Meniu Închide

WILLIAM M BRANHAMSTAȚI LINIȘTIȚI ȘI VEȚI VEDEA IZBĂVIREA DOMNULUI

Va urma
29/06/1957, - Chicago, IL

Haideţi să ne rugăm. Tatăl nostru ceresc, în seara aceasta Îţi mulţumim pentru binecuvântatul Domn Isus Hristos, datorită căruia avem toate binecuvântările, prin suferinţa Lui supremă, prin moartea, învierea şi venirea Duhului Sfânt. Te rugăm să ne binecuvântezi în timp ce Te vom aştepta, căci Îţi cerem aceasta în Numele lui Isus. Amin.

Vă puteţi aşeza.

(Fratele Branham discută cu fratele Boze).

Da, ei sunt în Canada. Este o mare bucurie să mă aflu din nou aici, în biserica Filadelfia. Da. Astăzi nu prea am voce, volumul este cam slab, deoarece cu vreo două zile în urmă m-am jucat afară cu fiul meu Iosif şi era o vreme cam ploioasă. Nu mi-am dat seama că suntem puţin răguşiţi decât în timp ce veneam încoace. Domnul a fost bun faţă de el, căci în timp ce mă rugam pentru o anumită problemă, L-am rugat să oprească şi febra băiatului. Dar febra nu a scăzut, aşa că după vreo patru ore m-am rugat din nou: „Doamne, dacă este voia Ta să fac lucrul cutare, opreşte febra băiatului.” Şi febra a dispărut imediat, iar de atunci copilul este bine. Atunci am ştiut că Dumnezeu este prezent şi că hotărârea pe care trebuia s-o iau era bună. Eu Îi sunt foarte recunoscător pentru aceasta.

Aflând că suntem aici pentru convenţia oamenilor de afaceri creştini, fratele Joseph m-a rugat să vin să vorbesc bisericii. Îi văd pe câţiva în sală. Sunt reprezentaţi de fratele Boze, de fratele Coe şi de fratele Sonnmore din Elveţia, oh, şi sunt atât de mulţi alţi fraţi! Le mulţumesc tuturor. Îl văd şi pe prietenul meu, Norman, de aici din oraş. Îl văd şi pe fratele Sothmann şi pe fratele meu din Africa de Sud. Oh, ei vin de pretutindeni!

Îmi amintesc ultimul serviciu pe care l-am avut la tabernacolul din Jeffersonville, înainte de a porni în misiune. Atunci soţia mea a cântat pentru mine:

„Ei vin de la răsărit şi de la apus,

Ei vin din ţări îndepărtate,

Să sărbătorească cu Împăratul,

Să cineze ca oaspeţi ai Săi.

Cât de binecuvântaţi sunt aceşti pelerini!”

Îţi mulţumesc, Joseph. Asta-i apă bună de la Chicago. Ne bucurăm ca suntem la Chicago, la această mare convenţie care se ţine la hotelul Sherman şi ne rugăm ca binecuvântarea lui Dumnezeu că se odihnească peste acest serviciu şi peste oamenii de afaceri creştini.

După cum spunea fratele Joseph: „Fără nici un pic de publicitate, doar un loc micuţ unde să ne putem aduna împreună.”

Sunt o mulţime de biserici pe aici, dar noi vrem un loc micuţ unde să ne adunăm… Eu îl cunosc bine pe fratele Joseph şi aş vrea să mă scuze pentru că în seara aceasta sunt răguşit.

M-am gândit să vorbesc puţin, apoi ne vom ruga pentru bolnavi, iar dacă va fi cu voia Domnului, mâine după-amiază la ora 2.00 vom avea un serviciu evanghelic, care va avea ca subiect Viaţa veşnică.

Dacă sunteţi în oraş şi doriţi să veniţi, noi vom fi bucuroşi să vă primim.

Mâine seară s-ar putea să ne rugăm pentru bolnavi, deoarece oficial convenţia începe doar luni. Domnul să vă binecuvânteze în timp ce vă veţi ruga pentru mine. Acum vom citi un text din Cuvântul lui Dumnezeu şi vom vedea ce subiect ne va da Domnul.

Mă bucur să-l văd printre noi şi pe bunul meu prieten, fratele John O’Bannon din Louisville.

Acum aş vrea să citesc un verset din 2 Cronici 20.17:

„…aşezaţi-vă, staţi acolo şi veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul. „

Aş vrea să iau ca subiect: „Staţi liniştiţi şi veţi vedea izbăvirea Domnului.”

Noi suntem familiarizaţi cu aceste lucruri şi în zilele noastre vedem că oamenii îşi fac asigurări şi merg din loc în loc, precum Iehu, neştiind încotro se îndreaptă, fără nici o grijă, izbindu-se unii de alţii şi accidentându-se. Cred că ar trebui să ne aşezăm puţin şi să ne facem inventarul: încotro ne îndreptăm?

Probabil că Dwight Moody obişnuia să străbată aceleaşi drumuri, cu calul şi căruţa, dar el a făcut o treabă mai bună decât facem noi astăzi. Şi bunicul şi bunica mergeau dintr-un loc în altul, dar noi parcă ne grăbim tot timpul şi nu mergem nicăieri.

