Meniu Închide

MARTORI AI ACESTEI ÎNVIERI

Print Friendly, PDF & Email

Vreau să vă spun un bun venit tuturor oaspeților care sunteți alături de noi și vă spunem, „Dumnezeu să vă binecuvânteze.” Suntem bucuroși că sunteți cu noi în dimineața aceasta.

În dimineața aceasta vreau să iau un subiect  pe care Domnul mi l-a pus pe inimă acum câteva săptămâni, și să predic despre „Martorii acestei învieri”. Mulți dintre voi veți prinde titlul și veți ști exact despre ce vreau să vorbim. Martorii acestei învieri nu sunt neapărat martori ai învierii (Amin), iar fratele Branham a făcut această afirmație în mesajul Răsăritul soarelui.

Aici el spune: „Hristos a fost primul care S-a ridicat dintre toți profeții și așa mai departe. El a fost primul rod al celor care au adormit, iar Mireasa vine din Hristos, ieșind din biserică trebuie să fie un snop legănat din nou în zilele din urmă, oh, legănarea snopului care a fost primul snop care a ajuns la maturitate, primul care a dovedit că este grâu. Aleluia. Sunt sigur că vedeți despre ce vorbesc. El a fost legănat peste oameni și ca urmare va ieși un Mesaj pentru epoca Miresei, pentru o înviere din întunericul confesional. Va fi un Mesaj, că deplina maturitate a Cuvântului Se întoarce din nou în toată puterea Sa, și este legănat peste oameni, prin aceleași semne și minuni pe care le-a făcut acolo. „Pentru că Eu trăiesc, trăiți și voi. Amin.”

El ne arată aici, astăzi, că  slujba profetică a unui fiu al omului ÎL descoperă pe Fiul omului, căruia i se arăta Hristos Însuși. El face aceasta din nou în Mireasa Sa, în această zi, iar fratele Branham face această afirmație, când începe să vorbească despre „snopul care este legănat deasupra oamenilor prin aceleași semne și minuni.” El întreabă ce a făcut acolo, și face următoarea afirmație: „pentru că Eu trăiesc, trăiți și voi. Amin.” Astfel, el arată că ziua în care trăim este ziua învierii (Amin), acesta este ceasul învierii, acesta este ceasul Vieții depline.

„Pentru că Eu trăiesc, trăiți și voi.” El îi vorbește Soției Sale: „Pentru că Eu trăiesc, trăiți și voi.” Cu cine vorbește acum? Cui îi este adresat acest Mesaj? El vorbește cu cineva cu care va trăi în ceasul acesta, cu cine va mai trăi în ceasul acesta, cu Soția Lui. Amin. El vorbește cu Mireasa Sa (Amin), vorbește cu Soția Sa: „Pentru că trăiesc, trăiți și voi.” Ce înviere a fost aceea și ce înviere este aceasta!” Laudă Domnului! „Ce înviere a fost aceea și ce înviere este aceasta! Să fim înviați dintre morți, „să fim făcuți vii în Hristos Isus,” de către Dumnezeu (Amin),  prin Puterea de înviere.”

Lumea creștină sărbătorește în duminica aceasta, Paștele, învierea, cu excepția ortodocșilor, grecilor și ceilalți, care vor sărbători duminica viitoare sau în următoarele două săptămâni. Toată creștinătatea sărbătorește învierea și privește înapoi la învierea care a fost, se uită înapoi la ceea ce s-a făcut. Nu este diferit de momentul când a fost Isus Hristos pe pământ și a mers la sărbătoarea Corturilor prin care trecea, pentru că toate aceste sărbători vorbeau despre El, despre Cine era El, și aici vine la manifestare în toate sărbătorile. Ei stau acolo, privesc înapoi, se închină la ce a fost în urmă (Amin), privesc înapoi la ce a spus Moise, privesc la sărbătorile care au fost stabilite, dar le lipsește Cuvântul viu stând în mijlocul lor și sunt prinși într-o tradiție. Amin.

Sărbătoarea nu a fost greșită, pentru că a fost stabilită de Domnul, care i-a dat-o lui Moise. Astfel, ei făceau ceea ce trebuia, dar sărbătoarea, profeții și poruncile trebuiau să-i aducă la Hristos (Amin), pentru că Hristos avea să fie manifestarea Tatălui. Amin. Dumnezeu Însuși S-a manifestat și S-a descoperit în trup de carne (Amin), iar ei au crezut că Îl iubesc pe Dumnezeu iubind tradițiile sau privind înapoi la ceea ce s-a făcut. Dar când Dumnezeu a venit în trup, ei L-au respins, arătând că nu aveau felul potrivit de iubire. Ei priveau înapoi, dar erau orbi la ceea ce se întâmpla în ziua lor.

În Ioan 7, Isus a venit la Sărbătoarea Corturilor. La Sărbătoarea Corturilor, ei aveau o ceremonie chiar în ziua când Isus a fost chemat acolo, este vorba de ceremonia apei. La această ceremonie, ei coborau la bazinul care era sub Templu, luau apă, o duceau sus și o turnau pe altar, în Templu, ceea ce simboliza că Adevărul face ca Lumina să acopere pământul precum acoperă apele mările. Totul reprezenta faptul că Adevărul va apărea în Ierusalim (Amin), că Apa Vieții va ieși din Ierusalim și va acoperi tot pământul. Ei făceau ceremonia aceasta în timpul Sărbătorii Corturilor, iar Isus a venit acolo în mijlocul Sărbătorii și a început să învețe. Ei au respins învățătura Lui, dar El S-a ridicat în ultima zi, care era ziua a opta, ziua cea mai mare, o nouă zi pentru că este o poruncă nouă, este o schimbare a dispensației; vine într-un moment nou, în ziua cea mare, a opta zi, marea zi, noua zi (Amin), prima zi. 

El S-a ridicat la sărbătoare și a spus: „Dacăînsetează cineva, să vină la Mine şi să bea.” Ce face El? Arată spre toată ceremonia lor, scufundarea și turnarea apei și spune: „Eu sunt acea Apă (Amin). Eu sunt Fântâna Vieții, Eu sunt Fântâna păcii și de aici, din Mine, vor ieși râuri de Apă vie, vor curge și vor acoperi tot pământul.” Lumina, Adevărul este ceea ce a descoperit Isus Hristos; Hristos a descoperit Taina lui Dumnezeu. Astfel, S-a ridicat în picioare și a strigat cu voce tare: „Oricine însetează, să vină la Mine și să bea.”

Vedeți, El pune noua zi în ziua a opta. „Dacă ți-e sete, în ziua a opta vino la Mine și bea, iar din pântecul tău vor curge râuri de Apă Vie.”

Ei au continuat tot așa mulți ani, până când a venit Titus și a distrus Templul. Au continuat cu aceleași ritualuri, ritualuri și ritualuri, dar Isus Hristos a stabilit deja împlinirea pe care o arăta, cum Apa avea să se răspândească peste tot pământul, iar în ziua aceea, cei care vor vrea să vină la El și să bea, din pântecul lor vor curge râuri de Apă Vie. Ei au continuat an de an cu Sărbătoarea Corturilor, cu ceremonia turnării apei, fără să-și dea seama că Adevărul a plecat deja de acolo, că s-a întâmplat deja. Adevărul este că El era acum în cei care veniseră să bea, iar din pântecul lor curgea Apa Vieții curată, curgea în Antiohia, în Asia Mică, în Siria și peste tot. Începuse deja, se întâmpla, dar ei continuau să se întoarcă la aceeași ceremonie de turnare a apei pe altar, crezând că avea să se întâmple ceva, fără să vadă că se împlinise deja. Dar ucenicii știau ce se întâmplă.

Duminică, o mare parte din lume se întoarce și privește înapoi la o înviere, la un eveniment al învierii care a avut loc acum două mii de ani. Privim acolo cu bucurie și cu mulțumire pentru că s-a întâmplat, pentru că a dovedit ceea ce s-a spus, că El este Fiul lui Dumnezeu, a dovedit că există o nouă Viață, a dovedit că vom avea o înviere, și a dovedit că nu vom rămâne în condiția aceasta. El a plătit prețul vărsându-Și Sângele (Amin) ca să ne cumpere înapoi la Dumnezeu, iar învierea Sa, a dovedit că există o schimbare (Amin), că nu vom rămâne în starea aceasta, ci vom fi readuși la ceea ce era în mintea lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Noi privim cu bucurie la aceasta, dar vă spun, prieteni, că în zilele noastre a avut loc o altă înviere, iar noi suntem martorii acestei învieri. Slavă Domnului!

Ce înviere a fost aceea și ce înviere este aceasta! Să fim înviați dintre morți, „să fim făcuți vii în Hristos Isus…”

Despre ce vorbește în acest citat? După ce am văzut această afirmație pe care a făcut-o, să ne întoarcem și să citim ce spune mai sus:

Să legene snopul. Primul snop care a ajuns la maturitate, primul care a dovedit că era grâu, care a dovedit că era un snop. Aleluia! Sunt sigur că vedeți despre ce vorbesc. El a fost legănat peste oameni. Prima dată vine pentru o epocă strălucitoare…” Despre ce vorbește aici? Aceasta este ziua a opta (Amin), este noua Zi, este dispensația, schimbarea, aceasta este sărbătoarea de la sfârșitul anului, sărbătoarea a șaptea, Ziua cea mare.

„…Prima dată vine pentru o epocă strălucitoare, pentru o înviere din denominaționalismul întunecat…” Ce este această înviere? Scoaterea Miresei Sale afară din epoca bisericii, din denominaționalismul întunecat, din întuneric, din confuzie, din părerile omenești, din crezurile care continuau să-i țină în întuneric.

„…Prima dată vine pentru o epocă strălucitoare pentru o înviere din denominaționalismul întunecat, va fi un Mesaj, ca deplina maturitate a Cuvântului…” Ați auzit? Un Mesaj (Amin),

Sunteți martori că a existat un Mesaj trimis cu scopul să ne scoată din denominaționalismul întunecat.

…Prima dată vine pentru o epocă strălucitoare, pentru o înviere din denominaționalismul întunecat, va fi un Mesaj, că maturitatea deplină a Cuvântului s-a întors înapoi din nou în puterea lui deplină, și fiind legănat peste oameni, prin aceleași semne și minuni pe care El le-a făcut acolo în urmă.”

Ați văzut? A fost legănat peste voi și ați văzut puterea Lui deplină, prin aceleași semne și minuni pe care le-a făcut acolo în urmă. Vedeți, există un Mesaj care vine pentru o epocă strălucitoare pentru o înviere din denominaționalismul întunecat. Deci, Mesajul nu a venit ca să spun că am un Mesaj, ci a venit ca să aducă o înviere, este un Mesaj de înviere; aceasta este o zi de înviere, pentru Viața de înviere. Acesta este motivul pentru care Mesajul a venit pentru o epocă strălucitoare, pentru o înviere din confesionalismul întunecat. Mesajul înseamnă atât de mult pentru noi, pentru că ne-a adus la această înviere.

Cred că scopul a fost învierea, esența Mesajului a fost învierea Miresei Sale din confesionalismul întunecat. Cred că scopul Mesajului era ca tu și eu să venim la noua Viață și să înviem din confesionalismul întunecat. Oh, eu trăiesc pentru că Stăpânul a dovedit că El trăiește!

Fratele Branham a spus: „Scopul slujirii mele, este să dovedesc că El este aici ca să demonstreze că este în viață. El era aici, Dumnezeu Însuși, Elohim, pășind într-un trup de carne (Amin), să spună tainele din inima Sarei, care era în cortul de la spatele Lui.” Și a punctat: „Un scop al lucrării mele, este să dovedesc că El este aici.” Amin.

