Meniu Închide

TAINA VOII SALE

Print Friendly, PDF & Email

Să deschidem Bibliile la Efeseni 1.9:

„căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine Însuși.”

Din acest text voi lua titlul, Taina Voii Sale. Acum voi citi din Efeseni 1.3-12, dar voi reveni la versetul pe care l-am citit:

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos.

În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui în dragoste.”

În timp ce privim la Taina voii Sale, vreau să înțelegem că Dumnezeu ne-a ales în El, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără vină înaintea Lui, în dragoste. El ne-a ales în El, înainte de întemeierea lumii, pentru că intenția Lui, scopul Lui, este să fim sfinți și fără vină înaintea Lui, în dragoste.

„El ne-a hotărât mai dinainte, să fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale,

spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui.

În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său,

pe care ni l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.;

căci a binevoit să ne descopere Taina Voii Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine Însuși,

ca să-l aducă la îndeplinire la plinătatea vremilor, spre a-Și uni iarăși într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri și cele de pe pământ.

În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea Aceluia, care face toate după sfatul voii Sale,

ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos.

De câte ori citesc aceste versete, nu pot să nu-L iubesc mai mult, pentru că, de câte ori citesc aici, atenția mea este îndreptată spre Voia Lui, Scopul Lui, Plăcerea Lui. Aceasta este tot ce a dorit Dumnezeu, de aceea vrem să privim la Taina voii Sale, care este: Voia Lui, Voința Lui, Plăcerea Lui, Dorința Lui.

Care a fost plăcerea Lui, dorința Lui? Dorința Lui a fost să fiu predestinat să fiu aici și să fiu găsit în El, fără vină și desăvârșit în dragoste. Aceasta a vrut El să facă. Și oricât am spune: „Noi Îl iubim pe Dumnezeu”, noi Îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai întâi. Oricât am spune: „Noi vrem să fim Mireasa Lui; noi vrem să fim copiii Lui; noi vrem să…”, ne dăm seama că Taina voii Sale, este că El a dorit aceasta mai întâi, El a vrut aceasta.

Ne întoarcem de la versetul 4, ca să scoatem în evidență câteva lucruri:

„În El, Dumnezeu ne-a ales…” Laudă lui Dumnezeu!

„…ca să fim sfinți și fără vină înaintea Lui, în dragoste, El ne-a hotărât mai dinainte pentru înfiere, prin Isus Hristos, după buna plăcere a Voii Sale, spre lauda harului Său.”

„…după bogăția harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și pricepere, căci a binevoit să ne descopere Taina Voii Sale, după buna Sa plăcere, după planul pe care-l alcătuise în Sine.”

Îmi place, și sunt atât de bucuros când citesc aceasta!

Credeam că noi Îl căutăm pe Dumnezeu, credeam că noi Îl găsim, credeam că noi încercăm să venim la Dumnezeu, dar nu este deloc așa. Aceasta este doar o perspectivă pământească a călătoriei noastre, când eram orbi și în necunoștință, dorind să fim salvați, dorind să fim mai buni. Dar fără Dumnezeu, noi nu am fi avut nici una din aceste dorințe, pentru că totul a fost Planul lui Dumnezeu, Scopul Lui, Harul Lui, Plăcerea Lui. Aceasta este atât de interesant, este tulburător când prindem cu adevărat Descoperirea, când Dumnezeu ne ia vălul de pe ochi ca să recunoaștem că aceasta este ceea ce a vrut Dumnezeu, că acesta este Scopul pe care L-a avut în El Însuși, înainte de întemeierea lumii.

În partea din spate a Minții Sale, El avea o dorință, avea ceva care să-I facă plăcere, ceva care era Voia Lui, ceva ce dorea să realizeze pe Pământ, iar noi aflăm că noi înșine facem parte din Voia Lui.

În El am fost aleși și făcuți moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate lucrurile după sfatul Voii Sale.”

Îmi place! În anul 1960, fratele Branham a predicat mesajul Înfierea, iar în partea treia, el a spus:

Acum vom citi, apoi va trebui să ne oprim pentru că timpul nostru s-a dus…” El a venit la versetul 9, pe care tocmai l-am citit, și a spus:

El ne-a făcut cunoscută Taina voii Sale…” Și aici, el introduce un gând: „…să ne înfieze, după buna plăcere a Voii Sale, pe care a făcut-o în El Însuși.” Deci, care a fost Taina Voii Sale? Că El a vrut să ne înfieze. Aceasta este Taina Voii Sale, că El a vrut să ne înfieze.

În continuare, fratele Branham spune:

El a hotărât aceasta în Sine Însuși, înainte de întemeierea lumii. Câți înțelegeți aceasta?”

Tot ce pot spune, este: „Eu vreau în Dumnezeu!” Eu văd aceasta așa cum nu am văzut-o niciodată până acum, dar vreau să înțelegeți și voi aceasta, pentru că această înțelegere ne schimbă viețile.

Când ajunge la înfiere, fratele Branham spune:

La fel cum găsim în Vechiul Testament, testarea, încercarea și apoi plasarea unui fiu, adopția, plasarea fiului. Deși era deja un fiu născut în familie; el este un fiu, dar va fi testat, încercat, crescut de tutore, și se va vedea cum iese. Apoi, el este plasat, poziționat, aproape egal cu tatăl său.”

În seria de mesaje „Înfierea”, fratele Branham a citit Efeseni 1.9: Taina Voii Sale, să ne înfieze. Deci, Voia Lui, Taina Voii Lui este că El a vrut să ne înfieze, El a vrut să ne aducă în poziția de „Fii”. Dar noi am fost mereu în Mintea Lui, noi am fost întotdeauna Atribute, Sămânța Genă din Gândurile Lui, despre Sine.

Noi venim pe acest Pământ, apoi El ne însuflețește prin nașterea din nou, și noi ne dăm seama de unde venim, ne dăm seama că suntem copiii lui Dumnezeu, și atunci, El vrea să ne aducă printr-un Tutore, care este Duhul Sfânt, să ne învețe și să ne aducă la înfiere. Ce este înfierea? Înfierea nu înseamnă, „Tu ești fiul Meu”, pentru că tu ai fost întotdeauna fiul Lui. Aceasta este Taina înfierii, și fratele Branham a evidențiat aceasta. Chiar și Scofield are aceasta aici, în notele de subsol, unde spune:

„Înfierea, plasarea ca fiu, nu este atât de mult un cuvânt de relație, cât de poziție. Relația credinciosului cu Dumnezeu, ca și copil, rezultă din nașterea din nou, în timp ce înfierea este actul lui Dumnezeu prin care, cel care era deja un copil prin Răscumpărare, din Lege, este plasat în poziția unui fiu adult.”

Deci, care a fost Taina Voii Sale? Că ne va așeza în poziția de „Fii”. Ce face după aceea? Când fratele Branham a învățat despre înfiere, el a plasat poziționarea ca fiu, „aproape egală cu Tatăl”.

Amintiți-vă că fratele Branham a spus povestea înfierii. El a spus că băiatul s-a născut în familie, și poate că tatăl său are o moșie și ferme, pământ și turme, și afaceri, iar acest fiu este destinat să fie moștenitorul. În virtutea nașterii lui, el este destinat să fie moștenitorul tuturor acelor lucruri. Dar tatăl trebuie să se asigure că acest fiu are caracterul și priceperea să ocupe acea poziție.

Așadar, el s-a născut în familie, dar după ce s-a născut, este plasat sub un tutore, iar fratele Branham a spus că tatăl găsește cel mai bun om, cel mai bun profesor pe care-l poate găsi, pentru că aceasta este o poziție foarte importantă, o slujbă prea importantă; iar tatăl nu va pierde tot ce a construit punând în acea poziție persoana greșită.

Așadar, din punct de vedere genetic este în ordine, dar trebuia să câștige ceva experiență, trebuia să crească în caracter. Deci, tatăl găsește cel mai bun tutore.

Dumnezeu a găsit cel mai bun Tutore, pe Duhul Sfânt, care începe să ne crească, să ne antreneze și să ne învețe ca să ne aducă în poziție. Și ce vrea El să facă? El vrea să ne înfieze ca fii, El vrea să-Și așeze copiii în poziție. Și fratele Branham a spus: „Aproape egal cu Tatăl.” Când acel fiu este așezat…

Fratele Branham ne-a explicat toate acestea și ne-a spus că tatăl își duce fiul într-un loc public, își scoate inelul de pe deget și îl pune pe degetul fiului său; îl îmbracă cu o haină, și acum, semnătura lui este la fel de valabilă ca semnătura tatălui, și toate aceste lucruri, prin care el l-a pus într-o poziție de putere, o poziție de autoritate, o poziție de responsabilitate.