Din textul pe care l-am citit s-ar părea că se apropia o criză puternică. Oamenii erau nervoşi şi supăraţi din pricina invaziei unei armate străine: moabiții se ridicaseră împotriva lui Iuda. Era un timp de strâmtorare iar oamenii nu ştiau încotro să se îndrepte. Iosafat, un slujitor neprihănit al lui Dumnezeu, a făcut tot ce a ştiut ca să-L slujească cât mai bine pe Domnul, dar acum poporul era derutat din pricina invaziei acelei oştiri.

De multe ori ne trezim că suntem neliniştiţi şi nervoşi. Şi de îndată ce începem să facem ceva bun, vedem că se ivesc şi problemele. Dar acesta este Diavolul, care încearcă să dea peste cap Planul lui Dumnezeu. Fiecare am constatat aceasta în propriile noastre vieţi; am întâlnit-o în bisericile noastre, în problemele noastre naţionale şi peste tot. Mai mult, poţi fi sigur că atunci când te pregăteşti să faci binele, întotdeauna este prezent şi răul. De aceea, modul în care poţi birui este să te gândeşti în inima ta în ce direcţie ar vrea Dumnezeu s-o apuci şi care este cea mai bună cale, apoi să stai neclintit pe calea aceea.

Şi iată că Domnul a vorbit în acel timp de nelinişte şi tulburare. A făcut-o printr-un proroc din apropiere, care a zis: „Aşezaţi-vă şi staţi liniştiţi (versiunea engleză) şi veţi vedea izbăvirea lui Dumnezeu, pentru că nu voi veți purta această bătălie.”

Şi cât timp stăteau împreună şi se rugau, era bătălia lui Dumnezeu.

Eu cred că acest lucru este valabil şi astăzi când marile biserici se ceartă una cu alta şi ridică bariere care ne despart şi ne fac să luptăm de partea uneia sau a celeilalte. Este timpul să stăm pe loc, deoarece este bătălia lui Dumnezeu. De la început n-a fost bătălia noastră. Dumnezeu vrea să stăm liniştiţi! Întotdeauna când El Se pregăteşte să facă ceva, porunceşte poporului Său să stea liniştit.

Odată, El Şi-a testat poporul: atunci când Duhul Sfânt a scos poporul legământului din Egipt. Când au ajuns la graniţele ţării făgăduite, au fost trimise nişte iscoade, iar unii dintre ei s-au întors şi au spus: „Nu îi putem birui, pentru că noi suntem prea mici, iar ei sunt prea mari…”

Dar acolo erau doi bărbaţi: Iosua şi Caleb, care au  liniştit poporul. Poporul zicea: „De ce ne-ai scos din Egipt?” Exact aceasta este starea oamenilor de astăzi: „De ce să facem asta; de ce să facem cealaltă?” Dar Caleb a liniştit poporul, zicând: „Noi suntem mai mult decât în stare să îi biruim!” Vedeţi? Depinde la ce privim. Unii priveau la obstacole, la zidurile înalte, la uriaşii aceia, etc. dar Caleb privea la făgăduinţele lui Dumnezeu.Şi venise ziua în care el trebuia să liniştească poporul înainte de a le aminti făgăduinţa lui Dumnezeu.

Cred că de aceasta este nevoie şi astăzi: este nevoie ca poporul să stea liniştit şi să privească la făgăduinţa lui Dumnezeu, pentru că este o zi în care Dumnezeu îşi împlineşte făgăduinţa Sa. Aceste lucruri trebuie să fie, de aceea trebuie să vedem făgăduinţa lui Dumnezeu, să stăm liniştiţi şi să aşteptăm izbăvirea Lui.

Dumnezeu îşi linişteşte poporul şi lucrează întotdeauna după Cuvântul Său.

Când Dumnezeu se pregăteşte să facă ceva, poporul este împărţit. De ce aceasta? Pentru că au ieşit afară mai multe soiuri de oameni. Dar într-o zi a venit testul. Aş vrea să observaţi că de fiecare dată când Dumnezeu face o mişcare, sunt atrase mai multe soiuri de oameni şi se amestecă. Întotdeauna când Dumnezeu face o mişcare, veţi găsi tot felul de ismuri şi alte lucruri, dar vine timpul de încercare, deoarece Dumnezeu încearcă pe fiecare fiu şi fiică, fără excepţie. Îi pune la încercare pentru a se dovedi cine sunt.

Şi încă ceva! Când Dumnezeu este gata să vorbească, poporul trebuie să stea liniştit!

După ce poporul a ieşit din Egipt, a fost o zi în care Dumnezeu a vrut să Îşi arate slava. Şi El poate să Îşi arate slava atunci când poporul stă liniştit şi priveşte într-acolo. Aceasta este problema cu biserica noastră de astăzi: oamenii nu stau liniştiţi să privească după slava lui Dumnezeu, deşi în Scriptură este scris: Staţi liniştiţi şi veţi vedea izbăvirea lui Dumnezeu.”

Şi iată că poporul a ajuns la Marea Roşie. Acest popor al legământului, care avea făgăduinţa lui Dumnezeu şi stătea tare pe ea… Este atât de ciudat să vezi că atunci când oamenii iau poziţie pentru Dumnezeu, se pare că diavolul aruncă în calea lor tot ce poate arunca. Dar Dumnezeu face o cale prin toate acestea.

