Meniu Închide

PUTEREA TRAGERII A TREIA

Print Friendly, PDF & Email

Dumnezeu să ne binecuvânteze.

În timp ce stăm în picioare, să ne întoarcem la Cartea Apocalipsei, și vom citi din două părți; una este din Apocalipsa capitolul 8. Cu siguranță ne bucurăm să fim aici în această dimineață și Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut pentru noi.

Să citim împreună Apocalipsa 8.1:

„Când a rupt Mielul pecetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas.”

Să trecem la Apocalipsa 10.1-10:

Apoi am văzut un alt înger puternic, care se cobora din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul; fața lui era ca soarele şi picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc…” Cine este Îngerul acesta? Omule, Acesta este Hristos! Amin.

„…În mână ținea o cărticică deschisă. A pus piciorul drept pe mare şi piciorul stâng pe pământ…”

Când a ajuns aici, fratele Branham a spus că în Apocalipsa 5, Cartea era închisă, dar acum Cartea este deschisă. Deci, El vine, dar vine în mod spiritual. Corect? Un Înger coboară cu o Carte deschisă în mână și pune un picior pe mare și un picior pe pământ.

„…şi a strigat cu glas tare, cum răcnește un leu. Când a strigat el, cele șapte tunete au făcut să se audă glasurile lor.

Şi când au făcut cele șapte tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu; şi am auzit din cer un glas, care zicea: „Pecetluiește ce au spus cele șapte tunete şi nu scrie ce au spus!”

Şi îngerul pe care-l văzusem stând în picioare pe mare şi pe pământ şi-a ridicat mâna dreaptă spre cer,

şi a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul şi lucrurile din el, pământul şi lucrurile de pe el, marea şi lucrurile din ea, că  nu va mai fi timp,

ci că, în zilele vocii îngerului al șaptelea, când va începe să sune, taina lui Dumnezeu va fi sfârșită, după vestea bună vestită de El robilor Săi prorocilor.”

Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Cu siguranță, acestea nu sunt pasaje noi din Scriptură, pentru că noi am trecut prin ele de ceva timp, dar este un gând care mi s-a trezit în inimă și, așa cum am spus, noi vrem doar să ne amintim, să revenim asupra lucrurilor pe care ni le-a dat Dumnezeu. Astfel în dimineața aceasta, vreau să vorbim despre, Puterea Tragerii a treia, și noi știm că Apocalipsa 10.1-7 și Apocalipsa 8.1 sunt legate împreună.

Noi știm că în Apocalipsa 8.1 este deschiderea Peceții a șaptea, dar la deschiderea Peceții a șaptea a fost tăcere, nu s-a spus nimic, nu există niciun simbol, nu a fost declarat nimic, iar când ajungem aici, la Apocalipsa 10.1, când Îngerul puternic a coborât din cer și a strigat, cele șapte Tunete și-au rostit glasurile lor. Ioan a auzit cele șapte Tunete și ce au spus ele, și era gata să scrie, pentru că la începutul acestei Cărți i s-a spus să scrie ceea ce vede și să pună totul într-o Carte. Deci, el a scris totul în conformitate cu ceea ce i s-a spus, iar când a auzit Tunetele, a știut ce au spus.

Așadar, noi știm că cele șapte Tunete au vorbit ceva, au spus ceva, iar Ioan a vrut să scrie ceea ce au spus ele, dar când era gata să scrie ceea ce au rostit ele, un Glas din cer i-a poruncit: „Pecetluiește ce au spus!”

Acum, noi știm că Apocalipsa 8.1 și Apocalipsa 10.1-7 sunt legate împreună și ambele sunt sub tăcere, totuși este scris ceva, există o descoperire dar a fost pecetluită; și nu înseamnă că sunt goale, acolo este ceva, dar ceea ce este acolo este pecetluit. „Nu scrie nimic, este un secret! Sigilează-le!” Este acolo, se vorbește, dar nu este deschis; este închis, este un secret. Puteți vedea Taina celor șapte Peceți?

În ele este ceva, există ceva, este ceva real, este ceva ce Ioan ar fi putut să scrie într-o clipă, ceva ce era sub Pecete. Nu este că s-au deschis, iar el s-a uitat și acolo nu era nimic, ci acolo este ceva fantastic, dar este sub tăcere. Deci, noi trebuie să-L lăsăm pe Domnul să ne conducă în aceasta, și singura modalitate de a primi vreodată acest Mesaj, este prin descoperire. Noi putem să ne ridicăm tot timpul și să încercăm să legăm punctele, să punem piesele împreună, putem spune lucrurile pe care le-a spus profetul și să împărtășim ce credem că înseamnă și ce credem că este, dar dacă Dumnezeu nu însuflețește aceasta în inima ta, nu ai cum să vezi ce este sub tăcere. Dacă nu, vom merge în tot felul de lucruri și vom spune: „Oh, este aceasta și aceea; este fragmentul acesta; nu este un fragment; acest fragment are informații…” Dar într-adevăr sub aceasta există o mare Taină, iar această mare Taină este o Persoană. Este Persoana Cuvântului, este Persoana lui Isus Hristos, iar noi vom ajunge la Aceasta pe măsură ce mergem înainte.

În mesajul, Care este atracția de pe munte?, fratele Branham spune:

Astfel, eu am mintea fixată pe acest Mesaj. Acesta este acea a treia Tragere, și față de aceasta trebuie să fiu loial și respectuos.”

Aici, după deschiderea Peceților, el a vorbit despre unele probleme din biserică, despre benzi, despre cine va avea contractul pentru a face casetele și despre faptul că el nu va avea nimic de-a face cu aceasta. Apoi, a ajuns aici și a spus:

Astfel, eu am mintea fixată pe acest Mesaj. Acesta este acea a treia Tragere, și față de aceasta trebuie să fiu loial și respectuos.”

Pentru fratele Branham totul s-a rezumat la această a treia Tragere, de aceea, vreau să mă întorc și să privesc la cea de-a treia Tragere. Știu că multe din acestea vor fi revizuite pentru majoritatea dintre voi, deci, haideți să le revizuim. Aceasta este viața noastră. Voi știți că aveți atât de multe lucruri minunate și interesante în viața voastră și vorbiți tot timpul despre ele, vorbiți cu toți cei cu care intrați în contact; ați vorbit deja despre aceasta cu familia voastră și veți vorbi din nou; ați vorbit despre aceasta marți seara la cină, dar joi vorbiți despre același subiect, pentru că sunteți entuziasmați de el, pentru că este viața voastră, este locul în care vă aflați. Aceasta este pentru noi. Amin! Aici suntem, aceasta este viața noastră, aceasta este totul.

Este un mesaj pe care fratele Branham l-a predicat în ziua de Anul Nou, pe 01 ianuarie 1956, intitulat De ce sunt oamenii atât de agitați?, în care a început să vorbească despre cele Trei Trageri și a spus:

Atunci, Îngerul Domnului m-a scos afară şi m-a dus într-un curent de apă cu adevărat strălucitor. Avea cea mai limpede apă pe care am văzut-o vreodată; și pești mari înotau în ea. El mi-a spus: „Eu te voi face pescar,” după care a adăugat: „Aruncă momeala în apă, iar când o tragi, prima dată s-o tragi încet; data viitoare dă-i doar o mică smucitură, nu prea tare; iar data următoare, pune-ți cârligul pentru prindere.”

Deci, ideea viziunii era pescuitul și îi arăta că vor fi trei Trageri sau tragerea momelii. Și când i-a vorbit despre ultima, i-a spus: „Pune-ți cârligul pentru prindere, pentru captură.”

Așadar, încă de la început putem vedea că Dumnezeu nu a intenționat niciodată să prindă peștele de valoare în prima sau a doua Tragere. El nu a intenționat niciodată aceasta, ci a știut tot timpul că va fi nevoie de Tragerea a treia pentru prinderea peștelui. Peștele pe care a putut să-l prindă în Tragerea a doua, îl putem găsi aici, la Mesaj, dar nu este peștele pe care îl viza El. Să citim mai departe:

Am început și am aruncat firul în apă. Am tras și toată lumea a început să se bucure și să spună: „Este minunat! Aceasta este minunat!” Am devenit agitat și am smucit prea tare la următoarea tragere (Aceasta este Tragerea a doua) și am scos peștele cu totul din apă. Și ce a fost? A fost un peștișor mic, cam de mărimea momelii și mi-am încurcat tot firul. În timp ce încercam să îmi descâlcesc firul, Omul care vorbea în spatele meu, a pășit în fața mea, îmbrăcat în haine palestiniene și cu un turban pe cap. El avea o haină albă și a spus: „Aceasta este, frate Branham.”

Toți s-au adunat în jurul lui și au spus: „Frate Branham, poți face aceasta! Poți face aceasta!” Încurajarea lor l-a făcut să se simtă foarte bine, s-a simțit atât de încurajat încât nu a ascultat de Înger nici în Tragerea a doua, ci a tras prea tare, iar când a făcut aceasta, a smucit peștele și nu a prins decât un pește mic, despre care a spus: „Arăta ca o piele peste momeală.” Și el a spus: „Am prins un pește mic, ca ceilalți frați.” Dar aceasta a fost o greșeală, pentru că nu erau peștii pe care trebuia să-i prindă și nu așa ar fi trebuit să-i prindă. În ordine.

Așadar, el a spus:

„…mi-am încurcat tot firul. În timp ce încercam să îmi descâlcesc firul, Omul care vorbea în spatele meu, a pășit în fața mea, îmbrăcat în haine palestiniene și cu un turban pe cap. El avea o haină albă și a spus: „Aceasta este, frate Branham.”

Am spus: „Știu că nu am procedat bine. Am smucit când nu ar fi trebuit s-o fac.”

El a spus: „Nu lăsa firul să ţi se încâlcească în lucruri de felul acesta!”

Bine”, am răspuns eu, „am să încerc s-o trag cât voi putea de drept şi voi fi foarte atent.”

El a spus: „Prima dată când ţi-am vorbit, ţi-ai pus mâinile peste oameni şi le-ai spus ce nu era în ordine cu ei. Când ai tras a doua oară, ai cunoscut tainele inimilor lor. Eu te-am făcut un văzător înaintea oamenilor, dar tu ai încercat mereu să explici întotdeauna acest lucru. Nu ar fi trebuit să faci aceasta pentru că așa, ai făcut un spectacol din aceasta!”

Am spus: „Îmi pare foarte rău.”

Apoi m-a luat de acolo și am văzut un cort mare, uriaș. Nu am văzut niciodată un asemenea cort și era plin, arhiplin de oameni. Se părea că stăteam în picioare deasupra oamenilor și priveam în jos, unde tocmai făcusem o chemare la altar; și sute și sute de oameni plângeau și se bucurau după ce L-au acceptat pe Domnul Isus ca Mântuitorul lor.

M-am uitat și am văzut un om ridicându-se și spunând: „Cheamă rândul de rugăciune!”, iar oamenii au început să se alinieze în partea stângă cum priveam spre platformă, în susul şi în josul străzii față de locul unde eram eu, într-un rând de rugăciune. Am observat că în stânga mea, care ar fi fost dreapta mea dacă eram pe platformă, era o clădire mică din lemn, şi am văzut că Lumina pe care o știți cu toții, şi care este întotdeauna la întâlniri; am văzut că Lumina m-a părăsit şi a intrat în clădirea aceea, iar un Glas mi-a zis: „Te voi întâlni acolo; Aceasta va fi cea de-a treia Tragere!”

Am spus: „De ce?” Și El a zis: „Ei bine, Aceasta nu va fi un spectacol public, ca celelalte.” Și m-am dus într-acolo.” Slavă Domnului!

Așadar, vrem să vorbim despre aceste trei Trageri pentru puțin timp și să ne bucurăm. Cred că voi folosi puțin și tabla albă. Noi am observat că el era într-o viziune. În aceste viziuni, toate aceste tipuri sunt scrise ca să putem înțelege ceva. În viziune, el pescuia, iar obiectivul lui era să prindă peștele.

Câteva luni mai târziu, în aprilie 1956, profetul a vorbit mesajul Ce este o vedenie?, unde spune:

Acum, notați. Priviți cum se întâmplă. Vedeți? Stăteam lângă un lac frumos, ceva asemănător lacului vostru de aici, vara, când este cu adevărat frumos și verde. Peste tot în jurul lacului erau pescari care pescuiau, dar prindeau pești mici. M-am uitat în apă și am văzut acei păstrăvi curcubeu mari și frumoși de acolo.”

Fratele Branham a spus că acolo era apă adâncă și i s-a spus să arunce momeala în apa aceea adâncă și s-o lase să se scufunde adânc. Îngerul încerca să-l învețe cum să prindă păstrăvul curcubeu mare. Și care era păstrăvul curcubeu mare? Ei erau pești curcubeu, iar curcubeul este semnul legământului. Când Dumnezeu a făcut legământ cu Noe, curcubeul a fost semnul legământului, iar aceștia erau pești de legământ, erau pești aleși; Aceasta este Mireasa pe care încerca s-o prindă, Mireasa lui Isus Hristos.   

Și el a spus: „M-am uitat în apă și am văzut acei păstrăvi curcubeu mari și frumoși de acolo.”

Apoi am spus: „Știu că aceasta este o viziune, dar nu pot înțelege  păstrăvii aceia.” Apoi am spus: „Știi, în inima mea cred că este corect și că îi pot prinde.”

De ce a crezut aceasta chiar în inima lui? Amintiți-vă că nu era vorba despre pescuit, ci despre prinderea Miresei. Este vorba despre prinderea peștilor de legământ, a aleșilor. Amintiți-vă că fratele Branham a vorbit despre năvodul Evangheliei; aruncați năvodul Evangheliei și prindeți tot felul de specii în el. Dar de ce aruncați năvodul?  Pentru pește. Peștii sunt un simbol al copiilor lui Dumnezeu. Deci, tu arunci năvodul și prinzi pește. Isus le-a spus ucenicilor Săi că îi va face pescari de oameni. Ce fel de oameni trebuiau să prindă ei? Ei trebuiau să-i prindă pe aleșii lui Dumnezeu.

Deci, chiar și în Biblie, Dumnezeu compară prinderea peștelui cu prinderea aleșilor, a copiilor Săi. Și acum, în viziune, Îngerul o ia în același fel ca în Scriptură și îi arată păstrăvii curcubeu mari și frumoși în apa mai adâncă; apoi, Îngerul Domnului l-a învățat, l-a instruit cum să-i prindă. Dar el a dat totul peste cap și și-a încurcat firul. El a spus: „În inima mea cred că pot să-i prind.” De ce? Pentru că era slujba lui.

Am luat sfoara, dar în loc de sfoară era un fir de pescuit. Chiar atunci, Cel din spatele meu a spus: „Acum te învăț cum să prinzi peștii aceștia.”

În ordine. El urma să-l învețe să facă aceasta.

El a spus: „Pune momeala”, iar eu am pus momeala. „Acum arunc-o departe (Ascultați cu atenție), și cât poți de adânc. Când faci aceasta, lasă mai întâi să se scufunde momeala, apoi trage-o încet.” Acum, aceasta este cu adevărat tehnica pescarului. El a continuat: „Atunci când vei face aceasta, vei simți că ciugulește ceva, dar să nu spui nimănui ce faci; păstreaz-o pentru tine.” Apoi a spus: „Atunci când simți că ciugulește din nou, trage puțin, dar nu prea tare. Nu trage tare! Aceasta va face ca peștii mici să se îndepărteze, iar împrăștierea lor va atrage atenția peștilor mari care vor veni şi așa îi vei prinde. Atunci când mușcă a treia oară, pune-ți cârligul pentru captură.” Slavă Domnului!

