Meniu Închide

PECETEA A DOUA

Print Friendly, PDF & Email

CALUL ROŞU

Bună seara, prieteni. Să ne ridicăm cu toţii în picioare pentru rugăciune.

Tatăl nostru ceresc, în seara aceasta ne-am adunat din nou, în această adunare solemnă, în slujba Domnului. Tu ne-ai făgăduit că ori de câte ori ne vom aduna, fie chiar şi numai doi sau trei, în Numele Tău, vei fi în mijlocul nostru. Noi avem această asigurare pentru că ne-am adunat în Numele Tău.

Acum, Te rugăm, Tată, să vii în mijlocul nostru şi să ne rupi Pecetea a doua. Lucrul acesta este cum a spus poetul: este ca şi cum am privi dincolo de cortina timpului, Doamne, căci dorim să privim în trecut şi să vedem ce ne stă înainte. Îngăduie ca Mielul care a fost junghiat să vină în mijlocul nostru ca să rupă Pecetea şi să ne descopere lucrurile de care avem nevoie să le vedem.

Doamne, dacă în seara aceasta sunt în locul acesta unii care nu au intrat încă în această părtășie măreață, în jurul lui Hristos, Te rugăm să-i ajuți să ia această decizie veșnică, să fie umpluți cu Duhul lui Dumnezeu.

Tată, dacă este cineva bolnav, Te rog să îl vindeci. Aici sunt multe batiste şi eu îmi pun mâinile peste ele, în amintirea celor scrise în Biblie despre sfântul Pavel, căci ei au luat de pe trupul lui batiste și șorțuri, iar duhurile necurate i-au părăsit pe oameni și ei au fost vindecați.

Noi vedem apropiata Venire a Domnului; vedem că timpul se apropie, pentru că lucrurile acestea s-au întors în Biserică după o mie nouă sute de ani.

Acum Te rugăm, Tată, să ne dăruiești toate aceste lucruri pentru care Te­-am rugat! Întărește-l pe slujitorul Tău şi ajută-i pe toți slujitorii Tăi de pretutindeni, Doamne, mai ales pe noi, care suntem adunați în seara aceasta aici, ca să fim în stare să primim Cuvântul. Te rugăm în Numele lui Isus. Amin.

Sigur este bine că suntem în seara aceasta din nou în casa Domnului. Știu că mulți dintre voi stau în picioare și  îmi pare rău, dar abia că există altceva ce noi putem face. Noi am mărit biserica, iar acum intră încă trei sute sau patru sute de persoane. Dar la adunările speciale, ca aceasta, intră numai  puțin mai mulți oameni.

Eu am un timp minunat în rugăciune şi în cercetarea acestor Peceți! Sper şi sunt sigur că şi voi sunteți așa. („Amin”). Dacă vă simțiți şi voi ca mine, atunci sigur aveți un timp minunat.

După serviciu, vreau s-o chem pe-o prietenă de-a mea pentru că este ziua ei de naștere. Are doisprezece ani, și este fiica mea Sarah, iar poimâine va trebui să fac o altă chemare, deoarece va fi ziua de naștere a lui Becky.

În seara aceasta, vom vorbi despre Pecetea a doua! Pentru cele patru Peceți sunt patru călăreți pe cai. Astăzi s-a întâmplat din nou ceva! Eu mi-am luat notițele vechi pe baza cărora am vorbit mai demult și mă gândeam: „Păi, am făcut cât am putut de bine! Voi citi  puțin şi voi cerceta aceasta şi cealaltă.” Dar s-a întâmplat ceva și este cu totul diferit, mi s-a făcut cunoscut într-un alt fel. Apoi mi-am luat repede creionul şi am început să scriu cât am putut de repede, în timp ce El era prezent.

Oh, aceasta s-a întâmplat cam cu o jumătate de oră în urmă ! Acum câteva minute am vorbit ceva cu fratele Wood. Voi știți că sunt o mulțime de lucruri despre care nu poți vorbi. Dar tocmai s-a întâmplat ceva care m-a ajutat foarte mult.

Eu am undeva în clădire un prieten. Desigur, voi toți sunteți prietenii mei, dar vorbesc despre fratele Lee Vayle. El este un frate scump şi un adevărat student al Scripturii. Doctor Vayle este un baptist cu Duhul Sfânt. Eu nu spun aceasta din politețe, ci pentru că așa cred. Eu cred că el este unul dintre cei mai versați studenți pe care-i știu. El mi-a scris o notiță şi mi-a trimis-o prin Billy. Frate Vayle, în cazul în care ești aici, să știi că am citit-o acum șase luni.

El a spus: „Nu sunt sigur frate Bill, dar cred că Policarp a fost unul din ucenicii lui Ioan, şi cred că Irineu a fost un ucenic de-al lui Policarp” (Este corect). Irineu a spus: „Isus se va întoarce când vine înăuntru şi ultimul mădular al Trupului lui Hristos.”

Irineu a spus aceasta la aproximativ două sute de ani după moartea lui Hristos. El a spus: „Când va veni ultima epocă…” Aceasta a fost la Conciliul de la Niceea! Voi care ați studiat istoria biblică știți că este așa. El a văzut aceasta cu mulți ani în urmă şi a spus că atunci când va veni ultimul ales,   ales dinainte!  Oamenii cred că alegerea dinainte este ceva care a fost clocit recent aici. Doamne! Aceasta este una dintre cele mai vechi învățături pe care le avem: alegerea şi chemarea.

Deci, Irineu, un teolog în Scriptură, credea în predestinare, sau alegerea dinainte și a fost unul din îngerii epocii, așa cum credem noi. Desigur, toate acestea au fost taine. Ele sunt ascunse în aceste Peceți şi urmează să fie descoperite în ziua din urmă. S-a început cu Pavel, Irineu, Martin, și așa mai departe, până în timpul nostru.

Suntem încredințați în Domnul că El ne va binecuvânta eforturile în seara aceasta. Prima Pecete m-a bucurat foarte mult: Prima pecete, binecuvântările care au venit cu Ea peste mine.

 Eu nu vreau să vă rețin prea mult, dar după aceste adunări voi pleca din nou, şi astfel trebuie să avem un pic de răbdare!

Îl văd pe fratele Junior Jackson stând acolo, și cu câteva momente în urmă, l-am văzut și pe fratele Ruddell. Ei sunt din bisericile noastre surori și desigur, noi apreciem aceasta. Îl văd pe fratele Hooper din Utica, stând lângă perete. Noi apreciem buna cooperare a tuturor.

Noi vrem să continuăm în învățătura despre Peceți în același fel ca şi la epocile Bisericii! Câți își amintesc ce s-a întâmplat în ultima seară când am vorbit despre epocile Bisericii şi am desenat aici pe o tablă? El a venit jos, a mers în spate şi a desenat El Însuși într-o Lumină pe perete, direct înaintea noastră. Îngerul Domnului a stat aici în fața sutelor de oameni.

 El face şi acum ceva foarte supranatural, și noi așteptăm lucruri mărețe. Noi nu știm ce se va mai întâmpla, dar suntem într-o mare așteptare. Voi știți, noi așteptăm. Cât de măreț este Dumnezeu pentru noi, și cât de minunat! Noi Îl prețuim atât de mult!

Acum citim versetele 1 şi 2. Le voi citi pentru a avea o bază! Apoi vom citi versetele 3 şi 4 pentru Pecetea a doua, apoi versetele 5 şi 6 pentru Pecetea a treia şi versetele 7 şi 8 pentru Pecetea a patra. Două versete pentru fiecare cal. Vreau să observaţi acest călăreţ de pe cal! El se schimbă dintr-unul în altul, până va fi deschisă ultima Pecete.

 Dacă este în voia lui Dumnezeu, duminica următoare va fi deschisă acea măreață ultimă Pecete. Când s-a întâmplat aceasta, singurul lucru care a avut loc „în cer s-a făcut tăcere timp de o jumătate de ceas.” Dumnezeu să ne ajute!

Acum voi citi versetul 3:

„Când a rupt Mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând: ‚Vino şi vezi’.

 Şi s-a arătat un alt cal, un cal roşu. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se junghie unii pe alţii, şi i s-a dat o sabie mare”.

Este ceva tainic, căci Făptura i-a spus lui Ioan: „Vino şi vezi!”. Dar el nu a văzut ce era, ci a văzut doar un simbol. Făptura a zis: „Vino şi vezi!”, dar el a văzut un simbol, pentru ca Biserica să fie anunțată să fie atentă până în ultima epocă, fiindcă atunci va fi deschisă Pecetea.

Înţelege fiecare? Vedeţi, Peceţile vor fi deschise! Nu sunteţi bucuroşi că trăiţi în zilele acestea? („Amin”). Nu numai aceasta prieteni, ci amintiţi-vă de ultima duminică dimineaţă, când am văzut că întreaga lucrare se bazează pe simplitate. Simplu, în smerenie; se întâmplă în aşa fel încât oamenii trec pe lângă ea fără să ştie că se întâmplă.

 Noi aşteptăm venirea Domnului oricând. Eu am afirmat odată că Răpirea va avea loc în acelaşi fel:se va întâmpla şi nimeni nu va şti nimic despre aceasta. Mergeţi înapoi la Biblie şi vedeţi cum s-a întâmplat acolo.  Nimeni nu a știut nimic nici chiar despre un eveniment aşa măreț ca venirea Domnului Isus. Ei ziceau: „Un excentric, un oarecare.” Bisericile ziceau: „Doar un fanatic. El este într-adevăr nebun, este un om fără minte. Noi ştim că Tu eşti fără minte!” „Fără minte” înseamnă „nebun”. „Noi ştim că ai drac şi acesta Te-a smintit. Tu încerci să ne înveţi? Păi, eşti un bastard! Cum, Tu eşti născut în nelegiuire şi încerci să ne înveți pe noi, preoţi şi alţi oameni ai templului!?” De ce? Era o insultă pentru ei.

Când a venit Ioan, despre care s-a vorbit de la Isaia până la Maleahi, au trecut șapte sute doisprezece  ani de când a fost văzută venirea profetului, și fiecare îl aștepta în timpul lui, dar felul în care a venit, a fost neobservat. El a predicat, şi-a făcut slujba şi s-a dus în mărire.

 Nici măcar apostolii nu l-au recunoscut, pentru că L-au întrebat pe Isus: „Oare de ce zic cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie?”

Și El le-a spus: „Dar vă spun că Ilie a şi venit şi voi nu l-aţi cunoscut. El a făcut tot ce a spus Scriptura despre el că va face. Şi ei au făcut cu el ce au vrut”. Ei nu au putut să înțeleagă, şi El a zis: „Acesta a fost Ioan”.

Ei s-au trezit după ce El le-a arătat toate aceste lucruri şi semne care s-au întâmplat! El i-a chemat şi le-a spus: „Cine Mă poate învinui de vreun păcat, de necredință? Dacă Eu nu am făcut ce a spus Scriptura că voi face când voi veni pe pământ, arătați-Mi unde am păcătuit. Vedeți? Eu am să vă arăt cine sunteți şi dacă credeți sau nu.” Poate S-a întors înapoi şi a zis: „Voi trebuie să credeți în Mine când Mă voi întoarce”. Ei nu au făcut-o. Vedeți, ei au știut prea bine, să nu se lege de El cu privire la aceasta. Dar El a zis: „Cine Mă poate învinui de necredință? Nu am făcut doar ce este scris despre Mine?”

Chiar şi apostolii care mergeau cu El s-au poticnit (noi știm ce spune Scriptura). Dar la urmă, ei au zis: „Noi credem că nimeni nu trebuie să-Ti spună ceva, fiindcă Tu știi toate lucrurile.” Mi-ar fi plăcut să văd fața Lui. Poate El s-a uitat la ei şi a spus: „Acum, credeți? În sfârșit v-ați dat seama.” Poate a fost stabilit numai pentru timpul acela. Dumnezeu face corect fiecare lucru. Eu Îl iubesc pentru aceasta.

Acum să ne gândim la epoca noastră despre care începem să vorbim, altfel nu mai ajungem la Peceți.

Amintiți-vă că eu primesc multe cereri de rugăciuni pentru bolnavi. Eu mă rog tot timpul pentru fiecare cerere pe care o primesc, pentru batiste şi alte lucruri. Dacă putem să încheiem cu Pecețile duminică, dacă este în voia Domnului, atunci vom avea aici un serviciu de rugăciune de modă veche. Eu sunt destul de sigur că aceasta va fi o adunare ciudată de vindecare. Vedeți? Eu am o simțire. Nu este ciudat, dar unora li se pare așa.

Ce mare este harul lui Dumnezeu, să ne descopere tainele Lui în această zi! Noi toţi credem că trăim în ziua din urmă! Noi credem aceasta. Amintiți-vă că tainele vor fi descoperite în ziua din urmă. Cum descoperă El Cuvântul Lui, tainele Lui?  Ne spune Biblia. V-ar place să citiți unde spune El aceasta? Să vedem cum descoperă El tainele Lui. Vreau să citiți împreună cu mine Amos 3.6 şi 7:

„Sau sună cineva cu trâmbiţa într-o cetate, fără să se înspăimânte poporul? Sau se întâmplă o nenorocire într-o cetate, fără s-o fi făcut Domnul? Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi profeții.”

Nouă ne este profețit că în ultimele zile va veni un profet! După ce am privit în jur, îmi dau seama că aici sunt teologi și mi-ar plăcea să mă înțelegeți. Eu nu vreau ca voi să credeți că voi vorbi despre un oarecare cult al mantalei lui Ilie sau alte haine şi despre aceste lucruri din care avem destule. Dar voi ştiţi că toate aceste lucruri sunt o imitație a celor adevărate care urmează să vină, pentru a-i deruta pe oameni.

Ați știut că noi am avut conducători şi mesia falşi înainte de venirea lui Hristos? Învățătorul Gamaliel a spus în zilele acelea, când apostolii trebuiau să dea socoteală înaintea preoților: „Nu mai necăjiţi pe oamenii aceştia şi lăsaţi-i în pace! Dacă încercarea – sau lucrarea aceasta –  este de la oameni, se va nimici; dar dacă este de la Dumnezeu, n-o veţi putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu.” „Căci nu demult s-a ivit Teuda, care zicea că el este ceva, şi la care s-au alipit aproape patru sute de bărbați”. Noi am avut aceste lucruri. Ce era aceasta? Toate au premers Lucrul real, venirea Lui.

