Meniu Închide

PECETEA A TREIA

Print Friendly, PDF & Email

CALUL NEGRU

Bună seara, prieteni. Să ne ridicăm un moment în picioare şi să ne aplecăm capetele pentru rugăciune!

Tatăl nostru ceresc, când auzim această cântare minunată credem, Doamne, că Tu ne ești aproape. Te rugăm să ne primeşti ca și copii ai Tăi, o, Doamne, să ne ierţi păcatele şi fărădelegile şi să ne dai binecuvântările Tale, pentru că suntem un popor în nevoi.

În ceasul acesta măreț în care trăim, vedem că an de an, pentru lume devine mai întuneric și mai întuneric, dar venirea Domnului devine tot mai luminoasă, și mai luminoasă,  în timp ce El se descoperă în Cuvântul şi în manifestarea Lui. Doamne, în seara aceasta am venit din nou aici, și Te rugăm să ne deschizi a Treia Pecete a Cărții, ca să știm ce trebuie să facem şi cum să trăim ca să fim creștini mai buni.

Dumnezeule, Te rog să faci ca fiecare necreștin care este în seara aceasta aici, să-și dea seama că are nevoie de Tine. Îngăduie aceasta! De asemenea, Te rog, Tată ceresc, ca fiecare creștin născut din nou să-și dea seama de necesitatea apropierii mai strânse de Tine decât în trecut, ca să putem fi în acea unitate de iubire și credință creștină.

Doamne, îngăduie ca fiecare persoană bolnavă din mijlocul nostru să fie vindecată în seara aceasta, fiindcă își dau seama că au nevoie de Tine. Tată, Te rog, să binecuvântezi tot ce se va spune sau se va face spre onoarea și slava Ta, pentru că o cerem în Numele lui Isus. Amin.

Ne-am adunat din nou în seara aceasta de miercuri, şi  credem că Domnul va revărsa o binecuvântare mare peste Cuvântul Său. Astăzi am studiat, ca de obicei, şi am încercat să mă gândesc ce ar fi mai potrivit de spus, dar depind de Domnul ca El să-mi dea interpretarea și înțelesul despre acest Cuvânt care este scris. Eu Îi sunt mulțumitor pentru ceea ce a făcut pentru noi în săptămâna aceasta, pentru deschiderea acestor Peceți.  

Noi nu vrem să fim înțeleși greșit, dar uneori se întâmplă aceasta, de aceea, toți cei care aveți o întrebare referitoare la aceasta, să o scrieți și s-o puneți sâmbătă pe podium ca să pot vedea ce este, și cu voia Domnului, voi încerca să vă răspund duminică dimineața. Cred că va fi mai bine așa decât ceea ce am planificat noi, deoarece uneori este înțeles greșit ceva, şi atunci ar fi mai bine dacă aş primi imediat întrebările ca să pot clarifica lucrurile.

  Astăzi m-a sunat cineva şi a vrut să știe dacă este adevărat că atunci când are loc Răpirea va fi numai unul din Jeffersonville şi unul din New York şi ceilalți din străinătate. Vedeți, el a înțeles greșit! Altcineva a spus: „Dacă Domnul ne dă sâmbătă seara ultima Pecete, Isus va fi aici duminică dimineața!” Nu este așa.

Noi nu știm. Dacă cineva vă spune că știe când vine El, voi știți imediat că este greșit, pentru că nimeni nu știe aceasta. Dar vrem să trăim astăzi ca și cum venirea Lui ar fi chiar acum.

Eu cred că Isus va veni în mai puțin de trei minute de acum, socotit după timpul Lui. Știți cât timp ar fi acesta? Aproximativ 35 de ani. Vedeți, o mie de ani sunt numai o zi pentru El!

Când apostolul a spus în Apocalipsa: „Timpul este aproape,” știți cât de mult este de atunci? Aceasta a fost doar ieri pentru Dumnezeu, nici măcar două zile. Şi dacă vă gândiţi că venirea Lui va avea loc în mai puţin de trei minute, atunci aceasta ar fi pentru noi aproximativ treizeci de ani. Noi trebuie să vedem ce înseamnă trei minute pentru El. El Se ridică deja să vină! Dacă citiți aici, vedeți că El vorbește în termenii Cuvântului, vedeți, nu în termenii noștri.

Dacă aș ști că El vine mâine noapte, atunci mâine aș studia şi L-aș ruga ca El să-mi dea Mesajul pentru Pecetea a patra, şi eu aș veni aici şi L-aș predica la fel. Vedeți? Eu vreau să fac în fiecare zi ce aş face dacă El vine. Eu nu știu dacă există un loc mai bun unde poți fi surprins, decât la postul de datorie. Astfel, noi vrem să continuăm mai departe până va veni El.

Fiți foarte atenți când primiți benzile; ascultați cu atenție, deoarece benzile sunt într-adevăr bune și clare!

Sper că în seara aceasta, fiecare este îndrăgostit de Hristos și Îl iubește.

Vă voi spune ce-i încurcă uneori pe oameni, sunt cei care vin înăuntru şi n-au ascultat prima parte a serviciului. Ei aud că te referi la ceva din urmă, atingi ceva și iau ce este spus, fără să cunoască prima parte. Atunci totul este încurcat şi cred că s-a spus ceva diferit, dar nu este așa.

Astfel, dacă aveți o întrebare, dacă nu înțelegeți ceva, scrieți-o pe o bucată de hârtie şi puneți-o aici până sâmbătă, şi voi încerca să vă răspund. Dacă este ceva neclar şi spuneți: „Vreau să știu ce înseamnă aceasta pentru că nu am înțeles”, cu voia Domnului, voi încerca să răspund duminică dimineața.

În seara aceasta vrem să citim din nou din Cuvântul acesta vechi și binecuvântat, şi anume din Apocalipsa 6; începem Pecetea a Treia care este scrisă în versetele 5 şi 6.

Mâine seară vom încheia cu cei patru călăreți: calul alb, calul roșu, calul negru şi calul galben.

Vreau să vă spun că de fiecare dată mă trezesc foarte devreme și merg în rugăciune, înainte să se miște lucrurile, și continui să mă rog pe tot parcursul zilei. Dar azi dimineață, Duhul Sfânt a venit la mine devreme, şi am văzut Pecetea a treia deschizându-se, la fel de clar ca celelalte. Eu știu că El mă aude și Îi sunt foarte recunoscător pentru aceasta.

Amintiți-vă că acolo se întâmplă ceva, şi sper că veți prinde aceasta. Eu vreau să testez o dată această adunare ca să văd dacă prinde acel ceva, înainte de a se întâmpla cu adevărat. Să țineți minte, țineți minte ce v-am spus. Domnul să ne ajute!

Acum citim Apocalipsa 6.5-6:

Când a rupt Mielul pecetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând: ‚Vino şi vezi!’ M-am uitat, şi iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el, avea în mână o cumpănă. Şi în mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit un glas care zicea: „O măsură de grâu pentru un leu. Trei măsuri de orz pentru un leu! Dar să nu vatămi untdelemnul şi vinul!

Acum să încercăm să zidim puțin pe Pecețile despre care am vorbit deja; la fel ca în epocile Bisericii, noi încercăm să arătăm fundamentul pentru a face o legătură cu ceea ce urmează. În felul acesta sunt așezate Epocile în Scriptură: una trece în cealaltă.Este ca și cum ai urca o scară, se pune un picior pe o treaptă, în timp ce celălalt picior se află încă pe treapta de jos.

Aceasta este Cartea Răscumpărării pecetluită. Înțelegeți? („Amin”). Această Carte este pecetluită cu șapte Peceți. Ea este o Carte cu șapte peceți. Vedeți?

Vă aduceți aminte cum am arătat aceasta la Ieremia şi la alții. Ei scriau pe o bucată de hârtie sau nu hârtie, ci o piele şi astfel era ascunsă, căci ei o rulau în felul acesta.

 (Fratele Branham ilustrează rularea și sigilarea unui sul folosind coli de hârtie) Ei îl rulau în felul acesta, iar capătul lui era lăsat în felul acesta. Următorul se rula la fel și următorul se rula în felul acesta, iar la capăt era rupt în felul acesta și lăsa altul.

Aceea era Cartea cu șapte Peceți. În trecut, cărțile erau de fapt suluri și erau rulate. Dacă Biblia ar fi rulată şi ați vrea să citiți cartea lui Isaia, ar trebui s-o întoarceți la Isaia şi s-o derulați în felul acesta, ca să puteți citi. Aceasta este o Carte a Răscumpărării pecetluită cu șapte Peceți.

Noi vedem că Mielul vine afară, ia Cartea din mâna Celui ce ședea pe Tron, rupe Pecețile şi le deschide la oameni!

 Cele patru făpturi care stau aici, cele despre care am vorbit deja în epocile Bisericii, sunt aceleași patru Făpturi pe care le vedeți peste tot în Scriptură. Ele sunt acelea care fac anunțul pentru deschiderea Peceților. Noi vedem că Aceasta este o Carte a Răscumpărării.

Noi ne-am întors înapoi în trecut şi L-am găsit pe Răscumpărătorul Înrudit, ca să vedem care este lucrarea Sa. În toți anii aceștia, Hristos a făcut lucrarea de Răscumpărător înrudit cu noi. Cei care înțelegeți aceasta, spuneți „Amin”. („Amin”). El a făcut lucrarea de Răscumpărător înrudit. Dar va veni un timp când lucrarea de răscumpărare va fi terminată, și atunci El părăsește Tronul lui Dumnezeu, pe  care stă acum. Acela nu este Tronul Lui. „Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de dom­nie, după cum şi Eu am biruit şi am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” Acesta nu este scaunul Lui de domnie, ci este al Duhului, Dumnezeu. Nu-i aparține lui Hristos, Mielul. El este Dumnezeul întrupat, este același Dumnezeu, făcut trup. Acum, El se ridică de pe scaun…

Mai întâi vine strigarea: „Cine este vrednic să vină și să ia această Carte a Răscumpărării?” Vedeți, acolo era tot Planul de Răscumpărare, tot ce a pierdut Adam.

Până la Adam nu a fost nimic pierdut, dar după Adam totul a fost pierdut pe pământ. Toată creația pământului a fost pierdută. Când  a căzut cu Adam, a traversat prăpastia și nimeni nu putea merge înapoi, nu era nici o cale. Când a păcătuit, omul și-a părăsit calea și nu a lăsat nici o cale de întoarcere. Și atunci…

Când a fost pusă această întrebare, Ioan descoperitorul… profetul Ioan a văzut aceasta în vedenie. Și nu era nimeni în cer, nimeni pe pământ și nimeni sub pământ care să fie măcar vrednic să privească spre Carte. Vedeți? Gândiți-vă la aceasta! Apoi a venit Mielul şi a luat Cartea, iar lui Ioan i s-a spus să nu mai plângă. Unul din bătrâni a spus: „Iată, Leul din seminția lui Iuda a biruit și poate să ia Cartea și s-o deschidă.” Astfel, Ioan s-a întors ca să vadă Leul, dar a văzut un Miel. Unul dintre bătrâni a zis: „Leul a biruit,” dar când a venit şi s-a uitat, era un Miel care venea de pe scaunul de domnie.

El nu a observat Aceasta înainte. De ce? Pentru că El era în spate și făcea lucrarea de mijlocire, deoarece El sângera, mijlocind pentru popor, până când vine înăuntru şi ultimul suflet care fusese scris în Cartea Vieții Mielului înainte de întemeierea lumii. Acolo urmează doar să fie un anumit număr, iar ceilalți nici nu vor să intre înăuntru; ei nu au dorința aceasta. Când va intra și acel ultim suflet, timpul răscumpărării va fi încheiat. Atunci Mielul vine înainte să-Și pretindă drepturile asupra a ceea ce a răscumpărat, iar aceea este toată creațiunea. Pământul și totul Îi aparține Lui. Vedeți? El l-a răscumpărat cu Propriul Său Sânge. Şi când vine înainte să ia Cartea, să o deschidă, păi, Doamne… Ioan nu a mai plâns. El a văzut că acest Miel era un Miel junghiat. El a fost ucis, dar acum era din nouviu. Noi știm că un miel ucis este un miel însângerat, care sângerează peste tot. El a fost ucis, iar după ce a fost ucis, a înviat din nou, S-a ridicat și a stat în spatele scaunului de domnie, mijlocind pentru toate sufletele care vor veni. Și când vine ultimul suflet aici şi lucrarea este încheiată… Dumnezeu încă ține Cartea Răscumpărării. Vedeți? Acum El face lucrarea de Răscumpărător înrudit; așa cum Boaz a făcut lucrarea unui răscumpărător înrudit pentru Rut.

Vă mai amintiți că am predicat nu demult despre „Rut culege spicele” şi despre tot ce a făcut ea? Ultimul lucru a fost „Rut așteptând.” Vă aduceți aminte că am amintit-o ca simbol pentru Biserică? Boaz s-a dus jos să facă lucrarea de răscumpărător înrudit, și a făcut-o. El şi-a scos încălțămintea, a făcut o mărturisire și a răscumpărat-o pe Naomi, obținând-o astfel și pe Rut. Rut era în așteptare pentru că ea lucrase deja. Ea făcuse tot şi acum aștepta. Atunci când… Biserica așteaptă, odihnindu-se (mulți, cei mai mulți, în pulberea pământului), în timp ce El își face lucrarea de Răscumpărător înrudit.

 Lumea devine tot mai rea, iar păcatul, boala, necazul, moartea și întristarea, se îngrămădesc. Bărbatul necredincios şi femeia necredincioasă, mor mâncați de cancer şi altele, pentru că nu pot crede destul pentru a-şi întinde mâinile ca s-o apuce. Dar după ce totul va fi sfârșit, după ce mijlocirea Lui a fost încheiată, El vine înainte și ia Cartea din mâna Aceluia, iar atunci, Ioan și tot ce este în Cer… sufletele de sub altar încep să strige. Noi luăm aceasta din nou în Pecetea a șasea. O, cum s-au bucurat ei! Au căzut cu fețele la pământ și bătrânii au adus rugăciunile sfinților. Sufletele de sub altar strigau: „Vrednic eşti Tu pentru că ne-ai răscumpărat pentru Dumnezeu! Și noi vom merge înapoi pe pământ, să trăim ca împărați și preoți.” Oh, acolo era o măreață…

Și Ioan a spus că „Toți din cer, de sub pământ, fiecare lucru,” l-au auzit lăudându-L pe Dumnezeu pentru aceasta. Ioan trebuie să-și fi găsit numele Acolo. Tot timpul acela!

Apoi a zis: „El este vrednic să ia Cartea Răscumpărării.” Ea nu-I mai aparține Judecătorului, ci Răscumpărătorului, și El a încheiat lucrarea de răscumpărare. Acum El este pe cale să-i arate Bisericii ce a făcut El. Amin. El ia Cartea, dar este închisă. Nimeni nu știa nimic. Ei știau că era Cartea Răscumpărării, dar conform Apocalipsa 10, trebuia să fie descoperită în zilele de pe urmă, iar Mesajul despre Aceasta i se va da îngerului al șaptelea. „În timpul când sună îngerul al șaptelea al Epocii bisericii a șaptea, toate tainele lui Dumnezeu trebuie încheiate.” După ce totul este descoperit, vine jos Îngerul din cer, care este Hristos. Amintiți-vă că acest înger este pe pământ, un mesager.

