Meniu Închide

AICI ESTE UN OM CARE POATE APRINDE LUMINA (Serviciu de casete)

Print Friendly, PDF & Email

Dragă Doamne, Te iubim, Doamne Isuse, și Îți suntem atât de recunoscători! Doamne, dacă avem dorința să Te vedem este pentru că Tu vrei să ni Te descoperi nouă. Te rog ca prin predicarea Cuvântului din seara aceasta, să ni Te descoperi ca să Te putem vedea așa cum ești în această epocă. Unge-ne ochii cu alifia pentru ochi, ca să putem vedea, Doamne, pentru că orbirea spirituală va fi vindecată prin Cuvânt și amnezia noastră spirituală va fi înlăturată prin Cuvântul lui Dumnezeu din mintea noastră și Te vom vedea în mijlocul nostru, Doamne, descoperindu-Te pe Tine Însuți. Ia acest Mesaj și Te rog să ne dai, Doamne, un Duh de descoperire, Duhul Tău de descoperire, ca să Te putem vedea descoperindu-Te Scriptură cu Scriptură, Cuvânt cu Cuvânt,  ca să ne putem vedea identificați cu Tine.

Te iubim și cerem binecuvântarea Ta pentru tot ceea ce spunem și facem în această seară, în Numele lui Isus Hristos. Amin.

Vom avea din nou un serviciu de casete. Este un serviciu pe care îl aștept cu nerăbdare în fiecare an. Deja avem asemenea servicii de patru sau cinci ani la rând, nu-mi mai amintesc exact. Este o atmosferă extraordinară când ascultăm Mesajul împreună și îmi place foarte mult. Vreau să trecem peste câteva lucruri, apoi vom deschide Scriptura și vom intra în întrebări, așa cum facem de obicei.

Vreau să spun că atunci când am început să facem aceasta, am avut o inspirație și o dorință să facem aceasta ca adunare, iar un motiv a fost că am vrut să le demonstrez celor tineri, celor care devin interesați să-L slujească pe Domnul și doresc să cunoască Mesajul pentru ei înșiși când ajung la vârsta responsabilității și mai departe în anii adolescenței și încep să se hrănească cu Cuvântul pentru ei înșiși. Am vrut să le arăt cum scoatem Cuvântul lui Dumnezeu și luăm din Mesaje ceea ce ne este necesar ca să creștem în descoperire și înțelegere; că noi nu redăm casete ca zgomot de fundal, nu este doar ceva ce se difuzează în colț, în timp ce facem ceva, ci este Ceva ce ne-a dat Dumnezeu ca Hrană spirituală, ca să ne crească în imaginea pe care a avut-o despre noi înainte de întemeierea lumii. Deci, aceasta este Hrana spirituală și acesta este unul din motivele pentru care am vrut să facem aceasta.

Deci, pentru cei care intrați în vârsta responsabilității și dincolo de aceasta, este o oportunitate extraordinară să vedeți și să știți acum, că ascultăm Mesajul pentru a crește. Noi ascultăm Mesajul ca să ne hrănim, nu-L ascultăm așa cum ascultăm orice alt program; acesta nu este un program, nu este o emisiune radio, ci Acesta este Cuvântul pe care Dumnezeu ni L-a dat în această zi. Deci, acordați-I o atenție deosebită!…

Pentru astăzi am ales mesajul, Aici este un Om care poate aprinde Lumina. Privind acest titlu, îți dai seama că este un titlu super incitant și vreau să-l păstrez tot timpul în minte, în timp ce ascult Mesajul, deoarece ceea ce încearcă să ne împărtășească fratele Branham, demonstrează că titlul are legătură cu ceea ce vrea să spună el. Astfel, vreau să am acest titlu în mintea mea pe toată durata predicii, pentru că în felul acesta rămân pe drumul cel bun cu privire la ceea ce încearcă profetul să mă facă să văd.

„Aici este un Om care poate aprinde Lumina”. Deci, el vrea să fim conștienți și să vedem că aici este un Om (prezent continuu) care poate aprinde Lumina. O să vă las să vă dați seama Cine este acel Om. Dacă privim ultima pagină a predicii, acolo scrie data și locul unde a fost predicat acest mesaj: 29 decembrie 1963, Tabernacolul Branham, Jeffersonville, Indiana. Eu mă uit întotdeauna să văd unde predică fratele Branham mesajul, pentru că de multe ori, el a adresat ceva sau a spus ceva pentru mulțimea căreia îi predica. Uneori veți spune: „În alte locuri nu spune așa”, dar el folosea termeni pe care îi pot înțelege oamenii. Astfel, dacă era printre penticostali, într-o adunare interconfesională, uneori a spus diferite lucruri sau a folosit expresii pe care le puteau înțelege. De aceea, îmi place să văd unde a predicat, pentru că atunci știu dacă a predicat liber sau a fost atent la ceea ce a spus și alte lucruri de felul acesta. Aici scrie că această predica a durat două ore și douăzeci și nouă de minute. Deci, eu mă uit întotdeauna la aceste lucruri și știu cât de lung este mesajul vorbit, știu unde l-a predicat, când l-a predicat și știu succesiunea evenimentelor.

Să trecem la întrebări. Voi pune cinci întrebări, iar dacă vreți, puteți să le notați. Sunt cinci întrebări la care fratele Branham a răspuns pe parcursul acestui mesaj. Prima întrebare este:

1.- Care este subiectul despre care va vorbi fratele Branham?

Pun aceste întrebări doar pentru că vreau să fim atenți la ceea ce ascultăm. De asemenea, este o modalitate de a scoate în evidență lucruri care sunt în mesaj și pe care le consider importante.

1.- Care este subiectul despre care va vorbi fratele Branham?

2.- De ce este Hristos un fugar în propria Sa biserică?

3.- Cum vine Lumina?

4.- Ce face Dumnezeu când Se pregătește să folosească orice?

5.- Prin ce vine Viața?

Vom începe să ascultăm de la paragraful 1. Fratele Branham salută  și spune unele lucruri adunării sale. În seara aceasta vom asculta de la început, pentru că îmi place partea introductivă a mesajelor fratelui Branham, deoarece poți vedea cu adevărat persoana profetului în timp ce vorbește cu adunarea despre evenimentele care s-au întâmplat sau despre oameni. Aici vorbește despre un membru al adunării care a murit și cred că este vital, este foarte important, pentru că așa vezi natura omului pe care l-a folosit Dumnezeu și cum a fost descoperită acea natură și îți dai seama cât era de blând, cum se purta, cum se descurca în diferite situații, pentru că în mesaj există mult mai mult decât doar învățătură. Există mult mai mult pentru că chiar Dumnezeu a ales vasul pe care l-a folosit pentru a prezenta Mesajul, iar acel vas avea un caracter și anumite caracteristici. Eu cred că acesta este unul dintre cele mai valoroase lucruri pe care le avem în aceste predici înregistrate, și anume, că noi nu primim numai punctele importante ale învățăturii, ci, de la profetul epocii obținem Viața care este expusă, fiindcă El Îl demonstrează pe Hristos, Îl demonstrează pe Hristos în forma Miresei, pe Hristos într-un fiu al lui Dumnezeu, un fiu răscumpărat al lui Dumnezeu. El a fost modelat în Cuvânt, prin Cuvânt și prin Duhul lui Dumnezeu și acum este important ca eu să înțeleg…

Dacă aș putea spune prin cuvinte ceea ce este în inima mea… să înțeleg și să urmăresc că acea natură este o protecție împotriva slujirii false, deoarece puteți obține lucruri doctrinare în învățătură și alte lucruri de felul acesta, dar dacă doctrina și învățătura nu produc Viață, atunci care este rostul doctrinei în învățătură? Noi vrem Cuvântul, vrem să trecem în imaginea acelui Cuvânt, iar acel Cuvânt este Hristos, deci ar trebui să mă facă să fiu ca Hristos.

Dacă vasul care aduce acea învățătură nu a fost modelat sau dacă este în curs de a fi modelat, da, eu spun că este foarte periculos. Eu sunt în curs de modelare și sper să nu mă priviți ca și cum am ajuns la desăvârșire, deci nu judecați totul după lipsa mea de desăvârșire. Dar acest Cuvânt ar trebui să ne schimbe, ar trebui să ne modeleze în Hristos, un caracter care a fost arătat.

 Așadar nu ar trebui să vedeți o asemenea contradicție între viață și învățătură, ci ar trebui să se unească așa cum a făcut-o în profet. Desigur, noi toți suntem în călătorie, toți suntem în creștere și niciunul dintre noi nu a ajuns la desăvârșire; noi trebuie să avem răbdare unul cu altul, dar cred, și acesta este sentimentul meu personal, părerea mea, dar pentru mine a fost o protecție împotriva falsului, deoarece uneori învățătura falsă va veni cu o anumită înclinație spre personalitate, cu duritate sau critică, ceea ce la profet nu a existat; va veni cu lipsa de dragoste și cu orice altceva, dar pe mine nu mă interesează aceasta. Ceea ce mă interesează pe mine este orice este necesar pentru a face ca acest Cuvânt să Se manifeste în interiorul meu, să devină viu în mine. Nu în mintea mea, ci în viața mea de zi cu zi. Eu vreau să fiu schimbat de Cuvânt, de aceea cred că este important să văd caracterul profetului lui Dumnezeu, natura prin care vine Cuvântul. Cred că acest lucru este important pentru că poți avea lucrurile atât de corecte, dar să vină atât de dur și atât de tăios, așa că poți să dai Cuvântul potrivit cu un duh greșit, iar prin aceasta să faci multe pagube. Eu vreau ca niciunul dintre noi să nu facem aceasta, ci vreau să aducem Cuvântul potrivit cu Duhul potrivit. Aceasta este dorința noastră și acesta este scopul nostru.