Apoi a spus: „Pentru că Eu  trăiesc, trăiți și voi.” Voi puteți privi slujirea aceea și să spuneți: „Hristos trăiește, este prezent.” El a dovedit că Hristos a fost astăzi aici, și a făcut aceasta ca să știți că puteți trăi și voi astăzi. Deci nu trebuie să rămâi în moartea și în confesionalismul întunecat, sub crezurile și părerile omului, ci poți învia într-o Viață nouă, poți ajunge la imaginea pe care El a avut-o despre tine înainte de întemeierea lumii.

Pentru că Eu trăiesc, și voi trăiți”, vorbind la Soția Lui. „Pentru că Eu trăiesc, și voi trăiți.” Acesta este un Mesaj special pentru un anumit grup de oameni. „Ce înviere a fost aceea!” De fiecare dată când spun aceasta, am „fluturi în stomac”: Ce înviere a fost aceea și ce înviere este aceasta!”Aceasta este partea care face ceva în mine, care începe să sară și să tremure înlăuntrul meu. Ce bucurie este să știi că suntem și umblăm în această înviere.

Ce înviere a fost aceea și ce înviere este aceasta, să fim înviați dintre morți, să fim făcuți vii în Hristos Isus, prin Puterea dătătoare de Viață a lui Dumnezeu.

Acum vreau să deschideți împreună cu mine la Cartea Faptelor, să privim câteva lucruri pe care le-a spus Domnul la prima înviere, pentru că vreau să ne găsim locul în această înviere.

Să deschidem la Fapte 10. Vreau să începem de la versetul 40. Aici vorbește Petru și spune:

Dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi şi a îngăduit să Se arate…” Acum vreau să vă întoarceți cu mine la biserică.

Fratele Branham a predicat  mesajul „Restaurarea Miresei” și a început să arate care au fost stadiile acestui vierme sau insectă care a început să distrugă Biserica Mireasă încă din prima epocă, astfel încât ea a coborât până în Tiatira, în epocile întunecoase a murit și nu a mai rămas nimic. Fratele Branham a spus că totul a fost mâncat până la butuc. Amin. A mâncat-o până când nu a mai rămas nimic, biserica a murit, cum îi spune și numele, „epoca întunecată a bisericii.” Dar ea se întoarce din moarte prin cele trei etape ale restituirii (Amin), prin Luther, Wesley și penticostali (Amin), ca să aducă epoca Miresei. Astfel, se întoarce prin neprihănire, sfințire și botezul Duhului Sfânt, iar ceea ce a răscumpărat Dumnezeu, ceea ce a cumpărat, a fost o Mireasă. Din ele urma să iasă o Mireasă.

La Sărbătoarea Rusaliilor a ieșit o Mireasă proaspătă, dar prin înșelăciunea dușmanului, prin epocile bisericii, a început să fie înșelată, astfel, a început să decadă și să coboare, dar El a spus: „Vă voi restabili, zice Domnul”, și a început s-o reconstruiască prin cele trei etape, de aceea, vreau să vă fac atenți la aceasta:

Dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi şi a îngăduit să Se arate…” Pentru că era epoca bisericii Laodicea (Amin), Fiul omului a început să lucreze și a revenit la fața locului, pentru că fratele Branham a spus: „Slujba mea este să demonstrez că El este aici.” Amin. Așa că acum spune:

Dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi şi a îngăduit să Se arate”.  Dumnezeu L-a înviat a treia zi, în epoca bisericii Laodicea și a arătat-o deschis, așa că puteți spune că Dumnezeul cel Adevărat S-a arătat într-un fiu al omului, descoperindu-L pe Fiului omului, arătându-L.

Versetul 41-42: „…nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu…” Foarte interesant! „…nu la toți oamenii, ci martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care am mâncat şi am băut împreună cu El după ce a înviat din morți.

Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului şi să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu Judecătorul celor vii şi al celor morți.”

Așadar, El a fost arătat deschis martorilor, unui anumit grup care chiar aveau să-L vadă, un anumit grup care chiar Îl vor cunoaște, grupul ales să fie martori. Amin. Aleși să fie martori. Nu ei au decis să fie martori, ci au fost aleși să fie martori, așa că aș spune că acesta a fost scopul principal. Scriptura spune că scopul lui Dumnezeu era să Se descopere în înviere, de aceea trebuia să Se arate celor care aveau să-I fie martori, celor care au fost aleși și rânduiți mai dinainte să-I fie martori. Deci, de ce ți-a revelat Dumnezeu această înviere? De ce ți S-a arătat El Însuși? Pentru că ești un martor ales și rânduit mai dinainte pentru această chemare de mărturie a învierii Sale. Amin.

Nu tuturor oamenilor, ci martorilor aleși înainte de Dumnezeu.” Dumnezeu te-a ales să fii acest martor, El ți-a dezvăluit un Isus Hristos viu, înviat; El ți S-a arătat dacă L-ai văzut pe Domnul înviat pentru tine. Amin. Atunci nu le-a arătat la toți oamenii, deși L-a arătat deschis, dar nu tuturor, ci doar martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, și le-a poruncit să-L predice.

Să deschidem la Fapte 1.1-8. Vom începe chiar de la  începutul cărții Faptelor:

Teofile, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să învețe…” Să-l învețe pe fratele Branham. Pune de la început un accent deosebit pe aceasta, dar nu s-a oprit:

„…de la început până în ziua în care S-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilor pe care-i alesese.”

După patima Lui, li S-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu.

Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „ați auzit-o de la Mine.

Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt.”

Deci apostolii, pe când erau strânși laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou Împărăția lui Israel?”

El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.

Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”

Deci, Isus vine la ucenici și li Se descoperă în învierea Lui. Ei văd un Isus Hristos înviat din morți, viu. După moartea Sa, El li S-a arătat viu, înviat, prin multe dovezi infailibile. Și noi am avut multe dovezi infailibile.

Ei au început să-I pună tot felul de întrebări, „Ar trebui să facem acest lucru? Sau: „De data aceasta ai de gând restabilești împărăția?” Dar El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să știți aceasta”, apoi a zis: „Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veți fi martori”.

Deodată, când începem să recunoaștem scopul Duhului Sfânt, știm că botezul Duhului Sfânt aduce o înviorare a Seminței, dar și puterea de a fi martorul Său. Învierea pe care o vedeți, este fundamentul pe care este așezată Cartea Faptelor. Astfel, începeți să vă dați seama că toate lucrările din Cartea Faptelor, vindecările și demonstrațiile, toate sunt aliniate cu învierea: manifestările, vindecarea, eliberarea, învierea morților.

Există o putere care a fost dată ucenicilor, puterea de a fi martorii Lui, ca parte din El. Dumnezeu face supranaturalul prin Biserica Sa, la fel cum l-a făcut prin Isus Hristos. Totul este legat de a fi un martor al învierii. Duhul Sfânt nu le-a fost dat ca să se joace cu El, ei nu erau acolo pentru ei înșiși, nici pentru satisfacția lor personală, nici ca să spună: „Eu am Duhul Sfânt”. Duhul Sfânt a venit să-i împuternicească să fie martori ai învierii Sale, și foloseau acea împuternicire și înzestrare cu daruri ca să depună mărturie că El este viu. Toate aceste manifestări și lucruri, trebuiau să demonstreze că El este viu, și le-au fost date ca să ofere lumii dovezi infailibile că ei erau martorii învierii Lui. Amin. Ce a urmat întotdeauna când au făcut o vindecare, o minune, când Pavel a vindecat sau Petru și-a pus mâinile? Întotdeauna au primit atenție, iar după ce au primit atenție, au mărturisit despre înviere.

Învierea lui Isus Hristos nu le-a fost dată ca să construiască o campanie pe ea, ei nu trebuiau să-și zidească propria slujbă personală, darurile nu erau acolo pentru ca ei să spună: „Am făcut aceasta, am făcut aceea”, darurile erau acolo pentru a atrage atenția că Isus Hristos este încă Viu, și astfel să asiste la învierea Sa. Ei nu au irosit nicio ocazie.

Deci botezul Duhului Sfânt, ne dă puterea să fim martorii învierii Sale. Dumnezeu face încă minuni și fiecare promisiune din Carte este a mea. Absolut! Manifestările supranaturale de eliberare și vindecare sunt aici, există Pâine pentru copii; o parte din moștenirea noastră este vindecarea și eliberarea, și se întâmplă tot timpul, dar Dumnezeu ne-a dat și puterea de a fi martorii Lui.

La început, Petru și ucenicii nu au avut această putere, ei se ascundeau de autorități pentru că se temeau. Ei știau că Isus Hristos este Domnul, știau că El este Fiul Dumnezeului Celui viu și că El a înviat din morți, dar deși știau toate acestea, erau încă fricoși.

Ei au toată cunoștința și înțelegerea (Amin), acești oameni pot fi crescuți în Mesajul pe care îl au, știu că Dumnezeu a venit în această zi, știu că a fost un fiu al omului, acești oameni știu că există multe dovezi infailibile, dar cu toate acestea, se tem să fie martori și să mărturisească, se tem să stea cu Cuvântul. Ceea ce ai nevoie ca să fii martor în această zi, este puterea care vine cu Duhul Sfânt. Poate că nu ți-e rușine, și nu ți-e frică și poți spune: „Cred că Dumnezeu a trimis în această zi un profet ca să cheme afară Mireasa aleasă, cred că acesta este timpul învierii lui Hristos”, dar tot ne temem și vrem să ne ascundem în camera de sus, pentru că avem nevoie de puterea care vine odată cu botezul Duhului Sfânt, pentru că scopul este să-I fim martori. Laudă lui Dumnezeu!

 Să mergem la Fapte 9.1-6:

Dar Saul sufla încă amenințarea şi uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot

şi i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii umblând pe Calea credinței, atât bărbați, cât şi femei, să-i aducă legați la Ierusalim.

Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui.

El a căzut la pământ şi a auzit un glas, care-i zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești?”

„Cine ești Tu, Doamne?” a răspuns el. Şi Domnul a zis: „Eu sunt Isus, pe care-L prigonești. Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-o țepușă.”

Tremurând şi plin de frică, el a zis: „Doamne, ce vrei să fac?” „Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate şi-ţi se va spune ce trebuie să faci.”

Să citim și de la versetul 10 până la 15:

În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: „Anania!” „Iată-mă, Doamne”, a răspuns el.

Şi Domnul i-a zis: „Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă şi caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă.

Şi a văzut în vedenie pe un om, numit Anania, intrând la el şi punându-și mâinile peste el, ca să-şi capete iarăși vederea.”

„Doamne”, a răspuns Anania, „am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților Tăi în Ierusalim,

ba şi aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă Numele Tău.”

Dar Domnul i-a zis: „Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă Numele Meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților şi înaintea fiilor lui Israel…”

Nu Pavel a ales să-L slujească pe Dumnezeu. Când i s-a descoperit Hristos, Pavel L-a văzut pe Isus Hristos în Stâlpul de Foc și a auzit un Glas, așa că a întrebat: „Cine ești Tu?” Și a primit un răspuns clar: „Eu sunt Isus pe care Îl prigonești!” Astfel, el a fost martorul unui Isus Hristos înviat, cu dovezi infailibile. Totuși, Dumnezeu avea să facă ceva pentru el, astfel încât să poată fi martor în ziua aceea: l-a umplut cu Duhul Sfânt.

„…el este un vas pe care l-am ales ca să ducă Numele Meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților şi înaintea fiilor lui Israel;

şi îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu.” (v. 10-16).

Să mergem puțin la Fapte 26.15 și să citim povestea mai departe. Pavel relatează:

„Cine ești, Doamne?” am răspuns eu. Şi Domnul a zis: „Eu sunt Isus, pe care-L prigonești.

Dar scoală-te şi stai în picioare, căci M-am arătat ţie ca să te pun slujitor şi martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât şi al lucrurilor pe care Mă vei vedea făcându-le.

