Meniu Închide

AICI ESTE UN OM CARE POATE APRINDE LUMINA – Serviciu de casete-Partea a treia

Print Friendly, PDF & Email

Doamne, Te iubim din toată inima și ne place să-Ți cântăm laude. Doamne, Îți suntem atât de recunoscători pentru Cuvântul pe care ni L-ai dat în această zi și ni L-ai descoperit. Noi știm că Tu rămâi în mijlocul laudelor poporului Tău și, conform Cuvântului Tău, ești prezent printre noi. Doamne, Te rog să Te simți binevenit în inimile și în viețile noastre.

În seara aceasta Îți dăm locul potrivit, căci noi suntem oile Tale, iar Tu ești marele Păstor și venim la Tine, Doamne, pentru că Tu ești Sursa Vieții, ești Sursa înțelegerii, ești Sursa  Luminii; Tu ești totul pentru noi, Doamne, și Te rugăm să ne dai o porție mare din Cuvântul Tău, în această seară, care să ne susțină în călătoria noastră și să ne ajute să creștem. Noi vrem să ne punem pe primul loc, și Te rugăm să ne ajuți în timp ce ascultăm ultima parte a acestei casete, ca să adunăm ceea ce ai pentru noi în ceasul acesta, căci ai fost atât de credincios, Doamne, și ne-ai pregătit belșug de Hrană, care nu se va termina.

În acest  timp de foamete, noi putem să ne scufundăm și să descoperim că există Hrană, există întotdeauna o masă, pentru că Tu ești prezent întotdeauna să ne susții și să ne întărești pentru a birui. Doamne, avem încredere în Tine, Îți mulțumim și Te rugăm să ne binecuvântezi în seara aceasta în timp ce privim la Cuvântul Tău, și să ai întâietate absolută printre noi, pentru că Te rugăm aceasta în Numele lui Isus Hristos. Amin.

Vom intra în partea a treia a serviciului nostru de casete: Aici este un Om care poate aprinde Lumina,  pe care am ascultat-o în ultimele două miercuri. Aceasta este a treia miercuri și ar trebui să terminăm în seara aceasta.

Înainte de a intra în partea a treia, voi face o scurtă trecere în revistă a câtorva din întrebările pe care le-am avut în ultimele două seri, apoi vom intra în întrebările din seara aceasta. Vom citi textul mesajului și vom asculta ultima parte a casetei.

Prima întrebare pe care am pus-o acum două săptămâni, a fost:

1.- Care este subiectul despre care va vorbi fratele Branham?

Și noi știm că subiectul lui este Lumina. Deci, titlul lui este: „Aici este un Om care poate aprinde Lumina”, dar subiectul este Lumina.

Apoi am pus întrebarea: Cum vine Lumina? Și El a răspuns că Lumina vine prin Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu.

O altă întrebare a fost: Prin ce vine Viața? Viața vine prin Cuvântul lui Dumnezeu manifestat sau făcut trup.

Noi avem toate aceste lucruri așa cum ne-a învățat El prin acest Mesaj.

Apoi, miercurea trecută am avut alte câteva întrebări, dar nu voi trece prin toate, ci voi scoate doar câteva pentru a ne împrospăta memoria în timp ce mergem mai departe.

Întrebarea, Ce vă călăuzește spre Lumină? Răspunsul este: Cuvântul; Cel care ne călăuzește spre Lumină este Cuvântul. Acest lucru va fi important în seara aceasta pentru că fratele Branham va intra în ceva și noi vom reveni asupra lui la sfârșit. Deci, ceea ce te conduce spre Lumină este Cuvântul.

Noi suntem atât de recunoscători pentru că trăim într-o zi în care toți avem o Biblie tradusă în limba noastră și toți avem acces liber la ea. Și Cuvântul lui Dumnezeu este Călăuza noastră care ne conduce spre Lumină. Noi vom vorbi mai mult despre aceasta puțin mai târziu. Suntem atât de recunoscători printru că a venit Mesajul și a luat mahrama  de pe Cuvânt, pentru a ne oferi interpretarea corectă a Cuvântului. Astfel, acum nu mai suntem dependenți de: „Acesta spune aceasta și acela spune aceea”, pentru că Dumnezeu a adus înapoi interpretarea corectă a Cuvântului Său, așa că acum nu mai suntem trași încoace și încolo, ci ne întoarcem la Mesajul orei, care ne întoarce înapoi la Biblia noastră, cu interpretarea corectă a Bibliei și ne călăuzește  spre Lumină, care este atât de importantă încât o păstrăm întotdeauna ca Adevărul fundamental intact.

O altă întrebare a fost: De ce L-au respins pe Mesia? Și răspunsul este: Pentru că trăiau în strălucirea altei epoci din cauza tradițiilor lor. Deci, de ce L-au respins pe Mesia? Pentru că trăiau în strălucirea unei epoci anterioare, prin tradițiile lor. De ce L-au respins pe Mesia Hristos în zilele noastre? Exact din aceleași motive.

O altă întrebare a fost:După ce fel de lumină nu putem trăi? Și profetul a spus: „Noi nu putem trăi prin Lumina de ieri, după Viața de ieri, pentru că Lumina de ieri a adus Viața de ieri. Așadar, noi trebuie să trăim prin Lumina de astăzi. Și de asemenea, a spus că noi nu putem trăi prin Mana de ieri, care are „cozi mișcătoare” în ea și s-a putrezit. Noi trebuie să avem Mana proaspătă pentru ziua în care trăim, ca să trăim prin Ea.

Acum aș vrea să trecem la întrebările pentru seara aceasta.

Întrebarea nr. 1: Cum aducem la suprafață reflectarea lui Isus Hristos? Acesta este momentul în care ar fi frumos să învățăm.

Întrebarea nr. 2: Ce a cauzat cel mai mare jaf care a avut loc în Biserica lui Dumnezeu?

Întrebarea nr. 3: Cum iartă biserica păcatele? Aceasta este o întrebare bună.

Întrebarea nr.4: Cine este Mecanicul șef? Probabil știm răspunsul, dar vreau să-l vedem în context. Vă voi da un indiciu: El este și Omul care aprinde Lumina.

Și întrebarea nr. 5: Cum aprinde El Lumina? Așadar, noi știm că există un Om care poate aprinde Lumina, dar întrebarea este: Cum aprinde El Lumina? Aceasta este o întrebare bună.

Acum aș vrea să citim Scripturile pe care le-a citit fratele Branham la începutul predicii, ca să fiți familiarizați cu ele. Isaia 42.1-7:

Iată Robul Meu, pe care-L sprijin, Alesul Meu, în care Îşi găsește plăcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata.

El nu va striga, nu-Şi va ridica glasul şi nu-l va face să se audă pe ulițe.

Trestia frântă n-o va zdrobi, şi mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr.

El nu va slăbi, nici nu Se va lăsa, până va așeza dreptatea pe pământ; şi ostroavele vor nădăjdui în legea Lui.”

Așa vorbește Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile şi le-a întins, care a întins pământul şi cele de pe el, care a dat suflare celor ce-l locuiesc, şi suflet, celor ce merg pe el.

„Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire şi Te voi lua de mână, Te voi păzi şi Te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii Lumina neamurilor,

să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați şi din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric.”

Vreau să revenim la Scriptura pe care a citit-o fratele Branham. Am ascultat deja două treimi din acest mesaj și ne dăm seama că el vorbea despre oameni care ies din întunericul denominațional la Viață. Priviți ce trebuia să facă Hristos: El este Lumina neamurilor, să deschidă ochii orbilor, să-i scoată din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Astfel, acum înțelegem cât este de rău sistemul denominațional în Lumina Scripturii; este o închisoare care îi oprește pe oameni să ajungă la Hristos. Așadar, cred că este bine să ne amintim întotdeauna Scripturile pe care le aduce fratele Branham în context, pentru că atunci când intră în predicare, vorbește de acolo. Acum ne dăm seama cât de mult au nevoie neamurile de lumină și înțelegem că ochii noștri erau orbiți, iar noi eram în închisoare.

Să mergem la Matei 4.12-17:

Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea.

A părăsit Nazaretul şi a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon şi Neftali,

ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:

„Țara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea Neamurilor,

norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; şi peste cei ce zăceau în ținutul şi în umbra morţii a răsărit lumina.”

De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape.”

Așadar, lucrarea lui Ioan Botezătorul a fost o slujbă a lui Ilie. Isus S-a mutat în Galileea neamurilor și spune că o mare Lumină a răsărit peste cei care zăceau în întuneric: „norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; şi peste cei ce zăceau în ținutul şi în umbra morții a răsărit lumina.

De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape.”

Acum vedeți unde suntem? Aici este un Om care poate aprinde Lumina. Acum vom asculta mesajul mai departe, începând de la paragraful  212 până la sfârșit.

212  Cum s-ar cuveni să vedem aceasta, că lucrurile putrezite de ieri nu sunt bune de mâncat astăzi. Vedeți, aceasta are viermi în ea. Voi știți despre aceste mici codițe-șerpuitoare, cum le numesc eu. Nu știu multe despre viața germenilor, dar știu că noi le numeam întotdeauna codițe-șerpuitoare. Când un lucru putrezește, aceștia pătrund înăuntru. Înțelegeți? Eu nu vreau acel lucru aici. Dacă voi sunteți satisfăcuți cu acel lucru, tot înainte; dar eu, nu.

213  Dar țineți minte… Voi spuneți: „Atunci, de ce a fost bun ieri?” Dacă doar ați ști că tocmai micul înveliș care a fost pe grâu la început, produce mai departe bobul de grâu, dacă învelișul rămâne la bob. Ceea ce a fost ieri, este tocmai ceea ce face să apară floarea de grâu. Dar dacă învelișul se separă de bob înainte de maturizare atunci acesta se duce. Vedeți? Dar dacă grâul trece prin procesul vieții care-l dezvoltă, atunci, pe măsură ce învelișul moare, viața se contopește în altceva producând grăuntele. Dacă nu se întâmplă așa, atunci de unde a apărut grăuntele? Amin. Ați înțeles?

 214 Odată, regina Angliei s-a dus să viziteze o fabrică de hârtie şi a vrut să vadă topitoriile de acolo. Astfel i-au arătat reginei morile de hârtie (aceasta se întâmpla cu mulți ani în urmă, înainte ca ei să facă hârtie din pastă). După un timp, ea a ajuns într-o cameră în care nu se afla decât o grămadă mare de zdrențe murdare; ea a zis: „De unde provin toate acestea? Ce sunt acestea? Oh!”

215  Președintele uzinei a răspuns: „De aici va ieși hârtia, din aceste zdrențe murdare”.

216  Ea a zis: „Din acestea faceți voi hârtie?” „Da”. Ei nu-i venea să creadă. După ce a plecat, oamenii au luat acel morman mare de zdrențe și le-au trecut printr-un anumit proces care le-a transformat în hârtie pură, curată, știți voi. A trebuit să treacă printr-un proces ca să producă hârtia propriu zisă.

217  Au tipărit chipul reginei pe acea hârtie și i-au trimis-o, astfel ca ea să se reflecte în acea hârtie, în ceea ce ea a numit zdrențe murdare.

218  Acum, aceasta este. Lucrurile moarte de ieri, mesajul lui Luther, mesajul lui Wesley, mesajul penticostal, dacă ar putea numai să treacă prin procesul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și al Cuvântului de legitimare, ar aduce reflecția lui Isus Hristos, Împăratul. Amin. Dar dacă le lăsați să stagneze, sunt zdrențe murdare. Înțelegeți? Trebuie să fie modelate în altceva.

219  Luther trebuie să fie modelat în Wesley și Wesley trebuie să fie modelat în penticostali, iar penticostalii trebuie să fie modelați în Hristos. Se trece printr-un proces. Tot așa, Evanghelia a trecut printr-un proces. Se trece printr-un proces. Noi credem neprihănirea din epoca lui Luther; credem sfințirea din epoca lui Wesley; credem restituirea darurilor Duhului Sfânt ale penticostalului. Desigur. Dar ce rezultă îmbinându-le pe toate împreună din aceasta? Isus. Așa este, Același ieri, azi și-n veci. Voi ieșiți cu Isus (sau vă alegeți cu Isus).

220  Când un om dintr-o turnătorie face un clopot, el îi dă un anumit ton. El face matrița și toarnă în ea fier, suficientă alamă, suficient oțel și suficient cupru. De ce? Pentru că știe exact proporția necesară pentru a obține sunetul dorit.

Așa a făcut şi Isus cu Mireasa Sa. El a trebuit să toarne înăuntru suficient Luther, suficient din metodist, suficient din prezbiterian, suficient din penticostal. Şi ce iese din aceasta? Propria Sa reflectare.

Ce este aceasta? Este întocmai ca mesajul piramidei. Ea crește drept în sus până când ajunge la minoritatea pentru Piatra din Vârf, slujba lui Isus Hristos pe pământ. Trebuie să fie la fel ca cea pe care a avut-o El, altfel El nu poate veni la aceasta. Vedeți, este întocmai ca și capul și picioarele. Capul îndrumă picioarele, le spune încotro s-o ia. Înțelegeți? Minunat! Este Lumina orei.

221  Wesley a fost o mare lumină, așa cum a spus Isus despre Ioan Botezătorul; el a fost o lumină mare pentru acel timp, desigur.

222  Da, domnule. Zdrențele murdare de ieri. Dacă rămâneți așa… ele vor rămâne zdrențe murdare definitiv. Ele au servit scopului lor de haine, de îmbrăcăminte, dar acum devin hârtie. Neprihănirea a servit la vremea ei la neprihănire, la justificare, sub Luther; apoi a trebuit să devină sfințire prin Wesley. Sfințirea a servit în vremea ei până când a venit botezul Duhului Sfânt, iar botezul Duhului Sfânt a servit la vremea lui până când Duhul Sfânt (există un singur Dumnezeu) Se contopește în Biserică sau Biserica în Hristos; aceasta Îl reflectă pe Isus Hristos pe pământ. Este ceea ce a promis El aici în Biblie. Puteți să nu credeți, eu nu pot să vă fac să credeți. Eu sunt responsabil numai pentru Cuvânt. Vedeți? Aceasta este corect.

