentru că Duhul lui Dumnezeu a biruit lumea, şi cei care umblă prin Duhul o vor birui şi vor schimba istoria într-un fel sau altul.

Poate veţi conduce o singură persoană la Domnul, dar aceasta va schimba istoria. Cu cât trăiţi mai mult în Duhul, lumea îşi va pierde puterea asupra voastră şi veţi lăsa o amprentă puternică asupra ei, schimbând totul în jurul vostru.

Ştiaţi că în săptămâna învierii se comemora o săptămână hotărâtoare din istoria Israelului? Învierea lui Mesia a avut loc în zilele comemorării Exodului, a ieşirii copiilor lui Israel din robia Egiptului, a zilelor în care Marea Roşie a fost despărţită în două pentru ca poporul să poată trece dincolo. Toate acestea s-au întâmplat în cursul acelei săptămâni.

Ce ne spune aceasta? Că Puterea învierii este puterea de a deschide, de a ieşi biruitor.

Ce s-a întâmplat când a înviat Mesia? Ucenicii nu s-au mai temut de nimic şi au devenit apostolii, trimişii Lui. Aceasta s-a întâmplat imediat după ce au trecut peste momentul critic care a culminat cu învierea lui Mesia.

Înseamnă că învierea este asemenea momentului critic peste care trece o rachetă care pătrunde în atmosfera Pământului când se întoarce din spaţiu.

Astfel, credincioşii trăiesc de multe ori închişi într-un cerc, dar Puterea Duhului învierii îl străpunge şi vă duce pe treapta următoare, vă dă putere să biruiţi şi să schimbaţi dinamica vieţii voastre, pentru că aceasta este voia Sa. Cu cât veţi trăi şi veţi umbla mai mult prin Duhul, veţi vedea mai clar Puterea învierii în viaţa voastră!

Cuvintele „minune şi miracol” sunt folosite pentru a descrie intervenţia Supranaturalului, a Divinităţii, în lumea naturală, iar dacă a existat vreodată o intervenţie Divină, aceea a fost Învierea.

Puterea Duhului învierii este Puterea de a aduce minunile în viaţa voastră. Cu alte cuvinte, veţi vedea că lucruri despre care credeaţi că nu există, acum devin realitate, prin Duhul. Eu voi crede minunea, Îl voi crede pe Dumnezeu, voi vedea ceea ce înainte nu puteam vedea şi voi face ce nu puteam face, pentru că aceasta este Puterea Duhului lui Dumnezeu.

Am început făcând aluzie la o expresie folosită de personajele din filmul „Războiul stelelor”: „Foloseşte Forţa!”

„Războiul stelelor” este un mit, dar Duhul lui Dumnezeu este Adevărat. Unii dintre voi trec prin lupte, se zbat, se zbat şi se zbat, dar Dumnezeu vă spune: „Foloseşte Duhul! Foloseşte Duhul! Nu face aceasta de unul singur, fiindcă vei pierde. Foloseşte Duhul!”

Voi posedaţi Duhul Lui şi trebuie să-L folosiţi fiindcă, prin El, aveţi putere să zdrobiţi legea păcatului şi a morţii, să biruiţi trecutul; aveţi putere să păşiţi peste ziduri; aveţi puterea milei, aveţi puterea să zdrobiţi păcatul şi să nu mai trăiţi în păcat; aveţi putere să mergeţi mai departe, să trăiţi viaţa în plinătatea ei, aşa cum v-a fost rânduită de Dumnezeu; aveţi puterea zilei dintâi, a noului început lucrat de Dumnezeu şi aveţi Puterea răsăritului Soarelui, a lui Dumnezeu. Voi nu mai sunteţi legaţi de nimic, ci aveţi puterea să schimbaţi istoria şi să izbutiţi în toate; aveţi puterea să binecuvântaţi şi să fiţi o binecuvântare; aveţi puterea să fiţi liberi şi să nu fiţi legaţi de nimic, şi în cele din urmă: Care a fost Puterea învierii, a Puterii pe care o aveţi şi pe care o puteţi folosi potenţial?

Învierea a fost un Paradox, un lucru imposibil şi totuşi adevărat. Moartea este moarte şi oamenii nu pot învia singuri.

Şi atunci ce este învierea? Învierea este Puterea de a înfăptui imposibilul, şi Puterea aceasta minunată v-a fost dată vouă, vă aparţine dacă trăiţi şi umblaţi cu adevărat prin Duhul.

Nu spuneţi: „Cuvântul lui Dumnezeu şi făgăduinţele Lui nu sunt adevărate”, pentru că majoritatea credincioşilor nu-L cred pe Dumnezeu pe Cuvântul Său. Faceţi ce a spus Dumnezeu, ascultaţi pe deplin de Cuvântul Său şi veţi trăi Puterea imposibilului.

Veţi vedea imposibilul, Paradoxul, cu ochii voştri, la fel ca Iosua. El a crezut că Cuvântul lui Dumnezeu este Adevărul, a urmat în totul călăuzirea Duhului şi a trăit imposibilul: a văzut cum zidurile Ierihonului s-au prăbuşit înaintea lui şi a poporului care îl urma.

Prin Duhul, Samson a luat o falcă de măgar şi a omorât cu ea o mie de filisteni, ceea ce era imposibil omeneşte.

Tot prin Duhul, David l-a biruit pe Goliat, ceea ce era imposibil omeneşte.

Biblia spune că ei au închis gura leilor, au provocat căderea împărăţiilor şi au făcut minuni; şi-au primit morţii înapoi şi au făcut imposibilul.

Prin acelaşi Duh al imposibilului, imposibilul va deveni realitate pentru cel care trăieşte şi umblă prin Duhul. Trăiţi în Duhul şi veţi avea putere să faceţi imposibilul! Trăiţi în Duhul, umblaţi în Duhul şi faceţi totul prin Duhul! Încetaţi să mai luptaţi singuri, ci umblaţi şi trăiţi prin Duhul lui Dumnezeu.

Fie ca Duhul Dumnezeului celui Atotputernic să fie cu voi în fiecare zi, fiindcă atunci veţi propăşi şi veţi birui totul. Amin! Amin!

Doamne, Te lăudăm şi Îţi mulţumim în Numele lui Mesia Isus, pentru lecţia din această zi. Amin. Amin.

 

 

Lasă un răspuns