Meniu Închide

CELE ȘAPTE PECEȚI, AU DESCHIS ÎNTREAGA BIBLIE – Partea întâi

Print Friendly, PDF & Email

Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Să ne plecăm capetele împreună. Doamne, Isuse, Îți mulțumim pentru acest privilegiu pe care ni l-ai dat încă odată, să stăm în picioare și să ne închinăm în Numele Tău, Dumnezeule, pentru că ne-ai chemat și ne-ai dat Cuvântul Tău, ne-ai atras lângă Tine iar acum ne-ai dat privilegiul să ne ridicăm glasurile și să lăudăm Numele Tău.

Doamne, în timp ce ne îndreptăm atenția asupra Cuvântului în dimineața aceasta, Te rugăm să vii Tu Însuți, să iei acest vas sub controlul Tău și să ne frângi Pâinea Vieții ca să avem porția necesară pentru această zi. Îmbracă-ne, întărește-ne Doamne, descoperă-Te pentru noi, pentru că noi putem trece prin Scripturi și le putem citi, dar numai Tu ne poți da descoperirea. Te rugăm, Doamne, să ne deschizi inimile ca să primim Adevărul pe care îl ai pentru noi în ceasul acesta, ca să putem fi întăriți și echipați și să putem manifesta acest Adevăr în acest timp al sfârșitului și să fim purtătorii Luminii tale în lume.

Ne predăm din nou Ție în această dimineață, în Numele lui Isus Hristos. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți.

În timp ce stați în picioare, să deschidem împreună Bibliile la Luca 24. În dimineața aceasta aș vrea să învăț puțin, dar nu știu niciodată sigur cum vor merge lucrurile pentru că, uneori îmi trece prin minte un lucru, dar merge într-un fel diferit, ceea ce este perfect pentru mine. Acum aș vrea să învăț puțin și am un material destul de mare, așa că, am făcut un Power Point ca să mă păstrez în temă, să am un punct limită, și să nu merg mai departe.

Vreau să pot prinde ceea ce privim, vreau să-l privim în detaliu și să intru în detaliu, apoi vreau să mă opresc undeva și să continuăm miercuri sau duminică.

Așadar, v-am spus care este intenția mea, dar vom vedea ce se va întâmpla.

Haideți să mergem la Luca 24. Știm că în Luca 24 este drumul spre Emaus. Doi ucenici merg pe drumul spre Emaus iar Isus Se apropie de ei, dar ochii lor sunt orbiți și nu știu că este El, așa că încep să-I spună despre necazul lor. Ceea ce vom citi, este răspunsul lui Isus:

Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii!

Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava Sa?”

Și a început de la Moise, și de la toți prorocii, și le-a tâlcuit în toate Scripturile,  ce era cu privire la El.” (Luca 24.25-27.)

Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Frate, Frank, dacă vrei să mă ajuți, să pui primul diapozitiv din Power Point. Când privești acest drum spre Emaus…Uh, Isus a fost manifestat pe pământ și a făcut tot ceea ce I-a spus Tatăl să facă: a manifestat Cuvântul, a fost crucificat, a plătit prețul mântuirii noastre și a înviat din nou, dar ucenici Săi, cei mai apropiați de El, au ratat ceea ce s-a întâmplat. Ei I-au văzut Viața, au văzut vindecările, au văzut prinderea Lui și crucificarea, dar erau confuzi cu privire la toate acele evenimente, așa că Hristos li S-a alăturat pe drum. Scripturile spun că a venit la ei într-o altă formă, deci în altă formă decât aceea în care venise înainte, și au început să-i mustre pentru că nu au crezut tot ceea ce scria în Scriptură.

Ei credeau că cred Scripturile, dar nu au putut să ia evenimentele actuale și să le așeze în Scripturi, pentru că nu le-au înțeles și El i-a mustrat. Versetul 27 m-a interesat cel mai mult: „Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate Scripturile, ce era cu privire la El.”

Ce a făcut El? Isus le-a deschis Cartea, le-a deschis Scripturile; le-a deschis Cartea și S-a descoperit din Ea. Ei se uitau la Vechiul Testament ca la niște cărți ale Bibliei, Tora sau Legea; se uitau ca la niște scrieri ale profeților și la niște Psalmi scriși de cântăreți; se uitau la toate acestea dar le lipsea întregul scop al Bibliei. Ei nu vedeau că întregul scop al Bibliei era să aibă curajul să-L mărturisească pe Hristos, pentru că atunci când a venit Hristos, El a fost mărturia întregii Biblii. Ei au ratat ceea ce se întâmpla, iar El le-a zis: „O, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus profeții!” Ei au crezut o parte dar nu au crezut tot, așa că El a început să le descopere Scripturile. Îmi place aceasta: „Și a început de la Moise și le-a tâlcuit toate Scripturile,” i-a purtat prin toată Biblia.”

Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate Scripturile, ce era cu privire la El.”

Astfel, în dimineața aceasta, vreau să iau tema: Cele șapte Peceți, deschid întreaga Biblie. Isus a deschis întreaga Biblie pe drum spre Emaus, pentru acești ucenici, vorbindu-le pe drum, despre toată Scriptura, începând de la Moise și arătându-le tot ce era scris cu privire la El. Apoi, Biblia a fost scrisă în continuare și avem Noul Testament care a fost scris după această întâmplare. La sfârșitul Noului Testament, am văzut că sunt șapte Peceți care erau pecetluite, apoi au fost șapte Tunete care și-au făcut auzite glasurile lor, iar lui Ioan i s-a spus să le pecetluiască și să nu le scrie. Dar noi știm că la sfârșitul timpului, aceste lucruri aveau să fie desigilate, așa că cele șapte Peceți au deschis întreaga Biblie. Acest lucru este luat dintr-un citat pe care-l voi citi din mesajul Suflete care sunt acum în închisoare:

…Ioan a privit în jur și a plâns pentru că acolo nu era nici măcar un om vrednic să se uite la Carte, și mai ales să deschidă Pecețile pentru a descoperi care era taina ascunsă. Tainele erau în cele șapte Peceți, și când au fost deschise aceste șapte Peceți,, aceasta a deschis întreaga Biblie.”

De aici ne luăm titlul predicii: „Când au fost deschise cele șapte Peceți, aceasta a deschis întreaga Biblie. Cele șapte Peceți; Ea a fost pecetluită cu șapte Taine, și în aceste șapte Taine era păstrată toată Taina Ei.

Acum ne întoarcem la drumul spre Emaus, unde citim: „Și a început de la Moise și toți profeții și le-a tâlcuit în toate Scripturile, ce era cu privire la El.” Noi înțelegem că toată acea Scriptură era Hristos, pentru că Hristos este Cuvântul, Hristos este Biblia, așa că toate acele Scripturi arătau spre El. Fiecare poveste, fiecare pildă, fiecare tip, fiecare umbră, totul arăta spre El, și El avea să coboare prin Biblie. Desigur, poate nu a avut timp să citească fiecare verset și fiecare Cuvânt dar a trecut prin toate acestea, iar eu mi-am imaginat că a trecut așa cum a făcut fratele Branham, decupând secvențe și explicând: „Aceasta a spus Moise.” „Aceasta a spus Ieremia.” „Aceasta a spus Isaia.” „Amintiți-vă de Iosif, de slujbă; amintiți-vă povestea aceea și cealaltă.” „I-ați auzit ce au spus în Sinagogă.”  „Amintiți-vă ce ați auzit când erați copii, acasă. În povestea lui Iosif eram Eu. Slujba Răscumpărătorului înrudit, Sunt Eu; Eu Sunt împlinirea acelor Scripturi.”

Astfel, le-a deschis tot Cuvântul, și atunci, ei au văzut că toate Scripturile arătau spre El. Eu spun că aceasta este valabil și astăzi, pentru că profetul ne-a spus că Taina era în cele șapte Peceți, și când cele șapte Peceți au fost deschise, aceasta a deschis întreaga Biblie. Aceste șapte Peceți au păstrat toată taina Acesteia.

Voi rămâne cu Power Point-ul meu aici și voi citi ceva din mesajul Astăzi, această Scriptură este împlinită, din nouăsprezece februarie, anul 1965:

Eu am stat acolo puțin timp până când Duhul Sfânt a descoperit aceasta. Am spus: „Întreaga Biblie a fost descoperită oamenilor prin neprihănire, sfințire, botezul Duhului Sfânt, botezul în Numele Domnului Isus Hristos; toate aceste lucruri au fost descoperite, dar acolo sunt tainele care se ascund înăuntru, deoarece Biblia este pecetluită cu șapte Peceți, așa că trebuia să merg acolo ca să aflu aceasta.”

Vă amintiți visul lui Junior Jackson. Eu trec tot timpul peste acesta, dar întotdeauna sunt surprins cum profetul se învârte în jur interpretând scrisul aflat în afara piramidei, apoi s-a întins, a apucat un obiect ascuțit din aer cu care a tăiat vârful piramidei. Înăuntru era o piatră albă pe care nu a fost scris niciodată nimic, apoi i s-a spus: „Du-te în Vest pentru a primi revelația acestei taine.” Era un Cuvânt nescris, sunt cele șapte Tunete care au tunat, Ioan le-a auzit dar i s-a spus: „Nu scrie!” Nu este scris nimic, este un Cuvânt nescris dar i s-a spus să meargă în Vest ca să primească aceasta.

Așadar, fratele Branham a spus: „Am trecut prin neprihănire, sfințire, botez cu Duhul Sfânt…” El vorbea despre restaurarea Bisericii, restaurarea pomului Mireasă, restaurarea Cuvântului. Adevărurile Bibliei s-au întors prin epoca omului, dar profetul spune aici:

„…dar există taine care sunt ascunse înăuntru, deoarece Biblia este pecetluită cu șapte Peceți. Eu trebuie să merg acolo să aflu aceasta. În dimineața aceea când au coborât cei șapte îngeri și au aruncat în aer pământul, stâncile au zburat în toate direcțiile și șapte îngeri au stat acolo și au spus: „Întoarce-te înapoi la Jeffersonville, de unde ai venit, pentru că cele șapte Peceți ale celor șapte Taine, vor fi deschise.”

Apocalipsa 10.7, spune: „Dar în zilele glasului îngerului al șaptelea, când el va începe să sune, Taina lui Dumnezeu ar trebui să se încheie, așa cum le-a spus slujitorilor Săi, profeții.” Astfel, avem „Taine,” și avem „Taina.” Există multe taine dar există o singură Taină a lui Dumnezeu care este descoperită. În zilele glasului îngerului al șaptelea, când va începe să sune, Taina lui Dumnezeu ar trebui să se încheie, așa cum le-a spus slujitorilor Săi, profeții.

