Meniu Închide

MIREASA ESTE MANIFESTAREA LUI HRISTOS

Print Friendly, PDF & Email

A fost un om pe nume Pavel,

Care a fost testat și încercat.

A suferit pentru Evanghelie,

Dar Dumnezeu a fost de partea lui,

Și la sfârșitul drumului, mărturia lui a fost:

Mi-am încheiat cursa, o coroană este pentru mine.

Am trecut prin momente grele

Dar am făcut-o prin harul Lui;

Bătălia aproape s-a terminat; mi-am alergat cursa

Am luptat lupta cea bună și am ținut credința.

Privind înapoi în toți anii mei,

Luptele de-a lungul drumului,

Persecuții, dureri, lacrimi și luptă zi de zi.

Dar prin ele un lucru știu sigur,

În Hristos există biruință.

Și când viața mea se va termina,

Mărturia mea va fi:

Am păstrat credința.

Am trecut în unele momente grele

Dar am făcut-o prin harul Lui.

Bătălia aproape s-a terminat; mi-am alergat cursa.

Am luptat lupta cea bună și am ținut credința.

Oh, bătălia aproape s-a terminat; mi-am alergat cursa.

Am luptat lupta cea bună, am ținut credința.

Haideți să ne plecăm capetele și să ne rugăm. Doamne Isuse, Îți mulțumim pentru privilegiul de a ne aduna încă o dată și pentru că ne-ai dat o voce și mai important, ne-ai dat o inimă, sub acea voce, iar această inimă tânjește să-Ți cânte laude. Noi știm că Te iubim, Doamne, pentru că Tu ne-ai iubit mai întâi, ne-ai ales și ne-ai chemat din această generație. Tu ai rânduit să fim aici și ai pus în interiorul nostru Ceva care să Te cheme și să-Ți spună că Te iubim, Doamne, și să  flămânzim după Tine. Doamne, noi am venit să auzim Cuvântul Tău și sărbătoarea Cuvântului Tău și Te rugăm să iei întâietate printre noi și să ne hrănești cu Cuvântul Tău. Întărește-ne, Stăpâne, în Adevărul zilei și ajută-ne să avem credință în ceea ce ne-ai chemat să fim, ca să fim ceea ce ne-ai chemat să fim în această oră. Să nu lăsăm nicio îndoială, nicio piedică a vrăjmașului și niciun conflict din mintea noastră, să ne împiedice să manifestăm Cuvântul din această zi, fiindcă ai chemat o Mireasă să Te manifeste. Ne predăm împrospătați și Te rugăm, Dumnezeule, să vii, să locuiești în interiorul nostru și să faci tot ce ai hotărât să faci în ceasul acesta. Dumnezeule, Tu ai avut un Plan măreț încă înainte de întemeierea lumii, iar în acel Plan ne-ai văzut în dimineața aceasta aici, ne-ai văzut în această epocă, iar acum, Doamne, ajută-ne să ne dăm deoparte și să Te lăsăm să-Ți lucrezi Planul.  Ne încredem în Tine, Doamne, și Te rugăm să-Ți iei locul în acest serviciu, în Numele lui Isus Hristos. Amin.

Dumnezeu să vă binecuvânteze. Puteți să vă ocupați locurile. Vom citi imediat Cuvântul, dar mai întâi avem dedicarea unui bebeluș. Aceasta ne face întotdeauna plăcere și vom face dedicarea primului bebeluș din anul acesta. Fratele Aaron și Samantha Small, doresc să-și aducă băiețelul în față și îl vom închina Domnului. Micuțul lor copil se numește Micah Zachary (Mica Zaharia). Micah înseamnă „Cine este ca Dumnezeu?”, iar Zachary înseamnă „Dumnezeu Și-a adus aminte.” Este un nume foarte bun. Ne bucurăm toți cu voi. Să ne plecăm capetele și să ne rugăm împreună.

Dragă Doamne Isuse, suntem atât de recunoscători, Doamne, că putem ține în brațe acest micuț dar al vieții pe care l-ai dat fratelui nostru Aaron și sorei Samantha. Dumnezeule, Tu ai considerat de cuviință că ei pot să păstorească peste această micuță flacără, peste această viață, de aceea, Te rog să-i întărești pentru sarcina pe care o au împreună. Ei stau aici, Doamne, și recunosc că au nevoie de Tine în timp ce Îți dedică copilul, iar noi, ca adunare, stăm alături de ei, să-i ajutăm și să-i sprijinim, dar recunoaștem, Doamne, că fără Tine nu putem face nimic. Te rog să ne ungi, Doamne, ca să putem păstori această mică viață. Unge-i pe tată și pe mamă, ca să-l călăuzească prin viață și fie ca Micah să te cunoască, Doamne, și să crească într-un cămin în care să-Ți audă Numele și să-Ți simtă dragostea. Să simtă  prezența Ta, să-Ți dea inima de la o vârstă fragedă și să Te slujească în toate zilele vieții lui. Protejează-l de orice săgeată înfocată a vrăjmașului și folosește-i viața pentru Scopul și gloria Ta. Îți mulțumim pentru el, în timp ce Ți-l dedicăm înapoi, în Numele Domnului Isus Hristos. Amin.

Haideți să deschidem Bibliile la 2 Corinteni 4.3:

Şi dacă Evanghelia noastră este ascunsă, este ascunsă pentru cei ce sunt pe calea pierzării,

a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.” Amin.

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Fie ca Domnul să-Și binecuvânteze Cuvântul în timp ce Îl cercetăm. Din această Scriptură vreau să mă concentrez în principal pe partea care spune: „Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.” Astfel, știm că Hristos este imaginea lui Dumnezeu. Isus Hristos S-a manifestat pe pământ pentru a-L reflecta pe Dumnezeu, să fie imaginea lui Dumnezeu; S-a făcut trup.

În dimineața aceasta vreau să vorbim puțin despre aceasta. Pe măsură ce pregăteam serviciul, Domnul m-a condus într-o direcție foarte specifică și vreau să vă spun că nu este nimic nou, noi am trecut prin toate aceste citate, prin toate aceste Scripturi. Noi am vorbit și am discutat aceste lucruri de ani de zile, dar, Doamne, deodată știi că există o claritate mai mare care vine tot timpul, iar lucrurile încep să se concentreze din ce în ce mai mult și imaginea la care te-ai uitat devine puțin mai clară.

 Există o anumită frază pentru titlul meu, dar nu vi-l voi da acum, ci puțin mai târziu. Acest titlu a început să-mi concentreze viziunea, descoperirea mea, puțin mai jos. Aceasta a venit după o discuție pe care am avut-o cu fratele Jean. Acum cinci sau șase săptămâni, el a făcut o afirmație, iar eu nu am reușit să scap de ea și continuă să lucreze asupra mea; este descoperirea a tot ceea ce am vorbit și vom ajunge la aceasta într-o clipă. În dimineața aceasta voi citi o mulțime de citate, pentru că vreau să citesc ceea ce a spus profetul despre aceste lucruri. Deci, voi citi destul de multe citate, dar nu renunțați să mă ascultați, ci spuneți „Amin” la citate, pentru că citatul, l-a predicat fratele Branham, iar noi îl vom cita de parcă îl predicăm noi, iar voi să spuneți „Amin” așa cum este proaspăt predicat. Să fim atenți, pentru că sunt niște lucruri mărețe, pe care le spune profetul, sunt lucruri minunate pe care acest Mesaj a venit să le lumineze pentru noi, astfel încât să putem înțelege unde ne aflăm în Cuvânt, unde suntem în Planul lui Dumnezeu, cine suntem în Planul lui Dumnezeu și ce se manifestă în ceasul acesta.

 Dumnezeu Și-a pregătit atât de bine Planul, și nu vrea să fim confuzi cu privire la cine suntem, unde suntem în timp și care este manifestarea din ceasul acesta. Voi știți că dacă nu ascultăm ce ne-a spus profetul, mai ales după deschiderea Peceților, vom privi în urmă sau vom privi în viitor și vom aștepta ceva. Dar Dumnezeu nu vrea ca această Mireasă să aștepte, aceasta nu este epoca așteptării, aceasta este epoca manifestării.

Există un Cuvânt care a stat în gândul lui Dumnezeu și a fost ascuns de mii și mii de ani, ca taină, prin această Biblie; a fost așezat în Cuvânt cu mult înainte, în veșnicie, a fost în partea din spate a minții lui Dumnezeu. Gândul acela care a devenit Cuvânt, trebuie să fie manifestat astăzi. Astfel, noi trebuie să prindem acel gând, acel Cuvânt care urmează să devină trup și se manifestă în ziua în care trăim astăzi. Aceasta a rânduit și a cerut Dumnezeu în această zi, iar dacă suntem oamenii zilei, ai manifestării zilei, trebuie să încetăm să căutăm în altă parte manifestarea Cuvântului, să-L așteptăm undeva sau să-L vedem aici, să-L vedem acolo, ci noi trebuie să realizăm că Planul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, tot ceea ce a făcut Dumnezeu, a ajuns în acest moment, iar noi suntem un popor privilegiat să fim pe această planetă, în această dimensiune, în acest moment, și nu vrem să pierdem aceasta.

Rămâneți cu mine în timp ce vom citi. Nu vă îndepărtați și cred că ne vom bucura împreună de Cuvânt. În mesajul Faptele sunt credința exprimată, profetul spune:

Nu demult, un predicator baptist mi-a spus: „Eu nu pot accepta descoperirea.”

„Atunci nu poți să accepți Biblia”, am spus eu, „nu poți să-L accepți pe Hristos, pentru că El este descoperirea lui Dumnezeu. El este Dumnezeu descoperit în trup.” Prin urmare, toată Biserica este zidită pe descoperirea divină.”

În Pecetea întâi, profetul spune că Hristos este descoperirea lui Dumnezeu, așa că vrem să reținem că Hristos este descoperirea lui Dumnezeu.

El a venit să-L descopere pe Dumnezeu, pentru că El și Dumnezeu erau Același. „Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine.” Cu alte cuvinte, voi nu ați știut niciodată ce a fost Dumnezeu, până când S-a descoperit pe Sine prin Hristos; atunci puteți vedea.”

Vreau să țineți minte această afirmație. Voi citi din nou această afirmație din Pecetea întâi: „…voi nu ați știut niciodată ce a fost Dumnezeu, până când S-a descoperit pe Sine prin Hristos; atunci puteți vedea.”

Așadar, Hristos a venit să-L descopere pe Dumnezeu. El a fost Dumnezeu în trup; El a fost descoperirea, manifestarea Dumnezeului invizibil, care acum Se manifesta într-un trup de carne, într-un Om numit Isus Hristos.

„Cu alte cuvinte, voi nu ați știut niciodată ce a fost Dumnezeu, până când S-a descoperit pe Sine prin Hristos; atunci puteți vedea.”

În mesajul Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită, profetul spune:

De acolo aș vrea să iau un text, bazându-mă pe toată Biblia, dar vreau să avem ca titlu: „Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită”, fiindcă Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită!”

Așadar, aceasta este tema fratelui Branham. Când a început să predice „Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită”, el a spus că se bazează pe toată Scriptura. Hristos este Taina lui Dumnezeu a dezvăluit că a existat o Taină a lui Dumnezeu, o taină în mintea Lui, o Taină despre felul în care Se va manifesta Dumnezeu, cum va deveni tangibil, cum va veni în trup. A existat o Taină a lui Dumnezeu, iar descoperirea acelei Taine este Hristos. Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită, așa că dacă vreți să vedeți Taina lui Dumnezeu, vă uitați la Hristos, pentru că Hristos  manifestă Taina lui Dumnezeu.

Să ne întoarcem înapoi la Coloseni 1.12:

mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților, în lumină.

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui,

în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.

El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel Întâi Născut din toată zidirea.

Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.

El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se țin prin El.

El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, Cel Întâi Născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate.”

În versetul 15 ni se spune că Hristos este chipul (imaginea) Dumnezeului celui nevăzut, iar fratele Branham a făcut referire la aceasta aici, în Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită, unde spune:

Primul lucru a fost că Dumnezeu a vrut să Se descopere pe Sine Însuși poporului.” Știți, indiferent cât de mult ne-am dori ca Hristos să vină să ne salveze de păcatele noastre, Dumnezeu a dorit aceasta mai mult și a venit ca un Fiu, pentru că a avut dorința de a se descoperi oamenilor. Astfel, când ne gândim la ceea ce a făcut Dumnezeu, la Planul lui Dumnezeu, la Planul mântuirii, la manifestarea lui Dumnezeu și la toate lucrurile, ne gândim că în această zi trebuie să ne întoarcem în mintea lui Dumnezeu, care ne-a fost dezvăluită în acest timp al sfârșitului. Înainte de a exista un grăunte de praf stelar, înainte de a exista ceva, Dumnezeu era singur cu gândurile Sale. În gândurile Sale, Dumnezeu avea un Plan, iar acel Plan ne-a inclus pe tine și pe mine, și știm că numele noastre au fost în Cartea Vieții Mielului, înainte de întemeierea lumii. Aceasta înseamnă că tu și cu mine, am fost incluși în gândul lui Dumnezeu, în Planul lui Dumnezeu care a fost pecetluit în ceruri, înainte de întemeierea lumii. Cu alte cuvinte, indiferent cât de mult am vrea să-L iubim pe Dumnezeu, cât de mult vrem să fim răscumpărați, cât de mult vrem să fim mântuiți, a trebuit s-o dorească mai întâi Dumnezeu, înainte s-o dorim noi vreodată. Amin. Deci, a cui dorință este mai mare, dorința ta? Dorința Lui a fost dorința inițială, așa că El a avut această dorință înainte ca tu să-L fi dorit vreodată pe El. Amin. Aceasta arată că noi nu am avea niciodată o dorință spre El, dacă nu ne-ar fi dorit El pe noi. Amin. Astfel, tot ce facem în această viață este să reflectăm înapoi dorința pe care a avut-o Dumnezeu mai întâi. Amin. Dorința Lui este dorința primordială care pune totul la locul lui, așa că nu este cât de mult Îl iubim noi pe Dumnezeu, ci este cât de mult ne iubește Dumnezeu pe noi. Acesta este harul, este dragostea cu care ne-a iubit Dumnezeu; înainte de orice, Dumnezeu ne-a iubit și ne-a ales, așa că tot ce facem noi, este să reflectăm alegerea Lui, voința Lui.

Astfel, din perspectiva noastră, se pare că Îl căutăm pe Dumnezeu, Îl dorim, ne dorim foarte mult să fim mântuiți, vrem să fim curățiți, vrem să fim răscumpărați și să fim una cu El. S-ar părea că aceasta este o dorință foarte puternică pentru noi, dar trebuie să recunoaștem că dorința aceasta își are originea mai întâi în Dumnezeu; dorința Lui pentru noi este dorința originală, apoi vine dorința noastră pentru El. Dacă acesta este adevărul, cum putem eșua? Dacă acesta este adevărul, cum am putea să nu manifestăm ceea ce a dorit El înainte de întemeierea lumii? Când ne dăm seama că toată dorința noastră, toată dragostea  noastră, toată nevoia noastră de El, tot ceea ce ne dorim noi, este doar reflectarea dorinței pe care a avut-o mai întâi El, ne simțim atât de liniștiți! Deci, putem spune: „Dacă Îl iubesc atât de mult și Îl doresc atât de mult, înseamnă că El m-a iubit și m-a dorit mai mult decât o fac eu.” Laudă lui Dumnezeu pentru acest Mesaj!