Te-am ales din mijlocul norodului acestuia şi din mijlocul neamurilor, la care te trimit,

ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu şi să primească, prin credința în Mine, iertare de păcate şi moștenirea împreună cu cei sfințiți.” (v. 15-18).

Aceasta a spus Isus când I s-a descoperit lui Pavel. El i s-a descoperit pentru un scop: a fost ales să-I fie martor. Mai devreme am citit că El nu S-a descoperit tuturor oamenilor, ci numai martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu. Amin. Dumnezeu Se dezvăluie în înviere numai celor rânduiți să fie martori ai învierii. Amin. Și pentru că sunt rânduiți și chemați să fie martori ai învierii, li se descoperă ca Hristosul înviat; iar după ce li se descoperă ca Hristosul înviat, în inima credincioșilor va fi o pocăință și El îi va umple cu botezul Duhului Sfânt, ca să le dea putere să fie martori.

Acesta era planul lui Dumnezeu pentru acea zi și acesta este planul lui Dumnezeu pentru această zi, prieteni. El ți se dezvăluie ca Isus Hristos înviat, astfel încât să poți fi ca Pavel, lovit și căzut și să realizezi: „Hei, sunt orb și chiar nu știu și nu văd nimic!” După ce L-a văzut pe Isus Hristos, și-a dat seama că era orb. Dumnezeu l-a lovit cu orbire fizică pentru a-i arăta orbirea spirituală. Dar când și-a pus Anania mâinile peste el, ochii lui au fost deschiși și a fost umplut cu Duhul Sfânt, deoarece a fost rânduit să fie martor. Dumnezeu a avut un scop când l-a chemat, și a avut un scop când l-a trimis pe Anania la el ca să fie umplut cu Duhul Sfânt, iar scopul era că trebuia să-l facă un martor al învierii.

Prietene, Dumnezeu are un scop în viața ta și în viața mea, nu doar ca să privim în urmă, nu ca să privim la memorialele de demult, nu ca să privim în urmă la etapele de pe parcurs și să spunem că lucrul acesta s-a întâmplat acolo, a fost o înviere acolo. Dumnezeu a chemat în zilele noastre un mesager și te-a chemat să-I fii martor. Dacă S-a dezvăluit El Însuși pentru tine în învierea Sa; dacă ai văzut Stâlpul de Foc, ți-a vorbit și ți-a descoperit ție personal Cine este, atunci te-a rânduit să-I fii martor. Și dacă te-a rânduit să fii martor, are deja și un botez cu Duhul Sfânt pentru tine, care vine, îți este rezervat, pentru că El trebuie să-ți dea putere ca să fii martorul Lui. Amin. Aceasta este alegerea lui Dumnezeu, este planul lui Dumnezeu, este dorința lui Dumnezeu.

Noi credem și sunt multe lucruri pe care le vrem: „Vreau aceasta, vreau aceea, vreau să-l slujesc pe Dumnezeu, vreau să fiu martorul Lui, vreau botezul Duhului Sfânt.” Vă dați seama că toate aceste dorințe sunt o reflectare a dorinței Sale? Mai întâi trebuia s-o dorească El, apoi trebuia să plaseze în voi sămânța pe care a dorit-o. Înainte ca tu să-L dorești, dacă simți acel dor arzător, reflecți numai dorința lui Dumnezeu. Și dacă ești numai o reflectare a dorinței lui Dumnezeu, de ce nu ți-ar da Dumnezeu dorința inimii atunci când acele dorințe se potrivesc? De ce nu ți-ar da Dumnezeu Duhul Sfânt? De ce nu te-ar chema să-I fii martor, când aceasta este ceea ce tânjești să primești? Dacă uneori ne comportăm ca și cum am ști că avem această dorință, Dumnezeu nu ne va răspunde. „Vreau să fiu martor; vreau botezul cu Duhul Sfânt”, dar Dumnezeu nu mi-L va da.

Fratele Branham a spus că Dumnezeu vrea să te umple mai mult decât vrei tu să fii umplut, așa că trebuie doar să ne deschidem inimile, să-L primim și să spunem: „Dumnezeu vorbește, Dumnezeu atrage. Dumnezeule, Te văd în învierea Ta și am nevoie de o putere (Amin) pe care nu o am acum, dar am nevoie de o putere pentru a fi un martor. Doamne, umple-mă cu Sfântul Tău Duh, umple-mă cu puterea Ta”, și o primiți.

Prieteni, trebuie să existe o experiență, da, trebuie să fie o experiență, dar cum va fi experiența aceea? Eu, fratele Chad, nu pot să vă spun pentru că experiența fiecăruia este individuală. Da, trebuie să existe o experiență, iar experiența trebuie să aducă o schimbare, trebuie să se schimbe ceva, pentru că El îți va da puterea să fii martor.

Nu te cufunda în mintea ta și nu te gândi că dacă primești botezul cu Duhul Sfânt, iei o cutie de săpun, te duci la colțul străzii, te urci pe ea și începi să predici acolo, pentru că geamurile lor s-au izolat, au căldură sau aer condiționat, și oricum nu vor auzi ce spui. Pentru a fi martor, pentru a asista la această înviere, în tine trebuie să trăiască Martorul, Viața învierii, ca în tot ce faci, în tot ce spui, oriunde te duci, să fii martorul Vieții Lui de înviere.

Este nevoie de puterea Lui. Unii oameni au suficientă putere pentru a trăi Viața lui Isus Hristos la biserică, sau pentru a trăi Viața lui Isus Hristos când sunt alături de alți credincioși, dar nu au suficientă putere s-o trăiască atunci când sunt singuri sau când sunt printre necredincioși. Atunci m-aș întoarce la Dumnezeu și aș spune: „Doamne, am nevoie de Putere ca să fiu martorul Tău. Îmi dau seama că am doar puterea aceasta pe care o iau de la altcineva, din mediul bisericesc, de la un alt credincios, dar am nevoie de Puterea care vine de la Tine și care să mă susțină atunci când nu sunt alți credincioși în jur, astfel încât să pot fi martorul Tău.

Fratele Branham spune:

Dumnezeule Tată, am vorbit mult și am luat mult din timpul oamenilor dar, Doamne Dumnezeule, nu se oprește aici. Se pare doar că trebuie să închei, să plec, și să mă odihnesc și să vin înapoi. Noi trăim într-o lume muribundă, printre oameni muritori; cu un Mesaj al Vieții, și cu o dovadă a învierii.

Dumnezeule drag, noi vom fi muritori o singură dată, și aceea va fi dacă lăsăm să treacă ocazia aceasta.

Inimile noastre ard, sufletele ne sunt scuturate. Cei care au venit înăuntru și mulți aud acest Mesaj în această dimineață. Da, și-au ridicat mâinile două sau trei sute. Ei vor să creadă, Doamne. Oh, cu siguranță sămânța nu este moartă, Doamne. Cum altfel ar putea să-și ridice mâna? Dar există ceva. O Dumnezeule, este vechiul egoism, este soția aceea a lui Iov care stă acolo, zicând: „Oh!” Dar, Doamne, lasă-l pe Iov, pe acel credincios, să intre în această dimineață, să moară complet și să fie îngropat aici în acest botez în apă.

Picăturile de rouă care vin din Cer, Cuvântul lui Dumnezeu care spune că va spăla orice păcat și-l va ierta. De ce sunteți botezați în Numele lui Isus Hristos? Pentru iertarea păcatelor voastre, păcatele iertate în Numele lui Isus Hristos.

Tată, fie ca…”

El vorbește aici despre faptul că trebuie să-și ridice mâinile, să treacă și vină sub apele botezului, ca să fie botezat în Numele lui Isus, iar Cuvântul este acolo ca să spele fiecare păcat și să-l dea jos.  În continuare, el spune:

Tată, fie ca dacă sunt bolnavi, să iasă sănătoși; dacă sunt ologi, să umble sub Puterea Duhului Sfânt; dacă au fost păcătoși, să iasă spălați și curățați, iar dacă au intrat aici numai cu Mecanica, lasă să vină de sus Dinamica, Duhul Sfânt, și să-i ridice, Doamne. Înviază trupurile lor muritoare, apoi vom auzi limbi originale noi, puterile lui Dumnezeu, iubirea nespusă, harul viu al Hristosului înviat, un Trup, o Mireasă care-L reprezintă pe pământ.”

Prindeți această afirmație, fiindcă fratele Branham a predicat chiar învierea și răsăritul Soarelui, legănarea snopului asupra oamenilor, care dovedește că Fiul omului este aici. El i-a chemat pe oameni să ridice mâinile, s-a rugat și a spus: „Doamne, ceea ce-i împiedică să ridice mâna, este bătrâna soție, este vechiul egoism. Dar lasă-l pe credinciosul adevărat – slujba se ridică și stinge totul complet – care a trecut prin proces, să vină sub apele botezului, pentru iertarea păcatelor în Numele lui Isus. Atunci, dacă sunt infirmi să fie vindecați, dacă sunt bolnavi, pot fi vindecați, apoi lasă Dinamica să vină asupra Mecanicii, Duhul Sfânt, să-i ridice, Doamne.”

„Înviază trupurile lor muritoare, apoi vom auzi cu adevărat limbi originale noi, puterile lui Dumnezeu, iubirea nespusă, harul viu al Hristosului înviat…” Unde este Hristosul înviat despre care vorbește? Este un Trup, o Mireasă care-L reprezintă pe pământ în această înviere. Amin. El a înviat în forma  Miresei, forma în care dorește să trăiască. Aceasta este forma în care vrea să fie exprimat. Amin. Dacă vii la Fântână și bei din izvorul de Apă Vie, din pântecul tău vor curge Râuri de Apă Vie.

În mesajul Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită, fratele Branham spune:

El este Capul trupului care s-a născut din păcatul necredinței în Cuvântul lui Dumnezeu, care acuză fiecare confesiune, care vede fiecare necredință în Cuvântul care este El Însuși, Cuvântul Vieții. El este Cuvântul Vieții, Cuvântul viu.”

Două paragrafe mai jos, spune:

Îl ridică din nou. El este primul rod al învierii. Priviți, atunci ce este El? El este Capul Trupului care este Mireasa Sa, Biserica, iar trupul Miresei trebuie să urmeze Capul, pentru că este parte din învierea Sa, și parte din taină, din această mare taină, taina lui Dumnezeu.”

Aceasta a dezvăluit în timpul sfârșitului, prin glasul îngerului al șaptelea din Apocalipsa 10.7: „În ziua glasului îngerului al șaptelea, se va descoperi taina lui Dumnezeu”, și sub taina lui Dumnezeu descoperită, fratele Branham a venit și a predicat, oh, a ajuns la „Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită” arătând că Hristos este Taina lui Dumnezeu. Dar în Hristos sunt bărbați și femei, și de aceea a spus că „trupul Miresei trebuie să urmeze Capul, pentru că este parte a învierii și parte din taină, din această mare taină, taina lui Dumnezeu.”

Când Dumnezeu a pus forma tainei jos, s-a întors până la Adam. În cartea Genezei, El a pus un tip, o umbră, o prefigurare a acestei mari taine, iar în acea taină a avut un om, un fiu al lui Dumnezeu. Și acel fiu al lui Dumnezeu a fost atât masculin cât și feminin, iar El avea de gând să scoată din Adam duhul feminin, să creeze femeia și să-i unească pe cei doi împreună. Apoi a spus: „Este foarte bine.” Ce făcea El? O prefață, o prefigurare a ceea ce dorea în inima Sa mare. Planul Său era să prefigureze taina, pentru că taina Sa a fost arătată, exprimată în fiecare tip și în fiecare personaj din Biblie. Biblia a arătat această taină, și taina este Hristos. El este taina lui Dumnezeu descoperită. Dumnezeu este exprimat prin Hristos; Dumnezeu este cunoscut prin Hristos.

