Meniu Închide

IEHOVAH JIREH – Partea a doua

Print Friendly, PDF & Email

Mulţumesc, frate Roy. Să rămânem în picioare doar un moment în timp ce ne rugăm. Ne aplecăm capetele, dacă vreţi, și haideţi doar să ne gândim acum dacă există ceva în inima voastră la care aţi dori ca Dumnezeu să vă răspundă în seara aceasta, ceva cerere, doar faceţi-o cunoscută în timp ce vă ridicaţi mâna, zicând: „Am o cerere înaintea lui Dumnezeu.” Acum să ne aplecăm capetele în timp ce ne rugăm.

Tatăl nostru ceresc, socotim ca fiind un mare privilegiu, de a veni la Tine, ştiind că dacă venim în Numele Domnului Isus, ni s-a promis că vom primi ceea ce am cerut. Acum nu am venit la Tronul de judecată; noi desigur n-am vrea să venim acolo, sau la Tronul de Justiţie, dar… Vom veni la Tronul Harului, unde suntem siguri că cererile noastre primesc răspuns. Noi nu putem rezista la judecata Ta, nici nu putem trăi prin Dreptatea Ta, dar harul Tău este ceea ce cerem. Iartă-ne, Doamne, de păcatele noastre, și ne rugăm ca Tu să garantezi că vei fi cu noi în seara aceasta, răspunzând la orice cerere reprezentată prin mâinile acelea care s-au ridicat. Tu ştii ce este în spatele fiecărei mână, în inimă. Şi, Dumnezeule, fără îndoială acelea au fost pentru boli, şi salvare, şi cei dragi. Ne rugăm în seara aceasta, Tată, în special pentru aceia, la care le vei îndeplini cererile.

Acum am vorbit despre slujitorul Tău loial, Avraam, despre care vom continua în seara aceasta, în călătoria lui. Ne rugăm ca Tu să ne binecuvântezi în timp ce mergem pe drum la sute de ani în urmă, cu un slujitor credincios, care a crezut Cuvântul Tău. Fie ca el să fie un exemplu, cum a zis Pavel la Evrei, despre ceea ce a fost Avraam, un exemplu. Şi ne rugăm ca credinţa care a avut-o el, să ne fie descoperită și nouă în seara aceasta; să credem Cuvântul lui Dumnezeu, să nu ne îndoim de El, de nici un Cuvânt din El, ci să-L credem tot, să credem orice a zis El. Şi fie ca noi să fim în stare să ne ţinem de promisiunile acelea ce ni le-a făcut, să fim copiii lui Avraam atunci când suntem în Hristos. O cerem în Numele lui Isus. Amin.

Fratele Borders este puţin mai înalt decât mine, astfel că trebuie să cobor microfonul mai jos.

Este un privilegiu să fiu aici în seara aceasta, în această adunare din nou, să mă rog pentru bolnavi, şi să fac orice ne îndeamnă Duhul Sfânt să facem. Aş vrea să spun aceasta ca un compliment.

Dintre toate călătoriile mele prin Statele Unite şi Canada, am văzut ceva seara trecută ce m-a cutremurat mai mult decât toate cărucioarele ce le-am văzut golindu-se, şi toate cârjele puse la o parte; orbii văzând, surzii auzind, muţii vorbind, morţii înviaţi; chiar doctorul a semnat o afirmaţie că, „Persoana a fost moartă, şi a înviat.” Toate acestea au fost zguduitoare, dar când am văzut oamenii seara trecută, cei care sunt membri ai bisericii, primind Adevărul şi ridicându-se în mijlocul oamenilor pentru a mărturisi, că au fost greşiţi şi  doresc să se corecteze, aceea a fost cel mai bun lucru din câte ştiu.

Biserica, Mireasa este aleasă, ea se pregăteşte acum. Aducând-o…

Trezirea s-a terminat. Noi o ştim. Nu mai există duhul trezirii. După două ore de slujire, fiecare se plânge. Trezirea s-a dus, astfel, noi doar culegem spice. Avraam a trebuit să transpire până când a obținut un caracter, și apoi, când a obținut un caracter…

Următorul lucru a fost să o pregătească să întâlnească Mirele ei. Acela-i următorul lucru. Vă amintiţi când a găsit-o? În timpul serii, Lumina serii a lovit femeile şi bărbaţii seara trecută; i-am văzut în Lumina Cuvântului, ridicându-se şi recunoscând că sunt greşiţi, și cerând iertarea lui Dumnezeu, ca să meargă înainte. Acesta este locul unde avem o trezire. Dacă va fi vreo trezire de care ştiu, aceea se va întâmpla chiar pe aici, cu inimi sincere. De ce? Voi trebuie să aveţi ceva pe care să lucraţi. Vedeţi? Ceva… Cei mai mulţi dintre ei vor deveni aroganţi, nu vor să le spuneţi despre aceea; dar amintiţi-vă, acel fel de sămânţă este o sămânţă denominaţională, nu o Sămânţă a lui Avraam. O Sămânţă a lui Avraam vede Cuvântul, şi ea crede repede Cuvântul.

Când acea prostituată mică de la fântână în seara aceea, femeia de la fântână… Acolo au fost preoţi şi rabini stând în jur și privind la Isus înfăptuind, dându-le Semnul Mesianic, un Semn Scriptural, şi ei au zis: „El este Belzeebub, un diavol, un prezicător.”

Dar imediat ce Lumina a strălucit peste femeia aceea mică, atunci când El i-a spus ce a făcut, ea a zis: „Domnule, îmi dau seama că eşti un Profet. Noi ştim că Mesia va veni, şi când El vine, El ne va spune lucrurile acelea.” Vedeţi, acea Sămânţă predestinată a prins-o repede, fiindcă aceea era o Sămânţă a lui Avraam, adevărată. Şi ea a văzut Lumina. Acela era Cuvântul. Ea ştia că Cuvântul a promis că atunci când va veni Mesia, El va face lucrurile acelea, şi ea L-a recunoscut.

Isus a zis: „Eu sunt Acela, care vorbeşte cu tine.”

Ea a fugit în oraş şi a încercat să convingă și pe alţii. Ea a zis: „Veniţi, să vedeţi un Bărbat care mi-a spus lucrurile ce le-am făcut. Nu este acesta chiar Mesia?” Vedeţi?

Acum doar un cuvânt pentru surorile noastre. Întotdeauna am avut un mare respect pentru surorile noastre. Am fost considerat un urâtor de femei, dar nu sunt. Vedeţi? Când am fost tânăr, am avut o experienţă acră; dar întotdeauna am avut un mare respect pentru o femeie care era femeie, o doamnă. Dar nu am nici un respect pentru cele care mărturisesc că sunt, şi nu sunt. Îmi place să văd o doamnă, o doamnă reală, veritabilă, ea este o nestemată.

În această zi, când femeile sunt pervertite, mult mai pervertite în aceste zile din urmă, Scriptura zice astfel. De ce? Este sfârşitul epocii.

Vă amintiţi care a fost prima perversiune? A fost o femeie. Este corect. Şi în zilele din urmă, nu am mai avut aceasta; am avut şase mii de ani, timp în care doamnele au încercat să rămână doamne, dar acum ele încearcă să se comporte ca bărbaţii, să se îmbrace cu haine ca bărbaţii, să-şi taie părul ca bărbaţii, şi altele. Ele nu au mai făcut-o în vreo altă epocă. Biblia prezice că ele vor face aceasta în ultimele zile. Şi aici sunteţi, o perversiune a femeilor. Nu-i de mirare că Biblia a zis despre cei ce au scăpat din Sion că vor fi glorioşi înaintea Domnului, în ziua aceea. Vedeţi, cum sunt cei ce vor scăpa!

Voi ziceţi: „Nu contează.” Contează. Cineva mi-a zis nu de mult timp: „Frate Branham, acel lucru micuț nu contează.” Dar eu am zis: „A contat pentru Pavel. Şi Pavel a zis: „Dacă un înger din Cer va veni şi va învăţa altceva, să fie blestemat.” Fie că este un predicator, sau înger, sau episcop, papă, sau orice este el, să fie blestemat dacă spune ceva contrar cu Aceasta. Vedeţi, este exact. Galateni 1:8, dacă vreţi să citiţi.

El a zis: „Ei bine, eu nu cred…” A zis: „Am văzut femei cu părul scurt, fiind foarte blânde şi dulci.”

„Este exact corect. Și eu am văzut. Dar nu despre aceasta este vorba. Vedeţi, voi trebuie să veniţi la ceea ce a spus Biblia!”

Cum ar fi dacă Dumnezeu îi spunea lui Moise: „Scoate-ţi încălţămintea,” iar el zicea: „Doamne, eu doar îmi scot pălăria, în locul lor?” Vedeţi? Voi trebuie să faceţi ceea ce zice Dumnezeu să faceţi! Şi problema cu aceea este, la care mă gândesc și care mă face aşa de îngrijorat referitor la aceea, este că lucrătorii vor fi de acord cu un astfel de lucru. Ce este aceea? Aceea arată că este un Adam modern care s-a dus cu soţia lui. Vedeţi? Dumnezeu vrea un alt Adam care stă cu Cuvântul, şi numai cu El, numai cu Cuvântul. Cuvântul are dreptate, indiferent de orice! Nu mergeţi în direcţia aceea.

Niciodată în şase mii de ani, nu s-a întâmplat ca femeile să dorească vreodată să-şi taie părul, să se îmbrace ca bărbaţii, și să fie pervertită. Noi suntem în timpul sfârşitului. Şi America, oricine crede profeţia, ştie că America este reprezentată printr-o femeie. Aceasta se numeşte „Libertatea femeii.” Libertate pentru ce? Să facă cum îi place ei, este păcat. O femeie nu poate face ceea ce vrea să facă. Biblia zice că nu. Femeia este un produs lateral al unui bărbat. Ea nici nu este în creaţia originală. Este exact corect. Ea a fost luată dintr-un bărbat. Bărbatul a fost şi feminin şi masculin, iar El a luat duhul feminin şi l-a pus într-o coastă care a ieşit din partea laterală a lui. Ascultaţi!

Aţi observat când Rebeca s-a dus să-l întâlnească pe Isaac, când a sărit de pe cămilă, ea şi-a acoperit faţa? De ce? Ea venea la capul ei. Ei nu o ştiu. Ei trebuie să o facă, oricum.

 Aţi observat că  o femeie când se căsătoreşte, ea îşi pune un văl   pe faţă? De ce? Ea vine la capul ei. Şi Biserica, Biserica fiind Mireasa, ar trebui să se învelească faţă de orice crez, pentru că ea vine la Capul ei, Cuvântul. Hristos este Cuvântul, şi El este Capul.

Acum, prieteni, eu nu vreau să încep cu aceasta. Eu am aşteptat acolo astăzi, cu cinci sute de texte în învăţături adânci ale Bibliei. Dar vreau numai să stau cu Avraam pentru această adunare, cumva.

Ştiţi, cred că dacă Domnul vrea, și dacă fraţii nu se supără, aş vrea să vin din nou aici să ţin o trezire unde aţi putea sta un timp, înţelegeţi, unde am putea veni foarte jos să vedem. (Adunarea aplaudă.) Mulţumesc. Mulţumesc. Ştiu că există peşti aici, eu ştiu, iar mie îmi place să pescuiesc. Şi voi aveţi materiale cu care să lucraţi, cu cineva care este cinstit. Oricine poate greşi. Știţi, eu mor zilnic, faţă de greşelile mele, şi încerc să trăiesc înaintea lui Hristos. Şi oricine este suficient de mare, şi are suficient din Duhul lui Dumnezeu, poate să se ridice și să admită că a greşit, zicând: „Vreau să fac lucrul corect.” Am mare încredere chiar acolo, pentru că aceea este adevărata Sămânţă a lui Avraam. Ei vor să Îl ştie. Ei nu-L cunosc până când nu aud, pentru că va trebui mai întâi să fie auzit: „Cum… fără un predicator? Şi cum poate un predicator să predice dacă Dumnezeu nu l-a trimis?” Este exact Adevărul.

Acum, observaţi. Noi mergem înapoi la Avraam. Mai bine ne-am duce înapoi la el, și astfel, să mergem înainte. Mă puteţi auzi bine, sus în balcon, acolo? Noi suntem… Este bine să vedem, în seara aceasta, o aşa mulţime frumoasă. Voi sunteţi de asemenea, foarte drăguţi aici.

Am vorbit cu un prieten astăzi, care a venit din Canada. Domnul m-a condus într-un loc anume unde a trebuit să urmăresc ceva întâmplându-se. Şi apoi stând… Eu m-am întâlnit cu acest prieten, şi el a vorbit despre cum Americanii au fost prietenoşi, iar eu am zis: „Da, şi aici sunt câteva Seminţe predestinate ale lui Dumnezeu, înăuntru prin aceste locuri, chiar şi în cel mai rău loc.” Nu vreau să înjosesc oraşul vostru de aici. Oraşul meu, din care vin, este tot aşa de rău ca al vostru, însă toată lumea este rea, dar gunoaiele au plutit toate spre vest.

Noi o ştim. Civilizaţia a călătorit cu aceea. Şi acolo unde este civilizaţia, acolo se stabileşte păcatul. Este corect. Priviţi la el aici jos. Aici este cimitirul unui predicator. Este corect.