Hristos vine jos,  voi Îl vedeți în capitolul 10 din Apocalipsa, El pune un picior pe pământ și celălalt pe mare; deasupra capului avea curcubeul, ochii Lui ca… picioarele ca focul, și așa mai departe. El a ridicat mâna şi a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, pe Tron, că „Nu va mai fi timp.” Când El depune jurământul acesta, răsună glasurile celor șapte tunete.

Când a fost luat sus, Ioan trebuia să scrie ce a văzut. Astfel, a început să scrie, dar El a zis: „Să nu scrii Aceasta! Pecetluiește-o!” Ce s-a spus? „Pecetluiește! Nu spune nimic!” Vedeți, Aceasta urmează să fie descoperită, dar nici măcar nu este scrisă în Cuvânt.

 Când El a început să deschidă Pecețile, vedem că toți erau nedumeriți. Vedeți?  Când a fost deschisă prima Pecete, el s-a gândit: „Acum va vorbi Aceasta: „Va veni așa și așa, va lua scaunul şi va face aceasta şi cealaltă.”

Dar a venit un călăreț pe un cal alb. „El avea în mână un arc; și după o vreme i s-a dat o cunună.” Aceasta era tot.

Apoi, Mielul a tras o altă Pecete și a apărut un cal roșu. „I s-a dat o sabie și urma să facă război; i s-a dat putere să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se junghie unii pe alții.” Aceasta era încă o taină, când a deschis-o, nu-i așa?

El a mers înainte și a spus: „În ziua, chiar înainte de aceste șapte Tunete, sunt descoperite toate tainele de aici.”

Când am studiat Epocile Bisericii, am văzut că noi am avut numai reformatori, nu profeți. Reformatori! Fiecare slujbă poartă propria ei lucrare, așa cum un telefonist nu este același lucru cu un electrician, deși poate să rezolve puțin în cealaltă muncă. Un cantonier își cunoaște meseria. Un om care sapă gropi pentru stâlpi și nu a lucrat niciodată pe linie, ar face bine să se ferească de linie. El poate doar să ajute sau ceva.

Dar în ultimele zile ale Bisericii va fi descoperită adevărata însemnătate prin ultimul mesager; astfel Dumnezeu a spus că El îl va trimite conform Scripturii şi noi am cercetat aceasta de-a lungul și de-a latul, şi am găsit că duhul lui Ilie se va reîntoarce într-o persoană. Eu cred că acum aveți claritate deplină şi… Noi  așteptăm să se întâmple; în ultimele zile să se ridice pe undeva acea persoană unsă.

Veți auzi o mulțime de fanatici și toate celelalte, dar acesta este Diavolul care încearcă să-i îndepărteze pe oameni de profetul adevărat, când vine. Dar el va fi identificat cum se cuvine. Voi știți ce a fost Ilie; urmăriți aceasta şi îl veți cunoaște. Aleșii îl vor cunoaște, dar ceilalți nu!

Sigur ei nu vor ști și vor greși ținta cu un milion de mile. Noi am trecut prin toate acestea şi am arătat cum ei nu l-au recunoscut pe Ioan, nu l-au recunoscut pe Ilie, nu L-au recunoscut pe Isus, și pe toți ceilalți de-a lungul timpului, iar astăzi vor face la fel, pentru că așa spune Biblia. Vedeți? Atunci, în timpul acela, Acesta va fi foarte smerit, va fi foarte simplu, ceea ce va face ca oamenii să treacă pe alăturea. Este prea simplu pentru ei. Noi știm că întotdeauna când oamenii devin deștepți și educați, când cunosc o mulțime de lucruri, omit Adevărul și trec pe lângă El. Vedeți?

Isus nu a luat niciodată astfel de oameni ca să-I fie ucenici. El a luat oameni fără școală, pescari, şi nimeni nu a fost legat de biserici și lucrurile lor. El a luat oameni simpli, vameși, fermieri, pescari, și așa mai departe pentru lucrarea Sa, deoarece ei știu că nu sunt nimic. Astfel, El poate să facă ceva din ei, vedeți? Cât timp știm că nu suntem nimic, Dumnezeu poate să lucreze; dar dacă ne gândim că știm ceva, s-ar cuveni să recunoaștem că nu știm nimic. Așa spune Biblia. Atunci găsim aceasta.

Noi vedem că aceste taine trebuie să fie descoperite.  De ce n-au făcut-o ceilalți bărbați: Wesley, Luther şi ceilalți mari reformatori, care au adus neprihănirea, sfințirea, botezul Duhului Sfânt în epoca penticostală, și alte lucruri. De ce nu au primit ei aceste Mesaje? Pentru că ei au fost numai reformatori.

Este așa cum unii oameni posedau putere împărătească, dar nu erau împărați. Vedeți, voi trebuie să fiți atenți la expresiile din Biblie cu privire la orice lucru! Acum fiți atenți! Acesta este motivul pentru care multe taine despre neprihănire, sfințire şi botezul cu Duhul Sfânt au fost neclare. Ce a făcut Eva? A mâncat un măr, a mâncat o rodie sau altceva? Vedeți? Ce a fost sămânța șarpelui? Este corect botezul în „Numele Tatălui, Fiului şi al Duhului Sfânt” sau cel în „Numele Domnului Isus?” Oh, sute din lucrurile acestea, au fost lăsate capete dezlegate. Vedeți?

În ceasul din urmă va veni omul acesta şi va descoperi aceste lucruri, dovedindu-le din Scriptură. Acesta va fi identificat exact. Da, domnule. Nu va fi un lucru mare, măreț, deși în Biblie se pare că va fi ceva mare.

Cât de mare şi-au închipuit oamenii că va fi Ioan când va veni acolo jos ca să boteze! Gândiți-vă numai cum au vorbit profeții din vechime despre el, Isaia, Maleahi şi toți ceilalți, cum va fi când va veni el; şi când a venit, a fost numai un bărbat singuratic, sărac, needucat, cu barbă pe toată fața, cu părul dezordonat, ca un vierme păros și înfășurat într-o piele de cămilă. Din câte știm, nu a fost nici măcar o zi la școală. Vedeți? A venit din pustiu, nu a fost binevenit la niciun amvon, a stat acolo afară, la Iordan, şi a început să-i cheme pe oameni la pocăință. Vă puteți imagina?

Biblia spune că ziua aceea va fi atât de măreață, încât orice vale va fi înălțată şi orice munte şi deal vor fi plecate, coastele să fie prefăcute în câmpii şi strâmtorile în vâlcele. Da, domnule.

Eu pot să-mi închipui cum ei stăteau acolo afară şi se gândeau că Ioan va veni ca un mare premergător al lui Hristos şi va netezi pustiul, care va înverzi. Oh, îmi închipui cum ei au stabilit totul dinainte, așa cum fac oamenii de astăzi. Dar era atât de umil încât chiar şi apostolii au trecut pe lângă aceasta! Ei au spus: „Tu mergi acolo sus să fii jertfit? Atunci de ce spune Scriptura că mai întâi trebuie să vină Ilie?”

El a spus: „El a şi venit, şi voi nu l-ați cunoscut. Același lucru îl vor face și cu Fiul omului.” Și a mai spus: „Ioan a făcut exact ce era scris că va face, iar ei au făcut cu el doar ce trebuiau să facă. Tot așa are să sufere şi Fiul omului din partea lor.”

Eu cred că nici măcar o treime din națiunea iudaică nu a știut că Isus Hristos era pe pământ. Poate au auzit de vreun fanatic, dar nu au dat nici o atenție la aceasta, ci s-au dus liniștiți mai departe. „El a venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.” Eu nu am spus că El va veni în secret, dar Răpirea va fi o taină!

Dacă venirea Lui a fost așa de ascunsă, cu atât mai mult va fi neștiută Răpirea! Vedeți? Ei nu  vor ști, ci vor spune: „Păi, eu credeam că trebuia să avem o Răpire. Ce este cu toată această judecată peste pământ?”

Dar El va spune: „Ea a avut deja loc, dar tu nu ai știut nimic.” Vedeți? Aceasta va veni ca un hoț noaptea.

Așa cum am citit mai demult într-o carte. Cum se numea? „Romeo şi Julieta.” Acolo, el a pus scara lângă casă şi a venit s-o ia afară în timpul nopții.

 Așa va avea loc şi Răpirea şi ea va fi dusă.  Nu va fi așa că se va trimite o ceată de îngeri jos cu ceva lopeți ca să deschidă mormintele. Biblia spune că noi vom fi schimbați chiar înainte ca voi să puteți clipi din ochi. Doar o clipire din ochi și totul va terminat, iar ei vor spune: „A dispărut cineva.”

Îmi închipui că dacă am cerceta câți oameni dispar astăzi în lume, ar fi circa cinci sute de persoane în fiecare zi. Vedeți, ei nu știu nimic despre aceasta. Oamenii vor dispărea pur și simplu. Păi, nu vor fi prea mulți care să meargă în acea Răpire!

Eu nu vreau să vă sperii şi nu cred că este așa, dar vreau să vă spun ce a spus El, şi aceasta o știți și voi. „Cum a fost în zilele lui Noe, când au fost salvate numai opt suflete de potop.” Din toată lumea, au fost salvate de potop, opt suflete.

Voi ziceți: „Oh, Doamne, atunci nici nu trebuie să mai încerc!” Aceasta arată că nu ai felul de credință de care ai nevoie.

Dacă acolo va fi numai unul, acela voi fi eu, amin, deoarece cred. Înțelegeți? Acesta este felul în care trebuie să credeți. „Eu voi fi acela”. Eu vreau să trăiesc atât de aproape de El, încât să știu că mă va lua cu El când vine. Eu cred aceasta. Chiar dacă alții o vor pierde, eu am să fiu acolo, prin harul Lui, pentru că El mi-a făgăduit aceasta. Eu știu că voi fi acolo, pentru că El nu poate minți. Eu o știu că sufletul şi viața mea mărturisesc despre aceasta, și încerc să trăiesc zilnic de parcă ar veni astăzi, şi eu am să fiu acel unul. Așa trebuie să simțiți. „Dacă vor fi opt, atunci eu voi fi unul din acei opt. Dacă vor fi cinci sute, eu voi fi unul din acei cinci sute. Nu știu cum este cu aproapele meu, dar eu voi fi unul din cei cinci sute.” Înțelegeți? Acesta este felul în care trebuie să gândiți. Dacă nu gândiți așa, ceva este greșit cu credința voastră. Vedeți, atunci nu sunteți siguri că sunteți salvați, ci numai presupuneți. Să nu faceți aceasta! În ordine.

Dacă continuăm așa, nu vom mai ajunge la Pecete, așa-i? Nu știu cât contează pentru voi că vă iau atâta timp, dar astăzi am putea ieși mai devreme.

Descoperirea fiecărei Peceți cuprinde un singur verset. Primul face anunțul. Aproape toate comentariile, și eu am crezut până acum ca toți ceilalți, spun că primul călăreț ar fi fost prima biserică. Dar când a adus Duhul Sfânt descoperirea, aceasta a fost absolut contrară tuturor părerilor. Astfel, ea arată ceea ce este cu adevărat.

 Pentru mine aceste lucruri sunt sfinte, de aceea, este important să răspund la aceste întrebări şi să-l las pe fiecare să afle de pe bandă, ca să înțeleagă. Vedeți?

Grăbindu-i și împingându-i înăuntru, dar voi nu ar trebui să faceți aceasta. Vedeți? Voi sunteți ființe umane, iar când înăuntru este cald, sunteți agitați.

Voi sunteți foarte, foarte drăguți. În timpul acestor adunări, i-am văzut pe oameni stând liniștiți, iar mamele și-au dus copiii în camera copiilor când au început să plângă.

Eu încerc să fac o pregătire până când simt că ungerea Duhului Sfânt este peste mine şi mă lasă să spun aceste Cuvinte, să spun ceea ce mi-a fost descoperit. Dacă făcând aceasta, greșesc pe undeva, cu siguranță El va corecta aceasta înaintea tuturor oamenilor. El va corecta aceasta pentru mine, fiindcă vreau să fie corect. Nu este nevoie să luați doar ceea ce vă imaginați. Acolo este ceva corect, și noi vrem Aceea. Noi vrem ca Dumnezeu să ne dea ceea ce este corect.

Noi am luat acești călăreți, așa cum vin sus și am văzut că primul călăreț era antihristul care a mers înainte. Ieri seară am aflat că același bărbat care a început ca Antihrist pe un cal alb, are acum o sabie cu care îi omoară pe oameni.

Acolo este întotdeauna naturalul și duhovnicescul, şi înainte de a ajunge la deschiderea acestei Peceți, vreau să tipizez ceea ce mi-a dat El mie, pentru binele Bisericii.

Eu am aici câteva texte biblice, șapte sau opt pagini pline la care mă voi referi.  Vreau să vă arăt un model despre Biserică şi să o fac atât de clar, încât voi trebuie să înțelegeți.

În grădina Eden era o mireasă naturală. Vă amintiți de seara trecută? Această mireasă naturală era iubita lui Adam, dar încă nu era soția lui deoarece încă nu a cunoscut-o ca soție.  Exact așa cum era Maria soția lui Iosif, dar el nu a cunoscut-o încă. S-a constatat că ea era însărcinată. Vedeți?

Înainte ca Adam să o cunoască pe nevasta lui, ea era doar mireasa lui. În ordine. Noi aflăm că Dumnezeu… Ea a căzut în grădina Eden, pentru că a omis să se țină de Cuvântul lui Dumnezeu.

 EL ştia că Satan va fi lăsat liber printre ei, așa că   le-a dat un loc în spatele căruia să stea; şi El i-a fortificat. Cine ştie un loc mai bun unde să fie adăpostit decât la Dumnezeu, dacă El poartă de grijă copiilor Săi?

Dacă eu vreau să am grijă de micuțul meu Iosif…și știu că viața lui depinde de aceasta și aș fi în stare s-o fac, păi dacă un zid de beton de patruzeci de picioare ar putea să-l ocrotească, eu l-aș face de nouăzeci de picioare ca să fiu sigur.

Dacă eu gândesc aşa în legătură cu băiatul meu cel mic, dacă s-ar pierde viaţa lui muritoare, eu cred că un copil se poate salva,  cu atât mai mult va salva Dumnezeu pe copilul Său care altfel ar fi pierdut în veci. Unde l-a aşezat El pe om? EL l-a aşezat în spatele propriului Său Cuvânt. Atâta timp cât ești în acest Cuvânt, ești în siguranță. „Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.” Acesta este Cuvântul.