„…trupul Miresei trebuie să-Și urmeze Capul, pentru că este parte a învierii și parte din taină, din această mare taină, taina lui Dumnezeu.”

Deci, care este taina? Dumnezeu a descoperit că fac parte din El, că sunt atributul lui Dumnezeu pe care l-a desemnat să fiu eu, și a înviat Viața în interiorul sufletului meu. Aceasta face parte din taină, aceasta face parte din Hristos și aceasta este parte din Dumnezeu.

De aceea, trupul Miresei trebuie să vină mai departe în înviere. Nu poate să coboare și să rămână acolo jos în Tiatira, nu poate rămâne mâncat de vierme, omidă, nimfă și lăcustă, nu poate rămâne în epocile întunecoase, în moarte,  ci trebuie să iasă într-o înviere, pentru că este parte a învierii și parte a tainei.

Este imposibil să nu meargă, oh, pentru că face parte din taina lui Dumnezeu. Cum S-a descoperit Dumnezeu aici și L-a ridicat prin Cuvânt, tot așa Își dezvăluie Biserica și o ridică cu Cuvântul, pentru că face parte din tripla Sa taină”, din marele Plan al lui Dumnezeu, din marea taină a lui Dumnezeu. Amin.

Deci, sunt trei părți. Mai întâi era să obțină întâietatea într-un Om, și a făcut aceasta în Hristos Isus care este Taina lui Dumnezeu descoperită. Al doilea scop a fost să obțină întâietatea într-un Trup de credincioși, și face aceasta acum, în Mireasă. Iar al treilea scop este să restabilească Împărăția înapoi în Eden. Aceasta este taina lui Dumnezeu descoperită, este taina care se ascunde în Apocalipsa 10.7.

 „L-a ridicat pe Hristos prin Cuvânt și acum ridică sus Biserica, o descoperă și o ridică prin același Cuvânt din care face parte, din tripla Sa taină.”

Acum să ne întoarcem și să privim la Efeseni 2.1-6:

„Voi erați morți în greșelile şi în păcatele voastre,

în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.

Între ei eram şi noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești şi ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalți.

Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit,

măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a înviat împreună cu Hristos (prin har sunteți mântuiți).

El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus.”

De ce? Pentru că facem parte din taină. Când te-a înviat, tu ai înviat. De aceea a spus fratele Branham: „Când El a murit, m-a făcut să plătesc deja pentru păcatele mele, pentru că am fost cu El pe Calvar, pentru că facem parte din aceeași taină, facem parte din același Cuvânt (Amin). Facem parte din aceeași taină a lui Dumnezeu, și pe măsură ce taina lui Dumnezeu merge mai departe, este tot taina acelui Cuvânt.

Cuvântul este gândul exprimat, Cuvântul era în gândul lui Dumnezeu care a ieșit ca Cuvânt (Amin), iar pentru mine nu contează ce manifestare are. Nu vreau să greșesc, dar manifestarea putea fi și ca o Lumină strălucitoare la picioarele Tatălui sau putea fi scrisă jos, într-o Biblie, dar este Cuvântul, este Cuvântul care a ieșit, și Cuvântul era Dumnezeu, și Cuvântul era cu Dumnezeu. Cuvântul era o expresie a lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu, inima lui Dumnezeu, scopul dorinței lui Dumnezeu fiind exprimat acum prin Cuvântul Său. Și tot acest Cuvânt, toată această taină, a fost plasată în Isus Hristos (Amin), iar când a pornit prima parte, prima desfășurare a acestei taine, m-am dus la Calvar pentru că toată taina era acolo. Dacă fac parte din această taină, am fost acolo în chip tainic. Eu nu am avut cunoștință despre aceasta, dar acum mi s-a descoperit că am fost acolo pentru că fac parte din Cuvânt, și Cuvântul a fost făcut carne și sânge; Cuvântul a fost crucificat pe acea cruce (Amin) ca să facă răscumpărare, iar eu am fost acolo pentru că fac parte din taină, așa cum a făcut femeia parte din taina care se afla în Adam. Amin.

Adam a fost făcut și modelat după asemănarea lui Dumnezeu; și a fost făcut bărbat și femeie. Ce vă spune aceasta despre Dumnezeu? „Să-l facem pe om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră.” El l-a făcut pe om, și l-a făcut bărbat și femeie; l-a făcut pe bărbat după asemănarea Lui, iar când l-a făcut, era bărbat și femeie într-un chip. Apoi, scoate din el o parte (Amin), formează o femeie și îi unește împreună. Ce face El? Își exprimă taina, Își exprimă scopul, dorința inimii, exprimă scopul întregii Biblii.

Deci, vă întreb: când a fost făcută femeia co-moștenitoarea creației și i-a fost dată stăpânire? Când era în Adam, și când Dumnezeu i-a dat-o lui Adam. Ea nici măcar nu era exprimată încă, dar era acolo, în el, iar când Dumnezeu i-a spus omului să stăpânească peste peștii mării, peste animale și peste toate, ea era acolo, așa că atunci când a ieșit o expresie a lui, automat a fost co-stăpânitoare cu el (Amin) pentru că ea era acolo când i-a fost dată stăpânirea.

Prin harul lui Dumnezeu, prin alegerea Sa, noi facem parte din taina care a fost în mintea Lui înainte de întemeierea lumii, iar când S-a exprimat, am fost acolo. Despre aceasta vorbea, fratele meu. Când taina a fost exprimată în plinătate, am fost acolo; când a murit la Calvar, am fost acolo; când a înviat, am înviat cu El. Acum, din această expresie începe să exprime femeia și în expresia aceasta feminină, iese ca mireasă (Amin), ca biserică. Dar acea biserică a făcut același lucru pe care l-a făcut femeia la început, a mers după înțelepciune, după intelect și cunoștință fiindcă voia să știe ceva, și a început să cadă în ruină.

Dar ceea ce vreau să spun este că acesta este al doilea scop, și taina nu putea rămâne în mormânt, Biserica trebuia să se întoarcă, și S-a întors după trei zile. Există trei dispensații și după trei Epoci ale bisericii, El a construit această Biserică înapoi. Ceea ce este El Se întoarce, Cuvântul Se întoarce, tot Cuvântul care a vorbit despre fecioară, tot Cuvântul care a vorbit despre Mireasă, tot Cuvântul care a vorbit la început despre femeie, Se întoarce într-o înviere. Amin.

Dacă fratele Branham ar putea sta aici, ți-ar arăta că Hristos, Cuvântul este acum aici. Pecețile au fost deschise, taina a fost descoperită și totul a fost scos de pe copertă, vălul este rupt. El Însuși este aici. Și cum este El aici? În formă de Cuvânt înviat. Cuvântul care trăiește din nou, este aici.  Dar cum este Cuvântul care trăiește? Este restaurarea Miresei înapoi la Soțul Ei, așa că cei doi devin din nou Unul. Aceasta este revelația tainei din zilele noastre.

În Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită, el spune:

Dumnezeu a dezvăluit că trupul Lui nu a fost ținut în mormânt, ci a fost recunoscut cu El în înviere…”

Acum ascultați: „…ceea ce înseamnă că acest Cuvânt, care este El, a început să fie înviat. Cuvântul pe care l-am văzut în epocile lui Luther, Wesley, a început să se ridice la puterea Sa acolo, a început să se miște, apoi s-a mișcat puțin mai mult, iar acum se apropie de identificare.”

De care identificare? Vă voi spune. Ce identificare scoate din portofel ID-ul tău? Ce parte a corpului tău o vezi în identificarea ta? Picioarele, mâna? Nu. Îți vezi capul, îți vezi fața, iar el a spus că totul a venit până la identificare, deoarece este tot drumul până la capăt. Amin. Aceasta a reprezentat Norul acela de peste Muntele Apusului de soare (Sunset), capătul, întoarcerea la ceea ce era. Conducerea Cuvântului a fost readusă (Amin) în biserică, Căpetenia S-a întors. El a construit Trupul până la capăt, prin Luther, prin Wesley, prin Rusalii, iar acum a venit momentul identificării, a venit momentul să-L identificăm pe El. El a spus să întoarcem fotografia spre dreapta. Acesta este Stăpânul nostru. Amin. Acum Capul este unit cu Trupul pentru că este timpul ca Cuvântul să învie din nou, și este înviat.

Acum vedeți că El a înviat acea parte a tainei căzute în ruină, pe Mireasa Sa, care este al doilea scop a triplei Sale taine. Aceasta este atât de tainic în Mesaj, pentru că știm ce a fost Hristos, știm că Dumnezeu a lucrat în Omul acela, în Isus Hristos, știm că Hristos este Capul, puteți vedea fața Lui arătând ca în tabloul lui Hoffman, când întorci fotografia spre dreapta. Știm că acelea sunt singurele lucrări pe care le poate face Dumnezeu, potrivindu-se cu lucrările lui Hristos. De ce este atât de tainic să știi că Supranaturalul a venit, că Norul este fața Lui? Noi știm că a fost acolo în profet, dar unde este după ce a plecat profetul? Noi nu mai vedem un alt Nor, nu mai vedem un alt Stâlp de Foc deasupra capului, pentru că El a venit ca și Căpetenie să Se unească cu Trupul, iar Viața S-a mutat în Trupul Său care este aici; Viața Sa este în Trupul Său înviat, dar oamenii sunt la fel de confuzi ca atunci când era fratele Branham aici. El era aici, iar noi am văzut toate semnele venirii Lui. Amin. Fără îndoială, Domnul a fost aici în a doua Sa  venire, apoi Domnul l-a înlăturat pe mesager, l-a scos din scenă pe premergător, și Mireasa a intrat în confuzie: „A fost el sau să căutăm pe altul?”

Vreau să vă pun o întrebare: „A fost acel Hristos sau căutăm altul? A venit Căpetenia, a revenit Domnul, a venit Cuvântul, Viața a revenit în Trup? Este El sau ne uităm după altul? A fost El. Să nu căutați altul pentru că fratele Branham a spus: „Ea este El.” Amin. Este Viața Capului mișcându-Se în Trup. Acolo este El acum, acolo este învierea acum. El a înviat în această zi, Cuvântul S-a întors. Amin. A fost o întoarcere. Duhul Sfânt a fost legat aproape două mii de ani prin aceste legături confesionale, dar a fost dezlegat de Mesajul timpului de seară. Astfel, Duhul Sfânt este din nou în Biserică. Aceasta a semnificat acel Nor pe măsură ce cobora, Se întorcea să fie unit cu această Biserică. Ea L-a părăsit și L-a scos afară, dar când a venit timpul, S-a întors la Ea, iar prin harul lui Dumnezeu, L-a recunoscut, L-a acceptat și L-a primit. Laudă lui Dumnezeu!

Să vedem unde am fost în acest citat.

„…a început să se ridice la puterea Sa acolo, a început să se miște, apoi s-a mișcat puțin mai mult, iar acum se apropie de identificare. Ce ceas! Viața în Trup este o dovadă că Răpirea este aproape!”

Aș vrea să vă anunț că Răpirea este aproape. Aceasta este învierea în care suntem prinși, prieteni. Am fost deja prinși, Trupul ajunge la capăt. Slavă Domnului!

„Există o dovadă că Răpirea este la îndemână: Când vezi Căpetenia și Trupul devenind una și plinătatea, măsura manifestării Sale, aceasta arată că Trupul este aproape gata să fie primit la conducere.” Ați văzut? Plinătatea măsurii manifestării îți arată că Trupul este gata să fie primit la conducere. Slavă Domnului!

Câteva paragrafe mai jos, scrie:

Oh, dacă aș putea determina lumea să vadă că acolo este Trupul lui Hristos trăind, răscumpărat. Răscumpărat! Oh, Doamne! Neprihăniți în privirea Lui! De ce suntem neprihăniți? Noi suntem biruința Lui.”

