Meniu Închide

ISUS HRISTOS ESTE ACELAȘI IERI, AZI ȘI ÎN VECI

Print Friendly, PDF & Email

… ca și revărsări care cuprind inimile noastre. Iartă-ne pentru greșelile noastre. Și Doamne, așa cum Elisei din vechime a spus: „Săpați șanțuri pentru a croi o cale pentru apă,” Doamne, mă rog ca Tu să lași fiecare inimă de aici să sape totul chiar acum, să arunce toată necredința și să spună: „Nu voi mai avea nimic de-a face cu ea. Mii de oameni sunt vindecați în jurul lumii, de ce nu și eu? Mii de suflete sunt salvate și se bucură de binecuvântările lui Dumnezeu, de ce nu și eu?” Fie ca ei să fie salvați și vindecați în seara aceasta, Doamne, pentru că noi cerem aceasta în Numele lui Hristos și pentru slava Sa. Amin.

Vă rog să mă scuzați pentru că vă iau încă cincisprezece minute din timpul vostru. Cred că în seara aceasta, trebuie să chemăm rândul de rugăciune. Atunci, haideți să-l chemăm. Nu s-au împărțit numere de rugăciune azi. Dar le-am împărțit aseară? Numere care încep cu litera X?  Cred că acestea au fost. Am început aseară și am luat numere de la cincizeci, șaizeci și șaptezeci. Haideți să începem un micuț rând de rugăciune, pentru că după ce am predicat așa, prefer ca ungerea Duhului Sfânt să vină jos pentru vindecare, înainte ca să începem rândul. (spațiu gol pe casetă).

Doctorul Cauble are una dintre cele mai mari biserici din Louisville, Kentucky. Un om foarte prosper de acolo, în Domnul, un creștin adevărat, născut din nou.  Doctorul Cauble trebuia să vină la adunare odată, el a stat pe undeva pe acolo și a văzut slava lui Dumnezeu, el fiind smerit în inima sa. Prima dată când l-am întâlnit, a fost când el avusese o operație și sângera încât era aproape pe moarte, în spital, în Louisville. Niște prieteni, familia McSpadden, poate că ei se află aici în seara aceasta, mi-au spus că el era acolo și că sângera de moarte. Ei mi-au spus: „Este un predicator bun. Este interdenominațional. Are pur și simplu o biserică acolo încercând să-L slujească pe Domnul.”

Eu am spus: „Păi, aceasta este minunat.” Apoi, am spus: „Doctorul Cauble? Oh, da, am auzit emisiunea sa.” M-am gândit: „Acel „doctor” atașat numelui de Cauble, m-a cam păcălit. Poate voi merge acolo, iar el nu va crede în vindecarea divină, dar mi s-a spus că este un om drăguț.”

Așadar, am mers acolo, și când am intrat în cameră, el convertea pe unii dintre acei preoți și acele surori. În jur, stăteau misionari care se rugau cu el. Așadar, eu m-am strecurat după un automat de Coca-cola din hol, și m-am rugat pentru el, apoi am mers înapoi acasă. 

După câteva minute, soția sa (o femeie drăguță) a sunat deoarece voia să știe de ce nu am mers la spital. Eu i-am spus: „Am fost acolo, dar pur și simplu nu am putut intra pentru că erau prezenți atât de mulți predicatori.”

Ea voia ca eu să mă întorc. Am mers înapoi și m-am rugat pentru fratele Cauble. Domnul a venit jos, a oprit sângerarea și l-a vindecat. Apoi, el a mers jos în Jamaica. Acela este fratele Cauble, doctorul Cauble, cel care stă acolo în spate, din Louisville, Kentucky. La scurt timp după aceasta, el a avut o fetiță. Ea era foarte bolnavă și el a venit în adunare și a stat acolo foarte smerit. Dacă nu avea să primească un număr de rugăciune, era în ordine pentru el, și a continuat să vină la adunări. Într-o seară, în Chattanooga, Tennessee, acolo a fost nu este așa, frate Cauble? Chattanooga. Noi vorbeam, iar micuța a venit și s-a așezat pe pat, iar atunci Duhul Sfânt a venit jos și a început să descopere viața fetiței, spunând care era cauza, care era problema și ce se va întâmpla. Dumnezeu a vindecat-o pe fetiță în timp ce stătea acolo, iar ea este perfect normală și sănătoasă și în ziua de azi.

Cred că fratele Cauble obișnuia să aparțină de biserica lui Hristos. Nu sunt sigur, dar cred că așa este, oameni din biserica sa locuind în împrejurimi. Acum, el a primit botezul Duhului Sfânt și are un timp minunat. În regulă. (spațiu gol pe casetă)

…De la o adunare la alta. Niciodată nu am mai făcut aceasta înainte, doctore Cauble, în viața mea. Fratele Baxter nu mai este cu mine. El a mers sus în Boston, iar ei merg în rezervațiile indiene apoi vor merge în India. Așadar, eu am rămas aici. Nu au rămas foarte mulți aici. Așadar, eu doar stau și mănânc și am un timp frumos. Dar eu nu știu dacă… Când ne vom ruga pentru bolnavi, v-am spus, poate, într-una din aceste seri, Domnul va vindeca… (spațiu gol pe casetă). …doresc să încerc să aduc un grup de ușieri care să stea în rând… (spațiu gol pe casetă).

Crede numai, crede numai

Totul e posibil, Crede numai.