Deci, care este Taina Voii Sale? Să înfieze fii. „El ne-a ales în El.” Și acum găsim această Taină a Voii Sale. Taina Voii Sale nu este numai că noi am fost în Gândirea Lui, pentru că aceasta este o Taină, dar nu doar aceasta a fost Taina pe care nu am știut-o, că noi am fost întotdeauna o parte din Dumnezeu. Aceasta este una din tainele descoperite, dar Taina Voii Lui conține și ceea ce vrea să facă cu noi. Nu doar că suntem ai Lui, ci care este scopul Lui pentru care suntem aici.

Prin Mesajul orei, Dumnezeu a venit să ne explice ce facem noi aici, nu numai că suntem pe acest Pământ, pentru că am fi putut veni oricând, dar El a venit și ne-a explicat de ce suntem noi aici în acest moment, pentru că El vrea să ne aducă la înfiere, vrea să ne aducă în poziție de Mireasă. Laudă lui Dumnezeu!

Să mergem la Romani 8.28-30:

De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu; și anume, spre binele celor ce sunt chemați după Planul Său.

Căci, pe aceia, pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și predestinat să fie făcuți conform chipului Fiului Său, pentru ca El să fie întâiul născut între mulți frați.

Mai mult, pe cei pe care i-a predestinat, pe aceia i-a și chemat; și pe aceia care i-a chemat, i-a și declarat drepți; și pe cei care i-a declarat drepți, i-a și proslăvit.”

Așadar, în Mintea lui Dumnezeu, noi suntem deja proslăviți; în Mintea Lui, călătoria noastră  este completă, dar acum vine în manifestare în acest timp.

Să ne întoarcem la versetul 28: „Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care Îl iubesc pe Dumnezeu, celor care sunt chemați conform Planului Său.” Deci, cum sunt chemați ei? Conform scopului Său. La aceasta se reduce tot, la scopul Său.

Să mergem la Efeseni 3.1-21:

Din această cauză eu, Pavel, întemnițatul lui Isus Hristos, pentru voi, Neamurilor…

Dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu care îmi este dat referitor la voi.

Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta, așa cum v-am scris înainte pe scurt.

Citindu-le puteți înțelege cunoștința mea în Taina lui Hristos,

care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos, prin Duhul.

Că adică Neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea,

al cărei slujitor am fost făcut conform darului harului lui Dumnezeu, prin lucrarea efectivă a puterii Lui.

Mie, care sunt mai mic decât cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, îmi este dat acest har, să predic printre Neamuri bogățiile de nepătruns ale lui Hristos.

Și să-i fac pe toți să vadă care este părtășia Tainei, care de la începutul lumii fusese ascunsă în Dumnezeu, care a creat toate lucrurile prin Isus Hristos,

pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești, să cunoască azi, prin Biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu,

conform scopului veșnic pe care l-a hotărât în Hristos Isus, Domnul nostru,

în care avem îndrăzneală și acces cu încredere, prin credința în El.

De aceea, vreau să nu vă descurajați din cauza necazurilor mele pentru voi, aceasta este slava voastră.

…Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos,

din care își trage numele toată familia în cer și pe pământ,

ca să vă facă, conform bogățiilor slavei Sale, să fiți întăriți cu putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru,

așa încât, Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca fiind înrădăcinați și întemeiați în dragoste,

să fiți în stare să înțelegeți cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea,

care întrece cunoașterea, ca să fiți umpluți cu toată plinătatea lui Dumnezeu.

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi,

a Lui să fie slava în Biserică, prin Hristos Isus, prin toate generațiile, în vecii vecilor.”

Pavel a început spunând: „Eu mi-am găsit scopul, și scopul meu a fost ca El să-Și descopere Taina în mine, ca să le pot predica Neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Mi-am găsit scopul ca să vă învăț Taina, ca să vedeți Taina și ca să vă găsiți scopul vostru. El m-a întărit pe mine, și acum vă întărește pe voi cu toată puterea, cu plinătatea lui Dumnezeu, astfel încât să puteți îndeplini scopul vostru.”

Scopul lui Dumnezeu în ridicarea apostolului Pavel, nu a fost ca Dumnezeu să Se poată demonstra în el, astfel încât toată lumea să spună: „Acela este un om puternic care are o descoperire extraordinară.”, ci Dumnezeu a ridicat pe acest om și i-a dat descoperirea, pentru că El avea un scop în viața lui Pavel, și acel scop a fost ca el să prindă Taina din Mintea lui Dumnezeu, ascunsă de la întemeierea lumii, și s-o aducă la Neamuri, astfel încât, Neamurile să fie părtașe la făgăduință. Și Pavel nu a fost așa ca ei să poată spune: „Pavel are o mare descoperire! Pavel are o mare putere,” ci pentru ca prin descoperirea Tainei lui Dumnezeu, Neamurile să poată primi putere în omul interior, și putere pentru a deveni scopul lui Dumnezeu.

Același lucru se întâmplă în zilele noastre. Dumnezeu a trimis un profet puternic în zilele noastre, ca să ne dezvăluie partea din spate a Minții lui Dumnezeu, pentru a ne dezvălui Taina care era acolo înainte de întemeierea lumii, Taină care ne aparține nouă în această zi. Și pentru a ne aduce această Taină, ce a făcut El? Dumnezeu l-a împuternicit pe acest profet, Dumnezeu l-a întărit cu putere în omul interior, și l-a umplut cu toată plinătatea, ca să ne poată transmite acest Mesaj măreț, iar noi să primim acest Mesaj, și să manifestăm acest Mesaj. Aceasta era Taina Voii Sale, nu să ridice un om.

Taina Voii Sale a fost să-Și ridice un popor și să ne aducă în înfiere ca o Biserică, trecând acum de la Biserică la Mireasă.

Dumnezeu a trimis un profet pentru a-Și împlini scopul în Israel. Dumnezeu a ales Israelul, i-a scos afară din sclavie, l-a adus la Sine, și a spus: „Acum, aceasta este națiunea Mea.” Poporul Israel este singura națiune despre care Dumnezeu a spus vreodată că este poporul Lui. Acum, ei sunt poporul lui Dumnezeu. 

Apoi, Dumnezeu L-a adus pe Hristos pe Pământ, ca Isus Hristos. Și când a venit pe Pământ, El a fost născut ca Fiul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu L-a susținut și L-a crescut ca Fiu înfiat. El a venit pe Muntele Schimbării la față, și Dumnezeu a făcut înfierea. Aceasta ne-a spus fratele Branham, ca să ne arate un Fiu înfiat. Acum, El este Fiul lui Dumnezeu, dar din El iese o Biserică, El a ridicat o Biserică născută la Cincizecime. Dar de ce a ridicat-o El? Ce voia să facă? S-o ducă la înfiere, pentru a fi Mireasa lui Isus Hristos. Toate acestea sunt puse în Taina Voii lui Dumnezeu. Laudă lui Dumnezeu!

În mesajul Înfierea, partea a patra, fratele Branham a citit acest verset:

„…pe care l-a răspândit din belșug peste noi în toată înțelepciunea și priceperea, făcându-ne cunoscută Taina Voii Sale…” „Taina Voii Sale.” Amintiți-vă cum ne-am agățat de aceasta. Să vedem câți ați fost aici în această dimineață. Cum ținem la aceasta, „Taina Voii Sale.” Acum, acesta nu este doar un lucru mic, ci este o Taină. Voia lui Dumnezeu este o Taină, și fiecare om trebuie să caute Voia lui Dumnezeu pentru el sau pentru ea însăși.

Taina lui Dumnezeu. Cum o aflăm? Lui Pavel i-a fost făcută cunoscută, și el a spus că nu s-a sfătuit cu nici un om, nici cu carnea și sângele; nu a mers la nici o școală, la nici un seminar, el n-a avut nimic de-a face cu acestea, ci lui Pavel i-a fost descoperită de Isus Hristos, care l-a întâlnit pe drumul Damascului într-o Lumină ca un Stâlp de Foc, și l-a chemat. Apoi, a mers în Arabia și a locuit acolo trei ani.”

