Meniu Închide

PIATRA DIN CAPUL UNGHIULUI

Print Friendly, PDF & Email

PIATRA DIN CAPUL UNGHIULUI

– ROSH PINA –

 

Moderatorul: Astăzi vom vorbi despre taina Rosh Pina. Bineînţeles că nu înţelegem ce este aceasta, dar avem aici un tălmăcitor, pe rabinul Jonathan Cahn. Ne bucurăm că te avem din nou aici.

Jonathan: Şi eu mă bucur. Rosh Pina. Noi cunoaştem aceasta din Biblie, din Psalmul 118, care a fost citit la sărbătoarea Paştilor. Se spune că acesta este Psalmul pe care l-au cântat apostolii la Cina cea de taină, că aceasta este ceea ce au spus ei în ziua aceea: „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii.” (Psalmul 118.22). Ei au făcut aceasta chiar înainte de răstignirea lui Mesia. Este cu adevărat uimitor că El avea să fie respins.

Există o taină care stă în spatele acestui verset. În ebraică, cuvântul folosit pentru „piatra din capul unghiului” este „Rosh Pina.” Rosh Pina este tradusă de cele mai multe ori ca „piatra unghiulară, piatra de temelie”, dar nu înseamnă numai aceasta, ci avem o taină incredibilă pentru că Rosh Pina înseamnă şi „piatra de încheiere, piatra finală,” care este piatra din vârf. Astfel, Rosh Pina înseamnă prima piatră, dar şi ultima piatră; este piatra de temelie, dar este şi piatra de încheiere. Ce ne spune aceasta?

Primul lucru pe care ni-l spune acest verset este că Mesia avea să fie respins, iar pentru că avea să fie respins, urma să devină începutul acestui lucru incredibil numit Biserica. Aceasta ne spune profeţia de aici. Aceasta este prima ei semnificaţie. Dar avem mai mult decât atât, pentru că ne spune şi că Mesia este „Piatra de temelie” şi „Piatra de încheiere.” Ce ne spune aceasta? Că această taină atinge totul de la răstignire la înviere, la profeţiile de la sfârşitul timpului, la Împărăţia lui Dumnezeu, totul.

Mesia este Rosh Pina; El este Piatra de temelie, de la început, Piatra Alfa, Începutul tuturor lucrurilor.

Prima întrebare care se ridică este: Cum este El aceasta? Mesia, Rosh Pina este Începutul Universului, Începutul Creaţiei, cu alte cuvinte, tot ceea ce a venit vreodată la existenţă a venit de la El şi prin El. În Ioan 1 ni se spune că El este Logosul şi că toate lucrurile au fost create prin El; El este Piatra din capul unghiului a tuturor Galaxiilor, tot ce există a venit prin El. Chiar şi oamenii care Îl urăsc au venit prin El; toţi am venit prin El, care este Piatra unghiulară a galaxiilor, Rosh Pina a vieţii, a existenţei, a omului. Acesta este primul lucru.

Dar mai avem ceva, iar acesta este că El a venit în lume. Şi când vine în lume, El este încă Piatra de temelie; El este Alfa, El este Începutul. El a venit în această lume prin naştere. Ce s-a întâmplat după naşterea Lui? Toate datele s-au schimbat în istorie, pentru că totul începe din nou cu El: anul unu, doi, trei, şi fiecare dată începe cu El. De ce? Pentru că El este Alfa istoriei; El este Piatra din capul unghiului, Rosh Pina. De aceea, noi datăm tot ceea ce avem, de la naşterea Sa. Chiar şi ateii fac aceasta. Totul începe din nou pentru că El este Rosh Pina.

În ebraică, cuvântul „Rosh Pina” nu este numai Piatra din capul unghiului, ci este şi Piatra de încheiere, Piatra finală a construcţiei: Piatra de încheiere a unei clădiri este piatra care încheie clădirea, o finalizează. Totul se îndreaptă spre punctul care face completarea. El este Piatra de încheiere. Cum s-a manifestat aceasta? Prin Mesia pe cruce. Ce este aceasta? Este Rosh Pina, încheierea, sfârşitul păcatului. Mesia a venit aşa cum a fost profeţit în Daniel, pentru a pune capăt păcatului, iar pe cruce a spus: „S-a isprăvit!” El este Piatra de încheiere, Piatra Omega, este încheierea vechii vieţi, a creaţiei vechi, de aceea tot ce a avut loc cu ocazia răstignirii Lui, a avut loc la sfârşitul săptămânii, a avut loc când era pe cale să înceapă Sabatul, s-a întâmplat la sfârşitul zilei. Când a apus soarele, El a coborât în mormânt. Numai El, care este Rosh Pina, Începutul tuturor lucrurilor, poate deveni şi Sfârşitul tuturor lucrurilor.

La început, totul a ieşit de la El, iar pe cruce, totul a venit la El, toate păcatele, toată creaţia, judecata, totul a venit înapoi la Aceeaşi Piatră, la Acelaşi.

Ce este crucea? Încheierea vieţii vechi, este împlinirea; Mesia este împlinirea, adică Piatra de încheiere.

Dar mai avem o manifestare a lui Mesia. Care este următoarea? Învierea. La înviere, El este din nou Piatra din capul unghiului, este Alfa, este Începutul. Ce este învierea? Învierea este începutul unei vieţi noi, începutul unei creaţii noi. Aceasta este natura Sa. Cel care a creat Universul este Singurul care poate aduce la suprafaţă o făptură nouă. Astfel, odată cu învierea, are loc un nou răsărit, se ridică o nouă epocă.