223  Vedeți aceasta? Înțelegeți aceasta? Dacă da, aceasta va fi așa cum s-a întâmplat cu omul care s-a dus odată în Țara Galilor, în perioada trezirii din țara aceea. Un grup de oameni au plecat din Statele Unite. Ei s-au dus acolo și au vrut să afle în ce clădire se ținea acea trezire din Țara Galilor. Mulți dintre voi vă amintiți de trezirea din Țara Galilor. O mare trezire a izbucnit printre oamenii din țara aceea. Astfel, acești oameni, acești mari predicatori și așa mai departe, au plecat din Statele Unite, doctori în divinitate. Ei doreau să meargă acolo să vadă ce mare lucru se petrecea acolo, știți voi. Și cum mergeau ei în jos pe stradă, au întâlnit un polițist mic și în vârstă care stătea la colț, învârtindu-și bastonul, știți voi, fluierând un imn, în felul acela. Ei și-au zis: „Oh, el fluieră cântecul acela. Să mergem să-l întrebăm ceva”.

224  Astfel, s-au dus la el și i-au zis: „Domnule, unde are loc trezirea galilor?” El și-a dat jos pălăria și a zis: „Domnilor, trezirea galilor are loc aici”, arătând spre inima lui.

225  Oh, aceasta era! El era trezirea galeză. Oh, Dumnezeule, dacă am putea înțelege că noi suntem reflectarea lui Isus Hristos, Cuvântul Lui manifestat! Voi sunteți reflectarea Cuvântului Său. Înțelegeți?

226  „Unde are loc trezirea galeză? În ce clădire?” Dar polițistul a zis: „Domnilor, aceasta are loc în inima mea”. El era trezirea galeză. Așa este.

227  Astăzi, Biserica ar trebui să fie Isus Hristos în acțiune pe pământ. „Fiindcă Eu trăiesc și voi trăiți. Viața Mea va fi în voi. Lucrările pe care le fac Eu le veți face și voi”. Vedeți? Biserica trebuie să ajungă la locul în care…

228  Și El a promis că Ea o va face, și o va face. Trebuie să se întâmple așa. Așa că, vedeți voi, aceasta este ceea ce se întâmplă. Noi trebuie să fim așa.

229  El este Lumina, iar Noe a fost Lumina din ziua lui. El era Lumina, Noe era Lumina. Pentru ce era el Lumina? Ca să facă Cuvântul lui Dumnezeu viu. „Voi nimici omul pe care L-am creat de pe pământ. Construiește o arcă și toți cei care vor vrea să intre în arcă vor fi salvați.”

230  Astfel, Noe a umblat pe afară și zis: „Există o singură cale, iar aceea este arca.” Dar ei ziceau: „Bătrân fanatic și nebun…” Noe era Cuvântul manifestat, era Lumina orei. Cu siguranță. În ziua lui, în epoca lui, el a împrăștiat Lumina.

231  Moise era Lumina timpului său. Dumnezeu i-a spus lui Avraam: „Eu te voi vizita cu siguranță. Eu Mă voi coborî și Îmi voi scoate poporul cu braț puternic; Eu Îmi voi arăta Puterea în Egipt.” Când a întâlnit acolo sus acel Rug aprins și a aflat că Eu Sunt era în acel Rug, Moise s-a dus jos și a fost Lumina. Amin. Nu-i de mirare că putea lua puțină țărână, s-o arunce în sus și să spună: „Să vină purici peste pământ!” El avea Cuvântul lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Țărâna s-a spulberat și puricii au început să vină în existență. Aleluia. De ce? Pentru că el era o manifestare a Luminii Cuvântului lui Dumnezeu. „Eu voi lovi Egiptul cu urgii.” El era un profet și ce a vorbit, a venit la existență. El era o Lumină a acelei zile; era Lumina lui Dumnezeu.

232  Probabil, Faraon avea tot ce dorea; și la fel ceilalți, preoții. Dar Moise era Lumina. De ce? El dovedea Cuvântul lui Dumnezeu manifestat. Dumnezeu a promis: „Eu îi voi scoate cu un braț puternic și Mă voi proslăvi.” Aceasta era ceea ce făcea El. De aceea, Moise a dovedit că putea crea, nu pentru că voia el să creeze, ci pentru că Dumnezeu i-a spus să facă aceasta.

233  El i-a spus: „Du-te la adunare și spune-le: „Domnul Dumnezeu tocmai mi-a vorbit: ‚Ia o mână de țărână, arunc-o în aer în felul acesta și cheamă. Aici nu se va întâmpla nimic, dar acolo vor fi…” Amin. Oh, sper că nu sunteți adormiți! Oh, manifestarea…

234  El a zis: „Eu sunt trimis. Dumnezeu a vorbit părinților noștri că El ne va vizita cu siguranță aici jos și ne va scoate afară. Eu am venit să vă dovedesc că acum este timpul. Descotorosiți-vă de tot ce aveți și haideți să mergem!”

235  Unii au zis: „Păi, eu cred că… ” Datan a zis: „Eu nu cred că este vreo grabă. N-ar trebui să fim atât de entuziasmați din cauza aceasta; se pare că a eșuat de patru sau cinci ori”. Dar ca întotdeauna, aceasta s-a mișcat înainte.

236  Ei se gândeau… au venit afară și au zis: „Îl omorâm cu pietre pe acest Moise și scăpăm de el; nu-l vrem aici în grupul nostru!” Dar Moise a mers înainte oricum, fiindcă el era Lumina. El era Lumina orei. Ce avea el? Ce era? Dumnezeu manifestându-Și Cuvântul promis prin Moise; și Moise era Lumina.

237 Şi Ilie a fost Lumina: „Du-te acolo în pustie, căci le-am poruncit corbilor să te hrănească.” Amin.

238  Da, domnule. El s-a întors cu Așa vorbește Domnul: „Nici roua nu va cădea din cer până nu o voi chema eu.” Amin. „Soarele poate străluci; voi puteți chema toți norii și să faceți orice doriți, dar nici măcar roua nu va cădea până nu o voi chema eu.” Ce era el? Lumina. Aleluia. El era Lumina, Lumina. El era Cuvântul lui Dumnezeu manifestat.

239  Ei îl credeau nebun pentru că stătea acolo, dar Ilie avea slujitori care îl hrăneau în timp ce ceilalți mureau de foame. Ei voiau să trăiască în tradiții. N-aveau decât! Dați-¡ înainte! Dar nu Moise, nu Ilie; Ilie trăia chiar în Lumină; el stătea acolo sus lângă pârâul Cherit, avea un timp minunat și se hrănea pentru că avea pe cineva care-¡ purta de grijă. Ceilalți credeau că este nebun, dar el era Lumina.

240  Ei ziceau: „Hei, ce s-a întâmplat cu bătrânul holly-roller care era pe aici? Știți ceva? Cineva era la vânătoare ziua trecută și a spus că l-a văzut stând acolo sus lângă… sus de tot, în vârful muntelui. Pun pariu că bătrânul este deja uscat.” Oh, nu! El era Lumina. El era Lumina lui Dumnezeu din ziua lui.

241  Când a venit pe pământ, Ioan s-a dus în pustie ca să primească educația de la Dumnezeu (nu din seminar, căci el trebuia să-l prezinte pe Mesia). Isus a zis despre Ioan că el era o Lumină strălucitoare, briliantă. Aleluia. De ce? El era Cuvântul manifestat. Isaia a spus aceasta. Așa este! Este corect. El a trimis în pustie un glas care striga: „Pregătiți în pustiu calea Domnului și neteziți cărarea.” (Isaia 40.3). El striga. 

242  „Glasul celui ce strigă în pustie”… Iată-l. Ce era el? Glasul celui ce strigă în pustie. Ce era el? Manifestarea Cuvântului, Lumina. Același Dumnezeu care a vorbit în Geneza și lumina a apărut („Să fie lumină prin soare” și soarele a venit la existență), a spus mai târziu: „Un glas strigă în pustie…”, şi iată-l că a venit. El era Lumina acelui ceas.

243  De asemenea, El a spus că în zilele din urmă (Amin) Lumina ceasului va striga în pustia Babilonului: „Ieșiți din ea, poporul Meu, ca să nu fiți părtași păcatelor ei. Nu atingeți lucrurile ei necurate; îndepărtați-vă de ele. Fugiți de mânia care are să vină”.

244  Ioan a spus același lucru: „Securea a şi fost înfiptă la rădăcina copacului.” El nu a avut nicio educație, nici măcar nu vorbea ca un predicator. El vorbea despre șerpi, toiege, copaci și securi și alte lucruri, cu care era obișnuit în pustie. El nu a fost crescut în lucrurile acestea mari şi frumoase pe care le au astăzi, sau cum le aveau atunci. El a venit înainte cu propriul limbaj; nu s-a ridicat să spună: „Aaamin” și nu făcea aceste plecăciuni extravagante. El a venit direct din pustie, aspru și dur și spunea: „Să nu începeți să vă gândiți că aparțineți la aceasta și la cealaltă. Dumnezeu este capabil ca din aceste pietre să ridice copii ai lui Avraam.”

245  Să nu credeți că dacă sunteți metodiști, baptiști sau prezbiterieni, L-ați apucat cumva pe Dumnezeu. Dumnezeu poate să ia traficanții de alcool sau curvele din stradă și să facă din ei sfinți. Cineva va auzi aceasta și va crede.

246  De asemenea, Ioan a mai spus: „Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci orice pom, care nu face rod bun, va fi tăiat şi aruncat în foc.” (Matei 3.10). Deci, acesta era mesajul lui. El era Lumina zilei.

247  Isus a spus: „El era o Lumină aprinsă, strălucitoare și voi ați dorit să umblați în ea pentru scurtă vreme.”

248  Dar Ioan, profetul, ce a spus? „El stă printre voi chiar acum, iar eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea. Și de îndată ce El apare pe scenă, eu mă retrag” (Oh, Doamne), pentru că El era Lumina. Nu există două sau trei lumini; nu există patru sau cinci organizații diferite; există o singură Lumină. Nu există metodist, baptist, luteran, prezbiterian sau altceva. Hristos este Lumina și Lumina… și Cuvântul manifestat este Lumina orei.

249  „Să fie lumină”, și a fost lumină. Da, domnule. „Să fie Lumină” și este Lumină. El a spus că în acest timp va fi Lumină și iată Lumina. El vine. Eu cred aceasta.

250  Uitați-vă la promisiunile pentru această epocă. Oh, Doamne! Fiecare Lumină care a strălucit vreodată… în aceste epoci ale Bisericii… a fost considerată neînsemnată şi demnă de respingere… Apocalipsa 3… Eu mi-am notat aici Apocalipsa 3 și știu la ce m-am referit atunci.

251  Priviți promisiunea ceasului în care trăim. Lumina este respinsă. Ce au făcut ei atunci? Au respins-O. De ce? Pentru că trăiau într-o strălucire falsă. Ce fac ei astăzi? Același lucru.

252  Ei bine, „ești creștin?”. „Eu sunt luteran”, „Eu sunt baptist”. „Eu sunt prezbiterian”. Dar aceasta nu înseamnă nimic pentru Dumnezeu. La fel ați putea spune că sunteți un porc sau orice altceva, oricum ați vrea să vă numiți. Vedeți? Înseamnă cam același lucru. Nu este desconsiderare, dar dacă luați partea fundamentală, este corect. Eu întreb: „Ești creștin?” Aceasta înseamnă Hristos în voi. Și dacă Hristos este în voi, înseamnă că Cuvântul este în voi. Și dacă Cuvântul este în voi, cum ați putea umbla în afara ei când strălucește Lumina? Vedeți? Vedeți? Aceasta este întrebarea. Despre aceasta vorbim acum.

253  Lumina, Lumina de seară strălucește, Pomul Mireasă înflorește. Oh, amintiți-vă că ei au tăiat acel Pom vechi. Ce a lăsat viermele a mâncat omida și ce a lăsat omida a mâncat lăcusta. Ce a lăsat metodistul, a mâncat baptistul și ce a lăsat baptistul a mâncat penticostalul. El a spus că acest Pom (cum găsim în Ioel) a fost retezat până la rădăcină. Și el a vrut să știe dacă Pomul va mai trăi. Oh, da! El l-a păstrat. El a păstrat acel Pom (Da, domnule) pentru că era Mireasa Lui. Și El a spus: „Așa vorbește Domnul, EU voi restitui.” Ce înseamnă aceasta? „Eu voi aduce înapoi tot ce au mâncat luteranii, tot ce a mâncat Wesley și ceilalți. Și Eu voi restitui, pentru că totul este încă în rădăcina Pomului”. Înțelegeți? Aceasta zace acolo jos în pământ, asemenea sevei  care merge jos. (Cum am vorbit cu sora care stă acolo). Într- zi, Trâmbița lui Dumnezeu va suna și luteranii aleși, metodiștii aleși, baptiștii aleși care nu au avut nimic de-a face cu organizația…

254  Luther nu a organizat niciodată nimic. Moody nu a organizat niciodată nimic. Organizația a fost formată de acei grup de ricky care au îmbrățișat pleava. John Smith nu a organizat nimic. Niciunul dintre ei nu au organizat nimic, pentru că erau Lumina orei. Luther, Wesley și ceilalți nu s-au ocupat de așa ceva, ci grupul care a venit după ei a făcut aceasta, ei a format organizația.

 255  Duhul Sfânt nu a organizat nimic la Cincizecime, pentru că Cincizecimea este o experiență, nu o denominațiune. El nu a organizat niciodată nimic. Oh, nu. Oamenii care au pretins că sunt penticostali s-au organizat. Aceea este pleava care moare. În loc să fie presați înăuntru ca să formeze chipul întreg al lui Hristos, ei s-au tras afară şi nu mai au nimic de- a face cu aceasta. Lăsați-i în pace.