Așadar, când apostolul Pavel a fost însuflețit sau trezit, nu s-a consultat cu nici un om, ci Taina i-a fost dată prin descoperire de Isus Hristos, într-o întâlnire cu Stâlpul de Foc.

Fratele Branham a spus aici:

Voia lui Dumnezeu este o Taină, și fiecare om trebuie să caute Voia lui Dumnezeu pentru el însuși. Taina lui Dumnezeu.” 

Când Pavel a fost oprit în călătoria lui… Ascultați, Pavel și-a trăit viața, el avea pregătire religioasă, avea zel, ambiție și dorințe, dar nu toate dorințele lui erau corecte. Pavel voia să-L slujească pe Dumnezeu, fără îndoială, avea dragoste pentru Dumnezeu, avea o dragoste adevărată pentru Cuvântul lui Dumnezeu, dar era amestecată cu ambiția lui, cu înțelegerea lui greșită și probabil, o mulțime din Pavel era amestecat cu bunele lui dorințe, dar Dumnezeu avea un alt scop pentru el. Și este uimitor că, chiar și tu găsești scopul lui Dumnezeu în Pavel, care era în el încă înainte de convertirea lui, deoarece Dumnezeu a pus în el anumite „ingrediente” pe care avea să le folosească mai târziu. Dar o parte din aceste „ingrediente” au început să iasă la suprafață înainte de a-L întâlni pe Domnul pe drumul spre Damasc. Domnul l-a construit cu un scop, iar acel scop a făcut întotdeauna parte din Pavel, era acolo când încă era Saul. De aceea a fost atât de zelos și de înflăcărat; iar voi știți că Pavel nu și-a pierdut niciodată zelul și înflăcărarea, doar că au fost canalizate în direcția corectă.

Apoi L-a întâlnit pe Hristos în Stâlpul de Foc, iar El i-a vorbit și i-a dat un scop, „Eu am avut întotdeauna un scop cu tine.” Amintiți-vă că Anania nu a vrut să meargă să vorbească cu Pavel, pentru că a auzit cum persecuta Biserica, dar Domnul i-a vorbit lui Anania și i-a spus:

„Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales să ducă Numele Meu înaintea Neamurilor, înaintea împăraților, și înaintea fiilor lui Israel, și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu.”

„El este un vas ales pentru a duce Numele Meu înaintea Neamurilor.” Acesta este motivul pentru care Dumnezeu i-a întrerupt călătoria. Dumnezeu nu i-a întrerupt călătoria pentru că I-a părut rău de Pavel, și nu a spus: „Ei bine, Pavel este un tip cu adevărat drăguț, dar el este puțin dus în eroare, așa că am să vin să fac ceva în plus pentru el, pentru că…” Nu! Dumnezeu a avut un scop de la nașterea lui, a avut un scop cu venirea lui Pavel pe pământ, a avut un scop în Pavel, în felul cum își va trăi restul vieții, iar Stâlpul de Foc a intrat în contact cu el din cauza scopului lui Dumnezeu. Și când s-a întâmplat aceasta, el nu s-a sfătuit cu nici un om.

În Galateni 1.11-12, el spune:

Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine, nu este de obârșie omenească;

pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos.”

Descoperirea lui Isus Hristos a transformat întreaga viață a lui Pavel, literalmente i-a întors viața cu susul în jos, i-a distrus ambițiile, a distrus tot ce avea în minte, tot ce voia să facă, tot ce credea  că va face, tot ce credea că este corect, totul s-a prăbușit când a întâlnit Stâlpul de Foc. El a plecat să uite tot ce a învățat, a plecat în pustia Arabiei pentru a fi reînvățat de Dumnezeu. Apoi, Pavel a venit înapoi cunoscând Taina Voii lui Dumnezeu; el a venit înapoi cunoscând Taina Voii lui Dumnezeu pentru Israel și pentru Neamuri, în Hristos.

Pentru mine, cred că unul din cele mai importante lucruri este că el s-a întors cunoscând Taina Voii lui Dumnezeu în propria lui viață, pentru că știa că Dumnezeu i-a spus: „Tu ești un vas ales, tu vei duce Evanghelia înaintea împăraților, înaintea lui Israel și la Neamuri.

Pavel știa acum că s-a născut cu un scop, că exista un scop în viața lui, și Dumnezeu i-a spus că a avut întotdeauna acest scop în el. Astfel, Dumnezeu l-a oprit, l-a schimbat, i-a dat înțelegere și descoperire, și i-a schimbat întreaga viață.

Acum, Pavel s-a redirecționat, a uitat tot ce a avut vreodată, tot ce a știut, și-a citit din nou Biblia și și-a dat seama că a ratat totul. El a început s-o citească, dar acum totul era diferit. Acum nu mai era ambiția lui, ci era scopul lui Dumnezeu; nu mai era confortul lui, era scopul lui Dumnezeu; nu mai era lauda lui, ci scopul lui Dumnezeu.

Înainte, a fost lăudat la școală de liderii religioși; avea autoritate, avea premii, avea tot felul de lucruri pe el, umbla cu zel și dorințe și totul era frumos, dar acum Dumnezeu i-a descoperit adevăratul Lui scop, și atunci a ieșit mai zelos ca oricând, și cu mai multă hotărâre ca niciodată. Doar că acum, și-a pierdut ambiția, și-a pierdut mândria, și-a pierdut autoconservarea, și de atunci, nu a mai contat nimic altceva.

În persecuții, Pavel a rămas cu scopul lui Dumnezeu; prin încercări, naufragiu, bătăi, laude, el nu s-a schimbat niciodată, pentru că acum, el cunoștea scopul lui Dumnezeu în viața lui, și nimic nu putea deraia scopul lui Dumnezeu în viața lui, pentru că a primit Taina Voii lui Dumnezeu. Când l-au împroșcat cu pietre, el s-a ridicat, s-a scuturat de praf și a mers în orașul următor, pentru că acum știa scopul lui Dumnezeu pentru viața lui.

Vedeți care a fost Forța care l-a pus în mișcare? A fost Taina Voii lui Dumnezeu care i-a fost descoperită lui Pavel.

Când porțile unei cetăți au fost închise și toate căile de ieșire erau păzite ca să-l prindă și să scape de el, ucenicii l-au coborât pe Pavel într-un coș peste zid, dar imediat ce a scăpat, s-a dus înapoi în Damasc. El nu a fugit în Arabia ca să se ascundă, ci doar s-a dus în următorul oraș, pentru că știa Taina Voii lui Dumnezeu pentru viața lui. El nu a putut renunța, nu a putut să se oprească, înțelegeți?

Când a intrat într-un oraș și a făcut o vindecare, oamenii au vrut să ucidă un bou și să i se închine ca lui Dumnezeu, și să-l laude; dar nici persecuția, nici lauda nu au putut opri scopul lui Dumnezeu în viața lui.

Noi ne gândim: „Știi, eu presez înainte, merg mai departe. Nimeni nu mă poate opri, indiferent de persecuție sau respingere…” Și presăm, dar uneori, lucrul care ne descurajează și ne îndepărtează de calea lui Dumnezeu, nu este persecuția, ci poate este lauda. Este periculos pentru un slujitor lauda sau respingerea. Dar pe Pavel nimic nu l-a descurajat și nici nu l-a îndepărtat de scopul lui Dumnezeu, pentru că i-a fost descoperită Taina lui Dumnezeu. El nu s-a oprit niciodată. Ei nu l-au oprit, chiar dacă au fost gata să omoare boi și l-au numit, „Un dumnezeu care a coborât din cer.”, el nu și-a început niciodată propria lui biserică acolo, deși, înțelegeți, el ar fi avut totul. Dacă s-ar fi aplecat puțin spre aceasta și ar fi spus: „Știți, aș putea fi Jupiter. Nu știu, ar putea fi cum spuneți voi.”, dar el știa voia lui Dumnezeu cu privire la el. Nu era voia lui, ci era Voia lui Dumnezeu. Laudă lui Dumnezeu!

Când s-a dus pe o insulă, cred că insula pe care au naufragiat, se numea Malta. Acolo, Pavel a strâns câteva nuiele pentru foc, și a fost mușcat de un șarpe, dar el l-a scuturat în foc; de aceea locuitorii insulei au crezut că este un criminal oribil, pentru că, deși a scăpat din naufragiu, acum va muri. Dar când el a scuturat șarpele în foc și nu i s-a întâmplat nimic, s-au răzgândit și au spus că este un dumnezeu. De ce? Din pricina lui Dumnezeu. De ce a scuturat șarpele în foc? Din cauza scopului lui Dumnezeu în viața lui.

