VA PLECA BISERICA ÎNAINTEA NECAZULUI CELUI MARE?

Haideţi să ne plecăm
capetele pentru un moment de rugăciune.

Preasfântule şi
neprihănitule Dumnezeu, dorim să-Ţi mulţumim pentru bunătatea Ta iubitoare,
căci e mai preţioasă decât viaţa pentru noi şi am vrea ca în seara aceasta să
Te întâlneşti cu noi într-un mod deosebit, ca să ne dai binecuvântările Tale.

Ajută-ne să vedem
mereu marea Ta mână de Mântuitor iubit care Se întinde peste bolnavi şi
suferinzi. Te rugăm să dai această mână şi celor care sunt istoviţi pe drumul
păcatului: să-i chemi în casa Ta, Tată, unde sunt aşteptaţi.

Am vrea să-Ţi
aminteşti de cei care au stat pe calea îngustă şi strâmtă, ca ei să vină în
seara aceasta înapoi, în părtăşie cu Tatăl din noi.

Te rugăm să deschizi
urechile oamenilor ca să audă Evanghelia Ta, să tai împrejur buzele
vorbitorului, căci dorim să fim folosiţi pentru slava Ta.

Fă ca la sfârşitul
acestui serviciu, când ne vom duce pe la casele noastre, să putem spune ca cei
doi care mergeau pe drumul spre Emaus:

Nu ardea inima în noi în timp ce El ne vorbea de-a lungul drumului?

Ascultă-ne, Tată, pentru că Te rugăm în Numele
Fiului Tău iubit, Domnul Isus. Amin.

În seara aceasta aş
vrea să citesc ceva din Scriptură, din Luca 17.26-30, iar ca text voi
lua cuvintele din Geneza 19.22.

Luca 17.26-30:

Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va
întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului:

Mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când
a intrat Noe în corabie şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi.

Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla
aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau;

Dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat
pucioasă din cer şi i-a pierdut pe toţi.

Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului.

Geneza 19.22:

 „Grăbeşte-te….căci
nu pot face nimic până nu ajungi acolo.

În dimineaţa aceasta
am vorbit despre judecata care trebuie să vină, iar în seara aceasta aş vrea să
merg pe aceeaşi idee.

Noi putem simţi
aripile fierbinţi ale judecăţii a Atotputernicului Dumnezeu şi mă gândesc că
dacă simţim acest lucru, ar trebui să fim mai vegheatori cu privire la felul
cum trăim şi la ceea ce facem.

Cu câtva timp în
urmă, am avut ocazia să vizitez India, dar chiar înainte ca să merg acolo, au
avut un foarte puternic cutremur.

Ajungând acolo, am
putut citi în ziare cum, cam cu două zile înainte de cutremur, se părea că
oamenii ştiau că se va întâmpla ceva deoarece toate păsările care-şi aveau
cuiburile făcute prin crăpăturile zidurilor caselor şi ale gardurilor din
piatră şi toate vitele s-au dus afară în câmp şi au stat acolo.

Vedeţi, acolo era
ceva: Dumnezeu avea grijă de micuţele păsări şi de animale. Da, acelaşi
Dumnezeu care le-a condus la arcă în zilele lui Noe, când totul a fost nimicit
de apă, trăieşte şi împărăţeşte şi astăzi.

Citind aceste
lucruri, m-am gândit că dacă Dumnezeu a fost atât de atent cu micuţele Sale
păsări, cu vitele şi cu celelalte animale, ca să le scape de distrugere, cu
atât este mai atent cu copiii Săi, care au fost născuţi din Duhul Său şi
spălaţi în Sângele Său. Da, El este mai atent pentru ei şi aşa cum a avertizat
micuţele păsărele să plece din locurile unde locuiau, cred cu adevărat că El
Îşi avertizează poporul Său şi astăzi.

Eu cred că Dumnezeu Îşi avertizează poporul ca să se
adune laolaltă, deoarece se apropie noaptea. Acesta este motivul pentru care
face o mare chemare în aceste zile din urmă.

Subiectul meu din
seara aceasta va fi: „Va pleca Biserica înainte de necazul cel mare?”

Adevărul este că e
mai târziu decât puteţi crede; e atât de târziu încât, după părerea mea, pentru
America este prea târziu. Noi suntem, chiar la capătul drumului, iar azi
dimineaţă când am predicat despre Babilon şi condiţia lui, m-am gândit că ar fi
foarte bine dacă în seara aceasta aş aduce ceva din Biblie, care să ne arate
cât de aproape suntem de venirea Domnului, căci putem vedea acest lucru chiar
şi cu ochii fireşti; putem vedea că este pe cale să se întâmple ceva.

Oamenii sunt atât de
încurcaţi încât este foarte greu să faci o trezire printre ei; bisericile sunt
atât de diferite unele de altele, fiecare luptând doar pentru ea, din cauza
barierelor denominaţionale; oamenii sunt nervoşi şi supăraţi, dar să nu uitaţi
că Domnul a spus: „Când vor începe să se
întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă ridicaţi capetele,
pentru că izbăvirea este aproape.
” (Luca 21.28).

Cu toţii putem vedea
marele Său har şi îndurarea care se revarsă peste noi; putem vedea mâna Sa
întinsă făcând semne şi minuni, căci Domnul ne-a dat cea mai minunată mângâiere,
prin faptul că ne-a dovedit că Dumnezeul Bibliei trăieşte şi astăzi. El Îşi
iubeşte copiii şi-i avertizează cu privire la tot ce va veni, iar cei ce au o
gândire duhovnicească ies din toate aceste organizaţii religioase.

Acum priviţi. Când a
fost pe pământ, Isus a spus: „Aşa cum a
fost în zilele lui Noe şi în zilele lui Lot…

Acum, la fiecare
„nod” al timpului, Dumnezeu a făcut o chemare la îndurarea Sa, înainte ca să
facă chemarea la judecată. Eu am studiat puţin istoria şi m-am oprit la
„Istoria părinţilor înainte de Niceea”, unde se vorbeşte despre biserică
înainte de Conciliul de la Niceea, căci noi ştim că după acel Conciliu, a fost
înfiinţată Biserica Romano Catolică, care a domnit timp de circa 1500 de ani,
în epoca întunecoasă.

Din ceea ce scrie în
acea carte, am putut vedea că biserica înainte de Niceea, era exact cum suntem
noi astăzi.

O, cum se repetă
aceasta!

Priviţi starea
bisericii, starea oamenilor şi semnele timpului, căci ele sunt scrise peste
tot.

Şi nu uitaţi: de
fiecare dată, la fiecare nod al timpului, înainte ca Dumnezeu să facă ceva, Îşi
trimite mai întâi îndurarea: un înger, un prooroc, un mesaj. Ce se întâmplă
însă? De fiecare dată el a fost dispreţuit şi respins de biserică. Desigur.

Priviţi-l pe Noe. El
a predicat 120 de ani, iar mesajul lui aducea îndurarea lui Dumnezeu, dar
oamenii nu l-au luat în seamă. El le-a adus mesajul salvării, dar oamenii nu au
vrut să ia aminte.

Uitaţi-vă dacă acest
tip nu este un tablou minunat al timpului nostru.

Poate cineva zice:
„Frate Branham, cum poţi spune „minunat”, când ne aduci în faţa un asemenea
tablou?”

Da, este minunat,
pentru că Domnul Isus vine în curând pentru Biserică. Acesta este cu adevărat
cel mai minunat lucru la care s-a putut gândi vreodată creaţia lui Dumnezeu: să
scape din acest haos şi să intre în slava binecuvântată, unde bătrânul va fi
din nou tânăr, iar bolnavul va fi sănătos pentru veşnicie. Acolo nu va mai fi
nici tristeţe, nici durere de inimă.

Oh, dacă acesta nu
este cel mai minunat lucru la care mă pot gândi, nu ştiu care altul ar fi
acela. Cât de minunat este El pentru cei care doresc acel timp de adunare!

Acum, din  textul nostru vedem că Isus Se referea la
zilele trecute ale lui Noe.

Haideţi să mergem
puţin înapoi, pentru că El spune: „Luaţi
exemplu aceste zile…

Acum ne vom opri
puţin la Cain şi Abel.

Când Cain l-a ucis pe
Abel, locul lui a fost luat de Set. De aici vedem că Satana a încercat să
distrugă acea Sămânţă care urma să vină şi care fusese făgăduită de Dumnezeu
când zisese: „Sămânţa femeii va zdrobi
capul şarpelui
.” (Geneza 3.15). (În Biblia engleză scrie: „Sămânţa
femeii va zdrobi capul seminţei şarpelui.”
)

Deci
Satana încerca să distrugă acea Sămânţă Împărătească şi a crezut că a reuşit
s-o fac atunci când l-a ucis pe Abel, dar Dumnezeu   l-a ridicat pe Set în locul lui.

Acesta
este un tablou foarte frumos al morţii şi învierii lui Isus Hristos, a Seminţei
Împărăteşti care vine.

Acolo este o remarcă foarte importantă şi anume că
cei de pe linia lui Cain au deveni foarte religioşi: mergeau la biserică, – şi
Cain era o persoană religioasă şi mergea la biserică -, se închinau Domnului,
au construit un altar, îşi plăteau datoriile, erau respectuoşi, aşa că toţi cei
din jur spuneau că sunt credincioşi adevăraţi, însă nu uitaţi că întotdeauna
sunt trei feluri de credincioşi, mai bine zis de oameni: credincioşii,
formaliştii şi necredincioşii, iar lumea este încă plină de ei şi în seara
aceasta.

Şi Cain se făcea că crede, iar din el a ieşit un
grup foarte mare de „mergători la biserică”, foarte religioşi.

Poate
pare neimportant, dar aţi observat că pe linia aceasta au venit cei educaţi şi
culţi. Biblia spune foarte clar acest lucru, aşa că, priviţi doar şi veţi vedea
aceasta.

Ei zideau şi făceau lucruri mari.