Una din cele mai puternice experienţe, pe care am mărturisit-o înaintea lui Dumnezeu, a fost că am ajuns într-un punct în care nu am mai putut merge nici pe deasupra şi nici pe alături, ci a trebuit să stau pe loc. Dar Dumnezeu face cumva o cale. El nu a dat greş niciodată, pentru că nu poate greşi.

Când copiii lui Israel, călăuziţi de Stâlpul de Foc, au ajuns la Marea Roşie, armata faraonului era în spatele lor, munţii de o parte şi de alta şi marea le tăia calea. Calea lui Dumnezeu duce uneori şi prin asemenea locuri. De ce? Pentru că lui Dumnezeu Îi place să Îşi arate puterea, iar atunci a vrut să facă lucrul acesta.

De multe ori îl iau pe fiul meu Iosif, sau pe una dintre fete,  şi îi aşez în braţe, iar când unul dintre ei îmi zice: „Ce muşchi puternici ai, tati!” mă simt foarte bine. Nu este mare lucru de ei, dar cât timp copiii cred aceasta, mă simt bine.

Tatălui nostru ceresc îi place atunci când copiii Lui cred că El este puternic şi poate face orice pentru ei. De multe ori, eu conduc conversaţia cu copiii în direcţia aceea pentru că îmi place să aud aceasta.

În tinerețe am fost pugilist. Acum am îmbătrânit şi m-am îngrăşat, dar încă îmi place să cred că sunt aşa cum am fost.

În ce Îl priveşte însă pe Dumnezeu, El este Acelaşi ieri, azi şi în veci. El nu îmbătrâneşte, ci este veşnic. Şi nu numai atât: oricine Îl primeşte devine veşnic, ca Dumnezeu, pentru că există o singură Viaţă veşnică şi El este singurul care o deţine.

Deci când primim Viaţa veşnică a lui Dumnezeu, noi devenim veşnici ca El. Tot ce are început are şi sfârşit, dar Dumnezeu nu are nici început, nici sfârşit, ci este veşnic.

Şi când au ajuns la Marea Roşie, Dumnezeu a vrut să Îşi arate puterea, aşa că a liniştit marea şi a făcut-o ziduri, apoi a privit că adunătura aceea de „holly-rollers” mărșăluia prin mijlocul ei spre biruinţă.

Poate zici: „Holly-rollers, frate Branham?”

Da, ei erau „holly-rollers”, pentru că atunci când au ajuns pe partea cealaltă şi au văzut ce a făcut Dumnezeu,   s-au comportat ca o adunătură de „holly-rollers”: unul cânta în Duhul, altul dansa în Duhul, altul bătea din tamburină, etc. Dar mai întâi de toate, Dumnezeu a trebuit să liniştească Marea Roşie, apoi poporul a putut să-L privească şi să vadă izbăvirea Sa.

Dacă poporul Lui ar asculta de El şi ar sta liniştit aşteptând să vadă făgăduinţele Sale, Dumnezeu ar face cu plăcere şi astăzi acelaşi lucru, eliberându-l din robia păcatului, a îndoielii şi a bolii. Da, atunci fiecare binecuvântare pentru care a murit Isus, ar aparţine poporului, căci sunt ale voastre.

Într-o zi, poporul căruia i se făgăduise o ţară, a avut de purtat o luptă grea. Iosua era în fruntea poporului, iar soarele se cobora spre asfinţit. Dumnezeu voia să arate poporului Său cine era El, aşa că a oprit soarele sau pământul, sau ştiu eu cum a făcut? Important este că Dumnezeu Şi-a arătat puterea. El a putut spune: „Soare, stai pe loc căci mă pregătesc să fac ceva! Vreau să-mi arăt puterea în mijlocul unui popor care face exact ce am promis că va face!”

O, ce privilegiu  binecuvântat: să ştim că şi astăzi slujim aceluiaşi Dumnezeu. El va opri totul pe loc ca să îşi arate puterea.

Odată a fost un proroc care stătea tare pe făgăduinţa lui Dumnezeu. El L-a crezut pe Dumnezeu pe Cuvânt; a crezut că El îl poate izbăvi. Împăratul l-a aruncat în groapa cu lei, care au fost înfometaţi tocmai în acest scop. Dar când leii s-au apropiat de proroc, Dumnezeu i-a oprit şi ei au stat liniştiţi toată noaptea, în timp ce El Îşi arăta puterea faţă de prorocul Său. Vedeţi? Leii au stat liniştiţi.

Altă dată nişte oameni urmau să fie arşi într-un cuptor încins, dar Dumnezeu a vrut să-şi arate puterea, aşa că a făcut ca focul să stea liniştit în timp ce El purta o discuţie cu Biserica Sa, cu grupul care a ţinut poruncile Lui. Nu s-a simţit nici măcar miros de ars, pentru că Dumnezeu a făcut ca focul şi fierbinţeala să stea pe loc, în timp ce El a privit liniştit arătându-Şi puterea.