Când se afla pe insulă, a mers la guvernatorul insulei, al cărui tată era bolnav, iar Pavel s-a rugat pentru el și a fost vindecat în mod miraculos. Atunci i-au adus toți bolnavii de pe acea insulă, și toți au fost vindecați.

Pe acea insulă, Pavel a devenit o celebritate timp de trei luni cât a stat acolo. El a vindecat pe toți bolnavii, i-a învățat, a sfidat vrăjitorii, a făcut totul și a avut control complet pe acea insulă mică, dar după trei luni, a trebuit să plece mai departe în călătoria lui, pentru că exista un alt scop, nu să se oprească acolo și să construiască o tabără, să devină dumnezeul acelei insule  și să primească slavă de la oameni.

Scopul lui Dumnezeu era să meargă mai departe, pentru că avea o mărturie pentru Roma. Pavel a spus că, după trei luni, când au plecat cu corabia, le-au dat tot ce le trebuia pentru drum; le-au încărcat corabia cu daruri, atât de mult l-au apreciat. Totuși, el nu a rămas acolo, ci a mers mai departe, pentru că Taina Voii lui Dumnezeu, a fost descoperită, zidită în mintea lui.

Întrebarea este: „Care este Taina Voii lui Dumnezeu, astăzi?”

În mesajul Epoca Bisericii Smirna, din cartea „Epocile Bisericii”, fratele Branham a spus:

În Romani 9.11, spune: „Ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu…” Voi nu puteți citi aceasta altfel. Hotărârea inimii, hotărârea Veșnică a lui Dumnezeu, era să ia o Mireasă prin propria Sa alegere…”

Noi am mai vorbit despre aceasta, despre hotărârea (scopul), inimii. Eu vă spun că acesta este scopul inimii mele, este scopul meu principal; acesta este lucrul cel mai drag mie personal, aceasta este inima mea, acesta este motivul pentru care fac ceea ce fac.

„…Scopul inimii, scopul Veșnic al lui Dumnezeu, era să ia o Mireasă prin propria Sa alegere, și acel scop era în El Însuși. Și fiind Veșnic, a fost hotărât mai dinainte de întemeierea lumii.”

Să mergem la Efeseni 5. Când mă gândesc la apostolul Pavel, mă întreb: Cum a putut el să stea în picioare în persecuție? Cum a putut să suporte o asemenea respingere? Cum a putut să rămână cu capul pe umeri în fața unei asemenea laude? Cum a putut să suporte respingerea compatrioților săi, apoi ostilitatea păgânilor și trădarea altor creștini? Cum a putut să poarte toate acestea? Era Taina Voii lui Dumnezeu care i s-a descoperit. Nu a fost o constituție puternică, nu a fost o putere supraomenească, nu a fost că avea un caracter de fier și o inima de piatră, ci a fost faptul că lui Pavel i-a fost descoperită Taina Voii lui Dumnezeu.

Dumnezeu i-a spus: „Tu vei fi o Lumină pentru Neamuri și vei duce mântuirea până la marginile Pământului.” Cum ar fi putut să se oprească? Cum ar fi putut să renunțe, când Dumnezeu i-a spus aceasta? Pavel știa că nu este el, ci este scopul lui Dumnezeu în El. Nu era capacitatea lui, puterea sau tăria lui, ci era Dumnezeu care l-a susținut, pentru că Dumnezeu i-a descoperit că: „Eu am un scop cu tine. Tu ești un vas ales de Mine, ca să duci această Evanghelie la Israel, la națiuni, înaintea împăraților și la toate felurile de oameni. La aceasta te-am chemat Eu.” Deci, el a trebuit să se dezbrace de tot, ca să poată merge mai departe. De ce? Pentru că nu a putut să facă altceva, acela era scopul lui Dumnezeu pentru viața lui.

Pavel nu avea de gând să se oprească, să se stabilească undeva și să construiască un mare imperiu, pentru că nu acela era scopul lui Dumnezeu pentru viața lui. El nu putea să se oprească și să se odihnească, nu putea fugi, nu putea să facă nimic altceva, pentru că acesta era scopul lui Dumnezeu pentru viața lui, care l-a condus în următorul oraș, și în următorul oraș, apoi în următorul oraș.

Scopul lui Dumnezeu în viața lui era atât de puternic, descoperirea lui Dumnezeu în viața lui, era atât de puternică, încât atunci când l-au băgat în închisoare, și nu a mai putut să meargă să viziteze bisericile, a stat acolo și a început să scrie despre descoperirea pe care Dumnezeu a pus-o în inima lui, și a trimis acele scrisori prin „poștă”. El nu a putut fi oprit, pentru că era ceva ce Dumnezeu făcea în viața lui.

Dar acum ajungem la Mireasă. Dumnezeu are un scop în tine și în mine. De ce avem noi nevoie acum? Noi avem nevoie de același lucru pe care l-a avut Pavel; noi trebuie să ajungem într-un loc, în care să ne despărțim de toată lumea și să ne putem întâlni cu Stâlpul de Foc, ca să aflăm care este Voia Lui Dumnezeu cu privire la noi.

Profetul lui Dumnezeu a ajuns în acest loc. El a mers în sălbăticie, în Canionul Sabino, el a mers pe Muntele Sunset, a mers în locul pustiu, și a primit descoperirea. El ne-a adus Apocalipsa înapoi, ceea ce a fost minunat, dar eu am nevoie de experiența mea în pustie; am nevoie de întâlnirea mea cu Hristos. Eu trebuie să știu, nu care este Voia lui Dumnezeu cu privire la epoca șaptea, eu trebuie să știu mai mult decât aceasta.

Tu cunoști Voia lui Dumnezeu cu privire la Mireasă, știi despre înfierea Miresei, știi despre căsătoria Mielului, despre deschiderea Peceților; toate aceste lucruri sunt atât de folositoare, cu toate acestea, eu trebuie să aflu care este voia lui Dumnezeu cu privire la mine, ca individ. Fac eu parte din această lucrare?

Eu pot să spun: „Acesta nu este altceva decât Adevărul! Fratele Branham a fost îngerul al șaptelea; el a fost Glasul Îngerului al șaptelea din Apocalipsa 10.7.” Absolut! Fără îndoială, El a deschis Pecețile; Pecețile sunt acum deschise, noi știm toate acestea, și tu poți fi de acord cu toate în fiecare zi, dar poți merge învins prin această viață, eșuând tot timpul, răvășit și fără să mergi înainte. Și uneori te întrebi: „De ce cad oamenii într-o parte și renunță să mai încerce, renunță să mai preseze înainte, se descurajează, vor să renunțe și cad?”

Eu spun că ceea ce avem nevoie, este Taina Voii lui Dumnezeu descoperită pentru noi, pentru că în nici un caz, nu o vom avea în alt fel, decât a avut-o profetul; nu o vom avea altfel decât a avut-o Pavel sau alte biserici.

Noi nu avem ce să facem în această viață fără ca cineva să arunce cu pietre în noi, să ne scuipe sau să ne respingă; sau să ne laude și să spună că suntem cel mai minunat lucru văzut vreodată. Noi avem nevoie de ceva mai mult decât de descoperirea altcuiva cu privire la Voia lui Dumnezeu. Eu am nevoie de descoperirea Voii lui Dumnezeu pentru mine. Eu cred că toate acestea sunt adevărate, dar trebuie să știu că sunt adevărate pentru mine; pentru că, dacă este adevărat pentru mine, atunci sunt Mireasa Lui.

Eu pot spune că la sfârșitul timpului, Dumnezeu Își cheamă Mireasa, și aceasta este adevărat, dar eu trebuie să știu că El mă cheamă pe mine.

În timpul sfârșitului, El a trimis un profet să-I îmbrace Mireasa cu haina Cuvântului, dar eu trebuie să știu că acel profet mă îmbracă pe mine. El a trimis un profet să ne aducă la Unirea invizibilă, la căsătorie, dar eu trebuie să știu că lucrarea acelui profet mă aduce pe mine la Unirea invizibilă.

Să mergem la Efeseni 5. 25-27:

Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica, și S-a dat pe Sine pentru ea,

ca s-o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt;

ca să-Și prezinte Lui Însuși o Biserică glorioasă, fără pată, fără zbârcitură sau ceva de felul acesta, ci slăvită și fără cusur.

Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși.”