Deci, aceasta este a treia oară. Tu ar trebui să pui cârligul pentru captură, să prinzi marele păstrăv curcubeu, marele pește de legământ, Sămânța lui Avraam, a lui Dumnezeu. Cum îl prinzi? În Tragerea a treia, când pui cârligul. Lucrul frumos despre punerea cârligului este că odată ce este pus cârligul, sunt prinși. Ei vor intra, vor veni până la pescar pentru că au fost agățați. De ce s-au prins? Au fost atrași de momeală; au fost atrași de aceste lucruri care îi atrăgeau pe peștișori, dar când au ajuns, s-au agățat în a treia Tragere.

Am zis: „Înțeleg”, iar El a spus: „Stai liniștit! Nu spune nimănui, stai pe loc!”

Cred că este interesant! În această viziune, el a văzut pescuitul, păstrăvul, momeala, pescarul și pe El, și spune ce sunt toate acestea.

Apoi, s-a trezit ținând în mână un papuc de copil și încerca să introducă un șnur mare și gros prin una din găurile mici ale acelui papuc, iar Îngerul i-a spus să nu mai încerce să-i învețe pe bebelușii penticostali lucruri supranaturale. „Tu nu poți să-i înveți pe pruncii penticostali lucrurile supranaturale.” Fratele Branham a încercat să le explice și să-i învețe despre slujba și darul Său, dar tot ce a făcut, a fost să creeze imitații. Dar scopul lui Dumnezeu era să prindă peștele mare.

Așadar, el a început să explice tactica, a început să explice prima și a doua Tragere, a început să explice slujba, dar Îngerul i-a spus: „Tu nu poți să-i înveți lucruri supranaturale pe pruncii penticostali.” Este uimitor că îi puteți învăța multe pe pruncii penticostali: îi puteți învăța funcționarea darurilor, le puteți preda semne și minuni, îi puteți învăța credința și o parte din Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt multe lucruri pe care le puteți preda pruncilor penticostali, dar lucrurile supranaturale sunt adevăratele lucruri supranaturale pe care nu le puteți preda pruncilor penticostali. Laudă lui Dumnezeu! Înseamnă că aceste lucruri supranaturale nu sunt lucrurile pe care le pot învăța penticostalii. Este important! Așadar, noi nu vrem să încercăm să învățăm lucrurile pe care le pot învăța penticostalii, ci vrem să învățăm lucruri supranaturale reale. Aceasta se leagă de Tragerea a treia.

Apoi, a fost luat și a văzut acel cort enorm și acea căsuță mică de lemn, iar Lumina a coborât în clădire, în rândul format. Noi știm aceasta, am citit de multe ori cum oamenii intrau unul câte unul și ieșeau complet schimbați, fără să poată explica ce s-a întâmplat. Doar au fost schimbați, dar nu au explicat ce au văzut în cameră sau ce s-a întâmplat cu ei acolo. Noi știm că Îngerul Domnului a fost acolo, știm că Lumina a fost acolo. Fratele Branham urmărea toate acestea, apoi Îngerul i-a spus: „Aceasta va fi a treia Tragere a ta.”

De-a lungul anilor au fost atât de multe întrebări! Chiar și fratele Branham s-a întrebat dacă i se va da un cort mare, împlinirea fizică a acestui lucru, va aduce oamenii înăuntru într-o cameră, sau va avea un alt nivel de discernământ? Chiar și el a pus sub semnul întrebării aceasta. Dar dacă observați, în viziune totul era simbolic pentru el: a fost la pescuit de păstrăvi; a avut un pantof pentru bebeluș și un șnur mare; un cort și Tragerea a treia. Totul a fost simbolic, nu literal, așa că noi nu îl căutăm literalmente pe fratele Branham să meargă să prindă un pește, să învețe pescarul cum să facă aceasta sau chiar să încerce să introducă un șnur în gaura unui pantof. Totul arăta un tablou, îi arăta că acum va fi o schimbare, că acum, oamenii vor veni individual în acel loc și îi va schimba. 

Acolo, în acea cameră mică, în acea cămăruță, sau cum vrei să îi spui, este Stâlpul de Foc, este Lumina; acolo nu există un spectacol public, nu există o demonstrație publică, nimeni nu poate vedea ce se întâmplă, deci nu poate fi copiat, nu poate fi imitat pentru că nimeni nu înțelege. Nici măcar cei care ies din acea cameră nu pot să vă dea ceva de copiat. Adică, ei pot vorbi despre aceasta și să spună: „Am avut acest sentiment; am avut această problemă spirituală; am avut aceste întrebări și acum aceste întrebări au răspuns; am șchiopătat, dar a dispărut când am coborât din mașină”, și toate acestea.

„Dar ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Cum obțin formula ca să pot primi și eu ceea ce ați primit voi?” Ei nu au putut explica nimic pentru că acesta nu va fi un spectacol public, nu va fi ceva ce poate fi imitat.

Așadar, Tragerea a treia este atât de dinamică, de activă, prieteni! Nu este doar simplă, ci este dinamică, și este lucrul care va prinde păstrăvul curcubeu. Vreau să notez aceasta ca s-o reținem.

1.Când ajungem la Prima Tragere, el îi lua pe oameni de mână, iar când făcea aceasta, pe mâna lui apărea ceva, un semn care îi arăta boala de care sufereau, le spunea ce este și se ruga pentru ei. Semnul acela sau Tragerea, nu a vindecat pe nimeni, ci doar le-a crescut credința pentru a primi Cuvântul. Deci, lui i s-a dat o slujbă de vindecare și a avut un dar de vindecare, dar scopul semnului a fost să le mărească credința și să le arate că exista un Dumnezeu prezent, care putea discerne.

2. A doua Tragere a fost discernerea secretelor inimii. Discernământul fără contact fizic.

Așadar, vedem că Tragerile merg de la prima la a doua și apoi la a treia, iar dacă urmărim schimbarea, este absolut remarcabilă. Fratele Branham a explicat aceasta. El a trecut de la contactul fizic cu persoana, de la contactul în care punea mâna pe ei și, la fel ca în Scripturi, era capabil să spună care era boala lor, pentru că El i-a spus că credința lor va crește. Astfel, a izbucnit o lucrare de vindecare, iar el ar fi trebuit să tragă încet și să smucească  doar puțin.

Apoi, Domnul i-a spus: „Dacă vei fi credincios, îți voi arăta tainele inimii lor.” Astfel, el stătea pe platformă, un bărbat stătea pe platformă și aducea discernământul. „Vei putea să vezi ce este în neregulă cu oamenii.” El chema oamenii din mulțime și le spunea: „Tu ești din acest oraș, ai problema aceasta sau aceasta”, și toate aceste lucruri.

Dar când ajungem la Tragerea a treia, este total diferit. Mai întâi a fost un contact fizic, apoi a fost fără contact fizic, iar acum, nici măcar nu te cheamă neapărat cu un nume fizic, nu mai este un om care-ți spune ce este în neregulă fizic cu tine, ci este mult mai tainic. S-a dus!

La începutul anului 1956, fratele Branham a vorbit despre aceasta de câteva ori în citatele pe care vi le-am citit. Chiar la sfârșitul anului 1955, el a avut această viziune, iar la Anul Nou a venit și a început să vorbească despre ea. Exact șapte ani mai târziu, a ajuns la timpul răspunsurilor. Acesta a fost timpul răspunsurilor, dar a existat un ciclu de șapte ani de la această viziune.

După șapte ani, în decembrie 1962, au fost șase oameni care au venit la el cu o serie de șase vise, toate fiind asemănătoare și vorbind despre același lucru, despre plecarea în Vest. Apoi, el a avut o viziune în care i s-a spus că atunci când își va vedea poarta din față scoasă, este timpul să plece spre Vest. Și dintr-o dată, în decembrie a aflat că vor lărgi strada sau ceva și îi vor scoate o parte din poartă. El s-a întors și a citit viziunea, iar acolo i s-a spus: „Atunci este timpul să pleci!” Astfel, a știut că era timpul să plece, iar undeva pe la mijlocul lunii decembrie, a fost prins într-o viziune în care a văzut venind o constelație de Îngeri.

Mai întâi, a văzut un grup de păsări mici care au venit și s-au așezat pe crengile unui tufiș, apoi au zburat. El a spus: „Păsărelele acelea, mesagerii aceia mici erau foarte zbârliți şi priveau spre Vest. Ele veneau din Vest, dar deodată au început să zboare spre Est.” Imediat după aceea, au venit niște păsări mai mari, care arătau ca porumbeii și aveau aripile ascuțite. Și ele au zburat spre Est.

El a spus: „Următoarea a fost o constelație de îngeri. Ei au venit și m-au ridicat în mijlocul lor.” Aceasta aproape că m-a aruncat din cameră.” Voi știți că el a spus că mult timp după aceea a fost ca pierdut din cauza impactului extraordinar pe care l-a avut această viziune asupra lui. Atunci i s-a spus să se întoarcă pentru descoperirea celor șapte Peceți.

Așadar, toate acestea s-au întâmplat după cei șapte ani și totul avea de-a face cu acea primă viziune. Apoi, în data de 30 decembrie 1962, în mesajul, Domnilor, acesta este timpul sfârșitului?, el a spus:

Urmăriți. Tragerea a treia! Să ne oprim puțin aici. În viziune, primele zburătoare erau mesageri mici, păsărele; aceasta a fost când am început prima dată. Apoi a crescut de la a lua doar o persoană de mână. Vă amintiți ce mi-a spus El? „Dacă vei fi sincer, se va întâmpla că vei cunoaște secretele inimii lor.” Câți vă amintiți ceea ce s-a anunțat de aici și prin toată națiunea? Și s-a întâmplat? Exact. Apoi a zis: „Nu te teme. Eu voi fi cu tine.” Vedeți? Și aceea va merge înainte.

Acum, Prima Tragere a fost păsărele mici, zborurile acelea. Ele s-au dus să întâmpine timpul, să întâmpine venirea Domnului, primul Mesaj.”

Așadar, el a spus că „păsărelele mici (Acest lucru este important de știut), au zburat mai departe, spre Est, să întâmpine venirea Domnului.” Deci, nu a încetat niciodată, fratele Branham a avut acest dar, semnul de pe mână până la moartea sa. Dar aceasta nu înseamnă că Dumnezeu ar fi vrut ca el să se concentreze pe acel dar, pentru că atunci l-ar fi demonstrat până la moarte; el a fost acolo, nu a plecat niciodată, prima Tragere nu a dispărut niciodată, dar a fost așezat lângă Tragerea a doua.

Acum, Tragerea a doua, secretele inimii. Atunci nu a mai trebuit să iau mâna persoanei, ci El a spus totul pur și simplu. El le-a descoperit păcatele şi le-a spus ce să facă. Este corect? Atunci, aceasta s-a întâmplat perfect, chiar cum a spus Dumnezeu. Și voi sunteți martori, tot la fel lumea, ca și biserica.” Puțin mai jos, profetul spune:

Observați primul grup, păsările mici, semnul pe mână. Al doilea a fost mai mare, mai alb, porumbei, Duhul Sfânt descoperind secretele inimii. Iar al treilea grup au fost Îngerii; nu păsări, îngeri; acesta este timpul sfârșitului, totul este în legătură cu aceasta. Frate, acesta este timpul? Este acesta timpul?

Așadar, el a venit să slujească și a vorbit mesajul, „Acesta este timpul?”, înainte de a predica Pecețile. El a venit și a spus puțin, a luat viziunea pe care a avut-o și a așezat-o peste viziunea pe care a avut-o în urmă cu șapte ani, le-a pus una peste cealaltă. Viziunea pe care tocmai a avut-o a fost cu păsărelele care au venit și au mers spre Est, porumbeii și apoi îngerii, și el a spus că păsărelele au fost Prima Tragere. Aceste două viziuni merg împreună. A doua (Tragere) au fost porumbeii, iar a treia (Tragere) au fost Îngerii. Vedeți cum aici este o progresie, dar priviți la saltul dintre a doua și a treia Tragere, priviți diferența: mai întâi sunt păsări mici; acestea sunt lucruri de pe pământ care pot zbura în ceruri. Așadar, acestea sunt lucruri care sunt pe pământ, dar nu sunt legate de pământ, sunt supranaturale. El a văzut păsărelele care zboară și porumbeii, dar acum, aceștia sunt Îngeri care vin din veșnicie pe pământ. Aceasta este ceva mult deasupra păsărilor; aceștia sunt Îngeri. Aceasta arată că diferența dintre a doua și a treia Tragere este enormă. Mai întâi păsărele mesageri, apoi păsări mai mari, dar acum sărim la Îngerii care vin din veșnicie pentru a aduce o descoperire. Păstrați aceasta în inimă și în minte.

În mesajul, Eu am auzit, dar acum văd, profetul spune:

Și apoi El a promis că în ceasul Mesajului îngerului al șaptelea, vor fi descoperite cele șapte Peceți; tainele lui Dumnezeu vor fi vestite (Apocalipsa 10) când al șaptelea înger începe să-Și sune Mesajul, nu slujba de vindecare, ci Mesajul care urmează slujbei de vindecare.”

Deci, observăm că aici este un interval, este ceva care trebuie să vină după serviciul de vindecare. Aici el a spus că Apocalipsa 10 se referă la cele șapte Peceți care vor fi descoperite; tainele lui Dumnezeu vor fi declarate și numește Apocalipsa 10. Ce este Apocalipsa 10? Apocalipsa 10 este glasul celor șapte Tunete. Ioan le-a pecetluit, i-a fost interzis să le spună; erau sigilate, dar vor fi desigilate (Apocalipsa 10) când al șaptelea înger începe să-Și sune Mesajul, nu slujba de vindecare, ci Mesajul care urmează slujbei de vindecare.”

Deci, ce este sunetul Mesajului îngerului al șaptelea? Este ceea ce vine după slujba de vindecare; este ceea ce este conținut în Apocalipsa 10; este Taina care se află în Apocalipsa 8, acesta este sunetul Mesajului îngerului al șaptelea. De ce? Pentru că prima Tragere trebuia să atragă atenția; a doua Tragere trebuia să împrăștie peștii mici și să atragă atenția peștilor mari, dar Tragerea a treia, care era cuprinsă în Apocalipsa 10, trebuia să prindă păstrăvul curcubeu. Cu aceasta avea să-i prindă și să-i ducă până la capăt. Slavă lui Dumnezeu!

Acum, el spune… Eu doar repet o mulțime de lucruri, așa că doar aveți răbdare cu mine. Și în timp ce repet și revizuiesc, continuați să trageți, nu vă opriți! Astăzi i-am spus unui frate că am atâtea lucruri legate, simt că am toate aceste lucruri și că există doar o mică privire finală pentru a le trage. Deci, ceea ce am nevoie este cineva la capătul celălalt care să le tragă și să vină chiar în ordinea potrivită.

Așadar, noi analizăm aceste lucruri, dar ele nu sunt detalii, nu sunt întâmplări, ci aceasta este viața noastră, aici suntem, aceasta este descoperirea orei, aceasta este ceea ce ne schimbă, de fapt.

În mesajul, Pecetea a treia, el spune:

Motivul pentru care trebuie să aibă loc astăzi o trezire este...” Amintiți-vă că el predica „Pecetea a treia”, (corect?), în săptămâna deschiderii Peceților.

că noi avem treziri denominaționale, dar nu am avut o trezire reală. Nu, nu, nu! Nu, domnule. Să nu credeți că avem treziri, pentru că nu avem. Oh, ei au milioane și milioane și milioane de membri de biserică, dar nu este nicio trezire nicăieri. Nu. Nu.

Mireasa nu a avut încă o trezire.”

El este aici, la Pecetea a treia, predicând Pecețile și spune că, „Mireasa nu a avut încă o trezire.” Dar fratele Branham ne-a spus deja că el a ieșit cu slujba de vindecare prin însărcinarea dată de Înger și a spus că peste tot au început focuri de trezire; a început o trezire masivă, au început campanii de vindecare și o trezire care a adus multe suflete la Hristos; a avut un efect uriaș la nivel mondial, dar el a spus că Mireasa nu a avut încă o trezire. Nu înseamnă că biserica nu a avut o trezire; biserica a avut-o, dar trebuie să existe o trezire a Miresei.