Nu știu cum le-a fost predicat oamenilor în trecut și care a fost experiența voastră, dar acest Mesaj nu a fost dat pentru a aduce condamnarea, nu a fost dat să aducă frica de condamnare, Mesajul nu a fost dat niciodată ca să te pună la colț, Mesajul a fost dat întotdeauna pentru a înlătura frica, anxietatea, îndoiala și minciunile diavolului; a fost dat să înlăture neînțelegerea denominațională și să-ți pună picioarele pe o Stâncă solidă care este de neclintit și de nezdruncinat; să-ți dea o încredere neclintită în Dumnezeul care a avut un Plan înainte ca tu să apari vreodată pe acest pământ.

Poate că Mesajul ți-a fost predicat într-un fel care te condamna, poate ți-a fost predicat într-un mod care ți-a provocat frică, ca și cum nu ai declanșa răpirea dacă nu ești destul de bun. Doamne, noi nu am fost niciodată suficient de buni pentru a declanșa răpirea și nu vom fi niciodată suficient de buni pentru a declanșa răpirea. Noi am declanșat deja răpirea; acesta este singurul mod în care vei declanșa răpirea, dacă ai declanșat deja răpirea. Singurul mod în care poți fi un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu este dacă ai fost întotdeauna un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu. Acest Mesaj a venit să înlăture frica, să ia control asupra omului, să elibereze un popor, ca să fie ceea ce Dumnezeu a rânduit dintotdeauna să fim, astfel încât toate aceste adevăruri din Mesaj și lucrurile pe care ni le-a arătat Dumnezeu din Cuvântul Său, au venit să ridice Mireasa, astfel încât Ea să poată fi ceea ce a fost chemată să fie în această zi. Fără acest Mesaj, nu am putea fi niciodată ceea ce ne-a chemat Dumnezeu să fim în această zi.

Noi trebuia să avem Ceva care să ne ducă mai presus de gândirea denominațională, deasupra tărâmurilor umanității, deasupra acestei dimensiuni. Ne duce înapoi în mintea lui Dumnezeu, astfel încât să putem privi în gândurile lui Dumnezeu de dinainte de întemeierea lumii, partea din gândirea Lui care a fost pecetluită, și în această zi este nesigilată. El a venit să ne așeze și să ne zidească credința. Cum poți avea credință de răpire fără acest Mesaj? Cum ai putea avea har pentru răpire, fără să sune Tunetul? Cum ai putea crede vreodată într-o schimbare a trupului, dacă încă te îndoiești cine ești? Dacă nici măcar nu știi dacă ești mântuit, cum poți să ai credință pentru o schimbare a trupului? Acest Mesaj a trebuit să vină pentru a ne așeza, și toate aceste lucruri, pentru a continua să ne ridice, să ne ridice și să ne ridice tot timpul pe tărâmuri mai înalte ale credinței.

În mesajul Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită,…am spus că nu voi predica, ci voi cita doar citate, dar se pare că voi face câte puțin din ambele, și vom vedea unde vom ajunge. Dumnezeu a vrut să Se descopere oamenilor. Oh, dacă aceasta nu-ți încălzește inima, nimic nu o va face! Dumnezeu vrea să Se descopere pe El Însuși pentru tine; Dumnezeu vrea să-L vezi, vrea să-L cunoști, vrea să ai părtășie cu El.

„El nu a putut să facă aceasta ca marele IeHoVaH Dumnezeu care acoperea tot spațiul, timpul și veșnicia. Nu a putut s-o facă. El este prea mare pentru a fi dezvăluit vreodată oamenilor, deoarece ar fi prea misterios. Cum ar putea Ființa aceea măreață care nu a avut niciodată început… după ce ai mers dincolo de ciclul de miliarde și trilioane și trilioane de ani din spațiul Vieții, și ai plecat în infinit, în eternitate, marea Creatură care a făcut toate acestea, încă există.

Dar ce a vrut El să facă? El a iubit calitatea de tată, pentru că El era un Tată. Dar singurul fel în care putea să Se exprime, era să devină un Fiu al omului.”

Îmi place afirmația aceasta, prieteni. Îmi place pentru că odată ce realizezi că profetul ne aduce înțelegerea adevărată a naturii lui Dumnezeu, începi să înțelegi mult mai multe lucruri. El iubea paternitatea pentru că era în Sine un Tată, și pentru că era Tată, trebuia să Se exprime ca Tată; dar cum Se putea exprima ca Tată dacă nu avea un fiu? Pentru a fi felul potrivit de Fiu, pentru a-Și exprima felul potrivit de paternitate, El trebuia să devină un Fiu al omului. Și când a devenit Fiu al omului, în acea relație a putut să reflecte ce era un Tată. El era Tatăl și a manifestat și a descoperit că a fost un Tată, pentru că a devenit un Fiu al omului. Și acum, când Îl vezi pe Isus Hristos, pe Pământul Isus Hristos, El nu Îl manifestă numai pe Fiul, ci Îl manifestă și pe Tatăl. Dar pentru a-l manifesta pe tată trebuie să ai un fiu, iar fiul își manifestă tatăl. Corect? Așadar, Dumnezeu a trebuit să joace ambele roluri, astfel încât să Se poată descoperi în plinătate. Înțelegeți? Dacă Dumnezeu nu-Și dezvăluie toate caracteristicile, toată natura Sa, atunci ceea ce avem, este o descoperire parțială a lui Dumnezeu, nu o descoperire completă a Lui. Dumnezeu a vrut să Se descopere în plinătate, astfel încât să nu lase paternitatea să rămână ascunsă; El a trebuit s-o exprime, dar ca s-o poată exprima, a trebuit să devină un Fiu al omului; ca să Se poată exprima ca Fiu și ca Tată.

Acest lucru este minunat, dar noi știm că El este și Soț, iar dacă El Se va exprima ca Soț, ce exprimă soțul? O soție. Ca să-ți poți exprima calitatea de soț, trebuie să ai o soție, așa cum trebuie să ai un fiu pentru a-ți exprima calitatea de tată. Așadar, Dumnezeu a fost un Soț, și El a trebuit să Se exprime ca Soție, astfel încât să poată avea felul potrivit de expresie, deoarece este nevoie de tipul potrivit de soție, ca să exprime ce este un soț. Amin. Deci, Dumnezeu joacă încă ambele părți. Este tot El, care Se exprimă și Se descoperă.

Voi reciti încă o dată ultima frază și vom merge mai departe:

El a iubit calitatea de tată, pentru că El era un Tată. Dar singurul fel în care putea să Se exprime era să devină un Fiu al omului. Acesta este motivul pentru care Isus a continuat să spună: „Fiul omului.” Vedeți, mulți dintre ei nu au știut despre ce vorbea El. Acum înțelegeți? Vedeți, El a vrut să Se exprime. Acesta a fost unul dintre marile Sale scopuri întreite, să Se exprime, să Se identifice cu ființele umane, să Se descopere în Hristos.

În al doilea rând, voia să aibă întâietate în Trupul Său de credincioși, care este Mireasa Lui, ca să poată locui în oameni.

Acum, El putea face aceasta în Adam și Eva, dar păcatul i-a despărțit…”

El a avut un Plan original prin care urma să-Și nască fiul, iar din fiul Său a venit o soție. El urma să aducă pe pământ urmași prin care ar fi putut să facă acest lucru, ar fi putut să Se manifeste ca soț și soție, ar fi putut să Se manifeste ca fiu, prin fiul Său, și ca Tată; ar fi putut să Se exprime prin Adam și Eva, dar păcatul i-a despărțit, iar El nu S-a mai putut manifesta așa în trupul lor.

„Acum, El putea face aceasta în Adam și Eva, dar păcatul i-a despărțit, așa că acum trebuia să existe o cale să facă aceasta din nou.”

Care a fost Planul Lui de mântuire, care a fost Planul de-a lungul întregii Biblii, pentru a face aceasta din nou, deoarece tot ce face Dumnezeu este perfect și corect. Așadar, la început când Dumnezeu a făcut pământul, noi vedem aceasta în Geneza 1 și 2, El a făcut un Eden, iar în interiorul acestui Eden l-a pus pe fiul Său și pe soția fiului Său, să conducă peste el. Când a făcut aceasta și s-a uitat la tot ce a făcut, Dumnezeu a spus că este foarte bine, deoarece a făcut o înfățișare a perfecțiunii, o reprezentare a voii desăvârșite a lui Dumnezeu. Dar acea reprezentare a căzut din cauza păcatului și L-a despărțit pe Dumnezeu de oameni, așa că El nu a mai putut să Se manifeste în trupul lor, deoarece păcatul i-a despărțit. Dar El trebuia să aibă o altă modalitate de a-l recupera pe om pentru că acea reprezentare era reprezentarea corectă, nu una greșită. Dumnezeu nu l-a făcut pe om degeaba, nu a încercat să facă ceva, iar când a căzut nu a spus: „Nu a funcționat, așa că voi încerca altceva!” Ceea ce a făcut Dumnezeu a fost corect și desăvârșit, iar când omul a căzut, Dumnezeu a trebuit să muncească să-l aducă înapoi la acesta, pentru că acesta a fost Planul inițial.

De aceea, fratele Branham a spus: „Când văd această a șaptea Pecete…” Numai el a spus: „Văd Pecetea a șaptea descoperită până la început, în Geneza. Ea a fost descoperită până acolo în urmă.” Amin. Felul în care a dezvăluit-o Dumnezeu, este absolut minunat: că Dumnezeu va naște pe acest pământ un fiu, iar acel fiu a fost Adam. El l-a creat pe Adam și l-a adus în trup; și omul era parte bărbătească și parte femeiască. Și Dumnezeu, noi știm din mesajul „Capodopera”, că El a creat o capodoperă, a scos la iveală o capodoperă, care era un fiu pe care l-a manifestat în trup și la așezat în Eden. Amin. Când Dumnezeu s-a uitat la această capodoperă creată de El, a spus: „Nu este bine ca omul să fie singur.” Întrebarea este: Cine l-a făcut așa? Cine l-a pus în grădină singur? A greșit Dumnezeu? Nu, Dumnezeu nu greșește, ci Își dezvăluie  treptat partea din spate a minții. Când a spus că nu este bine ca omul să fie singur, El știa cu siguranță că l-a făcut singur și că l-a pus singur în grădină dar, de asemenea știa că în Adam exista deja ceva care va satisface nevoia lui; El știa că femeia era în bărbat, pentru că El a pus-o acolo, astfel încât s-o poată scoate și s-o aducă înapoi la bărbat. Amin. Aceasta arăta ce era în partea din spate a minții Sale. Această Taină a Peceților și această Taină a Peceții a șaptea, a fost descrisă pe larg, de mii de ani, în Bibliile noastre, dar a fost o Taină pecetluită până când a fost ruptă Pecetea. Când Pecetea a fost ruptă, Biblia noastră a fost deblocată ca să ne putem întoarce și să vedem că această Taină care era în partea din spate a minții lui Dumnezeu, a fost la vedere ca s-o poată vedea toată lumea, dar noi ne-am poticnit în Ea timp de mii de ani.

Așadar, când Dumnezeu a spus: „Nu este bine”, El nu a spus: „Am făcut o greșeală, am uitat ceva”, pentru că Dumnezeu nu uită nimic. Ceea ce vrea să ne arate El, este că „Nu am terminat încă cu capodopera mea.” Când sculptorul face o sculptură, știi că nu a terminat-o încă pentru că se întoarce și mai dăltuiește ceva, apoi mai dăltuiește ceva până când sculptura pe care o face se potrivește cu viziunea pe care o are în minte. Când îl vezi pe artist că se întoarce la pictura, sculptura sau desenul lui și mai pune culoare, mai pune vopsea, știi cu siguranță că nu a terminat.

În cei șase mii de ani de creație, când Dumnezeu l-a făcut pe om și a spus: „Nu este bine”, și a continuat să lucreze, îți dai seama că încă nu a terminat imaginea pe care o avea în minte; reprezentarea, capodopera Lui nu era încheiată. Altfel, când omul era aici, și-ar fi terminat munca, ar fi pecetluit-o și S-ar fi dus să se odihnească, dar nu a fost așa, pentru că nu era ceea ce avea în minte; mai avea în minte multe lucruri care trebuiau exprimate și acest lucru era evident pentru că Sculptorul S-a întors și a mai cioplit puțin, Artistul S-a întors și a adăugat câteva culori pe care nu le-a pus încă, așa că l-a luat pe Adam, l-a adormit, l-a lovit în lateral și a scos din el o coastă; a luat duhul feminin din el și a format femeia. Apoi l-a trezit pe bărbat și i-a unit pe cei doi împreună, iar când S-a uitat și a văzut tot ce a făcut, a spus: „Este foarte bine.”

Fratele Branham a spus că atunci când i-a văzut pe fiul Său și pe mireasa fiului Său, le-a dat stăpânire asupra creației și S-a dus să Se odihnească, ceea ce înseamnă că lucrarea, Capodopera Sa s-a terminat, Artistul Și-a terminat lucrarea. Deci, care este imaginea din Biblie? Aceasta este imaginea din Biblie. De aceea începem de atâtea ori cu povestea aceea, pentru că povestea aceea este prefigurarea a tot ceea ce face Dumnezeu de atunci, până când o aduce înapoi la imaginea aceea.

Vreau să continui cu citatul acesta și voi citi încă o dată fraza la care am rămas:

…El putea face aceasta în Adam și Eva, dar păcatul i-a despărțit, așa că acum trebuia să existe o cale să facă aceasta din nou. Oh, Doamne! Oh, aceasta este bogată pentru mine, numai să mă gândesc la ea. Vedeți care era Scopul lui Dumnezeu?”

Ce spunea el? Că scopul lui Dumnezeu este ceea ce a făcut în grădină. Acesta a fost scopul Său și acum lucrează să-l aducă înapoi la aceasta. Fratele Branham a spus: „Oh, aceasta este bogată pentru mine, numai să mă gândesc la ea.” Acesta este profetul lui Dumnezeu. El a venit să predice „Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită”, care este descoperirea Peceții a șaptea, ceva despre care știa că i-a fost descoperit și că el nu a făcut eforturi mari pentru a le explica oamenilor. Astfel, acum el a venit să explice ceea ce i-a fost descoperit și a încercat să arate această mare Taină de sub Pecetea a șaptea. A mers înapoi, la Adam și Eva și a spus: „Oh, aceasta este bogată pentru mine, numai să mă gândesc la ea. Vedeți care era scopul lui Dumnezeu? Acum, de ce nu i-a păstrat pe Adam și pe Eva așa? Pentru că atunci nu Și-ar fi putut exprima niciodată plinătatea, toate atributele Sale. El putea fi un Tată acolo, este adevărat, dar El este și un Salvator. Voi ziceți: „De unde știi că El era Salvator?” Este, pentru că am avut această experiență. Vedeți? El este Salvator și trebuia să exprime aceasta. Cum a putut s-o facă? Numai prin Hristos. Cum putea El să fie un Fiu? Numai prin Hristos. Cum putea fi Vindecător? Numai prin Hristos. Vedeți? Toate lucrurile se leagă în această singură Persoană, Isus Hristos. Oh, Doamne!

Când mă gândesc la aceasta, văd cum denominațiunile şi toate celelalte lucruri dispar din scenă, în timp ce văd marele scop al lui Dumnezeu, descoperindu-se…”

Deci, care este marele scop al lui Dumnezeu? Să Se dezvăluie. „…Mai întâi trebuia să Se descopere în Hristos, plinătatea dumnezeirii în trup, și apoi…” Să nu uitați această afirmație! O voi citi din nou: „…când văd marele scop al lui Dumnezeu, descoperindu-se. Mai întâi trebuia să Se descopere în Hristos, plinătatea dumnezeirii în trup, și apoi, să aducă acea plinătate trupească a dumnezeirii într-un popor în care El să aibă întâietatea, supravegherea şi conducerea.”