Vedeți, Satan îi ridică pe aceia! Priviți viclenia acestui tip despre care vorbim aici, Satan, pe care vrem să-l dezvăluim acum, să-l arătăm cu Scriptura ca să vedeți cine este el.

Aceasta trebuie să se întâmple; el nu a încercat până acum să intre şi să fie un comunist. Satan nu a încercat niciodată. El este un anticrist. El este atât de aproape de adevăr, încât „dacă ar fi cu putință i-ar înşela chiar şi pe cei aleşi…”  Și aceștia sunt cei care sunt ascunşi în Peceţi şi ale căror nume stau scrise în Carte înainte de întemeierea lumii.

El este un tip viclean. Când el vede această lucrare dinainte, va face tot posibilul să împiedice şi să încurce lucrurile înainte de apariția lor. Ați știut că în zilele din urmă se vor ridica hristoși mincinoși? Aceasta se va întâmpla după ce fratele acesta va aduce Mesajul acesta măreț. El va veni şi va fi uns cu Duhul lui Ilie. 

Ei îl vor confunda,  unii crezând că el este Mesia. Dar el va spune clar: „Nu!”, pentru că el trebuie să vină ca Ioan. În timpul lui Ioan Botezătorul, când el s-a ridicat să predice, ei i-au spus: „Nu ești Mesia? Nu ești tu Acela?”  El a răspuns: „Eu nu sunt vrednic să-I dezleg încălțămintea. Eu vă botez cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt.” Ioan a fost sigur că Mesia era deja pe pământ, așa că a zis: „El este în mijlocul vostru.” Dar el nu L-a cunoscut până când nu a venit semnul asupra Lui. Când a văzut Lumina sub forma unui porumbel strălucind asupra Lui, el a spus: „Acesta este El!” Dar Ioan a fost singurul care a văzut Aceasta. Vedeți, Ioan a fost singurul care a auzit Glasul! Restul mulțimii nu a auzit nimic.

Slujitorul adevărat al lui Dumnezeu va veni în ciuda tuturor imitațiilor care încurcă gândurile oamenilor; Satan face aceasta. Cei ce nu pot deosebi binele de rău, se vor poticni, dar cei aleși nu vor cădea. Biblia spune că el nu va fi în stare să-i înșele pe aleși. Chiar înaintea venirii lui Hristos vor veni hristoși mincinoși și vor pretinde că sunt Hristos. Așa spune Biblia! Aceşti oameni vor spune: „Iată, El este în pustie”. Să nu credeți! „Vedeți, El este prin odăi!” Să nu credeți!

„Căci aşa cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului’”. Da, El va apărea, și acesta va fi universal. Desigur, dacă aud că s-a întâmplat ceva, atunci ei vor… Amintiți-vă că aceasta se va întâmpla scurt timp după plecarea Acasă a Bisericii, după Răpire!

În toate timpurile vor fi imitații, şi noi nu vrem să fim trași în aceste lucruri. Nu, domnule.

Eu cred că atunci când vine persoana aceea (acela despre care s-a profețit că va veni; vă voi arăta pe baza Scripturii), acest bărbat trebuie să fie un profet. El va fi sigur, deoarece descoperirea lui Dumnezeu, Cuvântul Domnului vine la profeții Lui. Corect. Dumnezeu nu Se poate schimba. Dacă El ar avea un sistem mai bun, l-ar folosi, dar El a ales de la început cel mai bun sistem. El ar fi putut să aleagă soarele pentru predicarea Evangheliei; ar fi putut să aleagă luna sau vântul, dar El a ales omul! El nu a ales niciodată grupuri, ci persoane individuale.

EL nu a trimis niciodată doi profeți majori în același timp pe acest pământ. Vedeți, fiecare om este diferit; fiecare este format altfel. Dacă Dumnezeu găsește pe cineva aceasta este tot ce Îi trebuie să aibă în mâna Sa. El poate face ce vrea, dar trebuie să aibă pe cineva. În zilele lui, pe Noe, pe Ilie, pe Moise.

În timpul lui Moise s-au ridicat mulți, iar voi ştiţi ce au făcut şi ce au zis Datan şi Core: „Tu nu eşti singurul sfânt în adunarea noastră!”  Dar Dumnezeu a spus: „Ieşi din mijlocul lor şi voi deschide pământul să-i înghită!” Vedeți? Oamenii au început să se plângă, iar El a zis: „Eu voi pune totul deoparte!” Dar Moise a luat locul lui Hristos, punându-se el însuşi în spărtură şi a strigat: „Să nu faci aceasta, Doamne!” Desigur, după ce El l-a ales pe Moise să facă aceasta, nu a mai putut să treacă peste el, deoarece Moise a acționat în timpul acela ca Hristos. Acela era Hristos în Moise. Absolut.

Noi suntem atât de bucuroşi că Dumnezeu Se descoperă pentru noi! Eu cred că ziua cea mare începe să se ivească, se crapă de ziuă. Luminile încep să strălucească, iar păsările paradisului au început să cânte în inima sfinților. Ei ştiu că nu mai este mult. Ceva este pe cale să se întâmple.

Toată Scriptura este inspirată! Scriptura trebuie să fie Adevărul absolut. Nu există nici un drum pe lângă ea. Aceasta este cauza pentru care nu pot să mă înţeleg cu prietenii mei din biserica catolică. Eu nu cred că Biblia a fost scrisă numai de oameni, ci ea a fost inspirată de Duhul Sfânt. Dar observați cum s-a încercat să se adauge toate aceste lucruri micuțe! Voi ați observat că atunci când s-a scris Biblia, tot ce a fost adaos a fost aruncat afară, deoarece scrierile adevărate se potrivesc atât de bine, încât nu se găsește nici o contradicție între ele. Arătați-mi o bucată de literatură în care este un verset fără să se contrazică;  scrieți un verset sau două. Dar Biblia nu se contrazice nicăieri. Eu i-am auzit pe criticii bătrâni spunând că nu este așa, şi le-am făcut de mai mult timp propunerea să-mi arate unde este aşa. Este aşa numai pentru că mintea omenească este confuză. Dar Dumnezeu nu este confuz; El știe ce face. În ordine.

Dacă Dumnezeu ar judeca lumea printr-o biserică (cum spune biserica catolică), atunci care ar fi aceea? Priviţi la bisericile pe care le avem. Există peste nouă sute și ceva de organizaţii bisericeşti diferite şi fiecare învață altfel. Ce încurcătură! Înseamnă că fiecare ar putea să facă ce vrea şi totuşi să intre înăuntru. Dumnezeu trebuie să aibă o Unitate de măsură, iar aceasta este Cuvântul Lui.

Odată când am vorbit cu un preot (să nu o aruncăm la catolici, pentru că şi protestanții sunt la fel de răi) și el a spus: „Domnule Branham, Dumnezeu este în biserica Lui!”

Eu am spus: „Domnule, Dumnezeu este în Cuvântul Lui, şi El este Cuvântul.” Da, domnule. După aceea el a zis: „Biserica este infailibilă.”

 „El nu spune așa ceva, ci a spus că Cuvântul este infailibil”, am răspuns eu.

 „Şi noi am învățat odată botezul în felul acesta și așa mai departe!” „Când?”, am întrebat eu. „În urmă, în zilele timpurii.”

„Vrei să spui că aceasta a fost biserica catolică?” „Da”, a răspuns el.

 „Atunci eu sunt un catolic de modă veche, deoarece cred în felul acesta învechit. Voi, oamenilor, ați încurcat toate lucrurile. În plus, din tot ce învăţaţi, nu se găseşte aproape nimic în Biblie: mijlocirea prin femei şi morţi, şi toate aceste lucruri, și oh, Doamne, să nu mănânci carne şi multe altele!” Eu am spus: „Arată-mi aceasta în Scriptură”.

„Eu nu trebuie să fac aceasta. Dacă biserica spune aşa, atunci aşa este. Nu contează ce se spune, aceasta este biserica.”

 „Biblia spune că dacă cineva va adăuga sau va scoate ceva din cuvintele din Scriptură, Dumnezeu îi va scoate partea lui din Cartea Vieţii.” Așa spune Cuvântul, şi eu cred Cuvântul!

Gândiţi-vă că noi atingem numai vârfurile acestei taine. Ah, când intru în camera mea şi vine Ungerea peste mine, dacă aş putea să scriu tot ce se întâmplă, aş avea nevoie de trei luni pentru o Pecete. Dar eu ating numai vârfurile şi redau numai ce pot suporta oamenii, ca să nu-i rănesc: dar dacă ar putea să creadă, atunci totul ar fi bine condimentat. Voi ştiţi ce vreau să spun.

 Observați: Amos a spus că „Dumnezeu nu face nimic, fără să-şi descopere taina Sa robilor Săi profeții.” Apoi noi vedem ce face El; El este pe cale să facă ceva, ceea ce descoperă acum. Eu cred că Dumnezeu Se pregătește să intre în scenă, în judecată. El se pregătește să facă ceva, iar aceasta mărturisește cu siguranță, că noi suntem în zilele din urmă, suntem la sfârșitul epocii, Epoca Bisericii Laodicea, pentru că aceste lucruri urmau să fie descoperite numai în ultimele zile.

Gândiţi-vă la aceasta! Lăsaţi să încercăm să absorbim ceea ce credem că ar vrea Duhul Sfânt să știm.

Amintiți-vă că „Dumnezeu nu poate face nimic, fără să-Și descopere mai întâi taina robilor Săi, profeții.” Înainte de a face ceva, El descoperă, iar dacă descoperă, este pe cale să se întâmple ceva. Vedeți, este deja descoperit.

Toate aceste lucruri despre care vorbim acum, trebuiau să fie descoperite în zilele din urmă: chiar înaintea ultimei Trâmbițe, la sfârșitul Mesajului pentru ultima epocă a bisericii. Este adevărat. Dacă vreţi să citiţi, puteți deschide la Apocalipsa 10.1-7. Eu m-am referit de două sau trei ori la acest text:

„…ci că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, taina lui Dumnezeu va fi descoperită și terminată.” Mai rămâne un singur lucru: Când va fi deschisă această Carte pecetluită cu șapte peceți, întreaga taină a lui Dumnezeu…

Noi am sondat la Aceasta de-a lungul anilor, dar conform Scripturii, nu a existat nici o cale s-o putem înțelege până în ultima zi, pentru că a fost ascunsă. Noi am văzut simbolul prin care a fost simbolizată, dar nu putea să fie descoperită corect până în zilele din urmă. Vedeți? Deci, noi trebuie să fim acolo, la sfârșitul timpului.

Amintiți-vă şi nu uitați că „El nu face nimic înainte de a descoperi.” Nu uitați că El o face atât de simplu încât „cei înțelepți și pricepuți o pierd!” Dacă vreți să vă notați, aceasta scrie în Matei 11.25-26. Amintiți-vă că lumea şi-a dorit înțelepciune în locul Cuvântului, când s-a înfăptuit primul păcat. Să nu uitați aceasta! Oh, cât de mulțumitori ar trebui să fim gândindu-ne la aceasta!

Priviți doar la lucrurile care se întâmplă! Priviți la lucrurile pe care ni le-a spus El! Priviți această capelă, oamenilor care ați crescut împreună cu noi! Eu vreau să înregistrați aceasta pe bandă, deși le-o spun oamenilor de aici din tabernacol: Eu vă provoc pe fiecare din voi, în Numele Domnului Isus, să puneți degetul pe unul din sutele de lucruri care v-au fost spuse înainte de a se întâmpla și să spuneți dacă nu s-au împlinit. Spuneți-mi dacă aici, pe platformă sau altundeva, a spus El ceva care nu fost desăvârșit și nu s-a împlinit exact. Cum ar putea spune o minte omenească așa ceva? Cu siguranță, nu poate!

Când El a apărut acolo jos la râu, acum treizeci și trei de ani, în iunie, în forma unei Lumini, ­voi cei bătrâni, vă aduceţi aminte că v-am povestit de când eram un băiat, despre acel Glas şi despre Lumina aceea, dar oamenii au crezut că nu sunt întreg la minte. Desigur, poate aş fi reacționat şi eu așa, dacă mi-ar fi povestit altcineva. Dar acum nu vă mai mirați, şi această biserică nu se mai miră din anul 1933, din ziua când am botezat sute de oameni, jos la râu.

Îmi amintesc că fiul familiei Marra mi-a spus: „Billy, tu mergi să-i scufunzi pe oamenii aceștia?” Micul Jim Marra de acolo de jos, eu cred că este mort acum. Cred că a fost omorât afară, împușcat de o femeie. Dar el m-a întrebat: „Mergi acolo ca să-i scufunzi pe acești oameni?”  Eu am răspuns: „Nu, domnule, eu mă duc să-i botez în Numele nostru Isus.”

Şi o femeie care mergea împreună cu grupul, i-a spus alteia, a făcut o remarcă şi a spus: „Eu nu am nimic împotrivă să mă las scufundată. Este în ordine, nu-mi pasă.”

Eu am răspuns: „Du-te înapoi şi pocăiește-te! Tu nu ești pregătită să fii botezată în Numele lui Isus Hristos.” Vedeți?

Aceasta nu este ceva cu care te joci, ci este Evanghelia lui Hristos, descoperită printr-o însărcinare, Cuvântul. Voi spuneți: „Nonsens! şi prostie!” Aceasta s-ar fi putut pune şi într-o altă legătură, dar amintiți-vă, este făgăduit în Cuvânt că se va întâmpla exact așa cum se întâmplă. Iat-o aici.

În ziua aceea când am stat la râu, a venit Îngerul Domnului, despre care v-am povestit că arăta ca o stea care a venit aproape, şi v-am spus cum arăta Lumina de smarald. Ea a venit direct la râu, unde botezam. Când oamenii de afaceri din oraș au întrebat ce înseamnă aceasta, le-am zis: „Aceasta nu s-a întâmplat pentru mine, ci pentru voi. Eu cred. Vedeți? Aceasta a fost pentru binele vostru; Dumnezeu a făcut aceasta ca să știți că v-am spus Adevărul.” Când eram mai tânăr, cam în vârstă de douăzeci de ani, ei nu au vrut să creadă, pentru că era prea mult pentru un tânăr!

Fratele Robertson, unul din administratorii noștri, pe care l-am văzut acum câteva minute, mi-a povestit acum câteva zile că a fost în Houston când s-a făcut fotografia pe care o vedeți. Acum câteva seri, eu am fost tras în dezbatere și am spus ceva despre aceasta. Fratele Roy şi încă cineva au fost singurii din grup care aveau un aparat de înregistrare (Acesta era unul din aparatele acelea demodate cu sârmă).