Priviţi la Los Angeles, orice şi fiecare cult zace chiar acolo, şi fiecare are un crez, o doctrină. Voi nu puteți duce Cuvântul acolo, nu o puteţi face. Este foarte contaminat! Este corect. Demoni, chiar scaunul lui Satan! Dar încă în mijlocul tuturor, există şi câteva Seminţe acolo. Şi singurul lucru ce trebuie să faceţi, este să răspândiţi Lumină. Şi dacă cineva din Lumina aceea… Dacă există Sămânţă acolo, ea va veni la Viaţă imediat ce Lumina o atinge. Voi doar trebuie să arătaţi Lumina. Aceasta este tot. Şi El este Lumina serii, noi o ştim, Cuvântul Lui.

Acum, seara trecută l-am lăsat pe Avraam. Am început de la capitolul 22, dar nu am reuşit să trec prin el, pentru că m-am dus înapoi să o stabilesc în ceea ce era Avraam la început. Şi l-am lăsat seara trecută acolo unde Dumnezeu a confirmat legământul cu el. Oh, îmi place aceea. Smulgând oştirea, făcând un legământ cu Avraam. Şi am ajuns când l-a chemat pe Avraam, şi urma să confirme legământul cu el, Dumnezeu i-a spus să ia trei animale de trei ani, și să le despice în două. Şi avem trei. Nu avem timp să intrăm în aceea. Vai, voi aţi putea sta pe aceea, pe acel singur subiect, până dimineaţă, și nu l-am fi explicat. Dar voi aţi atins locurile înalte, şi aşteptaţi ca Duhul Sfânt, de data aceasta să descopere restul din aceea.

Cum este desăvârşirea, Jertfa perfectă, Dumnezeu desăvârşit în viaţa umană, ceea ce urma să facă El. Noi ştim că avem… Noi L-am avut pe Dumnezeu Tatăl, care era Atotputernicul Iehovah. Apoi Acela a fost într-un Stâlp de Lumină, care l-a dus pe Israel prin pustie. Şi Acelaşi Iehovah a devenit carne şi a locuit printre noi, în forma singurului Fiu născut; El a creat un Cort pentru El Însuşi în care să locuiască, Dumnezeu manifestat în trup. Plinătatea Dumnezeirii trupeşte, a locuit în El, manifestarea perfectă. Apoi (prin legământ) partea umană a Lui, a fost luată, separată, ca să poată (acest legământ), să separe trupul care a murit, Sângele ce a fost vărsat, pentru iertarea păcatelor, şi L-a înviat şi L-a pus la dreapta Sa, apoi a trimis Duhul înapoi în Ziua Cincizecimii. Şi aceeaşi Viaţă care a trăit în Hristos Isus, a trebuit să fie trăită în oamenii legământului, aceeaşi Viaţă făcând acelaşi lucru. Isus a zis în Ioan 14:12: „Cel ce crede în Mine, va face lucrările ce le fac Eu.” Acum, aceasta ori este corect, ori este greşit. Trebuie să fie corect! Pentru mine, orice Cuvânt din El este corect. Fiecare Cuvânt este desăvârşit. Observaţi cât de glorios lucrează.

Şi apoi cei pe care Tatăl… Aşa cum a zis Matei: „Mergeţi, învăţaţi neamurile, botezându-le în Numele Tatălui, și al Fiului, şi al Duhului Sfânt.” Vedeţi? Acum, Tată… Noi nu spunem că avem trei dumnezei, ci avem Un singur Dumnezeu în trei slujbe, (în calitatea de Tată, Fiu, şi Duh Sfânt), acelaşi Dumnezeu ieri, astăzi, şi pentru totdeauna. Este exact.

Acum observaţi cât de glorios s-a manifestat la Avraam, şi cum Dumnezeu, în această Lumină a trecut printre acele părţi tăiate. Chiar ca… Am vorbit seara trecută, cum au făcut un contract, cum l-au scris şi apoi l-au rupt în două, şi acelea trebuiau să se potrivească. Contractul trebuia să se potrivească.

Vedeţi, prieteni, aceea încerc să o spun. Chiar între oamenii noştri penticostali a intrat acest diavol al intelectului, încercând să facă oamenii… Acum, eu cred în toate darurile lui Dumnezeu: eu cred în strigare; cred în vorbirea în limbi; cred în toate lucrurile ce le-a zis Dumnezeu, dar nu vă puteţi bizui pe vreunul dintre lucrurile acestea ca fiind dovada că aţi primit Duhul Sfânt. Vedeţi, viaţa voastră s-a dus cu aceea. Vedeţi? A voastră… „Prin roada voastră sunteţi cunoscuţi.” Vedeţi? Şi acelea sunt lucrurile care mă îngrijorează astăzi, pentru că văd biserica mea proprie, biserica Penticostală, devenind acea „formă de evlavie,” îndepărtându-i de la Adevăr. Şi dacă le duceţi Adevărul Cuvântului, ei se vor retrage de la El. Apoi întrebaţi-i: „Veniţi, staţi cu mine?”, dar ei nu vor să o facă. Vedeţi? Aceasta arată că acolo există ceva greşit. Aceea mă îngrijorează. Şi, acum, nu este că eu sunt împotriva bisericii mele. Eu sunt…

Dacă îl iubesc pe Hristos, trebuie să mă laud cu El. Biserica decât s-ar lăuda cu El… Pentru că aș prefera să-mi lăudați copiii, decât să mă lăudați pe mine.

Şi, amintiţi-vă, deseori m-am gândit că, dacă aş avea două picături din Sângele literal al lui Isus într-un recipient, cum m-aş ţine de Acela ca să nu-L risipesc, aş umbla foarte atent. Dar, în seara aceasta am ceva mai mult decât atât, în ochii Lui, eu am plata Sângelui Său. Vedeţi, Sângele Său a fost vărsat pentru voi. Şi iată-mă ca un predicator în seara aceasta, ţinând, sau îndreptându-vă spre destinaţia voastră Eternă. Astfel nu mă voi referi la fiecare crez sau orice dogmă; ci trebuie să fie Cuvântul, fiindcă acela-i lucrul ce va rămâne. Credinţa mea se zideşte pe Cuvânt, şi Hristos este Cuvântul. Şi dacă Hristos a fost făcut din Cuvânt, atunci Cuvântul se manifestă chiar printre noi. Aceasta trebuie să fie, de aceea cred că Dumnezeul Vechiului Testament, tot ce a fost El, s-a revărsat în Isus, Fiul Său. Şi tot ce a fost Isus din Noul Testament, a revărsat în Biserica Sa, care a cumpărat-o cu Sângele Său Propriu. Vedeți? „Încă puţin şi lumea,” cosmos, ordinea lumii, „nu Mă va mai vedea. Dar voi Mă veţi vedea.” Voi, Biserica, pentru că „Voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii.” Apoi Viaţa, Contractul acela, Duhul acela care a ieşit din Hristos la Calvar, a venit înapoi şi s-a turnat peste oameni, peste Sămânţa lui Avraam, căreia Dumnezeu i-a făcut promisiunea. Amintiţi-vă, aceea nu era toate seminţele lui, ci doar Sămânţa.

Acum, există o doctrină a predestinării care este putredă, fără sens, dar există o predestinare reală, adevărată. Prin cunoştinţa Lui mai dinainte, Dumnezeu a putut predestina deoarece El are cunoştinţă mai dinainte. Dumnezeu nu vrea ca cineva să piară, ci fiind Dumnezeul infinit, a cunoscut cine va pieri şi cine nu va pieri. De aceea, El a zis înainte de Isaac sau… Înainte ca Iacov sau Esau să se nască, El l-a urât pe Esau şi l-a iubit pe Iacov. Prin cunoştinţa Lui mai dinainte a  ştiut că Esau era un sălbatic, şi că Iacov a respectat dreptul de întâi născut; indiferent cum l-a obţinut, el l-a vrut. Acum, ambii băieţi gemeni, erau născuţi din aceeaşi mamă şi tată, dar unul a fost un trădător şi celălalt a fost un credincios, și Dumnezeu, prin cunoştinţa Lui mai dinainte, a ştiut totul.

Dumnezeu, prin cunoştinţa lui mai dinainte, El nu-şi stabileşte afacerile ca… Nu vă veţi face afacerile în acel fel, pe o pagină ruptă în acel fel. Dumnezeu ştia, prin cunoştinţa Lui mai dinainte, cine va fi salvat, astfel El L-a trimis pe Isus să-i caute pe aceia pe care i-a văzut mai dinainte că vor fi salvaţi. Citiţi Efeseni, primul capitol, şi o veţi vedea. Vedeţi?

Apoi El şi-a trimis Evanghelia şi O arată, apoi trimite Duhul Sfânt să O facă vie, iar ei vor creşte amândoi în acelaşi câmp. Evrei 6 ne spune că, „Ploaia cade deseori,” Isus a zis, „pe pământ,” şi veţi observa că acolo, „trebuie să pregătească, să îmbrace pământul; dar dacă aduce spini şi pălămidă, este aproape să fie respinsă, sfârşind prin ardere.” Aţi aflat-o? Amintiţi-vă.

Vom lua un câmp de grâu. Voi, cei care cultivaţi grâu, poate este o secetă care vine. Aici agăţătoarele sau buruienile care le aveţi, unele buruieni cunoscute care cresc în câmp, agăţătoarele din câmp. Pălămida este în câmp, și grâul este în câmp. Ele sunt amândouă însetate. Şi ploaia vine dar nu pentru buruiană, ci pentru grâu, dar buruiana aceea mică se va ridica drept în picioare şi se va bucura de ploaie tot aşa de mult ca și grâul.

Dar prin roadele lor sunt cunoscuţi. Acelaşi Duh cade peste un făţarnic şi el va striga şi alte lucruri în același fel ca şi ceilalţi, dar viaţa lui este ceea ce va dovedi ce este. Vedeţi?

Noi ne bizuim prea mult pe senzaţie. Şi astăzi câmpul este plin de tot felul de senzaţii, de orice fel de senzaţie nescripturală şi orice altceva. Desigur. Dar noi trebuie să venim înapoi la Cuvânt, la Adevărul Cuvântului. Cuvântul, ceea ce a zis El!

Acum, Dumnezeu spunea lui Avraam că prin el, al treilea legământ, şi singurul legământ. Isus a fost numai o confirmare a legământului ce l-a făcut cu Avraam, Sămânţa regală, Sămânţa Duhului.

Şi voi, prietenii mei scumpi Catolici, când spuneţi, „Ave Maria, Mama lui Dumnezeu,” nu vă este ruşine? Cum poate fi Maria mama lui Dumnezeu? Ea nu poate fi. Voi ziceţi, ei bine…

Vorbeam cu cineva zilele trecute, ei sunt diferiţi. Ei au zis că Isus a fost sămânţa Mariei. Dacă El a fost sămânţa Mariei; înainte ca sămânţa să vină, trebuie ca o senzaţie să o aducă. Dar Dumnezeu, Creatorul, a creat şi oul şi Celula de Sânge, şi a născut Cortul, (Trupul), de aceea omul nu a avut nimic de-a face cu Aceea! Acela a fost numai Dumnezeu! Este corect.

Ea a fost o femeie bună, desigur. Există multe femei bune care stau aici în seara aceasta, dar după ce Dumnezeu Se folosește ce cineva, este luat de pe scenă. Şi ea nu este un mijlocitor, ea nu este mama lui Dumnezeu; ea este o femeie bună, sfinţită și este în Glorie, pentru că ea a slujit scopului lui Dumnezeu. Şi orice femeie de aici are aceeaşi ocazie, poate nu în acelaşi fel, dar pentru a sluji lui Dumnezeu. Vedeţi? Dumnezeu vă va folosi.

El doar a folosit-o ca incubator, dar Copilul a aparţinut lui Dumnezeu. Da, El a fost Creatorul oului şi al hemoglobinei. Şi hemoglobina, desigur, vine de la partea masculină; şi El a fost Creatorul aceleia, iar Maria a născut acest Copil fără vreo senzaţie. Imediat ce Duhul Sfânt a umbrit-o şi a creat în pântecele ei această celulă de Sânge şi embrionul, ea a născut pe Omul, Hristos Isus.

Şi cu acel legământ a scris Dumnezeu, pentru că atunci când Dumnezeu a fost făcut Om între noi, atunci El a fost despicat. Vedeţi, cele trei animale dintre acelea, de trei ani, apoi despicate. Şi Dumnezeu a luat o parte din Acela Acasă la El, şi a trimis cealaltă parte aici jos. Acum când Trupul se întâlneşte din nou, aceeaşi Viaţă care a stăpânit acel Trup ,va trebui să fie aceeaşi Viaţă care va stăpâni acest Trup. Şi El era Cuvântul. El este Cuvântul! Vedeţi? Şi lucrările pe care le-a făcut Cuvântul atunci, face aceleaşi lucrări astăzi. El este Cuvântul, Cuvântul Etern. Şi Cuvântul lui Dumnezeu este Etern.

Ce făcea El? El făcea o Cale, arătând, ştiind că Israel, sămânţa naturală, Îl va respinge; dar ştiind că Sămânţa Regală, nu dintr-o relaţie firească cu Sara, ci din credinţa pe care a avut-o Avraam, care l-a născut pe Hristos, aceea este Sămânţa regală a tuturor neamurilor, Mireasa venind din toate naţiunile. Avraam, un tată al neamurilor, nu pentru că el avea… El a trăit cu soţia lui, Sara, şi a născut fiul promis, pentru că el a crezut Cuvântul. Amin. Aceea este.