Așadar, când Dumnezeu a vrut să Se exprime, a început să facă aceasta în Isus Hristos, iar Isus Hristos este descoperirea lui Dumnezeu. El este chipul, imaginea Dumnezeului celui nevăzut. Dar El nu a încheiat să Se dezvăluie, ci L-a lovit în lateral și a scos din El ingredientele pentru o femeie, pentru o Mireasă, apoi a lucrat timp de șapte epoci bisericești, să aducă această Mireasă în locul în care trebuie să fie, deoarece Capodopera nu a fost încă încheiată.

Prima parte a fost să Se dezvăluie în Hristos, plinătatea dumnezeirii trupește, apoi să aducă acea plinătatea trupească a dumnezeirii”, tot ce era în Hristos, plinătatea pe care Dumnezeu a avut-o în trup, „într-un popor în care El să aibă întâietatea, supravegherea şi conducerea.”

Eu vreau să vedem ce face Dumnezeu acum în poporul Său. Aceasta nu este o lucrare secundară sau o lucrare de mâna a doua, de clasa a doua sau un fel inferior de a Se descoperi, ci așa cum S-a dezvăluit în prima parte, în Hristos, plinătatea dumnezeirii trupește, aduce apoi acea plinătate trupească a descoperirii, descoperirea lui Hristos, într-un popor. Aceasta nu este ceva secundar, nu este o diminuare a lucrării, ci este același Dumnezeu care continuă să Se manifeste sau să Se dezvăluie.

În mesajul Super-semnul, profetul spune:

Oh, Dumnezeule, cât ar fi de minunat dacă lumea ar putea să vadă că Dumnezeu şi omul sunt una! Super-semnul era acel Om în care Dumnezeu a putut să locuiască în plinătate. Tot ce a fost Dumnezeu, El a turnat în Hristos, și tot ce a fost Hristos, a turnat în biserică. Super-semnul, Dumnezeu şi omul împreună. Acesta este Super-semnul pentru ultimele zile, când urma să se împlinească întreaga Biblie. 

Vedeți? Un super-semn: „Fecioara va naște…” Iar când ea va naște, Îl vom avea printre noi pe Dumnezeu manifestat într-un trup de carne. Un Super-semn. Oamenii nu o pot crede, dar acesta este adevărul. Acesta este Super-semnul dat de Dumnezeu. Dar şi oamenii de astăzi au un super-om; au tot felul de închipuiri cu privire la un super-om sau un super-lucru.

Dar adevăratul Super-semn îl are Biserica: Dumnezeu înapoi în biserică, manifestat într-un trup uman. Dumnezeu unit cu omul este un Super-semn sigur. Acesta este Semnul Său veșnic şi el nu va eșua niciodată. Cuvântul şi omul au devenit una, când Cuvântul lui Dumnezeu și omul au devenit una, așa cum citim în Ioan 1.1 și 14:

„La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu… Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi…” Acesta este Super-semnul! Şi dacă acela a fost Super-semnul din ziua aceea, înseamnă că atunci când același Duh care era în Isus Hristos, vine în  Biserica Sa să manifeste Cuvântul scris pentru astăzi, acela este încă un Super-semn.”

Așadar, vedeți ce vrea să facă Dumnezeu? Tot ce a fost El, a turnat în Hristos, și tot ce a fost Hristos, a turnat în biserică. Amin. El a fost plinătatea dumnezeirii trupește, apoi a vrut să aducă acea plinătatea trupească a dumnezeirii într-un popor. Ce face El? Restaurează ceea ce a căzut.

Să ne întoarcem la Coloseni sau suntem la Coloseni. Eu sunt la Coloseni 1. Să mergem la versetul 26 și 27:

Vreau să zic: taina ținută ascunsă din veșnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui,

cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, şi anume Hristos în voi, nădejdea slavei.”

  Vreau să vă amintiți Cine este Hristos. Hristos este chipul Dumnezeului nevăzut. Și acum, descoperirea acestei Taine printre neamuri, este Hristos în voi, nădejdea slavei. Deci, Hristos, care L-a descoperit și L-a manifestat pe Dumnezeu, este același Hristos care urmează să vină în voi. Și ce va manifesta El? Pe Dumnezeu. Nu va fi aceeași manifestare, dar va fi o manifestare a lui Dumnezeu. Va fi același lucru, sub o altă formă; va fi același lucru, într-un alt fel, într-o altă expresie. Femeia a fost o expresie suplimentară a bărbatului. Ea nu a fost diferită, nu a fost ceva diferit, ea a fost Adam. Noi trebuie să ținem minte aceasta și să înțelegem că femeia nu a fost ceva diferit, ci a fost Adam. Ea a fost Adam. Când El i-a făcut bărbat și femeie, le-a pus numele Adam; în ziua în care i-a creat, ei au avut un singur nume, o singură identitate. Ei erau un singur trup. Aceasta este ceea ce a spus Adam, ce a profețit, când a văzut femeia: „De aceea, va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de soția sa, şi se vor face un singur trup.”

Când Dumnezeu a făcut bărbatul și femeia, le-a pus numele Adam. Când a făcut-o pe femeie, Dumnezeu nu a făcut-o ca pe celelalte creaturi feminine din creație, ci El s-a întors la bărbat, pentru că femeia era ascunsă în bărbat. Astfel, când a scos femeia din bărbat, ea a fost o altă expresie a lui Dumnezeu. Acesta este adevărul, deoarece Dumnezeu Se exprima printr-un fiu, iar acel fiu avea o altă expresie ascunsă în interiorul lui; și când acea expresie a ieșit la suprafață într-o manifestare, era o altă expresie a ceea ce era în bărbat. Expresia lui Dumnezeu a fost în bărbat, dar în bărbat mai exista o expresie a unei femei, așa că Dumnezeu continuă să Se exprime.

„…înseamnă că atunci când același Duh care era în Hristos, vine peste Biserica Sa să manifeste Cuvântul scris pentru astăzi, acesta este încă un Super-semn.”

Câți caută un Super-semn? Este aici, este Hristos și Mireasa Sa. Plinătatea Cuvântului care a fost restituit unei Mirese, Conducătorul care a fost legat de Trup. Acesta este un Super-semn, prieteni.

Haideți să ne întoarcem la Ioan 14.23:

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubește cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el.”

Tot ce a fost Dumnezeu, El a turnat în Hristos și tot ce a fost Hristos, a fost turnat în Biserică. Tot ce a fost Dumnezeu a fost turnat în Hristos, așa că în Hristos locuia trupește toată plinătatea dumnezeirii, iar acum, tot ce era Hristos, Se revarsă în Biserică. Deci, El a spus: „Dacă Mă iubește cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el.” Aceasta este plinătatea.

În mesajul Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită, profetul a spus: „Dumnezeu, exprimat în Isus Hristos, care era și Tată și Fiu și Duh Sfânt, „plinătatea dumnezeirii trupește”.

Acum, plinătatea completă a dumnezeirii locuiește trupește în Biserica Sa, întâietatea. Tot ce era Dumnezeu, a turnat în Hristos; tot ce era Hristos, a turnat în Biserică, în credincioși.” Laudă lui Dumnezeu!

În mesajul Dezvăluirea lui Dumnezeu, profetul spune:

Când spune că El S-a turnat pe Sine sau S-a golit, ne gândim că El „a vomat”, pentru că în limba engleză cuvântul „a se goli” sau „a Se turna din El” înseamnă că din El a ieșit ceva care a fost diferit de El. Dar cuvântul „kenos” din greacă, nu înseamnă „a vomita” sau ceva de genul acesta, „să își piardă o mână, un ochi sau să iasă din El o altă persoană”. Aceasta înseamnă că S-a schimbat El Însuși, S-a turnat El Însuși într-o altă mască, într-o altă formă. Din El nu a ieșit o altă persoană, numită Duhul Sfânt, ci a fost El Însuși. Înțelegeți? El Însuși S-a revărsat pe Sine în oameni: „Hristos în voi!” Ce minunat şi frumos este să te gândești că Dumnezeu S-a revărsat pe Sine în ființa umană, în credincios. „Să Se reverse” a fost o parte din drama Lui.

Dumnezeu, toată plinătatea, toată dumnezeirea a fost trupește în această Persoană, Isus Hristos. El a fost Dumnezeu şi numai Dumnezeu. Nu o a treia persoană, a doua persoană sau prima persoană, ci Persoana, Dumnezeu învelit în trup de carne.”

Așadar, profetul a spus că atunci când El turnat, nu este ca și cum Dumnezeu ar fi vărsat și din El a venit altceva, ceva diferit de El, ci S-a revărsat El Însuși într-o altă formă. Astfel, Isus Hristos a fost chipul, imaginea Dumnezeului nevăzut, pentru că Dumnezeu S-a revărsat în Hristos. Apoi ce a făcut Hristos? Hristos S-a revărsat în Trupul credincioșilor. El nu a revărsat ceva, ci S-a revărsat pe Sine.

Sper că acest lucru începe să facă clic, așa cum nu a făcut niciodată înainte. Sper să devină tot mai mult o realitate, pentru că înțelegem ce ni se spune prin dimensiuni, prin spațiu, materie, timp, avem aceste noțiuni fizice, înțelegem aceste proprietăți fizice. Noi înțelegem lucrurile, judecăm după distanțe, judecăm după aparențe fizice și astfel, suntem atât de fixați în mintea noastră, încât atunci când ni se spune că femeia a ieșit din Adam, în mintea noastră știm că sunt un singur trup, dar nu ne putem abține să nu vedem doi. Vedem doi, ne gândim la doi, ne gândim la plural. Dar când Dumnezeu a făcut acea creație, El nu a gândit la plural, Dumnezeu nu a văzut doi, ci a văzut numai unul, și l-a chemat pe unul și a vrut să fie unul. Pentru Dumnezeu a fost întotdeauna unul, dar pentru noi, în mintea noastră finită, ne este foarte greu să ne despărțim de lumea fizică; noi vedem un bărbat și o femeie și cu greu putem să ne oprim să nu vedem doi. Dar Dumnezeu nu este legat de lumea fizică, așa că atunci când El privește în jos, vede ce a făcut El, vede unul, pentru că cei doi au fost întotdeauna unul, întotdeauna au fost destinați să fie unul; au început ca unul și încă sunt uniți ca unul singur. Dumnezeu a văzut numai unul și așa trebuie să înțelegem.  Amin.

Atunci când Dumnezeu într-un alt chip, noi am putea spune: „Acum sunt doi, acum sunt trei. Acum este aceasta, acum este…” Prieteni, totul este Dumnezeu! Este Dumnezeu în diferite feluri de a se exprima, în diferite manifestări, în diferite feluri de a Se revărsa într-un chip, de a Se turna într-o manifestare. În Cuvânt, este același Dumnezeu. Deci, acesta este Cuvântul lui Dumnezeu (fratele Chad arată Biblia), eu țin în mână forma scrisă a Cuvântului lui Dumnezeu, așa că omule, Îl am pe tot Dumnezeu în brațe. Este pachetul meu și tu nu ai niciunul. Credem atât de mult firește, dar cred că trebuie să avem o minte spirituală pentru a înțelege lucrurile spirituale.

Dumnezeu a fost înaintea fizicii, El a creat fizica, așa că există în afara fizicii și în interiorul fizicii, pentru că El a creat-o. El există în afara gravitației și există în interiorul gravitației, pentru că El a creat-o. Deci, El cuprinde interiorul și exteriorul. El Se manifestă în afara timpului; El locuiește în afara timpului și în interiorul timpului; El a făcut timpul; El a inventat timpul, a creat timpul, așa că locuiește în interiorul și în afara timpului. Este Dumnezeu în timp și în afara timpului? Da. Dumnezeu a creat lumea nevăzută și Dumnezeu a creat lumea vizibilă. Da, El este în lumea nevăzută. În ce lume este El? În ambele lumi. 

Oh, Doamne, ajută-ne să nu mai gândim ca ființe umane și să începem să gândim ca Dumnezeu. Amin. Laudă lui Dumnezeu!

Să mergem la Efeseni 2. Sunt atât de multe lucruri! Noi nu vom înțelege niciodată Biblia, dacă rămânem blocați în înțelegerea fizică. Dacă nu gândim spiritual, lucrurile nu vor avea niciodată sens și le vom scoate întotdeauna din locul lor. Efeseni 2.19:

Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună-cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu,

fiind zidiți pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.

În El toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un Templu sfânt în Domnul.

Şi prin El şi voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu, prin Duhul.”

Acest Templu este construit din aceste pietre vii; din aceste pietre individuale pe care Dumnezeu le-a rânduit, le-a modelat și le-a adus la acest Templu, pe care l-a zidit de-a lungul a șapte epoci ale bisericii. Și această clădire, acest Templu, urmează să fie construit împreună, pentru a fi un locaș al lui Dumnezeu. Unde va locui Dumnezeu? El Se va turna pe Sine Însuși în acest locaș; Dumnezeu va locui în acest locaș, în acest Templu. În ce Templu? În Templul Miresei Sale.

În Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită, profetul spune:

Acum, când a întrebat, Petru a zis: „Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului celui Viu.”

Priviți, „Ferice de tine, Simone Bar Jona”, a zis Isus, care înseamnă „fiul lui Iona”. Vedeți? „Ferice de tine, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit aceasta. N-ai învățat-o la vreo școală, ci Tatăl Meu care este în ceruri ți-a descoperit-o.” Observați ce i-a spus: „Pe această piatră…” Cel care a primit Lumina aceasta și i-au fost date cheile Împărăției, este Petru, sămânța predestinată a lui Dumnezeu.” „Pe această piatră a descoperirii despre Cine este Isus Hristos…” El este Dumnezeul manifestat pe deplin. „Pe această piatră….” Nu un Tată, Fiu și Duh Sfânt, El fiind a doua Persoană. „Pe această piatră voi zidi Biserica Mea, și porțile iadului nu o vor clătina niciodată, nici nu o vor birui.” Vedeți? „…voi zidi Biserica Mea pe această piatră,” o descoperire a lui Isus Hristos.

Priviți, Hristos în voi. El este centrul Vieții, al descoperirii. Vedeți? Viața lui Hristos în voi Îl face centrul descoperirii. Hristos în Biblie, face Biblia descoperirea completă a lui Hristos. Hristos în voi vă face descoperirea completă a întregii lucrări. Vedeți ce încearcă să facă Dumnezeu?”

Ce încearcă să facă Dumnezeu? Să restaureze ceea ce a căzut în Eden. Ce declarație, prieteni! Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem; mă rog ca Dumnezeu să ne dea descoperirea supranaturală, deoarece acesta este singurul mod în care vom înțelege ce spune profetul.

„Hristos în voi vă face descoperirea completă a întregii lucrări.” Oh, Doamne! Credeți că a vrut să spună ceea ce a spus? Mărturisesc că nu înțeleg așa cum ar trebui, dar mă rog ca Dumnezeu să mă ajute să înțeleg așa cum trebuie.

În Epoca Bisericii Efes, din Cartea Epocilor Bisericii, fratele Branham spune:

Exod 25.31: „Să faci un sfeșnic de aur curat; sfeșnicul acesta să fie făcut din aur bătut: piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele şi florile să fie dintr-o bucată.” Apoi fratele Branham continuă:

„Biserica adevărată a lui Isus Hristos, Mireasa Sa, este asemănată cu aurul curat. Astfel, neprihănirea ei este neprihănirea Lui, atributele ei sunt atributele Lui mărețe, identitatea Ei este în El; Ea reflectă ceea ce este El; Ea manifestă ceea ce are El și în Ea nu există vină, ci este slăvită pe dinăuntru şi pe dinafară. Ea este lucrarea Domnului de la început până la sfârșit, şi toate lucrările Lui sunt desăvârșite.”

