Meniu Închide

DUMNEZEIREA LUI ISUS HRISTOS

Print Friendly, PDF & Email

Frate Graham, îți mulțumesc.

Bună dimineața la fiecare și un Crăciun fericit la toți. Noi suntem atât de fericiți în această dimineață să fim din nou aici, la Tabernacol, împreună cu acest grup mic și drăguț.

Am vorbit cu fratele Graham acolo, înăuntru, iar el a spus: „Frate Bill, ai ceva pe inimă în dimineața aceasta?”  Eu am răspuns: „Doar pe Hristos.” Amin. Aceasta este totul. Noi Îl avem pe El întotdeauna și El este în comun, pentru noi toți.

Ieri, am ajuns târziu de la Dallas, unde am avut una dintre cele mai glorioase adunări, iar lucrul pentru care ne-am rugat, urmează să se împlinească acum. Chiar acum este în desfășurare o trezire în toată națiunea. Ieri sau în ultimele câteva zile, toți lucrătorii renumiți sau mai puțin renumiți, ne-am întâlnit la Dallas, pentru această convenție. Acolo se aflau cam cincisprezece sau optsprezece slujitori care au adunări de trei mii sau chiar cincisprezece mii, poate douăzeci de mii de oameni. De exemplu: Raymond T. Rickey, Bosworth, și Oral Roberts și Jackson și toți ceilalți de acolo.

Seara trecută, fratele  Jackson, a avut în adunarea lui cinci sute care au primit Duhul Sfânt deodată. Aceasta chiar este minunat.

Noi ne-am întâlnit ieri, cu toții, ca să stabilim o înțelegere, un plan de lucru pentru anul acesta, deoarece credem că Dumnezeu este aici ca să facă o lucrare, o mișcare cum lumea nu a mai văzut niciodată înainte. Eu cred prieteni, că chiar intrăm în ceva minunat. Dacă Domnul ne permite, acești lucrători vor avea, probabil în fiecare seară din vara aceasta, cincisprezece sau șaisprezece corturi mari, poate chiar mai mult, care vor cuprinde între opt mii și zece mii de oameni, toate în jurul Statele Unite, în același timp.

Oh, noi doar trebuie să avem o trezire acum, și deja este în desfășurare, căci sute și sute de oameni primesc botezul Duhului Sfânt, venind în Împărăția lui Dumnezeu. Noi am așteptat ca această trezire să vină puțin mai târziu, dar ea se desfășoară chiar acum. Dumnezeu o face chiar acum. (Fratele Graham Snelling îl întreabă pe fratele Branham despre microfon.)

Da, domnule. Da, frate Graham. Acesta este lucrul pe care eu întotdeauna…păi, voi știți că eu și fratele Graham lucrăm împreună foarte bine, el este așa de înalt iar eu sunt așa de scund, deci eu… Fratele Snelling spune: „El culege fructele de jos iar eu le iau pe cele de sus.” (Fratele Branham și adunarea râd.) Uneori, eu am nevoie de el, ca să scuture câteva jos. (Porțiune goală pe bandă.)…îți mulțumesc, frate Graham. Eu încă nu am apreciat Focul, căci noi Îl vrem pe altar, nu-i așa? Amin.

Aseară, acolo unde eram adunați cu miile, ei toți băteau din palme și Îl lăudau pe Dumnezeu, am avut un timp glorios când Focul era chiar pe altar.

Suntem foarte fericiți să vă anunțăm că vom avea o trezire în vara aceasta.

Eu voi fi cu biserica de aci, împreună cu fratele Graham și cu voi toți, pentru următoarele opt sau zece zile, dacă nu greșesc, iar eu voi fi la fiecare serviciu.

Apoi, vom pleca la Houston, Texas, la Colosseum, o clădire mare și frumoasă în care încap șaptesprezece mii de oameni. Noi așteptăm un timp măreț.

Am încercat cu toții să avem un rând de rugăciune acolo, jos, însă nu am reușit să-l facem; un lucrător era într-un loc, un alt lucrător era în alt loc în rândul de rugăciune. Doamne, aceasta nu merge în felul acesta și doar fratele Jaggers a trebuit să meargă înainte.

Vreau să vă spun un alt lucru: fratele Jaggers a luat poziție așa cum am făcut-o noi, la Calgary. Baptiștii Misionari și Baptiștii Voinței Libere, și toți, voi știți că Texas-ul este plin de baptiști, toți au stat pentru el. Dar baptiștii fundamentaliști s-au ridicat împotriva programului, și oh, cum au scris despre el în ziar și fiecare lucru. Păi, ei i-au scris întrebări din Biblie iar el le-a răspuns înapoi. Și după ce au avut propria lor dovadă, apoi ceva grup de poziție politică, păi, ei nu au vrut să pună aceasta în ziar. Deci, împreună cu fratele Jaggers, am chemat o adunare și șaptezeci și cinci de lucrători colaboratori din oraș au venit, și împreună am luat o copie fotostatică a acesteia și am scris: „Este aceasta libertatea cuvântului? Este aceasta libertatea presei?” Și în felul acesta am trimis-o afară. În dimineața următoare, ziarul a pierdut zece mii de abonați.

Ei au venit plângând în genunchi  și spunând: „Vom publica în ziar, chiar gratis, voi nu trebuie să ne plătiți nici un bănuț.”

O, frate, ascultă biserică! Odată, am locuit jos, lângă linia de cale ferată, dar nu mai locuim acolo. Acum, noi locuim pe bulevardul „Aleluia”. Da, domnule. Noi ne numărăm cu milioanele acum. Înainte, eram doar câteva sute, dar acum suntem  milioane, și uniți împreună, suntem cea mai numeroasă biserică din Statele Unite. Aceasta este adevărat. O, eu mă gândesc că, din lume. Doar anul trecut, am avut un milion cinci sute de mii de convertiți. Gândiți-vă la aceasta: un milion cinci sute de mii de convertiri la adunarea Evangheliei depline, după statistica de anul trecut. O, noi venim sus acum.

Aceste mici ziare și lucruri care au fost…ei nu ar vorbi despre oamenii catolici pentru că se tem de ei. Vedeți? Le este frică să vorbească despre ei. Dar noi suntem chiar acolo, sus, și avem drepturi. Să ne pretindem dreptul nostru dat de Dumnezeu. Aceasta este adevărat. Deci, anul acesta vom merge înainte cu Dumnezeu, El să fie Ajutorul și Scutul nostru, iar noi ne vom strădui cât știm mai bine, să avem o trezire. (Cineva vorbește cu fratele Branham.) O, sus, aici?  Va trebui să-mi spuneți când să mă opresc. În ordine. Eu pot păși aici sus, și să privesc înapoi.

Câți vă simțiți bine de Crăciun? Spuneți „Amin”. (Adunarea spune „Amin.”) O, Doamne! Doamne! Priviți! Acesta este un timp de bucurie, un timp când toți venim împreună ca să ne închinăm lui Hristos.

Eu nu am un mesaj, ci doar am deschis Biblia aici când El vorbea acolo. Am întors aici și am zis: „Unde este nașterea lui Hristos?” Aproape fiecare vorbește despre aceasta. Deci, va trebui doar să citesc puțin, să găsesc ceva, apoi să continui șovăind până când Duhul Domnului alege ceva.

Acum, să începem cu capitolul 1 din Luca, pentru că acolo este începutul nașterii lui Hristos. Vom citi ceva de aici sau, dacă putem, vom învăța ceva din Cuvânt. Nu știm ce va face Domnul pentru noi, dar nădăjduim că El ne va da o mare binecuvântare.

Eu am auzit emisiunea ta și spun că a fost bună dar continuă să mergi, continuă să mergi, și predică Cuvântul.

Discutând cu fratele Graham, i-am spus: „Dacă a existat vreodată un timp în care creștinii au nevoie unul de altul, acela este acum, chiar acum.” Orice ați face, lăsați deoparte tot, căci eu cred că, prin harul lui Dumnezeu…Voi vorbi puțin despre aceasta, doar câteva minute. Avem nevoie unul de celălalt chiar acum.

Cred că noi întâmpinăm…Mă ascultați? (Adunarea spune „Amin.”) În ordine. Cred că noi privim acum la cea mai mare dramă care a fost vreodată în toată istoria omenirii, cum se desfășoară și lucrează înaintea noastră. Dumnezeu va juca o dramă chiar acum, aici, pe marele câmp al lumii. Este uluitor să privești în lume și să vezi cum totul se mișcă împreună. O, este ceva ce urmează să se întâmple, prietene. Despre aceasta am vorbit și se desfășoară chiar acum. Vedeți? Aceasta începe deja, pretutindeni izbucnește.

