Meniu Închide

EU SUNT CU TINE – ANI ET KHEM

Print Friendly, PDF & Email

 

Vă rog să deschideţi Bibliile la Geneza 28. Vom aduce un Cuvânt, apoi ne vom închina în prezenţa Sa. În Biblie există câteva cuvinte minunate, iar în limba ebraică, în original, acestea sunt: „Ani et khem”. Ce înseamnă aceasta? „Ani” înseamnă „Eu”, iar „Et khem”, „sunt cu tine”. Acestea sunt cuvintele rostite de Dumnezeu în timpuri cheie din Scriptură şi este uluitor să fii unul dintre oamenii deosebiţi cărora Dumnezeu le-a spus: „Ani et khem”.

În continuare, aş vrea să vă arăt câteva locuri din Scriptură, câţiva oameni şi câteva circumstanţe în care au fost rostite aceste cuvinte, apoi vom vedea ce învăţăm de aici.

  • – Primul exemplu este Iacov. În Geneza 28, vedem că Iacov fugea de fratele său, Esau, din cauză că îl înşelase şi îi furase dreptul de întâi născut. Esau voia să-l omoare, iar el şi-a părăsit familia şi a fugit de frică de acasă, fără să ştie dacă îşi va mai revedea vreodată părinţii. Acesta a fost un moment foarte greu pentru Iacov.

Tatăl meu s-a născut în Germania, dar evreii de acolo şi-au trimis copiii singuri peste graniţele ţării, deoarece ştiau ce urma să se întâmple. Ei au simţit că urma să vină ceva. Astfel, bunicul l-a trimis pe tatăl meu, cu trenul şi i-a zis: „S-ar putea să nu-ţi mai vezi mama niciodată!” Şi nici nu a mai văzut-o.

Iacov a lăsat totul în urmă şi a fugit de frica fratelui său, iar aceasta i-a schimbat întreaga viaţă. În textul din Geneza 28, vedem că el s-a culcat şi a avut un vis în care i-a vorbit Dumnezeu şi i-a dat o făgăduinţă. Cuvintele cheie spuse de El au fost rostite în versetul 15:

Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge şi te voi aduce înapoi în ţara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ţi spun.”

Când s-a trezit din somn, Iacov a spus: „Cu adevărat, Domnul este în locul acesta, şi eu n-am ştiut.”

I-a fost frică şi a zis: „Cât de înfricoşat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor!” (v. 16-17).

Acesta este locul în care Iacov a avut vedenia cu îngerii care mergeau pe scară în sus şi-n jos, iar Dumnezeu i-a spus acele cuvinte memorabile: „ Eu sunt cu tine”.

a – Primul lucru la care ne gândim aici este ce înseamnă aceasta? Iacov nu a meritat aceste cuvinte pentru că era un înşelător. Faptul că Dumnezeu i-a spus: „Iacove, sunt cu tine”, deşi numele său însemna „Înşelător”, arăta că indiferent ce avea să se întâmple în continuare, Dumnezeu avea să fie cu el.

Eu sunt cu tine. Totul se va schimba în viaţa ta, dar Eu sunt Singurul care nu Mă schimb, şi indiferent unde vei merge sau ce se va întâmpla, Eu te voi trece prin toate lucrurile!” Cu alte cuvinte, El i-a spus: „Iacove, tu nu ştii încotro te îndrepţi, nu ştii care va fi viitorul tău, dar Eu ştiu şi voi fi cu tine. Tot ce trebuie să ştii tu este că „Eu sunt cu tine”. Şi aşa a fost: Dumnezeu a fost cu Iacov, oriunde s-a dus el. Iacov a făcut greşeli, la fel ca Petru, dar Dumnezeu i-a spus: „Eu voi fi cu tine chiar dacă ai greşit. Indiferent ce se întâmplă şi cum se întâmplă, Eu sunt cu tine.”

Iacov era pe punctul de a trece printr-o încercare foarte mare, printr-un exil, printr-un timp greu de testare, dar Dumnezeu i-a spus: „Eu voi fi cu tine chiar şi în încercarea prin care vei trece. Nu te voi părăsi niciodată şi te voi aduce înapoi în ţară, indiferent ce se va întâmpla.”

În principiu, Dumnezeu i-a spus: „Nu te teme! Ai ieşit afară, dar vei birui, iar Eu te voi binecuvânta şi te voi aduce înapoi.”

Aşadar, acesta este unul din momentele cheie ale vieţii lui Iacov, şi a trebuit să se ţină de aceasta în fiecare clipă a pribegiei sale.

  • – Următorul exemplu este un bărbat diferit, un prinţ al Egiptului, care a omorât un om şi l-a ascuns. El era un evreu care a fugit ca să-şi scape viaţa şi se părea că avea să-şi petreacă tot restul vieţii în pustie, ca păstor.

Numele lui era Moise. Avea deja optzeci de ani, iar la această vârstă se pregătea să-i spună acestei vieţi: „La revedere!” Biblia spune că în timp ce era în pustie, el a văzut un tufiş care ardea dar nu se mistuia, iar din acel tufiş i-a vorbit un Glas; era Glasul lui Dumnezeu care-l chema.

