Meniu Închide

DUMNEZEUL ACESTEI EPOCI RELE

Print Friendly, PDF & Email

…Crede numai,

Totul e posibil, crede numai.

Să ne plecăm capetele. Dragă Tată ceresc, în dimineața aceasta Îţi suntem recunoscători deoarece putem crede. Acest lucru a devenit posibil prin vărsarea Sângelui Fiului Tău, Isus. Prin El, prin ascultarea Sa până la moarte de cruce am fost făcuți fii şi fiice de Dumnezeu. Prin credința în El şi în învierea Lui, noi suntem făcuți neprihăniți, iar Duhul Sfânt S-a revărsat în inimile noastre.

Îţi suntem recunoscători pentru că în dimineața aceasta ne-ai dat oportunitatea să venim aici ca să ne împărtășim gândurile şi adorația, pe care ni le exprimăm prin cântări, mărturii, citirea Psalmilor, ascultând Cuvântul Tău şi așteptând solemn ca Duhul Sfânt să ne aducă Mesajul pentru ceasul acesta. Îngăduie aceasta, Doamne. Ajută-ne să folosim această ocazie, iar când vom pleca de aici, să spunem şi noi ca cei doi ucenici care erau în drum spre Emaus: „Nu ardea inima în noi, în timp ce ne vorbea El în dimineața aceasta?” Dumnezeule veșnic, îngăduie aceste lucruri, în Numele lui Isus Hristos. Amin. Puteți să vă așezați.

Bună dimineața tuturor celor prezenți în dimineața aceasta în Tabernacol, precum şi prietenilor noștri de la Coasta de Vest până la Coasta de Est, de la nord la sud şi din toată națiunea, prin legătura telefonică.

În Indiana este o zi frumoasă, puțin răcoroasă şi cu câțiva nori; este foarte plăcut. Tabernacolul este arhiplin şi la fel curtea şi împrejurimile. Suntem într-o mare așteptare, deoarece dorim  ca Domnul să ne viziteze şi astăzi. Cred că El vă va da o zi frumoasă, oriunde v-aţi afla. Nu contează cum este vremea, ziua este oricum bună, pentru că ne-a dat-o Domnul, și suntem fericiți pentru că ne aflăm aici și avem oportunitatea să arătăm în fața lumii credința noastră în Isus Hristos. Adevărul este că dorim să folosim fiecare ocazie pe care o avem, pentru a vorbi despre dragostea Lui; despre ceea ce a făcut El pentru noi.

Cu câteva momente în urmă, mi s-a dat să fac un anunț, și am și eu câteva lucruri pe care vreau să le spun. Unul dintre ele se referă la întâlnirea cu conducerea bisericii, care a avut loc aseară. Iubitul nostru frate Collins a plecat cu domiciliul în Arizona. El era diacon, iar conducerea l-a ales în locul lui pe fratele Charlie Cox. Fratele Charlie este ales din oficiu, prin încredere, de către comitetul diaconilor acestei biserici şi va deține slujba fratelui Collins, în absența lui

Și vreau să vă mai spun ceva, vreau să mulțumesc tuturor pentru micile daruri frumoase. Vă mulțumesc acum pentru că, probabil nu veți rămâne toți la rugăciunea pentru bolnavi. De când am venit, am primit foarte multe alimente, iar eu, soția şi familia mea, dorim să ştiţi că apreciem mult gestul vostru. Uneori uit să amintesc acest lucru, deoarece mă gândesc la o mulțime de probleme. Vă dați seama că aceasta se datorează faptului că în locul acesta vin nu numai oameni din biserica de aici, ci din toată lumea. Astfel, parcă ești tot timpul într-un vârtej.

Cineva mi-a spus ceva despre binecuvântarea copiilor, despre serviciile de botez și așa mai departe. Este foarte frumos. Mi-ar place să fac aceste lucruri, dar sunt atât de ocupat încât găsesc foarte greu puțin timp. Eu trebuie să fiu tot timpul atent la Mesaj şi voi ştiţi, că apostolii au spus odată: „Mergeți și căutați între voi, bărbați vorbiți de bine, cinstiți și umpluți cu Duhul Sfânt, ca ei să poată veghea asupra lucrurilor.” Billy m-a întrebat: „Tată, de data aceasta o să te rogi pentru copii?” Eu am zis: „Oh, Doamne!” Înțelegeți? „Noi avem o mulțime de copii care așteaptă să fie binecuvântați şi aceasta este bine, dar îmi trebuie o zi pe care s-o folosim special numai pentru acest lucru.” Astfel, nu aș vrea să fac aceasta acum.

Eu, soția şi familia mea, vă mulțumim din inimă fiecăruia dintre voi pentru că ne-aţi adus conserve, fasole verde proaspătă, pepeni verzi, pepeni galbeni, oh, şi căpșuni. Ei ne aduc aproape tot ce poți gândi.

 Zilele trecute, un frate scump şi soția lui, ne-au adus un curcan mare. Mai avem şi acum să mâncăm din el, iar dacă nu îl vom termina, la plecare îl vom lua cu noi. Vă suntem foarte mulțumitori şi apreciem mult gestul vostru. Pe mulți dintre cei care ne-au adus daruri, îi cunosc, dar sunt foarte mulți pe care nu-i cunosc, deoarece pe când sosesc eu aici, ei sunt deja la balcon. Mi-ar face plăcere să vă văd pe toți, dar eu sunt numai unul, în timp ce voi sunteți foarte mulți.

Dumnezeu să fie cu voi. Eu sunt sigur că este Unul care va fi cu voi, iar Acesta este Isus Hristos. El este singura Persoană omniprezentă şi, pentru că este Atotputernic, va completa orice nevoie. El este şi Atotștiutor, ceea ce înseamnă că ne cunoaște toate nevoile. Astfel, ce am omis eu, va fi completat de Dumnezeul cel Atotputernic, după bogăția slavei Sale.

(Fratele Branham face o pauză pentru a vorbi cu fratele Neville). Nu pot să citesc prea bine, n-ai vrea să citești tu? Este un anunț special scris de Billy Paul. El scrie ca mine, iar eu nu pot înțelege nici chiar scrisul meu. Credeți că dacă aţi vedea notițele mele aţi putea înțelege ceva din ele? (Fratele Branham arată adunării textul şi râde împreună cu ceilalți, apoi fratele Neville citește un anunț: „Fratele Adair din Arkansas îl roagă pe fratele Pearry Green să vină imediat în biserică”). În ordine. 

Vreau să mai fac un anunț: serviciul de vindecare va avea loc deseară și sper că veți fi aici.

Îi salutăm pe toți oamenii din țară, în Numele Domnului Isus şi dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în dimineața aceasta. Mulți dintre voi vă veți întoarce în curând aici. La New York este aproape amiază; în Arizona, pe Coasta de Vest, este numai ora șapte, iar noi suntem între ele. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți în timp ce ascultați.

Nu am putut obține auditorul deoarece ni s-a pus condiția să nu ne rugăm pentru bolnavi, dar aceasta este slujba mea. Eu trebuie să fac ceea ce-mi spune Duhul Sfânt, de aceea am renunțat la sală. Vreau să fiu liber, ca să pot face tot ce spune Duhul Sfânt. Înțelegeți?  Astfel, m-am gândit că vom mai suporta încă o zi în Tabernacol. În dimineața aceasta este răcoare, de aceea Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru că a hotărât o astfel de zi pentru noi. 

Am venit aici cu intenția să vă învăț despre ultimele șapte Urgii, ultimele șapte Trâmbițe şi ultimele șapte Tunete din Cartea Apocalipsei, să le legăm împreună în acest ceas în care trăim, trecând prin deschiderea celor șapte Peceți şi prin cele șapte epoci ale Bisericii, dar nu o vom putea face acum pentru că nu am putut obține un loc, așa că va rămâne pentru altădată. Dacă nu o vom face aici, poate vom merge la Louisville, New Albany sau poate vom ridica un cort, ca să putem sta cât ne va călăuzi Domnul.

Acum mă voi folosi de ocazia de a fi aici şi vă voi vorbi încă o dată despre credința și încrederea mea în Dumnezeu, apoi vă voi aduce în ceasul în care trăim. Acest lucru nu este îndreptat spre o anumită persoană, crez sau orice ar putea fi, ci este cum văd eu Cuvântul lui Dumnezeu.

Duminica trecută am trăit o minunată revărsare a Duhului peste Cuvânt. A fost  un  Cuvânt foarte lung. Nu îmi place să vă țin atât de mult, dar nu știu când ne vom mai revedea; s-ar putea ca aceasta să fie ultima dată, de aceea vreau să fac așa cum a spus Pavel: „Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu.” (Fapte 20.27). Isus a spus că El nu a ascuns nimic de ucenicii Săi, iar eu sunt preocupat, de asemenea, să stau sub ungerea Duhului Sfânt ca să aflu care este ceasul şi Mesajul pentru ceasul acesta. Uneori nu reușesc să-mi îndeplinesc lucrarea pe care o am de făcut, ca slujitor al lui Hristos, ca predicator, dar am câțiva frați lucrători care mă ajută să fac aceasta, fapt pentru care le sunt mulțumitor.

Nu intenționez să vă țin prea mult, iar dacă voi, cei care sunteți pe tot cuprinsul țării şi ascultați transmisia din dimineața aceasta, cei din insule, din camerele copiilor, de la radio, din autobuze, camioane sau automobile, ați vedea cum arată biserica, ați putea înțelege care este problema. Noi nu avem suficient spațiu pentru toți cei care doresc să vină aici, nu le putem asigura confortul. Astfel, vreau să aduc un Mesaj care cred că are o importanță vitală, de aceea vreau ca fiecare să stea cât mai confortabil ca să poată asculta, să-şi ia notițe sau să-şi facă însemnări în Biblie. Pentru aceasta, voi merge înapoi la timpul în care trăim, și vom încerca să aducem unele din aceste lucruri pe care le veți întâlni, deoarece aveți nevoie de ele.

Dacă eu sau un alt lucrător, am veni aici astăzi sau în oricare altă zi, şi am aduce un alt mesaj acestui popor muribund cum suntem noi, acum, când timpul este atât de aproape de sfârșit; dacă am încerca să vorbim pe placul oamenilor și am spune ceva ce este împotriva Cuvântului lui Dumnezeu sau ceva care să-i atragă pe oameni, am fi niște fățarnici. Eu doresc să fiu doar ceea ce sunt: un lucrător al lui Hristos. Astfel, vreau să  aduc un Mesaj care cred că este vital pentru voi; nu doar ceva plăcut, ci ceva care să vă ancoreze inimile încât să puteți merge înainte ca să-I slujiți lui Dumnezeu, chiar dacă eu mor astăzi.

Acum vreau să vă spun că este pe cale să se întâmple ceva. Eu știu aceasta şi cred că mulți dintre voi vă amintiți că, cu puțin timp înainte de a pleca în Arizona, fratele Junior Jackson a venit la mine şi mi-a spus un vis pe care l-a avut. Un lucru ciudat. Câți vi-l mai amintiți? (Adunarea spune: „Amin”). Domnul ne-a dat interpretarea lui şi s-a împlinit la literă. Acum, fratele a avut un alt vis, dar nu numai el, ci şi un bărbat care a venit din Oregon.

Uimitor este faptul că el a visat același vis, ca fratele Junior, şi zilele trecute a venit aici să mi-l spună.  Nu știu care este interpretarea lui, dar o aștept de la Domnul, și știu că va fi ceva de la Dumnezeu. Gândiți-vă că aceasta este „Așa vorbește Domnul”. Este ceva ce vine de la Dumnezeu şi deși nu știu ce este, pot spune că este ceva izbitor; este ceva cu adevărat izbitor. Amândoi au visat la fel… Unul dintre ei cred că este baptist sau prezbiterian şi poate este printre noi în dimineața aceasta. Eu nu-l cunosc pe bărbatul acela, dar el a venit la mine zilele trecute şi mi-a povestit visul cu lacrimi în ochi. Era foarte șocat şi a venit tocmai din Oregon până aici ca să mi-l spună.

Fratele Jackson a venit cam în aceeași stare, în dimineața aceasta. Ei nu se cunosc, sunt la o distanță de sute de mile unul de celălalt şi totuși au avut același vis. Ce pot spune acum, este că singurul care ne poate da interpretarea este Duhul Sfânt. Eu nu am știut ce să-i spun acelui om, dar cred că Dumnezeu se pregătește să facă ceva ce va fi glorios în fața ochilor noștri.

Acum, pentru Mesajul din dimineața aceasta, vreau să citesc din cartea Galatenilor. Este o lecție de școală duminicală. În ce-i privește pe frații şi surorile care stau în picioare pe lângă pereți, poate sunt unii care doresc să le ofere şi lor locul ca să mai stea și ei pe scaune. Aceasta nu mă va deranja, fiți doar respectuoși, iar dacă copiii vor plânge, duceți-i în camera pentru copiii mici.

Acum pregătiți-vă creioanele şi Bibliile ca să luați notițe despre ceea ce vom citi din Cuvânt. Nu vreau să vă simțiți obligați, ci vreau să vă simțiți liberi, să stați și să studiați, iar dacă nu veți fi în totul de acord cu mine este în ordine. Spun aceasta, pentru că în dimineața aceasta vorbesc întregii națiuni; vorbesc pentru toți aceia pe care mi i-a dat Domnul Isus pentru ceasul acesta, ca ei să știe ce se întâmplă și să le plasăm în Scriptură.

Duminica trecută am vorbit despre „Unșii din timpul sfârșitului”, iar dacă sunteți ascultători de casete, asigurați-vă că veți procura și caseta aceea. Nu spun aceasta pentru că vrem să vindem benzile, nu acesta ne este scopul, ci dorința noastră este ca Mesajul să ajungă afară. Înțelegeți?  Dacă aveți un casetofon adunați mai mulți oameni şi ascultați împreună banda. Ascultați-o cu atenție pentru că este vorba despre „cei unşi”.

Voi i-ați auzit de multe ori pe oameni ridicându-se și spunând: „Oh, Biblia spune că în zilele din urmă, se vor ridica proroci mincinoși și vor face aceste semne.” Aceasta este exact ceea ce spune Scriptura, dar cui i se aplică aceste cuvinte, pentru că noi trebuie să le punem corect, la locul lor.

Dacă va fi cu voia Domnului, în seara aceasta aş vrea să vorbesc despre tema: „Dumnezeu descoperit în propriul Său Cuvânt” şi să vă arăt că ochiul nu poate lua locul urechii. Înțelegeți? Este ca şi cum am tipări întreaga Biblie şi în întreaga Biblie este zugrăvit Isus Hristos. Astfel, deseară vreau să vorbesc despre tema aceasta.

Acum voi citi din  Galateni 1.1-4 şi apoi din 2Corinteni 4.1-6:

Pavel, apostol nu de la oameni…” Priviți cum m-am oprit chiar aici. Cuvântul „apostol” înseamnă „trimis sau misionar”.

Deci: Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos şi prin Dumnezeu Tatăl, care L-a înviat din morți,

Şi toți frații care sunt împreună cu mine, către Bisericile Galatiei:

Har şi pace vouă de la Dumnezeu Tatăl, şi de la Domnul nostru Isus Hristos.

El s-a dat pe Sine Însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia lui Dumnezeu şi Tatăl nostru.

A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.”

Acum vom citi din 2 Corinteni 4.1-6:

„De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală.

Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleșug şi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu. Ci prin arătarea adevărului, ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeu.

Şi dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării…”

Dacă aceste cuvinte nu se referă la alegerea dinainte, atunci nu mai știu la ce se referă.

„…a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind Lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.”

Același care a fost în grădina Eden, i-a alungat ca să nu se atingă de Pomul Vieții.

„Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voștri pentru Isus.

Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos.” Amin.

Așa se citește Cuvântul! Textul meu în dimineața aceasta, este intitulat: „Dumnezeul acestei epoci rele”,titlu pe care l-am luat din textul citit din Scriptură: „dumnezeul acestui veac…” Mesajul acesta arată relele acestui veac rău şi este potrivit profețiilor făcute cu privire la el.

Eu cred că Biblia are răspuns pentru fiecare epocă şi pentru credinciosul din ea. Cred că orice lucru de care avem nevoie se află scris aici, doar că necesită tălmăcirea Duhului Sfânt.Cred că niciun om din lumea aceasta nu are dreptul să aducă propria sa interpretare asupra Cuvântului lui Dumnezeu, deoarece El nu are nevoie de nimeni să-i interpreteze Cuvântul pentru că este propriul Său Interpret. Dumnezeu a spus că va face acest lucru, și El îl va face.

Aşa cum am spus de multe ori, Dumnezeu a zis: „Fecioara să rămână însărcinată…” El a spus aceste cuvinte prin gura unui profet, şi s-a întâmplat, aşa că nu este nevoie de nimeni să interpreteze acest Cuvânt. La început El a zis: „Să fie lumină!” şi a fost lumină. Nimeni nu trebuie să interpreteze aceasta. Tot El a spus: „În zilele din urmă voi turna din Duhul Meu peste orice făptură…” şi a făcut-o. Dumnezeu nu a avut nevoie de nimeni să interpreteze aceste cuvinte, ci a spus: „În zilele din urmă se vor întâmpla lucrurile acestea…” iar noi le vedem întâmplându-se sub ochii noștri. Nu au nevoie de nici o interpretare, deoarece împlinirea lor este chiar interpretarea. Înțelegeți?

Acum fiți atenți, în timp ce vom studia Cuvântul, fiindcă vom vorbi despre dumnezeul acestei epoci rele în care trăim. Este ciudat şi neobișnuit ca în această epocă a harului, când Dumnezeu Își ia un popor care să-I poarte Numele  şi care este Mireasa Sa, să vorbim despre o epocă rea, numită „epoca răului”. Acum, voi dovedi cu Biblia că aceasta este epoca despre care a vorbit El, deși este foarte ciudat să te gândești că Dumnezeu Și-ar chema Mireasa într-o epocă rea ca aceasta.