Este un tablou mare pe care doresc să vi-l arăt în această dimineață. Văd un miel ce paște în câmp, apoi micuțul devine agitat și privește înapoia lui, unde printre trestii, eu văd un leu furișându-se, foarte atent. Vedeți? El își bătea coada de pământ și își pregătea picioarele, gata pentru  săritură.

Aceea este biserica, acolo în câmp, iar întunericul comunismului presează înainte în toată lumea, apropiindu-se ca o umbră mare.

Aceasta este legea contrastului. Știți cum este înainte de a se face ziuă: întotdeauna cel mai întuneric este înainte de a se crăpa de ziuă, dar lumina împinge întunericul. Este legea contrastului. O vedeți? Întunericul cel mai mare este înainte de a se face ziuă.

Și noi ne aflăm în aceeași situație acum, pentru că întunericul cel mai mare este înainte de a se face ziuă. Marile umbre ale întunericului presează înăuntru pentru a satisface omul păcatului. Ați observat cum, chiar în acest timp de Crăciun, toate țările comuniste, în loc să-L prezinte pe Hristos în iesle, ei editează mici cărți despre Stalin, cu fotografia lui Stalin pe ele; cu acest om care se opune și se ridică pe sine însuși deasupra la tot ce se numește Dumnezeu, și așa mai departe, prinzând în ghearele lui o mare parte din lume. Apoi, observați un alt lucru: toate acestea se întâmplă ca să se împlinească Scriptura.

Și din nou vreau să observați una din aceste împliniri. Oamenii formali din aceste biserici formale, se ridică împotriva Mișcării Duhului. Și Biblia spune: „Ei vor avea doar o formă de evlavie, dar vor tăgădui Puterea din ea. Depărtează-te de așa ceva.” Ei își iau poziția lor, comunismul își ia poziția lui, dar lăudat să fie Dumnezeu, că și Duhul Sfânt își ia poziția Lui. Da. „Când vrăjmașul vine înainte ca un potop, atunci Eu voi ridica  un steag împotriva lui.”  Aceasta este adevărat. Și Biserica și-a luat poziția ei, vreau să spun, Biserica Duhului Sfânt.

Aceasta este tot ce mă interesează, prieteni. De aceea sunt aici. Acolo, afară, mă voi ruga pentru bolnavi, dar aici, înăuntru, eu sunt interesat de un singur lucru: de Biserica lui Dumnezeu născută din nou. Aceasta este adevărat. Aceea este cea de care sunt interesat. Eu nu sunt interesat de hotărâri locale și așa mai departe, de diaconi sau rânduieli ale bisericilor, ci sunt interesat de botezul Duhului Sfânt peste biserică, pentru această zi în care trăim. Aceasta este partea primordială  și aceasta este ceea ce căutăm.

Acum, doar un cuvânt de rugăciune.

Tată ceresc, coboară jos, în mijlocul nostru, în această dimineață. Acordă-ne aceasta, Doamne, și fie ca Duhul Sfânt să preia acest serviciu. Binecuvântează lucrarea de aici, Doamne, și binecuvântează pe fratele nostru Graham. Dumnezeule, dă-i cuvinte înțelepte deseară, la emisiunea radio, pentru ca, prin predicarea Cuvântului, să-i zguduie pe oameni. Acordă aceasta, Doamne. Fie ca păcătoșii să îngenuncheze în camera lor, să plângă și să-și predea inimile lui Hristos. Dacă în această dimineață sunt prezenți aici necredincioși sau cineva care nu L-a acceptat încă pe Hristos, fie care ei să vină. Și acum, începe Tu o trezire în inimile oamenilor, în această dimineață, Doamne. Fie ca acesta să fie un timp pentru reînnoire, un timp duhul va fi reînnoit. Și o, Tată, noi ne rugăm în felul acesta: vino, ia-ne de mână pe fiecare din noi și du-ne pe această cărare. Arată-ne acest măreț tablou care este așezat în ordine aici, descoperind tainele Tale inimilor celor sfinți, în această dimineață, pentru ca să putem vedea ce este afară, chiar înaintea noastră. Și așa cum mergem înainte, Doamne, îmbrăcați în armura lui Dumnezeu, fie ca să mergem ca bravi soldați înfruntând inamicul. Dar cum îl putem înfrunta, dacă nu-i cunoaștem tactica? De aceea, ajută-ne în această dimineață, să înțelegem și arată-ne avanscena lui acolo, astfel ca noi să știm unde îl întâlnim. Cerem aceasta în Numele lui Isus. Amin.

Haideți acum să citim din Luca 2.1-7:

„În acele zile, acolo a ieșit un decret de la Cezar August, ca să se înscrie toată lumea.

Această înscriere a fost făcută pentru prima dată de guvernatorul Siriei.

Și toți se duceau să se înscrie, fiecare în propria lui cetate.

Și Iosif de asemeni, a mers din Galileea, din cetatea Nazaret în Iuda, în cetatea lui David care se numește Betleem, pentru că el era din casa și din neamul lui David;

ca să se înscrie împreună cu Maria, soția lui, care era însărcinată.

Și astfel, pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când Maria trebuia să nască.

Și ea a născut pe Fiul ei, cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.”

Acum, aceasta este doar o bază până vom ajunge sus, la partea pe care vreau să o folosesc în această dimineață. Iar voi, doar lăsați-vă în Duhul Domnului.

Astăzi, peste tot în lume, este celebrată nașterea lui Isus, care acum este doar o tradiție. Isus nu a fost născut în douăzeci și cinci decembrie, noi știm că aceea este imposibil. Dealurile Iudeii erau pline cu zăpadă la acel timp, cum putea să fie așa? În mod obișnuit, prin astrologie și prin toate acestea, Isus a fost născut la întâi, în jur de întâi aprilie, deci când era primăvară. Dar, aceasta este doar o zi, și este în ordine, stabilită pentru a ne închina în amintirea venirii Lui pe lume.

Dar unul dintre cele mai mari daruri pe care Dumnezeu le-a dat vreodată lumii, este Isus Hristos. Noi știm aceasta. Iar în această dimineață, vreau să vorbesc despre Dumnezeirea Lui, cine este El. Sunt foarte mulți care Îl au ca un bebeluș mic acolo afară, în leagăn și așa mai departe, acela fiind doar unul din tablouri, doar una din expunerile dramei ca să scoată în evidență ceea ce este El cu adevărat, Dumnezeirea Lui.

El a spus în Scripturi despre venirea Lui. Despre El se vorbea încă din zilele lui Ioan. Și mai în urmă, chiar în Geneza a fost profețit că: „Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui,” promițând acest Copil, Hristos Isus. Apoi, El a fost în toți profeții. Aproape fiecare profet care a fost scris vreodată în Biblie, a vorbit despre prima și a doua Lui venire, când El vine la lume.

Isus vine de trei ori. Prima dată, El a venit ca să răscumpere Biserica Lui; a doua oară, El vine ca să-Și primească Biserica Lui, și a treia oară, El vine cu Biserica Lui. Totul în Biblie merge prin trei, dar toate într-un Hristos. Să nu uitați: El a venit prima dată  să răscumpere Biserica Lui; a doua oară să-Și primească Biserica Lui și a treia oară cu Biserica Lui ca Împărat și Împărăteasă.

Acum vom vorbi puțin despre prima Lui venire, și despre Ființa Lui; apoi despre a doua Lui venire și despre când vine a treia oară, dacă Domnul va voi.

În acele zile, acolo a fost o mare persecuție împotriva Bisericii. Cezar August a făcut un mare plan, că el va face un recensământ. Și aceasta s-a făcut doar cu un scop: ca marea profeție a lui Dumnezeu să se împlinească.

Singurul lucru pe care îl aveți de făcut când citiți ceva în Biblie care, pentru voi sună doar puțin mistic și superstițios, este doar să-I dați lui Dumnezeu puțin timp. Dumnezeu nu este grăbit, noi suntem cei care intră în grabă. Doar dați lui Dumnezeu puțin timp și veți vedea roțile dințate profetice funcționând direct în tablou. Se va developa și va aduce sus chiar și o fotografie.