Cu altă ocazie pe mare s-a stârnit o furtună, iar valurile stăteau gata să rupă micuţa ambarcaţiune. În barcă stătea întins un Galilean. O, ucenicii au devenit agitaţi! Credincioşii erau speriaţi şi înfricoşaţi, dar Dumnezeu a vrut să Îşi arate puterea. Astfel, El a păşit pe marginea bărcii,   Şi-a pus piciorul pe ea, a privit spre ceruri, apoi a certat marea şi vânturile, zicând: „Linişteşte-te!” Vânturile şi valurile şi-au îndreptat atenţia spre El, în timp ce Fiul lui Dumnezeu traversa marea împreună cu micuţa Sa Biserică. Dumnezeu a făcut ca vânturile şi valurile să stea pe loc, căci Îi plăcea să Îşi arate puterea. Da, lui Dumnezeu Îi place să Îşi arate atotputernicia.

Odată era un cerşetor bătrân şi orb, care şedea lângă zidurile Ierihonului şi se gândea în inima lui la vremurile de demult, când trăiau marii bărbaţi ai lui Dumnezeu, care stăteau pe făgăduinţele Lui. Se gândea la zilele din copilărie când mama lui evreică îl strângea la piept şi îl săruta, iar ochii îi străluceau ca stelele pe cer. Îşi amintea cum străluceau stelele în noapte şi cum arătau dealurile înflorite la Iudeii, iar mamă-sa îi povestea cum marele Iosua a stat lângă zidurile Ierihonului şi s-a întâlnit cu Căpetenia oştirii Domnului. Atunci Dumnezeu a făcut  Iordanul să stea pe loc o zi, în timp ce El Îşi arăta puterea ducând poporul în locul promis. Cât îi plăcuse să asculte acele povestiri! Şi despre sunamita căreia îi murise copilaşul, iar Dumnezeu a făcut moartea să stea pe loc până când a arătat că El este învierea şi Viaţa. Îi plăceau acele povestiri în care Dumnezeu făcea totul să i se supună!

Şi în timp ce stătea şi se gândea că toate acestea     s-au întâmplat demult, iată că a auzit o zarvă mare. Oamenii strigau: „Trece Isus din Nazaret!”

Dumnezeu voia să îşi arate iubirea faţă de un cerşetor orb; voia să arate că El este Acelaşi ieri, azi şi în veci. Şi Biblia spune că Isus a zis: „Aduceţi-l aici!” Dumnezeu L-a oprit pe propriul Său Fiu ca să Îşi arate puterea. Dacă Dumnezeu a trebuit să Îşi oprească Fiul, dacă El a trebuit să stea liniştit ca să Îşi arate puterea, cu cât mai mult ar trebui să stăm noi în această epocă în care trăim… să arate poporului Său, să Îşi împlinească Cuvântul. Nu ce trebuia să facă, ci ceea ce trebuie împlinit. Dumnezeu voia să Îşi împlinească Cuvântul şi să pecetluiască dumnezeirea Fiului Său.

Odată era un om mort şi îngropat. Viermii roiau deja pe pielea lui şi nu mai era nici o şansă pentru el, dar văd pe Cineva, despre care s-a spus că nu avea nici o frumuseţe, cum Şi-a îndreptat umerii şi a spus: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.

Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată.” (Ioan 11.25-26). Apoi a adăugat: „Crezi lucrul acesta?” Şi ea a spus: „Da, Doamne, cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume.” (v. 27).

Şi Dumnezeu Şi-a arătat puterea pe baza mărturiei acelei credinţe, a credinţei ei în Fiul lui Dumnezeu. El a făcut ca îngerul morţii să stea pe loc până când l-a înviat pe omul acela şi l-a adus înapoi la viaţă, iar putrezirea a cunoscut că El este Stăpânul. Vedeţi? Un om care fusese mort de patru zile stătea acum în picioare şi trăia, pentru că Dumnezeu a făcut moartea să stea pe loc. Mai mult, prin această înviere El Şi-a dovedit dumnezeirea.

Lumea aceasta devine tot mai nervoasă; biserica este nervoasă şi se clatină ca un om beat care vine acasă. Aşa este. În una din aceste zile va avea o cădere nervoasă, dar Dumnezeu va face totul să stea pe loc, chiar şi timpul se va opri şi se va îmbrăţişa cu veşnicia, atunci când El va veni să îşi ia Biserica. O, eu aştept acea zi, acel ceas binecuvântat!

Fraţi şi surori, America şi Chicago au primit scuturătură după scuturătură. Bisericii i-au fost trimişi oameni mari, ca: Velmer Gardners, Oral Roberts, A. A. Allens şi Billy Graham, care au străbătut naţiunile, iar Dumnezeu  Şi-a dovedit puterea vindecând bărbaţi care stau pe loc îndeajuns de mult ca să privească în Scriptură şi să-şi scoată din cap ideile denominaționale. Dumnezeu Şi-a dovedit puterea; a dovedit că El este Acelaşi ieri, azi şi în veci.

Dar nici diavolul nu stă degeaba. Dacă nu vă poate împiedica să vedeţi Adevărul, va încerca să  vă împingă peste bord, pentru că biserica este scuturată din nou în faţa acestui ceas de trezire.