Vino, dragă Doamne Isus, Te rog să mă ajuți acum. Te rog să lași ca Duhul Tău și harul Tău se fie peste mine. Trimite Îngerul Tău, ajută-l pe slujitorul tău umil chiar acum. Te rog, Doamne. Am rămas aici pentru a predica și a face aceste lucrări împreună și Te rog să mă ajuți, în Numele lui Isus. Mă întreb dacă veți face aceasta cu mine. Doriți să ridicați mâinile? Acum, „Crede numai.” „Acum, eu cred”. Să cântăm astfel: „Chiar acum, eu cred”.

Eu cred acum, eu cred acum,

Totul e posbil, eu cred acum.

Eu cred acum, eu cred acum,

Totul e posibil, eu cred acum.

Tată, vino aproape acum. Fie ca Duhul Tău să stea deasupra noastră, în milă pentru cei bolnavi și nevoiași. Eu am încercat să predic ceea ce este adevărat în convingerea inimii mele. Eu mă rog acum ca Tu să trimiți Îngerul Tău pentru a legitima că Acesta este adevărul. Te rugăm aceasta. Eu mă rog, în Numele lui Isus. Acum, Doamne, pe măsură ce merg mai departe pentru a provoca acești vrăjmași ai vieții umane, Te rog să mergi înaintea mea și să mă ajuți. Cer aceasta în Numele Fiului Tău, Isus. Amin (spațiu gol pe casetă).

…suntem străini? Suntem străini. Da, doamnă. Vreau doar să vorbesc cu tine pentru câteva momente pentru că este ca și în timpul în care Stăpânul nostru a fost aici. Isus a înviat din morți, nu este așa? Crezi aceasta? Ar trebui să crezi având în vedere că ești creștină, ar trebui, tu crezi aceasta. Isus a înviat din morți. Atunci, El nu este mort. El trăiește, nu este așa? El a făgăduit că va fi în biserica Sa și că va face aceleași lucruri pe care El le-a făcut acolo până când El va veni din nou. Duhul Sfânt, Isus Hristos în forma Duhului Sfânt. Crezi că Duhul Sfânt este Isus Hristos în Duhul? „Încă puțin și lumea nu Mă va  mai vedea, dar voi Mă veți vedea pentru că voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârșitul veacului”, înțelegi? „Același ieri, azi și în veci.” 

Eu nu știu nimic despre tine, ci doar încerc să vorbesc cu tine pentru a găsi duhul tău, noi fiind frați și surori în Hristos. Eu nu știu nimic despre tine, tu știi că acesta este adevărul. Eu nu știu nici măcar un singur lucru despre tine, niciodată nu te-am văzut în viața mea.

Dar eu încerc să aduc Biblia lui Dumnezeu oamenilor. Și oh, de câte ori nu este folosită așa cum trebuie, dar aceasta este o cauză a zilei. Crezi aceasta? Noi trăim în aceste zile când trebuie să fie așa. Vedeți? Nu putem face nimic în legătură cu aceasta. Dar Dumnezeu va chema un număr de oameni. Crezi aceasta? Da, El o va face. El o va face.

Dar acum, „voi Mă veți vedea.” „Voi” este biserica, credinciosul. Dacă tu ești o credincioasă în Isus Hristos, atunci eu te pot ajuta. Dacă nu ești, nu te-aș putea. Dar tu ești credincioasă. Dacă nu ai fi, eu aș ști pentru că Dumnezeu mi-ar spune aceasta. Eu cred că El ar face-o. Ar putea să nu o facă, dar El o face. El niciodată nu m-a dezamăgit, iar El mi-ar face aceasta cunoscut. Ceva este în neregulă cu tine. Acum, tu te simți foarte ciudat, dar este din cauza Îngerului Domnului care se mișcă de această parte. Aceasta este exact ceea ce este. El vine la mine acum. Nu vine ca să te rănească, ci pentru a te ajuta, pentru a te face să crezi, (în ce?) în Isus Hristos; este singurul lucru ce-l poate face.

Îți amintești când Stăpânul Tău vorbea cu femeia de la fântână în Samaria? El a spus: „Dă-Mi să beau”. Iar ea a mers și I-a dat să bea sau voia să-I dea să bea. Ea a văzut că El era Evreu și a spus: „Tu ești Evreu. De ce îmi ceri mie, o samariteană, așa ceva? Nu se obișnuiește așa ceva”.

El a spus : „Dacă ai ști cu cine vorbești, Mi-ai cere tu să-ți dau să bei.”  El a continuat, iar după puțin timp, a aflat care era problema ei. El s-a referit direct la problema ei și i-a spus unde se afla ea. Îți amintești care era? Care era? (Sora răspunde). Așa este. Ea avusese mai mulți bărbați. Ea avusese cinci bărbați, iar El a spus că cel cu care trăia, nu era bărbatul ei, așadar cu acesta, erau șase. „Văd că ești profet”, a spus ea. Ea nu a spus: „Îmi citești mintea”, ci a spus: „Văd că ești profet. Știu că va veni Mesia și că El ne va spune toate lucrurile”. El a spus: „Eu, Cel care vorbesc cu tine, sunt Acela”. Ea a fugit în cetate strigând: „Veniți de vedeți un Om, care mi-a spus tot ceea ce am făcut”. El nu a făcut aceasta. El i-a spus un singur lucru. Dar dacă Dumnezeu I-a putut spune Lui un singur lucru, El I-ar fi putut spune totul. Credeți aceasta? Isus a spus că El nu putea face nimic dacă nu-i arăta Tatăl.