Așadar, sub Taină se află multe taine, sunt multe taine care se referă la Taină, iar Taina, are multe taine. Laudă lui Dumnezeu!

În mesajul Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită, profetul spune:

Acum, de acolo vreau să iau un text, bazându-mă pe toată Scriptura, și aș vrea să iau titlul acesta: „Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită.”

Așadar, știm că în zilele glasului îngerului al șaptelea, când va începe să sune, Taina lui Dumnezeu va fi încheiată; iar în iulie 1963, fratele Branham a venit și a spus: „Pentru predica mea, vreau să iau un text bazându-mă pe toată Scriptura,” pentru că atunci când a deschis Pecețile, a deschis întreaga Biblie. Astfel, pentru mesajul său din 28 iulie 1963, a vrut să ia un text bazându-se pe întreaga Biblie, iar subiectul său era: „Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită.” Pe ce s-a bazat el? Pe întreaga Biblie. Înseamnă că întreaga Biblie este Hristos, Taina lui Dumnezeu, iar eu vreau să mă uit la aceasta.

În această dimineață vreau să mă uit la aceasta în mod special, așa că, să nu vă așteptați să acopăr mult teren și să ajung departe, deoarece în această dimineață, mă concentrez pe un punct. „Un punct.” Vreau să spun că sunt foarte multe despre care am putea predica și despre aceasta poți vorbi mergând pe o mulțime de căi. Mintea ta poate merge cu cinci pași  înaintea mea, dar încetiniți puțin și stați cu mine.

Noi știm multe din aceste lucruri și foarte multe sunt legate împreună, dar vreau să privesc aceasta în mod special și să pun o bază pentru că vreau să construiesc pe aceasta miercuri și poate și duminică.

Așadar, Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită, deci, descoperirea lui Hristos la deschiderea Cuvântului, este împlinirea Apocalipsei 10.7, pentru că Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită, iar în iulie 1963, fratele Branham a predicat mesajul „Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită,” bazându-se pe întreaga Biblie.

În mesajul Este Răsăritul Soarelui, din 18 iulie 1965, profetul spune:

El este Cel care a deschis acele Peceți. El este acele Peceți, pentru că întregul Cuvânt al lui Dumnezeu, este Hristos, și Hristos este Pecețile care au fost deschise. Ce este atunci deschiderea Peceților? Descoperirea lui Hristos.”

Aceasta este o afirmație atât de minunată și de frumoasă pentru că în Peceți  există atât de multe informații! Fratele Branham a spus:

Aș putea să iau una dintre Peceți și să predic despre ea o lună întreagă și totuși să nu o ating.”

El a făcut mai multe afirmații în acest sens, astfel încât, să vedeți că în aceste Peceți  există mult mai mult. Eu cred că noi nu am început să înțelegem cu adevărat cât de multe lucruri se află în aceste Peceți, și această viață nu ne ajunge pentru a cunoaște totul, dar continuăm să privim la Ea, continuăm să ne concentrăm asupra Ei deoarece acesta a fost apogeul slujbei fratelui Branham; acesta a fost scopul pentru care a fost aici, aceasta este slujba îngerului al șaptelea.

Așadar, continuăm să ne concentrăm asupra acestui lucru. Ce este deschiderea Peceților? Descoperirea lui Hristos, astfel încât să ne putem uita la Peceți și să ne întoarcem la înțelegerea de bază a Peceților: că a existat un cal alb și ce înseamnă el; apoi a fost o ungere a Leului, și putem trece prin toate aceste informații pentru că toate sunt importante, dar noi trebuie să ne dăm seama că toate acestea trebuie să-L descopere pe Hristos pentru că El este Cel care a deschis Pecețile. El este Pecețile, este deschiderea Peceților și toate Îl descoperă pe Hristos. Deci, întregul scop al deschiderii Peceților, propovăduirea Peceților, tot ce a fost predicat înainte, în timpul acela și după aceea, totul trebuie să-L descopere pe Hristos iar Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită. Așadar, Apocalipsa 10.7 este încheiat prin deschiderea Peceților și prin mesajele ulterioare predicate după aceea. În 1Petru 1.13, citim:

De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji, și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus, la arătarea lui Isus Hristos.”

Când i-a fost dată Miresei descoperirea lui Isus Hristos? La deschiderea Peceților. A existat o măsură de har care v-a fost adus la descoperirea lui Isus Hristos. Să citim mai departe din mesajul Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită:

El este Tema principală a întregii Scripturi. Dacă citiți Biblia și nu puteți să-L vedeți pe Hristos în fiecare verset din Ea, întoarceți-vă și citiți-o din nou.”

Vedeți? De aceea ne vom citi Biblia tot restul vieții; de aceea nu vom putea spune niciodată: „Am înțeles-o. Acum am primit descoperirea completă.” Poate ai descoperirea lui Hristos în această zi, ai descoperirea Cărții deschise, dar am să-ți spun că această descoperire merge atât de adânc, încât nu știu dacă vom ajunge vreodată la capătul descoperirii, pentru că vom citi mereu Biblia și Îl vom descoperi mai mult pe Hristos. „Dacă citiți Biblia și nu puteți să-L vedeți pe Hristos în fiecare verset din Ea, întoarceți-vă și citiți-o din nou.” Vedeți? Dacă nu puteți să-L vedeți pe Hristos în fiecare verset din Biblie, atunci s-o citiți din nou pentru că ați pierdut ceva.

Biblia este Hristos, El este Cuvântul. Când citești: „La început Dumnezeu a făcut…” acolo este Hristos. Vedeți? De acolo și până la „Amin,” din Apocalipsa, fiecare Cuvânt mărturisește despre Isus Hristos. Așadar, Pecețile au deschis întreaga Biblie și întreaga Biblie este descoperirea lui Isus Hristos. Atunci, ce sunt Pecețile? Descoperirea lui Isus Hristos. Ce este Biblia? Descoperirea lui Isus Hristos. Când El a deschis Pecețile, a deschis întreaga Biblie. Să citim mai departe:

Voi trebuie să faceți ca tabloul să arate corect. Este marele Tablou al lui Dumnezeu și există o singură cale să-L vedeți, iar aceea este când Îl vedeți pe Isus Hristos. Acolo este întreaga Biblie, El este tema principală a Bibliei.”

În ordine. Să ne întoarcem la drumul spre Emaus. Cei doi ucenici care mergeau pe jos spre Emaus, au spus: „Ne-am gândit că El era cel așteptat…”, dar din cauza celor întâmplate…Știți, ei credeau că El era Mesia, ei credeau că El era Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină; credeau minunile și toate acestea, dar pentru că lucrurile au luat o întorsătură la care nu se așteptau, au spus: „Noi trăgeam nădejde că El este Acela…” S-a ridicat o întrebare și au fost cuprinși de îndoială, dar Isus i-a mustrat și le-a zis: „O, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus profeții.” Voi nu ați prins tot, ci ați prins doar o parte,” și a început să le explice Scripturile pentru a le corecta înțelegerea și să le aducă descoperirea corectă a lui Isus Hristos.

Dacă ar fi avut descoperirea corectă despre Cine este Acesta, nu ar fi avut nici o îndoială, indiferent ce s-ar fi întâmplat sau prin ce situații ar fi trecut.

Așadar, El a început să li Se descopere, a început să le deschidă Scripturile și să le deschidă înțelegerea. Toate acestea sunt în Luca 24. El le-a deschis Scripturile, dar mai târziu le-a deschis înțelegerea pentru a înțelege Scripturile atunci când i-a umplut cu Duhul Sfânt și le-a dat putere să fie martori. Apoi ei au plecat să mărturisească crezând tot Cuvântul. Dacă înainte ar fi crezut întregul Cuvânt, nu ar fi fost nici o îndoială că El era Acela.

Voi puteți spune: „Dar L-au luat și L-au pironit pe cruce.” Ați putea spune: „Încă nu înțeleg partea aceea, dar trebuie să se potrivească cu Cine este El.” „Deci, ce zici despre Mesia? Ce zici de Eliberatorul tău? Ce este aceasta? Ei L-au pironit pe o cruce; a murit și L-au pus într-un mormânt; am văzut unde L-au așezat și au pus o pază afară.”

Descoperirea cu privire la Cine era El, era corectă. Dacă ar fi spus: „Nu știu,” trebuia să fie undeva un Cuvânt. Lăsați-mă să continui să citesc, și pe măsură ce citesc, Dumnezeu mi-L va descoperi pentru că nu este nimic în neregulă cu privire la Cine este Acesta. Descoperirea mea cu privire la Cine este Acesta, este sigură; schimbarea circumstanțelor nu schimbă Adevărul despre Cine este El.

Astfel, vedem că este nevoie de o descoperire divină de la Dumnezeu care să stabilească în inima ta ce este acest Mesaj. Acest Mesaj este Hristos și deschiderea Peceților a fost descoperirea lui Hristos. Acum, dacă lucrurile din viața noastră iau o altă întorsătură, dacă citim lucruri pe care nu le înțelegem și oamenii pun întrebări la care nu putem răspunde, nu există nici un motiv să spunem: „Bine, am crezut că acesta este Hristos.” Nu avem nici un motiv să ne întoarcem și să punem întrebări despre aceasta pentru că o descoperire adevărată, o descoperire autentică de la Dumnezeu, spune: „Nu contează că nu pot să-ți răspund la întrebare, nu contează că pare a fi greșit, eu știu un lucru: știu sigur că Acesta este Hristos taina lui Dumnezeu descoperită în această zi. Acesta este Adevărul care ne-a fost trimis printr-o slujbă profetică și dat Miresei. Nu-L mai pun la îndoială pentru că răspunsul trebuie să fie undeva, în acest Cuvânt (fratele Chad arată Biblia.) Această descoperire este întreaga Biblie.”

În timp ce continuăm, vreau să spun că fratele Branham a fost un profet foarte scriptural. Chiar și atunci când nu a explicat, el a predicat Scripturile. Este foarte scriptural. De multe ori nu a explicat și nu a dat referințe biblice, nu a legat întotdeauna toate piesele, și aceasta face ca mulți oameni să se întrebe: „Dacă a fost părerea lui sau felul cum a simțit el despre aceasta? Poate a fost o afirmație făcută de la el.” Eu spun doar atât: „Acesta a fost îngerul al șaptelea.” Amin. „În zilele glasului îngerului al șaptelea, taina lui Dumnezeu va fi încheiată.” Iar Hristos este Taina lui Dumnezeu; Hristos este Pecețile; Hristos este Biblia. Amin.

