Meniu Închide

DOMNILOR, AM VREA SĂ-L VEDEM PE ISUS

Print Friendly, PDF & Email

Vreau să vă salut prieteni creştini, în Numele Domnului nostru Isus Hristos. Începând această trezire, nădăjduiesc să avem mari binecuvântări toți care suntem aici şi cei care vor veni în următoarele servicii. În fiecare seară vrem să începem cât putem de repede. Este bine să fim aici la 8 fără un sfert. Eu, în dorinţa mea de a ajunge la timp, am încercat să scurtez drumul şi m-am trezit prins în trafic. Îmi pare rău că am întârziat puțin fiindcă oamenii au stat afară aşteptând  pe băiatul meu să vină.

În seara aceasta, în timp ce suntem adunaţi aici ca să începem o adunare de rugăciune pentru bolnavi, noi credem că Dumnezeu este supranatural şi nădăjduiesc că fiecare de aici va sta în rugăciune. Acasă să vă rugaţi şi să postiţi. Să veniţi cu aşteptări, altfel nu veţi primi nimic. Veti primi ceea ce aşteptaţi.

Cred că în acest oraş mai sunt încă două sau trei treziri în acelaşi timp, dar noi nu am venit aici ca şi competitori pentru aceşti fraţi. Noi suntem aici să ne facem partea noastră. Şi noi Îl rugăm pe Dumnezeu să ajute pe toţi cei bolnavi şi suferinzi de pretutindeni unde oamenii se roagă pentru bolnavi, în orice biserică şi în orice denominaţiune. Cred că Dumnezeu va asculta rugăciunea oricărei persoane sincere care crede.

Acum eu nu sunt nicidecum un vindecător divin. Niciodată în nici o adunare nu am spus că aş fi un vindecător. Dacă am spus, înseamnă că sunt greşit fiindcă nu sunt. Nici un om nu este un vindecător divin. Şi tot ce poate face Dumnezeu pentru voi a făcut-o în Isus Hristos. Lucrarea de răscumpărare a sufletului şi a trupului vostru este gata. Chiar şi pentru răpirea voastră este deja completă. Când Isus a înviat din morţi, Dumnezeu ne-a dat neprihănire prin credinţă, crezând că Dumnezeu L-a înviat din morţi. Şi noi aşteptăm răpirea care va veni. Toate se vor împlini la timpul lor.

Mântuirea noastră, vindecarea noastră şi toate lucrurile au fost terminate când Isus a murit la Calvar.

Noi avem un sistem de împărţire a numerelor de rugăciune în adunare. Am fi vrut să găsim un alt mijloc de a avea control fără să trebuiască să împărţim numere de rugăciune dar este singurul fel în care putem ţine pe oameni în rând, aliniaţi. Eu cred că creştinism, înseamnă ordine. Şi Pavel a pus în biserică o rânduială pentru ca toate lucrurile să se facă în mod decent şi în ordine. Şi eu cred că Dumnezeu onorează mai mult lucrurile făcute în ordine şi în puterea Duhului Sfânt, pentru ca El să fie Conducătorul bisericii şi a oamenilor.

Dacă în seara aceasta şi mâine seară vom fi prea mulţi adunaţi aici, ne vom muta în Memorial Auditorium, pe care au spus că ne lasă să-l ocupăm. Dacă ştiţi persoane care sunt bolnave sau persoane nemântuite care pot fi salvate în această adunare, aduceţi-i cu voi. Lucrul cel mai important este ca o persoamă să fie salvată. Isus Hristos a folosit vindecarea doar ca să atragă mulţimile, apoi a propovăduit Evanghelia. După ce a vindecat câţiva, a făcut chemări la altar şi celelalte lucruri. Dar nu ceea ce numim noi chemări la altar deoarece ceea ce avem noi, este ceva adoptat. În Biblie nu a fost niciodată o chemare la altar. Dar oamenii credeau și credincioşii au fost adăugaţi la biserică.

În vremurile timpurii metodiştii chemau oamenii la altar să se roage pentru ei. Ei bine cred că acest lucru a funcţionat destul de bine fiindcă Dumnezeu i-a binecuvântat şi noi am rămas cu acea metodă de rugăciune la altar. Cred că pentru aceasta este altarul, să fie un loc de închinare unde oamenii să se roage. Veniţi la altar să vă închinaţi lui Dumnezeu.

Acum nu vreau să vă răpesc prea mult timp cu vorbitul. Poate vor fi afectate câteva seri pentru serviciul de propovăduire. Avem opt zile în faţă dacă va fi cu voia lui Dumnezeu, ceea ce este o trezire destul de lungă.

Eu vă rog ca pe nişte prieteni buni în Hristos Isus, să staţi lângă mine în rugăciune în tot acest timp. Eu nu sunt aici pentru spectacol, ci sunt aici ca să fac ceea ce ştiu mai bine: să fac viaţa mai uşoară, să fac pe oameni puţin mai fericiţi, să aduc convertiţi pentru Isus Hristos.

Eu nu sunt aici să reprezint o denominaţiune, fiindcă eu nu aparţin niciunei denominaţiuni. Şi nu cred că una poate fi mai sus decât despre cealaltă, dar îi iubesc la fel pe toţi convertiţii lui Isus Cristos. De aceea suntem aici, să încercăm să-i facem pe oameni să vadă că Vindecarea Divină este pentru metodist, baptist, catolic, evreu, păcătos, prostituată sau orice ar fi. Vindecarea Divină este pentru fiecare din voi. Isus Cristos a murit pentru fiecare din voi, pentru vindecarea voastră, la fel cum a murit pentru salvarea întregii lumi.

Cineva ar putea spune: „Frate Branham, Dumnezeu îl vindecă şi pe păcătos?” Da domnule. Când el este vindecat, păcatele îi sunt iertate. Asta spune Biblia: „Du-te şi nu mai păcătui ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.”

Acum, păcatul nu este vreo faptă imorală. Păcatul este necredinţa. Biblia spune: „Cel ce nu crede a şi fost osândit.” Deci, ştim că păcatul este necredinţa. Deci, nu mai fi un necredincios ci credincios. Noi vom încerca să ne purtăm în rănduială şi cât se poate de respectuoşi. Noi credem în simţămintele mântuirii din inimă şi credem în libertatea oamenilor de a spune „Amin” sau „Lăudat să fie Domnul”. Orice vă călăuzeşte Duhul să faceţi, faceţi-o. Şi dacă nu vă călăuzeşte să faceţi ceva, atunci nu faceţi şi este în ordine.

El este Duhul. Dumnezeu este Duh şi cei ce se închină Lui, trebuie să se închine în Duh şi în Adevăr. Chiar cuvântul „Dumnezeu” înseamnă „Cel ce primește închinare.” Deci lui Dumnezeu îi place închinarea făcută de copiii Lui dar să fim liberi şi nu legaţi în jug, ca să ne putem manifesta credinţa noastră în El.  Să credem şi să nu ne fie ruşine să spunem lumii că Isus Hristos a înviat din morţi şi trăieşte şi domneşte în inimile noastre. Să nu vă înroşiţi dacă trebuie să puneţi mărturie spre slava lui Isus Hristos. Căci El este vrednic de toată lauda. Nu credeţi? Aşa este.

Acum aş vrea să dechid Scripturile pentru un moment și să citesc câteva cuvinte.  În fiecare seară aş vrea să fim gata pe la 9 şi jumătate ca să puteţi veni din nou în serile următoare.