256  Dar noi aflăm că această Lumină, acest Pom… Hristos este respins din nou de biserică. De ce? Din aceeași cauză ca și prima dată, din cauza strălucirii false a luminii dintr-o altă zi. Dar  El este Același ieri, azi și-n veci. Așa spune Evrei 13.8.  El este Același astăzi, la fel ca atunci, pentru că face același lucru pe care L-a mai făcut. Același Cuvânt pe care Hristos…

257  Ascultați, vreau să întreb… să vă spun ceva personal. Nu știu, dar urmează să decid dacă voi opri banda acum sau nu (înțelegeți?). O voi lăsa acolo.

 258  Acum vreau să vă întreb ceva: Urmăriți aceasta. Vedeți, El este Același ieri, azi și-n veci. Fiți atenți. Lucrările pe care le-a înfăptuit El, s-au manifestat. Acum, ascultați îndeaproape. Când a stat acolo în Ioan 14.12, El a spus: „…lucrările pe care le fac Eu, le veţi face şi voi; ba încă altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl.” Şi a mai spus: „Cerul şi pământul vor trece dar Cuvântul Meu nu va trece.” (Matei 24.35). Acum, dacă noi suntem la sfârșitul epocii, unde sunt acele „lucrări mai mari?” Când vor veni? Vedeți? Vedeți? Noi suntem aici…

259  Ascultați, dacă acel calendar roman este corect,  ne-au mai rămas treizeci şi șase de ani. La fiecare două mii de ani lumea se confruntă cu un sfârșit. Astfel, după primii două mii de ani a fost distrusă de ape, iar după următorii două mii de ani a venit Hristos. Acum urmează anul 1964, ceea ce înseamnă că mai avem treizeci şi șase de ani.

Acum, calendarul astronomic egiptean spune că noi suntem de fapt cu șaptesprezece ani mai înainte, în avans, ceea ce înseamnă mai rămân nouăsprezece ani. Isus a spus că lucrarea va fi scurtată pentru binele celor aleși, pentru că altfel nu ar mai rămâne niciunul salvat. Unde suntem noi acum? „Lucrările pe care Eu le fac le veți face și voi.” Același fel de lucrări, numai că mai mari.

260  Acum, fiți atenți. Ascultați îndeaproape. Mă rog ca Dumnezeu să vă deschidă inima și mintea, înțelegerea, ca să înțelegeți fără prea multe cuvinte. Observați…

261  Haideți să vedem câteva „lucrări mari” pe care le-a înfăptuit El. Să ne oprim și să cugetăm asupra unor lucruri. Odată El a spus: „Dați-le ceva să mănânce.”

262 „Nu avem ce”, au răspuns ei. „Dar ce aveți? Aduceți-Mi ce aveți.” Și ei au răspuns: „Avem cinci pâini de orz și doi pești.”

263 „Aduceți-i la Mine.” El a luat cele cinci pâini de orz originale și a început să le frângă. Și din original, El a făcut suficientă pâine pentru a hrăni cinci mii de oameni. Este corect? Atunci El a zis: „Aveți pește? Dați-Mi-l.” Peștele acela a fost de la început, iar El a luat din acel pește un alt pește și încă unul, hrănind astfel cinci mii de oameni. Este corect?

Dar în ziua din urmă, El nu a avut nimic, ci doar a zis: „Vorbește să fie”, și a fost din nimic. El nu a avut nicio veveriță; acolo nu era niciuna, așa că doar a vorbit: „Să fie…” Și a fost. Oh, Cuvântul Lui este infailibil și trebuie să se împlinească.

264  Eu aș putea să vă spun lucruri care să vă zguduie. Înțelegeți? Când El spune că este, este! Lăsați-l pe El s-o spună. Vedeți? Și se împlinește exact. Înțelegeți?

265  Vedeți, Estul… Vestul a întâlnit Estul. Moise a luat nisip, l-a aruncat în aer și a spus: „Să fie muște.” În felul acesta s-a întâmplat pe pământ. Dar în această ultimă zi, El nu mai ia nimic (înțelegeți?), decât Cuvântul. „Să fie”, și se întâmplă. Ce este spus, se întâmplă.

În seara aceasta vreau să vă mărturisesc despre câteva din lucrurile care s-au întâmplat, ca să puteți vedea că El este încă Dumnezeu şi  Cuvântul Lui nu poate cădea.

„Lucrările pe care le fac Eu, le veți face și voi de asemenea; ba încă altele şi mai mari. Eu am luat un pește ca să fac un alt pește, dar voi nici măcar nu trebuie să aveți un pește.” El este încă Dumnezeu, este încă Același Fiu; Același Fiu al lui Dumnezeu care a scos dintr-un pește un alt pește.  Este Același Fiu al lui Dumnezeu astăzi. „Lucrările pe care le fac Eu, le veți face şi voi; ba încă altele şi mai mari.” Vor fi mai mari. „Mai mari decât acestea,” dar oamenii refuză să vadă aceasta. Oh! „Lucrări mai mari…”

266  O lumină falsă… Știți voi, eu m-am referit de multe ori la Anglia, dar mă gândeam la o lumină falsă. Nu cu mult timp în urmă… vă amintiți de cel mai mare jaf din Anglia. Au fost furați șapte milioane de dolari. Eu nu cred că s-a mai întâmplat vreodată în lume ceva asemănător cu acesta: un mare jaf de șapte milioane de dolari. Nici Curtea Scoțiană nu o poate explica.

267  Știți cum au reușit? Printr-o lumină falsă. Ei au așezat-o pe calea ferată, iar trenul s-a oprit, pentru că lumina era de culoare roșie. Acolo a avut loc jaful, la locul potrivit. O lumină falsă ¡-a ajutat să facă cel mai mare jaf cunoscut vreodată în lume. Cel mai mare jaf a fost realizat printr-o lumină falsă.

268  Cel mai mare jaf de care a avut parte Biserica lui Dumnezeu a fost printr-o lumină falsă, strălucirea denominațiunii. Aceasta i-a jefuit de Puterea Duhului Sfânt. Aceasta a luat de la biserică tocmai Linia Vieții. Aceasta i-a jefuit de Cuvânt atunci când au acceptat un crez în locul Cuvântului. Este un jaf. Oh, ei pretind că au Cuvântul, dar Cuvântul trăiește în afara epocii făcându-Se cunoscut. Ei pretindeau că aveau Cuvântul în zilele lui Isus, dar, ni se spune că ei au văzut o mare Lumină pe care au respins-o. Ei au văzut-o, dar au respins-o.

 269  Oh, lumina falsă… Da, aceasta i-a pricinuit bisericii cel mai mare jaf care s-a făcut vreodată. Crezurile reci denominaționale, frate, nu vor maturiza un Cuvânt adeverit, bobul. Isus a spus că Cuvântul lui Dumnezeu este o Sămânță semănată de Semănător. Înțelegeți? Dar crezurile reci nu vor coace acel Cuvânt. Nu, nu. Zilele reci, cu viscol, nu vor coace acel grâu. Nu, într-adevăr. Este nevoie de căldura luminii soarelui, deoarece este Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu să facă aceasta. Astăzi va fi nevoie de Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu ca să arate sfinților lui Dumnezeu că Isus Hristos trăiește. Astăzi, El este Același ca şi ieri. Crezurile și denominațiunile nu vor face aceasta niciodată. Ele sunt reci și nepăsătoare și bobul putrezește în pământ. El nu se poate maturiza sub acestea.

270  Acesta este motivul pentru care avem astăzi ceea ce avem. Fratele Billy Graham, marele om al trezirilor… Eu socotesc că Dumnezeu îl folosește. Dar urmăriți ce face el; se duce afară printre baptiști și prezbiterieni. Ce face prin aceasta? Adună un grup de participanți la biserică.

271  Vedeți de ce baptiștii din sud se adună cu toții acolo? Este din cauză că ei au o denominațiune mai mare decât a celorlalți protestanți. Catolicii i-au preluat aproape pe toți anul trecut. Ați citit aceasta în ziare? Ei au făcut-o cu siguranță, dar nu vă îngrijorați; urmează să-i apuce pe toți. Îi ia pe baptiști și pe ceilalți împreună. Toți sunt una, dar ei nu știu. Consiliul Bisericilor îi așază pe toți la fel. Denominațiunile au pus…

272  De ce? De ce vrei să rămâi aici? Cât timp respingi aceasta, care este diferența? Nu urmărești aceleași ținte denominaționale? Fiara și semnul fiarei. Acolo sunteți. Nu este nici o diferență.

273  El și-a pus pecetea de confirmare și voi o primiți. Aceasta conduce direct la Casa Albă, la Washington D.C. și în Consiliul Bisericilor. Acolo mergeți și voi. Clericii i-au dus drept înapoi, vor face exact cum spune Biblia. Doamne, mi-aș fi dorit ca acel timp să nu vină așa repede!

274  Acum, gândiți-vă unde ne aflăm. Priviți cum sunt respinse din nou făgăduințele pentru această zi. Priviți ce au făcut bisericile în această ultimă zi, denominațiunile.

275  Strălucirea falsă, trăiesc într-o strălucire falsă; acesta este motivul pentru care nu se va coace. Acesta este motivul pentru care acest Cuvânt… nu vedeți minunile.

276  Nu cu mult timp în urmă, am fost luat la întrebări de  un preot. El mi-a zis: „Domnule Branham, cum ai botezat-o pe fata aceea?” Este vorba de o anumită fată care a părăsit această biserică și a căzut căsătorindu-se cu un catolic, trecând la biserica catolică. Și el urma s-o aducă în biserică.

277  Eu am zis: „Am botezat-o cu botezul creștin.”

„Episcopul vrea să știe.”

Eu am zis: „Este în regulă, acesta este.”

„Poți să juri?”

„Eu nu jur deloc. Dacă nu puteți să mă luați pe cuvânt, ei bine, este în ordine. Dar eu nu jur… Biblia spune: „Să nu jurați nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu; nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor Lui. Felul vostru de vorbire să fie: „Da, da; nu, nu.”

278  Voi trebuie să mă luați pe cuvânt.”

El a mai spus: „Păi, ai spus, „botezul creștin”. Ce ai vrut să spui prin aceasta? Scufundare?”

279   Am zis: „Așa a fost făcut botezul creștin. Eu am botezat-o în râul Ohio: am scufundat-o în apă în Numele lui Isus Hristos și am scos-o afară. Am botezat-o în Numele Domnului Isus Hristos, care este singurul botez creștin existent.”

280  A spus: „Da, domnule. ” El a notat aceasta și a spus: „Este ciudat; știi că biserica catolică obișnuia să boteze în felul acesta?”

281 „Când?”. El a continuat și discuția a mai durat un timp. „Păi, noi suntem catolicii originali.”

282  Cunoscând cărțile și istoria despre aceasta, i-am răspuns: „Aceasta este adevărat. Dar de ce nu o faceți și astăzi?”

283  El a spus: „Noi avem putere să iertăm păcatele. Isus… Nu a spus El ucenicilor că oricui le vor ierta păcatele, le vor fi iertate și oricui le vor ține, le vor fi ținute?”

284  „Da, domnule, așa este”. El a zis: „Atunci, aceasta nu îi dă autoritate bisericii? Petru era capul bisericii.”

 285  Am zis: „Dacă biserica ar ierta păcatele în felul în care a făcut-o Petru… Acum, când ei au întrebat: „Ce trebuie să facem ca să fim salvați?”, Petru le-a răspuns: „Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos pentru iertarea păcatelor voastre”. Dacă voi faceți aceasta, eu vin cu voi.”

286  „Oh”, a spus el, „tu încerci să stărui pe Biblie”.

„Acesta este Cuvântul”.

„Dumnezeu este în biserica Sa”, a spus el.

„Dumnezeu este în Cuvântul Lui. Cuvântul oricărui om este o minciună, dar Cuvântul Lui este Adevărul.” Înțelegeți?

287  Nu există nicio cale pe care s-o apuci, decât Aceasta. Ei se duc drept în întuneric, iar protestanții cad cu miile în întuneric. Ei sunt pe punctul de a-și adopta crezurile și lucrurile, înaintând cu acestea… iar Cuvântul vine drept afară dovedind aceasta. Isus Hristos Se manifestă, Același ieri, azi și-n veci. În acea lumină falsă a crezului, ei înaintează afară în întuneric la fel cum au făcut-o în timpul lui Noe, la fel cum au făcut-o în toate timpurile, așa cum o fac astăzi din nou; drept afară în întuneric. De ce? Ei resping Lumina pentru că au fost orbiți de crez.

288  Oh, în ce ceas întunecos suntem acum! Da, ei resping Lumina veșnică, adevărată a lui Hristos, iar ceea ce vedem este urmarea.

289  Denominațiunile reci nu pot să dea niciodată Viață Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că Acesta aduce Viață… denominațiunii. Noi avem mai mulți creștini prefăcuți acum. Priviți; dacă creștinul… Eu i-am spus acelui preot: „Voi merge cu voi dacă biserica catolică procedează ca la început, la Cincizecime, nu la Niceea, Roma.” Biserica nu a început la Niceea, Roma; ea a început la Cincizecime. Vedeți? Biserica a început la Ierusalim. „Dar”, am spus, „aici voi admite că acești oameni… ”

290  Acei sclavi și ceilalți oameni au primit Duhul Sfânt, iar stăpânii lor au remarcat puterile lor și celelalte lucruri, ce făceau ei: înviau morții, vorbeau în limbi, scoteau draci, spuneau dinainte lucrurile care urmau să se întâmple, profețeau și așa mai departe. Ei umblau îmbrăcați în piei de oi și se hrăneau cu ierburi. Ei au venit la acel Conciliu de la Niceea. Ce oameni mari erau ei… Ei au venit la Conciliul de la Niceea stând pentru acel Cuvânt, dar în acele cincisprezece zile sângeroase, au acceptat un crez: „Tată, Fiu, Duh Sfânt” în locul învățăturii Bibliei, „în Numele lui Isus Hristos.” Prin aceasta au venit toate bisericile protestante, s-au născut în aceasta și sunt aceeași plămădeală. Toate aceste lucruri, concepția greșită despre Duhul Sfânt; iau cina și beau vinul, aceasta însemnând pentru ei „sfânta euharistie”, Duhul Sfânt. Aceasta vă dă preotul.