Așadar, vom începe cu prima pagină, paragraful unu și vom asculta  până la sfârșitul paragrafului 92. Apoi, voi trece din nou la întrebările noastre. Dar înainte de a face aceasta, aș vrea să citim împreună Scripturile la care s-a referit fratele Branham. Mai întâi, Isaia 42.1-7:

„Iată Robul Meu, pe care-L sprijin, Alesul Meu, în care Îşi găseşte plăcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata.

El nu va striga, nu-Şi va ridica glasul şi nu-l va face să se audă pe ulițe.

Trestia frântă n-o va zdrobi, şi mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr.

El nu va slăbi, nici nu Se va lăsa, până va așeza dreptatea pe pământ; şi ostroavele vor nădăjdui în legea Lui.”

Așa vorbește Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile şi le-a întins, care a întins pământul şi cele de pe el, care a dat suflare celor ce-l locuiesc, şi suflet, celor ce merg pe el.

„Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire şi Te voi lua de mână, Te voi păzi şi Te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii Lumina neamurilor,

să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați şi din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric.”

Să mergem la Matei 4.12-17:

„Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea.

A părăsit Nazaretul şi a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon şi Neftali,

ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:

„Țara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea Neamurilor,

norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; şi peste cei ce zăceau în ținutul şi în umbra morţii a răsărit lumina.”

De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape.” Amin.  Acum vom asculta caseta.

  1. Haideți să ne plecăm capetele.

Tatăl nostru ceresc, în dimineața aceasta Îți mulțumim pentru bunătatea şi îndurarea Ta şi pentru că ne-ai dat privilegiul să ne adunăm din nou împreună, încă o zi, pe partea aceasta a marii veșnicii, ca să ne închinăm Preaiubitului Domn Isus Hristos. Îţi mulțumim că El a venit pe pământ să ne răscumpere dintr-o viață de păcat şi să ne dea această mare Moștenire pe care o avem prin neprihănirea Lui.

2. În dimineața aceasta, noi suntem aici ca ambasadorii Lui, ca să frângem Pâinea Vieții pentru această adunare în așteptare. Fie ca Duhul Sfânt să inspire fiecare Cuvânt şi să-L plaseze în inimile oamenilor, după cum au nevoie, pentru că Îţi cerem aceasta în Numele lui Isus. Amin. Așezați-vă.

3. Socotesc că este un mare privilegiu să stau din nou în dimineața aceasta aici cu voi. Îmi pare rău că nu avem un spațiu mai mare ca să primim mai mulţi oameni. Tabernacolul nostru nu este destul de încăpător, şi suntem recunoscători că suntem aici în această vacanță, venind de la casa noastră din Tucson şi deşi vremea nu a fost prea bună, ne bucurăm să fim aici și să ne adunăm.

4. Vreau să anunț că în seara aceasta va fi un serviciu de  vindecare sau de rugăciune pentru bolnavi. Billy m-a întrebat: „Ce voi face?”, iar eu ¡-am spus: „Poate ar fi mai bine să împarți niște numere de rugăciune, pe la șase şi jumătate.”

5. Este o mare înghesuială aici. În felul acesta vom şti cum să-¡ chemăm pe oameni, unul câte unul, astfel încât să nu se creeze îmbulzeală. Îi vom chema unul câte unul în rândul de rugăciune şi ne vom ruga pentru ei.

6. Deci, dacă sunteți bolnavi sau aveți pe cineva drag bolnav şi vreți să-l aduceți aici, să veniți pe la șase şi jumătate sau șapte, ca să vă luați un număr de rugăciune, fiindcă Billy va fi la ușă şi vi le va da în timp ce intrați.

 7. Aceasta va fi probabil ultima dată când mă voi întoarce pentru un timp, fiindcă am un program foarte încărcat şi până în primăvară voi fi plecat prin Statele Unite, așa că mă voi mai întoarce pentru puțin timp aici, doar la vară. Dacă Domnul vrea și obținem aer condiționat, mi-ar plăcea să vorbesc despre cele Șapte Trâmbițe, să avem o întâlnire aici pentru cele Șapte Trâmbițe. Sunt Șapte Epoci ale Bisericii, Șapte Peceți și acum, Șapte Trâmbițe. Ne putem face puțin timp liber prin iunie, când oamenii își iau vacanțele, ca să poată participa.

8. Sunt bucuros să-l văd aici pe fratele Shepherd care a ieșit din spital. Eu am fost ieri să-l vizitez. Soră Shepherd, nu am apucat să te sun să-ţi spun că visul pe care mi l-ai trimis este foarte, foarte frumos. Conform visului, tu L-ai văzut pe Hristos în cer, călare pe acel cal alb. Şi înainte să se facă nevăzut, toată familia a trebuit să-L vadă. Interpretarea acestui vis este că familia ta a văzut mișcarea Lui din acest timp din urmă, înainte ca aceasta să se îndepărteze… Deci aceasta a fost o binecuvântare foarte spirituală și foarte bună pentru familia ta, care a ieșit la suprafață prin mari necazuri ca să ajungă unde suntem astăzi.

9. În dimineața aceasta avem şi un eveniment trist printre noi. Este vorba de familia Coats, care vine aici la tabernacol şi pe care îi iubim cu toții…

10. Ei vin din est… sau din Chicago: sora Billy Habib, sora Amstrong şi toate fetele, au fost nazarineni înainte, dar s-au întors la Domnul şi sunt niște prieteni scumpi. Ieri, mama şi tatăl fratelui şi sorei Coats, se îndreptau spre casă spre vest şi cineva a derapat pe șosea şi a omorât-o pe sora Coats pe loc. Când m-au sunat în Tucson să mă anunțe, eu stăteam acolo cu o cutie de bomboane așezate pe masă pe care tocmai mi le dăruise ea. Știți cum m-am simțit? În această dimineață Îi mulțumesc Domnului pentru că nu a trebuit să sufere. Era în vârstă şi nu a trebuit să sufere, ci s-a dus acasă să fie cu Dumnezeu.

11. Eu tocmai am vorbit în cameră cu cele două fete ale ei. Fratele Coats este în dimineața aceasta aici. El are câteva coaste rupte. Eu l-am sunat la spital, unde era internat, în Missouri. Are coastele rupte și alte lucruri, dar a dat dovadă de curaj adevărat, creștin, fiindcă ştie că micuța lui regină nu este moartă, ci este vie pentru totdeauna împreună cu Hristos. Înțelegeți? Și va fi un timp al Unirii.

12. Iov a spus odată: „Oh, dacă Tu m-ai ascunde în mormânt și să mă ții într-un loc secret până va trece mânia Ta…” (Iov 14.13).

13. Aţi observat că Dumnezeu face același lucru şi în natură? Priviți seva care este în copaci şi care ține frunzele vii. Înainte de venirea iernii, mânia care este turnată pe pământ…  Vedeți, odată pământul nu avea iarnă, şi nici în Mileniu nu va mai fi iarnă, dar acum, mânia este peste pământ. Când se întâmplă aceasta…

 14. Deci, înainte de a veni mânia iernii, în îndurarea Sa, Dumnezeu trimite acea sevă în pământ, în rădăcinile copacului, şi o ține acolo până când trece mânia iernii, iar în primăvară o aduce înapoi. „Oh, dacă m-ai ascunde în mormânt și dacă m-ai ține într-un loc secret până va trece mânia Ta.” Aceasta a făcut El cu sora noastră şi aceasta face pentru toți credincioșii.

15. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate Coats. Sunt atât de fericit să știu că Pecetea lui Dumnezeu ne ține într-un asemenea ceas de necaz. Eu știu prin ce trece fratele, pentru că şi eu am trecut prin așa ceva cu ani în urmă. Rând pe rând, fiecare dintre noi va trebui să treacă acest Râu. Într-o zi va veni rândul meu, şi la fel al tău, dar așa cum spunea David: „…nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.” (Psalmul 23.4).

16. Acum, ca o aducere aminte pentru scumpa noastră soră Coats care s-a dus la Dumnezeu, aş vrea ca adunarea să stea pentru un moment în picioare. Să ne plecăm capetele şi să ne gândim la cea care cu câteva zile în urmă stătea printre noi în acest tabernacol şi ne strângea mâinile, o creștină minunată, care acum este în locul pe care Domnul mi-a îngăduit să-l văd nu demult. Ea este din nou o femeie tânără care îşi așteaptă familia care este încă în călătorie.

17. Tatăl nostru ceresc, Îți mulțumim pentru amintirile despre sora Coats. Ce soră scumpă şi iubită! Vine ceasul în care ne vom trăi ultima clipă din viața care ne-a fost rânduită şi atunci trebuie să trecem Râul. Îți mulțumim pentru că nu a trebuit să sufere; pentru că nu a fost nimic care s-o acuze aici, şi pentru care ar fi trebuit să sufere, ci a plecat într-o clipă drept în brațele lui Dumnezeu.

18. Doamne, soțul şi copiii ei sunt în dimineața aceasta aici, la posturile lor de datorie. Îți mulțumim pentru această credință bravă! Credința părinților noștri trăiește încă în ciuda temniței, focului, sabiei. Îţi mulțumim pentru toate aceste lucruri.

19. Odihnește sufletul ei scump, Doamne, fiindcă ea a fost sora noastră. Binecuvântează-l pe fratele Coats, pe fetele ei, familia ei şi pe cei dragi care au iubit-o. Din inimile noastre curg tristețe şi lacrimi, din pricina absenței ei, dar din lacrimile căzute țâșnește bucuria, fiindcă Cuvântul Tău ne dă asigurarea că ea continuă să trăiască într-o Viață nemuritoare, în care nu va mai fi niciun accident, ci doar îi așteaptă pe cei care urmează să vină, ca să fie împreună cu ei.