Venind încoace, am auzit glasul fratelui Cauble care spunea cât de mulţi oameni fuseseră vindecaţi aici. M-am uitat în audienţă şi am văzut o femeie care, nu cu mult timp în urmă, fusese numai un schelet. Cancerul o mâncase atât de tare încât doctorii i-au mai dat doar o noapte de trăit. Asta s-a întâmplat cu șase sau șapte ani în urmă. Şi iată că ea stă în seara aceasta aici în perfectă stare de sănătate, cântărind șaizeci și opt de kilograme.

Tu spui: „Vindecarea durează?” Atâta timp cât este credinţă. Aşa este. Și cu salvarea este la fel. Cât timp ai credinţă, eşti vindecat. Când ţi-ai pierdut credinţa, te-ai dus.

Acum aş vrea să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu fiindcă cuvintele mele trec dar cuvintele Lui nu vor trece. Şi chiar dacă rămâneţi doar cu citirea Cuvântului Său, tot aveţi cu ce să mergeţi acasă. Doar un text pe care să vă sprijiniţi sufletul şi să ştiţi că acesta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL.

Şi în timp ce ne referim la acest Cuvânt, să vă uitaţi în rândul de rugăciune şi în audienţă, și veți vedea că El vorbeşte fiecărei persoane din audienţă. Văd că se înregistrează, deci aveţi posibilitatea să verificaţi ce s-a spus.

Câţi dintre voi au mai fost în adunările mele înainte? Ridicaţi mâna. O, aproape sută la sută. Atunci, nu cred că mai este nevoie de introducere pentru Duhul Sfânt. Depinde de voi dacă credeţi.

Acum în Sfântul Ioan capitolul 12, începând de la versetul 20 la 21, citim:

„Nişte greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat şi au zis: „Domnule, am vrea să vedem pe Isus.”

Să ne plecăm capetele pentru un moment. Bunule Tată ceresc, noi îţi mulţumim în seara asta pentru Cuvântul Tău care este Adevărul. Te rugăm să rupi orice zăvor şi să eliberezi pe oameni. Fie ca Duhul Tău cel Sfânt să-i binecuvânteze pe cei ce sunt aici în seara aceasta în Prezenţa Ta, și fie ca semne mari şi minuni să însoţească această adunare în aşa fel încât să mişte întregul oraş. Fie ca oamenii să vină dar nu din cauza noastră, ci din cauza Evangheliei. Fă Doamne, ca străzile să fie pline de oameni care să vadă semne şi minuni iar ambulanţele care aduc bolnavi aici să plece fără ei fiindcă ei sunt vindecaţi. Fă să inceapă o trezire de modă veche care să străbată întregul oraş şi toate comunităţile. Adu toate bisericile în unitate în Hristos şi să fie o mare bucurie în întreg oraşul.

Binecuvântează aceste cuvinte puţine. Inspiră şi vorbitorul şi ascultătorul şi fie ca Duhul Sfânt să mişte inimile noastre în aşa fel încât atunci când vom pleca să spunem ca şi aceia care mergeau pe drumul Emausului: „Nu ne ardea inimile în noi în timp ce ne vorbea?” Căci o cerem în Numele Lui. Amin.

Acei greci căutau înţelepciune, evreii căutau semnele iar Pavel a spus: „Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit.” Grecii au dorit  întotdeauna înţelepciunea, dar aceşti greci de aici, care probabil erau prozeliţi la religia iudaică, au venit la Ierusalim să se închine la praznic. Şi în timp ce se aflau acolo, au auzit de faima acelui Isus din Nazaret. Faima Lui se răspândise pretutindeni. Mulţi nu au crezut în El, dar mulţi au crezut. Cei care Îl ascultaseră şi L-au crezut, erau dintre oamenii obişnuiţi. Ceilalţi, din altă clasă socială, nu aveau prea mult timp pentru El, ei erau mulţumiţi cu religia lor. Părinţii îi învăţaseră anumite lucruri şi tradiţiile lor, dar ceva nou, indifferent cât de fenomenal era, nu credeau.

El a încercat să le spună că scria în Scripturi că El trebuia să vină. „O, dacă El este Acela, atunci preotul nostru trebuia să ştie.” De aceea nu au fost interesaţi.

Dar aceşti greci, când au auzit… Credinţa vine în urma auzirii Cuvântului lui Dumnezeu. Şi ei au început să-L caute pe Isus. Cred că aceasta a fost dorinţa din inima oricărui bărbat sau femeie care a auzit ceva despre Isus Hristos. Ei aveau acest lucru: „Domnule, am vrea să-L vedem pe Isus”. Ei nu au vrut să afle despre teologia Lui şi nici despre învăţăturile Lui sau cum era îmbrăcat. Ei erau interesaţi doar de un singur lucru: să-L vadă pe Isus. Acesta-i lucrul cel mai important. Acesta este strigătul de astăzi.

Când am fost în Africa, acolo am fost preluat de către Consiliul Bisericilor din Africa de Sud. Ei mi-au spus: „Frate Branham, noi nu vrem să vii să ne înveţi vreo teologie nouă şi nici nu vrem să ne înveţi Cuvăntul fiindcă poate ştim mai mult despre el decăt învăţaţii voştri misionari din America. Noi vrem să vedem manifestarea Cuvântului lui Dumnezeu.” Asta este.

Arhiepiscopul Prezbiterienilor ortodocşi din India, care este una din cele mai puternice biserici recunoscută în lume religios și politic… chiar şi botezul lor este recunoscut şi acceptat de biserica catolică. Şi când am fost la un banchet al Oamenilor de Afaceri Creştini, a fost şi acest arhiepiscop din India care a spus: „Voi aţi trimis de multe ori misionari ca să ne înveţe Biblia, dar noi ştim mai mult despre aceasta decât credeţi voi că ştiţi.” Şi acesta-i adevărul Ar trebui să-i auziţi odată.

Este o carte orientală. Noi am învăţat-o in felul apusean, dar este o carte orientală scrisă în felul apusean. Şi pildele scrise acolo sunt cu mult altfel decât le învăţăm noi. Trebuie să mergi în acea ţară unde a fost scrisă Cartea ca să înţelegi ce înseamnă.

Şi el spunea: „Când am fost ordinat arhiepiscop peste India, toţi marii prezbiterieni au venit şi şi-au pus mâinile peste mine să primesc Duhul Sfânt rostind tot felul de rugăciuni rituale citite din cărţi, dar nimic nu s-a întâmplat. Am venit aici, în America, la o persoană care abia ştia să scrie şi când şi-a pus mâinile peste mine, am primit Duhul Sfânt. Care este  diferenţa? În India nu vrem să ştim calea voastră sau teologia voastră sau ce clădiri aveţi, ci vrem să-L ştim pe Isus.” Amin.

Acesta este strigătul de astăzi al lumii, să-l cunoască pe Isus. Cred că Pavel a spus că a-L cunoaşte pe Hristos, înseamnă Viaţa pentru că el L-a cunoscut în puterea Învierii Lui.  Nu să-L cunoască prin Cuvânt, (ceea ce este în odine) ci trebuie să-L cunoaştem personal prin Învierea Lui.

Acum, haideţi să vedem cine este acest Isus. Eu cred că dacă El este ceea ce a spus că este şi Cuvântul Lui este adevărat, atunci El este Acelaşi astăzi la fel cum a fost şi atunci. Dacă s-a schimbat numai puţintel, atunci Cuvântul nu mai este corect şi Biblia noastră este o greşeală.

Într-un oraş din apropiere, a fost un băiat tânăr de vreo doisprezece sau paisprezece ani, care era foarte influenţabil. El îl iubea pe Dumnezeu şi într-o zi, a întrebat-o pe mama lui: „Mamă, dacă Dumnezeu este atât de mare, cum se face că nu-L vedem? L-a văzut cineva pe Dumnezeu?”