Acum, după aceasta, aflăm această mare experienţă. Acum venim până la capitolul 17. Vom încerca să întrăm în al 22-lea capitol, dacă este posibil. Al 17-lea capitol. Vă place călătoria cu Avraam? Mie doar îmi place să o urmăresc. De ce? Tot ce a făcut el, a fost un simbol perfect pentru Biserică. O credeţi? Observaţi, toată Scriptura o tipizează.

Priviţi la Ioel, care a zis: „În ultimele zile se va întâmpla că Dumnezeu va turna Duhul Lui…” că va veni o lăcustă Ieleh şi va mânca biserica Lui! Ceea ce a lăsat lăcusta Arbeh a mâncat lăcusta Ieleh; şi lăcusta Ieleh, apoi Hasil.  Dar este aceeaşi insectă în patru stadii diferite. Fiecare a mâncat o parte. Aici a venit vechea lăcustă Arbeh sau Hasil şi a mâncat coaja de pe el, şi cealaltă a mâncat fructul de pe el, şi apoi au venit pe acolo celelalte care au tras viaţa din el. Aceea este când…

Hristos, Pomul acela care a fost în Grădina Edenului! Au fost doi pomi în grădina Edenului. Acolo au fost puși cei doi pomi pentru un scop de naştere. Şi când… Eva, ea era pomul morţii dacă era atinsă. Şi Hristos era Pomul Vieţii. Acum prin femeie vine moartea; prin Bărbat vine Viaţa. Când El a stat aici și a vorbit cu Evreii, El a zis: „Eu… al vostru…”

Ei au zis: „Părinţii noştri au mâncat mană în pustie timp de patruzeci de ani.” El a zis: „Şi fiecare din ei sunt morţi! Dar Eu sunt Pâinea Vieţii, Pomul Vieţii, care vine de la Dumnezeu din Cer, pentru ca un om care mănâncă această Pâine, niciodată să nu moară.”

Dumnezeu a pus acolo Serafimi ca să păzească Pomul acela, ca nimeni să nu-L atingă. Dar acum El a luat Serafimii la o parte, încercând să-i conducă la Pom. Atunci ei au văzut viziunea, ei vor să ajungă înapoi la Pom, dar fără un ispăşitor. Și acum, după ce s-a făcut ispăşirea, diavolul îi orbeşte, să-i îndepărteze de la Pom. Observaţi.

Când Hristos a venit pe pământ, El a fost Pomul perfect al lui Dumnezeu. David L-a văzut în Psalmul 1, și a zis: „Pom plantat lângă râu. Râuri de apă.” Multe râuri, o singură Apă; multe daruri, acelaşi Duh. „Frunzele Lui nu se vestejesc.

Dar când a venit pe pământ, ce s-a întâmplat? Puterea Romană a tăiat Pomul acela şi L-a atârnat pe un pom făcut de om. Atunci Dumnezeu a înviat Pomul acela şi L-a stabilit la dreapta Sa, apoi a trimis Duhul înapoi să-I caute o Mireasă, cum ar fi trebuit să aibă Adam în Grădina Edenului. Şi când pomul acela a început, acela a fost un pom penticostal.

Am auzit pe Papa zicând: „Toate bisericile vin înapoi la biserica mamă, de la început. Vin înapoi la Roma!”

Aş vrea un istoric, un predicator, sau cineva să se ridice, să mă privească în faţă și să-mi arate că biserica a început la Roma. Biserica a început la Ierusalim, în Ziua Cincizecimii! Acolo a început biserica. Organizaţia a început la Roma, cu trei sute şi ceva de ani mai târziu. Dar Biserica a început la Cincizecime; Dumnezeu va ridica un Pom al Miresei pentru Hristos, cu acelaşi Duh care a fost în Hristos, înviind un Pom Mireasă. Şi ce s-a întâmplat? Când ea a început să geamă, crescând, gândacul Roman a intrat în ea şi a început să o rupă. Ceea ce a lăsat lăcusta Arbeh, a mâncat Ieleh, până ce a ajuns la trunchi.

Dar Dumnezeu a zis: „Voi restabili, zice Domnul.” Acel Pom va învia din nou, pentru că Pomul Miresei va veni după Mireasă.

S-a ridicat Luther, ce a făcut? A urmat neprihănirea. Chiar în acel fel a venit biserica. Ioan a predicat neprihănirea. Apoi a venit Hristos, predicând sfinţirea. Evrei… Vreau să spun Sf. Ioan 17.17: „Sfinţeşte-i prin Adevăr, Tată! Cuvântul Tău este Adevărul.” Şi El era Cuvântul. Este corect. El era Jertfa. Apoi, în Ziua Cincizecimii, cu Duhul Sfânt. Neprihănirea; sfinţirea; şi apoi Pomul a primit botezul Duhului Sfânt, acela a fost un Pom complet al Miresei!

Romanii l-au mâncat total. Chiar dacă s-a dus jos, el va creşte! Şi aşa cum a început să crească prin Luther, ce s-a întâmplat ? După moartea lui Luther, ei l-au organizat. Ce a făcut Soţul? A tăiat mlădiţele vechi, moarte.

Ea s-a dus mai departe, inima Pomului a crescut, Acela este un Pom predestinat! Sămânţa aceea zace acolo, ea va trebui să răsară! Şi a crescut din nou prin Wesley, el a început au au avut o mare trezire sub sfinţire. Ce s-a întâmplat? El l-a tăiat din nou atunci când s-au organizat. Niciodată nu s-a mai ridicat vreo organizaţie. Niciodată când a căzut cândva una, nu a mai venit înapoi din nou.

Apoi au venit Penticostalii, cu restaurarea darurilor. Ce au făcut și ei? S-au organizat! Ce a făcut Dumnezeu? A tăiat-o!

Dar ce a zis El? „Voi restaura, zice Domnul.” El  va scoate afară din acea conglomeraţie, o Biserică care este spălată cu Sânge, răscumpărată conform Bibliei, solidă pe Cuvânt, o Mireasă! Luminile serii răsar. Unde se coace fructul? Chiar în vârful pomului. Aici merg eu din nou!

Înapoi la Avraam, să mergem la Avraam. Aici vine El, în timpul serii, Sămânţa regală intră. Observaţi acum după al 17-lea capitol, aflăm aici în capitolul 17, Dumnezeu s-a arătat lui Avraam în Numele Atotputernicului Dumnezeu.

Avraam era de nouăzeci şi nouă de ani, şi în tot timpul acesta nu s-a mişcat, ci a crezut Cuvântul lui Dumnezeu; şi a numit lucrurile care nu sunt ca şi cum ar fi, pentru că Dumnezeu a zis aşa. El încă credea că bebeluşul va veni, ţinându-se de promisiune. Ce bărbat! Ce frate!

Avraam, care împotriva speranţei… Pântecele Sarei era mort, el era steril. Trupul lui era ca mort. Biblia a zis că era, pentru că trupul lui era tot aşa de bun ca unul mort. Şi pântecele Sarei era ca mort. Şi ea era aproape de patruzeci de ani trecută în menopauză, şi Avraam încă a crezut că ea va avea copilul, pentru că Dumnezeu a zis aşa. Ia te uită. Ţinând Cuvântul pentru că Dumnezeu a zis aşa! Nu contează cum. Crezurile L-au acoperit, dar acel Cuvânt încă zăcea acolo! Acela trebuia să vină. Şi Cuvântul acela zăcea în inima lui Avraam!

Nu contează câţi spun: „Zilele acesteia s-au dus, şi aceea acolo.” Atâta timp cât Cuvântul acela zace acolo, acela va fi creator, pentru că este un Cuvânt încolţit. Căci, Dumnezeu este Cuvântul, şi Viaţa lui Dumnezeu este în Cuvânt. Observaţi acum când Cuvântul acela cade în Viaţa lui Dumnezeu, ceva se întâmplă, el se împlineşte.

Acum observaţi. Apoi El i s-a arătat în Numele Dumnezeului Atotputernic. Dumnezeu are şapte nume compuse de răscumpărare. Şi El i s-a arătat aici în forma Atotputernicului Dumnezeu, care înseamnă, „El Shaddai.” În ebraică, „El Shaddai”, „El”  înseamnă, „Cel Puternic” iar „Shad” înseamnă, „Sân,” ca sânul femeii. Şi acum în loc să fie „shad,” la singular; „Shaddai,” este la plural. Și ce consolare dulce pentru un om bătrân, de o sută de ani, să se ţină de Cuvântul lui Dumnezeu în inima lui! Glasul lui Dumnezeu a venit la el şi i-a zis: „Eu sunt, El Shaddai. Eu sunt Dumnezeul cu sân.”

Oh, ce consolare avem! Acum, acum, amintiţi-vă, nu doar „Sân,” ci, „Cu sân”! „Rănit pentru fărădelegile noastre; prin rănile Lui suntem vindecaţi.”

Acum, ce face o mamă cu copilul ei, când este bolnav şi neliniştit? Ea îl ia în braţe. Ea îl ţine la piept, şi el suge din tăria mamei în trupul lui propriu prin sân. Şi nu numai că el este mulţumit sau el este… El se linişteşte. El strigă cât poate de tare, el este total conturbat; dar când mama îl ia şi îl pune la sânul ei… la sânul ei, şi începe să-i cânte, să-l legene înainte şi înapoi, el îşi simte mama, capul este pe sânul ei, şi el începe să sugă şi să tragă tărie din mama lui, în trupul lui. El îşi revine, îşi reia tăria; şi de asemenea este mulţumit, în timp ce zilele trec, el se întăreşte din ce în ce mai mult.

Ce experienţă pentru Sămânţa lui Avraam! El încă este Dumnezeul Atotputernic, El Shaddai! Ne putem prinde de orice promisiune ce a făcut-o în Biblie. Sămânţa Lui, copiii Lui, dacă sunteţi bolnavi, doar prindeţi-vă de Sânul promisiunii Cuvântului care a zis: „Prin rănile Lui suntem vindecaţi.” Aceea mulţumeşte! Şi noi ne tragem în mod constant, tăria, din Cel tare; din El, Cel tare, Cel Etern, trăgându-ne Viaţa din El, prin promisiunea Lui.

Ce sentiment dă unei persoane care se sprijineşte pe Sânul lui El Shaddai, crezând, ştiind că tragem din puterea lui Hristos, din promisiunea Lui, în noi!

Când El Shaddai l-a pus pe Avraam pe Sânul Lui, cu douăzeci şi cinci de ani înainte; un om bătrân de şaptezeci şi cinci de ani, şi soţia lui de şaizeci şi cinci, el nu a părăsit Sânul acela. El s-a dus drept printr-o ţară străină, printre oameni străini care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, dar în mod constant a mărturisit şi s-a întărit în credinţă, dând laudă lui Dumnezeu, pentru că ştia că trage din acea promisiune.

Ce nădejde este pentru biserică în seara aceasta, în ora întunecimii, a superstiţiei, a senzaţiei intelectuale! Duhul Sfânt a zis: „În ultimele zile va veni o biserică intelectuală. Duhul Sfânt vorbeşte lămurit.” 1Timotei 3: „În ultimele zile unii se vor despărţi de credinţă, îndemnaţi de duhuri ademenitoare, şi doctrine de diavoli,” sigur, având o formă de evlavie.

Ce făceau ei? „Încăpăţânaţi, îngâmfaţi.” Doctor Ph.D., LL.D., toate aceste titluri. „Păi, Doctorul a zis odată aşa şi aşa, el este păstorul nostru… “

Mai degrabă aş avea un bărbat, în familia mea, sau copilul meu care nu cunoaşte deosebirea dintre fasolea despicată şi cafea, şi l-ar cunoaşte pe Hristos! Este corect. M-aş duce cu el afară pe un butuc, să îngenuncheze pe genunchii lui şi să mă rog cu el până când Duhul Sfânt vine în el. Mai degrabă aş avea aceea decât toată psihologia ce o puteţi turna în el printr-o diplomă de doctor. Să-i spună Cuvântul lui Dumnezeu! Da.

Dar încăpăţânaţi, îngâmfaţi, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu, călcători de adevăr, acuzatori falşi, neînfrânaţi, şi dispreţuitorii celor drepţi.

„Oh,” voi ziceţi, „aceia sunt comuniştii.” Nu, nu! Aceia sunt aşa numiţii creştini, având o formă de evlavie, dar negând Puterea ei. Depărtează-te de aceştia, pentru că aceştia sunt cei ce merg din casă în casă, ademenind femei prostuţe, conducându-le în diferite pofte, dar niciodată nu sunt în stare să vină la cunoştinţa adevărului.” Este corect. Aceea este. Şi noi vedem ziua aceea.

Şi ce consolare pentru credincios, să se separe de toată necredinţa, de toate crezurile lor neevlavioase, toate doctrinele lor neevlavioase şi să privească direct la Hristos, să ia Cuvântul, şi să se ţină de Cuvântul acela până când Îl vedeţi manifestat. Nu contează cât trebuie să aşteptaţi, staţi acolo! Dumnezeu a promis-o. El v-a condus să o faceţi, ţineţi-vă de aceea! Staţi acolo. Nu o retrageţi. Staţi chiar acolo! Dacă sunteţi siguri de aceea, veţi sta acolo. Dar dacă vă clătinaţi, o veţi lăsa pentru fiecare lucru mic. Maimuţa se prinde de lucruşoare strălucitoare, dar ursul ţine bine prada. Astfel, ţineţi-o înainte! Da, ţineţi, prindeţi bine…!