„Mireasa nu a avut încă o trezire. Nu a existat nicio trezire acolo, nicio…” Ascultați! O, Doamne! Ascultați!

„…nicio manifestare a lui Dumnezeu încă să miște Mireasa.”

Aici, el era în martie 1963. Gândiți-vă la manifestările lui Dumnezeu care aveau loc în acel moment: bolnavii erau vindecați, ochii orbilor erau deschiși, morții erau înviați, muții vorbeau, șchiopii umblau. Au existat o mulțime de manifestări. Corect? Totuși, el a spus că, „Nu a existat nicio manifestare a lui Dumnezeu încă să miște Mireasa.”

Amintiți-vă… Laudă lui Dumnezeu! Amintiți-vă de acei păstrăvi curcubeu mari care s-au adunat acolo, în apa adâncă, și doar stăteau acolo. El a încercat să-i atragă cu prima și a doua Tragere pentru a le atrage atenția, dar urma să-i prindă în Tragerea a treia, deoarece prima și a doua Tragere nu au venit pentru a prinde păstrăvul curcubeu. Ele au început o trezire a bisericii, dar nu o trezire a Miresei; trezirea Miresei va veni sub Tragerea a treia.

„Nu a existat nicio manifestare a lui Dumnezeu încă să miște Mireasa.” De aceea… Cred atâtea lucruri, dar trebuie să fiu atent să le spun cum trebuie, pentru că nu vreau să aduc o idee greșită. Nu vreau să fiu înțeles greșit, dar de aceea nu poți să te întorci la prima și a doua Tragere și să prinzi păstrăvul curcubeu; cu ele doar îi poți atrage atenția.

De aceea nu v-ați dat seama că prima și a doua Tragere nu au plecat nicăieri, sunt încă acolo. Până în ziua când a murit, fratele Branham a putut să ia pe cineva de mână și să discearnă care era boala lui; el a trebuit să folosească discernământul, el l-a manifestat în slujbă, l-a arătat tot drumul, până la capăt. Prima și a doua Tragere nu au dispărut; Tragerea a treia conține prima și a doua Tragere. Acestea atrag atenția păstrăvului curcubeu, dar nu îl prind. Deci, dacă încercăm să folosim prima și a doua Tragere, sau felul de manifestare care a fost sub prima și a doua Tragere pentru a prinde păstrăvul curcubeu, aceasta nu îi va prinde; ele îi vor atrage atenția, dar Îngerul a spus că Tragerea a treia este cea care îi va prinde.

Acesta este motivul pentru care noi trebuie să subliniem, să punem accentul cel mai mare pe partea potrivită a Mesajului; să nu ne concentrăm pe partea minoră a Mesajului, ci partea pe care ar trebui s-o accentuăm este partea pe care a accentuat-o fratele Branham. Partea din Mesaj care are cel mai mare impact pentru Mireasă este partea în care i s-a spus (fratelui Branham) că va prinde păstrăvul curcubeu. Deci, dacă este ceva de accentuat, noi ar trebui să accentuăm ceea ce a accentuat fratele Branham, ceea ce a constituit întreaga lui slujbă, ceea ce a fost de fapt Mesajul său, care a fost scopul întregii lucrări, faptul că totul a venit la manifestarea îngerului al șaptelea, a venit la slujba îngerului al șaptelea, toate acestea fiind împlinirea din Apocalipsa 10.1-7. Aceasta trebuie subliniat, adică Tragerea a treia care va prinde păstrăvul curcubeu.

Voi puteți vedea că acolo este o tentație pentru a merge la lucruri care sunt puțin mai evidente, care par a fi mai supranaturale. Dar eu vă spun că nu sunt mai supranaturale pentru că bebelușii penticostali pot fi învățați acele lucruri. Dar păstrăvul curcubeu poate să înțeleagă ceea ce bebelușii penticostali nu pot să primească și acesta este lucrul care îl va prinde. Eu trebuie să fiu atent cum spun aceasta, pentru că dacă o spun greșit, atunci deodată avem o inversare a manifestărilor lui Dumnezeu, care sunt o împlinire a Cuvântului: vindecarea este o împlinire a Cuvântului, discernământul este o împlinire a Cuvântului; punerea mâinilor peste bolnavi este o împlinire a Cuvântului. Acestea sunt pâinea copiilor și ar trebui să fie prezente tot timpul; nu ar trebui să lipsească niciodată. Dacă nu avem vindecări în mijlocul nostru, dacă nu avem manifestări ale Duhului în mijlocul nostru, atunci există o problemă. Acestea ar trebui să fie tot timpul acolo, dar dacă spunem aceasta, cred că am fost vinovați de acest lucru în trecut… Să ne punem deci mâinile peste bolnavi, fiindcă nu ar trebui să avem niciodată o reținere față de aceasta, pentru că aceasta este o parte a lucrării care merge cu El, este o parte din Hristos, este o parte din Cuvânt.

Deci, noi nu eliminăm niciodată Cuvântul. De aceea, aș spune că nu este greșit, că nu este nimic în neregulă cu rândul de rugăciune. Dacă spuneți că rândul de rugăciune este greșit, atunci avem o problemă cu profetul, pentru că el le-a avut până la sfârșitul slujbei sale. Deci, el avea rânduri de rugăciune și încerca să-i facă pe oameni să prindă o credință mai înaltă, încerca să-i facă să aibă adevărata credință dulce și să-L ia pe Cuvânt. El nu a refuzat niciodată un rând de rugăciune pentru cei care aveau nevoie, pentru cei care puteau beneficia de acesta, pentru a fi o binecuvântare pentru alții. Așadar, nu poți spune că un rând de rugăciune este rău; rândul de rugăciune în sine nu este rău, pentru că dacă spui că este rău, ai o problemă cu profetul.

Acum, tu poți folosi toate aceste lucruri într-un fel greșit. Absolut, poți folosi orice dar într-un fel greșit; puteți folosi orice în mod greșit. Noi trebuie să avem grijă să nu negăm lucrurile care fac parte din Dumnezeu. Voi numiți lucruri rele, lucruri care nu sunt rele; venirea la altar și rugăciunea nu sunt niciodată demodate. Acestea nu vor fi niciodată rele, nu vor fi niciodată greșite. Corect? Ceea ce fac  unii cu ele uneori, este greșit, dar ele nu sunt niciodată greșite.

De fapt, fratele Branham le-a spus oamenilor că atunci când vin la biserică, ar trebui să vină la altar și să se roage în liniște, apoi să meargă la locul lor. Altarul nu a fost anulat niciodată în vreun fel; venirea și rugăciunea la altar, cererea ca cineva să-și pună mâinile peste voi, nu au fost luate niciodată din biserică. Aceasta este încă acolo pentru a fi uns cu tot ceea ce nu am luat niciodată; este încă acolo. Când fratele Branham lucra încă, toate acestea arătau că nu era nimic greșit, deci nu puteți numi aceasta „rău” pentru că este o parte a Cuvântului. Problema este dacă punem prea mult accent pe aceasta și îi ținem pe toți acolo. Noi trebuie să ajungem acolo unde ne-a arătat fratele Branham; el a încercat să ne facă să înțelegem că nu avem nevoie de cineva care să își pună mâinile peste noi; voi nu aveți nevoie de niciun contact fizic, fiindcă puteți să-L primiți așa cum L-au primit neamurile: au auzit Cuvântul și L-au crezut pe Cuvânt. El a venit și a predicat credința desăvârșită. Corect? Când a predicat Credința perfectă, el a spus:

Dacă ai credința perfectă, tu nu ai nevoie de nimeni să-și pună mâinile peste tine; dacă ai o credință perfectă, nu trebuie să treci prin rândul de rugăciune. Amin! Tu ești sigur că se va întâmpla la fel ca orice altceva.” Așa este, așa a spus el. Apoi, la sfârșitul mesajului Credința perfectă, fratele Branham a avut un rând de rugăciune, dar este interesant ce a făcut în rândul de rugăciune; în acel rând de rugăciune, i-a pus pe oameni să treacă repede, iar el și-a pus mâinile peste ei, conform Cuvântului, s-a rugat pentru ei și i-a trimis la locul lor. Apoi, la sfârșitul adunării, el i-a spus adunării:

Ați observat ce am făcut? Eu am făcut aceasta într-un anumit fel pentru că trebuie să ajungem la credința desăvârșită. Eu mi-am pus mâinile peste voi, ca să puteți primi aceasta conform Cuvântului.”

Ce încerca să facă fratele Branham? El încerca să-i facă să primească vindecarea pe baza Cuvântului. „Nu el, nu ceea ce a spus el, nu mâinile lui”, ci Cuvântul spune că „ei își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor vindeca.”

La încheierea mesajului, Credința desăvârșită, el nu a predicat mesajul Credința perfectă, apoi a avut un rând de rugăciune pentru a anula ceea ce tocmai a predicat, ci a avut un rând de rugăciune, iar prin felul în care a condus rândul de rugăciune, i-a îndreptat pe oameni înapoi la Biblie, la Scripturi și a spus: „Acum fiecare dintre voi poate fi vindecat, dacă o luați așa.” Care era scopul? Să primească Cuvântul. Care era ținta? Să primească Cuvântul.

Vedeți, dacă nu aveți vindecări și manifestări de felul acesta, cum veți atrage păstrăvul curcubeu? Cum le atragem atenția? Dacă nu poți să te rogi pentru colegii tăi să fie vindecați, dacă nu poți spune o mărturie despre ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine, cum îi vei face să privească la calea ta? Eu am observat tot timpul acest lucru pe câmpul misiunii, de aceea, uneori este foarte captivant să fii în misiune, deoarece Dumnezeu Se manifestă pentru a atrage atenția păstrăvului curcubeu; El Își confirmă Cuvântul, conformă slujirea și încearcă să obțină atenție, dar care este scopul Lui întotdeauna? Întotdeauna, scopul Lui este să-l atragă și să-l prindă în Tragerea a treia. Voi veți vedea tot timpul prima și a doua Tragere în lucrare pe câmpul misiunii, pe un teren nou și printre credincioși noi. Nu știu câți dintre voi veniți din afara Mesajului, fără nicio expunere la El, dar vă spun că am avut un timp glorios când ajungeam la Cuvânt: manifestare după manifestare, vindecare după vindecare, demonstrație după demonstrație. De ce? Pentru că Dumnezeu atrăgea păstrăvul curcubeu. Dar ceea ce ne-a prins a fost Tragerea a treia. Lucrul care ne-a adus acolo a fost ceva ce ne-a atras, dar lucrul care ne-a prins a fost Tragerea a treia. Slavă lui Dumnezeu!

Acum, voi citi ultima parte a acestui citat; vă amintesc că suntem la Pecetea a treia:

„…Mireasa nu a avut încă o trezire. Vedeți? Încă nu a existat nicio trezire acolo, nicio manifestare a lui Dumnezeu care să miște Mireasa.”

Așadar, Mireasa are nevoie să fie mișcată, este cam adormită; ea seamănă cu acei păstrăvi curcubeu mari și frumoși care stau în adânc și așteaptă să fie prinși.

Vedeți? Noi așteptăm aceasta acum. Va fi nevoie de acele șapte Tunete necunoscute pentru a o trezi din nou, vedeți? Da. El o va trimite, a promis-o.”

Deci, de ce va fi nevoie? „Încă nu a existat nicio trezire acolo, nicio manifestare a lui Dumnezeu care să miște Mireasa.” Amin. „Va fi nevoie de acele șapte Tunete necunoscute pentru a O trezi din nou.” Ce este aceasta? Este Pecetea a șaptea, Apocalipsa 8.1 și Apocalipsa 10.1-7 legate împreună; este Taina care se află în Biblie; este partea pecetluită a Cuvântului.

În mesajul, Epoca Bisericii Laodicea, din Cartea, „Epocile Bisericii,” fratele Branham spune:

Acest mesager din Maleahi 4 și Apocalipsa 10.7, va face două lucruri. Primul, conform Maleahi 4, va întoarce inimile copiilor spre părinți. Al doilea, el va descoperi Tainele celor șapte Tunete din Apocalipsa 10, care sunt descoperirile conținute în cele șapte Peceți.”

Ce este Apocalipsa? Este Taina celor șapte Tunete. Apocalipsa 10 este descoperirea conținută în cele șapte  Peceți, de aceea, când fratele Branham a venit să predice cele șapte Peceți, acesta a fost punctul culminant al slujbei sale, a fost punctul în care a deschis totul, a fost punctul spre care a construit; fiecare viziune, fiecare chemare ducea la aceasta.  De ce? Pentru că acum știa că este exact în Apocalipsa 10.1-7. El descoperea partea tainică, partea tăcută, partea nespusă; Dumnezeu i-a adus zi de zi descoperirea celor șapte Tunete conținute în cele șapte Peceți.

Aceste adevăruri tainice, descoperite în mod divin, vor fi cele care vor întoarce literalmente inimile copiilor spre părinții Rusalistici.”

De ce? Pentru că acesta este lucrul care îi va prinde; când va începe Realul, peștele întoarce capul și începi să-l tragi. Ceea ce îi va întoarce înapoi la credința părinților rusalistici, vor fi Tainele ascunse sub acele Peceți; Taina Tunetelor este descoperirea conținută în cele șapte Peceți. Slavă Domnului!

În mesajul, Pecetea întâi, el spune:

Atunci, acolo vor veni înainte șapte Tunete misterioase care nici măcar nu sunt scrise deloc. Acesta este adevărul. Eu cred că aceste șapte Tunete vor fi descoperite în zilele din urmă, ca să aducă Mireasa împreună pentru credința de răpire, deoarece cu ceea ce avem chiar acum, nu am fi în stare să facem aceasta.”

Ce aveau ei până atunci? Aveau vindecări, minuni și manifestări; au avut chiar și timpul legării împreună al capetelor libere. Corect? Este atât de mult! Este uimitor!

Simt că trebuie să fiu atent și să am grijă să merg încet, pentru că aici poți merge greu. Este ușor pentru cei care afirmă că cred că Mesajul s-a terminat cu fratele Branham când a ajuns la Peceți. Ei lasă acea Taină nerezolvată și neatinsă și spun să ne bucurăm din plin de ceea ce am avut până la Peceți: mărturii, vindecări, manifestări, lucrarea profetică, discernământul. Și tot ce vorbim este despre ceea ce a făcut fratele Branham; tot ce vorbim este despre cât de mare a fost Dumnezeu, vorbim despre mărturii, vorbim despre faptul că l-a vindecat pe acesta și a deschis ochii orbilor, despre câți oameni a avut în rândul de rugăciune, și continuă să vorbească și să vorbească și să vorbească despre aceasta. Dar fratele Branham a spus:

Eu cred că aceste șapte Tunete vor fi descoperite în zilele din urmă, ca să aducă Mireasa împreună pentru credința de răpire, deoarece cu ceea ce avem chiar acum, nu am fi în stare să facem aceasta.”

Deci, la ce vă gândiți? Aceasta nu a fost de-ajuns, este nevoie de Tragerea a treia. El a spus:

Noi trebuie să pășim mai departe, pentru că nu putem avea suficientă credință nici pentru vindecare divină. Noi trebuie să avem suficientă credință pentru a fi schimbați într-o clipă și să fim luați la o clipeală din acest pământ. Cu voia Domnului, noi vom afla unde scrie aceasta.”

Apoi, el a venit la mesajul Recunoscând ziua voastră și Mesajul ei, din anul 1964, unde a spus:

De ce fac ei aceasta? De ce fac aceasta? Ei vor o mare trezire. Plâng, crezând că va avea loc o trezire. Ei sunt oameni buni. De ce este aceasta? Ce au făcut? Ei nu au recunoscut trezirea Miresei.”