Aţi observat faptul că El a spus: „un popor”, nu „o biserică”. De ce? Totuși, deși El cheamă un popor, acesta este numit Biserica. Când spui „biserica” te referi la o adunare de mai multe popoare şi de mai multe soiuri, dar aici, Dumnezeu cheamă doar un popor. El nu a spus: „Voi chema metodiști, baptiști, penticostali…”, ci a spus: „voi chema un popor”. Pentru ce? Pentru Numele Lui. Vedeți? Un popor. Unul dintre metodiști, unul dintre baptiști, unul dintre penticostali, unul dintre luterani, unul dintre catolici. Înțelegeți? El nu cheamă un grup de biserici, ci „un popor, pentru Numele Lui”,un popor care primește Numele Lui, logodit în Numele Lui, care merge la nuntă să se căsătorească cu El, să devină parte din El prin alegerea dinainte. Este la fel ca în cazul unui om care-şi alege o soție corectă, care a fost rânduită să fie parte din trupul său. Așa va fi Mireasa lui Hristos, și este acum, rânduită de Dumnezeu să fie o parte din Trupul Său. Vedeți? Oh, Biblia este atât de bogată, atât de plină de miere!

Observați, aici este vorba nu despre ceea ce a spus cineva; nici de ceea ce a numit cineva, ci de ceea ce a ales Dumnezeu de la întemeierea lumii. El  cheamă acest popor în zilele din urmă, nu o organizație, ci: „un popor pentru Numele Lui”.Dumnezeu face aceasta în această epocă rea; în această epocă a decepției.

Săptămâna trecută am spus că, conform Matei 24, aceasta este cea mai amăgitoare dintre toate epocile. Niciodată din Eden încoace nu a existat o epocă, un veac mai înșelător ca acesta, când: „Se vor scula hristoși mincinoși şi proroci mincinoși, care vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înșele, dacă ar fi cu putință, chiar şi pe cei aleși.” Vedeți? Acum, bisericile reci, formale şi rigide, bisericile cu teologie făcută de oameni, nu vor putea face acest lucru, pentru că cei aleși nu le dau nici o atenție, dar cei despre care vorbește Matei 24  stau aproape ca lucrul real. Tot ce trebuie să faci este să lași afară un singur Cuvânt. Totuși, este făgăduit că în acesta va fi un timp măreț! Creștini, oriunde veți fi, luați aminte la ceasul în care trăim! Notați-vă, citiți şi ascultați cu atenție!

De ce ar chema Dumnezeu un popor pentru Numele Său din această epocă rea? Ca să-Şi încerce Mireasa. Ea este arătată, încercată și dovedită în fața lui Satan, pentru că la sfârșit va fi la fel ca la început.

Sămânța începe în pământ şi se ridică prin purtătorii vieții, dar la sfârșit este aceeași sămânță care a fost pusă în pământ. În același fel a căzut în pământ şi sămânța de amăgire, în Eden, şi la fel se sfârșește în zilele din urmă. Aşa s-a întâmplat cu Evanghelia când a căzut într-o denominațiune, la Niceea, Roma: va sfârși printr-o super-organizație. În ce privește Sămânța Bisericii, ea a început cu semne şi minuni, și cu Hristosul înviat printre ei, iar în zilele din urmă va sfârși sub slujba din Maleahi 4, prin care este reașezată credința originală care a fost dată odată.

Dumnezeu îngăduie această epocă rea ca să-i dovedească Satanei că Mireasa Sa nu este ca Eva; că nu este același fel de femeie. Ea va fi încercată prin Cuvântul Său, aşa cum a fost încercată şi mireasa lui Adam. Mireasa lui Adam a crezut fiecare bucățică din Cuvânt, totul, dar a fost confuză la o singură făgăduință şi anume, că „El este Același ieri, azi şi în veci.” Când a stat față în față cu vrăjmașul şi a fost ispitită de el, ea a pierdut din vedere o singură făgăduință. Poporul care este chemat acum pentru Numele Lui este, desigur, Mireasa Sa şi trebuie să vină din nou în contact cu același lucru, nu doar prin așa zisul adevăr denominațional sau ceva, ci prin fiecare Cuvânt, deoarece la începutul Bibliei, omul a primit Cuvântul lui Dumnezeu ca să trăiască prin El.

La început, Satan a interpretat greșit un Cuvânt, folosind persoana unui animal numit șarpe. În această persoană, Satan a putut să vorbească cu Eva și i-a interpretat Cuvântul greșit; și ea a fost pierdută. Vedeți, trebuie să fie fiecare Cuvânt.

La mijlocul Bibliei a venit Isus şi a spus: „Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (Matei 4.4). El a spus aceste cuvinte când a fost ispitit de Satan. Acum, Dumnezeu ne spune nouă, celor din zilele din urmă, că dumnezeul acestei lumi se va ridica din nou înaceste zile din urmă şi oricine va adăuga sau va scoate ceva din Cuvânt, îşi va pierde partea din Cartea Vieții. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne ajute să nu umblăm ca niște cămăși înțepenite și cu pieptul scos în afară, cu capul sus și atotștiutori, pentru că și noi am fost odată în nesupunere. El să fie plin de har față de noi, să simțim în inimile noastre că ne îndreptăm spre Dumnezeu, şi să venim la tronul harului în smerenie.

Este ciudat faptul că după cam o mie nouă sute de ani de predicare a Evangheliei, sistemul lumii este mai rău decât în zilele când a fost El aici. Da, sistemul lumii este mai rău decât atunci, pentru că lumea înaintează spre un mare deznodământ. Voi știți aceasta. Domnul Își împlinește Cuvântul Său în toate părțile.

Ieri am venit cu soția mea, cu doamna Woods, cu fratele Roy Robertson. Noi și fratele Woods ne-am oprit aici la acest mic centru comercial din Youngstown, să luăm un pachet pe care-l avea sora Woods, iar când stăteam acolo, a pășit înainte un tânăr și s-a recomandat. Apoi a venit încă un tânăr și a spus că sunt din Alabama sau Georgia… Cred că era din Georgia, deoarece l-am întrebat dacă îl cunosc pe fratele Welch Evans. Am discutat câteva minute, iar când m-am pregătit să plec, tânărul m-a privit și mi-a zis:

„Aș vrea să-ţi spun ceva.”

„Ești creștin?” l-am întrebat eu.

„Nu, domnule. Eu am…”

Nu pot reda exact cuvintele lui, dar părea cam sceptic. L-am întrebat dacă știe ceva despre apariția Îngerului Domnului şi mi-a răspuns că a auzit despre aceasta, dar nu a fost niciodată la biserică aceasta.

„Dar crezi acele lucruri?” l-am întrebat eu.

„Da, domnule. Am așteptat să văd şi eu ceva, pentru că oamenii mi-au povestit despre aceste „preziceri” şi despre alte lucruri asemănătoare. Apoi am ascultat o casetă pe care ai prezis despre California că se va prăbuși în mare. Când am văzut aceasta în ziar, am crezut, așa că am venit aici. Este pentru prima dată când o fac.

„Domnul să te binecuvânteze, fiule”, am spus eu şi i-am strâns mâna.

Atunci el mi-a zis: „Aş vrea să-ţi spun ceva, domnule,” şi a continuat: „Eu sunt cât se poate de pierdut; sunt ca o monedă pierdută într-o grămadă de nisip.”

„Dar nu trebuie să rămâneți așa, deoarece este Cineva care este prezent acum și te poate găsi în clipa în care dorești acest lucru.”

„Sunt gata chiar acum”, a răspuns el.

„Vrei să-ți pleci capul?” l-am întrebat.

„Nu mi-e rușine s-o fac”. Și nu a făcut doar atât, ci s-a plecat pe genunchi, chiar acolo în parcare, în fața tuturor oamenilor de pe stradă, care au stat şi l-au privit. Ne-am rugat împreună până când și-a predat inima lui Dumnezeu, așa că a venit aici păcătos şi a plecat un copil al lui Dumnezeu; a coborât aici mort şi a plecat înapoi, viu.

„Bazinul va fi deschis mâine.”

„Există o fântână umplută cu Sânge,

Tras din venele lui Emanuel.

Unde păcătoșii sunt scufundați,

Și au pierdut petele de vină.

Apoi i-am zis: „Ridică-te şi fii botezat în Numele lui Isus Hristos, chemând Numele Domnului, pentru că Dumnezeu te va umple cu Duhul Sfânt, îți va da acele lucruri mărețe și te va ajuta să vezi Aceasta. ”

Ce este aceasta? Lumea înaintează către un deznodământ. De ce? Așa cum spune Biblia, duhul fărădelegii, decăderea morală, religia științifică, îi conduc pe oameni în „colivia oricărui duh necurat”. Să citim acest lucru în Apocalipsa 18.1-5. Cred că v-aţi notat. Corect.

„După aceea am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui.

El a strigat cu glas tare, şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul cel mare! A ajuns locuința dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte;

Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei (a bisericii), şi împărații pământului au curvit cu ea, şi negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfrânării ei.

Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei, şi să nu fiți loviți cu urgiile ei!

 Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit, şi au ajuns până la cer; şi Dumnezeu şi-a  adus aminte de nelegiuirile ei!”

O, ce avertizare! Aceasta aruncă biserica exact în Apocalipsa 3.14, la epoca Bisericii Laodicea. „Fărădelege”. Ei sunt foarte religioși, dar săvârșesc fărădelegea: „Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogățit şi nu duc lipsă de nimic şi nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol.” (v. 17). Aceasta este ceea ce spune Scriptura despre epoca noastră. Aceste cuvinte nu sunt pentru timpul lui Daniel, nici pentru zilele lui Noe, ci sunt pentru această ultimă epocă rea.

Observați: „…ești gol…” Lăsați ca aceasta să intre foarte adânc.  Eu știu că în privința aceasta părerile diferă, dar chiar şi pentru un creștin este greu să iasă din casă fără să fie adus în prezența acestei epoci rele, prin îmbrăcămintea superficială a femeilor.

Femeilor, fiți atente pentru că vreau să vă spun ceva. Poate că voi, bărbații şi femeile, nu veți fi de acord cu mine, dar mă simt îndemnat să vă spun: Ați știut că femeia care se dezbracă în felul acesta nu este în toate mințile? Ați știut că, fie că este de acord sau nu, o femeie care umblă în felul acesta este o curvă? Chiar dacă o astfel de femeie va ridica mâna înaintea lui Dumnezeu şi va jura că nu a fost atinsă niciodată de un alt bărbat afară de bărbatul ei, și acesta ar fi purul adevăr, totuși ea este o curvă, deoarece Isus a spus: „Oricine se uită la o femeie, ca să o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.”  (Matei 5.28).

Vedeți, Biblia spune că „ea este goală şi nu știe aceasta” iar duhul care o unge ca să facă acest  lucru este un duh rău, un duh de curvie. În ființa ei exterioară, în trupul ei fizic, în carnea ei, s-ar putea să fie curată. Poate nu a comis niciodată curvie cu fapta și poate jura înaintea lui Dumnezeu că nu a făcut-o niciodată, dar peste ea este un duh de curvie. Ea a fost atât de orbită de dumnezeul acestei lumi a modei, încât s-a îmbrăcat provocator și a ieșit afară.

Zilele trecute am fost cu barca pe râu împreună cu fratele Wood. Oriunde ai fi privit erau numai femei cu acești micuți, cu acei „Kinis” sau cum se numesc. Este respingător! O femeie nu poate fi în toate mințile dacă se îmbracă în felul acesta; ea este stăpânită de un duh de curvie şi nu știe. Doamnă, poate crezi că vei rezolva aceasta cu Dumnezeu, dar într-o zi vei afla că acesta este Adevărul.

Doamnă, cum poți să îți iei trupul și să-l expui în fața acestor pofticioși, a acestor diavoli păcătoși care pășesc astăzi pe străzi, deși știin  cât este de sfânt? Dacă fiii lui Dumnezeu ar fi încă fiii lui Dumnezeu, dacă bărbatul tău ar fi un copil al lui Dumnezeu, te-ar face să-ți pui hainele pe tine sau te-ar părăsi. Un fiu al lui Dumnezeu nu se va căsători niciodată cu așa ceva.Vedeți? Voi spuneți: „Tu ești un…” Nu! Eu vă spun Adevărul, iar într-o zi Îl veți întâlni. „Goi, curvari, și nu știu.”

„Oh, jur că nu am încălcat niciodată jurământul pe care l-am făcut cu bărbatul meu!” Dacă ai făcut-o, pentru aceasta te va judeca bărbatul tău, dar Dumnezeu te va judeca pentru duhul pe care îl ai în tine. El nu te va judeca prin trupul tău, ci prin duhul tău, în omul lăuntric.

Omul din afară este o ființă fizică și este controlat prin cinci simțuri. Omul lăuntric este un om duh și este controlat prin cinci simțuri: conștiință, dragoste și așa mai departe. Omul din afară are văzul, gustul, pipăitul, mirosul și auzul, dar în interiorul acelui duh este un suflet, care este controlat de un singur lucru: libera ta voință. Astfel, tu poți să accepți ceea ce spune Dumnezeu sau ceea ce spune Diavolul, iar hotărârea pe care o iei, va determina ce fel de duh este acolo. Dacă în tine este duhul de la Dumnezeu, El se va hrăni cu lucrurile lui Dumnezeu şi nu va primi lucrurile lumii, deoarece Biblia spune: „Dacă iubiți lumea sau lucrurile din lume, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu a intrat în această parte dinăuntru.” Satan te-a amăgit, pentru că „omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (Matei 4.4). Deci, noi aflăm că femeia este dezbrăcată, desfrânată și goală.

Se pare că lumea este în cea mai rea epocă din câte au existat. În nici o altă epocă, femeile nu s-au manifestat ca în timpul acesta, niciodată, ci doar înainte de distrugerea lumii de dinainte de potop. Isus a vorbit despre aceasta, iar noi vom ajunge imediat acolo.

Oare a pierdut Dumnezeu controlul sau doar îi permite unei alte puteri să controleze? Mă întreb. După părerea mea, răspunsul este că în lumea de astăzi există două duhuri opuse care lucrează şi ca atare, nu pot exista decât două capete. Una dintre aceste căpetenii este Duhul Sfânt, iar cealaltă este duhul diavolului, care în aceste zile din urmă lucrează prin amăgire. Pentru restul textului, al Mesajului nostru, îmi voi baza gândurile tocmai aici.

Deci, unul dintre cele două duhuri este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, iar celălalt este duhul diavolului care lucrează prin amăgire. Oamenii de pe pământ își fac alegerea acum. Duhul Sfânt este aici ca să cheme afară o Mireasă pentru Hristos. El face aceasta prin legitimarea Cuvântului Său făgăduit față de Ea, pentru această epocă, dovedind că Acesta este Hristosul. Dacă este hotărât ca în această epocă să se miște degetul, se va mișca degetul; dacă a fost hotărât să se miște piciorul, se va mișca piciorul, iar dacă este hotărât ca în

această epocă  să vadă ochiul, va vedea. Vedeți? Epoca în care trăim acum, a crescut în deplina statură a lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este aici să susțină Mesajul din ceasul acesta. El face aceasta pentru ca oamenii care-L cred pe Dumnezeu să fie chemați afară din haosul acesta. Duhul nelegiuit al diavolului este aici și își cheamă biserica, ca de obicei,  prin rătăcire, prin pervertirea Cuvântului lui Dumnezeu, așa cum a făcut la început. Vedeți cum vine înapoi timpul seminței? A început în Eden, iar acum este din nou aici.

…Voi ați aparținut de denominațiuni, ați aparținut la aceasta, aceea sau cealaltă. Ce s-a întâmplat cu paiul denominațional? Acesta se usucă. Duhul merge mai departe și înaintează sus într-o Sămânță. Înțelegeți?

 Ispitirea are loc la fel ca la început. Notați. Să nu uitați aceasta. În 1 Ioan 4.5-6, el o numește „duhul rătăcirii.” Eva nu a pășit niciodată cu voia afară și nu a spus: „Eu nu cred în Dumnezeu.” Nu. Ceea ce a crezut ea era o rătăcire.

Satana nu a ieșit niciodată să spună: Oh, dar acesta nu este Cuvântul lui Dumnezeu!” Dimpotrivă, a admis că Acesta era Cuvântul lui Dumnezeu, dar și-a pus propria lui interpretare la El, lucru pe care Dumnezeu l-a interzis categoric. Ce face prin aceasta? Produce o impresie puternică asupra oamenilor, ca să creadă o minciună, și astfel să fie blestemați. Dacă vreți, puteți citi acest lucru în 2 Tesaloniceni 2.11.

Noi nu avem timp să citim toate aceste texte acum, dar din când în când le voi reda, iar voi ați face bine să vi le notați. Satan produce o impresie puternică așa cum scrie în 2 Tesaloniceni 2.11. Astfel, noi vedem cum vine acest om al fărădelegii, cum se va așeza în Templul lui Dumnezeu, cum se va prezenta pe sine însuși ca Dumnezeu şi cum oamenii vor fi duși într-o mare amăgire, ca să creadă o minciună; iar pentru că cred aceasta, vor fi blestemați. Este același lucru pe care l-a făcut cu Eva. El nu i-a spus niciodată că Cuvântul nu este corect, ci a dus-o într-o mare amăgire, așa că a crezut o minciună.

Duhul de amăgire este de la diavolul: „Diavolii lucrează acum în fiii neascultării.” (Efeseni 2.2). Neascultători de ce? Cui nu vor să se supună fiii acestui veac? Asemenea Evei, la început, ei nu se supun Cuvântului adevărat al lui Dumnezeu. Acesta este adevărul şi ar fi bine să rețineți. Să deschidem Bibliile la Efeseni 2 şi să citim începând de la versetul 1:

„Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre,

în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.”