 De ce? Acesta a fost scopul inimii Lui înainte de facerea lumii: să aibă o Mireasă aleasă de El. De aceea Ea este biruința Lui. Noi simțim că am ajuns așa presați și împinși și că trebuie să facem ceva pentru biruință, dar tu nu poți face nimic, afară de o moarte față de sine. Aceasta este biruința ta. Biruința ta este moartea ta; biruința este predarea ta, supunerea ta, moartea ta, să-ți pui viața jos ca s-o poată ridica El și s-o facă biruința Lui, Viața Lui, puterea Lui, opera Lui, manifestarea Lui. Noi nu putem face nimic mai mult decât să recunoaștem ceea ce face El, să încercăm să rămânem departe de drum și să murim pentru propria noastră gândire, să murim pentru noi înșine și să ne predăm deplin Cuvântului. Acesta este singurul lucru pe care trebuie să-l facem.

Prieteni, fratele Branham a spus: „Dacă aș putea să mă predau, dacă aș putea să mă scot din imagine…” William Branham nici măcar nu a gândit el însuși, așa că dacă vreți să vedeți această biruință în manifestare, ieșiți afară din imagine până acolo încât nici măcar nu mai gândiți voi, ci El, El este totul, este Cuvântul Lui, manifestarea Lui, slava Lui, puterea Lui. Amin. Slavă lui Dumnezeu! Amin.

Cred că uneori spunem atât de mult anumite fraze din cauză că suntem confuzi în mintea noastră. Amin. Știți, Hristos în formă strălucitoare este Mireasa strălucitoare. Amin. Dar Mireasa aceasta nu este altceva decât Cuvântul, pentru că El a promis în Cartea Apocalipsei că va fi o Mireasă; a arătat că va fi o nuntă, pentru că Mielul are o Mireasă și că Mireasa va vorbi în timpul sfârșitului. Acesta este Cuvântul. Deci, este Cuvântul și Viața Cuvântului, dar se întâmplă că Acesta folosește vasul tău. Astfel, toată slava se întoarce la El, nu la vas. Slavă Domnului!

Noi suntem biruința Lui, Biserica este biruința Lui. Noi ne ridicăm în aceste zile din urmă cu Evanghelia aceasta glorioasă, arătând biruința Lui. El a murit pentru acest scop, iar noi suntem dovada biruinței Lui. Amin! Amin! Când Îl vedem coborând și trăind prin Biserica Lui, știm că aceasta este biruința Lui. Aceasta arată că El n-a putut fi ținut în mormânt, și nici pe noi nu ne poate ține. Acesta este adevărul.  … Și noi suntem deja potențial înviați…”

Vreau să spun că nici noi nu putem fi ținuți în întunericul confesional. Acesta este mormântul în care a intrat biserica, acesta este mormântul din care este înviată Ea. Așa este. Să nu pierdeți cele spuse de el. Lăsați lucrurile viitoare, El a înviat acum. Amin. Ei nu au putut să-L țină în mormânt și astăzi nu pot să ne țină nici pe noi în mormânt. Eu știu că dacă acest trup este așezat în mormânt, se va ridica din nou într-o formă proslăvită. Știu aceasta, dar nu despre aceasta vorbește citatul acesta. Amin. Ei n-au putut să-L țină în mormânt. Ce era sigiliul roman care a fost pus peste piatra aceea, dar nu a putut să-L țină în mormânt? Este vechiul sigiliu roman al confesionalismului care a venit de la biserica catolică, drumul până la fiecare confesiune, la fiecare curvă, la toate curvele marii curve mamă, fiicele protestante, toate având același lucru, același sigiliu roman. Dar în această ultimă zi, El a rupt sigiliul roman (Amin), iar Cuvântul S-a întors în manifestare deplină. Ei n-au putut să-L țină în mormânt și nici pe noi nu ne pot ține în mormântul denominaționalismului întunecat. De ce? Pentru că Soarele este sus. Amin. Strălucește într-o strălucire deplină, adună semințele la Viață deplină, pentru a scoate tot rodul deplin. Laudă lui Dumnezeu!

Dacă aceasta nu te emoționează, în locul tău aș merge pe genunchi și aș spune: „Doamne, trebuie să trezești ceva în mine, pentru că acesta este Mesajul, aceasta este inima, aceasta este revelația lui Dumnezeu, un scop, scopul lui Dumnezeu.” El a crezut în realizarea pe care Și-a dorit-o, și toate faptele din Biblie și personajele din ea, au venit să picteze o singură imagine, iar această imagine, prieteni, este a doua parte a acelei imagini, este scopul inimii lui Dumnezeu făcut înainte de întemeierea lumii, să aibă o Mireasă după alegerea Lui. Dacă această predicare nu mișcă ceva în tine ca să îngenunchezi, să strigi spre Dumnezeu și să spui: „Dumnezeule, trezește ceva în mine”, nu știu ce altceva te-ar mișca.

Acesta este motivul pentru care odată ce ai văzut Mesajul, odată ce L-ai văzut pe Hristos înviat în toată slava Lui și te-a trezit prin botezul Duhului Sfânt, nu mai poți merge niciodată să stai într-o biserică, să asculți un mesaj de Paști în care se vorbește despre ce a fost acum două mii de ani și aceasta este tot. Prieteni, planul Său se desfășoară astăzi, Hristos este viu astăzi, învierea este astăzi. De aceea, chiar dacă predicatorul nu spune nimic greșit, nimic incorect, mesajul învierii este adevărat, tot ce s-a realizat la Calvar și tot ce a fost realizat în a treia zi, totul este adevărat; el poate spune numai adevărul, dar toate acestea nu te mișcă. Însă această descoperire te mișcă pentru că tot acel Adevăr s-a mutat în această zi, tot ceea ce a fost acolo, este viu astăzi, Se mișcă în poporul Său și îl umple cu Duhul Sfânt, ca să fie martorii învierii din această zi. Pe cine a rânduit El? Pe cel pe care l-a chemat El, căruia i s-a arătat. Amin. Slavă Domnului!

Aceasta arată că El n-a putut fi ținut în mormânt, și nici pe noi nu ne poate ține. Acesta este adevărul.  … Și noi suntem deja potențial înviați, deoarece noi am înviat din necredința morților în Cuvântul Lui, din crezuri confesionale la Cuvântul veșnic al veșnicului Dumnezeu, care este El Însuși lucrând prin noi, manifestând că El este același ieri, astăzi și în veci.

Apoi, Cuvântul Se mișcă de la Cap, în jos, în Trup. Ce este acesta? Același Cuvânt. Nimic nu poate fi adăugat sau scos din El. Astfel, odată cu apropierea zilei, același Cuvânt Se mișcă de la Cap în jos, în Trup, dovedind că Ei sunt una. Ei sunt Soț și Soție, sunt carne din carnea Lui, Cuvânt din Cuvântul Lui; Viață din Viața Lui, Duh din Duhul Lui. Vedeți? Amin! De unde știți? Aduce aceeași mărturie, același fruct, același Cuvânt. Vedeți, Îl manifestă pe Hristos; aceeași Viață, același Dumnezeu, același Duh, același Cuvânt, aceeași Carte! Amin! Aceleași semne: „Lucrurile pe care le fac Eu, le veți face și voi.” Oh, Aleluia! Doamne!

Observați, Cuvântul dovedit în Trupul Lui este tocmai biruința și motivul morții Sale.” Vedeți, Cuvântul dovedit în Trupul Lui este biruința și motivul morții Sale. „Vedeți, nu moartea în Duh; când a murit, El a murit numai în trup. Duhul Lui a mers în iad și a predicat sufletelor din închisoare. Este corect? Numai trupul Lui a murit, apoi El l-a înviat din nou și l-a trezit. „A trezi” înseamnă „a face vie” carnea, care era Trupul Lui. Acesta este Cuvântul care a zăcut mort de ani de zile…”

Amintiți-vă ce a spus profetul. El a spus că nu Duhul a murit, ci carnea, trupul a murit. Trupul a murit, pentru că Cuvântul a fost făcut trup. Astfel, fratele Branham încearcă să arate că nu Duhul lui Hristos, nu Duhul Lui a murit, ci trupul Lui a murit, Cuvântul care a fost respins, Cuvântul care a fost lovit, Cuvântul care a fost răstignit, Cuvântul a fost așezat în spatele unui sigiliu roman. Același lucru s-a întâmplat și în biserică, prieteni.

„Numai trupul Lui a murit, apoi El l-a înviat din nou și l-a trezit.” A treia zi a rupt sigiliul roman, a ridicat Cuvântul din nou și L-a înviat.

 „A trezi” înseamnă a face vie carnea, care era Trupul Lui. Acesta este Cuvântul care a zăcut mort de ani de zile, dar a început să vină treptat, prin reforme, și acum stă în picioare. Amin.”

Ce spune aici? El vorbește despre Hristos, despre trupul Lui; trupul Lui a murit și a fost așezat în mormânt în spatele unui sigiliu roman. Dar sigiliul roman a fost rupt, iar Duhul Se întoarce și trezește trupul, Cuvântul înapoi la Viață. El a spus că acesta este Cuvântul care a zăcut mort ani de zile, dar începe să meargă treptat în sus (Amin) și intră direct în oasele uscate văzute de Ezechiel. El a spus: „Oh, cum aș vrea să am timp să merg înapoi în Ezechiel, să iau oasele acelea uscate și să vă arăt.” Apoi, după ce a pus înapoi os peste os, tendon peste tendon și pielea, prin trei etape pe care le-a adus, s-a ridicat o armată puternică ce stătea în picioare, dar nu mergea nicăieri și nu făcea nimic. El a construit armata prin cele trei etape, dar trebuia să vină etapa a patra, iar cea de-a patra etapă a fost susurul, chemarea Duhului. Viața, iubirea, susurul, Duhul S-a întors și a adus acea armată la Viață, iar fratele Branham a spus că „a început să mărșăluiască spre Sion.” Vă dați seama că nu era o armată nouă, nu era o armată de înlocuire, ci era o armată înviată (Amin). Aceasta nu este o biserică de înlocuire, ci este Mireasa înviată, este El, El exprimat în Ea. Nu este Ea, ci El.

Vă amintiți? Când am ajuns la femeie, nu era femeia, ci Adam. El i-a făcut bărbat și femeie și i-a numit Adam, erau Adam. Dacă pierzi aceasta din vedere, se întâmplă la fel ca și cu femeia când l-a pierdut din vedere pe Adam. Și când l-a pierdut din vedere pe Adam, a fost înșelată și a început să folosească înțelepciunea și propriile ei idei. Dar ea era Adam, ea făcea parte din Adam, ea era expresia suplimentară a lui Adam; numele ei era Adam, viața ei era Adam, oasele ei erau Adam, carnea ei era Adam, duhul ei era Adam, iar Mireasa trebuie să fie Hristos, trebuie să fie El. Amin. Nu putem să-L pierdem din vedere, pentru că nu este Ea, ci El, Viața Ei este El, este Cuvântul Lui, este Viața Lui, este Duhul Lui, este El. Dar El Se exprimă prin Ea. Acesta este Mesajul. Acesta este Cel ce leagă capetele libere. Toată predicarea, toate manifestările, toate sunt pentru a ne aduce la aceasta. Acesta este Mesajul. Îmi place aceasta.

Acum vreau să mă întorc și să citesc ultima parte de aici:

„Numai trupul Lui a murit, apoi El l-a înviat din nou și l-a trezit. A făcut vie carnea, care era Trupul Lui…” Luați aceasta de acolo și aduceți-o la timpul prezent.