Daţi-mi voie să vă spun ceva, fraţilor: nu voi veţi purta această bătălie! Înființarea unei alte denominațiuni nu va ajuta la nimic, şi nici prigoana împotriva lui Dumnezeu nu va ajuta.  Haideţi să stăm liniştiţi, să vedem izbăvirea dată de Dumnezeul nostru, căci El Se va arăta dacă este Acelaşi ieri, azi şi în veci. Da, El va face şi astăzi şi în veci exact cum a făcut ieri.

Când cel mai mare Prinţ care a stat vreodată pe pământ a fost dus la Calvar, ca Antidot pentru păcat, a murit pentru păcatele lumii. „El a fost străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.” (Isaia 53). A fost pus în mormânt şi a stat acolo trei zile şi trei nopţi, dar nu putea să vadă putrezirea pentru că Biblia spune că aşa ceva era imposibil. Dumnezeu i-a făcut pe toţi dracii din iad să-L dea înapoi. O, cât de mult Îl iubesc pe acest Isus minunat! I-a făcut pe toţi dracii să lase steagul jos; şi a făcut ca orice necredincios sau critic să se ruşineze şi să-şi plece capul. Când Şi-a arătat marea Sa putere, moartea a stat pe loc deasupra Ierusalimului, iar Isus a înviat din morţi şi este viu şi în seara aceasta – Acelaşi ieri, azi şi în veci.

Cu câteva zile în urmă am fost pe un lac în Kentucky şi am putut vedea cum a fost înviat un peştişor care a plutit timp de o jumătate de oră mort pe suprafaţa apei. Da, L-am văzut pe Dumnezeu făcând moartea să stea pe loc şi un  peştişor mort a venit la viaţă. Cu ce este mai mult un om decât un peşte?  Dar Dumnezeu a luat lucrurile simple pentru că a vrut să arate că El este încă învierea şi Viaţa. Astfel, a făcut moartea să stea pe loc, iar acel peştişor a revenit la viaţă şi a înotat din nou.

Congresmanul Upshaw era în scaunul cu rotile (cred că avea 69 de ani). A fost la cei mai buni medici şi a făcut tot ce s-a putut face, dar a rămas condamnat în acel cărucior pentru tot restul vieţii. Însă Dumnezeu a făcut ştiinţa să stea pe loc ca să-l vadă pe congresmanul Upshaw cum se ridică din scaunul cu rotile şi se urcă pe platformă lăudându-L pe Dumnezeu.

Cu doi ani în urmă, tot Dumnezeu i-a făcut pe cei de la clinica Mayo să stea pe loc şi să asculte mărturia micuţului Donny Martin bolnav de acea boală incurabilă, care a fost adus pe platformă, iar Duhul Domnului i-a spus exact ce să facă, după care a fost vindecat de Dumnezeu chiar acolo.

Lumea ştiinţifică, clinicile John Hopkins şi Mayo, care editează revista „Reader’s Digest”, au pus revista cu mărturia pe masă, ca să fie citită de oameni.

Dumnezeu a făcut lumea medicală să stea pe loc să îl vadă pe Donny Martin vindecat prin puterea lui Dumnezeu.

Dacă mărturisesc corect despre El, eu sunt slujitorul Lui. Dumnezeu poate să-l facă pe diavolul să stea în seara aceasta pe loc, iar voi veţi vedea cum puterea lui Dumnezeu vine jos şi îndepărtează orice păcat şi orice fărădelege şi vă dă botezul Duhului Sfânt. Cu siguranţă o va face!

El va face cancerul să cadă; va face orice ochi orb să vadă şi orice şchiop să umble; va face ca diavolul, care v-a ologit, să stea pe loc şi să vadă slava lui Dumnezeu. Aceasta nu este bătălia voastră! Staţi liniştiţi căci este bătălia lui Dumnezeu! Nu fiţi supăraţi şi neliniştiţi, ci staţi liniştiţi! Noi trăim vremuri tulburi; trăim într-un timp măreţ, iar Biserica ar trebui să stea pe loc şi să privească făgăduinţa: „Staţi pe loc şi veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Dumnezeu!”

El nu este „Am fost”, ci este marele „EU SUNT”. El este Acelaşi. Tot ce trebuie să facem noi este să stăm liniştiţi, cum au făcut ei, căci marele „EU SUNT”, acelaşi „EU SUNT” trăieşte şi astăzi. În timp ce ne gândim la aceste lucruri, haideţi să ne plecăm capetele pentru un moment de rugăciune.

Binecuvântatule Tată ceresc, ne apropiem de tronul Tău cu umilinţă, în folosul poporului pe care l-ai adus în seara aceasta aici. Unii dintre ei aleargă de la o biserică la alta şi de la o direcţie la alta. Poate dansează în cluburi de noapte, sunt băutori de whisky, fumători sau căutători de plăceri, dar în seara aceasta au vrut să găsească pace.

O, Dumnezeule, făgăduinţa Ta spune: „Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!” (Matei 5.6).