Fiii neascultării.” Dacă el a încălcat de la început porunca, ce se va întâmpla când va ajunge în persoana anticristului? Ce amăgitor va fi acesta! Cu cât mai multă putere de amăgire are un adult față de un prunc? El a spus că „duhul de amăgire lucrează acum în fiii neascultării!” Neascultători de Cuvânt. Fiți atenți, pentru că vreau să mai rămânem puțin la acest verset. „Fiii neascultării”. Niște copii.

Vă cunoașteți începutul? Eu pot dovedi cu Cuvântul lui Dumnezeu că fiecare dintre voi erați vii în străbunicul vostru. Străbunicul vostru l-a adus la viață pe bunicul vostru, apoi a venit tatăl vostru şi la urmă ați venit voi. Știați aceasta? Biblia spune în Evrei 7 despre Melhisedec, care l-a întâmpinat pe Avraam când acesta s-a întors de la măcelul împăraților, iar Avraam i-a dat zeciuială din toată prada. În continuare, Pavel spune că Levi  a plătit zeciuială atunci când era încă în coapsele străbunicului său Avraam când acesta l-a întâlnit pe Melhisedec. Vedeți, noi aflăm că orice a făcut Avraam, i-a fost socotit şi lui Levi, care era strănepotul lui. Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov i-a născut pe patriarhi, pe Levi. Vedeți, aici puteți vedea cât de perfect iese în evidență alegerea dinainte.

Acum, prin aceste Mesaje, vreau să întăresc lucrurile pe care vi le-am spus în Mesaj, despre această Lumină de seară despre care Dumnezeu a spus că va veni peste pământ.

Notați în continuare: „Şi toți locuitorii pământului se vor închina fiarei, toți aceia al căror nume nu a fost scris de la întemeierea lumii în Cartea Vieții Melului care a fost junghiat.” (Apocalipsa 17.8).

Ştiați că încă înainte să fi existat vreun început El era Dumnezeu iar voi erați în El? Dacă acum ești creștin, înseamnă că ai fost în El atunci. Dacă acesta este adevărul, înseamnă că întreaga dumnezeire a locuit trupește în Persoana Isus Hristos. Când Isus a murit pe cruce, eu am murit împreună cu El, pentru că eram în El; pentru că El era plinătatea Cuvântului manifestat şi știa că şi noi vom fi manifestați mai târziu. Astfel, noi am fost cu El la Calvar; am fost cu El în mormânt şi ne-am ridicat cu El în învierea Sa, iar acum ne-am înălțat prin Duhul Său, la Tronul harului, și stăm împreună în locurile cerești în Hristos Isus. Întotdeauna!

Așa cum germenele de viață naturală este adus jos, germinat de la tată la tată, la tată, la tată, tot așa este germinată Viața lui Hristos. Acesta-i motivul că Dumnezeu folosește Duhul lui Ilie în cinci timpuri diferite. Ce este aceasta? Aceasta este lucrarea harului Său pe pământ.

Așa cum, în viața aceasta naturală, voi moșteniți trăsăturile tatălui vostru pământesc, prin naștere, tot aşa, cei care au fost hotărâți mai dinainte de întemeierea lumii, vor moșteni Duhul lui Dumnezeu. Atunci când tot Cuvântul lui Dumnezeu a fost cuprins într-un trup omenesc numit Isus Hristos, Dumnezeu a plătit păcatele mele în El. Apoi El m-a înviat, m-a ridicat cu El în înviere, iar acum suntem așezați împreună cu El având putere şi autoritate peste orice demon. Oh, dacă ați putea crede ceea ce ne-a dat Dumnezeu! Dar dacă nu sunteți în El, nu o aveți. Dacă nu sunteți acolo, nu veți crede sau vă va fi frică să vă mișcați. Așa nu veți putea folosi niciodată Puterea Sa, dar dacă sunteți așezați acolo, o veți folosi pentru că ați fost hotărâți dinainte să faceți aceasta.

Biblia spune că Faraon a fost ridicat pentru acest scop, iar Iuda Iscarioteanul a fost ridicat ca să fie un fiul pierzării.

Observați cu atenție aceste adevăruri mari de care ne apropiem.

 Noi vedem că biserica a refuzat să accepte călăuzirea Cuvântului lui Dumnezeu şi l-au acceptat în schimb pe Baraba. Dacă vreți să vă notați acest lucru, este scris în Matei 27.15-23. Ce au făcut ei? Ce poziție au luat? Gândiți-vă puțin la aceasta. Priviți lumea bisericească organizată din acele zile. Ea era neprihănită, iar preoții erau sfinți în ochii oamenilor, dar ei  L-au răstignit pe Isus, spunând: „Nu vrem să fim conduși de Omul acesta!”, deși Isus era plinătatea Cuvântului lui Dumnezeu. 1 Ioan 1 exprimă aceasta. Ei au spus: „Nu vrem să stăpânească peste noi acest Cuvânt al lui Dumnezeu!” El era Cuvântul, dar ochii lor au fost orbiți să nu vadă ce era El, pentru că El era răspunsul direct la fiecare profeție care urma să se împlinească.

Noi toți credem aceasta, pentru că privim înapoi să vedem aceasta împlinindu-se. Dar dacă oamenii acestui veac rău ar fi fost acolo în urmă, ar fi făcut același lucru pe care-l fac acum, deoarece este același Cuvânt care se manifestă în timpul acesta. Ei o vor face. Nu pot face nimic altceva deoarece sunt „fiii neascultării” şi au primit un duh de rătăcire prin care să fie blestemați.

Observați. Biserica de atunci nu L-a primit pe Isus,  Cuvântul manifestat pentru ziua aceea, (de ce?) deoarece interpretarea lor nu le-a permis să-L vadă. Ei ar fi trebuit să știe că El era acel Cuvânt, deoarece a făcut fiecare lucru pe care a spus Dumnezeu că-L va face. Și El le-a spus: „Cercetați Scripturile pentru ceasul acesta; și dacă Eu nu fac lucrurile care au fost spuse despre Mine, să nu Mă credeți.”

Ce au răspuns ei? „Noi îl credem pe Moise.”

„Dacă l-aţi fi crezut pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris despre Mine.” Dar ei nu L-au înțeles. Dumnezeul cerului a murit pe cruce, spunând aceleași cuvinte pe care a spus profetul că le va spune, dar ei nu au putut să vadă aceasta. Vedeți? Ei s-au purtat în felul acesta cu El pentru că nu erau Cuvântul. Nu, ei nu erau Cuvântul, deși erau foarte religioși. Dacă ar fi fost Cuvântul, ar fi trebuit să recunoască locul Lui pentru ceasul acesta.

Observați cât de frumos se leagă Scripturile între ele în fiecare epocă. Fiți atenți! Când biserica lumii nu au vrut să fie condusă de Cuvântul lui Dumnezeu, a acceptat un ucigaș, pe Baraba. Ce a făcut prin aceasta? L-a înălțat pe Satan, dumnezeul acestei epoci rele, la locul pe care l-a vrut întotdeauna.

Acum ascultați. Despre Satan nu se vorbește că ar fi dumnezeu în vreo altă epocă, decât în epoca aceasta. Despre el nu s-a vorbit ca fiind dumnezeul epocii lui Noe. Nu s-a vorbit ca fiind dumnezeul epocii lui Moise, sau dumnezeul epocii lui Ilie. Dar în această epocă rea, el este… Oh, să nu pierdeți aceasta! El este dumnezeul acestei epoci rele, și milioane și miliarde de oameni i se închină fără să știe. Haideți să lăsăm Scriptura să-l descopere în dimineața aceasta, și atunci îl veți vedea și veți ști. Să luăm Scriptura…

În adunările de discernământ, Duhul Sfânt intră prin Cuvântul Său, cheamă un om și îi spune: „Tu nu trebuie să trăiești cu femeia aceasta, pentru că în urmă cu zece ani, ai fugit cu nevasta altuia!” Ce face Duhul Sfânt aici? Îl descoperă, îl demască pe Satan care îl ține legat pe om sau pe femeia care trăiește cu bărbatul altei femei, sau diferite alte păcate pe care le-au făcut. Vedeți? El îl descoperă.

Doctorii folosesc diferite instrumente medicale și încearcă să afle ce este rău. Ei nu pot face altfel, dar când vine Duhul Sfânt, El îl descoperă pe Satan și-l dă pe față. Vedeți? Aceasta face Cuvântul lui Dumnezeu care este o Lumină ce luminează în întuneric. Dacă auzi un zgomot în cameră, ţi se pare ciudat, deoarece acolo este ceva şi tu nu știi ce anume poate fi. Aprinzi repede lumina şi… goangele şi păienjenii, care sunt copiii întunericului, se vor grăbi să se ascundă. „Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau de-ai noștri.” (1 Ioan 2.19). Vedeți, aceasta o spune Biblia. Ei nu pot să trăiască în Lumina lumii… Dumnezeul cerului a trimis în aceste zile din urmă Lumina Sa, ca să poată lumina cărarea copiilor Săi, ca ei să nu umble în întuneric și să se poticnească, ci să poată umbla în Lumina strălucirii lui Isus Hristos, Același ieri, azi și în veci. Amin!

Observați că Satan nu este chemat dumnezeul altei epoci, ci doar al acestei epoci. Aceasta a fost ambiția pe care a avut-o încă de la început: Să fie ca Dumnezeu. Haideți să citim aceasta din Isaia 14. Să deschidem la Isaia 14, ca să vedem ce spune Dumnezeu despre Satan. Este vorba de Isaia 14.12 şi 14. Notați-le.

„Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, care ai slăbit neamurile!

Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu (fiii lui Dumnezeu); voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei.”

Aceasta este ambiția Satanei: ca oamenii să i se închine ca lui Dumnezeu. El a atras de partea lui două treimi din stelele cerului; s-a înălțat pe sine însuși deasupra lor, le-a propovăduit și a amăgit două treimi din ele. Înțelegeți? În ordine. Notați-vă că aceasta era ambiția lui. Acum, el era gata, cu mireasa lui educată și selectată cu grijă, prin propria lui cunoștință, vedeți, vopsită în amăgirea lui, cu clădiri și denominațiuni mari, cu vopsele de cunoștință și teologie, deștepți, intelectuali și educați, ca să amăgească întreaga lume și să devină un „dumnezeu.” Aceasta a făcut el. A înaintat în persoana anticristului, care este deja încoronat „locțiitorul lui Dumnezeu”, de mireasa sa științifică, iubitoare de lume, îmbrăcată cu pompă intelectuală și educație religioasă. Ea este religioasă ca el, făcută prin interpretarea dată de el Cuvântului lui Dumnezeu, așa cum a făcut Eva şi cu fiul său Cain. Voi ziceți: „fiul lui Satan?”

Arătați-mi un singur text din Biblie în care Cain este numit „fiul lui Adam”. Biblia spune că el era „fiul celui rău”, sămânța șarpelui. Frate, acum perdeaua a fost luată jos şi piramida este deschisă, așa cum a arătat descoperirea.

Observați ce face şi ce gândește el. Satan crede că Dumnezeu locuiește în frumusețea lumească. El a făcut aceasta şi în ceruri, ceea ce înseamnă că păcatul nu a început în grădina Eden, ci a început în cer, când Lucifer, fiul zorilor, s-a îngâmfat din pricina frumuseții, și a vrut o împărăție mai frumoasă decât a lui Mihail. El a crezut că Dumnezeu locuiește în frumusețe.

Observați-l pe Cain. El nu a vrut o jertfă de sânge, ci a adus pe altarul lui o jertfă din fructele şi frumusețile pământului. El a făcut aceasta cât se poate de religios, la fel de religios ca Abel, oferindu-i lui Dumnezeu o jertfă, închinându-se înaintea Lui, supus în toate lucrurile, dar fără descoperirea Cuvântului.

Cuvântul a fost de la început Planul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu L-a adus la suprafață prin descoperire, aceasta fiind chiar dovada că El este drept. Nu religia, nu un altar, nu apartenența la biserică, nu jertfa, nu sinceritatea, ci descoperirea Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a descoperit ceea ce… Mama lui nu a mâncat un măr pe care     l-a primit de la șarpe, ci a avut o relație sexuală cu persoana Satanei în formă de fiară, nu de reptilă, care era cel mai șiret şi mai deștept dintre toate fiarele câmpului, în imaginea omului, şi care a fost singurul lucru cu care se amesteca sămânța. Acum, știința încearcă să-l găsească, dar nu-l vor găsi niciodată, deoarece fiecare os din trupul lui a fost schimbat. Așa spune Biblia.

Observați ce va face acum acest individ: „se va așeza în templul lui Dumnezeu (care este biserica), dându-se drept Dumnezeu”. Dacă vreți, puteți citi acest lucru în 2 Tesaloniceni 2.2-4 şi în Apocalipsa 13.4-11 unde, atât Pavel cât şi Ioan (amândoi profeți), vorbesc despre ceea ce va fi el în zilele din urmă. Ca să câștigăm timp, citiți voi aceste texte.

Timpul în care trăim noi este numit de Biblie „ziua omului”. Aceasta nu este ziua lui Dumnezeu; Dumnezeu nu este Dumnezeul acestui pământ. Așa spune Biblia. El este Dumnezeul cerului. Deci, aceasta nu este ziua lui Dumnezeu, ci este „ziua alegerii”. Ori Îl alegi pe Dumnezeu şi trăiești, ori trăiești pentru astăzi și mori. Dumnezeu este Cuvântul şi Cuvântul este Cuvântul manifestat pentru ceasul și ziua de azi.

Observați „ziua omului.” Dacă vreți să vă notați, vreau să vă citesc din 1 Corinteni 4.1 şi 5, unde Pavel ne spune să nu judecăm nimic înainte de vreme, în „ziua omului”.

De ce numim noi această zi „ziua omului”? Poate cineva va spune: „Pentru că omul are puterea. Este ziua în care sunt slăvite lucrările făcute prin cunoștința omului.” Priviți cum s-au lăudat comuniștii când au trimis pe cineva pe Lună. Dumnezeu încearcă să pună pe cineva în ceruri. Vedeți? Dar uitați-vă cum cheltuiesc ei milioane și miliarde și triliarde de dolari, fără nici un rost. Când vor ajunge acolo, nu vor găsi nimic. Ce se întâmplă cu ei? Mie nu-mi pasă de lună. Eu vreau să trec pe lângă lună atât de repede, încât să nici nu o văd; vreau să merg tot mai sus, vreau să trec de Calea Lactee, tot înainte, să tot merg. Da!

Dar lumea de astăzi se dedică cunoștinței care a venit prin Satan. Ziua omului este glorificată, dar nu prin Cuvântul lui Dumnezeu, ci prin cunoștința pe care o are el. Gândiți-vă! Lăsați-vă pătrunși de aceasta. Când veți asculta această bandă, când ajungeți la acest punct, opriți-vă şi gândiți-vă. Lucrările Satanei sunt ridicate deasupra manifestării Cuvântului lui Dumnezeu şi a lucrărilor Lui, ele fiind urmarea înțelepciunii pe care Satan i-a dat-o la început Evei.

Acum ascultați! Nu pierdeți aceasta! În om, înțelepciunea Satanei este ridicată la tronul închinării, deasupra Cuvântului susținut al lui Dumnezeu pentru această oră. Bisericile noastre cred că dovedesc aceasta prin seminarele și școlile lor de învățături; ei cred că au învățat mai mult decât știe Cuvântul lui Dumnezeu despre Aceasta. Acolo este „doctorul Cutare” şi „profesorul Cutare”, care își înalță propriile cunoștințe, pe care le numesc „adevăr” şi pe care le au de la Satan, deasupra făgăduințelor lui Dumnezeu, legitimate în fața lor. Vedeți? Omul s-a dedat la aceasta.

Realizările lor științifice încearcă să arate că Cuvântul lui Dumnezeu este greșit. Gândiți-vă la aceasta. Teologia omenească le explică oamenilor Cuvântul lui Dumnezeu conform dogmelor lor, și-L fac din nou fără efect, ca în epoca denominațională când a apărut Isus pe pământ. Isus le-a zis: „Fățarnicilor, ați luat Cuvântul lui Dumnezeu şi L-ați făcut fără putere în fața oamenilor prin tradiția voastră.” Prin interpretarea lor. Este același lucru pe care l-au făcut și astăzi, de aceea Cuvântul nu are niciun efect.

Observați, oamenii îl înalță pe Satan deasupra a tot ce se numește Dumnezeu. Nu scrie aceasta în 2 Tesaloniceni? Cum fac aceasta? Prin autoritatea unei biserici denominaționale. Astfel, oamenii cred mai mult ce spune biserica lor, decât ce spune Dumnezeu şi Dumnezeu este Cuvântul. Ei cred mai degrabă crezul lor denominațional decât Cuvântul. Oamenii iau crezul lor şi îl înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu. Dar există un singur Dumnezeu, și acesta este Cuvântul. „…se înalță mai presus de tot ceea ce se numește „Dumnezeu”. Așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu”, deoarece el are poporul care i se închină.

Dumnezeu este Cuvântul, dar Satan se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu. Există un singur Dumnezeu şi acest Dumnezeu este Cuvântul. Înțelegeți?

„…şi tot ce se numește „Dumnezeu”…” Înseamnă că dumnezeul acestui veac s-a înălțat pe el însuși mai presus de adevăratul Cuvânt legitimat al lui Dumnezeu. Aceasta ne-o spune Biblia. Vedeți?

…Mai presus de tot ce se numește „Dumnezeu”. Aşa că stă în templul lui Dumnezeu” cu autoritate. Priviți cum este lăudat! Oh, Dumnezeule, lasă ca oamenii să vadă această înșelăciune. Satan este lăudat pentru aceasta şi oamenii Îl cred solemn în acest veac rău. Acum puteți să-l vedeți pe dumnezeul acestui veac şi pe slujitorii lui?

