Meniu Închide

TAINA VOII SALE – Partea a doua

Print Friendly, PDF & Email

29 mai 2024

Partea a doua

Să deschidem Bibliile la Efeseni 1.9:

„căci a binevoit să ne descopere Taina voii Sale, după Planul pe care-l alcătuise în El Însuși.”

Aceasta este Scriptura pe care am folosit-o miercurea trecută, când am luat titlul, Taina Voii Sale, iar în seara aceasta aș vrea să continui cu partea a doua. Aș vrea să reluăm contextul din Efeseni 1.3-5:

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos.

În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, în dragoste,

și ne-a predestinat să fim înfiați prin Isus Hristos pentru El Însuși, conform bunei plăceri a Voii Sale.”

Aici devine cu adevărat interesant. O subliniez de fiecare dată, și probabil o voi face cât voi trăi și Dumnezeu mă va ajuta: El ne-a predestinat!” Pentru ce? „Pentru înfierea copiilor prin Isus Hristos, pentru El Însuși, conform bunei plăceri a Voii Sale.” Aceasta face ceva pentru mine? Face ceva până la originea și esența mea.

Aceasta nu este ceva ce mi-am dorit eu, ci este ceea ce Și-a dorit El. Nu este voia mea, ci este voia Lui, de aceea, dacă ne poate dezvălui Taina Voii Sale, va lua toate problemele, deoarece Taina Voii Sale a fost hotărâtă înainte de întemeierea lumii, iar în această zi ne-a trimis un profet, să ne dezvăluie Taina, sau secretul Voii Sale. Voia Lui nu a fost doar ca eu să vin aici, să am un ritual, să fiu un băiat bun, să încerc să fiu creștin și să fac lucruri frumoase pe Pământ, ci este mult mai profund decât atât, a mers dincolo de a ști învățătura denominațională creștină. Voia Lui nu a fost să aibă oameni drăguți care să reflecte Cuvântul Său. Nu! El a dorit Familia Sa, să Se exprime ca o Familie și să ajungă la înfiere, când El va putea să-i plaseze ca fii și fiice și să-i așeze într-o poziție cu putere și autoritate pe acest Pământ. Aceasta este Taina voii Lui. Voi nu sunteți aici doar ca să fiți o persoană drăguță, ci voi sunteți aici ca să veniți în înfiere, să aveți Inelul Lui pus pe degetul vostru și carnetul de CEC-uri în mână.

Să fii un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu pe acest Pământ, aceasta este Taina Voii Lui. Laudă lui Dumnezeu! El a hotărât aceasta conform bunei plăceri a Voii Sale.

spre lauda slavei harului Său, în care ne-a făcut acceptați în Cel Preaiubit.” Sunt atât de recunoscător pentru aceasta!

În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său,

pe care l-a răspândit peste noi din belșug, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere;

căci a binevoit să ne descopere Taina Voii Sale, după Planul pe care-l alcătuise în Sine Însuși,

ca să-l aducă la împlinire la plinătatea vremilor, spre a-Și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri și cele de pe pământ.

În El, în care am și obținut o moștenire, fiind predestinați conform scopului Celui care lucrează toate după sfatul voii Sale,

ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos.”

Prin aceasta, noi facem o recapitulare rapidă, apoi voi trece la gândul pe care-l am pentru astăzi.

Eu am citit ultima dată din Înfierea, partea a treia, din anul 1960, unde profetul a citit Scriptura pe care tocmai am citit-o și noi. În versetul 9, citim: „..ne-a făcut cunoscută Taina Voii Sale,” dar el ne-a introdus un alt gând, și a spus: „…ne-a făcut cunoscută Taina Voii Sale, să ne înfieze, după buna plăcere a Voii Sale, pe care Și-a propus-o în Sine Însuși.”

Voi spuneți: „Eu încerc să ajung la înfiere.”, dar El a hotărât deja să vii la înfiere. Aceasta este Taina voii Lui: „…să ne înfieze după buna plăcere a Voii Sale, pe care Și-a propus-o în Sine Însuși. El a hotărât aceasta în Sine Însuși, înainte de întemeierea lumii. Câți înțelegeți aceasta?”

Oh, Doamne, eu vreau să înțeleg. Ajută-mă s-o înțeleg pe deplin, astfel încât să-mi schimbe viața și să aibă un efect în fiecare zi a vieții mele.

În mesajul Sămânța ta va stăpâni porțile vrăjmașului, fratele Branham a spus:

„Așa cum găsim în Vechiul Testament, testarea, încercarea și apoi plasarea unui fiu; înfierea, așezarea fiului care este deja un fiu, născut în familie. El este fiu, dar trebuie să fie testat și încercat, crescut de tutore și verificat să se vadă ce a ieșit din el. Apoi este poziționat la egalitate, aproape egal cu tatăl său.”

Ascultați, pentru aceasta am fost predestinați. Acest proces este pentru că am fost predestinați să venim în lume orbi spiritual, având amnezie spirituală, cu mintea întunecată, înstrăinată de lucrurile lui Dumnezeu, pentru că ne-am născut greșit, ne-am născut în păcat. Deci, noi venim cu o natură păcătoasă, iar mintea noastră este întunecată față de aceste lucruri. De aceea, El trebuie să înceapă să ne dezvăluie Taina Voii Lui, pentru că mintea noastră este întunecată față de scopul pentru care venim pe această Planetă.

Astfel, noi venim aici și încercăm să trăim o viață și facem tot ce putem face, învățăm prin simțurile noastre contactând această lume, dobândind cunoștințe și înțelegem prin lucrurile pe care le atingem și le simțim, dar nici unul dintre acestea nu ne pun în contact cu scopul pentru care Dumnezeu ne-a adus aici. Este doar contactul nostru cu acest Pământ, trăind o viață trupească.

Dar în această zi, El ne-a trimis un Mesaj, El ne-a trimis Cuvântul Său, ca să ne readucă în contact cu Taina Voii Sale, astfel încât să știm care este scopul nostru pe acest pământ. Dacă nu știm care este scopul nostru aici, noi nu știm ce să facem în această viață, nu știm ce decizii să luăm, pentru că deciziile noastre se bazează pe scopul nostru. Cel puțin, așa ar trebui să fie.

Apoi, când ești trezit și te naști din nou, ca fiu, tu ești un fiu; ești trezit la realitatea că ești un fiu, dar acum intri în pregătirea fiilor: tu mergi cu Tutorele, care este Duhul Sfânt, iar El te îndrumă în Cuvânt și te face să treci prin lecțiile din viață, prin încercările și necazurile din această viață.

Motivul pentru care Taina Voii Sale este atât de importantă pentru noi, este pentru că aceasta dă un scop încercărilor și necazurilor noastre, altfel acestea devin descurajatoare pentru noi, devin lucruri care ne slăbesc nervii și ne deteriorează hotărârea, iar înainte să ne dăm seama, toți suntem dărâmați, trântiți jos și zdrobiți, pentru că nu am văzut scopul Lui în încercările și testele pe care le-am avut. Am văzut că avem doar o viață de conflict, o viață de suferință și începe să ne pară rău pentru noi înșine. „Am trecut prin problema aceasta; am trecut prin necazurile acelea,” și vine autocompătimirea, iar diavolul vrea să-ți pară rău de tine însuți, pentru că el nu vrea să înțelegi scopul acestui proces. Și dacă îți pare rău pentru tine, ai ratat scopul.

Chiar faptul că am putea simți milă pentru noi înșine că am trecut prin momente grele, arată că încă suntem blocați în tărâmul pământesc, că încă suntem blocați într-un duh uman, și că avem nevoie să ne desprindem de amnezia spirituală, avem nevoie să ne despărțim de întunericul spiritual în care ne aflăm, astfel încât să putem vedea că o încercare nu vine niciodată ca să mă rănească, ci pentru a mă ajuta să merg înainte spre înfiere. Așadar, Duhul Sfânt este aici…

Ascultați, nu toate lecțiile au fost o avansare, nu a fost ca și cum Tutorele a venit și a spus: „Sută la sută! Sută la sută! Sută la sută! Du-te spre înfiere!” Ascultați, eu nu sunt interesat să arăt în Rai un punctaj perfect. „Aceasta este mărturia mea…” „Știi…FB, FB, FB..”(Foarte Bine). Nu. Există o mulțime de „Suficient.” „Știi, S, S, S” (Suficient), și El spune: „Ei bine, du-te și încearcă din nou.” Tu nu ești descalificat să fii un fiu, dar trebuie să te întorci, pentru că trebuie să înveți lecția ca să poți gestiona Puterea care va fi pusă în mâna ta. Aceasta nu este ca sistemul școlar modern, aici nu este doar o trecere mai departe; Duhul Sfânt nu te trece doar mai departe, ci tu trebuie să înveți lecția ca să poți trece mai departe.

Așadar, dacă nu înțelegem scopul vieții noastre, dacă nu înțelegem scopul încercărilor, totul devine fără sens, și viața noastră devine fără scop și dintr-o dată totul devine o descurajare. Aceasta este viața pentru noi toți, suntem descurajați și lucrurile care vin ne doboară, pentru că timpurile devin fierbinți și grele iar tu obosești și te descurajezi, dar nimic nu este pentru distrugere, nici una din aceste probleme nu este ca să ne distrugă, ci este pentru încercarea noastră, pentru testarea noastră, cu intenția…

Ascultați, vă voi spune aceasta: doar fixați-vă centurile de siguranță, pentru că este hotărât că veți cădea la unele teste. Testul din Eden a fost menit să fie căzut. A servit scopului lui Dumnezeu? Dumnezeu nu a putut să-i facă să eșueze, ci El le-a dat liberul arbitru, iar ei au eșuat singuri. Dar intenția Lui a fost să-i pună într-o situație în care să poată eșua, știind că ei vor cădea.

Credeți că ați fost puși vreodată într-o asemenea situație? Credeți că ar face Dumnezeu un asemenea lucru? De ce ar face Dumnezeu așa ceva? Pentru că El ar dori să ți se descopere ca Eliberator, ca Mântuitor; ca un Dumnezeu care iartă, ca un Dumnezeu care vindecă rănile.