Acum, iată care este problema ta: este ceva în neregulă cu spatele tău. Tu ai o problemă la spate, la coloana vertebrală. Nu este așa? Așa este. O ai de ceva timp. Am văzut că ai această problemă de mult timp. Ai fost examinată  de multe ori pentru aceasta, ai luat tratamente, dar nimic nu a părut că ți-ar fi făcut bine. Este adevărat? Și copilul tău are aceeași problemă, uneori are probleme cu coloana. Iar tu te-ai supus unei intervenții chirurgicale. Este adevărat? Iar medicii nu știu ce să spună despre copil. Nu s-au hotărât încă. Nu este așa? Mamă, cu rodul pântecului tău de acolo, ai auzit acel Glas vorbind? Acesta a fost glasul meu, dar nu eu vorbeam. A fost Cineva care ți-a spus lucruri despre viața ta, iar tu știi, că orice ți s-a spus, a fost adevărul. A fost? Dacă a fost, spune „Amin”. (sora spune „Amin”). A fost. El este aici, Cel care te cunoaște. Este adevărat? (Sora spune: „Așa este”). Vom vorbi doar câteva minute și îți va spune alte lucruri.

Crezi că dacă eu Îl voi ruga pe Dumnezeu să te ajute, (cred că era vorba și despre băiat, nu este așa? Deci, despre ambii?) crezi că o va face? (Sora spune „Da”). Vino aici.

Dumnezeule milos, eu vin acum, în calitate de slujitor al Tău, pe baza faptului că darul divin este numit o profeție, un profet. Te rog ca Tu să vindeci această femeie și pe copilașul ei. Fie ca ei să plece de pe platformă în seara aceasta și ambii să fie bine și să nu mai fie deranjați. Cer această binecuvântare în Numele Domnului Isus. Acum, Doamne, de vreme ce pentru acest biet copilaș nevinovat, care zace acolo, nu există o cale în care poate avea credință, atunci, Tată, aceasta nu îi mai revine copilului, ci nouă. Acum, Tată, ajută-l pe slujitorul Tău să aibă credință, iar în timp ce merg pe acest canal, să-l provoc pe acest demon care-l chinuiește pe copilaș, te rog să mă ajuți, Doamne. Acum, tu demonule, Satan care ești legat de acest copil, vin să te provoc la un duel de credință. Eu cred că Isus Hristos a înviat din morți. El a murit la Calvar și a luat fiecare putere pe care tu o aveai. În seara aceasta, eu stau aici în calitate de reprezentant al Său și îți spun că tu ți-ai pierdut autoritatea asupra acestui copil. În Numele lui Isus Hristos, ieși afară și părăsește-l. Eu te binecuvântez pe tine, micuțul meu prieten, în Numele Domnului Isus Hristos. (spațiu gol pe casetă).

Credeți aceasta, urmăriți-l pe acel copil și veți vedea dacă nu va fi întocmai. „În Numele Meu vor scoate afară draci”. Acel copil este prea micuț să aibă credință. Este nevoie de credința noastră. Iar eu știu că cu dragostea față de Dumnezeu, apoi în dragoste, iar credința însoțește dragostea, și când acestea două se întâlnesc, ceva trebuie să aibă loc. Iar Tatăl nostru ceresc nu ne poate minți. El nu ar scrie ceva în Cartea Sa, apoi ne-ar îngădui ca noi să o avem. El a spus că ne-a fost dat nouă. Vouă adulților, voi sunteți destul de mari pentru a avea credință pentru voi înșivă, dar acel copil nu poate. Așa este. Așadar, este nevoie de propria noastră credință pentru copil.

În regulă, soră, uită-te aici. Crezi tu că aceste lucruri pe care le-ai văzut înfăptuindu-se, vin de la Dumnezeu? Tu crezi. Eu cred că tu spui adevărul. (sora vorbește cu fratele Branham). De cât timp Îl iubești pe Domnul? (Sora răspunde „De șapte ani”). El devine mai dulce pe zi ce trece, nu este așa? (Sora continuă să vorbească). În regulă. În urmă cu șase ani, Duhul Sfânt. Eu vorbeam cu tine cu un scop, pentru a vedea ce este în neregulă cu tine. Tu ai o problemă serioasă. Vei suferi o operație. Este o problemă de vezică biliară. Este adevărat? (Sora spune: „Aceasta este ceea ce mi-a spus medicul”). Așa este. Îl văd punându-ți ceva peste brațul tău, este vorba de tensiunea ta, este mică. Este adevărat? (Sora spune: „Așa este”). Tensiunea ta este mică, iar medicul nu te poate opera, nu poate face nimic din cauza stării tale slăbite. Este adevărat? (Sora spune: „Așa este”). În regulă. Vino aici un minut. Dumnezeul cerului te va ajuta să te întărești, soră.

Dumnezeule Atotputernic, ai milă de această femeie în timp ce-mi pun mâinile peste ea în comemorarea Cuvântului Domnului meu. El a spus: „Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred; dacă își vor pune mâinile peste bolnavi, se vor însănătoși”. Eu cer vindecarea în Numele lui Isus Hristos. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze. Du-te, ai credință acum… (spațiu gol pe casetă).

…. cu toată inima ta? În regulă. Noi nu ne cunoaștem. (spațiu gol pe casetă). … Domnul cu toată inima ta? El este minunat! Nu este El? Crezi că eu sunt profetul Său? Cu toată inima?

Nu ai suferit un fel de cădere sau ceva de acest fel? Te-ai rănit într-o parte, undeva la coaste și ai dureri mari. Este adevărat? Așa este, chiar acolo. Te văd, când trebuie să te trezești dimineața, trebuie să te ții de acea parte, este adevărat? Ieșeai de pe o stradă zilele trecute, te văd că te ții de o parte așa pentru că te-a durut atunci când ai pășit jos de pe un trotuar mai înalt. Este adevărat? Acum, vino aici.