Eva s-a plimbat prin grădină şi s-a întâlnit cu şarpele (un individ foarte atrăgător). El era de altă natură. Dumnezeu trăieşte, locuieşte şi lucrează în smerenie,  niciodată în alt fel. Înțelegeți? Micuța doamnă smerită a pășit înainte iar Satana i­-a venit în cale ca un înțelept șmecher, un individ cizelat, lustruit  şi a vrut să-i prezinte programul lui.

Indiferent cât a încercat Satan, atâta timp cât Eva a stat înapoia Cuvântului, a fost în ordine. (Fratele Branham bate încet pe Biblie.) Înțelegeți? Lăsaţi-l pe Satan să facă orice vrea,voi doar stați  cu Cuvântul. Nu contează nici un pic. Dacă el spune: „O, tu eşti bolnav,” voi răspundeţi: „Prin rănile Lui eu sunt vindecat!” „Tu vei muri!”   „EL mă va învia din nou!”

Staţi în spatele Cuvântului! Aceasta este tot. Însuşi Hristos s-a referit la Cuvânt: „Este scris.” Vedeți? Staţi în spatele Cuvântului!

 Eva a început să cedeze puțin, dar nu l-a părăsit de tot. Ea a lăsat jos numai o frază mică şi aceasta a fost ceea ce a vrut să obţină Satan. El a luat-o de la făgăduinţa lui Dumnezeu prin raționament. Să nu încercaţi niciodată să raționați  Cuvântul lui Dumnezeu. Doar  credeţi-L! Înțelegeți?

Astfel ea a pășit afară de Acolo, şi înainte ca Adam să ajungă la ea ca soție, a fost deja întinată de Satan.

Ați observat? Hristos a făcut exact același lucru. Pentru răscumpărare, Dumnezeu trebuia să fie acolo Primul. Ați observat? Înainte ca Iosif să vină la Maria, Duhul Sfânt a ajuns deja acolo. Amin. Vedeți? Așa a venit Răscumpărătorul.

Observaţi, femeia naturală a căzut dar Dumnezeu a făcut o cale ca ea să fie răscumpărată. Deşi era căzută, El a făcut o cale. Aceasta a fost prima  mireasă  pe pământ și a căzut înainte de a fi căsătorită cu soţul ei. Ea a căzut prin rațiune. În loc să stea cu Cuvântul,  ea a căzut în moarte, în despărţire veşnică și împreună cu ea a căzut şi soţul ei şi tot ce era pe pământ. Dar Dumnezeu plin de îndurare, a făcut o cale ca să o răscumpere. EL i-a făgăduit şi i-a spus că odată, în viitor, Cuvântul adevărat se va întoarce la ea. Cuvântul adevărat i se va face cunoscut. Vă aduceţi aminte de făgăduinţa că Hristos va veni prin femeie? Și Hristos este Cuvântul.

În Ioan 1:1 este scris: „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit cu noi.” Dumnezeu a locuit cu noi în trup. El era Cuvântul.

Înainte de a fi un cuvânt, este un gând, iar un gând trebuie să fie creat. Astfel, gândurile lui Dumnezeu au devenit creație când El le-a vorbit  prin Cuvânt. Aşa este când El Îl prezintă ca un gând, gândul Lui, şi acesta  vă este descoperit. Dar este încă un  gând până când îl vorbești.

Acesta este motivul…  Moise a mers afară să se roage. Stâlpul de foc era în jurul lui și EL a zis: „Du-te,  ţine toiagul tău spre răsărit şi cheamă muşte.” Acolo nu erau muşte, dar el s-a dus acolo şi a ţinut toiagul spunând: „Să vină muşte!” Încă nu erau muşte. El a mers înapoi, dar Cuvântul, gândul lui Dumnezeu, a fost deja vorbit. Este Cuvântul şi  trebuie să se întâmple. Priviţi aici, Isus a spus: „Dacă veţi spune acestui munte…” nu dacă voi spune Eu acestui munte, ci: „dacă veţi spune voi acestui munte: „Mută-te!” Eu cred că atunci în timpul lui Moise când au început să zumzăie primele muşte mari, bătrâne, verzi, după scurt timp au fost acolo două kilograme şi jumătate pe metru pătrat. De unde veneau ele? Dumnezeu le-a creat.

Dacă vrea, Dumnezeu poate nimici în seara aceasta lumea cu țânțari. EL poate îngrămădi țânțari  până la lună. Singurul lucru pe care trebuie să-l facă, este doar să spună: „Să fie țânțari până la lună!”  Atât ar fi necesar. Fără chimicale sau ceva, ei ar continua să crească, să crească și să crească înainte. Vedeți?

EL poate face ce vrea. EL este Dumnezeu, Creatorul. Singurul lucru pe care trebuie să-l facă, este să vorbească. (Fratele Branham pocnește o dată din degete.) Acesta este adevărul. EL este Creatorul. Dacă noi am ajunge să înțelegem cât de măreț este El! Înțelegeți?   EL face tot  ce vrea.

EL stă acolo sus şi priveşte  la oameni, la aceşti învăţători micuți care fac pe deștepții și spun: „Nu există Dumnezeu.”  Ah! Păi, este din nou  cum a fost în Babel!

Noi vedem că Dumnezeu i-a făgăduit Evei pentru viitor: „Cuvântul se va întoarce din nou la tine.” Cum a căzut ea? Eu vreau să o spună clasa mea. De la ce a căzut Eva? De la Cuvânt. Este adevărat? (adunarea spune: „De la Cuvânt.”) De la Cuvânt. Dar Dumnezeu a spus că va face o cale să o răscumpere înapoi la Cuvânt. După un timp aşa de îndelungat i se va descoperi Cuvântul. Cuvântul va veni pentru un scop. Fiţi atenţi la ce vă spun. Cuvântul va veni la ea pentru un scop, pentru răscumpărare. În ordine.

Dar până atunci, ea a avut un înlocuitor care a lucrat până a venit timpul pentru Cuvântului original. Este clar? („Amin.”) Vedeți?  EL i-a spus că Cuvântul va veni din nou la ea, dar până a sosit timpul acela, i-a dat un înlocuitor pentru acest sânge.  Acesta a fost sângele taurilor, oilor, caprelor,  dar acesta nu i-a luat păcatul la o parte. Vedeți? El i-a acoperit  păcatul, dar nu l-a luat la o parte, pentru că era sângele unui animal, iar în sânge de animal este viată animală.    Acesta a fost un înlocuitor până când a venit  Sângele omenesc adevărat, când Dumnezeu a devenit trup, asemănător omului, fără sex, prin naștere virgină.  Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu a devenit  sânge, și a fost întrupat în Persoana lui Isus Hristos,  Mântuitorul. Sângele taurilor şi al țapilor si așa mai departe…

Dar vedeţi, Dumnezeu a dat făgăduinţa că va veni! „Sămânţa ei va zdrobi capul şarpelui.” Dacă sămânţa ei ar fi venit ca  de la Adam sau ca de la şarpe,   aceasta ar fi fost încă o sămânță păcătoasă.

Acesta este motivul pentru care a plâns Ioan. Acolo nu era nimeni, deoarece nimeni…fiecare era dincolo, pe partea cealaltă a prăpastiei.  Dar trebuia să vină un timp în care acest sânge înlocuitor al animalelor urma să fie desfiinţat, când a venit sângele adevărat, întrupat: Dumnezeu, făcut trup şi sânge. Biblia spune că era El.  În 1 Timotei 3:16 este scris: „Şi fără îndoială, mare este taina evlaviei… Dumnezeu a fost manifestat în trup…” Acesta este adevărul. Naşterea din fecioară a făcut aceasta.

Sângele oilor şi al caprelor a acoperit păcatul, dar nu l-a desfiinţat, căci era numai sânge de animal. Acesta a fost un înlocuitor, dar ei s-au obişnuit cu el și au continuat cu acesta. Când Cel adevărat, Cuvântul făgăduit s-a manifestat în Isus Hristos, a dovedit că este Fiul marelui Creator, Dumnezeu, și a fost adeverit că este Cuvântul cel viu al lui Dumnezeu! Iuh! Doamne! El a dovedit că era El, că putea să vorbească și să aducă lucruri la existență.

 Nu există nici un om sau altceva în lume care să poată face aceasta. Nimeni din lume nu poate crea în afară de Dumnezeu. Diavolul nu poate crea. El este un pervertitor a ceea ce a fost creat, dar nu poate crea. Păcatul este neprihănirea pervertită. Înţelegeţi ce vreau să vă spun? Ce este o minciună? Este adevărul prezentat greșit. Înțelegeți? Ce este curvia? Este actul legal pervertit. Păcatul este doar Adevărul pervertit. Deci, el nu putea crea, dar când a venit Hristos, El a dovedit că era Dumnezeu. Acolo era sângele făgăduit. Dacă vreţi să citiţi aceasta, putem să ne oprim pentru câteva minute. Să deschidem la Faptele Apostolilor 2.22, unde Petru a spus în ziua de Rusalii:

„Bărbaţi Israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru.”

Un Om care a fost confirmat că era Dumnezeu printre voi.” Prin lucrările pe care le-a făcut, a dovedit că era El. Petru stătea acolo în faţa Soborului şi le-a vorbit. Şi Nicodim ştia. El a spus: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător, venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.” Vedeți? Ei ştiau aceasta.

Acum fiţi atenţi. La Eva i s-a promis aceasta, dar când… Mireasa aceea a venit înainte și L-a refuzat când Cuvântul real a venit la ea. Astfel, femeia, mireasa ebraică a refuzat să-l recunoască. Ea era mireasa lui Dumnezeu, dar El a pus-o deoparte prin divorț. Este adevărat? Ea era mireasa lui Dumnezeu.

Voi spuneți: „Bine, dar ei nu erau căsătoriţi încă!” Este adevărat, dar şi Iosif a vrut s-o lase pe Maria pe ascuns, înainte de a se căsători cu ea, când erau doar logodiţi.

Dar când a venit El, când Cuvântul făgăduit a venit pentru cununie, El a găsit o mireasă învelită atât de tare în acest înlocuitor, încât nu a vrut să primească făgăduinţa adevărată, reală, Cuvântul, pe Hristos.

Poate nu înţelegeţi prea bine aceste lucruri, de aceea daţi-mi voie să repet pentru că vreau să vă fie cât se poate de clare. Evei i-a fost făgăduit un Răscumpărător, Cuvântul. Dar când a venit Cuvântul făcut trup, ea L-a respins. Până la venirea Lui, ea a primit un înlocuitori, dar când a venit Răscumpărătorul ea a vrut să continue cu înlocuitorii ei şi  a respins Cuvântul adevărat. Vedeți aceasta? (adunarea zice: „Amin”) Aceea era mireasa ebraică.

El a făcut acelaşi lucru cu a doua Eva, Mireasa, mama tuturor celor vii duhovniceşte. „Eva” înseamnă „mama tuturor celor vii”.  (Geneza 3.20), căci ea a fost mama tuturor celor născuţi pe pământ.

Când El a venit la mireasa ebraică, ea  era mama tuturor celor vii, dar  L-a respins.

Mireasa naturală din Eden, a căzut prin faptul că a ascultat argumentele raţionale ale Satanei împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care a căzut ea. Da, domnilor. Prima mireasă a căzut din cauza aceasta.

 Eva spirituală, Biserica Mireasă a lui Hristos, nu a căzut în Eden, ci la Roma, la Conciliul de la Niceea, unde a refuzat învăţătura bisericii de la Rusalii şi a primit rațiunea romană în loc să se țină de Cuvânt, iar prin aceasta totul a murit împreună cu ea. Eva spirituală a căzut la fel ca Eva naturală. Mireasa lui Adam a căzut în grădină, iar Mireasa lui Hristos a căzut la Roma. Vedeţi? Din cauza argumentelor raţionale aduse împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, ea şi-a pierdut dreptul şi virtutea ascultând de Satan, aşa cum găsim prin ruperea acestor peceţi care ne arată că întotdeauna este vorba de acelaşi Satan. Biblia ne spune că acesta este scaunul lui Satan. Aşa cum Eva şi-a pierdut drepturile virtuoase și le-a predat lui Satan în grădina Eden, tot aşa biserica, mireasa lui Hristos, a făcut acelaşi lucru la Roma, când a pierdut Biblia prin dogmele şi raționările lor. Vedeţi cum tipizează aceasta? (Amin) Dacă folosiți aceste tipuri, veţi înţelege corect. Dacă nu mi-am văzut niciodată chipul în oglindă şi mi-aş vedea doar umbra, aş şti numai aproximativ cum arăt. Vedeți? Aceasta este calea. Dacă vreţi să vedeți ce vine, priviţi la ce a fost, pentru că, aşa cum spune Biblia, toate aceste lucruri vechi sunt umbra lucrurilor viitoare. În ordine.

Ea și-a pierdut Cuvântul lui Dumnezeu când a vândut Biblia şi a luat cuvântul unui om care spunea că biserica are dreptul să schimbe tot ce vrea. Aceasta au făcut ei, iar Mireasa  rusalistică şi-a vândut virtutea la Niceea, la fel ca Eva, care şi-a vândut virtutea lui Satan în grădina Eden. Este exact la fel. În ordine.

Credeţi că biserica rusalistică și-a vândut dreptul ei de întâi născut, virtutea când ea  L-a părăsit acolo ? Credeți aceasta? (Amin). Sigur, ea a făcut-o. Atunci la ce este bun un crez care nu se bazează pe această Biblie? Vreau ca cineva să găsească în Biblie așa zisul „crez apostolic.” Acela este un crez catolic nu un crez al apostolilor.

Citiţi însă în Fapte 2.38, acela este „crezul apostolilor,” dacă El are vreunul.  Aşa este. Vedeți? Aceasta este ceea ce au folosit ei tot timpul.

Astfel, ei și-au vândut dreptul de naștere  şi la fel au făcut metodiştii, baptiştii, penticostalii, prezbiterienii şi toţi ceilalţi. Ea şi-a făcut o denominaţiune. Roma a făcut-o să facă aceasta iar ea a făcut o denominațiune și si-a pus un om ca și cap al ei. Același lucru au făcut metodiștii, baptiștii, penticostalii și ceilalți: au pus un grup de oameni ca și conducători. Nu contează ce a spus Dumnezeu…voi trebuie să faceți cum spun ei.

Ce înseamnă aceasta? Curvie spirituală, modelul greșit de femeie. Da, domnilor. Crezuri mincinoase făcute de om. Atunci când biserica a făcut aceasta, a devenit o curvă  în faţa lui Dumnezeu. Eu voi dovedi aceasta. Credeţi că Biblia spune aceasta? Desigur.  Fiicele ei au făcut la fel.

În Apocalipsa 17 (dacă vreţi, puteţi să vă notaţi), Ioan a fost luat în Duhul şi a văzut curva cea mare care stătea pe… Ea este aşezată pe şapte coline şi a dat lumii preacurviile ei murdare. Este adevărat? Toţi împăraţii pământului au curvit cu ea, înşelând, furând, minţind, plătind pentru iertarea păcatelor şi novena (devoțiune din nouă în nouă zile în dogma bisericii romano-catolice) și multe alte lucruri.