Poate că Dumnezeu te va pune în situații dificile știind că vei cădea, iar noi spunem: „Doamne, de ce ai făcut aceasta? M-a durut atât de tare, mi-a provocat atât de multă durere și atât de multe necazuri!” Dar El este singurul care are Balsamul din Galaad. El este Eliberatorul, El va aduce la viață ceva din Cuvânt, pe care l-ai înțelege doar căzând la acest test.

Știți, nimeni nu vrea să se asocieze cu cineva care a înțeles totul bine. Eu nu vreau nici măcar să fii prietenul meu. „Ai avut un rezultat perfect de-a lungul vieții? Nu ai încurcat niciodată nimic? Nu ai avut nici un eșec? Nu ai făcut nimic rău?”

Ascultați, eu nu vreau să aud aceasta, pur și simplu, nu vreau s-o aud. Realitatea este că nu acesta a fost scopul. Scopul testului, al încercării, nu a fost să ai mai multă perfecțiune, ci ideea testului, a încercării, este că El vrea să te pună într-o poziție aproape egală cu Tatăl, și El nu poate pune în acea poziție oameni născuți așa cum ne-am născut noi, pentru a ne ocupa de Cuvântul vorbit, decât dacă acolo este un caracter care poate face față atunci când va veni momentul. Ar fi iresponsabil pentru El să facă aceasta. La fel de iresponsabil ar fi pentru un om să predea Ferma familiei, afacerea familiei, unui fiu care este răsfățat, egoist, care nu are viziune și nici un sentiment de auto disciplină, și iresponsabil să gestioneze toate bunurile și afacerea familiei. Aceasta ar fi o nebunie.

La fel de iresponsabil ar fi pentru Dumnezeu să predea Autoritatea și Puterea, Puterea Cuvântului, pe care o pune în Mireasă, pe care o pune în mâinile Ei în timpul sfârșitului, cu excepția că Ea are caracterul potrivit pentru a se descurca, pentru a face față fără să se distrugă pe ea sau pe alții.

Acum, ideea este să ajungem la înfiere, și această poziție este atât de importantă, încât necesită încercări și teste. De aceea sunt atât de recunoscător pentru profet. Nu pot să-I mulțumesc niciodată suficient lui Dumnezeu, pentru că a venit și Și-a deschis Cuvântul în această zi, pentru că nu exista nici o altă modalitate de a cunoaște aceste lucruri.

Vreau să spun că am putea face niște fotografii în întuneric, și sunt câțiva oameni evlavioși care au reușit să studieze Cuvântul și, sub Ungerea Duhului Sfânt și cu daruri în viața lor, au ales bucăți din Acesta și au avut ceva. Chiar și prin Epocile Bisericii, ei au avut o parte din această înțelegere, problema a fost că înțelegerea lor era fragmentată de-a lungul Epocilor, și fragmentată în grupuri. De aceea, în această zi a fost nevoie de un profet pentru a scoate toate fragmentele, toate aceste Adevăruri și să le pună împreună pentru a face o singură Imagine, astfel încât, să putem vedea Imaginea Voii lui Dumnezeu, în mod clar. Sunt atât de recunoscător pentru aceasta!

În mesajul Înfierea, partea a patra, fratele Branham a spus:

Taina Voii Sale…” Amintiți-vă cum ne-am agățat de aceasta. „…Să vedem câți ați fost aici în dimineața aceasta…” El se referă la ceea ce tocmai am citit din partea a treia:

„Cum ne-am lipit de aceasta, Taina Voii Sale. Acum, acesta nu este doar un lucru mic, este o Taină. Voia lui Dumnezeu este o Taină.” Deci, Voia lui Dumnezeu este o taină.

„Taină” înseamnă ceva care este ascuns, sau un secret. Deci, Voia lui Dumnezeu este o taină, și fiecare om trebuie să caute Voia lui Dumnezeu pentru sine, Taina lui Dumnezeu.”

Aceasta ne-am străduit ultima dată să aflăm: „Cine sunt eu în Hristos”, pentru că aceasta este Taina Lui, acesta este Secretul Lui, Voia Lui cu privire la mine, care îmi schimbă viața; care va schimba felul meu de a-mi trăi viața, îndată ce voi înțelege această descoperire.

Să mergem la Romani 8.28-29:

De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați conform scopului Său.

Pentru că pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte i-a și predestinat să fie făcuți conform chipului Fiului Său, pentru ca El să fie întâiul născut între mulți frați.”

Așadar, El a fost Cel întâi născut între mulți frați, și Primul care a venit la înfiere. „Și pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte…” Aceștia sunt Sămânța aleasă. „…pe aceia i-a și predestinat să fie făcuți conform chipului Fiului Său.” Deci, noi suntem predestinați pentru înfierea copiilor prin Isus Hristos în conformitate cu buna plăcere a Voii Sale. Dar această predestinare trebuie să fie, de asemenea, conform cu chipul Fiului Său, pentru că atunci când ajungem la înfiere, vom arăta exact ca Isus Hristos. Aici este punctul în care fratele Branham a predicat mesajul „Statura unui Om perfect,” să fii conform imaginii, chipului, Fiului Său; să ne mișcăm în toate lucrurile la Cap, care este Hristos, și la statura unui om desăvârșit, la Hristos.

Deci, noi ajungem la însăși imaginea lui Hristos Isus, reflectată înapoi printr-o Mireasă cu mulți membri, prin fiecare dintre noi.

Să mergem la 2Petru 1, și să privim această Scriptură, pe care fratele Branham a folosit-o când a ajuns la mesajul „Statura unui Om perfect”, și a început să vorbească despre natura divină. 2Petru 1.3-4:

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui,

prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași naturii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.”

Așadar, acum eu pot să fiu părtaș naturii dumnezeiești. Nu natura mea firească, ci natura divină; „…ca să deveniți părtași naturii divine, scăpând de stricăciunea care este în lume prin pofte.” Deci, eu trebuie să scap de stricăciunea care a venit prin poftă.

Amintiți-vă că Eva a fost înșelată prin poftă, ea a dorit. Diavolul a creat în ea dorința, iar ea a dorit; ea trebuia să dorească ceva, iar când a dorit, a trebuit să iasă în afara graniței pusă de Dumnezeu pentru ea.

Așadar, stricăciunea a intrat în lume prin poftă, dar noi am scăpat de aceasta ca să putem fi părtași naturii divine.

„De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta (virtutea); cu fapta, cunoștința;

cu cunoștința, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;

cu evlavia, bunătatea frățească; cu bunătatea frățească, dragostea creștină.

Căci dacă acestea sunt în voi și abundă, vă fac să nu fiți nici neroditori, nici leneși, nici neroditori în cunoașterea Domnului nostru Isus Hristos.”

Așadar, acum când privim natura divină, fratele Branham  o descompune în aceste șapte calități sau șapte caracteristici cu Piatra de încheiere a iubirii divine în vârf, Dragostea fiind a opta. Și aici, ni se spune:

„Adăugați la credința voastră fapta. Așadar, credința, fapta, cunoașterea și înfrânarea. Cunoștința, este cunoașterea dumnezeiască; fapta, este puterea care vine de la Dumnezeu; credința, este credința lui Dumnezeu; înfrânarea, este stăpânirea de sine; răbdarea, este îndelunga răbdare, este capacitatea de a aștepta și de a îndura. La răbdare adăugați evlavia; la evlavie adăugați bunătatea frățească. Aceasta este iubirea frățească; și la bunătatea frățească adăugați dragostea, care este dragostea desăvârșită.”

Aceasta este natura divină, și în aceasta suntem crescuți, în aceasta suntem pregătiți. Acesta este scopul, aceasta este destinația. Destinația nu este așa încât să poți deveni mândru, puternic, arogant, un „știe tot”, un super om. Tu trebuie să fii o ființă supraom, dar o ființă supraom, nu înseamnă neapărat un super-erou, cum consideră lumea un supraom. „Supra uman” înseamnă mai presus de om.

Eu vreau să fiu supraom, vreau să fiu mai presus de uman, pentru că uman, este groaznic. Omul, în partea umană este afectat de egoism, mândrie, aroganță, amărăciune, dispreț, ceartă, așa că, eu vreau să fiu suprauman, dar nu ca un auto-elevat, în care noi să devenim un atotputernic, supraomenesc, amenințător, un erou comic Marvel, ca creștini. Eu nu cred că aceasta caută Dumnezeu, și nu așa a fost Isus când a fost aici, ci El a fost blând, a fost umil, smerit. Avea El putere? Da, El avea putere, dar era putere sub control. El a ținut-o jos. Ar fi putut s-o afișeze? Da, dar a ținut-o jos și S-a supus Voii Tatălui; El a făcut numai ceea ce I-a arătat Tatăl.

Deci, ce ar fi putut să fie El? Întrebarea este: „Ce ar fi putut fi, fratele Branham?” Noi am vorbit despre aceasta înainte, și știm cu toții că, dacă ar fi luat acel dar și l-ar fi folosit cum ar fi vrut…Este adevărat că el a avut un dar, iar acel dar ar fi putut să-i dea lucruri, ar fi putut să-i deschidă uși, dar el însuși a trebuit să învețe să-l țină sub control și să nu-l folosească pentru el însuși, ci să-l folosească pentru slava lui Dumnezeu.

Și Isus a trebuit să învețe să-Și țină darul și puterea sub control, și să-l folosească numai în Voia lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu, conform Cuvântului lui Dumnezeu, și nu pentru propriul Său scop.

În mesajul Este o singură cale dată de Dumnezeu pentru orice, din anul 1963, fratele Branham a spus:

Cuvântul Lui este întotdeauna Adevărul. Întotdeauna Adevărul. Copiii Săi credincioși Îl cred, și plâng pentru El, până când Cuvântul Său este justificat (confirmat). Și Cuvântul Său este întotdeauna Voia Lui.