Puteți spune „Amin” la aceasta? („Amin”). Toate lucrările Lui sunt perfecte. Sunteți voi această lucrare? („Amin”). Sunteți voi lucrarea Lui creată în Hristos pentru fapte bune? Atunci Dumnezeu face o lucrare perfectă. Tu poți spune: „Trupul meu… văd eșecurile, văd greșelile…” Dar Dumnezeu Se uită la Cuvântul Său, Dumnezeu Se uită la cine ești cu adevărat și te mută în acea manifestare. Lucrarea pe care o face în Mireasa Sa este perfectă.

Ea este perfectă pentru că este lucrarea Lui. El lucrează; nu noi lucrăm, ci El lucrează. Deci, Ea este opera Domnului, de la început până la sfârșit, şi toate lucrările Lui sunt desăvârșite.” Ascultați ce spune aici:

De fapt, în Ea este adunată şi manifestată toată înțelepciunea şi scopul lui Dumnezeu.”

Aceasta este ceea ce a spus profetul lui Dumnezeu înainte, în mesajul din care tocmai am citit, în Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită: „Hristos în voi vă face descoperirea completă a întregii lucrări. Vedeți ce încearcă să facă Dumnezeu?” Iar aici, în Epoca Bisericii Efes, din Cartea Epocilor Bisericii, a spus: „De fapt, în Ea este adunată şi manifestată toată înțelepciunea şi scopul lui Dumnezeu.” În continuare citim:

 „Cine poate să pătrundă aceasta? Cum poate cineva s-o înțeleagă? Chiar dacă nu o putem înțelege, noi o acceptăm prin credință, pentru că așa a spus Dumnezeu.”

 Dumnezeu a început să lucreze la Capodoperă ca s-o restaureze înapoi. În Capodopera originală, Dumnezeu nu a putut să se odihnească de toate lucrările Sale, până când nu a adus în manifestare femeia și a unit-o cu soțul ei. Atunci, El a putut să meargă în odihna Lui. Amin. El a trebuit să-Și termine Capodopera înainte de a se putea odihni. Astfel, punctul culminant, încheierea sau încununarea Capodoperei, a fost aducerea la suprafață a femeii și unirea acesteia cu soțul ei. După ce El a terminat, aceasta a fost perioada de la sfârșitul lucrării Sale, și a putut să Se odihnească.

Așadar, acum lucrarea lui Dumnezeu este să reconstruiască această Capodoperă și s-o aducă înapoi; El nu Se poate opri până când nu aduce femeia, o manifestă și o unește din nou cu conducătorul ei, cu soțul ei. Când face aceasta, El se apropie de finalizarea lucrării Sale. De aceea, fratele Branham a spus că în Ea, în această Mireasă din timpul sfârșitului, „în Ea este adunată şi manifestată toată înțelepciunea şi scopul lui Dumnezeu.” Ce afirmație! El spune: „Cine poate să pătrundă aceasta? Cum poate cineva s-o înțeleagă? Chiar dacă nu o putem înțelege, noi o acceptăm prin credință, pentru că așa a spus Dumnezeu.”

Uneori, oamenii încep să aibă impresia sau se gândesc că vorbim prea mult despre Mireasă, dar dacă ai înțelegerea corectă a descoperirii, nu vorbești despre ființe umane în trup de carne, ci vorbești despre o manifestare a lui Isus Hristos. Și manifestarea lui Isus Hristos pentru astăzi este ceea ce face Dumnezeu astăzi, unde este Dumnezeu astăzi, unde Se dezvăluie Dumnezeu astăzi. Nu este vorba de o persoană, de un popor sau de a ridica o grămadă de carne umană, de bulgări de pământ. Nu aceasta trebuie să se facă. Predicarea despre Mireasă nu aduce aroganță, nu aduce mândrie sau îngâmfarea ființei umane, ci înseamnă să recunoaștem Cuvântul pentru zilele noastre, să recunoaștem unde Se manifestă Isus Hristos astăzi, ce parte a Cărții Se manifestă, ce parte a Cuvântului Se realizează. Amin. Este Isus Hristos; este Isus Hristos care Se manifestă în Trupul Său, în poporul Său. Acesta este Cuvântul pentru zilele noastre, este descoperirea acestei zile, este manifestarea lui Hristos astăzi.

De aceea, „Hristos în voi vă face descoperirea completă a întregii lucrări.” Ce este Hristos în voi, în timpul sfârșitului? Este Dumnezeu luând bărbatul și femeia și punându-i la loc ca unul. Cum poate să nu fie descoperirea completă a întregii lucrări? Este descoperirea întregii lucrări, este scopul Lui. De aceea, a spus fratele Branham: „De fapt, în Ea este adunată şi manifestată toată înțelepciunea şi scopul lui Dumnezeu.” De a Se manifesta pentru a face un om după chipul lui Dumnezeu; l-a făcut bărbat și femeie, Dumnezeu manifestându-Se pe Sine.

Să ne întoarcem la Ioan 14.18:

Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.

Peste puțină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veți vedea; pentru că Eu trăiesc, şi voi veți trăi.

În ziua aceea, veți cunoaște că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteți în Mine şi că Eu sunt în voi.”

Vine o zi în care veți realiza că El este în Tatăl, noi suntem în El și El este în noi. Dacă El este în Tatăl, noi suntem în El și El este în noi, unde este Tatăl? Unde este dumnezeirea? Unde este plinătatea dumnezeirii? El a spus: „În ziua aceea, veți cunoaște că Eu sunt în Tatăl Meu.” Deci, Hristos este în Tatăl. Atunci, voi sunteți în Hristos, iar Hristos care este în Tatăl, este acum în voi. Laudă lui Dumnezeu! Sunteți în siguranță, sunteți în Planul lui Dumnezeu. Sunteți în pericol să fiți pierduți? Sunteți în pericol să nu reușiți? Sunteți în pericolul de a nu fi un fiu al lui Dumnezeu? Sunteți la un pas de ruină totală, de cădere, și să mergeți în iad? Nu! Dacă sunteți un fiu al lui Dumnezeu născut din nou din Duhul lui Dumnezeu, nu sunteți.

În mesajul Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită, profetul spune:

Observați, Dumnezeu Se face cunoscut El Însuși. Noi nu trebuie să facem convertiți la creștinism printr-un guvern, ci prin descoperire, Hristos în voi.Cum facem convertiți la creștinism? Prin Hristos în noi; noi suntem o epistolă vie, iar ei Îl văd pe Hristos în noi.

Noi nu trebuie să facem convertiți la creștinism printr-un guvern, ci prin descoperire, Hristos în voi; așa cum a fost Dumnezeu în Hristos, Hristos în voi!” Așa cum a fost Dumnezeu în Hristos, este Hristos în voi. „Cum a fost Dumnezeu în Hristos, este Hristos în voi; ce a făcut Dumnezeu în Hristos, Hristos face în voi! Ce semne a făcut Dumnezeu în Hristos, Hristos face în voi! Oh, nu este minunat? Uh! Oh, Doamne! Îmi place aceasta.

Isus a zis: „În ziua aceea…” Fratele Branham a luat acest verset și l-a aplicat pentru voi. „ziua aceea” este ziua aceasta. „În ziua aceea,” când această descoperire va fi făcută cunoscută, „veți cunoaște că Eu sunt în Tatăl, și Tatăl în Mine; Eu în voi, și voi în Mine.” Când descoperirea se manifestă, „În ziua aceea veți ști că Eu și Tatăl suntem Una; Eu sunt în Tatăl, și Tatăl este în Mine.” Apoi, când descoperirea înaintează, ea este „Eu în voi și voi în Mine.” Iat-o.”

 Cât de departe este Hristos? Unde este El? Laudă lui Dumnezeu! Să mergem la Efeseni. Am spus că niciunul dintre aceste lucruri nu este nou. Noi am citit și am vorbit despre aceste lucruri, dar ele devin atât de reale și trebuie să devină mult mai reale și mai relevante zi de zi. Efeseni 1.22-23:

El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile Bisericii,

care este trupul Lui, plinătatea Celui ce împlinește totul în toți.”

Deci, ce este Trupul Său? Trupul Său este plinătatea Celui ce împlinește totul în toți. Să citim încă o dată:

El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile Bisericii, care este trupul Lui.” Deci, ce este Biserica? Biserica este Trupul Lui. Atunci, unde trăiește?  În trupul vostru. Unde trăiește? În trupul tău. Deci, „Biserica, este trupul Lui, plinătatea Celui ce împlinește totul în toți.” Tot ce este Hristos, va fi exprimat în plinătate în Trupul Său, pentru că Ea este El. Este aceasta ceea ce ne-a spus profetul?

În mesajul Hristos este descoperit în propriul Său Cuvânt, el spune:

Când am trecut prin epocile Bisericii, am început cu fundamentul, cu prima epocă a Bisericii, când toată sămânța a căzut în pământ. Ea a răsărit în timpul lui Luther, picioarele, apoi a crescut prin Wesley, până la epoca penticostală, epoca buzelor şi a limbilor. Acum suntem în timpul ochiului profetic din Maleahi 4 și așa mai departe. După aceasta nu mai urmează nimic altceva decât să vină El Însuși să pășească în aceasta, pentru că acesta este ultimul lucru care există.”

Acesta este ultimul lucru pe care îl vorbește despre epocile bisericii. El spune că Trupul Miresei a fost construit de la picioarele lui Luther, prin Wesley, iar în continuare spune:

Acum suntem în timpul ochiului profetic din Maleahi 4 și așa mai departe. După aceasta nu mai urmează nimic altceva decât să vină El Însuși să pășească în aceasta, pentru că acesta este ultimul lucru care există.”

Așadar, după slujba din Maleahi 4 nu a mai rămas nimic, decât să vină Isus Hristos Însuși, plinătatea, să pășească în aceasta, astfel încât Trupul să fie plinătatea Celui ce împlinește totul în toți.

„După aceasta nu mai urmează nimic altceva decât să vină El Însuși să pășească în aceasta, pentru că acesta este ultimul lucru care există.

Următorul este Inteligența, dar noi nu avem propria noastră inteligență, ci este Inteligența Lui. Noi nu avem o vedere a noastră. Cum poate să prevadă un om lucrurile acelea? El nu o poate face. Dumnezeu Însuși este Cel ce face aceasta. Vedeți, El conduce Trupul până la capăt, apoi Trupul complet al lui Hristos Se descoperă sub forma unei Mirese care a fost scoasă din partea Lui, așa cum a făcut cu Adam la început.”

Hristos este descoperit sub forma unei Mirese.

În mesajul Alegerea unei mirese, fratele Branham a spus:

Cealaltă este însărcinată cu Cuvântul lui Dumnezeu și va da naștere Trupului, Trupului terminat al lui Isus Hristos, care este Mireasa. Trupul lui Hristos nu este încă terminat. Câți știți aceasta? Un bărbat și o femeie sunt una. Și Hristos este un singur Trup, Cuvântul.”

Noi trebuie să fim foarte atenți când privim la ceea ce ne spune fratele Branham, ca să nu cădem înapoi în felul natural de a vedea lucrurile în lumea naturală deoarece, tu nu poți să te uiți la Adam și la mireasa lui și să spui că sunt unul, decât prin descoperirea lui Dumnezeu; fără descoperire spui că sunt doi. Aici, fratele Branham spune: „Și Hristos este un singur Trup, Cuvântul.” Tu nu poți spune: „Hristos este un singur Trup și Biserica este un singur Trup”, pentru că atunci avem două trupuri. Mintea ta umană va vedea doi, va vedea o pluralitate, dar Mintea lui Dumnezeu nu vede pluralitate, Mintea lui Dumnezeu vede Unul. Atunci când Hristos, când Isus Hristos a fost arătat în trup, când Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, unde ai fost tu? Ce a spus profetul? Unde ai fost tu când Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi? Tu ai fost în trupul acela pentru că faci parte din  Cuvântul acela. Deci, era un singur Trup.

Când Isus Hristos a fost aici pe pământ, tu erai în trupul acela. Fratele Branham a spus că noi nu trebuie să mergem la Calvar și să ne rugăm pentru păcatele noastre. Noi am plătit deja pentru păcatele noastre; tu ai fost pe Calvar, făceai parte din trupul acela, pentru că aceasta era măsura completă a Cuvântului manifestat în trup de carne. Deci, dacă faci parte din Cuvânt, trebuia să faci parte din acea manifestare, din acel trup, care era singular, nu plural. El ia o parte din acel Trup, din acel Cuvânt, nu ia un Cuvânt diferit, nu ia un alt gând, ci același gând. Amin.

Când Dumnezeu Și-a adus fiul pe pământ, femeia nu a fost un gând secundar, ea nu a fost un gând ulterior, ci a fost o parte din gândul inițial al lui Dumnezeu, iar când Dumnezeu l-a adormit pe Adam pentru a scoate femeia din el, l-a exprimat pe Adam, nu pe altcineva; Dumnezeu l-a exprimat pe Adam, nu pe Eva, deoarece ea nu a primit un nume până când nu s-a despărțit de soțul ei, prin adulter. Numele ei este un nume de adulteră. Ea nu avea nevoie de un nume, nu avea nevoie de o identitate, dar când a rostit un alt cuvânt, ea a primit o altă identitate. Dar ea nu a trebuit să aibă o altă identitate, nu trebuia să aibă altă identificare, nu trebuia să aibă un alt nume; numele ei era Adam și făcea parte din Adam. Ea era o descoperire și o manifestare a lui Adam; nu alta la fel, nu Adam secundar, ci Adam singular; Adam bărbat, Adam femeie, Adam unul. Hristos este Unul în Trupul Său și tu ai fost unul acolo pe Calvar și ești unul aici, în această lume, deoarece Hristos a coborât să Se manifeste în Mireasa Sa și este un singur Trup care manifestă Viața lui Isus Hristos. 

Dumnezeu nu vede pluralul; Dumnezeu este arătat în singular. Acum am să vă dau titlul temei mele; Mireasa este manifestarea lui Hristos. Acum este simplu, știm aceasta, dar am spus că Mireasa este manifestarea lui Hristos. Așa cum Hristos a fost manifestarea lui Dumnezeu, așa cum Hristos a fost manifestarea lui Dumnezeu, în această zi Mireasa este manifestarea lui Hristos. Voi mai citi câteva citate pentru a consolida aceasta, ca să nu vă simțiți inconfortabil.

Voi continua să citesc din mesajul Alegerea unei mirese:

Cealaltă este însărcinată cu Cuvântul lui Dumnezeu și va da naștere Trupului, Trupului terminat al lui Isus Hristos, care este Mireasa. Trupul lui Hristos nu este încă terminat.”

Ascultați, este atât de frumos! Când tu vezi imaginile, în imaginile minții noastre vedem pe Calvar un trup, iar acel trup era plinătatea Cuvântului, era totul, era un trup complet, dar în mintea lui Dumnezeu Trupul nu era încă complet, pentru că va lua din acest trup pentru a termina de făcut Trupul; nu un alt Trup, ci pentru a termina acest Trup. Aceasta ne spune fratele Branham:

Trupul lui Hristos nu este încă terminat.” Câți știți aceasta? Un bărbat și o femeie sunt una. Și Hristos este un singur Trup, Cuvântul. Mireasa va trebui să fie restul acelui Trup, și cei doi împreună fac din nou un singur Trup…” Ați înțeles? Vă gândiți la plural sau singular?

