Meniu Închide

FILTRUL UNUI OM CUGETĂTOR

Print Friendly, PDF & Email

Mulțumesc frate Mann!… „Totul este posibil, crede numai.” Să ne rugăm.

O, Dumnezeule, în seara aceasta inimile noastre cer un singur lucru: să credem pur şi simplu. Doamne, ne-am adunat în tabernacol ca să ne rugăm în timp ce soarele apune în vest, să ne lași să ne dăm seama cât este de aproape apusul acestui timp. Timpul se duce, ziua este aproape trecută, și ne amintim că odată când ziua era spre seară, Tu ai fost invitat de doi pelerini să rămâi cu ei, iar Tu li Te-ai făcut cunoscut prin explicarea Cuvântului Tău și le-ai arătat că Hristosul trebuia să pătimească toate lucrurile pe care le știm.

Dumnezeule, în timp ce ziua este aproape trecută, Te rugăm să vii în casele noastre, să locuiești în noi şi să ne explici Cuvântul, care ne este dat prin harul Tău şi pe care Îl primim ca pe o comoară scumpă în inimile noastre. Ajută-ne să nu trecem niciodată peste El, ci să-L cinstim din toată inima.

Îți mulțumim pentru ce ai făcut în dimineața aceasta pentru cei aflați în spital şi pentru micuțul fiu al fratelui Capps care era pe moarte, iar în seara aceasta este prezent în adunare. Cât Îți mulțumim, Tată, pentru toate aceste lucruri!

Doamne, îngăduie să știm să Te prețuim cu adevărat. Noi nu știm cum să Te lăudăm, dar Te rugăm să primești inimile noastre ca semn al recunoștinței şi iubirii pe care Ţi-o purtăm, pentru că dorința noastră este să facem numai ceea ce este corect. Arată-ne Tu cum trebuie s-o facem. Te rugăm aceasta în Numele lui Isus. Amin. Vă puteți așeza.

Bună seara tuturor celor aflați în această biserică mare și aglomerată, precum şi celor care ascultă la telefon. Mi s-a spus că şi în seara aceasta avem legătură telefonică cu întreaga națiune. Nădăjduiesc deci, că sunt ascultat şi de soția mea. Nu am reușit să vorbesc cu ea, dar sper că o voi face după serviciu.

Aici este o notă. Fratele Jackson nu poate ajunge în dimineața aceasta, dar poate ajunge mâine.

Nu știu dacă fratele Capps este în adunare sau nu. El m-a chemat acum câteva zile pentru că băiețelul lui era foarte bolnav. Eu mă aflam în poligon, unde făceam exerciții de tragere cu Iosif și mi-am pregătit pușca mea de calibrul 22. V-am povestit la toți săptămâna trecută. El va deveni un vânător adevărat şi voia să le spun lui Gary şi Lary despre progresele lui. În drum  spre casă, i-am spus: „Ar fi bine să treci pe la Gene Norman ca să-i povestești şi lui.” Iosif mi-a zis însă: „Oprește întâi la Billy şi spune-i lui.” După ce i-a arătat ținta, i-a spus: „Acum să stai departe de mine!” Vedeți?

Chiar când am ajuns acasă, suna telefonul, iar Billy a alergat să răspundă pentru că i-am spus: „Probabil este cineva bolnav.” Era fratele Capps care ne-a anunțat că băiețelul său este grav bolnav de peritonită şi că medicii îi dădeau foarte puține șanse să trăiască, dar Domnul l-a vindecat. Aseară, doamna Woods a spus că avea tot felul de dureri, dar eu i-am zis: „Doamna Woods ,este prea târziu, este ora zece și mă îndoiesc că mă vor lăsa să mai intru în spital. Voi merge acasă și mă voi ruga.” M-am dus și m-am rugat, iar ei spun că  băiețelul este în seara aceasta în adunare. Suntem foarte mulțumitori Domnului pentru aceasta.

Nu știm nimic despre tatăl fratelui şi sorei Mercier. Dacă sunteți cumva în legătură cu noi, nădăjduim că în curând ne veți da vești despre el. Eu sunt aproape sigur că se va face bine. Noi avem încredere că Dumnezeul cel Atotputernic, se va îndura de acest bărbat scump, un bătrân sfânt și un vechi luptător al Evangheliei.

Oh, trebuie făcute atât de multe lucruri, iar timpul pe care-l avem la dispoziție este atât de scurt! Acesta este motivul pentru care trebuie să ne punem toată inima în ceea ce putem face pentru Domnul nostru.

În seara aceasta am coborât puțin mai repede. După-masă, m-am întins puțin deoarece nu m-am simțit prea bine din cauza oboselii. Nici nu am mâncat, ci m-am întins imediat ce am ajuns acasă. În timp ce zăceam acolo, m-am rugat, şi curând m-am simțit mai bine. Când am văzut aceasta, m-am sculat, m-am îmbrăcat şi am venit la biserică.

Noi avem încredere în Domnul Isus, că El va răsplăti strădania noastră din seara aceasta, în timp ce alături de întreaga națiune care ne ascultă, încercăm să unim această parte a Trupului lui Hristos, pentru că am primit dreptul să-I hrănesc oile. Voi face tot ce știu mai bine, ca să dau Hrana corectă pentru oile Sale. Acesta este motivul pentru care aștept cu nerăbdare ziua în care ne vom aduna cu toții într-un singur loc, pentru a vorbi despre cele șapte Plăgi, cele șapte Potire, Trâmbițe și așa mai departe. Ele toate se întâmplă chiar într-un mănunchi, de aceea, am nevoie de o săptămână, zece zile sau poate chiar mai mult ca să le putem parcurge într-o singură adunare. Credem că este suficient.

Mulți dintre voi au făcut o călătorie lungă. Am văzut oameni din Tucson. O văd şi pe sora Sothmann şi pe fratele Fred, care au ajuns cu bine aici. Îl văd şi pe fratele Don Ruddell, care stă lângă fratele Fred în seara aceasta. Mă bucur să-l văd fratele Don aici. Este şi Junior sau el este în comunitatea lui? Cred că ei sunt conectați în seara aceasta la legătura telefonică. Fraților, suntem foarte fericiți că vă avem printre noi în seara aceasta. Încrederea noastră este în Domnul, de aceea nu ne temem de nici un rău chiar dacă viața aceasta pământească trece, în timp ce lumina se face tot mai slabă, iar într-o zi se va stinge.

Eu am o veste pentru voi… fratele Coggins, din Prescot, Arizona, a fost externat din spital, iar noi suntem foarte mulțumitori pentru aceea. Bine. Este frumos. Soră Mercier, tatăl tău se face bine acum. Când ne-am rugat pentru el, am simțit că va fi bine. Astfel, cred că s-au întors acasă. Suntem foarte recunoscători pentru că fratele nostru este bine și va fi bine. Îi mulțumim Domnului pentru toate aceste lucruri.

Aseară am avut o cerere. Probabil că astăzi nu mai este aici. El a primit un telefon din Kentucky, din cauza fiicei sale, care trebuie operată de urgență. Ea este o mamă tânără şi are cancer la coloană. Rugămintea noastră este ca Dumnezeu s-o elibereze pe această femeie tânără. Cred că El ne va asculta dacă ne vom ruga cu toții, fiindcă trebuie să facem aceasta ca o unitate.

Acum, când zilele se apropie tot mai mult, iar cărarea se îngustează, trebuie să strângem rândurile tot mai mult. Da, trebuie să fim una, un Trup închegat. Noi trebuie să ne mișcăm împreună, să uităm păcatele unii altora și diferențele noastre, şi să devenim o inimă şi un cuget, deoarece vedem cu toții că se apropie ziua venirii Lui. Dacă un frate sau o soră se abate de la cale, într-un fel oarecare, nu faceți nimic altceva decât să vă rugați pentru persoana respectivă şi țineți întotdeauna unii la alții, în dragoste. Nu lăsați niciodată ca vreunul dintre voi să iasă afară, ci stați împreună, iar dacă puteți, aduceți-i şi pe alții lângă voi, în mod constant, tot timpul.

Frate Neville, am cererea ta referitoare la fratele Wright, fratele George Wright care stă aici. Ne bucurăm că fratele Wright și sora Wright sunt aici. N-am putut să fiu aici când a plecat Edith, dar cred că sora Wright își amintește visul pe care l-a avut cu doi ani în urmă. Atunci ți-am spus soră, că micuța Edith nu va mai rămânea mult printre noi, ci va pleca acasă. Tălmăcirea acelui vis era că ea urma să-L întâlnească pe Dumnezeu, iar doi ani mai târziu, ea a plecat să-L întâlnească. Acum, ea așteaptă ca tatăl şi mama ei să treacă linia de despărțire dintre muritori și nemurire.

Dumnezeu să vă binecuvânteze! Aş dori să vă vizitez cât mai curând. Dumnezeu să fie cu voi, cu Shelby și cu toți. M-am gândit că l-am văzut pe Shelby în această dimineață, dar nu eram sigur. De aici nu se vede prea bine în sală deoarece plafonul este prea jos şi lumina mă orbește. Eu pot vedea sala, dar nu pot distinge fețele prea bine.

Acum vom intra direct în Mesaj! Doresc să citesc din Numeri 19.9 şi Efeseni 5.26. Cine vrea, poate să-şi noteze textele.

Nu știu dacă se înregistrează, dar l-am observat pe fratele Terry în camera de înregistrări. Dacă se înregistrează și aceste înregistrări vor ajunge la vreun predicator care împărtășește alte păreri, să nu uitați că ceea ce spun eu aici, nu are scopul să desconsidere învățăturile voastre. Mesajul acesta, la fel ca toate celelalte, este adresat adunării mele. Eu nu vorbesc pentru adunările voastre, ci numai pentru cei care vor să-L primească.

Oamenii cumpără aceste benzi pentru că doresc să le asculte. Le cumpără și le ascultă oameni din toată lumea. Adesea eu primesc de la ei scrisori în care mi se pun tot felul de întrebări, dar întotdeauna îi trimit la păstorul lor dacă aparțin unei biserici.

Păstorule, aș vrea să știi că aceste predici sunt pentru biserica mea. Am acest drept pentru că sunt trimis de Duhul Sfânt ca să veghez asupra acestor oi. Vai de mine dacă nu vă spun ceea ce cred că este Adevărul, și de unde cred că vine. Dar ele nu sunt spuse pentru lume şi nici pentru restul bisericilor. Să faceți orice vă spune Dumnezeu să faceți. Eu nu sunt răspunzător pentru voi şi nici voi pentru mine, ci fiecare vom da socoteală în fața lui Dumnezeu pentru slujba noastră. În ce mă privește, eu trebuie răspund pentru slujba mea, și trebuie să Îl predic așa cum Îl văd, cum mi-a fost descoperit. Acest lucru am dorit să-l clarific înainte de a intra în mesaj!

Numeri 19.9:

Un om curat să strângă cenușa vacii şi s-o pună într-un loc curat, afară din tabără, s-o păstreze pentru (Priviți) adunarea copiilor lui Israel, ca să facă apa de curățire. Aceasta este o apă de ispășire pentru păcat.”

Observați! Apa de curățire nu era pentru toți oamenii, ci numai pentru adunarea copiilor lui Israel; apele de curățire.

Acum Efeseni 5.22-26:

Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului,

 căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului.

Şi, după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa şi nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile.

Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea,

ca s-o sfințească după ce a curățit-o prin spălarea cu apă, prin Cuvânt.”

Despre textul acesta mic, dacă pot să-l numesc text, voi vorbi în continuare. Nădejdea mea este că cei prezenți, precum şi cei care ascultă la telefon, nu vor râde și nici nu-l vor considera o profanare, când vor auzi titlul pe care l-am dat temei despre care vreau să vorbesc: Filtrul unui om cugetător.”

Pare ridicol ca un predicator care este împotriva fumatului să-şi aleagă o asemenea temă. „Filtrul unui om cugetător.” Cum mi-am ales acest subiect? Aceasta s-a întâmplat când am fost la vânătoare de veverițe.

Aş fi vrut ca cei care ascultați predica aceasta, să fi putut vedea mutrele pe care le-au făcut cei prezenți când au auzit că titlul temei mele este „Filtrul unui om cugetător”. Ați fi putut râde.

Totul s-a petrecut acolo sus unde mi s-au arătat Îngerii Domnului într-o dimineață, şi unde au fost aduse la existență veverițele. Vă amintiți desigur de dimineața aceea când am plecat la vânătoare încă înainte de a se face ziuă. Aceasta s-a petrecut cu puțin timp înainte de a vorbi despre cele șapte epoci ale Bisericii. Era cam ora patru dimineața, dar am crezut că răsare soarele când am văzut Lumina aceea. M-am întors şi am privit spre vârful muntelui, și acolo stăteau șapte sfeșnice de aur, și ceva ca un curcubeu se urca printre țevi și le alimenta.

Imediat după aceea, mi s-a arătat Domnul Isus, și chiar atunci am auzit un Glas care a zis: „IaHVeH din Vechiul Testament este Isus din Noul Testament!” El era acolo, descoperit după cele șapte sfeșnice de aur. Fiți atenți! Câți vă amintiți textul? L-am scris pe o cutie cu cartușe pe care o aveam în buzunar. „IaHVeH din Vechiul Testament este Isus din Noul Testament!” Dumnezeu din cer, știe că spun adevărul.