Păi,  amintiţi-vă că ea are şi fiice. Acum, dacă ea a devenit un trup sub un sistem organizat, înseamnă că tot sistemul este greşit. Și dacă Eva, nesupunându-se lui Dumnezeu a aruncat în moarte tot ce era sub ea, fiecare biserică ce s-a organizat a aruncat totul în moarte. Exact. Totul este dus. Aceasta este conform Cuvântului. Citiţi Apocalipsa 17.  Biblia spune că El o va arde cu foc pe ea și pe toți copiii ei. Acesta este adevărul. Înseamnă că tot sistemul organizat va arde împreună cu curva. Aceasta este pe șleau, dar este corect. Așa spune Biblia și aceasta o face corect.

Ea a devenit o curvă. Voi puteţi citi acest lucru în Apocalipsa 17. Ce a făcut ea? A curvit împotriva propriului ei Bărbat. Nu eu spun aceasta, ci Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu.

Ai vrea ca nevasta ta să se sărute cu un alt bărbat? Nu cred. Prin aceasta ea ar dovedi că îți este necredincioasă.

Tot aşa, Cuvântul spune că „oricine va adăuga sau va scoate un Cuvânt din Biblie…”  Aleluia! Aşa este. Hristos vrea ca soția Lui să fie curată pentru Cuvânt. (Fratele Branham bate de patru ori în amvon.)  Așa trebuie să fie ea.

Aceasta este calea în care trebuie să umble ea, pentru că nimic, nici un strop, nici un punctuleț sau liniuță din această Carte nu va trece până nu se va împlini totul. Isus a spus: „Cerul şi pământul vor trece, dar Cuvântul Meu nu va trece niciodată.” (Matei 24.35).

Să nu daţi nici un fel de interpretare particulară Cuvântului! El vrea una curată și neamestecată, nici măcar o cochetare. Eu nu aş fi de acord ca soţia mea să cocheteze cu un alt bărbat. Astfel  când tu mergi să asculţi vreo raţionare în afara Cuvântului,  asculți, cochetezi cu Satan. Amin. Nu vă face aceasta să vă simțiți religioși? (Amin.) Dumnezeu  vrea să stați neamestecați! Stați cu Cuvântul! Stați drept cu El. În ordine.

Dumnezeu i-a promis acestei ultime Eve, ceea ce i-a promis Evei din grădina Eden. El a dat aceeaşi făgăduinţă şi Miresei spirituale care este biserica  rusalistică, mama tuturor oamenilor vii, biserica originală, dar noi am văzut că atunci când ea a păcătuit, toţi au murit împreună cu ea.

De exemplu, vine un om şi spune: „Vreau să-l slujesc pe Dumnezeu.” Desigur, i se va răspunde: „Iată ce ai de făcut: Vino aici şi pocăieşte-te!”

„Bine, voi face aceasta. Slavă lui Dumnezeu.” Apoi, el merge acolo și se pocăiește, dar după aceea i se zice: „Acum vino şi aderă la noi!” Aici sunteţi voi. Dacă el va face lucrul acesta, va muri împreună cu ei. Vedeți? Vedeți? Aşa ne învață Cartea aceasta, nu eu. În ordine.

Dumnezeu i-a promis aceasta la fel ca Evei. El i-a spus Evei că va veni un timp când Cuvântul se va întoarce la ea. Vă amintiţi? El a spus că tot ce a pierdut Eva va fi reaşezat, şi există un singur lucru care poate să-l restituie, iar acesta este Cuvântul. Exact.

 Cum am mai spus şi cu alte ocazii, dacă trageţi la ţintă şi nu o nimeriţi, va trebui să verificaţi arma ca să vedeţi dacă nu s-a dereglat ceva. Trebuie să luaţi totul de la capăt.

Dacă voi mergeți înapoi, ajungeți la Niceea și de acolo trebuie să începeți din nou. Mergeți înapoi, departe de acele organizații, departe de biserica aceea. Noi vedem  aceasta perfect în Peceți.

Eu m-am întrebat toată viaţa de ce sunt atât de împotriva acestor organizaţii, nu împotriva oamenilor, deoarece oamenii sunt la fel ca mine, ci împotriva acelui sistem denominaţional. Eu nu ştiam de ce sunt împotrivă, dar acuma ştiu și este corect.

Dumnezeu i-a făgăduit Evei spirituale acelaşi lucru pe care l-a făgăduit şi Evei naturale, adică: „Cuvântul va fi restituit pentru ea.” În zilele din urmă, El va aduce din nou Biserica la Cuvântul original.

Acum fiţi atenţi, căci aş vrea să înţelegeţi cât mai bine. Dumnezeu i-a făgăduit Evei că va veni vremea când Cuvântul va fi reaşezat prin Sămânţa ei, când Cuvântul însuşi va deveni Sămânţă.  Când i-a fost dat un înlocuitor, ea s-a ţinut de înlocuitor. Ce s-a întâmplat atunci când a venit Cuvântul la ea? Ea a spus: „Eu nu-l vreau!”  El era prea smerit, nu părea corect pentru ea. Nu era destul de șlefuit.  „Născut într-un grajd? Oh, Doamne, Doamne! Un Om care nu a mers nici măcar o zi la şcoală? Păi, nu pot accepta aşa ceva! Acesta nu este Mesia! Un om care acceptă să fie tratat în felul acesta? Care lasă să i se pună o cârpă peste ochi, să fie lovit peste cap şi să fie umilit de toţi? Acesta să fie Profetul? Oh, un profet adevărat s-ar ridica şi ar protesta!”

Dar ei nu i-au cunoscut nici pe proroci, iar Isus le-a spus: „Dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris despre Mine.” (Ioan 5.46).

Acum priviţi! Când Cuvântul a venit la ea, El a venit exact așa cum a spus Dumnezeu că va veni, dar ea şi-a închipuit că totul va fi altfel. Eu vorbesc despre mireasa ebraică, despre mireasa iudaică. Aceea era Eva de la început, dar când Cuvântul a venit  la ea, nu L-a vrut, ci a rămas cu înlocuitorii ei.

Dumnezeu i-a făgăduit Evei spirituale de la Cincizecime, cu patru sute  de ani  înainte ca biserica să fi căzut, că va cădea şi va face toate lucrurile pe care le-a făcut, dar în zilele din urmă El va trimite Cuvântul din nou.

 Isus a spus acelaşi lucru când a fost pe pământ;  că va trimite Cuvântul din nou, dar ce va găsi El? Exact acelaşi lucru pe care L-a găsit când a venit prima dată. Corect. Ei vor înlocuitorii lor, vor denominaţiunea lor, crezurile lor; vor să trăiască cum le place. Astfel, oamenii spun: „Bine, eu sunt aşa şi aşa… Aparţin la cutare şi la cutare…” Pentru ei nu contează ce face Dumnezeu,  nici cât de mult se manifestă pe Sine. El putea să învie morţii, să descopere tainele inimilor şi să facă orice alt lucru făgăduit în Biblie, pe ei  nu îi interesa nimic. „Dacă nu este în legătură cu organizaţia mea, este greşit.” Vedeți?

Acelaşi lucru l-a făcut şi mireasa ebraică. Ei au ascultat mai mult de înlocuitorul lor decât de realitatea pe care le-a făgăduit-o Dumnezeu. Astfel, atunci când a venit Cel Adevărat, Cel real, ei nu L-au vrut. De ce? Era prea umil.

Astăzi se repetă acelaşi lucru. Dumnezeu a făgăduit prin prorocul Maleahi, că în zilele din urmă va trimite un mesaj de restituire. La fel a spus şi în Ioel: „Vă voi răsplăti pentru anii.” Dumnezeu a zis: „În ziua din urmă, Eu voi restitui tot ce a mâncat Roma, tot ce au mâncat metodiştii, baptiştii, din mlădiţa originală de la Rusalii.” Acesta este adevărul.

El poate să ne trimită un asemenea om, căci întotdeauna Dumnezeu Şi-a trimis Cuvântul printr-un profet. Nu prin reformatori, ci prin profeți. Când au venit reformatorii nu era ceasul pentru aceasta, dar acum este ceasul acela de aceea noi așteptăm ca el să vină. El va fi atât de blând și de smerit! Oh, Doamne!

Credeți că acești aristocrați metodişti, baptişti, prezbiterieni sau penticostali îl vor primi? Voi ziceți:  „Penticostalii?” Penticostalii sunt laodiceenii. „Bogați și nu au nevoie de nimic.”

Dar El zice: „Tu nu știi că ești sărac.” Ai putea zidi clădiri de milioane de dolari dar ești încă sărac spiritual. „Oh,” spuneţi voi, „Eu văd totul.” „Tu ești orb!” „Păi, eu îl binecuvântez pe Dumnezeu și sunt acoperit.” „Goi!” „Păi, eu sunt sigur de băieții noștri. Noi avem seminarii. Noi..”

„Și nu știu aceasta.” Aceasta este doar viceversa. Biblia spune că Biserica  laodiceeană  va fi  în starea aceasta…

Și nimeni în toată lumea nu poate nega că aceasta este  ultima epocă, epoca bisericii Laodicea sau a șaptea epocă a bisericii. Ultimii două mii de ani se apropie de sfârşit, și nu va mai exista nici o altă epocă a bisericii. Acesta este motivul pentru care voi, fraţii cu ploaia târzie, nu ați putut începe o altă organizație. Nu mai pot fi alte epoci ale bisericii. Ele s-au terminat.

Mesajul penticostal a fost vestit după mesajul neprihănirii prin credinţă şi după mesajul sfinţirii, aducând cu sine botezul Duhului Sfânt. Cele trei mesaje, din ultimele trei epoci, formează  naşterea completă.

Este exact ca atunci când o femeie naşte un copil. Primul lucru care vine este apa, următorul este sângele, apoi vine viaţa.

Când ei L-au răstignit pe Isus pe cruce,  din trupul Lui a ieşit o substanţă care ne-a născut pe noi. Când a fost străpuns, din coastă a curs apă şi sânge, după care a strigat:

„Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez Duhul!” (Luca 23.45), și din trupul lui au ieșit apă, Sânge și Duh.

1 Ioan 5.7 vă spune despre aceasta: „Şi trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul, apa şi sângele; şi aceştia trei, sunt una în mărturisirea lor.”  Ei nu sunt unul, ci sunt una în mărturia lor.

Tu poţi fi sfinţit şi poţi fi neprihănit; poţi fi neprihănit fără să fii sfinţit şi poţi fi sfinţit fără să ai Duhul Sfânt. Aceasta este corect.

În Ioan 17.17 vedem că ucenicii erau sfinţiţi şi primiseră putere să scoată draci, dar  nu aveau încă Duhul Sfânt. Vedeți? Sigur. Ei au trebuit să meargă sus la Cincizecime și să aștepte până a venit Duhul Sfânt. Iuda  şi-a arătat adevărata faţă înainte de aceasta. Vedeți cum duhul acela și-a croit drum prin neprihănire și sfințire? Dar când a ajuns la sfârșit, el și-a arătat culorile. Vedeți? Aceasta este corect.

Acum observați. Noi suntem aici, la timpul sfârșitului. Evei ebraice i s-a promis că Cuvântul se va întoarce, iar miresei spirituale de la Cincizecime, care a căzut la Niceea, i s-a promis că Cuvântul va veni din nou în zilele din urmă.

Dacă vreți o altă Scriptură, luați Apocalipsa 10: „ci în zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui, se va sfârşi taina lui Dumnezeu.” Vedeți? Restaurarea, înapoi la Cuvânt! Biblia spune că acest mesager al ultimelor zile, „va  întoarce pe oameni la credinţa originală, la credinţa părinților.” Dar  credeţi că  ei Îl vor primi? Nu, domnule. În zilele din urmă El va restitui Cuvântul original, aşa cum a făgăduit în Maleahi 4.5.

Ea L-a pierdut. Ea a pierdut Cuvântul la Niceea. Eva L-a pierdut în Eden; Eva ebraică L-a respins pe al ei la Calvar, iar grupul de la Niceea Îl respinge în zilele din urmă. Doamne!

Când Cuvântul a venit în trup uman, Eva, mireasa ebraică,  mama tuturor celor vii spiritual, L-a respins. Ea era atât de moartă în tradiţiile şi dogmele ei, încât L-a omis. Așa este. În ordine.

Ei omit Cuvântul viu manifestat în trup, Cuvântul făgăduit. Cuvântul a promis că în zilele din urmă va fi la fel.

„Aşa cum a fost în zilele Sodomei, va fi şi în zilele când va veni Fiul omului.” (Luca 17.28-30). Priviţi ce s-a întâmplat în Sodoma. „Cum era în zilele lui Noe, așa va fi la venirea Fiului omului.” Vedeţi? Priviți ce s-a întâmplat atunci. El a spus că la sfârşit va fi la fel, iar noi trăim în ziua aceea. Eu v-aş putea arăta cam șase sute de promisiuni care se referă la aceasta. Vedeți? Ei L-au respins.

Ea (biserica ebraică) a rămas la tradiţii și la înlocuitori… a rămas la sângele înlocuitor, în loc să ia sângele real. Isus, Cuvântul manifestat  i-a spus miresei ebraice: „Pentru că te ții de  tradiţiile tale, faci Cuvântul lui Dumnezeu  fără putere pentru tine. El nu poate face nimic.”

Acesta este motivul pentru care astăzi noi avem treziri denominaționale, nu o trezire, o mişcare adevărată, reală. Nu, nu, nu! Să nu credeţi că  avem treziri spirituale, căci nu avem. Oh, ei au  milioane și milioane de membri de  biserică, dar nu este nicăieri o trezire.

Mireasa nu a avut încă o trezire  pentru că nu a fost nici o manifestare a lui Dumnezeu care să o mişte. Vedeţi? Dar noi  aşteptăm aceasta acum. Va fi nevoie de  cele şapte tunete necunoscute ca s-o trezească din nou. Vedeți? El  va trimite aceasta pentru că a promis-o.

Priviţi, ea era moartă. Dacă bisericile și-ar uita crezurile şi dogmele lor,  ar  lua numai Biblia, bazându-se pe făgăduinţele ei, atunci totul ar fi valabil pentru ele. Dar vedeţi, Isus a spus: „Prin tradiţiile voastre, faceţi Cuvântul fără putere pentru voi.”  Acum se repetă acelaşi lucru cu Eva spirituală, mireasa spirituală de astăzi, cu așa zisa biserică. Ea nu  acceptă Cuvântul lui Dumnezeu, ci se ţine  de dogmele ei. De aceea Cuvântul lui Dumnezeu a rămas fără putere pentru ea. De ce? Pentru că încearcă să amestece Cuvântul cu dogmele şi doctrinele ei, și aceasta nu merge.