Fratele Roy a fost un veteran; picioarele lui au fost împușcate și ei l-au pus afară ca mort. El a fost ofițer în armată, iar germanii au lovit tancul în care se afla el şi l-au rupt în bucăți. Ei l-au așezat deoparte pentru că au crezut ca este mort, apoi au spus că nu va mai merge niciodată, pentru că ambele picioarele i-au fost rănite grav, nervii și celelalte. Doamne, el poate să umble mai bine ca mine!

Dar ce a fost aceasta? El a văzut ceva şi s-a dus la Houston. El avea aparatul cu sârme şi a înregistrat, iar după încheierea adunărilor, cred că putem să ascultăm. Cu aparatul acela vechi, el a înregistrat adunările din Houston.

Soția lui a fost bolnavă și a vrut să vină în rândul de rugăciune. Ei nu m-­au cunoscut atunci, şi eu nu o văzusem în viața mea. În ziua aceea ea stătea la fereastră şi privea tristă afară. Își dorea un număr de rugăciune ca să ajungă în rândul de rugăciune.  Și s-a întâmplat că ea a venit în seara aceea sau în seara următoarea în rândul de rugăciune. Cred că a fost în seara aceea. Ea a venit în rândul de rugăciune şi, pe când stătea pe platformă, Duhul Sfânt i-a spus: „Tu nu ești de aici, ci vii dintr-un oraș numit New Albany. „Tu ai stat astăzi la o fereastră și ai privit afară, îngrijorată pentru un număr de rugăciune.” Este acolo pe bandă, cu ani în urmă.

La începutul adunării, când a fost prezent Duhul Sfânt… acesta a fost începutul adunărilor, unde erau prezenți circa trei mii de oameni; mai târziu am avut opt mii și apoi cam la treizeci de mii.

În primele adunări în care am vorbit, am spus: „Nu știu de ce spun aceasta (este pe bandă), dar acesta va fi unul din punctele culminante din slujba mea. În timpul acestor adunări se va întâmpla ceva mai mare decât tot ce a văzut cineva vreodată.”

După aproximativ opt, nouă sau zece seri, când a coborât îngerul Domnului în prezența a aproximativ treizeci de mii de oameni, s-a făcut fotografia pe care o avem astăzi aici. Ea a fost protejată de dreptul de autor în Washington D.C. ca singura Ființă supranaturală care a fost fotografiată vreodată pe pământ.

Voi ştiţi că eu am spus de mai multe ori sub Duhul deosebirii: „O persoană este umbrită de moarte; acolo aste masca neagră a unei umbre. Ea este pe cale să moară”.

Când mă aflam în Southern Pines la ultima adunare era o femeie şi Ceva i-a zis: „Fă repede o fotografie”, în timp ce eu vorbeam cu femeia asupra căreia era masca întunecată, şi pe fotografie se poate vedea aceasta. După ce Duhul Sfânt a spus că este vindecată, ea a făcut încă o fotografie şi umbra dispăruse. S-a spus: „Tu te vei vindeca, Domnul te-a vindecat. Cancerul a dispărut”. Ea era acolo și ea a fost vindecată. Vedeți? Iată-vă acolo. Aceasta înseamnă numai că Dumnezeu știe în care timp din zi este aceasta. Noi nu știm, ci trebuie doar să ne supunem Lui.

Noi am putea să continuăm cu aceste relatări, dar să mergem înapoi la Pecete pentru ca să putem face legătura între aceste lucruri. Să ne întoarcem pentru un moment la Prima Pecete…!

Prin ruperea primei Peceți, am văzut că Satan a avut un supraom religios. Ați observat călărețul de pe calul alb despre care s-a crezut că este Biserica timpurie mergând înainte? Așa s-a învățat de-a lungul anilor, dar nu putea să fie așa. Așteptați până când îi luăm pe toți legați împreună și atunci priviți unde este aceasta. Deocamdată, eu nu știu ce urmează să fie ceilalți, dar știu că trebuie să vină înăuntru perfect, deoarece acesta este Adevărul. Acesta este Adevărul. Aceasta a fost domnia bisericii din Roma!

Cei care spun că iudeii sunt Anticristul, au greșit ținta cu un milion de mile. Să nu credeți că iudeii sunt Anticristul. Ochii lor au fost orbiți cu scopul ca noi să primim trecere şi să primim o vreme de pocăință,  dar Anticristul nu este iudeu. Cu siguranță. Acesta este  un imitator al Adevărului. „Anti” înseamnă „împotrivă.” Acest mare supraom, oh, a devenit un om mare şi în final  s-a urcat pe tron. După ce s­-a așezat pe tron, a fost încoronat. După aceea el a fost onorat în locul lui Dumnezeu.

Vedeți, înainte de a se întâmpla aceasta! Eu vreau să vă întreb ceva: Cine a fost acela? Cine a fost omul despre care a vorbit Pavel în 2 Tesaloniceni 2.3, și a spus că va veni? Cum a putut acest bărbat să vadă înainte cu câteva epoci? El era profetul lui Dumnezeu! Desigur!

De ce este scris în Scriptură că Duhul a spus clar că ei se vor lepăda de credință în vremurile din urmă şi se vor alipi de duhurile înșelătoare?… (1 Timotei 4.1) voi ştiţi ce înseamnă „a înșela, a seduce.” Este un duh înșelător în biserică. Acela este clericul. „Înșelând.” Un duh înșelător, prin lucrarea demonilor, prin fățărnicie în biserică.

„Încăpățânați, îngâmfați”, înțelepți, deștepți, inteligenți, „având o formă de evlavie.” Ei spun: „Noi suntem creștini, noi ar trebui să mergem la biserică.” „Ei au o formă de evlavie, dar tăgăduiesc descoperirile, puterea şi lucrarea Duhului; îndepărtează-te de așa ceva!” Vedeți? Mai departe el spune: „Sunt unii care se vâră prin case şi momesc femeile ușuratice.” Acestea nu sunt femei care au Duhul Sfânt. „femei îngreunate de păcate şi frământate de tot felul de pofte.” – tot felul de pofte – ele vor fi pretutindeni şi participă la tot felul de cluburi, trăiesc cum vor şi totuşi merg la biserică.

„Felurite pofte.” Lor le place să intre în orice lucru micuț și în tot felul de societăți, trăiesc cum vor, apoi spun: „Noi suntem la fel de bune ca şi celelalte.” Dansuri, chefuri, își taie părul, vopsele, se îmbracă cu orice vor ele și totuși: „Noi suntem penticostale. Noi suntem la fel de bune ca oricare.” Oh! Propriile voastre lucrări vă identifică. Observați.

Observați că el a spus: „Oameni cu mintea stricată în ce privește Adevărul.” Ce este adevărul? Cuvântul, care este Hristos.

„Oh, tu ești un prigonitor al femeilor! Tu ești un urâtor al femeilor. Tu faci aceasta și aceea!” Nu, domnule, nu este adevărat! Este fals! Eu nu urăsc femeile. Nu, ele sunt surorile mele, dacă sunt surori. Dar un lucru este sigur: dragostea corectează. Dacă nu este corectivă, nu este dragoste. Dacă este dragoste, atunci este dragoste phileo (omenească) şi nu dragoste agape (dumnezeiască). Lăsați-mă să vă spun ceva! Voi puteți avea puțină dragoste phileo pentru o femeie frumoasă, dar dragostea agape este cu totul altceva. Aceasta este dragostea care îndreaptă lucrurile şi se întâlnește cu Dumnezeu acolo unde putem trăi veșnic. Eu sper că înțelegeți. În ordine.

Amintiți-vă că el a spus: „După cum Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa oamenii aceștia se împotrivesc adevărului… Dar nu vor mai înainta; căci nebunia lor va fi arătată tuturor”. (2 Timotei 3.8).

 De ce? Moise a fost însărcinat să facă ceva care părea imposibil de înfăptuit, dar el s-a dus acolo joc cât se poate de sincer. Și Dumnezeu i-a spus să ia toiagul şi să-l arunce jos, căci se va transforma într-un șarpe. El a făcut aceasta ca să-i arate ce se va întâmpla. El a stat înaintea lui Faraon așa cum l-a însărcinat Dumnezeu, a aruncat toiagul pe pământ, și el   s-a transformat într-un șarpe. Fără îndoială, Faraon a spus: „Este o truc ieftin de magician!” Apoi s-a dus, i-a luat pe Iane şi Iambre şi a spus: „Și noi putem face aceste lucruri.” Ei și-au aruncat toiegele pe pământ și ele au devenit șerpi. Ce putea să facă Moise?  Ce era aceasta? Aceasta arăta că Diavolul este un imitator al fiecărui lucru adevărat care vine de la Dumnezeu.El imită ca să-i ducă pe oameni jos de pe linie.

Ce a făcut Moise? A spus: „Cred că am făcut o greșeală, poate este mai bine merg înapoi?” A stat liniștit, pentru că și-a îndeplinit însărcinarea la literă. Şi după cum știți, șarpele lui Moise i-a înghițit pe ceilalți. V-aţi gândit vreodată ce s-a întâmplat cu ceilalţi şerpi? Unde au rămas? Moise a luat toiagul şi a plecat pentru a face minuni cu el. Ceilalți șerpi erau în  interiorul toiagului lui. Este minunat, nu-i așa?

Anticristul vine în lumină treptat. Eu vreau să fiţi atenți.

Acum, către prietenii mei catolici, stați vă rog un moment liniştiţi, pentru că imediat vom vedea unde sunt protestanții; unde suntem noi toți.

Observați, prima biserică. Când biserica catolică spune că ei au fost biserica originală, este corect, ei au fost. Ei au început la Cincizecime.  Acolo a început biserica catolică. Mie nu mi-a venit să cred aceasta până când am citit istoria și am aflat că este adevărat. Ei au început la Cincizecime, dar au început să devieze, și voi vedeți unde sunt acum.

Dacă penticostalii deviază cu viteza pe care o au acum, nu au nevoie de două mii de ani; într-o sută de ani ei vor fi mult mai departe decât este biserica catolică. Acesta este adevărul.

Dar priviți cum apare acest călăreț pe calul alb. Noi punem aici doar temelia până când atingem Pecetea. Observați călărețul de pe calul alb! Când a apărut, el s-a prezentat în trei etape. Diavolul, așa cum am demonstrat seara trecută, este într-o trinitate ca și Dumnezeu într-o descoperire triplă, dar tot timpul este același Diavol în trei stagii. Observați stagiile lui. În primul stagiu, el a venit înăuntru…

La început, s-a pogorât Duhul Sfânt și oamenii au avut totul în comun. Duhul lui Dumnezeu era peste ei, iar apostolii mergeau din casă în casă, frângeau pâinea cu oamenii, şi acolo se înfăptuiau semne mari şi minuni. Apoi, Satan a prilejuit nemulțumiri între ei. Chiar şi săracii şi sclavii din țară au primit Duhul Sfânt; ei mergeau în diferite locuri şi mărturiseau. Ei au mărturisit la stăpânii lor. 

După un anumit timp au venit în mijlocul lor ofițeri din armată şi diferiți oameni renumiți. Ei au văzut curajul, semnele şi minunile pe care le făceau acești oameni, şi au devenit creștini. Dar vedeți voi, după ce au primit creștinismul şi s-au dus în locurile unde erau adunările, într-un hol vechi şi murdar,  unde ei băteau din palme, jubilau, vorbeau în limbi şi primeau mesaje, ei nu puteau lua în lumea afacerilor! Ei nu puteau să creadă  în felul acela. Sigur că nu! De aceea au trebuit să împodobească aceasta. Astfel, au început să gândească: „Noi vom face ceva puțin diferit.”

Isus le-a spus chiar în prima epocă, Apocalipsa 2: „Am ceva împotriva voastră din pricina nicolaiților.” „Nico” înseamnă „a birui laicii.” Cu alte cuvinte, în loc să fie toți una, ei au vrut să ridice un om sfânt deasupra lor. Ei au vrut să  modeleze aceasta după modelul păgân din care își trăgeau obârșia, şi pe urmă au făcut așa.

Acum observați: mai întâi, nicolaismul. Nicolaismul este numit în Biblie „anticrist,” pentru că vorbeau împotriva învățăturii originale a lui Hristos şi a apostolilor.

Eu nu vreau să spun numele acestui bărbat. El este un om mare. Eu am fost acum câțiva ani în una din adunările lui, şi el știa că sunt acolo, pentru că eu am dat mâna cu el. El a spus: „Voi știți că noi avem pe unii care se numesc penticostali. Ei se bazează pe Faptele Apostolilor. Vedeți, Faptele Apostolilor au fost numai o schelă pentru Biserică”.

Vă puteți închipui ca un om care a studiat Biblia, un bărbat care a studiat Biblia, să facă o asemenea remarcă? Nu sună a fi de la Duhul Sfânt, deoarece fiecare om cu un pic de minte știe că Faptele Apostolilor nu au fost de fapt faptele lor. Au fost faptele Duhului Sfânt prin apostoli. Nu știți cum am modelat aceasta în Epocile bisericii?  Făpturile care stau acolo şi păzesc Chivotul; Matei, Marcu, Luca şi Ioan, au grijă de El! Şi înăuntru este rezultatul scrierilor lui Matei, Marcu, Luca şi Ioan.

Aceasta este ceea ce produce pomul, prima lui ramură, este ceea ce s-a întâmplat. Dacă acel pom produce vreodată o altă mlădiță, ei vor scrie o altă Carte a Faptelor. Astfel, voi vedeți că trebuie să fie aceeași Viață în aceeași lucrare.

Astăzi, când privim peste bisericile noastre denominaționale, metodiști, baptiști, prezbiterieni, luterani, așa-zisa Biserică a lui Hristos și penticostalii, unde îi găsim? Voi nu îi găsiți! Eu admit că penticostalii sunt cei mai aproape de Adevăr, pentru că ei sunt aici sus, în epoca Laodicea. Ei au avut Adevărul, dar L-au respins. Ei au devenit căldicei, iar Dumnezeu i-a vărsat din gura Lui. Este exact conform Cuvântului.

Voi nu puteți face Scripturile să mintă. Vedeți? Ele vor fi adevărate întotdeauna. Să nu încercați să introduceți propriile voastre gânduri în Scriptură, ci aliniați-vă pe voi înșivă cu Scripturile! Atunci alergați cu Dumnezeu. Nu contează cât de mult trebuie să tăiați sau să puneți deoparte, aliniați-vă cu El. Vedeți?