Ceva mai târziu, am trecut pe unde mi S-a arătat Domnul în legătură cu veverițele…

După câteva luni, l-am sunat pe bunul meu prieten Jack Moore, în legătură cu cele șapte epoci ale Bisericii. Voi știți că în Apocalipsa 1, Domnul este descris cu părul alb ca lâna, iar întrebarea mea era: „Cum putea să aibă El părul alb ca lâna la vârsta de treizeci de ani de ani?” Fratele Moore, care este un creștin cult şi manierat, unul dintre cei mai buni pe care-i cunosc, mi-a răspuns: „Frate Branham, acesta este Isus în starea Lui proslăvită, așa cum arată acum!” Dar răspunsul lui nu a avut nici un ecou în mine.

Am continuat să mă rog Domnului, pentru că nu aveam încă un răspuns satisfăcător cu privire la Apocalipsa 1.

Eu nu am putut înțelege primul capitol înainte de cele șapte epoci ale Bisericii. Cum putea să arate așa un Om de treizeci și trei de ani de ani, care a înviat în același trup? Apostolii L-au recunoscut, au știut că este El! Atunci cum era posibil ca acolo sus să aibă o barbă lungă şi albă ca zăpada, asemenea unui bătrân de optzeci sau nouăzeci de ani?

Eu am citit şi în Cartea lui Daniel, unde era scris despre „Cel îmbătrânit de zile, al cărui păr era alb ca lâna curată.” Apoi L-am văzut pe Cel Îmbătrânit de Zile; El era Cel Îmbătrânit de Zile, Același ieri, astăzi, și în veci. Atunci am înțeles că era vorba de un simbol. De ce avea El părul alb ca lâna? Duhul Sfânt mi-a arătat un tablou în care am văzut un judecător antic. Atunci am cercetat Istoria şi am citit Biblia ca să găsesc ceea ce-mi trebuia. Astfel, am găsit că judecătorii bătrâni, de exemplu marii preoți din Israel, trebuiau să aibă părul alb şi barba căruntă, ca lâna, iar albul însemna că el era autoritatea supremă judecătorească în Israel.

De aproximativ două sute de ani, judecătorii englezi indiferent de vârstă, când intră la judecată poartă o perucă albă, care arăta că în împărăție nu există nici o altă autoritate deasupra cuvântului lor. Hotărârea lor este definitivă! Ceea ce spun este lege!

Atunci am înțeles. El stătea acolo, un Bărbat tânăr, dar cu o perucă albă. El este Autoritatea supremă! El este Cuvântul și poartă perucă albă.

Mai târziu, după ce am ținut predicile despre biserici, am plecat în vest. Acolo s-au arătat Îngerii Domnului în legătură cu deschiderea celor șapte Peceți. El s-a dus sus în văzduh (v-am arătat fotografia care a înconjurat țara) și stătea acolo cu peruca albă, simbolul Autorității Supreme! El este Capul Bisericii! El este Capul Trupului. Nicăieri nu există nimeni ca El. „El a făcut toate lucrurile prin El Însuși; a făcut toate lucrurile pentru Sine, și nu s-a făcut nimic fără El.” „El are toată autoritatea în ceruri și pe pământ,” și orice lucru Îi aparține. „În El locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii.” (Coloseni 2.9). „Și Cuvântul era Dumnezeu, și Cuvântul S-a făcut trup între noi.” El este Cel care a descoperit taina întregului Său plan de salvare, despre care au vorbit toți profeții și înțelepții. El este Singurul care are peruca albă și Autoritatea Supremă.

În dimineața aceea, m-am oprit pe munte. Se părea că au fost tăiate câteva veverițe acolo. M-am așezat şi m-am odihnit puțin. La un moment dat am observat că tufișul din apropierea mea se mișcă și dintre tufe a ieșit un bărbat mare, care ținea în mână o pușcă cu două țevi. M-am speriat de moarte. Îmi era frică şi să mă mișc de teamă că va trage în mine. Tufele se mișcau, dar am stat liniștit.

Curând am văzut o veveriță, iar el a tras după ea cu ambele țevi, dar nu a nimerit-o. astfel, veverița a trecut pe partea cealaltă a muntelui. Atunci m-am gândit că este momentul potrivit să plec deoarece arma lui era descărcată. Am început să alerg la vale, dar curând individul acela a tras chiar înaintea mea. Atunci am început să alerg în altă direcție. Se trăgea cu armă de calibru 22 şi gloanțele zburau pe deasupra mea. Mi-am zis: „Hei, sunt într-un loc îngrozitor!”

Curând am ajuns la râu şi m-am dus jos pe lângă râu. Mă gândeam că mă voi ascunde undeva până când se termină şi atunci voi putea pleca. Pe drum mi-a atras atenția un pachet de țigări gol. Probabil că îl aruncase cineva în timp ce urmărea veverițele prin tufișuri.

Nu l-am  ridicat de jos, ci l-am privit doar (nu l-am ridicat pentru că nu-mi place mirosul). Am văzut că era făcut de o companie al cărei nume nu-l voi spune, dar pe care voi o cunoașteți cu siguranță. Pe pachet era scris: „Filtrul unui om cugetător şi gustul unui fumător.” Privindu-l, mi-am zis: „Filtrul unui om cugetător?” Apoi m-am gândit: „Dacă omul ar cugeta, n-ar fuma! Atunci cum poate fi vorba despre filtrul unui om cugetător? Un om care cugetă, nu fumează!” Bine.

Apoi  m-am gândit: „Cât de înșelătoare sunt acele cuvinte!” Companiile care produc aceste țigări sunt americane. O, noi ar trebui să avem un sentiment reciproc de întrajutorare, nu să facem ceva care dăunează aproapelui nostru! Cât de fățarnic este însă totul! Motivul pentru care nu spun numele companiei, este că ar trebui să spun numai lucruri rele la adresa ei. Cât de fățarnici pot fi unii, ca să facă bani!

Un om care gândește, nu fumează deloc! Totuși, americanul cade în această cursă, crede că este ceva minunat.

Întrebați-i însă pe oamenii de știință ce părere au despre fumat. Voi nu puteți obține fum fără scrum. Dacă apare numai puțin fum, este prezentă şi nicotina. Dacă nu aveți nicotină înseamnă că nu aveți nici fum şi atunci trageți dintr-o pipă uscată. Prin inhalarea nicotinei voi trageți înăuntru cancer pulmonar.

Dacă ați fi fost cu mine la Expoziția Mondială care s-a ținut acum doi ani şi aţi fi văzut experiențele făcute de cercetători, mi-ați da dreptate. Yull Bryner şi ceilalți cercetători au luat o țigară şi au frecat-o pe o bucată de marmură. Doctorul a luat apoi o probă, a ridicat nicotina şi a frecat-o pe spinarea unui șobolan alb, după care l-a pus în cușcă. La fiecare șapte zile, ei au adus cobaiul afară, dar el nu mai putea umbla deoarece făcuse deja cancer, de la nicotina unei țigări.

Apoi doctorul a spus: „Voi știți că se afirmă că nicotina rămâne în filtru, dar nu este adevărat. Dacă filtrul ar opri nicotina, ar opri şi fumul, deoarece scrumul face fum, iar fumul depune nicotina care produce cancerul.”

După aceea, a tras o țigară prin apă şi a continuat: „Uneori credeți că nicotina poate fi spălată, dar nu contează cum trageți din țigară, nicotina este acolo. Unii oameni spun: „Eu nu trag fumul în piept, ci îl iau doar în gură, după care îl dau afară.” El a luat țigara, a răsucit-o, a pus-o sub ceva și a arătat că încă avea nicotina în ea. Ce faceți voi? O înghițiți chiar în gât. Vedeți? Nu contează ce faceți, ea este încă moarte.

Când te gândești că o astfel de companie își înșală propriul popor numai ca să aibă profit! Sunt ca ulii care se mănâncă unii pe alții! Din dorința de câștig vând moarte propriului popor! Îi trimit pe tineri pe front să lupte și să moară pentru ei, apoi se întorc în jur și vând un astfel de lucru, sub o pretenție falsă: „Filtrul unui om gânditor şi gustul unui fumător!” Dar trebuie să luați gustul fumului. Vedeți?  „Gustul unui fumător”?

Oamenii sunt însă amăgiți. Ei le cumpără deși totul este o înșelăciune. Vedeți, lucrul acesta vine de la diavolul şi lor nu le pasă de viața voastră. Le este indiferent ce se întâmplă cu voi! Ei vă vând otravă şi privesc cum muriți, deoarece tot ce-i interesează este cum să câștige bani.

La fel este politica şi războiul. Părerea mea este că nici un război nu este necesar şi cred că în marea Împărăție pe care o aduce Dumnezeu, lumea nu va mai cunoaște nici un război, deoarece civilizația viitoare I se va supune Lui! Atunci nici o națiune nu își va mai îndrepta armele împotriva celeilalte, ci între oameni va domni o pace veșnică.

Acest fel de civilizație aduce război. Cu cât devenim mai civilizați, avem mai multe războaie. Fiecare încearcă să-l întreacă pe celălalt şi cu cât concurența este mai mare, avem mai multe războaie. Vedeți?

Uitați-vă la fabrica aceasta: singurul ei scop este să vă înșele să cumpărați cât mai multe țigări. Dacă un bărbat sau o femeie fumează, ei sunt stăpâniți de un diavol al nicotinei. Eu cred că aceasta este de la diavolul. Dar ce se întâmplă? Dacă o țigară cu filtru l-ar mulțumi pe diavolul nicotinei, ar fi în ordine, dar iată că în loc să fumați o țigară, aveți nevoie de trei. Înainte fumați o țigară fără filtru, iar acum aveți nevoie de trei cu filtru, pentru că o țigară cu filtru lasă o treime din fumul acela să treacă.

Vedeți? Este numai un truc, o înșelătorie prin care se încearcă să se vândă mai multe țigări. Astfel, aceste fabrici vând mai multe țigări cu filtru, decât tutun simplu, câștigul lor fiind mult mai mare. Aceasta este de la diavolul!

În timp ce stăteam şi priveam acel pachet aruncat şi cugetam asupra acestei înșelăciuni, mi-a venit în minte ceva. Atunci m-am aplecat şi l-am privit încă o dată cu atenție. Mi se părea că cineva îmi spune: „Lozinca este bună: Filtrul unui om cugetător şi gustul unui fumător.” Atunci mi-am dat seama că şi pe terenul spiritual există o înșelăciune asemănătoare cu aceea din domeniul tutunului.

Am ajuns atât de departe încât întreaga lume a devenit o mare înșelătorie şi nu se mai știe ce este adevărat şi ce este fals. Vedeți, în politică, în domeniul social, în școală, pretutindeni este numai înșelăciune.

Cu câteva zile în urmă, un tânăr mi-a povestit că se afla la o tabără militară şi un alt soldat tânăr a fost strivit de un tanc. Plămânii, stomacul şi celelalte organe i-au fost zdrobite. A fost luat şi dus la spital. Acolo erau trei-patru medici și fiecare stătea la rând. Doi soldați îți țineau camaradul, care abia mai respira, pe brațe. De câte ori respira, o coastă ruptă îi împungea plămânul, și  îl făcea să sângereze în interior. Cu toate acestea, rănitul a fost lăsat să aștepte, fiind tratați alții care aveau probabil dureri de urechi.

 În timpul cât au așteptat, a venit un colonel cu băiețelul sau fetița lui care avea o eczemă pe mână. Medicii au oprit rândul și i-au lăsat pe toți ceilalți să aștepte, ocupându-se de copilul colonelului în timp ce tânărul soldat era pe moarte. Iată realitatea!

Dacă acel colonel ar fi avut  un sentiment adevărat pentru aproapele lui, care aștepta la rând grav rănit, ar fi spus: „Copilul meu mai poate aștepta. Aduceți-l repede pe tânărul acela rănit şi ajutați-l!”

Dar fiecare om vrea să-şi arate autoritatea şi influența în fața celorlalți. Nu vreau să spun că toți sunt ca acest colonel. Nu, nu sunt toți așa, dar din păcate sunt prea mulți aceia care fac ca el. Acel bărbat nu se gândea la nimic altceva, decât la faptul că micuțul lui avea o eczemă pe mână. El nu se gândea deloc la sărmanul băiat care fusese zdrobit de tanc! Poate că într-o zi, acel tânăr ar fi putut să-i salveze viața pe front, dar el nu se gândea la aceasta. Oamenii se gândesc numai la ei înșiși. „Filtrul unui om gânditor!”

Privind pachetul aruncat, mă gândeam: „Tot așa este şi cu confesiunile de astăzi, cu bisericile pe care le avem.” Fiecare are propriul său filtru, adică felul ei propriu de a privi şi a înțelege lucrurile. Prin acest filtru personal, fiecare biserică primește ce vrea şi refuză ce nu-i convine. Da, prin acest filtru propriu de gândire, filtrează înăuntru şi afară. Ei lasă să intre înăuntru prea mult din lume, ca să mulțumească necredincioșii care sunt acolo. Ei îi vor lăsa înăuntru, nu-i interesează ce sunt, dacă au bani. Dacă sunt populari, îi vor lăsa înăuntru fără să conteze ce sunt. Un lucru să vă fie însă clar: așa nu veți putea intra niciodată în Biserica lui Dumnezeu! Nu mă refer la o biserică oarecare, ci la Biserica adevărată a lui Dumnezeu!