Aş vrea să mă refer puţin la revista „Vestitorul venirii Lui,” unde scrie: „Noi avem nevoie să vină un profet! Noi avem nevoie să vină un profet!”  Dar atunci când va veni, ei nu vor şti nimic despre aceasta pentru că întotdeauna a fost aşa. Se spune în continuu: „Noi avem nevoie să vină un profet neînfricat care va aduce Cuvântul Domnului. Noi credem că Biblia a promis aceasta.”

Eu îl cunosc pe fratele Moore, care este editorul acestei reviste, şi pe ceilalţi. Am luat de multe ori masa în casa lui şi cred că este unul din cei mai minunați oameni. Vedeţi, el ştie că avem nevoie de un proroc. Sora Moore, la rândul ei, este o soră foarte bună şi ei au făcut sacrificii mari pentru lucrarea Domnului.

Revista „Vestitorul venirii Lui,” este după părerea mea, cea mai bună revistă de pe câmpul Evangheliei. Ei spun mereu: „Noi avem nevoie de un profet! Noi avem nevoie de un profet!” Vedeţi? Doamne! Despre aceasta vorbesc ei.

 În acelaşi timp, biserica baptistă şi celelalte, spun că noi nu trebuie să ne unim cu catolicii, dar trebuie să avem părtăşie cu ei. Vedeţi?

Ei spun aceasta tocmai acum când a venit Mesajul şi a spus: „Stați departe de lucrul acela otrăvit.” Vedeți? Vedeți?  să ne îndepărtăm de această otravă.

 „Cum pot merge doi oameni împreună, fără să se învoiască?” (Amos 3.3). Lumina şi întunericul nu pot avea părtășie împreună. Când vine Lumina înăuntru, întunericul iese afară. Vedeți? Ea nu poate…Este cea mai puternică!  Voi nu puteți scoate afară Lumina cu întunericul dar întunericul poate fi scos afară de Lumină. El este Lumina, El  este Cuvântul. Desigur. Voi nu puteți să-L faceți să mintă sau să facă ceva greșit. El vine  din nou la loc. Da, domnilor.

La fel se întâmplă când cineva încearcă să se certe cu tine, dacă știi unde stai, știi ce crede el.

Este întocmai ca şi cum ai lua un iepure şi i-ai da drumul într-un coteț, dar ai toate găurile înfundate. Tu doar stai la poartă pentru că el trebuie să vină înapoi. Vedeți? El trebuie să vină înapoi, la poartă, pentru că este singura cale pe unde poate ieşi. El va încerca să-și bage capul pe aici și pe dincolo și aproape că își rupe gâtul. Stai liniștit și privește-l pentru că va veni înapoi. Vedeți? Aceasta este tot.

Staţi pe Cuvânt! Voi puteţi sufla peste tot în jur cu dogmele voastre şi să vă rupeţi gâtul, dar trebuie să vă întoarceţi înapoi la Cuvânt. Vedeţi? Dar ei nu Îl vor. Ei nu vor Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că au ţinut de tradiţiile lor și au făcut Cuvântul lui Dumnezeu fără efect.

 La fel este şi cu Eva spirituală. Ea vrea să ţină de tradiţiile ei şi se îndepărtează de Cuvântul lui Dumnezeu. Ea se ţine de denominaţiunile, crezurile şi tradiţiile bătrânilor, în loc să primească Cuvântul lui Dumnezeu.

Dacă i se aduce făgăduinţa Cuvântului din ultimele zile, ea nu o va primi, din cauza tradițiilor ei  aşa cum a făcut mireasa ebraică. Deşi Cuvântul adevărat a fost confirmat şi dovedit,  și adeverit, ea nu Îl vrea. De ce? Pentru că aici este modelul ei! Ea nu o poate face. Aşa este! Ea nu-şi poate învinge tiparul  ei. Vedeți? Este prezis dinainte ce va face ea.

Singurul lucru care trebuie să-l faceţi este să fiţi bucuroşi că sunteţi înăuntru. Aceasta este tot. Staţi în așteptare.

 Dumnezeu a făgăduit că în ultimele zile El va manifesta și va adeveri Cuvântul în fața ei, dar ea nu îl va primi. Tot ce i-a făgăduit Dumnezeu prin slujitorii Lui, prorocii, Dumnezeu a făgăduit prin Isus Hristos, prin Ioel, prin Pavel, prin Maleahi, prin Ioan al Apocalipsei, prin toţi aceşti profeți El a făgăduit exact ceea ce urma să fie pentru ea ultimul Mesaj.

Dacă vreţi să vă notaţi aceste texte (bineînțeles că le cunoaşteţi pe toate): Isus: Ioan 14:12; Ioel: Ioel 2.28; Pavel: 2 Timotei 3; Maleahi: Maleahi 4:5; Ioan: Apocalipsa 10:1-7. Aici scrie exact ceea ce se întâmplă acum pentru Biserică. Ce este Acesta?  Cuvântul făcut din nou trup în mijlocul poporului Său; dar ei nu cred aceasta.

Ştiţi voi ce a spus Isus când a făcut aceste minuni în faţa lor şi a dovedit că El era Dumnezeu? EL a dovedit că a făcut exact ce trebuia să facă. EL le-a spus: „Şi tu, Capernaume, vei fi înălţat oare până la cer? Vei fi pogorât până în locuinţa morţilor; căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de azi”. Aşa este. În Capernaum El nu a făcut nimic în afară de vindecarea câtorva oameni,  le-a spus tainele inimii lor şi apoi a plecat. Asta a fost tot. Vedeţi?

Ei nu au ştiu ce sunt lucrările puternice. Ei cred că trebuie să fie un program măreț unde se ridică fiecare: judecătorul ţine o cuvântare; fanfara cântă, steagul flutură şi femei îmbrăcate frumos se plimbă pe acolo, şi toţi aceşti doctori cu pălăriile lor mari şi gulerele întoarse, toţi pășesc înăuntru.  „Aceasta este ceva măreț.” Dar Dumnezeu a zis: „Aceasta este o nebunie.”

El ridică un om neînsemnat care de-abia cunoaşte alfabetul, dar el va face ceva care aduce Biserica adevărată în flăcări. Ceilalţi spun: „Este o grămadă de holly-rollers.” Dumnezeu numeşte aceasta măreț, iar lumea o numeşte nebunie. Lumea numeşte ce fac ei „măreț,” dar Dumnezeu o numeşte nebunie. Este exact invers.  Aceasta este ceea ce a făgăduit Dumnezeu că va face, și a făcut. Vedeți? Iată-ne aici.

Totuși, ea face cum a făcut mireasa ebraică, a respins Cuvântul. Ea nu a vrut să-l primească. Ați putea învia morţii; ați putea vedea Duhul lui Dumnezeu. Isus a venit şi S-a descoperit ca Fiul lui Dumnezeu. Mai întâi El a început să predice. Ei se gândeau: „Acesta este un bărbat ciudat. Cine este El de fapt?”

Când a venit premergătorul Său, Ioan, ei l-au întrebat: „Tu eşti Mesia?” El a răspuns: „Nu, dar El este în mijlocul vostru.” Aha! Vedeți? De ce? El ştia ce trebuie să facă atunci când va răsuna Mesajul Lui.

Exact aşa cum l-a observat Noe pe Enoh. Când Enoh a plecat, Noe a spus: „Mai bine să mă apropii de corabie căci timpul este aproape.” Noe a continuat să-l urmărească pe Enoh. Vedeți?

La fel, Ioan urmărea semnul aşa cum i-a spus Dumnezeu. El a spus: „EL este acum în mijlocul vostru. Eu nu ÎI cunosc, dar Îl voi cunoaşte.”

Pe când stătea el acolo, ei au zis: „Eşti tu Mesia? Noi suntem trimişi de mai marii noştri. Bătrânii ne-au trimis aici. Dacă tu eşti Mesia, atunci de ce nu vii cu noi să te faci  cunoscut acolo sus, nu aici, jos în această grămadă sărăcăcioasă?  Vino şi fă-te cunoscut acolo sus.” El a spus: „Eu nu sunt Mesia, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie.”

Aceasta a depăşit înţelepciunea lor. Ei nu ştiau nimic despre aceasta; totuşi ei Îl aşteptau să vină, dar El nu putea fi un Om ca acela. Asta ar fi fost îngrozitor!

„Ce școală ai urmat?” „Niciuna”

„Ai vrun carnet de părtășie?”

„Ce este acesta?” Vedeți?

El era uns de Dumnezeu și a spus: „Toporul a fost înfipt la rădăcina pomilor.” Asta a fost tot ce avea el. El vorbea cu limbajul unui tăietor de lemne, nu cu limbajul unui preot: vipere, topoare, pomi și așa mai departe. El nu a folosit termeni ecleziastici,  totuși Isus a spus că nu a existat nici un profet mai mare ca el. Niciodată nu a fost născut un om din femeie mai mare ca el până în ziua aceea. El a fost mai mult decât un profet; el a fost mesagerul legământului; el a stat exact între cele două dispensaţii; dar el a fost mai mult decât un proroc.  Totuși,  ei nu l-au cunoscut și nu l-au înţeles pentru că li s-a părut că era cam ciudat și l-au lăsat să plece.

Când a venit Isus, desigur nu au primit pe acest fiu al tâmplarului pentru că nu avea nimic altceva  decât un nume negru, că era un nelegitim. Ei nu au vrut să vadă un om ca acela.

Dar priviți ce a făcut Dumnezeu! EL a luat pescari săraci, tăietori de lemne, ţărani şi femei cu reputaţie proastă, lăsându-i pe demnitari la o parte. De ce a făcut El aceasta? (Vă puteţi închipui aceasta?) Pentru că oamenii aceia L-au recunoscut pe El ca fiind Cuvântul. Haideți să-i privim puțin.

Aici este un pescar bătrân și neînvăţat care nu poate să-şi scrie nici măcar numele. Biblia spune că  era neînvăţat și neștiutor. El trage peştii la mal, îşi lasă plasa acolo şi merge  să vadă ce este cu toată zarva aceea. Jos de tot, în inima lui,  el ştia că Biblia spune că va veni  Mesia. Toţi evreii Îl aşteptau pe Mesia, pentru că urma să se împlinească un eveniment scriptural.

Deja fuseseră câţiva care s-au dat ca fiind Mesia şi au spus: „Eu sunt acela,” și au condus în rătăcire sute de oameni unde au pierit și câte altele. Dar vedeţi, aceasta s-a întâmplat ca să-l încurce pe Cel adevărat când vine.

Noi am  avut  mantale și tunici ale lui Ilie și alte lucruri, dar toate au fost doar ca să încurce Adevărul când vine. Vedeți? Corect! Toţi oamenii care purtau îmbrăcămintea lor deosebită, au refuzat. Toate acestea  doar Îl adeveresc. Este aşa cum un dolar fals arată că există unul adevărat, dacă îl puteţi găsi. Vedeți?

Aici vine El, dar aceşti demnitari au venit afară, au ţinut de înlocuitorul lor şi au spus: „Dacă vine Mesia, atunci sigur va merge la Caiafa. EL va veni în denominaţiunea noastră, va veni la farisei.” Saducheii au spus: „Asta credeţi voi; El va veni la saduchei.” Acolo erau ei. Vedeți? Acelaşi lucru îl avem și astăzi. Când a venit El, era străin. EL a venit în contradicţie cu ceea ce gândeau ei, dar El a venit în concordanţă cu Cuvântul; şi ei nu cunoşteau Cuvântul.

Lăsaţi-mă să vă spun adevărul astfel încât să intre adânc în voi. Eu vreau să înțelegeți. Problema  este că voi nu cunoașteți Cuvântul. Vedeți?

Isus a spus: „Faţa cerului ştiţi s-o deosebiţi, şi semnele vremurilor nu le puteţi deosebi?” Ei au spus: „Noi îl avem pe Moise…” DarIsus le-a răspuns: „Dacă l-aţi  cunoaște pe Moise,  M-aţi cunoaşte şi pe Mine.” Ei nu l-au cunoscut pe Moise, de aceea nu L-au cunoscut nici pe El. Ei cunoşteau numai un crez pe care l-au clocit.

Priviţi spre acest pescar bătrân. El şi-a pus coşul jos, şi-a mângâiat barba căruntă, şi a spus: „Cred că mă voi duce să văd cine este Acesta.”

Fratele lui i-a spus: „Hai să mergem jos. Acolo este acelaşi Om pe care L-am văzut ieri. Eu am stat toată noaptea cu El. Tu ştii, pentru că eu şi Ioan ţi-am povestit despre El.”

Bătrânul Simon a răspuns: „Tu vorbeşti despre omul acela sălbatic de acolo de jos? Eu am auzit despre el când  am fost acum două sau trei luni acolo jos.” „Da…  Într-o zi el a stat acolo şi a spus un lucru ciudat: „Vedeţi, acum vine El!” Ei au spus: „De unde ştii?” El a privit într-altă parte şi acolo stătea un Om obişnuit. El a spus: „Eu văd Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel  şi  aud un glas care zice: „Acesta este El. Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea să locuiesc.” Apoi a pășit drept în apă şi L-a botezat. Păi, acolo el a spus că L-a recunoscut.”

„Oh, eu nu ştiu,” a spus Simon, „am auzit  despre toate acestea de multe ori.” Şi iată-L că vine sus.  Dar adânc în inima lui era o sămânţă aleasă dinainte. Isus a spus aceasta. Corect. Pășește sus la El! Pășește sus! Atunci Petru a zis: „Am să merg jos la adunare și am să văd.”

El s-a dus şi Isus era acolo, doar un Om  simplu, și când l-a văzut, i-a zis: „Numele tău este Simon, şi numele tatălui tău era Iona.” Aceasta l-a dezumflat. De ce? Sămânța mică a Vieţii veşnice a fost atinsă. Da, domnule.

„Un moment! Ce este aceasta? TU nu m-ai văzut niciodată, și nu l-ai cunoscut pe tatăl meu care a murit cu mulți ani în urmă, totuşi Tu îmi spui aceasta? Eu ştiu că Biblia spune…”  Ea nu spune să facă ce zice prezbiterul, ci Biblia spune că Mesia va fi un profet. Iată-L acolo! Acela  este El!”

Într-o zi El s-a dus cu un grup de iudei prin Samaria. EL i-a părăsit, şi femeia aceea cu renume rău a venit acolo. Poate era o domniță drăguţă; dar ea a fost scoasă afară pe stradă de copil şi acum a trecut pe acolo. Poate că  se gândea la ceva. A mers acolo, şi-a lăsat găleata jos pentru a scoate apă, apoi a auzit pe Cineva spunând: „Dă-Mi să beau!” Ea a privit în jur şi a văzut un iudeu de vârstă mijlocie.

„Nu eşti iudeu? Tu n-ar trebui să faci asta. Nu se cade să vorbeşti cu mine. Eu sunt o samariteană.”

EL a răspuns: „Dacă ai şti cu cine vorbeşti, atunci tu singură ai cere să-ţi dau apă de băut.”