Ştiinţa
a apărut pe linia lui Cain – marii oameni de ştiinţă, inventatorii şi toţi
ceilalţi au ieşit din această linie, în vreme ce pe linia lui Set erau oameni
săraci şi simpli, dar credincioşi lui Dumnezeu; erau cei ce credeau că Dumnezeu
este viu.

O,
Dumnezeule, numără-mă şi pe mine printre ei!

Chiar
înainte de venirea distrugerii, acolo era o mare confuzie şi se părea că
biserica cea mare şi nominală a câştigat, la fel ca astăzi ştiinţa.

Vorbind
despre acele zile, Domnul a mai spus ceva: „Zideau…

Niciodată
n-a existat vreun timp în istorie, când să se fi construit atât de mult ca
acum, acesta fiind unul din semnele sfârşitului.

Chiar
şi în micuţul nostru ţinut deja nu mai poţi merge la vânătoare, pentru că peste
tot sunt numai case. Dacă ne deschidem ochii vom vedea că acesta este unul din
semnele lui Dumnezeu, care arată clar că sfârşitul este aproape.

Noi am
vorbit dimineaţă despre „Sputnik”, despre rachete şi despre cum stau ele în
Rusia. Oricând una dintre ele ar putea fi lansată împotriva Americii şi ar
putea cădea chiar pe strada a IV-a aruncând totul în aer, pe o rază de 150 de
mile în jur şi 175 de picioare în adâncime.

Vedeţi
ce distrugere mare ar putea face? Sunt destule trei ca să distrugă pământul.

Vedeţi
ce poate face ştiinţa? Vedeţi de partea cui este ea? De partea celui rău.

Dumnezeu
aşteaptă ca copii Săi să aibă încredere în El în orice problemă pe care o au,
dar noi vrem să ne încredem într-o mână de oameni.

În ce
mă priveşte, mai bine îmi zidesc nădejdea pe Hristos, bazându-mă pe mila şi
harul Său, decât să mă încred într-un grup de oameni care ar forma o
organizaţie şi apoi ar spune: „Aceasta este calea!”, căci Hristos a zis: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.” (Ioan
14.6), şi: „Nici un om nu vine la Mine
dacă nu este atras de Tatăl Meu.
” (Ioan 6.44).

Poate
ziceţi: „Astăzi este o zi mare a educaţiei, o zi plină de conflicte.” Cu toate
acestea ei au avut o lume ştiinţifică mai avansată decât a noastră. Ei au
construit piramidele, în timp ce noi nici nu ne putem gândi să facem aşa ceva.

Eu am
fost şi am vizitat piramidele din Egipt şi pe cele din Mexic şi am văzut acele
blocuri de piatră, care cântăresc până la o sută de tone. Privind acele
construcţii uriaşe, poţi vedea că sunt atât de perfect îmbinate încât nu este
loc nici măcar ca să introduci o lamă de bărbierit între ele.

O, ce
zi a ştiinţei!

De
asemenea sunt aşezate atât de perfect – chiar în centrul pământului -, aşa că
indiferent unde este soarele, nu au niciodată umbră în jurul lor.


întreb sincer dacă ştiinţa noastră modernă de astăzi, ar putea face aşa ceva.

Isus
spunea: „Cum a fost în zilele lui Lot,
aşa va fi şi la venirea Fiului omului.

Noe a
predicat 120 de ani, dar toţi au râs de el.

Isus a
mai spus: „Cum a fost în zilele lui Lot,
aşa va fi…”

În
zilele lui Lot, oamenii mâncau, beau, se însurau şi se măritau, făceau planuri,
construiau, vindeau şi cumpărau.

O,
niciodată nu a fost un timp în care să se facă atât de mult comerţ ca astăzi!
Începând cu maşinile uzate, se vând toate. Toate merg atât de repede înainte
încât anul acesta poţi cumpăra, de exemplu un frigider cu 400-500 de dolari,
iar anul viitor nimeni nu va mai vrea tipul acela, pentru că este depăşit. Oare
chiar nu vedeţi cum sunteţi duşi de lumea comercială?

Anul
acesta puteţi cumpăra o maşină care este la fel de bună ca cea pe care aţi
putea s-o cumpăraţi la anul, când însă va fi mai scumpă pentru că i s-a făcut
îmbunătăţiri; i-au schimbat probabil radiatorul sau capacul de la radiator sau
mai ştiu eu ce modificare neînsemnată 
i-au făcut. Totul e doar o poveste ca să se împlinească Biblia, care
spune că în timpul acesta va fi la fel ca în zilele lui Noe şi ale lui Lot.

În
fiecare din aceste trei timpuri au apărut îngeri şi s-au ridicat prooroci al
căror mesaj a fost de har, îndurare şi eliberare. Da, mesajul lui Dumnezeu a
fost întotdeauna un mesaj de eliberare şi a venit chiar înainte de sfârşitul
timpului.

Verificaţi
aceasta în Scriptură şi vedeţi dacă nu este aşa. Noe a predicat eliberarea, dar
oamenii au râs şi s-au distrat pe seama lui. Da, şi aşa cum a fost în zilele
acelea este şi astăzi. Astfel, dacă mergi afară cu un mesaj şi spui că Hristos
a înviat din morţi şi a făgăduit că va veni din nou, toţi încep să râdă. Ei se
poartă la fel ca cei din zilele lui Noe şi ale lui Lot, nu este nici o
diferenţă.

Lot a
ieşit din Sodoma după ce a încercat să-i facă pe oameni să-i asculte pe îngeri,
dar ei nu l-au luat în seamă, ci şi-au bătut joc de el şi au spus că este
nebun.

O, ce
tablou este acesta pentru ziua de astăzi, când voi le aduceţi în faţă mesajul
de eliberare al lui Dumnezeu, iar ei spun:

„Îţi
baţi joc de religie! Tu încerci să personifici ceva!”

Doamne,
în ce ceas trăim!

Ei
spun: „O, păi ei cred că sunt singurii care predică Evanghelia şi care vor fi
salvaţi?”

Nu
uitaţi însă că Isus a spus: „Aceste semne
îi vor urma pe cei ce vor crede…
”. Da, acestea nu sunt cuvintele mele, ci
sunt cuvintele Lui.

Observaţi
numai mesajul care era atunci.

O,
inima mea este cuprinsă de o mare emoţie când mă gândesc la Sodoma şi la
Gomora, care au ajuns atât de „poluate” moral încât totul era pervertit în ele.
Dar chiar înainte de sfârşit, înainte de marea distrugere, Dumnezeu a trimis un
prooroc, a trimis un înger la ele, o, şi aş vrea să observaţi mesajul lui
Avraam, care a mers pe calea celor dispreţuiţi ai Domnului.

El s-a
aşezat în pustie, acolo unde pământul era sărac, în timp ce Lot s-a dus jos, în
Sodoma, unde a devenit primarul oraşului, fiind un om mare printre păcătoşii
din cetate.

În ce
mă priveşte, prefer să nu fiu popular în faţa oamenilor, dar să fiu corect faţă
de Dumnezeu.

Lot a
fost foarte popular. El stătea pe străzi şi la porţile cetăţii, căci era un
judecător, unul care hotăra ce poate intra în cetate şi ce nu poate intra. Deşi
ştia bine ce se petrece în cetate, nu a încercat să ia nici o măsură, ci a
permis curviei şi destrăbălării să meargă mai departe.

Dacă
aceasta nu este un tablou al zilei de astăzi, atunci nu ştiu care altul ar
putea fi: programe necenzurate, tot felul de prostii şi şmecherii.

O, şi
ei ar putea opri aceste lucruri, dar nu vor s-o facă şi, de fapt nu pot s-o
facă pentru că Dumnezeu a spus că aşa va fi.

O,
dacă şi-ar putea deschide urechile şi dacă ar înţelege!

Priviţi,
chiar înainte de sosirea ceasului crucial, Avraam şi Sara, care stăteau sub
stejarii lui Mamre, au văzut trei bărbaţi care veneau spre ei. Imediat, Sara a
intrat în cort, iar Avraam i-a întâmpinat.

Ce
diferenţă este între Sara, femeile din Sodoma şi cele de astăzi. O, vine vremea
când bărbaţii stau în casă, în timp ce ele se îmbracă cu haine scurte şi ies pe
gazonul din faţa casei să tundă iarba.

Ce
diferenţă!

Sara a
intrat în cort imediat ce i-a văzut pe cei trei bărbaţi care se apropiau, în
timp ce Avraam le-a ieşit în întâmpinare. Se pare că ei aveau o înfăţişare
ciudată, iar unul dintre ei era mai important.

Ei
s-au aşezat jos, iar Cel care părea mai deosebit, a început să vorbească cu
Avraam care I-a zis:

Aşează-te aici, căci mă duc să aduc puţină
apă ca  să-Ţi spăl picioarele. Apoi, voi
face puţină pâine şi voi aduce carne ca să mănânci împreună cu însoţitorii Tăi,
iar după aceea vei putea pleca mai departe.

Avraam
s-a dus în turmă, unde a găsit acel berbece gras şi l-a ucis, i-a spus Sarei să
facă pâine şi ceva prăjituri, iar după aceea s-a întors sub stejari şi a
discutat cu acel Bărbat.

Eu
cred că Avraam ştia cine este Cel care stătea în faţa sa. El stătea cu spatele
către cortul în care se afla Sara, şi i-a zis lui Avraam (El era mesagerul
acelei zile):

Avraame, Eu te voi vizita din nou la anul,
în conformitate cu făgăduinţa pe care ţi-am făcut-o acum 24 de ani. Atunci
ţi-am promis ceva, iar acum voi împlini ce-am zis
.”

O,
binecuvântat să fie Numele Domnului!

Prieteni,
Dumnezeu a făcut o făgăduinţă şi a spus că în zilele din urmă va turna din
Duhul Său peste orice făptură şi El va sta pe ceea ce a spus.