Doamne Isuse, eu cer milă pentru această femeie și cer ca ea să fie vindecată. Fie ca această durere să o părăsească și fie ca sora noastră să se însănătoșească în timp ce eu o binecuvântez în Numele Fiului Tău preaiubit, Isus Hristos. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Acum, du-te bucurându-te. Vei trece peste aceasta. Este în regulă. (spațiu gol pe casetă).

… în această direcție. Este acea femeie de acolo. Tu ai gușă, nu este așa, soră? Tu, cea care stai acolo, așa este? Ai gușă pe dinăuntru. Este adevărat? Pune-ți mâna pe gât acum. Doamne Isuse, eu mă rog ca Tu să o vindeci, iar acel duh sufocant, care stă acolo, care strigă și se zbate, Te rog să o vindeci și fie ca diavolul să o părăsească în Numele lui Isus Hristos. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Accepți vindecarea ta, acum? Dumnezeu să te binecuvânteze. Aveți credință.

Vino aici, doamnă. Cred că suntem străini, nu este așa? Suntem. Eu nu știu. Tu ești doar o doamnă care ai venit aici din audiență și ai luat un număr de rugăciune. Există sute de oameni care stau acolo care nici măcar nu au un număr de rugăciune. Ea nu a avut, dar a fost vindecată la fel ca și voi care veniți aici. Numărul de rugăciune nu are nimic de-a face cu vindecarea ta. Este credința ta în Dumnezeu cea care face vindecarea. Credeți doar în El, iar Dumnezeu vă va da ceea ce cereți.

Dacă ceva este în neregulă cu tine, Dumnezeu va descoperi. Bineînțeles, tu porți ochelari, eu văd aceasta. Oricine poate vedea aceasta. Mai poate fi ceva ce este în neregulă cu tine…

Tu ai inima plină de amărăciune pentru că moartea bate la ușa ta. Un duh negru este atârnat la ușa ta, iar aceasta este din cauza soțului tău. Este adevărat? Acel bărbat are ceva la cap. Cred că medicul a spus că este cancer la creier. Este adevărat? Nu este el deranjat de ceva? Aceasta este legat de salvarea sa. Nu este prea sigur în legătură cu starea sa. Este adevărat? Oh, fie ca Dumnezeu să aibă milă. Vino aici. Dă-mi acea batistă.

Doamne Dumnezeule, de pe trupul lui Pavel, oamenii au luat batiste și fâșii de material pentru că ei știau că el era uns cu Duhul Sfânt. Noi nu suntem Pavel, dat Tu ești același Dumnezeu, iar Tu încă ești Duhul Sfânt. Eu mă rog, Doamne, ai milă de acel om, îndeosebi pentru sufletul lui, chiar acum. Eu trimit această batistă prin soția lui, și mă rog ca el să fie vindecat fizic și spiritual în Numele lui Isus. Amin. Tu ai avut probleme femeiești (nu este așa?) și ai fost vindecată. Tu nu mai ai acea problemă. Acum, du-te și pune batista peste soțul tău. Să nu lași pe nimeni să o atingă. Puneți-o în buzunarul tău. Fie ca Dumnezeu să vă acorde vindecarea și să vă binecuvânteze.

Oamenilor, voi ar trebui să credeți. Când profetul Moise a mers în Egipt, el nu a trebuit să meargă jos și să-și arate semnul său. Dumnezeu i-a spus că El îi va da două semne pentru a dovedi că El l-a trimis. Acestea au fost: vindecarea divină, a fost unul dintre ele, iar celălalt a fost facerea unei minuni. Nu este așa?

Același Înger al Domnului (eu nu spun că a fost același), El mi-a spus: „Așa cum profetului Moise i s-au dat două semne, așa ți se vor da și ție”. Și iată-le. Voi nu trebuie să vă gândiți la aceasta, încetați să încercați să le înțelegeți, credeți pur și simplu și concentrați-vă toată inima pe aceasta.

Tu soră scumpă care stai acolo, tu încerci să crezi. Tu încerci. Nu este aceea mama ta, cea care stă lângă tine? Eu îți pot spune ce este în neregulă cu tine, dar nu te pot vindeca. Te gândești la numărul de rugăciune; la asta, la cealaltă și de ce nu l-ai primit și la alte lucruri care derivă de aici. Nu ai nevoie de un număr de rugăciune, soră. Crezi că eu sunt profetul Său? Tu te rugai acolo. Da, domnule. Tu te rugai. Este bine. Ai probleme cu sinusurile. Nu este așa? Iar mama ta are artrită. Este adevărat? Acum, pune-ți brațul în jurul mamei tale, iar mama să-și pună brațul în jurul tău. Doamne Isuse, Te rog ca Tu să le vindeci pe amândouă. Ele stăteau acolo și se rugau, eu am văzut Îngerul Domnului deasupra lor. Fie ca problema sinusurilor să plece și fie ca artrita să iasă afară din mama ei în Numele Domnului Isus Hristos. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Mergeți în drumul vostru bucurându-vă și fie ca Domnul să fie cu voi și să vă ajute. În regulă. Rugați-vă, aveți credință. În regulă. Aduce-ți copilul.

Cum sunteți, doamnă? Suntem străini? Da, doamnă. Nu m-ai văzut niciodată. În regulă. Crezi tu că lucrurile pe care le-ai văzut înfăptuindu-se sunt de la Dumnezeu? Crezi? Da, crezi. Ai probleme la stomac, nu este așa? Da, doamnă. Este provocată de o problemă de aciditate la stomac. Ai ulcer chiar la fundul stomacului care cauzează… Iată încă ceva ce este în neregulă cu tine: tu ai nevoie de Domnul Isus ca Salvator personal. tu ești o păcătoasă, nu L-ai acceptat pe Hristos. Dar, dorești tu să-l accepți pe El, acum, în calitate de Salvator al tău? Tu vrei. Tu vrei. Dumnezeu să te binecuvânteze. Păcatele tale sunt iertate, stomacul tău este vindecat.