„Acesta este Cuvântul care a zăcut mort de ani de zile…” Ascultați: „Cuvântul care a zăcut mort ani de zile…”

 Nu Duhul, ci Trupul, Cuvântul pe care L-a dat, „a fost mort de ani de zile, dar a început să vină treptat, prin reforme…” os la os, tendon la tendon, Ea, Ea, Ea, Ea, Ea…” Lăsați-mă să mă întorc: „Trupul Lui a murit, dar El L-a ridicat din nou și L-a trezit. „L-a trezit înseamnă că a făcut vie carnea, care era Trupul Lui. Acesta este Cuvântul care a zăcut mort de ani de zile, (încă se referă la Cuvânt, la El care a murit), dar a început să vină treptat, prin reforme, și acum…” acum se ridică în picioare Ea. Cine este Ea? Ea este El și El este Ea; au venit din același loc și sunt același lucru. Este Cuvântul, este expresia lui Dumnezeu (Amin) este Fiul lui Dumnezeu, și din Fiul vine Soția Lui, Mireasa Sa, fiica lui Dumnezeu (Amin), Familia lui Dumnezeu pe pământ. Cine este El? El este al doilea Adam, este Hristos, este Isus Hristos. De aceea, Ei îi este dor de Isus Hristos, de aceea, Ea nu ia denumirile metodiștilor, ale baptiștilor, ale hulitorilor, ci ia Numele Soțului Ei. Aceasta este Ea, aceasta este identificarea Ei, pentru că acum este zidită și în cele din urmă a venit la timpul de identificare.

Când a venit timpul identificării, fratele Branham a trebuit să predice mesajul „Nume hulitoare”, astfel încât să știm că nu este o denumire, nu este un nume dat de la sine, nu este „Biserica lui Hristos”, „Biserica lui Dumnezeu”, „Adunările lui Dumnezeu”, ci, Trupul acesta este Trupul lui Isus Hristos. Femeia din grădina Eden era Adam, Adam, Adam, era femeia Adam.

Aceasta este învierea pe care o simți. Înviat în această dimineață, te simți viu. Este învierea, puterea, este puterea învierii, prieteni; aceasta este Viața! Aceasta este Viața, Isus Hristos astăzi. Slavă Domnului!

 Să mergem la Fapte 4.5:

A doua zi, mai-marii norodului, bătrânii şi cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim,

cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru şi toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți.

Au pus pe Petru şi pe Ioan în mijlocul lor şi i-au întrebat: „Cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta?”

Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: „Mai-mari ai norodului şi bătrâni ai lui Israel!

Petru era umplut cu Duhul Sfânt, cu puterea de a fi martor și tocmai făcuse o minune prin aceeași Putere. El și Ioan s-au dus să se roage la Templu și au vindecat un olog, care a plecat sărind și slăvindu-L pe Dumnezeu. Ei l-au ridicat pe omul acela prin puterea Duhului Sfânt și prin Numele lui Isus Hristos. Și acum, fiind plin de Duhul Sfânt, care este puterea de a fi martor, a spus:

Mai-mari ai norodului şi bătrâni ai lui Israel!…” Acesta este același Petru care L-a negat pe Domnul, a fugit și s-a ascuns în camera de sus de frica evreilor. Noi îi înțelegem și ne dăm seama că astăzi avem și noi nevoie de Puterea de a fi martori. După ce a fost umplut cu Duhul Sfânt, Petru le-a spus mai marilor poporului și bătrânilor lui Israel:

„Fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav şi suntem întrebați cum a fost vindecat,

s-o știți toți şi s-o știe tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morți.

El este „piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.”

Ce face el? Citează Scriptura. Duhul Sfânt i-a dat putere să fie martorul învierii Sale, dar atunci când ești martor al învierii Sale, nu este doar manifestarea  puterii. Manifestarea a atras atenția, dar după ce a atras atenția, el a fost umplut cu Duhul Sfânt și a început să aducă Cuvântul pentru ziua lor, arătând spre Vechiul Testament, și le-a spus ce au făcut ei. După ce a primit Duhul Sfânt în ziua de Rusalii,  Petru le-a spus: „Aceasta este ceea ce a spus profetul, despre aceasta a vorbit Ioel.” Stătea în consiliu, în fața oamenilor de care se temuse și de care fugise, și le spunea fără frică:

„Bătrâni și conducători ai poporului, s-o știți cu toții: „El este „piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.”

El a luat profeția și a înfipt-o chiar în fața lor.

Aceasta este Luca 17.30, zilele descoperirii Fiului omului; aceasta este Apocalipsa 10.7, zilele glasului; aceasta este Apocalipsa 10.8-11, Mireasa care mănâncă această Carte și profețește din nou. Aceasta este ziua aceea! Amin. Cum poți spune „Amin”? Pentru că ai fost făcut un martor, pentru că ai fost rânduit mai dinainte să fii un martor, (Amin) și pentru că El ți-a arătat ție personal învierea Lui, și ți-a dat și Putere (Amin) prin puterea Duhului Sfânt, ca să fii martorul Lui. Amin.

El este „piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului”.

În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.”

El tocmai le-a distrus confesiunea! Le-a spus că nu poți primi mântuire nicăieri în altă parte, decât aici. Petru a rămas acolo, a fost umplut cu Duhul Sfânt (Amin), a primit Puterea de a fi un martor și a început să le împartă Cuvântul, să le aducă Cuvântul pentru ziua lor și să le spună că nu există mântuire decât în acest Nume. Prin aceasta, tocmai le-a distrus confesiunea! Nu mai conta dacă erau irodieni, farisei, saduchei. Toți se certau unii cu alții, dar aveau cam aceleași lucruri la bază și care erau doar niște sisteme. Dar acum li s-a spus clar că totul era un gunoi.

Aceasta este Evanghelia! Nimic altceva decât Evanghelia. Ce predicau ei? Ceea ce era Evanghelia. Ce predica Petru? Petru predica ce era Evanghelia, o Evanghelie actuală:

În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.”

Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari şi de rând, şi au priceput că fuseseră cu Isus.”

Doresc să aibă și despre mine cineva această mărturie.

„Este ignorant, neînvățat.” Când îi spui cuiva despre păstorul tău, ei zic: „Oh, dar ce școală a urmat?” Aceeași școală la care a mers Petru (Amin); aceeași școală la care a mers Pavel. Pentru că școlarizarea lui Pavel a eșuat, a trebuit să renunțe la seminar și să meargă în pustie ca să-L afle pe Hristos. Amin. „Este ignorant, este neînvățat, adică pescar. Oamenii aceștia sunt oameni simpli. Atunci cum pot face lucrul acesta?” Și s-au minunat când au văzut îndrăzneala lor. Vedeți?

Când au început să-L asculte pe Isus predicând, ei se minunau pentru că nu vorbea ca unul dintre cărturari, ci vorbea ca Unul care avea autoritate. Fariseii credeau aceasta, saducheii credeau aceea, dar dacă Îl iubești pe Dumnezeu, totul va fi în ordine. Isus nu a predicat ca ei. Ceea ce ne trebuie nouă astăzi, este cineva prin care Dumnezeu poate vorbi cu autoritate. El ne-a dat un profet care putea vorbi cu autoritate, el nu vorbea ca ceilalți, ci vorbea cu autoritate.

Și acum vine Petru, ia toate profețiile și le pune în ziua lor, spunând că este ziua când vechiul sistem nu mai este valabil. Aceasta este calea. Îmi place aceasta.

Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari şi de rând, şi au priceput că fuseseră cu Isus.”

Câți dintre voi doriți să fiți cu Isus? O identificare personală pentru tine și numai pentru tine; o întâlnire cu Hristos, Salvatorul înviat care te trezește la Viață și îți dă puterea de a fi martor, astfel încât să poți vorbi cu autoritate, ca să nu mai spui: „Biserica mea învață…”, să încetezi să mai spui că fratele Branham ne învață, și să începi să spui Adevărul pe care l-a învățat el, Adevărul pe care l-a predat, Adevărul pe care îl învață biserica mea. Vă spun că aceasta este învierea, este ziua în care vă spun că aceasta este epoca Miresei. De unde se trezește Ea? Din confesiunea moartă. O spun nu numai pentru că o spune altcineva, pentru că a spus-o un profet, ci pentru că mi-a descoperit-o Dumnezeu și mi-a dat puterea să fiu eu însumi un martor. Pentru că acest Cuvânt trăiește în mine, nu mai este viața pe care o trăiesc eu, ci este o Viață diferită, este Viața pe care mi-o dă El și sunt un martor că acest lucru este adevărat. Slavă Domnului!

Să citim versetul următor:

Dar, fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă.” (v. 14).

Vedeți, ei nu au fost de acord cu aceasta, nu s-au răzgândit și nu au putut să creadă. Dar pentru că aveau puterea de a fi martori, aveau puterea să ridice un om șchiop deși erau oameni neînvățați, au stat în fața celor mai mari minți religioase de pe pământ, din ziua aceea și au spus: „Acesta este Cuvântul, aceasta este ziua, aceasta este împlinirea Scripturii, și nu există mântuire decât în acest Nume.” Se așteptau să-i intimideze, să-i sperie, pentru că erau doi pescari, unul bătrân și unul tânăr, credeau că îi vor înspăimânta că îi vor intimida cu statura lor, cu părul lor alb și cu pălăriile lor mari, și vor pune presiune asupra lor, dar au aflat că în ei era o putere mai mare decât puterea care era în consiliu. Puterea le-a dat curajul să vorbească Cuvântul în fața tuturor opozanților și să spună: „Acesta este Adevărul!” Și când s-au uitat, l-au văzut pe omul vindecat care stătea acolo, așa că n-au putut spune nimic. Laudă lui Dumnezeu pentru puterea Duhului Sfânt!

În mesajul Timpul secerișului, fratele Branham spune:

Acum, priviți-o pe a doua Evă. Ea a fost creată din nou, cum a fost El, în ziua de Rusalii, plină de Duh și hrănită cu Cuvântul. Amin. Acum mă simt religios. Prima biserică, acea primă Evă, urma să fie Mireasa lui Hristos.

Câți pot spune: „Amin”? Ea trebuia să fie Mireasa lui Hristos, s-a născut la Rusalii, nu la Niceea, Roma, nu la Londra, Anglia, nu în Statele Unite; nu în Germania cu Luther, nu în Anglia cu Wesley, nu în Statele Unite cu așa numiții penticostali, ci s-a născut în ziua de Rusalii, a fost plină de Duh, umplută cu Duhul și hrănită cu Cuvântul, „cu fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”

 Oh, ei trebuiau doar să ia totul, Cuvânt cu Cuvânt, o plantă adevărată înflorită pe pământul lui Dumnezeu, reprezentându-L pe El, un alt Pom Mireasă.

Cuvântul făgăduinței Îl reflectă pe El în Ea. Ei trebuiau să ia aminte la Petru și la ceilalți. Apostolii nu fuseseră la seminar, și ei știau aceasta. Nu fuseseră la nicio școală biblică și la niciun seminar teologic, nu aveau nici o educație și nu-și puteau scrie nici măcar numele. Biblia spune că ei erau neștiutori și neînvățați. Dar ce s-a întâmplat? Trebuiau să ia la cunoștință că fuseseră cu Isus, pentru că El era acolo reflectând făgăduința Lui în ei. Aleluia! Slavă lui Dumnezeu! De aceasta avem nevoie în această epocă, de Cuvântul Lui reflectându-L pe El în Ea, Biserica. Ea era vie prin fiecare Cuvânt care ieșea din gura lui Dumnezeu.”

În mesajul Capodopera identificată a lui Dumnezeu, scrie:

Așa suntem şi noi. Trebuie să fim dădăciți şi făcuți ceva mari în biserică, vorbiți de bine şi numiți așa şi pe dincolo. Ei bine, creștinii timpurii erau duri şi nu le păsa dacă sunt vorbiți sau nu de bine, ci Îl reflectau atât de mult pe Isus Hristos! Ei erau analfabeți şi inculți, nu au mers la liceu, nu au avut facultate, dar se vedea că umblaseră cu Isus. Aceasta trebuie să se vadă la creștinul de astăzi: că a umblat cu Isus, că în tine există ceva diferit.”