Ea a răspuns: „Nu ştiu, fiule. Dar eu cred că dacă mergem la biserică, este de ajuns. Pastorul nostru va veni la noi la masă. Întreabă-l pe el.” Când pastorul a venit, l-a întrebat iar el a spus: „Nu fiule, nici un om nu-L poate vedea pe Dumnezeu. Nimeni nu L-a văzut şi nici nu-L va vedea vreodată.”

Ei bine, el n-a fost mulţumit de răspuns şi a întrebat-o şi pe învăţătoarea lui de şcoală duminicală. Ea a răspuns: „Nu, nimeni nu poate să-L vadă pe Dumnezeu.”

Apoi, el a făcut o mică excursie aici, la Six Mile Island. Acolo era un pescar bătrân care venea în jos pe râu după ce fusese o furtună pe râu. Când a ajuns la ţărm, a tras barca la mal, în timp ce în spatele lui ieşise curcubeul. Şi băiatul l-a întrebat pe pescar: „Domnule, vreau să îţi pun o întrebare la care pastorul meu nu a ştiut să-mi răspundă, mama n-a ştiut să-mi răspundă, și nici învăţătoarea de şcoală duminicală n-a ştiut să răspundă: poate cineva să-L vadă pe Dumnezeu?”

Pescarul a lăsat vâslele jos, l-a cuprins în braţe pe băiat şi a spus: „Dumnezeu să te binecuvânteze dragule. Tot ce am văzut în ultimii treizeci și cinci de ani, a fost Dumnezeu. Îl vezi pe Dumnezeu aici, Îl vezi acolo afară, dar mai întâi trebuie să vină aici. Mai întâi trebuie să vină aici înăuntru ca să-L poţi vedea.

Isus a spus acelaşi lucru: „Doar puţin şi lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea, căci voi fi cu voi şi în voi până la sfârşitul veacurilor” Este adevărat? „Voi Mă veţi vedea” Acesta este credinciosul.

Acum, dacă ne-am uita după Isus în seara aceasta, nu am căuta să vedem ce fel de haine poartă, sau ce educaţie are, sau la ce denominaţiune aparţine, căci noi nu-L vom găsi în niciuna din aceste lucruri. El nu s-a amestecat cu vreo organizaţie, nici nu a purtat ceva haine deosebite, nici nu s-a îmbrăcat într-un anumit fel. El era îmbrăcat obişnuit, umbla pe stradă ca un om obişnuit şi nu atăta mai altfel decât ceilalţi. El umbla prin mulţime şi ei Îl căutau, dar n-au putut să-L recunoască, fiindcă arăta ca un om obişnuit. Totusi El era Însuşi Dumnezeu. „Dumnezeu  era în Hristos împăcând lumea cu Sine.”

Nimeni pe pământ nu a avut o naştere ca a Lui și nimeni n-a avut o moarte ca a Lui. Nimeni n-a înviat ca şi El, dovedind că El era Dumnezeu. Când a fost aici pe pământ, a spus că El era Dumnezeu. S-a purtat ca şi Dumnezeu, a predicar ca şi Dumnezeu, a înviat din morţi ca şi Dumnezeu. A dovedit că era Dumnezeu. A vindecat ca şi Dumnezeu, a dovedit că era Dumnezeu. Era mai mult decât un filozof, era mai mult decât un învăţător, era mai mult decât un învăţat, era mai mult decât un proroc. El era Dumnezeu. Acesta a fost El.

Dar astăzi oamenii Îl limitează la un om bun, la un învăţător,  la un învăţat sau un proroc, dar El a fost mai mult decât atât. El a fost Însuşi Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Dumnezeu se manifesta în trup de carne ca să ia păcatele şi bolile de la fiinţele omeneşti şi să ne răscumpere înapoi la Dumnezeu, aşa cum am fost la început. Şi mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu că în seara aceasta suntem înapoi pe acest drum. Aşa este. Şi am văzut lucruri mari şi ne bucurăm în timp ce mergem în călătoria aceasta ca şi poporul Israel când mergeau prin pustiu.

Ei aveau şarpele de aramă pentru vindecarea lor. Aveau apă din stâncă când le-a fost sete. Aveau mană din cer, semne şi minuni îi însoţeau tot timpul.

Si erau ceilalţi care erau cât se poate de fundamentali în învăţăturile lor, dar nu aveau semne şi minuni care să-i urmeze. Dumnezeu i-a adeverit pe adevăraţii Lui credincioşi prin semne şi minuni ceea ce este un tip foarte frumos spre biserica de astăzi care este călăuzită, iar semne şi minuni îi însoţesc pe credincioşi.

Dacă observaţi, celelalte naţiuni erau organizate şi stabilite ca mari organizaţii, dar Israel locuia în corturi. I-aş numi interdenominaţionali. Ei stăteau acolo afară fără vreo organizaţie, fără un loc, doar umblând prin pustiu după cum îi călăuzea Duhul Sfânt. Acesta este un tip perfect al bisericii de astăzi care a fost chemată afară, separată şi pusă deoparte. Ce minunat!

Acum observaţi. Când Isus a fost pe pământ şi a vindecat oameni, El nu a afirmat că de la sine a făcut aceasta. Cine a spus că le-a făcut? „Tatăl care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.”

Deci dacă am vrea să-L vedem pe Isus în sera aceasta, nu am vedea un om care să spună: „Veniţi la mine să vă arăt că pot să vă vindec şi voi face asta.” El nu ar fi o astfel de persoană, nu-i așa?

Când a fost aici pe pământ, El a dat credit Tatălui care era în El şi care făcea acele lucrări. Este adevărat? Şi cu toate că întotdeauna a făcut bine, L-am văzut prigonit, batjocorit, făcut de râs, şi tot timpul cineva era gata să-I sară la gât. L-au pus la colţ, l-au întors şi L-au sucit încercând să facă din El un mincinos, un farsor, un înşelător. Dar Dumnezeu de fiecare dată a venit în scenă dovedind că El era Fiul Lui. Este adevărat? Dumnezeu este Acelaşi şi în seara aceasta. Credeţi? Orice s-ar întâmpla, staţi liniştiţi, Dumnezeu este în scenă. El va îndrepta toate lucrurile.

Şi ce am văzut la El ca Persoană? Când a fost aici pe pământ, am observat caracterul Lui care îi atrăgea pe oameni la El şi anume: dragostea pentru oameni. El îi iubea pe oameni şi oamenii ştiau că îi iubea fiindcă avea să le spună ceva. Ştiau că acest Om avea ceva cunoştinţe de dincolo de perdeaua morţii, despre lumea de dincolo. Deci le plăcea să le vorbească, iar El le vorbea cuvinte drese cu sare. Era ceva cu caracterul Lui…

Mă întreb dacă există vreun artist care să poată să-L ilustreze. Odată, L-am văzut într-o vedenie şi El era umil, un caracter pe care nici un artist nu ar putea să-l redea. Era un Om smerit şi iubitor, avea atâtea feluri caracterul Său încât oamenii nu cred că L-ar putea picta. El era manifestarea de iubire, putere şi divinitate a lui Dumnezeu şi totul era în El.

Când a fost pe pământ, avea ceva ce Îl făcea deosebit faţă de un om obişnuit. L-am văzut odată, în rândul de rugăciune la începutul slujbei Lui. Acolo era un tip pe nume Filip care fusese salvat. El a crezut în Domnul Isus şi a început să spună oamenilor despre El. Acesta este un semn bun că a fost cu adevărat salvat, nu-i aşa? El a fugit să-i spună prietenului său Natanael, pe care l-a găsit pe stand, sub un pom, probabil se ruga. Şi i-a spus: „Vino să vezi pe cine am întâlnit, pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.”