Isus a
făcut o făgăduinţă şi a spus: „Lucrările
pe care le fac Eu, le veţi face şi voi
”, şi El stă pe ceea ce a spus,
pentru că e drept.

Avraam
a privit spre acel Bărbat, iar El i-a zis: „La
anul cam pe vremea aceasta, te voi vizita din nou, iar Sara va avea un copil;
copilul pe care l-am făgăduit.

Acum,
Avraam avea aproape o sută de ani, iar Sara aproape 90, aşa că atunci când a
auzit acele cuvinte, Sara, care se afla în cortul spre care îngerul stătea cu
spatele, a râs în sinea ei, dar Îngerul a privit spre Avraam şi i-a zis: „De ce a râs Sara?

Acolo
era mesagerul. (fratele Branham bate în amvon.) Înţelegeţi ce vreau să spun?

Ce fel
de telepatie mintală a fost aceea? Sara era în cort şi a râs în sinea ei, nu cu
voce tare, iar El era afară şi cu spatele către cort. Totuşi, a întrebat? „De ce a râs Sara?

El
ştia totul şi acela a fost ultimul mesaj înainte de distrugerea Sodomei şi
Gomorei.

Frate,
dacă tu Îl auzi în seara aceasta, să ştii că acesta este ultimul mesaj înainte
ca această lume să ardă.

Vedeţi
natura Îngerului? Vedeţi cine a fost El? Era Dumnezeu. Nu uitaţi că Avraam L-a
numit „Domnul”. În traducerea originală aici este scris „Elohim” – marele şi
puternicul IeHoVaH, iar noi ştim că IeHoVaH S-a făcut trup în Isus Hristos.

Cineva
zice: „Cum poţi spune aşa ceva?” De unde şi-a luat El acel trup?

Păi,
El i-a chemat pe cei doi îngeri, după care a „suflat” puţin şi imediat atomii
şi moleculele s-au adunat făcând un trup în care El a păşit venind jos însoţit
de ei.

Binecuvântat
să fie Numele Său sfânt. Sunt atât de bucuros în seara aceasta să ştiu că
acelaşi Dumnezeu Atotputernic, care Şi-a putut face Lui însuşi un trup în care
să trăiască, este în stare ca într-o zi să-l ridice şi pe acesta sus, aşa după
cum a făgăduit.

Acum
El este în mijlocul nostru făcând exact acelaşi lucru pe care l-a făcut acolo.
O, lăudat să fie Numele Lui slăvit!

El ne
vorbeşte şi ne avertizează să fim gata.

Isus a
mai spus: „Peste puţină vreme lumea nu Mă
va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea; pentru că voi fi cu voi, chiar în voi,
până la sfârşitul lumii.
” (Ioan 14.19).

O, în
ce ceas trăim!

Observaţi,
Îngerul care a adus Focul, a fost Acelaşi (cu „A” mare) care a făcut acel
miracol şi noi ştim  cu toţii că acum lumea
va fi distrusă prin foc.

Priviţi
ce a spus Isus. O, aceasta îmi emoţionează sufletul! El a zis: „Aşa cum era în zilele lui Noe, aşa va fi şi
la venirea Fiului omului.

Ce a
făcut acel Înger în zilele lui Avraam? El avea Duhul deosebirii, iar Isus a spus
că „Aşa va fi şi atunci când va veni Fiul
omului.

Puteţi
vedea aceasta? Gândiţi-vă la faptul că în mijlocul nostru stă Acelaşi Înger al
lui Dumnezeu, care nu e nimeni altul decât chiar Domnul Isus Hristos în forma
Duhului Sfânt. El este în mijlocul nostru la fel ca în acele zile. Acolo a fost
chiar Dumnezeu într-un trup de bărbat, iar mesajul Său a fost ultimul înainte
de distrugere.

Acum
vom privi care a fost mesajul de eliberare.

El S-a
dus jos şi a încercat să elibereze poporul, dar ei au refuzat să-L asculte, iar
astăzi se petrece acelaşi lucru în naţiunea noastră. Eu am avut privilegiul
să-L văd pe Domnul nostru Isus, făcând semne şi minuni mari în adunări, dar cu
toate acestea, oamenii stăteau şi priveau îndoielnici deşi se aflau în prezenţa
marelui, infinitului şi puternicului Dumnezeu, care procedează şi astăzi la
fel, făcând aceleaşi semne şi minuni. Cu toate acestea, ei stăteau acolo
mestecând gumă, sau coborau de pe platformă total nepăsători de ceea ce se
întâmpla. Nu le păsa de nimic, iar pe mine mă priveau de parcă aş fi făcut cine
ştie ce spiritism peste ei, deşi Dumnezeu a spus clar că aceste lucruri măreţe
vor fi făcute prin Puterea Duhului Sfânt.

Acel
mesaj a mers afară, iar ei au râs de El şi L-au batjocorit, de parcă era o
povestioară hazlie. Totuşi aceea era mila şi harul eliberator pe care li-l
oferea Dumnezeu.

O,
Doamne, apoi îngerii s-au dus la Lot şi după ce şi-au adus mesajul, i-au spus:

Grăbeşte-te şi fugi din cetate, căci nu pot
face nimic până nu vei ajunge acolo.
” (Geneza 19.22).


vrea să observaţi aceasta, căci trebuie să mă grăbesc să închei din cauza
rândului de rugăciune.

Aţi
observat ce a spus îngerul? „Nu pot face
nimic până nu ajungi acolo; până nu intri acolo.

Ce era
aceasta? Mesajul de eliberare.

Înainte
ca măcar o scânteie de foc să cadă din cer, trebuia ca Lot să iasă din Sodoma
şi să intre în locul de adăpost; şi înainte ca un singur strop de ploaie să
cadă din cer, era nevoie ca Noe să intre în arcă. Da, şi înainte ca bomba
atomică să lovească această naţiune, Biserica Mireasă va merge în răpire, ca
să-L întâlnească pe Domnul Isus.

Şi
dacă Sputniku-rile şi rachetele sunt pregătite, iar îngerii sunt aşezaţi în
ordine (Aleluia!), marile coridoare ale cerului sunt aglomerate la refuz,
harfele sunt pregătite, marile orchestre au făcut deja ultima repetiţie, totul
e gata să ureze un „Bun venit Acasă”, oare nu se apropie timpul când Biserica
Dumnezeului celui viu, care a aşteptat venirea Lui, e gata de plecare? Totul
este în ordine, iar inima mea este plină de bucurie, când mă gândesc la acel
ceas măreţ.

Să nu
uitaţi ceea ce a spus Domnul, şi anume că: „Aşa
va fi şi la venirea Domnului; când El va fi descoperit.

Nu
uitaţi că înainte să cadă ploaia, Noe era deja în arcă; înainte ca să cadă
focul, Lot era afară din Sodoma, deoarece îngerul spusese: „Nu pot să fac nimic până nu ieşi afară. Am
maneta în mâna Mea, dar nu pot trage de ea să curgă foc din cer, până nu pleci
tu.

Acest
lucru e perfect. Îngerul nimicitor ţine în mână Rusia cu bomba atomică, până
când Biserica se adună laolaltă în marele trup al lui Hristos. Vedeţi? „Nu pot face nimic până nu intri acolo.

O, nu
este aceasta o asigurare binecuvântată? Şi dacă vedem ceva în ordine, aceea e
plecarea Acasă a Bisericii.

Îngerul
lui Dumnezeu este aici cu acelaşi mesaj, cu aceleaşi semne şi minuni şi cu
toate lucrurile aşezate în ordine.

Tabernacolule
Branham, cu aproape 25 de ani în urmă, eu am vorbit de la acelaşi amvon şi v-am
spus că se vor întâmpla aceste lucruri, iar acum iată-le, desfăşurându-se chiar
sub ochii voştri.

Noi
suntem la sfârşitul timpului, iar momentul când Biserica va merge Acasă, este
foarte aproape.

Criticii,
batjocoritorii, glumeţii, sunt la fel ca în zilele împăratului Belşaţar, ca în
zilele lui Noe sau ca în zilele lui Lot, făcând exact aceleaşi lucruri, iar
Domnul spune la fel ca atunci: „Nu pot
face nimic până nu ieşiţi afară!


vrea să observaţi că Lot a ieşit afară din ceva care-l putea distruge, iar Noe
a intrat în ceva care-l putea salva.

Acesta
este un tip minunat spre Biserică – noi ieşim afară din lume, departe de Elvis
Presley şi Artur Godfray, şi intrăm în Hristos.

Ieşiţi
afară din lume! Ei sunt lumea şi vor pieri odată cu ea, dar cei care sunt în
Hristos, vor merge Acasă cu El. Dumnezeu îi va aduce cu El chiar şi pe cei care
au adormit în Hristos, iar noi ieşim afară din lume şi mergem în Hristos pentru
siguranţă.

Da, „Eu nu pot face nimic până nu ieşi afară.
Îmi place atât de mult aceasta.

„Fugiţi
repede!” – mesajul era urgent.

„Grăbiţi-vă!
Fugiţi!”

Binecuvântat
să fie Numele Domnului.

Isus a
făgăduit că această Evanghelie va fi predicată până la marginile pământului,
iar noi facem aceasta de ani şi ani, iar acum, iată-ne la sfârşitul timpului.

Şi
chiar înainte ca îngerii să strige: „Grăbiţi-vă!”, El S-a întors şi a spus: „De ce a râs Sara?

Vedeţi?
Îngerul nimicitor a spus: „Am auzit
despre păcatele lor şi am venit jos să văd dacă este adevărat sau nu, iar când
am cercetat, am văzut că era aşa.

Mesajul
adus a fost: har, îndurare şi eliberare: „Grăbiţi-vă! Grăbiţi-vă!”

O,
copii, nu staţi să puneţi întrebări, ci grăbiţi-vă, căci El este aici!
Grăbiţi-vă şi plecaţi! Unde? Afară, la fel ca acele păsărele mici care au
părăsit zidurile caselor înainte de începerea cutremurului.