Așa cum vorbea cineva ieri, a spus: „Dumnezeu. Ce era El?” Când El era acolo, cu milioane și milioane de ani în urmă, când El nu era…întocmai ca acest spațiu de aici; apoi El S-a adunat sus în Logos și din Logos, El a venit jos, în Hristos. Vedeți? Vedeți? Este Dumnezeu venind jos pe pământ, apoi mergând înapoi în Dumnezeu din nou. Nu vedeți ce vreau să spun? Doar rotindu-Se venind jos din spațiu, din Eternitate; rotindu-Se laolaltă și venind jos în Logos, și din Logos, acolo în Om, apoi întorcându-Se drept înapoi din nou. Totul pentru un scop: să răscumpere acel om care a căzut.

Acela este motivul pentru care El a venit: să fie un Răscumpărător. Dar înainte ca Dumnezeu să fie un Răscumpărător, El trebuia să fie conform Legii, un Răscumpărător rudenie. El trebuia să fie  rudenie cu noi.

La început, Dumnezeu a făcut primul Lui om, și El l-a făcut din Duh. Duhul este partea nevăzută a omului, partea pe care voi nu o vedeți. Dumnezeu l-a făcut pe om în propriul Lui Chip. Mă ascultați? (Adunarea spune „Amin.”) În ordine. Dumnezeu a făcut un om după propriul Lui Chip. „Și Dumnezeu este Duh,” spune Biblia. Primul om care a fost făcut, a avut stăpânire peste toată creația, întocmai cum Duhul Sfânt are stăpânire peste Biserică astăzi. El a condus creația, a condus animalele.

Dar acolo nu era nimeni care să lucreze pământul, așa că Dumnezeu a făcut om din pulberea pământului. Și acelui om, Dumnezeu i-ar fi putut da mâini ca de maimuță, i-ar fi putut da picioare ca de urs, dar orice a făcut, El doar le-a aruncat laolaltă și a făcut un om. Dar în acest om, El a pus acest Duh nemuritor care nu moare niciodată, și el a devenit mai mult decât un animal, el a devenit om.

Apoi, acest om aici…eu cred că acesta este motivul pentru care ateii și cei ce stau în jur, se ceartă, dar a venit ceasul când Dumnezeu Și-a revărsat Lumina Lui. Există un ceas, aici, când Dumnezeu face lumină. Acesta este adevărul. Astfel, ei se ceartă spunând: „Păi, picioarele lui arată ca ale unui urs și mâinile lui arată ca ale unei maimuțe, sau o maimuță și așa mai departe.” Ei încearcă să spună că originea omului vine din maimuță, dar aceea nu are nimic de-a face cu aceasta.

Acesta este trupul de carne în care El doar locuiește, ca o casă care, apoi se duce înapoi în pulberea pământului. Doar Duhul este nemuritor căci vine de la Dumnezeu. Acela este Chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Duh.

Dar acel om și-a pierdut originea în grădina Eden. Relația lui, părtășia lui cu Dumnezeu, a fost întreruptă acolo, din cauza păcatului și a necredinței. Necredință în ce? Necredință în Cuvântul lui Dumnezeu. Un tablou i-a fost zugrăvit odată Evei și i s-a spus că va fi mult mai luminată dacă ea ar renunța la Cuvântul lui Dumnezeu, doar să privească puțin și să raționeze. Voi nu puteți face aceasta.

Există o diferență între rațiune și Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, rațiunea este falsă. Nu puteți raționa nimic. Acesta este adevărul. Vedeți? Mintea noastră nu este îndeajuns de bună sau niciodată nu va fi, ca să pătrundă Înțelepciunea Eternă a lui Dumnezeu. De aceea nu o puteți raționa, trebuie doar să o credeți.

Tabloul a fost pictat acolo, în urmă, prin primul nostru tată și mamă dar ei au căzut. Aceea a rupt relația cu Dumnezeu și au fost scoși afară din grădina Edenului. Din ceasul acela, Dumnezeu a început să strige în sus și în jos prin grădină căutând copilul Lui pierdut.

Apoi, singura cale prin care Dumnezeu putea să îl răscumpere vreodată, a fost să coboare și să-l răscumpere El Însuși. Nu altul și nu să trimită pe altcineva.  El nu putea să trimită un înger, nu ar fi fost drept, deci singura cale prin care Dumnezeu putea să răscumpere omul, era să vină jos El Însuși ca să-l răscumpere.

Dacă cineva păcătuiește aici și, vai, dacă aș fi judecătorul unui grup de oameni și aș avea jurisdicția peste toți, și dacă eu…Dacă cineva a păcătuit și eu aș spune: „Frate Graham, acum vreau ca tu să plătești prețul pentru ei..” Aceea nu ar fi drept. Dacă aș spune: „Propriul meu băiat să plătească prețul,” aceea încă nu ar fi drept. Singura cale prin care aș putea fi drept, este ca eu însumi să iau locul lui. Eu am fost cel care a făcut judecata, și dacă vreau să răscumpăr omul, eu însumi trebuie să iau locul lui. Mă mai ascultați? (Adunarea spune „Amin.”)

Acum priviți. Vreau să observați ceva. Singura cale ca Dumnezeu că poată vreodată să răscumpere acest om, era ca El însuși să vină jos, și să ia locul lui. Era o lege care a fost dată prin Moise, legea răscumpărării care cerea un răscumpărător rudenie, un om care să fie vrednic în primul rând; un om care merita prețul; un om care ar face mărturia lui publică și ar răscumpăra  starea pierdută a cuiva care a căzut. Desigur, Dumnezeu era vrednic. El a coborât cam cu o mie nouă sute de ani în urmă, în forma unui Prunc născut într-o iesle, preumbrit de Duhul Sfânt, născut nu din dorință firească. El era Dumnezeu. Sângele lui Dumnezeu era în El.

Copilul este totdeauna sângele tatălui său, niciodată a mamei lui. Noi știm aceasta. Eu am învățat aceasta aici înainte, cu alte ocazii, și voi știți că copilul nu are nici o picătură din sângele mamei în el, nici un pic. Nu, nu are nimic. Este totdeauna sângele bărbatului.

O găină poate face un ou, dar dacă nu este însămânțat, nu va scoate niciodată un pui. Nu contează cât este de frumos și cât de bine îl încălzește găina, totdeauna  va fi nefertil. El va sta chiar acolo și va putrezi dacă pasărea mascul nu a fost cu pasărea femelă, pentru că germenul de viață vine de la mascul. Aceea este adevărat.

De aceea Maria, necunoscând nici un bărbat, ea era cu Bărbatul, Dumnezeu, Atotputernicul Iehovah care a preumbrit-o. Dumnezeu este Creatorul și El a creat o celulă de sânge în pântecele Mariei, necunoscând nici un bărbat, deloc. Aceea a rodit tocmai sângele creativ al lui Dumnezeu, ca să ne răscumpere din viața noastră păcătoasă, fiindcă am fost născuți aici prin dorință firească.

Apoi, acel Sânge, a fost tras afară din venele lui Emanuel pe crucea Calvarului, și azi are aceeași putere sfântă de salvare, de răscumpărare pe care a avut-o în ziua când transfuzia a fost făcută la Calvar. Oh, credeți voi? (Adunarea spune „Amin.”) Amin. Acum, noi suntem răscumpărați de Sângele lui Dumnezeu. Acesta este adevărul. Biblia spune: „Noi suntem cumpărați prin Sânge, răscumpărați prin Sânge, prin propriul Sânge al lui Dumnezeu.”

Cum putea fi acesta Sângele lui Dumnezeu? Dumnezeu nu are sânge, cum putea fi Sângele Lui? Pentru că era Sângele creativ al lui Dumnezeu, pe care El l-a creat ca să ne răscumpere, apoi a venit și a locuit în acel trup de carne pe care El L-a creat. De aceea El nu a putut…Dumnezeu trebuia să îndure ispita, dar El nu putea îndura ispita ca Dumnezeu. El trebuia să îndure ispita sexuală, trebuia să îndure tot felul de ispite; trebuia să fie ispitit de diavol în bogății, în puteri și stăpâniri și așa mai departe. El trebuia să îndure toate acele ispite, dar pentru a face aceasta, trebuia să fie Dumnezeu în trup carne pentru că El nu o putea face ca Dumnezeu în Duh.

În această dimineață, vorbesc despre Dumnezeirea lui Hristos, astfel  ca voi să știți cine este El, Cel căruia ne închinăm astăzi. Nu un Prunc într-o iesle, nu un Moș Crăciun, ci ne închinăm Atotputernicului Dumnezeu, în Dumnezeirea Fiului Său.