El i-a zis: „Moise, du-te jos în Egipt, şi spune-i lui Faraon să-Mi lase poporul să plece!” Dar Moise nu voia să se întoarcă în Egipt deoarece se simţea slăbit şi obosit şi îi era frică de Faraon. Cândva, el avusese siguranţă şi confort acolo, dar părăsise totul, iar acum nu voia să se mai întoarcă. Astfel, a invocat înaintea lui Dumnezeu mai multe motive pentru care credea că nu va putea să facă voia lui Dumnezeu şi să împlinească însărcinarea dată de El.

Moise îşi cunoştea defectul, aşa că a zis: „Nu pot face aceasta pentru că sunt un om bâlbâit.” Biblia spune că Domnul S-a mâniat pe el şi i-a zis:

„Cine a făcut gura omului? Şi cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul?” (Exod 4.11). Şi ce s-a întâmplat? El spunea că are buze bâlbâitoare, dar este uluitor cât de mult a vorbit după aceea. Priviţi cât de multe lucruri a spus el! Toată Tora spune: „Moise a spus aceasta” sau: „Moise a spus aceea.”, dar el a început prin a spus: „Eu nu pot vorbi.”

Şi ce i-a spus Dumnezeu, acolo, în cartea Exodului? „Eu voi fi cu tine, Moise!” Vedeţi ce i-a spus El aici? „Eu voi fi cu tine în slăbiciunea ta. Tu eşti slab, văd că ai acest cusur, dar Eu voi fi cu tine în slăbiciunea ta şi te voi ajuta să-ţi împlineşti chemarea.”

Eu voi fi cu tine”, înseamnă „Eu Mă voi îngriji să-ţi poţi îndeplini chemarea. Chiar dacă eşti slab, chiar dacă crezi că eşti nepotrivit pentru această lucrare, Eu voi fi cu tine.”

Eu sunt cu tine sau „Eu voi fi cu tine, a trecut peste toate scuzele lui Moise, a fost mai mare decât orice scuză pe care ar fi putut s-o invoce el.

„Chiar dacă tu crezi că eşti nepotrivit, Eu voi fi cu tine şi vei putea face lucruri mari şi minunate. Dar nu tu eşti cel care le va face, ci Eu în tine. Eu te-am chemat în această lucrare şi ştiu că singur nu poţi face nimic, dar Eu în tine voi face totul. Astfel, vei face tot ce te-am chemat să faci pentru că Eu voi împlini chemarea ta. Tu du-te pur şi simplu înainte şi lasă-Mă pe Mine să fac restul. Slăbiciunea ta nu te va descalifica, dar dacă nu Mă laşi pe Mine să fiu cu tine, vei fi descalificat. Lasă-Mă să fiu cu tine şi Eu voi face totul.”

  • – Următorul bărbat este ucenicul lui Moise, Iosua sau Iehosuah. El a stat în umbra lui Moise, cel care se credea slab şi nepotrivit, şi l-a văzut ca pe un uriaş.

Astfel, când a murit Moise, Iosua s-a gândit: „Ce voi face, pentru că eu nu mă pot compara cu Moise? Acest bărbat a condus Israelul timp de patruzeci de ani, dar acum a plecat!” El avea o mulţime de îndoieli şi îşi zicea: „Eu nu pot face ceea ce a făcut Moise, nu mă pot pune alături de el.” Dar pe când se afla în situaţia aceasta, Iosua a primit din partea Domnului un Cuvânt pe care Îl găsim scris în Iosua 1.5:

Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi.”

Iosua şi-a zis: „Moise a murit, dar nu putem da înapoi, nu ne putem întoarce în Egipt! Eu nu sunt Moise şi nu mă pot pune alături de el, nu mă pot compara cu el.”

Dar Dumnezeu i-a spus: „Iosua, Eu voi fi cu tine aşa cum am fost cu Moise. Nu te voi părăsi şi nici nu te voi uita, ci voi fi cu tine aşa cum am fost cu Moise.”

Vedeţi? Când l-a însărcinat pe Moise, Dumnezeu i-a spus: „Eu voi fi cu tine,” dar acum i-a spus lui Iosua: „Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi.” Când Dumnezeu i-a spus lui Iosua: „Eu voi fi cu tine”, El i-a spus de fapt: „Iosua, nu privi în urmă, pentru că Eu voi fi cu tine în continuare. Eu voi fi cu tine în viitor, deci nu privi în urmă, ci priveşte numai înainte pentru că Dumnezeul lui Moise este şi Dumnezeul tău. Nu încerca să fii ca Moise, nu privi la aceasta! Eu sunt Cel care a făcut minunile prin Moise şi tot Eu voi fi şi cu tine, ceea ce înseamnă că ai aceeaşi putere pe care a avut-o şi Moise. Eu voi fi cu tine, aşa cum am fost cu Moise! Şi pentru că sunt cu tine, ridică-te, întăreşte-te, îmbărbătează-te şi treci Iordanul!” De ce? Pentru că „Eu sunt cu tine!”