291  Dar în Biblie nu citim: „Atunci când a venit ziua Cincizecimii, a apărut de pe drum un preot cu gulerul întors și a zis: „Scoateți limba și luați sfânta euharistie.” Nu, acolo nu spune: „Toți cei adunați, veniți repede aici și dați-mi mâna dreaptă de însoțire. Vouă, baptiștilor, metodiștilor, vă voi pune numele… Aduceți-mi o recomandare de undeva.”

292  Acolo spune că ei erau adunați într-un singur loc, într-un acord și dintr-o dată a venit un sunet din cer ca un vâjâit puternic de vânt care a umplut toată camera în care se aflau.

Și toți au fost umpluți cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească.

Apoi, au ieșit pe străzi clătinându-se ca niște oameni beți, iar Maria era împreună cu ceilalți, sub impactul Duhului Sfânt. Oamenii au zis în bătaie de joc: „Acești oameni sunt plini de vin nou!” Cum erau ei? Orbiți de un crez.

 293  Dar acel predicator „jumătate de buletin”, numit Petru, a zis: „Voi, oameni din Ierusalim și voi cei care locuiți în Iudeea, să vă fie de cunoscut și ascultați cuvintele mele. Aceștia nu sunt beți, dar lăsați-mă să vă spun ceea ce spune Scriptura că se va întâmpla. Aceasta este Lumina. Acesta este Cuvântul manifestat”. Amin.

Același lucru se întâmplă astăzi și ei fac același lucru ca și atunci: se îndepărtează și dau din cap, spunând: „Lăsați-i în pace! Dacă orbul călăuzește pe orb, vor cădea amândoi în groapă.”

294  Oh, este nevoie de Viața veșnică a lui Hristos, să aducă la adeverire Cuvântul Vieții făcut trup. Oh, Doamne!

295  Este nevoie de Duhul Sfânt ca să facă Cuvântul lui Dumnezeu viu. Când Isus a spus: „Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură…” Acum, priviți în Marcu 16, ultima Lui însărcinare: „în toată lumea.” Încă nu s-a ajuns acolo. Vedeți? „Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la fiecare făptură.

Cel care crede (în toată lumea) și este botezat va fi salvat. Cel care nu va crede va fi condamnat.

Și aceste semne îi vor urma pe aceia care cred: (Ei vor da mâna cu…? Nu. Vor fi membri buni de biserică? Nu).

În Numele Meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi;

vor lua în mână șerpi; dacă vor bea ceva de moarte nu vor fi vătămați; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoși.” Oh, Doamne!

296  Cât de departe? „La orice făptură.” Cât de departe? „În toată lumea, până când El vine din nou.” Aceste semne vor… „Cine crede în Mine, va face și el lucrările pe care le fac Eu; ba încă altele mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl.”

Oh, cum putem întoarce spatele la aceasta? Este mai mult decât pot spune. Noi suntem într-un întuneric mai mare decât au fost ei atunci.

297  Mai am câteva versete, apoi vreau să termin cât pot de repede. Noi suntem într-un întuneric mai mare decât au fost ei atunci. Știu că v-am obosit timp de o oră și jumătate, dar, vedeți, aceste benzi merg mai departe. Înțelegeți?

298 Ei sunt într-un întuneric mai mare decât noi. Eu am făcut această afirmație… De ce? Bisericile sunt în această strălucire falsă, care este atât de înșelătoare pentru că arată ca cea reală. Nu a spus Isus în Matei 24 că în zilele din urmă cele două duhuri vor fi atât de apropiate încât i-ar înșela și pe cei aleși dacă ar fi cu putință? Va exista un grup ales care va ieși să formeze Biserica din zilele din urmă, iar ceea ce bisericile consideră a fi adevărul, va fi atât de aproape de lucrul real încât i-ar înșela chiar și pe cei aleși, chiar și pe penticostali.

299  Acum, voi știți că pe un penticostal nu-l puteți înșela cu o doctrină metodistă sau baptistă. Voi nu-l puteți învăța cu aceea, pentru că știe mai mult. Voi nu puteți înșela un baptist cu o doctrină luterană. Vedeți? La fel, nu-i puteți înșela pe cei ce au Mesajul din acest Cuvânt cu ceva doctrină penticostală, despre Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt sau cu tot soiul de lucruri pe care le au în rânduiala bisericii. Cu siguranță, nu. Voi nu-i veți putea înșela niciodată pentru că cei aleși nu vor fi înșelați. Nu.

300  Ce este aceasta? Ce este aceasta? Înșelare. Ce fac ei cu aceste străluciri false? Conduc biserica la Conciliul Măcelărie, prin lumina lor falsă. Aceasta va fi ultima măcelărire când ea și Roma se unesc împreună. Când ei formează icoana Fiarei, aceea este ultima măcelărire. Aceste străluciri false despre care știți, priviți ce se fac: îi conduc pe oameni.

301  Capra întotdeauna conduce oaia la măcelărie. Voi ați văzut aceasta în țarcurile măcelăriei. Capra le conduce chiar acolo apoi sare afară și lasă oile să intre. Înțelegeți? Aceasta face ea. Ea întotdeauna face aceasta. Caprele L-au condus pe Isus, Mielul, la măcelărie; caprele romane. Acesta este adevărul. Caprele denominaționale conduc astăzi oile nevinovate la măcelărie. Ei le pun numele în cărțile lor și sunt terminați. Acesta este semnul Fiarei. Eu vorbesc în Numele Domnului. M-am abținut pentru mult timp. Este adevărat. Este exact. Ce este Fiara? Ce este Fiara? Este ierarhia romană, prima organizație. Ce este semnul ei? Același lucru. Exact. Este același lucru, exact cum a fost. Măcelăria… strălucirea falsă…

302  Totuși, în întunericul de acum, noi am văzut Lumina lui Dumnezeu strălucind. Cât de mulțumitori Îi suntem pentru aceasta!

303  Ascultați. Noi am văzut Lumina, Cuvântul pe care L-a făgăduit pentru această zi dovedit și adeverit că este Adevărul, Lumina ceasului în care trăim. Oh, Doamne, sunt atât de bucuros! Nu este nimic greșit.

304  Nu cu mult timp în urmă, un predicator a spus că a fost în Florida. El avea o mașină, cred că era un Chevrolet, și mașina a avut o problemă. El n-a putut să-i dea de capăt, așa că s-a dus la un garaj, iar mecanicul s-a băgat sub mașină, s-a urcat pe mașină, s-a învârtit în jur, dar nu a putut s-o repare. A încercat ceva și nu a mers; a mai încercat ceva dar în zadar. A cuplat-o la un generator, dat nu a putut face mașina să funcționeze, nu a putut s-o facă să pornească. În final, s-a apropiat un om bine îmbrăcat și i-a zis: „Pot să-ți dau un sfat?”

305  Mecanicul, cu bun simț, a răspuns: „Da, domnule”. Acel om a zis: „Ia aceasta, fixează aceasta cu aceasta, conectează aceasta și mai încearcă o dată”. Mecanicul a făcut întocmai și mașina a pornit.

306  Mecanicul s-a întors și i-a zis: „Spune-mi, cine ești?” El era inginerul proiectant de la General Motors; el proiectase acea mașină.

307  Astăzi, când noi vorbim despre metodiști, baptiști și prezbiterieni, Mecanicul Șef este aici, Proiectantul Cuvântului Său, Omul care a creat cerurile și pământul și a modelat Biserica. El știe mai bine de ce este nevoie pentru Răpire; sau știe mai bine biserica metodistă sau baptistă de ce este nevoie? El este Autorul; El știe de ce este nevoie. El este bine îmbrăcat în Puterea Învierii. Aleluia! El umblă astăzi printre noi în Puterea Învierii Lui. El știe de ce este nevoie ca să așeze o biserică în ordine. El a proiectat-o și așază părțile împreună, aici, în Biblie. Amin. Lăsați doar curentul să curgă prin ea și urmăriți-o prelucrată. Lăsați ca credința în Cuvântul Său promis pentru astăzi să curgă și veți vedea cum lucrează. De ce? Pentru că E a proiectat totul; El a proiectat Biserica Sa prin Cuvânt. El o asamblează. Nu prin organizația metodistă, baptistă, prezbiteriană sau penticostală, ci prin Cuvântul Lui. „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci prin fiecare Cuvânt care iese din Gura lui Dumnezeu”. Da, domnule. Ieșiți din acele străluciri false.

308  În mijlocul întunericului, în acest timp întunecat în care trăim acum… Mai am cinci minute. În mijlocul întunericului cine o va scoate afară pe micuța Mireasă? Cine știe cel mai bine? Proiectantul Șef. Oh, da! El o scoate din întreaga confuzie a strălucirii false. Metodiștii luminează fals într-o direcție, baptiștii în alta, prezbiterienii în alta, penticostalii în alta; împrejur sunt toate aceste străluciri. Ei aleargă și își pun numele în această strălucire falsă. Da, ei vin să găsească ceva acolo, apoi vin aici, apoi se duc dincolo, vin încoace…

309  Cum i-am spus preotului: „Dacă voi sunteți biserica originală și v-ați dus după doctrina acelor oameni care s-au adunat la Niceea, de ce nu aveți Puterea pe care au avut-o cei de la început? De ce nu faceți lucrările pe care le-au făcut ei și despre care a vorbit Isus?”

310  El a zis: „Oh, noi suntem mai mulți la număr; noi trăim într-o altă epocă”.

„Dar Cuvântul nu Se schimbă,” am răspuns eu, „Aceste semne îi vor urma prin toate epocile. „Cerurile și pământul vor trece dar Cuvântul Meu nu va trece niciodată’”. Aceasta este.

311 El a zis: „Tu vorbești despre Biblie”.

„Da, Cuvântul, care este Hristos”. Aceasta este corect. Și, iată-vă. Înțelegeți?

312  În această strălucire falsă, metodiștii arată spre ei înșiși, baptiștii spre ei înșiși, prezbiterienii la fel, fiecare din ele crescând tot timpul mai mult și mai mult.

313  Sărmana Mireasă micuță, unde Se află Ea? Ea s-a perindat un timp pe aici pe la penticostali, unitarieni, Și-a pus numele acolo și a spus: „Ei bine, am venit aici să văd ce fac ei.” Dar ei spun: „Trebuie să aparții de noi. Dacă tu nu aparții de biserica noastră, nici măcar nu ești în Mireasă; ești pe nicăieri.” Duceți-vă la adunări și urmăriți ce au ei. Același lucru. Duceți-vă la baptiști și urmăriți ce au ei.

314  Ce se va întâmpla cu sărmana? Vedeți, Ea merge înainte. Nu vă îngrijorați, Ea va fi acolo.

315  Un amic ne-a povestit că a fost în New Mexico. Eu am ținut o adunare acolo lângă Carlsband Caverns. Voi ați auzit de acele… Un cuplu a coborât în peșteră împreună cu mai mulți copii, iar când au ajuns jos cineva a stins luminile. Era întuneric beznă. Și aici în Colorado se mai întâmplă aceasta. Este atât de întuneric încât nu-ți poți vedea mâna în fața ochilor. Și acolo era o fetiță care a început să țipe, era speriată de moarte. Sărăcuța striga după tata și mama, căuta să-i apuce, pentru că nu putea suporta. Era atât de întuneric! Ea nu văzuse niciodată un asemenea întuneric.

316  Așa este și acum. Așa este. Este atât de întuneric încât nu știi încotro s-o apuci. Te duci la metodiști, baptiști, prezbiterieni; este același lucru. Vedeți, voi mâncați acea mană veche, moartă, cu viermi în ea, ceva crez. Vi se face invitația: „Veniți înăuntru și aderați la aceasta și la cealaltă”. Voi nu puteți să-L vedeți pe Hristos în crezurile vechi. Oh, puteți vedea numai oameni cu o neprihănire proprie! Sunt mulți oameni buni acolo, în acele denominațiuni. Eu mă adresez sistemului, nu oamenilor de acolo. Dar, vedeți, aceasta este ceea ce mănâncă ei acolo. Spuneți-le despre aceasta: aici este Hrana proaspătă!

317  Acea fetiță striga cât putea de tare, aproape isteric, cum face și Mireasa. Dar știți ceva? Fratele ei a strigat și el: „Surioară, nu-ți fie frică (deoarece el stătea chiar lângă tehnician)! Aici este un om aici care poate aprinde lumina.”

318   Nu te teme, Surioară, aici este un Om care poate aprinde Lumina! El poate face acest Cuvânt viu. Noi nu știm cum vine El și nu știm când vine El. Eu nu știu nimic despre aceasta, dar El este aici și poate aprinde Lumina! Nu știu cum vom ieși din întuneric, dar El este aici și El este Cel care poate aprinde Lumina. Da, domnule. El este Acela! El este Lumina. El Se face cunoscut. Așa aprinde El Lumina. Corect. Este nevoie de Hristos să aprindă Lumina, iar atunci tot întunericul se risipește. El face separarea. El Își trage Mireasa afară: „Eu voi scoate dintre neamuri un popor pentru Numele Meu, care va purta Numele Meu.” Care este Numele Lui? Nu metodist, baptist, prezbiterian, luteran, ci Isus Hristos. Acesta este adevărul.

319  El este Lumina, Adevărata Lumină și în El nu este întuneric. El risipește întunericul atunci când intră înăuntru, pentru că El este Cuvântul. Cuvântul este Lumina. Așa este. El a zis: „Să fie lumină”, Acela a fost Cuvântul care a devenit Lumină. Când El vorbește, aceea este Lumina pentru fiecare epocă. Acum, El este aici înăuntru, nu într-o strălucire falsă. Oamenii trăiesc într-o strălucire falsă, dar El este Cuvântul adeverit. El este Lumina absolută în vreme de întuneric. Da, domnule. Toate aceste străluciri false și alte lucruri se vor duce. Da, domnule. El este aici. Nu vă temeți. El aprinde Lumina, Cuvântul Său făgăduit care este viu. „Cel ce crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu.” Acesta este Cuvântul. „Așa cum M-a trimis Tatăl pe Mine, așa vă trimit și Eu pe voi.” Tatăl care L-a trimis a venit în El. Isus care vă trimite vine în voi. Și lucrările pe care le-a făcut El atunci, le face și acum. De ce? Cuvântul este făcut trup în trup uman, manifestându-Se ca Lumina zilei. Acolo suntem noi. Aceasta este. Este ca să vă arăt calea spre Viață și Lumină.