„Unde este găleata Ta? Unde este frânghia Ta?” a întrebat ea.  „Apa pe care o dau Eu, este Viață,” a  răspuns Isus.

 „Ce? Voi toţi vă închinaţi în Ierusalim, iar părinţii noştri s-au închinat…”

„Oh”, a spus El, „Este adevărat, dar noi iudeii ştim la ce ne închinăm; voi ştiţi că va veni timpul când oamenii nu se vor mai închina nici în Ierusalim, nici pe acest munte, ci se vor închina lui Dumnezeu în Duhul, deoarece El este Duh, Duh și Adevăr.” Păi, ea a început să se gândească iar El i-a spus: „Du-te de chemă-l pe bărbatul tău, şi vino aici.”

Ea a răspuns: „Pe bărbatul meu? N-am bărbat.”

 „Acesta este adevărul. Cinci bărbaţi ai avut şi acela pe care-l ai acum, nu-ţi este bărbat. Aici ai spus adevărul.”

Observaţi! Ce era aceasta? Lumina a atins sămânţa care zăcea acolo, pentru că a fost atinsă de Dumnezeu. Da, domnule.

 Sămânţa era pe pământ, iar când Dumnezeu a dat apa la o parte şi a fost atinsă de soare, a venit sus. Tot ce avea ea nevoie era soarele, lumina.

Când Duhul Sfânt i-a descoperit viaţa din trecut şi i-a arătat-o, ea a fost atinsă de lumină și a spus: „Doamne, văd că Tu eşti  Profet. Noi ştim că atunci când o să vină Mesia, are să ne spună toate lucrurile; de sute de ani nu am mai avut un profet adevărat.” Mai departe ea a zis: „Tu mi-ai spus despre bărbatul meu şi câţi am avut. Eu nu înţeleg, dar când va veni Mesia El va face aceasta; dar Tu, cine eşti?”  „EU sunt Acela.” Aceasta a fost. Vedeţi, o curvă!

Preoții priveau în jur, ei trebuiau să răspundă în faţa bisericii lor, şi au spus: „Să nu umblați  cu Omul acela pentru că este posedat de un drac.” Aceasta este deosebirea, și astăzi este acelaşi lucru. Exact aşa este.

Ea a recunoscut pentru că a fost atinsă de Lumină. Toţi aceşti pescari, tăietori de lemne, ţărani, vameşi, curve, au văzut în El ceea ce spunea Scriptura că va face; iar fariseii nu au putut vedea din cauza tradiţiilor lor. Dar curvele, ţăranii şi toţi ceilalţi au văzut, toţi acei care au fost rânduiți mai dinainte. Când îndoielile s-au dat la o partea, sămânţa  a început să crească. Acesta este Adevărul.

Ce a făcut ea? A spus cumva: „Sunt bucuroasă că L-am întâlnit pe Mesia…?” Oh, nu, frate! Ea a uitat de apă, a alergat în cetate și a  zis: „Veniţi să vedeţi un Om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu este aceasta tocmai ce spune Scriptura că va face Mesia?” Şi oamenii au putut să vadă acelaşi lucru.

Aceasta se va întâmpla din nou, așa cum a spus Isus Hristos în Ioan 14.12.  EL a spus aceasta şi în Luca atunci când a zis: „Cum a fost în zilele lui Noe.” Apoi, Dumnezeu S-a manifestat într-un Om, a spus cine era înapoia Lui și cum  a râs Sara în cort. Toate aceste Scripturi de la Maleahi și așa mai departe au fost prezise pentru zilele din urmă. Evrei 4  spune că „Cuvântul” vine înapoi. Maleahi 4 a spus că El se va întoarce înapoi într-un om iar Evrei 4 spune că „Cuvântul lui Dumnezeu deosebește gândurile inimii.”  Ei pot să vadă aceasta cum se întâmplă dar  trec pe alăturea pentru că   tradiţiile lor Îl ascund şi Îl fac fără efect. Păi, noi suntem chiar aici. Aceasta este tot.

Știți, El poate face același lucru astăzi. El poate veni în scenă şi să facă aceleași lucruri pe care le-a făcut atunci, aşa cum a spus că o va face. El a făgăduit. Mesagerul din Laodicea trebuie s-o facă; dar dacă Biserica Laodicea vede că se face aceasta, va face la fel ca biserica ebraică la început. Indiferent cât de mult este adeverit, ea va face la fel. Oh, Doamne!

El a spus că face aceasta. Noi ne vom întoarce la Cuvântul original, care va fi manifestat așa cum este promis, ca să restaureze din nou credința, credința originală. Făcând aceste lucruri, El Se face cunoscut că locuiește în mijlocul poporului Său. El a lăsat chiar să fie fotografiat, a dovedit-o științific, dar ei tot nu cred. Dovada este adusă; ochiul mecanic al aparatului L-a fotografiat când stătea acolo, același Stâlp de Foc, Același ieri, azi şi în veci (Evrei 13.8), ca să arate că știința a putut confirma domeniul duhovnicesc. El a fost adeverit în orice fel se putea face aceasta, dar ei vor face același lucru pe care l-au făcut întotdeauna, vor trece pe alăturea.

Oh, Dumnezeu să ne ajute! Oh! Ne vom opri aici, dar rugăciunea mea este ca Dumnezeu să ne ajute să vedem, așa cum mergem mai departe, pentru că nu vreau să vă țin mult. Dumnezeu să ne ajute să vedem. Eu cred că El poate, cred că Duhul este peste noi ca să ne ajute, să ne descopere, să ne deschidă această Pecete.

 Să citim ca să vedem starea în care este biserica! Noi vedem cum a fost şi ce a făcut ea; vedem unde trebuia să vină şi ce trebuia să facă. Ei au făcut exact aceasta. Vedeți voi unde suntem noi? Judecați voi, pentru că eu nu pot să judec! Eu sunt numai răspunzător pentru aducerea acestui Cuvânt. Eu pot să Îl dau mai departe întocmai cum îmi este dat. Eu nu pot să Îl dau mai departe până când El nu-mi este dat. Nimeni nu poate aceasta.

„Când a rupt Mielul pecetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând: ‚Vino şi vezi!’ M-am uitat, şi iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el, avea în mână o cumpănă. 

Şi în mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit un glas care zicea: ‚O măsură de grâu pentru un leu. Trei măsuri de orz pentru un leu! Dar să nu vatămi untdelemnul şi vinul!’” (Apocalipsa 6.5-6).

Acum, Mielul are Cartea în mâna Lui şi îi rupe Pecețile. El a rupt-o pe prima, pe a doua, şi acum o rupe pe a treia. Şi când Mielul rupe Pecetea a treia, făptura a treia…

Câți știu cum arăta făptura a treia? Semăna cu un om. Prima semăna cu un leu, a doua cu un vițel şi a treia cu un om. Era ca un om. Şi el a auzit făptura asemănătoare unui om, care a spus: „Vino şi vezi ce este această taină care a fost ascunsă!” Peste tot, de la întemeierea lumii, în toți anii de răscumpărare, ceea ce urmează să se întâmple a fost ascuns sub această Pecete.

Acum, „Vino și vezi ce este Aceasta!” Astfel, El o deschide. Se aude un Tunet și Mielul deschide Pecețile.

Ioan a pășit sus să vadă ce este Aceasta. Ce a văzut el? Un cal negru şi cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă, un cântar. Acesta era primul lucru care l-a văzut. Când Mielul a anunțat Aceasta, când a rupt Pecetea, cealaltă făptură… Vedeți, aceste făpturi au făcut anunțurile pe rând: „Vino şi vezi!” Și cum stătea Ioan acolo, Mielul a pășit și a deschis Pecetea.

Așa cum am văzut, când a deschis prima Pecete, a tunat Tunetul, iar Ioan era atent să vadă ce se va întâmpla. Și mai întâi a văzut un bărbat care a venit pe un cal alb; el l-a văzut călărind în jos, până la sfârșit. El l-a văzut venind pe calul său alb şi ținând în mână un arc fără săgeți. Următorul lucru pe care l-a văzut este că el a primit o coroană şi a călărit mai departe.

 Apoi vede că Mielul se întoarce și deschide o altă Pecete. Aici apare un cal roșu. Acest bărbat avea în mâna lui o sabie. El călărea înainte prin Scriptură, cu această sabie în mână şi urma să omoare și să ia pacea de pe pământ.

Acum Mielul deschide o altă Pecete, și o altă făptură, asemănătoare cu un om, spune: „Vino şi vezi!” Ioan a pășit sus ca să vadă ce este aceasta, iar când a privit, a venit un călăreț pe un cal negru.

Aseară, noi am aflat că același călăreț care a călărit calul alb, a călărit și calul roșu.

Glasul făpturii a strigat: „Vino şi vezi!” El a văzut calul acesta negru şi glasul a strigat: „O măsură de grâu pentru un leu. Trei măsuri de orz pentru un leu! Dar să nu vatămi untdelemnul şi vinul!”

Să vorbim acum despre acest călăreț. Voi aţi văzut cine a fost primul călăreț, iar ieri seară am aflat, cu ajutorul Scripturii, că al doilea călăreț a fost același om, numai pe un alt cal. Ce s-a întâmplat? El şi-a schimbat slujba. Vedeți? Corect. Noi am văzut că el era Antihristul şi că şi-a schimbat numai poziția.

Noi am aflat că prima dată când a apărut pe un cal alb, a devenit o învățătură. Noi îi vom cerceta pe fiecare dintre ei în Scripturi. Vedeți?

Priviți unde ne aflăm în seara aceasta, în acea altă epocă a Bisericii! Vedeți? Noi am ajuns la a treia epocă a Bisericii. Este exact a treia epocă a Bisericii, aşa cum este al treilea cal. Vedeți?

 Ce era prima epocă? Nicolaiții au avut o învățătură, care a fost prima lucrare. În ordine. Primul lucru care-l știm, este că această învățătură Nicolaită a fost autorizată, era în ordine, și a intrat în acțiune. Apoi au încununat acest ins; și acest duh, acest Antihrist a fost întrupat într-­un om. Mai târziu aflăm că el devine Satan întrupat, demonul pleacă şi vine înăuntru Satan.

Și așa cum înaintează biserica anticreștină, înaintează şi Mireasa prin  neprihănire, sfințire şi botezul cu Duhul Sfânt, mișcându-se drept înainte în felul acesta. Deosebirea este că ei au avut trezirea la început, iar Biserica-Mireasă o are la sfârșit. Primele lor trei stadii au mers prin epoca întunecoasă; apoi, în următoarele trei stadii, Biserica vine afară prin neprihănire, sfințire şi botezul Duhului Sfânt, în Dumnezeu întrupat manifestat printre noi.

Aici el vine ca Antihrist, ca profetul fals, apoi ca fiară în epoca întunecoasă. Biserica iese din epoca întunecoasă prin neprihănire, sfințire şi botezul Duhului Sfânt, Cuvântul întrupat în cei credincioși. El merge în jos. Da. Vedeți aceasta? El merge jos, iar Biserica (Mireasa) merge sus. Este atât de desăvârșit! Oh, este minunat, eu iubesc aceasta.

Acest călăreț este același, dar este un alt stadiu al slujbei lui.

Primul stadiu, calul alb. El a fost numai un învățător, el a fost numai un învățător­-antihrist pentru că era împotriva Cuvântului lui Dumnezeu.

Cum poți  fi un Antihrist? Oricine neagă că fiecare Cuvânt din Biblie este adevărat şi trebuie învățat la fel, este un Antihrist, deoarece neagă Cuvântul. Și El este Cuvântul.

Primul stadiu este calul alb; el a fost numai un învățător, dar era un duh anticreștin în învățătura și natura lui. El era nevinovat. Se părea că nu poate vătăma nimic, doar mergea înainte. Acesta este felul în care intră Satan. Oh, el este o pasăre vicleană!

El i-a spus Evei: „Tu cauți înțelepciune. Tu nu știi ce este bine sau rău. Dacă ai avea ochii deschiși, ai ști. Fructul este foarte plăcut, este bun. Este plăcut pentru ochi și ar trebui să-l iei acum. Tu nu știi, dacă este așa sau nu, nu-i așa?”

„Nu, nu știu, dar Dumnezeu a spus să nu fac aceasta!”

„Eu știu aceasta, dar…”

„Dumnezeu a spus că… vom muri.”

„Sigur nu va face aceasta.” Vedeți, el era cât se poate de dulce, dar priviți ce a făcut aceasta.

Priviți cum s-a ridicat acest duh anticreștin,  învățătura nicolaiților în biserica timpurie. Nico înseamnă „a birui pe laici, a face un om sfânt.” Oh, aceasta este atât de nevinovat!

„Noi vrem să avem numai părtășie. Noi suntem împrăștiați peste tot, nimeni nu știe unde este celălalt. Eu cred că ar trebui să avem o organizație ca să ne deosebim de ceilalți. Vedeți, ar trebui să ne unim, să facem o lojă din aceasta.” Și aceasta este. Nu există așa ceva ca biserica creștină a metodiștilor. Aceasta nu este o biserică, ci o lojă. Nici baptiștii nu sunt o biserică, ci o lojă.

Există numai o Biserică, iar aceasta este Trupul tainic al lui Isus Hristos, iar tu ești născut acolo prin alegerea dinainte. Acesta este adevărul. „Toți cei ce Mi-au fost dați de Tatăl vor veni. Nimeni nu poate veni dacă nu este atras mai întâi de Tatăl: şi toți cei ce Mi-au fost dați vor veni la Mine”, spune El.

Mielul stă acolo şi mijlocește până când vine înăuntru ultimul. Clopoțelul sună, iar El pășește afară și Își ia proprietatea. Vedeți, aceasta-i tot. El Își aduce Biserica acasă, pe supușii Săi, şi îl aruncă pe vrăjmașul Lui în iazul de  foc împreună cu toți slujitorii lui. Atunci noi pășim în Împărăția de o mie de ani.

Este același călăreț. În primul stadiu, el era nevinovat. Biblia spune că în al doilea stadiu i s-a dat o cunună şi a fost încununat ca super-om. Vedeți, l-au încoronat. Biblia nu îl numește papă, ci profet fals. De ce? Da. Desigur, el trebuie să fie un profet fals, prin duhul său anticrist, care a învățat o învățătură anticreștină, împotriva Cuvântului original. Dacă a învățat împotriva Cuvântului original, era anticrist. Acesta era, pentru că Cuvântul este Dumnezeu, Hristos. În ordine. După aceea, îl găsim încoronat. Dar când a fost încoronat, era foarte inocent și neajutorat, un bărbat neînsemnat.

Apoi, Constantin i-a dat toată proprietatea la Conciliul de la Niceea. Şi ce s-a întâmplat atunci? Vedeți, Satan i-a dat tronul şi autoritatea lui. Biblia spune aceasta.