Vreau să prindeți aceasta și să vă gândiți la aceasta: „Cuvântul Său este întotdeauna Voia Lui.” Noi vorbim despre Taina Voii Lui, și știm că, conform Cuvântului, Taina Voii Lui este că El ne-a predestinat pentru înfierea de fii; să fim făcuți conform chipului Fiului Său, să ajungem la statura unui om perfect. Noi știm că aceasta este Taina Voii Sale pentru viețile noastre: să ajungem la înfiere, și avem nevoie ca aceasta să devină realitate pentru noi, prin faptul că Isus Hristos ni se descoperă personal. Dar, de asemenea, Taina Voii Sale ne este descoperită în descoperirea Cuvântului Său, deoarece Cuvântul Său este întotdeauna Voia Lui.

Deci, eu vreau să cunosc Voia Lui Dumnezeu cu privire la viața mea, să aflu mai întâi, dacă fac parte din această Mireasă, și atunci știu Voia Lui, știu că am fost în Mintea Lui înainte de întemeierea lumii. Știi că ești parte din lucrurile despre care am vorbit deja. Atunci, eu vreau să găsesc Voia Lui pentru viața mea de zi cu zi. Și Voia Lui este Cuvântul Lui! Cuvântul Lui este Voia Lui! Astfel, dacă vreau să-I aflu Voia, trebuie să găsesc Cuvântul viu și să reflect Cuvântul, iar dacă trăiesc Cuvântul, trăiesc Voia lui Dumnezeu.

Profetul a spus: „Cuvântul Său este întotdeauna Voia Sa. Dacă vrei să știi care este Voia lui Dumnezeu, o găsești în Biblie, este Cuvântul lui Dumnezeu…” Acum, fiți atenți ce spune: „…Orice este contrar Lui, este pervertit.”

Dumnezeu nu ne-a predestinat pentru înfierea fiilor să trăim o viață pervertită, nu aceasta am fost rânduiți să facem. Noi nu am fost hotărâți pentru perversiune, ci am fost predestinați să manifestăm Cuvântul. Deci, „Cuvântul Lui este întotdeauna Voia lui. Orice este contrar Acestuia, este pervertit.”

În 2Corinteni 12.3, Pavel spune:

Fiindcă nu putem face nimic împotriva Adevărului, ci pentru Adevăr.”

Noi tocmai am citit că fratele Branham spune: „Cuvântul lui Dumnezeu este Voia lui Dumnezeu.” A cunoaște Voia Lui, este Cuvântul Lui. Astfel, știu că dacă sunt contrar Cuvântului, automat sunt în afara Voii lui Dumnezeu, pentru că, dacă Cuvântul a fost pervertit, nu aceasta este viața la care m-a chemat.

Apoi am citit că Pavel spune că noi nu putem face nimic împotriva Adevărului, ci pentru Adevăr, și aceasta devine realitatea vieților noastre pe măsură ce ajungem la înfiere, pentru că noi nu suntem chemați să facem ceva împotriva Adevărului, ci suntem chemați să facem numai pentru Adevăr.

În Ioan 17.17, Isus a spus:

Sfințește-i prin Adevărul Tău. Cuvântul Tău este Adevărul!”

Așadar, faptul că noi nu putem face nimic împotriva Adevărului, înseamnă că nu putem face nimic împotriva Cuvântului, ci numai pentru Adevăr, sau numai pentru Cuvânt, deoarece Cuvântul Său este Adevărul.

Acest cuvânt „Adevărul”, din Ioan 17.17, este „Logos”. Noi am vorbit de multe ori despre aceasta, așa că, este doar o trecere în revistă.

De cele mai multe ori, în Biblie, este tradus „Cuvântul”, iar „Logosul” este „Cuvântul”, și este cuvântul grecesc din Ioan 1.1: „La început era „Cuvântul” (Logosul), și Cuvântul (Logosul), era cu Dumnezeu, și „Cuvântul” este folosit de trei sute treizeci  de ori în Noul Testament, iar definiția lui spune astfel: „Un cuvânt rostit de un glas viu, întruchipează un concept sau o idee.”

Așadar, fratele Branham ne-a adus această definiție și a spus: „Este Cuvântul care conține Gândul Original.” Acesta este un Cuvânt foarte specific. Când vorbim despre Cuvânt, noi nu vorbim doar despre ce este scris pe hârtie, pentru că ceea ce este scris pe hârtie, poate fi citit și dus oriunde îl va duce intelectul tău, și este propria ta înțelegere despre ceea ce citești. Citești o propoziție din Biblie și poți avea patru oameni diferiți, din patru categorii sociale diferite, sau din patru locuri diferite de pe Planetă, care citesc același verset din Biblie, și vin cu patru înțelegeri diferite despre acel verset. Aceasta înseamnă că ei au citit cuvintele, dar nu au primit neapărat Cuvântul, pentru că dacă ar primi Cuvântul, Acesta conține Gândul lui Dumnezeu cu Cuvântul, care este Logosul.

„La început a fost Logosul,” nu numai cuvinte scrise pe hârtie, ci chiar Gândul lui Dumnezeu care Se mișcă într-o manifestare. De aceea, Cuvântul este Gândul pe măsură ce devine Om manifestat; și pe măsură ce începe să ia formă, Acesta este Cuvântul.

De aceea, când fratele Allistair a fost aici și a predicat despre Cuvânt, el a spus: „Ce a spus Dumnezeu? În ce limbă a vorbit Dumnezeu când a spus „Să fie Lumină?” Cine a fost acolo să audă Cuvântul? Cine poate spune dacă a fost  engleză, ebraică, aceasta sau aceea? A fost ceva audibil ce am putea auzi cu urechile pe care le avem acum? Când spunem „a vorbit” sau „audibil”, ne gândim la propria noastră perspectivă de aici de jos, de pe pământ ca și cum singurul Cuvânt vorbit este numai ceva ce pot auzi prin vibrațiile ce lovesc timpanele urechilor mele. Dar nu era nici un timpan și nici urechi atunci când El a spus „Să fie…”

Noi știm că uneori vorbirea este diferită de ceea ce considerăm noi vorbire. Ceea ce numim noi vorbire, este un mod de exprimare, dar Biblia, în Psalmi, când descrie cerurile, spune că ele vorbesc o limbă care răsună peste tot, vorbirea lor este auzită de toată lumea. Ce vorbire au stelele care să-ți lovească timpanul? Dar ele vorbesc despre slava lui Dumnezeu, ele vorbesc despre lucrarea mâinilor Lui, glasurile lor vestesc lucrările lui Dumnezeu, și vorbirea lor merge până la marginile Pământului. Laudă lui Dumnezeu!

Deci, acest Cuvânt este atât de profund! El poate fi scris pe hârtie, poate fi exprimat audibil, ca ceea ce numim noi audibil; poate fi exprimat prin semne, prin minuni, poate fi exprimat în multe feluri, dar ce este Cuvântul? Cuvântul este Gândul lui Dumnezeu venind în manifestare, aceasta este acest Cuvânt, și întruchipează un concept sau o idee. Deci, acesta este lucrul care devine atât de important.

Dacă eu primesc partea audibilă a Cuvântului, care îmi lovește urechea, apoi merg și iau în viață un comportament care nu este conform Gândurilor lui Dumnezeu, aceasta arată că nu am primit Logosul. Deși am primit Cuvintele, am primit ceea ce numim noi Cuvinte, noi nu am primit Logosul, deoarece acțiunile mele sunt diferite de ceea ce a gândit Dumnezeu când a vorbit acele Cuvinte, sau Cuvântul; sau când a pus un profet să-L vorbească; sau când i-a pus pe oamenii din vechime să-L scrie pe un Sul. Orice a fost în Mintea lui Dumnezeu, este Cuvântul; este Gândul devenind Cuvânt, și Cuvântul trebuie să conțină acest Gând pentru a fi Logos. Acesta este motivul pentru care poți citi, și poți citi, și poți citi, dar fără Duhul Descoperirii, nu vom ajunge mai departe decât ajung denominațiunile.

Nu este nimic în neregulă cu citirea, nu este nimic greșit cu respectarea Cuvântului, și eu cred că Dumnezeu îi va onora pe cei care o fac sincer, dar noi avem nevoie de mai mult decât de traducerea minunată a Bibliei. Fratele Branham ne-a spus aceasta atât de mult, că ceea ce avem nevoie cel mai mult, este Duhul descoperirii, ca să ne capteze înapoi în Mintea lui Dumnezeu.

În mila Sa, Dumnezeu a trimis în zilele noastre un Glas, Glasul lui Dumnezeu, care a putut atinge partea din spate a Minții lui Dumnezeu și să ne aducă interpretarea perfectă a Cuvântului cu legitimare divină, astfel încât să nu întrebăm: „Ce a vrut să spună Dumnezeu prin acest verset?” Voi trebuie doar să vă întoarceți și să găsiți ce a spus profetul, deoarece profetul a fost purtătorul de Cuvânt al lui Dumnezeu. Profetul nu a fost purtătorul propriului său cuvânt, ci a fost purtătorul de Cuvânt al lui Dumnezeu.

Acesta este motivul pentru care, viața mea, ca creștin predestinat la înfierea fiilor, trebuie să fie conform chipului lui Hristos, care este Cuvântul viu.

Deci în această viață, eu nu sunt aici ca să contrazic profetul, ca să-l corectez pe profet și să schimb ceea ce a spus el, sau să fac mai maleabil pentru poziția mea în viață ceea ce a spus el, ci eu sunt aici ca să înțeleg Gândul din spatele Cuvântului. Cum voi face aceasta prin propriul meu intelect? Noi avem nevoie de un Glas. La sfârșitul timpului avem nevoie de interpretarea perfectă a Cuvântului cu legitimare divină. Laudă lui Dumnezeu!