Asemenea fabricilor de tutun de astăzi, oamenii care vin în aceste așa zise biserici sau confesiuni, au un gust care corespunde duhului lumii. Fiecare confesiune are filtrul ei propriu cu care îi filtrează afară pe creștinii adevărați, care spun „Amin” în timpul predicii, şi îi aduc înăuntru pe cei lumești, pe Izabelele fardate şi cu părul tăiat, care au popularitate. „O,” spun ei, „la noi în biserică vine o stea de cinema, o mare personalitate.” Acesta este filtrul lor: „Cutare și cutare, președintele, colonelul, sau cineva mare aparține la confesiunea noastră.” Vedeți ce fel de filtru întrebuințează ei? Un filtru lumesc, pentru oameni lumești.

Ei știu exact ce doresc oamenii, așa că folosesc un filtru care permite să intre destulă vorbire lumească, astfel încât să fie satisfăcut gustul lor lumesc. Prin aceasta, ei câștigă un număr mare de membri. „Filtrul unui om gânditor şi gustul unui fumător!” „Filtrul religios al lumii şi gustul unui om lumesc.”

Ei doresc să fie religioși şi cred că trebuie să fie religioși pentru că posedă un suflet.

Când strămoșii noștri au venit în această țară, i-au găsit aici pe indieni, care erau închinători la soare și la altele. De ce făceau aceasta? Pentru că sunt oameni. Dacă mergem în junglele îndepărtate din Africa, constatăm că băștinașii se închină la ceva. De ce? Pentru că sunt ființe umane, ei trebuie să se închine la ceva. Indiferent cât de decăzut este un om, el știe că undeva există totuși Ceva. El este însă atât de decăzut şi are un gust lumesc atât de puternic, încât nu poate întrebuința filtrul corect. El are nevoie de un filtru personal, pentru că fiecare își face un filtru personal.

Fiecare companie de țigări își laudă marfa, scoțându-i în evidența calitățile: „Un filtru veritabil!” „Cel mai bun filtru!”, „Gustul vine din față,” și așa mai departe. Oh, pentru Dumnezeu! „Din față”?  Dar ce se află la celălalt capăt? În niciun caz nu este un bărbat cugetător sau o femeie cugetătoare! Ei vin cu aceste reclame prin care-i înșală pe oameni!

Noi constatăm că omul zilelor noastre are un anumit gust. De ce fumează omul? Ca să-şi satisfacă gustul. De ce fumează femeia? Ca să satisfacă un gust.

Dacă o comunitate sau o grupare religioasă găsește o metodă de a-i aduce pe oameni înăuntru, trebuie să folosească un filtru care să le dea gustul pe care-l doresc. Dacă gustul unei țigări nu este pe gustul cuiva, acel om nu o va cumpăra. La fel este şi duhovnicește: dacă o religie nu este pe gustul cuiva, nu o ia! Este cât se poate de clar.

Femei cu pantaloni scurți, vopsite, cu părul tăiat şi îmbrăcate sexy: aceasta este ceea ce le place.

Dimineață şi duminica trecută dimineața, am vorbit despre cercul din interiorul cercurilor, adică despre suflet, care este în interiorul duhului. La rândul lui, duhul este între trup şi suflet, şi poate fi uns cu Duhul Sfânt. Ați înțeles cu toți acest lucru? („Amin”).

Această predică era continuarea la Mesajele: „Dumnezeul acestui veac rău” şi „Unșii din timpul sfârșitului”. Primul cerc este simțurile umane. Al doilea cerc sunt simțurile duhului; voința, voința personală, dorința și așa mai departe. Dar în interior este sufletul, iar sufletul a fost hotărât mai dinainte. Duhul poate fi uns în așa fel încât trupul să i se subordoneze. Totuși sufletul care păcătuiește, va muri. Sufletul care este o parte din El, va trăi veșnic, dar acela care respinge Cuvântul lui Dumnezeu, prin necredință, este mort. El a fost mort dintotdeauna.

Eu cred într-o moarte veșnică şi într-un cer veșnic, dar nu pot să cred într-un iad veșnic. Așa ceva nu există! Există o moarte veșnică pentru oamenii care sunt… Mulți dintre ei, religioși, au fost morți întotdeauna.

Astfel, femeia care trăiește în plăcerea de a-şi tăia părul, de a se farda, este moartă, deși trăiește. Așa spune Biblia.    Vedeți, ea poate fi religioasă, dar a fost salvată. Ea are o viață spirituală exterioară: poate cânta în cor, poate dansa în Duh, poate vorbi în limbi şi să aibă toate manifestările Duhului, dar dacă în sufletul ei, în interior, nu este o fiică a lui Dumnezeu, este pierdută indiferent ce face.

Privit din exterior, Israel a fost foarte duhovnicesc şi plin de bunătatea lui Dumnezeu. Ei Îl respectau pe Dumnezeu și așa mai departe,  dar aceasta nu contează, pentru că interiorul lor nu a putut recunoaște Cuvântul Însuși.

Când sunteți născuți din Duhul lui Dumnezeu, sunteți fiii şi fiicele Lui. Voi ați fost întotdeauna un fiu al lui Dumnezeu, și veți fi întotdeauna un fiu al lui Dumnezeu, și aveți Viața veșnică. Viața veșnică nu a început niciodată și nici nu se va sfârși.

O, ce dar divin, că El ne-a dat înțelegere să putem pătrunde aceste taine mari! Pavel vorbește în Efeseni despre soț şi soție, spunând că este o mare taină ca soția să-şi respecte soțul. Cred că acesta este al doilea loc din Biblie în care se vorbește despre respectul femeii față de bărbat. Ea trebuie să-şi cinstească soțul să fie smerită. Dar şi bărbatul trebuie să aibă o asemenea viață, încât soția să-l vadă și să-l respecte ca pe un fiu al lui Dumnezeu. Dacă nu va avea o asemenea viață, desigur, soția nu-l va respecta pentru că știe cum este el. Dar când acel bărbat duce o viața curată în familie, o viață de adevărat creștin, toți ar trebui să-l respecte pe acel slujitor al lui Dumnezeu, cu reverență.

Observați. Femeile vor să aibă părul tăiat, vor să poarte pantaloni scurți, vopsele, machiaje. Ele poartă bikini şi alte lucruri ale modei, deși merg la biserică. Vedeți, ungerea este peste duh, nu peste suflet. Vedeți?

Oamenii spun că doresc să fie creștini şi totuși fac aceste lucruri lumești, iar păstorul îi liniștește spunând: „Totul este în ordine. Numele voastre sunt trecute în registrul bisericii, așa că nu vă faceți probleme!” Apoi le dă filtrul confesiunii lui pentru a satisface gustul unei femei (sau bărbat) lumești. Ea iubește lumea, îi place gustul ei. Predicatorul respectiv are un filtru pentru ea, dar prin faptul că îl primește, dovedește că este departe de a fi o femeie cugetătoare. Iată cum am ajuns la această temă!

Nu, ea nu este o femeie care gândește. Dacă ar gândi, ea ar ști că în ziua judecății nu va fi judecată de biserică. Biserica o judecă acum, pe baza apartenenței ei, pe baza loialității ei față de cercurile și societățile la care aparține, dar în ultima Zi, Judecătorul ei va fi Dumnezeu. Deci ea nu gândește bine.

Tot așa se întâmplă şi cu fumătorul. Lui îi place atât de mult țigara, încât nicotina i-a paralizat puterea de gândire. Dorințele au paralizat-o atât de tare, încât femeia face lucruri care în ochii lui Dumnezeu sunt o scârbă. Totuși, le face pentru că vrea să le facă, pentru că satisfac gustul unei femei lumești; întrebuințează filtrul lumesc al bisericii de care aparține şi care nu-i interzice nimic, ci o lasă să facă ce vrea.

Noi știm că acesta este Adevărul. Dar păstorul spune: „Este în ordine.” Noi nu judecăm femeia care face acest lucru, ci filtrul care îi permite păcatului să intre înăuntru. Aceasta dovedește că avem de-a face cu un filtru teologic. De aceea au şi un gust teologic. Desigur, ei nu vor trece prin Filtrul lui Dumnezeu. Nu, domnule.

Dar dacă există un filtru teologic pentru un gânditor teologic, un filtru colectiv pentru gânditorul bisericii, un filtru de țigară pentru un fumător, înseamnă că trebuie să existe şi un filtru adevărat pentru un gânditor adevărat. Da, şi Dumnezeu are un Filtru, iar acesta este Cuvântul Său. El este un Curățitor, o apă pentru spălarea păcatelor. Acela este gustul unui om gânditor şi sfânt.

Nu este posibil ca o femeie să treacă prin Filtrul lui Dumnezeu şi apoi să-şi mai taie părul! Nu, așa ceva nu este posibil!

Pavel a spus: „Dacă o femeie nu se învelește, să se şi tundă! Iar, dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească.”  (1 Corinteni 11.6). Ea trebuie să aibă o învelitoare, nu o pălărie, doamnă. Biblia spune că învelitoarea ei este părul. Acesta arată că ea este un nazireu pentru Domnul. Pentru o femeie, părul înseamnă că este un nazireu pentru Domnul.

Noi știm că acesta este adevărul şi credem că așa numitul gânditor din lume, care fumează şi are mirosul său, ar trebui să fie atât de înțelept încât să știe că absoarbe nicotina din tutun. Cu toate acestea, el este tentat să cumpere tot mai multe țigări.

Filtrul bisericii îi cuprinde numai pe cei ce aparțin de ea. Dacă oamenii i se alipesc, comunitatea crește tot mai mult. Ce s-ar întâmpla dacă în seara aceasta am merge într-o biserică oarecare, şi acolo ar fi îndepărtați toți credincioșii lumești şi ar fi lăsați înăuntru numai creștinii adevărați? Cred că în acea biserică s-ar predica la pereți pentru că toți ar trece prin Filtru! Acesta este adevărul!

Fraților, dacă am în inimă o dorință, aceasta este: „O, Dumnezeule, trece-mă prin Filtrul Tău!” şi nădăjduiesc că fiecare ascultător al Cuvântului Său are aceeași dorință. David spunea: „Cercetează-mă, Dumnezeule şi cunoaște-mi inima!

Încearcă-mă şi cunoaște-mi gândurile!

Vezi dacă sunt pe o cale rea şi du-mă pe calea veșniciei!” (Psalm.139.23-24).

Vedeți? Eu vreau Filtrul lui Dumnezeu. Nu mă interesează lumea, nici ce are comunitatea, eu vreau să devin un om gânditor şi să cuget în fața Cui voi sta într-o zi la judecată!

Priviți, fabricile de tutun se străduiesc să vândă cât mai multe țigări, în timp ce comunitățile se luptă să acapareze cât mai mulți membri. O femeie care are părul scurt şi poartă pantaloni scurți, este prinsă de Filtrul lui Dumnezeu şi nu poate trece prin El, deoarece Biblia spune că nu este corect ceea ce face. Prin ceea ce face, ea își necinstește capul! Noi ar trebui să știm aceasta! Cu toate acestea, ea merge prin biserică, la fel ca celelalte, ca şi cum totul ar fi în ordine.

Nu vreau să jignesc pe nimeni, nu fac nici o aluzie personală, ci vorbesc împotriva păcatului din biserică! Cred că nu am spus niciodată: „Femeia Cutare și Cutare, bărbatul Cutare, sau predicatorul Cutare…” Nu, domnule. Eu spun: „Păcatul este păcat, fie că este în familia mea, în mine sau oriunde ar fi, el este şi rămâne păcat!” Eu nu vorbesc împotriva oamenilor, ci mă ridic împotriva păcatului. Dacă el este în mine sau în oricare dintre voi, când veți trece prin Filtrul lui Dumnezeu, vă va reține chiar acolo şi nu vă va lăsa să mergeți mai departe.

Observați. O femeie care vrea să poarte părul scurt, să se îmbrace cu pantaloni şi să se machieze, poate trece chiar prin filtrul penticostal – la fel ca o pastilă pe care o înghițiți cu apă. Ea merge fără să știe spre moarte. Ba mai mult, spune: „Ei bine, dar nu fac nimic rău.” Însă Cuvântul spune: „Dacă iubiți lumea sau lucrurile lumii, dragostea Tatălui nu este în voi.”  (1 Ioan 2.15).

Prin duhul ei lumesc, ea trage în suflet tot felul de lucruri care nu sunt de la Dumnezeu, ci sunt împotriva Cuvântului Său. Acesta este gustul filtrului ei. Acela poate veni prin văz, gust… Poate veni prin gândire, prin rațiune: „Bine, dar nu văd nici un rău în faptul că am gust şi sentimente. Eu simt că este normal așa ceva, că este corect!” În felul acesta, lucrurile lumii intră în sufletul ei. Dar dacă sufletul ei le primește, dacă femeia respectivă poartă părul scurt, se fardează, umblă cu pantaloni scurți, sau cu salopete, ea se va opri chiar acolo și nu poate trece prin Filtru. Nu, domnule. Oricum ar numi cineva aceste lucruri, dacă ea le dă atenție şi trăiește pentru lume, va fi oprită şi nu va mai putea trece niciodată prin Filtrul lui Dumnezeu, ci va fi oprită de la început.