Când Taina lui Dumnezeu a fost încheiată, a deschis întreaga Biblie, iar acel profet al lui Dumnezeu a predicat din acea Biblie. Astfel, dacă el a făcut o afirmație, chiar dacă pare că este făcută doar așa, sau se pare că este doar o părere a lui pentru că nu se aseamănă cu Scripturile, credeți că omul care vorbește despre o situație și răspunde la o întrebare sau dă o soluție chiar nu a fost influențat de descoperirea pe care a primit-o în Peceți? Credeți că descoperirea nu a influențat acea afirmație a lui? Ceea ce a spus a fost influențat de Cartea deschisă. Descoperirea lui Hristos, descoperirea Tainei lui Dumnezeu a modelat fiecare răspuns la fiecare întrebare.

Lucrurile pe care le-a spus și cu privire la care a avertizat, lucrurile pentru care a mustrat, toate au fost modelate de Scripturi pentru că el era profetul lui Dumnezeu care a primit gândirea lui Hristos pentru acea zi. Aceasta a adus deblocarea întregii Biblii, așa că el a fost un profet foarte scriptural.

Noi am avut foarte multe întrebări în trecut, ni s-au pus multe întrebări despre multe lucruri la care nu am putut răspunde, dar prin harul lui Dumnezeu, astăzi putem răspunde. Lucruri la care nu am putut răspunde acum zece ani, astăzi le vedem, le înțelegem și putem răspunde la ele. Lucruri la care nu am putut răspunde poate acum doi, trei sau patru ani, astăzi putem răspunde. Ce înseamnă aceasta? Că vine un moment când Dumnezeu stabilește în inima ta ce este acest Mesaj; când tu știi fără umbră de îndoială că acest Mesaj este Hristos. Deci, întrebarea la care nu poți răspunde, nu devine piatră de poticnire, ci devine motivația să privești înapoi în Biblia ta pentru că fratele Branham ne-a învățat că răspunsul este în Biblie. Deci, El este în întreaga Biblie; El este Tema principală a întregii Biblii. Acest Mesaj este Hristos, ceea ce înseamnă că acest Mesaj este predicarea întregii Biblii, este Hristos, este Cartea deschisă, este deschiderea Cuvântului, este descoperirea Peceților, este descoperirea Tainei lui Dumnezeu, este încheierea Tainei lui Dumnezeu. Așadar, suntem un popor privilegiat. Amin.

Vreau să continuăm să intrăm într-un detaliu cu una din aceste afirmații: „El este Tema principală a Bibliei.” El a fost în profeți, El a fost în Psalmi, el a fost în istoria Bibliei. Biblia este o carte profetică, Biblia este o carte istorică, Biblia este o carte de dragoste, este o Carte a cântărilor, este o Carte a Vieții și acolo Îl găsiți pe Hristos. El a fost în profeți, El a fost în Psalmi, El a fost în istorie și de asemenea El este în lucrurile care trebuie să vină. Astfel, El a fost înainte și El va fi după, ceea ce Îl face să fie Același ieri, azi și pentru totdeauna.

Deci, de ce este El Același ieri, azi și pentru totdeauna? Pentru că El a fost întotdeauna Cuvântul; a fost Cuvântul ieri, este Cuvântul astăzi, și va fi Cuvântul pentru totdeauna. Deci, oriunde a fost descoperit Cuvântul, este Hristos și El este Același. Orice a fost atunci, este Același astăzi. Acum, chiar dacă descoperirea este diferită în expresie, este aceeași Persoană, este Același ieri, azi și pentru totdeauna.

În Ioan 1.1-4, citim:

În început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu.

El era la început cu Dumnezeu.

Toate lucrurile au fost făcute prin El, și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.

În El era Viața și Viața era Lumina oamenilor.”

Noi cunoaștem această Scriptură, am trecut de atâtea ori prin ea, dar, „În început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El, și nimic nu a fost făcut fără El. În El era Viața și acea Viață era Lumina oamenilor.”

Așadar, noi trebuie să avem Cuvântul ca să avem Viață, ca să avem Lumina.

În Pecetea a șaptea, citim:

„Capitolul opt, dezvăluie doar scena Peceții a șaptea, și nu este descoperit nimic. În Pecetea a șaptea nu este descoperit nimic…acum nu are nimic de-a face cu capitolul șapte din Apocalipsa. Descoperirea despre Pecetea a șaptea, este absolut mută, și dacă aș avea timp, voi încerca să vă arăt câteva locuri, să vă arăt tot drumul înapoi de la Geneza…capitolul șapte…sau Pecetea a șaptea, se vorbește de Ea chiar la început, în Geneza. Aceste Peceți s-au mișcat drept în sus…”

M-am uitat la aceasta, adică oricine crede Mesajul pentru oricare perioadă de timp, privește la acest citat iar, și iar, și iar; și vreau să vă spun că dintr-o dată m-a lovit mai profund zilele trecute, așa că vreau să vă împărtășesc aceasta. „Dacă aș avea timp, voi încerca să vă arăt câteva locuri, să vă arăt tot drumul înapoi de la Geneza…capitolul șapte…sau Pecetea a șaptea, se vorbește de Ea chiar la început, în Geneza. Aceste Peceți s-au mișcat drept în sus…”

Eu m-am uitat mult la Pecetea a șaptea, am arătat creația omului, crearea lui Adam și a soției sale; cum El a scos-o din om, a făcut-o și i-a unit pe cei doi împreună. Acesta a fost un lucru mare și este o exprimare a Peceții a șaptea. Dar El a spus de la bun început, în Geneza…Vreau să mă uit la ce a spus profetul: „El este Tema principală a întregii Biblii.” Noi am avut citatul acesta mai înainte, dar vreau să scot în evidență această parte:

 „Dacă citiți Biblia și nu puteți să-L vedeți pe Hristos în orice verset din ea, mergeți înapoi și citiți-o din nou. Dacă nu puteți să-L vedeți pe Hristos în fiecare verset din Biblie, citiți-o din nou pentru că ați pierdut ceva. Biblia este Hristos, El este Cuvântul. Când citești: „La început Dumnezeu a făcut…”, acolo este Hristos,” – ( predica „Hristos este Taina lui Dumnezeu manifestată.”)

Dacă vrei să găsești începutul Peceții a șaptea, este acolo. Du-te la Geneza 1.1. Dacă vrei să găsești începutul acestor Peceți, apare la începutul Peceții a șaptea, te întorci acolo unde spune:

La început, Dumnezeu a făcut…acolo este Hristos. Oh, m-am întors la Geneza! Sigur că L-am predicat pe El înapoi în Geneza.”

Nu te-ai întors destul de departe, trebuie să te întorci până la Geneza 1.1, iar când te întorci la Geneza 1.1, acolo Îl găsești pe Hristos. Hristos este în Geneza 1.1. Biblia este Cuvântul, El este Cuvântul și Cuvântul a fost cu Dumnezeu, Cuvântul a fost Dumnezeu. El este Cuvântul, și: „La început Dumnezeu a creat…acolo este Hristos. Vedeți?…De acolo până la „Amin,” din Apocalipsa, fiecare Cuvânt mărturisește despre Isus Hristos.

Așadar, Geneza 1.1: „La început Dumnezeu a creat cerul și pământul...” Cheia se află în ce a creat El.

În Apocalipsa 4.10-11, ni se spune:

cei  douăzeci și patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce ședea pe scaunul de domnie…”

Cine a căzut înaintea Celui ce stătea pe tron? Vreau să prindeți aceasta. Ioan a fost ridicat după epocile bisericii și dus pe Tărâmul ceresc, și primul lucru care l-a văzut, a fost, „Unul care ședea pe Tron,” apoi i-a văzut pe ceilalți: „cei douăzeci și patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce ședea pe scaunul de domnie, și se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie, și ziceau:

„Vrednic ești Doamne, și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, și prin voia Ta stau în ființă, și au fost făcute.”

Cine a creat toate lucrurile? „Cel care stă pe Tron.” Dumnezeu a creat cerul și pământul, dar fratele Branham a spus: „Când ai citit Geneza 1.1, acolo este Hristos.” Așadar, când scrie, „La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul…”, este Hristos. Cine a creat toate lucrurile? Cel care stă pe Tron. Evrei 11.1-3:

Și credința este substanța lucrurilor nădăjduite, o puternică încredințare a lucrurilor care nu se văd.

Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie.

Prin credință pricepem că lumile au fost făcute prin Cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.” (traducere din limba engleză.)

Când se spune că, „Dumnezeu a creat…” știm că, „lumile au fost făcute prin Cuvântul lui Dumnezeu.” Dar cum a creat El? Prin Cuvântul Său, așa că atunci când se spune: „La început Dumnezeu a creat…” acolo  este Hristos,” pentru că Hristos este Cuvântul, și Dumnezeu a creat prin Cuvântul Său. Așadar, lumile au fost create prin Cuvântul lui Dumnezeu. Laudă lui Dumnezeu! Acest lucru este atât de important, pentru că înțelegem că aceste Peceți deschid întreaga Biblie.

Acum Geneza 1.1 este deschisă. În Ioan 1.10, citim:

El era în lume, și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.”

Aici vorbește despre Isus, la fel ca Ioan 1.1, unde am citit: „La început a fost Cuvântul, și Cuvântul a fost cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu.” Apoi Îi descrie venirea în lume și spune: „El era în lume…” Cine? Cuvântul. „Cuvântul era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.” Când ajungem la versetul 14… Observați că acesta este versetul 10. Deci, versetul 1 spune că la început era Cuvântul; versetul 10 spune că Cuvântul era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut, și versetul 14 spune că, „Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi…” Astfel, vreau să spun că Cuvântul a fost în lume, iar Cuvântul este Hristos, și Hristos a fost respins de la bun început.

Când Eva a părăsit Cuvântul, ea L-a părăsit pe Hristos. „În lume,” El a fost în lume, dar a fost respins până în Geneza. El a fost respins pentru că, de câte ori au respins Cuvântul, L-au respins pe Hristos. „Lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.” Așadar, lumile au fost făcute prin Cuvântul lui Dumnezeu, Hristos. Cum le-a făcut Dumnezeu? Prin Hristos, prin Cuvânt, prin Cuvântul Său care este El.