Noi citim aceasta și vedem care este scopul lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu este că, „El Și-a iubit Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfințească și s-o curețe prin spălarea Apei prin Cuvânt, pentru ca să-Și prezinte Lui Însuși o Biserică glorioasă, fără pată, fără zbârcitură, sau ceva de felul acesta, ci sfântă și fără cusur.”

Eu vreau să mă văd pe mine în această Scriptură; vreau ca Taina Voii lui Dumnezeu pentru mine, să-mi fie descoperită în Cuvânt, și vreau să știu că acest Cuvânt este pentru mine; că Hristos m-a iubit și S-a dat pe Sine pentru mine, ca să mă spele cu spălarea cu Apă prin Cuvânt, astfel încât, să mă poată prezenta Lui Însuși, fără pată, fără zbârcitură sau ceva de felul acesta.

Voi știți că viața devine descurajatoare. Este adevărat? Viața devine descurajatoare, lucrurile devin grele, unele lucruri le facem corect, în multe alte lucruri greșim. Noi facem greșeli, facem tot felul de lucruri, și problema este că într-o zi, simțim că știm care este Taina Voii lui Dumnezeu cu privire la noi, iar a doua zi, simțim că nu mai suntem atât de siguri de aceasta din cauză că noi continuăm să ne uităm la împrejurări, la lucrurile pe care le vedem, la greșeli, eșecuri, lucruri personale și conflictele pe care le avem cu alte persoane, și atunci, începem să spunem: „Eu nu pot fi Aceea, din cauza aceasta; nu pot fi Aceea, din cauza acestui lucru din viața mea.”

Ascultați, Pavel a avut tot felul de lucruri care s-au întâmplat în viața lui, bune și rele. Vă puteți imagina ura și disprețul, lucrurile care se vorbeau despre el, dezbaterile religioase și dezbaterile Scripturale? Vreau să spun că el a trecut prin lucruri unul după altul, după altul, și el putea gândi: „Cum, dacă Dumnezeu m-a ales să fiu mesagerul Lui, de ce nu este nimeni ca mine? De ce sunt toți împotrivă? De ce toți prietenii mei s-au întors împotriva mea? De ce, aceia pe care i-am botezat și i-am stabilit în biserică, s-au întors acum împotriva mea?” Vă puteți imagina toate aceste întrebări? Dar el a prins descoperirea Voii lui Dumnezeu.

Așadar, și pentru noi există tot felul de lucruri care pot să ne descurajeze, să ne împiedice, să ne încurce, dar întotdeauna în biserică este ușor atunci când suntem entuziasmați, când cântăm cântece, strigăm la auzirea Cuvântului și toți suntem Mireasă. Adică: „Eu cred acel Cuvânt, sunt Mireasa, eu Îl accept,” apoi a doua zi faci o mișcare cu adevărat prostească, spui ceva ce nu ar fi trebuit să spui și jignești o mulțime de oameni, și atunci spui: „Cum aș putea fi eu Mireasă, când am făcut așa ceva?”

Eu vreau ca această Scriptură să fie adevărată pentru mine, căci El mă spală prin spălarea cu Apă, prin Cuvânt, și tot ce trebuie să fac, este să rămân în acest Cuvânt, pentru că El merge să-Și prezinte o Mireasă fără pată, fără zbârcituri sau imperfecțiuni, și aceasta trebuie să mi se aplice mie; aceasta este motivația mea ca să merg înainte. Nu mă opresc și nu renunț, pentru că El va avea o Mireasă fără pată sau zbârcituri, și El i-a dăruit Cuvântul pentru a se curăța.

Eu sunt la fel ca Pavel când a fost respins: el s-a ridicat, s-a făcut praf pe sine și a mers înainte.

Prieteni, noi trebuie să continuăm să; noi trebuie să prindem descoperirea despre cine suntem în Hristos; ce suntem în Voia lui Dumnezeu cu privire la noi și să continuăm să mergem înainte în Cuvânt; să lăsăm Cuvântul să fie adevărat și să lucreze cu putere în omul interior. Aceasta este ceea ce va face pentru noi descoperirea Voii Lui Dumnezeu: ne va face să mergem înainte, așa cum l-a făcut pe Pavel să meargă înainte; așa cum l-a făcut pe fratele Branham să meargă înainte. El nu a înțeles totul bine, s-a descurajat, a avut inima zdrobită, a făcut greșeli, a avut probleme în biserica lui, a avut probleme cu prietenii. Este adevărat? Dar el știa cine este. El știa care este scopul lui și a continuat să meargă înainte, iar Dumnezeu a continuat să-Și împlinească scopul Său cu el, pe măsură ce el a avansat în acel scop. De ce? Era scopul lui Dumnezeu, nu al lui William Branham. Era scopul lui Dumnezeu.

Eu vin astăzi aici, și spun: Este scopul lui Dumnezeu să fac parte din Mireasa Lui, nu este scopul meu. Dacă aș putea să aleg, aș alege să spun: „Da, vreau!” dar înainte să aleg eu aceasta, a ales EL. Acesta a fost scopul Lui! Și El a adus o Apă curată, pură, în această zi, pentru a spăla fiecare pată și fiecare zbârcitură, și dacă mă uit în jos și văd pete și zbârcituri, slavă lui Dumnezeu, El a trimis în această zi Ceva ca să mă scape de acele pete și zbârcituri.

Eu nu voi renunța, pentru că există o descoperire a Voii lui Dumnezeu cu privire la mine. El mi-a spus că fac parte din această Taină, că fac parte din această Mireasă din timpul sfârșitului, și chiar dacă am timpuri grele, chiar dacă am o natură de scaiete lipicios care încă îmi provoacă necazuri, nu mă voi descuraja, datorită scopului Său cu privire la viața mea. Când El ne descoperă acest scop, ne dă putere să mergem mai departe.

În Coloseni 1.26-27, Pavel spune:

„Taina care fusese ascunsă de secole și generații, dar acum este arătată pe față sfinților Săi,

cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între Neamuri, și anume: Hristos în voi, nădejdea slavei!”

Aceasta este Taina acum: „Hristos în voi, nădejdea slavei!” Voi puteți privi și să spuneți: „Ei bine, cum Se va arăta Hristos în mine? Nu știe El de unde am venit?” Dar când Dumnezeu a început să-i descopere fratelui Branham, scopul Său cu el…Ascultați, el nu a avut nimic atunci când L-a întâlnit pe Înger, și Îngerul i-a spus: „Vei primi un dar de vindecare pentru oamenii din lume.” Iar el i-a spus aceasta doctorului Davis, iar Dr. Davis, i-a răspuns: „Cum crezi că tu, fără educație și fără sprijin financiar, vei primi un dar de vindecare pentru popoarele lumii?” Iar el i-a spus: „Nu știu cum o voi face, dar El aceasta mi-a spus!”

Ascultați, aceasta nu a fost alegerea fratelui Branham, ci a fost scopul lui Dumnezeu în viața lui. Îngerul a venit să-i descopere Voia lui Dumnezeu cu privire la el, iar el a mers fără capacitatea de a împlini ceea ce Îngerul tocmai i-a spus. El nu avea nimic, nu avea sprijin de la vreo denominațiune, nu avea educație, nu știa să citească corect numele scrise în Biblie, și el va predica întregii lumi? În acel moment, poate că nu a predicat în afara statului său, deci, cum se va întâmpla aceasta? „Nu știu. Tot ce știu, este ceea ce mi-a spus EL!”

Tot ce a putut să facă acel profet, ca ființă umană, a fost să creadă ceea ce i-a spus Îngerul și să pășească înainte, iar Dumnezeu a trebuit să-l îndrume; Dumnezeu a trebuit să-i deschidă ușile; Dumnezeu a trebuit să-i dea finanțe. Și ce s-a întâmplat în viața acestui om cu studii de șapte clase, necunoscut în lume și fără sprijin denominațional? El a primit un dar de vindecare pentru toate popoarele lumii, și a înconjurat această Planetă de șapte ori. Cum a făcut-o? El nu a știut cum a făcut-o, pentru că era scopul lui Dumnezeu în viața lui.

Eu nu știu cum voi ajunge la perfecțiune, mai am mult drum de parcurs; eu nu știu cum Se va manifesta Dumnezeu pe Sine atât de perfect, nu știu cum se va întâmpla; vreau să spun că am idei cum se va întâmpla conform Cuvântului, dar când mă uit la mine, pur și simplu, nu pare că am voință destul de puternică; nu par să am un intelect destul de ager; nu par să mă adun, dar eu nu privesc la faptele mele, ci privesc la Voia Lui și voi merge mai departe ca Mireasă a lui Isus Hristos, pe care El o aduce la perfecțiune.