Te rog să-mi spui, nu are femeia de aici o legătură cu tine? Este sora ta, nu este așa? Uită-te aici, doamnă. Așa este. Cred că am simțit că tu ești creștină. Așa este. Și tu ai o problemă la piept, o problemă astmatică. Ia-o pe sora ta, atât soră de trup, cât și duhovnicește, puteți pleca de pe platformă, păcatele voastre sunt iertate, sunteți vindecate. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mergi cu ea și fă același lucru, Domnul să fie cu voi, amin. Acolo.

Să spunem: „Slăvit să fie Domnul!” Amândouă; ea este salvată. Aveți credință în Dumnezeu.

Vino, domnule. Tu ai probleme grave cu nervii, nu este așa? Vrei să-L accepți pe Hristos ca Vindecătorul Tău și să fii vindecat? Această problemă te-a urmat de mult timp, nu este așa, tăticule? Dumnezeu te va face bine, dacă tu vei crede. Este așa?

Doamne Isus, Te rog să-l binecuvântezi pe acest bărbat pe care eu îl binecuvântez în Numele Tău, în Numele lui Isus Hristos. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Du-te bucurându-te. Concentrează-ți mintea acolo și crede. Crede cu toată inima că Dumnezeu va împlini totul.

Crezi? Vino, doamnă. Oh, ce minunat. Nu este El minunat? Tu dorești să scapi de diabet. Dorești să-L accepti acum pe Isus ca Vindecătorul tău? Ridică mâna și spune: „Te accept pe Tine, Doamne Isuse, ca Vindecătorul meu pentru acest diabet”. Dumnezeu să te binecuvânteze. Du-te acum și așa cum tu ai crezut, așa ți se va înfăptui.

Vino, doamnă. Dorești să scapi de acea problemă la inimă? În regulă, du-te acum și crede și totul se va sfârși, iar tu vei fi bine.

Aveți credință? Credeți. Toate lucrurile sunt posibile pentru cei care cred. În regulă. Veniți crezând.

Dorești să scapi de problema la rinichi? Să te însănătoșești? Accepți vindecarea ta acum? În regulă. Du-te, bucurându-te. Dumnezeu să te binecuvânteze și să te însănătoșească.

Vino, micuțule. Ce băiețel drăguț. Îl iubești pe Domnul Isus, fiule? Mergi la școala duminicală? Vreau să te întreb ceva, fiule. Ce ar fi dacă în seara aceasta, Isus ar sta aici pe platformă, îmbrăcat în costumul meu? Cât privește vindecarea ta, El a făcut deja aceasta, când a murit la Calvar, înțelegi? Dar El ar ști ce este în neregulă cu tine, nu este așa? Iar dacă El ți-ar spune ce este în neregulă cu tine și și-ar așeza scumpa lui Mână, fără păcat, cu urma cuielor peste tine, tu te-ai însănătoși, nu este așa? Dar, acum, crezi tu? Mâinile mele nu sunt demne de a le reprezenta pe ale Sale, dar ale cui ar fi demne? Aceasta este tot. Așa este. Dar acum, El este aici în forma Duhului Sfânt, în seara aceasta, lucrând în biserică printr-un canal al Duhului. Crezi tu că El m-a trimis să-I iau locul și să mă rog pentru bolnavi? Crezi aceasta? Pe tine te doare stomacul, nu este așa, scumpule? Ai probleme la stomac. Ești agitat. Și mama ta este agitată, ambii sunteți agitați. A venit, tu ai moștenit această boală, scumpule. Dar vino aici, vei fi vindecat. Doamne Dumnezeule, ai milă de acest copilaș blajin care se află aici, lacrimile curg din ochișorii lui, aceasta arătând credința sa de copilaș. Satan, părăsește-l pe acest copil, ieși afară din el, în Numele Domnului Isus Hristos, te mustru pentru că prin rănile Sale, acest copil este vindecat. Lasă-l acum. Te binecuvântez, micuțul meu frate, în Numele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca tu să mergi acum și să fii bine. Când copiii de la școală te vor vedea mâncând și bucurându-te din nou, să le spui ceea ce Isus a făcut pentru tine. Dumnezeu să te binecuvânteze. Amin.

Să spunem: „Mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu”.

În regulă, vino, doamnă. Dorești să scapi de aceea problemă femeiască? Este un abces, dar ar putea ajunge la cancer. Dacă dorești să-L accepți pe Hristos în calitate de Vindecător al tău, El te va vindeca pe loc. Crezi aceasta? Doamne Isuse, mă rog pentru credința acestei femei ca ea să nu se piardă în timp ce ea te va accepta pe Tine. Tu te-ai rugat pentru Petru, într-o seară și ai spus: „Petre, Satan a cerut să vă cearnă, dar Eu m-am rugat ca credința ta să nu se piardă”. Nu principiile sale pentru că acestea au căzut, dar credința lui nu a căzut. Doamne, acum, eu mă rog ca credința ei să nu piară de-a lungul acestui test al credinței și fie ca ea să fie vindecată. Eu cer aceasta în Numele lui Isus. Amin. Acum, du-te și bucură-te, mamă, așa cum nu ai făcut-o niciodată. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne-a dat biruința.