În 1 Ioan 5.7, citim:

Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt, și acești trei una sunt.”

Deci, cine este Hristos? Cuvântul. Vedeți? Când fratele Branham a început să spună, „Isus Hristos este Cuvântul, și Cuvântul este întreaga Biblie,” el este un profet foarte scriptural. El a predicat exact ceea ce a predicat Pavel.

Vreau să vă spun că, atunci când am început să aud prima dată…Eu am fost crescut penticostal, și mi-am petrecut viața într-o bancă a bisericii pentru că atunci aveam bănci. Toată viața am auzit ceea ce se numea Evanghelia, dar ceea ce se învăța, nu era Evanghelia, ci era o înțelegere tradițională a Scripturii care nu este Evanghelia. Evanghelia este „Veste bună,” iar astăzi, vestea bună este calea mântuirii, și eu am crezut că aud Evanghelia, dar am realizat că nu am înțeles Cine era Hristos. L-am auzit pe fratele Branham făcând afirmații precum, „Hristos este Cuvântul.” „Cuvântul este toată Biblia.” „Biblia este Hristos.”

Când ai o înțelegere denominațională, știi că Hristos vine pe pământ, și oh, tu știi că El a venit pe pământ când a fost creat în pântecele Mariei apoi Maria L-a născut, acesta fiind începutul Lui Isus Hristos. Aceasta este o înțelegere denominațională. Astfel, când fratele Branham a spus că Hristos a fost în Moise, ca băiat denominațional, credeam că am primit o descoperire despre aceasta. Dar pe măsură ce îți faci timp și citești Cuvântul, Adevărul îți aduce înțelegerea Scripturilor, iar acest Mesaj devine Adevărul prin descoperire, nu pentru că îți spun eu. Eu pot să-ți spun că este Adevărul, dar tu poți fi tras și să faci ca propria ta înțelegere să funcționeze cu Biblia, dar când acest Mesaj este adeverit prin descoperire, nu trebuie să sucești Biblia ca să se potrivească cu vreuna din înțelegerile tale anterioare. Tu iei descoperirea Mesajului ca Adevărul și lași să distrugă orice înțelegere anterioară pe care ai avut-o vreodată. Revii la Biblie și o citești prin lumina lui Hristos, deoarece acest Mesaj este Hristos.

Deci, El este Cuvântul din Apocalipsa 19.13:

Era îmbrăcat într-o haină muiată în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu!”

De aceea, când vorbim despre Mesaj, restaurarea Cuvântului este venirea lui Hristos, pentru că El este Cuvântul. Când L-am îmbrățișat pe Hristos? Când am primit acest Cuvânt. Când L-am respins pe Hristos? Când am respins Cuvântul.

Așadar, avem atâtea neînțelegeri din cauza învățăturilor tradiționale și a înțelegerii tradiționale, pentru că ne lipsește Adevărul care a fost adus pentru noi, că El este Cuvântul lui Dumnezeu. În Efeseni 3.8-9, ni se spune:

Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos,

Și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse de veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile prin Isus Hristos.”

Noi știm că Biblia spune că Dumnezeu, la început, a creat cerurile și pământul. Prin Cuvântul Său, Dumnezeu a făcut cerurile, iar aici, apostolul Pavel ne spune că Dumnezeu a creat toate lucrurile prin Isus Hristos. Dar în ce formă a fost Isus Hristos când a creat toate lucrurile? A fost El Cuvântul? A fost manifestarea sau reflectarea lui Dumnezeu? El a fost Gândul exprimat și Gândul exprimat a fost Cuvântul. Amin.

Când Ioan 1.1 spune că, „La început a fost Cuvântul…”, în limba greacă „Cuvântul” înseamnă, „Logosul.” Dar aceasta înseamnă „Cuvânt și Gând;” include și Gândul nu numai Cuvântul pe care poți să-L iei și să atașezi la El un alt gând, dar acesta nu este Cuvântul. De aceea, când iei un verset biblic și îți atașezi propria gândire la El, schimbi intenția originală a lui Dumnezeu și Îl faci să însemne altceva care nu este Cuvântul. Indiferent cât de mult ai spune că este Cuvântul, și cât de mult ai citi referința biblică, nu este Cuvântul.

Să zicem că luați Matei  28, și spuneți: „Isus le-a spus să boteze în Numele Tatălui, și în Numele Fiului, și în Numele Duhului Sfânt,” așa că acum botezăm așa cum a spus Isus,” și au pus pe cineva sub aceste trei titluri. Dar acesta nu este Cuvântul. Voi puteți cita Scriptura, puteți repeta frazele din Scriptură, dar acesta nu este Cuvântul, pentru că nu aceasta a vrut să spună Hristos, ci Hristos a vrut să spună, „Vreau să botezați în Numele (singular) Tatălui, și al Fiului, și al Duhului Sfânt.” A fost un singur Nume pământesc pe care L-a avut Dumnezeu în manifestarea Sa, și acesta este, „Domnul Isus Hristos”.

Trinitarul, teologul îndoctrinat, cel cu doctorat, te va duce înapoi la Scripturi și…Am avut câțiva oameni cu care am vorbit, și care spun: „Știi, Isus a spus s-o facem în felul acesta,” iar Petru a spus: „Faceți-o în felul acesta,” așa că voi lua ceea ce a spus Isus, pentru că este mai corect decât ceea ce a spus Petru.” Vedeți? Raționamentul uman este atât de copilăresc, încât te minunezi cât de perfect este Dumnezeu, cât de frumos este Cuvântul Său și cât de perfect ne-a dat descoperirea Cuvântului Său. Dar ei Îl fac cumva pe Dumnezeu că lucrează la întâmplare, ca și cum Dumnezeu i-a permis lui Petru să spună ceva greșit. Apoi i s-a permis unui scrib să scrie greșit, și astfel, s-a perpetuat greșit.

„Noi trebuie să revenim la original pentru că ceea ce a spus Isus este corect.” Atunci de ce avem Biblia dacă nu putem avea încredere în Ea? Vedeți? Acesta nu este Cuvântul. Faptul că cineva citează Scriptura, nu este neapărat Cuvântul. Acesta este motivul pentru care avem peste patruzeci de mii de denominațiuni. Dacă ne gândim numai la aceasta, înțelegem că a fi capabil să întemeiezi ceea ce crezi tu din Scripturi, deformate în înțelegerea ta dar potrivite cu scopul tău, nu înseamnă că este Gândul exprimat al lui Dumnezeu, ci este gândul tău exprimat. Ei au luat ceea ce era scris cu cerneală pe hârtie și au schimbat Gândul original, într-un gând uman.

Așadar, Isus Hristos este Cuvântul, El este Logosul; El este Cuvântul care exprimă Gândul lui Dumnezeu, și ori de câte ori acel Cuvânt al lui Dumnezeu este exprimat, este Hristos. Acesta este Hristos! De aceea a respinge aceasta, înseamnă a-L respinge pe Hristos.

Eu nu pot spune că oamenii trebuie să nege că Isus a murit acum două mii de ani pentru a-L respinge pe Hristos; miliarde de oameni cred că Isus a murit acum două mii de ani, dar a respinge Cuvântul care este Gândul lui Dumnezeu exprimat în zilele noastre, înseamnă a-L respinge pe Hristos. În felul acesta Îl respingi pe Acela care a murit acum două mii de ani, pentru că El este Cuvântul și prin El au fost create toate lucrurile, prin Isus Hristos.

În Coloseni 1.14-19, citim:

în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor.

El este Chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea.

Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri, și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute; fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El.”

Deci, Cine a creat toate lucrurile? Dumnezeu a creat toate lucrurile. Cum le-a creat? Prin Cel care este Cuvântul.

El este mai înainte de toate lucrurile, și toate se țin prin El.” Aceasta face ca Cuvântul să fie Centrul pentru tot ceea ce este creat. „Toate lucrurile sunt create prin El (Cuvântul), și pentru El (Cuvântul), El este înainte de toate (Cuvântul), și toate se țin prin El (Cuvântul), ceea ce înseamnă că viața noastră este învelită complet în acest Cuvânt. Amin.

Acest Cuvânt este Cel ce aduce Lumină; acest Cuvânt este Cel ce aduce Viață; acest Cuvânt este Viața noastră; toate lucrurile există prin Cuvânt. Prin care Cuvânt? Cuvântul care este expresia Gândului lui Dumnezeu care este Cuvântul curat.

Coloseni 1.18-19:

El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.

Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El.”

În mesajul Cine este acest Melhisedec, din anul 1965, citim:

Acum, observați atributul Lui. Apoi, atributul a fost mai întâi Dumnezeu; Gândul, atributul în Sine, totul într-unul fără să fie exprimat.”

Așadar, fratele Branham spune că Dumnezeu a fost singur cu gândurile Sale, atunci încă nu era exprimat nimic, nu exista nici o expresie, ci era doar Dumnezeu cu atributele Lui, cu toate gândurile Lui. Acum voi merge puțin înapoi.

Așadar, mai întâi a fost Dumnezeu cu atributele Sale, cu gândurile Sale și nu au dispărut, ci totul este real. Nu sunt basme și gândurile Lui nu sunt ceva ce El le schimbă, ci sunt reale, sunt permanente, sunt veșnice, sunt gândurile Lui, sunt El Însuși.

Tu spui: „Acum, acele gânduri au fost exprimate, iar noi suntem unul din acele gânduri dacă suntem o sămânță predestinată a lui Dumnezeu, cu gena lui Dumnezeu în noi. Am fost în gândirea Lui și suntem unul din gândurile Lui.”

Acum, vreau să stați o clipă cu mine în timp ce fac tot ce pot ca să vă explic ceva așa cum văd eu. Fără îndoială, atunci când Dumnezeu a făcut Planul mântuirii înainte de întemeierea lumii, L-a făcut pentru că a scris o Carte numită Cartea Vieții Mielului. El a fost Mielul înjunghiat înainte de întemeierea lumii, așa că în gândirea lui Dumnezeu, Hristos a fost ucis pentru a plăti prețul mântuirii, pentru a răscumpăra înapoi ceea ce fusese căzut. Astfel, în gândul Său, Dumnezeu știa că va fi o cădere și că în acea cădere vor exista caractere rele; El a știut că ulterior vor intra în biserică, pentru că Dumnezeu a știut sfârșitul de la început. Dar nu poți spune că acele gânduri cu privire la acele caractere rele, sunt veșnice; că acele gânduri sunt Dumnezeu. Corect? El știa cine sunt cei care vor fi mântuiți. Corect? Dar când vorbești despre Dumnezeu singur cu gândurile Sale, atunci este gândul Lui despre Sine și cum dorește El să se exprime. Acestea sunt atributele Lui. În acest Plan, are o expresie a Lui Însuși, iar pentru ca acea expresie să fie înțeleasă, trebuie să cadă pe un fundal negru, astfel încât contrastul să-L arate pe Dumnezeu.