El i-a spus: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”, adică „Nu mai fi descurajat pentru că Eu voi fi cu tine şi te voi întări. Poţi merge mai departe pentru că Eu voi face totul!”

Domnul i-a mai spus: „Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi.” (Iosua 1.2). Cu alte cuvinte, Dumnezeu i-a spus: „Când Eu sunt cu cineva, nimeni nu poate sta împotriva lui dacă el face voia Mea.”

Cuvintele „Eu voi fi cu tine”, spuse de Dumnezeu lui Iosua, însemnau de fapt: „Cu Mine, vei fi biruitor!”

El se afla în faţa Iordanului, iar Dumnezeu i-a spus: „Eu voi fi cu tine”, adică: „Iosua, ridică-te şi du-te mai departe! Nu sta pe loc, ci ridică-te şi du-te mai departe, fiindcă totul se va împlini întocmai!”

Dumnezeu i-a mai spus să fie atent şi să facă tot ce-i va cere El.

– Aşadar, Eu sunt cu tineaduce cu sine şi responsabilitatea de a face tot ceea ce spune Dumnezeu.

„Iosua, tu vei cuceri ţara pentru că Eu sunt cu tine. Eu voi fi cu tine şi vei duce la îndeplinire toate planurile pe care le am cu tine.”

Şi mai este un lucru uluitor pe care i l-a spus Dumnezeu: „Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, cum am spus lui Moise.” (Iosua 1.3). De ce aceasta? „Pentru că Eu sunt cu tine, Iosua. Dacă n-aş fi fost cu tine, n-ar fi fost aşa, dar pentru că Eu sunt cu tine, du-te şi va fi întocmai cum ţi-am spus!”

  • – Un alt bărbat care trăia cu frică din pricina ameninţării duşmanilor este Ghedeon, iar povestea lui se regăseşte în Judecători 6. Biblia spune că Îngerul Domnului a venit într-o zi la el, pe când bătea grâul în teasc, ca să-l ascundă de vrăjmaşi şi i-a zis: „Domnul este cu tine, viteazule!” (v. 12).

Domnul este cu tine!” Ce lucru măreţ! Dar care a fost răspunsul lui Ghedeon?

„…dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri?” (v. 13). Ghedeon credea că dacă Dumnezeu era cu ei, nu ar trebui să aibă nici un fel de probleme. Dar „Dumnezeu este cu tine nu înseamnă nicidecum aceasta. Dacă „Domnul este cu noi”, nu înseamnă că nu avem probleme, ci înseamnă că Domnul este cu noi şi ne ajută să le depăşim.

El i-a mai spus: „Du-te şi izbăveşte Israelul!” De ce a trebuit să facă Ghedeon aceasta? Pentru că Dumnezeu era cu el. Este uluitor de câte ori spune Dumnezeu: „Eu sunt cu tine”, iar după ce spune aceasta, adaugă: „Du-te!”, adică: „Du-te, pentru că Eu sunt cu tine!” Aceasta înseamnă că poţi merge fără frică. Dar faptul că Dumnezeu este cu tine nu înseamnă că eşti scutit de probleme, ci trebuie să le înfrunţi fiindcă El este cu tine.

Ghedeon a privit la slăbiciunea sa, dar Dumnezeu i-a zis: „Eu sunt cu tine. Slăbiciunea ta nu contează şi nici mărimea armatei vrăjmaşe. Tot ce contează este că eu sunt cu tine. Întăreşte-te deci, îmbărbătează-te şi izbăveşte Israelul, pentru că Eu sunt cu tine şi vei birui vrăjmaşul.”

Aşadar, „Eu sunt cu tine”, vestit lui Ghedeon înseamnă „Nu te teme, nu mai trăi în frică, ci du-te! Indiferent cum arată situaţia, indiferent cât de infime sunt şansele tale de biruinţă, vei birui oricum! Biruinţa este de partea ta şi trebuie să mergi mai departe în Dumnezeu.”

Îngerul l-a strigat în limba ebraică: „Ghibor”, iar „Ghibor” înseamnă „valoros şi curajos”. Dar Ghedeon nu a fost curajos, ci chiar s-a contrazis cu binecuvântarea. Însă pentru că Dumnezeu a fost cu el, a devenit valoros.

Cuvântul „Ghibor” înseamnă şi „campion”. Ghedeon nu era campion încă, dar Dumnezeu era cu el de aceea avea să meargă, să facă ceea ce trebuia să facă şi astfel să fie un campion, un biruitor.

Evrei 11 vorbeşte despre marii eroi ai credinţei, iar Ghedeon se regăseşte printre ei.

  • – Un alt verset de încurajare este dat pentru Israel şi se regăseşte în Isaia 41.10, unde Dumnezeu îi spune poporului Său: „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine.”

Nu te teme, Israele, căci Eu sunt cu tine”.