„Cum arata aceasta, frate Chad?” Nu știu. El știe cum arată, pentru că a văzut-o înainte de întemeierea lumii, așa că eu voi merge înainte conform descoperirii Sale despre Voia Lui în viața mea, pentru că eu cred că El m-a chemat să fiu Mireasa Lui în aceste ultime zile.

„Ce ai de gând să faci?” Eu nu știu ce voi face. Doar voi veni la biserică, voi asculta Cuvântul, iar când voi fi conectat la Cuvânt, îmi voi preda voia mea, Voii Lui și mă voi alinia cu Cuvântul. Dacă am probleme, voi striga spre Dumnezeu, îmi voi mărturisi greșelile unui frate, și îi voi spune: „Roagă-te cu mine. Acesta este Cuvântul și nu este în viața mea, dar eu cred că scopul Lui pentru mine, este să-Și manifeste Cuvântul. Roagă-te cu mine, pentru ca voia Lui să se împlinească în viața mea.”

„Cum o vei face?” Probabil la fel cum a umblat fratele Branham de șapte ori în jurul lumii, câte un pas. „Cum vom fi tot ce trebuie să fim? Cum vom manifesta toate aceste lucruri care ar trebui să se manifeste?” Nu știu. Tot ce știu, este că El mi-a spus că fac parte din Aceasta; eu sunt parte din Aceasta. El a luat această hotărâre, El a pregătit Calea, El a prevăzut-o înainte de întemeierea lumii, iar eu doar voi avea încredere în El și voi merge mai departe.

Deci, ce vom face? „Eu voi merge la biserică miercuri, dar când se termină întâlnirea, entuziasmul se stinge și revin la normal. Ce voi face?” Voi merge la biserică să aud Cuvântul. „Ce voi face joi dimineață?” Voi asculta o casetă în timp ce mă spăl pe dinți, apoi o să-mi citesc Biblia și o să mă rog. Îmi voi citi Biblia în fiecare zi, și nu pentru a primi premii de merit de la Dumnezeu, ci pentru a beneficia de spălarea cu Apă a Cuvântului, pentru a mă schimba, astfel încât să pot îndeplini scopul lui Dumnezeu.

În mesajul Este o singură cale dată de Dumnezeu pentru orice, fratele Branham a spus:

Cuvântul Său este întotdeauna Adevărul. Întotdeauna Adevărul. Copiii Săi credincioși Îl cred și plâng pentru El, până când Cuvântul Său este justificat (confirmat), și Cuvântul Său este întotdeauna Voia Lui. dacă vrei să știi care este Voia lui Dumnezeu, o găsești în Biblie, este Cuvântul lui Dumnezeu. Orice lucru contrar Acesteia, este pervertit.”

În mesajul Sete, profetul spune:

De multe ori întâlnesc oameni care sunt predispuși să fie puțin nervoși, astfel, când încearcă să facă ceva și li se pun piedici în cale, spun: „Poate nu este voia lui Dumnezeu.” Vedeți? Să nu-l lăsați pe diavolul să vă mintă așa.

Primul lucru, este să aflați dacă este sau nu, voia lui Dumnezeu, iar când vreți să știți aceasta, priviți în Biblie, pentru că ceea ce vă pune în ordine, este Cuvântul lui Dumnezeu. Și când vedeți că este în Cuvântul lui Dumnezeu, puteți s-o faceți.

De exemplu, căutarea botezului cu Duhul Sfânt. Eu am ajuns de multe ori între oameni care spuneau: „Ei bine, am căutat Duhul Sfânt, dar pur și simplu, nu am putut să-L primesc, de aceea cred că nu este pentru mine. De fiecare dată când vin jos, mă îmbolnăvesc; dacă vreau să postesc și să mă rog, mă îmbolnăvesc; dacă încerc să stau treaz toată noaptea, mi-e atât de somn, încât nu pot nici să mă ridic în picioare.” Amintiți-vă că acesta este diavolul, pentru că voia lui Dumnezeu este ca voi să aveți Duhul Sfânt, deoarece El este dat pentru oricine Îl vrea.

De multe ori, când într-o adunare se face rugăciune pentru voi, pentru vindecare divină, veți vedea că în ziua următoare, fără îndoială diavolul vă va face să vă simțiți de două ori mai rău decât în ziua anterioară. Amintiți-vă că acesta este Satan, care încearcă să vă scoată din binecuvântarea pe care o are Dumnezeu pentru voi. Să nu-l ascultați pe insul acela! Presați întotdeauna înainte!”

Câți dintre voi, după ce ați crezut descoperirea acestui ceas, și ați crezut că faceți parte din Mireasa pentru această ultimă zi, trăiți aceasta mult timp? Nu vă voi întreba, pentru că, dacă vă cer să ridicați mâinile, știu că le veți ține jos. De câte ori, după ce ați prins descoperirea, după ce ați recunoscut Cuvântul pentru voi, astăzi, după ce ați crezut că faceți parte din El, ați făcut o greșeală mare, ceva rușinos și jenant, de care vă pare rău? Nu trebuie să ridicați mâna.

Fraților, o voi ridica eu, pentru că am făcut așa ceva. Și ce face diavolul atunci? El spune: „Nu poți fi Mireasă. Nu este pentru tine. Este pentru toți ceilalți dar nu pentru tine.” Dar amintiți-vă că acesta este diavolul.

Cine a fost Cel care a însuflețit aceasta în inima ta? Cine a fost Cel care ți-a descoperit poziția ta? Nu a fost diavolul, ci a fost Duhul lui Dumnezeu. Dar, de îndată ce Îl iei pe Dumnezeu pe Cuvântul Său, Îl pretinzi, și spui: „Eu fac parte din Mireasa Lui; eu fac parte din acest Mesaj, care este pentru mine; Eu fac parte din Mireasa timpului de sfârșit!”, și poți fi sigur că diavolul va încerca să te facă să nu mai spui aceasta. Dar să nu-ți schimbi mărturia. Nu-l lăsa să te oprească să mărturisești aceasta: „Eu sunt Mireasa lui Isus Hristos!” Și dacă el spune: „Ei bine, de ce ai făcut aceasta?”, tu să spui: „Poate ca să aibă ceva de spălat. Nu știu, dar există o Apă care mă va spăla să fiu alb, imaculat.” De ce? Pentru că Cuvântul este întotdeauna Adevărul, nu ceea ce gândesc eu, nu ceea ce sunt eu, ci ceea ce spune Cuvântul este întotdeauna Adevărul. Laudă lui Dumnezeu!

Vedeți? Vrăjmașul încearcă să aducă descurajare, dar descoperirea Voii lui Dumnezeu ne presează să mergem înainte. Dumnezeu a pus Ceva în inima noastră, ca să spunem: „Știi ce? Eu nu sunt vrednic și nu sunt în stare, dar prin harul lui Dumnezeu, sunt ceea ce sunt!” Așa a spus Pavel: „Nici măcar nu sunt vrednic să mă numesc un apostol al Lui, pentru că am persecutat biserica Domnului, dar prin harul lui Dumnezeu, sunt ceea ce sunt!”

Și eu vreau să spun astăzi, aici: „Prin harul lui Dumnezeu, eu fac parte din Mireasa acestui timp!” De ce? Pentru că El mi-a descoperit Taina Voii Sale. Va fi ușor? Nu! Nu trebuie să fie ușor, aceasta nu trebuie să fie ușor.

Ce vrea să facă diavolul? Tot scopul diavolului, este să ne facă să pierdem din vedere descoperirea Voii Lui prin lucrurile pe care le vedem și le simțim, prin lucrurile tangibile. Dar noi trebuie să aruncăm la o parte lucrurile tangibile și să spunem: „Eu cred descoperirea pe care mi-a dat-o Dumnezeu și rămân cu Ea.” Aceasta este ceea ce l-a purtat pe Pavel, pentru că a fost Voia lui Dumnezeu. Aceasta l-a purtat pe fratele Branham, și aceasta te va purta pe tine și pe mine.