Noi vedem că Satan controlează toată politica ce a fost sau va fi vreodată. Aceasta o găsim în Matei 4.11. Satan controla deja atunci politica, dar încerca să prindă Biserica. Astfel, s-a dus jos s-o amăgească. El își ia supraomul, îl pune într-o organizație şi îl încoronează ca „vicar,” vedeți, un hristos. Hristos a acționat în locul lui Dumnezeu. Acest tip este un vicar, în locul lui Dumnezeu. Este exact același lucru, el este în locul lui Dumnezeu, el este un vicar al lui Hristos.

Ce s-a întâmplat după aceea? Satan a luat puterea politică pe care o avea deja şi puterea religioasă peste care era deja încoronat, și le-a pus împreună.

Atunci, el și-a făcut o altă coroană peste iad, iar dacă se plăteau destul bani, el scotea afară sufletele care au murit. Vedeți? Astfel, acum el este locțiitor peste cer, peste purgatoriu, așa cum vrea să-l numească. Așa ceva nu există în Biblie, dar a trebuit să-l inventeze. Biblia spune că el vine din adânc şi se întoarce înapoi în același fel; şi pe pământ el este un stăpânitor.

Ce a primit atunci? Mai întâi el a avut un arc, dar nu avea săgeți. Dar acum el ține o sabie puternică în mână şi poate face ceva. Apoi, sare jos de pe calul lui alb; calul alb călărește înainte afară. Ce încalecă acum? Un cal roșu, sânge, un cal roșu-sânge. El călărește într-adevăr pe acesta. Oh, sigur! Acum i s-a dat o putere mare şi o sabie mare, ca să omoare; așa călărește el calul său roșu ca sângele.

Din a doua pecete, care a fost deschisă ieri seară, noi vedem că el a luat pacea de pe pământ şi s-au omorât unii pe alții. Istoria martirilor bisericii romano-catolice arată că au fost uciși șaizeci și opt de milioane de protestanți, începând din timpul sfântului Augustin din Hippo, până aproximativ în anul 1580. „Șaizeci și opt de milioane.” Marea Reformă a lui Schmucker, dacă vreți să o citiți, adică Reforma Glorioasă. Vedeți, șaizeci și opt de milioane înregistrați în martirologie! Când unul din așa zișii lor sfinți, a primit descoperirea că oricine este în dezacord cu biserica romană trebuie să moară ca eretic, aceasta a schimbat totul. Băiete, el a mers să verse sângele! A sărit pe calul lui roșu și a mers să călărească. Oh!

El a primit o mare putere, fiind făcut locțiitor al cerului şi venerat ca Dumnezeu. El a devenit stăpân peste pământ prin unirea bisericii cu statul. I s-a dat o coroană și a primit stăpânirea peste pământ. Astfel, putea să scoată sufletele din purgatoriu prin rugăciunea lui. El era pe pământ ca Dumnezeu, era în locul lui Dumnezeu și avea întreaga putere să ucidă pe oricine nu se supunea poruncii lui. Cine putea să spună ceva împotrivă? Biserica nu putea să spună nimic, deoarece era capul ei. Statul nu putea spune nimic, pentru că el era capul lui, astfel au murit milioane de oameni. Frate, toate bisericile mici au fost distruse; au fost uciși, aruncați la lei și toate celelalte. Vedeți? Balaurul,  Roma, „i-au dat scaunul și autoritatea.” Așa spune Biblia. Astfel, el a călărit calul roșu, care reprezintă sângele omenesc.

Acum, Ioan îl vede pe un cal negru, pentru că s-a schimbat în altceva.

Eu trebuie să spun aceasta întocmai cum am primit-o. Dacă aceasta a venit la mine şi nu este în concordanță cu Scriptura, nu a dat-o Dumnezeu. Vedeți, Scriptura trebuie să corespundă în toate; astfel este o lucrare întreagă. Un text biblic trebuie să corespundă cu celelalte şi nimic nu are voie să se contrazică. Dacă îngerul Domnului mi-ar spune ceva ce nu este conform Scripturii, nu L-aș crede.

Nu demult am fost cu câteva sute de lucrători în Chicago… A fost cineva dintre voi la acea adunare? Sigur! Eu am spus acolo: „Voi toți vorbiți că aveți… și credeți că mă puteți încurca cu ceva.” Eu am spus mai departe: „Ce aveți împotriva mea? Duhul Sfânt mi-a arătat cu trei nopți în urmă, unde va sta fiecare şi că noi nu vom fi în sala care ați vrut   s-o închiriați. Întrebați-l pe Carl, care este aici, dacă credeți că nu este adevărat, pe Hank şi pe toți ceilalți.” Acesta este adevărul. Voi toți ați fost acolo să auziți.

Eu am spus: „Voi aveți ceva împotriva învățăturii mele. Aceasta este. Eu vreau să vină cineva dintre voi aici, să se pună lângă mine, să ia Biblia lui şi s-o contrazică.” A fost cel mai liniștit grup pe care l-ați auzit vreodată. Euam spus: „Ce este cu voi? Dacă știți că nu vă puteți ridica împotriva Cuvântului, lăsați-mă în pace! Voi, doctori în teologie, şi toți care vă prezentați ca , Doctor”, „Doctor”, „Doctor”, eu nu am școală, nu am nici un seminar, dar luați Biblia, veniți aici, puneți-vă lângă mine şi contraziceți sămânța șarpelui, botezul în Numele lui Isus sau unul din aceste lucruri pe care le învăț.” Nimeni nu a spus un cuvânt. Voi toți știți aceasta. A fost grupul cel mai liniștit pe care l-ați văzut vreodată.

Vedeți, ei doar dau înapoi ca nu știu ce. Eu nu cred în cearta cu oamenii, dar când se ajunge la un punct în care încearcă să te târască în aceasta… Eu nu m-aș fi dus, dar Duhul Sfânt mi-a zis: „Du-te acolo, pentru că Eu voi cu tine”.

Eu le-am spus cu trei sau patru zile înainte de a se întâmpla, voi toți ați fost acolo şi l-ați auzit pe domnul Carlson şi Tommy Hicks, ei stau acolo. Cu trei zile înainte,  m-am dus la ei şi le-am spus: „Va trebui să renunțați la sală.”

A fost o seară furtunoasă şi eu aveam o adunare, iar El mi-a spus: „Du-te şi așază-te acolo lângă fereastră.” Eu m-am dus, m-am așezat acolo şi am privit afară. Atunci El a spus:Eiți-au întins o capcană. Te vor ruga să vorbești în fața „Societății predicatorilor din Chicago,” dar ți-au întins o capcană în legătură cu învățătura ta asupra Cuvântului Meu. Ei vor trebui să schimbe sala; nu o vor primi, ci vor avea o sală care arată așa şi așa.”

Eu m-am văzut într-un colț. M-am uitat înapoi şi am văzut toți oamenii aceia, toți predicatorii în felul cum erau așezați. Îi vedeam pe toți.

„Oh,” mă gândeam, „dacă vor să facă aceasta, ar fi mai bine dacă nu m-aş duce acolo, Doamne. Eunu vreau să-i jignesc sau să fac ceva rău.” Dar El a zis: „Du-te, pentru că Eu voi fi cu tine!” Şi a făcut-o, așa este!  Aici sunt martori care au fost acolo și știu că acesta este adevărul. Păi, voi aveți și benzile. Deci, iată-vă acolo!

Acum, aici este taina Lui. Când mi-a fost descoperit azi dimineață, înainte de răsăritul zorilor, m-am adâncit imediat în Scripturi și am început să mă uit, să cercetez. Și aceasta era acolo. Trei dintre ele au fost descoperite desăvârșit şi supranatural. Da, este taina calului negru, conform cu ceea ce mi-a fost descoperit.

El a început să călărească în timpul epocii întunecoase. Aceasta este ceea ce reprezintă calul negru, epoca întunecoasă, deoarece pentru adevărații credincioși care au mai rămas, era miezul nopții. Observați ce a zis El în epoca aceasta întunecoasă: „Tu ai puțină putere.” Pentru ei, pentru credincioșii adevărați, era miezul nopții. Practic, pentru Biserica adevărată dispăruse orice speranță, deoarece tipul acesta controla și biserica şi statul. Ce urmau să facă ei? Catolicismul preluase biserica şi statul, şi toți cei care nu erau de acord cu catolicismul au fost uciși. Acela este motivul pentru care el era pe un cal întunecos.  Şi dacă observați ce lucrări întunecoase a făcut, atunci va fi clar. Dacă cunoașteți istoria, urmăriți-o și veți… Păi, nici nu trebuie s-o cunoașteți ca să știți aceasta. Vedeți, toată speranța era pierdută. Acesta este calul lui negru. Mai întâi, el a călărit înăuntru pe calul lui alb, prefăcut.

 Apoi i s-a dat putere, a luat pacea și a măcelărit milioane. Aceasta a fost intenția lui când a călărit mai departe, și încă o face şi acum. Vedeți?

Aici el apare numai pe calul negru. Epoca întunecoasă a fost timpul acela. Nu mult după ce biserica a primit putere, a înăbușit orice altceva; şi a continuat așa sute de ani, aceasta fiind, după cum știe fiecare cititor, epoca întunecoasă. Câți știu aceasta? („Amin”). Acesta este calul negru, el reprezintă epoca întunecoasă. Toate speranțele erau duse, totul părea întunecat pentru micuții credincioși. Din cauza aceasta este reprezentat de un cal negru.

Vedeți, el ține în mână o cumpănă şi strigă: „O măsură de grâu pentru un leu. Trei măsuri de orz pentru un leu! Dar să nu vatămi untdelemnul şi vinul!” Vedeți, grâul şi orzul sunt două baze naturale pentru viață. Din ele se face pâine şi altele. Dar vedeți, el încasa bani pentru aceasta. Aceasta înseamnă că supușii lui plăteau pentru speranța vieții pe care le-­o dădea, şi din timpul acela a început să-i facă să plătească pentru rugăciuni. Ei o fac şi acum la sărbătorile lor.

Ce a făcut el? El a luat bogățiile lumii şi a cântărit cu cumpăna „o măsură de grâu pentru un leu şi trei măsuri de orz pentru un leu.” Călărețul de pe calul negru golea supușii lui de bani, iar Biblia spune că el deține bogăția lumii. Așa cum am spus aseară despre Rusia şi despre celelalte, ei iau toți banii şi fură de la oameni tot ce au. Astfel, iată-vă acolo!

Acum vedeți de unde vin banii pe care îi are biserica? Să nu aveți nimic a face cu aceasta! Ei vor să construiască o organizație, ceva mare, în valoare de milioane de dolari. Nu vedeți cine este mama acesteia?

Îți mulțumesc, Doamne! Oh, Doamne!  Eu sunt atât de bucuros! Da, domnule. În ordine. Acesta este harul Lui. Aceasta-i tot. În ordine.

Acesta era miezul nopții. Înțelegeți acum? („Amin”). Acest călăreț cerea bani pentru viață; aceasta înseamnă grâul şi orzul firește. Aceasta nu avea o însemnătate duhovnicească; era pâine de grâu şi pâine de orz. El cerea bani pentru viața care le-o dădea supușilor săi: îi punea pe oameni să plătească pentru rugăciunea preoților, ca să-i scoată din purgatoriu. Încasând bani! Eu iau aceasta chiar din istorie. El cerea bani pentru novene; cred că fiecare știe aceasta. Cred că novena este ceva ce trebuie să faci, un fel de pocăință. Fiecare trebuia să plătească pentru aceasta. Astfel, aducea bogăția lumii în biserică, şi el încă mai călărește. Oh, el călărește sigur! Da, domnule. Încă mai călărește!

Observați. Aici este partea bună. Ascultați: „Dar să nu vatămi untdelemnul şi vinul!”

„A mai rămas numai un pic din El și nu ai voie să te atingi de El!”

Untdelemnul simbolizează Duhul Sfânt. Dacă vreți, vă voi da câteva versete. Un text din Levitic 8.12, unde Aa­ron trebuia să fie uns cu untdelemn înainte de a merge înăuntru; şi Zaharia 4.2 unde untdelemnul curgea prin țevi şi El a zis: „Acesta este Duhul Meu”. Un alt text este Matei 25.3. Acolo erau fecioarele neînțelepte care nu aveau Ulei, nu aveau Duhul. În Matei 25.4, fecioarele înțelepte aveau Ulei în candele, ele erau umplute cu Duhul. Duhul! Uleiul simbolizează Duhul. O, glorie! (Fratele Branham bate din palme). Ați înțeles? („Amin”). În ordine. Uleiul simbolizează Duhul, iar vinul simbolizează stimularea descoperirii. O, aș putea alerga prin toată sala. Mă mir că nu am trezit vecinii când mi-a descoperit Domnul aceasta. Vedeți, stimularea descoperirii!

Uleiul şi vinul sunt întotdeauna împreună în Biblie. Eu mi-am luat Concordanța și am căutat, şi de fiecare dată uleiul şi vinul merg împreună ca un șirag. Vedeți?

Când Adevărul unui Cuvânt promis al lui Dumnezeu este descoperit sfinților Săi umpluți cu untdelemn, ei sunt însuflețiți. Vinul este un stimulent. Glorie! Eu simt aceasta chiar acum! Însuflețit pentru bucurie şi jubilare. Vedeți? Când se întâmplă aceasta, El are asupra lor același efect pe care îl are vinul asupra unui om firesc, deoarece, când este dată descoperirea despre un Adevăr al lui Dumnezeu, pentru adevăratul credincios umplut cu Untdelemn, stimulentul devine atât de puternic încât îl face să se comporte anormal. Corect! Glorie! Vedeți, aceasta este ceea ce se întâmplă acum cu voi. Efectul vă face să vă comportați ciudat.

Dacă vreți un text biblic, citiți Fapte 2. Acolo s-a întâmplat. Ei aveau făgăduința care le fusese dată. Când a fost revărsată întreaga făgăduință a Duhului Sfânt peste ei, a fost dovedită conform Scripturii.

Ce ar fi fost dacă ei ar fi spus: „Așteptați! El a spus să așteptăm aici sus pentru slujba noastră.” Dacă după opt zile Marcu i-ar fi spus lui Matei: „Cred că L-am primit deja, fraților. Nu credeți la fel? Noi Îl avem deja. De ce mai așteptăm slujba noastră? Ar trebui să mergem afară şi să predicăm. El ne­-a spus să venim aici sus şi să așteptăm, și așteptăm deja de opt zile.” „Păi, să mai așteptăm o zi.”

A sosit a noua zi. Atunci a venit Marcu sau un altul, poate Ioan, şi a spus: „Cred că nu mai trebuie să așteptăm. Eu cred că L-am primit deja, voi, nu?”

Pot să-l văd pe Simon, care avea cheile, cum spune: „Așteptați o clipă, fraților! Scriptura spune ceva despre aceasta. El nu ne-a spus niciodată câte zile trebuie să așteptăm, ci ne-a a spus să așteptăm până când se împlinește profeția din Ioel, până când este confirmată profeția din Isaia.

Prin niște oameni cu buze bâlbâitoare şi cu vorbirea străină va vorbi poporului acestuia Domnul!” Aceasta este împrospătarea. Acesta este vinul care este turnat afară. Ce înseamnă vinul în Biblie? Împrospătare. Aceasta este împrospătarea care vine din Prezența Domnului! Vedeți? Aceasta trebuie să fie conform Scripturii.