20. Noi avem încredere, Tată, că într-o zi o vom întâlni din nou în acel mare Dincolo, unde nu există boală, tristețe sau moarte. Până atunci, ține-ne sănătoși și bine, slujindu-Te și privind înainte spre acea zi, fiindcă Te rugăm aceasta în Numele lui Isus Hristos. Amin.

21. Fie ca marele Duh Sfânt care se ocupă de noi aici la Tabernacol, prin descoperirea Cuvântului Său, să-i odihnească în pace sufletul viteaz până când noi o vom reîntâlni.

22. În dimineața aceasta este cald din pricina căldurii emanate de corpurile noastre.

23. Acum aş vrea să fac un anunț. Uneori serviciile de dimineață sunt lungi și ne ocupă toată dimineața. Știu că nu este bine ca un serviciu să țină atât de mult: o oră şi jumătate sau chiar două ore, dar fac aceasta pentru că se înregistrează. Înțelegeți? Iar aceste înregistrări merg în toată lumea. De aceea stăm atât de mult dimineața: pentru că vin aici să fac aceste benzi. Voi puteți vedea în camera de acolo benzile care au fost făcute. Ele străbat întreaga lume.

24. Cu voia Domnului, mâine dimineață voi pleca înapoi în Arizona, pentru că am o adunare care se apropie. Apoi voi pleca prin Sud, așa că cei care sunteți din Georgia, Mississippi, Texas şi Alabama, venim chiar pe la voi şi vom trece și prin Florida. De aici vom merge în Phoenix, apoi în California şi în Dallas. Probabil vom face o escală în San Antonio, apoi în Alabama şi Florida. Deci, dacă va fi cu voia Domnului ne vom vedea în curând acolo.

25. Rugați-vă în continuare pentru noi şi vă vom anunța dacă Domnul ne va pune pe inimă să ne oprim pentru câteva adunări şi aici, la vară.

26. Noi am avut o serie de adunări programate. Mulți dintre voi, cei din New York, vă amintiți vedenia despre adunările din țările Scandinave… Vă amintiți de programările făcute pentru a merge acolo? În timp ce eram la New York, am primit o vedenie în care se spunea că acele adunări vor fi anulate dintr-un anumit motiv, iar eu le-am spus fraților despre aceasta. Totul s-a întâmplat exact așa, fiindcă toți au vrut adunarea în aceeași zi în care sala aceea era ocupată. Astfel, s-ar putea ca în iunie să fie un interval liber şi m-am gândit că aceea ar putea fi voia Domnului. Mă gândeam poate mă voi întoarce aici pentru acele Trâmbițe, înainte să fie prea târziu. Înțelegeți? Noi  știm că totul lucrează corect. Aceasta era pe inima mea și aceasta ar putea fi ceea ce dorește El să facem.

27. Vă văd cum schimbați locurile între voi, cu cei de pe coridoare și așa mai departe. Aş fi vrut să avem mai multe locuri. Când vom vorbi despre acele Trâmbițe, aş vrea să mergem în sala de la liceu. Cred că acolo sunt cinci sute de locuri, așa că fiecare va avea loc şi va putea sta jos în timpul predicii. Ele sunt foarte, foarte minunate. Am cercetat tema aceasta seara trecută.

28. Vedeți, toate cele șapte Trâmbițe sună în Pecetea a șasea, chiar înainte ca Pecetea a șaptea să deschidă venirea lui Hristos.

29. În seara aceasta am un mesaj foarte important despre care vreau să vorbesc chiar înainte de serviciul de vindecare. Dacă sunteți aici şi vreți să rămâneți până la sfârșit, vom încerca să începem puțin mai repede, fiindcă va fi un rând de rugăciune. Nu voi predica prea mult, dar vreau să-¡ spun bisericii ceva ce țin de câtva timp. Într-un fel, vreau să vă arăt cum decurg lucrurile în acest timp și unde ne aflăm noi, după cea mai bună cunoștință a mea, în Scriptură.

30.  Acum, dacă vreți să notați sau să țineți minte de unde citim, vreau să deschideți împreună cu mine Cartea Isaia, capitolul 42.

31. Ne bucurăm că în dimineața aceasta îl avem printre noi pe fratele Dauch. Toți credeau că nu-l vom mai avea aici, dar el are cu siguranță credință. Da, domnilor. El se cațără afară din acea stare. Domnul îl binecuvântează.  Fratele Dauch are nouăzeci şi unu de ani şi a avut o oprire completă a inimii din pricina unui atac de cord. Doctorii l-au declarat mort, dar iată-l stând chiar aici.

32. Pe acest om de nouăzeci şi unu de ani, care a suferit un atac de cord, l-am văzut venind pe stradă şi apoi l-am văzut în biserică. Astfel, m-am dus la el la spital, şi în timp ce era sub cortul de oxigen, ¡-am zis: „Îți spun în Numele Domnului, că  îți voi strânge mâna în… eu te voi vedea din nou în biserică și voi da mâna cu tine pe stradă”, iar la următorul serviciu era acolo în spate. Apoi, când m-am dus în Louisville, la Blue Boar unde luam masa, imediat după ce am parcat mașina, l-am întâlnit pe fratele Dauch pe stradă. Totul s-a împlinit întocmai. O, cum l-a binecuvântat Domnul!

33. În dimineața aceasta voi vorbi despre vindecare și alte lucruri, iar deseară am câteva lucruri deosebite pe care vreau să vi le spun.

34. Acum, ca să pot obține benzile, cei care înregistrează se pot pregăti să le pornească.

35. Aş vrea să citesc din Isaia 42.1-7 şi din Matei 4.15-16:

Iată Robul Meu, pe care-L sprijin, Alesul Meu, în care Îşi găseşte plăcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata.

El nu va striga, nu-Şi va ridica glasul şi nu-l va face să se audă pe ulițe.

Trestia frântă n-o va zdrobi, şi mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr.

El nu va slăbi, nici nu Se va lăsa, până va așeza dreptatea pe pământ; şi ostroavele vor nădăjdui în legea Lui.”

Așa vorbește Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile şi le-a întins, care a întins pământul şi cele de pe el, care a dat suflare celor ce-l locuiesc, şi suflet, celor ce merg pe el.

„Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire şi Te voi lua de mână, Te voi păzi şi Te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii Lumina neamurilor,

să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați şi din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric.”

36. Acum, să citim din Matei 4, unde avem împlinirea profeției din Isaia. Matei 4.12-17:

„Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea.

A părăsit Nazaretul şi a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon şi Neftali,

ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:

„Țara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea Neamurilor,

norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; şi peste cei ce zăceau în ținutul şi în umbra morţii a răsărit lumina.”

De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape.”

37. Fie ca Domnul să adauge binecuvântarea Lui la citirea Cuvântului Său!

38. Poate este un subiect ciudat… Eu am auzit pe cineva spunând aceasta, și vreau să iau aceasta ca titlu: „Aici este un Om care poate aprinde Lumina.” 

39. Vom vorbi despre subiectul: „Lumina.” Aceasta este continuarea celor trei subiecte despre care tocmai am vorbit.  Unul dintre ele a fost la Phoenix şi a fost, „De ce a venit Isus de la Betleem”? El trebuia să vină de acolo pentru că era Bethlehem. „Beth” este „casă,” „El” este „Dumnezeu,” iar „lehem” este „pâine.” Deci, „Casa Pâinii lui Dumnezeu.” Astfel, fiecare creștin care este născut în Hristos este născut în Betleem, în „Casa pâinii lui Dumnezeu.”

40. Aici îl avem ca simbol pe David care în acea vreme era un fugar, fiind alungat de propriul său popor. El a fost dat afară, iar Betleemul a fost asediat, garnizoana filistenilor fiind împrejurul Betleemului.

41. David, un fugar, este un model al lui Hristos în raport cu biserica. Vedeți, Hristos este un fugar, astăzi fiind scos afară de propria Sa biserică. Fugarul este cineva refuzat, iar David a fost refuzat de popor deși a fost uns împărat de  profetul Domnului.

42. În timpul cât a fost fugar, el a adunat în jurul lui o mulțime de bărbați viteji dintre neamuri. Unul dintre ei a ucis opt sute de oameni într-o singură zi, cu o suliță sau cu o sabie. Altul, a sărit într-o groapă şi a omorât un leu într-o zi când căzuse zăpada. Când au cules linte (niște boabe, un fel de mazăre sau ceva de genul acesta), toți ceilalți au fugit, dar unul a rămas și i-a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna şi a rămas lipită de sabie. Ei au ucis, de asemenea, pe frații uriași ai lui Goliat.

43. Acești bărbați viteji țineau la David şi-l urmau pentru că știau că într-o zi va veni la putere. Ei știau aceasta indiferent ce spuneau ceilalți; știau că Dumnezeu îl unsese pe David ca împărat. Ei erau dintre neamuri, dar deși fusese alungat, știau că David va ajunge într-o zi la putere.

44. Ce simbol este acesta pentru Hristos care astăzi este un fugar! Voi ziceți: „Hristos un fugar?” Conform Cuvântului Bibliei…

 45. Dumnezeu ne-a trecut în mod minunat prin cele șapte epoci ale Bisericii, iar în această epocă laodiceană, Hristos este un fugar, un respins din mijlocul bisericii Sale, şi stă la ușă încercând să intre din nou. Vedeți? Pentru biserica Sa, El este un fugar. Şi motivul pentru care este un fugar, este că El este Cuvântul, iar ei nu vor să lase Cuvântul înăuntru, fiindcă au acceptat în locul Lui, crezuri.