Să mergem la 1Corinteni 3. Când fratele Allistair a predicat aici, a spus câteva lucruri care au lovit o coardă din mine, când vorbea despre om că este mereu în căutarea unui scop. Care este scopul nostru? De ce m-am născut? De ce sunt pe Pământ? Ce fac? De ce sunt în poziția aceasta? De ce lucrez în locul acesta? Ce ar trebui să fac? Acestea sunt întrebările pe care ni le punem tot timpul, dar prin descoperirea Voii lui Dumnezeu, Dumnezeu îndepărtează toate aceste întrebări. De aceea venim la descoperire. Dacă ni se descoperă Taina Voii lui Dumnezeu pentru noi, și acea Taină a lui Dumnezeu descoperită nouă, este că suntem parte din Mireasa timpului de sfârșit, atunci această descoperire înlocuiește orice altceva se întâmplă în viața noastră. Atunci, poți spune: „De ce sunt aici?” „Ei bine, pentru că El Și-a propus să fiu aici, încă înainte de întemeierea lumii.” Aceasta îndepărtează orice îndoială și îndepărtează toate întrebările.

„De ce mi s-a întâmplat acest lucru rău?” „Acest lucru rău mi s-a întâmplat pentru că Dumnezeu are un scop pentru viața mea.” „Care este scopul?” „El nu mi-a dat răspunsul la această întrebare.” „Care este scopul acestei greșeli?” „Nu știu. Tot ce știu, este că El are un scop în viața mea și că totul în viața mea va lucra pentru acest scop.”

De ce lucrez acolo unde lucrez? Pentru că El are un scop în viața mea. De ce s-a întâmplat acest lucru rău? Pentru că există un scop. De ce trecem prin această încercare? Pentru că există un scop în ea. De ce avem probleme în biserică?  Pentru că există un scop. De ce sufăr în trupul meu?  Există un scop în această suferință. Tu înțelegi că, atunci când prinzi Taina Voii lui Dumnezeu pentru tine, îți dă un scop în tot ce se întâmplă în viața ta, în fiecare zi.

De ce m-am oprit la benzinărie și am vorbit cu persoana aceea? De ce persoana aceea mi-a pus acea întrebare când era la rând în magazin? Pentru că există un scop în fiecare zi din viața ta, deoarece El ne-a descoperit scopul Voii Sale, iar noi trebuie să păstrăm aceasta înaintea feței noastre.

„Eu nu sunt aici doar ca să ocup un spațiu, să respir aer, să mor și să am o înmormântare frumoasă, pentru că există un Plan al lui Dumnezeu în viața mea; este un scop al lui Dumnezeu pentru mine în casa mea; este un scop al lui Dumnezeu pentru mine la locul de muncă; este un scop al lui Dumnezeu să fiu în biserică.

Uneori, noi ne gândim: „Nu am făcut nimic deosebit, nu am făcut…Care este scopul lui Dumnezeu pentru viața mea?” Când ne vin asemenea gânduri, uneori spunem: „Care este scopul meu în viață? Eu nu am fost misionar în Africa; nu mi-am pus mărturia pe You-Tube; nu am…”

Ascultați, aceasta nu înseamnă că acesta este scopul lui Dumnezeu pentru viața ta. Poate că scopul lui Dumnezeu pentru viața ta, este să fii în fiecare zi un exemplu al Cuvântului viu al lui Dumnezeu, în locul unde lucrezi. Poate că scopul lui Dumnezeu în viața ta, este să fii Isus Hristos în casa ta, ca tată. Dacă Isus Hristos ar fi Tată, ce fel de Tată ar fi El? Acesta este scopul vostru, taților. Dacă Isus Hristos ar fi o Mamă, ce fel de mamă ar fi Isus Hristos? Acesta este scopul tău, să-L exprimi pe Hristos. Să-L exprimi pe Hristos ca un tată, ca o mamă, ca o bunică, un bunic, un coleg de servici; ca un văr sau ca un prieten. Totul în viața noastră are un scop acum, când prindem descoperirea Voii Lui.

Uneori, noi ajungem la graniță pentru că ne uităm scopul. Noi căutăm spectacol sau ceva interesant, ceva nou, pentru că ne-am uitat scopul. Dar eu nu vreau să-mi uit scopul.

Uneori, ne amintim scopul în biserică, dar îl uităm la locul de muncă. Aceasta este viața, prieteni. Ne amintim scopul nostru miercuri seara, între orele  19.00 și 21,30, dar când mergem acasă și copiii nu vor să meargă la culcare, iar soția spune ceva ce nu apreciezi, uităm de scopul nostru, uităm că scopul lui Dumnezeu este că trebuie să fim fii înfiați ai lui Dumnezeu, manifestând Viața lui Isus Hristos în fiecare împrejurare din viața noastră.

Vă dați seama că ceea ce a purtat Pavel, a fost scopul lui Dumnezeu pe care l-a primit prin descoperirea Voii lui Dumnezeu. Ceea ce a purtat fratele Branham a fost scopul lui Dumnezeu, iar ceea ce ne poartă, pe tine și pe mine, este scopul lui Dumnezeu în viața noastră.

Când fratele Allistair a spus aceasta, mi-am zis: „Acesta este Adevărul absolut! Aceasta căutăm! Aceasta ne dorim!” Dacă trec printr-o încercare și știu că servește scopului lui Dumnezeu, o pot face. Dacă cineva mă respinge, dar eu știu că slujesc scopului lui Dumnezeu și am dat Cuvântul, pot accepta acea respingere. Dacă un prieten se întoarce împotriva mea, dar eu știu că am fost cu Cuvântul și servesc scopului lui Dumnezeu, pot continua să merg mai departe.

Când încercarea nu are nici un scop, devine agonie, devine disperare, dar când totul se întoarce la scopul lui Dumnezeu pentru viața mea, atunci, dintr-o dată, am curajul să merg înainte; am puterea care vine în omul din interior, pentru că, dacă Dumnezeu a îngăduit aceasta, El mă va întări. Dacă Dumnezeu are un scop în aceasta, El mă va salva, El mă va trece prin ea. Eu nu sunt pierdut, El nu a uitat de mine, pentru că servesc scopului Său.

Această descoperire înseamnă atât de mult pentru noi! Este mai mult decât ceva despre care să predici; este mai mult decât ceva de care să te entuziasmezi; această descoperire este pentru viața de zi cu zi; este descoperirea despre cine suntem în Hristos, că suntem Mireasa lui Isus Hristos, și este pentru fiecare moment al fiecărei zile.

Ai nevoie de Ceva care să dezamorseze situația când bomba ta este pe cale să explodeze? Când oala sub presiune se află pe aragazul pornit și presiunea crește iar acolo este cineva care apasă butonul corect, iar și iar, vrei să deconectezi acea bombă? Amintește-ți de scopul lui Dumnezeu în viața ta. Dumnezeu m-a chemat să fiu Hristos în acea situație; Dumnezeu m-a chemat să-Și manifeste Cuvântul chiar aici și El va deconecta acea frustrare, iar Duhul lui Dumnezeu Se va mișca și va începe să lucreze. Eu spun: „Doamne, ajută-mă să nu uit niciodată cine sunt!”

2Corinteni 3.1-3:

Începem noi iarăși să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva avem trebuință, ca unii, de epistole de laudă, către voi sau de la voi?

Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii.

Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne.”

„Fiind arătați pe față a fi epistola lui Hristos servită de noi, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu în table din piatră, ci în tablele de carne ale inimii.” Cred că aceasta este ceea ce caută Dumnezeu astăzi: epistole scrise, epistolele lui Hristos, scrisoarea lui Hristos către lume, scrisă în inimile noastre și manifestată în viețile noastre.

Care este dovada Mesajului? Voi sunteți! Care este dovada că Mesajul este corect? Că la sfârșit, există pe Pământ o Mireasă care va sta cu Hristos Cuvântul. Aceasta este dovada. Dovada că acest profet a avut dreptate, sunteți voi și eu, trăind Viața lui Isus Hristos, acasă, la servici, la biserică și oriunde mergem. Aceasta este dovada că acest Mesaj este corect, și El vine pentru ca noi să putem fi scriși ca epistole, epistole ale lui Hristos scrise în tablele de carne ale inimii noastre, manifestați în mod vădit.

Eu spun: „Doamne, vreau ca altcineva să-mi citească viața și să citească Mesajul. Eu pot să le dau o Carte și s-ar putea să nu o înțeleagă, dar când o vor vedea, vor înțelege: „Acela este Hristos.” Când ei văd aceasta și o primesc, atunci poate vor citi Cartea și o vor înțelege corect.

Doresc ca Dumnezeu să-mi descopere Taina Voii Lui, scopul Lui în viața mea.