Am să vă spun ceva, deși nu am avut-o în notițe sau în gând. Când fratele Allistair a fost aici, săptămâna trecută, și a predicat despre cele șapte Dimensiuni, și a arătat că noi trăim în cele trei dimensiuni, a patra fiind o dimensiune a undelor de comunicații, și a cincea dimensiune… Câți credeți că acesta este Adevărul? Amin! Acum, mergeți și dovediți-mi ce este Dimensiunea a cincea prin versete biblice. Găsiți-mi un verset biblic care explică ce este Dimensiunea a cincea. Dar, să nu mă înțelegeți greșit, Biblia este totul pentru noi, este Cuvântul lui Dumnezeu, dar vă dați seama că, dacă fratele Allistair nu credea că fratele Branham avea dreptate în învățătura lui despre Dimensiuni, niciodată nu ar fi putut să vină aici, și să predice despre aceasta. El nu ar fi putut să predice acel mesaj fără profet.

Dacă fratele Branham nu ar fi intrat în Mintea lui Dumnezeu, să înțeleagă Dimensiunile, să le aducă în tărâmul nostru și să le predice, voi nu ați putea dovedi ce este cea de-a cincea Dimensiune cu Biblia. Dar odată ce știi ce este Dimensiunea a cincea, poți vedea totul prin Biblie. Biblia legitimează învățătura. Biblia o susține și o sprijină, pentru că o găsești peste tot. Dar tu nu poți ajunge la această concluzie doar cu intelectul tău și versete din Biblie. De aceea aveam  nevoie ca un profet să vină și să ne aducă această înțelegere. El deblochează ceva din Cuvânt, dar ca să-L primim, noi trebuie să credem că el este purtătorul de Cuvânt al lui Dumnezeu. Dacă am pune tot timpul la îndoială acel purtător de Cuvânt, și că „Eu trebuie să dovedesc tot ce spune el cu Biblia, altfel nu pot accepta,” atunci fratele Allistair nu ar fi putut predica Dimensiunile. Pentru că, ce făcea el? Prezenta Cuvântul lui Dumnezeu. Ce L-a făcut Cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că L-am găsit scris cu cerneală? Nu! Ceea ce L-a făcut să fie Cuvântul lui Dumnezeu, este că Gândul lui Dumnezeu a fost exprimat. Acesta a fost Cuvântul lui Dumnezeu și s-a potrivit perfect cu Cuvântul pe care ni L-a dat El, astfel încât să poată fi confirmat; astfel încât să poți merge la Biblia ta, s-o vezi, s-o poți înțelege și să devină clară.

Să nu mă înțelegeți greșit. Eu nu cred în ceva ce nu este în Biblie; eu nu cred în ceva care este doar legat la Cuvântul lui Dumnezeu, ci totul trebuie să fie în armonie perfectă și în unitate cu Cuvântul. Dar noi trebuie să înțelegem ce este Cuvântul cu adevărat.

Ce este, de fapt, Cuvântul Domnului? Este Gândul lui Dumnezeu exprimat. Laudă lui Dumnezeu! Prin Cuvânt trăim și pe El ar trebui să-L manifestăm; noi ar trebui să devenim Cuvântul viu manifestat. Cuvântul manifestat. Și dacă eu sunt  Cuvântul manifestat, trebuie să existe o continuitate a unui Gând liniar, de la Gând la exprimare, la manifestare, care trebuie să fie corect și în armonie unul cu celălalt.

Deci, acum expresia din viața mea este în armonie cu Cuvântul care a fost exprimat; un Cuvânt vorbit și un Cuvânt scris, care este în armonie cu Gândul lui Dumnezeu. Eu nu pot disloca nimic din toate acestea. Ca să devin Cuvântul făcut trup, trebuie să existe o continuitate între cele trei: Gând, exprimare, manifestare. Și Cuvântul Lui este Voia Lui.

În mesajul Înțelepciune versus Credință, fratele Branham a spus…Voi citi din mai multe locuri din acest mesaj, prin care am trecut foarte încet în ultima săptămână și m-am bucurat foarte mult de el. Deci, am câteva citate de acolo:

La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu.” Vedeți? Cuvântul era în Dumnezeu, era Dumnezeu. Gândurile Lui au fost mereu cu El, Acolo…”

Deci, ce a fost Cuvântul? A fost Gândurile Lui care au fost mereu Acolo.

…Gândurile lui Dumnezeu sunt la fel de Veșnice precum Dumnezeu. Amin. Acesta nu este lapte subțiat, frate. Vedeți? Acum vine: „Gândurile lui Dumnezeu au fost Cuvântul Său la început, adică în Veșnicie. Acum, când a început prima dată „începutul”, timpul, „La început era Cuvântul, Gândurile lui Dumnezeu și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. Vedeți?…” Acum fiți atenți: „…Gândurile Lui sunt ceea ce era El.”

Deci, ce a fost Dumnezeu? Gândurile Lui. Apoi, pe măsură ce Dumnezeu a început să vină în manifestare, se spune: „La început era Cuvântul…” Începutul a ce? Începutul Gândurilor care au venit în exprimare, a fost Cuvântul, iar acel Cuvânt a luat formă ca Logos. Fratele Branham a spus că era ca un Stâlp de Lumină sau un Stâlp de Foc, și în Acesta era tot Gândul lui Dumnezeu conținut Acolo. Acesta a fost începutul: „La început a fost Cuvântul...” Acum, Se mută de la Gând la exprimare, așa cum este exprimat. Acesta este Cuvântul.

Eu nu știu dacă a fost ceva audibil când a avut loc aceasta, dar ceea ce s-a întâmplat, a fost că „El a vorbit.” „Ce vrei să spui cu „El a vorbit?” El Și-a exprimat Gândul, Gândul Său a devenit exprimat când Dumnezeu a vorbit și S-a manifestat ca un Stâlp de Foc. Deci, Gândurile Lui sunt ceea ce este El. Și acum, când Logosul a coborât, Cuvântul, întruchiparea deplină a Cuvântului, sau Gândul deplin al lui Dumnezeu, când Cuvântul a coborât și a fost manifestat într-un singur Vas, care este Isus Hristos, acel Om a devenit Cuvântul manifestat.

Suntem pe aceeași pagină? Deci, avem Gândul, Dumnezeu singur, apoi Logosul, Cuvântul sau Gândul exprimat, Isus Hristos. Cuvântul făcut trup fiind Cuvântul manifestat.

Dacă Isus ar începe să acționeze altfel decât Gândul pe care Dumnezeu l-a avut când era singur, atunci manifestarea Lui nu ar fi adevărată, ar fi greșită, ar fi un Cuvânt fals. Deci, Voia lui Dumnezeu pentru Viața Lui, a fost ca El să fie reflectarea perfectă a Gândului lui Dumnezeu. Și aceasta a fost. De aceea nu a terminat cu El, ci acum Se mută în Mireasa Lui.

Să mergem la 1Petru 4.1-2:

„Întrucât a suferit pentru noi în trup, înarmați-vă și voi cu aceeași minte (gândire), pentru că Cel ce a suferit în trup, a încetat cu păcatul,

ca să nu mai trăiască în restul timpului său în trup pentru poftele oamenilor, ci pentru Voia lui Dumnezeu.”

Acesta este scopul lui Dumnezeu în tot restul vieții tale în trup: să nu mai trăiești pentru poftele oamenilor, ci pentru Voia lui Dumnezeu. Deci, cum pot trăi conform Voii lui Dumnezeu? Cuvântul Său este Voia Lui. Care Cuvânt? Cuvântul care ne-a fost restaurat deplin în acest timp de sfârșit, prin harul lui Dumnezeu.

Acum, noi avem Voia Lui. Și dacă vreți să cunoașteți Voia Lui, aveți o mie două sute de casete, iar eu vă sfătuiesc să începeți să le cercetați pentru a găsi Voia lui Dumnezeu.

Să mergem la 1Ioan 2.15-17:

„Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.

Căci tot ce este în lume: pofta cărnii, pofta ochilor și mândria vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume.

Și lumea și pofta ei trece, dar cine face Voia lui Dumnezeu, rămâne pentru totdeauna.”

Sunt atât de bucuros că Dumnezeu Și-a făcut cunoscută Taina Voii Sale în zilele noastre! Astfel, noi avem Voia lui Dumnezeu și ne putem supune ei, să ne predăm și să spunem: „O, Doamne, vino și fă acest Cuvânt viu în mine! Mă predau Lui, Îl aleg, renunț la propria mea dorință și iau această descoperire a Cuvântului ca să se manifeste în viața mea, pentru că, cine face Voia lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna.”

Știți cât de frustrantă este această Scriptură dacă nu cunoști Voia lui Dumnezeu, și dacă ai patruzeci de mii de denominațiuni care îți spun o versiune diferită a Voii lui Dumnezeu? O, mulțumesc lui Dumnezeu pentru îndurarea Sa în zilele noastre! Îi mulțumesc că, prin harul Său ne-a adus Cuvântul Său, care este dorința Sa pentru o Mireasă; pentru ca Ea să știe cum să se îmbrace, cum să umble, cum să vorbească; cum să-și conducă biserica, cum să se comporte în biserică, în familie; cum să-și crească copiii; cum să lucreze la locul de muncă.

Sunt atât de bucuros că Dumnezeu Și-a adus Mintea la noi și a făcut această Carte vie, astfel încât să putem trăi Cartea! Sunt atât de recunoscător și în mine nu este nimic care să vrea s-o schimbe, s-o modifice sau s-o pună deoparte. Eu vreau doar să mă predau și să-I spun: „O, Doamne, lasă acest Cuvânt pe care L-ai restaurat în zilele noastre, să fie viu în mine, și ajută-mă să renunț la pofta cărnii, la mândria vieții și la pofta ochilor, și să fac numai Voia Ta.”