46. Astfel, noi am văzut că în acea mare luptă, David era înconjurat de bărbați viteji dintre neamuri.

47. Știți cum a fost întemeiat Betleemul? Nu vreau să intru în subiectul acesta, dar temelia lui a fost pusă de fiul lui Rahav, prostituata. Betleemul era un centru al grâului și al apelor bune. Şi El a ales acea cetate care era cea mai neînsemnată din toate cetățile lui Iuda, fiindcă profetul a spus: „Şi tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieși o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.” (Matei 2.6).

48. Când David a fost ales dintre frații lui, când Samuel s-a dus să-l ungă, toți frații lui stăteau acolo, oameni mari și viteji. Arătau ca niște împărați chipeși, dar alesul a fost cel mai respins dintre ei: David. Peste el a fost turnat uleiul.

49. Hristos alege întotdeauna ce este respins; îi alege pe cei respinși…

50.Noi am văzut că Boaz a născut pe Obed, din Rut, care era o femeie dintre neamuri; Obed a născut pe Isai, iar din Isai a ieșit David. Apoi, într-un staul mic undeva pe un deal, S-a născut Împăratul împăraților, Isus Hristos, Fiul duhovnicesc al lui David.

51. Chiar şi David care s-a născut în această cetate, Isus a trebuit să vină la acest punct mic, Betleem, care înseamnă, „Casa Pâinii lui Dumnezeu.” Și El este Casa Pâinii lui Dumnezeu.

52. În acea zi, în timp ce stătea pe deal, David a privit în jos și a văzut filistenii adunați în jurul Betleemului şi fiindcă era cald, ¡ s-a făcut sete şi a zis: „Oh, dacă aș putea să beau încă o dată apă din fântâna de la poarta Betleemului!” Cele mai neînsemnate gânduri ale lui David erau poruncă pentru cei care-l iubeau.

53. La fel este şi astăzi, când cele mai neînsemnate Gânduri ale lui Isus cu privire la Cuvântul Său, ar trebui să fie o poruncă pentru noi, neamurile care Îl iubim, fiindcă știm că El vine în Putere, indiferent cât este de respins. Cerurile şi pământul vor trece, dar El va domni la fel şi atunci când toate cerurile și pământul vor trece. Noi știm că El vine în putere, fiindcă nu este nimic să-L împiedice să facă aceasta. Acesta este Hristos, este descoperirea Lui, şi se va împlini întocmai cum spune Cuvântul, pentru că El este Cuvântul. Noi vom împlini cele mai neînsemnate porunci ale Lui, indiferent cât sunt de neînsemnate,  să fii botezat din nou sau oricare alta, fiindcă este porunca Lui. Noi o vom face oricum.

54. Cele mai neînsemnate gânduri ale lui David erau porunci pentru acei oameni dintre neamuri, care sunt exemple pentru biserica dintre neamuri din ziua aceasta, oameni viteji. Înțelegeți? Acei oameni care au stat de partea lui David erau dintre neamuri, oameni viteji. Ei erau neînfricați, nu știau ce este frica.

55. Astfel, unul dintre ei a învârtit sulița peste opt sute de oameni pe care ¡-a omorât dintr-o dată. Ce bărbat! Altul, a omorât pe un egiptean groaznic la înfățișare, care avea o suliță lungă în mână; s-a coborât împotriva lui cu un toiag, a smuls sulița din mâna egipteanului şi l-a omorât cu ea.” (2Samuel 23.8). Vedeți?

56. Uriașul acela avea degetele de paisprezece inch. Paisprezece inch înseamnă că degetul lui era la fel de lung cât este mâna ta, dar el a sărit la luptă și l-a ucis. Înseamnă că mâna uriașului era de douăzeci și opt de inch. Vedeți?

57. El era un viteaz, era un bărbat dintre neamuri şi privea la unsul despre care știa că urma să vină la putere.

58. Aţi observat? Ei erau atât de viteji pentru David. În final, când David a ajuns la putere, ¡-a făcut conducători peste cetăți. Nu a promis Isus același lucru? Ba da. Este același lucru. Îi face conducători.

59. Apoi, când dorința lui David a fost să aibă o băutură proaspătă… Probabil avea apă călduță şi stătută, de aceea s-a gândit la apa aceea proaspătă de jos, din Betleem, din „Casa Pâinii lui Dumnezeu,” şi a zis: „Dacă aş bea odată din fântâna aceea!” Şi trei dintre vitejii lui, şi-au scos săbiile şi s-au luptat cu filistenii pe o distanță de cincisprezece mile. El nu le-a cerut aceasta, dar știau ce-şi dorea el. Și ei i-au tăiat pe filisteni în drum spre fântână. În timp ce doi se luptau, unul umplea vasul cu apă, iar pe drumul de întoarcere s-au luptat din nou, până au ajuns la David şi ¡-au dăruit vasul cu apă. Ce vitejie!

60. Şi când ¡-au dat apa s-o bea, evlaviosul David a spus: „Să mă ferească Dumnezeu să beau din mâna acestor prieteni care și-au pus viața în primejdie!” Şi n-a vrut s-o bea, ci a turnat-o pe pământ ca jertfă de băutură pentru Domnul. „O dăruim Domnului. EL este Cel care merită aceasta, nu eu”.

61. Un simbol foarte bun pentru Hristos Însuși care avea Viața veșnică în Sine (Stânca lovită); El Şi-a vărsat Viața pe pământ ca jertfă pentru păcat, pentru noi, ca acest Cuvânt să poată trăi.

62. Oh, neamurilor, după cum am mai spus: cine va scoate acea sabie împreună cu mine? EL dorește o băutură proaspătă în această dimineață, nu aceste crezuri clocite, vechi, de biserică și alte lucruri cu care ne amăgim. El vrea credință adevărată în Cuvântul Său, care va crede fiecare iotă din El.

Haideți să mergem la fântână și să aducem o băutură, o reîmprospătare, o închinare clădită peste; nu crezuri și denominațiuni, ci un Duh adevărat, închinându-ne lui Hristos care este printre noi, trăindu-Și Viața printre noi așa cum vrea El. Aceasta nu este prin crezuri și diferite lucruri; haideți să–L avem în acel fel.

63. Următorul lucru este felul în care a lucrat Dumnezeu cu poporul printr-un vis în zilele lui Iosif. Ați observat? Visul este o cale secundară prin care lucrează Dumnezeu. Unii oameni pot avea vise care nu înseamnă nimic. Dacă mâncați prea mult puteți avea coșmaruri. Visul este o cale secundară. Înțelegeți?

Ei bine, de ce Și-ar proteja Dumnezeu Propriul Fiu printr-o cale secundară? El ¡ s-a arătat lui Iosif printr-un vis. Bunăstarea Propriului Său Fiu, El a trimis-o printr-un mod secundar. V-ați gândit vreodată la aceasta? Atunci nu era nici un profet în țară, de aceea a trebuit să lucreze prin vise. Și acesta nu a fost un vis care trebuia interpretat. Îngerul Domnului i-a spus: „Iosif, nu te teme s-o iei la tine pe Maria, soția ta, căci ceea ce este zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.”

64. Pentru Iosif, un om corect, a fost total neobișnuit să se întâmple așa ceva. El era neobișnuit. Dumnezeu este neobișnuit, iar ce este neobișnuit, este greu de înțeles. De aceea Adevărul este atât de greu de înțeles astăzi, pentru că este atât de neobișnuit.

65. Ca o femeie să aibă un copil fără să cunoască un bărbat, era foarte neobișnuit, dar dacă ești onest și sincer, Dumnezeu poate să ţi se arate încă într-un vis. Orice ai, fie că este mintea ta, fie că poți să fluieri, să cânți, să pui mărturie, sau orice altceva, dacă întreaga ta ființă este predată lui Dumnezeu, El le poate folosi dacă Îl lași s-o facă.

66. Seara trecută, fratele Neville a predicat despre subiectul: „Evadarea,” cum poate evada omul. A fost ceva remarcabil. Apoi, în dimineața aceasta, Duhul Sfânt mi-a pus pe inimă să mă ocup, ca o continuare, de subiectul despre Lumină. Să mergem înapoi, drept la început, unde Viața lui Hristos a început la iesle. Noi mergem din nou prin aceasta în textul nostru.

67. Fratele Neville nu a știut aceasta și nici eu nu am știut, dar acum am ajuns la același punct. Vedeți? Chiar aici, următorul lucru este intrarea Lui în slujbă, iar dacă va fi cu voia Domnului, în seara aceasta avem ceva care se va lega perfect cu aceea, ca să putem înainta.

68. Acum, Marea Lumină a răsărit printre neamurile care locuiesc în ținutul umbrei morții, iar Zabulon și Neftali, Galileea Neamurilor, au văzut o mare Lumină. Acum, prima relatare despre Lumină se află în Biblie în Geneza 1.3. Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu a fost Cel care a făcut Lumina. Dumnezeu a zis: „Să fie Lumină.” Și acolo a fost Lumină.

69. Acum, țineți minte că Lumina vine prin Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu și este adeverirea sau altfel spus, Lumina este subiectul pe care l-a vorbit El. Când apare lumina, aceasta arată că Dumnezeu a spus: „Să fie lumină.” Acolo nu era lumină, dar El a zis: „Să fie lumină” și lumina a apărut. Aceasta este o dovadă: lumina este o adeverire a Cuvântului vorbit al Lui. Același lucru este astăzi, o adeverire a Cuvântului vorbit al Lui.