Priviți ce s-a întâmplat când s-a pogorât prima dată Duhul Sfânt! Păi, dacă Dumnezeu a acționat în felul acela prima dată, El trebuie să acționeze și a doua oară la fel.  El trebuie să procedeze așa de fiecare dată, sau a procedat greșit prima dată. Vedeți, ca muritori, noi putem face greșeli, dar Dumnezeu nu poate greși.

Prima decizie a lui Dumnezeu este desăvârșită, şi calea aleasă de El este cea mai bună. El nu poate s-o îmbunătățească, deoarece este desăvârșită de la început. Dacă nu ar fi așa, atunci El nu este infinit. Dar dacă El este infinit, atunci este Atotștiutor. Şi dacă El este Atotștiutor, atunci este şi Atotputernic. Amin! El trebuie să fie așa, ca să fie Dumnezeu. Vedeți? Tu nu poți să spui: „El a mai învățat ceva. El nu a mai învățat nimic, pentru că El este Izvorul înțelepciunii.

Înțelepciunea noastră vine de la Satan. Noi am moștenit­-o din Eden, unde am schimbat credința pentru înțelepciune. Eva a făcut aceasta.

Mai întâi el a fost numit Anticrist. În al doilea stagiu, este numit profetul mincinos, pentru că duhul acela s-a întrupat în oameni.

Vă amintiți de călărețul de pe calul alb că nu a avut nici o coroană când a pornit, dar după aceea i s-a dat una. De ce? Când a început, era duhul nicolait, dar după aceea     s-a întrupat într-un om ca să fie încoronat şi să primească un tron. După aceea, el s-a prezentat mult timp în felul în care îl vom vedea la ruperea Peceții.

 Apoi vedem că Satan a fost aruncat din cer, conform Scripturii şi s-a așezat pe tron. Gândiți-vă că el se întronează  în bărbatul acesta și devine o fiară. El avea putere, putere supremă, încât făcea minuni și fiecare lucru, toate aceste crime, luptele sângeroase şi tot ce a putut face Roma. În ordine. El a ucis prin pedepse groaznice romane. Oh, cum am putea noi acum să intrăm în câteva texte biblice!

Vă amintiți că Isus Hristos a murit sub pedeapsa Romei, pedeapsa cu moartea.

Mesajul pe care îl am pe inimă şi pe care îl voi predica în vinerea Paștelui după-amiază, va fi despre aceste patru cuvinte, vedeți? „Acolo ei L-au răstignit.” „Acolo”, cel mai sfânt, cel mai religios loc din lume a fost Ierusalimul; „ei”, cei mai sfinți oameni din lume, iudeii. „Acolo ei L-au răstignit”, ­pedeapsa cea mai groaznică pe care a putut-o da Roma; „ei L-au răstignit”. Pe cine? Persoana cea maimare care a trăit vreodată! „Acolo ei L-au răstignit. ” Oh, Doamne!

Dumnezeu să-mi ajute ca să le pot spune şi arăta oamenilor de afaceri unde stau ei. În ordine. Nu pentru a fi diferit, nu pentru a fi neplăcut, ci ca să-i scutur, până când pot să vadă că demnitarii, sfinții lor părinți şi alte lucruri pe care le tipăresc În Jurnalul Oamenilor de Afaceri, sunt o nebunie. Creștinii nu trebuie să-l numească pe vreun om „părinte” (Matei 23.9), dar ei încep cu aceasta. Eu am încercat să-i ajut prin tot ce am putut, dar am terminat, și desigur, nu voi avea nimic a face cu aceasta. În ordine. Priviți spre Hristos.

Mai întâi a venit nicolaismul. Ce au vrut să facă ei în această epocă? Ei au vrut să se despartă de grupul acela gălăgios, care bate din palme, ca la Cincizecime, care s-au comportat ca niște oameni beți, s-au bâlbâit în Duhul și așa mai departe. Ei nu au vrut nimic din acele lucruri și au spus că sunt beți. Fiți atenți, să nu pierdeți aceasta. S-ar putea să pară o nebunie pentru voi, dar este Adevărul. Când au intrat demnitarii înăuntru, nu au putut să se coboare la aceste lucruri.

Ceea ce Îl face pe Dumnezeu mare, este faptul că El este destul de mare ca să Se plece. Aceasta Îl face pe El așa de mare. Nu există nimic mai mare ca El. El S-a plecat mai jos decât a putut să se plece cineva vreodată, S-a plecat mai jos decât orice ființă umană. El era Împăratul Cerului, dar a venit la cea mai joasă cetate de pe pământ, Ierihon. El S-a umilit atât de mult, încât cel mai mic bărbat din oraș a trebuit să se uite la El de sus, ca să Îl vadă. Este corect? Zacheu.

Lui i-au fost date cele mai rele nume care se pot da unei ființe omenești: „vrăjitor, drac, Beelzebul.” Aceasta gândea lumea despre El. El a murit de cea mai crudă moarte, și nu a avut nimic pe ce să-și pună capul. Dat afară de fiecare denominațiune.

Dar Dumnezeu L-a înălțat atât de sus, încât trebuia să privească în jos ca să vadă cerul. Dumnezeu în smerenie. Vedeți? El I-a dat un Nume atât de mare, încât întreaga familie a cerului este numită după El, și fiecare familie de pe pământ, Toată familia de pe pământ este numită „Isus”, și toate familiile din cer sunt numite „Isus.” Un astfel de Nume, încât fiecare genunchi se va pleca și fiecare limbă va mărturisi, că El este Domn; fie aici sau în iad. Și iadul se va închina, la fel ca toate celelalte. Dar mai întâi a fost smerit, apoi a devenit măreț. Vedeți? Lăsați-L pe Dumnezeu să înalțe. „Cel care se umilește, este înălțat de Dumnezeu.” Vedeți?

Noi observăm că acest duh „nico” voia înțelepciune, mai deștept! Acesta a trebuit să raționeze, așa cum a fost în Eden, să raționeze împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, prin înțelepciune, iar biserica dorea aceasta. Ce a fost aceasta?

Să luăm ca exemplu această adunare şi un grup de oameni ca noi, şi să spunem că nu ați fost cu adevărat cu Duhul. Să zicem că… Eu nu am nimic împotriva primarului orașului nostru, și nu cred că îl cunosc, pe domnul Bottorff. Mai este primar? Domnul Bottorff este unul din prietenii mei. Dar, să zicem că primarul orașului, toate forțele de poliție, și toți șerifii, vin aici. Primul lucru care se întâmplă este că au ceva în mintea lor și încep să vorbească cu comitetul și cu oamenii de aici, și le zic: „Știți ceva? Aceasta ar trebui să fie altfel.” Dacă nu sunteți umpluți cu Duhul și nu aveți după amvon un om adevărat, umplut cu Duhul, ați fi de acord cu propunerea lor. Poate nu generația aceasta, ci generația următoare.

În felul acesta a început acolo. Cum? Ei au spus: „Priviți aici, este rezonabil!”, iar voi ați asculta.

Să zicem că ar veni aici un bărbat şi ar spune: „Biserica aceasta este prea mică. Să construim o casă mai mare. Eu vă voi construi o casă care costă mulți bani, o jumătate de milion de dolari, și voi anunța aceasta la radio”. Când fac aceasta, au pus securea la rădăcina pomului; aceasta se adeverește în nouă cazuri din zece. Dacă face aceasta, el dirijează totul cum îi place lui, iar voi nu puteți spune nimic, deoarece fratele John Doe din spate, finanțează biserica. Vedeți? Apoi primiți un ricky mic dintr-un seminar, care știe despre Dumnezeu cât știe un hotentot despre nopțile egiptene. El va veni și îl va sluji pe omul acela, pentru că îi cumpără o mașină nouă, îl lasă să se plimbe în jur şi îi cumpără aceasta și cealaltă.

Exact așa a început. Corect. Observați, înțelepciune și deșteptăciune! Ei au zis: „Priviți! Nu este un lucru bun? Ce contează cum își poartă femeile noastre părul? Dar Biblia spune că contează. Luați exemplul acesta din multe altele. Vedeți? Contează. Dumnezeu a spus că contează, deci contează.

Vedeți, dacă au început cu aceasta (comitete de conducere, diaconi şi altele), păstorul cedează sau trebuie să plece. Aceasta-i tot. Vedeți, oamenii sunt aceia care decid aceasta.

În ordine. Acum fiți atenți! Acest duh a început să lucreze, iar biserica a primit înăuntru multe personalități şi alte lucruri, mulți bani, așa că au început să accepte aceste lucruri, cruzimea Diavolului!

 Exact aceasta a făcut Eva în grădina Eden. Ascultați pentru că este adevărat. Priviți femeia naturală, mireasa lui Adam. Înainte ca el să intre la ea ca la o soție, Eva a căzut acceptând schema Satanei împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, pentru  că l-a pus sub semnul întrebării. Înainte ca Adam să trăiască cu Eva, ca o soție, Satan i-a luat-o înainte. Corect. Voi ați auzit predica mea despre Pomul Miresei. Acela vorbește despre aceasta. În ordine. Acum observați! Eva a căzut prin argumente. Satan a început să pună totul sub semnul întrebării, iar ea a spus: „Domnul a zis…”

El a spus: „O, tu știi, dar cu siguranță Domnul nu o va face. Înțelegi? Tu vrei să fii înțeleaptă şi să știi ceva. Păi, nu ești decât o copilă prostuță! Ar trebui să știi ceva.” Dacă acela nu este Satan! Oh, Doamne! Dacă acesta nu este unul din acești moderni care spun: „Oh, aceștia sunt numai un grup de holly-rollers! Nu le da atenție! Să nu mergi cu ei!”

Mireasa naturală, prima mireasă a rasei omenești, a căzut din har înainte de a veni soțul ei la ea, prin ascultarea minciunii Satanei, după ce Dumnezeu a fortificat-o în spatele Cuvântului Său. Dacă ar fi stat în spatele Cuvântului, ea nu ar fi căzut niciodată. Aceasta este cea naturală, femeia naturală.

Care a fost blestemul? Blestemul propriu-zis a venit din cauză că ea a ieșit din spatele Cuvântului lui Dumnezeu. Ea a crezut aproximativ nouăzeci și opt la sută, dar restul nu a crezut. Ea a crezut mult din El. Oh, sigur! Voi știți ce a spus ea, şi Satan a spus că este corect. Dacă el vă poate prinde la un colț, aceasta este tot ce vrea el. Înțelegeți?. Singurul lucru pe care-l aveți de făcut este să dați glonțului o mică răsucire pe aici, și el va greși ținta. Înțelegeți? Aceasta-i tot.  Ea a crezut atât de mult, dar totuși a greșit ținta. Acesta a fost rezultatul, deoarece ea a părăsit Cuvântul pentru o bucățică mică de rațiune.

Voi spuneți: „Ce este cu femeile? De ce vrei să vorbești despre așa ceva?” Acolo este ceva! Trebuie îndreptat totul. Prin cele șapte epoci ale Bisericii, noi am presupus cu privire la Acesta, dar acum a sosit ceasul în care Îl vorbește Dumnezeu. Și El nu numai că Îl vorbește, ci Îl arată, Îl adeverește și Îl dovedește. Corect. Dacă nu o face, atunci nu este de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu stă în spatele Cuvântului Său.

Observați, femeia naturală a cauzat moartea naturală, pentru că a ascultat de rațiune, să devină înțeleaptă, în loc să rămână în Cuvânt şi să facă ceea ce i-a spus Dumnezeu. Ea a vrut să fie înțeleaptă şi a ascultat de rațiune, aducând pierzarea întregii rase umane.

De data aceasta femeia spirituală, Mireasa lui Hristos, care a început la Ziua Cincizecimii, cu Biserica apostolică timpurie, a pierdut același lucru la Conciliul de la Niceea! Acolo, ea și-a schimbat dreptul de întâi născut spiritual, pentru o mulțime de dogme romane. Acesta este dur pentru catolici, dar același lucru l-au făcut şi protestanții! Ei sunt numiți în Biblie fiicele curvei. Aceasta este corect! Fiecare din ei! Nu există nici o scuză, dar de fiecare dată de acolo a ieșit o rămășiță care merge să formeze Mireasa.

Observați, ea și-a pierdut dreptul de întâi născut, înainte de a veni soțul ei la ea. Înțelegeți? Înainte de nuntă, ea și-a pierdut virtutea.

Ea spune: „Eu șed ca împărăteasă și n-am nevoie de nimic”, în epoca Laodicea. „Eu sunt bogată şi nu am nevoie de nimic, toată lumea privește spre mine. Eu sunt biserica mare şi sfântă”.

Ei îi spune: „Tu nu știi că ești goală, oarbă, mizerabilă şi săracă, și nu știi aceasta.” Aceasta este starea ei. Dacă Duhul Sfânt spune că starea va fi așa în ultimele zile, atunci este așa! Nu există nici o cale de a ocoli aceasta. Așa este.

Observați! Ce s-a întâmplat când ea şi-a vândut dreptul ei de întâi născut, dreptul de castitate al Cuvântului? Când a făcut aceasta, Eva a dus la pierzare întreaga creațiune. Întreaga creație a căzut prin ea.

Când Biserica a făcut aceasta, când a acceptat dogme în locul Duhului şi al Cuvântului, a venit blestemul peste întregul sistem. Fiecare denominațiune care a existat vreodată sau va mai exista, a fost blestemată şi a căzut, deoarece nu există altă cale.

Adunați o grămadă de oameni împreună, și unul are o idee, iar celălalt are o altă idee. Ei pun lucrurile împreună și le scutură, iar când iese afară, este ceea ce ați obținut.

Exact aceasta au făcut la Conciliul de la Niceea, și aceasta fac la metodiști, la prezbiterieni, la Biserica lui Hristos și în toate celelalte. Orice om, indiferent ce îi descoperă Dumnezeu, trebuie să învețe conform dogmei lor, pentru că altfel este aruncat afară. Să nu-mi spuneți nimic, pentru că am fost acolo și știu.

Exact aceasta s-a întâmplat, așa că toată lucrarea este blestemată. Nu-i de mirare că îngerul a spus: „Ieșiți afară poporul Meu, ca să nu fiți loviți de toate plăgile acestea.” Ea este blestemată şi trebuie să sufere blestemul mâniei lui Dumnezeu asupra ei, pentru că și-a vândut virtutea și drepturile. Oh, Doamne!  