Tot în mesajul Înțelepciune versus Credință, fratele Branham spune:

„Isus a cunoscut aceasta prin credință în descoperirea Cuvântului lui Dumnezeu în propria Sa Viață predestinată…”

Isus, a știut aceasta prin credință, și el spune că Satan a știut din punct de vedere intelectual. Deci, le compară și le pune în contrast. Ascultați:

El a cunoscut-o prin credință în descoperirea Cuvântului lui Dumnezeu în propria Sa Viață predestinată…”

Cum a știut El aceasta prin credință? A știut-o prin credință în propria Sa Viață predestinată. Să citim mai departe:

…Glorie! Sper că aceste lucruri vă vor merge până la inimă. Isus știa Cine era El. Satan se întreba: „Dacă ești….” El știa că era o Făptură predestinată a lui Dumnezeu, că Dumnezeu Însuși S-a manifestat în El. Nu El făcea lucrările, ci Tatăl care locuia în El.”

Ascultați, când Isus vorbea cu fariseii, când vorbea cu religioșii din acea zi, El a spus:

Nu Eu sunt Cel care face aceste lucrări, ci Tatăl care locuiește în mine.”

Vedeți? El era supus Voii lui Dumnezeu, era supus Gândului lui Dumnezeu. El știa că nu făcea nimic de la Sine, ci făcea numai așa cum Îl conducea Tatăl, în măsura în care Tatăl Îl îmbrăca, în măsura în care Tatăl Îi dădea, El ne oferă un exemplu perfect. Să citim mai departe:

Lăsați-l pe diavolul să zboare cu toată teologia lui! Satan știa aceasta, el cunoștea Cuvântul. Acum, el putea cita din Scripturi, băiete, ca o plimbare prin Biblie...”

El vorbește despre Satan, nu despre Isus. Satan cunoștea Cuvântul, dar el nu cunoștea Logosul. Înțelegeți acum?

„Satan știa aceasta, el cunoștea Cuvântul. Acum, el putea cita din Scripturi, băiete, ca o plimbare prin Biblie, dar el putea doar să citeze aceasta (fratele Branham pocnește repede din degete de câteva ori). Dar Isus a stat liniștit, pentru că El știa unde stătea. El știa că era predestinat; El știa că era Mielul înjunghiat înainte de întemeierea lumii. El știa că era acea Persoană. Oh! Oh, frate! Cine are urechi, să audă. El știa că era predestinat pentru aceasta, așa cunoștea El Cuvântul. Vedeți? Și a funcționat. Sigur.”

Cum a cunoscut El Cuvântul? El cunoștea Cuvântul din poziția Lui predestinată. Așa cunoștea El Cuvântul. El cunoștea Cuvântul știind Cine era, și știind Cine era, I-a fost dată descoperirea Cuvântului. El nu putea să facă aceasta invers.

Satan cunoștea Cuvântul, dar el nu cunoștea poziția lui Isus, și el se întreba. Să mergem la Matei 4. Ce s-ar putea întreba Satan despre tine și despre mine? Mai bine nu ne întrebăm. Dumnezeu să ne dea o descoperire despre cine suntem noi.

Matei 4.1-6:

Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul.

Acolo a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți; în urmă a flămânzit.

Ispititorul s-a apropiat de El, și I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini.”

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris, „Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”

Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streașina Templului,

și I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; și ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te lovești cu piciorul de vreo piatră.”

De asemenea este scris, a zis Isus: „Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău!”

Vreau să ne oprim aici. Satan a citat Biblia textual. Vreți să știți ce este ciudat? Este ciudat că atunci când Isus citează Biblia, nu o citează aproape niciodată textual, ci El schimbă întotdeauna ceva, și o schimbă pentru a se potrivi cu aplicația pentru ziua respectivă. Dar Satan nu a schimbat nimic, ci a citat-o exact așa cum este scrisă în Vechiul Testament.

Știți cine s-a mai ocupat de Scripturi în felul în care a făcut-o Isus? Apostolul Pavel s-a ocupat de Scripturi la fel, el nu a citat propoziții întregi sau Scripturi întregi; uneori el scotea doar fragmente și alteori nu cita textual. Dar știți cine a citat Scriptura textual, fără nici o greșeală? Satan, atunci când I-a citat-o lui Isus.

Noi avem nevoie mai mult decât de intelect, mai mult decât citarea Scripturilor, mai mult decât de a citi, noi avem nevoie de o descoperire a Gândului Lui Dumnezeu din spatele Cuvântului, ca să știm cum să aplicăm Cuvântul. De aceea Isus a putut să scoată un fragment, când a spus: „David a spus…” El nu a spus tot ce a spus David, ci a spus doar un fragment din ceea ce a spus el, și l-a aplicat pentru Sine, și pentru ziua aceea. Dar diavolul va spune: „Stai puțin. Nu! Nu! Nu! Tu nu ai citat întregul verset; nu ai folosit aceea în context, aceasta i se aplica lui David.”

Aceasta nu avea importanță, pentru că El avea Gândul Original din spatele Cuvântului și știa că I se aplica Lui. De aceea toată această folosire intelectuală religioasă a Bibliei, nu va funcționa. Noi nu am fost chemați să fim studenți în Biblie, nu am fost chemați să devenim teologi, nu am fost chemați să facem Mesajul să fie intelectual, ci noi suntem aici doar pentru a crede Cuvântul, pentru a accepta ceea ce a adus profetul, pentru a accepta că Acesta este Adevărul și pentru a spune: „Nu este altceva decât Adevărul, frate Branham.”

Știți cine altcineva nu cita textul? Știți cine altcineva folosea fragmente? Știți cine altcineva părea că scoate din context? Profetul lui Dumnezeu pentru această zi. El a folosit Scriptura în același fel în care a folosit-o Pavel și în același fel în care a folosit-o Isus. Dar fariseii au citat-o exact, și Satan a citat-o exact. Dumnezeu a făcut aceasta, așa că numai descoperirea va trece, nu intelectul, nu teologia, nu studiul, ci numai descoperirea te va duce înapoi în Gândul lui Dumnezeu.

Versetul 6, este un citat frumos din Biblie și s-a întâmplat să fie adevărat. Nici măcar nu a fost folosit greșit în ceea ce privește aplicarea lui la Isus, pentru că se referă la El. Oh, nu vă place? Să fii atât de aproape! Vedeți? El folosea Cuvântul citându-L corect și aplicându-L chiar Persoanei potrivite.

De asemenea este scris, a zis Isus: „Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău!”

Isus a citat Scriptura, și Satan a citat Scriptura; a cui Scriptură biruiește? A Celui care are Gândul.

Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor, și I-a zis:

„Toate aceste lucruri Ți le voi da Ție, dacă Te vei arunca cu fața la pământ și Te vei închina mie.”

„Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus, „căci este scris: „Domnului, Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești.”

Aici sunt mai multe lucruri pe care vreau să le subliniez. În primul rând, Isus a știut Cine era El. Aceasta a fost foarte important pentru că a intrat într-o dispută cu Satan, și era foarte important ca El să știe Cine era. Satan nu era sigur Cine era El, dar Isus știa sigur Cine era. Și pentru că știa Cine era, El nu trebuia să ia nimic din momeala pe care I-o oferea Satan. Satan a început să-I spună: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu…” Aceasta a fost prima ispită, pentru că ceea ce încerca diavolul să facă, era să-L determine pe Isus să folosească Cuvântul pentru a Se justifica pe Sine. Dar El a spus: „Ei bine, Cuvântul nu se justifică.”

Da, Cuvântul justificat a fi Fiul lui Dumnezeu, a spus: „Dacă nu Mă credeți pe Mine, credeți lucrările pe care le fac, căci ele mărturisesc despre Mine, Cine sunt Eu.” Dar aceasta s-a făcut prin Voia Tatălui, nu prin voia lui Isus. El nu a făcut nimic de la Sine, ci numai ce I-a arătat Tatăl.

Deci, Isus nu trebuia să folosească Cuvântul pentru a Se justifica pe Sine. Chiar dacă Cuvântul L-ar fi îndreptățit, El nu trebuia să ia Cuvântul ca să Se justifice pe Sine, pentru că El trebuia să rămână supus conducerii Tatălui, și să facă numai ce Îi arăta Tatăl.

Așadar, Satan a încercat să-L facă să ia Cuvântul pentru a Se justifica, și pentru că El era Cuvântul, Cuvântul L-ar fi îndreptățit, El avea toată puterea și autoritatea și putea face totul, dar ar fi făcut-o în afara Voii lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că nu ar fi fost Gândul lui Dumnezeu, și prin urmare, ar fi fost un Cuvânt pervertit. El a trebuit să știe Cine era pentru a nu lua momeala diavolului.

Diavolul poate încerca să te facă să dovedești că ești Mireasa lui Hristos. „Unde sunt mărturiile tale? Ce ai făcut în ultima vreme?” Ascultă, eu nu am nevoie de nimic din toate acestea ca să dovedesc cine sunt, pentru că eu știu cine sunt prin descoperire.

Dumnezeu Își legitimează Mireasa cu Cuvântul Său. Cuvântul legitimat, a fost legitimat în viețile noastre iar și iar și iar, dar există tot felul de denominațiuni cu tot felul de justificări, toate în afara Cuvântului. Eu nu am nevoie de o justificare, ci am nevoie de o descoperire. Cui încerc eu să-i dovedesc că sunt Mireasă? Eu nu trebuie să vă dovedesc aceasta vouă, și nu contează dacă pot să vă conving pe voi că sunt Mireasă, pentru că eu trebuie să fiu convins că sunt Mireasă. Eu sunt cel care trebuie să știe aceasta. Dacă vă conving pe voi dar încă mai am o întrebare în inima mea, voi încerca tot timpul să vă conving, pe tine, pe tine, pe tine, că sunt Mireasa. Și dacă toți sunteți de acord cu aceasta, voi liniști cumva semnul de întrebare care este în propria mea inimă? Dar acesta nu va înceta niciodată, iar tu vei fi în mod constant pe banda de alergare a diavolului, încercând să iei Cuvântul, să forțezi și să dovedești că ești fiul lui Dumnezeu.