70. Acum, când voi vedeți Cuvântul Lui adeverit, sau cu alte cuvinte, făcut cunoscut, aceasta dovedește că este Lumina Cuvântului Său vorbit. Și fără lumină nu poate trăi nimic. Pe pământ nu există viață fără lumina soarelui, viață botanică și așa mai departe. Tot așa, nu există Viață veșnică fără Fiul lui Dumnezeu. Înțelegeți? El este Lumina.

71. Dacă studiem,  noi aflăm că această lumină… Pământul era fără formă.

72. Unii oameni de știință combat acest lucru şi spun că lumea a venit în existență acum milioane și milioane de ani şi încearcă să condamne Biblia spunând că este greșită. Ei nici măcar nu au citit Biblia, fiindcă Biblia nu ne spune cât de veche este lumea, ci spune doar că „La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.” Punct! (Geneza 1.1).  Noi nu știm când şi cum. Acesta este începutul, „punct”. Propoziția se termină.

73. „La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.” Au putut fi sute de milioane de ani, miliarde, sau oricât, iar cum a făcut-o, o știe El, nu eu.

„Pământul era pustiu şi gol; peste fața adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mișca pe deasupra apelor.

Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină.” (v. 2-3).

74. Acum, eu cred că soarele și așa mai departe erau deja în existență. Eu cred că luna, așa cum mergem la Geneza 3 să explicăm aceasta… dar cred că ce era aici… că noi urma să folosim lumea și de aceea a intervenit El. Acolo era ceață și negură peste tot pământul, făcându-l întunecos. Și Dumnezeu a zis: „Să fie lumină”, iar întunericul a dispărut. A rămas un cer fără nori.

75. Eu cred că acesta este felul lui Dumnezeu de a face lucrurile. În versetul 4 scrie: „El a despărțit lumina de întuneric. Lumina a numit-o zi, iar întunericul l-a numit noapte.” Cuvântul lui Dumnezeu desparte întotdeauna Lumina de întuneric. Vedeți? Cuvântul face despărțirea luminii de întuneric.

76. Dumnezeu face întotdeauna același lucru atunci când este gata să folosească ceva. De exemplu, când S-a pregătit să folosească această stea veche sau orice a fost, acest pământ, El a trebuit să despartă lumina de întuneric. Tot așa, când El este gata să folosească un grup de oameni, trebuie să despartă Lumina de întuneric. Când este gata să folosească un individ, El desparte Lumina de întuneric. Înțelegeți?

 77. Lumina vine de la Dumnezeu și… țineți minte, lumina vine din Cuvântul Lui vorbit. Cuvântul lui Dumnezeu a zis: „Să fie lumină”, când acolo nu era lumină; și El a trimis lumina ca să separe întunericul de lumină.

78. Acest Cuvânt poruncă a curățit cerul pentru ca soarele să poată străluci pe pământ. Astăzi, Cuvântul Lui este Cel ce curăță la o parte toate atmosferele de necredință.

79. Cred că înainte de a ajunge la acest amvon, în dimineața aceasta am avut cam unsprezece interviuri.

80. Zilele trecute, fiul unui prieten de-al meu, Jim Poole, a fost dus de urgență la spital, fiindcă au crezut că are un atac de cord. Era de fapt o criză astmatică și nu putea să… inima lui mică bătea cu putere, respira cu greu și țipa. Se părea că micuțul era pe moarte. Ei l-au adus aici când mă pregăteam să merg la spital. Eu ¡-am luat mâna şi am spus: „Băiatul este bolnav de pojar şi febra se datorează acestei boli. Supravegheați-l, iar peste câteva zile vreau să-l văd din nou, fiindcă va fi plin de pojar.” Şi el stă aici plin de pojar. Îl vedeți?

81. Dumnezeu separă întunericul de lumină, sau lumina de întuneric; El separă moartea de viață, și o face prin Cuvântul Său. Cuvântul Lui produce aceasta întotdeauna.

82. Lumina era… Ei bine, sămânța era deja în pământ. Eu cred că Dumnezeu a semănat sămânța și de îndată ce soarele a putut ajunge la ea, aceasta a început să crească. Acesta  este motivul pentru care a durat zile ca să producă aceste lucruri, pentru că sămânța era deja în pământ, şi tot ce-¡ trebuia, era lumina.

83. Aceasta este calea pe care Dumnezeu o are și astăzi. Sămânța Lui, Cuvântul, este deja aici. Singurul lucru de care este nevoie este ca Lumina să bată peste ea.  Lumina este El, fiindcă El este Cuvântul, ceea ce înseamnă că Lumina şi Cuvântul sunt același lucru. Viața dinlăuntru este Lumina Cuvântului, este Viața. Germenul de viață este în bob… viața este cea care tresare și produce viață în acel bob. Tot așa, Hristos în Cuvânt face ca și Cuvântul să facă ce trebuie să facă.

Este exact ca în cazul vieții din bobul de grâu sau orice ar fi; aceasta face ca bobul să rodească ceea ce trebuie să rodească, deoarece aceasta este viața care este în el.

84. Deci Viața este doar prin Cuvântul lui Dumnezeu manifestat; Viața vine numai prin Cuvântul lui Dumnezeu manifestat. Cât timp este doar într-o Carte ca aceasta, poate fi încă răstălmăcit, dar când este manifestat, vedeți împlinirea Cuvântului vorbit manifestat. Aceasta este Lumina peste Cuvânt. Înțelegeți? Aceasta este ceea ce aduce…

85. Când Cuvântul Se împlinește așa cum s-a spus, este Viața în Lumină, Lumina aducând Viață.

86. Lumina aduce Viață. Semănați grâul aici afară. Dacă puneți grâul în pivniță şi îl acoperiți, nu va rodi niciodată. Nu poate, pentru că acolo nu este lumină. Dar de îndată ce lumina lovește sămânța, dacă este o sămânță germinată va produce viață. La fel este şi Cuvântul. Vedeți, Cuvântul este Dumnezeu, când Lumina lovește Cuvântul, Îl aduce din nou la Viață. În fiecare epocă a fost așa.

87. Oh, cât apreciem aceste lucruri mari! Cuvântul adeverit este Lumina Cuvântului vorbit. Înțelegeți? Dumnezeu a zis: „Să fie lumină.” Ce s-ar fi întâmplat dacă El ar fi rostit aceste cuvinte şi lumina nu ar fi apărut? Atunci noi nu am ști dacă este adevărat sau nu, dacă El este în ordine. Dacă El spune să fie lumină și acolo nu este nici o lumină, noi nu am ști dacă El este Dumnezeu sau nu. Dar când vedem împlinindu-se ceea ce a spus Dumnezeu, aceea este Lumina care strălucește, Adevărul Cuvântului. Înțelegeți? Acolo este Lumina şi Viața.

88. Toată viața naturală a venit prin Cuvântul Său vorbit, iar soarele este Cuvântul Lui vorbit. El a spus că El a creat în ceruri o lumină puternică pentru zi și o lumină mai slabă pentru noapte. Vedeți, toată viața naturală trebuie să vină prin Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu. O floare nu poate crește fără lumina Cuvântului vorbit al lui Dumnezeu, soarele, pentru că soarele este Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu, când El a zis: „Să fie lumină”. Înțelegeți? Este viața vorbită a lui Dumnezeu, de aceea nu contează cât de mult încearcă să spună oamenii aceasta și cealaltă, acest lucru rămâne neschimbat: Tu trebuie să ai soarele, pentru că viața poate veni numai prin Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu.

89. Şi Viața spirituală, Viața veșnică, poate veni numai prin Cuvântul Vieții vorbit al lui Dumnezeu. Viața a fost de data aceasta F-I-U-L. În El este Lumină; în El nu există întuneric. El este Lumina vorbită a lui Dumnezeu. Este adevărat? (Adunarea spune: „Amin!”). Este Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu pentru că, „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.” (Ioan 1.1). Și este Dumnezeu pentru totdeauna. Vedeți? Dar este nevoie ca Lumina lui Dumnezeu să lumineze Cuvântul ca să-L facă viu. Aici este ceea ce a vorbit El. (Fratele Branham pune mâna pe Biblie). Acum, lăsați ca Lumina să strălucească! Amin! Lăsați Lumina să strălucească, și Lumina va aduce fiecare Cuvânt la locul lui potrivit, la timpul potrivit. Amin.

90. Uneori, acel bob micuț zace inactiv în pământ pe întreaga perioadă a iernii; cum este cu grâul de iarnă, semănat în pământ. Dar când soarele strălucește, oh, acesta trebuie să trăiască. Vedeți? Dar el nu poate trăi fără  soare. Și Dumnezeu a făcut promisiuni pentru fiecare epocă și pentru fiecare zi, iar când Lumina strălucește peste făgăduință, va produce exact ceea ce a spus Cuvântul, pentru că El este Lumina și Viața.

91. Cuvântul lui Dumnezeu vine numai din Biblie, iar Biblia lui Dumnezeu este forma tipărită a Fiului lui Dumnezeu, pentru că Ea spune că aceasta este descoperirea lui Isus Hristos, este Dumnezeu descoperit în Hristos, iar Hristos este Cuvântul. Dar este nevoie ca Lumina lui Dumnezeu să strălucească peste acest Cuvânt, să-L adeverească şi să dovedească faptul că Dumnezeu vorbește încă Viața veșnică. El vorbește…

92. Lumina naturală aduce viața, iar viața vine numai prin Lumină, prin Cuvântul manifestat sau făcut trup, prin Isus Hristos, Cuvântul manifestat sau făcut trup. Toate făgăduințele lui Dumnezeu din Biblie s-au manifestat când Isus Hristos, Cuvântul, S-a făcut trup printre noi. Dumnezeu lucrează întotdeauna prin oameni, pentru că omul este subiectul lui Dumnezeu.”