Şi el a spus: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?”

Filip a răspuns: „Vino şi vezi.” Poate că era un om bun, un religios adevărat, și a spus: „Ia să văd ce este cu acest tip.”

Şi când a ajuns la El, Isus a spus: „Iată un israelit în care nu este vicleşug.”

Ei bine ce credeţi că s-ar întâmpla astăzi? Omul ar spune: „Stai puţin, acest tip citeşte gândurile. A ştiut că sunt un credincios.”  Dar El a spus: „În care nu este vicleşug.” Şi Natanael a spus: „Am să-L intreb.” „Rabi, de unde mă cunoşti? Şi El a răspuns: „Înainte ca să te cheme Filip, te-am văzut când erai sub smochin.” Şi Natanael a spus: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Împăratul lui Israel.” Aţi înţeles?

Apoi vedem că odată, când El a întâlnit o femeie la fântână, a stat de vorbă cu ea puţin și a aflat care era problema ei, cum a avut cinci bărbaţi iar cel cu care trăia acum, nu era bărbatul ei. Şi spunându-i aceste lucruri, ea a alergat în cetate şi a spus: „Veniţi de vedeţi un Om care mi-a spus ce am făcut.” Acum, vă imaginaţi că avea mulţi critici.

Când a fost la mormântul lui Lazăr, a spus: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine chiar de ar fi mort, totuşi va trăi şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri.” El a spus aceasta si este adevărul. Păi, dacă era Învierea şi Viaţa de ce nu a înviat toţi morţii din Ierusalim care au murit în timpul vieţii Lui? Dacă ar fi făcut această declaraţie azi în Louisville, Kentucky, ziarele de mâine ar fi publicat: „Doctorii ar putea foarte bine să renunţe la instrumentele lor fiindcă avem un om aici care poate să învieze morţii.” Dar în decursul întregii Lui slujbe, a înviat doar trei oameni. Trei este o confirmare, este un semn. Biblia spune că: „Din gura a doi sau trei martori să fie întărit orice cuvânt.” El l-a înviat pe Lazăr, pe fiica lui Iair şi pe fiul văduvei. Trei în toată slujba, ca un semn.

Poate că în acel timp, mulţi din biserici, oameni drepţi în religia lor care şi-au reînnoit religia, au murit. Poate că sute de oameni au venit la El şi au spus: „Vino şi înviază pe fiul meu sau pe fiica mea sau pe tatăl meu.”   

Isus a spus: „Lăsaţi morţii să-şi îngroape morţii, voi urmaţi-Mă pe Mine.” De ce nu s-a dus la ei? Aici este Cuvântul care spune că El este Învierea şi Viaţa, şi aici, El refuză să meargă la acei morţi. Un semn a fost acum şi atunci.

Acum ascultaţi cu atenție. Când a mers la scăldătoarea de la Betesda, acolo era o mulţime de oameni. Aceasta scrie în Ioan 5. Şi acei oameni care erau ologi, schiopi, orbi, uscaţi aşteptau mişcarea apei, căci un Înger se cobora în apă şi o tulbura şi oricine păşea mai întâi în ea, era vindecat de boala lui. Şi iată-L pe Emanuel venind, însuşi Dumnezeu ascuns de ochii oamenilor, Dumnezeu manifestat în trup de carne.

Toma a spus: „Arată-ne pe Tatăl şi ne este de ajuns.”

Şi El a răspuns: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-aţi cunoscut? Cine M–a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar, arată-ne pe Tatăl?”  Iehovah Dumnezeu umbla printre ologi, şchiopi, orbi, uscaţi, plin de dragoste, plin de milă şi totuşi nu S-a atins de nici unul dintre ei. „Am vrea să-L vedem pe Isus”

Înţelegeţi ce vreau să spun? El a trecut pe lângă toţi şi s-a dus la un om care era pe o targă şi l-a întrebat: „Vrei să fii sănătos?”Şi el a răspuns:

 „Nu am pe nimeni să mă bage în apă.”

„Nu poţi umbla?”

„Ba da, dar până ajung la apă cineva mi-o ia înainte şi ia binecuvântarea. Eu stau aici de luni de zile şi aştept.”

El avea o boală de care nu murea. O avea de treizeci și opt de ani.

Şi Isus i-a spus: „Vrei să te faci bine?”  „Ia-ţi patul şi du-te acasă.”

Vă amintiţi că am citit mai înainte că Isus ştia că era aşa de mult timp. Vedeţi? El a ştiut. De ce nu s-a dus la ceilalţi? El nu ştia nimic despre ei, dar despre acesta ştia.

Şi acei evrei l-au văzut pe acest om ducându-şi patul în ziua de sabat, şi l-au întrebat şi pe Isus despre aceste lucruri.

„De ce nu l-a vindecat pe acesta? Să văd că-l vindecă pe acesta şi atunci voi crede.” Totuşi, oamenii erau vindecaţi peste tot. Acele duhuri de critică și necredincioase există şi azi. Diavolul îl ia pe acel om, dar nu şi duhul lui. Dumnezeu ia pe omul Lui, dar nu şi Duhul Lui. Duhul Lui trăieşte mai departe. Duhul lui Dumnezeu trăieşte mai departe în alt om. „Totuşi voi Mă veţi vedea căci voi fi cu voi chiar în voi până la sfârşitul veacului.” Înţelegeţi?

Şi după cum spunea fratele Cauble, oamenii vin aici la biserică, cu mărturia medicală că au fost vindecaţi şi totuşi întreaga comunitate critică Vindecarea Divină. De ce? Încearcă să spună că este o imitaţie, este ceva fabricat. Dar asta din cauză că diavolul care este în ei, nu-i lasă să creadă. Ochii lor sunt orbiţi de la adevăr şi nu pot să creadă. Ei nu au cu ce să creadă. Cum aş putea să-mi mişc mâna dacă eu nu am mână? Cum aş putea să-l cred pe Dumnezeu când mă uit la un cuvânt aici şi El nu este aici, (în inimă)? Mai întâi trebuie să-L ai pe Dumnezeu aici (în inimă), înainte ca să-L poţi crede.

Dacă un om nu se naşte din nou nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” Este adevărat? „Să vezi” înseamnă „să înţelegi.” Deci cum ar putea un om care nu este născut din nou să ştie ceva despre Împărăţia lui Dumnezeu? Chiar Isus a spus: „Dacă un om nu se naşte din nou din apă şi din duh…” El nu poate înţelege. Şi nu mai trebuie să te uiţi la el, căci nu poate.

Şi mulţi din aceşti oameni care neagă aceste lucruri, nu ştiu mai mult decât ştie un iepure despre cizmele de zăpadă. Ei spun: „O,, acolo este Dumnezeu. Da, desigur.” Aceasta este tot ce ştiu. Dar frate, ca să-L cunoşti pe Isus înseamnă să accepţi Persoana Isus Hristos care trăieşte în inima omului. Da, şi atunci ai o credinţă. Atunci ai ceva aici care te face să ştii că nu stai singur. Şi aşa cum a spus Isus, ai „mărturia a doi martori”. El a spus: „Eu mărturisesc şi Tatăl meu mărturiseşte şi amândoi avem o mărturie adevărată.”

Dacă eu spun ceva în seara aceasta şi Dumnezeul cel Atotputernic întăreşte acest lucru, aceasta este o mărturie a doi martori, ceea ce este o confirmare. Este adevărat? Dacă spun că poţi primi Duhul Sfânt şi Dumnezeu vine şi îţi dă botezul Duhului Sfânt, atunci este o confirmare a adevărului.