Aceasta nu înseamnă că nu sunt lucruri care se ridică împotriva ta, pentru că există, dar ce mai contează cine este împotriva ta, dacă Dumnezeu este cu tine? Aceasta nu înseamnă că împotriva ta nu se va ridica nimic, nici un obstacol sau împotrivire, ci înseamnă că toate vor fi ca un nimic.” În Isaia scrie să nu se teamă de oamenii care sunt împotriva sa, pentru că ei nu sunt nimic. Aceasta nu înseamnă că nu există ceva de care să nu ne temem, ci înseamnă că El este cu noi ca să nu trebuiască să ne temem. „Eu sunt cu tine”, înseamnă că ceea ce este împotriva ta, va fi în cele din urmă biruit, va fi ca un nimic.

Pot spune că atunci când am fost în India, am fost în cea mai periculoasă misiune din viaţa mea. Spun aceasta pentru că hinduismul radical a preluat puterea acolo şi toţi creştinii erau omorâţi pentru credinţa lor. Eu am fost chemat să merg acolo ca să păşesc pe urma paşilor celui care, conform tradiţiei a dus credinţa creştină în India, fiindcă se spune că indienii au primit Evanghelia de la apostolul Toma, care era un credincios evreu.

Ei mi-au zis: „Vino şi păşeşte pe urmele paşilor lui Toma.” Şi au adăugat: „La sfârşit, vei merge sus pe munte, acolo unde s-a dus el şi a fost omorât de hinduşii radicali.”

„Grozav”, am răspuns eu.

Curând am observat oameni care ne urmăreau, atât pe mine, cât şi pe cei care erau cu mine. Eram undeva într-un oraş când cineva mi-a dat să citesc un verset. Este vorba de Isaia 41.10, unde scrie:

Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” Puţin mai târziu, a mai venit cineva şi mi-a dat acelaşi text, apoi l-am primit şi pentru a treia oară de la o familie indiană.

Când am văzut aceasta, m-am gândit: „Doamne, oare încerci să-mi spui ceva?”

Am mers într-un auditoriu în care cred că au fost prezenţi în jur de şaptezeci de mii de oameni care s-au rugat şi au spus că doresc să-L primească pe Domnul, dar chiar şi acolo am fost într-un pericol continuu.

Când m-am întors acasă, am împărtăşit cu voi tot ce s-a întâmplat acolo, iar mai târziu am primit filmarea cu călătoria şi cu misiunea, iar atunci am văzut ceva ce nu văzusem când am fost acolo: chiar în faţa auditoriului era o inscripţie uriaşă pe care este scris: „NU TE TEME!” (Isaia 41.10).

Întreaga noastră călătorie s-a desfăşurat sub ocrotirea acestor cuvinte: „NU TE TEME!” Din treizeci de mii de versete, chiar acesta era scris acolo! Dumnezeu repeta încă o dată că mă va sprijini şi mă va ocroti:

Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.”

Cât era de adevărat acest lucru! Dacă nu era dreapta Sa biruitoare de partea mea, nu cred că aş mai fi ieşit viu de acolo. Vedeţi? Pentru că El a fost cu noi, am ieşit biruitori. Dar numai pentru că El a fost cu noi.

Dacă citim mai departe, în Isaia 43.5 scrie:

Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine, Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit şi te voi strânge de la apus.”

Conform făgăduinţelor Sale, la sfârşitul veacului, Dumnezeu îi va aduce pe evrei înapoi, în Israel, zicând: „Eu sunt cu voi.” Aşadar, chiar dacă Israelul nu a fost cu Dumnezeu, El a continuat să fie cu ei: dragostea Lui este încă cu ei şi harul Lui este încă cu ei, pentru că El Îşi va aminti făgăduinţa Sa şi Îi va aduce înapoi în ţara lor. Chiar şi evreilor din exil, El le va spune: „Eu sunt cu voi; Eu nu v-am uitat. Chiar dacă v-am pedepsit şi încercat, Eu sunt încă cu voi.”

  • – Şi mai este un exemplu. Mai este un profet care nu şi-a dorit însărcinarea pe care o avea. De fapt, majoritatea profeţilor nu şi-au dorit-o, dar eu mă voi referi la Ieremia. Dumnezeu l-a chemat şi pot spune că el a avut una din cele mai grele chemări din Scriptură. Dacă ar fi să privim la câţi oameni au fost salvaţi prin mesajul lui, nu ştim dacă a fost salvat cineva, dar el a făcut voia lui Dumnezeu.

La începutul chemării sale, Ieremia a spus:

„Ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu ştiu să vorbesc, căci sunt un copil.” (Ieremia 1.6).

Faţă de alţi oameni, care spun că ei sunt potriviţi pentru o slujbă, un profet adevărat va spune întotdeauna: „Eu nu sunt potrivit!”

Dar Dumnezeu i-a zis:

„Nu te teme de ei, căci Eu sunt cu tine ca să te scap”, zice Domnul. Ei se vor ridica împotriva ta, dar nu te vor birui pentru că Eu sunt cu tine aşa cum am fost cu Moise şi cu fiecare dintre profeţii Mei.” (v. 8).