Vedem că fratele Branham abia intră în subiect. Aceasta este prima noastră întrebare:

1.- Care este subiectul despre care va vorbi fratele Branham?

Haideți să mergem la paragraful 38:

38. Poate este un subiect ciudat… Eu am auzit pe cineva spunând aceasta, și vreau să iau aceasta ca titlu: „Aici este un Om care poate aprinde Lumina.” 

39. Vom vorbi despre subiectul: „Lumina.”

Așadar, titlul este „Aici este un Om care poate aprinde Lumina”, dar subiectul despre care voia să vorbească era „Lumina.” Și noi am văzut că de aici a început să vorbească despre Lumină.

Întrebarea nr. 2: De ce este Hristos un fugar în propria Sa biserică?

Să privim la paragraful 44:

44. Ce simbol este acesta pentru Hristos care astăzi este un fugar! Voi ziceți: „Hristos un fugar?” Conform Cuvântului Bibliei…

 45. Dumnezeu ne-a trecut în mod minunat prin cele șapte epoci ale Bisericii, iar în această epocă laodiceană, Hristos este un fugar, un respins din mijlocul bisericii Sale, şi stă la ușă încercând să intre din nou. Vedeți? Pentru biserica Sa, El este un fugar. Şi motivul pentru care este un fugar, este că El este Cuvântul, iar ei nu vor să lase Cuvântul înăuntru, fiindcă au acceptat în locul Lui, crezuri.

Așadar, nicio biserică în care să poți intra… în orice biserică ai intra, nu poți să spui niciodată că Hristos este un fugar, că este în afara acelei biserici, și să-i faci să creadă aceasta. Ei cred că-L invită pe Hristos înăuntru, cred că ei cred în Isus Hristos, dar fratele Branham ne-a arătat că Hristos este un fugar, iar în Apocalipsa 3 aflăm că El stă la ușă și bate. El este afară, a fost scos afară din biserică. Dar înțelegerea bisericii este că Hristos nu este afară, ei nu înțeleg cum este Hristos afară, când ei cântă despre Hristos, predică despre Hristos și folosesc tot timpul Numele lui Isus Hristos.

Dar fratele Branham a pus un egal între Hristos și Cuvânt, iar când iei crezul și respingi Cuvântul, Îl împingi pe Hristos afară. El a spus că acum nu este numai o problemă denominațională, acum suntem noi. Amin? Ori de câte ori luăm propria noastră idee, părere și o punem deasupra Cuvântului, L-am respins pe Hristos, așa că El poate deveni un fugar în viața noastră, pentru că ne luăm propria idee și nu Cuvântul.

Noi nu vrem ca Hristos să fie un fugar în această casă (fratele Chad arată spre el), în această biserică. Eu nu vreau să fie un fugar, ci vreau să fie binevenit. Aceasta înseamnă că trebuie să primesc Cuvântul, tot Cuvântul, nu propriul meu crez. Amin.

Să mergem la paragraful 53:

53. La fel este şi astăzi, când cele mai neînsemnate Gânduri ale lui Isus cu privire la Cuvântul Său, ar trebui să fie o poruncă pentru noi, neamurile care Îl iubim, fiindcă știm că El vine în Putere…”

Fratele Branham tocmai vorbise despre povestea lui  David, care stătea afară din Betleem și tânjea după puțină apă rece de la fântâna din Betleem, iar acei luptători viteji dintre neamuri, care erau cu el, și-au croit drum cincisprezece mile, printre filisteni și s-au întors să-i aducă apa. Și fratele Branham a subliniat: nu pentru că le-a cerut s-o facă, ci pentru că au dorit ei să facă aceasta. Apoi, a început să arate calea neamurilor, nu calea ebraică de a urma Legea, ci calea neamurilor, care este: să-L iubești pe Domnul și să dorești să faci ceva pentru El, nu să ții o poruncă. Aceasta este o ordine atât de înaltă!

Așadar, el a arătat aici că David, ca fugar, este un simbol pentru Hristos, este un tip pentru biserică. Hristos a fost un fugar în epoca Legii și a bisericii, dar există viteji dintre neamuri care se atașează de El fiindcă știu că va veni în putere. Deci, acesta este un tip al nostru în ultima zi, noi suntem acei viteji dintre neamuri; El este fugarul care a fost alungat, dar noi am ieșit la El și acum trăim în peșteri cu El. Nu pentru că este o poruncă, nu pentru că trebuie s-o facem, nu pentru că ne-a vorbit mai bine, ci pentru că cea mai mică dorință a Lui, devine o poruncă pentru noi. Îl iubesc atât de mult și fiindcă recunosc Cine este El, cea mai mică dintre dorințele Lui, devine poruncă pentru mine.

Iubesc felul în care fratele Branham ne arată unde ar trebui să fie cu adevărat inima noastră. Pentru că în inima noastră nu este: „Spune-mi care este porunca și o voi ține.” Nu o facem de dragul de a fi în siguranță în spatele poruncii, sau pentru a fi salvați din cauza poruncii. Nu are nimic de-a face cu poruncile, eu recunosc ce este acest Cuvânt, El este Hristos, și cea mai mică dorință a Lui este poruncă pentru mine. O fac nu pentru că trebuie, ci pentru că vreau.

Să citim mai departe:

„…fiindcă știm că El vine în Putere, indiferent cât este de respins. Cerurile şi pământul vor trece, dar El va domni la fel şi atunci când toate cerurile și pământul vor trece. Noi știm că El vine în putere, fiindcă nu este nimic să-L împiedice să facă aceasta. Acesta este Hristos (fratele Branham arată Biblia), este descoperirea Lui, şi se va împlini întocmai cum spune Cuvântul, pentru că El este Cuvântul. Noi vom împlini cele mai neînsemnate porunci ale Lui, indiferent cât sunt de neînsemnate,  să fii botezat din nou sau oricare alta, fiindcă este porunca Lui. Noi o vom face oricum.”

Uneori, oamenii, am spus aceasta de multe ori, dar uneori, când vorbești cu oamenii, chiar dacă nu cred Mesajul, când vorbești despre Cuvânt, te vor întreba: „Aceasta este o problemă de rai sau de iad? Dacă nu fac aceasta mă duc în iad?” Pentru mine a fost întotdeauna cea mai uimitoare întrebare. Dacă știi că Dumnezeu vrea ceva, de ce întrebi dacă este o problemă de iad sau de rai? Dacă știi că Dumnezeu vrea aceasta, nu ai dorința de a-I face plăcere lui Dumnezeu? În tine nu există ceva… Chiar dacă este neplăcut pentru mine, chiar dacă trebuie să mor pentru propria mea gândire, chiar dacă va fi dureros pentru mine în trup, dacă aceasta vrea Dumnezeu, în mine este Ceva care vrea să-I dea ceea ce dorește; aceasta au avut acei viteji dintre neamuri.

Întrebarea nr. 3: Cum vine Lumina?

Așadar, subiectul fratelui Branham este Lumina, așa că vrem să știm cum vine Lumina. Pentru aceasta, vom privi la paragraful 68:

Acum, prima relatare despre Lumină se află în Biblie în Geneza 1.3. Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu a fost Cel care a făcut Lumina. Dumnezeu a zis: „Să fie Lumină.” Și acolo a fost Lumină.

69. Acum, țineți minte că Lumina vine prin Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu…”

Deci, cum vine Lumina? Prin Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu. Acest lucru devine cu adevărat important pentru că pregătește calea pentru lucrurile pe care urmează să le spună.

„… și este adeverirea sau altfel spus, Lumina este subiectul pe care l-a vorbit El. Când apare lumina, aceasta arată că Dumnezeu a spus: „Să fie lumină.” Acolo nu era lumină, dar El a zis: „Să fie lumină” și lumina a apărut. Aceasta este o dovadă: lumina este o adeverire a Cuvântului vorbit al Lui. Același lucru este astăzi, o adeverire a Cuvântului vorbit al Lui.

70. Acum, când voi vedeți Cuvântul Lui adeverit, sau cu alte cuvinte, făcut cunoscut, aceasta dovedește că este Lumina Cuvântului Său vorbit. Și fără lumină nu poate trăi nimic. Pe pământ nu există viață fără lumina soarelui, viață botanică și așa mai departe. Tot așa, nu există Viață veșnică fără Fiul lui Dumnezeu. Înțelegeți? El este Lumina.”

Așadar, nu există viață fără această Lumină, atât în mod natural, cât și spiritual. Deci, viața trebuie să vină prin Cuvântul vorbit; și când acel Cuvânt este adeverit sau dovedit sau manifestat, El este Lumină, iar acea Lumină aduce viață. Astfel, voi trebuie să aveți Lumina Cuvântului vorbit sau trebuie să Se manifeste Cuvântul pentru a  avea Viață. Aceasta devine foarte important pentru că există atâtea confesiuni religioase și biserici la fiecare colț de stradă, dar câte aduc Viață, pentru că Viața trebuie să vină prin Cuvântul vorbit dovedit. Aceasta vrem să fim în viață. Și Lumina aduce Viață.

Întrebarea nr. 4: Ce face Dumnezeu când Se pregătește să folosească orice?

Paragraful 75:

75. Eu cred că acesta este felul lui Dumnezeu de a face lucrurile. În versetul 4 scrie: „El a despărțit lumina de întuneric. Lumina a numit-o zi, iar întunericul l-a numit noapte.” Cuvântul lui Dumnezeu desparte întotdeauna Lumina de întuneric. Vedeți? Cuvântul face despărțirea luminii de întuneric.

76. Dumnezeu face întotdeauna același lucru atunci când este gata să folosească ceva.”

Ce face Dumnezeu ori de câte ori se pregătește să folosească orice? El separă Lumina de întuneric.