Să spunem: „Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu”. Cât de minunat (spațiu gol pe casetă). … micuță doamnă. Da, este chiar aici. Există un caz de artrită care se află chiar aici. Am văzut o tânără ce are artrită și stă… Iat-o aici, chiar acolo. În regulă, doamnă. Ridică-te. Rugăciunile tale au fost ascultate. Dumnezeu te-a vindecat. Amin. A fost exact în linie cu acea tânără doamnă. Am văzut că a apărut acolo, iar apoi s-a îndepărtat de mine, iar eu m-am întrebat ce era. În regulă. Ești vindecată acum. Poți merge acasă și să fii bine. Dumnezeu să te binecuvânteze.

Să spunem: „Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu”.

Acesta este ultimul pacient? În regulă. Vino, doamnă. Crezi că Domnul Isus te va însănătoși? Crezi că dacă Îl voi ruga pe Dumnezeu și-mi voi pune mâinile peste tine… te vei însănătoși?

Doamne Isuse, ajut-o în seara aceasta. Fie ca ea să se însănătoșească. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să vină la ea și să o vindece și să o binecuvânteze și să o trimită acasă o persoană vindecată, în Numele lui Isus Hristos, cer aceasta, Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Du-te bucurându-te și fii fericită acum, slăvindu-L pe Dumnezeu.

Devin atât de slab. De-abia dacă mai pot sta aici. Poate voi nu veți înțelege. Se pare că, în timp ce privesc audiența, totul pare alb, pretutindeni deasupra ei. De-abia dacă mai pot vedea în spate. Realizați că aceasta doar trage viața din mine?

Tinere, știu ce este în neregulă cu tine. Eu nu te pot vindeca, dar știu ce este în neregulă. Este epilepsia.  Dumnezeu este Singurul care te poate vindeca. Accepți vindecarea ta acum? Este acesta adevărul? Este epilepsie? În regulă. Ridică-te în picioare și spune: „Accept vindecarea mea”. Este un diavol. Așa este. Dumnezeu să te binecuvânteze, tinere. Du-te și fii întregit. Dumnezeu să te binecuvânteze. În regulă.

Vino, domnule. Crezi aceasta cu toată inima ta? Dacă eu aș fi profetul lui Dumnezeu, tu nu ți-ai putea ascunde viața de mine. Dacă ungerea lui Dumnezeu este peste mine, atunci acesta este adevărul. Dacă ai încerca să stai acolo altfel, ceva s-ar putea întâmpla cu tine. Știi că acesta este adevărul, chiar acum.

(spațiu gol pe casetă). … să fii vindecat? În regulă, ridică-te și primește-ți vindecarea. Credeam că a plecat de la acel băiat și a mers către tine. Nu aș putea spune, a fost peste acel băiat din nou, dar acum este peste tine. În regulă. Dumnezeu să te binecuvânteze, acum. Du-te și fii bine.

Domnule, crezi că eu sunt slujitorul Său? Tu ai o ruptură. Nu este așa? Crezi că Dumnezeu te va face bine? Credința ta este cea care te vindecă. Acesta este numai un dar divin, să te îndrept înspre Calvar. Este adevărat? Văd ceva concretizându-se înaintea mea lângă tine. Este o femeie. Este soția ta. Și ea este bolnavă: are probleme cu tensiunea, are tensiune mare. Nu este așa? Du-te acasă, eu cred că amândoi veți fi bine. În Numele Domnului Isus Hristos, așa să fie. Credeți? Credeți că El este aici? Atunci, ascultați-mă. Ascultați-mă o clipă: dacă Dumnezeu dovedește că spun adevărul, nu vă mai îndoiți. Chiar acolo, există o problemă cu glanda tiroidă. Chiar acolo. Este chiar acolo. Da, așa este. O văd. Așa este. Ridică-te. Știu că Îngerul Domnului a fost peste acea femeie, în urmă cu câteva minute, acolo. În regulă. Acum, poți merge acasă și vei fi bine.

Restul, doriți să credeți acum? Harul suveran. El a mers înapoi, a doua oară la ea, ca să poată fi vindecată. Dumnezeu este aici pentru a vă vindeca pe fiecare dintre voi, dacă voi credeți. Acceptați aceasta? Atunci, ridicați-vă în picioare. Dacă există un olog oriunde în clădire, aruncați-vă cârjele. Dacă există un schilod, scuturați-vă picioarele, dacă există un orb, solzii vă vor cădea jos. Slăviți-L pe Dumnezeu. În Numele lui Isus Hristos, sunteți vindecați. (spațiu gol pe casetă). Iar acum, Dumnezeu a făcut-o pentru gloria Sa. Să spunem: „Slăvit să fie Domnul, pretutindeni”. (spațiu gol pe casetă). Credeți?

Acum, doresc ca cei care cred cu toată inima lor, cu tot sufletul lor, cu toată mintea lor, să spună: „Doamne Isuse, cred acum că Tu m-ai vindecat”. Vreau să știu dacă credeți aceasta. Prieteni, Duhul Sfânt este aici; El poate face totul și toate lucrurile…

Doresc să închei rândul de rugăciune aici, dacă doriți să vă ridicați pentru o clipă. I-am chemat pe acești oameni aici, vreau să-i văd vindecați.

Cineva a fost vindecat aici, cu puțin timp în urmă, în această secțiune, un bebeluș sau ceva. L-am putut vedea învârtindu-se în cerc. Am crezut că poate cineva s-ar putea să-L vadă pe Îngerul Domnului în forma Sa, așa. Oh, cât de minunat, cum a lucrat Dumnezeu în acel fel și noi avem ocazia de a vedea aceasta.

Vă spun, unii oameni cred că a fost telepatie mintală. Dumnezeu a făcut aceasta cu un scop. Vedeți, nu este telepatie mintală. Cum aș putea să văd eu oamenii de acolo? Înțelegeți? Aceasta v-o dovedește. Este puterea lui Dumnezeu.