Deci: „Hristos este un singur Trup, Cuvântul. Mireasa va trebui să fie restul acelui Trup”, pentru că acel Trup este Cuvântul făcut carne. Mireasa este Cuvântul făcut carne, este același Trup. Nu vă gândiți firește, nu gândiți la plural, nu vă întoarceți la gândirea umană, nu vedeți o imagine a unuia și apoi a altuia, ci gândiți ca Dumnezeu! Dumnezeu spune că Ea a ieșit din El ca o continuare a Lui, este același Trup; Trupul se extinde în manifestare. Când Dumnezeu l-a făcut pe Adam din țărână, a luat din Adam ingredientele pentru a face femeia; nu a fost un trup nou, ci a luat din acel trup pentru a extinde descoperirea acelui trup. Ea a fost Adam extins, a fost trupul lui Adam extins, manifestat mai deplin, mai viu, colorat cu mai multe mișcări ale pensulei. Acum, Mireasa este parte din acel Trup, este completarea acelui Trup.

Mireasa va trebui să fie restul acelui Trup și cei doi împreună fac din nou un singur Trup.” Ce Trup? Trupul Cuvântului făcut trup.

 „…ca Adam cum era la început, bărbatul și soția lui sunt una. Ea, adevărata Mireasă, s-a vândut să nu își mai folosească propria gândire, ci gândirea Lui. Desigur, este voia Lui, și voia Lui este Cuvântul Lui.”

Haideți să mergem la Efeseni 5.29:

Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca şi Hristos Biserica.” Deci, Biserica este Trupul Său. Nu este o carne diferită, ci este carnea Lui. Ascultați ce spune aici:

„…pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.” Noi facem parte din trupul lui Hristos. Este aceasta o continuare a Trupului Său? Acest Trup trebuie să ajungă la o completare, completarea Trupului lui Hristos. Și trebuie să ajungă la completare în această zi.

Să mergem la 1 Corinteni 12.27:

Voi sunteți trupul lui Hristos şi fiecare, în parte, mădularele lui.” Vedeți ce ne învață fratele Branham? Nu este nimic diferit de ceea ce ne-a învățat apostolul Pavel, numai că biserica a încetat să-l mai ia pe Pavel la propriu, biserica a încetat să creadă ceea ce a spus Pavel; ei au început să facă acest lucru oarecum misterios, au început s-o facă numai spirituală: „Nu știi nimic în această formă fizică”; ei au început să citească cuvinte fără sens pentru că au explicat tot sensul, dar ce a făcut fratele Branham? El ne-a adus înapoi la ceea ce a spus Pavel și a spus că Pavel a vrut să spună ceea ce a scris. Corect? Că sunteți Trupul lui Hristos. Pavel a spus că suntem mădulare ale Trupului lui Hristos, carne din carnea Lui și os din oasele Lui, o altă expresie a lui Hristos.

În mesajul Unirea invizibilă a Miresei lui Isus Hristos, fratele Branham spune:

Vă amintiți că atunci când aceasta s-a dus în jos și bobul a început să se coacă, observați, înainte ca bobul acela să se coacă, tulpina trebuie să moară. Aleluia! Puteți vedea unde suntem noi? Viața este din nou în bob! Ce este aceasta? Este exact la fel ca Bobul care s-a dus în pământ! Același Isus în forma Miresei. Aceeași putere, aceeași Biserică, același lucru, același Cuvânt.

Același Cuvânt absorbit prin acestea, a venit acum aici și a ajuns la un Cap. Toată acea Viață care a fost pe acolo, și-a luat oamenii și acum se formează într-un Cap, pentru Răpire.”

În altă parte, tot în Unirea invizibilă a Miresei lui Isus Hristos, fratele Branham spune ceva interesant:

„La fel a fost manifestat și Dumnezeu la început. În final, El a apărut ca IeHoVaH, Dumnezeu Tatăl. Apoi El a apărut ca Dumnezeu Fiul, în Isus Hristos. Acum, El a apărut ca Dumnezeu Duhul Sfânt, același Dumnezeu tot timpul, trei manifestări ale aceluiași Dumnezeu.

Acum, aflăm aici că în fiecare generație, Dumnezeu Și-a repartizat Cuvântul de la început, la fel cum a venit evoluția…” Ascultați ce spune profetul lui Dumnezeu. Desigur, nu crede în evoluția darwinistă, nu despre aceasta vorbește, ci vorbește despre creația lui Dumnezeu:

„…la fel cum a venit evoluția… Primul lucru pe care l-a creat Dumnezeu era probabil… să zicem că El a creat întâi, viața botanică. Apoi a creat viața animală, apoi a creat viața umană, în felul unei evoluții, ridicându-se tot mai sus.” La aceasta s-a referit fratele Branham. Deci, Dumnezeu a început creația simplu și Și-a croit drum spre mai complex până când, în cele din urmă, a ajuns la un om făcut după chipul Lui. La urmă, a făcut ceva care L-a reflectat pe pământ, ceva care era după chipul Lui. Este adevărat? Aceasta este ceea ce spune Scriptura: „Să facem om după chipul Nostru.” Ceea ce a primit în cele din urmă, a fost ceva pe pământ care reflecta ceva din ceruri, și a fost ca un fel de evoluție. Astfel, El a început să construiască, să construiască, să construiască, până când a ajuns la capăt, iar bărbatul și femeia uniți împreună au devenit piatra din vârf a acestei creații. Și când a terminat cu aceasta, Dumnezeu S-a dus să Se odihnească. Așadar, evoluția a fost dusă până în ceva care reflecta Însăși Viața lui Dumnezeu. Profetul a spus aceasta ca un exemplu, apoi a continuat:

Așa a fost aceasta cu Dumnezeu în Biserica Lui.” Acest fel evolutiv. Neprihănirea sub Luther…” Acum se întoarce la epocile Bisericii. „Neprihănirea sub Luther (acum Își scoate Mireasa afară, Își creează Mireasa); neprihănirea sub Luther, sfințirea sub Wesley și așa mai departe, vedeți, evoluția Duhului fiind dată din ce în ce mai mult, Trupul se zidește, venind la Cap care este Hristos. Trupul lui Hristos.” În ordine.

Voi citi din nou această propoziție, ca s-o înregistrați în diferite locuri din mintea voastră.

„…vedeți, evoluția Duhului…” Despre ce vorbește aici? Despre epocile Bisericii. În epocile Bisericii a existat o evoluție a Duhului. Ce făcea El? A zidit Trupul în sus, l-a construit până la Cap, până când a ajuns la imaginea lui Hristos Însuși, Soțul. Așadar, epocile Bisericii au fost strălucitoare prin Ea. În epocile Bisericii, Mireasa a fost amestecată în biserică, au fost două vițe care creșteau împreună.

Noi nu am înțeles epocile Bisericii, dar fratele Branham ne-a arătat că nu tot ce se numea biserică era biserică, dar prin aceasta a venit tot timpul o Mireasă. Ei făceau parte din Trup și sunt Mireasă la fel de mult cum tu și eu suntem Mireasă, dar a existat o evoluție a Duhului. Ei nu arătau ca o Mireasă, dar prin evoluția Duhului, de la o epocă la alta, au venit din ce în ce mai mult în asemănarea Creatorului, au venit din ce în ce mai mult în asemănarea lui Hristos Însuși. Prin epocile Bisericii, Hristos a vegheat asupra Bisericii, Duhul Sfânt aducându-i pe ai Săi, în și prin evoluția Duhului. Ce face El? La sfârșit, El zidește Biserica spre Cap. Când Căpetenia și Trupul se unesc, o aduce la conducerea Trupului lui Hristos, astfel încât, la sfârșit, când Mireasa este chemată din epocile bisericii, printr-o evoluție a Duhului, această Mireasă, ultima Mireasă care va sta pe pământ în timpul sfârșitului, va fi adusă chiar în imaginea Soțului Ei.

În ziua lui Martin, nu arăta ca în vremea lui Luther; în ziua lui Luther, Ea nu arăta ca în vremea lui Wesley, iar în ziua lui Wesley nu arăta ca în vremea penticostalilor, dar a existat o evoluție a Duhului. Amin. Ca Mireasă, noi nu suntem diferiți de Mireasa din prima epocă sau de cea din a doua epocă, pentru că toți fac parte din Dumnezeu, toți sunt copiii lui Dumnezeu, toți sunt gena lui Dumnezeu, dar Dumnezeu a construit o cale evolutivă spre locul unde ajunge la sfârșit această Mireasă din timpul sfârșitului. Ea va fi manifestarea Căpeteniei, a lui Hristos, Ea va fi chiar în chipul lui Isus Hristos. Aceasta este evoluția Duhului. Ea Îl va reflecta pe Hristos pe acest pământ; Ea va fi manifestarea lui Hristos.

În mesajul Lucruri care vor fi, profetul spune:

Acum, dacă suntem acele atribute ale lui Dumnezeu, noi nu putem trăi prin crezuri; nu putem trăi prin denominațiuni, ci trebuie să trăim prin Cuvânt, pentru că Mireasa este o parte din Mire.”

Deci, Mirele este Cuvântul și Ea trebuie să fie Cuvântul. De aceea a fost restaurat Cuvântul, ca să putem veni supuși Cuvântului, Cuvântul să vină în noi, să Se manifeste prin noi și să putem deveni plinătatea Cuvântului manifestat în Mireasă, pentru a-L putea reflecta pe Isus Hristos, deoarece El este plinătatea Cuvântului.

„…pentru că Mireasa este o parte din Mire, așa cum fiecare soție face parte din soțul ei. De aceea, trebuie să fim acea Mireasă Cuvânt. Și ce este acea Mireasă Cuvânt? Manifestarea acestei ore.” Prieteni, de aceea, nu căutăm nicăieri altundeva; nu căutăm altă manifestare, ci ascultăm. Doar ascultați-mă și înțelegeți ce spun: Este o prostie să cauți o altă manifestare. Noi suntem manifestarea! Ce manifestare? Manifestarea lui Hristos pentru această zi. De aceea, nu vrem să căutăm când se va întâmpla aceasta, fiindcă atunci vom vedea ceva și vom spune. Ascultați! Voi sunteți ceea ce se întâmplă. Dumnezeu Își construiește conducerea, Mireasa. Acum, Cuvânt cu Cuvânt începe să reflecte Însăși Viața lui Isus Hristos în formarea Miresei. Amin. Aceeași Viață care a fost în Adam este în femeie, aceeași Viață care a fost în Isus Hristos este în Mireasă, același Trup, o extensie a Trupului. Trupul lui Hristos este încă în creștere, ajungând la conducere; acum, acea conducere a fost acoperită de Cuvânt, iar acel Cuvânt a venit în Mireasă pentru a Se manifesta din Ea, pentru că Mireasa este manifestarea acestui ceas. Nu manifestarea ființelor umane, ci manifestarea lui Hristos, manifestarea Cuvântului

„Și ce este acea Mireasă Cuvânt? Manifestarea acestei ore. Mireasa, nu un crez sau o denominațiune, ci un articol viu a lui Dumnezeu, un atribut viu a lui Dumnezeu arătând lumii atributele lui Dumnezeu în forma Miresei, care urmează să fie exprimată în această oră în care noi trăim acum.

Fratele Branham a predicat acest mesaj în 05 decembrie 1965, doar cu nouăsprezece sau douăzeci de zile înainte de accidentul său, doar cu trei sau patru săptămâni înainte de a muri. Astfel, când a ajuns la sfârșitul slujbei sale, fratele Branham a făcut acest lucru atât de clar. În anul 1965, după Peceți, el a încercat să ne arate că nu există o altă manifestare, că următoarea manifestare vor fi cei doi martori pentru evrei. Deci, nu căuta o altă manifestare, pentru că tu ești manifestarea lui Hristos. Hristos este aici în formarea Miresei, Căpetenia S-a întors în plinătatea Cuvântului și S-a unit cu Mireasa, cu Trupul. Acest trup este trupul Său în carne și oase, așa că, dacă vrei să-L vezi pe Hristos trebuie să privești la Mireasă, pentru că Ea trebuie să-L manifeste pe Hristos. Dacă ai fi vrut să-L vezi pe Dumnezeu, a trebuit să te uiți la Isus Hristos, iar dacă vrei să-L vezi pe Isus Hristos în această zi, Hristos este Cuvântul uns pentru această zi. Unde este Cuvântul uns pentru ziua aceasta? Cuvântul uns pentru această zi este acoperirea bisericii, încheierea Miresei. El trebuie să Se manifeste într-un popor care este Trupul lui Isus Hristos, locuința lui Dumnezeu în timpul sfârșitului.

Deci, ce căutăm? Ce așteptăm? Așteptăm ceva ce urmează? Nu mai există nimic, prieteni, este aici! „Dar caut schimbarea trupului.” Aceasta aduce schimbarea trupului. Nu aștepta altceva! Acest Cuvânt care a fost restaurat și devine viu în interiorul nostru, ne schimbă trupurile. Amin. Fratele Branham a spus că același Duh care a fost în Isus Hristos este în voi și vă va învia trupul muritor. Noi ne-am uitat ani de zile la această Scriptură ca fiind ultima însuflețire și schimbare a trupului, dar fratele Branham, a luat această Scriptură și a spus că tu obișnuiai să fumezi, dar nu mai fumezi; obișnuiai să bei, să alergi în jur, dar nu o mai faci. Te-ai schimbat prin același Duh care era în El; trupul tău muritor se schimbă și se schimbă și se schimbă până la finalul schimbării, când vei fi transpus într-o altă dimensiune și Îl vei vedea așa cum este.

Așadar, noi nu așteptăm, nu putem aștepta. Dacă așteptăm, lipsim. Noi nu putem să ne bazăm pe bănuieli și să așteptăm să vină următorul lucru măreț. De aceea continuăm să ne uităm înapoi la fratele Branham. „La ce altceva trebuie să ne uităm? Nu există altă sursă pentru Mesaj. Mesajul a venit de la el.” Dar când Dumnezeu Și-a încheiat lucrarea cu premergătorul, după ce a făcut tot ce trebuia să facă prin acel vas, l-a luat Acasă pentru că și-a terminat scopul cu el. A fost bun și credincios până la sfârșit, așa că Dumnezeu l-a luat și l-a dus la răsplătirea Lui; dar manifestarea trebuia să treacă de la premergător la restul recoltei, ca s-o aducă la aceeași coacere la care a fost premergătorul, pârga. Astfel, dacă ne uităm în continuare înapoi la pârgă, ar trebui s-o facem pentru încurajare, dar dacă o facem așteptând să se întoarcă, nu se va mai întoarce pentru că a fost deja recoltată.

Țineți minte că pârga a fost luată afară din câmp și nu se mai întoarce niciodată în câmp. Pârga este luată înainte de Domnul, ca o ofrandă, apoi duce restul recoltei în același loc. Noi nu putem privi înapoi și nu putem să ne uităm înainte; singurul lucru pe care putem să-l facem este să ne dăm seama unde este El.

Fratele Branham a spus: „Cum Îl putem găsi? Cum Îl putem înțelege?” Nu știu dacă Îl vom înțelege pe deplin în aceste trupuri. Nu știu dacă Îl vom înțelege pe deplin cu aceste minți, dar prieteni, noi nu mergem nicăieri până când nu acceptăm aceasta. Noi nu avansăm până când nu acceptăm aceasta. Noi acceptăm doctrine, acceptăm învățături, acceptăm aceasta și cealaltă, dar ceea ce trebuie să acceptăm astăzi este manifestarea orei, iar manifestarea orei este Hristos în formarea Miresei Sale. Noi putem crede tot ce a făcut fratele Branham, tot ce a spus și a învățat el, dar dacă încă ne îndoim cine suntem, dacă încă așteptăm să vină ceva, să ne confirme ceva și să ne aducă dovezi pentru următorul pas, arătăm că ne lipsește manifestarea și nu știm cine suntem. Trăim sub privilegiile noastre și stăm pe picioarele noastre așteptând să se întâmple ceva când noi suntem lucrul care ar trebui să se întâmple.