320  Înțelepții care nu sunt orbiți de crezuri și denominațiuni vor umbla în acea Lumină. Oh, Doamne. Aici este un Om care poate aprinde Lumina. Ce face El? Adeverește Cuvântul Său pentru această zi. Isus, Fiul lui Dumnezeu, care a promis Cuvântul pentru această zi este chiar aici cu noi. Nu vă înspăimântați. Să nu acordați nicio atenție la ce fac ceilalți. Dacă o faceți veți umbla în întuneric. Fiți înțelepți! Cei înțelepți vor face isprăvi mari pentru Dumnezeul lor, după cum a spus Daniel. Vedeți? Ei vor umbla în Lumină după cum EL este în Lumină.

321  Nu vă îngrijorați; poate să fie întuneric și se pare că ei ne vor forța pe fiecare din noi… toate aceste… Vedeți declarația că toate aceste bisericuțe trebuie să vină înăuntru acum, așa că, ori vii înăuntru, ori te vor lichida. Ei o vor face.

322  Acum, la momentul potrivit vrem să punctăm aceasta foarte bine în seara aceasta. Înțelegeți?

323 Vom încheia. Ori ești unul dintre ei, ori nu; ori ești înăuntru, ori nu poți face nimic, nici măcar să cumperi sau să vinzi. Acesta este adevărul. Nici măcar să nu îndrăznești să te rogi pentru bolnavi. Dacă ești prins în slujbă pentru bolnavi sau cu un lucru spiritual pentru orice persoană, ajungi subiect pentru legile federale ca să fii executat. Acesta este adevărul. Voi știți aceasta. Așa este. Apare peste tot prin ziare. Da, domnule. Deci, nu o puteți face. Voi trebuie să aparțineți de un cult. Frate, lasă-mă să-ți spun ceva: mai bine apucă-L chiar acum pe Hristos în inima ta, pentru că vine timpul în care într-adevăr vei avea nevoie de aceasta. Voi nu sunteți în timpul acela. Țineți minte, când acea pecete este pusă, este pentru binele vostru. Intrați în Hristos, Cuvântul, chiar acum!

324  Da, domnule. El adeverește Cuvântul și arată că aceasta este Lumina orei. Așa cunoaștem că El este Lumina, prin faptul că El este Lumina manifestată în trup. Cum o cunoaștem? El era Cuvântul lui Dumnezeu făcut trup. Înțelegeți? Cuvântul lui Dumnezeu S-a arătat adeverindu-Se.

325  Când Mesia va veni, ce va face El? Femeia de la fântână a spus: „Când vine Mesia, El va face aceste lucruri. Tu trebuie să fii Profetul, care este Cuvântul, pentru că Tu ne prevestești aceste lucruri.”

326  Și El a răspuns: „Eu sunt Acela.” Înțelegeți? Aceasta era suficient. Lumina a strălucit peste Cuvântul făgăduit. Acolo era Lumina.

327  Ea s-a dus direct în cetate spunând: „Veniți să vedeți un Om care mi-a spus lucrurile pe care le-am făcut. Nu este El Mesia”? Aceasta a fost. Vedeți, nu a contat ce spuneau ceilalți, ea știa că El era Mesia.

328  Țineți minte: în fiecare epocă, în vreme de întuneric, Dumnezeu Și-a avut întotdeauna Cuvântul care să separe Lumina de întuneric. El L-a avut în zilele lui Luther. Când biserica catolică avea totul, El L-a trimis pe Luther ca o lumină strălucitoare. Și Luther a separat Adevărul de întuneric. Când luteranii s-au sucit, El l-a format pe John Wesley. Și el a separat Lumina de întuneric. Când metodiștii, baptiștii și prezbiterienii s-au înțepenit, El a trimis Mesajul penticostal, în zilele penticostalilor, ca să separe Lumina de întuneric. Dar penticostalii s-au dus înapoi, drept în întuneric, în organizație, și-au adoptat crezuri și alte lucruri, iar acum a venit ceasul ca acest Cuvânt să fie adeverit. El trimite Lumina, Cuvântul manifestat, așa cum a făcut-o la început, trimițând Cuvântul care Se împlinește. Când este Lumină, El separă întotdeauna. Cum a fost Lumina veșnică la început așa este și acum.

329 Urmăriți-mă, copii. Am depășit timpul stabilit cu cinci minute, dar lăsați-mă să vă mai spun un lucru. Este prezent un Om, așa că, nu vă înspăimântați, indiferent de ce spun ceilalți. S-a întâmplat să nici nu mai știu încotro s-o apuce, dar El este întotdeauna Prezent. Este Prezența Lui care niciodată nu dă greș. El este întotdeauna acolo. El poate aprinde Lumina. Da, domnule. El doar așteaptă să vadă ce vei face. El poate roti întrerupătorul când dorește. Da, domnule.

330  Aici este un Om care poate aprinde Lumina. Cei ce locuiesc în ținutul umbrei morții (unii sunt sub cancer, unii sunt sub moartea din denominațiune, unii sub moartea din crez, unii sub moartea din tradiții și sub tot felul de morți) au văzut o mare Lumină. Omul care a aprins Lumina atunci, este Același care a spus la început: „Să fie lumină.” Același Dumnezeu de ieri, este prezent astăzi chiar aici, acum. Nu vă temeți, El poate aprinde Lumina. Când persecuția vine să nu vă speriați. Există o Lumină care spune că El Își ia oamenii. Ea nu va trece prin Necaz. El a spus aceasta. Ea va fi luată.

331  „Cum vor străbate ei printr-un asemenea întuneric, frate Branham?” Nu contează cât de întuneric se face; poate fi atât de întuneric încât să nu-ți poți vedea mâna în fața ochilor, dar țineți minte, există un Om care poate aprinde Lumina, care poate răpi acea Biserică.

332  Voi spuneți: „Oh, eu sunt chiar în…” Da, Șadrac, Meșac și Abed-Nego erau în cuptorul aprins, dar acolo era un Om care putea face răcoare. Da, domnule.

333  Acel vâjâit puternic de vânt care a venit jos la Cincizecime este același care a îndepărtat arșița focului. Acolo era un Om, și a fost numit al patrulea Om. Astăzi este Unul aici, Singurul. Aleluia. El are întrerupătorul în Mâna Sa.

334  Pentru cei ce locuiesc în ținutul umbrei morții a răsărit o mare Lumină. Să nu O respingeți. Primiți-o în Numele Domnului în timp ce ne plecăm capetele pentru un moment.

Vom umbla în Lumină, într-o minunată Lumină

Ea vine acolo unde stropii de rouă ai Milei sunt strălucitori

Luminând în jurul nostru zi și noapte:

Isus, Lumina lumii.

Vom umbla în Lumină, într-o minunată Lumină

Ea vine acolo unde stropii de rouă ai Milei sunt strălucitori

Luminând în jurul nostru zi și noapte:

Isus, Lumina lumii.

Veniți, voi, sfinți ai Luminii

Și încoronați-L pe Isus, Lumina lumii.

Atunci clopoțeii cerului vor suna Isus Lumina…

335  Cuvântul adeverit astăzi este Isus. El este Cuvântul.

Vom umbla în Lumină, într-o minunată Lumină

Ea vine acolo unde stropii de rouă ai Milei sunt strălucitori

Luminând în jurul nostru zi și noapte:

Isus, Lumina lumii!

336  Așa cum stați cu capetele plecate, mă întreb câți de aici ar vrea să umble în această Lumină, sub călăuzirea Duhului Sfânt, Cuvântul adeverit pentru astăzi, Cuvântul pe care Dumnezeu L-a promis, văzându-L manifestat? Nu este așa cum a fost El la început? El era Cuvântul. Fiul a fost născut; El era Cuvântul; El era Mesia; El era Cuvântul adeverit. Deci, Cuvântul… Dumnezeu a vorbit sfârșitul încă de la început.

337  Acum, există un Cuvânt pentru această zi și El este aici ca să adeverească acel Cuvânt în mijlocul confuziei, întunericului și a strălucirilor false. Strălucirea falsă arată foarte mult ca Lumina adevărată numai că nu este cea adevărată. Nu se poate legitima că este.

338  Isus a spus: „Dacă Eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu atunci voi cu cine îi scoateți?” Ei nu scoteau dracii. Înțelegeți? „Dacă Eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu atunci Împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi.” Vedeți? Oh, haideți să cugetăm în tăcere la aceasta în timp ce ne ridicăm mâinile încet…

Noi vom umbla în această Lumină,

Este o Lumină atât de frumoasă.

Ea vine acolo unde stropii de rouă ai Milei sunt strălucitori (mărturisiți, credeți-L pe Dumnezeu)

Luminând în jurul nostru zi și noapte:

Isus, Lumina lumii.

Noi vom umbla în această Lumină,

Este o Lumină atât de frumoasă.

Ea vine acolo unde stropii de rouă ai Milei sunt strălucitori

Luminând în jurul nostru zi și noapte:

Isus, Lumina lumii.

339  În timp ce ei continuă să cântă, vreau să… Fiecare epocă a fost la fel. Ce s-a întâmplat cu cei care au respins Lumina în zilele lui Noe? Au mers în judecata lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu Faraon în zilele Luminii Rugului aprins care era în Moise? S-a dus în marea morții. Ce s-a întâmplat cu Datan care a trecut la acțiune respingând Lumina? L-a înghițit pământul. Ce s-a întâmplat în toate epocile cu cei care au eșuat să umble în Lumină, în Lumina zilei? Întotdeauna este Isus. Isus a fost în zilele acelor oameni. Isus este și astăzi, pentru că El este Cuvântul și Cuvântul produce Lumina. Este Lumina zilei. Gândiți-vă la aceasta în tăcere. Vă întreb cu sinceritate: „Umblați voi în Lumină?” În timp ce fredonăm cântarea din nou…

Ce Lumină frumoasă!

Ea vine acolo unde stropii de rouă ai Milei sunt strălucitori

Luminând în jurul nostru zi și noapte:

Oh, Isus, Lumina lumii!

340  Haideți să ne ridicăm în picioare. Eu mă rog Tatălui ceresc să lase ca acest Mesaj să pătrundă adânc în inimile oamenilor care sunt prezenți și care vor asculta benzile. Și fie ca Lumina să vină peste Cuvânt, Sămânța, și să scoată la suprafață fiecare sămânță predestinată care a fost semănată afară, în aceste diferite străluciri false și în organizații. Fie ca ei să vadă, la fel ca Nicodim, chiar dacă trebuie să vină noaptea. Veniți la Lumină! Îngăduie aceasta, Tată.

341  Fie ca acolo să vină înainte această mare revărsare a acestei Stânci care este tăiată din munte fără ajutorul vreunei mâini. Aceasta va zdrobi aceste împărății ale neamurilor, împărățiile spirituale și firești. Și Stânca va acoperi întregul pământ. Va fi o lucrare de purificare. Cei care vor fi zdrobiți de Stâncă vor fi îngropați în țărână, iar cei ce vor cădea peste această Stâncă, vor avea un sprijin Puternic.

342  Oh, Hristoase, ca slujitor al Tău, lasă-mă să mor pe această Stâncă a Cuvântului Tău. Doamne Dumnezeule, lasă-mă să stau ca David și ca ceilalți luptători de demult care au stat pentru David. Lasă-mă să stau pentru acest Cuvânt astăzi. Deși văd că este respins de denominațiuni, El este așezat aici sus, într-un mic refugiu pe undeva. Oh, Dumnezeule, dă-ne tărie, curaj și Duhul Sfânt pentru a putea rezista, fiindcă orele devin din ce în ce mai întunecoase. Ajută-ne să ne amintim întotdeauna că Tu ești Prezent ca să aprinzi Lumina oricând dorești. Tu poți aprinde Lumina, Tată.

343  Ne rugăm conform făgăduinței Tale: „Voi sunteți Lumina lumii”. Îngăduie Doamne, ca Luminile noastre, care sunt de la slujitorul Tău, să strălucească atât de puternic pentru ceilalți, încât să poată vedea Lumina Evangheliei așa cum o trăim noi, Doamne, zi de zi, reflectând Viața lui Isus Hristos pentru ei așa cum era El pe pământ, plin de umilință și dulceață, totuși Cuvântul trăind prin El. Dă-ne aceasta, Doamne, pentru că privim la Tine, Cel ce are întrerupătorul în Mână. Tu ții lumea în Mână; Tu ții toate lucrurile în Mâna Ta și lumea este ținută prin Cuvântul Tău. Oh, Tată, lasă-ne să primim Cuvântul, dacă binevoiești, Doamne. Lasă ca aceasta să fie mărturia, dorința fiecărei inimi de aici.

344  Tată, așa cum cântăm aceste imnuri… Imnurile cântate de David au devenit profeție. Ele erau profeții și Tu le-ai recunoscut. Doamne, lasă ca în inimile noastre să fie după cum cântăm: „Noi vom umbla în această Lumină”. Așa să fie, Doamne. Aceasta este o Lumină frumoasă, este Cuvântul, este Hristos trăind printre noi; nu ce a fost El, ci ce este El; și noi știm că ce a fost El, doar a reflectat ce este. Tată, Te rugăm să faci ca oamenii să înțeleagă și să umble în această Lumină frumoasă, fiindcă o cerem în Numele lui Isus.

345  Vreau să cântăm împreună pentru un moment, în timp ce noi rămânem în picioare. Aici sunt prezbiterieni, metodiști, catolici. Aceasta este o audiență amestecată când se ajunge la denominațional.

346 Țineți minte că eu nu vorbesc nimic împotriva oamenilor din aceste străluciri false, dar am dovedit, conform Bibliei, că ele sunt străluciri false. Dacă nu este așa, atunci Hristos va face cu ei după cum a făgăduit. Vedeți, dar ei refuză aceasta. Vedeți? Și când ajungeți acolo ce găsiți? O apartenență la biserică, recitarea unui crez. Și cu ce te alegi? Ajungi la capătul drumului și afli că acesta era un miraj fals.