El Shaddai! El a zis: „Eu sunt, El Shaddai. Avraam, Eu sunt Cel tare. Tu eşti un om bătrân. Tu ai o sută de ani, acum, toată tăria ta s-a dus; dar eu sunt Tăria ta! Toată nădejdea ta s-a dus; dar eu sunt Nădejdea ta!”

Oh, voi suferiţi acum, şi aici afară cu cancer şi alte lucruri, dar nu vedeţi de unde vă vine Tăria? Nu dispreţuiesc cuţitul chirurgului, dar cred Cuvântul lui Dumnezeu! „Eu sunt Partea ta! Eu sunt Tăria ta! Tu tragi putere din Mine!”

Nu vreau să dispreţuiesc chirurgul pentru că el îşi face partea, aceea este în puterea lui, dar Dumnezeu este Vindecătorul. Nu chirurgul, nici doctorul, nici medicamentele nu vindecă vreodată. Nu, domnule, ei nu au nici un medicament care va vindeca. Acum, orice doctor v-o spune. Ei au ajutoare, dar Dumnezeu este Vindecătorul. Ei ar putea să facă o rană în braţul vostru, dar Dumnezeu trebuie să o vindece. Ei nu au nimic cu ce să facă un ţesut; dacă ar putea, ar putea face un om. Așa că, vedeţi, Dumnezeu este vindecătorul. Voi puteţi pune un os la loc, dar Dumnezeu trebuie să-l vindece. Dumnezeu este Vindecătorul. „Eu sunt Domnul, care îţi vindecă toate bolile tale.” Voi nu puteţi face Cuvântul lui Dumnezeu să mintă; Acela va veni chiar la Adevăr de fiecare dată, chiar direct înapoi. Nu-l puteţi face să mintă..

Acum ei spun că Biblia se contrazice. Am întrebat, şi am spus oamenilor că le dau salariul de pe un an, dacă aş putea, aș face orice lucru ce pot face, dacă îmi vor arăta un Cuvânt din Biblie care îl contrazice pe celălalt. Este corect. Aceea este mintea carnală care se uită la el cum o face. Duhul Sfânt este Interpretul acelui Cuvânt. Acel Cuvânt este Adevărat, alcătuit împreună. Totul este acolo ca un mozaic, dar este nevoie de Duhul Sfânt să-L pună împreună, să-L facă imaginea răscumpărării lui Dumnezeu şi binecuvântările Lui pentru poporul Său. Amin. El nu se contrazice! Nu există nici o Scriptură, nici un verset din Ea care îl contrazice pe celălalt. Dacă este așa, nu merită hârtia pe care este scrisă, este înşelătoare. Dumnezeu nu înşeală. Dumnezeu este adevărat, drept, sfânt, cinstit. El este Dumnezeu!.

Avraam a avut acest Cuvânt: „Eu sunt El Shaddai! Eu sunt Dătătorul tăriei tale! Pântecele soției tale este uscat, ea a trecut de patruzeci de ani de menopauză, trupul tău este ca unul mort; dar Eu sunt El Shaddai.” El doar l-a născut pe Ismael, ştiţi; dar a zis: „Nu el este acela. Și el va fi un bărbat mare, el va naşte aşa de mulţi împăraţi, dar cel pentru care am făcut promisiunea, iese din tine şi Sara.” Acela este! Amin. Avraam s-a simţit foarte bine.

El a zis: „Acum aş vrea să-ţi spun ceva, Avraam. Îţi voi schimba numele.” El a zis: „Nu te vei mai numi Avram, ci Avraam.” „Avram” înseamnă, „tată înalt,” dar Avraam înseamnă, „tatăl naţiunilor.” Şi nu mai este S-a-r-a-i; ea este S-a-r-a-h, Sarah, „prinţesă.” El le-a schimbat numele! De ce un nume schimbat? Ceva s-a întâmplat pentru că ei sunt… Vedeţi, trebuie să fie o schimbare înainte de a se întâmpla lucrurile. El nu le putea da copilul atâta timp cât numele lor rămâneau aceleași..

Şi voi nu puteţi fi născuţi din nou atâta timp cât numele vostru rămâne afară din Cartea Cerului. L-aţi putea pune în fiecare biserică: Metodistă, Baptistă, Prezbiteriană, ducându-l din loc în loc, certându-vă cu toate acelea; dar va trebui să fie pus în Cartea Cerului înainte ca ceva să se întâmple şi noua creaţie să poată veni. Înainte ca noua Viaţă să poată veni, numele lor trebuie să fie schimbate. Voi puteţi avea schimbările voastre la fel, din aceste cărţi făcute de oameni, dar Cărţile Cerului… „Şi acolo, numele tău nu mai este Abram, „tată înalt”; ci este Abraham, „tată al naţiunilor.” Nu mai este Sarai; ci Sarah, „prinţesă.”

Oh, iată ajungem acum la al 18-lea capitol. Din al 17-lea, să mergem direct la al 18-lea, pentru că este doar… Nu vreau să merg prea departe de la el în seara aceasta, și vă ţin aici, pentru că vreau să veniţi din nou mâine seară. Acum observaţi. Şi vom ajunge, cât de repede putem, la al 22-lea capitol. Urmăriţi acum. Când a venit cam la o zi, două sau trei zile după aceea, Avraam şi Sara, corturile lor erau aşezate…

Acolo jos departe în oraş, îmi imaginez că doamna Lot purta tot felul de stiluri noi de rochii ce le-au avut acolo jos. Ea doar trăia în lux, şi avea toate fiicele ei tot la fel. Chiar în acelaşi fel cum a făcut bătrâna mamă a curvelor astăzi, şi a făcut toate fiicele ei să facă acelaşi lucru.

Dar Sara, încă cea mai frumoasă femeie din toată ţara, stabilită într-o ţară stearpă, ea se ţinea de cel ce avea promisiunea. Acum mai bine aş lăsa-o chiar aici, fiindcă voi merge, aceea ar fi… Vă voi ţine chiar aici până la miezul nopţii.

 Ea s-a ţinut de Avraam. Este corect. El avea promisiunea. Ţineţi-vă de Hristos, El este Acela care are promisiunea! El este Promisiunea!

Observaţi. Într-o dimineață soarele a răsărit foarte fierbinte dimineaţa, și Avraam stătea afară la umbra cortului său, acolo sub un stejar. Şi el s-a uitat jos, cred că era mult după ora unsprezece, şi a văzut trei oameni venind, mergând în sus, cu praf pe hainele lor, și Avraam a fugit înainte. A existat ceva în inima lui care l-a făcut să se simtă foarte bine, şi a alergat înainte şi a căzut la picioarele lor. Şi urmăriţi, el a zis: „Domnul meu!” Nu este ciudat? Trei oameni; dar, „Domnul meu!”

Priviţi la Lot. Când cei doi ai mers acolo jos, doar doi dintre ei, el a zis: „Domnii mei.” Lot i-a numit, „domni.” Avraam… Lot a numit, doi, „domni.” Dar Avraam a numit pe cei trei, „Domn.” „Domnul meu!” Amin! Oh, timpul este aproape!

Observaţi, el a zis: „Domnul meu, dacă am găsit har în ochii Tăi, vino pe aici, stai sub stejar. Dă-mi voie să aduc puţină apă să-Ţi spăl picioarele, şi să iau o bucată de pâine, pentru că acesta este singurul motiv pentru care ai trecut pe aici, să mă vizitezi.” Şi ei au intrat.

Șl s-a dus afară, a trecut prin spatele cortului, şi a zis: „Sara, frământă ceva făină foarte repede şi fă câteva turte.” A plecat și a prins un viţel, l-a junghiat şi l-a pregătit, l-a făcut bucăţi, şi a adus ceva unt şi ceva lapte, şi le-a pus înaintea Omului, şi ei au mâncat.

Şi Unul dintre ei a fost Dumnezeu Însuşi! Aceea o spune Biblia. Acum dacă vreţi să vă certaţi cu aceea, mergeţi înainte. El L-a numit, „Elohim, Dumnezeu.” El trebuia să ştie, pentru că a vorbit cu El. Observaţi, „Domnul Dumnezeu!” Acum, unul dintre ei era Dumnezeu, Abraham s-a uitat la El, și Avraam l-a recunoscut. Acum priviţi acolo.

Un slujitor mi-a spus odată: „Frate Branham,  vrei să-mi spui că tu crezi că omul acela era Dumnezeu?” Și eu am zis: „Avraam a zis că a fost. Toţi translatorii l-au tradus în acelaşi fel, cu literă mare: D-o-m-n-u-l. Şi oricine citeşte Biblia, ştie că D-o-m-n-u-l cu literă mare, este Elohim.

A venit din acelaşi cuvânt, Elohim! „La început, Dumnezeu a creat, „Elohim,” Cel Atotputernic, Cel ce există prin Sine Însuşi, a creat Cerurile şi pământul.” Acolo este El din nou, stând chiar înaintea lui.“

El a zis: „Ei bine, voi ştiţi, Acela a fost numai un om.”

„Sigur, El a mâncat carne, a mâncat, a băut lapte, şi a mâncat pâine. Sigur, El era Dumnezeu.”

„Cum poate fi aceea?”

„Domnule, tu… ”

Eu sper că nu vă voi răni simţămintele; ei au fost Martorii lui Iehovah. Şi el mi-a zis:

„Ei bine, domnule Branham, priveşte aici, vreau să-ţi spun ceva. Dumnezeu nu o putea face.”

„Tu doar nu-L cunoşti pe Dumnezeul meu. Aceasta este tot.” Am zis: „Din ce este făcut un trup uman? Petrol, potasiu, şi lumină cosmică, şaisprezece elemente. Singurul lucru ce trebuia să facă Dumnezeu ca să cerceteze Sodoma, El … doar şi-a întins mâna şi a luat o mână de lumină cosmică şi petrol, şi a zis: „Vino aici, Gabriel, păşeşte aici!” Este corect. A întins mâna şi a luat o altă mână de praf, „Vino aici, Mihail, păşeşte aici!” Apoi a făcut unul pentru Sine. El a trebuit să reprezinte ceva ce urma să facă în ultimele zile, astfel, El a venit chiar aici jos şi a vorbit în trup uman.” Exact corect. Oh, sunt foarte bucuros că El este aşa de bun!

Într-o zi s-ar putea să nu mai rămână nimic din mine. Eu sunt alcătuit tot din şaisprezece elemente, la fel. Zilele trecute, am pieptănat vreo trei sau patru fire de păr care mi-au  mai rămas. Soţia s-a uitat la mine, şi a zis: „Billy, tu ai devenit pleşuv.”

„Iubito, nu am pierdut nici unul din ele.”

„Tu aveai păr creţ.”

„Da, dar nu am pierdut nici unul din acelea.”

„Te rog, spune-mi unde sunt?”

 „Atunci dragă, să-mi spui tu, de unde au venit înainte de a le avea? Şi oriunde au fost înainte de a le avea, ele sunt acolo aşteptându-mă să merg la ele.”

Amin! Glorie! Biblia spune: „Nici un fir de păr din capul vostru nu va pieri!” Aleluia! Este exact corect. Nu a fost, dar este; apoi nu este, și din nou este. Desigur. Exact! Petrol, lumină cosmică, calciu, potasiu, şi altele. Dumnezeu… Când nu voi fi nimic, nimic din ce se poate vedea, doar cenuşă, El va vorbi, aleluia, aruncând acel potasiu şi petrol împreună, şi voi trăi din nou în Prezenţa Sa. Aleluia! El ne dă Viaţă Eternă. Amin. „Toţi acei pe care Tatăl Mi i-a dat, nu este nimic pierdut, şi îi voi învia în ziua de apoi.” Eu o cred! Fiind o Sămânţă a lui Avraam, aştept după ziua aceea! Caut o Cetate al Cărui Ziditor şi Făuritor este Dumnezeu. Amin. Desigur. Nu contează cum se zbârceşte acesta şi cât se strânge, şi părul cade, nu contează ce se întâmplă, Dumnezeu îl va învia din nou, în splendoarea tinereţei din nou, în ultima zi. El a promis că o va face, şi eu aştept acel Oraş! Amin.

Oh, mă simt foarte religios chiar acum, ştiind ce nădejde binecuvântată este pentru mine Acolo. Eu caut Oraşul acela. Inima mea bate pentru orașul Acela. Oh, nu mă voi întoarce spre nici o altă cale, ci voi privi direct spre Locul acela. Dumnezeule, ajută-mă să stau chiar acolo, corect şi credincios, aruncând un colac de salvare peste tot, ca să aduc fiecare pelerin obosit ce pot, să meargă împreună..

Da, am avut o viziune despre aceea nu de mult timp, şi am văzut-o, şi i-am văzut pe cei dragi ai mei Acolo tineri din nou! Da, domnule! Probabil aţi citit în Glasul Oamenilor de Afaceri Creştini, şi în  multe reviste şi lucruri care au publicat. Prieteni, aceea nu a fost o viziune. Eu am văzut viziuni, ştiu, ar trebui să ştiu ce sunt acelea, El mi le-a dat cu zecile de mii. Dar aceasta nu a fost o viziune. Eu am fost Acolo, am stat chiar Acolo, și am privit înapoi, și ştiu că aceea este Acolo. Ea este Acolo, prieteni, este Acolo! Ştiu că este Acolo! Da, domnule! Chiar aşa de sigur cum stau aici, și sunt cu gândirea corectă şi stau aici, la acest amvon. Aceea este Acolo! Dumnezeu a dat promisiunea, şi este adevărată, este foarte adevărată! Da, domnule. Ea este Acolo.