În continuare haideți să vedem cum se manifestă el. Satan spune că va face o lume mai bună, în care să locuiască prin cunoștința lui deosebită de Cuvântul lui Dumnezeu care nu dă greș niciodată. Prin unirea lor laolaltă în denominațiuni şi crezuri intelectuale şi științifice, el spune că face o lume mai bună pentru om; o lume în care să trăiască ignorând făgăduința lui Dumnezeu; o lume care (spune el) va trăi în Mileniu. Voi ştiţi că eu cred că el va face mai degrabă o lume plină de păcat, decât o lume în care să se trăiască mai bine.

Observați. A făcut el aceasta? El a legalizat păcatul; a legalizat băuturile şi țigările, iar în biserică a făcut o lege proprie prin care femeia poate fi membră a bisericii şi să-şi taie totuși părul. Acum opriți-vă doar o clipă.

Femeia poate purta pantaloni scurți, poate să se vopsească şi totuși să aparțină de grupul lui religios, care este absolut contrar cu Cuvântul lui Dumnezeu. El spune că este în ordine. Vedeți cunoștința lui? „Ce importanță are ce face femeia?” Este exact același lucru ca atunci când a luat din pomul interzis. Dumnezeu a zis să nu o facă, dar el o face.  

Ea îl crede şi îl iubește pentru aceasta, iar pe Dumnezeu Îl urăște. Propriile ei fapte dovedesc aceasta. Spune că Îl iubește pe Dumnezeu, dar în realitate îl iubește pe Satan; se închină dumnezeului modei; dumnezeului acestei lumi; zeițelor Hollywood. Ea îl iubește pe Satan, urând adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, pe singurul Dumnezeu adevărat care există. El legalizează aceasta în biserici. „Nu-i nimic rău în aceasta! Femeile noastre pot face aceasta şi cealaltă.” Dar ea nici măcar nu are voie să vină în prezența Dumnezeului celui viu, decât dacă se pocăiește.

Ea vede că el este dumnezeul frumuseții lumești, și este, şi dorește să fie frumoasă. Satan a fost de la început dumnezeul frumuseții, iar prin cunoștința sa științifică face o frumusețe pentru sine, modelul acestui veac modern, a acestei epoci moderne, care este de fapt un veac rău.

Fiți atenți, pentru că lucrul acesta este vrednic de notat. La început, Set şi copiii lui nu au mers niciodată pe calea științifică.

Acum vom vorbi pentru câteva minute despre știință. Când spun aceasta, nu vreau să credeți că încurajez ignoranța, dar cei care neagă Cuvântul lui Dumnezeu sunt de fapt un grup de ignoranți. Vedeți? Desigur. Acest lucru este vrednic de notat. Uitați-vă la fiii lui Set. Ei nu au urmat niciodată calea științei, ci au fost păstori smeriți, fermieri şi așa mai departe. Dar copiii lui Cain au urmat calea științei. De ce? Pentru că erau inspirați de tatăl lor, diavolul.

Priviți sămânța lui Dumnezeu venind în jos prin fiecare epocă și încotro merge astăzi. Creștini, creștinii adevărați nu sunt pentru cercetarea științifică și tot felul de lucruri. Nu. Vom ajunge imediat la aceasta. Dar copiii lui Cain, după natura tatălui lor, diavolul, au fost plini de cunoștință lumească, frumusețe, știință, și așa mai departe. Copiii lui Cain erau științifici, educați, muzicanți, instrumentiști, un Elvis Presley modern, sau ceva de felul acesta. Zideau orașe, înfrumusețau femeile pentru poftele lor personale, așa cum diavolul le dă femeilor vopsele, le îmbracă cu pantaloni scurți, le taie părul scurt și alte lucruri de felul acesta. Ele sunt pentru propriile lui pofte murdare. Este destul de dur, dar nu cunosc o altă cale de-a spune aceasta.

Noi știm că evanghelia lui Satan este o evanghelie de știință și progres. El a predicat-o în Eden, nu Dumnezeu. Satan a predicat știința despre progres. Știința și progresul sunt evanghelia Satanei. Priviți unde ne-a condus astăzi cu aceasta. Vedeți?

Cui i-a predicat aceasta în Eden? La mireasa lui Adam, și ea a primit-o. El a amăgit-o prin punerea la îndoială a unui Cuvânt al lui Dumnezeu. Haideți să vedem  cam ce a putut să-i spună. Probabil că i-a zis: „Nu este științific să mori în această biserică sfântă.” Sau: „Să nu crezi într-un lucru atât de irațional ca moartea. Nu contează că o spune Cuvântul lui Dumnezeu, este irațional.”

Oh, uitați-vă la el astăzi! „Dumnezeu este un Dumnezeu bun. Păi, tu nu poți să mori pentru că ești în sfânta Lui biserică!” Dar Dumnezeu a spus că vei muri, și aceasta o stabilește. Îl vedeți astăzi? „O, este suficient dacă faceți parte din biserică! Nu contează ce faceți… Veniți doar la biserică şi fiți membri buni! Că n-ai voie să-ţi tai părul, aceasta este o prostie! Poți să porți pantaloni scurți, să te fardezi, să  ieși în oraș să dansezi, să bei câte-o bere din când în când, nu pățești nimic, câtă vreme nu exagerezi. De fapt, aş vrea ca voi, copiii, s-o încercați, ca să decideți dacă vă place sau nu.” Acesta este dumnezeul acestui veac, al acestui veac rău. „Dumnezeu este un Dumnezeu bun.” Iată-l aici pe dumnezeul acestei epoci rele.

Am auzit expresia aceasta atât de des, încât mi se face rău. Dumnezeu este şi un Dumnezeu drept! EL nu este un bunic slab ai cărui nepoți să poată face ce vor cu El şi să nu aibă nicio vină. El este un Dumnezeu al sfințeniei şi al dreptății. A dovedit-o în grădina Eden, prin primii Săi copii. Dacă treci peste granițele Cuvântului Său, prin nerespectarea unui singur Cuvânt, ești mort! Același lucru este valabil şi astăzi.

Observați, el a predicat aceeași evanghelie științifică,  socială, educată şi Evei, iar mireasa lui Adam a crezut-o. El a reușit s-o umple şi pe așa-zisa mireasă a lui Hristos, biserica Celui de-al doilea Adam, cu aceleași argumente. Așa este.

„Oh, Dumnezeu nu va face aceasta, nu veți muri. Dumnezeu este prea bun ca s-o facă. Păi, cât timp mergi la biserică şi crezi…” Diavolul crede, el nu se preface, ci crede, dar nu este mântuit. Nu ajunge să spui: „Dacă crezi…”

El îi spune celei de-a doua Mirese, sau Miresei celui de al doilea Adam, același lucru pe care l-a spus primei mirese. De exemplu: „Nu mai există vindecare divină, putem dovedi aceasta. Nu s-a dovedit niciodată vreun caz.” El mai spune: „Botezul în Numele lui Isus nu este în ordine, nu știți că eu sunt autoritatea bisericii?” „Noi am stabilit asta la Niceea, Roma.” Da, atunci când au ieșit din gura balaurului, a prorocilor mincinoși și așa mai departe, aceste trei duhuri necurate. Ei spun: „Noi credem într-un Dumnezeu trinitar.” Oh, pentru Dumnezeu! Acesta este un lucru cât se poate de păgân! Să nu veniți niciodată în prezența lui Dumnezeu cu așa ceva, să nu încercați să stați în prezența Lui cu aceasta! „Oh, nu contează dacă ești botezat în titlurile de „Tată, Fiu, și Duh Sfânt.” Ce contează aceasta?” Contează atât de mult, încât Pavel le-a poruncit unor baptiști să fie botezați din nou în Numele lui Isus Hristos, înainte ca Duhul Sfânt să poată veni peste ei, și l-a făcut să strige: „Chiar dacă un înger ar veni din ceruri și ar propovădui altceva, să fie blestemat!” Desigur, aceasta contează. Oh, Doamne!

„În zilele acestea nu mai există botezul cu Duhul Sfânt. Acesta fost hotărât numai pentru apostoli, este ceva trecut. Nu mai există profeți, nici nu s-a auzit de așa ceva. Minuni? Nu pot fi dovedite științific. Maleahi 4? A fost pentru o altă epocă. Ioan 14.12? Oh, Isus nu a vrut să spună așa! Luca 17.30? Oh, aceasta a fost doar un mit. Este interpretat greșit, nu a fost în original.” Se spun asemenea prostii, când Dumnezeul cel Atotputernic vine în mijlocul nostru și Își legitimează Cuvântul ca fiind adevărat. Când El spune că „Isus Hristos este același ieri, azi, și-n veci”, dovedește că este așa. Mie nu-mi pasă cine spune că nu este așa, Dumnezeu Își interpretează singur Cuvântul. El a spus că va face aceasta în zilele din urmă. „Spre seară se va arăta lumina”, și este Lumină, pentru manifestarea Fiului lui Dumnezeu.

Același soare care răsare în est, apune în vest. Profetul a spus: „Va fi o zi când nu va fi nici zi, nici noapte.” Va fi întunecat, norii vor acoperi fața soarelui. Dar a mai spus: „…dar spre seară se va arăta din nou Lumina.” Același Fiu! El este Alfa şi Omega. S-a spus mai dinainte că același Fiu care a înviat în răsărit, va răsări din nou în zilele de pe urmă, chiar înainte de sfârșitul zilei, în apus. Eu nu știu cum tălmăcesc ei aceasta, dar Dumnezeu Își interpretează singur Cuvântul. El Îl dovedește. Acesta este timpul serii!

Este trist, dar biserica a fost amăgită din nou. Mireasa lui Hristos a căzut din nou și ia cunoștința intelectuală a vreunui predicator de seminar, în loc să creadă Cuvântul curat şi confirmat al lui Dumnezeu.

Voi predicatorilor, oriunde vă veți afla, poate nu sunteți de acord cu cele spuse, și nu vreau să vă rănesc, dar vorbesc adunării mele. Dacă vreți să veniți înăuntru, m-aş bucura să ascultați Aceasta. Înțelegeți? Eu le vorbesc despre ce au văzut deja ca să înțeleagă, iar Dumnezeu dovedește că este adevărat. Vedeți? Acesta este ceasul. Nu aveți nevoie de nimeni să vă interpreteze Cuvântul. Înțelepciunea voastră lumească nu are nimic de-a face cu aceasta. Poate ai o diplomă de licență, de masterat sau chiar de doctorat, dar aceasta nu înseamnă nimic. Dumnezeu Își interpretează singur Cuvântul. El a promis aceasta și iat-o aici.

Prin cunoștința seminarelor teologice și predicile denominaționale, „a făcut ca întreaga lume să se întoarcă la fiara a cărei rană de moarte a fost vindecată,” de la păgânism la papalitate. Vedeți încotro se îndreaptă ea? Ea o crede, crede cunoștința pe care i-o spune el.

Vedeți, ambele mirese logodite au crezut cunoștința Satanei împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Mireasa lui Adam a crezut cunoștința lui Satan, deși era împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, iar în această epocă rea și intelectuală, Mireasa lui Hristos a crezut tot cunoștința lui Satan, împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Eva naturală a crezut aceasta și a târât întreaga rasă umană în moarte. Mireasa naturală! Înainte ca Adam s-o cunoască de soție, ea a scufundat întreaga rasă umană în moarte. Așa că, fie că este sau nu științific, noi murim pentru că Dumnezeu a spus că vom muri. Dacă ești în sfântul Eden, în sfânta biserică, în sfânta denominațiune, sau orice ar fi aceasta, tu vei muri în ziua în care nu crezi un singur Cuvânt din Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind Adevărul, deși este confirmat şi dovedit în fața ta. Aceea este ziua în care te separi pe tine însuți de Dumnezeu. Nu este vorba de a nu crede o propoziție, ci un Cuvânt. „Oricine va adăuga sau va scoate un Cuvânt…” Aceea este ziua în care mori.

Mireasa lui Adam a cauzat moartea naturală pentru rasa umană. Mireasa celui de-al doilea Adam, logodnica lui Hristos, a aruncat întreaga biserică într-o moarte denominațională, ca să ia semnul fiarei, prin marile denominațiuni științifice și intelectuale.

  Se zice: „Noi suntem baptiști; noi suntem prezbiterieni; noi suntem penticostali”, și așa mai departe. Noi avem aceasta, posedăm mai multă proprietate. Noi suntem recunoscuți de stat și avem membri în toată lumea. Cei mai văzuți din oraș, primarul și așa mai departe, vin la noi… Chiar președintele vine la noi la liturghie.” Întreaga lume religioasă a fost aruncată într-o moarte duhovnicească, denominațională. Este moartă! Voi spuneți: „Tu acoperi un teritoriu mare.”

Isus a zis: „Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe (unde au fost salvate opt suflete), aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului.” În zilele lui Lot au fost scoși trei din Sodoma. Dar nu uitați că există deja un grup ieșit afară. Cum a fost atunci, așa va fi şi când se va descoperi Fiul omului. Uitați-vă în ce zi, în ce timp trăim!

 Ea a făcut ca lumea întreagă să accepte conducerea științifică a programului educațional pe care i l-a dat Satan, sub numele unei biserici. Eu vi-l prezint pe dumnezeul acestei lumi. Această mireasă, ca şi Eva, a avut întregul Cuvânt al lui Dumnezeu la dispoziție și ar fi putut să-L ia. Dar ce a făcut? În loc să aștepte botezul cu Duhul Sfânt, ea a permis să i se dovedească științific că Duhul Sfânt a fost dat numai pentru ucenici. În loc să meargă mai departe cu vindecarea divină, când în mijlocul ei ar trebui să învie morții şi să se facă minuni mari, prin conducătorii ei religioși, l-a lăsat pe Satan să ia Cuvântul şi să spună că este pentru un alt timp.

Ea crede aceasta, cu toate că Isus a spus: „Lucrurile pe care le fac Eu, le veți face și voi.” Și El a mai spus: „ Mergeți în toată lumea şi propovăduiți Evanghelia la orice făptură.” Noi suntem încă aceste făpturi. „Aceste semne îi vor urma pe fiecare din cei ce cred.” Dar ea neagă fiecare bucățică din aceste Cuvinte.

Ea neagă toate aceste lucruri supranaturale, înlocuindu-le cu concepția lui intelectuală despre Biblie; așa zișii preoți, sfântul părinte, episcopi, arhiepiscopi, prezbiteri de district, supraveghetori generali, și așa mai departe, dau propria lor interpretare asupra Cuvântului. Dumnezeu i-a părăsit, și stau acolo morți. Singurul lucru care a mai rămas din ea în aceste zile de pe urmă este un grup de penticostali cu muzică de petrecere zgomotoasă, care fug în sus şi în jos, vorbesc în limbi, strigă, și au o formă de evlavie, dar tăgăduiesc puterea Cuvântului. Spuneți-le că trebuie să fie botezați în Numele lui Isus Hristos şi vă vor râde în față. Dar Dumnezeu merge înainte şi Își confirmă Cuvântul, lucrând la fel.

Pomul din care a făcut-o Satan pe Eva să ia, era „pomul binelui și răului”, un pom amestecat. Observați ziua în care trăim. În timp ce Hristos Își cheamă Mireasa afară, există şi o biserică care pretinde că face bine, cu toate că este rea deoarece tăgăduiește Cuvântul. Un pom amestecat. Veți spune: „Ei au mari societăți caritabile și ajută, iar Crucea Roșie îi susține, şi toate școlile…” Dar fiți atenți! Oh, dar dacă negi un singur Cuvânt, mori, indiferent cât este de intelectual sau de bun. Isus a zis: „Puțin aluat dospește toată plămădeala.” Un Cuvânt al lui Dumnezeu pus la locul nepotrivit, distruge tot tabloul. Cum ar fi dacă mâna mea ar fi în locul unde trebuie să-mi fie piciorul? Sau dacă urechea mi-ar fi acolo unde trebuie să-mi fie mâna? „Puțin aluat dospește toată plămădeala.”

Voi întrebați: „Cum știi ce este corect?” Dumnezeu confirmă acel lucru ca fiind adevărat. El îl dovedește, a spus-o aici în Cuvânt. El Îl dovedește și astfel știm dacă este corect sau nu. Ajunge să negi un singur Cuvânt, și mori. Așa cum la început a adus moartea fizică peste întreaga rasă umană, în epoca aceasta rea a adus aceleași rezultate, moartea duhovnicească.

Observați cum a reușit Satan să reînvie acum epoca științifică din timpul lui Noe, când ei se bazau pe propria lor înțelegere. Biblia spune în Proverbe: „Nu te bizui pe înțelepciunea ta….” și: „Cuvântul lui Dumnezeu să fie adevărat şi cuvântul fiecărui om să fie minciună.” Dar începând din grădina Eden, Satan i-a făcut pe oameni să se bazeze pe propria lor pricepere. Şi voi știți că prin cosmetica lui Max Factor, el a făcut femeile atât de frumoase, încât fiii lui Dumnezeu au căzut în păcat şi s-au căsătorit cu ele. Femeile erau atât de frumoase şi atractive.

Să observăm acum o femeie oarecare de pe stradă. Poate că mulți dintre voi aţi auzit povestea despre Pearl O’Brien, care a trăit mai demult. Câți ați auzit de ea? Desigur. A fost considerată cea mai frumoasă femeie din lume, dar astăzi nu s-ar mai putea compara nici măcar cu o fetiță de școală, deoarece aceasta ar fi de două ori mai frumoasă decât ea. De ce? Pentru că în zilele din urmă femeile trebuie să ajungă din nou frumoase. Ele își taie părul, îmbracă rochițe de fetițe, poartă pantaloni scurți şi bikini, folosesc rujuri şi tot felul de vopsele, ca să le facă ceea ce nu sunt. Vedeți? Femeile pot să se facă frumoase folosindu-se de realizările științei. Ştiați că Statele Unite cheltuiește mai mulți bani pentru cosmeticele femeilor decât se cheltuiește pentru alimentele necesare vieții? Acesta este un fapt dovedit.