Toate caracteristicile Sale, Îl arată ca Vindecător pentru boala lor; Îl arată ca Salvator, pentru că este nevoie de salvare. Înțelegeți? Așa cum spune fratele Branham, Dumnezeu, Marele Arhitect, începe să-Și așeze Planul, și pe măsură ce Își așază Planul, El știe că pentru a arăta acest atribut, trebuie să existe un contrast, și pentru acest atribut trebuie acest contrast. Apoi, Mielul a trebuit să fie înjunghiat înainte de întemeierea lumii; deci, va fi nevoie de un Miel ucis, și de cineva care Îl va lua și-L va ucide. Dumnezeul cel drept este Marele Arhitect și a văzut toate acestea de la început. Atributele care erau împreună cu El, erau gândurile Lui Însuși, iar felul în care S-a exprimat în fiecare din acele manifestări ale lui Dumnezeu, se numesc atribute sau gânduri.

Astfel, dacă ești pe pământ pentru a-L manifesta pe Dumnezeu, ai fost acolo, în El, ca unul din atributele Lui, ca unul din gândurile Lui; și acum ești aici ca să manifești ceea ce a  gândit El atunci despre tine, felul în care El se va manifesta. Așadar, tu faci parte din El Însuși exprimat astăzi. Aceasta este ceea ce te face Cuvântul, dar tu nu ești tot Cuvântul, ci faci parte din Cuvânt. S-ar putea să fii doar o mică părticică din Cuvânt, dar mie nu-mi pasă dacă sunt o parte microscopică a Cuvântului, deoarece Cuvântul este veșnic; este gândul Lui, este atributul Lui și face parte din El Însuși.

Deci, niciodată nu vom pretinde că suntem tot Cuvântul. S-ar putea să nu fiu o mare parte a Cuvântului, ci să fiu doar o părticică din Cuvânt, dar sunt mulțumit să fiu cea mai mică parte din Cuvânt. Eu sunt mulțumit. Sunt pe deplin mulțumit.

Știți, eu nu cred că Dumnezeu are gânduri mari și gânduri mici. Înțelegeți ce spun? Dacă sunt doar cel mai mic gând din Gândul lui Dumnezeu, înseamnă că am fost veșnic cu El și fac parte din manifestarea Lui și din Planul Lui de a Se exprima în această manifestare care mă face parte din Cuvânt, o calitate veșnică. Laudă lui Dumnezeu!

De aceea fratele Branham a spus că nu carnea este predestinată, nu țărâna în care trăiești, ci sămânța lui Dumnezeu din tine, acel gând din Dumnezeu, acea manifestare este predestinată. Și pentru că aceasta este predestinată și Îl manifestă pe Dumnezeu, toată țărâna pe care o adună în jurul tău, este acum țărână predestinată deoarece exprimă viața predestinată din interior. Laudă lui Dumnezeu!

Să ne întoarcem la mesajul Cine este acest Melhisedec:

Acum, observați atributul Lui. Apoi, atributul a fost mai întâi Dumnezeu, Gândul, Atributul în Sine, totul într-unul fără să fie exprimat. Apoi, când S-a exprimat, în al doilea rând, El a devenit Cuvântul, și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi.”

Astfel, El a arătat trei etape ale Lucrării, dar eu am dat-o înapoi ca să nu puteți citi înainte. Mai întâi, avem gândurile veșnice ale lui Dumnezeu, și gândurile veșnice ale lui Dumnezeu sunt gânduri despre El Însuși. Aceasta este terminologia mea, nu este felul cum a explicat fratele Branham, este felul cum înțeleg eu, așa că, iertați-mă, le voi explica mai târziu.

Gândurile pe care le avea Dumnezeu despre Sine, sunt gânduri veșnice, și pentru că vrea să se manifeste în mine, eu fac parte din acele gânduri veșnice, fac parte din Dumnezeu de la început. Dumnezeu a vrut să  Se exprime deplin, dar mai întâi a avut gânduri care au început să vină la exprimare și acea exprimare a venit din gândul Lui. Exprimarea care a venit din gândul lui Dumnezeu a fost Logosul sau Cuvântul, care este gândul exprimat. Astfel, când gândul este exprimat, este Cuvântul, deci Cuvântul este exprimarea gândului. Acel Cuvânt pe care L-a exprimat, a fost numit „Fiul,” a luat titlul de „Fiu,” dar nu este diferit de El. A venit de la El și este o extensie a Lui pentru a juca un alt rol. Corect? Apoi, Cuvântul care a venit de la Dumnezeu, care a fost cu Dumnezeu și care a fost Dumnezeu, a fost luat și pus într-un trup de carne, în Isus Hristos acum două mii de ani, devenind astfel, Cuvântul manifestat. Corect.

Noi ne-am gândit că exprimarea este Cuvântul care vine pe pământ în timpul Său de manifestare, este Cuvântul manifestat. Sunt trei etape pentru aceasta și totul se leagă de Dumnezeu, totul vine de la Dumnezeu, totul este parte din Dumnezeu, totul Îl exprimă pe Dumnezeu, așa că, oriunde te afli, cum ai putea fi despărțit de Dumnezeu?

Ești aici jos, în anul 2022, și în acest an 2022, ești aici ca să-L manifești pe Hristos în forma Miresei. Cu părticica ta, cu micuța ta viață, cu lucrurile pe care le faci, tu ești aici ca s-o exprimi pe Mireasa lui Hristos în trupul tău de carne; ești aici pentru a exprima că atunci ai fost în Logos. Când a ieșit Cuvântul de la Dumnezeu, tu ai fost acolo. Când a ieșit ca Logos, a fost o Teofanie, o formă, o expresie, ceva ce putea fi văzut; tu ai fost acolo, și dacă ai fost acolo, atunci ai fost în gândurile Lui când Dumnezeu era singur cu gândurile Lui. Deci, unde tragi linia de despărțire? Unde spui ce face parte din Dumnezeu și ce nu face parte din Dumnezeu; ce este o expresie a lui Dumnezeu și ce nu este o expresie a lui Dumnezeu? Totul se leagă de un singur Cap care este Dumnezeu, Gândul, Originalul, Tatăl, Originea tuturor; este Expresia, este Fiul și alte expresii, fii și fiice.

Vedeți, prieteni? Când s-au deschis cele șapte Peceți, s-a deschis întreaga Biblie. A fost mai mult decât simpla înțelegere a unor învățături și corectarea lucrurilor; ne-a adus înapoi la origine, la scopul inițial. Oh, trebuie să mă opresc pentru că merg prea departe și mi-am spus că nu fac aceasta.

Să citim mai departe din mesajul Cine este acest Melhisedec:

Apoi, El S-a exprimat. În al doilea rând, El a devenit Cuvântul, apoi Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi. Sfântul Ioan 1.1. Observați, aceasta este „La început.” Înainte era veșnicia, apoi se spune: „La început era Cuvântul.” Când a început timpul, a fost Cuvântul, dar înainte de a fi Cuvântul, El era un atribut, un gând. Apoi, El a fost exprimat: „La început era Cuvântul (expresia).” Acum ajungem unde era Melhisedec.”

Fratele Branham a predicat mesajul „Cine este acest Melhisedec,” și a spus că Melhisedec era o expresie a Cuvântului în formă de Teofanie; era o Teofanie a lui Dumnezeu care exprima gândul Lui. Aceasta este Teofania și poate lua diferite forme. Stâlpul de foc este tot Teofania Cuvântului. Amin.

Noi ajungem unde era Melhisedec, Persoana aceasta misterioasă. „La început a fost Cuvântul, și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi.” Țineți minte aceasta. Acum observați. Prima Lui Ființă a fost Duh, Dumnezeul supranatural. În ordine. Marele Veșnic. În al doilea rând, El a început să se formeze în trup, într-o teofanie, aceasta fiind numită „Cuvântul,” un trup.”

Deci gândul intră într-o exprimare și exprimarea vine într-o manifestare. În ordine.

Aceasta este numită „Cuvântul,” un trup.” Aceasta este forma în care era atunci când l-a întâlnit pe Avraam, și Se numea Melhisedec. El era în formă de Teofanie. Acum vom ajunge la aceasta și, cu voia Domnului, o vom dovedi în câteva minute. El era Cuvântul…Acum, Dumnezeu în etapa aceasta… În etapa aceasta a creației Lui, Dumnezeu se descoperă mai târziu în trup, Isus.”

Așadar, Dumnezeu…ascultați: „Dumnezeu în această etapă…” Cine a fost Melhisedec? El a fost o altă etapă, o altă expresie a lui Dumnezeu.

Acum, Dumnezeu în această etapă a creației Sale, ulterior formată în carne, Isus. Din ce? Din Marele Început, Duhul, apoi a coborât jos ca să fie Cuvântul, scoțându-Se pe Sine Însuși. Cuvântul nu S-a făcut încă pe Sine, era doar vorbit, „En morphe,” iar mai târziu, El devine trup, Isus muritor, ca să guste moartea pentru noi toți, păcătoșii.”

Aici profetul ne vorbește din nou despre cele trei etape și spune că mai întâi, El a fost Duhul. La început, El a fost Marele Duh, apoi a coborât să fie Cuvântul, S-a scos la iveală pe Sine, așa că începe să-Și exprime Gândul. Amin. Cuvântul despre care vorbește, nu se face încă trup. Această manifestare pe care tocmai a vorbit-o, era Cuvântul, en morphe, așa că S-a transformat de la gând, la un Cuvânt vorbit, o exprimare a Gândului; apoi, mai târziu, a devenit trup. Voi încerca să desenez aceasta și sper că vă va ajuta. Sunt diferite moduri de a exprima lucrurile și oamenii învață în diferite feluri, dar m-am gândit că aș putea s-o exprim în acest fel.