Observați, acel Sânge a coborât și a fost Hristos Isus. Dumnezeu Însuși ieșind din Duhul, a intrat în Isus Hristos. Biblia spune că: „Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine.” Este adevărat? (Adunarea spune „Este adevărat.”) Dumnezeu Însuși, Iehovah a locuit în Hristos, fiind făcut Rudenie cu noi, pentru că El a fost născut în trup uman, așa cum suntem noi. Este adevărat? („Amin.”) Celulele de sânge și de carne au fost dezvoltate de Dumnezeu în pântecele Mariei care a născut Copilul. Și Dumnezeu a venit jos și a locuit în trup uman, fiind ispitit în tot felul așa cum suntem ispitiți și noi. Credeți voi aceasta? („Amin.”) În ordine.

Acum, El de bună voie Și-a dat Sângele Său. El nu trebuia să o facă, dar a făcut acea jertfă.  El putea merge direct sus în slavă, sau putea fi transfigurat așa cum a fost pe Muntele Transfigurării și să meargă sus în Cer, și niciodată să nu moară pentru noi, dar El a vrut să moară pentru noi de aceea Și-a dat de bunăvoie Sângele Său la Calvar. Acesta este adevărul. El era un Om al tristeții și obișnuit cu suferința, și El a făcut o mărturie publică.

În Cartea lui Rut, avem un tablou foarte frumos, cu acel Boaz care este un model pentru Hristos. Rut s-a dus dincolo, într-o țară străină, ca o apostazie, apoi a ieșit din acea țară aducând cu ea…eu vreau să spun Naomi, a ieșit din acea țară  și a adus cu ea pe Rut. Și când Rut a venit în țară, ea era o moabită, din țara Moabului, un tablou perfect al Miresei dintre neamuri, al Bisericii.

Naomi a sărutat-o și i-a zis să o părăsească și să se întoarcă la poporul ei, dar ea i-a zis: „Eu voi merge cu tine la poporul tău. Poporul tău, să fie poporul meu; locuința ta, să fie locuința mea și Dumnezeul tău, să fie Dumnezeul meu. Doar moartea ne va despărți. Unde mori tu, acolo mor și eu; unde vei fi tu îngropată, acolo voi fi îngropată eu.”

Acolo este un tablou al Bisericii neamurilor, venind în Hristos. Odată, noi eram străini și departe de Dumnezeu și doar iudeii urmau să fie mântuiți. Acum noi, fiind morți în Hristos, suntem Sămânța lui Avraam, și moștenitori conform făgăduinței, pentru că Hristos Și-a luat o Mireasă dintre neamuri. Aceasta este exact corect.

Acum, Boaz trebuia să răscumpere starea pierdută a lui Naomi. Naomi era un model pentru starea căzută a Israelului. Astfel, Boaz trebuia să iasă afară la poarta cetății, și să-și scoată încălțămintea înaintea bătrânilor, făcând o mărturie publică a faptului că a răscumpărat pe acea femeie din starea ei căzută. Și când a făcut aceasta, el a cumpărat de asemenea, pentru că a avut acolo înăuntru, mireasa lui, femeia pe care o căuta. El trebuia să răscumpere femeia mai întâi, ca să poate obține mireasa. Vedeți?

Același lucru l-a făcut și Hristos. El  a făcut o mărturie publică la porțile Ierusalimului, când a fost bătut, lovit și chinuit, apoi condus sus la Calvar, pe dealul Golgotei. El a scăldat dealul cu propriul Lui Sânge ca o mărturie publică, că a răscumpărat toată starea căzută de acolo din urmă,  până la început. El a răscumpărat poporul Său din blestemul păcatului și din ghearele iadului.

Și pentru că știa că în ultimele zile, Ea va avea nevoie de ceva mai mult decât ce are acum, El a zis: „Nu te voi lăsa nemângâiată. Eu voi ruga pe Tatăl și El îți va trimite un alt Mângâietor, care este Duhul Sfânt. El va rămâne cu tine în veci. Încă puțină vreme și lumea nu Mă va mai vedea. Eu Mă duc sus la cer și voi aranja acest lucru, și voi veni înapoi ca să fiu cu tine, chiar în tine până la sfârșitul veacului.” Despre aceasta vorbesc. Încă mă auziți? Spuneți „Amin.” (Adunarea spune „Amin.”) Aceasta este adevărat. Despre aceasta vorbesc eu acum, despre El care vine din nou în Puterea Lui.

Și veacurile s-au scurs înainte, „Oh, cine este El?” Doamne, în această dimineață ei se gândesc la ceva obiect mic de închinare, o iesle mică acolo afară, ceva mic…eu nu mă gândesc la aceea, eu mă gândesc la „Hristos în noi nădejdea slavei în inimile noastre,” în această dimineață, prin Duhul Sfânt. Aceasta este adevărat.

Oh, osândit de lume! Dumnezeu a venit mereu în lume, și când El a venit, lumea L-a urât. „Cum era în zilele lui Noe, așa va fi și la venirea Fiului lui Dumnezeu.” Noi suntem în ziua aceea, prieteni.

Și acum, observați: „Puțină vreme și lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veți vedea, căci Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârșitul lumii.” Acesta este adevărul. El este aici acum, căci sunt zilele când marea Lui Fotografie s-a rotit acolo sus și a făcut ca același lucru să se împlinească, lucru pe care noi îl vedem acum. Marea dramă este așezată, și suntem gata acum să vedem lucruri mari întâmplându-se.

Biserica a fost adusă de la leagăn. Aceasta este adevărat. Penticostalii au legănat-o acolo jos, cu câțiva ani în urmă, în timp ce oamenii aruncau cu pietre și făceau haz și râdeau, dar ea a crescut la maturitate acum. Aceasta este exact corect. Ceasul este aici. Aleluia! Acesta este adevărul. Aceasta este ceea ce mă interesează: să văd Biserica lui Dumnezeu venind împreună acum. Noi am fost bătuți afară aici și bătuți afară acolo, dar vine ceasul când Dumnezeu aruncă învelitoarea în jurul nostru al tuturor, și ne trage înăuntru, căci dușmanul este la poartă. Aleluia! Da, domnule. Acum, El a spus despre poporul Lui, prin Daniel a spus: „Mari lucruri ale zilelor de pe urmă, când aceste lucruri se împlinesc, Doamne, mari isprăvi vor face oamenii atunci. Oamenii credinței le vor face în acea zi.”

Ceasul a venit acum, când marea dramă, tabloul lui Dumnezeu al ploii târzii, este așezat înainte. Ioel a spus: „În zilele din urmă se va împlini că Eu voi turna Duhul Meu peste toată făptura; fii și fiicele voastre vor profeți. Peste slujitorii și slujitoarele mele voi turna din Duhul Meu și Eu voi arăta semne în cer deasupra și semne pe pământ dedesubt, și stâlpi de foc, și vapori de fum se va împlini înainte ca marea și înfricoșătoarea zi a Domnului, să vină. Atunci oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.”

Isus a spus: „Aceste lucruri pe care le fac Eu, le veți face și voi, și mai mari decât acestea, căci Eu Mă duc la Tatăl Meu.” Aleluia! Aleluia! Aici este ceea ce a spus El acolo, în Cuvânt: „Dacă rămâneți în Mine și Cuvântul Meu rămâne în voi, cereți ceea ce voiți, și vă va fi dat.”

Cu câțiva ani în urmă, oamenii de aici, din împrejurimi spuneau: „Voi, oamenii de acolo, de la acel Tabernacol, sunteți holly-rollers. Toți sunteți aceea sau cealaltă, voi sunteți trăsniți.”

Dar o, Doamne, noi am stat pe acea Stâncă adevărată, spre botezul Duhului Sfânt, și acum Puterea Atotputernicului Dumnezeu este formată în Biserică, venind înainte. Aleluia! Eu aștept ziua când Dumnezeu va zgudui totul, pretutindeni. Frate, aceasta este în desfășurare chiar acum. Aceasta se întâmplă și este adevărat.

Dumnezeirea Lui. Cine este El? Unii dintre ei, Îl fac un mic bebeluș. Dar la început, El este Acela care a stat pe platforma, o, Doamne, invizibilă, Și-a întins mâinile, a vorbit și a spus: „Să fie lumină.” Și a fost lumină. Acela era Isus Hristos. „Căci El era în lume și lumea a fost făcută prin El, și lumea nu L-a cunoscut.” El era…El era Divinitatea lui Dumnezeu. Priviți ce a făcut El înapoi, acolo. Vorbind despre minunea din urmă, de acolo, voi vorbiți despre strigăt? Când El a făcut lucrurile miraculoase, lucrurile care sunt acum, le-a făcut din lucruri care nu erau. El a vorbit și așa a fost.