Fugiţi
dintre aceşti  pereţi mari şi moderni ai
Babilonullui, dintre aceste denominaţiuni mari care spun: „Acolo nu mai este
diferenţă!”

Plecaţi
din aceste biserici mari şi necredincioase, care spun că nu mai există lucruri
ca vindecarea divină; care spun că nu mai există minuni.

Îndepărtaţi-vă
de acei pereţi, căci se vor prăbuşi. Ei vor merge jos, vor fi distruşi, pentru
că aşa a spus Dumnezeul meu.

Ieşiţi
afară de acolo şi fugiţi la Calvar! Dacă păsările au fugit afară şi s-au aşezat
în copaci, faceţi şi voi acelaşi lucru: fugiţi în Copac, în Hristos cel
răstignit. El stă acolo, între noi şi Dumnezeu, ca Mijlocitor, până când va
trece furtuna.

„Fugiţi!
Scăpaţi-vă! Intraţi înăuntru, căci nu pot face nimic până nu ieşiţi afară de
acolo şi nu intraţi în El!”

Da, El
aşteaptă după voi, de aceea, îndepărtaţi-vă de aceste lucruri moderne!

Îndepărtaţi-vă
de această televiziune plină de murdării, opriţi-vă radiourile când încep
aceste cântece rock and roll murdare!

Purtaţi-vă
ca nişte doamne şi îmbrăcaţi-vă ca nişte doamne. Purtaţi-vă ca nişte bărbaţi şi
îmbrăcaţi-vă ca nişte bărbaţi! Vorbiţi ca şi creştinii şi trăiţi ca ei.

Grăbiţi-vă
şi ieşiţi afară, căci distrugerea este aproape. Dumnezeu este sătul şi obosit.

O,
este mai târziu decât puteţi crede! Ceasul este aici, Îngerul milei, care a
trimis acest mesaj, este chiar aici în seara aceasta. Credeţi acest lucru?
(Amin).

Israelul
a fost dus în ţara făgăduită, iar Egiptul a fost îngropat în întuneric, în timp
ce toţi întâii lui născuţi au fost loviţi cu moartea.

Grăbiţi-vă,
grăbiţi-vă! Fugiţi! Scăpaţi-vă vieţile, căci 
s-ar putea ca aceasta să fie ultima şansă care vi se mai oferă.

Nu
uitaţi că noi îi vedem în ziare, iar aceasta face ca întreaga lume să tremure,
pentru că tot ce a spus Dumnezeu se împlineşte.

Atunci
cum rămâne? „În zilele în care Se va
descoperi Fiul omului…

Ce
este aceasta? A fost descoperit Fiul omului? Isus Hristos este acelaşi ieri,
azi şi în vezi.

Priviţi
ce spune versetul 30 din Luca 17:

Tot aşa va fi în zilele când Fiul omului va
fi descoperit din cer.
” (în traducerea românească nu scrie „din cer”, ci
doar: „Tot aşa va fi  şi în ziua când se va arăta Fiul omului.”)

Ce
este aceasta? Acest lucru nu s-a întâmplat de când a fost Isus pe pământ, dar
acum, la sfârşitul epocii neamurilor, iată-L aici.

Haideţi
să ne uităm puţin la El şi să ne gândim la aceasta.

Când a
fost pe pământ, Isus nu a pretins niciodată că este un vindecător, ci
întotdeauna a spus: „Nu Eu sunt Cel care
face aceste lucrări, ci Tatăl Meu. Eu nu pot face decât ce-Mi arată Tatăl.

(Ioan 5.19).

El
spunea: „Adevărat, adevărat vă spun, căci
Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând;
şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai.

Priviţi-l
puţin pe Filip. El a fost convertit chiar când şi-a început Domnul Isus slujba.
Ce s-a întâmplat atunci?

Haideţi
să vedem, căci atunci vom înţelege cum se va descoperi Fiul omului şi astăzi,
pentru că dacă cu adevărat Isus Hristos este Acelaşi ieri, azi şi în veci,
trebuie să Se descopere aşa cum a făcut-o şi ieri; trebuie să vină acelaşi
mesaj.

Acum
priviţi.

În Ioan
1, vedem că Petru a păşit în faţă, iar când l-a văzut, Isus i-a vorbit
spunându-i cum îl cheamă şi cine este tatăl lui:

Tu eşti Simon, fiul lui Iona.” Când a
auzit aceste cuvinte, acel pescar bătrân şi-a zis: „De unde mă cunoaşte Omul acesta pe mine?

Apoi,
Filip din Betsaida s-a dus să-l caute pe prietenul său, Natanael, să-i
vorbească despre ceea ce văzuse. L-a găsit sub un copac şi i-a zis: „Vino să vezi pe cine am găsit noi: pe Isus
din Nazaret, Fiul lui Iosif.

Priviţi
acum, cum S-a descoperit El însuşi.

Auzind
ce spune Filip, Natanael i-a zis:

Ce poate ieşi bun din Nazaret?

Vino şi vezi!” Acesta este cel mai bun
răspuns pe care un om poate să-l dea altuia:

„Nu
critica, ci vino şi convinge-te singur.”

O,
dacă am putea fi şi noi atât de sinceri astăzi!

În
timp ce veneau la Isus, Filip a început să vorbească cu Natanael şi să-i spună:

„Îl
cunoşti pe bătrânul pescar, Simon, nu-i aşa?”

„Da.”

„Ieri,
el a păşit în faţa acestui Om, iar El i-a spus cine este şi cum l-a chemat pe
tatăl său.”

„O,” a
răspuns Natanael, „n-am mai auzit aşa ceva.”

Apoi,
când au ajuns în locul unde Se afla Isus şi când Natanael a păşit în rândul de
rugăciune, Isus l-a privit cu blândeţe şi a spus:

Iată un israelit în care nu este nici o
viclenie.

De
unde ştia Isus că Natanael era israelit? Grecii şi ceilalţi oameni din zona
aceea se îmbrăcau la fel şi arătau la fel. Atunci de unde ştia El că acel
bărbat era un israelit?

Pentru
că Isus este Dumnezeu arătat în trup. Şi ce a făcut El? L-a privit şi a ştiut
totul despre Natanael.

Rabi, de unde mă cunoşti?” L-a întrebat
mirat Natanael. Şi Domnul i-a răspuns:

Te-am văzut mai înainte să te cheme Filip,
când erai sub măslin.

O, acum totul e clar pentru mine, Rabi. Tu
eşti Fiul lui Dumnezeu, eşti Împăratul lui Israel.

Pentru că ţi-am spus aceste lucruri crezi?
Vei vedea lucruri mai mari decât acestea.

Dar
membrii bisericii necredincioase, stăteau pe loc cât se poate de reci şi de
ţepeni. Desigur, ei stăteau acolo mândri de marea lor educaţie, cu marile lor
seminarii teologice şi spuneau dispreţuitori:

Omul acesta e un prezicător; e un Beelzebul!

Auzindu-i,
Isus le-a zis: „Vă iert pentru ceea ce
spuneţi despre Mine, dar când va veni Duhul Sfânt şi va face aceleaşi lucruri,
dacă veţi spune un sigur lucru împotriva Lui, nu veţi fi iertaţi niciodată,
nici în lumea aceasta, nici în cea viitoare.
” (Matei 12.32).

Acolo
era şi o femeie micuţă, care avea o scurgere de sânge. Ea  a venit prin mulţime şi s-a atins de haina
lui Isus, căci îşi zicea în sine: „Dacă
aş putea să ating doar haina Lui şi mă voi tămădui.
” (Matei 9.21).

L-a
atins, iar după aceea, Petru L-a certat zicând: „Priveşte cum se înghesuie oamenii în jurul Tău, deci, cum poţi pune o
asemenea întrebare?

Dar
Isus a spus: „Cineva s-a atins de Mine,
căci am simţit că a ieşit o putere din Mine.
” (Luca 8.46).

Apoi,
a privit în jur până a găsit-o pe femeie. Cum a 
fost posibil acest lucru? Noi nu ştim, dar El este Acelaşi ieri, azi şi
în veci, iar Biblia ne spune că S-a descoperit naţiunii ebraice în felul acesta.

Când a
mers în Samaria, El s-a întâlnit cu acea femeie care a venit să ia apă de la
fântână. Era o femeie foarte drăguţă.

Să nu
uitaţi că acolo erau cele trei feluri de popoare: evreii, neamurile şi
samaritenii; Sem, Ham şi Iafet. Samaritenii erau un fel de corcitură: jumătate
evrei şi jumătate neamuri.

Şi
această femeie samariteană – la noi în America ar fi considerată o femeie cu
faimă rea -, a venit să ia apă.


vrea să ştiţi că ea cunoştea bine Biblia, pentru că Scriptura vine din Est, iar
voi încercaţi s-o citiţi cu o educaţie din Vest.

Fiţi
numai atenţi ce mi s-a întâmplat când am fost în India, la Bombay.

Acolo
era un episcop de la o biserică baptistă şi mulţi alţi bărbaţi înţelepţi, iar
el mi-a spus: „Domnule Branham, să nu ne spui că tu eşti misionar, căci noi
cunoaştem cu mult mai mult despre Biblie decât veţi cunoaşte voi, yankeii,
vreodată.”

Şi aşa
este.

„Noi,”
spunea el, „am avut Biblia cu 2000 de ani înainte ca voi să fiţi o naţiune.”

Şi
aici avea dreptate, căci biserica întemeiată de apostolul Toma e încă acolo.

„Dar”,
a continuat el, „noi am auzit că ai fost vizitat de Dumnezeu ca să facă din nou
vie această Biblie. Aceasta am vrea să ştim noi.”

Vedeţi?
Lumea flămânzeşte după Pâinea vie.

Isus a
intrat în vorbă cu acea femeie şi i-a zis:

Femeie, dă-Mi să beau.