Voi aveți gândul, apoi o exprimare, apoi este manifestarea. Dacă ați văzut caricaturi, atunci știți că acesta este un simbol al unui gând exprimat. Mai întâi este un gând, apoi este exprimarea, și pe urmă vine manifestarea, și manifestarea este ușor de văzut indiferent dacă este carne și oase sau mană căzută pe pământ. Cuvântul manifestat este Lumină. Dacă te uiți la aceasta, o voi scrie în partea de jos a desenului, ai gândul lui Dumnezeu despre Lumină, Lumina în această lume, în această creație. El S-a gândit la Lumină, apoi a vorbit: „Să fie Lumină,” apoi a apărut Lumina. Fratele Branham a spus că au putut să fie sute de ani mai târziu. Voi Îl aveți aici pe Isus sau Gândul lui Dumnezeu despre Isus. Dumnezeu a vorbit profeția, apoi El S-a făcut trup. Așadar, vedeți exprimările lui Dumnezeu?

Gândul a fost Originalul. Când a părut Lumina în creație, nu era Originalul pentru că Gândul lui Dumnezeu era Originalul. Deci, Originalul este în Tatăl, Inițiatorul a tot, Originalul este Gândul. Uneori noi credem că Originalul este ceea ce vedem, dar în momentul în care îl vedem, este doar o reflectare a Originalului, o manifestare a Originalului. Dar Originalul este Gândul, de aceea este atât de important ca exprimarea să se potrivească cu Gândul și manifestarea să se potrivească cu exprimarea care se potrivește cu Gândul pentru că totul trebuie să se întoarcă la Original.

Aceasta este calea lui Dumnezeu și de fiecare dată când ne abatem de la Original, la final nu mai purtăm Viața Originalului, ci devine o viață pervertită. Așadar, adevărata exprimare a lui Dumnezeu, trebuie să rămână adevărată din gândul exprimat.

De multe ori exprimarea a fost înțeleasă greșit. De exemplu, când Isaia a spus, „O fecioară va naște,” a existat foarte multă neînțelegere în legătură cu această exprimare: „Poate este națiunea fecioară Israel.” „Poate este fiica fecioară a marelui preot pentru acea zi.” Dar nimeni nu a știut că peste șapte sute de ani, va exista o fecioară într-un orășel neînsemnat din Israel, într-un loc neînsemnat din lume; ei nu au înțeles că exprimarea pe care au primit-o era adevărată, absolut adevărată. Astfel, exprimarea poate fi înțeleasă greșit, iar neînțelegerea nu este vina lui Dumnezeu. Dacă dorim să primim înțelegere de la Dumnezeu asupra Cuvântului, trebuie să punem stop educației noastre și să ne rugăm pentru descoperire, pentru că numai descoperirea Cuvântului va aduce Gândul original cu privire la acel Cuvânt și aduce manifestarea corectă. Aceasta este calea lui Dumnezeu.

Noi încă vorbim despre faptul că deschiderea Peceților au deschis întreaga Biblie. Sper să vedeți că aceasta este întreaga Biblie. Întreaga Biblie a fost Gândul lui Dumnezeu exprimat, iar cea mai mare parte a Bibliei conține manifestarea acelei exprimări. El S-a manifestat în Moise; El S-a manifestat în Exod și S-a manifestat în om, apoi Dumnezeu a continuat să vorbească și să manifeste, a vorbit și a manifestat, dar totul se leagă cu Gândul Său Original. Acesta este Originalul.

Să mergem mai departe. În Evrei 1.1-3, scrie:

După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu,

la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor, și prin care a făcut și lumile.” (traducere din engleză)

Prin Cine a făcut El lumile? Prin Fiul Său! Cine este Fiul Său? Cuvântul!

El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui, și care ține toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor, și a șezut la dreapta Măririi în locuri prea înalte.”

Acum vreau să mă concentrez pe cuvintele: „…prin care a făcut și lumile.” Cum a făcut lumile? Prin Cuvântul pe care Îl cunoaștem, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Lumile au fost create de Dumnezeu, dar El a făcut-o prin Cuvântul său, iar acel Cuvânt este un Gând exprimat, și acel Gând exprimat se numește „Fiul,” are calitatea de Fiu. Așadar, El „a făcut lumile prin Fiul Său care este oglindirea slavei Sale, Imaginea exprimată a Ființei Sale.”

Acel Fiu este o reflectare perfectă a Tatălui. Astfel, dacă vrei să-L vezi pe Tatăl, trebuie să te uiți la Fiul, deoarece Fiul este exprimarea Gândului inițial al Tatălui. El este Imaginea exprimată a Tatălui. Aceasta Îl face pe Isus Hristos unic în toată creația pentru că tot Cuvântul a fost în El, și tot Cuvântul S-a făcut trup în El. Astfel, El a devenit Imaginea perfectă a lui Dumnezeu, așa că, dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu, ce este Dumnezeu dacă ar fi un trup, uită-te la Isus Hristos pentru că El este Dumnezeu în trup; El este Imaginea lui Dumnezeu exprimată în trup.

Viața Lui a fost atât de perfectă, încât acea manifestare se potrivea cu fiecare Scriptură. De aceea, pe drumul către Emaus, a putut să-i ducă pe cei doi ucenici înapoi la Moise și a putut să le arate prin toate Scripturile că era vorba despre El Însuși. Exprimarea, manifestarea Vieții Sale pe acest pământ, a fost o reflectare perfectă a Cuvântului exprimat prin toți profeții; și Cuvântul exprimat prin toți profeții, a fost exprimarea perfectă a Gândului lui Dumnezeu, deoarece acei profeți nu au exprimat propriul lor cuvânt, ci au exprimat Cuvântul lui Dumnezeu.

Astfel, Cuvântul pe care l-au vorbit ei, conținea Gândul lui Dumnezeu, Cuvântul vorbit de ei conținea Gândul original al lui Dumnezeu; iar atunci când a fost exprimat, manifestarea a fost perfectă, Acesta fiind Isus Hristos. De aceea, El și Tatăl, sau El și Dumnezeu sunt Unul și Același pentru că Isus este Gândul lui Dumnezeu exprimat și manifestat în trup. Astfel, El a fost reflectarea perfectă a lui Dumnezeu, nu a Tatălui, deoarece Tatăl este Inițiatorul Gândului că Acesta este Fiul care a ieșit din Tatăl, o altă expresie a lui Dumnezeu, o altă exprimare în manifestare, Imaginea exprimată a Persoanei Sale.

În mesajul Aici este un om care poate aprinde lumina, din 29 decembrie 1963, profetul spune:

Cuvântul lui Dumnezeu vine numai prin Biblie, Biblia lui Dumnezeu este forma tipărită a Fiului lui Dumnezeu.”

Acum știm de ce a spus profetul lui Dumnezeu aceasta, din cauza tuturor Scripturilor pe care tocmai le-am citit: „…forma tipărită a Fiului lui Dumnezeu.”

Așadar, fratele Branham spune că Biblia este Dumnezeu sub formă de literă pentru că sunt Gândurile lui Dumnezeu sub formă de literă. El a spus că Biblia este forma tipărită a Fiului lui Dumnezeu pentru că Fiul lui Dumnezeu este Cuvântul care a venit de la Tatăl.

„…forma tipărită a Fiului lui Dumnezeu, deoarece Biblia spune că aceasta este descoperirea lui Isus Hristos, este Dumnezeu care Se descoperă prin Hristos, iar Hristos este Cuvântul. Este nevoie ca Lumina lui Dumnezeu să strălucească asupra acestui Cuvânt ca să-L adeverească, să dovedească faptul că Dumnezeu vorbește încă Viața veșnică. El vorbește…Lumina naturală aduce viața. Viața vine numai prin Lumină, prin Cuvântul manifestat sau făcut trup.”

Noi am vorbit despre aceasta miercuri seara. „Viața vine numai prin Lumină, Cuvântul manifestat sau făcut trup.” Atunci când Cuvântul este exprimat, gândul se manifestă și se aliniază până la Gândul inițial al lui Dumnezeu. Manifestarea este Lumină, iar acea Lumină va aduce Viața. Acesta este scopul Cuvântului manifestat în fiecare epocă. În fiecare epocă Gândul lui Dumnezeu a fost exprimat în Cuvânt, acel Cuvânt a venit în manifestare, acea manifestare a devenit Lumină, și acea Lumină a adus Viață. Acesta a fost întotdeauna Planul lui Dumnezeu și încă este Planul lui Dumnezeu.

În 1Ioan 1.7, citim:

Dar dacă umblăm în lumină, după cum  El Însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții, și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat.”

„…așa cum El este în lumină…” „Este,” înseamnă „un prezent continuu.” O Lumină continuă. „Dacă umblăm în Lumină...” A merge, sau  a umbla, nu este o mișcare staționară, deci dacă aici spune, „Dacă umblăm în Lumină după cum El însuși este în Lumină…” întreaga terminologie ne oferă imaginea mișcării,  ne arată că Lumina nu este staționară. Nu a fost staționară în Exod, ci toți au trebuit să umble în Lumină, așa cum El era în acea Lumină.

Când Stâlpul de foc care era Lumina lor, S-a mișcat, s-au mișcat și ei cu Lumina. Amin. Aceasta prefigurează mișcarea bisericii. Biserica se mișcă împreună cu Stâlpul de foc, așa cum se mișcă Lumina Cuvântului manifestat. Biserica se mișcă odată cu Lumina. „Dacă umblăm în Lumină, cum El însuși este în Lumină…” El nu a spus: „Dacă stăm în Lumină, așa cum El este în Lumină.”

Deci, tu poți sta în Lumină și să refuzi să mergi în Lumină, apoi te găsești afară din Lumină. Lumina aduce Viață, deci tu poți să te găsești în afara Vieții. „Dar dacă umblăm în Lumină, cum El este în Lumină, avem părtășie unii cu alții, și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat.”

Fratele Branham spune că Dumnezeu este descoperit în fiecare epocă prin Cuvântul Său promis pentru acea epocă. În mesajul Hristos descoperit în propriul Său Cuvânt, din 22 februarie 1965, fratele Branham spune:

Dumnezeu este descoperit în fiecare epocă prin Cuvântul Său promis pentru acea epocă.”

Așadar, Dumnezeu este descoperit în Cuvântul Său, și dacă vrei să-L găsești, Îl găsești în acel Cuvânt. Îmi place felul cum profetul spune aceasta. Noi trecem peste aceste afirmații, și le citim, și le citim, da, da, da, dar nu înțelegem impactul deplin a ceea ce spune, că: „Dumnezeu este descoperit în fiecare epocă prin Cuvântul Său promis pentru acea epocă.” Așadar, Dumnezeu vrea să fie descoperit în această epocă. Și cum va putea fi descoperit în această epocă? Prin Cuvântul promis pentru epoca aceasta, nu prin Cuvântul promis pentru o epocă anterioară. Cuvântul promis pentru această epocă, va fi Dumnezeu care Se descoperă.