Aceeași Putere. Același Hristos. Aleluia! Lăsați fundamentaliștii, lăsați pe acei oameni care neagă Puterea lui Dumnezeu să spună că aceasta este greșit, căci aceeași Putere care a vorbit și lumea a venit la existență, este în acei oameni care au Duhul Sfânt. Aceasta este adevărat. Bărbați și femei, este timpul să aflăm cine sunteți voi. Diavolul încearcă să vă ascundă în urmă, să vă spună că sunteți niște mici fricoși, dar nu sunteți. Voi sunteți fii și fiice ale lui Dumnezeu. Dumnezeirea nu este în cer, este în voi. Aleluia! Eu știu că voi credeți că sunt trăsnit, dar lasă-mă să-ți spun ceva, frate. (Fratele Branham bate în amvon de trei ori.) Când vă dați  seama că Dumnezeul Atotputernic locuiește în voi, este Viața nemuritoare. „Viața mea o dau. Zoe.” Viața lui Dumnezeu este în ființa umană.

El a stat acolo la început, căci El este Creatorul tuturor lucrurilor. El a făcut viața, broaște, oh, albine, rațe, pui, animale, totul a fost creat de El. „Și nimic nu a fost făcut decât ceea ce a fost făcut de El.” Cine? Hristos, Dumnezeirea. El a adus jos plăgi și fiecare lucru în zilele Egiptului. Cine? Hristos. El a închis gurile leilor, El a potolit violența focului, El i-a scăpat de ascuțișul sabiei, El a înviat morții din mormânt. Cine? Hristos. O, Doamne! Ce va fi aceasta. Cine este El? Hristos, Dumnezeirea.

Frate și soră, acea Dumnezeire este în voi. „Peste puțină vreme lumea nu Mă va mai vedea, totuși voi Mă veți vedea, căci Eu voi fi cu voi, chiar în voi până la sfârșitul veacului.” Hristos în iesle? Nu. Hristos în voi. Aleluia! Noi nu ne închinăm la un Hristos în iesle, căci Hristos este în voi, Duhul Sfânt, nădejdea vieții. Aleluia! Creatorul, Dumnezeu Însuși locuind în ființa umană. „Încă nu s-a arătat ce vom fi, dar noi Îl vom vedea așa cum este pentru că vom fi făcuți ca El, Duhul în ființa umană.”

Nu este loc pentru El, deși oamenii din jur spun că sunt ai lui Hristos, biserica lor este a lui Hristos, ei merg la o…și ce s-a întâmplat seara trecută? Și-au deschis darurile lor de Crăciun. Haideți să vedem ce a primit tăticul. Seara trecută, sub pomul de Crăciun al multor oameni, era așezată o mare cutie cu bere. Nu este loc pentru Isus. Totul pentru bere. S-a deschis cadoul mamei: o pereche de cărți de joc. Nu este loc pentru Hristos, ci pentru cărți. Acesta este adevărul. În loc de o mică Biblie sau ceva pentru copii, este o carte despre „Omul-G.” Nu este loc pentru Isus. În loc să meargă la biserică, ei merg la spectacol, dansuri și de toate, dar se numesc creștini.

Frate, când Dumnezeirea lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, vine în inima umană, scoate afară tot ce nu a creat Hristos. Voi știți că acesta este adevărul.

Dumnezeu, Hristos, nădejdea slavei în voi. Nu în leagăn, în voi. Dumnezeu a fost acolo în urmă, la început, apoi El a venit în Moise, în copiii lui Israel și El a venit în leagăn iar ei I se închină așa cum era El în leagăn, ca ceva lucru preistoric. Dar Hristos este în voi. Astăzi, El este aici, Fiul lui Dumnezeu mișcându-Se înainte și marea Lui Biserică se mișcă de asemenea.

Astăzi, biserica are Cină de supă, Cină de plăcintă, merg în biserică cu pompă și slavă să vadă cine se poate îmbrăca cel mai bine; cine are cea mai bună biserică cu cele mai bune scaune; cine poate cânta aceasta, cine poate face aceea, și nu este loc pentru El. Tot timpul, ei au altceva de făcut afară de rugăciune. Ei nu se mai pot ruga pentru că au altceva de făcut. Ei nu se mai pot ruga și nu pot să-L iubească și să-L slujească pe Dumnezeu așa cum obișnuiau. „Nu este loc pentru El în han.” Aceasta se întâmplă în timpul sfârșitului, prieteni. „Nu este loc pentru El în han.” Desigur, eu știu ce a însemnat hanul acela, dar eu mă refer la acest sfârșit.

Biblia spune: „În ziua când migdalul va înflori, dorința omului va cădea, deoarece se va duce la casa lui cea veșnică și bocitorii merg pe ulițe; sau funia de argint se va rupe; sau ulciorul se va sfărâma în fântână.” Oh, milă, prietenul meu!

Dar profetul a spus de asemenea: „În timpul de seară va fi lumină.” Aceasta este adevărat. Cărarea Slavei o veți găsi, cu siguranță. Aceasta  este corect. Timpul de seară a sosit. Acum, biserica ce odată a fost îmbrăcată precum acea mică experiență de iesle prin care am trecut și noi, a ajuns acum la un punct în care oamenii își dau seama că Dumnezeirea și Puterea Atotputernicului Dumnezeu, locuiește în ființa umană.

Oh, frate și soră, lăsați-mă să vă vorbesc în Numele lui Isus în această dimineață. Încă mă ascultați? (Adunarea spune „Amin.”) O, Doamne! Lăsați-mă să vă spun ceva.

Vine timpul când bărbații și femeile sunt cam la fel. Ei se îmbracă atât de mult la fel, încât nu-i mai deosebești pe unul de celălalt. Acesta este adevărul. Toate lucrurile scrise în Biblie că se vor împlini, sunt deja aici. Voi știți că acesta este adevărul. Este aceasta adevărat? (Adunarea spune „Amin.”) Este acesta adevărul? „Amin.” Acesta este adevărul. Ei acționează la fel, arată la fel, înjură la fel, vorbesc la fel, și Biblia spune că așa va fi. (Fratele Branham bate în amvon de trei ori.) El a spus că: „În zilele de pe urmă vor fi vremuri periculoase. Oamenii vor fi iubitori de sine mai mult decât iubitori de Dumnezeu; călcători de Cuvânt, acuzatori falși.” Este aceasta aici? (Adunarea spune „Amin.”)  Acesta este adevărul.

O, slavă lui Dumnezeu! Simt că ceva se învârte în sufletul meu. Oh, Doamne, când mă uit ce se întâmplă afară! „Cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și la venirea Fiului omului.” Noe avea niște credincioși în acea zi. Dumnezeu are câțiva credincioși astăzi. (Fratele Branham bate în amvon de trei ori.) Ceasul vine. Această mare dramă se așază.

Bărbați și femei, dacă Duhul Sfânt locuiește în voi, Hristos care S-a născut cu o mie nouă sute de ani în urmă, a venit în omenire. El niciodată nu a rămas în leagăn.

Și azi, în amintirea nașterii Lui, ca fac ei? Iau un brad, îl taie jos și fac un pom de Crăciun pentru copilași. Dar ei se gândesc…aceasta este în ordine, eu nu lovesc împotriva nimănui. Problema despre aceasta, este că ei pun mai mult preț pe pomul de Crăciun decât pentru Hristos. Moș Crăciun este peste tot prin țară. Cine a fost el? Un german, un bătrân sfânt catolic, care cu ani în urmă a pornit prin țară ca să facă bine. Și astăzi acesta a devenit aproape o închinare. Acesta este adevărul. În ce mă privește, este în ordine să spuneți aceasta copiilor sau orice vreți să faceți, dar problema este că foarte ușor poți cădea pe făgașul de pe partea cealaltă și să-L împingi afară pe Hristos, adevăratele fundamente ale lui Hristos, de Crăciun. Și omul îl ia pe Moș Crăciun în locul adevăratului Crăciun. Aceasta este adevărat. „Nu este loc pentru El la han.” Totul este desenat jos…dacă am fi avut timp. Eu știu că se face târziu, și se face târziu.

Priviți, prieteni. A sosit ceasul acela când marea dramă a lui Dumnezeu este așezată aici, înaintea noastră. Fiul lui Dumnezeu care a fost în leagăn, este în inimă acum. El este Divinitatea lui Dumnezeu. El este Dumnezeu Creatorul. El a spus: „Toate lucrurile…” „El era în lume și lumea a fost făcută de El dar lumea nu L-a cunoscut.”