Unde a fost micuța care a fost vindecată? Chiar aici. Acolo se află un copilaș. Am continuat să-L văd, a venit de două ori și a mers înapoi din nou. Oh, aceasta este micuța. Care a fost problema sa? (Cineva spune „gălbinare”). Gălbinare. Cu siguranță este foarte grav. În regulă. El a spus că ea este vindecată, așadar ea va fi bine. În regulă. Nu vă temeți, aveți credință.

Să ne ridicăm în credință pentru o clipă. Această doamnă să vină aici pentru o clipă. Ridicați-vă în credință, stați cu mine încă un minut. Doamnă, crezi că eu sunt slujitorul Său? În regulă. 

Audiență, în lumină sau în afara luminii sau oriunde ar fi, Dumnezeu este încă Dumnezeu.

Doamnă, dorești să depășești acea condiție astmatică? Dorești? Atunci, acceptă-L pe Hristos ca Vindecător al tău, du-te în drumul tău, bucurându-te și Dumnezeu te va binecuvânta. Crezi aceasta? Tatăl nostru ceresc, Te rog să o binecuvântezi pe această mamă, fie ca ea să plece de aici bucuroasă și fericită, și fie ca ea să fie complet întregită, în Numele lui Isus Hristos, cer aceasta. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze acum.

 Da, domnule. Acolo, este o doamnă care poartă o fustă roșie. Nu ai avut și tu doamnă ceva urmări, de la o operație sau ceva de acest fel? Nu este așa? De aceasta mă țineam, să văd ce este în neregulă cu tine. Tu, există o legătură între tine și doamna de acolo. Nu este așa? În regulă. Te-am văzut stând… De-abia dacă poți trece peste aceasta. Nu este așa? Dar acum, Dumnezeu îți îngăduie să treci peste aceasta. Dumnezeu să te binecuvânteze. Acum, du-te și fii vindecată. Domnul te va binecuvânta și te va însănătoși. Acum, să nu ai îndoieli, crede numai, iar Dumnezeu îți va onora cererea.

Suntem cam împrăștiați și obosiți, dar binecuvântările Domnului sunt peste noi. Câți dintre voi, care erați bolnavi cu câteva clipe în urmă, credeți că Dumnezeu v-a făcut bine chiar acum? Ridicați mâna. Spuneți: „Cred că Domnul m-a vindecat chiar acum”. Priviți aici. Priviți pretutindeni în clădire.

Câți dintre voi care simțiți că nu ați fi putut ridica mâna cu puțin timp în urmă, acum ați ridicat mâinile? Există cineva aici care a avut un braț rănit și nu l-a putut ridica, dar acum îl poate? Există o doamnă în spate care ne face cu mâna, în vârf. Priviți acolo, cu ambele brațe ridicate în sus, ea nu-și putea ridica brațele înainte, dar acum poate.

Dacă voi zăceți pe un pat, pe o targă sau orice altceva, ridicați-vă și mergeți mai departe. Dumnezeu v-a vindecat. Puteți crede aceasta?

Oh, El este minunat, splendid, bun cu noi. Noi am putea pur și simplu să-L acceptăm. Există cineva aici care era orb, dar care poate vedea acum. Dacă ați fost orbi și dacă îmi puteți auzi glasul și dacă ați fost orbi, priviți în sus către lumini. Priviți oriunde puteți și vedeți dacă Dumnezeu nu s-a atins de ochii voștri. Dacă El a făcut-o, ridicați mâinile ca mărturie. Există cineva în clădire? Oriunde în jur? Priviți în sus acum cu credință. Spuneți: „Doamne, eu cred chiar acum”.

Acolo se află o doamnă. Soțul ei a adus-o aici timp de câteva zile. El însuși a fost vindecat, iar acum, doamna este vindecată, ea stătea acolo și era oarbă. Să spunem: „Slăvit să fie Domnul!” Da, așa este. Acolo, a venit la ea acolo. Ați văzut cum ea a ridicat ambele mâini?

El este chiar aici pentru a vă vindeca pe fiecare dintre voi, să vă facă bine pe fiecare dintre voi. Oh, cât de mulțumitori suntem față de Domnul.

Problema ta la inimă, doamnă, te-a părăsit. Tu, cea care stai acolo în spate acum. Du-te acasă bucurându-te, mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru că El te-a vindecat. Haideți să spunem: „Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu!”

Oh, cât este de minunat Domnul nostru Isus ! El stă aici, vindecând oamenii din audiență. Eu stau aici și privesc cum aceste lucruri au loc, mărturisind aceasta în timp ce El face totul. El a întregit pe fiecare din această clădire, chiar acum. Credeți aceasta? În regulă. Acum, haideți să ne punem mâinile unii peste alții și să dați mâinile cu cei care se află lângă voi și să spunem: „Doamne, Îți aducem mulțumiri.”

Există vreun păcătos aici care ar dori să spună: „Frate Branham, vreau să-l accept pe Domnul Isus, în această rugăciune, ca Salvator la meu?” Vă rog să ridicați mâinile, păcătoșii. Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. În regulă. Cine altcineva dorește să-L accepte pe Hristos ca Salvator personal, chiar acum, în această adunare… Dumnezeu să te binecuvânteze. Avem deja o duzină. Acolo în spate, Dumnezeu să te binecuvânteze. Altcineva. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Și pe tine, te văd acolo în spate, îți văd mâna, tu cel care stai la ușă, în spate de tot. Cine dorește să-L accepte pe Hristos ca Salvator personal chiar acum? Dumnezeu să te binecuvânteze. Avem în jur de cincisprezece persoane acum. În regulă. Altcineva. Optsprezece. În regulă. Dorește altcineva să mai spună: „Vreau să-l accept pe Hristos ca Salvator personal?” Sunt optsprezece convertiți aici, care stau chiar aici acum.