Acum, dacă vrei să aduci pe cineva la o biserică, la o denominațiune sau să mergi la o manifestare anterioară, poți s-o faci, dar dacă vrei să-i conectezi pe oameni cu Dumnezeu, trebuie să-i aduci la manifestarea actuală, la o descoperire actuală a Cuvântului. Voi puteți vedea că mulți oameni sunt mulțumiți doar să-i atașeze pe oameni la o denominațiune, la  o biserică, la o slujbă. Este bine dacă acesta este obiectivul, poți să-i atașezi pe oameni la o viață anterioară; nu este că nu ar fi fost adevărată pentru acel timp, este Adevărul absolut, și nimeni nu poate spune că este o minciună, dar „Dumnezeu S-a descoperit în fiecare epocă prin Cuvântul promis pentru acea epocă.” „Și dacă mergi în Lumină așa cum El este în Lumină…” Vedeți? Principiul Lui este că trebuie să ne mișcăm odată cu Dumnezeu. Când Dumnezeu Se mișcă, și noi trebuie să fim acolo unde este exprimat, manifestat și dovedit Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece acolo unde Se manifestă, aduce Gândul lui Dumnezeu și Viața Lui vine tot timpul jos prin acel canal.

Apocalipsa 1.1:

Descoperirea lui Isus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul Său la robul Său Ioan.”

Aceasta este deschiderea Cărții descoperirii. Deci, este Cartea descoperirii lui Isus Hristos. Fratele Branham a spus, cred că în Epocile Bisericii, că mulți oameni cred că Apocalipsa este Apocalipsa lui Ioan, dar ea nu este Apocalipsa lui Ioan, ci este descoperirea lui Isus Hristos. Deci, Apocalipsa sau Cartea descoperirii lui Isus Hristos, este o Carte de simboluri și a fost cercetată de generații, dar oamenii nu au putut să descopere tainele din Cartea Apocalipsei deoarece Dumnezeu urma să trimită un profet în timpul sfârșitului, ca să ne aducă descoperirea întregii Scripturi la deschiderea Peceților. Acest profet avea să fie cel care a deschis Cartea Apocalipsei pentru că el a avut interpretarea corectă a simbolurilor.

Așadar, descoperirea lui Isus Hristos, Cartea Apocalipsei, nu a putut fi descoperită până la sfârșitul timpului, pentru că a fost nevoie de îngerul al șaptelea deoarece Dumnezeu a spus că a trimis-o prin îngerul Său, slujitorului Său Ioan. Deci, a fost nevoie ca îngerul Său să vină ca să i-o ducă slujitorului Său Ioan. În timpul sfârșitului, îngerul al șaptelea va descoperi Taina lui Isus Hristos care va deschide întreaga Biblie. Cartea Apocalipsei conține acea Taină, deci, Cartea Apocalipsei cuprinde toată Biblia, sau aș spune: Cartea Apocalipsei pecetluiește Biblia pentru că este ultima Carte a Bibliei. Dar printr-o slujbă profetică din zilele noastre, El ne va da descoperirea lui Isus Hristos, care este desigilarea Cărții Apocalipsa; și când Cartea Apocalipsei este descoperită, este descoperită întreaga Biblie. Aceasta este Cartea deschisă, este Cuvântul deschis.

În mesajul Hristos este Taina lui Dumnezeu descoperită, citim:

El a arătat-o sau a descoperit-o în fiecare simbol din Biblie. De aceea toată Biblia este descoperirea Tainei lui Dumnezeu în Hristos. Toată Biblia este exprimarea scopului pe care L-a avut Dumnezeu, un singur scop pe care a vrut să-L realizeze în toată Biblia. Toate faptelor credincioșilor din Biblie au fost în simboluri, exprimând care este marele țel al lui Dumnezeu, și acum, în această ultimă zi, El a descoperit-o și a arătat-o; și cu ajutorul lui Dumnezeu, voi veți vedea chiar aici, în această dimineață ce a avut tot timpul în gândul Său Domnul nostru, și a exprimat-o.”

În mesajul Shalom, din 22 ianuarie 1964, profetul spune:

Ridică-te, strălucește pentru că Lumina a venit la tine. Cuvântul, Lumina este dovedită. Singurul mod în care Dumnezeu a fost Isus Hristos, a fost manifestarea Cuvântului vorbit al lui Dumnezeu, Lumina orei. Ioan Botezătorul a fost lumina orei. El a fost lumina înainte de a fi Isus Lumina. Profetul Isaia a spus: „Un glas strigă: „Pregătiți în pustie calea Domnului; neteziți-I cărarea…” Acela a fost Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu și zăcea acolo, încă nu venise la viață.

Maleahi, ultimul profet, a spus cu patru sute de ani înainte de împlinire: „Iată, voi trimite pe mesagerul Meu înaintea Mea, pentru a pregăti calea Domnului.” El a venit din pustie fără denominațiune, fără crez, fără identificare; doar Lumina Lui l-a identificat; Cuvântul l-a identificat. Ei l-au întrebat: „Ești tu, Mesia?” „Nu sunt,” a răspuns el, „eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: „Pregătiți calea Domnului.” Isus a spus: „Voi ați umblat în Lumina lui.

Aceasta înseamnă că Ioan a avut Lumina, el a fost manifestarea Cuvântului pentru acea oră; el a fost Lumina. Isus a spus aceasta. „El a zis: „Voi ați umblat în Lumina lui.” Pentru acea vreme, el a fost Lumina lucitoare și strălucitoare. De ce? Pentru a pregăti calea, apoi Lumina lui s-a terminat.” Atunci Lumina a fost transferată la manifestarea actuală, la Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Deci, nu era că Ioan nu avea Lumina, Ioan era Lumina, dar acea Lumină urma să fie transferată la Cuvântul făcut trup pentru acel timp. În continuare, fratele Branham a spus:

Voi baptiștii, nu puteți umbla în Lumina aceea (se referă la Ioan Botezătorul). Aceasta este Lumina orei. Lumina a venit, ridicați-vă și străluciți! Cuvântul, Lumina, Cuvântul manifestat al lui Dumnezeu (identificat), este o Lumină.” Este Lumina pentru această oră. Tot în mesajul Shalom, din 12 ianuarie 1964, ni se spune:

Observați. Înainte de descoperirea celor șapte Peceți, înainte ca marea Lumină tainică să se arate în ceruri, acolo sus, deasupra Tucson-ului, Flagstaff…”

Cum a numit fratele Branham Norul acela? „O Lumină.” Să citim încă odată: „Înainte ca marea Lumină tainică să se arate  în ceruri, acolo sus, deasupra Tucson-ului…” Ce spune el? „Lumina!” Este o Lumină, a fost Lumina, este Lumina orei, este Lumina epocii, este descoperirea lui Isus Hristos, este manifestarea care vine pentru o îndreptățire sau justificare, să dezvăluie Cuvântul pentru această oră. Lumina a venit. De aceea, fratele Branham a predicat mesajul „Shalom,” și a spus: „Ridică-te și strălucește! Lumina a venit! Ați văzut Lumina aceea tainică pe cer?” Amin. Să citim mai departe:

Fratele Fred…Doi bărbați au fost cu mine în dimineața aceea. Acest lucru fusese anunțat cu luni și luni înainte să se întâmple. Amândoi, fratele Fred Sothman și fratele Gene Norman care stau în dimineața aceasta aici, au fost acolo când a fost explozia, fără să știe că se vor întâmpla lucrurile acestea. El m-a trimis înapoi, spunându-mi că se apropie timpul pentru cele șapte Peceți care dețineau cele șapte taine ale întregii Biblii, și care au fost pecetluite cu cele șapte Peceți.

El mi-a arătat cum cei șapte îngeri, mesagerii pe care i-a trimis de-a lungul epocilor Bisericii, au deschis o parte a lucrării; dar în epoca a șaptea, mesagerul al șaptelea va suna și toate tainele acestea trebuie să fie terminate. Vedeți? Al șaptelea mesager pământesc, acest înger despre care vorbește El, era atunci pe pământ. Cuvântul „înger,” înseamnă „mesager.” După aceea, El a văzut un alt Înger coborând, nu îngerul pământesc căruia i-a fost dat mesajul aici, ci un alt Înger puternic a venit din cer cu un curcubeu deasupra Lui, și a pus un picior pe pământ și unul pe mare, și a jurat pe Cel ce trăiește în veci de veci, că: „Nu va mai fi timp.” Vedeți? Dar înainte de a rupe cele șapte Peceți și să le descopere miraculos, El a arătat aceasta mai întâi în ceruri.”

Înțelegeți această afirmată făcută de fratele Branham? Înainte de a rupe cele șapte Peceți pentru a le deschide, și pe care le-a arătat miraculos, deci, înainte de aceasta, El a arătat aceasta mai întâi în cer. El a arătat acea Lumină tainică în cer.

Ei i-au făcut fotografii în tot Sudul Statelor Unite și în Mexic. Este pusă în revista Life, dar încă este o taină pentru ei. Dar El a anunțat în ceruri înainte ca s-o arăta pe pământ. El face aceasta întotdeauna; Își arată semnele mai întâi în ceruri.”

De ce a venit El? Să dea descoperirea celor șapte Peceți. De ce vine? Să deschidă Pecețile. Dar înainte de a veni să facă aceasta, a arătat mai întâi Semnul în cer. Acolo este o Lumină tainică, și aici o vedem așa cum a spus fratele Branham că arată în revista Life. Ce este aceasta?  Piatra de încheiere a Bisericii.

Aceasta este piatra din vârf. Noi cunoaștem Piatra din vârf, Cuvântul final, descoperirea finală ce coboară pe pământ. Câteva luni mai târziu, fratelui Branham i s-a spus să întoarcă fotografia spre dreapta, și când a întors-o spre dreapta, a spus: „Este Hristos! Priviți-I ochii, nasul, gura.” Amintiți-vă că acesta a fost Semnul pe care Dumnezeu l-a arătat mai întâi pe cer, înainte de a-l face cunoscut pe pământ.

Ce face atunci? Aduce o descoperire a șapte învățături noi iar voi trebuie să le studiați pe toate? Nu! Dar ce face? El descoperă Conducerea, pe Hristos. Este Hristos, deschiderea Peceții a șaptea. Semnul arată ce va face pe pământ. Și ce face pe pământ?  Îl aduce pe Hristos Bisericii, pe Hristos deplin, mintea deplină a lui Hristos, descoperirea deplină a întregii Biblii vine pe pământ pentru a Se uni cu Trupul, cu Mireasa.