Și astăzi, aceasta este problema cu biserica. Nădejdea slavei, botezul cu Duhul Sfânt a venit în inimile oamenilor, dar ei nu Îl recunosc. Ei se gândesc că este o mică aderare la o biserică sau ceva ca aceea.

 Dar Acela este Dumnezeu Creatorul, locuind în voi și dându-vă toate Puterile. Voi sunteți în posesia a tot ce a avut El. Așa este El în voi: să vă abțineți de la rău, să faceți bine, să ocoliți răul, să vă îndepărtați de ispită și să alergați spre neprihănire. Toată răutatea, ura, invidia, cearta și așa mai departe, Îl vor lua pe El din inima voastră, de aceea îndepărtați-vă de toate acestea. Dacă Îl veți primi, îmbrățișați-L și iubiți-L; țineți-L în inima voastră și iubiți-L. Și eu vă spun, biserica unită sub acel fel de Putere, are Puterea de a lega cerurile, să vindece bolnavii, să deschidă ochii orbilor, Aleluia! Surzii aud, muții vorbesc, ologii umblă, orbii văd. De ce? Este recunoașterea Puterii Atotputernicului Dumnezeu în inima voastră, căci acolo este El, Dumnezeirea.

Îl iubiți voi? (Adunarea spune „Amin.”) Nu este de mirare că poetul a spus:

Har uimitor, ce dulce-i sunetul,

Care a mântuit un ticălos ca mine.

Odată am fost pierdut, dar am fost găsit.

Am fost orb, dar acum văd.

Dragă frate și soră, dacă nu aveți botezul Duhului Sfânt în această dimineață, alergați în Împărăția lui Dumnezeu cât de repede puteți pentru că timpul pecetluirii este în desfășurare. „Dușmanul a venit înăuntru ca un potop, dar El ridică un Steag împotriva lui.” Drama este așezată iar biserica se duce acasă mai sigur decât orice. Prieteni, voi nu aveți mult timp să așteptați, mai bine veniți acum, mai bine faceți-o astăzi. Aceasta este corect. „Câtă vreme se spune „Astăzi…faceți-o acum.”

Amintiți-vă prieteni, aceasta poate să pară ciudat. Religia lui Hristos nu a fost populară niciodată, întotdeauna căile lui Dumnezeu au fost nepopulare, pentru că diavolul este „prințul puterii văzduhului.” El are toate guvernele, fiecare guvern este controlat de diavolul, conform Bibliei. Diavolul a spus aceasta. Este adevărul. El controlează toate guvernele.

Apoi, Biblia spune: „Bucurați-vă voi, toți sfinți îngeri, și voi, sfinți de pe pământ căci împărățiile acestei lumi, au devenit împărățiile Dumnezeului nostru și ale Hristosului Său, și ei…El va domni.” (Fratele Branham bate de trei ori în amvon.)

Satan L-a dus pe Isus pe vârful muntelui, i-a arătat toate împărățiile lumii și a spus: „Acestea sunt toate ale mele și eu ți le voi da Ție...” Și Isus a spus: „Înapoia mea Satan!” Acesta este adevărul. Lui nu-i păsa. El a spus: „Dacă Împărăția Mea ar fi din această lume, aș putea chema orice legiune de îngeri, dar Împărăția Mea nu este din lumea aceasta, ci Împărăția Mea este din cer.” Și el a spus: „Împărăția lui Dumnezeu este în voi,” de aceea legiunile, puterile și sprijinul sfinților îngeri, Aleluia, este în voi în această dimineață, prin Dumnezeirea lui Hristos, prin botezul Duhului Sfânt.

Cine sunteți voi în această dimineață? (Fratele Branham bate din palme de două ori.) Cine este Hristos Isus? El este în voi atât de mult cât Îl veți lăsa să fie. El presează încercând să pătrundă în voi, să se mute în voi astăzi, iar voi stați deoparte și vă uitați țintă, și stați pe loc. Să nu faceți aceasta. Mutați-vă drept în Sânul lui Dumnezeu. Ceasul este aici. Aleluia!

Oh, cum Îl iubesc! El vine într-una din aceste zile și eu vreau să Îl văd. Voi nu vreți? (Adunarea spune „Amin.”) Eu vreau să Îl văd, și cred că noi Îl vom vedea. Voi, nu? „Amin.” El este aici, acum. Puterea Lui se mișcă.

Ce îi face pe oameni să plângă și să strige? Care este situația? Este Duhul Sfânt mișcându-Se în ei. Dacă ei și-ar putea da seama și să-L îmbrățișeze! Îmbrățișați pe Duhul Sfânt! Credeți-L și strângeți-L la sânul vostru! Trăiți drept și nu faceți nimic care L-ar putea întrista. Spuneți: „O, Doamne Isuse, eu Te vreau, vreau ca Tu să stai lângă mine și eu voi sta lângă Tine, Tată.” Și așa cum voi faceți aceasta, El presează să intre în voi pentru că vrea să fie acolo, înăuntru. El vă curtează să fiți cu El tot timpul.

Prieteni, eu știu că acesta este adevărul, știu că oamenii nu-și dau seama cine sunteți. Fiecare persoană de aici poate trăi deasupra păcatului, poate trăi fără păcat, poate să trăiască în Dumnezeu. Voi veți face greșeli, dar Sângele lui Hristos vă va ierta. „Tată, iartă-i, căci ei nu știu ce fac.” Este adevărat? (Adunarea spune „Amin.”) Aceeași Putere a lui Hristos care a fost atârnat pe crucea Calvarului, același Dumnezeu care L-a înviat în ziua învierii, este în voi acum, voi care aveți Duhul Sfânt. (Fratele Branham bate de trei ori în amvon.) Oh, nu Îl iubiți voi? O, Doamne! Ascultați Glasul Lui care vă cheamă astăzi.

Mutați-l sus, aproape de sânul vostru, sau aproape în sânul vostru și spuneți: „Doamne Isuse, am fost puțin diferit, dar din această zi de Crăciun, îmi dau seama cine ești cu adevărat. Odată, m-am închinat Ție ca unui copil mic într-o iesle, pentru că Te-am văzut acolo, cu o mie nouă sute de ani în urmă ca un copilaș într-o iesle și m-am gândit: „O, dacă aș fi putut să merg acolo sus, la Ierusalim.”

Astăzi, mulți își iau pașapoarte și orice lucru ca să meargă sus la leagăn, la locul unde El S-a născut, aceeași iesle. Dar prieteni, acesta nu este acolo sus, unde El S-a născut, ci este chiar aici, unde El S-a născut. Dumnezeu L-a adus aici jos, la fiecare din noi și Ființa Lui Vie locuiește în noi. Oh, Creatorul, Cel care a creat lumea, a creat cerurile și pământul, a creat omul, este astăzi și acum chiar în fiecare persoană care are botezul Duhului Sfânt. (Fratele Branham bate în amvon de trei ori.) Acela este secretul: să primiți Duhul Sfânt. El este în voi, El este nădejdea Slavei.

Priviți aici. În Vechiul testament, așa cum m-am referit la aceasta de multe ori, când contractul era făcut, era rupt în două bucăți peste trupul mort al unui animal. Și când cele două bucăți ale contractului trebuiau aduse împreună, trebuia să se potrivească perfect una cu cealaltă.

Și astăzi, Dumnezeu a făcut un contract. Nu pentru că erați buni, nu pentru că ați aderat la o biserică, și nu pentru că ați avut un grad înalt în societate. Puteți fi veșnic foarte buni, puteți trăi o viață curată, sau puteți merge la biserică în fiecare zi; puteți aduce jertfe în fiecare zi sau puteți dona o parte din banii voștri și puteți renunța la toate păcatele lumii, să trăiți drept și credincioși cât puteți, și voi veți pierde Cerul și veți fi departe de el, cum este de departe Răsăritul de Apus. Acesta este adevărul.

Noi nu suntem mântuiți pentru că suntem buni, ci este mila Lui prin care suntem cumpărați, pentru că El a vrut să aibă fii și fiice. Nu bunătatea lor îi face fii și fiice, ci Duhul lui Dumnezeu. Dacă nu era așa, El nu ar fi trebuit să ne trimită Duhul Sfânt.

Cum putea Duhul Sfânt să fie complet, sau cum putea contractul să fie complet? Isus a spus: „Eu voi pleca, dar voi veni din nou și voi fi cu voi, chiar în voi. Rugați pe Tatăl și El vă va da Duhul Sfânt care va rămâne cu voi pe veci.”