Foarte
mirată, femeia I-a spus că este imposibil acest lucru, pentru că evreii nu
aveau legături cu samaritenii, dar Isus i-a explicat că între ei nu este nici o
diferenţă, căci Dumnezeu i-a făcut pe toţi oamenii dintr-un singur sânge, după
care a adăugat:

Dacă ai şti cu Cine stai de vorbă, tu Mi-ai
cere să bei…
” şi discuţia a continuat aşa, până când El a intrat în
legătură cu duhul ei şi a aflat ce probleme avea, aşa că i-a zis:

Du-te, ia-ţi soţul şi vino aici cu el.

Ce s-a
întâmplat când Isus le-a spus aceste lucruri evreilor? Ei spuneau: „Acesta este Fiul lui Dumnezeu.

Dar
samariteanca ce a făcut când El i-a spus: „Du-te,
ia-ţi bărbatul şi vino aici cu el
”, după care a adăugat: „Ştiu
n-ai bărbat, căci cinci bărbaţi ai avut, iar acela pe care-l ai acum, nu e
bărbatul tău.
”?

Ea a
zis: „Doamne, văd că eşti prooroc. Noi
ştim că atunci când va veni Mesia, ne va spune toate lucrurile, dar Tu cine
eşti?

Şi
Isus i-a răspuns: „Eu, Cel ce vorbesc cu
tine, sunt El.

Când a auzit aceste cuvinte, femeia a alergat
în cetate şi a spus:

Veniţi să vedeţi un Om care mi-a spus tot ce
am  făcut, nu cumva acesta este
Hristosul?

El nu
a făcut niciodată aceasta cu un om dintre neamuri. De ce? Pentru că a lăsat-o
până în aceste zile. Acesta este motivul pentru care a spus în Luca 17.30: „Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta
Fiul omului din cer.

Acum,
El însuşi Se descoperă bisericii Sale, pentru îndurare, dar imediat după aceea,
Se va descoperi pentru nimicirea celor care au refuzat mesajul Său.

Dumnezeule,
fii milos cu noi, în timp ce ne rugăm un moment.

Soră
Gertie, dacă vrei, cântă cântarea încet şi blând.


ştiţi că-mi pare rău pentru voi, care staţi în picioare în jurul pereţilor,
căci ştiu că sunteţi în aşteptare, dar mă întreb dacă sunteţi cinstiţi cu voi
înşivă şi cu Dumnezeu.


grăbiţi cu adevărat şi vreţi să scăpaţi de aceasta?

Sunteţi
aici în prezenţa unui Om care Se numeşte Domnul Isus. El are biletul pentru
voi, de aceea, tot ce trebuie să faceţi, este să-I daţi inima voastră, căci El
o va curăţi cu propriul Sânge, va îndepărta tot păcatul şi îndoiala şi vă va
duce în ceruri când va veni. Rachetele ar putea veni până dimineaţă, înainte ca
noaptea să se termine, căci desigur, auziţi cu toţii interviurile pe care le
dau oameni de ştiinţă la radio şi la televizor.

Ei
spun: „Nu există nimic care să oprească posibilitatea ca această lume să fie
aruncată în aer în orice clipă. Trebuie doar ca cineva să ia o gură bună de
vodcă şi apoi să apese butonul roşu, căci aceasta este totul…”

Grăbiţi-vă!
Mesajul este urgent: Grăbiţi-vă! Scăpaţi! Fugiţi de viaţa voastră, scăpaţi de
ea! Ieşiţi afară din acest Babilon modern. Nu simţiţi acel Ceva care vă trage
afară?

Dacă
sunteţi cu adevărat duhovniceşti, veţi simţi că Dumnezeu vă vorbeşte. Cu
siguranţă, dacă El le-a vorbit acelor păsărele micuţe, poate să vă vorbească şi
vouă.

Aţi
vrea să ridicaţi mâna spre El? Noi nu avem prea mult spaţiu ca să-i aducem pe
oameni în jurul altarului, dar ajunge să vă ridicaţi mâinile şi să spuneţi:
„Dumnezeule, fii îndurător cu mine!”

Dumnezeu
să te binecuvânteze, frate. Dumnezeu să te binecuvânteze.

O,
Doamne, peste tot sunt numai mâini ridicate!

„Dumnezeule,
fii îndurător cu mine! Mi-am ridicat mâna pentru că vreau să scap înainte de a
veni dimineaţa când, curcubeul se va arăta pe cer şi va veni Fiul omului.”

Ce zi
cumplită va fi aceea, pentru toţi cei care aţi pierdut şansa ce vi s-a oferit!

Aţi
fost corecţi în biserica voastră, nu-i aşa?

O,
poate spui: „Şi mama a aparţinut de ea!”

Frate
şi soră, aceasta este în ordine, dar faptul că mama ta a fost salvată nu are
nici o legătură cu salvarea ta, pentru că ea a trăit într-o zi, iar tu trăieşti
în alta.

Ascultaţi
mesajul Domnului şi luaţi aminte la avertismentul Duhului.

Ce fel
de duh a fost Acela care a deosebit şi a ştiut că Sara râdea în cort? Era
Îngerul Domnului.

Acum,
în timp ce stăm cu capetele plecate, aş avea o rugăminte pentru fiecare din
voi.

Ce
faceţi voi când ridicaţi mâinile, căci cineva întreabă: „Frate Branham, are
vreo însemnătate acest lucru?” Sigur că da.

Dacă
voi aţi dorit cu adevărat aceasta, înseamnă că aţi făcut diferenţa între moarte
şi viaţă.

Mesajul
este urgent, de aceea, n-ai vrea să-ţi ridici mâinile şi să spui: „Fii
îndurător cu mine, Doamne!”

Dumnezeu
să te binecuvânteze, micuţo.

Dumnezeu
să te binecuvânteze, doamnă.

Dumnezeu
să te binecuvânteze şi pe tine, fiule şi pe tine, doamnă.

Copilaşii
de lângă acest altar, şi-au ridicat şi ei micuţele mâini în sus.

Poate
ziceţi: „Ei nu vor să facă aceasta!”

Ba da,
o doresc, căci Isus a spus: „Lăsaţi
copiii să vină la Mine, căci a celor ca ei este Împărăţia lui Dumnezeu.

Binecuvântate
să fie inimile lor mici.

S-ar putea
ca ei să nu mai trăiască atâta încât să ajungă la maturitate, dar vor fi acolo.
Da, poate că ei vor scăpa de toate lucrurile prin care am trecut noi.

Dumnezeule,
fii îndurător.

Când
ridici mâna, înseamnă că ceva din tine a luat o decizie, şi acesta este duhul.
El este acela care te îndeamnă s-o faci.

Dumnezeu
să te binecuvânteze şi pe tine şi pe toţi copilaşii din spate.

Dumnezeu
să binecuvânteze şi inimile voastre scumpe, copilaşi de culoare. Cu siguranţă,
El  vă iubeşte.

Grăbiţi-vă
şi intraţi în Împărăţie!

Voi
spuneţi: „Păi, am mai auzit aceasta şi înainte!” Aşa este, dar s-ar putea ca
acum s-o auziţi pentru ultima dată, de aceea, luaţi chiar acum o decizie.

Dumnezeu
să te binecuvânteze, tânără doamnă.

Fugiţi
de toată această marfă modernă, fugiţi de lângă aceşti pereţi, căci totul se
prăbuşeşte. Tot acest rock şi cei ce-l practică, vor pieri o dată cu lumea.

Nu vă
includeţi în lume, ci ieşiţi din mijlocul lor, căci Dumnezeu vine pentru
biserica Sa. El v-a ales şi de aceea vă vorbeşte. Mesajul este urgent, aşa că,
veniţi repede!

Acum,
în timp ce ne rugăm, fiţi sinceri, căci Îl voi ruga pe Dumnezeu să fie
îndurător cu voi.

Binecuvântatule
Domn, s-ar putea ca aici să fie oameni care nu au mai văzut niciodată lucrările
şi puterea lui Dumnezeu, dar Ceva din inima lor a spus: „Ridică mâna, căci Eu
sunt!”, iar ei au înţeles că aici e o chemare urgentă. Ei sunt destul de
inteligenţi ca să privească în jur şi să vadă că este pe cale să se întâmple
ceva.

Mulţi
dintre aceşti copilaşi micuţi şi-au ridicat mâinile, de aceea, Te rog să fii
îndurător, Doamne.

Mulţi
din generaţia bătrână şi din cea mijlocie, şi-au ridicat mâinile; mulţi
adolescenţi au făcut acelaşi lucru, pentru că vor îndurarea Ta, Dumnezeule, iar
eu sunt plin de bucurie pentru că pot să ştiu că prima calitate descoperită în
Hristos este mila, iar cea de-a doua este judecata.

O,
Dumnezeule, Îţi mulţumim pentru cei care au primit mila Ta în seara aceasta,
pentru cei care au ales „calea milei”, căci Tu ai spus: „Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!” (Matei
5.7).

Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după
neprihănire, căci ei vor fi săturaţi.
” 
(v.6).

Aprinde
candelele lor în seara aceasta, Doamne, şi fă-i să fie lumini aşezate pe
înălţimi, care să nu poată fi ascunse, ci să dea lumină şcolilor şi locurilor
în care vor merge.

Îndură-Te,
Doamne, şi fă ca aceste candele să strălucească spre slava lui Dumnezeu.

Binecuvântează-i,
iar într-una din zile, într-o lume mai bună, fă ca să ne întâlnim cu toţii în
jurul marii mese a lui Dumnezeu, la Cina nunţii.

Păstrează
Duhul Tău peste noi şi binecuvântează-i pe cei care stau în jurul pereţilor şi
afară în hol, pe cei care stau afară şi pe cei care au ridicat mâna.

Fii cu
ei, Doamne, căci ei au stat aici, în picioare. Acordă-le aceste lucruri, deoarece
ei sunt roadele acestui mesaj urgent, adus în seara aceasta.