Cineva a spus că Duhul Sfânt a fost doar pentru acel timp. Duhul Sfânt este și astăzi. Sunt oameni aici care au fost botezați cu Duhul Sfânt chiar acum. Deci indiferent ce spun criticii, tu să aştepţi aceasta. Nu-i asculta. Astupă-ţi urechile şi du-te mai departe. Noi ţinem serviciile pentru Domnul Isus Hristos, și cu ajutorul lui Dumnezeu, aceasta vom face până va veni Isus sau va schimba rânduiala. Şi oamenii trimişi de la Dumnezeu şi ordinaţi de Dumnezeu aşteaptă instrucţiile Lui şi aşteaptă să vadă ce vrea Dumnezeu să facă cu ei şi atunci Dumnezeu are grijă de astfel de oameni. Întotdeauna o face.

Când Isus a trecut pe acolo şi a fost întrebat de ce nu i-a vindecat pe toţi, El a răspuns: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la El ci El face ceea ce vede pe Tatăl făcând, întocmai face şi Fiul.”

„Domnilor, am vrea să-L vedem pe Isus.” Dacă vreţi, atunci după o astfel de Persoană ar trebui să vă uitaţi.. Înţelegeţi?

Doar puţin şi lumea nu Mă va mai vedea, totuşi voi Mă veţi vedea căci voi fi cu voi chiar în voi până la sfârşitul veacurilor.” Este adevărat? Isus Hristos Acelaşi ieri, azi şi în veci. Şi dacă ne uităm la El, El nu a pretins că ar fi cineva mare. El s-a lăudat doar cu Dumnezeu. A spus că Dumnezeu era în El şi Dumnezeu făcea acele lucrări.

Acum, dacă Isus a înviat din morţi… Credeţi asta? Spuneţi „Amin.” (adunarea spune „Amin”) Toţi de aici vor admite că Isus, conform Scripturii, a înviat din moţi. Credeţi că Scriptura este Adevărul? Crezi că acest Cuvânt este adevărul? Atunci, dacă Isus a înviat din morţi, El este la fel azi ca şi cum a fost atunci. Singura diferenţă este că atunci a trăit în trup printre ai Lui şi astăzi trăieşte în trupul nostru. „Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi căci Eu voi fi cu voi chiar în voi până la sfârşitul veacurilor.” Amin. Eu sper să înţelegeţi.

Isus Hristos a înviat din morţi în această frumoasă zi de Paşte care ne stă în faţă chiar acum. Şi mă gândesc la acei oameni care veneau pe drumul Emausului şi Isus vorbea cu ei, dar ei nu L-au cunoscut. Şi mulţi oameni de aici din Louisville umblă cu Hristos zilnic, şi totuşi nu-L cunosc.

Dar ei L-au chemat înăuntru. Ei au spus: „Vino şi stai cu noi, căci vine noaptea.”

El a răspuns invitaţiei lor. Poate era un loc micuţ şi umil. Chiar dacă este umil, El va intra. Indiferent cât de umilă este întâmpinarea ta, El va intra în cea mai umilă clădire. Va veni la cel mai sărac; El va veni în casa ta, și va face ceva ca tu să ştii. El este aici, dacă îi vei deschide şi Îl vei lăsa înăuntru.

Odată intrat cu acei ucenici cu care umblase, El S-a manifestat şi li s-a făcut cunoscut.

Dacă tu nu ai crezut niciodată în vindecarea divină, dacă nu ai crezut în puterea învierii lui Hristos, doar invită-L în inima ta în seara aceasta şi El ţi se va face cunoscut. El va face ceva ca şi atunci când a frânt pâinea şi ei au spus: „Tot timpul a fost El”. Şi ei erau credincioşi. Înţelegeţi?

Dacă observaţi, le-a luat o zi întreagă să călătorească până acolo, dar înapoi s-au dus în câteva minute. Ce pas diferit va fi după ce Îl vei cunoaşte pe Isus. Ce uşoară va fi viaţa ta când umblând pe nori, te vei bucura. Şi toată starea ta necredincioasă nu va ma fi pentru că vei fi înviat cu El în învierea Lui: crezând în El, având credinţă în El, ştiind că toate lucrurile lucrează spre binele tău. El este Cel care te iubeşte, Cel care te călăuzeşte, Cel care te binecuvântează și merge înaintea ta şi care te duce în cer. El este Cel care te vindecă de boli, și face minuni. Ochii tăi sunt deschişi şi poţi vedea. Până când ochii tăi nu sunt deschişi, nu poţi să vezi că Isus Hristos  este Acelaşi ieri, azi şi în veci.

Acum, dacă Isus a înviat din morţi, El poate să vină în această clădire şi să se manifeste ca şi cum ar fi aici în trup de carne. Este adevărat? Şi dacă Îl veţi vedea pe Isus, atunci deschideţi-vă inimile în seara asta. Invitaţi-L ca şi cei de pe drumul Emausului şi spuneţi: „Deschide-mi inima, Doamne, și intră înăuntrul. Eu am venit aici ca să critic, dar am să-mi schimb părerea chiar acum. Am să-mi deschid inima să văd dacă cu adevărat Tu vii în ea.”

Aveţi grijă ce gândiţi când veţi pleca de aici. Să vă gândiţi că Isus Hristos a înviat din morţi şi trăieşte acum cu noi.

Domnul să vă binecuvânteze prieteni. Sunteţi drăguţi. V-aş putea vorbi toată noaptea. Dar asta scurtează rugăciunea pentru bolnavi. Căci aceasta vom face în seara aceasta şi Domnul să vă binecuvânteze.

Aşa cum spuneau acei greci: „Am vrea să-L vedem pe Isus,” nu să auzim învăţăturile Lui, nici să ştim unde stă, ci vrem să-L vedem. Câţi dintre voi vreţi să-L vedeţi în seara aceasta? Ridicaţi mâna. Peste tot sunt mâini ridicate. El se uită la voi. Ei bine rugăciunea mea este ca El să se manifeste în seara aceasta în faţa tuturor de aici.

Prieteni asta nu are de a face cu mine sau cu cineva. Eu încerc să fac tot ce pot mai bine pentru ca fiecare să creadă în Domnul, să fie născuţi din nou din Duhul Său şi să mă rog pentru bolnavi când au nevoie şi să-i ajut.

Sunt mulţi oameni aici şi în jur, care dacă n-ar fi fost Isus Hristos, ar fi fost demult în mormânt. Eu sunt unul din ei. Aşa este. Dar astăzi sunt aici prin harul lui Dumnezeu. Şi după ce m-a lăsat să trăiesc, mi-am predat inima Lui şi de atunci strig de pe acoperişurile caselor. Şi eu cred în El din toată inima mea. Fie ca El să vină şi să binecuvânteze sufletul vostru smerit.

Cred că Billy a împărţit ceva numere de rugăciune. Toţi aveţi număr de rugăciune? La ce literă am ajuns? La Y? Bine. Acum nu vom putea să ne rugăm pentru toţi odată. Aş vrea să chem cât de mulţi pot, dar să nu uitaţi un lucru: că  tot ce pot face pentru voi, este să mă rog pentru voi. Să nu uitaţi că Dumnezeu este Vindecătorul vostru. Haideţi să spunem împreună, „Dumnezeu este Vindecătorul nostru.” (adunarea spune: „Dumnezeu este Vindecătorul nostru.”) Deci, eu doar mă rog pentru voi şi nu doar eu mă rog, ci şi cei de acolo se roagă pentru voi. Şi aceştia de aici din spatele meu se roagă pentru voi. Şi împreună facem tot ce putem să vă ajutăm, fără alt scop. Dumnezeu ştie aceasta. Nu este o afacere financiară. Cu câtva timp în urmă mi s-a făcut o ofertă financiară pe când mă voi pensiona. Să mă pensionez? Dumnezeu să mă lase să trăiesc până la o sută de ani şi tot am să predic Evanghelia. Chiar dacă El zăboveşte, din aceasta nu te poţi pensiona.