Amintiți-vă ce a făgăduit Dumnezeu în Ioel 2.25: „Vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele Arbeh, Ielec, Hasil şi Gazam…” una după alta, insectă după insectă. Au venit şi au mâncat din Biserică, până când a mai rămas numai un ciot. Priviți! Ce au lăsat romanii, au mâncat luteranii; ce au lăsat luteranii, au mâncat metodiștii; ce au lăsat metodiștii, au mâncat penticostalii, până când Biserica a devenit numai un ciot.

Știți ceva? Dacă luați aceste insecte şi cercetați în cartea insectelor, veți găsi că este același vierme în stagii diferite.

Țineți minte! Așa sunt și aceste Peceți! Este același vierme. Voi veți vedea aceasta când o aducem afară, și vă spun: Tot timpul este același vierme. Patru viermi; patru. Ei sunt același lucru; este același duh. Ce a lăsat unul, a mâncat celălalt, ce a lăsat acesta, a mâncat celălalt, până când a mai rămas numai un ciot. Dar Ioel a spus: „Vă voi răsplăti anii pe care i-au mâncat lăcustele.”

Ce este aceasta? Cum o va face El? Când a început, el a fost Anticrist, împotriva învățăturii lui Hristos, pentru că au acceptat dogme în locul Cuvântului. De-a lungul anilor, reformatorii au plonjat la aceasta, așa cum a spus Biblia.

„…dar în zilele de pe urmă, în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui (Apocalipsa 10.1-7), se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de El profeților Săi.” Maleahi 4 spune că El „îl va trimite pe Ilie înainte de a veni ziua înfricoșată peste pământ, când El îi va arde în cuptor. El va restitui pentru a-i aduce pe copii la credința părinților, la credința de la început, apostolică, la Cincizecime, pe care o va restitui după cum a făgăduit. Aceasta este  întocmai cum scrie în Scriptură. Este făgăduit. Și dacă noi trăim în zilele de pe urmă, trebuie să se întâmple ceva; se întâmplă și noi vedem aceasta.

Observați trinitatea Satanei. Vine aceeași persoană; dar întrupată, de la unul la altul. Acesta este felul în care au făcut acele insecte, acei viermi; de la unul la altul. Nicolaismul, Anticristul spiritual; Papa – profetul fals; fiara, Diavolul însuși, întrupat. Țineți minte aceasta. Dacă veți urmări aceasta mai departe, veți vedea clar cum apar acești călăreți. Eu vă așez aici un tablou. Dacă aș fi avut o tablă, ați înțelege mai bine.

Mai întâi, el este un duh anticrist. Așa a spus Ioan. „Copilașilor, duhul lui anticrist lucrează deja în copiii neascultării.” Vedeți, atunci a început lucrul acela.

În următoarea epocă a bisericii a devenit învățătură, iar în epoca următoare a fost o dogmă. În următoarea epocă a bisericii a fost încoronată. Este atât de clar! Vedeți, acolo vine el. Cum a fost numit mai întâi? Duh antihrist, pentru că s-a ridicat împotriva Cuvântului. Așa a început. Aceasta este cauza căderii de la Cuvântul lui Dumnezeu. Nu din cauză că Eva i-a dat poate lui Cain o bătaie. Nu aceasta a fost cauza. Primul lucru care a cauzat aceasta, a fost că ea s-a întors de la Cuvânt. Și primul lucru care a cauzat preacurvia în Biserica Dumnezeului celui viu, Mireasa lui Hristos, a fost întoarcerea de la Cuvânt şi acceptarea dogmelor romane în locul Cuvântului lui Dumnezeu.  Ce s-a întâmplat cu organizația? Ei au făcut exact același lucru.

Dar este făgăduit că în ultimele zile El va face o cale pentru a restitui totul. Cuvântul Domnului trebuie să cadă pe pământ, exact cum s-a întâmplat la început, oh, şi va restitui. Cum a început? Împotriva Cuvântului! Ce va face acest om care vine uns cu Duhul lui Dumnezeu? El aduce credința copiilor înapoi la părinți. Aceasta este. Şi voi ați primit același Cuvânt în același fel cum este aici, și El va face același lucru.

Isus a spus: „Dacă un om este al Meu, el va face aceleași lucrări pe care le-am făcut Eu”. Când ei I-au cerut să facă anumite lucruri, El a spus: „Eu fac numai ce Îmi arată Tatăl. Nu fac nimic până când Eu văd aceasta. Și ce Îl văd pe Tatăl făcând, fac și Eu. Tatăl lucrează, și Eu lucrez până acum.” (Ioan 5.19). Nu vedeți aceasta? Este la fel de simplu ca și cum am citi ziarul.

 Mai întâi, el a devenit un Anticrist. El nu a putut să fie Antihrist numai ca duh, de aceea, acest duh a luat un bărbat care a învățat aceleași lucruri pe care le făcea duhul antihrist. Atunci, el a devenit profetul fals în acest duh antihrist. Ce este cu oamenii dintr-o organizație? Eu nu știu ce gândiți voi despre aceasta. În ordine. La sfârșit el devine „o fiară.” Așteptați până când ajungem la aceasta. În ordine.

Acum, trinitatea lui Satan se prezintă astfel; este tot timpul Satan. Satan, duhul antihrist; profetul fals; apoi devine fiara! Nu un demon care era în acel anticrist, ci atunci când Satan însuși este aruncat afară, el vine jos şi preia locul demonului. Este Satan în el. Atunci Satan este întrupat într-un bărbat. Aceasta doar se repetă.

Acesta era Iuda Iscarioteanul. Ce a făcut el? Unul din cei care erau împotriva lui Hristos? Păi, el a fost casierul și a umblat cu El. Sigur! El a umblat cu ei, a scos draci şi a făcut aceleași lucruri ca ceilalți. Hristos era Dumnezeu întrupat. Dumnezeu întrupat în trup, Emanuel. Iuda a fost fiul pierzării, iar Isus a fost Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu întrupat şi Satan întrupat.

Unii oameni văd numai trei cruci în timpul acela, dar au fost patru acolo. Trei au fost pe Golgota, aceasta știm. Acolo a fost Isus în mijloc, un tâlhar la stânga Lui şi un alt tâlhar la dreapta Lui.  Ascultați! Un tâlhar i-a spus lui Isus: „Dacă Tu ești Cuvântul (voi știți că El este Cuvântul), de ce nu Te salvezi singur? De ce nu faci nimic cu privire la aceasta?”

Astăzi este același lucru. Nu i-ați auzit  pe acești draci vechi cum vin și spun: „Dacă crezi în vindecarea divină, acolo este cineva fără ochi. De ce nu-i deschizi ochii?” „Lovește-mă cu orbire! Lovește-mă cu orbire!” Același diavol vechi. „Coboară jos de pe cruce, şi Te vom crede. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, transformă aceste pietre în pâine”. Este același drac. Îndepărtați-vă de ei! Așa a procedat și Isus. El nu s-a dat în spectacol pentru niciunul din ei.

Ei I-au pus o cârpă peste ochi, peste ochii Lui scumpi, au luat un băț, L-au lovit peste cap şi au spus: „Dacă ești un profet, spune-ne cine Te-a bătut!” Ei au dat bățul de la unul la altul şi au spus: „Spune-ne cine Te-a lovit, și Te vom crede că ești un profet.” Dar El nu Și-a deschis gura, ci a stat acolo tăcut. Vedeți? El nu Se dă în spectacol. El a făcut ceea ce i-a arătat Tatăl. Lăsați-i să meargă înainte, căci vine și vremea lor! Să nu vă îngrijorați! Da, domnule.

Ei i-au atins haina și nu au simțit puterea Lui; dar o micuță femeie sărmană, care era în necaz, I-a atins haina şi El S-a întors şi a întrebat: „Cine M-a atins?” Aha! Ce era aceasta? O atingere diferită. Vedeți, depinde cum Îl atingeți, depinde ce credeți.

Satan s-a întrupat în profetul fals. În zilele iudeilor, el a fost Antihristul în biserica timpurie. În epocile întunecoase, el a devenit pentru lume un profet fals. O vedeți pe ea cu „cupa ei de fărădelege”? Despre aceasta este vorba în epocile Bisericii.

După plecarea Bisericii Acasă, el devine fiara; devine Satan întrupat, balaurul roșu însuși. Oh, Doamne! Puteți să vedeți ce vreau să spun? El este întrupat în poporul lui, pe care l-a legat prin puterea lui. Profetul mincinos i-a introdus înăuntru prin profeții, el le dă învățături false, ca să creadă o minciună şi să fie blestemați, înlocuind Cuvântul lui Dumnezeu cu o formă de evlavie.

Dumnezeu lucrează în trei etape: neprihănire, sfințire și Se întrupează pe Sine în poporul Lui, cu botezul Duhului Sfânt.

Este același lucru. Satan este numai un imitator al lui Hristos. Oh, Satan se întrupează pe sine!

Acum fiți atenți! Când Isus Se întrupează pe Sine în poporul Lui, Viața care era în Hristos este în persoană.

 Ce s-ar întâmpla dacă ați lua viața dintr-o viță de vie şi ați pune-o într-un dovleac? El nu ar mai rodi dovleci, ci va rodi struguri. Ce ar fi dacă ați lua viața dintr-un piersic şi ați pune-o într-un păr? Ar rodi pere? Nu, rodește piersici. Viața spune ce soi este. Vedeți?

 Dacă îi auziți pe oameni spunând că au Duhul Sfânt şi neagă acest Cuvânt, acolo este ceva greșit, pentru că Duhul Sfânt a scris acel Cuvânt.

Isus a spus: „Dacă un om are Duhul Meu în el, va face lucrările Mele.” Dacă vreți să citiți sau să vă notați, este scris în Ioan 14.12. Da. În ordine. „Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea; pentru că Eu mă duc la Tatăl”. Atunci, El îl sfințește și îl curăță, ca să poată sta înaintea lui Dumnezeu. Picătura de cerneală cade înăuntru, dar El îl va purta dincolo de prăpastie. Vedeți?

Observați! Dacă Satan se întrupează în slujitorii lui, ei vor face lucrările lui. Vedeți voi aceasta? Ce a făcut el? El a venit la femeia aceea nevinovată şi a amăgit-o. Şi aceasta este exact ceea ce fac unii din acești draci. Ei vin direct acolo unde un predicator a început ceva, şi spun: „Oh, dacă te unești cu noi!” Este aceeași lucrare drăcească. Acesta este Adevărul! Dacă Satan se întrupează în biserica lui, atunci ei sunt acei care ucid şi omoară, pentru că Satan este un ucigaș, un mincinos şi tâlhar de la început. În ordine.

Ce va face Satan când va fi întrupat în poporul lui? Este datoria lui să fie viclean. El este viclean. Cercetați Biblia şi arătați-mi unde s-a ocupat Dumnezeu vreodată cu oamenii intelectuali. Cercetați şi vedeți dacă nu intelectualii sunt cei care au fost posedați de Satan? Este un cuvânt serios, dar este adevărat. Eu vă provoc să cercetați linia lui Abel şi Cain până la a patrusprezecea generație;urmăriți şi vedeți care au fost de partea celor deștepți și care anume erau cei smeriți.

 De ce nu a ales Isus astfel de oameni? El a luat pescari şi i-a pus în fruntea Bisericii Lui, oameni care nu-și puteau scrie nici numele. Este corect. Înțelepciunea nu este nimic. Ea este împotriva lui Hristos. Înțelepciunea lumească este întotdeauna împotriva lui Hristos. Isus nu ne-a poruncit niciodată să construim seminare sau școli biblice. (El nu a spus-o niciodată.) El a spus: „Predicați Cuvântul, vestiți Evanghelia!” Apoi El a spus: „Aceste semne vor urma celor ce vor crede…” Cu alte cuvinte: „Mergeți şi demonstrați Puterea lui Dumnezeu, la toate națiunile!”

Acum ascultați! Este de datoria lui Satan să pervertească Cuvântul lui Dumnezeu într­-o formă mintală. Oh, Doamne! Oh! Apoi, el își însemnează supușii prin respingerea Cuvântului original.

 Lăsați-mă să vă arăt modelul, astfel încât să o vedeți în model și în Cuvânt, pentru că nu vreau să plecați confuzi.

În Vechiul Testament, când un om era vândut în sclavie, la fiecare cincizeci de ani era Jubileul sau Anul de îndurare. Dacă sclavul voia să fie liber, nu îl putea împiedica nimic să meargă în libertate. El putea să își arunce sapa, să spună: „La revedere”, și să plece acasă.  Trâmbița a sunat. Aceasta este corect. Dar dacă el nu voia să plece şi era mulțumit cu stăpânul lui, era dus în Templu unde i se găurea urechea cu o sulă. Este un semn că nu mai poate merge niciodată înapoi. Este așa? El trebuia să-i slujească stăpânului lui pentru tot timpul. Mie nu-mi pasă de câte ori mai suna Jubileul, sau ce se întâmpla. El și-a vândut pentru totdeauna dreptul de întâi născut în libertate.

Când un om respinge Adevărul Evangheliei, Satan îl însemnează. Unde? La ureche. El îl face atât de surd, încât nu mai poate auzi Adevărul. El este terminat şi rămâne în grupul de care aparține, dacă nu vrea să primească Adevărul.

„Veți cunoaște Adevărul, și Adevărul vă va face liberi.” Adevărul eliberează. Dumnezeu îi însemnează pe ai Săi, când vin la El. Dumnezeu îi însemnează pe ai Săi prin confirmarea Cuvântului făgăduit în ei. Exact aceasta este! Ioan 14.12. Și puteți să vă notați și Marcu 16, unde Isus a spus: „Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred.”

Să mai luăm câteva minute. A glumit El? („Amin”). A spus Isus aceste lucruri numai pentru apostoli, așa cum vor să ne spună unii? („Nu!”).

Ascultați! Recunoașteți gândurile adânci. Mergeți! (Încotro?). În toată lumea. Predicați Evanghelia (La cine?) La fiecare făptură.” Noi nu am împlinit nici măcar o treime din această sarcină. „Aceste semne îi vor urma în toată lumea, la fiecare făptură, indiferent unde este predicată această Evanghelie. Aceste semne vor urma celor ce cred”, nu numai un grup mic.

Cineva mi-a spus odată: „Dumnezeu a dat numai apostolilor darul de vindecare.” Oh!  Mulți frați care stau aici, au fost prezenți când el s-a ridicat şi a spus aceasta.