347  Hristos este Cuvântul; El este Lumina. Trăiți cât mai aveți timp. Voi trăiți pentru ceva. Pentru ce trăiți voi? Ca să puteți muri. Pentru ce munciți fiecare din voi? Ca să mâncați. Pentru ce mâncați? Ca să trăiți. Pentru ce trăiți? Ca să muriți. Deci, de ce să nu trăiți pentru a trăi? De ce nu trăiți ca să trăiți? Și singurul fel în care poți trăi este prin acceptarea Cuvântului. Căci „omul nu trăiește numai cu pâine (ceea ce facem prin sudoarea frunții), ci cu fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” Acum, Cuvântul din gura lui Dumnezeu a fost adeverit chiar aici, înaintea noastră, prin Duhul Sfânt. Nu vreți să trăiți prin Cuvânt?

348  Acum, vreau ca fiecare din voi să stați la locurile voastre în timp ce cântăm din nou, să dați mâna cu cineva și să spuneți: „Frate, hai să umblăm în Lumină!” Ați vrea aceasta? Rugați-vă unii pentru alții în timp ce dați mâinile unii cu alții și în timp ce cântăm cu ochii închiși.

 Vom umbla în Lumină, într-o minunată Lumină.

Ea vine acolo unde stropii de rouă ai Milei sunt strălucitori

Luminând în jurul nostru zi și noapte (Cine este EL?):

Isus, Lumina lumii.

 Acum, haideți să ne ridicăm mâinile

Vom umbla în Lumină, într-o minunată Lumină.

Ea vine acolo unde stropii de rouă ai Milei sunt strălucitori

Luminând în jurul nostru zi și noapte:

Isus, Lumina lumii.

Veniți, sfinți ai Luminii și vestiți-L pe Isus Lumina lumii.

Atunci clopotele cerului vor suna,

Oh, Isus, Lumina lumii!

Oh, haideți s-o mai cântăm o dată:

Vom umbla în Lumină, într-o minunată Lumină.

Ea vine acolo unde stropii de rouă ai Milei sunt strălucitori

Luminând în jurul nostru zi și noapte:

Isus, Lumina lumii.

349  Așa cum stăm cu capetele plecate, haideți să ne amintim că atunci când Israel era în călătorie și mâncau mană proaspătă în fiecare zi, ei umblau în Lumina Stâlpului de Foc. Stâlpul de Foc era Isus Hristos. Biblia spune aceasta. Și astăzi El este cu noi; noi Îl avem. Noi știm că El este cu noi, Același Stâlp de Foc, făcând aceleași lucruri pe care le-a făcut atunci când a fost aici pe pământ ca să împlinească Cuvântul Său.

350  În timp ce plecăm de aici, la casele noastre, să ne amintim acest cântec, să-l păstrăm în inimile noastre și să-l cântăm din nou. Înainte de micul dejun, plecați-vă capetele și mulțumiți-I lui Dumnezeu că a trimis Lumina să aducă hrană pe pământ pentru trupurile voastre. Tot așa să-I mulțumiți lui Dumnezeu pentru Lumina Spirituală, Cuvântul Său, pentru ca El să ne poată da Hrană pentru suflet. „Căci omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare Cuvânt care iese din Gura lui Dumnezeu.”

351  Continuați să cântați acest cântec în casele voastre, printre ai voștri. Ne vom întâlni din nou la ora 18:30 pentru rugăciune. Ne vom vedea atunci. Plecați-vă capetele, iar eu îl invit pe fratele Neville, păstorul, să vină aici sus și să elibereze audiența într-un cuvânt de rugăciune.” Amin.

Oh, tot timpul vrei să oprești caseta și să faci comentarii, pentru că la fiecare câteva propoziții sunt pepite de aur, sunt atât de multe lucruri în care am putea intra și să vorbim despre ele! Laudă lui Dumnezeu! Câți sunteți bucuroși că El este aici, că putem umbla în Lumină și că Lumina separă întunericul și-l împinge departe.? Amin.

Să mergem la prima întrebare pe care am pus-o:

1.- Cum aducem la suprafață reflectarea lui Isus Hristos? 

În paragraful 190, fratele Branham a început să vorbească despre vizita pe care a făcut-o regina Angliei la o fabrică de hârtie, unde a văzut acele cârpe murdare și nu a putut să creadă că hârtia era făcută din acele cârpe.           

216 „…După ce a plecat, oamenii au luat acel morman mare de zdrențe și le-au trecut printr-un anumit proces care le-a transformat în hârtie pură, curată, știți voi. A trebuit să treacă printr-un proces ca să producă hârtia propriu zisă.

217  Au tipărit chipul reginei pe acea hârtie și i-au trimis-o, astfel ca ea să se reflecte în acea hârtie, în ceea ce ea a numit zdrențe murdare.

218  Acum, aceasta este. Lucrurile moarte de ieri, mesajul lui Luther, mesajul lui Wesley, mesajul penticostal, dacă ar putea numai să treacă prin procesul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și al Cuvântului de legitimare, ar aduce reflectarea lui Isus Hristos, Împăratul. Amin. Dar dacă le lăsați să stagneze, sunt zdrențe murdare.

Fratele Branham a început acest gând mai sus, în paragraful 213, așa că vreau să merg acolo ca să-l prind:

213 „…Voi spuneți: „Atunci, de ce a fost bun ieri?”  El vorbește despre epocile anterioare, despre epoca lui Luther, epoca lui Wesley…

213  „Dar țineți minte… Voi spuneți: „Atunci, de ce a fost bun ieri?” Dacă doar ați ști că tocmai micul înveliș care a fost pe grâu la început, produce mai departe bobul de grâu, dacă învelișul rămâne la bob. Ceea ce a fost ieri este tocmai ceea ce face să apară floarea de grâu. Dar dacă învelișul se separă de bob înainte de maturizare atunci acesta se duce. Vedeți? Dar dacă grâul trece prin procesul vieții care-l dezvoltă, atunci, pe măsură ce învelișul moare, viața se contopește în altceva producând grăuntele. Dacă nu se întâmplă așa, atunci de unde a apărut grăuntele? Amin. Ați înțeles?”

El vorbește despre faptul că bobul nu apare într-o zi, ci grâul trebuie să treacă prin procesul vieții, care-l dezvoltă, trebuie să se maturizeze. Și pe măsură ce trece prin procesul de dezvoltare, dacă se oprește și rămâne pe loc, dacă nu merge mai departe cu viața, va muri.  În continuare, el a vorbit despre cârpele murdare și a spus că după ce au trecut printr-un anumit proces de curățire și purificare, au fost transformate în hârtie. Tot așa, dacă noi vom trece prin procesul de curățire și purificare a Cuvântului, putem fi folosiți de Dumnezeu.

Să coborâm la paragraful 219:

219  „Luther trebuie să fie modelat în Wesley și Wesley trebuie să fie modelat în penticostali, iar penticostalii trebuie să fie modelați în Hristos. Se trece printr-un proces. Tot așa, Evanghelia a trecut printr-un proces. Se trece printr-un proces. Noi credem neprihănirea din epoca lui Luther; credem sfințirea din epoca lui Wesley; credem restituirea darurilor Duhului Sfânt ale penticostalului. Desigur. Dar ce rezultă îmbinându-le pe toate acestea împreună? Isus. Așa este, Același ieri, azi și-n veci. Voi ieșiți cu Isus (sau vă alegeți cu Isus).

220 Când un om dintr-o turnătorie face un clopot, el are îi dă un anumit ton. El face matrița și toarnă în ea fier, suficientă alamă, suficient oțel și suficient cupru. De ce? Pentru că știe exact proporția necesară pentru a obține sunetul dorit.

Așa a făcut şi Isus cu Mireasa Sa. El a trebuit să pună, să toarne înăuntru suficient Luther, suficient din metodist, suficient din prezbiterian, suficient din penticostal. Şi ce iese din aceasta? Propria Sa reflectare.”

Așadar, tot Adevărul care era acolo, trebuia să treacă în următorul, să treacă în următorul, iar acum, să se adune tot Adevărul din toate cele șapte epoci ale Bisericii, să ia din slava Bisericii. Și ce devine Biserica? Reflectarea lui Isus Hristos. Să citim mai departe:

Ce este aceasta? Este întocmai ca mesajul piramidei. Ea crește drept în sus până când ajunge la minoritatea pentru Piatra din Vârf, slujba lui Isus Hristos pe pământ. Trebuie să fie la fel ca cea pe care a avut-o El, altfel El nu poate veni la aceasta.” Slavă lui Dumnezeu.

Să coborâm mai jos, la paragraful 225:

225  „Oh, Dumnezeule, dacă am putea înțelege că noi suntem reflectarea lui Isus Hristos, Cuvântul Lui manifestat! Voi sunteți reflectarea Cuvântului Său. Înțelegeți?

226  „Unde are loc trezirea galeză? În ce clădire?” Dar polițistul a zis: „Domnilor, aceasta are loc în inima mea”. El era trezirea galeză. Așa este.

227  Astăzi, Biserica ar trebui să fie Isus Hristos în acțiune pe pământ. „Fiindcă Eu trăiesc și voi trăiți. Viața Mea va fi în voi. Lucrările pe care le fac Eu le veți face și voi”. Vedeți? Biserica trebuie să ajungă la locul în care…

228  Și El a promis că Ea o va face, și o va face. Trebuie să se întâmple așa. Așa că, vedeți voi, aceasta este ceea ce se întâmplă. Noi trebuie să fim așa.”

Deci, pentru ce au venit toate epocile Bisericii, una trecând în alta? Ele au venit ca să vă facă reflectarea lui Isus Hristos. Acesta este un punct.

Am omis ceva, așa că haideți să ne întoarcem la paragraful 222:

222  „Da, domnule. Zdrențele murdare de ieri. Dacă rămâneți așa… ele vor rămâne zdrențe murdare definitiv. Ele au servit scopului lor de haine, de îmbrăcăminte, dar acum devin hârtie. Neprihănirea a servit la vremea ei la neprihănire, la justificare, sub Luther; apoi a trebuit să devină sfințire prin Wesley. Sfințirea a servit în vremea ei până când a venit botezul Duhului Sfânt, iar botezul Duhului Sfânt a servit la vremea lui până când Duhul Sfânt (există un singur Dumnezeu) Se contopește în Biserică sau Biserica în Hristos; aceasta Îl reflectă pe Isus Hristos pe pământ. Este ceea ce a promis El aici în Biblie.”

Așadar, întregul proces a fost pentru a obține reflectarea lui Isus Hristos în trup uman. În care trup uman? În trupul nostru. Laudă lui Dumnezeu!

Să trecem la întrebarea nr. 2: Ce a cauzat cel mai mare jaf care a avut loc în Biserica lui Dumnezeu?

Paragraful 268:

268  „Cel mai mare jaf de care a avut parte Biserica lui Dumnezeu a fost printr-o lumină falsă, strălucirea denominațiunii. Aceasta i-a jefuit de Puterea Duhului Sfânt. Aceasta a luat de la biserică tocmai Linia Vieții. Aceasta i-a jefuit de Cuvânt atunci când au acceptat un crez în locul Cuvântului. Este un jaf. Oh, ei pretind că au Cuvântul, dar Cuvântul trăiește în afara epocii făcându-Se cunoscut. Ei pretindeau că aveau Cuvântul în zilele lui Isus, dar, ni se spune că ei au văzut o mare Lumină pe care au respins-o. Ei au văzut-o, dar au respins-o.

 269  Oh, lumina falsă… Da, aceasta i-a pricinuit bisericii cel mai mare jaf care s-a făcut vreodată. Crezurile reci denominaționale, frate, nu vor maturiza un Cuvânt adeverit, bobul.” Li se ia Cuvântul zilei.

Întrebarea 3, mi s-a părut foarte interesantă. Cum iartă biserica păcatele?

Să mergem la paragraful 283:

283  „El a spus: „Noi avem putere să iertăm păcatele. Isus… Nu a spus El ucenicilor că oricui le vor ierta păcatele, le vor fi iertate și oricui le vor ține, le vor fi ținute?”

284  „Da, domnule, așa este”. El a zis: „Atunci, aceasta nu îi dă autoritate bisericii? Petru era capul bisericii.”

 285  Am zis: „Dacă biserica ar ierta păcatele în felul în care a făcut-o Petru… Acum, când ei au întrebat: „Ce trebuie să facem ca să fim salvați?”, Petru le-a răspuns: „Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos pentru iertarea păcatelor voastre”. Dacă voi faceți aceasta, eu vin cu voi.”

Deci, ei spun că biserica nu are putere să ierte păcatele, ci preoții catolici sunt cei care rezolvă păcatele oamenilor, iar fratele Branham i-a spus: „Dacă faceți așa cum a făcut și a învățat Petru, care le-a dat descoperirea Cuvântului pentru ceasul lor; și când s-au supus Acestuia, le-au fost iertate păcatele. El a spus că acum Biserica are puterea de-a ierta păcatele, dar nu pentru că spune ea: „Păcatele tale au dispărut.”  Ea are puterea Lui de-a ierta păcatele pentru că Ea are Adevărul prezent care este Isus Hristos; Ea are Sângele care este Duhul. Și atunci când Acesta este acceptat și primit, va ierta păcatele. Este Cuvântul, este Cuvântul prezent, Cuvântul de astăzi.

Să citim mai departe:

286  „Oh”, a spus el, „tu încerci să stărui pe Biblie”.

„Acesta este Cuvântul”.

„Dumnezeu este în biserica Sa”, a spus el.

„Dumnezeu este în Cuvântul Lui. Cuvântul oricărui om este o minciună, dar Cuvântul Lui este Adevărul.”