Observați, „Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor (nu fiicele lui Dumnezeu, ci fetele oamenilor) erau frumoase.” Ele i-au ispitit şi i-au făcut să cadă în păcat. „și-au luat felul acela de femei și s-au căsătorit cu ele.” (Geneza 6.2). Prin aceasta, au adus o epocă a prostituției, la fel ca astăzi. Biblia spune că astăzi va fi din nou ca în zilele lui Noe şi ale Sodomei. La fel ca atunci, bărbații își schimbă şi astăzi femeile între ei. Dacă le place vreo femeie, se duc la Reno, Nevada şi se căsătoresc cu ea; sau divorțează de una şi se căsătoresc cu alta, în doar cincisprezece minute. Femeile sunt atât de frumoase încât sunt aproape irezistibile. Cine face aceasta? Diavolul. Vedeți că Satan este încă în frumusețe? Notați-vă aceasta.

Observați, că păcatul acela nu li s-a iertat niciodată. Acea epocă a frumuseții științifice, a fost tocmai epoca rea pe care Dumnezeu a distrus-o de pe fața pământului. Vedeți? Aceea era o epocă a frumuseții științifice, iar Isus a spus că acest lucru se va repeta din nou chiar înainte de venirea Fiului omului. Este adevărat? Notați-vă că Isus a spus: „Cum a fost în zilele lui Noe, aidoma va fi la venirea Fiului omului”,  când toți se căsătoreau… Acum priviți. Fiii lui Dumnezeu s-au căsătorit cu fetele frumoase ale oamenilor, dar Dumnezeu nu le-a iertat niciodată acest păcat.

Exact același lucru s-a întâmplat cu Israel când au ascultat sfatul lui Balaam. Noi știm că acel lucru a cauzat păcatul cu femeile moabite, care erau frumoase, intelectuale și științifice… cu ochii lor vopsiți, cu pudrele şi parfumurile lor fine, ele i-au provocat pe fiii lui Dumnezeu, căci erau total opuse fiicelor lui Dumnezeu care lucrau, aveau bătături în palme şi nu se machiau. Ele i-au provocat spunând: „Haideți să ne căsătorim unii cu alții, deoarece noi suntem același popor.” Dar aceasta era o minciună. A fost o minciună și o izbândă a diavolului, ca să-i facă pe fiii lui Dumnezeu să se căsătorească cu fetele oamenilor. Aceasta era minciuna diavolului, strecurată prin acel profet fals, Balaam, care a încercat să prorocească împotriva lui Moise, spunând: „Bine, dar noi credem în același Dumnezeu, aducem aceleași jertfe şi facem toate lucrurile la fel ca voi.” „…atât de aproape, încât dacă ar fi cu putință, i-ar înșela chiar şi pe cei aleși.” Vedeți?

……………………………………………………………………………………………………

…„Ieșiți afară din mijlocul lor, poporul Meu! Să nu aveți nici o legătură cu  ei!”

Observați, aceasta este exact ca şi cum Dumnezeu şi-ar fi interpretat Cuvântul pentru generația rea a lui Cain. Dar, nu! Dumnezeu nu Şi-ar fi interpretat Cuvântul în fața lor. Observați… …Oare nu va nimici Dumnezeu această lume frumoasă, păcătoasă şi științifică, tocmai prin cunoștința lor? A dorit Dumnezeu să facă o lume frumoasă în felul acesta? Priviți! Oare Dumnezeu își îmbracă fiicele sexy şi le face atât de frumoase încât fiii Lui le poftesc şi doresc să săvârșească adulter cu ele? Face Dumnezeu așa ceva? Biblia vorbește despre această grămadă goală, despuiată de laodiceeni, care se închină dumnezeului acestei lumi prin etica lor, prin educația, șiretenia şi frumusețea lor şi spune: „Ieșiți afară din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei şi să nu fiți loviți cu urgiile ei.” (Apocalipsa 18.4).

Într-o zi, Dumnezeu va face să plouă din cer cu grindină care va avea greutatea de patruzeci și cinci de Kilograme şi o va omorî împroșcând-o cu pietre. Cuvântul Său a spus întotdeauna ce va face, pentru că aceasta este Legea Sa.

Voi ziceți: „Bine, dar dacă Dumnezeu Şi-a descoperit Cuvântul unui asemenea popor, nu este El un trădător al propriului Său Plan?” Dumnezeu știe ce face! El este sursa întregii înțelepciuni. Acum vedeți de unde vin toate acestea? Aceasta vine de la Satan şi este a lui, iar biserica l-a crezut.

Femeilor, eu încerc să vă arăt cât pot de bine, ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre aceste lucruri. Biblia spune că „dacă o femeie își taie părul, își dezonorează capul”, adică pe bărbatul ei, iar Capul bărbatului este Hristos. Prin aceasta, ea Îl necinstește pe Dumnezeu şi pe bărbatul ei.

Aceasta arată cine este capul sistemului bisericesc din această lume. Aceasta arată cine este capul lor. Acesta este Satan în persoana unui supra-om, a unui om cu o supra-cunoștință. El știe mai mult decât toți ceilalți. Pentru el nu contează ce spune Cuvântul, deoarece are propria sa interpretare cu privire la Cuvânt, interpretarea pentru această epocă rea.

Observați care este planul lui: El vrea să construiască o biserică, o super-denominațiune, Consiliul Mondial al Bisericilor. Vedeți? O supra denumire, astfel ca toată lumea să i se închine lui, la fiară, sub numele de creștinism unit. Vreți să citiți aceasta în Biblie? Apocalipsa 13.6 şi 8:

„Ea şi-a deschis gura, şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer.

Şi toți locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieții Mielului, care a fost junghiat.” Acesta este un turn Babel modern.

Vă mai amintiți cum Nimrod, fățarnicul acela, a construit un turn mare şi a silit toate celelalte cetăți mai mici să-i plătească tribut?  Babel sau „încurcătură” este același lucru. El și-a schimbat numele dar prin ceea ce face dovedește că este același. Babilonul actual este Roma. Astfel, toată lumea este adusă în Babilon prin Consiliul Mondial al Bisericilor, care va face ca toți să se închine înaintea lui. Atunci veți primi semnul fiarei, fără să știți ce faceți, dar cei aleși vor asculta Cuvântul şi vor ieși de acolo.

O, cât de contrară este denominațiunea, și împotriva Cuvântul lui Dumnezeu! Dumnezeu nu a avut niciodată o denominațiune; nu a lucrat niciodată cu vreuna dintre ele şi nici nu a colaborat cu ele. Vreau să-mi arătați un singur profet care s-a ridicat vreodată dintr-o organizație. Dați-mi un singur exemplu. Arătați-mi o singură biserică pe care a binecuvântat-o Dumnezeu după ce s-a organizat. Când a făcut aceasta, ea a murit prin înțelepciunea intelectuală pe care a primit-o de la Diavolul prin conducătorii care refuză Cuvântul lui Dumnezeu prin care trebuie să crească în statura desăvârșită a lui Hristos. Acum lucrarea este la cap. O, cât de contrară este Cuvântului!

Copii ai Luminii de seară, depărtați-vă de această Eva necredincioasă!

Prin cunoștința lui, Satan, dumnezeul acestui veac, îi face pe oameni să mănânce din pomul amestecat al binelui și răului. Observați. Prin cunoștința sa, Satan îi împinge pe oamenii din această epocă rea, să mănânce din pomul binelui şi răului, care este pomul lui. El spune că prin cunoștința binelui şi răului zidește o civilizație creștină, o civilizație creștină mai mare.

Dar tânăra Fecioară a lui Hristos, Cuvântul, Turma cea mică, Mireasa, nu ia în seamă cunoștința Satanei, ci stă departe de el. De ce face Ea aceasta? Haideți să vorbim câteva minute despre Ea. Mireasa Îl așteaptă pe Domnul Ei şi Mileniului Său adevărat care este luna de miere pe care Mirele Cuvânt o va petrece împreună cu Ea, cu Mireasa Cuvânt.

Cunoștința şi civilizația nu au nimic comun cu creștinismul adevărat; nu au niciun lucru în comun. Civilizația vine prin cunoștință, iar noi știm cu toții că așa este. Este dovedit că cunoștința a plecat din Eden, prin ceea ce a predicat Satan acolo şi este cea care cauzează moartea. Este adevărat? Cine a cauzat moartea în grădina Eden? Cunoștința. Dar această cunoștință nu era de la Dumnezeu, ci era cunoștința diavolului. Cunoștința, știința şi învățământul sunt cele mai mari obstacole pe care le-a avut Dumnezeu vreodată. Ele sunt de la diavolul. Știu că voi primi câteva scrisori pentru ceea ce am afirmat aici şi le aștept.

Priviți unde ne-a adus cultura. Vedeți? Priviți ce au făcut ei. Unde suntem acum? Noi ne-am sprijinit pe acele lucruri, prin propria noastră înțelegere, prin știința noastră.

Voi spuneți: „Dar ce spune Dumnezeu despre toate acestea? Crezi că Dumnezeu este neștiutor?” Oh, nu! Dumnezeu va așeza pe Pământ propria Sa formă de Civilizație, când îl va prelua. Aceasta este lumea Satanei; el este dumnezeul acestei cunoștințe științifice lumești, dar Dumnezeu Își va așeza propria Civilizație, care nu va fi ca aceasta. Să nu uitați aceasta! Civilizația lui Dumnezeu nu va fi ca aceasta pe care o avem astăzi. Nu, nu! Ea va fi conform Cuvântului şi Planului Său,deoarece dumnezeul acestui veac rău şi împărăția lui, vor fi distruși.

Această epocă modernă, iubitoare de cunoștință, are cel mai bun conducător pe care l-ar fi putut avea, pe Satan, care este pervertitorul Cuvântului lui Dumnezeu încă din grădina Eden. El este o persoană religioasă şi se bazează pe propria lui înțelegere. Dar în Proverbe 3.5 citim: „Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înțelepciunea ta.” Ei trebuie să aibă un dumnezeu, pentru că sunt ființe umane, iar el îi face ceea ce vor să fie.

Priviți. Când au debarcat europenii aici, i-au găsit pe indieni, un popor care se închina la idoli, la soare şi la alte lucruri. De ce aceasta? Ca ființe umane, ei trebuiau să aibă un dumnezeu. Astfel, această mare epocă intelectuală trebuie să aibă un dumnezeu, iar acestei lumi a devenit cunoștința, denominațiunea şi știința, așa că oamenii „au o formă de evlavie, dar  tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu.”

Notați că dumnezeul lor le face tot ceea ce vor, iar dorințele lor sunt legate de firea pământească. Ele doresc să poarte bikini şi îi poartă; doresc să facă una sau alta şi pot face tot ce doresc, doar merg la biserică. Mama lor era metodistă, baptistă, prezbiteriană, penticostală. Lăsați-le în pace! Acesta este dumnezeul acestui veac, deștept, înțelept, științific. Acesta nu are nevoie de credință și nu trebuie să dovedească nimic pentru că este deja dovedit prin cunoștința lor. „Păi, noi suntem cea mai mare biserică din oraș!” Cunoștința lor. „Pastorul nostru are un D. D. , Ph. D.” Vedeți, ei nu au nevoie de credință, pentru că se sprijină pe cunoștință. Îi lasă să trăiască oricum, cât timp vin să i se închine prin denominațiunea și crezul lor. Acolo este un ochi mare și negru, dar uitați-vă la el cum râde de Cuvântul lui Dumnezeu și spune lucruri potrivnice Cuvântului. Prin cunoștința lor, ei încearcă să dovedească științific că Cuvântul nu este adevărat. Oh, în ce epocă trăim! Vedeți dumnezeul acestei epoci?

Observați că Dumnezeu așteaptă până când se umple paharul fărădelegilor acestor amoriți moderni. Nu vă îngrijorați, El îl va avea pe Moise al Lui gata pentru acel timp, iar într-una din zile, va fi un Exod spre Țara făgăduită. Va fi un Moise care vine și-i va chema afară, „va întoarce credința copiilor înapoi la părinții lor.” Într-una din aceste zile, va veni aceasta. Voi ziceți: „Păi, uite cum propășim!” Desigur, pentru că nelegiuirile amoriților nu au ajuns încă la culme, dar va ajunge într-una din aceste zile.  Lăsați-i să se distrugă singuri.

Civilizația și cunoștința, pervertesc Cuvântul lui Dumnezeu ca să corespundă cu gustul lor. Fiecare denominațiune face același lucru. Satan predică în biserica lui propria sa evanghelie a cunoștinței.

În Noul Testament se vorbește numai de două clase de oameni: Copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Ați știut aceasta? Vreți să vă notați unde scrie în Scriptură? 1 Ioan 3.10. O am scrisă aici. În ordine. În Efeseni 2.2, ei sunt numiți „fiii neascultării.” Eva a fost neascultătoare de Cuvântul lui Dumnezeu. Fiii ascultători și fiii neascultării nu au nimic în comun. Atunci, cum poate să se asocieze Mireasa lui Hristos cu o denominațiune, când unul este ascultător iar celălalt neascultător? Cum se poate ca unul să fie Cuvântul, iar celălalt, cuvântul pervertit? Cum este posibil ca o femeie curată să umble împreună cu o prostituată? Nu se poate, ele nu au părtășie deloc. „Ieșiți afară din mijlocul lor!” Aceasta este de la diavolul, este semnul fiarei, iar denominațiunile se îndreaptă chiar acolo. Mie nu-mi pasă a cui este, Dumnezeu Își ia un popor pentru Numele Lui, nu o denominațiune. O denominațiune nu ar primi aceste Adevăruri. Aceasta trebuie să fie o persoană individuală, care poate să-L vadă pe Dumnezeu, să privească la Cuvântul Lui, să-L creadă și să nu aparțină de nicio organizație, ci să trăiască pentru Dumnezeu, nu pentru o organizație, nici pentru înțelepciunea intelectuală a vreunui episcop sau pentru ceva ce l-a învățat el. Acesta este adevărul.

Fiii neascultării și fiii ascultării nu au nimic în comun. Unul este al zilei, al Luminii, iar celălalt este al nopții, al întunericului, al acestei epoci rele, cu cluburi de noapte și dansuri, și totuși aparțin la biserică. Aceasta este în ordine cu dumnezeul lor, nu au nici o condamnare cu privire la aceasta, nu-i deranjează nimic.  O femeie a spus: „Nu simt nicio condamnare pentru că îmi tai părul, nu mă mustră conștiința.” Ea nu are conștiință așa cum nu are șarpele șolduri. Acesta este adevărul. Nu are deloc, nu știe ce este conștiința. A fost atât de amăgită încât nu mai știe ce înseamnă conștiința. Acesta este adevărul.

Ei umblă în jur, peste Cuvântul lui Dumnezeu, și spun: „Păi, acela este un bătrân înapoiat! Să nu mergi acolo pentru că sunt o grămadă de gălăgioși, cu tot felul de comportări.” Nu știu despre Dumnezeu mai mult decât știe un hotentot despre o noapte egipteană. Așa este. Acesta este adevărul. „Au o formă de evlavie, dar Îi tăgăduiesc puterea. Să stai departe de oamenii aceștia, pentru că aceștia sunt cei care umblă din casă în casă și amăgesc femeile greoaie la minte.” „Oh, dragă, ar trebui să faci aceasta. Oh, dragă, cred că predicatorul tău bătrân și înapoiat… Vei arăta mult mai bine cu bikini”, sau cum se numesc. „Dacă ai face toate acestea, aceea și cealaltă… O țigară nu-i face rău nimănui. Eu aparțin de biserică și știi, denominațiunea noastră este văzută la fel de bine ca celelalte.” Să nu o credeți pe bătrâna aceea vopsită și mincinoasă! Ea vă minte! Acesta este adevărul. Da, domnule.

Ei sunt bine cu dumnezeul lor. Oh, ei cred că este minunat și îl iubesc pentru aceasta. Doamne, ei se vor certa cu voi dacă le veți spune ceva; vor face front comun împotriva voastră pentru dumnezeul lor. Păi, sigur că Satan a stat chiar în fața lui Isus Hristos, Cuvântul, şi a încercat să spună: „Este scris…” dar El a stat acolo,  Cuvântul legitimat al lui Dumnezeu, și a zis: „Înapoia Mea, Satană!” Vedeți, el umblă și face același lucru.

Îmi amintesc că odată cineva mi-a spus: „Corect. Dacă crezi că botezul cu Duhul Sfânt este corect, și crezi că L-ai primit, lovește-mă cu orbire.” Bărbatul acela era predicator şi a continuat: „Lovește-mă cu orbire, pentru că şi Pavel l-a lovit pe un om cu orbire.”

„Domnule, cum aș putea să te lovesc cu orbire, când ești deja orb? Cum aș putea să te omor când ești deja mort?” i-am răspuns eu.

„Ochii mei sunt sănătoși sută la sută”, a continuat el, dar eu i-am răspuns: „Fizic ești sănătos, dar cu toate acestea ești orb.”

„Este imposibil! Biblia nu interpretează lucrurile, de aceea noi trebuie să vorbim unde vorbește Biblia şi să tăcem acolo unde Ea tace.”

„De acord”, am răspuns eu, după care am adăugat: „Știi că atunci când Elisei se afla la Dotan a venit armata siriană şi a înconjurat cetatea, iar dimineața când slujitorul omului lui Dumnezeu s-a trezit şi a văzut că cetatea era înconjurată de dușmani, a alergat la Elisei şi i-a spus: „Ah! Domnul meu, ce vom face? Ne-au înconjurat sirienii.” Dar Elisei s-a trezit, și-a frecat ochii și i-a răspuns: „Nu te teme, căci cu noi sunt mai mulți, decât cu ei!”

Dar Ghehazi a răspuns: „Eu nu văd pe nimeni.”

Atunci Elisei s-a rugat spunând: „Doamne, deschide-i ochii să vadă.”