Aceasta declară Semnul, că Piatra din vârf este Hristos, este încheierea Bibliei, este descoperirea Cărții Apocalipsa, este descoperirea lui Isus Hristos. Când a întors fotografia spre dreapta, a recunoscut Cine era Cel care avea să vină, Cel la care se referă descoperirea. Cine sunt acele Peceți? Hristos. Este Hristos, El este Cel care a deschis acele Peceți, El este acele Peceți. Ce descoperă deschiderea Peceților? „Întoarce fotografia spre dreapta.” Aceasta este deschiderea Peceților; ne arată Cine putea deschide Pecețile, când putea deschide Pecețile, de ce a deschis Pecețile și Cine a fost Semnul arătat.

Când a deschis acele Peceți, a deschis întreaga Biblie; a adus Conducerea, Mintea, Inteligența, Înțelegerea Identificarea. Scoate-ți portofelul și ia-ți ID-ul. Cât de mult din trupul tău este afișat în acel ID? De aceea fratele Branham a spus: „Ce identificare este aceasta? Ce a fost acest Cuvânt, această deschidere a celor șapte Peceți? A fost descoperirea lui Hristos.

Aceasta a deblocat întreaga Biblie pentru a ne arăta marele Plan al lui Dumnezeu alcătuit înainte de întemeierea lumii, până la capăt, și fiecare Scriptură vorbește despre Hristos. Când a coborât, a venit să arate că nu erau învățături noi, ci ne-a adus o înțelegere spirituală, o înțelegere biblică a zilei și orei în care trăim. Ne-a descoperit Taina, (noi vom ajunge la aceasta data viitoare), dezvăluind Taina din ultimii două mii de ani și mai departe, astfel încât, să înțelegem. Dar înainte de a face aceasta pe pământ, a arătat-o în cer. Întrebarea este: Ce a arătat El în cer? El a arătat că, Conducerea, Mintea, Piatra de încheiere a Bisericii avea să sosească, desăvârșirea Cuvântului cobora jos, Sfârșitul descoperirii și manifestării avea să vină.

Cei șapte îngeri I-au făcut Peruca. Ce ne-au arătat cei șapte îngeri? Cei șapte îngeri au arătat că toate cele șapte epoci s-au încheiat. Ce este aceasta? Este încheierea celor șapte epoci, este sfârșitul întregii Sale lucrări din Noul Testament. Ce au conturat cei șapte îngeri? Ei au conturat, au încadrat Conducerea, astfel încât să-L vedeți pe Hristos în descoperirea acelei zile. De aceea, dacă primim acest mesaj dar tot ce putem vedea este că Dumnezeu a trimis un profet; dacă tot ce putem vedea este doar fratele Branham, atunci încă nu am văzut Semnul și nu știm despre ce a fost deschiderea Peceților; nu am întors imaginea spre dreapta.

De ce ar trebui să vină fratele Branham înapoi când Hristos a venit deja? De ce să se întoarcă înapoi când Conducerea este aici, Identificarea este aici ca să identifice cine este acest Trup. De ce a venit? De ce a coborât Conducerea? Conducerea a coborât ca să-Și identifice Trupul, Mireasa Sa. Cum Și-a identificat Mireasa? Prin aducerea unei descoperiri pe pământ, iar când acea descoperire este primită, este o identificare. Când primești Conducerea, te identifică pe tine ca parte a Trupului. Această Conducere este identificarea ta. Acest Mesaj este Hristos, este identificarea ta ca Mireasă.

Cum mă identifică pe mine ca Mireasă? Nu am vorbit niciodată în limbi și nu am văzut niciodată o viziune. L-ai văzut pe Hristos în acest Mesaj; ai văzut deschiderea celor șapte Peceți; ai văzut întreaga Biblie deschisă și ai crezut tot. Aceasta identifică Mireasa, de aceea coboară Conducerea.

Dacă cineva încearcă un alt fel de identificare, a ratat identificarea. El a venit în ceasul acesta și a deschis întreaga Biblie, iar tu ai fost identificat cu El, cu Mirele tău, Conducătorul tău.

În Zaharia 4.7, scrie:

Cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful Templului, în mijlocul strigătelor de: „Îndurare, îndurare cu ea!”

De ce va striga, „Îndurare, (Har),îndurare!”?  Pentru că până atunci sunt îndoieli, sunt întrebări ca: Cine este Mireasa? Este biserica? Este acea denominațiune? Este această denominațiune? Cine are dreptate și cine greșește? Unde să mă duc? De unde știu că acesta este Gândul original care devine manifestare? Cum găsesc Lumina?

Ceea ce a făcut Dumnezeu, este că a adus Lumina. El a arătat Lumina, și a arătat-o mai întâi în ceruri înainte ca s-o aducă pe pământ prin predicare. Ce este aceasta? Identificarea ta. Tu ești identificat cu Capul tău. Oh, aceasta este îndurare, îndurare pentru mine!

Cineva poate spune: „Trebuie să înțelegi aceasta! Trebuie să înțelegi aceea! Trebuie să ai această manifestare, și trebuie să ai acest nivel de trăire curată.” Dar chiar și după primirea descoperirii, fratele Branham l-a mințit pe avocat. El a avut un nivel de viață curată care a dovedit că s-a unit cu Conducerea? Credeți că s-a unit cu Conducerea? Da, Duhul Sfânt l-a adus la pocăință, de aceea ne uităm la această Piatră de încheiere coborând jos și Zorobabel a pus Piatra cea mai însemnată, în mijlocul strigătelor de: „Îndurare, îndurare cu ea!” Și eu spun: „Îndurare, Îndurare, minunată îndurare!”

Acum cunoaștem Adevărul și știm Cine este Dumnezeu; știm Cine este Hristos; știm unde poate fi găsit; știm cum să-L îmbrățișăm; știm să plângem la picioarele Lui; știm să-I spălăm picioarele cu lacrimi și să I le ștergem cu părul nostru. Cine este El? El este acest Cuvânt uns care ne-a fost dat. Conducerea a coborât și știm unde să-L îmbrățișăm, știm unde să ne închinăm, știm cum să-L iubim. „Îndurare, (har), îndurare!” și acea identificare devine identificarea mea.

Vreau să citesc din nou această Scriptură. Mai întâi să citim 1Petru 1.13:

De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji, și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus, la arătarea lui Isus Hristos.

Eu spun: „Este un har uimitor!” Nu voi ați câștigat descoperirea; nu voi ați decis că veți crede Mesajul; mulți dintre voi nici măcar nu ați știut despre Mesaj și nu l-ați auzit niciodată înainte; nici nu știați ce înseamnă termenul de „Mesaj.” Nu știați că sunt șapte Peceți care trebuiau deschise și nu aveam idee că Biblia este descoperirea lui Isus Hristos; nu știam că există cartea Apocalipsa. Nu am știut ce este harul lui Dumnezeu și că El aduce identificarea, dar Duhul lui Dumnezeu a declanșat ceva în interior și atunci am spus: „Nu este nimic altceva decât Adevărul, frate Branham!”

Acolo sus, este Domnul meu. El a spus: „Ce este aceasta? Este Domnul meu acolo sus.” Și ceva din tine spune: „Este Domnul meu acolo sus.” Altcineva va privi acolo sus și va spune: „Este un fel de eveniment paranormal amuzant. Trebuie să-l explicăm.” Dar când el a spus: „Este Domnul meu acolo sus,” și tu ai spus: „Este Domnul meu acolo sus!

Ce este „Îndurarea, îndurarea?” Piatra de încheiere vine cu strigăte de: „Îndurare, îndurare!” Aceasta ți-a adus descoperirea lui Isus Hristos. Nu este ceea ce ai câștigat tu, nu este ce ai făcut tu, ci este ceea ce a avut El în mintea Lui înainte de întemeierea lumii și a ajuns să fie arătat. Și când, prin credință, te vei descoperi ca parte a acesteia, te aduce înapoi la Tatăl tău; astfel, El este Tatăl tău individual, independent. El este Tatăl tău. Aceasta este îndurarea, prieteni. Nimeni nu ți-o poate lua, nimeni nu-ți poate schimba poziția ta; nici chiar tu nu poți să te scoți din poziția în care ai fost în gândul lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Acesta este Harul care a venit la noi, la descoperirea lui Isus Hristos pentru că a deblocat întreaga Biblie.

Dumnezeu să vă binecuvânteze, prieteni! Să ne plecăm capetele și să ne rugăm.

Doamne, Isuse, Îți mulțumesc pentru privilegiul absolut pe care ni l-ai dat ca să avem ochi să vedem și urechi să-L auzim pe Dumnezeu. Mulți profeți și oameni mari de odinioară au dorit să vadă ziua aceasta, L-au dorit pe Dumnezeu, iar dacă ar fi putut să vadă fotografia cu Piatra din vârf coborând, ar fi fost inspirați și bucuroși. Doamne, noi o avem pe telefoane, o avem în portofel și atârnată pe pereți, și dacă ei ar fi fost aici în ziua aceea, ar fi știut să ia fotografia și s-o întoarcă spre dreapta ca să Te vadă, să-Ți vadă identificarea venind pentru a debloca Cuvântul. Dumnezeule, acele lucruri pe care oamenii aceia puternici și profeții le-au cerut și le-au dorit ca să-L cunoască pe Domnul, Tu le-ai deblocat pentru noi în această zi. Ce har! Ce har măreț! Ce bogăție de har! Cum am putea să nu Te iubim mai mult, Doamne? Cum să nu ne închinăm Ție, cum să nu-Ți dăm viețile noastre? Cum să nu renunțăm la orice idee, la orice fantezie, la fiecare gând, la fiecare păcat? Doamne, cum am putea să nu ne dăruim pe deplin Ție pentru harul care a venit la noi la deschiderea Peceților?

Doamne, Te rugăm să ne binecuvântezi ca să mergem mai departe și să fim cu adevărat manifestarea Cuvântului Tău adevărat exprimat, care vine din gândul Tău inițial. Doamne, ajută-ne să ne supunem Ție pentru ca Tu să ai întâietate, astfel încât să poți termina lucrarea pe care vrei s-o închei prin noi în această zi. Ne încredințăm cu totul Ție, în Numele lui Isus Hristos. Amin.

-Amin-

Lasă un răspuns