Vedeți, bărbații admiră buzele ei rujate, fața ei machiată, pantalonii scurți, bikini și orice poartă. Dar un bărbat cu adevărat gânditor, nici nu s-ar uita la ea! Un membru de biserică o va privi şi o va admira, dar în ce mă privește, eu nu dau nimic pe aspectul ei exterior. Un bărbat cugetător îşi va întoarce privirile de la ea. De ce? Pentru că el este trecut prin Filtrul lui Dumnezeu și știe că dacă o privește, săvârșește curvie în inima lui. El nu se gândește că este frumoasă! Poate cineva spune: „Cum, nu este frumoasă?” Ba da, dar nu pentru el. Ea este o arătare murdară, o Izabelă mizerabilă și nenorocită, demnă de mila omului gânditor. Un fiu la lui Dumnezeu o privește cu rușine, pentru că aparține aceleași familii. „Cum poate să fie sora mea o femeie care procedează în felul acesta?”

Vedeți? Ea este trasă printr-un filtru, iar el a trecut prin Altul! El nu o va considera deloc frumoasă, deoarece nu aceasta este adevărata frumusețe pentru un bărbat adevărat al lui Dumnezeu.

Gândiți-vă că odată, înainte ca Sângele lui Isus Hristos să devină Filtrul, „fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase şi le-au luat de soții.” Dumnezeu      nu i-a iertat niciodată pentru aceasta! În exodul Israelului din Egipt, acest lucru s-a repetat şi Dumnezeu nu a uitat niciodată aceasta. Cei ce au făcut acest lucru, au murit cu toții! „Filtrul unui om gânditor!”

Într-o seară când am plecat de la adunare, am văzut în spatele bisericii un tânăr „Ricky”. Aceasta s-a întâmplat cu  trei sau patru ani în urmă. El a venit spre mine şi a zis:

„Ai spus acele cuvinte pentru că ești bătrân. Eu cred că ele arată bine.”

„Aceasta este părerea ta,” i-am răspuns eu. Apoi l-am întrebat:

„Câţi ani ai?”

„Treizeci”, a răspuns el.

„Vezi, când eram cu cincisprezece ani mai tânăr decât tine, gândeam la fel ca acum.”

Acesta este adevărul. Și este încă murdărie!

„Filtrul unui om gânditor!” Dacă un tânăr trece prin Filtrul lui Dumnezeu, adică prin Cuvântul Său, nu le-ar mai vedea pe aceste femei decăzute, nu le-ar mai privi. Atunci nu le-ar mai considera frumoase şi atrăgătoare, ci niște Izabele. El ar ști că în spatele acelor buze vopsite sunt dinți otrăvitori care l-ar mușca dacă s-ar apropia de ea. Biblia spune despre o astfel de femeie: „Casa ei este spre locuința morților, drumul care coboară spre locașurile morții.” (Proverbe 7.27). Iar tânărul care o urmează este ca „boul care se duce la măcelărie.” (v.22).

Există însă Filtrul unui om cugetător! Voi ce doriți? Dacă pe stradă trece o femeie îmbrăcată în felul acesta, iar voi bărbații, vă întoarceți capetele după ea, nu vă folosiți de Filtrul unui om cugetător, deoarece, când vă întoarceți ca s-o priviți săvârșiți adulter! De ce aceasta? Pentru că Filtrul Cuvântului spune: „Cine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.” (Matei 5.28).

Întoarceți-vă capul, oameni gânditori şi nu o priviţi! Îndepărtați-vă de ea! O asemenea femeie nu este frumoasă, ci este un șarpe! Acesta este adevărul. Ea se strecoară şi procedează ca un șarpe, pregătindu-se să vă muște. Stați departe de ea!

Oh, da, Filtrul lui Dumnezeu, Cuvântul Său, este Filtrul unui om cugetător. Aceasta o știm cu toții.

Sufletul vostru va fi filtrat de Cuvântul lui Dumnezeu. Când un om gânditor vine prin Filtrul lui Dumnezeu, primește gustul unui om sfânt. Așa este! Când treceți prin Filtrul lui Dumnezeu, gustul vostru va fi al unui om sfânt, şi primiți şi gustul unui om drept. Lozinca este într-adevăr bună. 

Noi știm cum s-a întâmplat aceasta simbolic, în Israel, pentru adunarea lui Israel. Dacă unii predicatori nu sunt de acord cu cele spuse, să știe că eu vorbesc numai pentru adunarea mea, pentru aceia care mi i-a dat El ca să le predic Cuvântul.

Aş dori ca dacă aveți timp, să citiți acasă tot capitolul 19 din Numeri. Observați, când Israel a păcătuit, trebuia să aducă o junincă roșie, fără cusur, care nu fusese pusă niciodată în jug. Aceasta înseamnă că ea nu a fost înjugată niciodată cu nimic.

Ea trebuia să fie roșie, iar culoarea roșie este o culoare ispășitoare. Voi știți că știința a dovedit că roșu privit prin roșu dă alb. Da, dacă veți privi roșu prin roșu, veți vedea alb.

Astfel, Dumnezeu privește spre voi prin Sângele roșu al lui Isus Hristos şi păcatele voastre roșii devin albe ca zăpada. Vaca trebuia tăiată în timpul serii, pentru întreaga adunare a lui Israel. După aceea, preotul trebuia să ia cu degetul din sângele ei şi să stropească de șapte ori peste ușa prin care trebuia să intre întreaga adunare, un simbol al celor șapte epoci ale Bisericii, prin Sânge.

După aceea, trupul era ars şi anume: pielea, carnea, copitele şi sângele împreună cu balega. (v.5). Totul era ars împreună. După aceea, un bărbat curat trebuia să strângă cenușa vacii şi s-o pună într-un loc curat afară din tabără. O, dacă ar fi recunoscut Israelul acest tablou, această preumbrire! Vedeți, Cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie mânuit de oameni care au mâinile murdare de necredință! Trebuie să fie un om curat, adică un om trecut prin Filtrul lui Dumnezeu. Un om curat, cu mâini curate și trebuie să fie ținut într-un loc curat, nu undeva unde se găsesc „Izabele” şi „Ricky”, care își fac de lucru cu bărbați şi cu femei căsătorite, care se ocupă de tot felul de murdării, merg la dans şi la petreceri, poartă pantaloni scurți şi părul tăiat scurt şi care cu toate acestea se numesc creștini şi participă la Cină. Acela trebuie ținut într-un loc curat și mânuit de mâini curate.

Când Israel păcătuia și recunoștea că a greșit, trebuia să fie stropit cu apa de curățire, care se făcea din cenușa vacii arse. Acesta era o curățire pentru păcat.

Fiţi atenți, căci aici este problema! Înainte ca Israelul să poată veni în părtășie, în închinare, trebuia stropit cu această apă de curățire. „Neprihănirea prin credință; vine prin auzirea Cuvântului.” Ei aveau voie să intre în adunare, numai după ce erau stropiți de șapte ori cu sânge, ceea ce arăta că cineva a murit pentru păcatele lor, era ceva simbolic. Ei au fost separați prin auzirea Cuvântului, prin apele de separare, apoi au intrat în părtășie.

Singurul loc în care Dumnezeu îl întâlnea pe om, era sub această rânduială. În nici un alt loc şi sub nici o altă formă, omul nu Îl putea întâlni. El trebuia să se supună acestor rânduieli date de Dumnezeu. Dumnezeu l-a întâlnit pe Israel numai într-un loc; și Dumnezeu vă întâlnește astăzi într-un loc, iar Acela este în Isus Hristos; El este Cuvântul, El este apa de curățire. Sângele Său a fost vărsat pentru toate cele șapte epoci ale Bisericii. Prin Duhul Sfânt, noi intrăm în această părtășie care este dată numai Bisericii. Oh, ce mare este El!

Să vedem acum Efeseni 5.26: „ca s-o sfințească, după ce a curățit-o prin spălarea cu apă, prin Cuvânt.” Apele de curățire. Cine face aceasta? Apa de curățire este Cuvântul, Filtrul lui Dumnezeu. Apa de separare. „Curățit prin baia de apă a Cuvântului, Filtrul lui Dumnezeu.”

Voi nu puteți veni în Hristos prin filtrul bisericii, nici prin filtrul unei denumiri sau printr-un filtru crez! Există un singur Filtru, prin care puteți intra în acest loc sfânt, şi aceasta este „spălarea cu apa Cuvântului”, prin care sunteți curățiți. Filtrul unui om gânditor este Cuvântul lui Dumnezeu.

Biserica vă va judeca după filtrul ei, dacă sunteți un membru bun sau nu. Dacă veți muri, vi se va face o înmormântare frumoasă, cu steaguri coborâte în bernă şi cu o mulțime de coroane. Dar nu uitați că sufletul vostru trebuie să se întâlnească cu Dumnezeu, și ca să trăiți veșnic, trebuie să posedați Viața veșnică. Dacă aveți Viața veșnică, sunteți o parte din Cuvânt. Fraților, așa cum eu nu pot să neg existența ochiului, a mâinii, a piciorului, a degetului, sau al oricărui mădular al trupului meu, tot așa, nici un bărbat sau femeie, care este o parte din Cuvântul lui Dumnezeu, nu poate să nege nici o parte din Cuvântul lui Dumnezeu! De aceea sunteți greșite dacă vă închipuiți că veți ajunge în prezența lui Dumnezeu chiar dacă purtați părul scurt. Înțelegeți ce vreau să spun? Sunteți greșite! În felul acesta, nu puteți trece prin Filtrul lui Dumnezeu ca să fiți spălați prin apa Cuvântului! Apoi intrați în părtășie. Voi credeți că ați trecut de această fază, dar nu este posibil dacă nu ați venit prin Cuvânt. Voi trebuie să respectați fiecare punct din Cuvântul lui Dumnezeu. „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (Matei 4.4). Voi trebuie să treceți prin această filtrare. Abia după aceea veți primi gustul unui om neprihănit. De ce? Pentru că sunteți trecuți prin Ceva care vă curăță.

Cuvântul lui Dumnezeu este Filtrul unui om gânditor, care dă gustul unui om neprihănit. Noi știm că acesta este adevărul. El filtrează afară tot păcatul necredinței. Când treci prin acest Filtru, necredința rămâne în urma ta, pentru că nu poate trece prin El. De ce? Pentru că primești gustul adevăratului credincios.

Credinciosul adevărat vrea să stea corect în orice situație. El nu vrea să spună doar: „Eu aparțin acelei clase sociale…” „Eu aparțin la cea mai mare biserică din oraș.” Lui îi este indiferent dacă la colțul străzii este o misiune creștină sau undeva într-un loc mic. Un om gânditor știe că trebuie să-L întâlnească pe Dumnezeu, de aceea, nu dă atenție la ceea ce spune biserica lui sau altcineva, ci urmează toate condițiile lui Dumnezeu, iar condițiile Lui sunt Cuvântul lui Dumnezeu. „ei bine”, zic ei, „Cuvântul lui Dumnezeu…” Desigur, toți cred că Acela este Cuvântul lui Dumnezeu, dar câți se lasă filtrați prin Filtrul Lui? Cum puteți admite că o femeie cu părul tăiat va trece prin acest Filtru? Cum poate trece prin Filtrul lui Dumnezeu un om care nu ține această învățătură? Vedeți? Acela nu este gustul unui om cugetător. Nu. Un om cugetător se va gândi de două ori înainte de a sări în ceva de felul acela.

Observați! Cuvântul nu se poate nega. Atunci el este mulțumit, pentru că aceea este dorința lui. Ce dorință este aceea? Ce v-a făcut să-L doriți de prima dată? Din cauză că adânc, în sufletul vostru, era o sămânță hotărâtă dinainte, care era Viața veșnică. Ea a fost întotdeauna acolo. „Toți pe care Mi i-a dat Tatăl, vor veni la Mine. Niciunul nu se va pierde!” Gustul unui om gânditor!

Un om cugetător ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Domnul Isus a spus: „Oile Mele ascultă Glasul Meu şi nu merg după un străin.” (Ioan 10.27,5). Acolo adânc este Viață, și Viața se leagă cu Viața, în timp ce păcatul se leagă cu păcatul. Păcatul este atât de fățarnic, încât crede că este salvat, deși este pierdut. Aceasta este o fățărnicie de cel mai mare grad!

Membrii bisericii doresc un filtru confesional ca să poată avea propriile dorințe, şi cu toate acestea să treacă drept oameni religioși. Voi puteți auzi adesea: „O, Cutare sau Cutare este foarte religios!”

Odată am fost în Africa şi câțiva copii mi-au vorbit despre cântecele Rock and roll pe care le interpretează Elvis Presley, Pat Boone, Ricky Nelson și toți ceilalți. Când am auzit ce spun, le-am zis: „Toți aceștia sunt un grup de decăzuți!”

Însă niște fetițe au răspuns: „Cum aşa? Elvis este foarte religios!”