Vedeți, el era orb. Şi Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de Îngeri, de cai şi de cară de foc împrejurul lui Elisei.” Sirienii s-au coborât la Elisei, iar Biblia ne relatează că „El i-a lovit cu orbire.” (2 Împărați 6.15-19). Cum au fost ei orbiți? Ca să nu-l poată recunoaște pe Elisei. Astfel, a mers la ei şi le-a zis: „Pe Elisei îl căutați?” „Da,” au răspuns ei. Şi el a continuat: „Veniți după mine şi vă voi duce la omul pe care îl căutați.” Şi Elisei i-a condus la împărat. Orbi!

După ce am spus aceste cuvinte, l-am întrebat pe acel predicator: „Știi ce am de gând să-ți spun? Exact ceea ce i-a spus Domnul meu tatălui tău: „Înapoia mea!” Da, așa este.

Notați-vă! Fiii ascultării nu au nimic comun cu fiii neascultării, deoarece cei neascultători se închină dumnezeului lor. „Oh”, spun ei, „noi credem tot ce spune Biblia”, dar acesta este un pom amestecat. Ei adaugă lumea şi cunoștința ei la Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți? Pomul amestecat al Satanei. Ea a luat binele şi răul din pomul Satanei. „Oh, noi credem Cuvântul!” Desigur, dar nu tot Cuvântul. Şi Eva a crezut Cuvântul, dar i-a permis Satanei să-i dea din pomul lui; i-a permis să pervertească numai puțin Cuvântul. Așa este, iar Biblia spune: „Oricine va adăuga sau va scoate un singur Cuvânt din cartea acestei prorocii…” El este încă același ieri, azi, și în veci! În ordine.

Această epocă rea este de întuneric, și totuși aparține de biserică. Ei îl iubesc pe dumnezeul lor pentru că le permite să facă tot ce vor şi nu simt nici o condamnare. Câtă vreme aparțin de biserică, nu sunt deranjați de nimeni şi de nimic. Același lucru a învățat-o şi Balaam pe biserică: „Haideți să ne unim, pentru că suntem la fel,” dar acesta era un truc al Satanei, iar Dumnezeu nu i-a iertat niciodată pentru că au crezut o astfel de minciună.

Amintiți-vă că acesta era un păcat de neiertat și se repetă de trei ori în Biblie, fiind valabil pentru orice persoană care adaugă propria interpretare la Cuvântul lui Dumnezeu după ce Acesta a fost legitimat ca fiind Adevărul.

În grădina Eden, da, chiar în grădina Eden, încălcarea unui singur Cuvânt a cauzat moartea. Când Balaam a adăugat la Cuvânt, spunând: „Noi toți suntem la fel,” Dumnezeu nu l-a iertat niciodată pe Israel pentru că l-a ascultat.  Toți au pierit în pustie, cu excepția celor trei oameni pe care Dumnezeu i-a scos afară. Isus a spus: „Ei toți au murit,” ceea ce înseamnă „despărțire veșnică de Dumnezeu”. Ei sunt duși; nu au fost iertați niciodată pentru că au făcut acel lucru. Acel păcat nu li s-a iertat niciodată pentru că este un păcat de neiertat. Oh, Doamne! Fugiți de ei, copii ai Luminii de seară!

Vedeți acum cine este conducătorul acestui veac modern, religios și rău? Diavolul. El ia din pomul binelui şi răului, pe care îl plasează acolo, şi observați, își aduce frumoasa lui biserică mireasă, la Conciliul Ecumenic pentru nuntă. Asta-i bună! Frumoasa lui biserică științifică care posedă toate gradele științifice: Doctor în filozofie la biserica lui Hristos, Doctor de filozofie la biserica baptistă, prezbiteriană, penticostală, și toate celelalte. El le aduce pe toate în Consiliul Ecumenic decorate cu marile lor podoabe şi cu clădirile lor impunătoare, zicând: „Noi suntem una!” Aceasta nu li se va ierta niciodată. Ei fac aceasta pentru o denominațiune, ca să poarte marca unei denominațiuni, dar aceasta este semnul fiarei. Fugiți de ele, copii! Înțelegeți? Biserica frumoasă și măreață, poartă la nunta ecumenică semnul lui!

Ea merge acolo cu pantaloni scurți, cu rochii lumești, sexy, vopsită; ucenici devotați ai diavolului, ca să-i prindă pe fiii lui Dumnezeu; vreun băiat bun născut din nou, să se căsătorească cu o desfrânată ca aceasta. Adevărat.

Voi spuneți: „Tăierea părului? Dar ce are aceasta a face cu credința?” Haideți să ne oprim puțin aici, deoarece simt că cineva s-a simțit ofensat de aceste cuvinte. S-ar putea să fi fost undeva afară pe fir. Ascultați. Pentru femeie, părul este un legământ de nazireu, așa cum părul lui Samson a fost un legământ nazireu. Astfel, când o femeie își taie părul, își tăgăduiește absolut legământul nazireu, neagă că este o Mireasă a lui Hristos. Din cauza aceasta, ea strică tot tabloul. Corect! Dar ce este un nazireu?  Nazireul este omul care se consacră unui scop. Este adevărat? Samson s-a consacrat unui scop, de aceea a trebuit să poarte părul lung. Femeia care este o fiică a lui Dumnezeu își lăsă părul să crească, deoarece prin aceasta arată că este credincioasă fiecărui Cuvânt al lui Dumnezeu.

Pe mine nu mă interesează cât dansează în Duhul, cât cântă în cor, vorbește în limbi, aleargă în sus şi-n jos, sau câte ajutoare sociale face, dacă își taie părul este moartă.Aceasta este „Așa vorbește Domnul!” este Cuvântul lui Dumnezeu. (1 Corinteni 14). Prin faptul că face aceasta, ea neagă legământul ei de nazireu și s-a vândut dumnezeului acestei epoci moderne. Ea face aceasta. Să-ți fie rușine, doamnă sau femeie!

Cu adevărat, ele sunt capcane pentru fiii lui Dumnezeu. Aşa a spus Isus: „Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, când femeile erau foarte frumoase, iar fiii lui Dumnezeu au început să se căsătorească cu ele, se va întâmpla din nou în zilele când se va întoarce Fiul omului.” Dumnezeul lor crede că a făcut totul măreț, frumos şi științific, prin cunoștință. Moda Hollywoodului este făcută după  propriul său gust şi toți cei ce frecventează bisericile şi comitetele lui o urmează.

Bisericii lui îi place aceasta. Oh, Doamne! Ei spun: „Eu sunt prezbiterian”, „Eu sunt metodist, iar păstorul nostru are altceva mai bun de făcut decât să spună asemenea lucruri,” dar el nu are destul sens să spună ceea ce spune Dumnezeu. Vedeți?

Biserica acceptă şi se închină la aceasta. Ei îi place pentru că poate să facă tot ce dorește. Nu se va uni cu nimic altceva şi nu poate să meargă undeva unde ar trebui să se comporte diferit, deoarece aceasta este natura acestor „Izabele moderne”. Ce poți face tu ca să ai o altă natură? „Cine poate să adauge ceva la înălțimea lui?” Dacă ai fost hotărât să ai înălțimea de cinci picioare, nu poți face nimic ca să ai șase picioare. Oh, da, ca „mașina de întins” a lui Booth-Clibborn.

Acum ascultați-mă, oamenilor, voi grămadă de rickies! Dacă ai fost născut să fii bărbat, poartă-te ca un bărbat. Aceste bretoane care vă atârnă pe față şi cârlionții ondulați care seamănă cu niște „apeluri sexuale”, dovedesc că sunteți o generație perversă de șerpi. Ce s-a întâmplat cu voi?

Într-una din zile, Dumnezeul meu va judeca această națiune cu foc. El o va scufunda în ocean. Întreaga lume se va duce.  Perversiune religioasă! Perversiune umană! Bărbați și femei care nici nu știu de ce sex aparțin. Ele se îmbracă cu salopete bărbătești şi cu pantaloni scurți… li se vede fiecare mișcare și formă a trupului și totuși spun că sunt creștine. Ele nu sunt nici doamne, cu atât mai puțin creștine. Adevărul este că sunt niște prostituate de stradă, folosite de Satan şi inspirate de el ca să-i trimită pe fiii lui Dumnezeu în iad, prin aceasta împlinindu-se Cuvântul spus de Domnul Isus cu privire la aceasta. Eu nu am vrut să spun aceasta, dar El a spus-o oricum. Vedeți de unde vine acest duh religios? De la acest pom amestecat.

Voi spuneți: „Ce este rău cu pantalonii lungi?”, apoi spuneți că suntem încăpățânați în poziția noastră, dar Biblia spune că: „Dacă o femeie poartă îmbrăcăminte bărbătească este o urâciune  în ochii lui Dumnezeu.” Aceasta este „Așa vorbește Domnul!” (Deuteronom 22.5). O femeie care își taie părul, își dezonorează capul. Biblia spune că este păcat ca o femeie cu părul scurt să se roage. „Oh,” spuneți voi, „eu port pălărie!”

Fățarnicule, cum poți să le înveți așa ceva, pe aceste femei,  cu toate că Biblia spune că „părul i-a fost dat ca învelitoare a capului”? Învelitoarea ei este părul dat de Dumnezeu, nu o pălărie făcută de om. Aceasta spune Biblia, iar eu sunt răspunzător să vă spun Adevărul. Nu fiți necinstiți, mânuind Cuvântul lui Dumnezeu cu fățărnicie, ca să împliniți cererea unui grup de rickete!

Mi-am notat aici cuvântul „rău” (în engleză „Evil”), apoi am scris „Elvis” în loc de „evil”, pentru că este cam același lucru. Cuvântul „Elvis” înseamnă „pisică”, iar cuvântul „Ricky” înseamnă „șobolan”. Dacă spui „micuțul Ricky”, înseamnă „micuțul șobolan”, oricum îi spui este același lucru. Dacă pe copilul tău îl cheamă așa, schimbă-i repede numele din respect pentru Evanghelie. Nu numiți un copil… Voi nu ați auzit niciodată nume ca acestea în Biblie sau în oricare altă epocă. Ele sunt pentru veacul acesta, pentru că dacă au existat vreodată șobolani și mâțe perverse, timpul acela este astăzi.

Toate acestea… discoteci de un milion de dolari şi acești copii care aleargă acolo. Ei nu pot merge nici măcar la școală fără să aibă ceva băgat în ureche și un mic radio-tranzistor în buzunar, care să „bombăne.” Oh, la mine acasă vin câțiva indivizi din aceștia, căci îmi zugrăvesc casa, iar noi le-am spus: „Scoateți chestia aceea de aici! Dacă nu puteți lucra fără acesta, plecați de la lucru.” Pe mine mă obosește atât de tare zgomotul acela, încât nici nu pot sta în preajma lor. Noi am închinat acest loc lui Dumnezeu, de aceea nu vrem acel „zdranga-banga” fără sens din aceste zile din urmă. Astfel, le-am spus: „Opriți-l sau plecați de la lucru!”

Observați. Ei spun că sunt religioși, oh, și deși merg la biserică stau în vestibul cu alea, și ascultă boogie-woogie.

De asemenea, observați că Cuvântul-Mireasă al lui Hristos merge în sus.

Noi vedem încotro merge anticristul, cum a venit din urmă, iar acum merge la un cap; consiliul ecumenic îl va pune cap ecleziastic. Dar şi micuța Biserică, Mireasa Cuvânt a lui Cristos, a venit prin epoci, ajungând la Cap, deoarece Ea urmează să fie unită din nou cu Perechea Ei. Întotdeauna lucrurile merg la fel, ca biserica și toate celelalte să se unească. Gâtul şi toate celelalte, vin înapoi la cap, la locul de unde au început, ca şi Cain cu Abel. Mireasa-Cuvânt va fi condusă  prin Persoana Cuvântului lui Dumnezeu manifestat în acest veac rău, în care trăim. Vedeți spre ce este condusă?

Dar şi Satan își va lua în curând mireasa sa intelectuală şi o va ridica, așezând-o pe tron, prin persoana Antihristului, ceea ce va face ca „toată lumea să se mire după el.” Atunci va veni Hristos. Dar nu pot fi doi în același timp, așa că îi va fi luată împărăția și el va fi distrus, iar Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu… Femeia este o parte din trupul bărbatului, iar prin căsătorie ei nu mai sunt doi, ci sunt unul. La fel este Biserica Mireasă Cuvânt. Ea este un popor scos de ici şi de colo, pentru Numele Lui, şi va fi unită în Trupul lui Isus Hristos. Împărăția anticristului va fi luată şi distrusă. Hristos își va lua tronul și va sta pe tronul Tatălui Său, David,  şi va împărăți o mie de ani pe pământ. Atunci va prezenta Biserica lui Dumnezeu, „fără pată şi fără zbârcitură.” Da!

Observați. Părul ei este lung, legământul nazireu față de Cuvânt. Acum voi ilustra puțin Mireasa lui Hristos. Până acum l-am văzut pe Antihrist, biserica lui religioasă şi toate lucrurile științifice de care este plină. Acum vom vedea Mireasa mică şi smerită a lui Hristos, care crede Cuvântul simplu, oriunde ar fi Ea. Aceasta este individual. Eu cred că aici sunt mulți care stau şi ascultă; care sunt o parte a acestei Mirese. Cred că eu însumi, și fiecare dintre voi, suntem parte din acea Mireasă. Cred că sunt mulți. Ei sunt toți aceia care au fost rânduiți să facă parte din Mireasă, pentru că aceasta este natura lor. Ei văd. Numai Cuvântul poate să recunoască Cuvântul. El nu poate recunoaște o denominațiune sau ceva pervertit, deoarece este Cuvântul. Înțelegeți? El nu poate recunoaște altceva. Grâul nu poate fi decât grâu. El a pornit ca grâu şi va fi cules tot grâu, dar o buruiană nu poate fi niciodată grâu, deși este udată de aceeași ungere. Vedeți? Ea nu va fi niciodată grâu. Este la fel ca în cazul pomului pe care au fost altoite diferite ramuri şi despre care am vorbit zilele trecute.

Părul ei lung este legământul nazireului care arată că are un legământ cu Dumnezeu. Haina frumoasă a Cuvântului făgăduit pentru epoca în care trăiește, o învelește şi o legitimează cu El Însuși în Evrei 13.8: „Isus Hristos este Același ieri, azi şi în veci,” deoarece este o parte a Cuvântului Mire şi seamănă cu El în toate privințele.

Acum priviți. Dacă o femeie căsătorită merge afară şi face dragoste cu un alt bărbat, iar după aceea se întoarce la bărbatul ei, el ar trebui s-o alunge. Este adevărat? Ea trebuie să fie credincioasă bărbatului ei, deoarece are legământ cu el. Mireasa lui Hristos este în legământ cu Hristos, iar El este Cuvântul. O femeie căsătorită nu trebuie nici măcar să privească spre un alt bărbat; nu trebuie să facă nici un  semn şi să nu simtă nici o emoție, nimic, decât pentru soțul ei, deoarece este doar a lui.

Noi nu vrem niciunul dintre pomii voștri amestecați, denominațiunile voastre. Fiți credincioși lui Hristos, Cuvântul, și El Îl va legitima ca fiind Adevărul. Nu, domnule, nici măcar o emoție sau altceva de felul acesta, afară de dragostea pentru El. Nu trebuie să te atașezi la vreo asociație sau la altceva; nu trebuie să-i permiți cuiva să te ia în brațe sau să te țină sub ocrotirea lui; şi nu trebuie să-ți vorbească despre asta sau cealaltă, ci eşti chemat să asculți un singur Glas: „Oile Mele ascultă glasul Meu. Ele nu merg după un străin.” Ce este Glasul Lui? Glasul oricărui om este cuvântul lui, iar Glasul lui Dumnezeu este Cuvântul Său, Biblia.De aceea nu trebuie adăugat sau scos nici măcar un cuvânt din Ea. Stați credincioși acestui Glas, pentru că: „Ele nu vor urma un străin,” o denominațiune.

Fiind o parte din Mire, Mireasa seamănă în fiecare punct cu El şi așteaptă Nunta, adică unirea cu El. Ea nu așteaptă un Consiliu Ecumenic, ci unirea din cer, la Cina Nunții. Ei i s-au dat, aceasta este pentru propria noastră biserică, şi i s-au descoperit tainele celor șapte Peceți din Biblie. Înțelegeți? Ea vede nebunia amăgitorului, care este atât de aproape de Adevăr, încât dacă ar fi cu putință i-ar înșela chiar şi pe cei aleși. Ea o vede. Ea…

Vedeți cele două duhuri opuse care lucrează în acest veac rău? Puteți să le vedeți? Fiecare este foarte religios: Cain şi Abel; duhurile vin la sfârșit, fiind aceleași de la început. Unul se închină prin frumusețe şi cunoștință, prin educație, știință şi etică, iar celălalt, prin credința în descoperirea Cuvântului lui Dumnezeu. În dimineața aceasta, ambele duhuri sunt prezente aici, în această clădire. Așa este.

Descoperirea sau credința în Cuvântul Său nu cere cunoștință, ci este darul dat credinciosului adevărat.

Adesea sunt întrebat: „Ai vreun grad de doctor?” Aici nu se cere așa ceva. Eu nu pretind nimic, ci eu cred Cuvântul Lui.” Vedeți? Ei nu au nici un fel de pretenții, nu pretind că sunt educați. Mireasa nu aparține de nici o denominațiune, de nici o partidă sau o sectă, ci îi aparține lui Hristos. Ea este Soția Lui, nu o soție biserică. În același timp, mireasa cealaltă este o prostituată, deoarece Biblia o numește „curvă” şi „mama curvelor”. Ele vin toate împreună şi săvârșesc aceeași curvie. O astfel de femeie este necredincioasă Bărbatului ei! Ea pretinde că Bărbatul ei este Hristos, dar aparține de o denominațiune. O, ce lucru lipsit de sens!