Fratele Branham a predicat mesajul acesta în iulie 1964, dar în martie 1963, în Pecetea a treia, el a spus:

„…Încă nu a existat nicio trezire acolo, nicio manifestare a lui Dumnezeu care să miște Mireasa… Va fi nevoie de acele șapte Tunete necunoscute pentru a o trezi din nou, vedeți? Da. El o va trimite, a promis-o.”

Deci, el a spus că încă nu a fost nicio trezire, că Ea nu a fost mișcată, și că va fi nevoie de cele șapte Tunete pentru a o trezi. Apoi, un an și patru luni mai târziu, la jumătatea anului 1964, el spune: „Ei vor o trezire, vor o trezire în națiunea noastră. De ce o cer?” Și adaugă: „Ei nu au recunoscut trezirea Miresei.” Înseamnă că în ultimul an și patru luni s-a întâmplat ceva „care va trezi Mireasa, care O va mișca. Aceasta va fi trezirea Ei. El o va trimite, a promis-o.” Dar nu va fi un spectacol public. Amin!

Ei nu au recunoscut trezirea Miresei. Vedeți? Fiind creștini, ei simt Tragerea orei, dar nu au recunoscut ce s-a făcut. Aceasta este ceea ce-i face să se simtă în felul acela. Ei știu că trebuie să se întâmple ceva, dar vedeți, o caută departe în viitor, când aceasta s-a întâmplat deja chiar lângă voi.” Slavă Domnului! El nu putea spune mai clar ce era aceasta, dar aceasta avea să fie trezirea Miresei, deschiderea Bibliei; acestea erau cele șapte Tunete, descoperirea celor șapte Tunete care erau conținute în cele șapte Peceți, care trebuiau s-o trezească

Aici, el a spus că Ea a fost trezită, dar voi căutați aceasta departe, în viitor. Voi căutați pe cineva care să interpreteze Pecețile, voi îl așteptați pe fratele Branham să se întoarcă s-o facă; voi căutați o altă slujire care s-o facă, dar el a spus că deja s-a întâmplat chiar lângă voi. „Aceasta s-a întâmplat deja chiar lângă voi”, s-a făcut, a trecut.

De aceea, pentru mine este o parodie în această zi, așteptarea credincioșilor la Mesaj care privesc în viitor spunând: „Într-o zi va fi aceasta…”, „Cândva va fi aceasta…” „Într-o zi…” Astăzi este ziua! Ce trebuie să se întâmple pentru Mireasă, s-a întâmplat. Noi știm că va fi o transformare, știm că atomii noștri se vor schimba, știm, dar Ceea ce ne va schimba a venit deja, Ceea ce ne va duce în plinătatea Răpirii pentru a finaliza ciclul, este deja aici. Noi nu privim după Ceva ce trebuie să vină, ci ne uităm la ceea ce ne-a dat Dumnezeu și a pus în mâinile noastre. Aceasta este trezirea care a trezit-o pe Mireasă! El spune… Vreau să citesc ultima frază din acest citat:

„…o caută departe în viitor, când aceasta s-a întâmplat deja chiar lângă voi.

Este același lucru pe care ei l-au făcut în zilele din vechime. Ei credeau într-un Mesia care va veni. Ei au crezut că va veni un premergător, dar el era chiar peste ei și nu au știut aceasta, nu l-au recunoscut. Ei au crezut că va veni un premergător care Îl va anunța pe Mesia, dar i-au tăiat capul. Ei L-au ucis pe Mesia lor, deoarece a fost profețit că vor fi orbiți.” Slavă lui Dumnezeu!

Sunt multe care s-ar putea spune aici. Iudeii aveau Cuvântul și Îl așteptau pe Mesia să vină așa cum era promis în Cuvânt; dar El a venit conform Cuvântului și L-au respins. Când a venit El, era venirea lui Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Mielul lui Dumnezeu pentru a îndepărta păcatul lumii. El era acolo (timpul prezent), dar ce au făcut ei? L-au ucis pe Cel pe care-L căutau. L-au ucis și L-au ucis și încă privesc după El să vină.

Ascultați, vreau să spun doar că Domnul a venit. El a venit, Mesia este aici; adică Tragerea a treia și Pecetea a șaptea coincid. Descoperirea care conține Pecetea a șaptea, cele șapte Tunete, Taina lui Dumnezeu, totul vine împreună. S-a descoperit că Pecetea a șaptea declară că venirea Domnului este la îndemână. Și ce se întâmplă? Oamenii care spun că cred aceasta, Îl ucid spunând: „Nu este aceasta, mai urmează ceva!” Dar dacă negi venirea Lui, căutând venirea Lui, Îl ucizi pe Cel care a venit. Îi ucizi influența asupra oamenilor, ucizi capacitatea oamenilor de a pune mâna pe trezirea care este astăzi aici, pe ceea ce s-a făcut și s-a dat. Îndreptându-i în continuu pe oameni spre viitor, spre viitor, spre viitor, tu faci același lucru pe care l-au făcut evreii care nu L-au recunoscut. Cuvântul este aici, ceea ce a promis că va face este aici, s-a împlinit deja; noi nu căutăm împlinirea, suntem împlinirea, suntem în împlinire, se întâmplă zi de zi într-un Trup de credincioși. Negând aceasta, o ucideți, omorâți influența ei, ucideți efectul ei.

Dacă nu știm că Trezirea este aici sau dacă nu știm ce este Trezirea, dacă arătăm tot timpul în urmă, la prima și la a doua Tragere, ca o dovadă a trezirii, fratele Branham a spus că nu a fost aceasta. După toate manifestările și demonstrațiile care au avut loc, el a spus că trebuie să mergem mai departe. „Aceasta nu este încă trezirea Miresei, trebuie să vină ceva mai mult, este descoperirea care conține cele șapte Tunete, aceasta o va trezi.”

Așadar, puteți vedea cum accentuarea greșită, pe partea greșită a Mesajului, va aduce un efect greșit în viețile oamenilor, pentru că noi putem deveni la fel de entuziasmați cum au fost și ei entuziasmați de prima și a doua Tragere a fratelui Branham. A fost emoționant? A fost emoționant, a fost însuflețitor să vezi manifestările lui Dumnezeu și Cuvântul, să vezi înfăptuindu-se vindecări; a fost încântător, încă ne entuziasmează, încă ne place, dar nu aceasta o trezește pe Mireasă.

În Pecetea a șaptea, chiar la început, fratele Branham a spus:

Mi-ar plăcea să adaugă că din toate serviciile pe care le-am avut vreodată în viața mea, cred că săptămâna aceasta a fost cea mai glorioasă perioadă din toată viața și serviciile mele.”

De ce petrecem atât de mult timp oriunde altundeva în Mesaj, când el a spus că acesta a fost cel mai glorios timp din întreaga sa lucrare?

„…cred că săptămâna aceasta a fost cea mai glorioasă perioadă din toată viața și serviciile mele. Indiferent ce am…Desigur, înainte am văzut săvârșite minuni mărețe în serviciile de vindecare, dar aceasta este mai presus de acelea. Acesta a fost unul dintre cele mai mărețe timpuri. Cel mai important moment din viața mea este să fiu aici, să văd acest mic tabernacol că își pune acest aspect deosebit; nu numai acesta, dar și interiorul capătă un aspect deosebit.”

Despre ce vorbește aici? El vorbește despre oameni. Vedeți, el nu vorbea despre tabernacol. Desigur, tabernacolul a primit o altă înfățișare. Absolut, pentru că a fost renovat. Ei nu au avut întâlniri acolo pentru că tabernacolul a fost mărit și renovat și spune despre cât de frumos era, iar înainte de a începe Pecețile a venit și a ținut un serviciu de dedicare. Atunci a spus: „Nu este o dedicare, ci o re-dedicare, și nu doar atât, ci și zidirea inimilor și a vieților noastre.” Amin. Deci, când a venit la deschiderea Peceții a șaptea, a existat o re-dedicare a tabernacolului, a templului nostru. Astfel, a ajuns la sfârșitul Peceților, iar când a predicat Pecetea a șaptea, ultima noapte, ultimul Mesaj, a spus:

„Acesta a fost punctul culminant al slujirii mele, cel mai măreț moment dintre toate, să văd această transformare, nu doar exteriorul clădirii, ci și interiorul.”

De ce? Pentru că a recunoscut că are loc o transformare. El a spus: „Am să vă numesc Mireasă ca să înțelegeți.” Aceasta este trezirea Miresei, aceasta este deșteptarea Miresei, aceasta este agitația pentru a o trezi! Acum lucrurile s-au mutat la loc. Slavă Domnului! Aceasta este mai presus de celelalte. El a spus aceasta în Pecetea a șaptea.

Când a ajuns la sfârșitul Peceții a șaptea, a început să spună: „…stăteam acolo sus cu mâinile ridicate…” El vorbea despre Canionul Sabino. Cred că a fost acolo cândva în ianuarie 1963, undeva între mesajul „Domnilor, acesta este timpul?” și predicarea Peceților; era în Canionul Sabino să se roage și să-L întrebe pe Dumnezeu ce să facă.

„…stăteam acolo sus cu mâinile ridicate…” Dumnezeu l-a chemat să vină acolo.

„…stăteam acolo sus cu mâinile ridicate și dintr-o dată, ceva mi-a lovit mâna.

Nu știu, nu pot spune. Am adormit? Nu știu. Am intrat într-o transă? Nu știu. A fost o viziune? Nu pot să vă spun. Singurul lucru pe care îl pot spune este că era același lucru ca Îngerii aceia.” A fost real? Da, a fost real.

Aceasta mi-a lovit mâna. M-am uitat și era o sabie. Avea mânerul de perle, foarte frumos, iar peste acesta avea o gardă (apărătoare) din aur. Lama părea ca ceva, ca de crom, de argint, doar că era foarte strălucitoare și era ascuțită rombic. Oh, Doamne! Și mă gândeam: „Acesta este cel mai frumos lucru!” și se potrivea perfect în mâna mea. Mă gândeam: „Este foarte frumoasă!” Apoi am zis: „Hei, mie mi-a fost frică întotdeauna  de lucrurile acestea, de o sabie! Ce voi face cu ea?”

Chiar atunci, a răsunat acolo un Glas, care a cutremurat stâncile și a zis: „Aceasta este Sabia Împăratului!” Atunci am ieșit afară din aceasta.

„Sabia Împăratului.” Acum, dacă Aceasta spunea: „Sabia unui împărat…”, dar El a spus: „Sabia Împăratului”, și există un singur Împărat, iar Acela este Dumnezeu. Și El are o singură Sabie, care este Cuvântul Său, prin care trăiesc. Așa să mă ajute Dumnezeu; stând aici peste amvonul Lui sfânt, cu Cuvântul Său sfânt așezat aici: Acesta este Cuvântul! Amin.”

Să nu uitați că el a spus că atunci când i-a pus Sabia în mână, când a venit la profet, el a spus: „Se potrivea perfect în mâna mea.” Și deodată Glasul l-a oprit și a spus: „Aceasta este Sabia Împăratului!” Amin. Atunci el a știut că există un singur Împărat, iar Acela este Dumnezeu. Și El are o Sabie, iar Acesta este Cuvântul Său. Atunci, fratele Branham s-a entuziasmat. Ascultați, când fratele Branham s-a entuziasmat, amintiți-vă că el era În Tragerea a treia, așa că nu putea face un spectacol public și nu putea spune nimănui nimic. Așadar, urmăriți-i entuziasmul și spuneți de ce se entuziasmează.

El a spus: „…este Cuvântul Său, prin care trăiesc. Așa să mă ajute Dumnezeu; stând aici peste amvonul Lui sfânt, cu Cuvântul Său sfânt așezat aici: Acesta este Cuvântul! Amin.”

Ce a fost aceasta? Ce a venit la profet? Ce a venit în mâna lui? Cuvântul! Cuvântul a venit la el. De aceea a devenit atât de entuziasmat. Ce Cuvânt este Acesta? Cuvântul care nu a fost scris în formă de simbol, dar când a Tunat în Apocalipsa 10, aceasta a fost descoperirea conținută sub simboluri, iar Ioan doar a pus pecetea peste ele. Apocalipsa 8.1, Pecetea a șaptea, a fost tăcere, dar acum, Cuvântul a venit în mâna fratelui Branham, Sabia Împăratului a venit în mâna lui pentru a aduce descoperirea celor șapte Tunete. Ce a spus el că este Aceasta? El a spus că este Cuvântul. Ce a fost aceasta? Punctul culminant al slujbei sale. Nu un show public, nu ceva ce poți imita, nu ceva ce ai putea urmări să se întâmple, să-l vezi și să-l copiezi. Era Cuvântul care venea la suprafață.

…Oh, în ce zi trăim! Ce lucru măreț! Vedeți taina și secretul?

Cum stăteam acolo, când aceasta m-a părăsit, la mine a venit Ceva și mi-a spus: „Nu te teme!” N-am auzit niciun glas, parcă a vorbit înăuntrul meu…”

Eu cred că acest lucru este esențial Fratele Branham a spus că mai întâi a fost un tunet care a spus: „Aceasta este Sabia Împăratului”; apoi, a auzit un Glas în interiorul lui. O, Doamne, în interiorul lui!

…Eu trebuie să vă spun doar Adevărul, exact ce s-a întâmplat. Ceva m-a atins și mi-a spus: „Nu te teme, aceasta este a treia Tragere!” Amin.

De ce a auzit Glasul din interiorul lui? Pentru că „Acesta nu va fi un spectacol public și nu vei spune nimănui! Eu te voi întâlni acolo în acea cămăruță.” Glasul a fost o descoperire care Tuna din interiorul lui, nu din exterior, pentru că din interiorul lui a spus: „Nu te teme, aceasta este Tragerea a treia!”  Ce este Tragerea a treia? Cea care trebuia să prindă frumosul, și marele păstrăv curcubeu. Cea care trebuia să fie… Îngerul Domnului întâlnind indivizii (individual) într-o cămăruță, pe platformă, iar când ieșeau de acolo erau schimbați dar nu puteau explica ce li s-a întâmplat. Ce este aceasta? Tragerea a treia. Care este Tragerea a treia? Sabia în mână; a treia smucitură a momelei pentru a prinde peștele; întâlnirea cu Stâlpul de Foc singur în cămăruță. Ce sunt acestea? Toate acestea sunt același lucru.

„Lasă-mă să-ți spune, frate Chad, eu nu știu despre ce vorbești.” Acesta nu este un spectacol public, tu nu poți explica aceasta! Trebuie să fie ceva să Tune înăuntrul tău și să spui: „Acesta este Dumnezeu care mă strigă; Dumnezeu mă întâlnește; Dumnezeu mă prinde; Dumnezeu mă cheamă și mă schimbă.” Dar cum o face? El trebuie să trezească Mireasa.  În acest Mesaj trebuie să existe ceva care să mă trezească, să mă trezească ca parte a acestei Mirese și să mă aducă în contact cu Dumnezeul cel viu, astfel încât să știu cine sunt. „Am fost, am trecut prin locul secret al lui Dumnezeu și am ieșit schimbat, diferit de ceea ce am fost.”

Noi ne putem încurca în detalii, dar toate aceste detalii sunt simboluri. Simbolurile lor încearcă să picteze un tablou pentru că Dumnezeu vrea ceva care să tune în inima individului, pentru că a spus: „Aceasta este Tragerea a treia!”

A treia Tragere! Vă amintiți aceasta? El a zis: „Tu ai avut atât de mulți imitatori la aceasta, pentru că ai încercat să explici. Vă amintiți aceasta? Câți își amintesc viziunea aceea? Păi, este peste tot! Aceasta este pe bandă și pretutindeni. Aceasta a fost cam cu șase sau șapte ani în urmă. A fost cu șapte ani în urmă și El a spus: „Nu încerca să explici Aceasta! Aceasta este Tragerea a treia, dar Eu te voi întâlni acolo înăuntru.” Este adevărat?