Voi mai citi încă o dată citatul acela.

„ Noi trebuie să trăim prin Cuvânt, pentru că Mireasa este o parte din Mire, așa cum fiecare soție face parte din soțul ei. De aceea, trebuie să fim acea Mireasă Cuvânt. Și ce este acea Mireasă Cuvânt? Manifestarea acestei ore. Mireasa, nu un crez sau o denominațiune, ci un articol viu a lui Dumnezeu, un atribut viu a lui Dumnezeu arătând lumii atributele lui Dumnezeu în forma Miresei, care urmează să fie exprimată în această oră în care noi trăim acum.”

Nu știu cum puteți rata aceasta, nu știu cum puteți crede altfel! Profetul a spus atât de clar că manifestarea orei este un popor de pe pământ care este un articol viu al lui Dumnezeu, un atribut viu al lui Dumnezeu, care nu așteaptă să trăiască, ci trăiește. „Arătând lumii”. Nu așteaptă să arate, ci „arată lumii atributele lui Dumnezeu în forma Miresei.” Credeți că faceți parte din Mireasă? Atunci sunteți parte din această manifestare; atunci manifestarea lui Hristos este în voi; atunci sunteți manifestarea acestui ceas. Nu tu în mod singular, ci tu, ca parte a unui Trup, faci parte din această manifestare a acestei ore.

 Nu este nimic de așteptat, suntem aici ca să luăm acest Cuvânt și să-L trăim; suntem aici să luăm acest Cuvânt și să-L credem; suntem aici să spunem orice spui Tu. Dacă spui: „Eu sunt”, voi spune: „Amin”, pentru că am primit Cuvântul Tău. Astfel, dacă profetul Tău a spus că acesta sunt eu, deși pot vedea greșelile mele, slăbiciunile mele, pot vedea neputințele mele, pot să-mi văd propriile poticniri, nu pot să mă uit la natural și să fac un pas mai departe. Eu trebuie să mă uit la ceea ce a spus profetul lui Dumnezeu în această zi, pentru că el a fost îndreptățit să facă afirmațiile pe care le-a făcut; și afirmațiile pe care le-a făcut el, au fost exact ceea ce ne-a învățat apostolul Pavel. Amin.

Noi trebuie să trecem de noi înșine și să ne uităm la Dumnezeu. Amin. Acest Mesaj poate să ne ducă dincolo de gândirea noastră, dincolo de gândirea denominațională, dincolo de mii de ani de istorie a Bisericii, poate să ne ducă înapoi la gândul original al lui Dumnezeu, la gândul pe care L-a avut înainte de întemeierea lumii. Dacă, prin credință, poți să te regăsești în acel gând, atunci ești aici pentru a exprima aici, ceea ce S-a gândit El acolo.

Acest gând este o parte fizică reală a lui Dumnezeu, deoarece gândurile lui Dumnezeu sunt literale, sau nu? Gândurile acelea sunt atribute și atributele sunt semințe-gene. Acele gânduri sunt părți literale ale lui Dumnezeu și Dumnezeu a pus acea parte din El Însuși într-un vas de lut, astfel încât acest vas de lut să poată exprima, prin ungerea Duhului Său,  acest gând în această zi.

Tu spui: „Bine, frate Chad, dar nu am câștigat suflete, nu am predicat la colț.” El vrea să exprime acel gând într-un portar, vrea să exprime acel gând într-un predicator, vrea să exprime acel gând într-un învățător de școală duminicală, vrea să exprime acel gând într-o mamă și într-un tată, într-un adolescent sau într-un copil care spune: „Cred Cuvântul!” El exprimă acel gând într-o văduvă sau într-un văduv, pentru că numai Dumnezeu știa unde vei fi; numai Dumnezeu știa că vei fi în starea în care te afli. Deci, nu există niciun motiv să stau, să mă plâng și să pufăi cu privire la cât de rea este starea mea, deoarece Dumnezeu știa încă înainte de întemeierea lumii că vei fi în această stare. El Și-a rânduit unul dintre gândurile Sale, atributele Sale, pentru a-L exprima pe Hristos în starea ta, în căsătoria ta, în situația și problemele  tale din trecut, în dificultățile tale financiare, în stângăciile tale și în toate acestea. El te-a ales înainte de întemeierea lumii și a știut că vei fi în ceasul acesta, dar tu spui: „Cum poate să mă folosească Dumnezeu când sunt în situația aceasta? Cum poate să se folosească Dumnezeu de mine când sunt singur? Cum poate să mă folosească Dumnezeu când nu am talente și abilități?” Cine dă talente și abilități? Cum poți păcătui și să spui: „Nu pot să-L slujesc pe Dumnezeu pentru că nu mi-a dat ce am nevoie.” Ce spui despre Planul lui Dumnezeu? „Ei bine, dacă Dumnezeu îmi va da aceasta, atunci voi face aceea.”

Dumnezeu ți-a dat exact ce ai nevoie. Du-te înainte și crede aceasta. Dacă El a spus că eu fac parte din Mireasă și că Mireasa este manifestarea acestei ore, atunci eu sunt manifestarea lui Hristos pentru această oră. Dumnezeu vrea să Se manifeste prin mine, vrea să-Și arate dragostea, vrea să-Și arate caracterul, vrea să-Și arate trăsăturile când sunt la serviciu, când sunt la magazin, când sunt cu familia mea, când sunt cu credincioșii sau cu necredincioșii. El vrea să Se arate în acest vas. Amin. Dacă putem înțelege aceasta în fiecare moment al fiecărei zile, se va schimba felul în care fac cumpărături. Nu vei lovi cu căruciorul să ajungi pe primul loc. Când ne dăm seama că acesta este Adevărul, aceasta va schimba felul în care trăim. Noi dorim să se schimbe o mulțime de lucruri din viața noastră, dar ceea ce trebuie să se schimbe este descoperirea și înțelegerea noastră, deoarece cu revelația corectă, acțiunile noastre se schimbă automat.

Noi credem că Mireasa este manifestarea Cuvântului pentru această oră. Noi credem aceasta. Când vine vorba la personal, în fiecare zi, prin cuvintele care ne ies din gură și prin acțiunile pe care să le facem, începem să luăm manifestarea personală a lui Hristos și s-o răspândim la nivel global peste Mireasă. Este ușor, această descoperire este ușoară, că Dumnezeu are pe pământ un Trup. Categoric, ei sunt Trupul lui Hristos, ei Îl manifestă pe Hristos, acel Trup la nivel global. Amin. Acesta este adevărul, aceasta este adevărata descoperire.

Este atât de ușor să ascunzi o responsabilitate individuală sub mantaua unei Mirese universale. Dar descoperirea pe care a adus-o fratele Branham este pentru individ, pentru o singură persoană, și tot iadul este împotriva acestei descoperiri, a descoperirii pentru individ. Spunând că Mireasa este manifestarea acestei ore, ceea ce este bine, poți repeta, poți spune că crezi aceasta, dar credința trebuie să meargă mai adânc și să spui: „Știi ce, eu spun ca apostolul Pavel: „Nu sunt vrednic să fiu numit Mireasă.” Pavel a spus: „Nu sunt vrednic să fiu numit Mireasă, să fiu numit apostol.” El a spus: „Sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli; eu nu sunt vrednic să fiu numit apostol pentru că am prigonit biserica Lui.” Spunea aceasta privind la greșelile lui umane. El a spus: „Sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli și nu sunt vrednic să fiu numit apostol, dar sunt ceea ce sunt prin harul lui Dumnezeu.”

Știți, eu pot să fiu cel mai neînsemnat din Mireasa Lui, și pot să vă asigur că nu sunt demn să fiu numit Mireasă. Dacă vreți o listă de motive pentru care nu sunt demn să fiu Mireasă, veniți să mă vedeți după serviciu, și vă pot da, pot umple table de motive pentru care nu sunt demn să fiu Mireasă, multe lucruri pe care le-am făcut cu ani în urmă, pe care le-am făcut în ultima săptămână sau cu două săptămâni în urmă. În mine există ceva care îmi spune că nu sunt vrednic și nici n-ar trebui să iau acest titlu, dar prin harul lui Dumnezeu, sunt ceea ce sunt. El a pus în inima mea o descoperire care îmi spune: „Orice predică fratele sau orice spune fratele pe banda cu mesaje sau când citesc această Carte, acesta sunt eu, știu că sunt eu. Când mă uit în oglinda Cuvântului, știu că sunt eu. Știu că nu sunt vrednic, știu că n-ar trebui să fiu; știu că nu pot face aceasta, dar știu că sunt eu. „Sunt eu! Mamă, acesta sunt eu, mă uit la mine!”

Când fratele Branham ne-a luat în partea din spate a minții lui Dumnezeu și a început să explice ce gândea Dumnezeu și ce făcea în interiorul nostru, a spus: „Acesta este un teritoriu familiar.” Eu am fost acolo. Nu am nicio amintire despre aceasta, dar ceva în interiorul meu sare și sare spre El, la gândul că am fost acolo. Acum sunt aici pentru că El are un scop pentru viața mea individuală, pentru acel gând. Acel atribut este aici pentru a-L manifesta pe Hristos în această oră și refuz să aștept încă o zi, să se întâmple tot ceea ce ar trebui să se întâmple pentru a mă face să-L manifest pe Hristos. S-a întâmplat deja, dar trebuie să cred ce a spus despre mine și să merg înainte cu credință, spunând: „Dacă pe pământ există cineva care ar trebui să fie un Cuvânt viu, o epistolă vie, Isus Hristos în trup, trebuie să fiu eu, pentru că aceasta este ceea ce-mi spune descoperirea mea, cine sunt eu. Dacă nimeni altcineva nu poate lua poziția aceea, eu pot s-o ocup.

Ce înseamnă aceasta? Ce vom face în continuare, frate Chad? Du-te și fă lucrul pe care l-ai făcut cu o zi înainte. Stai acolo unde te-a plantat Dumnezeu, unde te-a pus Dumnezeu să stai. Ce te-a chemat să fii? Să fii Hristos în acel Templu. Lasă Cuvântul să conducă; lasă Viața Lui, lasă Duhul Lui să ia stăpânire. A doua parte a marelui Său triplu Scop a fost să obțină întâietate într-un popor. Deci, ce trebuie să facem noi? Noi știm că nu putem face mare lucru. Vorbesc omenește. Ce poți face? Ce poți schimba? Poți schimba circumstanțele? Poți schimba ceva? Vorbind omenește, tu poți face foarte puțin. Nu poți face nimic, dar știu că, cu El toate lucrurile sunt posibile. Nu este ceea ce pot face eu, pentru că nu aceasta vrea Dumnezeu, dar mă pot preda pentru ca El să poată veni și să facă prin mine lucrările pe care vrea să le facă. El nu vrea ca tu și eu să facem lucrări, pentru că toate lucrările noastre  bune sunt ca o haină mânjită înaintea Lui. Așadar, dacă facem noi lucrările, sunt ca o haină murdară, dar dacă vine El și Își face lucrările prin noi, acestea sunt faptele neprihănite. Nu este vorba de ce putem face, ci de cât ne putem preda Lui.

Fratele Branham a spus: „Nu eu am spus acele lucruri; nu eu am fost Cel care a apărut la râu; nu eu am fost Cel care a spus lucrurile care se vor întâmpla. Eu am stat doar aproape când a făcut El aceasta.” Dumnezeu nu a vrut ca fratele Branham să-și facă propriile lucrări, ci a vrut ca fratele Branham să I se predea, astfel încât să poată avea întâietate în acel om; și având întâietate în el, omul acela a putut să-L manifeste pe Hristos. L-a manifestat fratele Branham pe Hristos? „Amin!” Laudă lui Dumnezeu! Cum? Prin predare, acordându-I întâietate. Aceasta este partea noastră în luptă, aceasta este lupta noastră; punctul în care  ne luptăm în fiecare zi este să-I dăm o proeminență mai mare.

În mesajul Locul de închinare oferit de Dumnezeu, fratele Branham spune:

Acum, Isus spunea că în ziua când Se va descoperi Fiul omului… Cu alte cuvinte,descoperirea Fiului omului este slujba lui Isus Hristos Însuși.” Deci, ce este lucrarea Fiului omului? Lucrarea lui Isus Hristos Însuși.

Biserica va veni prin neprihănire, prin Luther; prin sfințire, prin Wesley; prin botezul Duhului Sfânt, sau penticostalii și va merge mai departe spre desăvârșire Fiului omului, când soțul și soția vor fi aceeași persoană.” Fie că sunt doi sau este unul, ceea ce vede Dumnezeu este Hristos în voi nădejdea slavei, Hristos în Trupul Său, Conducerea a venit în Trup făcând o unitate. Nu doi, unul singur.

Dumnezeu Se va manifesta în Mireasa Sa, Biserica Sa, până când cei doi vor fi Același, vor fi Unul. Acum vedeți unde suntem?” Unde este El? Unde este El? „Mă uit după El.” L-ai ratat, pentru că El este aici în formă de Mireasă.

În mesajul Aprinde lumina, profetul spune:

De la răsărirea grâului, în urmă, de la Luther, peste tot prin veacuri, ar trebui să fim la plinătatea Evangheliei, la puterea lui Dumnezeu de coacere. Lumina care a fost arătată prin neprihănire, prin sfințire şi prin restituirea darurilor, din epoca penticostală, ar trebui să coacă Pomul Miresei pentru venirea Domnului Isus Hristos, astfel încât El, Hristos, să Se poată manifesta în Biserica Sa ca o singură Persoană.” Deci, ce este venirea Domnului Isus Hristos? Hristos manifestat în Biserica Sa ca o singură Persoană, Hristos în voi nădejdea slavei.

El şi Soția Sa, El şi Mireasa Sa. Amin. Aceasta este ora în care trăim. Aceasta este Lumina zilei. Umblați în Ea! Fiți salvați, toate marginile pământului.” Aceasta este Viața lui Isus Hristos care coboară în Trupul Său, ca o singură Persoană.

În mesajul Hristos descoperit în propriul Său Cuvânt, ni se spune:

Acum, următorul lucru care se întâmplă, este când totul este adunat în acea singură Persoană, Isus Hristos, Mireasă și Trup, la întoarcerea fizică a Domnului Isus, care vine de trei ori… Când El a fost adus pe pământ; răstignit, ucis și  înviat, manifestându-Se în forma Trupului Său care este Mireasa Sa, Femeia. Înțelegeți? Ea face parte din Trupul Său.”

Haideți să mergem la Romani 8.28-29:

De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.

Căci, pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel Întâi Născut dintre mai mulți frați.”

  Prieteni, noi am fost rânduiți mai dinainte să fim făcuți după chipul Fiului Său. Așa cum Isus Hristos a fost chipul Dumnezeului nevăzut, noi am fost predestinați să fim făcuți după chipul Fiului. Astfel, acum chipul Fiului Se reflectă în Mireasă.

Să trecem la 2 Corinteni 3.17:

Căci Domnul este Duhul, şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.

Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.”

Isus a devenit chipul Dumnezeului nevăzut, iar noi prin fața deschisă a descoperirii Cuvântului în această ultimă zi, privim acest Cuvânt ca într-o oglindă.

Noi toți privim, ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă.” Așadar, prin Duhul Domnului, Mireasa vine în chipul Mirelui, Mirele este reflectat în Mireasă. Ea este aici pentru a-L manifesta pe El; Ea este Trupul Lui; Ea este locuința lui Dumnezeu; Ea este locașul lui Hristos; Ea este locul în care locuiește Duhul Lui; Ea Îi manifestă Cuvântul pentru această zi.