Lasă ca această sete din interior să fie vie în inimile acestor oameni, ca să stea pe loc şi să Îl accepte pe Hristos. Dacă au avut probleme, dacă ispitele i-au biruit prin pofte şi  trăire lumească, fă ca orice diavol să stea pe loc în timp ce ei vor ieşi de acolo, astfel ca toţi să vadă un sfânt care poate trece fără nici o problemă pe lângă bar. Dă-ne aceasta, Doamne! Vorbeşte inimilor lor  în timp ce stăm liniştiţi şi aşteptăm să vedem puterea Ta.

Nu aţi vrea ca în timp ce stăm în aşteptare să ridicaţi mâinile spre Dumnezeu şi să spuneţi: „Dumnezeule, spală-mă şi înnoieşte-mă căci mă predau Ţie. Sunt tulburat şi am alergat dintr-un loc în altul, dar în seara aceasta voi sta liniştit, pentru că vreau să-L primesc pe Hristos.”

În timp ce aveţi capetele plecate şi biserica se roagă, nu aţi vrea să ridicaţi mâna şi să spuneţi: „Frate, roagă-te şi pentru mine!”?

Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă!

Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Şi pe tine, frate. Minunat! O, cât este de minunat!

În timp ce un bărbat ridica mâna, L-am văzut pe Dumnezeu făcând ceva pentru el. O, Isus este încă viu! El este aici şi în seara aceasta.

Cine mai vrea să ridice mâna? Am văzut aici un om bolnav. El nu ştie, dar a fost deja vindecat. El L-a acceptat pe Hristos şi Dumnezeu l-a vindecat. L-am văzut făcând lucrul acesta mai înainte. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate.  Şi pe tine, doamnă.

Acum aş vrea ca voi, cei care sunteţi bolnavi, să spuneţi: „Doamne, eu stau aici pentru că vreau să văd izbăvirea TA! Ai spus că nu e bătălia mea şi că nu trebuie să fiu neliniştit sau agitat. Ar trebui să aparţin de Adunarea lui Dumnezeu sau de Biserica lui Hristos? Ar trebui să fiu baptist sau metodist?”

Nu! Staţi liniştiţi şi veţi vedea izbăvirea lui Dumnezeu.

Poate este vreun păcătos care a avut probleme şi vrea să spună: „Frate Branham, prin harul lui Dumnezeu stau pe loc şi aştept să văd izbăvirea Lui!”

Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Asta-i bine. Mai sunt şi alţii. Sunt ridicate zeci de mâini. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Este foarte bine. Mai este cineva? Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Asta-i bine.

Tată ceresc, cei care au primit Cuvântul vin înaintea Ta plini de smerenie. Sunt mulţi care trăiesc biruitori pe vârful muntelui, acolo unde sunt cei fericiţi, dar aici stau cei nevoiaşi şi tulburaţi, cei ce aleargă dintr-un loc în altul. Dumnezeule, Te rog să îngădui ca Duhul Sfânt să intre din clipa aceasta în inimile lor şi să facă ceea ce ei nu pot face singuri. Te rog să le dai aceste binecuvântări în Numele lui Isus Hristos. Amin.

O, ce timp binecuvântat! Aşa-i că vă simţiţi bine? Haideţi să cântăm:

„Aşa cum sunt, fără nimic,

Doar sângele Tău vărsat pentru mine,

Căci cred în făgăduinţa Ta

O, Miel al lui Dumnezeu, eu vin, eu vin!”

Oh, vechea Evanghelie are ceva ce te răscoleşte adânc! Pe mine mă face să mă simt altfel.

Prieteni, Isus Hristos este Acelaşi ieri, azi şi în veci. De ce să fugim dintr-un loc în altul dacă nu trebuie? Staţi doar pe loc şi veţi vedea izbăvirea lui Dumnezeu! Dacă Hristos nu ar fi înviat din morţi, noi nu am avea mântuire; dacă El nu ar fi Acelaşi ieri, azi şi în veci, nu am avea izbăvire. Dar pentru că El este Acelaşi, toate ne aparţin prin făgăduinţa Lui.

Haideţi să aşteptăm lucrul acesta în linişte, în timp ce ne vom ruga pentru bolnavi.

S-au împărţit numere de rugăciune aşa că vom chema câţiva sus pe platformă. Domnule, tu, care ai ridicat mâna, poţi merge acasă pentru că starea nervoasă şi problemele de la umăr te-au părăsit. Ai ridicat mâna mai înainte, nu-i aşa? Nu mai eşti nervos şi umărul îţi este bine.

Aţi văzut? Totul s-a terminat.

Domnule, eşti vindecat!

Ce este aceasta? nu trebuie să ghiciţi; nu trebuie să vă alăturaţi luteranilor, baptiştilor, prezbiterienilor sau filadelfienilor. Staţi liniştiţi şi veţi vedea slava lui Dumnezeu. Staţi liniştiţi şi priviți-L, căci El este Acelaşi ieri, azi şi în veci.

Să vedem ce numere s-au împărţit. „B”? De la 50 la 100? Bine…………………………………………………………………………………..

…Vă rog să veniţi aici şi noi ne vom ruga pentru voi.