Este uimitor cât este de consecvent acest: „Eu sunt cu tine. Nu spune că eşti prea tânăr sau prea slab, pentru că Eu sunt cu tine. Ei se vor ridica împotriva ta, dar nu vor izbuti pentru că Eu sunt cu tine. Te-am pus peste neamuri, te-am ridicat ca să faci lucruri mari, lucruri măreţe, iar ei se vor ridica împotriva ta pentru că ai o chemare mare. Vrăjmaşul se va ridica împotriva ta, dar nu va izbuti.”

Biblia spune că Ieremia a fost aruncat într-o fântână, dar el nu a spus: „O clipă, Doamne, nu ai spus…”, a fost pus în lanţuri în temniţă, dar nu s-a plâns niciodată că era prigonit sau vânat, şi am putut vedea că până la urmă, răul nu a putut opri chemarea şi însărcinarea lui. Nimic nu a putut face aceasta! De ce? Pentru că Dumnezeu era cu el aşa cum a fost şi cu Iosif când a fost în temniţă. Nimic nu l-a putut opri pe Iosif, pentru că era chemarea lui Dumnezeu. Deşi a fost aruncat în temniţă, nimic nu a putut opri chemarea lui Dumnezeu care s-a împlinit întocmai în viaţa sa.

  • – Dacă mergem în Noul Legământ, îl avem pe Pavel. Pavel era curajos, era deasupra lumii, mergea pretutindeni, în Corint şi peste tot, fără să se teamă de nimeni. Ar fi avut de ce să se teamă pentru că mulţi oameni erau împotriva lui, îl urmăreau ca să-l prindă şi să-l arunce în temniţă, îl prigoneau şi încercau chiar să-l omoare. Dar Domnul i-a vorbit într-o vedenie şi i-a spus:

Nu te teme, ci vorbeşte şi nu tăcea,

căci Eu sunt cu tine şi nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ţi facă rău; vorbeşte, fiindcă am mult norod în această cetate.” (Fapte 18.9-10).

Nu te teme, Pavele, pentru că Eu sunt cu tine. Nu te lăsa intimidat de cei ce sunt împotriva ta, de potrivnici, ci du-te înainte şi continuă să vorbeşti! Vrăjmaşul va încerca întotdeauna să-i intimideze pe cei care doresc să-L urmeze pe Dumnezeu, dar tu nu lăsa nimic să te oprească, Pavele, nu te opri, ci du-te din cetate în cetate. Nu lăsa vrăjmaşii acestei Evanghelii să te intimideze şi să te oprească, ci continuă să mergi în voia lui Dumnezeu. Vrăjmaşul va încerca să te hărţuiască, dar nu te teme de el. Da, ei vor încerca să te prindă şi să te oprească, dar Eu voi fi cu tine şi te voi ţine.”

În cele din urmă, şi Pavel a ajuns în închisoare, dar Evanghelia vestită de el nu a putut fi oprită de nimic. Chiar atunci când a fost în lanţuri, Pavel s-a dus la Cezar şi tot din închisoare a scris Epistolele care v-au schimbat vieţile.

Cu alte cuvinte, Domnul i-a spus: „Pavele, tu ocupă-te de lucrarea Mea, iar Eu Mă voi îngriji de tine”, şi exact aşa s-a întâmplat.

Îmi amintesc că înainte de a merge în India, am deschis Biblia şi am dat peste textul acesta din Fapte 18.9-10, unde scrie:

Nu te teme, ci vorbeşte şi nu tăcea,

căci Eu sunt cu tine şi nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ţi facă rău; vorbeşte, fiindcă am mult norod în această cetate.”

Apoi, când am ajuns acolo, am deschis din nou Biblia şi am dat tot de textul acesta. Când eram la hotel, a venit la noi comandantul poliţiei şi ne-a avertizat cu privire la pericolul în care eram, dar şi despre ceea ce intenţiona să facă el. Primul lucru pe care mi l-a spus, a fost: „Slăvit să fie Domnul!”, pentru că era un credincios creştin.

În discuţia pe care am avut-o în continuare, el ne-a citat din Psalmul 91:

Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua,

nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua namiaza mare.

O mie să cadă alături de tine şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.” (v. 5-8).

Apoi, am vorbit despre profeţiile de la sfârşitul timpului, iar el mi-a spus:

„Nu am mai întâlnit niciodată un evreu care să creadă în Domnul Isus, care să fie un credincios.”

„Nici eu n-am întâlnit niciodată un şef de poliţie care să predice aşa,” i-am răspuns eu.

Atunci, el şi-a plecat capul şi a spus:

„Te rog să mă binecuvântezi în felul evreiesc,” iar după ce am făcut aceasta, mi-a spus: „Vor fi pe munte trei sute de poliţişti.”

Când am auzit aceasta, m-am gândit la textul pe care-l citisem şi unde scria: „Nu te teme, ci vorbeşte… fiindcă am mult norod în această cetate.”