Deci, prieteni nu este vorba de bani, nu este vorba de popularitate, ci pentru că vreau să vă ajut şi Dumnezeu ştie că acesta este adevărul. Am trecut prin multe lupte şi încercări, aşa cum a trecut Învăţătorul meu, dar de fiecare dată Dumnezeu a venit în scenă şi m-a ajutat. Am fost provocat în multe lucruri, de vreo trei ori aici, în SUA. Unul din acei care m-au provocat este într-un spital de boli mintale. Ceilalţi doi sunt în mormânt. Şi nu a trebuit să aştept nici o săptămână ca lucrul acela să se întâmple, căci s-a întâmplat chiar atunci.

Deci nu m-am temut niciodată. M-am dus smerit să propovăduiesc Evanghelia, după cum m-a trimis Dumnezeu s-o fac.

Chiar în unul din ziarele voastre de aici, cred că în Louisville Herald, a scris despre acea Lumină care a coborât în locul unde eram când botezam pe când eram un tânăr predicator. Ei au făcut şi o fotografie. Aceasta se află în Washington DC. Cel mai bun cercetător al amprentelor digitale de acolo, a declarat că aceea este o Fiinţă Supranaturală. Probabil că aici sunt oameni care au văzut-o coborând, atunci fiind vizibilă cu ochiul liber. Mă rog ca să vină şi aici în Louisville, în seara aceasta înaintea acestor oameni. Eu am spus adevărul şi Dumnezeu a mărturisit că este adevărul. Acum puteţi trage concluziile voastre. Fie ca Domnul să vă binecuvânteze.

Acum referitor la vedenii, voi toţi aţi fost în adunările mele, poate doi sau trei nu au fost. Acesta este un Dar Divin. Este ca şi darul de a cânta. M-am uitat la acele tinere care au cântat, ce frumos au cântat. Aş vrea să pot şi eu. Dar nu pot.

Sau să construiesc o casă. Am observat arhitectura acestei clădiri. Dacă aş fi ridicat-o eu, ar fi fost oribilă. Dar vedeţi, Dumnezeu are oameni care construiesc case, și are pe unii care propovăduiesc Evanghelia, și pe alții care învaţă. Dumnezeu a aşezat în biserică mai întâi apostoli, proroci, evanghelişti, darul vindecării, facerea de minuni şi aşa mai departe. Toate pentru desăvârşirea sfinţilor. Isus Hristos Acelaşi ieri, azi şi în veci.

Acum, dacă El ar sta aici la acest amvon unde stau eu, în trup de carne, purtând acelaşi costum, El nu ar putea să vă vindece. El n-ar putea să o facă de două ori pentru că El a făcut-o odată. Înţelegeţi? El deja v-a vindecat. „Prin rănile Lui suntem vindecaţi”, a spus Petru în Noul Testament. Este adevărat? Isaia a vorbit despre aceasta: „A fost rănit pentru fărădelegile noastre, zdrobit pentru păcatele noastre”.

Petru a spus doar când a făcut El aceasta. Acolo la Calvar aţi fost iertaţi de păcate. Voi doar aţi acceptat. El a făcut-o în urmă cu două mii de ani, dar voi aţi acceptat-o săptămâna trecută sau acum doi ani. El te-a vindecat în urmă cu două mii de ani, iar tu o poţi accepta în seara aceasta. Ceea ce putem face, este să propovăduim Evanghelia sau un semn care să vă îndrepte credinţa spre Isus Hristos. Este adevărat? Domnul să vă binecuvânteze.

Haideţi acum să aliniem aici pe oameni. (se începe strigarea numerelor de rugăciune). In ordine.

Aliniaţi-vă aici în ordinea numerelor de la 1 la 20. Acum, sora de la pian să înceapă să cânte „Crede numai”. Haideţi să cântăm smeriţi şi plini de respect. Acum vreau să vă rog ceva:  nu vă mai plimbaţi şi  staţi liniştiţi. Nu vă mai mişcaţi în timpul rugăciunii. Şi dacă se întâmplă ceva pe platformă, să staţi liniștiți şi nu vă mişcaţi. Uşierii vor supraveghea aceasta în sală.

Desigur, dacă Dumnezeu face vreo minune sau ceva şi vreţi să vă bucuraţi, atunci bucuraţi-vă. Este în ordine. Ne place când vă bucuraţi. Însă vem să fiţi respectoşi. Nu vă mai mişcaţi în jur şi ţineţi-vă copiii lângă voi în timpul rugăciunii. În ordine. Haideţi acum să cântăm încet.

„Crede numai, crede numai,

         Toate lucrurile sunt cu putinţă

         Crede numai.”

Mă întreb: am putea ridica mâinile sus şi cu ochii închişi să-I cântăm?

„Eu acum cred, acum cred

         Toate lucrurile sunt cu putinţă

 Eu acum cred.”

Lăudat să fie Dumnezeu.

Tată ceresc, noi Te rugăm să laşi binecuvântările Tale peste noi şi fie ca Domnul Isus să vină în această biserică şi să preia controlul fiinţelor noastre. Fie ca Duhul Sfânt să facă lucrarea lui Isus Hristos. Tu ai spus în Cuvântul Tău: „Când Duhul Sfânt va veni, El vă va aminti toate aceste lucruri şi vă va arăta lucruri care vor veni şi El va mărturisi despre Mine.”

Eu mă rog Dumnezeule ca Duhul Sfânt din inima mea să mărturisească despre Isus Hristos şi să arate că El a înviat din morţi şi este Viu printre noi. Dă-ne aceste binecuvântări în Numele lui Isus Hristos şi pentru slava Lui. Amin.

Toată lumea în armonie care crede, să spună „Amin”. Acum aşezaţi-vă. Şi priviţi încoace până mă auziţi spunându-vă să închideţi ochii.

Acum trebuie să spun ceva, după legea din Indiana sau a multor alte locuri şi Kentucky, desigur. Eu nu sunt răspunzător pentru criticii sau necredincioşii care stau aici. Dacă sunteţi o astfel de persoană, să nu rămâneţi aici pentru această parte a seriviciului, căci, să vă fie bine înţeles şi vă spun în Numele Domnului, aceste boli se duc de la unul la altul. Şi dacă ajung pe un necredincios, nu se mai poate face nimic. Aşa este.

Sunt multe persoane aici care au fost în adunare şi au criticat şi aşa mai departe. Avem întregistrat ceea ce s-a întâmplat. Fie ca Domnul să vă ajute şi să vă binecuvânteze. Să staţi liniştiţi şi fiţi respectoşi.

Rugaţi-vă pentru mine ca frate al vostru, în timp ce mă voi ruga pentru bolnavi. În ordine.

Câţi  sunt aici, în clădire, care nu au număr de rugăciune dar vor să ne rugăm pentru ei? Ridicaţi mâna. Peste tot în clădire. Atunci, daţi-mi voie să vă spun ceva. Dacă veţi crede cu toată inima voastră că acesta este adevărul, eu vă asigur că Duhul Sfânt va lucra chiar în audienţă, acolo unde sunteţi.

Acea femeie care s-a atins de haina Lui, credinţa ei s-a atins în aşa fel, încât El s-a întors şi s-a uitat prin audienţă să vadă cine L-a atins. Apoi i-a spus: „Credinţa ta te-a mântuit.” Credeţi aceasta? Este Scriptura.

Deci, dacă El este Acelaşi ieri azi şi în veci, atunci El va fi la fel când va lucra în trupul nostru, nu-i aşa? Acum lăsaţi credinţa să-L atingă şi veţi vedea ce va face. Domnul să vă binecuvânteze.