Stăteam cu un pantof mic de bebeluș, când El mi-a spus: „Acum fă prima ta Tragere. Și când o faci, peștele va fugi după momeală. Apoi fii atent la a doua Tragere a ta, pentru că acesta este numai pește mic.” Apoi a spus: „Atunci a treia Tragere îl va prinde.” O lăudat să fie Dumnezeu!

Chiar atunci El m-a ridicat sus, m-a luat și m-a dus sus, foarte departe, unde se desfășura o adunare.”

El încă predica Pecetea a șaptea, dar s-a referit la viziunea pe care a avut-o în anul 1955-1956.

„…m-a luat și m-a dus sus, foarte departe, unde se desfășura o adunare. Arăta ca un cort sau o catedrală, ceva de felul acesta. M-am uitat și acolo era o cutie ca un loc micuț într-o parte. Am văzut că Lumina aceea vorbea cu cineva deasupra mea; este Lumina pe care o vedeți acolo în fotografie. Ea s-a învârtit în felul acesta, s-a dus peste cortul acela și a spus: „Eu te voi întâlni acolo. Aceasta va fi a treia Tragere și nu vei spune nimănui Aceasta!” Apoi, în Canionul Sabino, El a zis: „Aceasta este Tragerea a treia!”

Înseamnă că acea cameră mică din cort și Sabia din mâna lui sunt același lucru. Nu complicați aceasta prea mult pentru că „La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu.” Versetul 14: „Și Cuvântul S-a făcut trup” și Unul dintre noi.

Care era locul acela? Ce a venit? În descoperirea Peceților, Cel ce a venit a fost Domnul, Persoana Cuvântului, care acum venea pentru unirea invizibilă cu Mireasa;  dar El face aceasta unul câte unul. Nu este un spectacol public, nu este o demonstrație pe platformă, ci îi stârnește, îi trezește individual. Prin ce? Prin Cuvânt, prin întoarcerea Cuvântului. De ce? Pentru că în tot cerul, pe pământ și sub pământ, a fost o singură Persoană care putea să ia Cartea și să-I rupă Pecețile; numai Unul, iar Acela era Mielul, Isus Hristos Însuși. Aceasta arată că la descoperirea celor șapte Tunete trebuia să existe o Persoană care să fie prezentă. Nu fratele Branham a deschis acele Peceți, el nu le-a putut deschide. Când Ioan a privit, el s-a uitat în cer, s-a uitat pe pământ, s-a uitat sub pământ, dar niciun om nu a fost găsit vrednic, cu excepția Unuia singur: Leul din seminția lui Iuda, Mielul lui Dumnezeu care a fost junghiat. El a pășit în față, a luat Cartea și I-a rupt Pecețile.

Și acum, profetul vine și predică descoperirea celor șapte Peceți; el predică partea despre care lui Ioan i s-a spus s-o pecetluiască. Acum, în timpul sfârșitului a fost ruperea celor șapte Peceți, ca să facă, ce? Ca s-o facă pe Mireasă să poată recunoaște: „Domnul și Mântuitorul meu este aici! Mirele meu este prezent!” Ce a pus El în mâna acelui profet? Cuvântul. Cuvântul i-a fost dat pentru mine, iar acum pot recunoaște Persoana Cuvântului. Nu într-un grup, nu într-o demonstrație publică, nu împreună, nu în strigătele mulțimii, ci pe măsură ce iese Cuvântul, intri în acea cămăruță secretă și El te va întâlni acolo. Nu te va întâlni vizibil, nu te va întâlni în public, nu te va întâlni la o mare campanie, ci „Eu te voi întâlni în cămăruță” și vei fi doar tu și Stâlpul de Foc. Slavă Domnului! Unirea invizibilă a Miresei și a Mirelui.

În continuare, el a spus… Vreau să citesc mai departe pentru că nu vreau să pierd aceste lucruri.

În Canionul Sabino El a zis: „Aceasta este a treia Tragere.”

Acolo sunt trei lucruri care merg cu Aceasta. Unul s-a desfășurat ieri, celălalt s-a desfășurat astăzi și acolo este un lucru pe care nu pot să-l interpretez, pentru că este într-o limbă necunoscută. Dar eu am stat chiar acolo și m-am uitat drept la ea. Aceasta este Tragerea a treia care vine sus, și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu… Oh, Doamne! Acesta este motivul pentru care a fost tăcere în tot cerul.”

Când a fost tăcere în tot cerul? În Apocalipsa 8.1. Să citim aceasta din nou:

Când a rupt Mielul pecetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas.”

 Fratele Branham a venit, a vorbit despre Tragerea a treia și a spus că Aceasta se desfășoară în trei părți: una s-a desfășurat ieri, una astăzi și ultima era într-o limbă necunoscută, dar el a stat chiar acolo și s-a uitat drept la ea. El a știut ce era aceasta, era Tragerea a treia care se ridică, dar nu a putut interpreta limbajul în limba necunoscută, pentru că trebuia să rămână o taină. Și el a spus:

Aceasta este Tragerea a treia care vine susAcesta este motivul pentru care a fost tăcere în tot cerul.”

Cu privire la ce a fost tăcerea? La deschiderea Peceții a șaptea, care este venirea Domnului. Și fratele Branham a spus: „Aceasta este acea a treia Tragere care vine, intră în manifestare, vine înăuntru. De aceea a fost tăcere în cer.”

Ascultați ce spune mai departe:

Acum, mai bine mă opresc chiar aici.” De ce? Pentru că i s-a spus: „Nu vei explica nimănui aceasta!” Astfel, el a venit și a legat predicarea Peceților, descoperirea Tunetelor, de Cuvântul care a venit în mâna lui (Tragerea a treia), de odăiță (Tragerea a treia), a legat toate acestea împreună de Pecetea a șaptea, apoi a spus: „Acum, mai bine mă opresc chiar aici.”

Sunt atât de recunoscător pentru că acolo unde s-a oprit fratele Branham, Duhul Sfânt poate continua să Se miște și să facă toate aceste lucruri să devină realitate în inima noastră.

Acum, mai bine mă opresc chiar aici. Mă simt controlat să nu spun mai multe despre aceasta.

Așadar, rețineți motivul pentru care Pecetea a șaptea nu a fost deschisă. Vedeți, motivul pentru care El nu a deschis-O este că nimeni nu trebuie să știe despre Aceasta.

Și vreau să știți că înainte chiar ca eu să știu vreun Cuvânt despre Aceasta, a venit viziunea aceea cu ani în urmă. Vă amintiți aceasta? Și Ea este aici, întocmai cum a fost arătată, alunecă drept în Cuvânt, exact unde era. Dumnezeu cunoaște inima mea; eu nu m-am gândit niciodată la așa ceva, și Aceasta era aici. Este mai târziu decât ne gândim. Oh, Doamne!

Acest lucru arată că Aceasta este de la Dumnezeu, pentru că se potrivește exact cu promisiunile lui Dumnezeu de la sfârșitul Mesajului. Acum, observați, pentru Mesajul timpului sfârșitului…” Acesta este Mesajul timpului sfârșitului, dar amintiți-vă ce a spus acel Înger puternic când a pus un picior pe mare și un picior pe pământ, a ridicat mâna și a spus: „Nu va mai fi timp!” Acesta este Mesajul timpului sfârșitului, așa cum a declarat acel Înger. Deci, când cele șapte Tunete sunt deschise, arată că este Mesajul timpului sfârșitului.

Așadar, fratele Branham a spus că timpul se termină cu Pecetea a șaptea. Timpul se termină, se termină timpul pentru denominațiuni. Aceasta s-a făcut; se termină timpul pentru guvernare, este timpul pentru Aceasta; Aceasta aduce chiar sfârșitul dispensației neamurilor; Ea aduce sfârșitul ordinii mondiale și deschide Mileniul. Toate acestea se întâmplă în Pecetea a șaptea.

Observați acum, pentru Mesajul sfârșitului de timp, această Pecete…” Care este Mesajul timpului de sfârșit? Pecetea a șaptea.

„…pentru Mesajul sfârșitului de timp, această Pecete. De fapt, El a descoperit cele șase Peceți, dar El nu spune nimic despre cea de-a șaptea. Și Pecetea timpului sfârșitului, când începe Aceasta, va fi un secret absolut, total, conform Bibliei, înainte de a ști. Amintiți-vă, Apocalipsa 10.1-7; 1 la 7, capitolul 10.1-7: „La sfârșitul Mesajului îngerului al șaptelea, toate tainele lui Dumnezeu vor fi cunoscute.” Noi suntem sfârșitul timpului, deschiderea celei de a șaptea Peceți.”

Credeți aceasta? Eu cred.Aceasta este și Tragerea a treia; aceasta este și Persoana Cuvântului care vine pentru unirea invizibilă cu tine. Tu poți spune: „Mireasă.” Aceasta este bine. Poți spune: „Mireasă” și nu are niciun efect asupra ta. Dar El a venit în unirea invizibilă pentru a se uni cu tine ca individ. De aceea sunt deschise Pecețile. 

Acum, cum am știut eu? Zilele trecute, duminica trecută, astăzi este o săptămână…” Ce a predicat el atunci? „Dumnezeu ascuns în simplitate și descoperit în același fel.” Acum, ascultați ce a spus el:

Acum, cum am știut eu? Zilele trecute, duminica trecută, astăzi este o săptămână, când am predicat despre „Fiți smeriți! Fiți smeriți! Amintiți-vă, Dumnezeu lucrează în lucrurile mici!” Eu nu mi-am dat seama despre ce vorbea cu adevărat, dar acum o văd și este într-un fel atât de smerit! Credeți că așa ceva ar fi descoperit la Vatican sau…?”

Ce a fost descoperit? Ce a fost aceasta? Este venirea Domnului. Credeți că aceasta va fi descoperită în sediul cel mai mare al celei mai mari biserici creștine, privit de toată lumea? Amintiți-vă, el a spus: „De unde am știut când am predicat acum o săptămână? Acum o săptămână, duminica, am predicat „Dumnezeu ascunzându-Se în simplitate și descoperindu-Se în același fel” Despre acela, fratele Branham a spus: „Eu predic doar un mesaj, un mesaj scurt, nu cu privire la Peceți, dar se va lega direct înăuntru.” El a spus: „Acum ascultați cu atenție, pentru că se va lega direct înăuntru.” Deci, „nu predic Pecețile, dar se va lega direct înăuntru.” De ce se va lega? Pentru că dacă veți căuta ceva care să se întâmple în același fel ca prima sau a doua Tragere, O veți rata complet. Aceasta nu va fi o campanie mondială, cum credeți voi; nu va fi o mare manifestare dinamică, cum vă gândiți. Voi vă gândiți că va fi punctul culminant al vieții profetului, punctul culminant al slujirii sale, scopul slujirii sale, va fi ceea ce au așteptat creștinii de milenii, dar va fi atât de umil încât vă va scăpa tuturor.

Așa a început să predice Pecețile, pentru a avea mentalitatea corectă, și a spus: „Credeți că așa ceva ar fi descoperit la Vatican?” Ce a fost descoperit? Care sunt detaliile? Care este semnul? Că El vine.

„Credeți că așa ceva ar fi descoperit la Vatican? Dar Aceasta vine întocmai ca Ioan Botezătorul; vine ca nașterea Domnului nostru, într-un grajd. Slavă lui Dumnezeu! Așa să mă ajute, ceasul este aproape! Suntem aici. Oh, Doamne!”

Ce încearcă profetul să ne facă să vedem? Încetați să mai căutați înainte, este aici! Ceea ce căutați este aici, ceea ce vreți să se întâmple, s-a întâmplat, este aici! Lasă să ți se întâmple ție, lasă-O să se întâmple în viața ta, intră în acea uniune invizibilă, lasă ca Pecetea a șaptea să-ți fie deschisă ție, ca individ. Dacă Pecetea a șaptea Îl aduce pe Pământ, eu spun: Pecetea a șaptea să-L aducă pe acest pământ (fratele Chad arată spre trupul său). Vino mai întâi pe acest pământ (arată spre el), pentru că acum, El vine să-Și  pretindă Mireasa. Aceasta este slujba Lui acum, El vine să-Și revendice Mireasa, unul câte unul.

„…Așa să mă ajute; ceasul este aproape! Suntem aici”, a spus profetul. Voi credeți că El va veni real, dar vine ca Ioan Botezătorul. Ce a fost Ioan Botezătorul? Profetul respins.  El a venit ca Domnul nostru în grajd. De ce a fost Domnul în grajd? Doar o mână de oameni din întreaga lume au știut că s-a întâmplat aceasta, iar aceștia erau păstorii lipsiți de educație, Maria și Iosif. Ce a fost aceasta? Venirea Lui pe pământ a fost o taină. Nu era suficient, ei au avut semne în cer; Dumnezeu a anunțat aceasta în cer și a anunțat-o în Cuvânt. Dumnezeu Și-a făcut partea Sa, dar când s-a împlinit, cine a știut aceasta? Păstorii care își păzeau oile pe câmp, au știau aceasta. Cine altcineva a mai știut aceasta? Maria și Iosif. Ei sunt singurii care au știut ce s-a întâmplat, din toată lumea. Apoi, păstorii ignoranți și neînvățați, au ieșit și au început să mărturisească aceasta, iar oamenii se minunau și se întrebau: „Ce este această întâmplare ciudată pe care o spun păstorii?” Ei povesteau despre împlinirea uneia dintre cele mai mari profeții din toate timpurile, care s-a împlinit în acel loc micuț, în Betleem, într-un mic grajd, într-o peșteră. Și acei păstori fără educație, fără învățătură teologică, fără capacitatea de a-și articula cuvintele, le spuneau că cea mai mare profeție care putea veni vreodată la noi, era chiar acolo, în acel grajd. Dar ei nu au crezut.

Aș putea spune că cea mai mare profeție pe care am așteptat-o, s-a rupt în acea clădire mică de cărămidă de la colțul străzilor 8 Street și Penn Street și nimeni nu a știut. Probabil că majoritatea oamenilor care stăteau în ziua aceea în cameră, nu au știut nimic. Fratele Branham a spus: „Voi nu o primiți, nu trebuie s-o primiți. Rămâneți doar creștini simpli, umili. Nu este pentru voi, aceasta va veni mai târziu.” Dar eu Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că noi suntem în ziua în care aceste lucruri ne vor atinge.

Să citim mai departe: „Acum vedeți Adevărul despre vedenia lui Dumnezeu, cei șapte Îngeri aducându-mă de la vest? Ei veneau din vest înapoi în est, aducându-mă aici pentru acest Mesaj din seara aceasta.”

Amintiți-vă, cei șapte îngeri au venit, iar Îngerul l-a întâlnit în fiecare zi în cămăruța unde se închidea pentru a se pregăti pentru cele șapte Peceți și i-a adus descoperirea Peceții  din fiecare zi. Dar priviți ce spune fratele Branham aici: „Ei veneau din vest înapoi în est, aducându-mă aici pentru acest Mesaj din seara aceasta”, ca să înțelegeți că aceasta este deschiderea Peceții a șaptea. De ce? Pentru că numai Mielul poate deschide Pecețile. Aleluia!

„aducându-mă aici pentru acest Mesaj din seara aceasta.

Acum, Glasul acelui mare Tunet și misiunea care a fost adusă aici, a fost descoperit… și dovedit că Aceasta a fost de la Dumnezeu. Doar gândiți-vă. Eu nu am cunoscut aceste Peceți, dar au fost descoperite săptămâna aceasta. S-a gândit cineva la aceasta?”

Amintiți-vă că fratele Branham a întrebat despre Peceți. Este amuzant când vă întoarceți și îl citiți. Vă sugerez să vă întoarceți și să-l citiți pentru că veți începe să jubilați. Fratele Branham a spus: „S-a întâmplat ceva peste tot în jurul vostru. Sper că înțelegeți.” El a spus: „A venit zi de zi, a fost peste tot în jurul vostru. Sper că o vedeți.” Apoi a spus: „Dacă sunteți spirituali, Îl prindeți. Sper că nu trebuie să ies direct și să vă spun.” Apoi, mai târziu a spus: „Sper că nu trebuie s-o iau în mână și să v-o arăt.”