Aceasta este cu adevărat important, pentru că s-a întors exact la întrebarea pe care am pus-o: „Ce i-a călăuzit spre Lumină?” Cuvântul. Dialogul acesta pe care fratele Branham l-a avut cu acel preot catolic este foarte interesant, deoarece catolicul a spus: „Dumnezeu este în biserica Sa”, și noi știm că aceasta este adevărat. Este adevărat, Dumnezeu este în biserica Sa, dar ei iau asupra lor promisiunea făcută Miresei, ceea ce este fals. Aceasta este o promisiune pentru Mireasa lui Hristos, adevărata Biserică. Dumnezeu este în Biserica Sa, dar ce au făcut ei cu acea descoperire? S-au făcut pe ei înșiși autoritatea Cuvântului și și-au dat dreptul să-L ajusteze sau să-L schimbe. Astfel, au luat descoperirea adevărată și printr-o descoperirea adevărată și-au însușit, au folosit-o greșit și au pierdut călăuza Cuvântului, au devenit propria lor călăuză și nu au mai putut găsi Cuvântul. De ce este atât de important acest lucru? Pentru că Adevărul și eroarea sunt atât de aproape, încât călătoresc pe linii foarte apropiate. Amin.

Acum, dacă facem același lucru pe care-l face biserica catolică și spunem: „Suntem Mireasa, suntem Cuvântul”, dar începem să interpretăm Cuvântul după propria noastră părere, vom face exact același lucru pe care l-a făcut biserica catolică. Dar acest Cuvânt care ne-a fost descoperit printr-o slujbă profetică, ne va călăuzi de fiecare dată spre Lumină și astfel nu vom putea deveni niciodată propria noastră călăuză.

Eu cred că Mireasa trebuie să rămână pe muchia lamei, unde Ea este Cuvântul zilei; Ea este Templul divinității. Absolut! Ea este manifestarea Cuvântului pentru această zi, dar Ea nu poate deveni niciodată propriul interpret al Cuvântului, pentru că a existat deja o „interpretare perfectă a Cuvântului cu legitimare divină,” printr-o slujbă profetică, pentru a ne aduce înapoi la adevărul Bibliei. De aceea, este atât de important să nu începem să venim cu propria noastră interpretare a descoperirii. Acesta este un duh catolic și este periculos să spunem în continuare: „Suntem Mireasa; Suntem Mireasa; suntem Mireasa.” Dumnezeu ne-a dat un singur lucru cu care să verificăm totul și Aceasta este Biblia Lui. Deci, noi nu ne luăm după interpretarea noastră, ci luăm interpretarea care ne-a fost dată în această zi, prin această slujbă. Laudă lui Dumnezeu!

Dacă devenim prea încrezători în sine, și dacă toți din Mireasă ar fi de acord că ceva este corect, aceasta nu-l face corect, deoarece tu nu știi dacă toți cei din jurul tău sunt Mireasă. Laudă lui Dumnezeu! Noi trebuie să rămânem cu Cuvântul. Și eu cred că acest lucru este  foarte important. În ziua în care trăim, înșelăciunea vine în multe feluri, dar se apropie întotdeauna de Adevăr. De aceea, trebuie să ținem Cuvântul care a fost descoperit în zilele noastre.

Să trecem la întrebarea nr.4: Cine este Mecanicul șef? Și vreau să adaug: „Proiectantul Cuvântului și Omul care poate aprinde Lumina?”

Să mergem la paragraful 304. Aici, fratele Branham a început să vorbească despre omul care a încercat să-și repare mașina în Florida, dar mecanicul nu a reușit s-o facă. Apoi, a apărut un om bine îmbrăcat și în paragraful 304, spune:

304 „…În final, s-a apropiat un om bine îmbrăcat și i-a zis: „Pot să-ți dau un sfat?”

305  Mecanicul, cu bun simț, a răspuns: „Da, domnule”. Acel om a zis: „Ia aceasta, fixează aceasta cu aceasta, conectează aceasta și mai încearcă o dată”. Mecanicul a făcut întocmai și mașina a pornit.

306  Mecanicul s-a întors și i-a zis: „Spune-mi, cine ești?” El era inginerul proiectant de la General Motors; el proiectase acea mașină.

307  Astăzi, când noi vorbim despre metodiști, baptiști și prezbiterieni, Mecanicul Șef este aici, Proiectantul Cuvântului Său, Omul care a creat cerurile și pământul și a modelat Biserica.”

Ascultați, noi nu avem nevoie de o denominațiune, pentru că Inginerul Șef este aici, Proiectantul și Întemeietorul Bisericii Sale este aici și „El știe mai bine de ce este nevoie pentru Răpire; sau știe mai bine biserica metodistă sau baptistă de ce este nevoie? El este Autorul; El știe de ce este nevoie. El este bine îmbrăcat în Puterea Învierii. Aleluia! El umblă astăzi printre noi în Puterea Învierii Lui.”

Oh, când fratele Branham vorbește despre Omul bine îmbrăcat care S-a înălțat, nu vorbește despre un alt Om, el vorbește despre același Om care este aici, dar nu în carne, ci   îmbrăcat în Puterea Învierii Sale, arătând că El trăiește astăzi  și face același lucru pe care l-a făcut atunci. Aceasta este haina puterii Învierii Sale, este Semnul mesianic care a fost afișat;  este Cel care poate deschide Pecețile; este El, în puterea în care este îmbrăcat, în Puterea Învierii Sale. Deci, cum Îl veți vedea pe Isus Hristos? „El este bine îmbrăcat în Puterea Învierii Sale.” 

El umblă astăzi printre noi în Puterea Învierii Lui. El știe de ce este nevoie ca să așeze o biserică în ordinea Răpirii. El a proiectat-o și așază părțile împreună, aici, în Biblie. Amin. Lăsați doar curentul să curgă prin ea și urmăriți-o prelucrată. Lăsați ca credința în Cuvântul Său promis pentru astăzi să curgă și veți vedea cum lucrează. De ce? Pentru că El a proiectat totul; El a proiectat Biserica Sa prin Cuvânt. El o asamblează. Nu prin organizația metodistă, baptistă, prezbiteriană sau penticostală, ci prin Cuvântul Lui. „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci prin fiecare Cuvânt care iese din Gura lui Dumnezeu”. Da, domnule.”

Să mergem la paragraful 317. Aici, fratele Branham a început să vorbească despre peșterile din Carlsbad și a spus că o familie a coborât acolo cu o fetiță și un băiețel.

„Și acolo era o fetiță care a început să țipe, era speriată de moarte. Sărăcuța striga după tata și mama, căuta să-i apuce, pentru că nu putea suporta. Era atât de întuneric! Ea nu văzuse niciodată un asemenea întuneric.

316  Așa este și acum. Așa este. Este atât de întuneric încât nu știi încotro s-o apuci. Te duci la metodiști, baptiști, prezbiterieni; este același lucru. Vedeți, voi mâncați acea mană veche, moartă, cu viermi în ea, ceva crez. Vi se face invitația: „Veniți înăuntru și aderați la aceasta și la cealaltă”. Voi nu puteți să-L vedeți pe Hristos în crezurile vechi. Oh, puteți vedea numai oameni cu o neprihănire proprie! Sunt mulți oameni buni acolo, în acele denominațiuni. Eu mă adresez sistemului, nu oamenilor de acolo. Dar, vedeți, aceasta este ceea ce mănâncă ei acolo. Spuneți-le despre aceasta. Aici este Hrana proaspătă!

317  Acea fetiță striga cât putea de tare, aproape isteric, cum face și Mireasa. Dar știți ceva? Fratele ei (care este fratele Branham) a strigat și el: „Surioară (care este Mireasa), nu-ți fie frică (deoarece el stătea chiar lângă Inginer)!”

De câte ori a spus pe platformă: „El este aici lângă mine!” Cine era fratele mai mic? Fratele Branham. Cine era sora mai mică? Mireasa. El stătea chiar lângă Inginer; el L-a văzut pe Inginer, Îl cunoștea pe Inginer; știa că era prezent și că nu există niciun motiv de îngrijorare.

„…(el stătea chiar lângă Inginer)! Aici este un om aici care poate aprinde lumina.”

318   Nu te teme, Surioară…” Acesta care vorbește este fratele Branham. El spune aceste cuvinte, pentru că ia rolul frățiorului.

318   „Nu te teme, Surioară, aici este un Om care poate aprinde Lumina!” Cine este Omul acela? Inginerul Șef, Proiectantul Cuvântului, Proiectantul Miresei Sale.

Să trecem la paragraful 329:

329 „Urmăriți-mă, copii. Am depășit timpul stabilit cu cinci minute, dar lăsați-mă să vă mai spun un lucru. Este prezent un Om, așa că, nu vă înspăimântați, indiferent de ce spun ceilalți. S-a întâmplat să nici nu mai știu încotro s-o apuc, dar El este întotdeauna Prezent. Este Prezența Lui care niciodată nu dă greș. El este întotdeauna acolo. El poate aprinde Lumina. Da, domnule. El doar așteaptă să vadă ce vei face. El poate roti întrerupătorul când dorește. Da, domnule.”

Ce lecție ne-a spus fratele nostru cel mic, profetul epocii! „Să nu vă speriați, pentru că aici este un Om, Isus Hristos, care poate aprinde Lumina.” El vrea doar să vadă ce vei face.

„El poate roti întrerupătorul când dorește. Da, domnule.

330  Aici este un om aici care poate aprinde Lumina. Cei ce locuiesc în ținutul umbrei morții (unii sunt sub cancer, unii sunt sub moartea din denominațiune, unii sub moartea din crez, unii sub moartea din tradiții și sub tot felul de morți)…” Acum, el s-a întors la Matei 4, Scriptura de deschidere a predicii:

„…(unii sunt sub cancer, unii sunt sub moartea din denominațiune, unii sub moartea din crez, unii sub moartea din tradiții și sub tot felul de morți) au văzut o mare Lumină. Omul care a aprins Lumina atunci este Același care a spus la început: „Să fie lumină.” Același Dumnezeu de ieri este prezent astăzi chiar aici, acum. Nu vă temeți, El poate aprinde Lumina.”

Acel Inginer Șef a plecat atunci când a plecat profetul? Nu. Aici mai este încă Omul care poate aprinde Lumina. Laudă lui Dumnezeu! De aceea, nu aveți de ce să vă fie frică.

Întrebarea nr. 5: Cum aprinde El Lumina? Să revenim la paragraful 318:

318   „Nu te teme, Surioară, aici este un Om care poate aprinde Lumina! El poate face acest Cuvânt viu. Noi nu știm cum vine El și nu știm când vine El. Eu nu știu nimic despre aceasta, dar El este aici…” Îmi place aceasta. „…El este aici și poate aprinde Lumina! Nu știu cum vom ieși din întuneric, dar El este aici și El este Cel care poate aprinde Lumina. Da, domnule. El este Acela! El este Lumina. El Se face cunoscut. Așa aprinde El Lumina. Corect.”

Cum o face? El Se descoperă pur și simplu, Se face cunoscut și așa aprinde Lumina.

 „Este nevoie de Hristos ca să aprindă Lumina, iar atunci tot întunericul se risipește. El face separarea. El Își trage Mireasa afară: „Eu voi scoate dintre neamuri un popor pentru Numele Meu, care va purta Numele Meu.” Care este Numele Lui? Nu metodist, baptist, prezbiterian, luteran, ci Isus Hristos. Acesta este adevărul.”

Să mergem la paragraful 320:

„…Aici este un Om care poate aprinde Lumina. Ce face El? Adeverește Cuvântul Său pentru această zi. Isus, Fiul lui Dumnezeu, care a promis Cuvântul pentru această zi este chiar aici cu noi.”

Cum aprinde Lumina? Adeverindu-Și Cuvântul pentru această zi.Vreau să privim și paragraful 324:

324  „Da, domnule. El adeverește Cuvântul și arată că aceasta este Lumina orei. Așa cunoaștem că El este Lumina, prin faptul că El este Lumina manifestată în trup.”

Aici este un Om care poate aprinde Lumina și El luminează prin trupuri umane. Acum vreau să merg la paragraful 339, dar înainte de aceasta vreau să mergem acolo unde cântă:

„Vom umbla în Lumină, într-o minunată Lumină…

 Cuvântul adeverit astăzi este Isus. El este Cuvântul.”

Atât de mulți oameni strigă după Isus și Îl caută pe Isus. „Unde este Isus?” El este aici și este îmbrăcat în Puterea Învierii Sale, arătând și astăzi Semnul lui Mesia.

„Cuvântul adeverit astăzi este Isus. El este Cuvântul.”

339 „…Întotdeauna este Isus. Isus a fost în zilele acelor oameni. Isus este și astăzi, pentru că El este Cuvântul și Cuvântul produce Lumina. Este Lumina zilei.”

El a spus că Noe a fost Lumina acelei zile; Ioan a fost Lumina zilei lui; Ilie a fost Lumina zilei lui; Moise a fost Lumina zilei lui, dar el a continuat: „Întotdeauna a fost Isus.” Este aceeași Persoană. Acum, Lumina zilei este Mireasa, dar este Isus, El este Omul care poate aprinde Lumina și o poate aprinde în viața ta, adeverindu-Și Cuvântul în tine și în mine; trăindu-Și Viața Sa, manifestându-Se și exprimându-Se în noi. Laudă lui Dumnezeu! Amin.

Înainte de a încheia, vreau să arunc o privire la un alt lucru, pentru că a existat ceva ce am văzut ultima dată, dar am trecut peste, nu am vrut să intru în acesta până când am ajuns la final.

Să ne întoarcem la paragraful 167. Fratele Branham a vorbit despre un vis pe care l-a avut Billy Paul, iar eu am găsit visul fascinant. Fratele Branham nu a dat interpretarea visului, așa că nu știu care este interpretarea completă sau interpretarea exactă a visului, dar vreau să-l privesc în lumina altor lucruri pe care le-a spus profetul lui Dumnezeu. Așadar, în paragraful  167, fratele Branham a spus:

167 „Fiul meu, Billy Paul, vorbește în somn cu toate că nu visează prea des. Ieri a avut un vis care l-a cutremurat. Spunea că era la biserică, iar eu nu venisem încă. Dar când am intrat, îmi ieșeau flăcări din ochi şi am spus: „Timpul este aici, s-a isprăvit!”