Oamenii își pun numele pe cărți bisericești, încearcă să întoarcă o pagină nouă în ziua de Crăciun, sau încearcă să meargă jos, în biserică și să plătească tribut ieslei din vechime, în timp ce Duhul Sfânt presează înăuntru pretutindeni, încercând să găsească…Lumea i-a orbit atât de mult încât ei pășesc înainte și spun: „Păi, acela este un grup de holly-rollers.” Cum a fost în zilele lui Lot, așa este și acum.

 Venirea Fiului lui Dumnezeu se apropie. Acesta este adevărul. Și numai aceia care au Duhul Sfânt, Viața nemuritoare trăind în ei, Duhul Sfânt, aceia vor fi trași de aici, tot atât de sigur ca orice.

În zilele lui Noe, aveau o părere sau alta despre acea corabie care a plutit deasupra apei, dar acolo era o Putere de tragere de sus, era o Lumină mică în vârf căci slava lui Dumnezeu strălucea din cer jos,    peste acea cameră de sus.

Prietene, astăzi îți spun: ascultă cuvântul meu. Există o Putere ce trage dar nu de la biserică, nu de la păstor, ci din slavă, botezul Duhului Sfânt mișcându-Se în jos prin acel Canal corect, ca să tragă sus o Biserică. Ce este aceasta? Puterea lui Dumnezeu, accesul la Viața lui Dumnezeu, ZOE.

Aceste lucrări pe care le fac Eu, le veți face și voi; mai mari decât acestea veți face voi.” El a fost persecutat, luat în râs, batjocorit, și a murit intrând în mormânt, dar El era devotat, avea Duhul lui Dumnezeu în El și Dumnezeu L-a înviat. Și dacă mergem pe aceeași cale, și noi de asemeni vom ieși afară. Oh, Aleluia! Eu Îl iubesc! Mă ascultați? (Adunarea spune „Amin.”) Îl iubiți voi? „Amin.” Îl iubiți cu toată inima? „Amin.” Nu este El minunat? „Amin.” O, Doamne! Ochiul a văzut, urechea a auzit ce este înregistrat în Cuvântul lui Dumnezeu. El este Minunat! Minunat!

Să ne aplecăm capetele. Tată ceresc, o, Isuse, privesc înainte spre un ceas măreț, pe care îl văd venind. Văd că nu există speranțe nicăieri altundeva, văd veacul mișcându-se sus și văd marile lumini roșii ale comunismului dominând peste tot pe pământ. Eu văd bisericile formale luându-și drapelul lor împotriva Bisericii Tale, încercând să-i condamne spunând: „Vindecarea divină este greșită. Totul este o grămadă de fanatism.” Și va fi o lege în propria noastră Casă Albă, ca să o închidă.

Dar o, Dumnezeule, ziua trecută stând acolo, am văzut acei oameni sfinți luminați de Puterea lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu pe fețele lor. Ei pot fi ca și copiii evrei în cuptorul încins. (Fratele Branham bate în amvon de câteva ori.) „Noi nu ne vom pleca niciodată. Nu. Dumnezeul nostru este în stare să ne izbăvească. Tu vei veni repede, Doamne Isuse.” Și eu văd că ziua de astăzi o stabilește, căci „Oamenii au o formă de evlavie dar tăgăduiesc Puterea. Depărtează-te de așa ceva.” Tu ai spus că Duhul vorbește pentru ultimele zile, și astăzi, noi suntem în acea zi. Aici stă mica noastră biserică, Doamne, bărbați și femei care, cred că Te iubesc, și mă rog Dumnezeule, ca Duhul care a umplut multe inimi în zilele trecute, să vină acum mai adânc și în mai multe inimi. Fie ca toți să lase deoparte orice răutate, orice luptă și orice nu se aseamănă cu Tine, și astăzi să se mute sus, dar nu la iesle, ci la Calvar; și nu doar la Calvar, ci la Hristos, nădejdea slavei, Divinitatea lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu și Puterea lui Dumnezeu care este acum în inima noastră încercând să ne tragă afară din lucrurile lumii, pentru ca într-o zi, să ne poată lua afară de pe acest pământ, și să ne ducă într-o Țară mai bună. Dumnezeule, dă-ne aceasta astăzi. Ascultă rugăciunea slujitorului Tău, și vorbește poporului. Dacă este cineva pierdut sau cineva fără Duhul Sfânt, fie ca fiecare să primească din Tine, în această dimineață. Acordă aceasta, scumpe Dumnezeule, căci o cerem în Numele scumpului Tău Fiu preaiubit, Isus, care cu o mie nouă sute de ani în urmă, a fost născut într-o iesle. Treizeci și trei de ani mai târziu, El a suferit la Calvar pentru păcatele noastre, apoi câteva zile după aceea, patruzeci de zile mai târziu, S-a înălțat Sus. El a fost primit în slavă, și după zece zile, a venit din nou în Puterea Duhului Sfânt și acum trăiește în Biserică. Și în curând, cu aceeași Putere care L-a înviat, Duhul Sfânt în Biserică, El o ia afară. O, Dumnezeule, vino! Vrei Tu? Și mântuiește Biserica, pentru că o cerem în Numele Lui.

În timp ce aveți capetele aplecate, vom cânta „Cheamă azi.” Dacă este cineva aici fără Hristos, fără Dumnezeu și fără nădejde, vreți să veniți acum?

Cheamă azi, cheamă azi, Isus cheamă.

El duios cheamă azi.

Isus duios cheamă azi. El cheamă azi.

Ești fără Dumnezeu? Ești fără nădejde și fără Hristos? Îți dai seama că… tu nu ai întreaga Viață a Cuvântului lui Dumnezeu? Și nu vrei să vii la El? …mai departe:

…cheamă, El cheamă azi, cheamă azi.

Isus cheamă azi. El duios cheamă azi.

Ascultați! Tatăl este aici și El vrea să mântuiască pe cei care nu sunt mântuiți. Eu nu vă cunosc, dar ascultați prieteni, vreau să fac ceva pentru voi în această dimineață, în timp ce voi stați aici și vreau doar ca voi să aveți ochii închiși. Vreau să trag jos o cortină și să vă las să priviți dincolo, pe undeva. În timp ce se dă tonul la acea cântare, vom face o mică vizită în această dimineață și eu doar voi trage jos cortina pentru cei ce stau în acest Tabernacol, tineri și bătrâni și pentru toți.

Pentru puțin timp, voi privi dincolo, la porțile iadului, în această dimineață. Acolo jos, ei știu că aici sus, este timpul Crăciunului, și ei știu că în timpul Crăciunului unii au băut, alții au alergat prin jur; unii au mers la biserică iar alții și-au bătut joc și alții au făcut haz. Ce ar fi dacă acest schelet târâtor și osos ar putea să se întoarcă la această ușă a bisericii în această dimineață? Voi știți că până la Crăciunul următor, ați putea fi acolo. Într-un an, la Crăciunul următor, ați putea fi acolo. Dar, nu uitați că voi aveți de-a face cu suflete  umane, aveți de-a face cu lucruri duhovnicești și fiecare din voi trebuie să răspundă în ziua Judecății. Eu pot să fiu sincer și doar să vă spun: „Dacă nu ați primit încă pe Hristos în această dimineață, El stă la Ușa deschisă…și să Îl tratați rău?

Și voi, care aveți Duhul Sfânt, amintiți-vă că veți fi judecați pentru ceea ce ați făcut cu Acesta. Poate că L-ați primit pe Hristos prin Duhul Sfânt, dar veți fi osândiți pentru că fiecare om va fi judecat conform cu lucrările pe care le-a făcut când era în trupul lui. După ce ați primit Duhul Sfânt, ce ați făcut cu El?

Ați vorbit despre aproapele vostru? Ați făcut lucruri rele? Dacă ați făcut, amintiți-vă, eu aș începe viața din nou, chiar acum. Spuneți: „Doamne Isuse, de acum înainte, voi fi ceea ce vrei Tu să fiu. Îmi dau seama că este partea nemuritoare din Dumnezeu, și Duhul lui Dumnezeu locuiește în trupul meu. Dacă am fost greșit, iartă-mă acum. Eu vreau să vin Acasă, vreau să fiu mai bun.”

Mărturisiți-L acolo înăuntru, în această dimineață, uite așa. Doar țineți  mâna sus pentru mine, acolo în spate. Spuneți: „Astăzi, vreau să am un nou început, frate Branham.” „Eu îmi ridic mâna de asemeni, și voi începe din nou. Vreau să fac mai mult pentru El decât am făcut vreodată.” Sunteți voi….