Observați! „Aceste semne îi vor urma în toată lumea”.

Să nu luați semnul de necredință lui Satan! El vrea să îl pună în seara aceasta pe voi, dacă poate. El vrea să vă împingă la perete, și voi veți păși afară și veți zice: „Eu nu știu nimic despre aceasta.” Mergeți acasă şi studiați Aceasta, apoi fiți sinceri şi rugați-vă, pentru că în ceasul acesta totul este desăvârșit conform Scripturii. În ceasul acesta sfânt. Este confirmat de ani de zile. Veniți înăuntru, căci acesta este ceasul. Acesta este timpul!

  Să nu-l lăsați să vă găurească urechea cu semnul necredinței! Vedeți? El a fost un necredincios de la început! El a pus totul la îndoială. În ordine. Nu-l lăsați să ia Scriptura cu înțelepciunea lui, pentru ca apoi să o sucească, să o pervertească cu propria lui înțelepciune, după puterea minții omenești. Fiți smeriți şi spuneți: „Dumnezeu a spus așa, şi aceasta ajunge.”

Să mergem la Pecetea a doua. Mielul jertfit şi înviat a deschis Pecetea a doua, și a doua făptură care semăna cu un vițel a spus: „Vino şi vezi care este taina acestei Peceți.” Aici o avem. Țineți minte că Mielul trebuie să deschidă fiecare Pecete.

Fiți atenți la metoda cu care am studiat cele șapte epoci ale Bisericii. Prima făptură a fost un leu, iar următoarea a fost un vițel sau bou. Această făptură a zis: „Vino şi vezi!” Când Mielul a deschis Pecetea, Ioan s-a dus să vadă. Şi ce s-a întâmplat când s-a dus? Aceasta este o taină sigilată de aproape două mii de ani. Să vedem ce este aceasta. El a văzut un cal roșu care mergea înainte. Noi avem trei lucruri la care să ne uităm în următoarele cincisprezece, douăzeci de minute. Să citim ce spune El aici cu privire la sabia lui cea mare pe care o ținea în mână:

„Şi s-a arătat un alt cal, un cal roșu (Primul a fost alb);

„Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se junghie unii pe alții, şi i s-a dat o sabie mare.”

Aici sunt simboluri pe care vrem să le privim foarte atenți. După înțelegerea mea, Isus a spus același lucru în Matei 24. El a spus: „Veți auzi de războaie şi vești de războaie”, iar mai departe a spus: „Dar sfârșitul nu va fi atunci.” Acum este acest timp. Vedeți, ei i-au pus lui Isus trei întrebări, şi El le-a răspuns.

Acesta este punctul unde frații s-au încurcat, ca frații adventiști din cauza zilei a șaptea şi altele. „Vai de femeile, care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da țâță în zilele acelea!… iar porțile vor fi închise în ziua Sabatului.” Doamne! Aceasta nici măcar nu aparține de întrebare.

El le-a răspuns la întrebări, dar nu s-a referit exclusiv la zilele din urmă. El a spus: „Veți auzi de războaie şi vești de războaie. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci”. Vedeți, voi veți fi predați şi așa mai departe.

Dar când a ajuns să vorbească despre sfârșitul lumii, ei L-au întrebat: „Când se vor întâmpla aceste lucruri? Când nu va mai rămâne piatră peste piatră? Care va fi semnul venirii Tale? Când va veni sfârșitul lumii?” Vedeți, ei L-au întrebat trei lucruri.

Când a început să vorbească despre sfârșitul lumii, El a zis: „De la smochin învățați pilda lui: Când îi frăgezește şi înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Adevărat vă spun că, nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri.” Necredincioșii se opresc la acest text fără să recunoască însemnătatea lui. Vedeți? El a spus: „Neamul acesta”, nu generațiile către care a vorbit, ci generația care vede înfrunzirea smochinului.

Acum vreau să vă întreb ceva. Priviți spre ceea ce ne privește. După două mii cinci sute de ani, Israel a devenit pentru prima dată, o naţiune. În seara aceasta, peste Ierusalim flutură cel mai vechi steag din lume. Israel este în țara sa.

Nu demult a fost aici un frate care a vrut să meargă misionar la iudei. Eu am spus: „Ai putea obține unul din când în când.” Oamenii se gândesc, că întreaga națiune… Nu, domnule, Israelul este convertit ca națiune, nu ca persoană individuală. „O națiune se va naște într-o zi.” Acesta este Israel. Întregul „Tot Israelul este mântuit.” Să țineți minte aceasta. Pavel a spus: „Tot Israelul este mântuit.” Observați: „Tot Israelul.” Corect.

Dar El a spus: „Când veți vedea că smochinul şi ceilalți pomi vor înfrunzi”. Ascultați! De două mii cinci sute de ani nu a fost nici un timp în care Israelul să fi venit vreodată în patria sa. Noi am văzut o emisiune „Trei minute până la miezul nopții.” Iat-o acolo, o națiune. Steagul cu steaua cu șase colțuri a lui David flutură din nou şi toate celelalte.

A existat vreodată un timp în care denominațiunile să fi avut o trezire ca în ultimii ani? Studiați aceasta, ei sunt acasă.

Sub care slujbă au înflorit denominațiunile atât de mult (metodiști, baptiști și așa mai departe) ca acum, cu Billy Graham? Cercetați istoria lor. Când a existat vreodată un bărbat care a venit la biserica formală, al cărui nume se termină cu „ham”?

Vedeți: A-B-R-A-H-A-M, numele lui are șapte litere. A-B-R-A-H-A-M. Dar numele lui Billy Graham are șase litere, nu șapte: G-R-A-H-A-M (lumea). El predică bisericii formale. Lot reprezintă biserica formală din Sodoma, iar când    s-au dus cei doi trimiși acolo, i-au orbit cu predicarea Evangheliei.

Dar acolo a fost  Unul care a rămas cu Avraam, şi Avraam l-a numit Elohim, Domnul. Când Avraam i-a văzut pe cei trei venind, a spus: „Domnul meu”. Când Lot a văzut venind doi bărbați, a spus: „Domnii mei”. Aceasta este diferența. Vedeți, lucrarea voastră trinitară!

Isus a spus: „Așa cum a fost în zilele lui Lot”. Vedeți aceasta? Observați! Ascultați, acolo era Unul care a venit la Biserica spirituală, Mireasa, Avraam, dar aceasta nu a avut loc în Sodoma.

El a spus: „Avraam, Eu…” (pronume personal). „Eu am să te vizitez conform promisiunii pe care ți-am făcut-o.” Un Om cu hainele prăfuite, care a mâncat carne de vițel, a băut lapte de vacă și a mâncat mălai. Da, domnule. Dumnezeu, Elohim, manifestat în trup! Priviți ce a făcut El. El nu a predicat cum au făcut-o ei. El i-a învățat, dar după aceea El le-a dat un semn. El le-a dat semnul lui Mesia. El era întors cu spatele către cort, şi a spus: „Avraam…” Voi vă amintiți că cu câteva zile mai înainte, numele lui fusese Avram, dar El i-a spus: „Avraam, unde este nevasta ta S-A-R-A?” Cu câteva zile înainte de aceasta, ea se numea Sarai. „Ea este în cort în spatele tău.” Și El a zis: „Eu te voi vizita din nou.” El a promis că în ziua din urmă Se va manifesta din nou în trup!

Desigur, doamna, care avea nouăzeci de ani, a râs în sine acolo în spate, după perdele în cort. Ea s-a gândit: „Eu, o femeie bătrână?” Ei încetaseră de mulți ani să mai trăiască împreună ca soț și soție, pentru că după cum știți, el avea o sută de ani şi ea nouăzeci. Astfel, ea s-a gândit: „Aceasta nu se poate întâmpla niciodată”. Atunci, El a zis: „De ce a râs Sara şi a spus cum se poate întâmpla aceasta?” Vedeți, El le-­a dat un semn! EL a făgăduit că aceasta se poate repeta în timpul sfârșitului.

Cei doi bărbați s-au dus în Sodoma, au predicat Cuvântul şi le-au dat sfatul să plece de acolo, deoarece locul acela urma să fie ars de foc. Și a ars. Biserica naturală, Lot, a ieșit din păcat şi murdărie, dar s­-a zbătut mai departe cu programele ei denominaționale. Dar Omul acela nu S-a dus niciodată la ei, ci a mers și a chemat modelul Miresei. Acum suntem în ultimele zile. Observați! Voi ziceți: „Ai spus: „Dumnezeu manifestat în trup”?”

Isus a spus despre Sine: „De ce Mă judecați? Nu este scris în Biblia voastră, în Lege, că Cuvântul Domnului vine numai la profeți?” (Isus a spus că Cuvântul vine la profeți, pentru că El procedează în toate lucrurile conform Cuvântului). El a spus: „Dacă Legea a numit „dumnezei” pe aceia, cărora le-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu, şi Scriptura nu poate fi desființată, cum ziceți voi că hulesc Eu pe care Tatăl M-a sfințit şi M-a trimis în lume? Şi aceasta, pentru că am zis: „Sunt Fiul lui Dumnezeu!” (Ioan 10.35-36). Aici o aveți. El i-a cusut cu propria lor Lege.

Unde suntem noi? La sfârșitul timpului! Acum ascultați cu atenție.  Noi știm că trebuie să vină războaie şi vești de războaie, şi vedem că smochinul şi ceilalți pomi au înmugurit. Metodiștii, baptiștii, prezbiterienii, își dau mugurii, o mare trezire este în desfășurare.

Eu cred că Dumnezeu Își adună Mireasa, aleșii, pentru acea ultimă oră. Oh, Doamne!

 Să vedem ce a spus Ioan despre aceste lucruri pe care le-a văzut. „Un cal roșu, iar călărețul  lui merge înainte și i s-a dat putere să ucidă cu sabia lui mare.” Aici este descoperirea mea. Este din nou Satan! Este din nou diavolul, într-o altă formă. Noi știm că Pecețile… Trâmbițele aparțin de războaiele civile dintre popoare şi națiuni. Dar voi știți că acest om are o sabie, astfel aparține la biserică, război politic. Poate nu gândiți astfel despre aceasta, dar așteptați numai câteva minute.

  Observați schimbarea culorii acestor cai. Este același călăreț, dar culorile calului se schimbă. Calul este un animal, iar animalul în Biblie simbolizează o putere. Același sistem călărind de la albul nevinovat la roșul sângeros. Vedeți? Priviți-l numai cum vine.

Când a început a fost numai o învățătură mică, numită nicolaism (este scris în Apocalipsa 2.6). Desigur, aceasta nu va ucide pe nimeni. Aceasta nu a ucis pe nimeni pentru că era numai o învățătură, numai un duh printre oameni. Oh, el era atât inocent, călărind pe acest cal alb. „Păi, noi putem avea o biserică măreață în toată lumea, putem s-o numim biserica universală.” Ei încă o fac. Vedeți? Oh, era atât de nevinovată! „Acesta este doar un grup de oameni și vrem să-i aducem pe toți împreună pentru părtășie.” Vedeți, el era foarte inocent; era alb, calul era alb. Vedeți?

Astfel, au venit demnitarii, cei care erau bine îmbrăcați şi educați, știți voi, păsările de același penaj, și au spus: „Noi vom aduce cumva lucrurile împreună, iar dacă grupul acesta sărman șovăie, este în ordine, dar noi vom obține o clasă mai bună care va veni în biserica noastră. Dacă ne retragem de aici, atunci vor veni chiar şi umaniștii și așa mai departe. Vom aranja lucrurile.” Pare curios pentru un creștin adevărat. Cu alte cuvine: „Noi vrem un grup mic, un sindicat pe care să-l putemnumi al nostru.” Aceasta este numai o învățătură foarte nevinovată „Fraților, noi nu avem nimic împotriva voastră, sunteți în ordine, dar ştiţi, noi simțim, pentru că avem afacerile noastre și… Noi am fi mai bine dacă am fi împreună.” Vedeți? Și s-a continuat așa până când        s-au unit.

Dar când acest îngrozitor duh înșelător s-a încarnat, când acest duh de învățătură s-a încarnat într-un om, ca să ia locul lui Hristos, trebuia să fie venerat, iar oamenii i s-au închinat ca lui Hristos. Eu am fost acolo și am văzut. Acest lucru este scris cu litere romane: „VICARIVS FILLI DEI.” Trageți o linie sub aceste litere romane, care înseamnă „Locțiitorul Fiului lui Dumnezeu”. Cu alte cuvinte, el este un vicar (Voi ştiţi ce este un vicar. El trebuie să înlocuiască pe cineva). El este vicarul, locțiitorul Fiului lui Dumnezeu.

Biblia spune: „Cine are înțelepciune să socotească numărul fiarei care este un număr de om, iar acest număr este șase sute șaizeci și șase.” Dacă luați „VICARIVS FILII DEI”, le înlocuiți cu litere romane şi le adunați, vedeți dacă nu aveți șase sute șaizeci și șase:

 V I C A R I  V S   F  I  L   I  I               D E I

 5+1+  100 +1+ 5+     +  1+50+ 1+1+               500 + 1 = 666

Biblia spune că „el se va așeza în templul lui Dumnezeu şi va primi închinare ca Dumnezeu.” Când această micuță învățătură s-a întrupat, ea a produs un vicar, un locțiitor al lui Hristos. Oh! Acest duh groaznic şi înșelător! Dacă vreți să citiți în 2 Tesaloniceni 2.3, puteți vedea unde este el.

Desigur, voi vă amintiți că Satan este capul tuturor puterilor politice, a fiecărei națiuni. Câți știu aceasta? („Amin”). Vreți să vă notați? Matei 4.8: „Satan l-a dus pe Isus sus pe un munte înalt, și I-a arătat toate împărățiile pământului, care au fost vreodată sau vor fi vreodată, în timp.” Vorbiți despre o persoană! El a spus: „Toate vor fi ale Tale, dacă Te vei închina înaintea mea.” Dar Isus știa că toate lucrurile acestea vor trece în mâinile Lui.

Ei spun și acum: „Păi, voi sunteți o grămadă de sărmani holly-rollers!” Dar lumea ne aparține nouă, „căci cei blânzi vor moșteni pământul.” Așa a spus Isus. Vedeți? Vedeți?

Isus a știut că aceste împărății Îi aparțin, de aceea a spus: „Pleacă, Satană! Este scris (din nou înapoi la Scriptură) să te închini numai lui Dumnezeu!” Vedeți?