Prin toate Pecețile, el a făcut afirmații de felul acesta: „Sper c-o prindeți; sper că puteți vedea că se întâmplă ceva în jurul vostru.” Ce se întâmpla în jurul lor? Vă puteți imagina stând în mulțime în acea zi, fără să aveți idee despre ce vorbea? El a spus: „În jurul vostru se întâmplă ceva. Sper și aștept să văd dacă cineva o prinde.” Și voi ziceți: „Ce se întâmplă în jurul meu?” Ce se întâmpla în jurul lor? Era ruperea Peceților. Ceea ce se petrecea zi de zi era descoperirea celor șapte Tunete. Și el se întreba dacă cineva înțelegea ce se întâmplă. Ce s-a întâmplat?        Îngerul puternic a venit cu o Carte deschisă în mână. A prins cineva aceasta? El a spus că nu cunoștea acele Peceți. Ascultați aceasta din nou:

Eu nu am cunoscut aceste Peceți, dar au fost descoperite săptămâna aceasta. S-a gândit cineva la aceasta?”

A știut cineva aceasta? Numai Mielul putea rupe Pecețile. În Apocalipsa 10, când coboară Îngerul puternic cu o Carte deschisă, cele șapte Tunete și-au făcut auzite glasurile lor, dar (lui Ioan) i s-a poruncit să le pecetluiască. Și iată aici o ființă umană, fără capacitatea de a cunoaște acele Peceți, și zi de zi, el aduce descoperirea, partea tainică, partea ascunsă, secretă, care a fost ascunsă în deschiderea Peceților.

Eu nu am cunoscut aceste Peceți, dar au fost descoperite săptămâna aceasta. S-a gândit cineva la aceasta?Apoi a spus:

S-a gândit cineva la aceasta, la acei șapte Îngeri fiind Acesta, fiind Mesajul care venea înainte, acei Îngeri aducându-mă înapoi aici pentru Aceasta?”

Pentru ce? Pentru descoperirea Peceții a șaptea, venirea Domnului. „S-a gândit cineva la acei Îngeri care m-au adus aici pentru aceasta? A crezut cineva că eu nu știu acele Peceți, dar ele au fost rupte de Acesta? Cine s-a gândit la aceasta? Credeți că așa ceva ar fi descoperit la Vatican? Dar Acesta vine întocmai ca Ioan Botezătorul. Aceasta vine ca nașterea Domnului nostru, într-un grajd.” O, slavă lui Dumnezeu!

S-ar putea ca eu să nu fiu mai bun decât un grajd; s-ar putea ca viața mea să miroasă urât, s-ar putea să fie murdară, s-ar putea să fi fost orice, poate respins, dar cu toate acestea, El a venit în acel loc. Profeția spune că El S-a născut în acel loc. S-ar putea să nu fiu special, s-ar putea să nu miros frumos, s-ar putea să nu arăt frumos, s-ar putea ca faptele mele să nu fie bune, s-ar putea să fiu neîngrijit, dar poate fi pământul pe care vine El, poate fi locul unde se împlinește profeția în această zi.

În mesajul Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită, el a venit și a început să explice clar Pecetea a șaptea. Noi am trecut de multe ori prin aceasta, dar el ne-a adus aici în mod clar Pecetea a șaptea, venirea Domnului. În acea zi, în Mesajul, „Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită”, el a spus că El a avut trei scopuri. Primul a fost să primească întâietate într-un trup și a făcut aceasta în Isus Hristos, iar acum El are întâietate în Trupul Miresei, în trupul Bisericii lui Isus Hristos, apoi, îi va restaura înapoi în Eden. Aceasta este descoperirea Peceții a șaptea care Se desfășoară în trei părți.

Așadar, el a predicat Pecețile în martie, iar în 28 iulie, iulie fiind luna a șaptea, iar „7” este numărul desăvârșirii, în timp ce „28” este numărul vieții, numărul Vieții veșnice, a predicat mesajul, „Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită.” El a predicat Pecetea a șaptea, iar în ziua a douăzeci și opta, din luna a șaptea, a adus aceste două lucruri împreună, arătând că Pecetea a șaptea se desfășoară într-un fel triplu. Apoi, când a ajuns la sfârșitul mesajului, a spus:

Fără să știe… Desigur, fiind spirituali, voi vedeți lucruri spirituale. Fără să le cunoașteți; Dumnezeu o știe. Dar dacă vă întoarceți și priviți la ceas, că este doi fix, sfârșitul Tragerii a doua. Tragerea a treia este aproape!

El încearcă să-i facă să vadă că aceasta este Tragerea a treia. A încercat să facă aceasta în Peceți și încearcă din nou aici (în „Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită”).

În mesajul, Faptele sunt credința exprimată, profetul spune:

Acum, aceasta aduce la îndeplinire astăzi, pentru că avem credință. Eu știu că aceasta este de la Dumnezeu, pentru că aceasta și alte Scripturi indică spre ceasul acesta. Apocalipsa 10 a zis că, „în ceasul când Mesajul îngerului al șaptelea, când el începe să sune Mesajul lui,” nu în serviciul de vindecare, ci Mesajul care urmează serviciilor de vindecare…”

Aceasta este Apocalipsa 10; aceasta este, de asemenea, împlinirea lui Maleahi, pentru că acel lucru va întoarce inimile copiilor spre părinți. Ce întoarce inimile copiilor înapoi la părinți? Trezirea Miresei, agitarea Ei și aducerea Ei înapoi. O trezire.

Să citim mai departe:

„…nu în serviciul de vindecare, ci Mesajul care urmează serviciilor de vindecare.

Isus a mers înainte și a predicat, a vindecat bolnavii și orice lucru. Și ei ziceau: „O, Rabinul acela tânăr, profetul acela, El este un Om mare! Îl vrem în biserica noastră. ”

Dar într-o zi, El s-a ridicat și a spus: „Eu și Tatăl Meu suntem Unul.” Oh, vai. Atunci, ei nu L-au mai vrut. Da.

„Dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele Lui…” El nu a explicat aceasta, ci a spus doar: „Dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele Lui, nu aveți Viață în voi.”

Când Isus a început să aducă Cuvântul… Și care a fost Cuvântul pe care Îl aducea? Cuvântul pe care Îl aducea era descoperirea despre Cine era El. „Eu și Tatăl suntem Unul.” Dar ei nu au putut să accepte aceasta. Apoi, El le-a adus o descoperire ucenicilor Săi: „Trebuie să mâncați trupul Meu și să beți sângele Meu.” Ce spunea El? „Noi trebuie să devenim una. Voi trebuie să mâncați Cuvântul Meu și să primiți Duhul Meu.” Ce făcea aceasta? Îi aducea într-o unitate. Așadar, El Se identifica Cine era și îi chema să vină într-o unitate, dar nu le-a explicat aceasta în detaliu, ci a lăsat Cuvântul neexplicat, iar Cuvântul neexplicat din Tragerea a treia, îi face pe unii să dea din cap și să spună: „Nu înțeleg, nu are sens!”, apoi pleacă. Până și ucenicii Lui dau din cap și spun: „Nu are sens!” Dar ei nu pleacă. El vine să Se identifice în Tragerea a treia și să Se unească cu credincioșii.

Așadar, când venim aici, în Tragerea a treia… vreau s-o simplific puțin, este Cuvântul. Și de descoperirea ta în ceea ce este Cuvântul, depinde cât ești de entuziasmat. Din cauza Cuvântului sunt micuțele semne negre din Biblia ta; atunci am avut aceasta, dar dacă Cuvântul este Dumnezeu, dacă Cuvântul este aici; dacă Cuvântul uns manifestat este Isus Hristos; dacă Cuvântul pentru ziua ta este Persoana lui Hristos, dintr-o dată Tragerea a treia devine cu adevărat entuziasmantă și te gândești dintr-o dată că sunt șapte îngeri. Ce au fost cei șapte îngeri? Ei arată că cele șapte epoci ale Bisericii sunt complete. Acum este desăvârșirea Trupului și venirea Capului. Arată ca șapte îngeri, dar când a întors (fotografia) spre dreapta, era Căpetenia, Hristos, Cuvântul care a coborât pentru a Se uni cu Trupul. (Se face aluzie la fotografia cu Norul).

V-ați gândit vreodată la acești șapte îngeri care m-au adus aici pentru aceasta, în seara aceasta?” Atunci, fratele Branham nu știa că dacă întorci fotografia spre dreapta se poate vedea chipul lui Hristos. Când a privit constelația, Norul, el a văzut șapte îngeri și a spus: „V-ați gândit vreodată că ei mi-au adus descoperirea de la Dumnezeu?” Amin. „Credeți că ei m-au adus aici pentru aceasta, pentru Pecetea a șaptea? Credeți că îngerii m-au adus aici pentru aceasta?”

Apoi, Dumnezeu i-a spus: „Întoarce-o spre dreapta”, ca să-i puteți recunoaște pe cei șapte îngeri. A fost Hristos; a fost El care a venit, Capul a venit să se unească cu Trupul. Slavă Dumnezeului celui Atotputernic!

În mesajul Sărbătoarea Trâmbițelor, el a spus:

Apoi într-o zi în Canionul Sabino, în timp ce Dumnezeu m-a chemat dis de dimineață acolo sus, eram cu mâinile ridicate în aer, rugându-mă, și o sabie a venit în mâinile mele. Voi știți aceasta. Eu am stat acolo și m-am uitat la ea la fel de firesc cum este mâna mea acum, neștiind ce înseamnă. Mi-a fost dată mie, iar un Glas a spus: „Aceasta este Sabia Împăratului!” Apoi, mai târziu, când Îngerul Domnului mi-a descoperit că Aceasta era Cuvântul în mâna mea…”

Ce a fost aceasta? El a rupt Pecețile și le-a trimis la mesagerul Său de pe pământ ca să le dea la oameni.

În mesajul, Unșii din timpul sfârșitului, el spune:

Observați, chiar în ziua când acest mesager… Nu când începe, ci când începe să-și declare Mesajul. Vedeți? Prima tragere, vindecări; Tragerea a doua, profeția; Tragerea a treia, deschiderea Cuvântului, tainele sunt descoperite.”

Acum ne întoarcem la prima sa viziune. Despre ce era vorba? Despre prinderea marelui păstrăv curcubeu în apa adâncă; totul era despre prinderea aleșilor lui Dumnezeu. Și el a spus:

„…Prima tragere, vindecări; Tragerea a doua, profeția; Tragerea a treia, deschiderea Cuvântului, tainele sunt descoperite. Nu există o ordine mai înaltă pentru a dezvălui Cuvântul decât profeții, și singura cale prin care profetul poate fi dovedit, este prin Cuvânt. Amintiți-vă că Tragerea a treia a fost deschiderea celor șapte Peceți pentru a descoperi Adevărul ascuns care a fost pecetluit în Cuvânt. O vedeți?

Oh, au fost descoperite atât de multe, dar Adevărul ascuns era Hristos. Hristos era acel Adevăr ascuns, totul era Hristos. Ce este Hristos? Hristos este Cuvântul manifestat pentru ziua ta. Noi am putea intra în multe, dar vreau să spun doar că fratele Branham a spus că Tragerea a treia trebuie să meargă mai desparte decât Prima și a doua Tragere; el a trebuit să treacă la trezirea Miresei, la agitarea Miresei până la Tragerea a treia. Dar el a spus că Prima și a doua Tragere, acei primi mesageri mici au zburat până la venirea Domnului, deci vindecarea nu a părăsit niciodată Mireasa lui Isus Hristos.

Câți dintre voi ați fost vindecați prin Cuvânt? Amin. Vindecarea nu ne-a părăsit niciodată; dar nici profeția sau discernământul nu au plecat, pentru că tot ce a fost în prima și a doua Tragere este în Tragerea a treia, pentru că Aceasta este plinătatea Cuvântului, este Persoana Cuvântului. Cine vă vindecă? Isus Hristos vă vindecă și El este Tragerea a treia, El este deschiderea Cuvântului, El este  Cel ce este aici. Cine  era Cel care deosebea gândurile din inimile oamenilor? Fratele Branham era cel care deosebea gândurile lor sau Dumnezeu era Cel care deosebea gândurile din inimile lor? De câte ori, sub propovăduirea Cuvântului, Dumnezeu vă descoperă în această zi gândurile inimii și conversațiile voastre?

Miercuri seara, un frate mi-a spus că a fost o manifestare absolută de deosebire a conversației, cuvânt cu cuvânt. Eu nu am știut nimic, nu eu eram cel care făceam deosebirea, eu nu am darul deosebirii, dar Persoana Cuvântului este prezentă și în El este fiecare putere și fiecare promisiune din Cuvânt; fiecare manifestare este aici. De aceea, vrem Tragerea a treia, vrem Cuvântul, vrem Persoana Cuvântului. Eu nu vreau să mă opresc la o primă Tragere și să fiu super entuziasmat de aceasta, ci vreau să merg până la capăt pentru a mă uni cu Persoana Cuvântului, pentru că El este prima și a doua Tragere, cu El este fiecare promisiune, cu El era împlinirea fiecărui Cuvânt, cu El este fiecare minune. Fiecare minune care a fost făcută vreodată este în El, fiecare puterea care a fost manifestată vreodată este în El, de aceea, vreau să merg până la El. De aceea, pentru mine, cel mai important lucru din lume este să-i aduci pe oameni până la capăt. Cum? Aducându-le descoperirea Cuvântului prezent, pentru zilele noastre, nu ceva ce poate predica un penticostal, nu ceva ce poate face un penticostal, ci ceva ce este dincolo de aceasta, ceva care va prinde păstrăvul curcubeu. Și odată ce sunt prinși, vin, prieteni! Odată ce văd acest Cuvânt, odată ce intră în contact cu realitatea Cuvântului în această zi, nu contează nimic, ei vin până la capăt, pentru că au fost prinși de Tragerea a treia; Tragerea a treia a prins peștele.

Cum vor rata Răpirea? Ei sunt prinși de aceasta! Cum nu vor ajunge la bord? Ei sunt cuplați de aceasta. Cum sunt cuplați, legați? Ei au fost atrași de deschiderea Cuvântului în această zi, când a fost adusă descoperirea celor șapte Tunete, când Taina lui Dumnezeu a fost deschisă. Aceasta predicăm în fiecare zi, aceasta este atenția vieții noastre, aceasta este totul pentru noi, pentru că în aceasta este totul. Amin!

Fratele Branham a spus: „Acum am pus temelia și ajung la textul meu.” Amintiți-vă de Puterea Tragerii a treia. Noi putem vorbi despre Tragerea a treia, dar Tragerea a treia a fost să facă ceva; Tragerea a treia a fost să prindă păstrăvul curcubeu; Tragerea a treia a fost să-ți transforme viața într-o întâlnire individuală cu Stâlpul de Foc; Tragerea a treia a fost destinată să realizeze ceva.

În mesajul, Pecetea a patra, el spune:

„57  Acum, Uleiul simbolizează Duhul Sfânt. Apoi, aflăm că uleiul și vinul sunt legate în închinare, vedeți, legate întotdeauna în închinare.

Și vinul, eu spun că vinul simbolizează puterea, el este puterea de stimulare prin descoperire. Vedeți?” Deci, această descoperire are putere, puterea de stimulare.

Aceasta este când a fost descoperit ceva. Acesta îl stimulează pe credincios, deoarece aceasta este prezentată prin descoperire. Vedeți? Aceasta este ceva ce a spus Dumnezeu. Aceasta este o taină; ei nu o pot înțelege. Dar după o vreme, Dumnezeu vine jos, descoperă Aceasta și apoi o dovedește.”