„Şi Iuda a fost la fel de religios, deși a primit numai treizeci de arginți. Elvis Presley are câteva milioane de dolari, dar adevărul este că amândoi şi-au vândut dreptul de întâi născut”. Vedeți? Apoi am continuat: „Ei nu sunt ceea ce par a fi, ci sunt rușinea națiunii americane.” Ei sunt la fel de înșelători ca filtrul unei țigări.

Denominațiunile primesc asemenea membri, dar părerea mea este că ar trebui să existe o lege care să le interzică să mai cânte cântece religioase! Ar trebui să fie pedepsiți pentru aceasta. Dar totul a devenit o grămadă mare de fățărnicie! Adevăratul Filtru al sufletului spune:

„Dacă iubiți lumea sau lucrurile lumii, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în voi.”

Voi nu puteți zice „rock-and-roll este al lui Dumnezeu.” Rock-and-roll este al lumii. Toate aceste dansuri obscene şi lucrurile murdare sunt ale lumii. Toate sunt ale lumii. Voi nu puteți spune că părul scurt al femeii este de la Dumnezeu. Biblia spune că femeia nu are voie să-şi taie părul, iar dacă o face, este murdărie din lume. Dacă iubiți numai o părticică din lume, dragostea lui Dumnezeu nu este în voi! Vedeți?

Ce vă trage? Este ceva din interiorul vostru. Sufletul vostru este tras de ceea ce luați voi prin exterior. Aceste lucruri ajung prin duh în suflet, iar dacă sufletul iubește lumea, este mort. Nu contează cum este uns aici afară, fiindcă indiferent cât este de neprihănit afară; în adânc este mort. Dacă cineva iubește lumea şi lucrurile din ea, dragostea lui Dumnezeu nu este în el, indiferent cât este de religios!

Adevăratul Filtru scoate toate aceste lucruri afară şi lasă în sufletul credincios doar Adevărul, Cuvântul lui Dumnezeu.

Ei sunt ca Esau: în exterior totul pare în ordine. În exterior, Esau era mai credincios decât Iacov. Părea a fi mai bun decât fratele lui, dar în interior era ceea ce era. Aparent, părea foarte religios, dar gândirea lui nu era filtrată. El n-a prețuit deloc dreptul de întâi născut şi s-a gândit că dreptul de întâi născut nu însemna atât de mult cât a spus Dumnezeu. El şi-a zis: „Sunt flămând, la ce-mi folosește dreptul acesta de întâi născut? Ia-l, al tău să fie!”  (Geneza 25.32). Oh ! Vedeți?

„Eu merg la adunare şi sunt la fel de bun ca voi! Confesiunea mea este una dintre cele mai mari din lume. Şi mama şi tata au aparținut aici. Păstorul nostru este un om foarte cult. El are titlul cutare şi cutare…” şi așa mai departe. Toate acestea vă îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu. Acesta nu este filtrul unui om gânditor.

Dacă ar fi așa cum spuneți voi, cum a fost posibil ca Petru să fie ceea ce a fost, când nu știa nici măcar să-şi scrie numele? Cu toate acestea, el a avut Filtrul omului cugetător. Observați. Oh !

Esau însă, nu a crezut că dreptul de întâi născut este chiar atât de important cum a spus Dumnezeu; nu a crezut că era deosebirea dintre Viață și moarte. Asemenea lui, şi Eva şi Iuda şi-au vândut dreptul de întâi născut pentru a se mulțumi cu gustul unei lumi civilizate. Da, exact acesta a fost motivul pentru care şi-a vândut Eva dreptul de întâi născut. Pentru puțin gust de știință, pentru puțină cunoștință lumească, pentru o comunitate mai bună, pentru o clasă socială ceva mai superioară, cum s-ar numi astăzi. Vedeți? Iuda şi-a vândut acest drept pentru treizeci de arginți. Vedeți, pentru a avea câțiva dolari în plus: „Adunarea mea mă poate plăti mai bine, de aceea, voi predica aici!” Unii predicatori îmi spun: „Frate Branham, noi credem că Mesajul este Adevărul, dar dacă Îl acceptăm nu mai avem unde să predicăm!” Aha! Lumea, frate, aceea piere. Desigur.

Dar ei continuă: „Nici un frate nu mă va sprijini!” Eu nu caut sprijinul nimănui! Isus Hristos îmi stă alături pentru că așa a făgăduit. El este Cel care L-a spus.

Cuvântul filtrează adevăratul drept de întâi născut, iar Sângele oprește fiecare păcat, tot ce este lumesc, religios sau sectant! Educația, civilizația, biserica, confesiunea, sistemul, păcatul de toate tipurile este lăsat afară, când omul ia Filtrul omului cugetător, în estimarea lui Dumnezeu.

Când un om își trece viața prin Filtrul lui Dumnezeu, nu mai rămâne nimic din celelalte lucruri! Mai întâi viața voastră a fost total stăpânită de păcat, deoarece aţi fost născuți în păcat, zămisliți în fărădelege şi ați venit în lume prin minciună. Vreau să vă spun ceva ce obișnuia să spună fratele McCullough. Fiți atenți!

Voi ați venit în lumea aceasta născându-vă în păcat şi nu ați avut nici o șansă de a birui. Ați venit în lume prin minciună, erați mincinoși, aveați în duhul vostru dorința după păcat şi iubeați păcatul pentru că ați fost născuți în el. Nu ați avut nici o șansă. Dar adânc, în interiorul vostru, exista Ceva care a început să vă tragă. Ați recunoscut că Ceva vă spunea că undeva există un Dumnezeu şi ați citit Cuvântul Său. Apoi ați mers la biserică şi ați primit părerea acelei comunități, care v-a spus că ea ar fi corectă. Prin aceasta, nu ați întrebuințat însă Filtrul unui om gânditor. Dar luați Filtrul lui Dumnezeu, care este Filtrul unui om gânditor, căci toate celelalte filtre vor trece, numai al Său nu! Când primiți Filtrul lui Dumnezeu şi treceți viața şi ostenelile voastre prin El, prin Filtru unui om cugetător, nu mai rămâne nimic decât Duhul Sfânt.

Dacă doriți dovada Duhului Sfânt, ea este aici: atâta timp cât sufletul vostru se confundă cu Cuvântul lui Dumnezeu în toate privințele, este dovada că viața voastră a trecut prin Filtrul unui om gânditor, prin Filtrul lui Dumnezeu.

Este într-adevăr Filtrul lui Dumnezeu? El a spus: „Noi am fost spălați prin apa Cuvântului.” Dumnezeu le-a dat lui Adam şi Evei un Filtru, atunci când se aflau în grădina Edenului, şi le-a spus: „Nu primiți nimic altceva în afară de El!” Dar Satan a făcut o spărtură, spunând: „Oh, dacă primiți doar puțin, nu vă va face rău!” Dar a fost suficientă o picătură, ca să introducă moartea în rasa umană.

Vedeți, nu a trebuit mult, a fost suficient să primești o singură dată gustul nicotinei şi ești dus.

Când în voi nu mai rămâne nimic altceva decât Duhul Sfânt, aceasta este dovada că în voi era sămânța hotărâtă mai dinainte şi ea vă face să flămânziți pentru Dumnezeu. „Toți pe care Mi i-a dată Tatăl, Mi i-a dat ca să-i răscumpăr. Ei au murit cu Mine la Calvar și au înviat cu Mine în înviere; toți pe care mi i-a dat El, vor veni la Mine. Ei vor fi puși în Trup, picior, braț, nas, gură, sau orice sunt; ei vor fi puși Acolo, vor veni la Mine la timpul lor. Oh !

Aceasta este adevărata filtrare! Atunci tot păcatul lumii şi iubirea pentru lucrurile din ea, sunt moarte pentru voi, iar sufletul vostru se hrănește dintr-unul singur! Notați-vă aceasta ca să nu uitați, voi toți cei care ascultați transmisiunea telefonică!

Când un om gânditor începe să cugete înaintea cui trebuie să stea într-o zi şi ce înseamnă de fapt Cuvântul lui Dumnezeu, nu va permite să pătrundă în inima lui nimic altceva, decât Duhul Sfânt!

Ce este aceasta? Germenul, sămânța Cuvânt care a fost de la început în Dumnezeu, iar acum sunteți aici şi trageți în voi sămânța Vieții. Sămânța aceasta este în voi prin alegerea Lui mai dinainte. Aleluia! Sămânța este deja în voi, prin cunoștința mai dinainte a lui Dumnezeu, prin hotărârea Lui mai dinainte. În felul acesta, voi primiți gustul unui om gânditor, drept şi sfânt, care vede numai Biblia, vede că Isus Hristos este același ieri, azi şi în veci. Ce vine atunci în interiorul vostru, în inimă? Cuvântul. „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Psalmul 119.11).

Cine poate trece prin acest Cuvânt? Unul singur şi acesta este Duhul Sfânt! Filtrul omului gânditor dă gustul omului sfânt.

Aceasta înseamnă că acel om a gustat din lucrurile cerești. El are Cuvântul lui Dumnezeu în inima sa şi vede manifestarea Lui înaintea ochilor. Sufletul lui este învelit în El, iar lumea şi lucrurile ei sunt moarte!

Acesta este Filtrul unui om cugetător! Acum mă gândesc la religia filtrată. Când Filtrul omului cugetător dă gustul omului sfânt, vedeți, Acesta satisface gustul lui. El vede că Isus Hristos este același ieri, azi și în veci. Acolo este el. Îl vedem chiar înaintea noastră, făcând aceleași lucruri cum a făcut El; aceasta satisface gustul omului sfânt, cugetul lui.

El știe că a trecut din moarte la Viață. El nu mai iubește lumea, ci are o singură dorință: ca Cuvântul să fie crezut și dovedit. El așteaptă tot timpul să-L vadă pe Dumnezeu pentru că este un om sfințit! Ceilalți vor doar să se atașeze de biserică, dar omul gânditor vrea să-L vadă pe Dumnezeu.

El nu-L vede pe Dumnezeu în crezuri, nici în bisericile şi în catedralele impunătoare, nici în orgile mari şi frumoase, în crucile majestoase sau în învățați lustruiți cu gulerele întoarse, ci Îl vede în confirmarea Cuvântului Său!

Îl văd în focul de strajă al Lui.

Ochii mei au văzut slava venirii Domnului;

El calcă în teascul unde strugurii mâniei sunt adunați;

El și-a dezlegat fulgerul Său profetic cu sabia Lui învârtită;

Adevărul Său mărșăluiește înainte. (El va merge la sfârșit. Da, domnule).

Înțelegeți ce vreau să spun? Filtrul omului gânditor, al omului care vrea să stea în Prezența lui Dumnezeu. Care este Filtrul Său? Cuvântul Său. „…în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit.” (Geneza 2.17). Nu contează ce s-a întâmplat, nu treceți de acel Cuvânt! Filtrul omului gânditor, „Spălați cu apa Cuvântului.” Nu printr-o denominațiune, biserică, comunitate, catedrală, crez, ci prin Filtrul omului gânditor, deoarece veți fi judecați prin Cuvânt. De aceea un om gânditor caută numai Cuvântul! Un om lumesc, care are gustul lumii, va accepta orice înlocuitor. De ce acceptă înlocuitorul când poate primi Autenticul?

Gândiți-vă o clipă la o femeie tunsă şi cu buzele vopsite, care vorbește în limbi în timp ce biserica din care face parte, crede că aceasta este dovada Duhului Sfânt.

Sau gândiți-vă la un predicator care vine dintr-un seminar sau dintr-o școală biblică, şi face un botez trinitar şi compromisuri între Cuvânt şi teoriile denominaționale din care face parte. Puteți spune că acela este Filtrul omului cugetător? Eu cred că nu, fraților! Un om care procedează în felul acesta este nebun. Vă puteți închipui ca un om gânditor să accepte să fie îndopat cu tot felul de crezuri vechi denominaționale, în loc să folosească Cuvântul lui Dumnezeu ca un Filtru pentru sufletul lui? El este contaminat total, îi lasă să-l convingă cu doctrinele lor omenești și neglijează Cuvântul, fiindcă fac lucruri prin care aproape că-i înșală și pe cei aleși. El nu crede Cuvântul care ar putea să-l hrănească. Înțelegeți? Dacă sămânța hotărâtă mai dinainte nu se află în el, Cuvântul nu va putea pătrunde pentru că sufletul lui va atrage numai plăcerea personală.

Dacă un fumător dorește gustul unui fumător, nu poți să-i dai un băț şi să-i spui: „Trage din bățul acesta!”

Dacă vei face aceasta, el îți va spune: „Aceasta este o prostie!” pentru că gustul lui este după nicotină. Un astfel de om nu este cugetat! Vedeți? Voi ziceți: „Mie îmi place să savurez plăcerile lumii; mie îmi place să savurez tutun, dar nu sunt dependent de el.”

Dacă este așa, dați-i un cârlig de rufe și lăsați-l să tragă din el. Vedeți? Desigur, el va spune: „Nu vreau să trag!” Atunci de ce tragi din țigară? Pentru că doriți să gustați nicotina. Când trageți crezul unei biserici; dacă voi femeilor, purtați părul tăiat, dacă vă machiați și vă îmbrăcați sexy, iar voi bărbații vă uitați la ele, și toate celelalte lucruri, ce duh este în voi? În voi este un duh lumesc care vă face să doriți lumea. Voi trageți din aceea pentru un gust.