Îmi amintesc că în timp ce urcam pe muntele pe care fusese ucis apostolul Toma, s-a apropiat de mine un om care mi-a zis că Domnul i-a spus să meargă în cetate şi să spună că asupra Indiei este un blestem care vine din zilele când ei au respins Evanghelia şi au vărsat sângele evreiesc. El a mai zis că Dumnezeu i-a spus că într-o zi va veni un evreu care va merge sus pe munte, iar el s-a dus în cetate şi le-a spus oamenilor de acolo că într-o zi va veni un evreu care va merge pe munte. El mi-a mai spus: „Trebuie să mergi pe munte, fiindcă nu vei fi ucis.”, dar eu i-am răspuns: „Pentru tine este uşor să spui aceasta.”

M-am dus pe munte şi am predicat de acolo, iar la un moment dat am mers în mulţime. Toţi cei care ne urmăriseră până atunci erau acolo, iar când i-am văzut, mi-am zis: „Oh, Doamne, aceasta va fi ultima mea predică!” Am predicat ca şi cum ar fi fost chiar aşa, iar cineva din grupul meu, mi-a zis: „Dacă vrei, rămâi aici şi voi merge eu mai departe.”

„Este în ordine,” am răspuns eu, şi am mers mai departe.

Un filmuleţ cu predica de pe acel munte a fost difuzat şi în America şi iată că nu am fost ucis acolo.

Observaţi de câte ori i-a spus Domnul poporului Său: „Eu sunt cu tine”? El a făcut-o iar şi iar. I-a spus lui Iacov, lui Moise, lui Iosua, lui Ghedeon, lui Ieremia, lui Pavel: „Eu sunt cu tine, nu te teme!”

Dumnezeu a spus aceasta de nenumărate ori în Biblie, dar ce are aceasta a face cu naşterea Domnului Isus în Betleem sau cu timpul în care trăim noi?

În Isaia 7.14 scrie: „…Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un fiu şi-I va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi). Vedeţi? Numele Lui va fi Emanuel, iar Emanuel înseamnă „Dumnezeu este cu noi” sau altfel spus: „Eu sunt cu voi.”

Betleem era o cetate de păstori, iar El S-a născut într-un grajd şi a fost pus într-o iesle, în locul unde se punea hrana pentru oi. Acolo L-a născut ea, acolo s-a oprit steaua şi acolo L-au găsit păstorii. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că Dumnezeu, IaHVeH, a venit jos pe pământ, în Betleem.

Dar ce ne spune aceasta nouă? În Betleem, Dumnezeu ne-a spus nouă, nu lui Iacov, Iosua sau Ieremia: „Eu sunt cu tine, Eu sunt cu voi.” El nu i-a spus aceasta numai lui Moise, ci şi vouă; nu i-a spus-o numai lui Iacov, ci v-a spus-o şi vouă.

Numele Lui este „Dumnezeu este cu noi.” Dar Dumnezeu nu este cu noi numai în anumite timpuri, nu este cu noi numai atunci când Îl simţim sau când facem ce este bine înaintea Lui, ci El este cu noi tot timpul. Chiar dacă avem o zi bună sau una rea, Dumnezeu este cu noi; chiar dacă facem ceea ce este bine sau dacă facem răul sau cădem, Dumnezeu este cu noi, de aceea, cheia este să nu ne uităm la ceea ce vedem pentru că Dumnezeu este cu noi.

Despre aceasta este vorba, pentru că El a spus: „Eu sunt cu voi.” Dumnezeu este cu noi chiar şi atunci când totul ne merge rău.

Dacă citim mai departe, vedem că Domnul se adresează răului. Vă rog să fiţi atenţi:

Faceţi la planuri cât voiţi, căci nu se va alege nimic de ele! Luaţi hotărâri cât voiţi, căci vor fi fără urmări! Căci Dumnezeu este cu noi (Emanuel).” (Isaia 8.10).

Vedeţi, aici Dumnezeu întăreşte faptul că indiferent cât de multe planuri face vrăjmaşul, oricât ar lupta împotriva noastră, nu va izbuti pentru că Dumnezeu este cu noi. Indiferent ce armă va folosi împotriva noastră, nu va prospera, ci toate planurile lui vor eşua. Indiferent ce va face vrăjmaşul, Dumnezeu va întoarce totul spre binele nostru.

Este aşa cum i-a spus şi lui Iosua: „Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine; …nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi.” (Iosua 1.5). Aceasta nu a însemnat că el nu a avut lupte, că nu a trebuit să lupte împotriva problemelor şi a vrăjmaşului, ci înseamnă că oricât a fost de greu, în cele din urmă a biruit pentru că Dumnezeu era cu el.

Ce a fost ceea ce s-a întâmplat în acea iesle? A fost împlinirea Cuvântului veşnic al lui Dumnezeu. Dumnezeul cel veşnic, Cel Atotputernic Şi-a dat Cuvântul şi a spus: „Eu sunt cu voi”, ne-a garantat aceasta şi iată că Dumnezeu a venit acolo în carne şi oase. Noi trebuie să ştim aceasta, pentru că aceasta înseamnă Betleemul: „Eu sunt cu voi!”