Lasă
ca îngerii lui Dumnezeu să-l facă atât de real în inimile lor, încât să nu-l
mai uite niciodată.

Ei
sunt roadele Tale, iar eu Ţi le prezint ca să le dai lui Isus, căci sunt
darurile Tale de dragoste pentru El.

Nimeni
nu-i poate smulge din mâinile Tale, pentru că nu există nimic mai mare decât
Dumnezeu, iar rugămintea mea este să-i ţii în siguranţă până va veni Isus
pentru ei.

Fie ca
şi restul să se grăbească pentru că mesajul este urgent, iar noi trebuie să ne
grăbim să ieşim afară înainte de a veni distrugerea.

Doamne
Dumnezeule, Te rog să trimiţi Îngerul Tău, pe Acelaşi care a stat odinioară cu
Avraam în cort şi i-a putut spune ce făcea Sara în cort.

Acela
era Îngerul Legământului, era Îngerul care a adus îndurare înainte ca să cadă
focul.

Focul
ar putea cădea şi acum, în orice moment, iar bombele ar putea distruge întreaga
lume, de aceea, Te rog să faci ca El să vină în seara aceasta şi să ne dea
îndurare, Doamne, căci o cerem în Numele lui Isus. Amin.

O,
aici este ceva din binecuvântata Evanghelie, care v-a curăţit pe voi. Mie îmi
place aceasta, de aceea, haideţi să cântăm încă o dată cântarea: „Isus face
chemarea.”

Ridicaţi
cu toţii mâinile. Vreţi să faceţi aceasta? Să văd mâinile. Nu aţi mai fost
niciodată într-o adunare ca aceasta? O, este bine. Sunt bucuros să vă am aici.

Acum
vreau să ştiţi că eu nu pretind că aş fi un vindecător, ci pretind că Isus este
viu; că El trăieşte.

Eu nu
sunt un vindecător şi nici nu există vindecători, pentru că Hristos v-a
vindecat deja, deoarece prin rănile Lui, voi sunteţi tămăduiţi, însă vreau să
vă rog ceva.

Poate
mergeţi la o biserică, dar dacă nu mergeţi la nici una, noi vă urăm bun venit
aici, la Tabernacolul Branham, unde scumpul nostru frate Norman Neville, un om
bun, nu învaţă nimic altceva decât Adevărul Bibliei.

Sunteţi
deci, bineveniţi în părtăşia noastră.

Aici
nu este o denominaţiune, ci suntem doar o biserică, o părtăşie. Noi suntem
metodişti, baptişti, prezbiterieni, penticostali, luterani, etc. Noi suntem de
toate, suntem creştini care-i iubesc pe toţi oamenii şi ne rugăm ca, dacă nu
puteţi veni aici, să vă găsiţi o biserică bună, un „acasă”, un loc în care să
se predice adevărata Evanghelie, astfel ca să puteţi fi hrăniţi prin Duhul lui
Dumnezeu.

Dacă
Domnul Isus S-a ridicat din morţi, eu v-am spus numai Adevărul, aşa că Dumnezeu
este obligat faţă de Cuvântul Său să facă aceleaşi lucruri pe care le-a mai
făcut.

Mie nu
mi-e frică să cred în El şi în Biblie, pentru că acesta este Adevărul.

Dacă
n-ar fi adevărat, înseamnă că sunt cel mai mare înşelător care a trăit vreodată
pe pământ, pentru că am milioane de înşelaţi.

Eu am
stat, nu de multă vreme, în faţa mahomedanilor cu Coranul într-o mână şi cu
Biblia in cealaltă şi am spus:

„Una
din aceste două cărţi este corectă, iar cealaltă este greşită, de aceea, să-L
lăsăm pe adevăratul Dumnezeu să vorbească. Nu vă fie teamă, căci El nu vă va
părăsi niciodată.”

Când a
fost pe pământ, Domnul Isus a făgăduit o mulţime de lucruri minunate şi a
făgăduit că le va face din nou înainte de sfârşitul timpului. El a spus că le
va face prin Biserica Sa. Da, El a spus: „Eu
sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele…
” (Ioan 15.5), însă nu viţa poartă
roadele, ci mlădiţele.

Acuma,
dacă avem o viţă de pepene, ea va purta roade de pepene; dacă va fi o viţă de
vie, va purta struguri, iar dacă este o viţă de „creştin”, Îl va purta pe
Hristos.

Da, va
purta Viaţa lui Hristos şi lucrările lui Hristos. Vedeţi?

Atunci,
duhul nostru trebuie să fie însufleţit de ceva, iar eu sunt foarte bucuros
pentru că sunt în El.

Tu nu
ştii, micuţă turmă, cum mă face El să mă simt. Am 48 de ani, deci sunt deja un
om bătrân şi predic de 27 de ani. Umerii mi se lasă în jos şi-mi dau seama că
nu mai sunt acel băiat micuţ care obişnuia să se joace în stradă, dar de un
lucru sunt sigur: eu sunt slujitorul Lui. Da, mai degrabă decât orice altceva,
prefer să fiu slujitorul Său, căci la ce mi-ar folosi altceva?

Am
încercat să fiu cinstit cu voi, oamenii, să fac tot ce am putut în prezenţa
voastră şi în prezenţa lui Dumnezeu, pentru că ştiu că El ne priveşte tot
timpul.

Am
încercat să scurtez mesajul acesta micuţ şi mă rog ca Dumnezeu să ia locul în
inimile voastre. Grăbiţi-vă, grăbiţi-vă cât puteţi de repede! Nu staţi în lume,
ci îndepărtaţi-vă de aceste nonsensuri! Ieşiţi afară, la Hristos, ca să fiţi
liberi. Ieşiţi afară pentru că nu ştiţi în ce ceas poate veni nimicirea, când
nu va mai rămâne decât praful din acest pământ, când lumea aceasta va fi zdrobită.

Este
posibil ca acest lucru să se întâmple încă înainte de încheierea acestui
serviciu, căci aşa ceva nu ar contrazice deloc Scriptura, ci o va împlini, căci
Evanghelia a fost predicată şi aici vine şi ultimul mesaj.

Să nu
priviţi după lucrurile mari din viitor, căci prin păcatele ei, America a
refuzat harul. Acesta este adevărul. Căutaţi în Bibliile voastre şi veţi vedea
dacă am dreptate sau nu. Ea a căzut de tot, cam de vreo doi ani.

Nu
demult, la unul din dejunurile sale, Billy Graham spunea: „Acesta este
etalonul.”, apoi a continuat: „Pavel mergea într-un oraş şi aducea un suflet la
Hristos, dar când se întorcea după un an, lângă acel om găsea încă 30. Eu merg
într-un oraş şi am o trezire în care sunt 30.000 de convertiţi, dar când mă
întorc după şase luni, nu mai pot găsi nici măcar 30.”

Care-i
cauza? Năvodul prinde o mulţime de vieţuitoare ale mării, dar numai peştii sunt
cei aleşi, sunt aceia pe care El i-a ales încă înainte de întemeierea lumii
pentru viaţă veşnică, iar când va veni ultimul dintre ei, totul este gata.

În
arca lui Noe a intrat acelaşi număr de păsări şi de animale, după care uşa a
fost închisă de Dumnezeu. Restul au rămas afară, chiar dacă după aceea au
încercat să intre.

Scumpul
meu prieten, dacă nu eşti înăuntru, intră chiar acum, în timp ce te cheamă
Dumnezeu, pentru că uşa harului s-ar putea închide oricând pentru neamuri.

Eu am
vorbit, dar cuvintele spuse de mine în patru ore, nu sunt nimic comparativ cu
cuvintele spune se Domnul nostru iubit Isus Hristos.

Acuma,
eu v-am predicat ori Adevărul, ori    
v-am spus o minciună. Dacă v-am spus o minciună, Dumnezeu nu va avea
nimic a face cu ea, dar dacă v-am spus Adevărul, Dumnezeu va sta în spatele
Cuvântului Său.

Câte
numere de rugăciune s-au dat? 50?

Vă voi
explica de ce este necesar să dăm aceste numere de rugăciune când avem o
adunare de deosebire a duhurilor.

Nu
vreau să spun că El este obligat să facă aceasta, ci vreau doar să fiu cinstit
cu voi. Câţi dintre voi ar putea să vină în rândul de rugăciune? Ridicaţi mâna,
vă rog. Toţi cei care doresc să vină în acest rând, să ridice mâna. Cine vrea
să fie primul?

Vedeţi?
Aşa ceva nu este posibil, pentru că toţi doriţi aceasta. De aceea trebuie să
dăm numere de ordine. S-au dat 50 de numere, aşa că haideţi să le chemăm.

Vreau
să vă spun că nu se va întâmpla nimic prin faptul că eu sunt aici şi nici dacă
mă atingeţi pe mine, ci este nevoie să-L atingeţi pe El. Câţi dintre voi ştiu
că în Noul Testament, în cartea Evreilor scrie că „Hristos este Marele Preot care poate fi atins de suferinţele noastre”?
(Evrei 4.15).

Ei
bine, dar cum ştiţi că L-aţi atins? Prin faptul că va proceda la fel ca
întotdeauna. Dacă El este Acelaşi ieri, azi şi în veci, trebuie să Se descopere
pe Sine la fel cum a făcut-o ieri şi întotdeauna.

Ce a
făcut El atunci când Şi-a adus mesajul pentru evrei? Dacă astăzi s-ar descoperi
altfel, printr-o denominaţiune, ar fi nedrept, n-ar mai fi Acelaşi, deoarece nu
S-a descoperit niciodată printr-o denominaţiune.

El S-a
descoperit prin supranatural, aşa cum am spus şi azi dimineaţă, ca şi scrisul
de mână de pe perete şi tălmăcirea lui.

El
este Acelaşi ieri, azi şi în veci.

O,
Dumnezeule, fii cu noi, acum. Să vedem…

Cine
are biletul cu nr.1? Aş vrea să ridice mâna.