În timp ce se adună aş vrea să vă întreb ceva. Haideţi să stăm liniştiţi, căci nu trebuie să ne îngrijorăm pentru nimic. Prorocul spune că „va veni o zi în care nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta Lumina.” (Zaharia 14.7), iar noi trăim chiar în acel timp binecuvântat de seară. Aici sunt şi oameni din ţările de est. Noi ştim că orientalii au avut Biblia cu 2000 de ani înaintea noastră, pentru că Duhul Sfânt a venit mai întâi în est, dar ei L-au pus deoparte. Şi acum suntem într-un timp în care nu este nici zi, nici noapte, exact cum a spus prorocul. Ei au avut destulă lumină ca să Îl accepte pe Hristos ca Mântuitor, dar acum este seară, iar soarele coboară spre apus. Civilizaţia a călătorit dinspre est spre vest, iar noi suntem pe coasta de vest.

Dacă va fi cu voia Domnului, într-una din seri voi vorbi despre tema: „Când răsăritul întâlneşte apusul”, un mesaj profetic.

Noi suntem la sfârşitul timpului, când estul şi vestul se adună împreună, când Duhul Sfânt, acelaşi Hristos care a trăit la început este încă viu. Şi aş vrea să observaţi că înainte de a apune soarele… Asta este. Dumnezeu a făcut ca norii de umbră ai denominațiunilor să stea pe loc în timp ce Fiul neprihănirii S-a ridicat cu vindecarea pe aripile Lui. Norii umbroşi ai îndoielii, ai scepticismului şi necredinţei închid gurile lor. Dumnezeu i-a făcut să stea pe loc să vadă slava Lui. Predaţi-vă în seara aceasta şi Îi veţi vedea slava!

Hristos nu a pretins niciodată că este un vindecător. Dimpotrivă, a spus că nu face decât ce Îi arată Tatăl. Toată lumea ştie aceasta. Şi El a mai spus: „Lucrările pe care le fac Eu, le veţi face şi voi; ba încă altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl.

Peste puţină vreme lumea nu Mă va mai vedea…” (Ioan 14.12+19).

Staţi pe loc şi spuneţi în inima voastră: „O, Hristoase, eu Te iubesc, Te cred pe Cuvânt şi stau pe făgăduinţa TA! Te rog lasă-mă să văd arătarea puterii Tale divine, aşa cum ai arătat-o odinioară, căci atunci sufletul meu se va linişti. Duhul meu va sta liniştit şi la fel intelectul meu. Da, voi sta liniştit pentru că voi vedea Cuvântul Tău şi Îl voi accepta.”

Atunci Satana va sta pe loc, boala va sta pe loc şi va vedea slava lui Dumnezeu care vă va aduce din boală la sănătate. „Staţi liniştiţi şi veţi vedea izbăvirea lui Dumnezeu!”

Staţi liniştiţi doar 15-20 de minute. Ce provocare!

Iată, aici este arătarea lui Hristos; dovada că El este viu. Dacă v-aş învăţa doar Cuvântul şi nu aţi vedea manifestarea Lui, acest Cuvânt nu ar valora mai mult decât alte cuvinte care au fost scrise. Dacă această Biblie nu este vie în seara aceasta, înseamnă că nu este Cuvântul şi făgăduinţa lui Dumnezeu.

Atunci Buda şi adepţii lui au şi ei dreptate şi la fel Mahomed şi adepţii lui sau mai ştiu eu ce vraci. Dar un lucru este sigur: Hristos a înviat din morţi! Şi dacă El îşi va face biserica să stea pe loc doar câteva minute, la fel cum a făcut Caleb… Da, staţi liniştiţi şi veţi vedea că Dumnezeu este viu.

Iată-ne la Marea Roşie… Când au ajuns acolo erau fără experienţă, iar Dumnezeu a trebuit să facă ceva. Eu am predicat că Isus Hristos este Acelaşi ieri, azi şi în veci. Staţi pe loc şi veţi vedea slava lui Dumnezeu! De la început nu este bătălia voastră, ci este bătălia lui Dumnezeu; nu este făgăduinţa voastră, ci este făgăduinţa Lui.

Astfel, în seara aceasta stau liniştit pentru că nu este grija mea să aflu ce probleme are femeia aceasta, ci este făgăduinţa lui Dumnezeu că o va face. Aşa este. Eu stau liniştit şi aştept ca Dumnezeu să se proslăvească. Îl las pe El să lucreze.

Să nu vă faceţi griji şi să nu ziceţi: „Păi, dacă aş avea număr de rugăciune…” Staţi liniştiţi!

Doamna care stă aici este liniştită şi la fel de liniştit sunt şi eu. Totul este liniştit. Haideţi să vedem slava Dumnezeului nostru. Credeţi şi nu vă îndoiţi!

Dacă Isus Domnul a înviat din morţi, aici stă o femeie pe care nu am văzut-o niciodată. Dar desigur, ea are o problemă pentru că altfel nu ar fi aici. Dacă Hristos este Acelaşi ieri, azi şi în veci, El trebuie să procedeze la fel. Şi dacă Îşi va arăta puterea aşa cum a arătat-o femeii de la fântână, înseamnă că poate face şi vindecarea întocmai cum a arătat şi semnul.

Femeia nu este aici pentru ea ci pentru o altă femeie. Este adevărat, doamnă? Este o femeie mult mai tânără. Da, este nora ta şi se află într-un spital de boli nervoase. I s-a făcut tratament cu şocuri sau aşa ceva, iar acum are o tumoare. Tu ai venit să mijloceşti pentru ea. Aceasta este „Aşa vorbeşte Domnul”!