De ce a repetat Dumnezeu atât de mult aceste lucruri? Pentru că trebuie să le înţelegem în inimile noastre şi să le primim.

David, care a trecut prin atât de multe lucruri şi a trăit o mare parte din viaţă într-un continuu pericol, a spus cele mai frumoase cuvinte, ca răspuns la Cuvintele lui Dumnezeu: „Eu sunt cu tine.” Astfel, el a spus:

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine.” (Psalmul 23.4). Prin aceste cuvinte, el spunea de fapt: „Orice s-ar întâmpla cu mine, cu viaţa mea, eu nu mă voi clătina pentru că Tu eşti cu mine şi nu mă vei uita.”

Isus a început în Betleem, iar Dumnezeu a fost toată viaţa Sa cu El, dar ştiţi ce a spus înainte de a Se înălţa?

Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28.18-20).

De ce a putut să spună Isus aceste cuvinte? A putut să le spună pentru că El este „Dumnezeu este cu noi”, El este Emanuel, El este „Eu sunt cu voi.”

Aceste cuvinte nu le-au fost spuse numai lui Moise, David sau Petru, ci v-au fost spuse şi vouă. Ce înseamnă aceasta? Prin aceste cuvinte El voia să spună: „Puteţi merge pretutindeni pentru că aveţi putere, voi puteţi să fiţi tari acum, pentru că Eu sunt cu voi.”

Aceasta este ceea ce a continuat să le spună Dumnezeu profeţilor Săi, acesta este Betleemul şi nimeni nu poate lupta împotriva lui, pentru că noi nu putem să-L dăm la o parte pe „Dumnezeu este cu noi”.

Eu sunt cu voi”. Acelaşi Dumnezeu care ne-a spus nouă aceste cuvinte, le-a spus şi lui Moise. Vedeţi? Atunci le-a spus lui, iar acum ni le-a spus nouă. Astfel, nu contează ce vine peste viaţa noastră, ci ceea ce contează este că-L avem pe „Eu sunt cu voi” în viaţa noastră. Aceasta este mai presus de orice problemă.

a – „Iacove, tu te temi şi ai probleme în viaţa ta, dar cu toate acestea, Dumnezeu îţi spune: „Eu sunt cu tine”, cu alte cuvinte: „Indiferent ce ai făcut, Eu sunt cu tine. Tu te îngrijorezi cu privire la viitor, dar cu toate acestea, Dumnezeu îţi spune: „Nu te îngrijora! Ceea ce trebuie să ştii este că Eu voi fi cu tine când vei ajunge acolo. Orice s-ar întâmpla, du-te mai departe pentru că Eu voi fi cu tine şi nu te voi lăsa singur. Şi pe măsură ce Mă vei urma, Eu voi aduce la împlinire scopul pe care-L am cu viaţa ta.”

a – Unii dintre voi vă asemănaţi cu Moise şi spuneţi: „Doamne, eu nu pot să fac nimic, sunt prea slab şi încurc lucrurile adesea. Nu pot…”, dar Dumnezeu vă spune: „Opreşte-te, fiindcă Eu voi fi cu tine în slăbiciunea ta!”

Dumnezeu spune: „Eu voi fi cu tine în slăbiciunea ta, aşa că slăbiciunea ta va deveni puterea ta în Mine. Eu voi fi cu tine, şi pentru că Eu sunt cu tine, să nu mai spui că nu o poţi face, deoarece Biblia spune: „Pot totul în Mesia, care mă întăreşte.” (Filipeni 4.13). Chemarea pe care ţi-am făcut-o este prea grea pentru tine, dar nu este prea grea pentru Mine, de aceea, lasă-Mă să fiu cu tine şi vino cu Mine!”

a – Unii dintre voi sunteţi ca Iosua care se afla pe malul Iordanului, şi nu puteţi trece dincolo pentru că v-aţi împotmolit. Voi vă uitaţi la trecut, dar Dumnezeu vă spune: „Nu te uita la trecut, pentru că Eu sunt cu tine acum!” Vedeţi? Eu sunt cu tine acum, ceea ce înseamnă: „Este timpul să mergi înainte, să mergi mai departe pentru că Eu sunt cu tine acum şi nimic nu va putea sta împotriva Mea şi a ta. Nici chiar vrăjmaşul nu poate sta împotriva voii Mele cu privire la tine, dacă umbli cu Mine.”