Cei
care aveţi numere de rugăciune, priviţi-le………………

…Noi
suntem străini, ne întâlnim pentru prima dată în viaţă, este adevărat? Da, dar
Dumnezeu ne cunoaşte pe amândoi. El ştie totul despre tine şi ştie totul şi
despre mine. Dacă ţi-aş spune: „O, domnule, tu eşti bolnav, dar te vei face
bine.”, ai putea să te îndoieşti şi la fel această audienţă, deoarece acestea
ar fi numai cuvintele mele, însă dacă vine Duhul Sfânt şi spune ce s-a
întâmplat, ceva despre care eu nu ştiu nimic, vei crede cu siguranţă. Am
dreptate, doamnă Cocs?

Doamna
Cocs stă acolo. Ea este din Kentucky şi e mama doamnei Woods.

Cancerul
i-a mâncat faţa, iar când am sosit din pădurile din nord, soţia mi-a spus:

„Nu am
mai văzut pe nimeni atât de desfigurat cum este mama doamnei Woods.”

Domnul
şi doamna Woods sunt prietenii mei, aşa că m-am dus s-o văd pe femeie, iar când
am ieşit din camera în care era, am spus: „Aşa vorbeşte Domnul…” şi cancerul
a murit pe loc.

Astfel,
acum ea stă aici pe deplin vindecată, fiind de nerecunoscut fată de cum arăta
când m-am rugat pentru ea. Vreţi să ridicaţi mâna, doamnă Cocs?

Nasul
şi toată partea dreaptă a feţei i-a fost mâncată de cancer până aproape de
ochi. Întoarce-te ca să te poată vedea audienţa.

Da, El
este corect întotdeauna şi nu greşeşte niciodată.

Acum,
dacă Domnul Dumnezeul nostru va vrea să descopere ceva acestui frate, să-l
lăsăm pe el singur să judece, căci Domnul poate să descopere ceva din viaţa
lui, aşa cum s-a întâmplat cu Natanael, omul adus de Filip în faţa Domnului
Isus.

Dacă
El va voi să descopere ceva, veţi crede cu toţii? Omul acesta ştie că eu nu-l
cunosc, ştie că nu ştiu nimic despre el, deoarece nici el nu mă cunoaşte.

Dacă totuşi,
Domnul va vrea să-i descopere ceva, veţi accepta aceasta? Câţi Îl veţi accepta?
Ridicaţi mâinile ca să pot vedea.

Domnul
să vă binecuvânteze.

Domnule,
eu stau aici şi aştept să văd ce îmi va spune El, astfel ca tu să poţi judeca.

Puteţi
vedea că omul are ochii închişi, ceea ce înseamnă că nu poate fi vorba de
telepatie sau de citirea gândurilor.

Rămâneţi
cu ochii închişi. Dacă El va vrea să descopere ceva, noi Îl vom lăuda şi-I vom
fi recunoscători.

Bărbatul
acesta are o problemă duhovnicească şi vrea să ne rugăm pentru el. (Aşa este).

Ridică
mâna dacă este adevărat, să vadă cu toţii aceasta. Acum credeţi?

Eu nu
l-am văzut niciodată, dar este ceva care-i tulbură gândurile. Adevărul este că
cu cât voi vorbi mai mult cu el, cu atât mi se va descoperi mai mult.

Acum
fiţi cu adevărat smeriţi.

Ce a
făcut Îngerul? S-a întors cu spatele şi i-a spus lui Avraam ce făcea Sara în
cort. Speriată, ea a zis: „Nu am râs!”, dar El i-a răspuns: „Ba da, ai râs.”

Vedeţi?
Acum eu văd o femeie. Este soţia acestui bărbat şi nu este aici cu el. Ea are o
problemă femeiască şi are necazuri şi cu spatele. Tu nu eşti din oraşul acesta
(Aşa este), ci vii din Marysville. (Da). Du-te acasă şi bucură-te căci va fi
aşa cum doreşti, în Numele Domnului. Dumnezeu să te binecuvânteze.

Nu mai
ai nevoie de batista pe care ai adus-o şi pe care o ai în buzunar.

Eu nu
te cunosc, nu-ţi ştiu numele, dar într-o zi, când Îngerul Domnului a venit
la  mine, tu stăteai chiar la uşă şi ai
fost vindecată de cancer, este adevărat?

(Da,
aşa este).

Nu
ştiu ce problemă ai acum, dar dacă Domnul va vrea să-mi descopere, vei crede?

(Da).

Nu ai
venit aici pentru tine,  ci pentru un
copil care este bolnav.

Are
proleme cu coloana vertebrală. (Da).

Parcă
nu poate sta în sus, sau ceva de felul acesta. Îi văd pe părinţii lui cu un
rozariu în mână, ceea ce înseamnă că sunt catolici. (Da).

Văd şi
un cuplu în vârstă. Sunt bunicii lui şi sunt catolici. (Da). Tu stai aici
pentru acest copil. Ia-ţi batista şi pune-o peste el. Să nu te îndoieşti, căci
vei primi ceea ce ai cerut. Crede din toată inima ta.

Voi
credeţi aceasta? (Amin).

Cred
că sunt un străin pentru doamna aceasta, dar Domnul Isus ne cunoaşte pe
amândoi. Acesta este un tablou identic cu cel din Ioan 4. O femeie de culoare
şi un bărbat alb, la fel ca în textul din Biblie, unde stăteau faţă în faţă doi
oameni din două rase diferite: o samariteancă şi un evreu.

Atunci,
Domnul i-a spus că de fapt nu este nici o diferenţă între ei, pentru că toţi
suntem lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. Locul geografic în care trăim, schimbă
culoarea pielii, dar aceasta nu are nici o legătură cu sufletul. A fost voia
lui Dumnezeu ca oamenii să fie de culori diferite; El a făcut omul alb, negru,
maro, galben, roşu, etc. Aceasta este voia Lui, dar El ne iubeşte pe toţi.

Deci,
aici este un tablou perfect: doi oameni care nu 
s-au întâlnit niciodată înainte şi care fac parte din două rase
diferite.

Cred
că eşti credincioasă pentru că duhul tău este plăcut, iar Îngerul Domnului nu
ar primi ceva ce este greşit sau rău. Ai văzut fotografia cu Lumina aceea, cu
Îngerul Domnului, nu-i aşa? Prezenţa Lui te face să te simţi aşa, pentru că
vine deasupra ta.

O
clipă, soră Gertie. Se pare că este ceva. Nu pot s-o ating pe doamna aceea cum
aş vrea…..Da, ea suferă de o stare nervoasă, căci o văd trântind obiecte. Tu
ai o problemă sufletească pe care vrei s-o rezolvi, pentru că într-un timp ai
umblat la rugăciune. Ai şi artrită. Văd că te dai foarte încet jos din pat, mai
ales dimineaţa. Dar ai ceva rău şi la coloană. Aceasta este „Aşa vorbeşte
Domnul”. Crezi că sunt proorocul lui Dumnezeu? Crezi că acelaşi Dumnezeu care
l-a cunoscut pe Simon, te cunoaşte şi pe tine? Dacă El îmi va descoperi şi mie
aceste lucruri, vei fi mai credincioasă în Dumnezeu? Vei crede că îţi va da ce
ceri?

Oamenii
îţi spun Nanny. (Aşa este), dar numele tău este Johnson. (Amin) şi locuieşti în
New Albany.

Întoarce-te
acasă şi fii bine în Numele Domnului Isus. Amin.

Ne
cunoaştem, doamnă? Nu, ci suntem străini unul pentru celălalt. Pentru ca
oamenii să vadă că este aşa, vrei să ridici mâna? Da, suntem doi străini, dar
Domnul ne cunoaşte pe amândoi. Dacă El va vrea să-ţi rezolve cererea, vei fi
bucuroasă?

Câţiva
dintre voi au început să creadă.

Văd în
faţa acestei femei un bărbat alb. Da, este domnul acela de acolo. Este în
ordine, domnule. Stai acolo unde eşti. Tu ai probleme cu rinichii şi cu
spatele. Da, şi te supără şi stomacul….(Aşa este). Du-te, crede şi acestea nu
te vor mai supăra niciodată. Crede numai.


provoc să credeţi. Câţi dintre voi cred din toată inima? (Amin).

În
ordine. Atunci primiţi şi bucuraţi-vă.

Dacă
Domnul Dumnezeul nostru îi va descoperi acestei femei, pe care n-o cunosc,
problemele pe care le are, dacă El vrea să-i facă la fel ca femeii
samartitence, veţi crede din toată inima? Va fi clar pentru totdeauna? (Amin).

Vedeţi?
Mâine trebuie să plec pentru că urmează o altă adunare care va avea loc în
Virginia şi nu vreau să fiu prea slăbit…

Oricine
ar fi femeia aceasta, are o umbră neagră îngrozitoare care o urmăreşte. Este o
tristeţe…..Tu ai ceva necazuri, ai pierdut un copil, un bebeluş. (Da).

Aşa
este, dar mai văd ceva care te supără. Este o problemă femeiască. Apoi, ai ceva
la spate şi simţi ca o stare de leşin…..O, este epilepsie.

Tu nu
eşti din oraşul acesta, ci vii din Louisville, iar pentru a ajunge aici, ai
trecut râul. (Aşa este).

Locuieşti
la nr. 1754 West Oac. (Da, aşa este, strigă femeia) . Te numeşti Margret Quinn.
(Da).

În
ordine, Domnul Dumnezeu, Creatorul cerului şi al Pământului, îi dă acestei
femei ceea ce-şi doreşte, pentru că-i cer vrăşmaşului să o părăsească în Numele
lui Isus. Amin.

Dumnezeu
să te binecuvânteze, doamnă. Nu te îndoi. Du-te şi primeşte ceea ce ai cerut.

Credeţi
din toată inima? (Amin).