Dar această micuță Femeie credincioasă, Mireasa adevărată trăiește în ascultare de El. Ea trăiește prin credință, iar mădularele ei ies unul de aici, altul de dincolo, unul dintr-o biserică, altul dintr-o denominațiune, de oriunde unde ar fi. Ei cred Cuvântul lui Dumnezeu şi așteaptă ascultători şi plini de dragoste, împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu pentru acest timp; legitimarea ei. Mireasa așteaptă şi privește după aceasta. Ea este parte din acest Cuvânt şi veghează asupra vieții Ei ca să manifesteze acest Cuvânt. Fraților, nu puteți vedea aceasta? Nădăjduiesc că aceste lucruri nu trec pe lângă voi. Trupul (care este Cuvântul) așteaptă Viața (care este Duhul), pentru ca Acesta să-L facă viu; să-L legitimeze.  Aceasta este ceea ce așteaptă Ea. Nici o altă viață nu va lucra în Ea, deoarece nu poate veni la Viață pe nici o altă cale. Totuși, Ea îl simte acolo și știe că o să se întâmple; iar când totul se împlinește, Îl urmează pe Mire în sus. Dumnezeu a zis: „Să fie…” şi Ea a apărut la fel ca prima.

„Copiii neascultării… Cuvântul „Neascultare”înseamnă „rebeliune, răzvrătire.”Eu m-am uitat în dicționar ca să fiu sigur că nu greșesc. Rebeliune împotriva cui? A Cuvântului descoperit al lui Dumnezeu. Ca răzvrătirea lui Cain împotriva lui Abel, care a primit descoperirea Adevărului şi a fost legitimat de Dumnezeu ca fiind neprihănit. Din pricina aceasta, Cain s-a răzvrătit împotriva fratelui său şi l-a ucis.

Tot așa, propria lor cunoștință denominațională, cu privire la ceea ce era Cuvântul lui Dumnezeu, fariseii, oamenii renumiți și pregătiți, s-au răzvrătit împotriva Cuvântului lui Dumnezeu manifestat pentru ziua aceea, împotriva lui Isus Hristos, și L-au omorât. Este adevărat? Vedeți „copiii neascultării” înseamnă răzvrătire împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Acum vedeți unde sunt ei? „Oh, zilele minunilor au trecut! Isus Hristos nu mai este Același! Nu mai există botezul cu Duhul Sfânt. Toate acestea sunt nonsensuri!” Vedeți, răzvrătire! Ei nu trebuie să spună două cuvinte, căci ajunge unul. Aceasta-i tot! Aceasta se numește răzvrătire. Vedeți? Acestora le puteți spune: „Voi nu aveți ochi şi nu aveți urechi, dar este nevoie de tot trupul, tot Cuvântul.” Înțelegeți? Duhul Sfânt cheamă: „Ieșiți afară din mijlocul lor, ca să nu faceți parte din dogma ei denominațională, din cauză că ei râd şi disprețuiesc Cuvântul lui Dumnezeu din timpul acesta.”

Nu uitați: „Dumnezeu nu se lasă batjocorit!” Ea o s-o capete. Nu vă fie teamă. Ea o s-o capete. Biblia spune în Galateni 6.7: „Nu vă înșelați! Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera.” Ei nu pot să-L batjocorească să facă haz și să spună aceste lucruri la adresa Lui, apoi să scape ușor, deoarece totul se va întoarce asupra lor, ca pâinea aruncată pe ape.

Ea este mireasa diavolului, înfășurată în religia lui, cunoștința iubitoare de păcat pentru această epocă rea prezentă, ca să vă amăgească. Oh, Doamne! O clică de duhuri denominaționale înșelătoare, prin cunoștința științifică a civilizației moderne. Doar câteva minute şi voi termina. Va trebui să mă opresc, deoarece nu pot să trec prin toate. Vedeți?

Ei pretind că vor construi o lume nouă în care să trăiți. Ea pretinde că în această civilizație a ei, a construit biserici frumoase, facultăți, școli, spitale, biblioteci şi ajutoare temporare pentru oameni, dar fără Cuvântul lui Dumnezeu. Da, ea a făcut-o. A dovedit că poate face aceste lucruri, iar oamenii au căzut prin ele. Da, domnilor. Școli, denominațiuni, cultură, oameni mai bine îmbrăcați şi mai bine hrăniți. În ce mă privește, prefer să mănânc numai pâine goală şi să fiu în ordine cu Dumnezeu, decât să am pui fripți de trei ori pe zi şi să aparțin de o prostituată ca aceasta.

Țineți minte că este aproape ceasul când va veni semnul, iar atunci vei fi afară sau vei fi în acesta. Va veni ca un hoț în noapte, și te va prinde chiar acolo, și acolo ești. Atunci nu va mai fi ieșire din el, pentru că l-ai luat deja. Vino afară! „După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul cel mare…”„…Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei, şi să nu fiți loviți cu urgiile ei.” (Apocalipsa 18.1-4). Ieșiți afară din mijlocul ei. Ieșiți afară! Nu am citit noi aceste versete cu puțin timp în urmă? Îngerul este un mesager. Vedeți, el a coborât, iar Duhul Sfânt a spus: „Ieșiți afară din Babilon ca să nu fiți părtași la păcatele lor!”

Acum ea a ridicat toate aceste construcții mari; a construit biserici, facultăți, școli, în care vrea să-i aducă pe oameni într-o așa zisă „civilizație superioară”. Da, ea i-a educat pe oameni printr-o civilizație modernă care i-a adus în groapa morții, prin cunoștință, departe de Dumnezeu şi de Cuvântul Său. Prin cunoștința ei științifică, ea a fost în stare să facă aceasta, acum observați, fără Cuvântul lui Dumnezeu. Puteți vedea toate acestea? Puteți vedea această biserică? (adunarea spune : „Amin”). Afară, în văzduh. Dacă vezi aceste lucruri în biserica ta, spune: „Amin”, și atunci vor ști şi ceilalți unde stai. Vedeți? Ea a făcut-o. Aceasta este dumnezeul acestui pământ, și ea a construit colegii. Ea a construit universități, a construit spitale, biblioteci. Ea a construit toate aceste lucruri, un ajutor temporar pentru om, doar destul ca să-i amăgească, și să-i scoată din Cuvânt. La ce i-a condus ea? Întreaga biserică a lumii este plonjată în moarte, pentru că Dumnezeu a spus că El o va arde pe curvă și pe copiii ei, cu un foc veșnic. Ieșiți din ea, poporule! Să nu fiți prinși acolo. Depărtați-vă de lucrul acela cât puteți de repede!

Prin cunoștința ei științifică, ea a fost în stare să facă toate acestea fără Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece El nu ne-a poruncit niciodată să mergem afară şi să construim școli. Niciodată! El nu ne-a cerut să construim spitale, deși sunt bune; nu ne-a cerut să construim biblioteci. Nu, domnule, nu ne-a cerut niciodată aceasta, ci a spus: „Predicați Evanghelia!” iar Evanghelia se manifestă demonstrând puterea Duhului Sfânt.

Pavel a spus: „Evanghelia a venit la noi, nu numai prin Cuvânt, ci prin manifestarea și demonstrarea Duhului Sfânt.” El a mai spus: „Eu n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită, ci prin puterea învierii lui Isus Hristos” pentru că El trăiește şi este Același ieri, azi şi în veci. Dumnezeu să ne ajute să credem şi noi acest lucru şi să facă în mijlocul nostru aceleași lucrări pe care le-a făcut El.

Satan te ține însă să nu vezi adevărata descoperire şi credință a Cuvântului lui Dumnezeu, care este legitimat şi descoperit astăzi. Cum face aceasta? Prin școlile lui; prin bibliotecile şi literatura lui; prin spitalele lui şi așa mai departe. Înțelegeți? El încearcă să vă abată de la Adevăr; interpretează Cuvântul așa cum a făcut-o cu Faraon, încercând să vă țină să nu vedeți înțelesul Cuvântului legitimat al epocii, prin lucrarea făgăduită de El în Luminile de seară, legitimate și dovedite. Prin cunoștința și școlile lui, prin oamenii lui instruiți, morală, și așa mai departe, el încearcă să vă țină să nu vedeți Aceasta. Ar face orice ca să nu puteți vedea Lumina şi să nu înțelegeți că Acesta este Isus Hristos. Cum știți că este Isus Hristos? El este Cuvântul făgăduit pentru acest timp şi ne-a spus că în această epocă se vor întâmpla lucrurile pe care le vedem cu ochii noștri. Și iată-le aici! Vedeți? Dar Satan încearcă să vă țină să nu vedeți Aceasta. Dacă poate, el va pune orice murdar pe cei adevărați. Vedeți? Îi vor numi „holly-rollers” și câte și câte. Pe Isus, el L-a numit Beelzebul, deci cu cât mai mult îi vor numi așa pe ucenicii Lui?” Vedeți?

Vedeți, cum încearcă să vă țină să nu vedeți înțelesul adevărat al Cuvântului? Da, el Îl interpretează spunând: „Aceasta nu înseamnă așa!”, dar Dumnezeu a spus: În zilele din urmă îl voi trimite pe prorocul Ilie”,  iar această făgăduință nu trebuie interpretată, pentru că a interpretat-o El. El a spus: „Cum a fost în zilele lui Lot, – când lumea se afla într-o stare sodomită – aidoma va fi în zilele când Eu Îl voi descoperi pe Fiul omului.” (Luca 17.30). Noi avem tot felul de imitații și toate celelalte, dar în același timp avem şi Cuvântul adevărat. Vedeți? El este Cel care îşi interpretează Cuvântul şi a spus că Antihristul „va fi atât de aproape de adevăr, încât dacă ar fi cu putință i-ar înșela chiar şi pe cei aleși.” (Matei 24.24). Şi a mai zis: „Lăsați-i în pace! Lăsați-i să meargă mai departe, pentru că nebunia lor va fi dată pe față” Cum? Testul Cuvântului o va dovedi. Vedeți? Când Cuvântul spune ceva, ei zic: „Aceasta a fost valabilă pentru alte epoci!” „Oh, eu nu cred în sămânța șarpelui!” „Eu nu cred aceasta, nici aceea şi nici cealaltă!” „Aceasta nu a fost descoperit niciodată, nu, niciodată.” Oh, frate, uită-te doar unde… Trebuie să încheiem pentru că este ora doisprezece.

Observați cum încearcă să vă țină ca să nu vedeți înțelesul Cuvântului din această epocă; să nu vedeți interpretarea Luminii de seară. Ce înseamnă aceasta? Că timpul Exodului este aproape.  Dumnezeu vine după Mireasa Sa tot atât de sigur, cum știm că există lumea. Vedeți?

Vreau să vă pun o întrebare acum, când am trecut cinci minute peste ora doisprezece și vom continua deseară. Îl vedeți pe dumnezeul acestui veac?  („Amin”). Credeți aceasta? („Amin”).  Vedeți că biserica lui este o biserică intelectuală, științifică? Toată lumea aparține la ea, vedeți, denominațiunile. Voi spuneți: „Eu sunt creștin.” „La ce denominațiune aparții?” Păi, dacă am aparținut la o denominațiune, nu mai sunt creștin. Ştiu că este dur, însă acesta este Adevărul. Eu am spus deja că știința şi cunoștința nu au nimic cu creștinismul. Cunoștința este a diavolului, iar creștinismul este al lui Dumnezeu. Depărtați-vă de tot ce neagă Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în aceste zile ale sfârșitului Biblia îi cheamă pe toți creștinii să iasă afară din mijlocul prostituatei, care este pomul binelui şi răului.

Desigur, aceste realizări sunt bune. Poate spune cineva ceva rău despre un spital? Nu, domnule. Dar biblioteca? Nu, domnule. Dar învățământul? Nu, domnule. Problema este că ei fac toate acestea fără Cuvânt. Vedeți ce înșelăciune este în ele? Le dă oamenilor o biserică la care să meargă, un loc de închinare, ca să se închine unui dumnezeu care stă pe tron. Biblia a spus aceasta dinainte.

Acum, tu aparții la unul din aceste două trupuri, deoarece pe pământ există numai două trupuri.  Ele au existat de la început şi vor exista până când vine Isus, iar atunci unul dintre ele va fi nimicit. Da, voi aparțineți unuia din aceste două trupuri. Într-unul din ele te înscrii; în celălalt ești născut în El. Vedeți? Într-unul din ele, ești o parte din El deoarece ești născut în El. Tu trebuie să fii o parte din El. Pot eu să-mi neg mâna? Nu. Tot așa, dacă sunt o parte din Dumnezeu, nu pot tăgădui niciun Cuvânt al lui Dumnezeu. Eu sunt o parte din William Branham şi am mai multe mădulare, dar fiecare din ele sunt o parte din mine. Tot așa, fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu trebuie să se potrivească cu duhul şi cu sufletul meu; trebuie să se potrivească cu duhul meu, trebuie să se potrivească cu  sufletul meu, trebuie să se potrivească cu trăirea mea, trebuie să se potrivească cu ideile mele. Dacă ideile mele sunt contrare Cuvântului lui Dumnezeu, înseamnă că Duhul Lui nu locuiește în mine. Acesta este adevărul. Eu nu pot nega nici un Cuvânt din Biblie.

Tu aparții la unul din aceste două trupuri; trebuie să fii, este necesar să fii undeva. Fie că ești în Trupul lui Dumnezeu, care este Cuvântul, fie că ești în trupul lui Satan, care este biserica lumii, pentru că trebuie să te închini la un dumnezeu. Trebuie să te închini fie dumnezeului cunoștinței, bazându-te astfel pe ceea ce auzi prin cunoștință, fie lui Dumnezeu, bazându-te pe Cuvântul Său, prin credință, așteptând ca El să-L legitimeze şi să-L facă viu.

Biserica vie a lui Dumnezeu

Privește după acea zi a Mileniului,

Când Domnul nostru binecuvântat va veni.

Oh, inima mea este gata de răpire,

În timp ce eu lucrez, aștept şi mă rog

Pentru revenirea Domnului nostru

Din nou pe Pământ.

Satan va fi legat o mie de ani,

Iar atunci nu vom mai avea amăgitor,

După ce Isus va veni din nou pe Pământ.

Oh, popor al Statelor Unite, care ascultați acest Mesaj oriunde ajunge El, fugiți cât puteți de repede de acest veac științific al cunoștinței! Fugiți în Cuvântul lui Dumnezeu! Nici eu şi nici voi, nimeni nu poate să cunoască şi să dovedească Cuvântul, ci doar Dumnezeu o poate face, pentru că El este Propriul Său Interpret. El a făcut făgăduința și a spus că face aceasta în zilele din urmă. În zilele din urmă, dumnezeul acestui veac va orbi ochii oamenilor prin cunoștința lui intelectuală, prin acest pom amestecat, care este pomul binelui şi răului. Prin conducătorii aceleași denominațiuni de care s-a folosit  în epoca întunecoasă şi înainte de ea, el conduce toate lucrurile spre un supra-om, Satan,  care a spus: „Îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu şi ei mă vor asculta.” „El se va așeza în templul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu, și copiii lui Dumnezeu vor cădea pentru aceasta.”

Fiul lui Dumnezeu spune: „Soția Mea nu este așa. Ea este credincioasă…” Du-te înainte, doar du-te înainte. Vedeți? Voi spuneți: „Bine, dar El a spus: „Fiii lui Dumnezeu”.” Da, domnilor, El spunea aceasta deoarece oamenii, oriunde ar fi ei, au fost făcuți după chipul lui Dumnezeu şi pentru slava lui Dumnezeu. Femeia este un produs lateral pentru om, nu din Dumnezeu. Corect. „Când fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase, le-au luat de neveste…” (Geneza 6.2).Și „Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului.” (Luca 17.30). Acum, dacă vreți să știți care este starea bisericii, priviți care este starea femeilor, deoarece femeia simbolizează biserica. Priviți ce face femeia. Priviți ce face ea în această epocă rea prostituată. Înțelegeți?

Priviți. În toată lumea nu a existat un alt oraș mai sărăcăcios, mai răutăcios, mai josnic şi mai prostituat ca Nazaretul. Dar Dumnezeu Şi-a ales chiar de acolo o fecioară. Vedeți? „Poate ieși ceva bun din Nazaret?” La fel este şi în acest timp în care dumnezeul acestui veac a orbit ochii oamenilor, cu dogmele și denominațiunile lor. Da, tocmai din acest veac, își alege Dumnezeu un popor pentru Numele Lui.

Prin acești neglijați şi disprețuiți

Într-o zi, Domnul va aduna pe cei aleși

Intrând pe poartă ei merită orice.

Atunci noi vom cânta, vom striga

Şi vom dansa acolo.

Mielul ne va șterge lacrimile.

Noi vom avea o reîntoarcere voioasă

În primii zece mii de ani, săptămânal,

Un popor minunat pentru numele Lui

Şi el este numit Mireasa Lui (este adevărat?)

Prin acești neglijați

Într-o zi, Domnul va aduce

Pe cei aleși înăuntrul porții, (în Exod)

Și aceasta valorează totul pentru mine.

Eu devin un om bătrân. Trupul meu începe să se veștejească, vederea începe să-mi slăbească şi micuța văpaie de viață începe să se stingă. Dar nu mă tem de întuneric, deoarece pot spune ca Pavel: „Îl cunosc pe El şi puterea învierii Lui…”  Nu contează unde voi fi îngropat, dacă voi fi aruncat în mare, într-un crematoriu sau dacă voi fi mâncat de un leu, căci El mă va chema pe nume, iar eu Îi voi răspunde. Amin. Să ne rugăm.