Dacă lucrezi printre creștini, ar trebui să fii diferit și evident; dacă lucrezi printre necredincioși sau într-o atmosferă cu creștini nominali, trebuie să vadă ceva diferit la tine. Mulți dintre voi v-ați confruntat cu necredincioșii, pentru că au văzut creștini pe ici și colo, dar când vor veni la tine, îți vor spune: „Tu ești diferit!” Ce ți s-a întâmplat ție, s-a întâmplat cu zeci dintre voi sau poate cu toți. Amin. De ce? Pentru că ești un înviat și Hristos trăiește în tine. Nu este același lucru vechi pe care-l văd oriunde altundeva, ci există un om viu, un înviat, Isus Hristos este viu în tine. Viața ta este diferită, dar nu pentru că ai o doctrină diferită sau idei doctrinare diferite, ci pentru că în jurul tău există o Putere care-ți dă puterea să trăiești o viață diferită de a altor creștini, pentru că în tine și în mine este Viața lui Hristos.

Ceea ce spun este nepopular, dar creștinul adevărat nu caută popularitate, pentru că creștinii nu umblă după așa ceva.

O soră bătrână din adunarea mea obișnuia să cânte în urmă cu câțiva ani o cântare:

Pot eu să ajung în cer pe un pat cu flori

Când alții s-au luptat pentru răsplată

Navigând pe mări însângerate?

Nu! Trebuie să lupt dacă vreau să domnesc.

V-ați gândit ce ați fi făcut dacă ați fi trăit în timpul Lui, când toți erau împotriva lui Isus Hristos? Voi trăiți acolo, frate şi soră, pentru că El este încă Cuvântul.

Voi repeta: „V-ați gândit ce ați fi făcut dacă ați fi trăit în timpul Lui, când toți erau împotriva lui Isus Hristos? Voi trăiți acolo, frate şi soră…” Acestea sunt zilele Lui, „pentru că El este încă Cuvântul. Dar priviți-i cum Îl calcă astăzi în picioare! Priviți cum încearcă să-L organizeze şi să-L unească cu lumea. Ieșiți afară! Luați poziție pentru Isus Hristos şi Cuvântul Lui! Nu lăsați nimic să vă împiedice să rămâneți corecți cu El! Stați cu El!”

În mesajul Descoperirea lui Dumnezeu spune:

Așa cum este scris: „Voi sunteți epistole scrise și citite de toți oamenii.” Să traduc aceasta. Vedeți, Îl întorc în felul acesta, doar Îl întorc în jur: „Voi sunteți epistole care au fost scrise,” și nu puteți adăuga nimic la ele. Epistola este citită de toți oamenii. Cu alte cuvinte, este pentru toți oamenii care au  manifestat Cuvântul lui Dumnezeu.”

Ca s-o arate, când Petru și Ioan au mers acolo sus, ei au priceput că erau ignoranți și neînvățați, că nu aveau pregătire, dar au observat că fuseseră cu Isus. Vedeți? Ei au fost ignoranți și neînvățați, dar au fost epistole scrise, iar ei au citit că fuseseră cu Isus, pentru că Isus Se manifesta prin ei; Hristos învelit în trupul lor, manifestat, făcut viu.”

Vă puteți imagina că în ziua aceea Petru stătea în picioare înaintea consiliului? De câte ori au avut acești lideri religioși conversații cu Isus? De câte ori au avut preoții și mai marii preoților? De câte ori au venit preoții, bătrânii și cărturarii, să-i pună întrebări lui Isus? Și după ce I-au pus întrebări, El a scos din Cuvânt ceva la care nu s-au așteptat niciodată și i-a lăsat uimiți, așa că au plecat spunând că niciun om nu a vorbit vreodată ca Omul acela.

Vedeți, prieteni, liderii religioși pe care i-au trimis ei să încerce să-L împiedice pe Isus, s-au întors și au spus: „Hei, a spus aceasta și aceasta și am rămas fără cuvinte!” Preoți importanți, bătrânii și conducătorii sinagogilor, I-au pus întrebări, dar El le răspundea din Cuvânt (Amin), astfel încât îi lăsa fără cuvinte. Atunci au avut o experiență cu Isus, un dialog cu Isus, iar acum aveau un dialog cu Petru, care mergea exact la fel. „Stai aici și răspunde cu ce autoritate ai făcut aceasta!” Iar Petru merge direct la Cuvânt și începe să aplice Cuvântul, îl ia și-l aduce la timpul prezent: „Aceasta este ce s-a spus…” De unde a auzit? De la Isus. De aceea a putut vorbi astfel, pentru că fusese cu Isus. Slavă Domnului!

Vreau să mai citesc câteva citate de aici și apoi voi încheia. Martori ai acestei învieri!

În Epoca Bisericii Pergam, fratele Branham are o porțiune unde Îngerul Domnului îi spune să ridice stiloul și să scrie, iar el ia stiloul și începe să scrie. În Cartea Epocilor Bisericii este scris înclinat, astfel încât să știți că nu este fratele Branham, ci este Îngerul Domnului. El spune:

„Primul fiu, Adam, a fost Cuvântul Sămânță vorbit al lui Dumnezeu și i s-a dat o mireasă prin care să se reproducă pe el însuși. De aceea i s-a dat o mireasă, să se reproducă, să aducă un alt fiu al lui Dumnezeu. Dar ea a căzut prin hibridare și a murit…”

Vreau să vă gândiți că Adam a fost un Cuvânt vorbit, fiul lui Dumnezeu, căruia i s-a dat o mireasă ca să se reproducă, dar ea a căzut prin hibridare, iar când a căzut, l-a făcut să moară.

Al doilea Fiu, Isus, a fost tot Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu, Sămânța Lui și de asemenea I s-a dat o mireasă ca lui Adam. Dar înainte să Se poată căsători cu ea, a căzut și ea. Asemenea soției lui Adam, ea a fost pusă la încercare dacă crede Cuvântul lui Dumnezeu și trăiește, sau se îndoiește de Cuvânt și moare, iar ea s-a îndoit, a părăsit Cuvântul și a murit.”

Vedeți, când ea a părăsit Cuvântul, când Eva a părăsit Cuvântul, a adus moartea; când biserica timpurie a părăsit Cuvântul, a adus moartea. De aceea fratele Branham a spus că Cuvântul a fost mort mulți ani, pentru că ea, biserica, mireasa, a părăsit și ea Cuvântul, și a murit. Acea manifestare a Cuvântului, Cuvântul care S-a manifestat în femeia mireasă, a murit prima dată când a murit Adam, și biserica a murit de asemenea.

„…Dintr-un grup mic al seminței adevărate a Cuvântului, Dumnezeu Îi va prezenta lui Hristos o Mireasă iubită. Ea este fecioara Cuvântului Său, pentru că nu recunoaște niciun crez făcut de om sau dogme. Cu și prin mădularele Miresei, se va împlini tot ce a fost făgăduit de Dumnezeu. Totul va fi manifestat în fecioara aceasta. Cuvântul făgăduinței a venit la Maria, care era o fecioară.…”

 Dar Cuvântul făgăduinței a fost El Însuși, așa că acum va fi o altă fecioară care nu va eșua. Prima fecioară l-a făcut pe Adam să moară, și a eșuat. A doua a eșuat și ea, și a murit, dar acum trebuie să producă, să reproducă un alt Fiu al lui Dumnezeu pe pământ. Prima a eșuat, a doua a eșuat, dar Dumnezeu o va face acum din nou, pentru a învia o Mireasă iubită la care merge să împlinească tot ce i-a fost dat Mariei. Amin. Ce a primit Maria? Ea a primit Cuvântul pentru ziua ei, făgăduința pentru ziua aceea. Dar care era Cuvântul acela? Cuvântul acela era El Însuși, iar ea avea să-L primească. Ce urmează să primească Mireasa în această zi? Cuvântul.

Cuvântul făgăduinței a venit la Maria, care era o fecioară, iar Cuvântul făgăduinței era El Însuși care trebuia să Se manifeste. Dumnezeu S-a manifestat El Însuși, a acționat în momentul acela și Și-a împlinit în fecioară propriul Cuvânt făgăduit. Un Înger i-a adus mesajul, dar mesajul Îngerului era Cuvântul lui Dumnezeu din Isaia 9.6. El a împlinit în acel timp tot ceea ce a fost scris despre El, pentru că fecioara a primit Cuvântul care i-a fost adus.”

Prima a căzut și a adus moartea, a doua a căzut și a adus moartea, dar aceasta de azi, este rânduită să nu cadă. El Îi arată această Mireasă, în această mare înviere, pe care a rânduit-o să nu cadă. Ea acceptă Cuvântul Său dătător de Viață și Îl trăiește.

În mesajul Alegerea unei mirese, fratele Branham a spus:

Cealaltă este însărcinată de Cuvântul lui Dumnezeu și va naște Trupul terminat al lui Isus Hristos, Mireasa…”

Trupul terminat al lui Adam, a fost mireasa sa, iar Trupul terminat al lui Isus Hristos, va fi Mireasa Sa care este umplută cu Cuvântul, care a primit Cuvântul Său dătător de Viață. Ea a primit Cuvântul Vieții și va împlini tot ce i s-a promis fecioarei. El îi arată Cuvântul Său dătător de Viață și Ea Îl acceptă. Astfel, în loc de ciclul morții, prima a ucis făgăduința și l-a făcut să moară, a doua a murit, dar acum, El și Ea vor veni împreună. De ce? Nu pentru moarte, ci pentru Viață. Amin. Acum, toată stăpânirea morții va fi ruptă și toată hibridarea va fi inversată. Atunci când Ea și El se unesc ca Unul, va aduce Viață.

…Trupul lui Hristos nu este încă terminat. Câți știu că bărbatul și femeia sunt unul? Și Hristos este un singur Trup, Cuvântul, iar Mireasa va trebui să fie restul Trupului, pentru că cei doi fac din nou împreună un singur Trup, așa cum Adam a fost la început bărbatul soției sale. Laudă lui Dumnezeu!”

În Pecetea Paștelui, fratele Branham spune:

Esența acestei învieri este să spui, să arăți și să dovedești că Isus Hristos a înviat din morți.”

Credeți că aceasta este învierea? Noi vrem să fim martorii acestei învieri.

Esența acestei învieri este să spui, să arăți și să dovedești că Isus Hristos a înviat din morți. El nu este mort, trăiește! Trăiește aici, este în noi. „Voi fi cu voi, chiar în voi. Peste puțin timp lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veți vedea, pentru că voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârșitul lumii.” Ca și creștini, noi toți susținem că El este în Viață și noi am fost înviați. El este viu, iar noi am fost trecuți repede, repede de la moarte la Viață, de Duhul Lui. Dacă nu suntem trecuți repede, nu am fost înviați.”

În mesajul Lucruri care urmează să fie, fratele Branham spune:

Acum, singurul mod în care poți fi fiul sau fiica lui Dumnezeu este să ai Viață veșnică, și există o singură formă de Viață veșnică, iar Aceasta este Viața lui Dumnezeu. Acolo trebuia să fie un fiu al lui Dumnezeu; trebuia să fii dintotdeauna în El, gena vieții tale, viața ta spirituală era în Dumnezeu Tatăl încă înainte să fi existat chiar și o moleculă. Astfel, tu nu ești altceva decât manifestarea genei Vieții care era în Dumnezeu ca fiu al lui Dumnezeu. (1.46.42) Acum, după ce acest Cuvânt a intrat în lumină, ești exprimat în această epocă, să exprimi Viața lui Dumnezeu în tine, pentru că ești un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu. Prin urmare, ești făcut să stai în seara aceasta în această biserică, pentru că datoria ta este să-L exprimi pe Dumnezeu în această națiune, în acest popor, în acest cartier în care stai.”