„În comunitatea în care merg eu, nu se vorbește niciodată despre aceste lucruri. Predicatorul nostru este un om foarte cumsecade şi nu vorbește despre așa ceva!” Ce este aceasta? Voi aveți gustul lumii din care trageți. (Fratele Branham bate de câteva ori în amvon). Corect!

O femeie gânditoare, nu va accepta niciodată așa ceva! Ea știe că trebuie să fie sfântă. Singurul lucru pe care-l puteți trage prin Cuvântul lui Dumnezeu, este Duhul Sfânt, Puterea învierii. Prin aceasta, Cuvântul care este în voi, devine viu să-L manifeste pe Isus Hristos în timpul în care trăiți. Aleluia! Fraților, dacă ceea ce spun nu este adevărat, înseamnă că nu mai știu ce este Adevărul! Da, dacă nu acesta este Adevărul, înseamnă că mi-am pierdut mințile. Dar acesta este Adevărul!

Este Cuvântul Însuși în inima voastră, rânduit acolo, şi El trage și scuipă afară lumea, nu o vrea! Omul care ajunge în contact cu Cuvântul, nu mai vrea lumea, ci o respinge. El începe să fie atras de Cuvânt, iar când trage prin Cuvânt, nu poate fi decât Duhul Sfânt, care face Cuvântul viu!

Filtrul unui om cugetător şi credincios este Cuvântul şi El pune gustul sfânt din inima sa. Filtrul unui om cugetător şi plăcerea unui om sfânt! Oh, dar ce facem noi?  În loc să folosim Filtrul lui Dumnezeu pentru suflet, ne lăsăm înșelați de Diavolul, prin diferite crezuri şi denominațiuni. Este aceeași înșelăciune ca în cazul fumătorilor, care sunt înșelați de companiile de tutun! Voi veți primi doar mai mulți membri şi nimic mai mult.

Voi încheia imediat, dar lăsați-mă să vă mai spun ceva: „O, Laodicea, cât de oarbă poți fi!” Oarbă Laodicea, tu conduci orbii acestui timp sub pretenții false, sub crezuri false, sub dogme false, sub denominațiuni false, sub cărți şi învățături false. Oh, oarbă Laodicea, tu îți conduci orbii în prăpastie; iar voi, mergeți cu toții după ea!

Predicatorule, schimbă-ţi filtrul începând din seara aceasta! Nu mai primi nicotina confesională prin dogmele şi crezurile sistemului din care faci parte, pentru că Isus a zis: „Dacă adaugă cineva ceva, sau scoate un Cuvânt din El…” Nu te rușinezi de tine însuți când spui în fața adunării că este corect ca femeile şi bărbații să facă tot ce vor, numai ca să rămână credincioși crezurilor pe care le urmează?

Isus i-a numit pe farisei „învățători orbi” şi așa cum a strigat El: „Farisei orbi!”, așa strigă şi Duhul Sfânt din inima mea în seara aceasta: „O, oarbă Laodicea, de câte ori a vrut Dumnezeu să-ţi dea o trezire! Acum ţi-a sosit timpul, este prea târziu! Cum ţi-ai bătut joc şi cum ai râs de trimișii lui Dumnezeu! Oh, State Unite, State Unite, Dumnezeu a vrut să vă adune cum își adună cloșca puii, dar voi n-ați vrut!” Glasul trece acum de la o coastă la alta, de la nord la sud și de la est la vest. Cum a vrut Dumnezeu să vă adune, dar voi n-aţi vrut! Acum a venit timpul vostru!

Națiunile se prăbușesc! Lumea falimentează! Într-o zi, o suprafață de cincisprezece, o sută de mile mile lungime şi de trei sau patru sute de mile lățime, se va scufunda patruzeci de mile în adâncime, de-a lungul faliei de vest a Californiei. Atunci valurile oceanului vor înainta până la granițele statului Kentucky. Când se va întâmpla aceasta, lumea va fi zguduită atât de tare,  încât totul se va prăbuși.

Oh, ascunde-mă în Stânca veacurilor! Vai mie, Doamne! Duh al Dumnezeului celui viu, suflă peste mine! Ajută-mă să iau Filtrul lui Dumnezeu şi să trăiesc prin El! Fă ca în fiecare zi, sufletul meu să inspire aerul curat al Duhului Sfânt, ca să nu păcătuiesc niciodată împotriva Ta, Doamne! Suflă peste mine, Duhul Sfânt, suflă peste mine!

Lasă-mă să plantez Cuvântul lui Dumnezeu în sufletul meu şi fixează-L să nu se ducă nici la stânga, nici la dreapta de la El, ci să trăiesc în toate zilele vieții mele, conform Cuvântului Tău!

Dumnezeule Tată, trimite Duhul Sfânt al Vieții peste mine, să trezească acele Cuvinte și să fie vii în mine, ca să-L pot manifesta pe Isus Hristos înaintea celor din jurul meu, care așteaptă să se întâmple aceasta. Aceasta este rugăciunea mea, Doamne!

Oh, priviți ce se întâmplă astăzi în biserici! Ei îi trag pe oameni în Consiliul Ecumenic, prin acele filtre confesionale. De ce? Pentru a le da ce-şi doresc: organizația. Ei au un gust pentru organizație şi o fac.

Ce au făcut ei după fiecare trezire pe care le-a trimis-o Dumnezeu? S-au organizat. Este adevărat? În felul  acesta, ei şi-au ales filtrul preferat, pentru că au avut plăcerea aceea. Acum este la fel, Dumnezeu le dă ceea ce-şi doresc. Ei sunt trași în Consiliul Ecumenic, și își primesc gustul lor confesional. Ei îl au deja în devenire.

Oh, biserică din Laodicea! Nu te lăsa dusă în eroare prin înșelăciunea acestui timp!

Oh, penticostalilor, voi ați intrat în Laodicea și sunteți parte din Laodicea, biserica moartă, și la fel ca metodiștii, baptiștii și prezbiterienii, aveți doar o formă de evlavie rituală. Penticostalilor, voi care mai puteți spune din când în când „Amin”, ați început să cântați tot felul de muzică şi aveți femei cu părul tăiat dansând peste tot, deși mai credeți în vindecarea divină. De câte ori a vrut Dumnezeu să vă întoarcă spre El, dar L-ați refuzat şi ați luat un alt filtru, un filtru confesional? De câte ori a ieșit Dumnezeu înaintea voastră?

Dar voi v-ați lăsat înșelați. Isus a spus în Matei 24.24: „chiar şi cei aleși vor fi înșelați dacă ar fi cu putință!” Prin faptul că sunteți organizați, voi nu puteți veni în întâmpinarea Lui. Da, voi sunteți la fel ca Eva, care a părăsit numai unul sau două lucrușoare! Mai mult nici nu este nevoie! Chiar dacă le-ați accepta pe toate, cel care încalcă cel mai mic lucru, se face vinovat de toate!

Penticostali! Penticostali, treceți-vă gândirea prin Filtrul lui Dumnezeu! Nu vă lăsați înșelați de visările voastre confesionale, și veți ieși cu gustul unui om sfânt, adevăratul botez al Duhului Sfânt. 

Vă puteți închipui ca un bărbat care-și lasă soția să-și taie părul, să poarte pantaloni scurți sau salopete, să spună că are Filtru unui om cugetător? Vă puteți imagina așa ceva?

Vă puteți imagina ca un predicator bine plătit de adunare, care îl bate pe umăr şi-l numește: „doctor, reverend, frate”, care ia parte la tot felul de petreceri unde fac baie împreună şi multe alte lucruri de felul acesta, să aibă pretenția că a trecut prin Filtrul unui om cugetător?

Dacă o femeie vine în adunare cu o rochiță scurtă, care este mai sus de genunchi şi atât de strâmtă încât se mulează pe trup, scoțând în evidență fiecare formă, iar lenjeria de corp i se vede prin rochie, este la fel rău ca purtarea pantalonilor scurți sau orice altceva.

O, penticostalilor, o, predicatori orbi ai Laodicei, eu nu știu cât vă mai rabdă Dumnezeu! În seara aceasta, El are alifie să vă deschidă ochii, să puteți vedea.

Așa cum v-am mai spus şi azi dimineață, suntem în epoca ochiului, a vederii, în vârf. Peste ochi nu mai există nici un alt organ extern.

Cu nasul puteți mirosi, cu buzele puteți vorbi, cu mâinile puteți pipăi, cu picioarele puteți merge, dar nu puteți merge mai departe de ochi!

Maleahi 4 a venit, vederea! În timpul serii va fi Lumină. Oh, umblați în Lumină!

Noi umblăm în Lumină, o Lumină frumoasă,

Care vine de unde picurii de rouă a harului strălucesc;

Strălucește peste tot în jurul meu ziua și noaptea,

Isus, Cuvântul, Lumina lumii.

Da, domnule. Treci prin ea, oh, frate, și vei ieși cu gustul omului sfânt, cu Duhul Sfânt.

Oh, femeie, înainte de a ieși în stradă, unde ești văzută de bărbați, leapădă-ți gândirea modernă cu privire la îmbrăcăminte şi la toate celelalte lucruri! Voi femei tinere şi bătrâne, gândiți-vă puțin înainte de a ieși pe stradă cu hainele voastre așa de strâmte, trase în spate și în față. Nu spun aceasta ca să vă critic, ci pentru că sunt fratele vostru. Eu stau între cei vii şi cei morți şi știu foarte bine ce spun. Înainte de a ieși afară, gândiți-vă că trupul vostru este un vas sfințit, un vas curățit, pe care vi l-a dat Dumnezeu. Înainte de a ieși în stradă, îmbrăcate în felul acela, treceți-vă mintea prin Filtrul unei femei gânditoare. Gândiți-vă că, dacă cineva vă privește şi vă poftește, ați săvârșit deja adulter cu el. Soră, amintește-ți aceasta.

Frate, înainte de a-ți întoarce capul încă o dată să privești o astfel de femeie, treci mintea ta prin Filtrul unui om cugetător, pentru că numai atunci vei primi gustul unui om sfânt şi vei face ceea ce este corect.

Observați, dacă vă treceți gândirea prin Filtrul unei femei cugetătoare, veți ieși afară cu îmbrăcămintea unei femei sfinte. Acesta este adevărul. Iar tu, frate, vei apărea cu privirea unui bărbat sfânt. Dar acesta este numai un exemplu. Tot ce faceți, treceți-l prin Filtrul Cuvântului lui Dumnezeu şi vedeți dacă este corect sau greșit.

Atunci veți ieși cu îmbrăcămintea unei femei sfinte, cu părul lung, îmbrăcată decent, cu un duh blând şi smerit. Nu veți mai fi repezite şi nestăpânite, nu vă veți mai certa și nu veți mai striga. Biblia spune că „un duh blând și liniștit este o mare comoară de la Dumnezeu.” Acum vreau să pun o întrebare ascultătorilor din întreaga țară, apoi voi încheia.

Să ne analizăm cu toții dorințele pe care le avem și atunci vom putea vedea prin ce fel de filtru am tras. Dorința mea este să ne cercetăm fiecare dintre noi, aici și prin națiune. Analizați-vă pornirile, ce vreți de fapt în viață, pentru ce vă luptați, de ce sunteți aici, de ce mergeți la biserică, ce vă face… Este bine să mergeți la o biserică, dar să nu o faceți numai așa, pentru că aceasta nu vă va salva. Vedeți? Analizați-vă pentru câteva minute. Întrebați-vă pe voi înșivă: „Care este năzuința mea? Ce fel de filtru am primit?” Dacă nu vă potriviți cu Cuvântul lui Dumnezeu, dacă sufletul vostru nu face aceasta, înseamnă că ceva nu este în ordine cu voi; arată gustul vostru… ce fel de viață este în voi. Dacă gustul vostru este sfânt şi cinstit, la exterior se va vedea ce fel de viață este în voi. Acesta este adevărul. Dacă este unul sfânt, discret, onorabil, va ieși afară în felul acesta. Dacă nu este așa, aveți în voi un alt gust din care trageți. Acesta este adevărul. Și dacă gustul vostru este Cuvântul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, atunci știți ce este în voi, ce trage gustul. Aceasta arată că sunteți o parte din acel Cuvânt. Cuvântul este în voi și trage din Cuvânt.

 Cum trage el? Prin Cuvânt, deoarece voi sunteți o parte a Trupului lui Isus Hristos din această epocă. Şi dacă Cuvântul este în voi, atunci Duhul trezește Cuvântul care este în voi, dar Cuvântul nu va trăi numai singur. Acesta este motivul pentru care Isus  a spus: „Toți aceia pe care Mi i-a dat Tatăl, vor veni la Mine; și dacă voi fi înălțat, voi atrage toți oamenii la Mine.” Vedeți? Partea din Trupul lui Hristos care este în lume, a fost hotărâtă mai dinainte.