Eu sunt cu tine” înseamnă: „Dacă vei umbla cu Mine, vei fi biruitor”, iar: „oriunde va călca talpa piciorului tău” înseamnă că tu vei moşteni făgăduinţele date de Mine.” Aşadar, „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, pentru că Eu sunt cu tine. Fii tare pentru că Eu sunt cu tine. Orice vei face şi oriunde vei merge, Eu sunt cu tine. Eu sunt cu tine, aşa cum am fost cu marii bărbaţi ai Bibliei!” Înseamnă că El va fi cu voi, aşa cum a fost cu Iosua, cu David şi cu ceilalţi, şi va face lucruri măreţe. Noi trebuie să fim atenţi la toate aceste lucruri.

a – Dumnezeu ne-a dat şi nouă „Ani et khem”, adică „Eu sunt cu voi.”, ceea ce înseamnă că trebuie să-I spunem: „Oriunde vei merge Tu, voi merge şi eu. Tu eşti cu mine şi eu sunt cu Tine. Voi călca numai pe urma paşilor Tăi şi voi rămâne cu Tine, Doamne. Nu mă voi îndepărta niciodată din Prezenţa Ta. Indiferent ce voi obţine în viaţă sau ce nu voi obţine, eu Te voi urma, Doamne.”

Aceasta este Puterea, iar când ea se suprapune peste noi…

a – Poate unii dintre voi sunteţi ca Ghedeon, poate aţi fost intimidaţi şi asupriţi de vrăjmaş, dar Dumnezeu vă spune: „Eu sunt cu voi.” Nu staţi pe loc, ci mergeţi şi biruiţi! Eu mă numesc Ghibor, ceea ce înseamnă „Cel valoros”. Dacă voi nu simţiţi aceasta, să ştiţi că Dumnezeu este Cel care vorbeşte aici. El ne-a numit curajoşi, deci vom deveni curajoşi şi vom umbla în El. El va fi cu noi, iar noi vom deveni valoroşi şi curajoşi. Noi vom deveni chiar şi campioni, dacă suntem în El, iar El ne spune să mergem înainte: „Păşiţi prin credinţă şi mergeţi împotriva temerilor voastre, fiindcă Eu sunt cu voi.”

a – Poate unii dintre voi sunteţi ca Israel, un popor care s-a abătut şi a mers în păcat şi idolatrie. Poate şi voi aţi căzut rău şi v-aţi gândit că Dumnezeu nu mai are de-a face cu voi, dar El vă spune şi vouă la fel ca Israelului: „Nu vă temeţi pentru că Eu sunt încă cu voi, iar condamnarea pe care o simţiţi, nu va sta în picioare. Ridică-te şi du-te mai departe, pentru că Eu Îmi voi împlini scopul pe care-l am cu tine. Păcatul tău nu va rămâne în picioare şi trecutul tău va fi şters, iar Eu voi restitui anii pe care i-au mâncat lăcustele, pentru că sunt cu tine şi îţi voi face viaţa ca o fântână plină cu apă cristalină care dă peste ea.” Aceasta este ceea ce vă spune Dumnezeu. Nu lăsaţi frica să vă oprească să faceţi voia lui Dumnezeu şi nu vă lăsaţi intimidaţi de lumea aceasta, pentru că Eu voi fi cu voi oriunde veţi merge. Dar continuaţi să faceţi voia Mea!

a – Betleemul este „Eu sunt cu tine” al lui Dumnezeu rostit îndeosebi pentru noi, este ca o stâncă solidă şi neclintită. „Ani et khem”.

Aşadar, El ne spune: „Nu vă temeţi de viitor! Voi nu trebuie să ştiţi ce aduce el, ci trebuie să-L cunoaşteţi doar pe Cel care ţine viitorul în mâinile Sale. Nu vă temeţi când sunteţi într-o încercare, pentru că Eu voi fi cu voi. Când nimeni altcineva nu va fi de partea voastră, Eu voi fi cu voi. Când toată lumea vă va respinge, Eu voi fi cu voi. Când veţi trece apa Iordanului, Eu voi fi cu voi; în slăbiciunea voastră, Eu voi fi cu voi, când sunteţi singuri, Eu voi fi cu voi. Tot ceea ce contează este că Eu voi fi cu voi, iar dacă Eu sunt cu voi, cine poate fi împotriva voastră? Şi chiar dacă ei sunt împotriva voastră, cui îi pasă câtă vreme Eu sunt cu voi? Oriunde vă voi trimite, Eu voi fi cu voi şi voi face tot ce v-am promis, pentru că Eu voi înfăptui lucruri mai mari prin voi. Dar nu vă temeţi, ci mergeţi oriunde vă voi trimite, pentru că Eu am o chemare pentru viaţa voastră. Mergeţi înainte şi ţineţi minte un singur lucru: „Ani et khem!”

„Aşa vorbeşte Domnul: Acesta este Eu sunt cu voi al Domnului, care v-a fost dat pentru totdeauna până la sfârşitul veacului, ca să faceţi lucruri mari. Amin.

Tată, în seara aceasta Te slăvim şi Îţi mulţumim că eşti aici cu noi şi Te rog să faci acest Mesaj real şi puternic.

Tată, îngăduie să mergem şi să facem lucruri mai mari pentru că Tu eşti cu noi şi din cauza aceasta, vom umbla în voia Ta.

Vom continua cu câteva cântări. Amin.

 

Lasă un răspuns