Când se întrupează ca demon căpetenie în acest supraom religios, așa cum prezice Biblia, el unește biserica lui cu statul! Ambele lui puteri se unesc împreună. Vedeți?

La început duhul antihrist, a fost numai unduh. Ce a devenit după aceea? Priviți Pecetea aceasta. Când duhul a mers înainte era antihrist, împotriva învățăturii lui Hristos. În ordine. Apoi a făcut ca biserica să nu mai fie împotriva păcatului, așa cum a cerut Hristos. „Oh, aceasta nu înseamnă aceea, ci înseamnă aceasta. Aceea era pentru altcineva. Aceea a fost cu sute de ani în urmă. Aceasta nu este pentru noi.” Vedeți? Acesta este „Anti”, „împotrivă.”

Când a apărut călărețul, el nu avea coroană, dar a primit una pe calul alb. El avea un arc, dar nu avea săgeți. Vedeți? Apoi, după un timp i-a fost dată o coroană, pentru că voi nu puteți pune o coroană pe capul unui duh. Dar când  acest duh s-a întrupat în treapta a doua a tainei sale, el a devenit un profet fals încoronat, prin lucrarea duhului antihrist. Acum noi vedem cum el devine aceasta. Satan controlează deja puterile politice ale lumii. Acum, el ajunge într-o poziție în care se folosește de puterea religioasă pentru a forma o biserică universală. Frații mei, nu înțelegeți că această națiune apare în Apocalipsa 13 ca o fiară care seamănă cu un miel cu două coarne, putere lumească şi ecleziastică, dar face aceleași fapte ca fiara de dinaintea ei?

Este ciudat că America este numărul treisprezece, și este o femeie. Este ciudat că apare în capitolul 13 din Apocalipsa. Noi am început cu treisprezece dungi pe steagul nostru, treisprezece stele, peste tot treisprezece, treisprezece, treisprezece, şi totul este feminin, feminin, feminin, peste tot feminin.

La sfârșit se va ajunge ca totul să fie controlat de o femeie, așa cum am prezis. Amintiți-vă că au trecut treizeci de ani de când am spus aceasta, şi din cele șapte lucruri pe care le-am spus, cinci s-au împlinit deja. Ei au acum exact bărbatul care îi va conduce acolo. Voi l-ați ales prin politica voastră. În ordine.

Sunt atât de multe lucruri de spus, încât abia ajungi unde vrei. Fiecare poate recunoaște că Satan controlează toate puterile politice ale lumii („Amin”). El a spus aceasta în Matei 4.8. Toate împărățiile îi aparțin lui, aceasta fiind cauza pentru care se luptă, poartă războaie, ucid. Nu este ciudat? Lor le-a fost dată această sabie pentru a se ucide unii pe alții. Oh, Doamne!  Când a făcut aceasta, el nu avea încă putere ecleziastică, apoi s-a strecurat cu un demon de învățătură falsă, şi această învățătură a devenit o doctrină. Această învățătură falsă a fost întrupată în profetul mincinos şi s-a dus la locul potrivit. El nu a mers în Israel, ci la Roma; Niceea, Roma.

Conciliul a fost ținut şi ei au ales un cap al bisericii dintre episcopi. Prin aceasta ei au unit biserica cu statul. Apoi, și-a pus arcul jos, a coborât de pe calul alb, s-a urcat pe calul roșu şi acum poate să ucidă pe oricine nu este de acord cu învățătura lui. Aici este Pecetea voastră! Același om! Priviți-l cum merge direct la pierzare. El își unește ambele puteri împreună. Ei încearcă să facă același lucru chiar acum. Este ciudat, poate nu înțelegeți, dar astăzi s-a ridicat un predicator de la un grup baptist din Louisville. Ați auzit la radio? Câți au auzit? În ordine, aici ați ajuns. „Nouă nu ni se cere să ne atașăm de biserica catolică, dar trebuie să avem legături cu ei”. În același timp, când s-a întâmplat aceasta în Louisville, Dumnezeu descoperă poporului Său Pecețile, pentru a ne arăta: „Să nu faceți aceasta!” Îi vedeți pe amândoi lucrând împreună? Amintiți-vă, că cioara și porumbelul stăteau cocoțați pe același stâlp în arcă. Desigur.

Acum vedem că el își unește puterile. Ce veți face voi, când el unește biserica cu statul? El își formează propria religie. Acum el poate să facă orice vrea şi are dreptul să ucidă pe oricine nu este de acord cu el. Aceasta este exact ceea ce a făcut deja. El a făcut aceasta cu adevărații sfinți ai Dumnezeului celui viu, care au rămas în Cuvânt şi nu au acceptat dogmele lui. El i-a trimis la moarte.

Frate Lee Vayle şi voi, învățătorii care învăţaţi despre epoca de la Niceea şi biserica timpurie, nu știu dacă ați citit sau nu aceasta. Dacă vreți să citiți, o găsiți în cartea „Reformarea Glorioasă” a lui Schmucker.

Când Augustin din Hippo a devenit preot al bisericii romane, a avut încă o dată ocazia ca Duhul Sfânt să vină peste el, dar a refuzat. Câți știu aceasta. El a respins Duhul Sfânt. Aceasta se potrivește şi pentru biserica protestantă de astăzi, care a refuzat Duhul Sfânt. El s-a întors la Hippo şi a fost cel care a semnat așa-zisul ordin conform „descoperirii lui Dumnezeu”, că „este corect și plăcut lui Dumnezeu să ucidă fiecare persoană care nu este de acord cu biserica romano-catolică.”

Ascultați, fiindcă citez din istoria martirilor: „Din timpul lui Augustin din Hippo, până în anul 1586 al istoriei romane a martirilor, biserica romano-catolică a ucis șaizeci și opt de milioane de protestanți”. A fost sabia lui roșie? A călărit el un cal roșu? Ce era aceasta? Aceeași putere; același călăreț. Aici este pecetea! Ei recunosc șaizeci și opt de milioane în istoria martirilor, în afară de toți ceilalți care au mai fost ucişi. Oh, milă! În epocile întunecoase, milioane au fost dați la lei, și măcelăriți în tot felul, pentru că nu s-au plecat în fața dogmei Catolice. Voi știți aceasta!

Cât timp mai aveți? („Din belșug, toată noaptea”) În ordine. Vreau să vă citesc ceva, să vă arăt ceva. Mi­-am amintit ceva, şi noi vrem să citim acum. Este scris în Apocalipsa 17. Ascultați cu atenție! Voi aștepta puțin pentru cei care căutați în Biblii.

Ai înțeles, Lee? Eu am citit din „Reforma Glorioasă”, este din istoria martirilor din Roma, am luat-o direct din Vatican.

Aceasta a fost până la prigonirea oamenilor sfântului Patrick. Acum îl numesc pe sfântul Patrick sfântul lor. Sfântul Patrick a fost la fel de catolic ca şi mine; şi voi știți cât sunt eu de catolic. Vedeți? El a urât doctrina bisericii și a refuzat să meargă la papa. Da, domnilor. Sfântul Patrick însuși… Ați fost vreodată în Irlanda de Nord unde a mers la școală? Ştiţi că numele lui nu a fost Sfântul Patrick? Câți știu aceasta? Numele lui a fost Sucatus. Corect. În ordine.

 Observați Apocalipsa 17. Fiecare să încerce să-şi deschidă inima şi să se lase învățat de Duhul Sfânt. „Apoi unul din cei șapte îngeri, care țineau cele șapte potire, a venit…”

Vedeți, acolo sunt șapte potire. Așa cum trecem prin ele,  toate cele „șapte” se întâmplă în același timp; urmând plăgile, epocile Bisericii exact la fel, pentru că totul este pecetluit în această singură Carte, totul. Totul se întâmplă în ciclu; una merge drept în cealaltă, și în cealaltă, și în cealaltă. Sunt în lucrare două duhuri: Dumnezeu şi Satan. Înțelegeți?

„…a venit de a vorbit cu mine, şi mi-a zis: ‚Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care șade pe ape mari’”.

Acum priviți acele „ape.” Ce este „curva”? O femeie. Nu poate fi un bărbat. Ce simbolizează femeia în Biblie? Biserica. De ce? Mireasa lui Hristos, și așa mai departe. Voi vedeți, biserica este o femeie! Ce înseamnă „apele”? Fiți atenți! Citiţi versetul 15 din acest capitol:

„Apoi mi-a zis: ‚Apele pe care le-ai văzut pe care șade curva. Sunt noroade, gloate, neamuri şi limbi.” Această biserică domina peste toată lumea, vedeți: „Ședea pe multe ape.” „Cu ea au curvit împărații pământului; şi locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei!(curvie spirituală, dogme, învățături nicolaite).” Voi spuneți că aceștia sunt o grămadă de bețivi, dar știți ceva? Propriile scrieri ale catolicilor recunosc că aceasta este biserica lor. Câți știți aceasta? Propriile lor scrieri. Eu am cartea „Faptele credinței noastre” care este scrisă de un preot catolic. În ordine. „Și m-a dus, în Duhul, într-o pustie. Şi am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, şi avea șapte capete şi zece coarne.”

Observați acest simbol, aceste „șapte capete”: „…Cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia.” Roma este construită pe șapte munți. Aici nu este posibilă nici o eroare! „Șapte capete.” „Și zece coarne,” voi știți, sunt zece împărății, și așa mai departe.

„Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu; era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare. Ținea în mână un potir din aur, plin de spurcăciuni şi de necurățiile curviei ei.”

Duhul Antihrist, curvie. Curvie față de Dumnezeu din pricina învățăturii. Ea trebuia să fie o mireasă, dar a curvit exact ca Eva; exact așa face biserica. Pe frunte purta scris un nume, o taină: „Babilonul cel mare, (fiecare știe că este vorba de Roma) mama curvelor şi spurcăciunilor pământului”.

Ascultați versetul 6: „Şi am văzut pe femeia aceasta, îmbătată de sângele sfinților şi de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare”.

Ea era atât de frumoasă, cu cruci şi tot felul de lucruri;cum putea să fie vinovată pentru sângele sfinților? Aceasta l-a nedumerit, dar i-a explicat Îngerul. „Şi îngerul mi-a zis: ‚De ce te miri? Îţi voi spune taina acestei femei şi a fiarei care o poartă (Aceasta este altceva. Nu este în  conținutul Peceților) şi care are cele șapte capete şi cele zece coarne. Fiara pe care ai văzut-o, era, şi nu mai este. Ea are să se ridice din Adânc, şi are să se ducă la pierzare. Şi locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții…

Când a fost scris numele tău în Cartea Vieții? Când te-ai pocăit într-o trezire? O nu! Înainte de întemeierea lumii! „… când vor vedea că fiara era (mai demult), nu mai este, şi (acum) va veni”. Priviți fiara! Unul moare şi altul îi ia locul.

El a fost; el nu mai era; el era; el nu mai era şi va merge în pierzare. În ordine. „Aici este mintea plină de înțelepciune.”

Câți știu că există nouă daruri duhovnicești, şi unul dintre ele este înțelepciunea? („Amin”). „Cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia.”

Oh, ar trebui să fiți total orbi, surzi și muți, să nu pricepeți aceasta. Înțelegeți?

 „Sunt şi șapte împărați: cinci au căzut, unul este (Nero), celălalt n-a venit încă, şi când va veni, el va rămâne puțină vreme”.

Voi vă amintiți ce a făcut el. A ars orașul şi a dat vina pe creștini; a legat-o pe mama lui de un lemn şi  a tras-o cu un cal prin oraș; el a cântat la vioară în timp ce Roma ardea. În ordine. „Şi fiara, care era, şi nu mai este, ea însăși este al optulea împărat”.

Când duhul anticreștin s-a întrupat şi a fost încoronat, Roma păgână a devenit Roma papală. El a fost încoronat ca împărat al Romei, atât peste stat cât și peste biserică. Oh, frate! „…este din numărul celor șapte, şi merge (Cât de mult durează? Ei nu schimbă niciodată sistemul). la pierzare. Cele zece coarne pe care le-ai văzut, sunt zece împărați, care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. (aceștia sunt dictatori). Toți au același gând, şi dau fiarei puterea şi stăpânirea lor. Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraților. Şi cei chemați, aleși şi credincioși, care sunt cu El, de asemenea, îi vor birui. Apoi mi-a zis: „Apele pe care le-ai văzut pe care șade curva, Sunt noroade, gloate, neamuri şi limbi. Cele zece coarne pe care le-ai văzut, şi fiara, vor urî pe curvă, (când va fi rupt legământul despre care am vorbit aseară), o vor pustii, şi o vor lăsa goală. Carnea i-o vor mânca, şi o vor arde cu foc”.

Biblia spune despre cârmaci şi ceilalți vor striga: „Vai! Vai! Cetatea cea mare… într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu” (Apocalipsa 18.15-19). „Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-I aducă la îndeplinire planul Lui: să se învoiască pe deplin şi să dea fiarei stăpânirea lor împărătească, până se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. Şi femeia pe care ai văzut-o, este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului”.

Spuneți-mi una. Rusia nu domnește peste toate. Noi nu domnim peste toate. Există un singur împărat care domnește peste fiecare națiune ca fierul din visul lui Nebucadneţar, care ieșea afară în fiecare din acele degete. Roma este aceasta, dar ea nu face lucrul acesta ca națiune, ci ca biserică. Fiecare națiune de sub cer se pleacă înaintea Romei.

Nu-i de mirare că scrie: „Cine poate face război cu el?” El poate spune: „Pace,” (Fratele Branham pocnește din degete) și aceasta o stabilește. Dacă biserica catolică spune: „Nu vă luptați”, ei nu se luptă. Așa este. Cine este în stare să facă ceea ce face el? Nimeni. Așa este. Ei se miră de minunile pe care le poate face el. El poate să oprească războaiele. (Fratele Branham pocnește din degete). Singurul lucru pe care îl are de făcut este  să spună: „Stop!” Aceasta este tot. Dar credeți că o va face? Sigur nu.

Observați! Aceasta o arată clar: „ca să se ucidă unii pe alții.” Arcul lui nu avea săgeți, dar a primit o sabie mare. El s-a îngrijit să ucidă mai târziu, când a schimbat calul alb cu cel roșu. Exact același Satan cu sabia lui.

Ce a spus Isus? „Toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri”. Să nu loviți înapoi! Isus a spus aceasta în noaptea aceea când Petru a luat sabia. Vedeți? Faceți ca Isus, mergeți înainte.