Să mergem la 2Corinteni 13.7-8:

Mă rog lui Dumnezeu ca voi să nu faceți nimic rău, nu pentru ca să ne putem arăta noi înșine primiți, ci ca să faceți ce este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădați.

Căci nu putem face nimic împotriva adevărului, ci pentru adevăr.”

Aceasta este ceea ce trebuie să facă viețile noastre, noi nu ar trebui să fim împotriva Adevărului, ci viețile noastre trebuie să fie pentru Adevăr, astfel încât să-L putem exprima pe Dumnezeu.

În mesajul Un Prizonier, fratele Branham spune:

„În timp ce stăm cu capetele plecate, în seara aceasta mă întreb dacă ambiția pe care o avem de a  fi altcineva sau ceva la care ne-am gândi, un lucru egoist, mă întreb dacă am putea să le lăsăm deoparte. Mă întreb dacă vreun tânăr va privi în seara aceasta în jur și va zice: „Când voi fi mare, voi fi cutare sau cutare.” Dacă ați putea simți voia lui Dumnezeu mișcându-se în viața voastră, spuneți: „Nu! Nu! Ambițiile mele nu mai există, pentru că Duhul Sfânt mi-a vorbit de câteva zile și vreau să mă predau lui Dumnezeu, ca să fiu un instrument de treierat în mâna Lui, al acestei ultime zile.”

Fratele Branham a spus de ce are El nevoie. Câmpul este gata pentru seceriș, iar El nevoie de instrumente de treierat, de instrumente ascuțite care să iasă și să înceapă să adune grâul. El spune: „Cine vrea să fie acesta?” Să lăsăm deoparte ambițiile și ideile noastre despre, „Vreau să fiu aceasta; vreau să fiu aceea; vreau să am aceasta; vreau să am aceea, și vreau să merg…”

Doamne, ajută-mă să las totul la o parte și să spun: „Tot ce vreau, este ca Voia Ta să fie arătată în mine în mod vădit. Tot ce vreau, este să fiu epistola lui Hristos; vreau să fiu Mesajul afișat.”

Această societate și cultura americană sunt atât de dăunătoare, pentru că nu mai există o adevărată luptă pentru Viață. Lucrurile au devenit atât de ușor de obținut, sunt atât de mulți bani care plutesc în jur, educația este la îndemâna tuturor; totul a devenit atât de ușor și de liber, totuși avem cea mai mare rată de boli mintale decât oriunde în lume, pentru că nimeni nu are nici un scop, nu există nimic pentru care să lupte, nu există nimic care să fie realizat. Fiecare zi, este la fel ca ziua precedentă, și nu există nici o luptă pentru viață.

Mă refer la locurile în care oamenii trebuie să meargă, să se lupte ca să trăiască, să caute mâncare în fiecare zi, care sunt flămânzi. Ei nu au depresie, deși au pentru ce să fie deprimați; nu au mâncare și dacă nu găsesc nimic, pot merge la culcare flămânzi.

Dar noi, care nu avem de ce să fim deprimați, suntem atât de deprimați, și aceasta pentru că ne lipsește un scop în viață. Americii îi lipsește atât de mult scopul, iar eu spun: „Doamne, nu mă lăsa să iau un duh american, să mă plictisesc, să devin un leneș și să intru în dispreț așteptând să se întâmple ceva interesant.

Ceva interesant se întâmplă în fiecare zi a vieții mele, pentru că Cuvântul Se manifestă în mine prin felul în care vorbesc, prin felul cum gestionez situațiile, prin felul în care iert, prin felul în care fac ceva; toate acestea sunt manifestarea Cuvântului, și acesta este scopul meu pe această Planetă. Ce va face El cu mine mâine? Nu știu. Dar cred că mâine El va dori ca eu să manifest Cuvântul. În ce situație? În orice situație. El te-ar putea chema să predici; ți-ar putea da un cântec; ar putea să te trimită să fii un martor; orice ar fi, poate fi ceva simplu, dar orice ai fi, trăiește o viață corectă, căci acesta va fi scopul Lui trăit în noi.

În fiecare zi, noi avem un scop. În fiecare dimineață ne trezim cu un scop, apoi mergem la culcare cu un scop, și noi suntem aici pentru a sluji scopului lui Dumnezeu.

Eu sunt atât de recunoscător, prieteni! Sunt atât de recunoscător să știu Taina Voii lui Dumnezeu pentru mine! Nimic nu este nepotrivit, nimic nu este să meargă rău, nimic nu este deplasat, pentru că Dumnezeu Își împlinește Cuvântul în viețile noastre. Să ne rugăm.

Dragă, Doamne Isuse, suntem recunoscători pentru Cuvântul Tău din seara aceasta; suntem recunoscători că ne-ai chemat și că ne-ai avut în Minte înainte de întemeierea lumii. Doamne, dorim să fii o realitate vie în viețile noastre. Scopul din spatele existenței noastre, este ceea ce ne motivează, ne încurajează, ne face să Te iubim mai mult.

Dacă aici este cineva care nu are un scop solid, care nu s-a conectat cu această Descoperire despre ce este Voia  Ta pentru ei, Doamne, Te rog să le-o dai acum ca să Te poată întâlni ca Stâlpul de Foc, și să vină într-o legătură personală cu Tine, iar Tu să-i trezești că fac parte din Planul Tău, că fac parte, individual, din Cuvântul Tău, și sunt pe această Planetă pentru a servi unui scop.

Doamne, Isuse, Te rog să-Ți încurajezi copiii, pentru că mulți dintre noi am suferit pierderea celor dragi. Aici sunt cei care își trăiesc viața în văduvie, cei care și-au pierdut copiii, părinții, cei care și-au pierdut locurile de muncă, sunt cei care au avut creșteri financiare sau coborâșuri financiare și relații rupte, dar totul a fost cu un scop, Doamne, și nimic din toate acestea nu s-au întâmplat fără un scop.

Doamne, această viață poate deveni atât de descurajatoare pentru poporul Tău dacă nu există un scop în spate. Oh, Tu ne-ai pus aici, și suntem în carne, suntem pe pământ și suferim aceleași lucruri pe care le suferă lumea, dar nu suferim fără un motiv, fără un scop, ci în toate acestea, Te arăți Tu Însuți.

Doamne, sunt atât de recunoscător că ne-ai dat Ceva pentru existența noastră, ne-ai dat o bucurie atât de mare pentru că ne-ai dat privilegiul să facem parte din marea Ta Gospodărie și suntem atât de binecuvântați, Doamne, să facem parte din Cuvântul Tău.

Suntem atât de recunoscători, Doamne, că ne-ai chemat, ne-ai răscumpărat și ne așezi în poziția noastră pentru a servi scopului Tău! Sunt atât de recunoscător că Îl cunosc pe acest Domn, și că în cea mai rea zi a mea, fac parte din Planul Tău!

Doamne, ajută-ne să continuăm să ne mișcăm în acest Plan, încurajează-ne și întărește-ne prin Cuvântul Tău. Doamne, umple-ne cu Duhul Tău, și fie ca acest Cuvânt să Se manifeste în fiecare dintre noi.

Doamne, Te rog să-i încurajezi pe cei care s-au descurajat; Te rog să vii la cei care au fost răniți și să torni în inimile lor Balsamul Galaadului. Unge-i cu propria Ta Ungere, și întărește-i în omul interior cu propria Ta Persoană. Doamne, revitalizează descoperirea lor, ca să vină din nou la prospețimea acestui scop în viețile lor și să iasă afară permițând Cuvântului Tău să aducă răscumpărare, vindecare și eliberare în viața lor.

Doamne, binecuvântează copiii Tăi! Te rog să încurajezi pe cei care au fost descurajați de diavolul; fă-o chiar acum, prin Cuvântul Tău. Doamne, ia la o parte orice intenționează să facă diavolul spre rău și folosește-l spre bine, în viața fiecăruia.

Te iubim, Doamne, și Îți mulțumim, pentru că știm că ceea ce faci Tu, este minunat. Te iubim pentru aceasta, Doamne! Te lăudăm și Te rugăm să binecuvântezi pe fiecare dintre copiii Tăi, în timp ce pleacă de aici. Fă să plece întăriți și încurajați și ajută-ne să ne predăm Ție, mai mult decât oricând înainte.

Îți cerem binecuvântarea asupra vieților noastre, și Te rugăm să duci la bun sfârșit scopul Tău în noi. Te rugăm aceasta în Numele lui Isus Hristos. Amin.

                             -AMIN-