Observaţi. Acum aflăm că acest Bărbat a stat jos şi a mâncat. Apoi doi dintre ei s-au ridicat şi s-au dus la Sodoma, dar Unul a rămas cu Avraam. Să le urmărim conversaţia. Ei au continuat să se uite spre Sodoma. Şi Avraam a ştiut că era ceva ciudat referitor la aceea. Astfel, El s-a pregătit să plece, şi a zis: „Credeţi că pot să ascund de Avraam ce voi face? Știu că el va fi tatăl naţiunilor, ştiu cum îşi va creşte copiii, şi altele.” El a zis: „Păcatele Sodomei au devenit aşa de apăsătoare încât au ajuns la urechile Mele.” Și El a coborât să cerceteze.

Amintiţi-vă că, aşa cum am zis serile trecute, doi dintre aceşti mesageri s-au dus jos la Sodoma, şi au predicat la Sodomiţii aceia, şi i-au orbit în noaptea aceea față de Cuvânt dar, amintiţi-vă, a existat Unul; ei au avut semnul lor, un Străin între ei…

Priviţi la Lot. Lot stătea la poartă, și a zis: „Domnii mei.”, doar trăind într-o aşa stare! El le-a zis: „Veniţi în casa mea.” „Vom dormi în stradă.”, au răspuns ei. Ce casă… Dar imediat ei au zis: „Acesta este scopul pentru care am venit. Să stăm aici lângă tine.” Aceea este calea: a trăi astfel încât,  atunci când Dumnezeu vrea să vă folosească, El ştie unde să vină să vă ia. Voi sunteţi într-o poziţie, trăiți o viaţă curată înaintea lui Dumnezeu, cuvintele voastre sunt cinstite, viaţa voastră este adevărată. În acest fel de loc vor veni Îngerii.

Priviţi la Elisabeta şi la Zaharia, și vedeţi un om cinstit și drept, umblând în toate Poruncile Domnului. În acel fel vrem să trăim, astfel, când Dumnezeu se pregăteşte să ne folosească, El zice: „Acesta este poporul Meu. Pot face cu această biserică ceea ce vreau. Ei mă cred! Ei stau pe Cuvântul Meu!” Vedeţi? În acest fel de viață vreți să trăiți.

Acum aflăm că acest Înger, a zis: „Nu voi ascunde de Avraam… Dar te voi vizita conform cu timpul vieţii.” Şi observaţi, El nu l-a numit Avram, El l-a numit, „Avraam.” De unde a ştiut că numele i-a fost schimbat? El a fost Acela care i l-a schimbat. Desigur.

Observaţi, nu a numit-o Sarai, ştiţi, S-a-r-a-i, apoi  S-a-r-a-h, „Unde este soţia ta, Sarah?” De unde a ştiut că el era căsătorit? De unde a ştiut că are o soţie şi numele ei era Sarah? Şi Avraam a zis: „Ea este în cort, în spatele Tău.”

Ce doamnă reală! Astăzi, femeile sunt foarte obraznice! Fiecare… Soţii lor nici măcar nu pot vorbi. Ele au o ţigară în mână, o pereche de pantaloni scurţi, și vorbind numai ele. Ce rasă pervertită de oameni! Ea trebuie să fie bucătarul şef şi să spele sticlele, și orice altceva! Dar când pleacă din bucătărie, ea îşi părăseşte postul de datorie, chiar și ca o mamă.

Apoi aflăm că femeile din trecut s-au comportat ca niște doamne; capul lor a fost acela care lua toate deciziile şi alte lucruri. Şi încerci să lași pe un bărbat să spună ceva soţiei lui, ea va zice: „Te fac să înţelegi chiar acum!” (Fratele Branham suflă—Ed.) și ea suflă acel fum afară din gura ei, și  se uită astfel, cât de urât poate privi. Niciodată nu am văzut aşa ceva! Şi vă puteţi imagina că stați acolo urmărind persoana aceea, discernând acel duh de acolo, şi lucrurile acelea; şi poate că ea cântă într-un cor în vreo biserică. Oh, în ce zi trăim! Nu-i de mirare că suntem în acea zi! Eu nădăjduiesc că puteţi prinde printre rânduri ceea ce vreau să spun.

Observaţi, Sara era în cort, ea stătea acolo singură. Avraam făcea conversaţia cu aceşti Îngeri. Acum, El a zis: „Te voi vizita.” Şi Sara asculta. În timp ce râdea în sinea ei, ea a zis: „Eu, o femeie bătrână, aşa de bătrână cât sunt, şi domnul meu este de asemenea bătrân, şi să spună că vom avea plăcere din nou ca soţ şi soţie?” Şi ea a râs. Iar Îngerul, cu spatele la cort, a zis: „De ce a râs Sara?”

Amintiţi-vă, acela a fost ultimul semn că Sămânţa lui Avraam însuşi, care este un simbol al bisericii, acela a fost ultimul semn care l-a primit. Din toate celelalte semne care le-a primit, acela a fost ultimul înainte ca Sodoma să fie ştearsă. Este corect? Ultimul semn!

Când Israel, sămânţa care l-a urmat pe Avraam, și Samaritenii, care au fost o sămânţă lepădată a unei rase amestecate, aşteptându-L totuşi, au zis: „Tatăl nostru Iacov ne-a dat această fântână,” a zis femeia din Sihar. Vedeţi? „Tatăl nostru Iacob, el a dat această fântână lui Iosif, fiul său, şi a băut din ea, şi el şi-a adăpat cămilele. Şi Tu zici că ai apă, şi altele în felul acesta?” Vedeţi? Şi ultimul semn pe care l-a primit sămânţa naturală a lui Israel, a fost felul acela de semn! Nu o puteţi vedea? Gândiţi-vă un minut!

Ultimul semn că Avraam cu legământul, ultimul semn înainte de respingerea bisericii căldicele şi distrugerea ei, a fost semnul cunoaşterii gândurilor din inimi şi din minte, Dumnezeu manifestat în trup uman. Şi ultimul semn pe care l-a văzut Israelul înainte de a fi tăiat, a fost acelaşi lucru. Ei au zis: „El este Belzebub, un ghicitor.”

Acum este ceasul! Dumnezeule, lasă ca aceasta să pătrundă înăuntru! Acum este timpul pentru Sămânţa regală a lui Avraam! Aţi reţinut-o? Dumnezeu manifestat în trup uman, dându-le ultimul semn înainte de distrugerea celor căldicei şi plecarea aşa cum a mai fost.

Ultima splendoare a decăderii lui Lot! Să lăsăm să pătrundă doar un minut. Avraam, unul; Sămânţa naturală a lui Avraam, doi; Sămânţa regală, trei. Urmăriţi, Mesajul nu merge la cei căldicei acolo afară. Unde s-a dus cândva la ei? A fost trimis la penticostali, cei aleşi, cei scoşi afară. Şi aşa cum a făcut Israel atunci, nouăzeci… Priviţi câţi din Israel L-au primit. Când a venit timpul ca ei să meargă acolo sus, au fost doar o sută douăzeci din vreo patru milioane.

Acum urmăriţi Sămânţa regală. Vedeţi, trebuie să vină cele trei timpuri. Vedeţi, oriunde mergeţi, poporul lui Ham, Sem şi Iafet. Sămânţa regală a lui Avraam! Acolo este Avraam, sămânţa naturală și Sămânţa regală. Orice lucru! Sămânţa regală este prin Hristos,

Totuşi… Noi venim la promisiunea lui Avraam pe care i-a dat-o Dumnezeu prin Hristos, Sămânţa regală. Şi aceasta este Sămânţa regală, această Biserică a Domnului Isus pe care o restabileşte în ultimele zile, este Sămânţa regală! Observaţi, el a primit acel semn! Şi Sămânţa regală Însuși, când era aici, a zis: „Așa cum a fost în zilele lui Lot, tot la fel va fi la venirea Fiului omului.” Sămânţa regală, Sămânţa lui Avraam, chemată afară. Lot la fel, fratele lui, un căldicel, jos în Sodoma; şi apoi Sodomiţii, lumea. Astăzi, biserica lumească şi Sămânţa regală. Exact, ei sunt stabiliţi poziţional şi orice lucru, chiar exact conform cu ordinea.

Şi Dumnezeu, cu promisiunea Lui, a coborât chiar jos, manifestând acelaşi lucru. Amin. Dacă acela nu este perfect, nu ştiu ce este perfecţiunea. Aceea este Scriptura!

Aţi avut vorbiri în limbi, dansuri în Duhul, aţi avut tot felul de aceste senzaţii, şi aţi văzut minuni de vindecare, şi cărucioare, şi altele. Am văzut toate acelea. Dar aici, iată ultimul semn venit chiar acum. Avraam a văzut tot felul de lucruri ce a făcut Dumnezeu pentru el pe cale, sigur, dar aici vine ultimul semn, chiar înainte de a veni fiul promis.

Şi acum Sămânţa regală aşteaptă un Fiu promis. Aleluia! Ce aşteptăm noi? Un Fiu promis. Fiul lui Dumnezeu să se reîntoarcă! Aleluia! Oh, aceea mă face să strig. Priviţi! Sămânţa regală aşteaptă un Fiu promis. Aşa cum a aşteptat Avraam prin toţi anii, ţinându-se de Cuvântul acela, tot la fel face Sămânţa regală astăzi. Şi Sămânţa aşteaptă acest Fiu ce vine, venirea Domnului. Prima strajă, a doua strajă, a treia strajă, până la a şaptea strajă, şi aici încă aşteptăm  Sămânţa regală. Şi ce vedem chiar înainte de Venirea Domnului? Ce se întâmplă? Dumnezeu coboară în mijlocul nostru, arătând Sămânţa regală cum a făcut seminţei lui Avraam; şi aici El este cu Sămânţa regală. Dumnezeu locuind între noi în forma Duhului Sfânt, făcând aceleaşi lucruri pe care le-a făcut acolo în urmă, arătând că este Acelaşi.

Şi despre cercetarea ştiinţifică asupra imaginii,  lumea ştie, lumea ştiinţifică ştie că acela este adevărul. Biserica ştie că acela este adevărul, în toată lumea. Şi eu cred că fiecare Sămânţă predestinată este aproape înăuntru, uşa aproape este închisă, şi judecata este gata să lovească. Este corect. Dumnezeu nu Se va lupta întotdeuna cu omul. El va face tot ce poate, dar timpul se apropie, prieteni. Observaţi.

Vă voi da acum ceva să vă ajute. Amintiţi-vă, care a fost următorul lucru ce s-a întâmplat înainte ca ei să poată primi sămânţa regală? Trebuia să se întâmple o minune la amândoi, la Avraam şi Sara, fizic, înainte de a putea o sămânţă regală… sau înainte ca sămânţa să se poată naşte. „Acum, trupul lui Avraam a fost ca mort,” Biblia a zis aşa. Nu este aşa? „Şi pântecele Sarei era ca mort.” Biblia spune aşa. Acum ceva fizic trebuia să se întâmple înainte ca sămânţa regală să poată apărea, fiul promis. Înainte ca să apară fiul promis, a trebuit să se întâmple ceva fizic în trupurile lor, înainte de apariţia fiului promis. Urmăriţi ce a făcut El. Vă voi da ceva.

Citind Biblia, este ca o poveste de dragoste pe care a scris-o Dumnezeu Bisericii Sale. Acela-i Dumnezeu. Dumnezeu este Dragoste. O credeţi? Şi Biblia este scrisă astfel ca cei educaţi şi înţelepţi să nu o poată înţelege. Voi trebuie să fiţi îndrăgostiţi de Dumnezeu ca să o puteți înţelege. Voi trebuie să-L aveţi pe Dumnezeu în voi, și El vi se interpretează.

Acum, eu am o soţie. Oh, cum o iubesc! O iubesc cu toată inima mea. Eu voi fi în străinătate pe undeva şi ea va… După ce a pus copiii la culcare, ea îmi scrie o scrisoare, şi spune: „Dragă Billy, eu stau aici în seara aceasta. Mă gândesc la tine. Eu scriu…” Vedeţi, eu ştiu ce scrie ea pe hârtie, pentru că o cunosc şi o iubesc aşa de mult, eu îi cunosc natura, ştiu ce vrea să spună, astfel eu pot citi printre rânduri. Vedeţi?

Şi Dumnezeu vrea ca Biserica Sa să citească printre rânduri, dar nu să citească ceva afară din Ea! Trebuie să citiţi printre rânduri și să vedeţi ce vrea să spună. Acum urmăriţi şi vedeţi, dacă Aceea nu este așa.

Ce a făcut Dumnezeu cu Avraam şi Sara, El arată ca exemple pentru Biserica Sa. El a făcut pentru ei, El i-a transformat înapoi să fie bărbat şi femeie tineri. Sigur, El a făcut-o, i-a făcut din nou tineri, chiar cum va face cu fiecare Sămânţă a lui Avraam. Nu contează cât de bătrân şi cât de frânt eşti, va veni o zi când vei fi tânăr şi frumos din nou în splendoarea Vieţii. Este corect.

Am întrebat un doctor nu de mult timp: „Spune-mi, domnule, când mănânc, de fiecare dată, îmi reînnoiesc viaţa?”

„Da, domnule, este corect.”

 „Acum, Dumnezeu a zis că suntem din ţărâna pământului.’”

„Este corect. Vegetalele şi carnea şi toate ce le mâncaţi sunt ţărână. De unde vă luaţi potasiul şi calciu şi minerale în vitaminele voastre? Le aduceţi chiar din pământ. Şi sunteţi alcătuiţi din ţărâna pământului.”