Dacă este cineva în locul acesta, printre cei care ascultă acest Mesaj la radio, sau oriunde s-ar afla, într-o bisericuță, într-un grup mic sau prin diferite locuri, deci dacă este numai unul care-L dorește pe El, dați-mi voie să vă cer, ca slujitor al Evangheliei şi să vă cer stăruitor, în Numele lui Isus Hristos, să fugiți de mânia care va lovi această epocă păcătoasă şi să nu slujiți dumnezeului acestui veac rău! Oh, știu că voi spuneți: „Este bine, sunt minunați”, ceea ce este adevărat, dar este un pom amestecat. Voi nu puteți amesteca cunoștința cu Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu şi se crede prin credință, nu prin cunoștință. Voi nu-L înțelegeți, ci Îl acceptați. Voi trebuie să spuneți: „Este bun”, şi să trăiți prin El. Aceasta este ceea ce vă cere Dumnezeu să faceți. Dacă există cineva care crede, în acest loc sau printre cei care ne ascultă, noi nu vă putem chema la altar deoarece este foarte aglomerat şi nu avem suficient loc.

Oh, femeilor, eu v-am mustrat în dimineața aceasta, dar nu uitați că eu am citit numai Cuvântul. Părul scurt şi purtarea hainelor strâmte şi scurte vă face cu adevărat sexy, dar nu vă dați seama ce fel de duh vă împinge să faceți aceasta? Soră dragă, tu poți fi curată când este vorba de trupul tău, dar nu vezi ce a pus stăpânire pe tine, în sufletul tău? Oare este voia lui Dumnezeu ca fiica Lui să se îmbrace sexy, ca să-l amăgească pe propriul Său fiu să poftească după ea, și apoi să-i facă pe amândoi să răspundă pentru curvie? Ar face El aceasta, soră? Pune-ți singură această întrebare. Nu, nu, departe de Dumnezeu așa ceva! Nu pune aceasta în seama lui Dumnezeu.

 Frate, dumnezeul acestei lumi ţi-a dat un duh care te face să nu mai poți vedea că aceasta este greșit? Te-a orbit el prin etica bisericii, prin denominațiuni şi crezuri, încât nu mai poți vedea că Dumnezeu Îşi legitimează Cuvântul? Ai fost îndepărtat de Cuvântul lui Dumnezeu, care este singura sursă de Viață,  prin serviciul tău, șeful tău, soția sau copiii tăi, prin biserică sau prin altceva?  Fugi de toate acestea, fratele meu! Eu te iubesc cu o dragoste dumnezeiască şi te respect la fel de mult ca pe ceilalți frați ai mei. Dacă v-am supărat prin ceea ce am spus, îmi pare rău, dar am făcut-o din dragoste; am făcut-o pentru binele vostru. Nu am spus aceste lucruri ca să vă supăr, ci pentru că ele sunt Cuvântul lui Dumnezeu, iar ca slujitor al Său, v-am vorbit în felul acesta ca să vedeți şi să înțelegeți. Poate nu ați fi auzit niciodată aceste lucruri dacă nu vi le-aș fi spus eu, dar acum știți adevărul. Vreți să fugiți de ele, chiar acum? Să ne plecăm cu toții capetele.

Dumnezeule scump, în fața mea sunt așezate aceste batiste. Oamenii sunt bolnavi, aşa că îmi pun mâinile peste ele, pentru ca Tu să-i vindeci pe toți.

Doamne, cred că în seara aceasta, vom avea un mare serviciu măreț şi că Puterea Ta va face semne mari şi minuni. Noi știm cât de extraordinare au fost rezultatele ultimelor întâlniri; cât de minunat ai lucrat, de aceea, Te rog, Dumnezeule iubit, ca în seara aceasta să ne dai o porție dublă. Te rog aceasta cu o inimă sinceră, Doamne, din dragoste pentru Tine, pentru Cuvântul Tău şi pentru acești oameni. Îngăduie aceasta, Dumnezeule scump.

Dacă undeva de-a lungul țării sau chiar în acest loc, există oameni bolnavi sau nenorociți şi trebuie să plece, așa că deseară nu vor fi aici, ci în altă biserică sau în alt grup, Te rog să-i vindeci. Totuși,  dacă le vei vindeca trupul fizic de cancer, TBC, pneumonie, sau de altceva, vor trăi mai mult dar se vor îmbolnăvi din nou, deoarece trupul acesta este încă sub păcat şi blestem. Îngăduie deci, să primească vindecarea divină reală, vindecarea sufletului lor, căci aceasta va face din ei o făptură nouă și îi trece  de la moarte la Viață. Fă aceasta, căci după ce sufletul lor a fost răscumpărat, pot aștepta şi răscumpărarea acestui cort vechi, a acestui trup. Îngăduie aceasta, Doamne.

Fă ca ei să fugă din denominațiuni şi crezuri, căci mulți dintre frații noștri iubiți se află încă acolo. Ce aş putea spune eu, Doamne, decât să-i ajuți să vadă Cuvântul Tău. Aceasta mă frământă, dar știu că Tu ai spus: „Nimeni nu poate să vină la Mine”, indiferent cât este de bun, de blând sau de prietenos, „…dacă nu este chemat de Tatăl Meu. Și pe toți aceia pe care Mi i-a dat Tatăl, vor veni.”

Doamne, eu am o singură responsabilitate, să le spun Adevărul, dar nu răstălmăcind Cuvântul „ca să înșele”, cum spune Pavel, prin dogme denominaționale amestecate cu Cuvântul, ca un pom amestecat al binelui şi răului, nici prin cunoștința lui, ci cu o inimă curată şi deschisă şi prin Duhul Sfânt. Îngăduie aceasta, Dumnezeule şi salvează fiecare suflet.

Acum suntem cu capetele plecate şi cu ochii închiși… și nu pot spune că pentru mine nu contează dacă Tu o vei face sau nu, deoarece contează. Eu vă iubesc pe toți şi nădăjduiesc că nu vă veți gândi că sunt prea aspru, deoarece şi Pavel a spus odinioară: Ce vreți? Să vin la voi cu nuiaua?” El le-a vorbit astfel nu pentru că nu i-ar fi iubit, ci tocmai pentru că îi iubea. Așa a făcut şi Isus: a trebuit să-i mustre și apoi să moară pentru ei. Vedeți? „Tată, iartă-i pentru că nici măcar nu știu ce fac!” Vezi că o ființă umană vrea să fie corectă, să fie cum trebuie, dar diavolul este acela care… El este acela împotriva căruia mă ridic, căci a orbit ochii acestor oameni.

Această națiune ar trebui să ardă cu slava lui Dumnezeu, văzând toate aceste lucrări care au loc în aceste zile din urmă. De ce aceste treziri nu au loc în țările din răsărit? Ele sunt aici, pe Coasta de Vest. Acum bariera păcatului a fost împinsă să meargă în jos, sub pământ şi ea se scufundă. Los Angeles şi Hollywoodul se scufundă cu câțiva centimetri pe oră şi nu este nici o posibilitate de a opri acest lucru. Da, aici am ajuns. Mai mult ca sigur, noi am auzit avertismentul, iar dacă știți… Eu nu știu ce este in inima voastră, decât dacă îmi descoperă Dumnezeu, dar voi vă cunoașteți. Deci, dacă vedeți că nu sunteți unde ar trebui să fiți cu Dumnezeu şi Cuvântul Său, în credință, vreți să ridicați mâinile spre El şi să spuneți: „Doamne, ajută-mă Tu pe mine!”? O, Dumnezeule, pot vedea că în locul acesta unde oamenii stau înghesuiți pe lângă pereți şi chiar şi pe afară, sunt ridicate sute de mâini, poate vreo două sute. Vă mulțumesc pentru corectitudine.

Isus iubit, nu lăsa ca vreunul dintre acești oameni să piară. Ca slujitor al Tău, stau între cei vii şi cei morți, încercând să-i îndrept spre Cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu pot să-i salvez, Doamne, dar, ei doresc aceasta şi așa cum spun de multe ori, soarele răsare dimineața, și este trimis să aducă la coacere grâul; să pregătească o hrană naturală pentru viața naturală. Dar, Doamne, Tu ai spus: „Pentru cei ce se tem de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii cu vindecarea în aripile Lui.” Lasă ca Soarele neprihănirii, Cuvântul lui Dumnezeu să răsară în inimile oamenilor, iar razele credinței în El să îndepărteze orice neascultare față de Cuvânt şi să-i aducă pe fiii şi fiicele lui Dumnezeu la plinătatea staturii. Doamne, ei sunt ai Tăi, de aceea Ţi-i prezint pe toți cei ce au ridicat mâna, fie că sunt aici sau afară, pentru salvarea sufletelor lor, în Numele lui Isus Hristos. Amin.

Acolo sufletul meu răpit va găsi (Unde? Pe acest altar).

Odihnă dincolo…(prin credință eu privesc spre locul spre care merg).

Aproape de cruce (acolo atârnă Cuvântul)… la cruce,

Să fie slava mea odată;

 Până când sufletul meu răpit

 Va găsi Odihnă dincolo de râu.

 Isuse, ține-mă…(răstignit împreună cu El nu mai vrei nimic din lume), ține-mă răstignit.

Acolo este un izvor prețios,

Este gratuit pentru toți, un râu de vindecare,

Ce curge din muntele Calvarului.

În cruce, în cruce,

Să fie slava mea odată(să ne ridicăm mâinile),

Până când sufletul meu răpit va găsi

Odihnă dincolo de râu.

(Fratele Branham vorbește cu cântăreții).

„Eu Îl pot auzi pe Mântuitorul meu chemând”.

Apropiați-vă şi dați mâna unii cu alții, spunând: „Domnul să te binecuvânteze, creștine. (Fratele Branham vorbește din nou cu cântăreții).

„Eu Îl pot auzi pe Mântuitorul meu chemând”. Simțiți prezența Lui? („Amin”).

Voi, cei ce ascultați transmisiunea telefonică, strângeți-vă mâinile unii altora şi spuneți: „Domnul să te binecuvânteze, creștine.”

Voi știți că aici, în spate, este un bazin cu apă. El Își adună un popor care poartă Numele Lui. Dacă nu ați fost botezați în Numele lui Isus Hristos, pentru iertarea păcatelor voastre, acolo este bazinul, sunt haine şi bărbați care vă așteaptă. Dacă-L primiți cu adevărat pe Isus Hristos ca Mântuitor personal şi credeți că acesta este Adevărul, sunteți bine veniți.

Țineți minte că până la formarea Bisericii romano-catolice, în Biblie nu există nici măcar un singur om care să fi fost botezat altfel decât în Numele lui Isus Hristos. Nici Istoria nu vorbește despre vreo persoană care să fi fost botezată în Biserica Dumnezeului celui viu în titlurile de Tată, Fiu şi Duh Sfânt, ceea ce dovedește că aceasta este o dogmă catolică şi nu o învățătură biblică.

Odată am avut o discuție cu un preot catolic şi l-am întrebat despre acest lucru, iar el mi-a spus:

„Acesta este adevărul, dar noi suntem biserica şi ca atare putem schimba orice vrem, deoarece Dumnezeu este în biserica Sa.”

„Dumnezeu este în Cuvântul Său”, i-am răspuns eu. „Dumnezeu este Cuvântul Său, iar dacă biserica este în opoziție cu Cuvântul, eu nu pot crede ceea ce spune ea.” Eu cred că orice cuvânt omenesc este o minciună, fie că este vorbit de un preot, de un papă sau de orice ar fi el, dar Cuvântul lui Dumnezeu este Adevărul. Pavel i-a îndemnat pe toți cei ce au crezut, să vină şi să se boteze din nou, în Numele lui Isus Hristos, indiferent cu ce botez fuseseră botezați înainte.

Când casa lui Corneliu a primit Duhul Sfânt, Petru a spus: „Se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia, care au primit Duhul Sfânt ca şi noi?” (Fapte 10.47-48). „Şi a poruncit să fie botezați în Numele Domnului Isus Hristos.”

Petru a fost cel care a primit cheile Împărăției, și i s-a spus: „Orice vei lega pe pământ, Eu voi lega în Ceruri.” Ce face o cheie? Deschide ceva, tainele.

Când Isus a spus: „Duceți-vă şi botezați-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”, a vorbit așa ca să-l orbească pe necredincios. Priviți! De ce nu a împlinit Petru aceasta, Cuvânt cu Cuvânt? Ar fi trebuit s-o facă, nu-i așa? Dacă un om este botezat în titlurile „Tată, Fiu şi Duh Sfânt”, în realitate nu este botezat deloc; el nu are Nume. Tată nu este nume, Fiu nu este nume, și Duhul Sfânt nu este nume. El nu se numește Duhul Sfânt, ci aceasta arată ce este El. Astfel, așa cum eu sunt om, El este Duhul cel Sfânt. Tată este un titlu, şi eu sunt tată; Fiu este un titlu, şi eu sunt fiu. Om este un titlu, şi eu sunt om, dar am un nume, iar acesta este William Branham. „Numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt” este             „Numele lui Isus Hristos.”

Isus a spus: „Eu am venit în Numele Tatălui Meu.” Care este Numele Tatălui? Orice fiu vine în numele tatălui său, iar Numele Tatălui este Isus Hristos. Înțelegeți ce vreau să spun?

Dacă v-aș trimite să-mi aduceți ceva în numele primarului orașului, câți dintre voi știu cum se numește el? Desigur, este bunul meu prieten Rich Vissing. Cred că dacă ați merge acolo, nu ați spune: „În numele primarului orașului”, ci ați zice: „În numele lui Richard Vissing.” Acesta este motivul pentru care El a spus: „Tată, Fiu şi Duh Sfânt.” În El locuia trupește plinătatea dumnezeirii şi El a spus: „Botezați-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt.”

Dar Petru a stat acolo cu descoperirea despre Cine era El,  pe care a fost zidită Biserica, și a spus: „Pocăiți-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor.” Cheile nu s-au întors în cer, ci au rămas pe pământ, pentru că „Nu există sub cer nici un alt nume în care să fim mântuiți.” (Fapte 4.12).

De ce botezați voi în Numele lui Isus Hristos? Pentru iertarea păcatelor. „Oricui îi vei ierta păcatele, îi vor fi iertate.” Vedeți? Dar dacă crezi că nu merită și nu este potrivit s-o faci, nu o face, pentru că atunci când o faci, este făcut. Înțelegeți ce vreau să spun?

Eu îl pot auzi pe Mântui…(Cuvântul) chemând (chemând acolo jos la mormânt),

Eu pot auzi chemarea… („N-ai vrea să mori cu Mine, ca să poți învia cu Mine?”)

Eu pot auzi chemarea Mântuitorului (ce va spune lumea?),

„Ia-ți crucea și urmează, urmează…”

Iar dacă nu ați făcut-o,

Acolo unde El (El este Cuvântul) mă conduce,

Eu…(există un bazin…)

Acolo unde mă conduce, eu Îl voi urma,

Acolo unde El mă conduce, eu Îl voi urma.

Eu voi merge cu El, cu El, tot drumul.

Să ne plecam capetele.

Dumnezeule scump, bazinul este pregătit. Vorbește inimilor noastre. Eu voi lua Numele Lui, căci vreau să fiu unul din cei care-L cheamă. Voi crede Cuvântul Său şi-L voi urma. Nu voi cocheta cu lumea, ci voi fi o Mireasă adevărată. Nu voi scoate nici o iotă din Cuvântul Său, ci voi răspunde corect, ca o Mireasă adevărată, făcând orice îmi va cere El să fac. Dacă viitorul meu soț dorește să-mi las părul să crească, o voi face. Dacă El dorește să arunc toate machiajele, o voi face. Dacă îmi spune că aceste haine sexy, prin care mă expun stârnind dorințe sexuale, sunt făcute de un duh rău, Îl voi asculta şi voi arunca toate aceste lucruri, deoarece nu mă interesează ce spune altcineva. Le voi lepăda. Dacă El dorește să ies afară din acest grup de necredincioși, o voi face, deși de aici îmi câștig pâinea şi toate celelalte lucruri. El mi-a făgăduit că nu mă va lăsa şi nu mă va părăsi niciodată, de aceea Îl voi asculta şi voi merge tot drumul cu El. Dacă El vrea să fiu botezat în Numele Lui, o voi face.

 Doamne, Tu ai arătat, prin Cuvântul Tău, tot ceea ce dorești, de aceea, ajută fiecare persoană să facă aceasta. Ajută-ne să ne plecăm capul cu umilinţă şi să Te urmăm, pentru că Te rugăm aceasta în Numele lui Isus Hristos. Amin.

Tu Îi aparții lui Dumnezeu, de aceea rugăciunea mea sinceră este ca El să ia fiecare părticică din Cuvânt şi s-o facă vie înaintea voastră. Bazinul este pregătit. Oricine dorește, poate să vină. Predicatorul vă va anunța puțin mai târziu. Oricine s-a pocăit şi dorește să fie botezat, chemând Numele lui Isus Hristos, să vină în față, pentru că totul este pregătit, iar noi vom face tot ce putem ca să vă ajutăm să trăiți pentru Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Haideți să cântăm cântecul nostru:

Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc,

Pentru că El m-a iubit întâi.

Haideți să cântăm cu toții:

Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc (să ne ridicăm mâinile așa cum cântăm),

Pentru că El m-a iubit întâi

Şi a plătit mântuirea mea,

Pe lemnul Calvarului.

Haideți să-l fredonăm cu inimile și capetele plecate.

Eu Îl iubesc…

O, Dumnezeule, Tatăl nostru, ai milă de noi, niște creaturi sărmane. Întărește-ne pentru lucrarea care ne stă în față. Ajută-mă, o, Dumnezeule, ajută-mă! Eu simt că este așezat ceva chiar aici afară. Ajută-mă, o, Dumnezeule, să cunosc Adevărul. Binecuvântează-i pe oamenii aceștia, Dumnezeule iubit, şi condu-i mai departe, pentru că Te rog aceasta în Numele lui Isus. Amin.

Acum, în timp ce stăm cu capetele plecate, îl rog pe păstorul de aici, fratele Neville, să ne spună cum stăm cu botezul, deoarece cred că bazinul este pregătit…

– Amin –

Lasă un răspuns