Meniu Închide

NASTEREA LUI MESIA ASCUNSA IN SCRIERILE RABINILOR

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Pentru evrei, Crăciunul este ceva străin, iar pentru rabini este şi mai străin. Nu ar trebui să fie aşa, dar aceasta arată despărţirea care a avut loc între biserică şi evrei. Pentru ei, naşterea lui Mesia este ceva străin, dar cu toate acestea, naşterea Lui şi multe lucruri care arată spre Isus, apar în scrierile rabinilor.

În continuare, vă voi arăta câteva dintre ele.

În primul rând, ei spun că Mesia Se va naşte din Duh. Mulţi evrei susţin că Mesia Se va naşte dintr-un om obişnuit şi că El va fi mare, dar Evanghelia spune că El nu Se va naşte din carne şi sânge, ci de la Dumnezeu, din Duh. Pentru evrei aceasta este ceva străin, dar vă voi arăta un citat din scrierile ascunse ale rabinilor.

Rabinul Ioden a scris: „Naşterea lui Mesia nu va fi ca cea a altor făpturi din lume. El Se va naşte fără relaţii carnale; aşadar, nimeni nu a menţionat vreodată cine este tatăl Său.”

Aceasta este vestirea naşterii prin fecioară şi o găsim în scrierile rabinilor.

Şi mai este una: „Mesia Se va naşte din slava Shekinah; El Se va naşte din veşnicie.”

Slava Shekinah este slava lui Dumnezeu.

Când Îngerul i-a vorbit Mariei, i-a spus: „El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt.” (Luca 1.32), adică Fiul lui Dumnezeu.

Când aud vorbindu-se despre Fiul lui Dumnezeu, majoritatea evreilor spun că aceasta este ceva păgân, că nimeni nu este fiul lui Dumnezeu.

Vă voi spune ceva din scrierile de la Marea Moartă, care sunt scrieri evreieşti. Vom privi spre scrierile vechi care nu au fost date publicului, fiindcă avem manuscrise care au fost date publicului pentru a fi citite, dar avem şi scrieri care au fost date numai mai târziu. Iată ce spun ele despre Mesia:

Numele Său va fi Ben Elohim, Fiul lui Dumnezeu. El va fi numit „Ben Elion”, Fiul Celui Preaînalt.” S-ar părea că aceste cuvinte sunt luate din Luca, dar în realitate aşa scrie în manuscrisele de la Marea Moartă.

– Noul Testament spune că a existat o stea care a apărut odată cu naşterea lui Mesia. Rabinii spun că aceasta este o invenţie, dar aici avem o scriere rabinică numită „Pesikta Sortarta” care spune:

Rabinii noştri au o scriere tradiţională care spune că în săptămâna în care va fi născut Mesia, va apărea în Est o stea strălucitoare, care este Steaua lui Mesia.”

Într-una din scrierile rabinilor scrie că există o dată la care ar fi trebuit să vină Mesia, dar data aceea a trecut, iar ei au spus: „Nu a venit Mesia!” Care era data aceea? Ei au luat-o dintr-o profeţie din cartea Genezei, unde scrie: Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, Până va veni Şilo, Şi de El vor asculta popoarele.” (Geneza 49.10). Şilo este Mesia. Acelaşi cuvânt poate fi tradus ca: „Shi Lo”, adică „ceea ce îi aparţine Lui.” „Toiagul de domnie nu se va depărta…” Cum au interpretat rabinii aceasta? Ei au spus aşa: Israelul avea ultimul cuvânt în ceea ce priveşte Legea, Sinedriul avea putere de viaţă şi de moarte; nimeni nu era deasupra lor. Sinedriul dezbătea cazuri de viaţă şi de moarte, dar la un moment dat acest drept le-a fost luat, iar ei şi-au pierdut autoritatea ca naţiune. În scrierile rabinilor s-a consemnat că autoritatea Sinedriului a fost luată, iar prin aceasta Iuda şi-a pierdut toiagul; ei au spus că acela a fost anul în care ar fi trebuit să vină Mesia, dar pentru că n-au văzut nimic, au spus: „Mesia nu a venit, deci totul este greşit!” Care este anul în care au consemnat că şi-a pierdut Sinedriul puterea? Anul înregistrat a fost cu patruzeci de ani înainte de distrugerea Templului. Care a fost acela? 70d.Hr.-40=30d.Hr. Deci, anul înregistrat de rabini ca anul în care ar fi trebuit să vină Mesia, a fost anul 30d.Hr. Rabinii au vestit acea dată fără să ştie; iar Mesia a venit chiar atunci.

În Talmudul Babilonean, în cartea Sinedriului găsim scrise următoarele: „În învăţătura lui Tanna Eliyahu era scris că „Lumea va exista timp de şase mii de ani: În primii două mii de ani va fi pustiire, haos şi fărădelege. Observaţia ataşată la aceasta spune că este vorba de perioada de la Adam la Avraam. Al doilea ciclu de două mii de ani reprezintă perioada Legii, a Torei sau a Cuvântului lui Dumnezeu. Aici va fi dat Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este perioada de la Avraam la Mesia, la primul secol. Apoi, rabinii spun că ultimii două mii de ani reprezintă epoca lui Mesia.” Ei identifică primul secol şi spun că de atunci avem epoca lui Mesia. Aceasta este perioada creştină. Deci, noi trăim în perioada lui Mesia care a început cu primul secol.