„Hmm. Acum, Dumnezeu l-a creat întâi în felul acela.”

„Nu ştiu nimic despre aceea, dar,” a zis: „ştiu că acum mâncaţi hrană şi aceea vă zidește trupul.”

„Atunci tu mă întrebi despre naşterea virgină?”

„Da, domnule, te întreb.”

„Mi-ar place să te întreb ceva, doctore. Explică-mi aceasta.”

„Ceva ce nu poate fi dovedit ştiinţific, nu este corect.”

„Voi lua partea opusă, că orice este dovedit ştiinţific nu este corect, nu este nimic din aceea.”

„Singurele lucruri reale care există în viaţă, nu pot fi dovedite ştiinţific: dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, răbdare, credinţă. Dovedeşte-mi-le ştiinţific. Aceasta este o realitate! Dumnezeu, Duhul Sfânt, Îngerii!” Amin! Credinţa face lucrurile acestea. Orice se vede, este din pământ, vine din pământ și se duce înapoi în acelaşi fel.“

„Vreau să te întreb ceva. Când am avut şaisprezece ani, am mâncat aceeaşi mâncare pe care o mănânc chiar acum. Am mâncat fasole, cartofi, şi pâine, şi carne. Şi de fiecare dată când am mâncat, am crescut tot mai mare şi mai tare.”

„Sigur, tu îţi reînnoiai viaţa.”

„Cum se face că, după ce am trecut de douăzeci şi doi de ani, și oricine altcineva, nu contează cât de mult mâncaţi, deveniţi mai slabi şi mai bătrâni? Gândiţi-vă la aceea.” Am zis: „Este ca un pahar, cum aş începe să torn apă în acest vas mare, şi începe să se umple până când se umple pe jumătate; şi apoi fără altceva, cu cât torn mai mult cu atât scade mai mult… Nu contează cât de mult mănânc și cât de bine; acum mănânc mai bine decât mâncam înainte, de o sută de ori mai bine. Ştiu cum era când mestecam piei toată noaptea, şi mâncam mămăligă la micul dejun cu ceva melasă, şi acelaşi lucru pentru prânz şi cină, la fel. Ştiu ce înseamnă să trăieşti greu, şi acum pot mânca mai bine. Mulţumesc Domnului. Dar nu contează cât mănânc, eu devin tot mai slab şi mai bătrân. Şi în final voi muri. De ce? Este o hotărâre pe care a dat-o Dumnezeu.” Este corect. Da, domnule.

Şi observaţi, Avraam şi Sara s-au dus înapoi la vreo douăzeci şi doi sau douăzeci şi cinci de ani. Oh, voi ziceţi: „Fără sens, frate Branham!” Bine, acum staţi liniştiţi doar un minut, și haideţi doar să citim printre rânduri.

Imediat ce au plecat acei Îngeri, şi Sodoma a fost arsă, Avraam şi Sara au făcut o călătorie lungă până la Gherar. Aceea este o călătorie cam lungă pentru o familie bătrână. Măsuraţi pe harta voastră. Ei s-au dus jos la Gherar. Şi iat-o pe Sara acum, bunica, de nouăzeci de ani, cu o bonetă mică de soare, clătinându-se, și Avraam cu o barbă lungă atârnând. Biblia a zis că ei erau amândoi înaintaţi în vârstă. „Nu încercaţi să spuneţi că au trăit mai mult.” Biblia spune: „Trupurile lor erau amândouă moarte, înaintate în vârstă.” Şi aici ei s-au dus jos la Gherar. Şi exista un rege tânăr acolo jos numit Abimelec, el căuta o iubită, şi când a văzut-o pe Sara s-a îndrăgostit de ea. Este corect? Bunica?

„Păi, tu eşti cea mai…!” Avraam a zis: „Tu eşti frumoasă la chip.” Amin. „Te rog, spune-i că eşti sora mea.” El arăta acolo ceea ce urma să facă pentru toată Sămânţa lui.

Avraam. Sara era frumoasă. Avraam era tânăr. Îl pot auzi pe Avraam zicând: „Sara, dragă, ştii ce, părul cărunt ţi s-a dus.”

„Avraam, spatele tău gârbovit s-a dus. Te-ai îndreptat.” Ei s-au reîntors la un bărbat tânăr şi o femeie tânără, Dumnezeu, arătând…

Şi Abimelec s-a îndrăgostit de ea, s-a dus şi a luat-o şi a vrut să se căsătorească cu ea. Îl pot vedea îmbrăcându-se în pijama, şi înălţându-se pe vârfuri, după ce şi-a spus rugăciunile, şi a zis: „Mâine mă voi căsători cu acea femeie frumoasă de o sută de ani.” Ridicol! „Acea fată frumoasă Evreică! Oh, frate, acel bărbat tânăr! Şi ce frumoasă este ea!”

Şi Dumnezeu i s-a arătat într-un vis, şi i-a zis: „Tu eşti ca un om mort.” El a zis: „Doamne, cine este aceea?”

„Aceea este soţia unui bărbat.”

„Tu cunoşti curăția inimii mele, Doamne. Ea a zis: „Acela este fratele meu.” Şi el a zis: „Ea, este sora mea.’”

„Da, cunosc curăția inimii tale, de aceea nu te-am lăsat să păcătuieşti împotriva Mea.” Dar ascultaţi! „Dar eşti ca un om mort şi toată naţiunea ta s-a dus. Soţul ei este profetul Meu. Nu contează cât de sfânt eşti, cât de mult te rogi, nu-ţi voi asculta rugăciunile. Soţul ei este un profet! Du-te, şi du-i soţia înapoi şi lasă-l să se roage pentru tine. Dacă nu o faci, vei muri.” Aleluia!

Ce era aceea? Dumnezeu o pregătea pe Sara şi pe Avraam ca să primească fiul promis.

Arată că următorul lucru după manifestarea acestui Înger al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt arătându-Şi ultimul semn, următorul lucru, acest muritor îmbracă nemurirea şi suntem ridicaţi în văzduh să-L întâlnim în văzduh pe Fiul promis, Sămânţa regală a lui Avraam. Glorie lui Dumnezeu! Aleluia! „Căci vom fi schimbaţi într-un moment, la o clipeală de ochi şi vom fi ridicaţi să-L întâlnim în văzduh. Astfel vom fi totdeauna cu El, cu Fiul promis.” Aleluia!

Oh, eu nu voi ajunge… Poate mâine seară voi ajunge la capitolul 22. Vedeţi.

Oh, Îl iubesc! Voi nu? Sunt foarte bucuros de toate lucrurile acestea! Biblia este doar plină de aceste filoane de har. Doar aplecaţi-vă şi luaţi-le, ştergeţi praful de pe ele şi uitaţi-vă la ele. Fiecare din ele îl reprezintă pe Isus Hristos, fiecare bărbat, căci în El locuieşte plinătatea lui Dumnezeu. În El, orice lucru indică spre El. Orice din Vechiul Testament a indicat spre cruce; şi în Noul Testament, indică înapoi la cruce. Este corect. Toate sunt acolo. Oh!

„Binecuvântată fie legătura ce leagă

Inimile noastre în dragoste creştină;

Părtăşia în acelaşi fel de gând.”

Cum Îl iubesc! Cum aş vrea să-L văd! Cum doresc și aştept ca acest trup vechi, bătrân, bătut, lovit, cu inima frântă, rupt în bucăţi, să fie schimbat într-una din aceste dimineţi! Trâmbiţa va suna şi cei morţi în Hristos vor învia. Noi vom fi apucaţi împreună cu ei, să-l întâmpinăm pe Domnul în văzduh.

 Rebeca a adăpat acea cămilă în răcoarea serii. Eliazar nu a aflat-o dimineaţa, el nu a aflat-o la amiază, ci el a aflat-o „în lumina serii!“ Va fi lumină în timpul serii! Corect! Acolo a aflat-o. Ea şi-a acoperit faţa. Ea nu avea cap; ea se ducea la capul ei. Amin. O femeie, este natura ei, a unei femei, să se predea unui bărbat. Şi este natura bisericii să se predea lui Hristos, să se predea voii Lui. Doar predare! Ea nu are gândire proprie; ea preia Cuvântul Lui, nu al altuia. Dacă Eva ar fi făcut-o, noi nu ar fi trebuit să murim; dar ea a ascultat îndoielile. Dar adevărata Mireasă a lui Hristos, preia Călăuzirea lui Hristos, Cuvântul, şi crede numai Cuvântul lui Dumnezeu. Aceea este Mireasa reală, restabilită. Aleluia!

Timpul se apropie, prieteni, este mai târziu decât vă gândiţi. Suntem la timpul serii. Duhul Sfânt este aici în seara aceasta. Ştiu că acela este un grup mic…

Voi gândiţi: „Oh, dacă se va întâmpla aşa ceva, Dumnezeu îl va manifesta peste Roma, la episcopi şi la papi. El va veni la episcopul Metodist, el se va duce la seminarul Baptist. El va… ” Da, aşa gândiţi voi. Dar El nu a făcut-o niciodată în felul acesta, ci El a venit la cei cu inima smerită, care-L aşteaptă. Şi aici este El în seara aceasta, Duhul Sfânt, Dumnezeu, acelaşi Înger; aici înaintea oamenilor de ştiinţă, dovedind că acolo este El, în acea poză. George J. Lacy, şeful FBI al documentelor şi amprentelor digitale, a zis: „Lumina a atins lentila.” El a zis: „Domnule Branham, am spus de multe ori că aceea ar fi psihologie, ca şi cum ai citi gândurile acelor oameni. Dar, ochiul mecanic al acestui aparat nu poate fotografia psihologia. Lumina a atins lentila. Aceea a fost acolo!” Acolo a fost.

Una dintre ele atârnă în Washinghton, D,C., cu drept de autor: „Singura Fiinţă Supranaturală care a fost fotografiată cândva şi adeverită ştiinţific.”

De ce? Dacă voi muri în seara aceasta, dacă niciodată  nu voi mai veni la acest amvon, mâine seară cuvintele mele sunt Adevărul, pentru că, acelea nu sunt cuvintele mele, sunt ale Lui. Nu eu am spus-o. Acela nu sunt eu. Eu nu pot face nimic. Eu sunt un om ca voi, un păcătos salvat prin har. Dar, Dumnezeu în aceste zile din urmă, a promis aceste lucruri, şi iată-le! Acela este Cuvântul. Dacă aceea este ceva invenţie, ar putea fi altfel. Dar acela este Cuvântul dovedind Cuvânt cu Cuvânt, confirmat, Biblia întreagă. Confirmat prin oamenii de ştiinţă! Confirmat prin biserică! Dumnezeu în mijlocul nostru! Aleluia. Sunt foarte bucuros pentru aceea. Nu sunteţi bucuroşi de seara trecută, când v-aţi ridicat şi aţi luat acea poziţie? Vă face să vă simţiţi altfel? Întotdeauna o face când staţi pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Staţi pentru Hristos! Nu vă ruşinaţi de El. Să ne rugăm.

Există cineva aici în seara aceasta la care i-ar place să-şi ridice mâna pentru un moment acum, şi să spună: „Frate Branham, aminteşte-mă în rugăciunea ta. Eu doresc aşa de mult să fiu una cu aceste Seminţe ale lui Avraam. Eu nu vreau să pierd Cerul. Roagă-te, frate Branham. Întotdeauna adânc în inima mea am simţit că ar exista ceva ce doresc, dar niciodată nu am fost în stare să o obţin. Roagă-te pentru mine, frate Branham, ca Dumnezeu să mi-o dea.” Dumnezeu să vă binecuvânteze. Doar priviţi mâinile, peste tot ridicându-se.

Dar voi de la balcon? Acum, amintiţi-vă, Dumnezeu este tot aşa de mare la balcon cum este aici jos..

Sunteţi destul de sinceri, vreţi să o spuneţi? Ridicaţi- vă mâna. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu doar urmăresc un moment. Doar continuaţi să vă rugaţi, ţineţi-vă capetele aplecate.

Dacă ești un păcătos aici în seara aceasta, ai vrea să-ți ridici mâna, și să spui: „Aminteşte-mă, Doamne, eu nu-mi ridic mâna la acel predicator, ci îmi ridic mâna spre Tine. Într-adevăr cred că Tu eşti viu astăzi, că atunci ai murit, dar ai înviat din nou, și eşti viu pentru totdeauna;  Acelaşi ieri, astăzi, şi pentru totdeauna. Îmi ridic mâna spre Tine, fiindcă eu cred că eşti aici.”

Ridicaţi-vă mâna, și spuneți: „Aminteşte-mă. Doamne.” Doar continuaţi să vă rugaţi. Aveţi credinţă în Dumnezeu.

Un decăzut, atunci? Dumnezeu să vă binecuvânteze. El îţi vede mâna.

Tatăl nostru Ceresc, Tu vezi mâinile acelea, și ştii ce este în spatele lor. Tu ai zis: „Semănătorul a ieşit să semene Sămânţa. Unele au căzut lângă drum, nu au ajutat la nimic; unele au căzut în pământ pietros, unele între spini, și altele au adus rod însutit.” Semănătorul a fost responsabil numai de semănarea Seminţei. Fie ca Duhul Sfânt să apuce acea Sămânţă chiar acum. Doamne, noi… Eu cred, Doamne, noi…

Nimeni nu ştie când vei veni. Noi nu o ştim. Tu ai zis: „Nici Îngerii nu vor şti, ci numai Tatăl.” Isus a spus că nici El nu ştia. Numai Tatăl singur.”