 Ce se întâmplă? Aduce o stimulare, stimulează,  trezește Mireasa, face ca Mireasa să Se înalțe. Amintiți-vă că Mireasa zăcea adormită, Mireasa a căzut în primele patru epoci ale Bisericii și a ajuns în pragul morții, dar a fost zidită înapoi în următoarele trei epoci; ea a fost reconstruită înapoi, dar trebuia să prindă Viață, trebuia să vină o Putere de înviere, trebuia să vină Ceva care să aducă acest Pom Mireasă înapoi la Viață, înapoi la roade, înapoi la ceea ce trebuia să fie de la început; și aceasta a făcut această a treia Tragere.

Să ne întoarcem împreună la Isaia 53. Aceasta este Scriptura cu care fratele Branham a început mesajul, „Dumnezeu ascunzându-Se în simplitate și descoperindu-Se la fel”, pe care l-a vorbit înainte de a începe să predice seria Peceților. Isaia 53.1: Cine a crezut în ceea ce ni se vestise?Aceasta este Scriptura pe care a citit-o înainte de deschiderea Peceților. „Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului?

Aș vrea să mă uit la alte câteva Scripturi în legătură cu aceasta. Să mergem mai întâi la Ioan 12.37-40, unde scrie:

Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El,

ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia: „Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre şi cui a fost descoperită puterea brațului Domnului?”

 De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis:

 „Le-a orbit ochii şi le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu şi să-i vindec.”

Aceste lucruri au fost văzute de Isaia; el a văzut slava Lui și a vorbit despre El.

Să mergem la Exod 6. Ei nu au putut crede pentru că nu puteau vedea; pentru că „dacă ar vedea, s-ar converti.” „A vedea” înseamnă „a avea descoperire”, și aceasta i-ar schimba.

Deci, „Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului?” Isaia a spus că ei nu au putut crede pentru că erau orbi; dacă ar fi văzut, s-ar fi convertit; dacă tu poți vedea Cine este Acesta, te vei schimba.

Exod 6.6: „De aceea, spune copiilor lui Israel: „Eu sunt Domnul. Eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă Egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor şi vă voi scăpa cu braț întins şi cu mari judecăți.”

Cuvântul „braț întins” înseamnă că „Mi-am întins brațul; așa te-am răscumpărat, întinzându-Mi brațul.” „Brațul” este un simbol al puterii, înseamnă „putere.” Și „mâna” înseamnă tot putere. Așadar, El spune: „Mi-am întins brațul, te-am răscumpărat cu braț întins, ceea ce înseamnă că „Mi-am întins puterea și te-am salvat din Egipt.”

Amintiți-vă Scriptura noastră: „Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului?” Ce este brațul Domnului? Este puterea lui Dumnezeu de a elibera.

Să mergem la Psalmul 98.1:

Cântați Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni! Dreapta şi brațul Lui cel sfânt I-au venit în ajutor.” (I-au adus biruință).

Așadar, Biblia vorbește despre „Brațul Domnului,” iar aceasta vorbește despre tăria și puterea lui Dumnezeu; voi vorbiți despre mână, El vorbește despre autoritate.

În Coloseni 3.1 ni se spune:

Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu.” Aceasta nu este ca și cum ați putea vedea un mic Isus așezat la dreapta lui Dumnezeu!

În mesajul, Întrebări și răspunsuri, din august 1964, profetul a spus:

Când omul a fost făcut în chipul lui Dumnezeu… Apoi, Dumnezeu a venit jos în chipul omului să răscumpere omul; aceasta l-a adus pe om și pe Dumnezeu împreună. Cerul și pământul s-au îmbrățișat și s-au sărutat unul pe altul; Dumnezeu și omul s-au îmbrățișat unul pe altul ca Paternitate și calitatea de fiu, atunci când Logosul a devenit trup și a locuit printre noi.

Isus a spus: „Eu am venit de la Dumnezeu și Mă duc la Dumnezeu.” Este adevărat? După moartea, îngroparea, învierea și înălțarea Sa, când trupul a fost luat sus să stea la dreapta lui Dumnezeu… Acum, eu nu vreau să spun că Dumnezeu are o mână dreaptă, pentru că Dumnezeu este  Duh.” Suntem de acord? (Amin) „Dar „la dreapta” înseamnă în puterea și autoritatea lui Dumnezeu. Adică, în acest Nume… totul în Cer este numit după El și supus Lui. Totul pe pământ este numit după El și supus Lui, un Nume mai presus de toate numele, Isus Hristos.”

Așadar, puteți vedea că, „a sta la dreapta Sa”, înseamnă, „a sta în poziția de putere și autoritate.” Isus Hristos a spus: „Toată puterea Mi-a fost dată în ceruri și pe pământ.” Deci, acum, El stă la dreapta, El este în poziția de putere și autoritate. Astfel, „brațul întins” este puterea extinsă a lui Dumnezeu pentru a elibera. O, slavă Domnului!

Acum aș vrea să mă întorc și să citesc din mesajul, Dumnezeu ascunzându-Se în simplitate și descoperindu-Se la fel. Aici, fratele Branham a făcut dedicarea, apoi a mers la textul său, iar când a ajuns la text a spus:

Vedeți, acesta este felul în care vrem Biblia. Doar așa cum spune Biblia, acesta este felul în care O vrem, doar în felul acesta. Nu puneți propria voastră interpretare! Ea este deja interpretată. Vedeți? Acum: „Cine a crezut vestirea noastră? Cine a cunoscut brațul Domnului?”

 Lăsați-mă să citesc din nou acum, cu atenție. „Cine a crezut vestirea noastră? (Întrebare) și: Cine a cunoscut brațul Domnului?”

Cu alte cuvinte: „Dacă ați crezut vestirea noastră, atunci brațul Domnului v-a fost descoperit.” Înțelegeți?”

 Unde era fratele Branham? El era la începutul Peceților, și acesta era mesajul de început. A avut o dedicare a tabernacolului, o re-dedicare a oamenilor, „ne-am dedicat inimile și viețile”, apoi a spus: „Eu nu predic despre Peceți, dar aceasta se va lega la ele. Acum ascultați cu atenție Scriptura mea de început: „Cine a crezut vestirea noastră? Cine a cunoscut brațul Domnului?”

Sunt două întrebări, iar dacă cineva poate răspunde pozitiv la prima întrebare, are răspunsul și la a doua întrebare.  „Dacă ați crezut vestirea noastră, atunci brațul Domnului v-a fost descoperit”, tăria și puterea de a fi eliberați. Acesta este Mesajul sfârșitului, Aceasta este Tragerea a treia; aceasta face deschiderea Peceților, aceasta face Taina lui Dumnezeu, declară că există un Dumnezeu prezent și El îți descoperă: „Eu Mi-am trimis puterea, am trimis-o nu ca să te scoată într-un exod al Egiptului, ci ca să te scot din denominaționalism, din umanitate, din gunoiul carnalității; Eu sunt aici ca să te eliberez în al treilea Exod, sub Tragerea a treia.”

Dacă poți crede vestirea profeților, atunci brațul Domnului ți-a fost descoperit; aceasta este puterea Tragerii a treia, este puterea de a te schimba, este puterea de a te elibera. Fără aceasta vei fi blocat în gândirea denominațională; fără aceasta vei rămâne blocat în propria ta interpretare carnală; vei rămâne blocat pentru că nu-ți vei da seama ce Putere vine astăzi, ce Autoritate vine în aceste zile și ni s-a întins, ce braț ni s-a dat. Ne-a fost descoperit că este însăși Puterea de a ne elibera.

Ce a fost în neregulă cu denominaționalismul? Acesta a început cu duhul nicolait, a început cu un duh prin care oamenii nu mai erau responsabili ei înșiși pentru relația cu Dumnezeu; ei au început să pună o ierarhie în biserică și nicolaiții au început să stăpânească asupra laicilor, și autoritatea a început să stăpânească asupra laicilor. Și ce au făcut laicii? Au cedat responsabilitatea lor unei preoții, ca să facă lucrurile spirituale pentru ei, iar ei au devenit reci și formali și au început să cadă. Întregul ciclu denominațional este același lucru. Astfel, omul a început să adauge propriile sale interpretări la Cuvânt, propria sa gândire, adică: „Aceasta înseamnă aceasta”, și oamenii au privit la conducători. Dar dacă poți să crezi vestirea Lui, atunci ți se descoperă brațul Domnului pentru a te elibera de această prostie și nu-ți vei mai da niciodată responsabilitatea pentru relația ta cu Hristos odată ce vei vedea această descoperire a celor șapte Peceți.

Când înțelegi că ceea ce vrea El, este să vină vizibil în tine și de ce Își dă Cuvântul Său predicatorilor, că El nu a venit ca predicatorii să-L dea; ei sunt încă o slujbă completă, sunt slujba încincită, noi credem aceasta din toată inima, dar scopul acestor slujbe este ca tu să te poți conecta cu El, ca El să-ți fie Capul și să-ți conducă viața, ca apoi să-I poți face pe plac. Dacă poți crede această vestire, ți se va descoperi brațul Domnului, Puterea de a te elibera de ideile omului, de concepte, de denominaționalism, pentru a te elibera de tine însuți.

Ce este? Este descoperirea, dacă poți crede această vestire pe care profetul se pregătea s-o dea. Care este mărturia  pe care o dădea? El a venit în spărtură și a început să spună: „Hei, aceștia sunt îngeri; am văzut această constelație; aceasta este ceea ce s-a întâmplat în cameră; aici sunt visele și iată ce cred că înseamnă; iată Apocalipsa 5; El a ajuns să deschidă Pecețile; ne rugăm ca Mielul să iasă și să ia Cartea.”

Doamne, ce spunea el? El stătea în Apocalipsa 5 spunând: „Acum Îl chemăm pe Miel să vină, să ia Cartea și să deschidă Pecețile”, iar oamenii strigau. Ei nici măcar nu știau ce se întâmpla, dar retrăiau Scriptura, ei afișau Scriptura, iar dacă poți crede acea mărturie, ți se descoperă brațul Domnului. Dacă crezi că sunt doar întâmplări, dacă crezi că a spus doar un punct (de vedere), dacă crezi că a spus-o doar așa, atunci brațul Domnului nu ți se va descoperi. Tu trebuie să crezi vestirea lui și el a spus că aceasta este Tragerea a treia care vine. Slavă Dumnezeului celui Atotputernic!

Deci, care este Puterea Tragerii a treia? Este puterea care agață peștele și nu-l lasă să plece niciodată până când nu ajunge la capăt. Tu ești prins de această a treia Tragere, la deschiderea Cuvântului, și niciodată nu vei mai auzi nimic altceva care să sune corect. Tu nu vei merge niciodată într-un alt sistem, într-o altă biserică sau la propriile tale idei. Odată ce vei fi cuplat de realitatea acestei a treia Trageri, a acestui Cuvânt care este deschis, tu nu vei mai auzi niciodată nimic; nu va funcționa nimic, nimic nu te va satisface, nimic nu va lovi în acel loc. Odată ce ești agățat, poți să alergi, poți să iei linia; Dumnezeu poate să te lase să alergi puțin, dar nu uita că ai un cârlig prins în gură și intri pentru că ai fost prins sub Tragerea a treia.

Desigur, noi vrem să ne asigurăm că nu pierdem credincioșii pe care îi dorim. Aceasta există în lumea denominațională unde au programe, sisteme și rețele de prieteni, fac grupuri de celule și toată lumea este drăguță, deoarece cred că dacă sunt drăguți pot să-i țină pe oameni în biserică, dar cel mai bun mod de a-i ține pe oameni este Hristos. Agățați-i de Tragerea a treia, agățați-i de acea momeală, aduceți-i cu deschiderea Cuvântului și nu se vor mai îndepărta niciodată de Hristos. De ce? Pentru că sunt agățați de linie. Nu contează dacă sunt în această clădire sau în altă parte, este nesemnificativ, odată ce se agață de Cuvânt, vor rămâne agățați de Cuvânt. „Noi vrem să ne ținem copiii, așa că trebuie să facem niște lucruri distractive…” Hei, eu sunt pentru a face lucruri distractive, dar nu-i putem ține prin acestea; noi îi putem ține doar prin Cuvântul descoperit. Acesta este singurul lucru care poate să-i țină, este singurul care-i poate păstra. Amuzamentul nu-i va ține, deși îmi place să mă amuz cu copiii mei. Îmi place să mă amuz cu toți copiii și cred că ar trebui să ne delectăm împreună. Noi suntem oameni fericiți și ar trebui să ne bucurăm de mântuirea noastră, să ne delectăm împreună și să facem lucruri împreună; ar trebui să ne bucurăm unii în compania altora, dar aceasta nu va ține pe cineva care nu este prins de Cel care prinde păstrăvul curcubeu. Ce prinde păstrăvul curcubeu? Tragerea a treia, deschiderea Cuvântului. Și odată ce sunt agățați, sunt agățați, prinși… Slavă Domnului!

Fratele Branham a spus… Noi suntem încă la mesajul, Dumnezeu ascunzându-Se în simplitate și descoperindu-Se în același fel, pentru că vreau să merg la a doua Scriptură la care a mers el. Aceasta a fost prima: Cine a crezut vestirea noastră? Cine a cunoscut brațul Domnului?”

„Acum vreau să citesc, de asemenea, din Cartea Evangheliei sfântului Matei, capitolul 11, din sfântul Matei. Acum, pregătiți-vă hârtiile și lucrurile, pentru că în mod constant… Dacă nu aveți un casetofon, aduceți… hârtia ca să puteți nota. Sfântul Matei 11.25 și 26, Matei 11.26-27. În ordine. Isus a spus aceasta în rugăciune. Voi începe de la versetul 25:

„În vremea aceea, Isus a luat cuvântul şi a zis: „Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți şi pricepuți şi le-ai descoperit pruncilor.

Da, Tată, Te laud, pentru că aşa ai găsit Tu cu cale!”

Prindeți acele două Scripturi. „Cine a crezut vestirea noastră? Și cui îi este descoperit brațul Domnului?” „Chiar atunci Isus a mulțumit lui Dumnezeu că El a ascuns tainele de cei înțelepți și pricepuți, și le descoperă pruncilor care vor învăța, căci aceasta i-a plăcut lui Dumnezeu să facă.”

Ce a început el? Pecețile. „Nu predic despre Peceți, dar acest lucru se va lega direct de ele, așa că ascultați cu atenție ce spun.”

Fratele Branham a spus prima Scriptură: „Cine a crezut vestirea noastră? Cine a cunoscut brațul Domnului?” Apoi a citit a doua Scriptură: „Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți şi pricepuți şi le-ai descoperit pruncilor. 

Da, Tată, Te laud, pentru că aşa ai găsit Tu cu cale!”

La care prunci le-a descoperit? Celor ignoranți, neînvățați, fără școală și nedoriți. Ce fel de prunci erau ei? Ei erau pruncii Tatălui, erau copiii lui Dumnezeu, dar cei înțelepți și pricepuți nu L-au prins. Fratele Branham a spus:

Îl vedeți? Vedeți ce se întâmplă în jurul vostru? Se întâmplă peste tot în jurul vostru. Speram că cineva Îl va prinde. Am așteptat să văd dacă cineva îmi va spune ceva despre aceasta. Sper că nu trebuie să vin duminică, să spun: „Luați-o din mâna mea” și să vă arăt Cine este acel Înger.”