Orice om care este un creștin adevărat, născut din nou astăzi, știe că de când era un băiețel sau o fetiță, a purtat în inima lui ceva care flămânzea după Dumnezeu. Voi ați încercat să vă atașați de biserici și orice altceva, dar nu a mers. Ce ați căutat? Cuvântul, un Filtru adevărat, şi iată că într-o zi, Acela a trecut prin fața voastră. Atunci L-ați văzut pe Isus Hristos, același ieri, azi şi în veci. Aceasta v-a mulțumit gustul, pentru că Viața era în voi, trăgând. Vedeți, Viața trage în voi. Ea vă spune ce dorință aveți. Prin aceasta, nu puteți trage în stânga şi în dreapta, ci trebuie să găsiți Filtrul corect, deoarece sunteți persoane gânditoare. Vedeți?

Dacă ești o persoană cugetătoare, ești ales înainte de întemeierea lumii, sau filtrat… înainte de întemeierea lumii.

Dacă un predicator confesional ascultă aceste lucruri, va adopta Filtrul unui om cugetător. Dacă va face aceasta, el va arunca toată învățătura denominațiunii, care va trece pentru că este un cuvânt omenesc, şi va primi Cuvântul filtrat al lui Dumnezeu, care nu poate greși şi nu va trece niciodată. Acela se va potrivi cu gustul omului sfânt. Ca Iacov, el va sacrifica gustul pentru o denominațiune şi va renunța la toată gloria lumească, chiar dacă este cardinal, episcop, conducător de district, păstorul unei mari comunități. Voi veți sacrifica orice lucru pentru El! Să nu fiți ca Esau care a devenit o parte din lume, ci fiți ca Iacov care a dat totul pentru a primi dreptul de întâi născut, Filtrul unui om cugetător care i-a dat gustul unui om sfânt. Acest Filtru vă aduce gustul veșnic al evlaviei sfinte a lui Dumnezeu.

Amintiți-vă că Satan a făcut prima spărtură în mintea Evei, sau în gândirea ei, să lase gustul înțelepciunii și a cunoștinței lui să pătrundă în inima ei.

Gândiți-vă la aceasta. Eu închei. Satan este cel care a deschis o portiță, pentru că înainte de aceasta ea nu putea primi decât Cuvântul. Acela era Duhul prin Cuvântul lui Dumnezeu care spunea: „Cât timp respiri prin acest Filtru, nu vei muri niciodată. Dar dacă respiri prin filtrul celălalt, vei muri!” Vedeți?

Satan i-a zis: „Tu nu știi nimic, dar dacă vei gusta din acesta, vei avea cunoștință şi vei fi ca Dumnezeu.” Vedeți, ” spunea el, „Dumnezeu știe ce este bine şi ce este rău, dar voi nu știți nimic. Dacă ai vrea să guști numai puțin din aceasta, atunci…” şi ea i-a permis să facă o spărtură.”

Voi ziceți: „De ce nu le înveți pe femei cum să primească darurile Duhului?”, dar eu am spus: „Cum aș putea să le învăț Algebra când ele nu știu Abecedarul?” Tot ce avea nevoie era o spărtură mică. Eva a luat înțelepciunea lumii, iar când a făcut aceasta, moartea a pătruns în întreaga omenire. De ce? Pentru că a vrut să guste înțelepciunea lumii.

Priviți filtrul pe care l-a primit ea! Fără îndoială, acela  i-a exprimat gustul, care este gustul pentru lume. Același lucru se întâmplă şi astăzi. Ei iubesc lumea şi lucrurile din lume. Au o formă de evlavie dar tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu. Diavolul îi lasă să vorbească în limbi, să strige şi să țină adunări de vindecare. Pe el nu-l deranjează toate acestea, pentru că Isus a spus:

„Mulți Îmi vor spune în ziua aceea: „Doamne, Doamne, n-am scos noi draci în Numele Tău? N-am făcut noi semne mari?” Dar ce le va răspunde El? „Depărtați-vă de la Mine toți lucrătorii fărădelegii, căci nu v-am cunoscut niciodată!”

Când continuați să trageți din acest filtru vechi al lumii şi după ce vi s-a prezentat Cuvântul descoperit, aceasta arată gustul pe care-l aveți în inimă!

Porumbeii nu pot mânca mortăciuni pentru că nu au fiere. Cioara în schimb, poate mânca şi semințe, ca porumbelul, dar şi stârvuri, deoarece este o fățarnică. Porumbelul este deosebit de toate celelalte păsări, de aceea, Dumnezeu Însuși S-a înfățișat ca un Porumbel coborând din cer. Vedeți? Porumbelul nu poate suporta putoarea stârvurilor. El nu poate mânca mortăciuni, pentru că nu are fiere și nu le poate digera. Dacă totuși ar mânca, ar muri. Porumbelul nu trebuie să facă baie niciodată. Corpul lui produce din interior un ulei care-l păstrează tot timpul curat. Viața care este în porumbel produce un ulei care-i păstrează penajul curat tot timpul. Tot așa este şi viața unui creștin. În el este o Viață care-l păstrează curat. El este filtrat.

Oh, observați! Priviți filtrul pe care-l aveți şi atunci veți putea recunoaște din ceea ce faceți, ce gust aveți.

Priviți biserica modernă şi analizați-i filtrul! Voi puteți vedea ce iubesc ei. Ce iubește doamna Laodicea care se îndreaptă spre Judecata lui Dumnezeu? Dragostea bisericii de astăzi este pentru Laodicea, o organizație mare, o administrație mare, o mișcare populară puternică cu oameni bine îmbrăcați, bine instruiți, plini de înțelepciune, plini de Diavolul, sub înșelarea că este  biserica lui Hristos. Aici poate fi vorba doar de un singur cuvânt şi anume: „Antihrist”, deoarece ea (biserica modernă) este împotriva a tot ce a învățat Hristos. Așa este. Ea a luat destul din Cuvânt ca să poată fi numită așa!

Dacă cei care stați în seara aceasta în locul acesta, şi cei care mă ascultați în întreaga națiune, sunteți oameni gânditori, gustul vostru va fi biblic şi nu denominațional, pentru că veți fi judecați prin Biblie, prin Cuvânt, prin care vă cer să vă filtrați sufletul. Cine scoate un singur Cuvânt din Biblie, şi nu-şi lasă sufletul să treacă prin acel singur Cuvânt, va fi respins, pentru că „omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”

Acest Cuvânt va fi așezat în voi, în cei care sunteți aleși mai dinainte. Când Domnul suflă asupra voastră Duhul Său, va trezi acest Cuvânt la o realitate vie, iar atunci veți vedea că Isus Hristos este Același ieri, azi şi în vecii vecilor. Oh !

Părăsiți denominațiunile lumii şi lăsați deoparte învățăturile religioase! Aruncați-le la fel ca pe pachetul de țigări! Lăsați-le să treacă şi să putrezească, pentru că sunt un filtru rău!

Luați Cuvântul lui Hristos care dă tuturor celor ce-L primesc, gustul Vieții veșnice!

Dacă sunteți hotărâți mai dinainte, Îl vedeți! Nu există nici o posibilitate să vă rămână ascuns. Voi vă uitați acolo și ziceți: „Totul este foarte clar! Pot să-L văd! Acesta este Cuvântul!” şi veți trăi fiecare Cuvânt, Cuvânt cu Cuvânt. Atunci primiți gustul Vieții veșnice pe care-l doriți. Când îl inspirați, ce va mai putea trece prin Filtrul lui Dumnezeu? Nimic din lumea aceasta, nici o fărâmă de necredință, ci doar Duhul! Acesta este Filtrul lui Dumnezeu, iar când inspirați prin El, nu poate trece nimic altceva decât Duhul Sfânt. În felul acesta, aveţi dovada Duhului Sfânt, gustul unui bărbat sau al unei femei sfinte.

Acum, voi aveți dovada Duhului Sfânt, vedeți, gustul unui bărbat sau al unei femei sfinte. Ei vor să trăiască, au Viață veșnică, și pentru că acest Cuvânt este înviat pentru ei, trăiesc. Filtrul unui om cugetător şi gustul unui om sfânt!

Nu primiți în voi lumea şi nu vă lăsați înșelați așa cum sunt înșelați oamenii de fabricile de țigări, ci luați Filtrul lui Dumnezeu, Filtrul veritabil al omului cugetător!

Filtrați prin El respirația pe care o trageți în voi; hrana pe care o mâncați, tot ce sunteți, treceți totul prin Cuvântul lui Dumnezeu, și veți avea gustul unui om sfânt. Acest Cuvânt Îl va aduce pe El în viața noastră, pentru că El este Același ieri, azi şi în veci.

Eu cred că noi suntem parte din Trupul lui Isus Hristos. Dacă n-am fi noi, trebuie să fie cineva în lumea aceasta! Un astfel de om trăiește numai cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu fiecare Cuvânt care iese din gura Lui, pentru epoca aceasta în care trăim.

Eu nu pot vedea de ce denominațiunile… nu recunosc aceste cuvinte clare ale Bibliei, care ne arată tot ce se va întâmpla și lucrurile care vor fi, iar noi le trăim chiar acum. Eu nu pot vedea unde ar putea fi altceva în afară de aceasta.

Biserică, eu sunt conștient că într-o zi va trebui să stau cu voi la Judecată. Acesta este motivul pentru care nu vreau să devin popular, spunându-vă ceva fals! Eu nu vreau așa ceva! Dacă ar fi după mine, după gândurile mele, mi-aş lua arma, aş pleca în pădure şi mi-aş construi acolo o cabană în care aş trăi pentru tot restul vieții, ocupându-mă cu vânatul. Dar deși îmbătrânesc şi mă simt epuizat, nu mă pot opri! În mine este Ceva care mă împinge numai înainte, şi vai de mine dacă nu vă spun întregul Adevăr pe care mi L-a dat El! Vai de mine, dacă stau nepăsător şi nu iau poziție când cineva vă spune ceva greșit! Eu sunt răspunzător în fața lui Dumnezeu, şi cred din inimă că lucrurile pe care le predicăm, sunt Adevărul!

Nu spun aceasta pentru că le predic eu! Nu, frații mei! Nu, domnule. Dumnezeu cunoaște inima mea şi aș prefera să stau între ascultători şi să ascult o predică unsă, decât să am răspunderea pentru fiecare Cuvânt pe care-l spun. Cu cât mi-ar fi mai ușor dacă aş asculta doar! Şi aceasta, pentru că şi eu aș primi Viața veșnică la fel ca bărbatul care stă la amvon şi vorbește. Eu sunt o parte din El la fel ca el, aş intra în ceruri şi aş avea aceleași drepturi ca el. Ce simplu ar fi pentru mine să stau şi să ascult! N-ar mai trebui să îndur toate loviturile şi batjocurile celor din jur! Ce ușor ar fi pentru mine! Aşa însă, dorm o oră sau două pe noapte, de multe ori chiar deloc, pentru că noaptea mă lupt cu lucrurile care se ridică. Cât mi-ar fi de ușor dacă dimineața mi-aș lua pușca sau undița şi aş pleca la vânătoare sau la pescuit, după o noapte odihnitoare! Cât de ușor ar fi! Dar aceasta este soarta mea! Dumnezeu să mă ajute să nu mă sustrag niciodată din fața responsabilității pe care o am, ci să-mi dea putere să stau sincer şi cu credință aici, şi să vă produc Filtrul uni om cugetător, care dă gustul unui om sfânt.

Filtrul unui om cugetător este apa de curățire, de separare, este purificarea din păcat, este Cuvântul lui Dumnezeu, şi El va satisface inima omului cugetător, al celui care știe că trebuie să stea în fața lui Dumnezeu ca să dea socoteală pentru fiecare Cuvânt scris în Biblie. Acela va satisface gustul care este în inima voastră. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să Îl primim în timp ce ne plecăm capetele.

Dumnezeule drag, au trecut din nou aproape două ore din predică. Acele ceasului au parcurs cadranul de două ori, iar Mesajul adus intră în istorie, și este înregistrat în Carte, iar noi trebuie să răspundem pentru tot ce am auzit. Fiecare mișcare a noastră, fiecare cuvânt rostit, fiecare gând care ne trece prin minte, este înregistrat zi de zi, până când viața aceasta se va sfârși, iar atunci vom răspunde în Ziua Judecății.

O, Dumnezeule, Creatorul cerului şi al pământului, eu mă rog pentru poporul acestei zile. Doamne Isuse, mă rog pentru mine însumi împreună cu ei, ca Tu să ții Filtrul Tău. Dacă am greșit cumva prin faptul că am adus o astfel de temă ca să lămuresc Cuvântul Tău, Te rog să mă ierți. Am făcut-o Doamne, pentru că Tu mi-ai vorbit acolo în pădure.

Tu știi când s-a întâmplat aceasta, şi de atunci nu mi-a mai ieșit din minte, pentru că am privit totul ca venind de la Tine! Dumnezeule Tată, după toate cele spuse, Te rog să îngădui ca toți oamenii gânditori să fie conștienți că într-o zi vor trebui să stea în prezența lui Dumnezeu. Pentru aceasta, Te rog să-i ajuți să nu primească în sufletul lor nimic care i-ar îndepărta de Tine, i-ar contamina sau ar fi în contradicție cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Tată, Tu știi că nu am făcut această paralelă cu denominațiunile, numai ca să par deosebit! Eu știu că într-o zi mă vei judeca, de aceea, vreau să fiu sincer în tot ceea ce fac. Am dus aceste lucruri pentru că știu că Tu mi i-ai încredințat pe toți cei care au fost răscumpărați prin Sângele Tău.