 „…De exemplu, când S-a pregătit să folosească această stea veche sau orice a fost, acest pământ, El a trebuit să despartă lumina de întuneric. Tot așa, când El este gata să folosească un grup de oameni, trebuie să despartă lumina de întuneric. Când este gata să folosească un individ, El desparte Lumina de întuneric. Înțelegeți?

77. Lumina vine de la Dumnezeu și… țineți minte, lumina vine din Cuvântul Lui vorbit. Cuvântul lui Dumnezeu a zis: „Să fie lumină”, când acolo nu era lumină; și El a trimis lumina ca să separe întunericul de lumină.

78. Acest Cuvânt poruncă a curățit cerul pentru ca soarele să poată străluci pe pământ. Astăzi, Cuvântul Lui este Cel ce curăță la o parte toate atmosferele de necredință.”

Să trecem la paragraful 81:

81. Dumnezeu separă întunericul de lumină, sau lumina de întuneric; El separă moartea de viață, și o face prin Cuvântul Său. Cuvântul Lui produce aceasta întotdeauna.”

 Așadar, primul lucru pe care l-a făcut El, a fost să vorbească Cuvântul, iar când L-a vorbit, S-a manifestat, a fost dovedit sau a devenit Lumină, pentru că Lumina era manifestarea Cuvântului vorbit, și când Cuvântul a făcut Lumina, a separat lumina de întuneric. Cuvântul a făcut aceasta. Când S-a manifestat Cuvântul, a despărțit automat lumina de întuneric.  Astfel, putem spune că dacă Dumnezeu va folosi pe cineva, mai întâi separă Lumina de întuneric. „Deci, trebuie să separ Lumina de întuneric în viața mea?” Nu, tu nu trebuie să separi Lumina de întuneric în viața ta. Tot ce trebuie să faci tu, este să primești Lumina și Lumina Însăși va separa Lumina de întuneric. Tu nu trebuie să faci nimic altceva decât să primești Lumina, să te predai Luminii, să recunoști Lumina și să umbli în Lumină, și Lumina va separa Lumina de întuneric.

De atâtea ori, noi încercăm să ne curățăm și apoi să-L slujim pe Dumnezeu. Cum ar fi dacă doar I-am sluji lui Dumnezeu și am lăsa Lumina să facă separarea? Laudă lui Dumnezeu! Aceasta este Puterea Cuvântului vorbit.

Întrebarea nr. 5: Prin ce vine Viața?

Pentru a vedea aceasta, să mergem la paragraful 84:

84. Deci, Viața este doar prin Cuvântul lui Dumnezeu manifestat…” O, laudă lui Dumnezeu! Nu sunteți bucuroși pentru că trăiți în ziua în care Cuvântul lui Dumnezeu a fost manifesta și puteți avea Viață prin Lumina Cuvântului? Nu moarte denominațională, nu întunericul crezurilor și a dogmelor, ci a existat o descoperire care S-a manifestat în această zi și aduce Lumină, iar Lumina aduce Viață, așa că acum putem avea Viață. Amin. O, laudă lui Dumnezeu!

 Deci, „Viața vine numai prin Cuvântul lui Dumnezeu manifestat.” Îmi place cum spune aceasta: „Viața vine numai prin Cuvântul lui Dumnezeu manifestat.”

 „Cât timp este doar într-o Carte ca aceasta, poate fi încă răstălmăcit, dar când este manifestat, vedeți împlinirea Cuvântului vorbit manifestat. Aceasta este Lumina peste Cuvânt. Înțelegeți? Aceasta este ceea ce aduce…

85. Când Cuvântul Se împlinește așa cum s-a spus, este Viața în Lumină, Lumina aducând Viață.”

Vreți să luați Viață? (Amin). Atunci trebuie să intrați în Lumina care este Lumina Cuvântului manifestat în această zi. Cuvântul Lui Viu este Lumină și Lumina aduce Viață.

Să mergem la paragraful 86:

86. Lumina aduce Viață. Semănați grâul aici afară. Dacă puneți grâul în pivniță şi îl acoperiți, nu va rodi niciodată. Nu poate pentru că acolo nu este lumină. Dar de îndată ce lumina lovește sămânța, dacă este o sămânță germinată va produce viață.”

Acum vorbim despre grâu. Fratele Branham a vorbit de multe ori despre grâu și a spus că este un tip spre Cuvânt, un simbol al Cuvântului. Tu poți lua acel Cuvânt și să-L ascunzi departe de Soare, dar nu Se va reproduce niciodată, nu va prinde niciodată Viață. Va veni la viață când ajunge la soare, mai ales când primește soarele potrivit pentru acea cultură, deoarece grâul prinde viață la un moment anume, porumbul prinde viață în alt timp, fasolea în alt timp. Dar când grâul ajunge la lumina potrivită a soarelui și are condițiile necesare să crească și să se coacă, sămânța aceea vine la viață.Dar este necesar ca acea sămânță să vină în contact cu lumina, să fie în lumină.

Deci, voi puteți să aveți Cuvântul, dar pentru a-L face să trăiască este nevoie de Lumina Cuvântului manifestat. De ce este atât de important? Pentru că în voi este Cuvântul, este Sămânța lui Dumnezeu; există o parte a Cuvântului care este în voi, o parte din Sămânța de grâu care trebuie să vină la Viață, dar nu poate veni la Viață până când nu intră în Lumină, iar Lumina este Cuvântul manifestat, este Mesajul orei. Acesta vă va aduce la Viață. Despre aceasta vorbește el cu adevărat.

 Să citim mai departe:

„La fel este şi Cuvântul. Vedeți, Cuvântul este Dumnezeu…”

Am crezut că mai înainte a spus că Cuvântul este Hristos, că Sămânța este Cuvântul lui Dumnezeu. Suntem confuzi sau vedem aceasta?

„…Cuvântul este Dumnezeu și când Lumina lovește Cuvântul, Îl aduce din nou la Viață. În fiecare epocă a fost așa.

87. Oh, cât apreciem aceste lucruri mari! Cuvântul adeverit este Lumina Cuvântului vorbit. Înțelegeți? Dumnezeu a zis: „Să fie lumină.”

Acum trecem la paragraful 88: 

88. Toată viața naturală a venit prin Cuvântul Său vorbit, iar soarele este Cuvântul Lui vorbit. El a spus că El a creat în ceruri o lumină puternică pentru zi și o lumină mai slabă pentru noapte. Vedeți, toată viața naturală trebuie să vină prin Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu. O floare nu poate crește fără lumina Cuvântului vorbit al lui Dumnezeu, soarele, pentru că soarele este Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu, când El a zis: „Să fie lumină”. Înțelegeți? Este viața vorbită a lui Dumnezeu, de aceea nu contează cât de mult încearcă să spună oamenii aceasta și cealaltă, acest lucru rămâne neschimbat: Tu trebuie să ai soarele, pentru că viața poate veni numai prin Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu.

89. Şi Viața spirituală, Viața veșnică, poate veni numai prin Cuvântul Vieții vorbit al lui Dumnezeu. Viața a fost de data aceasta F-I-U-L. În El este Lumină; în El nu există întuneric. El este Lumina vorbită a lui Dumnezeu. Este adevărat? (Adunarea spune: „Amin!”). Este Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu pentru că „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.” (Ioan 1.1). Și este Dumnezeu pentru totdeauna…”

Este Cuvântul pentru totdeauna Dumnezeu? (Amin). Este Cuvântul Hristos? Amin.

„…Vedeți? Dar este nevoie ca Lumina lui Dumnezeu să lumineze Cuvântul ca să-L facă viu.”

Este nevoie ca Lumina lui Dumnezeu să lumineze Cuvântul ca să-L facă viu. Cine este Lumina lui Dumnezeu? Cuvântul manifestat pentru ziua ta. Acesta trebuie să lumineze Cuvântul pentru această zi, care ești tu, ca să-L facă viu. De aceea, nu poți prinde Viață, o Sămânță din această zi nu poate veni la Viață fără Mesajul orei. Lumina epocii este Cea care aduce Viață. Laudă lui Dumnezeu!

Să citim mai departe:

Este nevoie ca Lumina lui Dumnezeu să lumineze Cuvântul ca să-L facă viu. Aici este ceea ce a vorbit El. (Fratele Branham pune mâna pe Biblie). Acum, lăsați ca Lumina să strălucească! Amin! Lăsați Lumina să strălucească, și Lumina va aduce fiecare Cuvânt la locul lui potrivit, la timpul potrivit. Amin.”

Lumina va aduce fiecare Cuvânt la locul Lui potrivit și la timpul potrivit. Poate ziceți: „Doamne, ce ar trebui să fac? Care este rostul meu pe pământ? Ce vrei să fac?” Doar stai în prezența Soarelui și Soarele va aduce fiecare Sămânță în poziția ei corectă. Tu vei face orice a rânduit Dumnezeu să faci, doar rămâi în Lumină, pentru că Lumina va aduce Viața din Sămânță la maturitate deplină și se va manifesta. Așadar, să nu căutăm să facem noi ceva, să nu-L întrebăm pe Dumnezeu ce să facem și să nu încercăm să găsim o lucrare de făcut, o însărcinare sau o slujbă, ci să umblăm pur și simplu în Lumină, așa cum El este în Lumină, iar Lumina va aduce Viața în scenă.

Așadar, stați în Lumină și Lumina va face tot ce trebuie să facă.

„…Lumina va aduce fiecare Cuvânt la locul lui potrivit, la timpul potrivit.” Când vine vremea.

90. Uneori, acel bob micuț zace inactiv în pământ pe întreaga perioadă a iernii; cum este cu grâul de iarnă, semănat în pământ. Dar când soarele strălucește, oh, acesta trebuie să trăiască. Vedeți? Dar el nu poate trăi fără de soare.”