De aceea, prima descoperire, cea mai mare descoperire pe care ți-o poate dezvălui Dumnezeu, este că tu ești parte din Mintea Lui, că ești parte din Gândurile Lui, ești Sămânța Genă din El, ești parte din Planul Său de la început. Atunci tu nu trebuie să dovedești nimic nimănui; și dacă nimeni nu crede că tu ești Mireasă, aceasta nu contează. Singurul care contează sunt eu, și eu nu trebuie să-L conving pe Dumnezeu, El știe deja. Singurul de pe pământ care trebuie să știe acest lucru, sunt eu. Nu trebuie să-mi conving soția, nu trebuie să-mi conving copiii, nu trebuie să conving pe nimeni; eu sunt cel care are nevoie să fie convins cu privire la cine sunt.

Aceia dintre voi care ați avut o justificare supranaturală, manifestări supranaturale în viața voastră, știți Adevărul, puteți avea cel mai supranatural lucru în viața voastră, și zece sau cincisprezece ani mai târziu, totul se poate prăbuși în viața voastră și lucrurile pot merge rău, și toată lumea se poate întoarce împotriva voastră, voi înșivă puteți face o greșeală, iar diavolul vă va șopti la ureche: „Crezi că ești Mireasă?” Chiar și în acest stadiu când legitimarea nu ține, el încă se întreabă cine ești.

Trebuie să existe ceva mai adânc decât atât, trebuie să fie mult mai adânc în suflet, Ceva ce el nu poate scoate afară pentru nici un motiv. „Vă amintiți de fratele…El nu a avut o experiență similară, și uite, el a căzut, nu mai crede Mesajul; familia lui este distrusă și el devine aceasta sau cealaltă…”

Dumnezeu este Stăpânul, de aceea nu putem folosi nimic din ceea ce diavolul încearcă să ne ispitească. Noi nu putem manipula Cuvântul greșit din motive egoiste.

Deci, mai întâi diavolul a încercat să-L facă pe Isus să Se justifice pe Sine folosind Cuvântul. Oare L-ar fi justificat Cuvântul? Da! Voia Dumnezeu ca Cuvântul manifestat să-L justifice? Da, dar urma să se facă conform Voii lui Dumnezeu, așa cum I-a arătat Dumnezeu să facă, nu prin propria Lui voie. Diavolul I-a spus: „Ți-e foame. Transformă pietrele în pâine. Dovedește că ești Fiul lui Dumnezeu și în același timp, ai grijă de Tine.”

Acolo este o a doua capcană, adică să încercăm să avem grijă de noi înșine, de trupul nostru de carne. Eu nu sunt aici să mă îngrijesc singur; eu sunt o oaie și am un Păstor; eu sunt o Soție și am un Soț.

Deci, aceasta este o altă ispită cu Cuvântul. Apoi, el I-a citat acest verset frumos din Biblie și I-a spus: „Acesta Ți se aplică Ție. El le-a dat îngerilor Săi poruncă cu privire la Tine, ca nu cumva să-Ți lovești piciorul de vreo piatră. Aceasta este o Scriptură despre Tine și este Adevărul.” Și el I-a spus: „Acum aruncă-Te jos de pe acest Templu, ca să dovedești că Tu ești împlinirea acestei Scripturi.”

Oh, Dumnezeule, când mergi înapoi și te gândești la aceasta, este ridicol, dar aceasta face ispititorul, deoarece Isus a trebuit să fie ispitit și să demonstreze că va rămâne cu Cuvântul, conform Voii lui Dumnezeu.

Deci, diavolul I-a dat lui Isus Cuvântul, I-a dat un Cuvânt adevărat, un Cuvânt care I se aplica și a încercat să-L determine pe Isus, să-L forțeze pe Dumnezeu să-L manifeste și să-L legitimeze. Aruncându-Se de pe acoperiș și forțându-L pe Dumnezeu să intervină, cine devenea supus și cui? Cine era Domnul și cine era slujitorul, dacă Se urca pe acoperiș din cauza Scripturii și Se arunca jos, forțându-L pe Dumnezeu să facă această Scriptură să funcționeze?

Ascultați, nu aceasta este calea, prieteni! Nu funcționează așa. Noi nu putem dicta cum se va împlini această Scriptură, nu noi suntem cei care dictăm care este aplicația la Scriptura, „El va porunci îngerilor Săi să Te păzească, să nu-Ți lovești piciorul de vreo piatră.” Nu eu o aduc la împlinire prin propriul meu raționament, intelect sau la ispitirea diavolului. Eu sunt aici să aștept ca Dumnezeu să facă așa cum vrea El. Este o Scriptură adevărată care mi se aplică, și cred că Dumnezeu o va face, dar nu am idee cum vrea să dovedească aceasta.

Ascultați, dacă îmi folosesc mintea ca să mă justific și să-L forțez pe Dumnezeu să facă ceva pentru mine, am devenit dictatorul Cuvântului, am devenit cel care dictează cum Se va manifesta. Dar, aceasta nu mă interesează, pentru că atunci am încurcat totul în viața mea, și sigur, nu vreau să încerc să fac aceasta.

Așadar, diavolul a încercat să-L facă pe Dumnezeu să-L forțeze pe Dumnezeu să-L justifice (să-L legitimeze). Cred că aceasta este atât de oribil! Și la urmă, I-a oferit împărățiile lumii încercând să-L facă pe Isus să Se promoveze pe Sine în afara timpului lui Dumnezeu, și în afara Voii lui Dumnezeu. Aceasta este ispitirea din pustie.

Cu ce fel de ispită credeți că ne confruntăm noi? Voi spuneți: „Eu nu am fost niciodată patruzeci de zile în pustie; nu mi-a fost niciodată foame, și Satan nu m-a împins niciodată să fac pâine din pietre.” Nu, dar el ți-a făcut aceasta iar și iar și iar, prin exact aceleași ispite: de a te promova pe tine însuți în afara timpului lui Dumnezeu și a Voii Sale; de a te proteja pe tine în afara timpului și Voii lui Dumnezeu; de a te asigura pe tine însuți în afara timpului și Voii lui Dumnezeu; și de a te dovedi pe tine însuți. Noi trebuie să scăpăm de lucrurile lumii și de pofta lor și să facem Voia lui Dumnezeu.

În același mesaj, Înțelepciune versus Credință, fratele Branham spune:

Isus știa aceasta prin experiență; El o știa prin descoperire. El știa că era Fiul lui Dumnezeu care avea să vină în lume. El Își cunoștea statutul, știa că S-a născut în această lume pentru acest scop. Acesta este motivul pentru care Cuvântul lui Dumnezeu a putut să lucreze prin El, pentru că știa ce este El. Glorie!” Mai jos, el a spus:

Isus a spus: „Este scris…” Da, domnule! Satan nu a putut să-L ispitească. Nu, domnule! El a trecut de aceasta. Isus a fost Cuvântul. Credința Lui în cunoașterea Lui Însuși, că El era Cuvântul!”

În ce a avut Isus credință? El a avut credință în cunoașterea despre Sine, că El era Cuvântul. Ce trebuie să fie Mireasa? Cuvântul! În ce ar trebui să avem noi credință? În faptul că noi suntem Cuvântul, că noi suntem gândurile lui Dumnezeu manifestate în această viață, și nu există nimic ce trebuie să dovedesc, nu trebuie să fac nimic. Tot ce trebuie să fac, este să urmez Cuvântul și Voia Lui, și El va face tot ce a promis. Eu nu pot păși înaintea Programului lui Dumnezeu.

„Isus a fost Cuvântul. Credința Lui în cunoașterea Lui Însuși, că El era Cuvântul.” Ascultați mai departe:

La fel ca Moise. Moise știa cine era; el știa că era slujitorul lui Dumnezeu; știa că era chemat de Dumnezeu; el știa ce avea de gând să facă. Acesta este motivul pentru care nu s-a speriat de ceea ce a spus Satan. Satan a încercat să-l ispitească, să-l sperie, dar, nu! Moise știa pe ce stătea.”

Moise nu putea să facă nimic în afară de ceea ce i-a spus Dumnezeu să facă. El nu avea capacitatea de a face altceva. Când Dumnezeu i-a spus să arunce toiagul jos și acesta s-a transformat într-un șarpe, Dumnezeu i-a spus: „Du-te și fă aceasta înaintea lui Faraon.” Tot ce a putut să facă el, a fost să arunce toiagul jos și să privească cum se transformă în șarpe. Și când magicienii au făcut același lucru, el nu a mai avut nimic de spus, pentru că Dumnezeu nu i-a spus nimic altceva. El nu putea să-și introducă propriile lui gânduri, să înceapă să se scuze și să găsească motive de ce nu a funcționat. Tot ce a putut face el, a fost să stea liniștit și să aștepte, pentru că el făcuse tot ce i-a spus Dumnezeu să facă.

Ascultați, aceasta este cea mai mare lecție pentru noi toți. Dumnezeu Și-a trimis Cuvântul în această zi; El Și-a descoperit Cuvântul; El ne-a spus cine suntem și ce vrea El să facem. El ne-a dat Cuvântul Său, și tot ce trebuie să facem, este să aplicăm acest Cuvânt cu credință; să-L ascultăm, să așteptăm și să-L lăsăm pe Dumnezeu să facă ceea ce va face. Când nu se întâmplă așa cum credem noi că se va întâmpla, ci se întâmplă cum nu ne așteptăm, nu este momentul să începem să găsim scuze, să venim cu argumente, ci este timpul să tăcem, să stăm liniștiți și să așteptăm.

„Eu am făcut ceea ce a spus profetul. Am făcut aceasta pentru că Tu ai descoperit-o prin Cuvântul Tău. Am făcut-o pentru că Tu ai spus că aceasta este ceea ce trebuie să facă Mireasa. De aceea am făcut aceasta, iar acum Te aștept pe Tine să-mi spui ce trebuie să fac în continuare sau să rezolvi aceasta. Eu nu știu ce altceva să fac.”

Deci, Moise știa, iar noi, de asemenea, trebuie să știm.

Mai jos, profetul a spus:

Acum, dacă Isus l-a învins pe Satan prin credință…” Să înțelegem clar ce spune aici. „…dacă Isus l-a învins pe Satan prin credință, știind Cine era El, El era o Ființă predestinată. Sunteți gata? Ce ziceți de Mireasa predestinată a lui Isus Hristos, acum?”