În mesajul Când ochii lor au fost deschiși, L-au cunoscut, profetul spune:

Doamne, fă ca cititorii Bibliei să vadă acest adevăr în seara aceasta. Ajută-i să vadă că conform Maleahi 4, această ungere trebuie să vină şi să reașeze credința pe care au avut-o părinții de la început, descoperirea lui Dumnezeu în Hristos. Ajută-i să vadă că același Dumnezeu Se descoperă acum în ființe umane, că Hristos Se manifestă în Trupul Bisericii Sale, umblând printre noi.” Laudă lui Dumnezeu!

În mesajul Sămânța nu va fi moștenitoare cu pleava, ni se spune:

Așa face Biserica astăzi pentru că Isus este Cuvântul și El este Mirele, iar Mireasa este o parte din Mire. Astfel, Cuvântul care urmează să se împlinească în această zi este aceeași parte a Cuvântului care a fost împlinit în zilele Lui, același Cuvânt, aceeași experiență, aceeași Viață.

Când Dumnezeu l-a separat pe Adam, el era ambele. Noi aflăm că la început Adam era duh, că El a făcut omul după chipul Său, l-a creat bărbat și femeie. Apoi, în Geneza 2, El a creat omul din țărâna pământului. La început, omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu (Dumnezeu este un Duh), așa că omul era un om duh. Apoi, a devenit om de carne, carne animală pe pământ…El arată aceasta, înfățișând aici Mireasa care nu a luat-o să facă o altă ființă…”  Oh, ce bine! „…nu a luat-o să facă o altă ființă, dar a luat o parte din Adam, creația originală, a luat din el, din partea lui laterală, o coastă; a luat duhul feminin din Adam și l-a pus în partea feminină, iar duhul masculin a rămas în om. De aceea, ea era parte din duhul lui, parte din trupul lui; carne din carnea lui, os din oasele lui; Cuvânt din Cuvântul Lui, Viață din Viața Lui, și așa este Mireasa lui Hristos!”

Fratele Branham a spus clar că El nu a luat și nu a făcut niciodată o altă ființă; femeia nu a fost o altă ființă, ea a fost o altă parte a aceleași ființe.

1 Corinteni 11. Ne apropiem de sfârșit, dar vreau să mai citesc câteva versete. 1 Corinteni 11.7:

Bărbatul nu este dator să-şi acopere capul, pentru că el este chipul şi slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului.

În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat.”

Așadar, bărbatul este chipul și slava lui Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a creat pe bărbat, acel bărbat îl reflecta pe Dumnezeu pe pământ, dar femeia era slava bărbatului, ea îl reflecta pe bărbat. Când a venit Isus Hristos, El era chipul Dumnezeului nevăzut, El îl reflecta pe Dumnezeu, dar din Hristos avea să iasă Mireasa Sa, iar Mireasa Sa Se unește din nou cu El, așa că acum Mireasa Sa este slava Soțului Ei, Ea este manifestarea Lui, ea este descoperirea lui Hristos în acest ceas.

În mesajul Evenimente moderne clarificate prin profeție, profetul spune:

La fel s-a întâmplat cu biserica. Ea a venit prin neprihănire, sfințire, botez cu Duhul Sfânt (restituirea darurilor), până când a ajuns la chipul format al lui Hristos. Hristos este Mirele; Biserica este Mireasa, iar Mireasa este parte din Mire.” Așadar, de la neprihănire a trecut la sfințire, de la sfințire, la botezul Duhului Sfânt, pe care fratele Branham L-a numit restituirea darurilor și de acolo unde a mers? Mai departe, până când a ajuns în chipul format al lui Hristos. Care este finalul? Mireasa, chipul format al lui Hristos. Evoluția Duhului a adus-o acolo unde este acum, așa că în timpul sfârșitului, Mireasa de pe pământ este în chipul Mirelui Ei.

  În mesajul Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită, ni se spune:

Biserica Lui stă singură, ea nu este prinsă cu nimic. El a fost identificat de Dumnezeu, fiind trupul în care a locuit Dumnezeu; iar Biserica este identificată prin Trupul Lui, făcând același lucru.” O, haideți să citim încă o dată: „El a fost identificat de Dumnezeu, fiind trupul în care a locuit Dumnezeu.” Deci, Cine a fost Isus Hristos? „El a fost identificat de Dumnezeu, fiind trupul în care a locuit Dumnezeu, iar Biserica este identificată prin Trupul Lui, făcând același lucru.” Cine este Ea? Ea este Trupul în care locuiește El.

„Ea este Trupul Lui, Adevărul manifestat al Cuvântului Său promis pentru zilele din urmă. Ea, și numai Ea, stă lângă aceasta.” Credeți că veți face pe cineva să fie de acord cu voi? Credeți că vom face ca vreuna dintre denominațiuni să fie de acord că Hristos este în Mireasa Sa? Mireasa Sa a fost chemată de Mesajul orei, așa că nu puteți fi Mireasă până când nu sunteți chemați de Mesajul orei. Dacă ești Mireasă, tu vei fi chemat afară din biserica nominală, prin Mesajul orei, și nu vei rămâne în denominațiune. Vei fi chemat de Mesajul orei și vei fi unit cu Mirele tău, care este Cuvântul restaurat. Sub această unire, te vei uni cu Mirele; Capul vine la Trup și acum ești manifestarea orei, tu ești manifestarea Cuvântului pentru ceasul acesta, iar Hristos este Cuvântul, Cuvântul uns pentru acest ceas.

„Ea este Trupul Lui, Adevărul manifestat al Cuvântului Său promis pentru zilele din urmă”, și nu Îl poți găsi nicăieri în altă parte. Aceasta îi împiedică atât de mult pe oameni! Dar noi știm unde este Hristos, știm unde a fost restaurat Cuvântul, și nu ar trebui să ne fie rușine de aceasta, pentru că dacă ne este rușine, împiedicăm accesul oamenilor la Hristos. Cuvântul nu a venit pentru a ne ține în sistemele noastre, ci a venit să ne aducă la Hristos, a venit să ne unească cu Hristos, astfel încât Hristos să poată locui în noi în plinătate, prin evoluția Duhului. În felul acesta, Mireasa acestui timp poate fi schimbată chiar în chipul lui Isus Hristos. Nouă nu ne este frică și nu ne rușinăm de aceasta, deoarece acesta este Mesajul. Mesajul nu este numai restaurarea învățăturilor; scopul restaurării învățăturilor a fost să pună biserica înapoi în ordine pentru a o aduce într-o unire invizibilă cu Hristos, Partenerul Ei. Căpetenia Se unește cu Trupul, astfel ca Trupul să reflecte Însăși Viața Mirelui (Amin), și să fie manifestarea lui Hristos în plinătate. Acesta este Mesajul în această zi, așa că nu putem să-i spunem cuiva despre botezul în apă și apoi să-i zicem: „Poți rămâne în sistemul acela, doar botează-te corect.” Nu! Tu trebuie să vii până la capăt în Hristos și Hristos va veni până la capăt în tine, iar în ziua aceea vei ști că El este în Tatăl, Tatăl este în El, și că El este în tine și tu ești în El; că însăși manifestarea acestui ceas trăiește în tine.

„Ea, și numai Ea, stă lângă aceasta. De aceea răcnește diavolul împotriva promisiunii acestui Cuvânt care este numai în Ea. Aceasta urăște diavolul. Aceasta urăsc sistemele. Chiar și oamenii care pretind că cred Mesajul, urăsc faptul că acest Adevăr este numai în Ea. Chivotul este Mesajul, este Hristos, este Cuvântul, și acest Cuvânt este transformat în această ultimă zi într-o Mireasă, iar în afara Acesteia nu există nicio modalitate de a fi salvat în acest timp al sfârșitului. Aceasta este Chivotul siguranței, Aceasta este salvarea din lume, Aceasta este scăparea din Necaz; Cuvântul este în Ea; nu este Ea, ci este în Ea, Se manifestă prin Ea.

Noi, fie credem Mesajul, fie nu credem. Noi putem crede ce s-a întâmplat, dar toată lumea a fost întotdeauna capabilă să creadă ce s-a întâmplat. Cu cât te îndepărtezi mai mult de eveniment, cu atât este mai ușor să crezi ce s-a întâmplat. Așa a fost întotdeauna. Întotdeauna, în ziua în care S-a manifestat Cuvântul a fost confuzie, întotdeauna a existat tulburare și luptă, și întotdeauna a fost o minoritate care L-a primit. Dar mai târziu, cu cât te îndepărtezi de acea manifestare, este mai ușor s-o primești.

 Așa s-a întâmplat cu Ioana d’Arc, care a fost o prorociță. La vremea aceea, ei nu au putut să accepte că era spirituală, așa că au ucis-o, dar ani mai târziu și-au dat seama că a fost spirituală, așa că au dezgropat oasele preoților care au ucis-o și le-au aruncat în râu pentru că acum cred. Sute de ani mai târziu. Așadar, este ușor să crezi ce a fost, dar unde este provocarea? Provocarea este să crezi mereu ceea ce este, să crezi Cuvântul manifestat la timpul prezent.

Unde este Isus Hristos acum? El este pe pământ. Chiar acum, El este într-un trup de carne. În care trup? În trupul tău și al meu, în trupul Său care este Biserica Lui, care este Mireasa Sa chemată printr-un Mesaj profetic, în timpul sfârșitului, și este pecetluită de botezul Duhului Sfânt. Când Cuvântul a fost eliberat și a revenit asupra unui popor, Capul și Trupul s-au unit, ceea ce înseamnă că Piatra din vârf pecetluiește clădirea și spune: „Acesta este locul unde locuiesc Eu.”

Este în Ea și numai în Ea, și Ea stă singură pe acest Cuvânt. Dar dacă ți-e rușine de Aceasta, împiedici oamenii să ajungă la Adevăr, pentru că acesta este Adevărul, este singurul Adevăr pentru această zi, este manifestarea Cuvântului în acest ceas, este Locul salvării, este Chivotul siguranței, este Locul răpirii. Totul este în El, iar El este în Ea, Cuvântul a venit din nou la Ea. Nu ar trebui să ne fie frică să le spunem oamenilor. Petru, Pavel, Iacov și Ioan au avut un Mesaj de salvare și au predicat Adevărul, pentru că era singura cale pentru acea zi.

Vechiul miel pascal a eșuat, și acum El a devenit Mielul lui Dumnezeu. Ei nu puteau continua să spună: „Voi sunteți bine! Voi sunteți bine! Voi sunteți bine!”, ci au spus: „Nu, nu mai sunteți bine! Acolo nu mai sunteți bine; acolo nu mai sunteți bine! Întoarceți-vă și faceți ceea ce am făcut noi. Acum a venit Mielul lui Dumnezeu și a fost junghiat când L-au ridicat preoții aceia; acum a trecut de la mielul pascal, la Mielul lui Dumnezeu. Fratele Branham a spus că El a fost Mielul și în ziua lui Luther; a fost Mielul și în ziua lui Wesley. Ce voia să spună? Privind înapoi la Mielul junghiat. Apoi a spus: „Dar acum este timpul Semnului, acum nu se mai uită înapoi, acum se uită la Cine a venit când în Mireasa Sa a intrat chiar Viața lui Isus Hristos. El este aici! Există un loc de siguranță și acela este în El.

În mesajul Identificarea lui Hristos în toate veacurile, profetul a spus:

Părinte ceresc, suntem recunoscători să-L vedem pe Mesia înviat după o mie nouă sute de ani, din toate felurile de teologie și mișcări. În tot întunericul, Tu ai promis că vei apărea aici în ultimele zile, în această zi a Sodomei, și Te vei face cunoscut copiilor lui Avraam, celor chemați, celor aleși. Și iată că în seara aceasta, după o mie nouă sute de ani, Tu ești aici la fel de viu ca atunci când ai vorbit cu femeia de la fântână. Acum Dumnezeu este manifestat în Trup, în Trupul Miresei Sale, pentru că Mireasa și Soțul sunt același Trup.”

De aceea am spus la început, că în dimineața aceasta  vreau să citesc mai mult, pentru că profetul are autoritatea și dreptul să spună aceasta. Prin har, El mi-a dat credință să spun că nu este altceva decât Adevărul. Eu nu aveam dreptul să spun aceasta, nu aveam autoritatea să fac această afirmație, dar prin harul pe care mi l-a dat Dumnezeu, prin credința care a fost sădită adânc în inima mea, am autoritatea să spun că nu este altceva decât Adevărul și cred exact cum spune.

„…Mireasa și Soțul sunt același Trup. „Aceștia doi sunt una.” Tot timpul, Biserica devine Mireasă.” Ascultați aceasta: „Tot timpul, Biserica devine Mireasă crezând Cuvântul.” Eu vreau să fiu Mireasă, fă-mă Mireasă! „Tot timpul, Biserica devine Mireasă crezând Cuvântul.” Care Cuvânt? Cuvântul restituit. „Biserica devine Mireasă crezând Cuvântul astfel încât Cuvântul și Biserica să devină la fel. Cuvântul în Biserică o face Mireasă. Ultimul semn, Dumnezeu identificându-Se, Cuvântul în Biserică.”

Ce cauți? Pot să spun: „Dacă vrei să-L găsești, nu te uita departe pentru că El este aici. El este în formă strălucitoare, Cuvântul a venit, și Cuvântul este în Ea. În timpul sfârșitului, pe pământ există un purtător de Cuvânt al lui Dumnezeu și Mireasa sub profetul ei este Glasul final pentru veacul final. Ce strigă Glasul ei? „Ieșiți afară din mijlocul lor, depărtați-vă de ce este rău și El vă va primi!”

În mesajul Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită, profetul spune:

Oh, dacă aș putea face oamenii să vadă aceasta! De ce? Acolo o aveți. Acolo este Trupul lui Hristos trăind, stă răscumpărat! Răscumpărat! Oh, Doamne!

Neprihănit în ochii Lui! De ce suntem noi neprihăniți?  Noi suntem biruința Lui.”

Lăsați aceasta să vă cuprindă. Tu ești biruința Lui; dar nu este biruința ta, ci este biruința Lui. Nu este ceea ce vrei tu, este ceea ce vrea El; nu este ceea ce faci tu, este ceea ce face El; nu este biruința ta, este biruința Lui.

…Biserica este biruința Lui. Noi ne ridicăm în aceste zile din urmă, cu Evanghelia aceasta glorioasă, arătând biruința Lui. El a murit pentru acest scop, iar noi suntem dovada biruinței Lui. Amin. Când Îl vedem coborând și trăind prin Biserică, aceasta este biruința Lui. Astfel că, așa cum nu a putut să-L țină pe El în mormânt, nu ne va putea ține nici pe noi. Acesta este adevărul. Potențial, și suntem deja înviați, pentru că am înviat din moartea necredinței, în Cuvântul Său; din crezurile denominaționale, la Cuvântul veșnic al Dumnezeului celui veșnic, care este El Însuși lucrând prin noi, manifestându-Se că El este Același ieri, azi și în veci.

Apoi Cuvântul Se mișcă în jos, de la Cap în Trup. Ce este aceasta? Același Cuvânt. Nimic nu poate fi adăugat sau scos din El. Astfel, în timp ce se apropie ziua, același Cuvânt Se mișcă de la Cap, jos în Trup, dovedind că Ei sunt una, sunt Soț și Soție. Ei sunt carne din carnea Lui, Cuvânt din Cuvântul Lui; Viață din Viața Lui, Duh din Duhul Lui. Vedeți? Amin. De unde știți? Aduce aceeași mărturie, același rod, același Cuvânt. Vedeți, Îl manifestă pe Hristos; aceeași Viață, același Dumnezeu, același Duh, același Cuvânt, aceeași Carte (Amin), aceleași semne: „Lucrările pe care le fac Eu, le veți face și voi.” Oh, Aleluia! Doamne!”