Acum, Tată, mă rog ca, dacă există cineva aici care şi-a ridicat mâinile, cred că ei au vrut să o spună. Există ceva în spatele lor, un Duh, care le-a spus să-şi ridice mâinile, şi au făcut-o. Ei sunt sinceri. Poate aceasta este prima dată când le-ai vorbit, şi ar putea fi pentru ultima dată. Poate Tu ai vorbit și cu alte ocazii, şi nu le vei mai vorbi din nou. Nu ştiu, dar, Tată Ceresc, mă rog ca Tu să acorzi salvare la oricine crede.

Fie ca Numele Tău Sfânt să fie adus cu evlavie înaintea oamenilor. Fie ca dragostea Ta să fie revărsată în fiecare inimă prin Duhul Sfânt. Binecuvântează aceşti fraţi lucrători, Doamne, aceşti oameni scumpi de aici care, în plin conflict, m-au invitat, oricum. Binecuvântează și oamenii care au participat.

Nu vreau să fiu arogant, nu vreau să fiu diferit, Doamne, ci vreau să fiu doar adevărat, pentru că acela este singurul lucru pe care îl vei recunoaşte, este Adevărul care este într-o persoană. Tu eşti Adevărul! Ascultă acum, Tată, pentru că mă rog să le acorzi salvare în seara aceasta la mulţi de aici care poate nu şi-au ridicat mâinile. Acordă aceea, în Numele lui Isus. Amin.

Acum, să stăm cu respect, doar un moment. Cred că este cam târziu să avem rândul de rugăciune, dar o vom face. Orice persoană care are un bilet de rugăciune, ţineţi-vă biletul; și dacă nu aveţi bilet, luaţi-vă unul. Noi suntem… Dacă trebuie să mai stăm încă cinci zile, ne vom ruga pentru fiecare dintre voi. Este corect.

Eu doar încerc să aduc un Mesaj la oameni. Încerc să vă aduc să vedeţi principalul…

Poate aţi fost vindecaţi, și dacă trăiţi suficient de mult, poate vă veţi îmbolnăvi din nou cândva, dar dacă aţi fost salvaţi, aveţi Viaţă Eternă. Vedeţi? Puteţi fi vindecaţi, şi să vă continuaţi drumul dar să vă pierdeţi … vă puteţi pierde viaţa; dar când sunteţi salvaţi, aveţi Viaţă Veșnică şi atunci, niciodată nu veţi mai fi bolnavi Acolo.

Mă întreb dacă ați înțeles despre ce am vorbit în seara aceasta, că Dumnezeu s-a arătat lui Avraam şi Sarei acolo, şi le-a dat ultimul semn prin acel Înger, înainte de a veni distrugerea şi fiul promis să fie dat. Pentru Biserică, acel semn a fost venirea Fiului, iar pentru lume, aceea a fost distrugerea. Acum, ceea ce a făcut pentru Avraam, au fost exemple.

Isus a venit pe pământ, Sămânţa Regală a lui Avraam, şi a făcut acelaşi semn. Câţi ştiu că este aşa, să spună, „Amin.” (adunarea spune, Amin). Sigur. Şi ei L-au respins. Este corect?

Acum, El niciodată nu a făcut-o pentru neamuri pentru că Sămânţa Regală nu ieșișe încă afară, Biserica nu se născuse încă. Dar când s-a născut Biserica, şi acum ea are două mii de ani, chiar la… Amintiţi-vă, aceea a fost la sfârşitul aşteptărilor lui Avraam; aceea a fost la încheierea timpului de așteptare după Mesia a seminţei naturale, pentru că Mesia era acolo.

Acesta este sfârșitul aşteptărilor după Sămânţa Regală, El este aici, apariţia lui Hristos.

Aţi încercat cândva să despărţiţi… Există un loc în Biblie, ştiţi, nu am timp să intru în aceea, care spune, „Apariţia lui Hristos,” şi apoi, „Venirea lui Hristos.” Acelea sunt două lucruri total diferite, „Apariţia” şi „Venirea.” El apare acum, lucrând cu noi în forma Duhului Sfânt, făcând Biserica perfectă. Biserica. Aceea trebuie să fie. Este ca şi cum aveţi o bancnotă de un dolar în buzunar; o scoateţi şi o priviţi. Pe o parte este pecetea Americană, și pe partea cealaltă este o pecete Egipteană, piramida cu piatra din capul unghiului deasupra ei, ca un ochi care se uită. Şi de ce a pus pe dolarul american acolo dedesubt, „Marea pecete”? Arată ca şi cum pecetea Americană va fi marea pecete de aici. Dar Guvernul Statelor Unite recunoaşte marea Pecete;  fie că vor sau nu.

Urmăriţi piramida aceea în timp ce se formează în sus, Biserica. Neprihănire, sfinţire, botez al Duhului Sfânt, şi apoi trebuie să se şlefuiască la aceea când… Piatra din vârf niciodată nu a venit pe piramidă, Ea a fost respinsă ca şi Piatra de Temelie; dar când acea piatră din Capul piramidei vine…

Am fost la piramidă; este doar foarte perfect potrivită, încât nu puteţi introduce o lamă de ras între pietrele acelea, unde este mortarul. Şi când Biserica vine, aceea este… Când vine Hristos să-Şi primească Biserica, Biserica va avea o slujbă exact în acelaşi fel, şi prin harul acela, va ridica toată lucrarea, apoi pleacă.

Venirea Pietrei din Vârf, strigând, „Harul, Domnului!”

Am ceva în minte. Aleluia! Dumnezeul nostru este încă Dumnezeu. El descopere secretele Sale slujitorilor Săi.

Am vorbit despre un Înger care şi-a întors spatele spre cort, şi a zis ceea ce se gândea Sara în sinea ei. Eu știu că acel Înger este acum aici, Duhul Sfânt, acelaşi Stâlp de Foc, Acelaşi care era în Hristos. Stâlpul de Foc a condus copiii lui Israel.

Stâlpul de Foc s-a făcut trup şi a locuit între noi. El a zis: „Eu vin de la Dumnezeu, merg la Dumnezeu.” După moartea, îngroparea, învierea, și înălţarea Sa, El l-a întâlnit pe Saul pe drumul Damascului, și o Lumină l-a trântit la pământ, iar el a zis: „Doamne, Doamne!”

El a zis: „Saul! Saul! De ce Mă persecuţi?”

„Cine eşti, Doamne?”

„Eu sunt Isus. Du-te înapoi!”

El este aici în seara aceasta, dovedit în Biserica Sa, ştiinţific şi toate! Oh, prieteni, de ce suntem aşa de amorţiţi? De ce stăm fără vlagă? Lăsaţi ca Dumnezeul care a vorbit Cuvântul, lăsaţi ca Dumnezeu care… Aşa cum a zis Elisei, care a venit înapoi cu o porţie dublă din Duhul lui Ilie, a răsucit mantaua, şi a zis: „Unde este acum Dumnezeul lui Ilie?” Fie ca Dumnezeul care a scris Cuvântul, să confirme Cuvântul! Dacă acesta este Cuvântul, fie ca El să stea alături de El! El a promis că o va face. El o va face dacă o credem.

Acum daţi-mi voie să o fac cunoscută clar. Eu nu sunt acea Persoană, eu sunt un slujitor al acelei Persoane. Şi voi sunteţi, la fel, dacă sunteţi Sămânţa lui Avraam.

Dar, eu predic Cuvântul Lui, şi stau în ziua când fiecare denominaţie m-a respins, organizaţiile m-au scos din loc în loc. Şi numai fraţii scumpi care sunt în acele organizaţii, care văd Lumina, se vor ţine de Acela indiferent de ceea ce spun cartierele generale.

Dumnezeu să binecuvânteze astfel de oameni Dumnezeu să binecuvânteze femeile şi bărbaţii care au stat seara trecută. Ce pot face pentru voi? Cereţi-mi ceva. Cereţi-mi ce să fac, și voi face orice lucru voi putea pentru voi. Voi sunteţi oamenii lui Dumnezeu. Orice bărbat sau femeie care va sta în acelaşi fel, în mijlocul conflictului, eu am respect pentru voi.

Acum dacă acel Înger… Dacă în Cuvântul lui Isus Hristos este promis, că înainte de venirea Fiului omului,  acelaşi lucru ce s-a întâmplat la Sodoma, se va întâmpla în Biserică. Lăsaţi-L să vină pe scenă.

Îmi voi întoarce spatele. Aplecaţi-vă capul şi rugaţi-vă. În nici un caz nu aș spune aceasta dacă nu aș fi călăuzit să o fac. Aş fi nechibzuit să fac o astfel de afirmaţie. Dar, crezând în Hristos Fiul lui Dumnezeu, crezând că El este Cuvântul, și Cuvântul a devenit realitate în trupul nostru când luăm Cuvântul, pentru că este promisiunea Lui: „Eu voi fi cu voi până la sfârşitul lumii, şi lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi.

M-am întors cu spatele către adunare. Tată Ceresc, eu le-am predicat acest Mesaj, și mă rog Ţie, Dumnezeule, fie ca  în seara aceasta să se știe că încă eşti Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu, că Tu eşti încă Jehovah Dumnezeu. Tu eşti acelaşi ieri, astăzi, şi pentru totdeauna. Şi Tu ai fost acolo când ai vorbit cu Avraam în ziua aceea în cort. Tu ai fost Cel care ai cunoscut gândul ce l-a avut acea femeie în cort, şi i-ai spus. Şi chiar atunci, ea l-a negat. Tu i-ai putut lua viaţa, dar ea era o parte din Avraam, mireasa lui. Doamne, Tu ne-ai putea lua vieţile, pentru necredinţa noastră, dar suntem parte din Hristos.

Tu nu ai putut-o lua pe Sara fără să-l răneşti pe Avraam. Şi Tu nu poţi lua Biserica fără să-L răneşti pe Hristos. Ajută-mă, Doamne! Eu nu am pregătire. Eu sunt doar… Doamne, eu nu am nimic, doar Te cred. Ajută, Doamne.!

(O soră vorbeşte într-o altă limbă. Altă soră dă o interpretare.) Amin. Mulţumiri fie aduse Dumnezeului cel viu. Acum, El este prezent. Fiţi respectoşi.

Puteţi să vă ridicați capul dacă doriţi. Acum nu numai… Vedeţi? Biblia spune că vorbirea în limbi doar vă zideşte dacă nu are interpretare. Şi dacă este interpretare, aceea este profeţie în Biserică. Şi felul cum înţeleg acea interpretare, este: „Credeţi în Domnul! El este Acela care a trimis Cuvântul.” Şi apoi eu nu am venit în numele meu propriu, am venit în Numele Lui, și El va face lucrările Sale prin mine, prin predicarea Cuvântului Său şi confirmarea Cuvântului Său. Desigur. Eu o cred. Credeţi la fel? Câţi o cred acum, înainte ca El…? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Acum, aşa se face, aceea este calea. Păstraţi acel nivel de echilibru şi veţi vedea ceva întâmplându-se.

Îmi voi întoarce spatele la adunare, fiindcă Acela este Duhul Sfânt care mărturisește despre aceasta. Vedeţi? Fiţi tari în ceea ce faceţi.

Acum credeţi acolo în adunare, oricine. Nu este nici o persoană ce o pot vedea… Câţi de acolo sunt bolnavi şi suferinzi, sau au pe cineva care este chinuit, sau altceva pentru care vă rugaţi, şi ştiţi că eu nu ştiu nimic despre aceea, doar ridicaţi-vă mâna. Ei bine, cred că este practic peste tot. Ei bine, haideţi doar să credem acum. Nimeni să nu plece, doar daţi-mi… Este zece fără douăsprezece minute. Daţi-mi douăsprezece minute, vreţi? Nimeni să nu se mişte, de loc. Doar staţi foarte liniştiţi acum. Doar deschideţi-vă inima.

(Un frate vorbeşte într-o altă limbă. Altul dă o interpretare: „Căci, aşa vorbeşte Domnul: „Eu sunt în mijlocul vostru. Da, îmi voi confirma Cuvântul, zice Domnul. Eu sunt în mijlocul vostru. Ascultaţi-Mă, zice Domnul.”) Amin. Îţi mulţumim, Doamne, mulţumim. Cu reverenţă o respectăm cu toată inima. Acela-i un dar în Biserică. Doar fiţi în rugăciune, cu respect.

Amintiţi-vă, odată, ei s-au dus la luptă, și nu ştiau cum să întâmpine acea mare bătălie. David stătea acolo, şi a împărţit cu ei o bucată de carne şi o carafă de vin, dar Duhul a venit peste un bărbat care a profeţit şi le-a spus unde să întâlnească duşmanul, şi aşa a fost.

Noi întâmpinăm o luptă mare, frate. Şi stăm într-o luptă mare chiar acum. Duhul a căzut pe cineva, şi v-a spus chiar ce să faceţi: „Să credeţi.” El încearcă să vă îndepărteze mintea… Vedeţi? Unii dintre voi s-ar putea gândi că acela-i fratele Branham care încearcă să facă ceva. Acela nu sunt eu; este El. Eu doar… Un dar este să te predai… Chiar ca acest microfon; îl porniţi, și cineva trebuie să vorbească prin el. Duhul Sfânt! Nu eu îl pornesc; El îl porneşte. Şi apoi El vorbeşte, nu eu. Acum fiţi respectoşi şi credeţi, fiecare din voi, şi doar rugaţi-vă.