Cât de minunat! Dumnezeu vindecă, Dumnezeu salvează. Acum, câți dintre voi ar dori să primească Duhul Sfânt? Ridicați mâinile. Cât de minunat.

Simt că în acest moment, în timp ce Dumnezeu a făcut ceva aici pentru noi în seara aceasta, eu nu știu de ce a făcut-o, dar a făcut-o. Cred că Dumnezeu, chiar acum, dorește să facem o chemare la altar, o chemare de modă veche și să-i aducă pe oameni aici, ca ei să fie salvați, aici, chiar acum în adunare și să fie umpluți cu Duhul Sfânt. Credeți aceasta?

 În timp ce sunteți în picioare, aș dori ca pianistul să ne acompanieze puțin. Vreau ca toți cei care doresc să fie creștini, în timp ce se aliniază, să treacă pe aici și să-mi strângă mâna, vom merge în cort, iar eu cred că vom avea o revărsare de modă veche a Duhului Sfânt în câteva clipe, așa cum nu ați văzut niciodată. În regulă. Toți cei care doresc să devină creștini și care doresc rugăciunea mea acum, în timp ce mergeți în cort (ușierii să stea acolo și să-i îndrume către cort pentru ca noi să ajungem acolo după aceasta), veniți aici, dacă doriți, chiar pe aici, veniți la cort. În timp ce cântăm, „Aproape convins,” dacă dorești, soră. În regulă. „Aproape convins…” (Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Du-te la cort acum). Crede acum. În regulă. Aceasta este calea, vino jos. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Mergeți direct la cort, acum. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Drept.

Dumnezeu să te binecuvânteze, băiețelule. Du-te pe aici la cort. Dumnezeu să te binecuvânteze, fratele meu. Drept la cort. Dumnezeu să te binecuvânteze, tinere și să îți dea Duhul Sfânt. Dumnezeu să te binecuvânteze, tăticule și să te salveze acum. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră.  Oh, priviți, veniți prieteni. Diavolul este învins. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Chiar pe aici. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. La pian acum, dacă dorești, „Aproape convins,” pentru a crede. „Aproape convins”.

Ce a făcut Duhul Sfânt! Priviți ce se întâmplă acolo, sute de oameni stau acolo, căutând salvarea pentru sufletele lor și de asemenea, botezul Duhului Sfânt. Doamna de aici, dorește să-L caute pe Duhul Sfânt și ea? Dumnezeu să te binecuvânteze, soră și să ți-L dea. În regulă, domnule, mergi înainte, Domnul să fie cu tine. În regulă.

Există vreun alt păcătos care dorește să ia această cale aici în seara aceasta neștiind încă dacă păcatele sale sunt sub Sânge? Dorește să vină în față acum? Dorești să ridici mâinile și să spui: „Frate Branham, eu sunt unul dintre ei. Doresc să merg la cort, chiar acum, acolo în spate, pentru instrucțiuni și pentru a mă ruga ca să fiu salvat de la o viață de păcat?” Doriți să ridicați mâna și să spuneți: „Vreau să-l accept pe Hristos ca Salvatorul meu?” 

Îngerul Domnului care este în acea poză de acolo, este Același care mă călăuzește să fac această chemare la altar. Este Același care a îngăduit ca luminile să fie arătate. Este Același care a făcut aceasta cu un scop, a făcut exact ceea ce a făcut acum pentru Slava lui Dumnezeu.

Acum, dacă credeți că eu sunt slujitorul Său, țineți minte, eu sunt călăuzit acum de Duhul Sfânt să fac această chemare pentru păcătoși ca ei să vină la altar și să fie salvați.

Iar pentru cei care caută Duhul Sfânt, eu cred, dacă veți merge acolo și veți fi sinceri în inimile voastre, fiecare femeie și bărbat care va merge acolo și care va fi sincer în inimă, va ieși afară cu botezul Duhului Sfânt. Ce timp! Ce seară!

Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule, continuă să mergi mai departe, drept la cort. Dumnezeu să te binecuvânteze și Dumnezeu să te binecuvânteze, în timp ce vii. Aceasta este bine și plăcut și chiar și voi oameni buni. Este minunat. Atât timp cât doriți să veniți prieteni, eu Îl voi chema pe Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă aducă. (Spațiu gol pe casetă).

Văd că unele mâini nu sunt ridicate. Mă întreb de ce nu căutați aceasta în seara aceasta? Mâine poate fi prea târziu. Ciuma și alte lucruri lovesc pământul pretutindeni; sute de oameni sunt uciși în ciclonuri și alte lucruri; poate va fi rândul vostru mâine. Vă gândiți la aceasta? Va fi un timp în Veșnicie când vă veți aminti de seara aceasta. Dacă-l respingeți pe Domnul Isus în seara aceasta, este greu de spus ce vă va pecetlui soarta pentru totdeauna.

Dacă sunteți aici fără Hristos, dacă ați aparținut de ceva, „Alăturați-vă bisericii…” Eu cred în alăturarea la o biserică, dar voi trebuie să vă nașteți din nou. Dacă nu sunteți născuți din nou, umpluți cu Duhul Sfânt, frate, eu nu știu. Isus a spus: „Dacă un om nu se naște din nou, el nu va intra în Împărăție”. Aceasta este ceea ce El a spus. Iar eu v-am spus adevărul. În regulă.

Atunci, restul vă puteți așeza. Cu respect, acum.

                        AMIN

Lasă un răspuns