Una din învăţăturile din această carte este numită „Efrata”. Care este taina din spatele ei?

Betleemul este numit şi Efrata. Când Mesia a vorbit despre trupul Său, despre canea şi sângele Său, El le-a legat de pâine şi de vin:

Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.”

Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el,

căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.” (Matei 26-26-28),

Aşadar, pâinea reprezintă trupul Său iar vinul, Sângele Său.” Când S-a născut în Betleem, Mesia era Dumnezeu în carne şi sânge.

Când a ridicat pâinea, El a rostit o binecuvântare care spune: „Binecuvântat eşti Tu, Doamne, Împăratul Universului, care ne dai pâinea pământului”, după care a adăugat: „Aceasta sunt Eu, aceasta este Trupul Meu.”

Apoi a ridicat paharul şi a rostit o altă binecuvântare: „Binecuvântat eşti Tu, Doamne, Împăratul Universului, care ai creat roadele viei.”

Cuvântul cheie din prima binecuvântare este „pâine” care în ebraică se traduce „Lehem.” Trupul lui Mesia era legat de pâine. El S-a născut în Betleem. Ce este Betleemul? În ebraică, Betleemul este Casa pâinii. Deci, El, care este Pâinea Vieţii venită din ceruri, S-a născut în Casa Pâinii, iar trupul Său a fost descoperit ca Pâine în Casa pâinii.

Dar avem şi cuvântul „Efrata” Ce este Efrata? Efrata provine de la o rădăcină care conţine literele „phr” de la evreiescul „phree” care înseamnă „roditor” şi provine de la cuvântul „roade.”

Mesia a spus: „Binecuvântat eşti Tu, Doamne, care ai creat roadele viei”, ceea ce în ebraică se traduce „phree hagaphe”, adică „Efrata.” Aceasta vorbeşte despre roadele care se află în paharul care conţine roadele viei.

Aşadar, avem carnea şi sângele: Pâinea din Casa pâinii care este Betleemul, şi Efrata, locul roadelor viei care este Sângele lui Mesia. Ambele sunt împreună în Betleem. Cuvântul folosit pentru aceasta este „roditor”, iar El a venit pentru ca noi să fim roditori.

Deci, El S-a născut în locul în care avem roadele, într-un loc roditor, care poartă roadele, iar prin aceasta putem deveni şi noi roditori.

Pentru prima dată în Biblie, pâinea şi vinul sunt menţionate în legătură cu Împăratul Melhisedec. Apoi, tot în Vechiul Testament există un personaj care este asemănat cel mai mult cu Isus, şi anume: Iosif. În viaţa lui Iosif s-au întâmplat aproximativ o sută de lucruri care preumbresc viaţa lui Isus. Dacă privim la închisoarea în care a fost Iosif, cine au fost aduşi acolo? Pitarul şi paharnicul. Cei doi au avut câte un vis, iar Iosif le-a tălmăcit pe amândouă. El i-a spus pitarului: „În trei zile vei fi spânzurat de un copac!” în timp ce paharnicului i-a spus că avea să fie din nou paharnicul lui Faraon. Totul are legătură.

Rabinii L-au numit pe Mesia „Mesiah Ben Ioseph”, adică „Mesia, Fiul lui Iosif.” Ei vedeau profeţia despre Mesia, Cel măreţ care avea să vină, şi Îl numeau „Mesiah Ben David”, adică „Mesia, Fiul lui David”, care vine şi împărăţeşte.

Dar Cel pe care L-au văzut printre ei era Altcineva, deşi în realitate era Acelaşi.

Profeţiile spuneau că Mesia va suferi şi va muri pentru păcatele noastre, şi că El va fi Mesiah Ben Ioseph”, „Mesia Fiul lui Iosif.” Aceasta este interesant pentru că Mesia era într-adevăr Fiul lui Iosif şi umbla printre noi, dar ei nu au văzut aceasta.

Ei spuneau: „El este legat în Biblie de Iosif, pentru că El este Cel care va suferi pentru păcatele noastre, care va fi respins de fraţii Săi şi care va lua păcatele noastre asupra Lui”, dar după aceea va fi înălţat şi pus pe tron, iar fraţii Lui vor veni la El, aceştia fiind evreii care au fost despărţiţi de El.

Ei Îl vor privi, dar nu-L vor recunoaşte. Iosif nu a fost recunoscut de fraţii săi din pricina hainelor egiptene, iar astăzi se întâmplă la fel: Evreii nu privesc la Mesia deoarece ei cred că are legătură cu neamurile, şi nu-şi dau seama că El este Fratele lor.

Ziua în care ei vor spune: „Acesta este Răscumpărătorul nostru, Fratele nostru”, este ziua în care va veni răscumpărarea. Chiar şi rabinii au omis aceasta.

Dacă spunem: „Mesia va fi ca Iosif”, putem întreba: „Cine este Cel care a fost respins de fraţii Lui, de propriul Său popor, care a purtat păcatul omenirii şi care a fost ridicat şi deasupra neamurilor? Cine este El?”

Eu cunosc Unul singur, iar Acela este Isus Mesia, Fiul lui Iosif.

Lasă un răspuns