Cei înțelepți și pricepuți nu văd nimic, dar pruncii spun: „Stai puțin! Stai puțin, despre ce vorbește el? Cine este Acesta? Acesta este Domnul meu acolo sus, Căpetenia vine la Trup; este Mirele meu care-mi vorbește. El îmi strigă numele dezvăluindu-mi tainele, mă cheamă la Sine; El stă aici cu o Carte deschisă și Își cheamă Împărăteasa să vină și să stea lângă El; El îi cheamă unul câte unul. Întrebarea este: Îți strigă El numele sub Tragerea a treia, sub deschiderea Cuvântului, sub descoperirea Tainelor? Te pretinde? Ești unul dintre cei revendicați de El? Dacă poți crede vestirea lui, ți se va descoperi brațul Domnului, însăși puterea, puterea care îți va schimba viața; însăși puterea, puterea de a te scoate din denominaționalism, din carnal, de a te scoate afară din Laodicea pentru a intra în epoca Miresei; pentru a te scoate din biserică și să intri în Mireasă; pentru a te scoate din tine însuți, din tradiția ta în realitatea vie a unirii cu Hristos Însuși. Puterea de a face aceasta îți va fi dezvăluită dacă crezi această vestire.

Apoi, a spus:

Prindeți acele două Scripturi.” Slavă Domnului! Doamne, ajută-ne să le prindem. „Cine a crezut vestirea noastră? Și cui îi este descoperit brațul Domnului?” „Chiar atunci Isus a mulțumit lui Dumnezeu că El a ascuns tainele de cei înțelepți și pricepuți, și le descoperă pruncilor care vor învăța, căci aceasta i-a plăcut lui Dumnezeu să facă.”

O, Doamne! De aceea, el a venit și a spus: „V-ați gândi că așa ceva ar fi descoperit la Vatican?” Credeți că ar fi fost făcut cunoscut? Nu. Așa ceva nu a fost televizat, nu a mers la cea mai mare biserică. „Aceasta a venit ca Domnul nostru într-un grajd.” Amin.

Noi suntem un simplu păstor umil care a spus: „Hei, eu cred ce a spus îngerul!” O, Doamne!

Să mergem la Apocalipsa 1. Ioan s-a întors să vadă glasul care-i vorbea și a văzut pe Cineva ca Fiul omului, și a început să-L descrie. În versetul 16, el spune:

În mâna dreaptă ținea șapte stele. Din gura Lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri şi fața Lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui.”

Să coborâm la versetul 20, unde Isus dă interpretarea:

Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a Mea şi a celor șapte sfeșnice de aur: cele șapte stele sunt îngerii celor șapte Biserici şi cele șapte sfeșnice sunt șapte Biserici.”

Așadar, în mâna dreaptă a lui Isus sunt șapte stele, iar noi știm acum ce este „mâna dreaptă”. Noi știm că mesagerii… aceasta este în formă de simbol, Cartea Apocalipsei este cartea simbolurilor, nu? Nu sunt niște oameni care stau în mâna Lui, este simbolic că sunt în mâna Lui dreaptă. Ce este mâna Lui dreaptă? Mâna dreaptă este Puterea Lui, autoritatea Lui.

Ascultați, fratele Branham spune în Epoca Bisericii Efes, din Cartea, „Epocile Bisericii”:

Acolo este El cu cele șapte stele în mâna Lui dreaptă. Mâna dreaptă sau brațul semnifică puterea şi autoritatea lui Dumnezeu. Psalmul 44.3: „Căci nu prin sabia lor au pus mâna pe țară, nu brațul lor i-a mântuit, ci dreapta Ta, brațul Tău, lumina Feței Tale, pentru că îi iubeai.”

Deci, ce i-a dat țara poporului Israel și i-a salvat? A fost „dreapta Ta, brațul Tău, lumina Feței Tale.”

Ascultați ce spune fratele Branham mai departe:

În acea mână dreaptă de putere sunt șapte stele care, conform Apocalipsa 1.20, sunt mesagerii celor șapte biserici. Aceasta înseamnă că Însăși puterea şi autoritatea lui Dumnezeu se află în spatele mesagerilor Săi pentru fiecare epocă. Ei merg înainte în Focul şi Puterea Duhului Sfânt cu Cuvântul. Ei sunt stele deoarece reflectă Lumină. Lumina pe care o reflectă ei este lumina Lui. Ei nu au propria lor lumină, nu aprind propriile lor focuri, ca oamenii să poată umbla în lumina scânteilor lor.

Isaia 50.11 spune că este noapte, pentru că atunci ies stelele. Este noaptea întunecimii păcatului, pentru că toți (întreaga lume) au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. (Romani 3.23).”

Așadar, fratele Branham a spus că ei… Ce este în mâna  dreaptă a puterii? Sunt șapte stele. Ce arată aceasta? „Că Însăși Puterea și autoritatea lui Dumnezeu se află în spatele mesagerilor Săi pentru fiecare epocă.” 

Deci, de fiecare dată când Dumnezeu trimitea un mesager la Biserică, El Își întindea mâna, El îi dădea putere și autoritate să elibereze. El l-a trimis pe Luther să-i elibereze din catolicism; l-a trimis pe Wesley să-i elibereze din luteranism.  El Și-a arătat dreapta Lui, Și-a arătat puterea de a elibera prin cele șapte stele care erau în mâna Lui dreaptă. Dar acum, când vedem sfârșitul timpului, este sfârșitul epocilor bisericii la sfârșitul dispensației, la sfârșitul tuturor, ce vine?  Toate cele șapte vin deodată. Ce este aceasta? Este mâna deplină a lui Hristos, este Puterea Sa deplină. Nu împărțită în epocile bisericii, nu doar într-o măsură, ci acum, când au venit cei șapte Îngeri, a venit Autoritatea și Puterea deplină a lui Dumnezeu Însuși. Ce să facă? Această Putere vă va fi dezvăluită dacă credeți mărturia profetului. Aceasta a venit să ne schimbe din membri ai bisericii în Mireasă; a venit să ne schimbe din carnal, din ceață, la realitate.

În mesajul, Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită, el a spus:

Ei au schimbat Cuvântul lui Dumnezeu pentru înțelepciunea și cultura omului! Este același lucru pe care l-a făcut Lucifer atunci; el l-a făcut în grădina Eden, și ei au murit chiar acolo. Biserica de la Rusalii a murit la Niceea, Roma, dar trebuie să fie înviată în Pomul Mireasă în zilele din urmă.”

Deci, trebuie să existe o înviere a Pomului Mireasă, în ultima zi, și trebuie să existe o Putere care va aduce acea înviere.

În mesajul, Este răsăritul Soarelui, fratele Branham a spus:

Fiul trebuie să fie descoperit din nou, în Mireasă, în zilele din urmă; Puterea de înviere trebuie să vină, să-i învieze din aceste denominațiuni moarte și crezuri, la un Cuvânt viu al Dumnezeului celui viu.”

Puterea învierii a venit. Unde este? Este în brațul Domnului și vă va fi dezvăluit dacă credeți mărturiile! Aleluia!

Tot în mesajul, Este răsăritul Soarelui, profetul spune:

„Priviți ce am văzut în această zi. Puterea învierii a venit la noi, să deschidă cele șapte Peceți. Ce a fost aceasta, inteligența unui om? Nu, Puterea de înviere a lui Dumnezeu.”

Care este puterea Tragerii a treia? Este Puterea învierii pentru a ne scoate din denominaționalismul mort la Viață, ca să devenim profeție vie în Puterea vie a lui Dumnezeu, prin acest Cuvânt viu. El a spus:

Nu, Puterea de înviere a lui Dumnezeu. Vedeți, Puterea învierii lui Dumnezeu a prezis că aceasta va avea loc. Puterea învierii a făcut ca lumea să mărturisească despre Ea. Acesta este Adevărul. Îngerul Domnului, v-am spus, era într-un Stâlp de Foc; Puterea învierii a lăsat lumea să mărturisească că acesta este Adevărul. În ziua aceea, ei nu au știut ce era El; și noi am știut, doar priviți în acest fel, și vedeți că este Domnul nostru acolo sus, vedeți.

El este Cel care a deschis acele Peceți; El este acele Peceți pentru că întregul Cuvântul lui Dumnezeu este Hristos, și Hristos este Pecețile care au fost deschise. Atunci, ce este deschiderea Peceților? Descoperirea lui Hristos.”

Hristos. El S-a descoperit pe Sine ca prezent în deschiderea Peceților.

Și tocmai cei șapte Îngeri, care au reprezentat cele șapte Biserici încheiate, și noi nu L-am putut vedea. Dar ei L-au văzut, ei au făcut fotografia, nu noi. Și acolo este El, stând în picioare, Judecătorul Suprem, arătând că El este Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul. Ce identificare! Puterea învierii a făcut-o.

Puterea învierii ne lasă să vedem venirea Lui.”

„Cine a crezut vestirea noastră? Cine a cunoscut brațul Domnului?” Cine poate crede această vestire, are descoperirea brațului Domnului. Aceasta este Puterea tragerii a treia, care te va agăța, te va prinde și nu te va lăsa să pleci. Este chiar lucrul pe care a vrut Dumnezeu să-l prindă, marele păstrăv curcubeu; a fost Tragerea a treia, care este deschiderea Cuvântului. Acel Cuvânt a fost pus în mâna unul profet și, zi de zi, el L-a dat în speranța că cineva va înțelege ce se întâmplă. Ce se întâmplă? Domnul este prezent.

Noi am crezut că sunt șapte Îngeri, dar ne-am dat seama că nu sunt șapte Îngeri, ci este Conducerea, Hristos. Ce este Căpetenia Hristos? Inteligența deplină a lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, mintea lui Hristos, revenirea plinătății Cuvântului pentru a Se uni cu Trupul, cu o Biserică. Ce să facă? Să aducă Puterea de înviere, să aducă trezirea, să ne scoată din denominaționalismul mort și să ne aducă la Viață; o Mireasă vie care trăiește.

Cui i se descoperă această Putere? Numai celor care cred vestirea Lui.

Făcând referire la mesajul, „Dumnezeu ascunzându-Se în simplitate și descoperindu-Se în același fel” și la cele două Scripturi pe care le-a adus, profetul a spus:

Cum am știut eu, zilele trecute, duminica trecută, astăzi este o săptămână, când am predicat despre: „Fiți smeriți! Nu căutați lucrurile mari!”? De unde am știut?”

Așa avea să fie și toți aveau să privească unii la alții și să spună: „Despre ce vorbește?” Dar Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că printr-o descoperire a Cuvântului Său, El a pus în inima mea Ceva și știu despre ce vorbea. El vorbea despre cel mai mare eveniment… despre unul dintre cele mai mari evenimente care s-au întâmplat vreodată în omenire, era la fel cum s-a întâmplat atunci într-un grajd; se întâmpla chiar acolo, zi de zi. El Își arăta dreapta, Își arăta puterea de eliberare, cine o va primi? Cine poate crede? Cine poate crede vestirea umilă a profetului? Dacă poți crede vestirea despre micuțele păsărele, porumbei și Îngeri; dacă poți crede că a fost prins într-o constelație; dacă poți crede că Îngerul a venit la el zi de zi să-i aducă descoperirea; dacă poți crede vestirea micuțului profet, atunci îți poate fi descoperit brațul Domnului și vei primi puterea de a fi eliberat, oriunde te-ai afla, și să fii acolo unde vrea El să fii. Călătoria Exodului, călătoria celui de-al treilea Exod,  este să ieși afară din orice idee omenească, chiar și din a ta, să te unești cu Mirele Hristos și să vii la Conducere. În ce zi trăim!

Să mai citim împreună un verset. Deuteronom 29.29:

Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre şi ale copiilor noștri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia.”

Lucrurile ascunse îi aparțin lui Dumnezeu, dar știți ceva? Pecețile nu-I mai aparțin Lui, ci îmi aparțin mie și copiilor mei. Marea Taină din Apocalipsa 10.7 nu-I mai aparține lui Dumnezeu. Aceasta a fost ascunsă și blocată în partea din spate a minții Lui, de unde nu a putut s-O ia nimeni, dar El Și-a deblocat partea din spate a minții Sale și a adus descoperirea Tainei Sale, pe care a ținut-o ascunsă în tot acest timp despre cum este El; cum S-ar muta în această manifestare și cum va deveni tangibil.

Acea mare Taină a lui Dumnezeu a fost ascunsă, a fost Taina Lui și a fost pecetluită, dar acum nu mai este Taina Lui, ci îmi aparține mie și copiilor mei. Eu vreau s-O apuc și să beneficiez de ea pentru că mi-a fost descoperită; pentru că lucrul care este descoperit este al meu, îmi aparține personal, m-am identificat cu el, m-am conectat cu el și îmi schimbă viața. Este Puterea lui Dumnezeu de transformare; este Puterea de Viață în această zi; Soarele a răsărit, este răsăritul Soarelui. Aceasta a adus Puterea de Viață, pentru a aduce Sămânța Mireasă la deplina manifestare. Aceasta este restaurarea Pomului Mireasă, aceasta este trezirea ta personală.

Cine a crezut vestirea? Dacă ești unul dintre ei, ți-a fost descoperit brațul Domnului și aceasta este Puterea de transformare. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

 Mă rog ca Dumnezeu să continue să ni Se descopere pe Sine, să fie clar, clar și clar, pentru că pe măsură ce Cuvântul Său iese la iveală, El Își dezvăluie Puterea cu noi.

El a spus: „Cuvintele pe care vi le spun Eu, sunt Duh și Viață.” Și Cuvântul aduce Duhul și Viața. Dacă avem nevoie de mai multă putere pentru a trăi o Viață, avem nevoie de mai multă descoperire a Cuvântului, avem nevoie de mai multă putere. Noi nu avem nevoie de cineva care să ne dea această Putere; ceea ce trebuie să facem noi este să ne întoarcem la acest Cuvânt și să spunem: „Doamne, cred această vestire, ajută necredinței mele! Cred vestirea profetului, ajută-mă în lucrurile în care sunt încă orb și deschide-mi ochii să văd toate lucrurile, Doamne. Ceea ce am nevoie este o descoperire mai mare; am nevoie de mai mult din Tine în mine.”

Să ne plecăm capetele.

Dragă Doamne Isuse, Te iubim! O, Tată ceresc, ai fost atât de bun cu noi, Doamne! Mulți profeți și oameni înțelepți din vechime, au dorit să vadă această zi, dar Tu ne-ai permis nouă să fim aici, și nu doar să fim aici, ci Tu ai pus în noi Ceva care ne ajută să putem primi Cuvântul Tău. Doamne, în noi este Ceva, iar atunci când peștișorii fug, este ceva atrăgător pentru noi. Ceea ce-i împrăștie pe peștii mici, pe noi ne face să venim, să prindem și să mușcăm, pentru că vrem să ne hrănim cu acel lucru care pe alții i-a făcut să fugă. O, Doamne, Te rog să ne ajuți să fim credincioși Cuvântului Tău, să fim credincioși descoperirii Cuvântului Tău, să-L predicăm, Doamne, cu o inimă cinstită.

Doamne, Te rog să ne dai ochi să vedem și urechi să auzim, și vreau să spun: Noi credem vestirea Ta; ajută necredinței noastre! Doamne, dă-ne o descoperire deplină, în această zi, pentru a aduce o manifestare deplină. Trăiește-Ți Viața în noi, în timp ce ne predăm acestui Cuvânt, ne predăm în totul Adevărului; renunțăm la toate ideile noastre și credem că Acesta este Adevărul, că Acesta ești Tu. Dumnezeule, ajută-ne să ieșim, ajută-ne să ne eliberăm de tot ce mai atârnă de noi. Întinde-Ți Tu brațul și eliberează-ne: de orice obicei vechi, de idei, de concepte vechi, de orice este firesc, carnal, căci avem nevoie să rupi tot. Te rog să-Ți întinzi brațul, Doamne, să rupi tot și să ne ajuți să fim liberi, să fim ceea ce ne-ai chemat să fim în acest ceas.

Doamne, Te iubesc, iubesc poporul Tău și Te rog să-i binecuvântezi și să veghezi asupra lor. Adu-ne pe toți în Locul în care ai rânduit să fim. Îți mulțumim și Îți aducem toată recunoștința pentru Cuvântul Tău scump, în Numele lui Isus Hristos. Amin.                        -Amin-