Ați observat de cât ori a spus „același”? Nu diferit, ci același.

Observați, Cuvântul dovedit în Trupul Lui este tocmai biruința și motivul morții Sale.” Dacă nu avem Cuvântul dovedit în Trupul Lui, atunci El a murit degeaba.

Cuvântul dovedit în Trupul Lui este tocmai biruința și motivul morții Sale.” El a vrut să vină în Trupul Său, a vrut să fie unit din nou cu Mireasa Sa pentru a restabili Edenul din nou.

Cuvântul dovedit în Trupul Lui este tocmai biruința și motivul morții Sale. Vedeți, nu moarte în Duhul, pentru că El a murit numai în trup. Duhul Lui a mers în Locuința morților și a predicat sufletelor din închisoare. Este corect? Numai trupul Lui a murit, apoi El a înviat din nou și l-a trezit. „A trezi” înseamnă „a-l face viu.” Carnea Lui era Trupul Lui, acela este Cuvântul. A fost mort ani de zile…” Prindeți aceasta! „Carnea Lui, care este Cuvântul, a fost mort ani de zile, dar treptat a început să vină prin reformă…” Profetul a spus: Carnea Lui era Trupul Lui, acela este Cuvântul, Trupul Lui este bărbatul.

„Ascultați, voi lua două obiecte. Bine, „Carnea Lui, care este Cuvântul, a fost mort ani de zile, dar treptat a început să vină prin reformă, iar acum Ea stă în picioare.” Credeam că ceea ce urma să vină în reformă era Trupul Ei. Văd din nou pluralul. Dar fratele Branham nu vorbește la plural, nu vorbește despre două trupuri. Când citim așa ceva, mergem automat la ceea ce a spus: „Carnea Lui era Trupul Lui, acela este Cuvântul”, pentru că El este Cuvântul făcut trup și a zăcut mort ani de zile, dar a apărut treptat în reformă. Și imediat el a spus: „Vine prin reformă”, începi să-I vezi Trupul. Dar Trupul Ei este Trupul Lui, este Trupul în care locuiește El, este Trupul în care trăiește El. În cele din urmă, Trupul pe care El îl exprimă prin Trupul Ei este Trupul Lui. Ascultați ce spune el:

Acesta este Cuvântul; a fost mort de ani de zile, dar a început să vină treptat prin reformă, iar acum Ea stă în picioare.” Picioarele! Cine este Ea? Ea este El, Trupul Lui și acum stă în picioare. Ea a venit prin reformă, prin Luther, prin Wesley, prin restituirea darurilor și acum suntem în chipul format al lui Isus Hristos, pentru că noi privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip. În care chip? În chipul Cuvântului. Cine este Cuvântul? Isus Hristos care, prin descoperirea orei, ne-a scos vălul și ne-a dat o oglindă în care să privim slava Domnului și suntem schimbați în același chip pe care-L vedem, din slavă în slavă. Până când vei continua să-L cauți? Până când tu devii El și El devine tu. El este Ea, iar „în ziua aceea veți ști că Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine, că Eu sunt în voi și voi sunteți în Mine.” Când fratele Branham a citit aceasta, a spus: „Făcându-i pe toți una.”

„…iar acum Ea stă în picioare. Oh, cât mi-aș dori să am timp să merg înapoi în Ezechiel, să iau oasele acelea uscate și să vă arăt! El a spus: „Vor putea oare oasele acestea să trăiască din nou?” Apoi a zis: „Prorocește!”

Cum poate veni profeția? Numai prin profet, este Cuvântul Domnului.Oase uscate, ascultați Cuvântul Domnului! Tendoanele și pielea a venit peste ele, s-au ridicat ca o armată puternică și au început să mărșăluiască spre Sion. Glorie lui Dumnezeu! Acesta este El! Acesta este El, biruința.”

Care este biruința și motivul morții Lui? Cuvântul manifestat în Biserica Lui. El Își trăiește Viața în Mireasă, în timpul sfârșitului. Ea este biruința și scopul morții Lui. Descoperirea lui Hristos în voi, vă face descoperirea completă a întregii lucrări. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem! Dumnezeu să vă binecuvânteze, prieteni.

Vreau doar să vă încurajez în Domnul, să nu vă împotriviți acestui Adevăr. Chiar în timp ce predic, simt împotrivire, simt că unor oameni le este frică să meargă atât de departe, dar profetul a mers atât de departe. Nu eu am spus aceasta, ci profetul, iar eu am încercat să citesc cât de mult am putut, ca să puteți vedea că profetul însuși ne-a învățat.

Voi puteți spune: „Dar pur și simplu nu văd!” Nu vezi pentru că încă nu te-ai predat, pentru că încă nu ai intrat în Ea. Încă eziți pentru că nu vrei să fii un fanatic, nu vrei să mergi prea departe, nu vrei să te miști și să afli că te înșeli, așa că stai pe gard, atingi apa doar cu piciorul și spui: „Nu voi prinde niciodată descoperirea!” Vei fi întotdeauna confuz, până când vei spune: „În mine există Ceva care mă trage, există Ceva adevărat, așa că voi renunța la mine însumi, voi înceta să mă mai protejez, voi intra în acest Cuvânt care a fost restaurat prin acest profet, și las Cuvântul să mă protejeze.”

Noi nu vom ajunge niciodată nicăieri până când nu credem că acest om lui Dumnezeu este un profet al lui Dumnezeu. Ori este, ori nu este, în privința aceasta nu există jumătate de drum. Prieteni, să nu încercăm prin propria noastră înțelegere să dovedim unde are dreptate și unde greșește sau unde merge prea departe. Ascultați, cu această mentalitate nu vei ajunge niciodată nicăieri, iar peste zece ani vei fi exact unde ești acum sau s-ar putea să fii mai rău; s-ar putea să fii total necredincios în Hristos.

Dar cum devine Ea Mireasă? Luând Cuvântul, crezând Cuvântul. Biserica devine Mireasă crezând Cuvântul; lăsându-L să fie adevărat, mărturisind că este adevărat, aliniindu-Și gândirea la ceea ce ne-a dat Dumnezeu în această zi, din Scripturi și spunând: „Nu este altceva decât Adevărul!” Când Hattie Wright, care nu avea nicio educație și nicio pregătire spirituală, ci era o femeie simplă, l-a auzit pe profet spunând ceva ce era imposibil, ceva ce nu s-a mai făcut niciodată în istoria omenirii, ceva ce nici măcar Isus Însuși nu a făcut, când  a creat ceva din nimic; când Isus Hristos a înmulțit pâinile, El a luat o pâine și a frânt-o și a frânt-o; a luat un pește și a făcut mai mulți pești, dar nu a creat niciodată ceva din nimic. Dar  fratele Branham a vorbit cu Hattie Wright și i-a spus despre ceva ce era imposibil de făcut pentru un om, despre ceva ce nu a fost făcut niciodată în Biblie, în afară de Dumnezeu Însuși.  Omul le-a creat, dar Dumnezeu i-a spus ce să spună.

 Moise a creat în Biblie, dar Dumnezeu i-a spus: „Cheamă muște!” și el a chemat muște. Dar aici Dumnezeu a spus: „Spune ce vrei tu!” El i-a dat puterea creației. Când această femeie a auzit ce a spus profetul, ea nu a zis: „Frate, la ce Scripturi te referi? Poți să-mi arăți câteva exemple în Biblie?” Această femeie simplă a spus doar: „Acesta nu este altceva decât Adevărul!” Nu este altceva decât Adevărul, iar Dumnezeu a fost atât de încântat, nu profetul a fost încântat de aceasta, ci Dumnezeu a fost încântat, Dumnezeu a fost atât de mulțumit, încât puterea Lui a venit în cameră și i-a spus profetului: „Dă-i tot ce vrea ea!”  

Profetul lui Dumnezeu s-a ridicat în picioare și a spus: „Așa vorbește Domnul: Spune tot ce vrei și vei avea!” „Ce ar trebui să cer?”, a întrebat ea. Și el i-a zis: „Părinții tăi sunt săraci, ai nevoie de bani”, fratele Branham îi dădea sugestii. „Sora ta este în scaunul cu rotile, ai putea cere să fie vindecată”, dar ea a spus: „Ceea ce vreau cel mai mult…”, uitați-vă la caracterul ei, „este mântuirea celor doi fii ai mei.” Și fratele Branham a spus: „Ți-i dau în Numele Domnului Isus Hristos!” Și cei doi fii au căzut pe genunchi și s-au pocăit.

Ce i-a plăcut atât de mult lui Dumnezeu, încât a venit la o femeie smerită pe care puțini o știau? Era săracă și needucată și ea nu va avea niciodată un impact puternic asupra lumii, în afară de povestea pe care a spus-o fratele Branham. Dar El a mers la această femeie și a fost atât de mulțumit de ea! De ce a fost mulțumit? A fost mulțumit de cineva care nu era educat ca să creadă, și care avea în ea Ceva care a făcut-o să iasă și să spună: „Acesta nu este altceva decât Adevărul!” Ea nu a spus că ar putea fi corect ceea ce i s-a spus,  ci a făcut o declarație îndrăzneață, a spus: „Nu este altceva decât Adevărul.”

Vreau și eu felul acesta de credință care-I place lui Dumnezeu. Vreau să-l aud pe profet predicând, pentru că el a fost îndreptățit să dea acest Mesaj. Și când predică acest Mesaj, vreau în mine Ceva care poate spune: „Nu este altceva decât Adevărul”, nu să spună: „De unde ai Scriptura aceea? Frate Branham, îmi arăți câteva exemple din Biblie?” Dacă am putea crede Cuvântul, dacă în noi există Ceva ca să-L credem, Dumnezeu ne va arăta toate Scripturile, ne va arăta toate exemplele din Biblie pe care le așteptăm ca să ne educe în credință. Nu! Dumnezeu vrea numai oameni care cred Cuvântul. Există o înțelepciune și o cunoaștere în Dumnezeu; Dumnezeu are o cunoaștere a Cuvântului pe care ți-o va da, dar nu ți-o va da ca să te educe, ci ca să crezi; El o va da celor care cred.

Când crezi și poți să-ți exprimi credința în Dumnezeu, Dumnezeu are tot felul de cunoștințe și El poate construi această Scriptură și această Scriptură și această poveste și această pildă, și dintr-o dată te gândești: „Cum am putut să nu văd aceasta înainte? Este peste tot în Cuvânt!” Este nevoie de respect pentru Dumnezeu și pentru Cuvântul Său, iar acel respect pentru Dumnezeu și Cuvântul Său deblochează Împărăția lui Dumnezeu, deblochează descoperirea, cunoașterea și înțelepciunea. Dar dacă încercăm să ne folosim mintea și să fim educați, această Biblie va rămâne sigilată, va rămâne închisă.

Eu vreau să fiu la fel se simplu cum scrie El, pentru că atunci când aud Cuvântul, Ceva în mine știe că este Adevărul. Înainte, l-am auzit pe profetul lui Dumnezeu spunând lucruri și inima mi-a sărit în sus de bucurie, dar mintea îmi spunea: „Nu!” Ați fost vreodată în situația aceasta? Dar Ceva din interior trebuie să treacă peste aceasta (peste minte) și să spună: „El este profetul epocii!” Și când ceva dinăuntru trece peste minte, deodată, prin harul lui Dumnezeu, fie că vei conduce pe drum, fie vei citi în Biblie sau vei asculta Mesajul, Ceva te va cuprinde și vei vedea că este chiar acolo, în Biblie. A fost acolo tot timpul, dar dacă mi-aș fi folosit mintea, aș fi respins Adevărul.

Am spus: „Doamne, pune în mine ceva care să se ridice și să accepte acest Adevăr, prin credință, fiindcă un profet al lui Dumnezeu a spus că această Mireasă este chiar în chipul Lui și că Isus Hristos și Mireasa Lui devin același Trup; și eu vreau să spun că nu este altceva decât Adevărul. Este adevărat. În acest trup. Doamne, lasă ca același Duh care Te-a înviat din morți să locuiască în mine și să continue să însuflețească acest trup muritor ca să se potrivească cu acel Cuvânt. Noi trebuie să ne predăm Cuvântului, pentru a avea Viața Cuvântului, deoarece, fără Viața Cuvântului, nu vom putea produce niciodată Viața lui Hristos. Noi trebuie să ne predăm Cuvântului, ca să primim Viața Cuvântului, apoi, Viața Cuvântului va trăi Cuvântul în noi. Laudă lui Dumnezeu!

Haideți să ne plecăm capetele. Doamne Isuse, Îți mulțumim pentru Cuvântul Tău. O, Doamne, Te rugăm să ne dai credință să Te credem în toată puterea și măreția Ta, să credem, Doamne, ceea ce ne-ai învățat prin profetul epocii, pentru că nu ai irosit niciun efort pentru a-l dovedi pe acest om; nu Te-ai oprit de la nimic, ci i-ai susținut Cuvântul și l-ai justificat de atâtea ori supranatural, Doamne, așa că nu putem nega că l-ai justificat, că Tu Însuși ai pus pecetea aprobării peste acest profet.

Ajută-ne să credem ceea ce ne-ai învățat prin acest profet. Doamne, arată-ne Cuvântul Tău și ajută-ne să umblăm în El. Dă-ne o inimă cu care să credem, o inimă care să primească tot ce ai pentru noi și deblochează-ne înțelegerea, ca să putem înțelege Scripturile. Deschide-ne ochii înțelegerii, ajută-ne să nu rămânem blocați în trei dimensiuni, să nu rămânem blocați în tărâmul natural. Deblochează-ne, Doamne, ca să putem vedea Adevărul și realitatea Cuvântului Tău, în această zi. Dumnezeule, Îl primim ca Adevăr, credem că este Adevărul, vrem să pășim în El și acceptăm că suntem noi, Doamne, că prin credință suntem noi. Sunt eu, ca individ, fiindcă această descoperire este pentru individ, pentru persoană; această descoperire a venit la mine, ca individ, și o primesc în Numele lui Isus Hristos, fiindcă sunt ceea ce sunt prin harul Tău, Doamne. Dumnezeule, Te rog să-mi deschizi înțelegerea, să-mi deschizi puterea Cuvântului și a Duhului Tău, ca să pot să mă smeresc, astfel încât să trăiești prin mine Viața pe care ai rânduit-o în această zi, pentru că fără Tine nu pot să fac nimic, dar cu Tine, Doamne, toate lucrurile sunt posibile. Îngăduie ca fiecare dintre noi să aibă credință în ceea ce ne-ai numit, în ceea ce ne-ai spus că suntem, și să ne predăm, Doamne, cu toată inima, să-Ți dăm întâietate, să Te lăsăm să trăiești prin noi și să-i arăți acestei lumi Cine ești în această epocă. Dumnezeule, să vadă și alții Cine ești, să vadă Lumina și să vină la Lumină. Dumnezeule, dorim să-Ți manifestăm Cuvântul pentru că Te iubim, și pentru că vrem să vedem suflete mântuite. Și odată ce vin și alții la Domnul Luminii, fie ca Tu să luminezi cu putere prin fiecare dintre noi, ca să poată vedea și alții și să găsească drumul spre aceeași Sursă pe care am găsit-o noi. Fie ca ei să vină la Tine, Doamne, să fie schimbați pentru totdeauna și să devină parte din acel Trup care Îți manifestă Viața.

Ne predăm, Ție, Doamne, ia-ne, folosește-ne pentru gloria Ta și manifestă-Te prin noi, pentru că Te rugăm aceasta în Numele lui Isus Hristos. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.

-Amin-

Lasă un răspuns