Astfel, vinul reprezintă înviorarea descoperirii. Și când au văzut căzând Focul lui Dumnezeu, Doamne, aceasta a început să-i stimuleze, și au fost atât de înviorați, încât oamenii au crezut că sunt beți; dar ei erau stimulați de descoperire! Aceasta este! Descoperirea confirmată a lui Dumnezeu a făcut ca ei să înțeleagă totul şi s-au bucurat nespus de mult. Dumnezeu a făgăduit-o şi aici le-a fost descoperită şi confirmată! Amin! Acolo stătea un bărbat şi spunea: „Aceasta este ce a fost făgăduit,” şi era confirmat prin același semn pe care Îl avem și noi astăzi. Aceasta a fost înviorarea prin descoperire. Vedeți? Și ei L-au avut atunci.

De aceea, Petru putea să meargă afară şi să spună: „Bărbați din Iudeea, şi voi care locuiți în Ierusalim, ascultați cuvintele mele. Voi, doctori în teologie, ascultați cuvintele mele!”

Oh, ce minunat! Descoperit! Descoperit! După ce a fost descoperit, ei au fost atât de stimulați când au văzut această promisiune adeverită! Așa se întâmplă întotdeauna.

Când văd că Dumnezeu a făgăduit că va face un anumit lucru în această zi, când a făgăduit că va rupe Pecețile în această zi din urmă, şi voi nu cunoașteți bucuria și slava deși Îl văd descoperind aceasta. Eu am stat acolo și am privit aceasta împlinindu-se, și știu că El nu a spus niciodată nimic ce nu s-a întâmplat exact așa. Când văd promisiunea Lui pentru aceste zile din urmă, așa cum a făgăduit El că va face, în inima mea este o mare bucurie. Eu le văd confirmate şi împlinite desăvârșit. Când mă auziți spunând: „Mă simt religios”, aceasta este cauza. Stimularea este atât de mare, înviorarea prin descoperire, încât sunt gata să-mi ies din fire. În ordine.

Ei au devenit atât de înviorați prin descoperire, încât au adeverit făgăduința. Oh, Doamne! Când Dumnezeu le-a descoperit făgăduința Sa, a izbucnit bucuria stimulării şi oamenii au spus: „Ei sunt beți de vin nou.” El nu numai că a descoperit-o, ci El a şi a dovedit-o.

Aceasta este ceea ce am spus întotdeauna. „Un om poate să spună orice, da, el ar putea să fie apt să spună orice, dar Dumnezeu este Acela care adeverește acel lucru!

Biblia spune: „Dacă printre voi este unul care pretinde că este duhovnicesc sau profet, şi spune că se va întâmpla ceva şi nu va avea loc, nu se va întâmpla, să nu-i dați nicio atenție. Să nu vă fie teamă de el! Deloc! Să nu vă temeți de omul acela! Dar dacă spune ceva şi se împlinește; Acesta sunt Eu. Eu sunt în el. Aceasta dovedește că Eu sunt.”

Așa a fost şi micuța femeie samariteană. Când Scriptura spune că Mesia va face aceste lucruri şi El a făcut exact ce a spus Scriptura, ea a zis: „El este acolo! Veniți să vedeți un Om! Nu este aceasta ceea ce spune Scriptura că trebuie să se întâmple?” Vedeți, ea a fost înviorată de descoperire, când aceasta a fost confirmată. Este asta corect? (Adunarea spune: „Amin”).  

Ea a spus: „Știu că trebuie să vină Mesia care se numește Hristos. Când are să vină, El are să ne spună toate lucrurile.” Ea a văzut aceasta. Și El a zis: „Eu sunt Acela!”

Atunci a început înviorarea şi a fugit strigând în tot orașul. Și-a lăsat găleata, s-a dus jos şi le-a spus oamenilor: „Veniți să vedeți!”

Dacă ați cunoaște tradițiile răsăritene, ați ști că este greșit ca ea să facă aceasta. Da, domnule. Nimeni nu ar asculta o femeie ca aceea. Nu, domnule. Vedeți, ea era însemnată, iar dacă ar fi mers pe stradă și ar fi acționat în felul acesta, oamenii de pe stradă nu i-ar fi dat nicio atenție.

Dar, frate, ea avea Cuvântul Vieții! Ea era stimulată… Era cum ai încerca să stingi o casă în flăcări, într-o zi cu vânt. Oh, acolo era ceva care o vântura! Ea era gata, nu puteau s-o stingă. Acela era Focul lui Dumnezeu arzând. Da, domnule. Ea a zis: „Dacă nu credeți că este așa, haideți acolo unde se desfășoară adunarea, şi vă voi arăta.” Da. Aceasta este. Da, domnule.

Astfel, oamenii s-au dus acolo. El nu a mai repetat lucrarea încă odată, dar ei au știut că cu femeia aceea s-a întâmplat ceva. Ea era schimbată, și astfel L-au crezut. Ei au crezut în El, pentru că „credința vine în urma auzirii făgăduinței lui Dumnezeu, a Cuvântului lui Dumnezeu”, pentru că L-au văzut real. Acesta este o Sămânță, iar când este semănat, vine la Viață. Ea va aduce la suprafață ce spune. Dacă nu face aceasta, nu este Sămânța lui Dumnezeu sau semănătorul nu a știut cum s-o semene, nu a fost trimis de Dumnezeu să semene. Poate a semănat-o pe stâncă sau în altă parte. Dacă semănătorul adevărat seamănă Sămânța, atunci Dumnezeu poartă de grijă să cadă în locul potrivit. Oh, Doamne!

Ce spune Cuvântul în legătură cu călărețul negru? „Să nu vatămi untdelemnul şi vinul Meu! Să nu te atingi de Untdelemnul şi vinul Meu! Eu mai am un pic acolo şi un pic aici. Tu poți să mergi şi să împarți viața aceasta pe care o dai tu, este treaba ta. Tu vei plăti mai târziu pentru aceasta; dar vai de tine dacă te atingi de Untdelemnul şi vinul Meu; lasă-le în pace!” Oh, Doamne!

Cu alte cuvinte: „Să nu prinzi pe nimeni din turma Mea mică, ce este umplută cu Untdelemnul şi vinul Meu, cu Untdelemnul şi vinul Cuvântului curat, şi să nu-i ucizi, pentru că aceasta vrei să faci. Să nu faci aceasta! Să nu-i forțezi să spună: „Ave Maria,” sau ceva asemănător, sau să accepte dogmele tale. Să nu te atingi de ei. Ei știu unde merg, pentru că sunt unși cu Untdelemnul Meu. Și pentru că sunt unși cu Untdelemnul Meu, ei au vinul bucuriei, pentru că cunosc Cuvântul făgăduinței Mele: „Eu îi voi învia din nou.” Să nu le faci nimic! Să nu încerci să-i distrugi; depărtează-te de ei!”

El confirmă Cuvântul Său şi Îl aduce la împlinire. Ei știau că vor învia. Oh, cât iubesc aceasta! Ei vor învia din nou. Aici vine calul negru, călărind în epoca întunecoasă.

Acolo a mers calul alb şi ați văzut ce a făcut. Aici vine calul roșu şi noi vedem exact ce a făcut. Aici vine calul negru. Voi vedeți că tot timpul este același călăreț prin toate epocile.

Noi vedem că el a măsurat şi a încasat pentru aceasta: grâu natural, viață naturală, ca să trăiască.

Dar Duhul a fost simbolizat prin Untdelemn şi bucuria prin vin. Să nu vatămi Viața duhovnicească! Las-o în pace! Cu alte cuvinte: „Roma, să nu te atingi de Ea. Este a Mea, Îmi aparține Mie!”

Eu am aici un alt lucru pe care vreau să-l cunoașteți. Nu una din cele patru Făpturi a spus: „Să nu vatămi untdelemnul şi vinul Meu!” Ați observat aceasta? Cele patru făpturi au vorbi, dar… Lăsați-mă să vă citesc încă o dată un text. Se spune: „O măsură de grâu pentru un leu. Trei măsuri de orz pentru un leu! Dar să nu vatămi untdelemnul şi vinul!”

Acum priviți: „Şi în mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit un glas care zicea…”

Cine era Acesta? Mielul! Amin! Nu cele patru făpturi vii au spus aceasta, ci Mielul. De ce? El este pe cale să-Şi ia în primire proprietatea care Îi aparține. El a răscumpărat-o. Vedeți? Amin! „Să nu vatămi untdelemnul!” Mielul a fost Cel care a spus aceasta, nu cele patru făpturi vii. Oh, Doamne! Mielul, nu cele patru făpturi vii au vestit aceasta, Mielul Însuși.

Cele patru făpturi au spus: „Vino şi vezi”, şi el s-a dus şi a văzut.

Şi El a spus: „O măsură de grâu pentru un leu. Trei măsuri de orz pentru un leu.” Dar apoi a strigat Mielul: „Să nu vatămi untdelemnul şi vinul Meu!” Acesta este adevărul. Oh, Doamne! Ascultați! „Să nu Îi vatămi, băiete, sau într-o zi vei plăti pentru aceasta!” Oh, Doamne!

După înțelegerea şi cunoștința mea şi cu tot ce cred în inimă: aceasta este însemnătatea adevărată a celor trei Peceți. Vreau să-I mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta şi să spun că ceea ce mi-a dat El este descoperirea despre ele. Eu cred că noi trăim în ultimele zile.

Mâine seară vom vorbi despre același călăreț pe calul gălbui. Dumnezeu știe şi adevărul este că eu nu știu încă nimic despre aceasta.

Eu m-am uitat în notițele pe care le-am folosit acum câțiva ani ca să văd ce am spus atunci, deoarece mi-­am amintit că mai demult am vorbit despre aceasta. Înainte, cu mulți ani în urmă, am predicat despre Apocalipsa şi am luat pe toți patru călăreții de pe cai deodată.

Atunci am spus: „Calul alb era, fără îndoială, biserica timpurie. Am citit aceasta într-o cartea a adventiștilor. Apoi am spus: „Aceasta a fost biserica timpurie care a mers înainte biruind.”

Următorul a fost calul roșu, și am spus: „Acest cal înseamnă probabil că pe drum vor fi necazuri şi multe războaie sau ceva asemănător. Probabil vor veni multe războaie. Aceasta înseamnă.”

Apoi am zis: „Calul negru înseamnă că probabil va veni o vreme întunecoasă pe pământ, când toate stelele îşi vor pierde strălucirea, soarele se va duce jos şi luna nu va mai lumina. Probabil aceasta înseamnă.”

Mai departe am spus: „Calul galben înseamnă că vor veni multe boli”. Eu nu știam ce înseamnă, dar aceasta a fost interpretarea mea atunci, şi eu am prezentat-­o cât am putut de bine când am fost aici pe platformă.

Oh, ce am spus atunci? Observați! Nu suntem noi fericiți pentru acest ceas pe care-l trăim? („Amin”). Când văd aceste lucruri întâmplându-se, mă gândesc:

Națiunile se rup, Israelul se trezește,

Semnele pe care le-au prezis profeții.

Zilele neamurilor sunt numărate, cu chinuri împovărate;

Întoarceți-vă, o, risipiților, la ai voștri

Ziua răscumpărării este aproape,

Inimile oamenilor slăbesc de frică;

Fiți umpluți cu Duhul, Țineți lămpile curățite și clare,

Priviți sus, răscumpărarea voastră este aproape!

(Oh, Doamne!) Profeții falși mint,

Adevărul lui Dumnezeu îl neagă,

Că Isus, Hristosul, este Dumnezeul nostru;

Credeți voi aceasta? (Adunarea spune: „Amin”).

Dar noi vom umbla unde au călcat apostolii.

Căci ziua răscumpărării este aproape.

Inima oamenilor slăbește de frică;

Fiți umpluți cu Duhul. Aveți lămpile curățite și clare,

Priviți sus, răscumpărarea voastră este aproape!

Nu este minunat? („Amin”). Eu iubesc aceasta.

Răscumpărarea este aproape.

Și va fi Lumină în timpul serii,

Cărarea spre Slavă tu sigur o vei găsi;

În calea apei este Lumina astăzi;

Îngropat în scumpul Nume al lui Isus.

Tânăr și bătrân, pocăiți-vă de toate păcatele voastre,

Duhul Sfânt va intra sigur înăuntru;

Lumina serii a venit, Acesta este un fapt că Dumnezeu și Hristos sunt Unul. El este Cuvântul! Oh, Doamne! Minunat!

Când Mielul își va lua Mireasa Lui

Să fie întotdeauna lângă El,

Toată oștirea cerului va fi adunată;

Oh, aceasta va fi o priveliște glorioasă!

Toți sfinții în alb fără pată;

Cu Isus ei vor sărbătorii veșnic.

Oh, „Vino și prânzește!” Stăpânul cheamă:

„Vino și prânzește!”

Oh, tu poți sărbători la masa lui Isus tot timpul;

Cel care a hrănit gloate, a schimbat apa în vin,

Pe cel flămând cheamă acum: „Vino și prânzește!”

Oh, „Vino și prânzește!” Stăpânul cheamă,

„Vino și prânzește!” (Prânzește asupra Cuvântului!)

Tu poți sărbători la masa lui Isus tot timpul;

Cel care a hrănit gloata, a schimbat apa în vin,

    Pe cel flămând cheamă acum: „Vino și prânzește!”

Oh, doamne! Sunteți flămânzi? (Adunarea se bucură). „Ferice de cei care flămânzesc și însetează după neprihănire.”

Îl iubiți? („Amin”). Îl iubiți? Tonul la „Îl Iubesc.” Să ne ridicăm cu toți, să ne ridicăm mâinile în sus și să cântăm spre El.

Îl iubesc, Îl iubesc, Pentru că El m-a iubit întâi.

În ordine. Acum, toți împreună.

Îl iubesc, Îl iubesc,  Pentru că El m-a iubit întâi

Și a plătit salvarea mea pe lemnul Calvarului.

(Un frate vorbește în limbi.) Fiți respectuoși. Noi avem un tălmăcitor aici, pe fratele Higginbotham. Nu știu dacă este în seara aceasta aici sau nu, dar vrem să aflăm ce ne-a spus El. Așteptați un minut. Aici, aici… (O soră dă tălmăcirea).

Sigur, laudă Domnului! Credința mea este înălțată sus în Dumnezeu. Voi Îl iubiți în seara aceasta, din toată inima? („Amin”) Oh, lăudați-L și spuneți: „Mulțumesc, Doamne Isuse!” (Adunarea Îl laudă pe Dumnezeu).

 Doamne, Te lăudăm din toată inima noastră! Slavă lui Dumnezeu!

Dați-I laudă cu toți. Dumnezeu să fie cu voi! (Adunarea continuă să se bucure și să Îl laude pe Dumnezeu).

-Amin-

Lasă un răspuns