Credeți că Mireasa este predestinată? Aceasta a spus el: „Isus l-a învins pe Satan prin credință, știind Cine era El.” Care este credința zilei noastre? De fapt, ce este credința? „Eu am credință în Cuvântul lui Dumnezeu! Eu cred în Dumnezeu! Eu  cred în Isus Hristos. Eu cred în toate aceste lucruri.”

Ascultați, mulți oameni din lume vor spune aceleași lucruri pe care le spui tu, dar ceea ce I-a dat, cu adevărat, lui Isus puterea de a birui ispita, este că El a avut credință în Cuvântul lui Dumnezeu, care era El Însuși; avea credință în însărcinarea Lui; avea credință în Partea Lui; avea credință în Cine era El în Planul predestinat al lui Dumnezeu.

Cum îl va birui Mireasa pe diavol în această zi? Prin același lucru. Poți avea încredere în toți ceilalți oameni care dorești; poți avea încredere în tata și în mama; pot avea încredere în păstorul meu; pot avea încredere în fratele Branham; pot avea încredere în Biblie,  în aceasta sau în aceea, dar dacă nu ai încredere în cine ești tu, cum vei rezista ispitelor din ceasul acesta? Credință…

Ascultați, aceasta nu este auto-înălțare (îngâmfare), aceasta este realitatea. Eu trebuie să cred în ceea ce a spus Dumnezeu despre mine; eu trebuie să cred aceasta, trebuie să accept că este adevărat! Dacă continui să mă îndoiesc și să mă scuz, nu voi ajunge niciodată nicăieri. Întotdeauna vor fi doi pași înainte, doi pași înapoi; întotdeauna va fi succes și eșec, iar eu trebuie să mă împac cu realitatea a ceea ce spune acest Mesaj, pentru cine este și ce ar trebui să producă.

În mesajul Epoca Bisericii Pergam, din cartea „Epocile Bisericii,” este o secțiune (fragment), unde fratele Branham vorbește despre momentul în care Îngerul Domnului i-a spus să ia creionul și să scrie. Voi știți aceasta foarte bine, dar voi citi doar un scurt fragment:

Priviți armonia Tatălui și a Fiului. Isus nu a făcut niciodată nimic până când nu I-a arătat mai întâi Tatăl. Ioan 5.19. Această armonie urmează să existe acum între Mire și Mireasa Sa. El îi arată Ei Cuvântul Său de Viață și Ea Îl primește, Ea nu se îndoiește niciodată de Acesta.” (Laudă lui Dumnezeu!) „De aceea nu o poate vătăma nimic, nici chiar moartea, căci dacă Sămânța va fi semănată, apa o va ridica din nou. Aici este secretul acestui lucru. Cuvântul este în Mireasă, așa cum a fost în Maria. Mireasa are gândul lui Hristos, pentru că Ea știe ce vrea El să fie făcut cu Cuvântul.”

Întrebarea este: „Cum am primit noi Mintea lui Hristos să știm ce vrea El să facă cu Cuvântul?” Aceasta a venit printr-un dar profetic. Prin aceasta știm. Noi L-am primit prin Mesajul orei; așa cunoaștem noi Gândul lui Hristos și ce vrea El să se facă cu Cuvântul, pentru că El ne-a restaurat Cuvântul.

„Mireasa are Gândul lui Hristos pentru că Ea știe ce vrea El să fie făcut cu Cuvântul. Ea îndeplinește porunca Cuvântului în Numele Lui, pentru că Ea Îl are pe „Așa vorbește Domnul”. Apoi Cuvântul este însuflețit de Duhul și se împlinește. Ca o Sămânță care este sădită și udată, Ea vine la recolta deplină, servindu-Și scopul. Cei din Mireasă fac numai Voia Lui. Nimeni nu poate să-i facă să acționeze altfel.”

Nici măcar Satan citându-ți Scripturi și spunând: „Dacă ești Mireasă, fă ca această Scriptură să funcționeze. Dacă ești Mireasă, fă aceasta; lasă-mă să te văd că faci aceasta și voi crede că ești Mireasă.” „Glumești cu mine. De îndată ce voi face aceasta, nu vei crede și îmi vei da altceva de făcut. Sunt prea obosit să urmez calea aceea, sunt epuizat. Eu voi crede numai Cuvântul.” De îndată ce începi să sari peste cercurile diavolului, el va veni cu aceasta: „Ei bine, dacă faci…dacă împlinești acest Cuvânt…dacă acest Cuvânt se împlinește, atunci ești Mireasă.” Tu sari: „Oh, eu sunt Mireasă!” „Oh, nu, nu, chiar acolo este altă Scriptură…” Și el mută cercul mai sus, apoi și mai sus, și apoi îți dă foc: „Acum sari prin aceasta.” Acesta este un drum fără sfârșit către nicăieri.

Dacă Dumnezeu ți-a dat o descoperire despre cine ești și aceasta s-a stabilit în inima ta, atunci las-o să rămână în inima ta. Nu pune întrebări, nu-ți face griji, nu te neliniști, doar ascultă Cuvântul, ia Gândul lui Hristos care ne-a fost dat prin Mesajul orei, prin deschiderea Cuvântului, ia Mintea lui Hristos și lasă să fie mintea ta cu privire la Cuvânt. Trăiește-L, predă-te Lui, ascultă-L și părțile pe care nu le poți obține, doar predă-te și spune-I: „Doamne, trebuie să faci ca aceasta să funcționeze în mine, pentru că eu mă lupt.” Apoi lasă-L să vină  să împlinească Cuvântul. Doar rămâneți cu Cuvântul!

Vreau să mai citesc odată acest citat: „Cei din Mireasă fac numai Voia Lui. Nimeni nu poate să-i facă să acționeze altfel. Ei au „Așa vorbește Domnul” sau păstrează tăcerea.”

De ce nimeni nu-i poate face să facă altfel? Pentru că ei nu trebuie să facă altfel. Ascultați, ei nu trebuie să facă altfel, pentru că Isus nu a trebuit să facă altfel; El a trebuit să facă numai ceea ce I-a spus Tatăl. El nu a avut nimic de demonstrat. El nu a trebuit să Se protejeze, să Se apere, să Se promoveze. Nu a existat nici o parte din Sine care trebuia să se afișeze, pentru că El Însuși era predat deplin în mâna lui Dumnezeu; și orice Și-a dorit Dumnezeu pentru El, El doar S-a predat.

De ce nu pot s-o determine pe Ea să facă altfel? Pentru că Ea nu trebuie să facă altfel; pentru că Ea nu trebuie să dovedească nimic; Ea nu trebuie să se protejeze, să se promoveze sau să se apere singură. Ea doar stă în spatele Zidului Cuvântului și Îl lasă pe Soțul Ei să aibă grijă de Ea.

Acolo este înșelăciunea diavolului, să creeze în tine o nevoie, să încerce să creeze în tine și în mine o nesiguranță și o nevoie că trebuie să ne dovedim, că trebuie să ne justificăm sau să ne susținem. Dar Dumnezeu a venit cu o Carte deschisă, și a venit El Însuși să îndepărteze toată nesiguranța. El a adus un dar profetic în zilele noastre, un dar cum nu a fost niciodată în istoria omenirii cu legitimare după legitimare după legitimare, și apoi Cuvânt după Cuvânt după Cuvânt. De ce a făcut Dumnezeu așa ceva în această zi? El a făcut-o ca să ia nesiguranța voastră și a mea. De ce? El a adus acest Mesaj Miresei Sale. „Cum știu eu că sunt Mireasa?” „Crezi tu Mesajul?” El a adus acest Mesaj Miresei Sale. „Sunt eu Mireasa?” Întrebarea este: „Crezi tu Mesajul? L-ai primit? Îl crezi din toată inima ta? Atunci de ce te întrebi dacă ești Mireasă? Doar predă-te Lui.

Tu nu poți primi aceasta, tu nu poți crede aceasta în sufletul tău dacă nu ești predestinat să crezi. Nu-l lăsa pe Satan să pună cercuri aici, pentru ca tu să sari pentru a deveni cine ești.

Nu există nici o dovadă că Dumnezeu mi-a descoperit Mesajul, eu pur și simplu, Îl cred. Și nu L-am crezut pentru că chiar am vrut să-L cred, ci L-am crezut pentru că nu m-am putut abține să nu-L cred. În interiorul meu a fost Ceva care credea. Când în afara mea era ceva care se întreba și se îndoia, în interiorul meu era Ceva care credea în același timp. În același timp când spuneam: „Nu poate fi adevărat”, în interiorul meu era Ceva care spune: „Acesta nu este altceva decât Adevărul.”

„…Nimeni nu poate să-i facă să acționeze altfel.” Adică, chiar dacă cineva îți pune un pistol la cap și îți spune: „Neagă botezul în apă în Numele lui Isus Hristos”, tu spui: „Apasă pe trăgaci cât poți de repede!” Aceasta înseamnă că merg în a șasea Dimensiune. El mi-a luat toată nesiguranța și mi-a descoperit chiar locul unde mă duc, atunci când părăsesc trupul acesta.

Ce ai de gând să faci împotriva cuiva care a primit întregul Tablou? Vreau să spun: „Ce privilegiu!” Aș accepta aceasta atât de repede! Laudă lui Dumnezeu! Aș pleca atât de repede la Dumnezeu, că nici nu mi-aș da seama!

Vă dați seama că nimeni nu o poate determina pe Ea, să facă altfel. Nici eu nu vreau să fac aceasta, dar există multe presiuni și înșelăciune, la fel ca atunci când Satan a venit la Isus. De aceea trebuie să primim o descoperire despre cine suntem, și că facem parte din buna plăcere a Voii Sale ca să ne aducă la înfiere.

Ce vrea El să fac în această viață? El a descoperit deja aceasta în Mesaj. Tot ce trebuie să fac eu, este să iau Gândul lui Hristos cu privire la Cuvânt și să las viața mea să reflecte acest Cuvânt. Este atât de simplu! Să nu-L complicăm, ci să-L lăsăm să fie simplu.