…una dintre cele mai triste povestiri pe care am auzit-o vreodată. Am vorbit despre Hristos unei tinere doamne, care era cea mai nerușinată tânără femeie ce făcea parte dintr-o familie bună. Tatăl ei mi-a zis: „Reverend, eu o pregătesc pentru societate. Și ea va merge cu acea clasă de oameni pentru că ea…” Acum, amintiți-vă că în acea societate, te poți schimba la un lucru numit poligamie. Desigur, ea a primit cea mai bună educație. Când ea este pregătită, merge în societate, la cele mai bune clase de oameni. Dar moartea a lovit-o brusc. Ea s-a dus din cauza unui atac de inimă. Toată instruirea ei nu i-a făcut nici un bine pentru că s-a dus altundeva.

Pe ce cale mergeți voi în această dimineață? După ce visați voi? Mie nu îmi pasă la care fel de grup aparțineți, într-una din aceste zile, fiecare din voi veți merge în eternitate, și fără Hristos, fără Duhul Sfânt, sufletul vostru este pierdut. Să nu uitați aceasta.

Voi nu-L puteți întâlni acolo dacă aici nu L-ați acceptat pe Hristos prin Duhul Sfânt. Dacă El este în voi, El este Puterea lui Dumnezeu. Trăiți prin El! El este Dumnezeu în voi. Biblia spune: „Voi sunteți dumnezei.” Acesta este adevărul. Nu sunteți voi toți dumnezei? Fariseii I-au spus: „Tu, Te faci Dumnezeu,” dar El le-a zis: „Nu este scris în Legea voatră: „Voi sunteți dumnezei?” El l-a făcut pe Moise un dumnezeu pentru Faraon.

Și El v-a făcut pe voi un dumnezeu pentru oameni. Acesta este adevărul. În această dimineață, voi sunteți epistole scrise ale lui Dumnezeu. Viețile voastre sunt de la Dumnezeu și chiar poartă acel Duh Sfânt.

Priviți aici, prieteni, și nu lăsași ca Acesta să treacă pe lângă voi. Nu lăsați să fie doar un lucru neînsemnat, mitologic…?…

Tată, în această dimineață, venim ca și copii ai Tăi umili. Îmi dau seama că trăim în ultimul ceas, în timpul de încheiere și ceva se poate întâmpla oricând. Aici sun bărbați și femei; băieți și fete care sunt fără Dumnezeu, iar eu Te rog să fii milostiv. Te rog să fii milostiv cu cei ce Te-au primit dar nu-și dau seama că Tu ești aproape, chiar în inima lor. Îmi dau seama că sunt lucruri mici ale lumii, prin griji, care sunt o moarte. Mă rog Dumnezeule, ca oricine stă aici, în această dimineață, să fie cu adevărat consacrat Ție pentru zilele care urmează să vină, indiferent cât de mult vom aștepta după venirea Ta. Noi credem că este chiar aproape acum.

Și după o vreme, oamenii vor încerca să fie mântuiți, dar nu o vor putea face. Eu mă gândesc la acei oameni tineri în seara aceea, jos acolo la altar, încercând să fie mântuiți, dar au trecut linia. Nu este nici o răscumpărare pentru ei, nu au putut fi mântuiți, ei erau duși. Tată, eu doar mă rog să binecuvântezi pe fiecare, câtă vreme mai este timp pentru noi, Tată, pentru ca ei să o primească astăzi, căci o cerem în Isus Hristos. Amin.

Să ne ridicăm. Câți Îl iubiți cu toată inima voastră? (Adunarea spune „Amin.”) Nu vreți voi să veniți doar puțin mai aproape de El și să-L iubiți doar un pic mai mult? Așa cum ne ridicăm mâinile spre El în această dimineață, haideți să cântăm „Eu predau totul.” …veți face voi aceasta? Dă-ne tonul la cântare soră.

Eu predau, eu predau totul. (Toate obiceiurile voastre, toate căile voastre.)

Predau, eu predau totul Ție,

Binecuvântatul meu Mântuitor.

Eu predau totul. (Cu adevărat spuneți voi aceasta?)

Eu predau, eu predau totul.

Eu predau, eu predau totul Ție,

Binecuvântatul meu Mântuitor.

Eu predau totul.

O, Tată, ai milă! Noi Te iubim așa de mult, Doamne!

Într-una din aceste zile trâmbița va răsuna. Eu aș putea fi afară pe câmp, pe undeva, dar Doamne, eu mă voi gândi la Biserică atunci. Când vânturile încep să vuiască, lumea începe să se clatine. Unii spun: „Ce se întâmplă?” Cerurile se schimbă în roșu, ceasul Judecății este aproape. Eu mă voi gândi: „Oh, unde este fratele Graham? Unde este…Oh, ei sunt acasă.” Dar Tată, după un timp, vom auzi un sunet ca niciodată înainte, Trâmbița! Îngerul sună Trâmbița, și o, Dumnezeule, aceia care au intrat în camera morții, vor învia. Se vor auzi strigăte: „Ce se întâmplă cu lumea? Noi nu putem sta liniștiți pentru că ea se clatină.” Apoi, noi vom fi apucați sus împreună, ca să-L întâlnim în văzduh. O, Tată, dacă moartea va veni la noi înainte de acel timp, vreau să spun moartea naturală a acestei separări pământești, fie ca toți să intrăm în camere cu o credință distinsă, înfășurând Roba lui Hristos în jurul nostru, Duhul Sfânt. Într-o zi, toți trebuie să venim acolo jos, Tată, și  îmi dau seama că și eu trebuie să merg peste linia aceea, de asemeni. Ceasul în care eu voi intra în acea cameră a morții, este drept acolo, înaintea mea, pe undeva. Când voi auzi că se citește sentința mea, eu nu vreau să merg ca un laș, ci vreau să merg așa cum ai mers Tu, Doamne. Nu încercând să înfășor în jurul meu propria mea robă, ci să înfășor Roba lui Hristos, Duhul Sfânt, așa cum a făcut Pavel când a spus: „Moarte, unde îți este boldul? Mormântule, unde îți este biruința?” Voi intra în acea cameră întunecoasă printre cei morți, așteptând să aud Glasul Lui, al Arhanghelului care va suna, iar noi vom fi chemați afară, ca să-i întâlnim pe cei dragi ai noștri din nou. O, Doamne, dacă pierdem aceea în viața  aceasta, noi am eșuat. Dar dacă Îl găsim pe Cel care este prețios în inima noastră, atunci am găsit tot scopul lui Dumnezeu.

O, cum Îl iubim noi în această dimineață! Doamne, fie ca fiecare creștin să vadă viziunea repede în această dimineață. Ceasul este târziu acum și eu mă rog să ne lași să vedem viziunea și să apucăm Viața astăzi ca să trăim pe veci, căci o cerem în Numele lui Isus. Amin.

Vă iubiți voi unul pe altul? (Adunarea spune „Amin.”) Întoarceți-vă în jur și dați mâna unii cu alții. Spuneți: „Dumnezeu să te binecuvânteze. Hristos să fie cu tine.” În loc de „Crăciun fericit,” spuneți: „Hristos să fie cu tine,” fiecăruia din jur. Acum, nu plecați încă, doar întoarceți-vă în jur și spuneți: „Hristos să fie cu tine.” (Fratele Branham se întoarce și spune: „Hristos să fie cu tine,” către cineva.) Acum, doar un moment. Binecuvântatul meu Mântuitor, eu predau totul Ție. Păi, m-am gândit că este trecut de doisprezece, dar este trecut de unsprezece și eu am crezut că este doisprezece și douăzeci de minute. Doar…(O soră spune: „Să mai stăm încă o oră.”)  Ce spui? Amin.

Îl iubiți voi fiecare pe Domnul? Spuneți: „Laudă Domnului!” (Adunarea spune: „Amin. Laudă Domnului!”) Haideți să avem doar o mică…doar trei sau patru cuvinte de mărturie, precum: „Eu iubesc pe Isus!” Spuneți doar atât, nu mai mult. (Cineva spune: „Eu iubesc pe Isus!”) Aceasta este adevărat. Altcineva? (Mulți oameni spun: „Eu iubesc pe Isus!”) Eu Îl iubesc! Eu Îl iubesc! O, Isuse, călăuzește-mă pe marea vijelioasă a vieții! Valuri necunoscute se rostogolesc înaintea mea, călăuzește-mă printre stânci și mântuiește-mi sufletul. Hartă și Busolă, vino…  AMIN.

Lasă un răspuns