Tu poți trăi multă vreme cu Sămânța în viața ta, dar acea Sămânță nu va veni niciodată la Viață până când nu ajungi în locul potrivit. Corect? Lumina potrivită, care este Mesajul orei, la timpul potrivit va lumina Sămânța potrivită, care are nevoie de acele condiții ca să prindă Viață și să răsară la Viață. Laudă lui Dumnezeu!

Paragraful 91:

91. Cuvântul lui Dumnezeu vine numai din Biblie, iar Biblia lui Dumnezeu este forma tipărită a Fiului lui Dumnezeu, pentru că Ea spune că aceasta este descoperirea lui Isus Hristos, este Dumnezeu descoperit în Hristos, iar Hristos este Cuvântul.”  Am crezut că Dumnezeu este Cuvântul. Am crezut că Cuvântul este totdeauna Dumnezeu și este Hristos. Hristos este Cuvântul.

 „Dar este nevoie ca Lumina lui Dumnezeu să strălucească peste acest Cuvânt, să-L adeverească şi să dovedească faptul că Dumnezeu vorbește încă Viața veșnică. El vorbește…

92. Lumina naturală aduce viața, iar viața vine numai prin Lumină, prin Cuvântul manifestat sau făcut trup.”

Viața naturală vine numai prin Lumină, care este Cuvântul făcut trup.

„Toate făgăduințele lui Dumnezeu din Biblie s-au manifestat când Isus Hristos, Cuvântul, S-a făcut trup printre noi. Dumnezeu lucrează întotdeauna prin oameni, pentru că omul este subiectul lui Dumnezeu.”

Iată-L! Așadar, dacă Dumnezeu va arăta în această zi Lumina manifestată, cum o va face? Tocmai ni s-a spus că Dumnezeu lucrează întotdeauna prin om, pentru că omul este subiectul lui Dumnezeu. De aceea, însărcinarea este pentru tine și pentru mine, care am primit acest Cuvânt și venim la Viață. Însărcinarea a venit, strălucește, pentru că Lumina ta a venit! Acum Lumina trebuie să strălucească din noi, ca Mireasă a lui Isus Hristos, și această Lumină, fiind Cuvântul lui Dumnezeu, poate aduce la Viață o altă Sămânță, când vine în contact cu acea Lumină.

Am trecut prin acest mesaj și l-am studiat în timpul verii, iar atunci am hotărât să-l studiem împreună în serviciul nostru de casete, deoarece lucrurile de aici au avut un mare impact asupra mea. Fratele Branham a trecut repede la acest concept și a început să vorbească despre Lumină și Viață; lumina aduce viață; lumina aduce sămânța la viață. Dar când te oprești și meditezi la ceea ce spune el, realizezi impactul a ceea ce înseamnă să ai Cuvântul manifestat în zilele noastre. Acesta face posibil ca Cuvântul să vină la Viață; face ca Sămânța să vină la Viață. De aceea, când biserica Îl respinge pe Hristos în această zi, îndepărtează Lumina de ei, iar Lumina este aceea care separă întunericul de ei. De aceea, nu poți rămâne în sistem, în propriul tău sistem sau separat de Lumină în vreun fel, într-o altă biserică sau în propria ta minte. Tu nu poți rămâne separat de Lumină și să te aștepți să vii la Viață. Vino la Viață! Când stăm în prezența Soarelui, Soarele aduce la Viață Cuvântul care este în noi, apoi, dintr-o dată realizăm ce este aceasta și devenim atât de recunoscători că Dumnezeu ne-a salvat din întuneric.

 Unde a mers Laodicea? A intrat într-o lepădare totală. Acest lucru a fost simbolizat prin întunecarea lunii în timpul eclipsei, iar a șaptea fotografie nici măcar nu a fost publicată în ziar, pentru că era întunecată complet, arătând că biserica a intrat în apostazie. Noi nu am venit niciodată la Viață acolo, ci a trebuit să prindem Viață sub Cuvântul pentru ziua noastră.

Tot ce pot să spun este, Îți mulțumesc, Doamne, pentru că eu nu aveam puterea să produc Lumina, nu aveam în mine nimic care să poată face Lumina să strălucească pentru a aduce la Viață ceea ce a fost îngropat adânc în interiorul acestui pământ. Cine știa că sub această bucată de pământ era Viață?

Când mergi la creație, în Geneza 1, exista haos peste tot. Cine știa unde au fost puse semințe germinate? Cine putea merge și să spună: „Acolo este un palmier; aici este un stejar?” Cine putea ști? Dar Dumnezeu avea să arate unde este sămânța, și felul în care avea să manifeste sămânța era să strălucească Lumina, iar când El a strălucit Lumina, aceasta avea să manifeste sămânța.

Cine știa că în Lima, Ohio; Cincinnati, Ohio, sau oriunde te-ai afla, cine știa că jos, în acel petic de murdărie era o Sămânță? Cine știa că există o Sămânță a lui Dumnezeu? Cine putea să arate și să spună: „Acela este unul și acela este…”? Nimeni nu putea. Tu erai doar un pământ mort ca la începutul Genezei. Dar în această zi, Dumnezeu a strălucit Lumina prin Mesajul orei și când ați intrat în contact cu acea Lumină, El a arătat unde era Sămânța Lui, a arătat că zăcea în acel petic de pământ; și în acel petic de pământ de acolo, și în acel petic de pământ de aici. Și aceasta, nu pentru că am decis noi să fim ceva, nu a fost pentru că ne-am schimbat noi gândirea, ci a fost pentru că El a semănat această Sămânță în această murdărie, înainte de întemeierea lumii. El a făcut să strălucească Lumina, nu noi am făcut-o să strălucească, iar acea Lumină a început să scoată ceva din Sămânță. Nu a fost ce am făcut noi, ci la ce ne-am predat. Aceasta a făcut Cuvântul, Cuvântul care strălucește în această zi și Cuvântul care a fost blocat în inima mea. Cuvântul (El) a adus la Viață Cuvântul din inima mea; Lumina a adus Viață și Viața aduce Lumină, iar noi nu am făcut nimic, ci doar am fost aici.

Oh, nu-I sunteți recunoscători pentru Mesaj? Nu sunteți recunoscători pentru Cuvântul lui Dumnezeu? Aceasta este mult mai mult decât o predică interesantă cu un titlu pătrunzător. El nu spune doar: „Aici este un Om” care nu poate aprinde Lumina, ci „Aici este un Om care poate aprinde lumina.” Lumina strălucește pentru cei care o pot vedea; Lumina este aici pentru a aduce la Viață o anumită Sămânță, într-un anumit sezon.

Primiți Lumina și lăsați-O să aducă la Viață Sămânța din voi. Lumina care a făcut-o să încolțească înainte, este aceeași Lumină, același Cuvânt vorbit care o va aduce la maturitate și o va face să dea roade. Și tot ce trebuie să faceți voi, este să rămâneți în Lumină. Amin.

Să ne rugăm. Dragă Tată ceresc, Îți mulțumim atât de mult pentru acest Mesaj. Doamne, pare atât de banal să spunem doar mulțumesc, dar Îți mulțumim din adâncul inimii noastre. Doamne, eu nu aș fi putut să fac niciodată ceva pentru mine, n-aș fi putut face niciodată nimic ca să mă ajut singur; n-aș fi putut să mă salvez niciodată singur; n-aș fi putut să mă schimb niciodată, pentru că în mine nu era nicio putere să fac ceva. Dar Tu, Doamne, ai adus acest Mesaj în acest timp al sfârșitului și Ți-ai justificat Cuvântul de a aduce Lumina potrivită, în timpul potrivit, pentru a aduce Viață Semințelor pe care le-ai avut semănate în această epocă. Dumnezeule, tot ce putem spune este: mulțumim.

Mulțumesc, Doamne, pentru că ai semănat Sămânța Ta în pământul meu; mulțumesc pentru Planul Tău predestinat; mulțumesc pentru că ai strălucit Lumina; mulțumesc că ai lăsat Lumina să vină în contact cu acest  vas, ca să poți scoate propria Ta Viață din această murdărie. Noi nu suntem vrednici, nu merităm și nu am făcut nimic, o, dar Îți suntem atât de recunoscători, Doamne! Îți mulțumim pentru acest Cuvânt pe care ni L-ai dat și Te rugăm să ne ajuți să plecăm de aici cugetând asupra acestor lucruri, și fă să devină realități vii în noi. Nu declarații ale unui slujitor, nu cuvinte de pe o bandă, nu lucruri care ne izbesc urechile naturale, pământești, ci o Lumină care va pătrunde în pământ și va aduce Viață pentru Sămânța din interior. Dumnezeule, lasă Lumina Ta în interiorul fiecăruia dintre noi, ca să separe Lumina de întunericul din noi; lasă Lumina să alunge întunericul departe; scoate-l din cale, astfel încât să poată ieși Viața noastră.

Te iubim, Îți mulțumim pentru Cuvântul Tău și Te rugăm să ne binecuvântezi în timp ce plecăm de aici. Doamne, ajută-ne să umblăm în această lume ca Cuvântul Tău manifestat, Cuvântul Tău vorbit când ai vorbit despre o Mireasă dintre neamuri; când ai spus că va exista o Mireasă care Se va pregăti. Doamne, fie care Acel Cuvânt vorbit să fie manifestat în noi și să fie Lumină în această zi; și fie ca acea Lumină să aducă Viață, să facem lucrarea pe care noi nu o putem face. Ne predăm Ție, avem încredere în Tine și Îți mulțumim, Tată. Îți dăm viețile noastre din nou și ne predăm Ție în Numele lui Isus Hristos. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți.

-Amin-