Dacă ți-a dezvăluit învierea Sa. El își dezvăluie învierea numai celor care au fost rânduiți de Dumnezeu să fie martori ai învierii, iar despre martorii pe care i-a promis, fiți foarte atenți la ceea ce spune în Fapte: „Când va veni Duhul Sfânt, veți primi o putere și veți fi martorii Mei.” El ne-a rânduit să fim martorii Săi și ne-a arătat Cuvântul Său dătător de Viață, ne-a dezvăluit secretul, taina învierii Sale în această zi. Astfel, noi Îl vedem pe Isus Hristos înviat, pentru că ne-a rânduit să fim martori. Acum, chiar prin Viața Sa care a venit înapoi în Biserică, ne dă putere să fim martorii Săi, ca să-Și trăiască Viața prin noi, în fapte și conduită. S-o trăiască în privat și trăiește-o deschis, pentru că niciodată nu a existat o Persoană ca El.

Vă amintiți că fratele Branham a spus că nu a existat niciodată o Persoană ca El. când un bărbat alege o mireasă, o alge după inima lui, ca să-i reflecte propria gândire, propria dorință. Deci ce fel de Mireasă trebuie să aibă El? O Mireasă, o Persoană ca Persoana Sa, cu o Viață ca Viața Sa. Așadar, Ea trebuie să manifeste același fel de Persoană, același fel de Viață, același fel de supunere și ascultare de Cuvânt. Eu vreau să fiu martor al acestei învieri!

Lumea este plină de oameni care vorbesc despre învierea anterioară, ceea ce este minunat, dar Dumnezeu m-a chemat să fiu martor la această înviere, deoarece această înviere a fost posibilă prin învierea aceea; învierea aceea a cumpărat viața mea pentru această înviere. Biserica Sa este ridicată prin Viața Sa, ca să fie Mireasa Sa, și astfel să-Și împlinească al doilea scop din triplul Său plan. Și acum tu și eu suntem aici ca să asistăm la această înviere. Eu spun: „Dumnezeule, dă-ne putere să fim martorii Tăi. Dă-ne puterea și faptele, conduita și manifestarea, vindecarea și Viața, în cuvinte, fapte și Duh,  puterea să fim martorii Tăi.”

Dumnezeu să vă binecuvânteze în acest timp al învierii. În timp ce privim înapoi, să realizăm nu ce a fost, ci ce este, pentru că ceea ce a fost ne-a adus la ceea ce este, la manifestarea în care ne aflăm astăzi.

Vreau să mai citesc o singură Scriptură. Este vorba de Coloseni 1.26-27:

Vreau să zic: taina ținută ascunsă din veșnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui,

cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, şi anume Hristos în voi, nădejdea slavei.”

Noi știm că putem cita Scriptura fără să ne uităm în Biblie, dar vreau să vă spun că zi de zi, pentru mine devine tot mai mult o realitate vie și are tot mai mult sens. De aceea, tot ce vreau să fac este să mă predau pe deplin acestui Hristos, ca să fie Hristos în mine, nădejdea slavei. Glorie! Trebuie să fie El, nu eu! Eu vreau să cedez și să cedez, și să-I dau un vas predat, astfel încât puterea Lui să mă facă martor la această înviere, în acest final al timpului.

Să ne plecăm capetele și să-I mulțumim Domnului pentru ziua în care trăim.

Doamne Isuse, Îți mulțumesc pentru că în acest timp al învierii, în acest ceas al învierii, crești un Pom al Miresei în care Se poate manifesta Cuvântul Tău. Doamne, noi vrem să fim predați Ție, Dumnezeule. Tu ne-ai dezvăluit învierea noastră cu Domnul și o vedem prin dovezi infailibile, așa că știm că ești aici; știm că Tu ai înviat, fiindcă Cuvântul a venit înapoi la Biserică și Te-am văzut în învierea Ta, prin dovezi infailibile. Te chemăm s-o faci în continuare. Dă-ne prin Duhul Tău Cel Sfânt puterea să fim martori în această zi. Schimbă-ne, Doamne, și potrivește-ne cu Cuvântul acesta pe care-L avem, și fiecare asociație și lumea în care umblăm, va ști că există Ceva diferit, că suntem atât de predați, de supuși și de dăruiți Cuvântului Tău, că Cuvântul Tău este mai  presus de orice în noi, încât începe să emane din noi Viața acelui Cuvânt. Astfel, toți știu că este ceva diferit.

Doamne, este posibil să nu putem exprima aceasta în cuvinte, dar fă să știe, Doamne, că am fost cu Tine, că Te-ai unit cu noi și că Te identificăm ca Partenerul nostru, Cuvântul dezvăluit, Soțul nostru. Doamne, acum Viața Ta Se mișcă în Trup, și mișcându-Se prin noi, ne face martori fideli ai acestei învieri.

Te iubim pentru ceea ce ai făcut pentru noi și Te iubim pentru ceea ce faci. Noi am venit la Domnul Fântânii și am băut, iar Tu ai promis că din pântecul nostru vor curge Râuri de Apă vie. Acesta este botezul Duhului Sfânt care venea. Domnul L-a promis Bisericii, iar noi am venit, am băut și ne rugăm: Doamne, sunt aici. Doamne, în dimineața aceasta, Tu ai însuflețit Sămânța la Viață. Pe măsură ce Lumina Ta se stinge, Apa se mișcă afară și poate însufleți acea Sămânță la Viață, ca să ne dea puterea să fim martorii Tăi.

O putere mai mare decât ceea ce am avut înainte, în timp ce Îți dăm viața, să ne duci din ce în ce mai sus. Oh, Te iubim și Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut cu mult timp în urmă, Doamne. Când ai fost bătut, respins, batjocorit, atârnat pe cruce, și ai murit pentru mine, Doamne, eu am fost cu Tine. Oh, Tu mi-ai cumpărat mântuirea, m-ai răscumpărat înapoi la Tatăl Dumnezeu, iar acum, în această zi, mi-ai promis Viața Ta. Acum Ți-ai trimis Cuvântul și Îți primim Viața. Folosește-ne, Stăpâne, pentru gloria Ta. Te rugăm să ne binecuvântezi pe măsură ce trecem prin slujba Stăpânului. Condu-Ți poporul și oriunde mergem și orice facem în continuare, să fii Tu, Doamne. Oh, Doamne, Te iubim! Acesta este ceasul în care trăim manifestarea pentru ceasul acesta și știm că suntem chemați la aceasta.

Îți oferim o predare deplină și proaspătă și Îți dăruim viața noastră mai mult decât am făcut-o vreodată, ca să poți trăi prin noi mai mult decât ai trăit vreodată înainte, astfel ca Dumnezeu să folosească aceste vase pentru a ajunge în locurile întunecoase. Folosește aceste lumini ca să fie așezate pe un sfeșnic și nu într-un loc ascuns; să fie puse sus pe un munte, Doamne, astfel încât restul copiilor Tăi să poată găsi drumul spre Tine. Te iubim, Dumnezeule, și cerem binecuvântările Tale peste noi, în Numele lui Isus Hristos. Amin.

Dumnezeu să vă binecuvânteze, sfinților. Vă iubesc și vă apreciez. Să ne închinăm împreună înaintea acestui Hristos înviat, atât de proaspăt, atât de real, atât de puternic, atât de stimulent în revelație. Stimulare prin revelație. Câți ați băut din vin și ați constatat că este bine? Știți, în ziua aceea când Isus a transformat apa în vin, în Cana, ei băuseră deja tot vinul și au rămas fără vin. Prieteni, ei au rămas fără vin în epoca bisericii, nu mai aveau revelație ca să le aducă stimulare, dar apoi a venit în scenă Hristos, într-un ospăț de nuntă, a luat Apă, a luat Cuvântul care arăta ca acest cuvânt obișnuit, și L-a transformat din nou în stimulare prin revelație.

Și când nașul mirilor, a luat și a băut, a spus: „Oh, ceva nu este în ordine! Orice om pune vinul bun la început, iar vinul mai puțin bun îl servește la urmă, după ce oamenii au băut bine și nu mai observă, dar tu ai lăsat vinul cel mai bun la urmă.” Prieteni, nu vă bucurați că sunteți în viață astăzi, când a venit, când a ieșit cu Vinul cel mai bun? Vinul denumirilor se epuizase, dar El a luat Cuvântul vechi, simplu, și L-a transformat înapoi în stimularea revelației. Noi bem cel mai bun vin și ne aduce cea mai bună stimulare prin cea mai bună revelație, ne dă Viață și ne face fericiți, ne dă bucurie și ne face să dorim să strigăm și să cântăm, să sărim și să le spunem tuturor că aici există o Fântână cu vin bun. Amin.

/:Sunt liber, a venit noua mea zi:/

Acum pot fi cine sunt cu adevărat.

Sunt liber, acoperit de Sângele Lui.

Toate lucrurile sunt posibile cu Dumnezeu.

Toate acestea sunt posibile cu Dumnezeu.

Mă bazez pe lucrarea terminată a lui Isus Hristos,

Azi toate circumstanțele vor dispărea,

Cuvântul lui Dumnezeu va rămâne în continuare.

Nici frica de boală, nici vina sau păcatul

Nu pot avea control și nu mă îngrijorează.

Cheile credinței sunt în mâinile mele

Și sunt obligat să câștig

/:Sunt liber, a venit noua mea zi:/

Acum pot fi cine sunt cu adevărat.

Sunt liber, acoperit de Sângele Lui.

Toate lucrurile sunt posibile cu Dumnezeu.

Toate acestea sunt posibile cu Dumnezeu.

O mare însărcinare de la Domnul meu am primit acum

Domnul puterii văzduhului

nu va avea niciodată parte în mine.

În calitate de creator amator,

pot schimba natura din jur

Folosesc lanțul circumstanțelor pentru orice duh.

/:Sunt liber, a venit noua mea zi:/

Acum pot fi cine sunt cu adevărat.

Sunt liber, acoperit de Sângele Lui.

Toate lucrurile sunt posibile cu Dumnezeu.

Toate acestea sunt posibile cu Dumnezeu.

Știu că Isus, Eu sunt, este Același și astăzi

Profetul a venit să-L arate,

Mireasa trebuie s-o aibă expusă

A sosit ceasul ca Hristos din noi

Să fie complet glorificat.

Vreau ca Duhul să fie liber

să facă lucrările mai mari prin mine

/:Sunt liber, a venit noua mea zi:/

Acum pot fi cine sunt cu adevărat.

Sunt liber, acoperit de Sângele Lui.

Toate lucrurile sunt posibile cu Dumnezeu.

Toate acestea sunt posibile cu Dumnezeu.

Doamne, știut că Isus Fiul este același și astăzi.

Când a venit profetul să arate Lumina

Mireasa trebuie s-o aibă expusă

A sosit ora pentru Hristos în noi,

Să fie complet glorificat

    Vreau ca Duhul să fie liber

    Să facă lucrările mai mari prin mine.

/:Sunt liber, a venit noua mea zi:/

Acum pot fi cine sunt cu adevărat.

Sunt liber, acoperit de Sângele Lui.

Toate lucrurile sunt posibile din nou cu Dumnezeu.

Toate acestea sunt posibile din nou cu Dumnezeu.

/:Sunt liber, a venit noua mea zi:/

Zilnic sunt cine sunt cu adevărat

Zilnic sunt cine sunt cu adevărat

Zilnic sunt cine sunt cu adevărat

/:Sunt liber, a venit noua mea zi:/

Acum pot fi cine sunt cu adevărat.

Sunt liber, acoperit de Sângele Lui.

Toate lucrurile sunt posibile din nou cu Dumnezeu.

Toate acestea sunt posibile din nou cu Dumnezeu.

Amin-

Lasă un răspuns