O, Dumnezeul cerurilor, fă ca niciunul dintre ei să nu piară! Îi pretind pe fiecare și țin înaintea lor Filtrul din păcat, Apele separării, Sângele lui Isus Hristos, Cuvântul făcut trup. Îngăduie, Doamne, ca Duhul Sfânt să toarne în sufletele noastre fiecare făgăduință, astfel încât, în acest timp al ochiului, în acest timp al Luminii de seară, să fim reprezentanți vii ai Miresei lui Isus Hristos. Noi ne închinăm înaintea Ta, în Numele lui Isus Hristos. Amin.

Îl iubiți? („Amin”). Îl credeți? („Amin”). Dacă m-am exprimat greșit spunând „Filtrul unui om cugetător,” nu pot să mă exprim mai bine. Eu nu am nici o pregătire, ci trebuie să spun pur şi simplu, ceea ce primesc de la El. Când am văzut cuvintele scrise pe acel pachet de țigări, mi-am zis: „Ce fățărnicie!” Dar Ceva mi-a spus: „Exact așa este biserica!”

Filtrul unui om cugetător! Oh, dar în aceasta se ascunde mult mai mult. Un om care cugetă, nu fumează! Vedeți? Sigur că nu. Fumătorul cere această plăcere pentru a-şi satisface gustul, dar un om care cugetă cu adevărat, un om care știe că sufletul va merge la Judecată, îşi va filtra gustul prin Cuvântul lui Dumnezeu. „Tot ce-Mi dă Tatăl, va ajunge la Mine.” El va trăi prin fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, care sunt apele de separare, aceea este o… ne separă de păcat. Este păcat să nu crezi ceea ce vine prin Cuvânt, de aceea, noi credem tot ceea ce spune Cuvântul şi mergem înainte. Noi ne-am rupt de păcat!

Îl iubiți? („Amin”). Îl iubesc, Îl iubesc…

Să ne ridicăm mâinile spre El!

Că-ntâi El m-a iubit

Și a plătit salvarea mea

Pe lemnul Calvarului.

Ce a spus El? „Prin aceasta vor cunoaște toți oamenii că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.” (Ioan 13.35).

Să ne strângem mâinile în timp ce mai cântăm o dată „Eu Îl iubesc!” şi să ne spunem unul altuia: „Te iubesc şi pe tine, frate! Te iubesc şi pe tine, soră!”

Îl iubesc, Îl…

El întâi m-a iubit

Și a plătit salvarea mea

Pe lemnul Calvarului.

Vreți Filtrul omului cugetător? („Amin”). Frate şi soră, mâine când ieși pe stradă, vei întâlni un om necredincios, ai Filtrul omului cugetător? Când omul acela vă numește un holly-roller, folosești Filtrul omului cugetător? Când cineva spune ceva rău la adresa voastră, aveți Filtrul omului cugetător? Vedeți, răspundeți răului cu bine, rugați-vă pentru cei ce vă urăsc şi pentru cei ce vă prigonesc, pentru că atunci veți respira prin Filtrul unui om care cugetă.

Dacă îi iubiți pe cei ce vă iubesc, pe aceia cu care ați dat mâna acum, este bine, dar îi puteți iubi şi pe cei care nu sunt vrednici de iubirea voastră? Dacă îi iubiți şi pe cei care nu vă iubesc, dovediți că posedați Filtrul unui om cugetător; dovediți că Duhul lui Hristos este în voi! Acela-i Filtrul omului cugetător. Dacă faceți acest lucru numai din datorie, înseamnă că nu posedați încă Filtrul unui om gânditor, ci sunteți doar în cercul al doilea. Dar dacă iubiți din toată inima, înseamnă că respirați prin Filtrul unui om cugetător. Gustul unui om curat este satisfăcut atunci când iertați din toată inima, indiferent de ce s-a întâmplat! Nu este El minunat?

…întâi m-a iubit și a plătit salvarea mea

Pe lemnul Calvarului.

Noi umblăm în Lumină, ea este o Lumină frumoasă,

Ea vine unde picurii de rouă ai harului sunt străluciți;

Strălucește în jurul nostru ziua și noaptea,

Isus Lumina lumii.

Umblăm în Lumina aceasta,

Ea este o Lumină foarte frumoasă;

Oh, strălucește în jurul nostru ziua și noaptea,

Isus Lumina lumii.

Veniți, voi sfinții Luminii, proclamați, Isus Lumina lumii;

Apoi clopotele Cerului vor suna, Isus Lumina lumii.

Oh, umblăm în Lumină,

Ea este o Lumină foarte frumoasă;

Ea vine unde picurii de rouă ai harului strălucesc;

Oh, strălucește în jurul nostru ziua și noaptea,

Isus, Lumina lumii.

Vă place? (Adunarea spune: „Amin”)

Oh, noi umblăm în această Lumină,

ea este o lumină așa de frumoasă

Ea vine unde picurii de rouă ai harului strălucesc;

Strălucește în jurul nostru ziua și noaptea,

Isus Lumina lumii.

Îmi place aceasta!

Credința mea privește sus la Tine, Miel al Calvarului,

O Salvator Divin;

Ascultă-mă în timp ce mă rog, Ia tot păcatul meu… (Filtrează-mă, Doamne, prin Cuvânt. )

O lasă-mă de astăzi Să fiu cu totul al Tău!

Gândiți-vă la aceasta: Filtrați prin Cuvânt, „cu totul ai Tăi.”

Când trec prin labirintul întunecat al vieții,

Și întristări în juru-mi se răspândesc,

Fii Călăuza mea; Schimbă întunericul în zi,

Mătură griji, temeri la o parte,

Nu mă lăsa să rătăcesc departe de Tine.

(Fratele Branham începe să fredoneze „Credința mea privește sus la Tine”).

…inimii mele slăbite, Inspiră-mi zelul;

Schimbă întunericul în zi, Șterge griji, lacrimi la o parte,

Lasă-mă de astăzi Să fiu cu totul al Tău!

Dumnezeule drag, ne place să-Ți cântăm, pentru că în felul acesta ne exprimăm sentimentele, emoția noastră, a adunării, în timp ce sufli peste noi Cuvântul Vieții. Îți suntem recunoscători Doamne, şi Te rugăm să ne primești în timp ce Îți înălțăm această cântare. Rugămintea noastră este să ne filtrezi prin Cuvântul lui Dumnezeu şi să ne ajuți să umblăm în fiecare zi în Lumină, în Lumina Evangheliei.

Și umple calea noastră în fiecare zi cu dragoste,

Așa cum umblăm cu Porumbelul Ceresc;

Lasă-ne să mergem toți deodată

cu un cântec și un zâmbet,

Umple-ne calea în fiecare zi cu dragoste.

Îngăduie aceasta Doamne, şi binecuvântează-ne pe toți. Fă ca mila şi îndurarea Ta să fie cu noi. Vindecă-i pe bolnavii şi suferinzii din întreaga ţară.

Îţi mulțumim că l-ai vindecat şi pe fratele Coggins, astfel încât a putut părăsi spitalul şi s-a întors în familie. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut şi pentru că ne-ai dat putere să mergem înainte. Îți mulțumim pentru Mesajul acesta scurt pe care ni  l-ai dat în seara aceasta.

Dacă nu am fost destul de clar, Te rog să-i lămurești Tu pe acești oameni pe deplin, ca să poată vedea și să știe ce înseamnă Acest Filtru. Primește laudele noastre, Doamne, şi dă-ne înțelegere, ca să trăim prin Pâinea Cuvântului lui Dumnezeu, filtrată din Dumnezeu numai pentru copiii Lui. Acesta este Cuvântul Tău curat şi El nu este pentru nimeni altcineva, decât pentru copiii Tăi aleși. Așa cum apa de curățire pregătită din cenușa vacii, era hotărâtă numai pentru adunarea lui Israel, știm, Tată, că Pâinea Vieții este hotărâtă numai pentru oi.

„Nu este bine să iei pâinea copiilor, şi s-o arunci la căței.” (Matei 15.26). Dar femeia a răspuns:

„Da, Doamne, este adevărat, dar vreau să iau numai fărâmiturile.” Așa gândim şi noi în seara aceasta, Doamne. Dorința noastră este să ne dai tot ce ai hotărât pentru noi, deoarece flămânzim şi suntem însetați după mai mult din Tine.

Îngăduie ca foamea noastră să fie potolită şi dorințele noastre să se facă cunoscute, Doamne, fiindcă dorim să avem gustul unui om neprihănit.

Omul neprihănit Isus Hristos a dorit un singur lucru: să facă voia Tatălui, care era Cuvântul. Amin. Dă-ne aceasta, Tată, pentru că Ți-o cerem în Numele Lui. Amin.

Să ne ridicăm, în timp ce cântăm Să ne ridicăm, în timp ce cântăm cântarea noastră de încheiere, „Ia Numele lui Isus cu tine.”

Acum, când încheiem cu rugăciune, fie ca Domnul să stea alături de voi în toată țara, până unde a ajuns Mesajul din seara aceasta. Nădejdea mea este că ați avut aceeași bucurie în ascultare, pe care am avut-o eu predicând. Cred că Dumnezeu Îl va pune în inimile voastre, şi vă va da interpretarea corectă.

Eu mi-am pus mâinile peste batistele pe care le-ați trimis în locul acesta şi mă rog ca Dumnezeu să vă vindece pe fiecare, astfel ca nici unul dintre voi să nu mai fie bolnav, ci să vedeți cu toții răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile voastre.

Noi ne-am adunat aici, pentru că El a spus: „Când poporul se adună în Numele Meu şi se roagă, îl voi auzi din ceruri.” El a promis că o va face.

Noi nu suntem împărțiți, ci alcătuim un singur Trup în Hristos Isus, și fiecare se roagă pentru fiecare; Rugați-vă pentru mine în timp ce eu mă rog pentru voi. Dumnezeu să vă binecuvânteze până când ne vom revedea.

Cred că voi, cei care locuiți în apropiere, veți veni la tabernacol şi-l veți vizita cu bunul nostru păstor, fratele Neville. El, împreună cu fratele Mann şi cu ceilalți frați, vă vor ajuta în toate problemele.

Dacă locuiți în apropiere de fratele Junior Jackson sau în apropiere de New-York, sau în alte locuri unde se află adunări, prin jurul Arizonei și California, vizitați-le! Noi ne vom ruga pentru voi, ca Domnul să vă ajute să reveniți, iar păstorii vă vor ajuta să aflați mai multe despre Domnul Isus.

Dumnezeu să vă binecuvânteze, în timp ce cântăm: Ia Numele lui Isus cu tine.

Ia Numele lui Isus cu tine,

Copil al suferinței și al durerii;

El bucurie și mângâiere-ți va da (Fratele Branham vorbește cu cineva la platformă)… mergeți.

Nume scump (Nume scump), O ce dulce! (O ce dulce!)

Nădejdea pământului și bucuria Cerului;

Nume scump, O ce dulce!

Nădejdea pământului și bucuria Cerului.

Privind peste adunare, îi văd pe fratele Estle Beeler în spate, pe fratele Palmer, pe fratele J. T.  și foarte mulți alți predicatori care stau aici în jur, nici nu le pot spune numele. Aș vrea să vă pot chema pe toți să eliberați adunarea sau să faceți ceva, înțelegeți, nu-i așa? Știu că aveți o inimă creștină și că toți suntem împreună un Trup în Hristos Isus.

În timp ce cântăm următorul vers din cântare, fratele  Martin ne va elibera prin rugăciune… Acesta este fratele Earl Martin din Arkansas sau Missouri. (Fratele Earl Martin zice: „Missouri”). Missouri. Ei au o biserică acolo jos.

Îl văd stând pe aici, pe fratele Brewer. Am promis de multe ori că voi merge să-i dedic biserica. Cu ajutorul Domnului, voi ajunge într-o zi și acolo. Să cântăm următorul verset:

Plecați în Numele Lui,

Căzând prosternați la picioarele Lui,

Împărat al împăraților în cer Îl vom încorona,

Când călătoria ne va fi completă.

Să-l cântăm acum.

Plecați în Numele Lui,

Căzând prosternați la picioarele Lui,

Împărat al împăraților în cer Îl vom încorona,

Când călătoria ne va fi completă.

Nume scump (Nume scump), O ce dulce! (O ce dulce!)

Nădejdea pământului și bucuria Cerului;

Nume scump, O ce dulce!

Nădejdea pământului și bucuria Cerului.

Oh, ia Numele lui Isus cu tine,

Ca un scut de orice cursă; (ascultați acum)

Oh, când ispitiri în jurul tău se adună, (ce trebuie să faci?)

Doar șoptește acel Nume sfânt în rugăciune.

Nume scump, O ce dulce!

Nădejdea pământului și bucuria Cerului;

Nume scump, O ce dulce!

Nădejdea pământului și bucuria Cerului.

Să ne aplecăm capetele.

O Nume scump, O ce dulce!

Nădejdea pământului și bucuria Cerului;

Nume scump, (botezat în El; rugați-vă în El),

O ce dulce!

Nădejdea pământului și bucuria Cerului.

Fratele Martin. (Fratele Martin se roagă).

                                  – Amin –

Lasă un răspuns