Bună
ziua, domnule. Ne întâlnim pentru prima dată, este adevărat? Crezi că Domnul
Dumnezeu este aici gata să-ţi dea lucrurile pe care le doreşti? (Da, cred. Ştiu
că este aici şi pot să-L văd).

O, îţi
admir încrederea! Tu eşti aici pentru că doreşti să scapi de băutură şi de
fumat. (Da, aşa este).

Păi,
te-au părăsit chiar acum. Du-te şi pacea lui Dumnezeu să fie cu tine şi să te
ajute să crezi, căci dacă poţi crede, toate lucrurile sunt posibile.

Tu vrei
să scapi de problema pe care o ai la spate. Du-te, laudă-L pe Dumnezeu şi vei
fi eliberat. Crede din toată inima. Fii respectuos şi crede că ceea ce spune
Biblia este Adevărul.

Te
cunosc şi-ţi ştiu necazul, de aceea mă voi ruga pentru tine.

Doamne
Dumnezeule, fii îndurător cu femeia aceasta şi dăruieşte-i ceea ce-ţi cere,
pentru că Te rugăm aceasta în Numele lui Isus. Amin. Nu mai ştiu exact, te
numeşti cumva Baker? (Da, domnule). Da, aşa este. Acum îmi amintesc. Dumnezeu
să te binecuvânteze. Du-te înainte şi crede-L pe Dumnezeu din toată inima.

Nu te
cunosc, doamnă, nu te-am văzut niciodată, dar doreşti să poţi cina; doreşti să
scapi de problema pe care o ai la stomac, de ulcerul care te supără. Du-te şi
mănâncă pentru că Isus Hristos te face bine.

Pe
tine te cunosc şi ştiu problema pe care o ai. Tu nu ştii că îţi cunosc
problema, dar o ştiu.

Dacă
vrei crede, artrita de care suferi te va părăsi. Du-te înainte şi Dumnezeu să
te binecuvânteze.

Haideţi
să spunem: „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu.” (Mulţumiri fie aduse lui
Dumnezeu.)

Tu
eşti nervoasă. Ai o problemă la stomac şi aceasta îţi provoacă starea aceasta.
Crezi că Isus Hristos te va face bine? (Da, cred).

Atunci
du-te şi pacea lui Dumnezeu să fie peste tine.

Doreşti
să-mi pun mâinile peste tine, dar nu e nevoie. Crede din toată inima că
Dumnezeu te va face bine.

Eu nu
te cunosc, doamnă, tu mă cunoşti? Vii aici la biserică? Da, da….Eu nu te-am
mai văzut niciodată. Desigur, sunt foarte mulţi oameni care vin aici. În
ordine.

Du-te
şi crede că problema femeiască pe care o ai, te va părăsi. Crezi? (Da). În
ordine. Atunci du-te şi Dumnezeu să fie cu tine şi să te ajute.

Domnule,
crezi că Domnul va îndepărta artrita de care suferi? Crezi că te va face bine?
Du-te, crede şi laudă-L, căci vei scăpa de ea.

Pe
tine te supără o stare nervoasă, este adevărat? Această stare nervoasă se
datorează ciclului şi apare mai ales după-amiaza. Satana îţi spune că vei
înnebuni. (Aşa este). Nu-l crede că este o minciună. Tu vei fi bine. Nu este
nimic altceva decât o tulburare ce apare din cauză că intri într-o altă etapă a
vieţii: este vorba de menopauză, iar noi ştim cu toţii că fiecare femeie
trebuie să ajungă la ea. Vei fi bine chiar în clipa aceasta. Crezi ce-ţi spun?
(Da). Atunci du-te, mulţumeşte-I lui Dumnezeu, cântă cântări spre lauda Lui şi
bucură-te.

În
ordine, doamnă. Eu nu te cunosc, dar s-a întâmplat ceva ciudat când i-am spus
acele cuvinte doamnei din faţa ta. Te-a părăsit aceeaşi problemă, căci suferi
tot de o stare nervoasă. Du-te în drumul tău şi crede din toată inima, căci te
vei face bine. Amin.

Eu nu
te cunosc, doamnă. Crezi că Dumnezeu te va vindeca? Te cunosc din vedere,
pentru că vii la Tabernacol. Crezi că Dumnezeu te va vindeca? Lasă-mă să mă rog
pentru tine.

Doamne
Dumnezeule, Creatorul cerurilor şi al pământului, fă-o bine pe femeia aceasta
pentru că Te rog aceasta în Numele lui Isus. Amin. Nu te îndoi.

Nu-mi
pot aminti numele femeii, dar ştiu că vine aici.

Voi,
cei din audienţa, credeţi? Staţi liniştiţi şi fiţi respectuoşi.

Din
partea aceasta vine un val de credinţă. Crede. Da, este  o femeie de culoare şi stă cu mâinile
ridicate.

Doamnă,
crezi că sunt slujitorul lui Dumnezeu? (Da, domnule).

Vrei
să mă rog pentru tine şi pentru fetiţa care te însoţeşte. Ai probleme cu ochii.

Pune-ţi
mâinile peste copilaş şi crede din toată inima.

Doamne
Dumnezeule, Te rog să le dai ceea ce au cerut, în Numele lui Isus. Amin.

Voi
credeţi? (Amin). Îngerul Domnului este aici şi stă în apropierea domnului de
aici.

Cred
că vii la biserica aceasta, este adevărat? Nu ştiu ce probleme ai, dar dacă
Dumnezeu îmi va arăta ce ai, prin harul Său, îţi voi spune. Ai o ulceraţie la
piciorul stâng. (Aşa este), iar credinţa ta s-a atins de Ceva.

Cum
este cu cei ce stau în partea aceea, credeţi? (Da). Credeţi şi nu vă îndoiţi.

Doamna
cu pălărie neagră şi cu ochelari… Doamna care stă la capătul rândului tău, la
spatele băieţelului…. Da, tu doamnă. Ai număr de rugăciune? Nu, nu ai.

Crezi
că sunt proorocul lui Dumnezeu? Dacă El îmi va descoperi necazul tău, vrei
crede? Îl vei accepta? Tu ai probleme cu inima, iar cel de lângă tine e soţul
tău şi suferă cu glanda. Du-te şi crede.

Cine
Îl crede pe El? (Amin).

Cum
este cu bărbatul de culoare de aici? Crezi, domnule? (Da). Crezi că sunt
slujitorul Lui? (Da, domnule). Ai aşteptat rugăciune, nu-i aşa? (Da). Dacă
Dumnezeu îmi va descoperi ce doreşti, Îl vei accepta? (Da).

Tu ai
probleme cu sinusurile. (Da). Ai şi o hernie. (Da).

Câţi
dintre voi cred? (Amin).

În
spatele acestei doamne este o femeie de culoare. Tu doreşti ceva de la Domnul.
Crezi că sunt slujitorul Lui? Ai probleme cu vocea. (Aşa este). Crezi că El
te-a vindecat?

La
capătul acestui rând, chiar în spate…. da, al cincilea om din rând…..tu ai
probleme cu tiroida. Crezi că Dumnezeu te va vindeca?

Cum
este cu cei din spate? Bărbatul din capătul rândului…..Da, cel din spate. Tu
ai o colită ulceroasă. Crezi că Dumnezeu te va vindeca? Atunci ridică-te şi
acceptă-L în Numele Domnului Isus.

Dumnezeu
să vă binecuvânteze.

Eu nu
vă cunosc, nu v-am văzut niciodată, dar Dumnezeu vă ştie pe fiecare.

Credeţi
cu toţii? (Amin). Credeţi că acelaşi Înger al Domnului, care a venit la Avraam,
care a stat pe pământ şi a descoperit tainele ascunse ale inimii, este acum şi
aici? (Amin). Acelaşi Dumnezeu.

Acum,
înainte ca lumea să fie distrusă prin foc, acelaşi Dumnezeu este aici. Credeţi
aceasta? (Amin).

Haideţi
să-L acceptăm şi să-L credem. Haideţi să-L primim, chiar acum, ca Vindecătorul
nostru. Câţi dintre voi Îl cred? Câţi cred cu adevărat? Ridicaţi mâinile.

Biblia
spune: „Aceste semne îi vor urma pe cei
ce cred.

Puneţi-vă
mâinile unul peste celălalt, dacă credeţi şi rugaţi-vă unul pentru celălalt.


provoc pe toţi să credeţi.

Doamna
de aici…tu ai TBC. Uită de el, căci eşti vindecată.

Domnule,
tu ai prostată… Dumnezeu  te-a
binecuvântat, de aceea nu mai trebuie să te trezeşti noaptea….


provoc să dovediţi că credeţi. Cum? Rugându-vă unul pentru celălalt. O faceţi?

Puneţi-vă
mâinile peste cel de lângă voi şi rugaţi-vă pentru el, în timp ce eu mă voi
ruga pentru toţi.

Doamne
Dumnezeule, Creatorul cerului şi al pământului, Autorul Vieţii veşnice şi
Dătătorul fiecărui dar bun, trimite acum Duhul Tău peste aceşti oameni, căci
osândesc lucrările Diavolului, care este demascat.

Satană,
tu nu poţi să-i mai ţii pe aceşti oameni, pentru că credinţa lor urcă sus, în
timp ce stau cu mâinile puse unul peste celălalt. Te provoc pentru că ai
pierdut bătălia, iar judecata ta este aici.

Ieşi
afară din ei, în Numele lui Isus Hristos! Du-te şi lasă-i, în Numele lui Isus.

Îl credeţi
pe Dumnezeu? Ridicaţi mâinile şi lăudaţi-L pe Domnul pentru vindecarea pe care
v-a dat-o.

Dacă eşti nenorocit, olog sau oricum ai fi,
ridică-te în picioare pentru că Isus Hristos te face bine.

Dacă
ai mâinile oloage, ridică-le sus, căci totul s-a sfârşit. Iată, aici este o
femeie care a fost oloagă.

Spuneţi:
„Lăudat să fie Domnul!”

(Lăudat
să fie Domnul!) Amin.

– Amin –