Acum pentru slava lui Dumnezeu eu iau sub control orice duh din această clădire în Numele lui Isus Hristos şi pentru slava lui Dumnezeu. Sunt sigur că înţelegeţi ce înseamnă aceasta. Fiţi respectuoşi.

Bună seara. Presupun că nu ne cunoaştem. Din câte ştiu nu ne-am văzut niciodată până acum, dar Dumnezeu ne-a văzut pe amândoi. Eşti credincioasă?  Dacă crezi, toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede. Acum, dacă Isus ar sta aici lângă mine şi ar vorbi cu tine aşa cum a vorbit cu femeia de la fântână, El ar şti totul despre tine, este adevărat? El ar şti şi ţi-ar spune la fel cum ar putea vorbi şi dacă ai sta în audienţă. Dar vei crede din toată inima? Bine. (doamna vorbeşte cu fratele Branham) Este adevărat? Aţi auzit mărturia? Unde a fost aceasta doamnă, în Connersville? Vara trecută a fost când ai avut trei operaţii rectale. Şi Duhul Sfânt ţi-a vorbit în audienţă şi te-a vindecat acolo în audienţă. (doamna vorbeşte cu fratele Branham) Aţi auzit mărturia ei ce s-a întâmplat după aceea? Ce lucru supranatural! Eu nu am cunoscut-o pe femeie şi nu o cunosc. Şi Dumnezeu din cer ştie că spun adevărul. Cu Biblia în faţa mea spun asta şi Dumnezeu este Judecătorul meu că aceasta este tot ce ştiu despre ea. Eu nu am mai văzut-o. Eu am văzut doar Lumina care era deasupra ei şi poate am prin gândul ei din audienţă.

Tu spui: „Atunci, tu citeşti gândurile.” Păi, dacă aşa vrei să numeşti aceasta, Isus a făcut la fel. El a cunoscut gândurile, este adevărat? Atunci spuneţi-mi deosebirea dintre a cunoaşte gândurile şi a citi gândurile.

Dar dacă Domnul Isus a înviat din morţi şi eu Îl reprezint aici în seara aceasta cu adevărat, atunci El îmi va face cunoscut care este problema ta, credinţa ta va creşte din nou pentru vindecare? Da­? În ordine. Fie ca Domnul să-ţi dea aceasta soră, este rugăciunea mea. Tu ai acum o problema internă, este ceva la rinichi. Ai şi probleme cu bila. Văd cum ai senzaţii de arsuri care îţi vin de la bilă. Este adevărat?

Dar mai ai ceva pe inimă. Este cineva drag. Este fiul tău. Este adevărat? El tuşeşte tare, o tuse uscată tot timpul, nu-i aşa? Nu cumva eşti din Indianopolis? Du-te acasă şi vei fi bine. Dumnezeu să te binecuvânteze. Să ai credinţă în Dumnezeu, căci toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede.

 Femeia care a fost aici, este vindecată. În ordine. Să aveţi credinţă în Dumnezeu.

Ce mai faci, doamnă? Eu ţi-am pus mâna aici. Este din cauza ungerii, aceasta mă face să mă port diferit faţă de cum sunt. Eu trăiesc în două lumi în acelaşi timp. Presupun că suntem străini unul faţă de celălalt. Din câte știu, nu ne cunoaştem, dar Dumnezeu ne cunoaşte pe amândoi. Crezi că sunt slujitorul Lui? Tu ai un simţământ de bun venit în duhul tău fiindcă Prezenţa Lui este aici. Dacă trebuie să vină vreun ajutor de undeva, atunci acela poate veni numai prin El. Nu-i aşa? Nu sunt eu, care sunt fratele tău, ci este El, Mântuitorul tău. Este adevărat? Crezi asta?

Te văd îndepărtându-te de mine. Văd dureri prin tot corpul tău. Este o artrită în nervi care îţi provoacă acele dureri ascuţite. Şi mai este ceva. Am observat că te freci pe cap. Este o problemă la sinusuri. Este la cap. Şi mai ai pe cineva care are aceeaşi problemă. Este soţul tău. Este adevărat?

Şi mai este ceva ciudat la tine. Văd o apă albastră mişcându-se aşa. Este vorba de o persoană mai diferită. Este ceva… Este India. Tu eşti misionar în India. Este adevărat? Ei bine du-te, Isus Hristos te face bine. Dumnezeu să te binecuvânteze. Du-te în pace şi pacea să fie peste tine.

Să aveţi credinţă în Dumnezeu. Nu vă îndoiţi, ci credeţi. Credeţi din toată inima? (Un frate vorbeşte cu fratele Branham.)

Da, Dumnezeu să te binecuvânteze domnule. Lumina se tot mişcă. Bănuiesc că nu o puteţi vedea, însă este aici. Este deasupra acelei doamne. Ea are tensiune mare. Este adevărat doamnă? Accepţi acum vindecarea ta? Atunci du-te acasă şi fii bine şi fie ca Domnul Isus să te binecuvânteze şi să te facă bine.

O, prieteni creştini, Domnul Isus Hristos a uns această audienţă. Aveţi doar credinţă în El şi veţi vedea slava lui Dumnezeu, manifestarea binecuvântărilor Sale.

Domnule care stai aici, eşti credincios? Pune-ţi mâna peste doamna aceea cu haină roşie. Ea se roagă. Are o problemă la piept. Este adevărat doamnă? Da. Acum pune-ţi mâna peste ea ca să fie vindecată.

Doamne Isuse, fie ca puterea lui Dumnezeu să vină peste acea femeie şi să o facă bine. Eu cer aceasta în Numele lui Isus Hristos. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze.

Crezi din toată inima? Acum, tu doamnă, pune-ţi mâna peste doamna de lângă tine. Ea are o problemă… Da, tu ţi-ai pus mâna în locul exact. Ea are o stare astmatică. Este adevărat, doamnă? Mişcă-ţi mâna dacă este adevărat. În ordine.

O, Atotputernicule Dumnezeu, fie ca Duhul Tău să vină acum la ea care stă aici şi să vorbeşti prin slujitorul Tău care îţi cere să o faci bine în Numele lui Isus Hristos. Amin. Să ţi se facă după cum crezi. Ştii că ceva a plecat de la tine. Acum să continui să crezi şi nu se va mai întoarce la tine. Dar, dacă te vei îndoi, se va întoarce iar.

Vino. O, El este minunat. Binecuvântările Lui sunt asupra poporului Său. În ordine.

Ce mai faci? Văd că ai ceva la gât care este foarte roşu. Eu nu ştiu ce este, dar Dumnezeu ştie. Crezi că sunt prorocul Lui sau slujitorul Lui? Da? Cu toată inima crezi aceasta? Domnule, acesta este cancer. Este adevărat? Şi pentru folosul adunării ca ei să ştie, priveşte spre mine şi crede din toată inima. Şi altceva ar putea fi… pentru că asta se arată. Dacă aici este un om bolnav şi am spus că a fost bolnav, toţi ştiu asta. Ei se uită la el.

Tu eşti străin aici. Vii dintr-o ţară unde este lemn tare şi un lac mic. Şi eşti dintr-un oraş micuţ. Eşti din Missouri. Este adevărat domnule Matterson? Initiala ta, este A. Du-te şi crede din toată inima şi cancerul te va părăsi. Dumnezeu să te bincuvânteze. (pete pe bandă)

…Ai ceva într-o parte, nu-i aşa doamnă? Ai crezut că ţie ţi-am vorbit mai înainte când m-am uitat la tine, nu-i aşa doamnă? Ridică-te în picioare. Isus Hristos te face bine. Du-te şi crede şi nu te îndoi. În ordine.