Acum, fiecare ştie că Biblia spune că Isus Hristos este chiar acum Mare Preot care poate fi atins cu simţurile infirmităţilor noastre. Dacă este corect, fie ca adunarea să spună, „Amin.” Este El acelaşi Mare Preot? Spuneți, „Amin.” Dacă El este acelaşi Mare Preot, El Se va comporta la fel. Este corect? Amin. Acum ce veţi face?

Acum, dacă mă atingeţi, nu vă face nimic. Eu sunt doar un om, dar dacă Îl atingeţi pe El, atunci El este Duhul Sfânt care este aici, apoi El reacţionează înapoi şi foloseşte buzele umane, pentru că El este Viţa, noi suntem mlădiţele; El nu va purta roada, El doar stimulează mlădiţa.

Aceea este, doar îmi întorc spatele, să puteţi vedea lucrurile ce le-am spus. Acum, aceşti predicatori de aici de la platformă, ei se roagă. Voi vă puteţi uita la mine dacă doriţi. Este în ordine. Doar să vedeţi, să ştiţi că ei sunt doar… Fiindcă, tu eşti păstorul. Tu eşti acela care păstoreşti aceste oi. Astfel, ca să ştii. Şi aş vrea să vă rugaţi pentru mine, fraţilor. Căci, vedeţi ce sunt? Eu îl reprezint chiar pe Hristos pe care îl slujiţi. Eu sunt fratele vostru, concetăţean al Împărăţiei cu voi fraţilor. Şi sunt chiar aici…

Vedeţi, acum chiar Cuvântul pe care L-am predicat,  este în joc. Chiar acum, greşeala aceea este ceea ce ar vrea să vadă Satan. Aceea este tot ce aşteaptă el. Dar Dumnezeu nu greşește. Doar fiţi respectuoși.

Acum, cu spatele întors, aş vrea ca cineva… daţi-mi voie să o întorc, este total în jur. Să mă întorc la această parte întâi, şi apoi voi veni la cealaltă secţiune. Acum cineva din spate de aici; sunt mulţi care se roagă. În spate în această direcţie, cineva se roagă aici în spate acum, care vrea să-l creadă pe Dumnezeu. Doar credeţi cu toată inima, aici în spate pe undeva.

Acum, Tată Ceresc, eu Te apreciez în toate Mesajele Tale, orice ai făcut. Acum ajută-mă, Doamne. Eu sunt… prin credinţă, Te cred, cred Cuvântul Tău. Cred că Acela a fost Duhul Tău care m-a chemat să fac aceasta. Acum să se facă cunoscut că am vorbit Adevărul. Te-am mărturisit, acum mărturiseşte Tu, Doamne, că am spus Adevărul. Ţi-o cer în Numele lui Isus. Amin.

(O soră vorbeşte într-o altă limbă.)

Tată, Dumnezeule, noi aşteptăm după interpretarea aceleia. Tu ai zis în Biblie, că vor fi trei, şi aceea este a treia. Acum noi ne rugăm ca Tu să-i faci cunoscut cuiva care are darul acela de interpretare. Eu îl predau în Numele lui Hristos.

(Un frate dă o profeţie.) Mulţumesc, Doamne.

Acum, aceea a fost o profeţie, nu interpretarea. Vedeţi, el a zis mai mult decât a zis femeia. Există o interpretare care vine. Vedeţi acel bărbat a fost un…

(Un frate dă interpretarea.) Amin.

Îţi mulţumesc, Doamne. Direct în spatele meu…

(O soră din adunare începe să se roage.)

Dumnezeule, acordă femeii binecuvântările pe care le-a cerut. Doar aveţi…

Doar fiţi foarte respectuoși acum, şi credeţi-L cu toată inima. Acum, prin Duhul Sfânt, încerc să aduc Cuvântul pe care l-am predicat, care a fost mărturisit că se va împlini. Credeţi cu toată inima.

Există cineva care stă în faţa mea, care stă în spatele meu. Şi aceea este o femeie. Ea suferă de o boală de inimă. Şi  are alergii care o deranjează. Ea este chiar în spatele meu. Dacă femeia încă nu s-a ridicat… Adunarea se uită; eu stau cu ochii închişi. Ea de asemenea se preocupă de cineva drag, acela este soţul ei care stă aproape de ea; el este paralizat, are un baston. Numele femeii este doamna Brumley. Crede cu toată inima ta. Ridică-te şi acceptă lucrul pentru care te-ai rugat, şi vei primi ceea ce ai cerut. Ridică-te în picioare. S-a ridicat? (Adunarea spune, „Da.”)

Dumnezeu să te binecuvânteze. Eu nu cunosc femeia. Nu am văzut-o niciodată în viaţa mea. Suntem străini unul pentru altu? Acum întrebaţi-i! Mergeţi şi întrebaţi-i dacă aceea este corect. Acum dacă acela nu este acelaşi Dumnezeu care a fost acolo jos chiar înaintea Sodomei, eu nu ştiu ce este.

Altcineva din această secţiune credeţi acum cu toată  inima. (Doamne Isuse.)

Există o femeie care stă chiar în spatele meu. Ea are o dorinţă adâncă. Ea se roagă ca Dumnezeu să-i dea ceva. Acela este un copil pentru care se roagă. Ea este chiar aici în spatele meu. Doamna Holm, ridică-te şi crede în Domnul Dumnezeu. Şi dacă vei crede cu toată inima, poţi avea copilul pentru care te rogi.

O femeie intră, ea este oloagă și şade într-un  cărucior. Este în spatele meu. Ea nu este din această parte a ţării, ci este din Sacramento, Sacramento de nord. Este foarte bolnavă și doctorii nu o pot ajuta. Ea a fost într-un spital, și a avut câteva operaţii, Ea are boală la rinichi, boală la oase, este foarte nervoasă, încât are complicaţii. Ea este foarte rău. Doamna Beeler, acolo, ridică-ţi mâna şi crede că Domnul Isus… şi să se facă… Dumnezeu să te binecuvânteze.

Credeţi? Dumnezeu încă trăieşte şi domneşte. Credeţi cu toată inima!

Iată o femeie mică, eu mă uit la ea, cea care stă aici. Ea suferă de o boală de coloană. Numele ei, eu nu o cunosc. Dar crezi că Dumnezeu îmi poate spune cine eşti, doamnă? Doamna Bergeund. Crede cu toată inima ta, şi poţi fi  sănătoasă. Crede!

Iată o doamnă care stă chiar aici, și se roagă pentru un prieten care a avut un accident. Dacă crezi cu toată inima, poţi avea ceea ce ai cerut.

Există o doamnă care suferă cu dureri de cap. Crezi cu toată inima? Tu poţi fi însănătoşită. Nu te îndoi. Doar crede. Dacă El nu este acelaşi Dumnezeu, eu nu ştiu cine este El. El este aici, dacă o veţi accepta şi veţi crede…

(O soră vorbeşte într-o altă limbă. Un frate dă interpretarea.) Amin. Laudă Domnului!.

Nu vă puteţi da seama că sunteţi în Prezenţa lui Dumnezeu? Voi o faceţi. Acum cred că trebuie să o facem chiar acum, după ce Duhul a vorbit: „Veniţi la Mine! Credeţi-Mă, poporul Meu!” Cred că ar trebui să stăm pentru o chemare la altar chiar acum, şi să le permitem celor care nu-L cunosc pe Hristos să vină în jurul altarului aici şi să-L accepte ca Salvatorul lor.

Dacă nu aţi primit Duhul Sfânt, veniţi să primiţi Duhul Sfânt, fiindcă chiar aceea se va întâmpla. Nu aţi vrea să veniţi acum în timp ce avem un ton, și cineva ne va conduce în cântări? Duhul Sfânt a vorbit. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Este corect. Altcineva să păşească afară chiar cu doamna aici. Vino sus dacă ai acea… Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. În Prezenţa Lui, unde Biblia, Cuvântul, confirmarea, darurile, orice lucrează. Nu este minunat chiar acum? Veniţi drept la altar. Veniţi jos de la balcoane. Voi cei fără Dumnezeu, fără Duhul, veniţi acum în timp ce cântăm.

„Isus trece pe aici, Pe aici, astăzi,

Isus trece pe aici, El trece pe aici astăzi.

Isus trece pe aici!”

Nu aţi vrea să veniţi acum, în timp ce El trece, Duhul Lui trece pe aici?

Nu aţi vrea să veniţi în timp ce El trece? Priviţi ce face între voi, arătând că El este Acelaşi. Ieşiţi drept afară, fiecare suflet care nu-L cunoaşte și nu este născut din nou. Nu aţi vrea să veniţi acum să-l căutaţi? Amintiţi-vă, acelaşi Duh Sfânt vă cunoaşte….

„… pe aici astăzi. Isus trece pe aici,

Pe aici, astăzi, Isus trece pe aici,”

Fiecare suflet care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, să vină acum. Cei care nu sunteţi siguri de starea voastră, veniţi jos. Să nu fiţi… Să nu aveţi o concepţie intelectuală despre aceea, frate și soră. Să nu o faceţi. Poate aţi avut un fel de senzaţie. Poate aţi avut fiori, şi altele. Nimic nu este împotrivă la aceea, este în ordine… Poate aţi vorbit în limbi, poate aţi dansat în Duhul, şi încă să fiţi pierduţi. Este corect. Trebuie să fie o Viaţă

care se naşte în voi, care ia acest Cuvânt şi-L face viu din nou. Vedeţi, Hristos este Cuvântul. Şi dacă nu aveţi credinţă încă să vă mutaţi în acel Cuvânt şi să-l credeţi, nu aţi vrea să veniţi acum?

Ca Biserică a lui Dumnezeu, în timp ce Luminile serii încep să strălucească, pomul începe să se coacă; Dumnezeu a zis că El va restabili acel pom, acelaşi pom al Cincizecimii; acelaşi fel de credinţă, acelaşi orice lucru ce a avut ei, acel pom va fi restabilit din nou; fără denominaţie, fără ceva, acela va fi în puterea simplă a Duhului Sfânt, învăţând Biblia chiar exact în felul cum a făcut-o Aceea. Ni s-a promis unul în ultimele zile, ştiţi că va veni şi va restabili acea credinţă. Astfel eu cred că El este aici în seara aceasta, în forma Duhului Sfânt. Veniţi acum, în timp ce cântăm din nou, ca să fim siguri că am făcut-o.

Amintiţi-vă, dacă aceste spirite… Voi oameni Penticostali desigur credeţi darurile voastre de vorbire în limbi şi interpretările! Dacă nu puteţi crede ceea ce a făcut El aici, atunci credeţi vorbirea voastră în limbi şi interpretările care vă cheamă la altar. Fiecare să vină. Dacă vedeţi aceea lucrând, aceasta lucrând, Dumnezeu lucrând, acela este Dumnezeu! Cu atât mai mult, iată Cuvântul aici confirmându-L, zicând că Acela-i Adevărul. Veniţi. Încă odată acum și veniţi…

„Isus trece pe aici, Pe aici, astăzi,

Isus trece pe aici,”

Acum cei ce cred în Dumnezeu, slujitori ai lui Hristos, veniţi, în timp ce cântăm din nou. Veniți mai aproape de altar, aici în jurul acestora și haideţi să ne rugăm împreună cu ei. Veniţi. Nu aţi vrea să veniţi mai aproape? Nu-i pot ajunge, pe fiecare, cu mâinile mele. Aş vrea să veniţi. Unii dintre voi, fraţi lucrători, mergeţi jos între ei, acolo jos, ca să-i puteţi atinge, să vă puneţi mâinile peste ei. Bine. Voi care îl cunoaşteţi pe Dumnezeu, veniţi, veniţi aici în jur, unele dintre voi femeilor cu aceste femei, bărbaţii cu aceşti bărbaţi. Veniţi aici sus acum. Aceasta este o rânduială a lui Dumnezeu. Veniţi aici sus, voi oamenilor. Aceea este, acela-i timpul. Unele dintre voi mame evlavioase şi unii dintre voi bărbaţi evlavioşi, veniți aici în jur ca să vă puteţi pune mâinile peste ei, în confirmare, punându-vă mâinile peste ei ca să primească Duhul Sfânt. Bine. Acum, aceea este.

Acum, de ce aţi venit? Pentru că credeţi și sunteţi convinşi că Dumnezeu este în mijlocul nostru. El este aici în seara aceasta. El este aici lucrând mari semne şi minuni. Veniți mai aproape, fiecare. Intraţi drept înăuntru ca oamenii să poată avea mai mult loc. Apropiaţi-vă. Mai există alţii care vin de pe intervale, vedeţi. Doar apropiaţi-vă.

Câţi din audienţă sunt preocupaţi de acești oameni care stau în picioare acum, de salvarea sufletelor lor? Ridicaţi-vă mâna. Bine. Haideţi toţi împreună acum, ridicaţi-vă mâinile spre Dumnezeu, şi cereţi-i în rugăciune.

Tatăl nostru Ceresc, în seara aceasta Îţi aducem această audienţă, cu Duhul Sfânt prezent  acum în mijlocul nostru, înviind Cuvântul din nou. Umple fiecare inimă, Doamne. Vino în Puterea Duhului. Acordă aceea, Doamne. Alungă orice teamă, și orice diavol.

Intră prin puterea lui Dumnezeu, şi preia aceste suflete. În Numele lui Isus Hristos, Ţi-i predau pentru gloria Ta. Amin.

  • AMIN –