Aceasta este şi o profeţie pentru vremurile de sfârşit. Ce va fi El când va veni a doua oară? Piatra de încheiere. Atunci, El vine ca şi Omega, vine pentru a încheia această epocă; totul se întoarce la El, în Ierusalim. Am văzut că totul se întoarce în Israel, în Ierusalim, iar în cele din urmă, totul se va întoarce la El, pentru că El este Piatra de încheiere a epocii. Când va veni El, se va încheia totul. Toate profeţiile de sfârşit se unesc în Piatra de încheiere, iar după aceea începe o nouă epocă: Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este aceasta? Alfa, Piatra din capul unghiului. Când va începe această epocă nouă, El va sta pe tron şi: „…din Sion va ieşi Legea şi din Ierusalim, Cuvântul Domnului.” (Isaia 2.3). „Căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă.” (Isaia 11.9). Acolo totul va fi bine, pentru că noua epocă va fi zidită de El. El va deschide o epocă nouă, o viaţă nouă.

Putem merge şi mai adânc. Dacă ne uităm la Alfa, la Piatra de temelia şi la Omega, Piatra de încheiere, ele se vor uni, ceea ce ne va descoperi ceva.

Prima Piatră de temelie sau primul eveniment Alfa, a fost Creaţia.

Al doilea eveniment Alfa a fost învierea. Ele sunt legate una de cealaltă. Ce ne spune aceasta? Că învierea este legată de Creaţia lumii. Învierea este o a doua Geneză, o a doua creaţie.

Când a început Creaţia, în care zi a săptămânii? În prima zi, care este duminica.

Când a avut loc învierea? În prima zi, duminica.

În calendarul ebraic, există o sărbătoare legată de aceasta: El a înviat cu ocazia Sărbătorii primelor roade.

În limba ebraică cuvântul folosit pentru „primele roade” este „re’shiyt”, începutul, iar la începutul Bibliei este folosit cuvântul „bera’shiyt, Începutul.

Ziua în care a înviat El poate fi numită „ziua Genezei. În limba ebraică avem cuvântul „re’shiyt, care a fost tradus în limba greacă „Geneza”, primul cuvânt din Biblie, iar pentru ziua în care a înviat este folosit acelaşi Cuvânt. Este o Geneza nouă.

Există o paralelă între Alfa, Piatra de temelie şi Omega, Piatra de încheiere. Astfel, dacă luăm Începutul, Creaţia, Alfa, Piatra de temelie şi răstignirea, sfârşitul, Piatra de încheiere, vedem că ele sunt legate. Ce este răstignirea? Răstignirea este distrugerea vechii creaţii, tot ce s-a întâmplat în Eden a venit asupra Lui.

La început, totul a ieşit afară: lumina, binecuvântarea, viaţa, iar pe cruce, moartea a venit asupra Lui, înăuntru; judecata a venit înăuntru.

Dacă Universul a venit la existenţă prin Viaţa lui Dumnezeu, înseamnă că dacă Dumnezeu moare, El şterge Universul, şterge vechea creaţie, şterge orice păcat. Înţelegeţi? Totul se întoarce înapoi la El.

Oamenii cred că este o minune că El a înviat. Bineînţeles că este. Este o minune şi faptul că a murit. Cum a fost posibil să moară Dumnezeul care este Viaţă? Aceasta este o minune. Aşa ceva este imposibil şi totuşi El a făcut-o. Tot aşa, este imposibil să ştergi păcatul şi trecutul. Numai Dumnezeu poate face aşa ceva. Şi a făcut-o. Astfel, prin minunea morţii lui Dumnezeu, aceeaşi Putere care a adus la suprafaţă creaţia, a devenit Puterea care a anulat creaţia, a anulat păcatul, iar noi suntem născuţi din nou. Este o nouă Geneză, o nouă Piatră de temelie a vieţii noastre, din cauză că prin ceea ce a făcut El pe cruce, tot ce era vechi, a trecut.

Nu vom intra la final, unde avem un Pământ nou şi un cer nou, dar acesta atinge tot, de la profeţi la salvare, chiar şi vieţile noastre. Ce ne spune nouă este că noi nu suntem niciodată întregiţi fără Piatra unghiulară, El fiind Piatra unghiulară şi Piatra de încheiere. Vieţile noastre nu sunt întregite niciodată până când El nu este încheierea noastră; El este singurul care poate face aceasta, pentru că noi nu putem fi întregiţi fără El, nimic nu poate fi întregit fără El; El este Desăvârşirea noastră. El este încheierea a tot ceea ce trebuie să treacă, iar atunci ne putem odihni, putem intra în Sabatul nostru. El a murit când era pe punctul să înceapă Sabatul, iar noi putem intra numai dacă facem din El adevărata noastră Piatră de încheiere. El este Ţinta noastră, El este Piatra noastră de încheiere, tot ceea ce facem noi este numai şi numai prin El. Tot ceea ce facem noi este de la El; El este Piatra noastră unghiulară, dar dacă nu este El, nu este bine. Dacă El este Piatra unghiulară, este bine, dacă El este Începutul a tot ceea ce facem, a tot ceea ce spunem, pentru că acesta este felul în care ne-am născut din nou.

El este Alfa, Piatra de temelie a Universului, Singurul care o putea face; El este Singurul care putea deveni din nou Piatra noastră unghiulară, şi numai El, Cel care ne-a dat viaţa, ne poate da şi naşterea din nou, pentru că El este totul.

 

 

 

Lasă un răspuns