Când a terminat de spus visul, fratele Branham a spus că era un vis dat de Domnul. Aceasta a spus el. Billy a văzut că din ochii fratelui Branham ieșeau flăcări de foc, iar aceasta îmi amintește de Apocalipsa 1, de imaginea lui Isus Hristos, unde El avea ochii ca para focului. Deci, este Hristos, El este Fiul omului, iar acum știm că fratele Branham a fost un fiul al omului care L-a descoperit pe Fiul omului și că acei ochi din care ieșeau flăcări de foc sunt ochii judecății.

„…Dar când am intrat, îmi ieșeau flăcări din ochi şi am spus: „Timpul este aici, s-a isprăvit!” Atunci toți au început să strige: „Nu se poate! Copiii mei…” Chiar şi soția mea spunea: „Eu nu pot s-o fac pe Sara să ceară binecuvântarea pentru masă” şi aşa mai departe.

168  El a zis: „Trebuie să mă duc s-o iau pe Loyce și pe copil”.

169  Dar eu am zis: „Loyce nu poate veni acum. Copilul este prea mic ca să înțeleagă. Billy, ceasul este aici, trebuie să mergem. Acum este miezul nopții…”

Miezul nopții este timpul când vine chemarea Mirelui. Le-a dat El chemarea Mirelui? Absolut.

„…Acum este miezul nopții și înainte să se facă ziuă, Isus va fi aici. Dacă nu este, atunci eu sunt un martor mincinos al lui Hristos!”

170 Atunci s-a ridicat cineva şi a spus: „Nimeni nu știe minutul şi ceasul…”

171 Dar eu nu am spus un minut sau o oră, ci am zis: „Undeva între acum şi zorii zilei!” (Adunarea jubilează). Şi am mai zis ceva: „Dar suntem la timp. Haide să mergem!” Ne-am urcat în mașină şi am pornit la drum să urcăm muntele. Când am făcut aceasta, se părea că din cer venea o Lumină, în timp ce cerurile erau întunecoase peste fața pământului.” Era răsăritul Soarelui.

„…Billy a mai spus că am oprit mașina în afara drumului şi m¡-am ținut mâinile în sus, așa, în timp ce din ochi îmi ieșeau încă flăcări de foc, apoi am zis: „Doamne, am făcut aceasta la porunca Ta…” Aceasta vă leagă de confruntarea lui Ilie, pentru că el avea slujba lui Ilie în confruntarea de pe Muntele Carmel.

„….apoi am zis: „Doamne, am făcut aceasta la porunca Ta. Am făcut aceasta numai fiindcă așa mi-ai poruncit Tu să fac. Am făcut toate acestea, după cum mi-ai spus Tu.”

Apoi a văzut că m-am îndreptat spre un munte mare de granit, iar acolo, o Lumină a tăiat fără ajutorul vreunei mâini...” Așadar, nu fratele Branham a tăiat Piatra. El doar a făcut un semn spre un munte mare de granit, iar o Lumină a tăiat… Și el ne-a spus că Lumina este Cuvântul.

„…iar acolo, o Lumină a tăiat fără ajutorul vreunei mâini, o Piatră (Această Piatră este Hristos) care cântărea sute de tone şi care se îndrepta spre noi. Atunci am spus: „Întoarceți-vă capurile şi nu vă uitați! Se va termina în câteva minute!” Și Billy a spus că o mare liniște sfântă a umplut totul, în timp ce Piatra aceea venea spre acel loc.”

O liniște aproape ca liniștea de o jumătate de ceas din cer.

172 Ar putea fi mai târziu decât credem. Vedeți, acest lucru este biblic: „…Piatra desprinsă din munte fără ajutorul vreunei mâini.” (Daniel 2.34). Aşa va fi întruna din aceste zile când veți striga după ceva. Eu i-am spus: „Tu ai avut deja acel timp. Dumnezeu te-a avertizat constant de fiecare dată.” Da. Chiar dacă este vorba de propriul meu copil sau oricine este, a sosit timpul. Eu pot spune numai ceea ce îmi spune El.  Așa a fost și așa va fi.

Și dintr-o dată (fratele Branham bate din palme), iată-L venind! „Piatra dezlipită din munte fără ajutorul vreunei mâini.” Daniel a văzut-o cu mulți ani în urmă. Billy nu știa nimic despre aceasta, dar acesta a fost un vis pe care Domnul l-a trimis pentru el.”

Să nu uitați că fratele Branham a spus că a fost un vis pe care l-a dat Domnul. Eu nu știu care este interpretarea completă a acestui vis sau cât de mult se va desfășura din acesta, dar ceea ce știu este că fratele Branham stătea acolo, un fiu al omului descoperindu-L pe Fiul omului. El a fost aici ca un profet, ca un judecător și ne-a dat Cuvântul; prin el a venit Cuvântul, a venit Lumina care a adus descoperirea lui Isus Hristos, Pecetea a șaptea din Cuvânt, pentru a ne arăta că Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită. Noi știm că Piatra este Hristos care a fost tăiată de Lumină, de Cuvânt, fără ajutorul vreunei mâini. Nu a fost un om, ci a fost Cuvântul lui Dumnezeu care a arătat că descoperirea lui Isus Hristos a fost Taina întregii Biblii, pentru că Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită.

Să ne mai uităm la câteva lucruri pe care le spune profetul în continuare. Să mergem la paragraful 188:

„…Ei trăiesc în strălucirea luterană, wesleyană, baptistă, prezbiteriană sau a strălucirii nazarinene a unei alte epoci, a bisericii care s-a dus înainte, s-a organizat și a făcut același lucru refuzând și respingând Lumina când, de fapt, Ea strălucește, dar voi trăiți într-un miraj.

189  Eu spun aceasta cu respect (înțelegeți?)… nu ca să vă rănesc, ci ca să vă trezesc. Voi trăiți într-un miraj, așa cum a spus Isus: „Voi sunteți orbi şi conduceți alți orbi”. Și ei… El încerca să le vorbească, dar după aceea a zis: „Lăsați-i: sunt niște călăuze oarbe; şi când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă.” Eu am ajuns la acest timp. Dacă se vor poticni, nu-i pot ajuta. Am făcut tot ce am putut,  am făcut totul întocmai. Doamne, Tu ești Martor că am făcut aceasta la porunca Ta.”

Acum, el a început să spună ceea ce a spus în vis, iar eu cred că el ne arăta că noi suntem în acel moment. A venit chemarea de la miezul nopții. Și cândva, între acum și răsăritul noii zile în Mileniu, au loc toate acestea. Noi am ajuns deja la ceasul de la miezul nopții. Descoperirea lui Isus Hristos, Pecetea a șaptea, a fost tăiată din Munte și s-a mutat în poziția în care acea Piatră este Piatra din vârf pentru Mireasă și o Piatră de poticnire și de nimicire pentru toți ceilalți. Când vine Isus Hristos pentru a nimici națiunile, El le va nimici cu Sabia care iese din gura Sa, cu Cuvântul Său. Fratele Branham a spus că El le lovește și le nimicește cu Cuvântul. Dar care Cuvânt le nimicește? Același Cuvânt care ne salvează pe noi, îi nimicește pe ei. Piatra care îl nimicește pe unul, este Piatra din vârf pentru altul. Laudă lui Dumnezeu!

Să trecem la paragraful 194:

„…Mana lui Luther era mesajul neprihănirii. Mesajul lui Wesley era manifestarea sfințirii. Mesajul penticostal era restituirea darurilor. Dar aceasta introduce Piatra din vârf din ziua din urmă…” Noi suntem dincolo de mesajul penticostal, de restituirea darurilor, iar profetul a spus că „aceasta introduce Piatra din vârf din ziua din urmă, Pomul Mireasă, care este contrar cu toate. Și totuși, Aceasta este aceeași Lumină pentru maturizare…”

Să mergem la paragraful 203:

203  „Fiți atenți: cum a înaintat, a crescut din ce în ce mai puternică. Tot așa, mica minoritate reală a bisericii a crescut de la neprihănire, sfințire, botez cu Duhul Sfânt la venirea Pietrei de Încheiere care Se formează. După aceasta nu mai există organizație. Nu vor mai fi. Vedeți? Nu se poate. Vedeți, noi suntem la vest.”

Să mergem la paragraful 341:

341  „Fie ca acolo să vină înainte această mare revărsare a acestei Stânci care este tăiată din munte fără ajutorul vreunei mâini. Aceasta va zdrobi aceste împărății ale neamurilor, împărățiile spirituale și firești. Și Stânca va acoperi întregul pământ. Va fi o lucrare de purificare. Cei care vor fi zdrobiți de Stâncă vor fi îngropați în țărână, iar cei ce vor cădea peste această Stâncă, vor avea un sprijin Puternic.

342  Oh, Hristoase, ca slujitor al Tău, lasă-mă să mor pe această Stâncă a Cuvântului Tău.” Laudă lui Dumnezeu! Eu cred în deschiderea celei de-a șaptea Peceți; cred că Pecetea a șaptea este descoperirea lui Hristos, iar Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită; El a fost Taina conținută în întreaga Biblie. Și ce a tăiat-O în aceste zile? Când profetul a fost în scenă, Lumina a tăiat acea Piatră și ne-a arătat cele șapte Peceți. Toți cei ce cad peste Ea, vor fi zidiți din nou împreună; noi vom muri și vom învia, dar toți aceia peste care va cădea, vor fi nimiciți.Aceeași Piatră aduce Viață și aceeași Piatră aduce nimicire.

Eu nu știu interpretarea completă a visului, dar din lucrurile care ni s-au spus deja, am văzut că profetul a stat cu ochii ca para focului, ca judecător, iar Cuvântul pe care L-a dat, aduce Viață sau moarte, deoarece Cuvântul desparte Lumina de întuneric. Așadar, ori rămâi în întuneric, ori vii la Lumină. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ziua în care trăim; Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ne-a fost descoperită această Piatră și că putem cădea peste Ea, ne putem arunca peste această Piatră și să fim rupți de toate ideile noastre denominaționale, de toate dorințele noastre personale și să fim spulberați și adunați la loc pentru a-L reflecta pe Isus Hristos.

Aceeași Piatră, care a făcut o lucrare minunată pentru noi, va aduce distrugerea și purificarea, și aceeași Piatră va umple tot pământul. Ce fel de Piatră este aceasta? Este Împărăția lui Isus Hristos care va umple tot Pământul. Pământul va fi umplut cu Cuvântul lui Dumnezeu. Amin.

Credeți că aici este un Om care poate aprinde Lumina? Cine este El? El este Inginerul Șef, Cel care a proiectat totul. Cel care te-a proiectat pe tine este aici ca să te aprindă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest Mesaj. Acest Mesaj a însemnat foarte mult pentru mine și Îi mulțumesc cu adevărat lui Dumnezeu pentru El.  Să ne rugăm.

Dragă Doamne Isuse, Îți mulțumim pentru tot ce ne-ai dat și pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi. Tată, cum am putea să-Ți mulțumim suficient pentru acest Cuvânt pe care ni L-ai trimis? Dumnezeule, când Pământul bâjbâie în întuneric și în cel mai rău întuneric religios, când ei cred că este lumină, având doar o strălucire, cât de trist este acel nivel de înșelăciune! Doamne, dacă nu ar fi mila și îndurarea Ta, și noi am fi în același loc, dar Tu ești Inginerul Șef care ai venit și ai aprins Lumina pentru ca noi să vedem. O, Doamne, Te rog să ne aprinzi ca să fim Luminile Tale în această generație, strălucind în gloria Învierii Tale. Fie ca Învierea Ta să fie văzută în noi, așa cum trăiești în noi.

Doamne, Noe a fost o Lumină; Moise a fost o Lumină; fratele Branham a fost o Lumină, dar acum ne chemi pe noi să fim o Lumină. Ajută-ne, Dumnezeule; ajută-ne să primim tot Cuvântul Tău și să stăm neclintiți pe El.  Doamne, ajută-ne să ne încredem în Tine în acest ceas întunecos când în mintea noastră există confuzie și atâta incertitudine în fața noastră. Din ceea ce a spus profetul Tău, se pare că lucrurile se vor înrăutăți, s-ar putea să fie mai rău, dar, Doamne, Tu vrei doar să vezi ce vom face. Dumnezeule, ajută-ne să avem încredere în Tine că ne ajuți, fiindcă nu o putem face singuri. Doamne, Tu ne-ai trimis un Cuvânt și ai aprins în interiorul nostru o Lumină care ne va ajuta să vedem Cine este aici. Noi avem încredere în Tine, Doamne, și vrem să ne aruncăm peste Tine, vrem să fim zdrobiți, Doamne, vrem să sfărâmi propriile noastre idei, propriile noastre dorințe egoiste, voia noastră, smulge-le din noi, Doamne, apoi pune-ne împreună în Cuvântul Tău, în Însăși Imaginea Ta, ca să Te reflectăm. Doamne, vrem să ne treci prin procesul prin care ai adus Biserica epocilor, pentru a ne scoate din zdrențele murdare ale propriei noastre neprihăniri, și să ne purifici prin Apa Cuvântului, ca să Te întipărești în noi, astfel încât să devenim reflectarea Ta.

Doamne, ajută-ne să lăsăm toate ideile noastre denominaționale, toate crezurile noastre personale și interpretările personale, ajută-ne să lăsăm totul, să părăsim totul și să Te credem pe Cuvânt, pentru că ne-ai trimis un profet și ne-ai dezvăluit Cuvântul; ne-ai rupt Pecețile și ni le-ai descoperit. Ajută-ne să nu-L compromitem din nou, ci ajută-ne să-L păstrăm în curăția în care ni L-ai dat. Ajută-ne să avem încredere în metoda Ta, în felul Tău de lucrare și să rămânem tari în Ea.

Te iubesc, Tată, și Îți mulțumesc pentru ceea ce ai făcut. Mă încred în Tine, Doamne, și mă bucur că ești încă aici îmbrăcat în minunatele haine ale Puterii învierii Tale. Ajută-ne să umblăm în Lumină, pentru că Tu ești în Lumină.

Dumnezeule, curăță-ne de nelegiuirea noastră, lasă Sângele Tău să ne spele și ajută-ne să reflectăm Viața Ta. Te iubim, Doamne, și Te rugăm să ne binecuvântezi în Numele lui Isus Hristos. Amin.

-Amin-