Tu crezi doamnă? Crezi că sunt slujitorul Lui? Noi suntem străini unul faţă de celălalt, presupun. Acum te rog să vii mai aproape de mine. Ei bine, Dumnezeu ne va judeca pe amândoi, eşti conştientă de asta. Eşti conştientă că stai în Prezenţa a ceva neomenesc. Este adevărat? Aceasta nu te va răni. Este aceeaşi putere despre care spui că simţi cum se mişcă aici. Acesta este Îngerul Domnului.

Te văd îndepărtându-te de mâncare. Este ceva la stomac… Şi asta vine de la ficat. Ţi se goleşte în stomac şi îţi aduce acea amărăciune. Tu ai venit cu cineva aici. Este mama ta. Şi ea are probleme la stomac. Nu are ceva şi la gât? Tu nu eşti din acest oraş. Vii din Cincinnati. Ai venit aici cu autobuzul, și vrei să te întorci în seara aceasta la ora 9. Du-te în Numele Domnului Isus şi fii bine. Nu mai trebuie să te îngrijorezi. Du-te şi mănâncă-ţi mâncarea şi fii bine în Numele Domnului.

Vino doamnă. Te văd mişcându-te încet. Presupun că suntem străini unul faţă de celălalt, nu-i aşa? Nu suntem? O, ai fost în adunările mele dinainte. Ei bine, Dumnezeu ne cunoaşte pe amândoi, nu-i aşa? Dacă Dumnezeu îmi va descoperi care este problema ta, Îl vei accepta ca Vindecătorul tău?

Văd o cameră albă. Este un spital. Tu ai fost operată în urmă cu un an. Asta ţi-a provocat o slăbiciune de care nu ai mai scăpat. Acum suferi de gripă sau ceva. Este adevărat? Nu cumva eşti mama doamnei Arnold? O văd stând lângă tine. O, Dumnezeule, în Numele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, binecuvântează pe această mamă pentru vindecarea ei. Fie ca ea să se întărească în Numele lui Isus Hristos. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze soră. Du-te şi bucură-te şi crede din toată inima şi primeşte vindecarea ta.

Vino doamnă. Crezi? Dacă Duhul Sfânt care ne va judeca pe amândoi în ziua judecăţii, va descoperi care este problema ta, vei accepta vindecarea ta? Această ungere mă mişcă foarte tare şi mă slăbeşte. Încerc fie să văd, fie să mă rog. Dacă nu îţi spun nimic, roagă-te pentru tine şi crede că eşti vindecată.

Vezi, credinţa ta a întâlnit ceva. Înainte ca să-ţi spun ceva, ceea ce ai avut, a plecat de la tine. Aşa este. Ştiu asta deoarece s-a făcut alb în jurul tău. Văd care a fost problema. Ai avut ceva la inimă. Acum ea poate merge acasă bucuroasă, mulţumindu-i lui Dumnezeu. Binecuvântat să fii Tată, şi binecuvânteaz-o şi pe ea. Mă rog aceasta în Numele lui Isus. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze.

Să credeţi acum din toată inima.

Crezi domnule? Dacă nu îţi voi spune nici un cuvânt ci mă voi ruga doar pentru tine, vei crede că vei fi bine? Aşa să crezi. Eşti convins că am spus adevărul? Atunci toată boala şi problemele pe care le ai,  te vor părăsi. (pete pe bandă) Da. Dumnezeu să te binecuvânteze.

Să-i aducem mulţumiri lui Dumnezeu. Acest bărbat crede în Dumnezeu. Crede din toată inima şi vei primi.

Vino doamnă. Crezi din toată inima? Şi eu cred aceasta, mamă. Dacă aş putea să te vindec şi nu aş face-o, aş fi o brută, aşa este?

Acolo este Lumina peste acea femeie care stă şi se uită la mine. Tu ai ceva la gât, nu-i aşa doamnă? Da? Dumnezeu să te binecuvânteze. Credinţa ta te-a salvat acum.

Eu văd ceva asemănător, ceva care o sufocă… Este doamna care stă în spatele tău şi ea are gută. Da. Şi tu accepţi vindecarea? Tu crezi că El te-a vindecat deja. Dumnezeu să te binecuvânteze. Du-te şi fii sănătoasă. Fie ca Domnul Isus să-ţi confirme credinţa ta.

Îi mulţumim Domnului Isus. Rugaţi-vă prieteni. Vedeţi, nu aveţi nevoie de numere de rugăciune ci aveţi nevoie de credinţă. El încă este aici.

Doamna tânără care stă lângă ea are probleme la inimă. Crezi soră că Domnul te va vindeca? El a făcut-o. Acum poţi merge acasă şi să fii bine. Dumnezeu să te binecuvânteze.

Tu vrei să scapi de acel diabet? Îl accepţi pe Isus ca Vindecătorul tău? Doamne Isuse, fă-o bine ca ea să nu mai trebuiască să ia acea insulină şi fă-o sănătoasă în Numele lui Isus. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze soră. Să ai credinţă în Dumnezeu.

O, ce a putut face Domnul nostru chiar acum în audienţă. Dacă aţi fi într-un acord acum, n-ar mai exista nici o persoană bolnavă aici. Aşa este. Dacă aţi crede din toată inima chiar acum, nu aţi mai avea de ce să vă faceţi griji şi aţi fi vindecaţi chiar acum.

Crezi doamnă că sunt slujitorul lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu îmi va descoperi care este problema ta, vei accepta vindecarea ta? Ei bine, dacă vei crede, acea problemă de la inimă te va părăsi şi nu te va mai necăji niciodată. Crezi asta din toată inima? Du-te şi poţi avea aceasta şi Dumnezeu să fie îndurător faţă de tine şi să te binecuvânteze.

Vino. Un moment doamnă. Stai aici un moment. Aici este ceva… Nu eşti tu, ci… În ordine. Mulţumesc.

Ce are domnul acela? Ce? Câţi de aici suferă de probleme la inimă? Să ridice mâna. Repede să văd. Spuneţi: „Voi crede din toată inima,” şi atunci totul se va sfârşi pentru voi. El pur şi simplu a aprins întreaga clădire când a mers dint-un loc în altul. Ceva s-a întâmplat  Da, în felul acesta trebuie crezut, într-un singur acord cu toţii şi sunteţi bine. Lăudat să fie Dumnezeu. El este aici chiar acum.

Crezi că acest lucru este ciudat? Acesta este Domnul nostru Isus. Crezi că sunt slujitorul Lui?  Vei accepta fără nici o umbră de îndoială dacă Dumnezeu îmi va descoperi care este problema ta? Este o boală la stomac. Este adevărat? Acum, du-te şi mănâncă-ţi mâncarea.

Credeţi? Câţi de aici au probleme la stomac, să se ridice în picioare chiar acum. Toţi care aveţi vreo problemă ridicaţi-vă în picioare. Credeţi? Ridicaţi mâna.

Tată ceresc, vino în marea demonstaţie a puterii tale şi trimite binecuvântările tale peste această audienţă. Eu condamn orice duh rău, orice boală, orice suferinţă ca şi slujitor al Tău în timp ce ungerea Duhului Sfânt se mişcă peste  această audienţă. Eu condamn aceste boli şi aceste suferinţe şi spun în Numele lui Isus Hristos să iasă afară din aceşti oameni.

Toată lumea care crede să ridice mâinile şi să spună: „Îţi mulţumesc, Doamne Isuse.” Să credeţi din toată inima. Asta-i tot. Continuaţi să-L lăudaţi pe Domnul.

                                   AMIN

Lasă un răspuns