„Ei au „Așa vorbește Domnul” sau păstrează tăcerea...”

Ascultați, ce spune mai departe? Aceasta este o frază cheie:

…Ei știu că Cel ce face lucrările în ei, trebuie să fie Dumnezeu, împlinindu-Și propriul Său Cuvânt. El nu Și-a încheiat toată lucrarea în timpul slujbei Sale pământești, așa că acum El lucrează ÎN și PRIN Mireasă. Ea știe aceasta, pentru că atunci nu era încă timpul pentru ca El să facă anumite lucruri pe care trebuie să le facă acum. Dar El va împlini acum PRIN Mireasă lucrarea pe care a lăsat-o pentru acest timp specific.”

Deci, ce lucrări aveți voi de făcut? Să vă predați, pentru că este o lucrare pe care a lăsat-o pentru EL ÎNSUȘI. El are nevoie doar de trupul meu.

În mesajul Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită, profetul a spus:

Acum puteți vedea cum Mesajul din timpul sfârșitului, păi, El este respins. Puteți vedea? Acum, nici o denominațiune, ci descoperirea Tainei Lui. Vedeți, nici o denominațiune. Descoperirea! Dumnezeu nu este cunoscut prin denominațiune, ci prin Descoperire.

Priviți! Dumnezeu în trupul Său, Hristos! Și Hristos în trupul Său, Mireasa! Oh, Oh, Oh, Dumnezeul meu! Dumnezeu manifestat în Hristos! Hristos manifestat în Mireasă! Și așa cum Dumnezeu a luat din trupul lui Adam, femeia, și ea a căzut; apoi Dumnezeu a luat din Trupul lui Hristos, carnea Sa trupul Său care este Cuvântul Său și aduce o Mireasă care nu va cădea prin denominațiune sau crez. Nu, domnule! Dar Ea vine înapoi cu Cuvântul lui Dumnezeu pur și nealterat, fiind manifestat.

Sper că fiecare bărbat care aude această bandă, și fiecare femeie va înțelege aceasta. Vedeți?  Ea este a doua Eva, dar Ea nu își rupe, nu își strică hainele curăției și sfințenia Ei pentru Soțul Ei. Ea va sta cu Cuvântul Lui fără să țină seama de ceea ce spune cineva. Voi puteți avea toate mișcările ecumenice pe care le vreți și toate afilierile.”

De ce? Pentru că Ea și-a dat seama că Ea este Cuvântul. Acel Cuvânt și eu, suntem la fel, și nu mai este nimic altceva de care să am nevoie. Eu am deja tot ce am nevoie. El mi-a descoperit deja aceasta. Orice ar alege El să manifeste, este ceea ce are nevoie. Sper că înțelegeți ce spun. Orice trebuie să manifeste El prin viața mea, este ceea ce are nevoie, pentru că El a lăsat o lucrare  pentru acest moment specific, ca s-o facă prin Mireasă. El mi-a dat deja tot ce am nevoie, mi-a dat descoperirea despre cine sunt.

Tot în mesajul Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită, profetul a spus:

„Dar Taina Lui este descoperită numai Miresei Sale preaiubite. Ea este singura care o poate vedea.”

Acum vă voi întreba: „Sunteți Mireasă?” Vreau să vă mai spun doar că diavolul este un mincinos. Cuvântul lui Dumnezeu este Adevărul!

Coloseni 1.25-27:

Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia, pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu.

Vreau să zic: taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui,

cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este  bogăția slavei tainei acesteia între Neamuri, și anume: Hristos în voi, nădejdea slavei!

Nu sunt eu, ci este Hristos în mine! Nu sunt lucrările mele, ci sunt lucrările Lui! Nu este voia mea, ci este Voia Lui! Nu este Cuvântul meu, eu sunt numai o parte din El, și eu cred aceasta prin credință, și mă odihnesc în ea. De aceea Mireasa nu poate face nimic împotriva Adevărului, ci numai pentru Adevăr, pentru că Ea este parte din Adevăr, care este Cuvântul. „Cuvântul Tău este Adevărul!” Ea este parte din Adevăr, de aceea Ea își va preda viața; Ea doar manifestă acest Cuvânt și ia ceea ce a spus profetul; ia Cuvântul care a fost restaurat și doar Îl trăiește.

Un ultim citat din mesajul Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită:

„Dar toată această Taină este descoperită, așa cum i-a promis, numai Miresei Sale. Iadul este împotriva acestui Adevăr, a descoperirii acestei Taine, dar Mireasa stă pe ea, aceasta este poziția Ei.”

Pe ce stau eu? Eu stau pe alegerea mea în El, înainte de întemeierii lumii, după buna plăcere a Voii Sale. El m-a predestinat la înfierea fiilor. Eu stau pe Taina Voii Lui care mi-a fost descoperită mie. Nu este nimic altceva, eu trebuie să stau pe aceasta. Aceasta este poziția noastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Dragă, Tată ceresc, Îți mulțumim, Doamne, pentru acest Cuvânt pe care ni L-ai dat. Este mai prețios decât am putut realiza vreodată. Capacitatea noastră intelectuală a eșuat. Ca ființe umane noi nu am reușit să înțelegem cu adevărat ce este ceea ce ne-ai dat Tu. Noi nu putem înțelege, nu putem să ne imaginăm în toate ideile, gândurile noastre omenești și raționamente, nu există nici o modalitate de-a ajunge la importanța deplină a ceea ce a fost plasat în interiorul nostru. Dar, Doamne, există o aptitudine care este dincolo de intelect, este credința care este pusă în suflet și care spune: „Eu nu înțeleg aceasta, nu pot s-o explic, dar știu că nu este altceva decât Adevărul.”

Tu știai înainte de întemeierea lumii, că noi vom sta aici, în această zi; Doamne, Tu știai lupta pe care o vom purta; știai împotrivirea pe care o vom avea; știai tactica dușmanului; știai înșelăciunea epocii; Tu știai totul, de aceea, Tu ai împărțit o parte din Tine pentru această epocă, Tu ai pus o parte din Tine în interiorul sufletului nostru, de aceea avem calitatea de a crede.

Doamne, Tu ai venit la noi acum și ne-ai însuflețit prin propriul Tău Duh și ne-ai adus la Viață; ne-ai adus la descoperirea Cuvântului, și acolo în interiorul nostru există Ceva care spune: „Este Adevărul!” Doamne, aceasta este poziția noastră. Prin acest Mesaj, prin acest Cuvânt, prin această descoperire, noi suntem identificați cine suntem; noi suntem o parte a acestui Cuvânt, ceea ce înseamnă că suntem o parte din Gândurile Tale; ceea ce înseamnă că suntem o parte din Tine, pentru că Tu ai fost Gândurile Tale. Când Te-ai mutat în Logos, formând Cuvântul, noi eram acolo; când Te-ai mutat în trup, în carnea Fiului Tău, noi am fost acolo. Doamne, acum acea parte pe care ai identificat-o pentru exprimare, este aici chiar acum, în cortul trupului nostru.

Doamne, Tu ne-ai dat descoperirea acestui lucru, prin harul și îndurarea Ta, lasă ca acesta să fie suportul nostru, să fie Temelia pe care stăm! Las-o să fie Piatra solidă a descoperirii a Cine ești Tu și a cine suntem noi în Tine! Lasă aceasta să fie o Temelie de neclintit, și chiar dacă valurile lovesc și furtunile vin, să nu ne poată lua de pe Temelie, pentru că aceasta este o Piatră solidă care merge tot drumul înapoi până în Gândirea Ta.

Doamne, diavolul încearcă tot felul de tactici, dar le respingem pe toate în Numele lui Isus Hristos! Ajută-ne să rămânem în simplitatea ascultării și supunerii față de Voia Ta din epoca noastră. Ajută-ne să ascultăm, să ne predăm și să supunem voia noastră, Voii Tale! Ajută-ne, Dumnezeule, Tată, să primim Adevărul-Mintea Ta, pe care ni L-ai transmis! Ajută-ne să mâncăm Cartea deschisă și să devenim Cartea, să devenim una cu Ea, în natură, în gândire; fie ca natura divină să preia controlul asupra noastră, pe măsură ce ajungem la înfiere; să luăm Cuvântul Tău, doar să-L primim prin credință și să trăim conform acelei naturi divine. Să nu mai trăim în vechea noastră natură cu aroganță, cu mândrie, cu ură, ci ajută-ne Doamne, să trăim în trupul nostru acest Cuvânt frumos cu natura Ta divină în spate, împingându-l înainte după Voia Ta.

Doamne, credem că aceasta este ziua în care trăim, credem că aceasta este partea noastră de Cuvânt pe care trebuie s-o trăim; lasă-L să trăiască în noi, căci ne predăm Ție, și Te rugăm, Doamne, să ne iei și să ne schimbi în chipul Tău, să-ți termini lucrarea pe care ai lăsat-o pentru acest moment specific. Fie ca Tu s-o termini în noi și prin noi. Doamne, dă-ne Temelia credinței ca să ne țină neclintiți, să stăm liniștiți în timp ce așteptăm ca Tu să-Ți termini lucrarea.

Doamne, ajută-ne să nu pășim înaintea Programului Tău, căci acolo a căzut Eva, dar Tu ne-ai predestinat, Doamne, ca noi să nu cădem. Tu ne-ai predestinat pentru această poziție! Ajută-ne să mergem mai departe! Descoperă fiecăruia individual, Taina Voii Tale, astfel încât să avem puterea de a sta în picioare.

Te iubim, Tată, și cerem binecuvântările Tale, în Numele lui Isus Hristos.

Fii cu noi în timp ce ne despărțim! Trăiește prin noi, umblă cu noi, slujește prin noi, vorbește prin noi, folosește vasele noastre pentru slava Ta, pentru că Te rugăm toate acestea în Numele lui Isus Hristos. Amin.

                               -AMIN-