 Amintiți-vă că el avea o sabie. El merge înainte cu o sabie în mână, călărește pe un cal roșu și trece prin sângele oricui nu este de acord cu el. Înțelegeți acum? („Amin”).

Câți recunosc însemnătatea Peceții? („Amin”). În ordine. Ce a spus Isus? „Toți cei ce scot sabia, vor fi uciși de sabie”. Este corect? În ordine. Acest călăreț și supușii împărăției lui, care au ucis în toate epocile şi au vărsat sângele sfânt al martirilor, vor fi uciși cu Sabia lui Isus Hristos atunci când vine El. „Toți cei ce scot sabia, vor fi uciși de sabie”. Ei au luat sabia dogmei şi a Antihristului şi au ucis milioane de închinători adevărași prin toate epocile. Dar când vine Hristos cu Sabia, Cuvântul care iese din gura Lui, va omorî fiecare dușman care stă înaintea Lui. Credeți aceasta? Îl va omorî pe vrăjmaș.

Să mergem pentru un minut la Apocalipsa. Vom vedea acum dacă spun numai eu aceasta, sau dacă o spune Cuvântul. Apocalipsa 19.11: „Apoi am văzut cerul deschis (amin), şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el, se cheamă «Cel credincios» şi «Cel adevărat» şi El judecă şi Se luptă cu dreptate. Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești (Oh, fraților! EL a fost încoronat de sfinții Săi), şi purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe, decât numai El singur. (Amintiți-vă că, noi nu Îl cunoaștem încă).

Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele Lui este chemat (nu „este,” ci „este chemat așa”): «Cuvântul lui Dumnezeu».”

Pentru că, El și Cuvântul este Același. Vedeți? Observați, nu „Numele lor”, ci „Numele Lui” (singular). El este chemat „Cuvântul lui Dumnezeu”. El cunoaște numai un Nume; nici un alt nume. „Oștile din cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb şi curat” (Aceasta este neprihănirea sfinților).

Ce a spus Isus? „Toți cei ce scot sabia…” Călărețul de pe calul roșu, aici vine ea. „Cel ce ia sabia…” El a ucis șaizeci și opt de milioane în toate epocile; poate mai mulți. Dar Isus a spus: „Cel ce scoate sabia, de sabie va pieri”. Din gura Lui ieșea o sabie ascuțită.

În Evrei capitolul 4 scrie: „Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simțirile şi gândurile inimii”. Ce face Cuvântul? El deosebește gândurile inimii. Corect. „Din gura Lui ieșea o sabie ascuțită, ca să lovească Neamurile cu ea pe care le va cârmui cu un toiag din fier. Şi va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu. Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: „Împăratul împăraților şi Domnul domnilor”.

 Satan s-a prezentat ca împotrivitorul Cuvântului lui Dumnezeu, a unit puterile politice și puterile spirituale pe care le-a ținut și a făcut o biserică care bântuie în fiecare națiune. După ce a trecut de pe calul alb pe cel roșu, el și-a luat sabia și a ucis milioane şi milioane de oameni.  Dar Dumnezeu a spus că Cuvântul pe care el a încercat să Îl sucească printr-o învățătură falsă, același Cuvânt Se va ridica, va veni cu putere din gura lui Isus Hristos şi îl va omorî pe el și tot ce-i va sta în în cale. Amin!

Aceasta este Pecetea a doua. Îl iubiți? („Amin”). Aceasta este „Așa vorbește Domnul!” (Adunarea se bucură). Laudă lui Dumnezeu! Toate aceste alte descoperiri, vedenii și alte lucruri au atins ținta exact. Câți știu aceasta? Ridicați mâinile. Sunt sute care și-au ridicat mâinile. Așa se va întâmpla. Așa este. Oh, prieteni!

Vino la Izvorul care este umplut cu Sânge,

Tras din venele lui Emanuel;

Unde păcătoși se cufundă sub revărsare,

Și își pierd toate petele de vină.

Vino, crede în El, dacă nu ai crezut.

Nu aștepta o altă ocazie!

Nu risca, prietene, dacă există ceva în viața ta.

Noi suntem aici. Este pe cale să se întâmple ceva. (Fratele Branham bate de patru ori în amvon). Eu știu că urmează să se întâmple ceva, dar nu știu când. Este hotărât să se întâmple, pentru că El descoperă aceasta chiar acum. Și El nu face nimic înainte de a descoperi (Amos 3). El o face mai întâi cunoscută, şi El a făgăduit că aceste lucruri vor veni în ultimele zile, la sfârșitul epocii a șaptea. În timpul când se ridică mesagerul, Pecețile vor fi rupte şi descoperite, și Ele sunt aici. Acesta este în Numele Domnului. Credeți, prieteni și ieșiți afară din Babilon!

Vreau să vă mai spun ceva înainte de încheiere, pentru că este timpul potrivit.

Când eu şi Billy am coborât din avion, în India, în ultima noastră călătorie, am citit într-un ziar care ne-a fost adus şi care era scris în limba engleză: „Cutremurul a trecut, pentru că păsările vin înapoi.” Apoi se relatau unele amănunte. Acolo s-a întâmplat ceva ciudat.

În India nu există garduri cum le avem noi; ei adună pietre şi își fac garduri şi chiar case. Acolo este foarte cald dacă nu ești la munte. În Calcutta și în alte părți, oamenii se întind pe stradă, mor de foame și așa mai departe.

Dintr-o dată s-a întâmplat ceva. Micuțele păsări îşi fac cuibul în zidul de piatră, şi își cresc puii, dar dintr-o dată s-a întâmplat ceva.

 În fiecare zi când este foarte cald, toate vitele vin în jur și stau sub umbra acelor ziduri, fiindcă țin răcoare. Și toate păsările mici locuiesc în locurile acelea. Dar dintr-o dată, aceste păsări mici au plecat dintr-un motiv necunoscut. Voi știți ce am spus ieri despre aceste păsări, Dar iată că toate și-au luat zborul dintr-un motiv necunoscut. Ele au plecat şi nu s-au mai întors la cuiburile lor, au zburat pe câmp, au stat în pomi şi s-au lăsat chiar şi pe pământ. Vitele nu au vrut să se mai apropie și oile nu au mai vrut să vină înapoi, ci au rămas în câmp şi s-au îngrămădit una de alta. Ele au simțit că se va întâmpla ceva.  Apoi a venit cutremurul şi a dărâmat zidurile, gardurile şi toate celelalte.

 Păsările au venit înapoi numai după trei sau patru zile, iar oamenii au spus: „Cutremurul a trecut, pentru că se întorc păsările.”

Nu credeți că Dumnezeul care a putut să facă acele păsări, vite și oi, să intre în corabie în zilele lui Noe, este același Dumnezeu care le poate face să zboare la adăpost? Este corect? („Amin”).

 Vreau să vă spun ceva, fraților. Este gata să se întâmple ceva, și toate aceste vechi ziduri ecleziastice se vor prăbuși; toți se duc înapoi și se vor uni. Ei o vor face, atât de sigur cum stau aici. Acolo este un chip al fiarei, iar națiunea aceasta l-a acceptat, conform Cuvântului Domnului. Ascultați! Dacă aveți acest simț ciudat, atunci plecați de lângă aceste ziduri, plecați de acolo pentru că veți muri acolo înăuntru. Nu faceți aceasta! Ieșiți afară! Îndepărtați-vă de aceste lucruri! Mergeți în siguranță cât puteți de repede la adăpost! Rugați-L pe Dumnezeu pentru milă.

Să nu spuneți: „Mama mea a fost o metodistă și cred că voi rămâne și eu așa”, sau: „Tatăl meu a fost un baptist, şi voi fi și eu așa!” Să nu faceți aceasta!

Mie nu-mi pasă cât pare de simplu și umil; Acesta este Cuvântul Domnului. Fugiți cât puteți de repede la Isus Hristos şi stați acolo până când vă umple Dumnezeu cu Duhul Lui Sfânt. Are să vină ceasul când Îl veți căuta, şi nu Îl veți mai găsi. Să ne plecăm capetele.

Tată ceresc, oh, Doamne, eu stau aici şi tremur. Mă gândesc la ceasul îngrozitor care se apropie şi nu există nici o cale de a opri aceasta. Este profețit că va veni. Eu m-am gândit: De ce nu vin oamenii să asculte şi să accepte?” Desigur, eu știu că Tu ai spus că ei nu vor veni, și nu vin.

Dar aici sunt unii ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții Mielului, iar când sunt deschise acele Peceți, ei își văd numele acolo, Duhul Sfânt le vorbește și ei vin. Tu nu-i poți ține departe; nimeni nu o poate face, nimeni. Ei vin oricum, pentru că Tu îi conduci așa cum ai făcut cu acele păsărele, și cu oile și vitele. Tu ești Dumnezeu! Acele animale au avut un instinct care le făcea să fugă. Și dacă un animal poate fi avertizat printr-un instinct ca să fugă de primejdie, cu cât mai mult va avertiza Duhul Sfânt Biserica Lui, care pretinde că este umplută cu El!

Dumnezeule, fii milostiv cu noi și iartă-ne neajunsurile. Noi nu vrem să stăm numai aici la amvon, să privim spre oamenii aceștia bolnavi şi să-i lăsăm să plece de aici zicând: „Aceasta a fost foarte frumos!” Doamne, noi vrem să facem ceva cu privire la aceasta, vrem să ne cercetezi inimile, iar dacă este ceva pe dos, ajută-ne să vedem. Nu ne lăsa până în ceasul când va fi prea târziu. Cercetează-mă, încearcă-mă, Doamne.

Eu stau aici prin harul lui Dumnezeu, văd Pecețile deschise în fața mea și am venit să le spun oamenilor ce mi-ai spus acum câteva săptămâni că se va întâmpla. Acum acest lucru este chiar în fața noastră, Tată.

Cercetează-mă Doamne, cercetează inima mea. Doamne, Te rugăm să privești în viața noastră şi dacă este ceva care nu este în ordine, vorbește-ne, Doamne. Noi vrem să-l aducem în ordine, chiar acum, în timp ce există un Izvor umplut cu Sânge, în timp ce aici este un Înălbitor care ne poate curăța păcatele şi necredința. Noi vrem să ne cufundăm sufletele în El, toată necredința. Dumnezeule, ajută necredinței noastre! Ia-o de la noi, Doamne!

Când Tună acel Tainic şi Biserica este luată sus, vrem să fim gata să primim Aceasta. Doamne, îngăduie aceasta.

Încearcă-ne prin Cuvântul Tău, o Doamne! Lasă-ne să privim în El, şi dacă vedem că am greșit… Dacă aici sunt unii care au fost botezați în titluri şi nu știu nimic despre botezul adevărat, vreau să fiu la fel de sincer ca Pavel.

 Când a trecut pe coasta de sus a Efesului, el a găsit niște ucenici  care strigau și săreau, având un timp glorios, dar el le-a spus: „Ați primit voi Duhul Sfânt de când ați crezut?” Dar ei nu știau că există așa ceva, așa că le-a zis: „Cu ce botez ați fost botezați?” Ei au fost botezați de profetul acela sfânt şi minunat, dar au fost botezați numai spre pocăință. După aceea ei au fost botezați din nou în Numele Domnului Isus Hristos, pentru că Pavel le-a poruncit să se boteze încă o dată, în Lumina Cuvântului Tău.

Doamne, în lumina Cuvântului Tău, îi poruncesc fiecărei persoane care nu este botezată în Numele Domnului Isus Hristos, să meargă repede la apă, cât mai este timp. Vouă, celor care nu sunteți umpluți cu Duhul Sfânt, vă poruncesc în Numele Domnului Isus Hristos să cădeți pe genunchi şi să nu vă ridicați până când nu sunteți sfințiți si umpluți de Duhul Sfânt cu dragostea şi bunătatea Lui; până când sufletul vostru nu este mulțumit în prezența lui Dumnezeu, încât singura voastră dorință să fie să-L slujiți, să umblați pentru El și să lucrați cu El, tot restul vieții voastre.

Îngăduie aceasta. Mă rog ca Dumnezeu să vă dea această dorință, în Numele lui Isus Hristos.

Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc,

Căci EI m-a iubit mai întâi

(Îl iubiți cu adevărat? Atunci ridicați mâinile).

Şi mi-a răscumpărat mântuirea

Pe lemnul Calvarului.

Dacă în seara aceasta sunt unii care simt nevoia să fie botezați în apă sau cu botezul cu Duhul Sfânt, voi vă cunoașteți nevoile, veți fi amintiți în rugăciune. Nimeni dintre noi nu v-o poate da. Noi putem numai să vă botezăm, dar nu putem să vă dăm Duhul Sfânt. Aceasta o face numai Dumnezeu. Dar voi simțiți nevoia aceasta, pentru că Dumnezeu vorbește inimii voastre și vă face să aveți nevoie de El. Vreți să fiți amintiți în rugăciune? Vreți să vă ridicați ca să știm cine sunteți? Dumnezeu să vă binecuvânteze! Domnul să vă binecuvânteze!

Cred că s-au ridicat cam o sută cincizeci, dacă pot să-i văd pe toți. Nu știu câți au ridicat mâinile în încăperi sau afară, dar voi aveți o nevoie. Să ne rugăm.

Vedeți, oamenii aceștia stau ca mărturie pentru Hristos! „Eu am nevoie de Tine, Doamne, am nevoie de Tine. Sunt încredințat că sunt unul dintre aceia care își vor găsinumele sub Pecete şi care a fost scris înainte de întemeierea lumii. Ceva mi-a atins inima şi stau aici, Doamne. Sunt eu acesta? Mă chemi Tu? Eu vreau ca Tu să-mi descoperi numele meu care este scris acolo. Umple-mă şi pecetluiește-mă prin Duhul Sfânt!” Voi care sunteți deja pecetluiți, vă rog să vă ridicați. Îndreptați-vă spre ei, puneți-vă mâinile peste ei şi rugați-vă pentru ei! Fiți sinceri!

Tată ceresc, lasă ca marele Duh Sfânt să se miște peste această audiență ca o rafală de vânt, și să cheme fiecare inimă aici, Doamne. Trimite botezul Duhului Sfânt peste acești oameni; acolo este apa care așteaptă.

În timp ce Petru vorbea încă aceste cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste cei care au auzit Cuvântul, și toți au fost umpluți cu Duhul Sfânt.” (Adunarea se roagă în continuare).

-Amin-

Lasă un răspuns