Dacă este adevărat, ridica mâna. Tu ai stat liniştită şi ai văzut slava lui, iar dacă voi veţi sta liniştiţi, veţi vedea slava Lui, aşa cum am văzut-o şi eu. El este Acelaşi ieri, azi şi în veci; este acelaşi Domn Isus.

Soră, du-te şi primeşte ceea ce ai cerut. Fie ca Domnul să îţi dea toate lucrurile pe care le-ai cerut. Amin.

Ce mai faci? Presupun că suntem străini unul faţă de celălalt. Nu fii nervos şi nici tulburat, ci stai liniştit deoarece ştii că Isus Hristos a înviat din morţi. Şi dacă Isus Hristos a înviat din morţi şi a dovedit aceasta, înseamnă că fiecare făgăduinţă pe care a făcut-o,  ne aparţine pentru că suntem credincioşi. Corect. Dacă Hristos îmi va spune pentru ce te afli aici, vei crede că El este viu? Vei crede că este prezent în locul acesta? Crezi că Hristos îmi poate spune de ce te afli aici? Ne cunoaştem? Ridică mâna dacă nu ne cunoaştem.

Da, tu stai înaintea unei operaţii, deoarece suferi de o boală internă. Ai probleme şi cu inima. Nu eşti de aici ci vii de undeva din vest, din Nebraska, dintr-un oraş numit Daulton. Aşa este.  Întoarce-te acasă şi bucură-te pentru că Isus Hristos te-a vindecat. Crede şi nu te îndoi pentru că atunci inima ta va fi bine şi nu te va mai deranja. Totul este cu putinţă pentru cei ce cred.

Doamnă, mi se pare că te cunosc. Poate te-am văzut undeva, dar nu ştiu ce problemă te aduce aici. Cred că realizezi însă că acelaşi Dumnezeu care a liniştit Marea Roşie, te-a liniştit şi pe tine şi pe mine ca să-L vedem arătându-Şi puterea. Priveşte audienţa… Vezi cât stau de liniştiţi? Ei aşteaptă să vadă dovada că Hristos a înviat din morţi.

El a spus în Ioan 14.12: „Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi…” iar aceste cuvinte pot fi false sau adevărate.

Nu eşti aici pentru tine ci pentru un băiat. Este vorba de nepotul tău care are o glandă bolnavă şi îi este afectat auzul. Acesta este adevărul. Ia batista pe care ai adus-o ca să mă rog peste ea, pune-o peste el şi îşi va căpăta auzul. Du-te în Numele lui Isus Hristos şi nu te îndoi. Amin.

Credeţi? Vreţi să staţi liniştiţi în prezenţa Dumnezeului celui Atotputernic ca să Îl vedeţi arătându-Şi puterea? El nu poate să-mi dea puterea de a vindeca pe cineva pentru că a făcut-o deja. Este o lucrare terminată. Dar îmi poate da înţelepciune să vă fac să realizaţi că El a înviat din morţi şi stă aici. Este adevărat?

Văd o doamnă cu un bandaj în jurul braţelor. Nu, este un aparat pentru măsurarea tensiunii. Aceasta este problema ei: are tensiune. Aşa este. Dar are probleme şi cu bila. Tocmai ai suferit o operaţie din pricina aceasta.  Aşa este. Tu stai în prezenţa Atotputernicului Dumnezeu ca să fii vindecată. Crezi că poate face aceasta? Accepţi vindecarea Lui? Atunci în Numele lui Hristos du-te şi primeşte aceasta. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze.

Ce mai faci? Un moment… Doamna are peste ea un duh de surzenie. Vreţi să vă plecaţi capetele pentru un moment, ca s-o ajutăm să audă?

O, Dumnezeule, Te rog în Numele lui Isus Hristos să îi dai auzul. Îndură-Te, Doamne, căci osândesc acest diavol care i-a provocat surzenia. Arată-Ţi puterea, o, Dumnezeule, ca această femeie să poată auzi. Fă aceasta ca să poată vedea slava Ta. Îl mustru pe acest diavol şi îl scot afară din ea în Numele lui Isus Hristos.

De câtă vreme eşti aşa? Acum mă auzi bine pentru că eşti vindecată. Vedeţi, acolo este micul vostru ajutor care stă atârnat aici. Mă poţi auzi cu ambele urechi? Mă auzi? Mă auzi? Eşti vindecată. Domnul să te binecuvânteze. Crezi că sunt slujitorul Lui? Haide să vorbim puţin ca să poţi auzi, căci El nu va trece pe lângă tine.

Tu suferi şi de altceva. Ai artrită şi eşti nervoasă. Văd că ai avut un accident, ţi-ai rupt încheietura iar acum se umflă. Aşa este. În Numele lui Hristos mustru aceasta şi cer vindecarea ei. Amin.

Mişcă-ţi încheietura încoace şi încolo. Poţi merge căci eşti vindecată. Fii sănătoasă.

Haideţi să spunem: „Lăudat să fie Dumnezeul cel Atotputernic.” Credeţi? El a spus: „Staţi liniştiţi şi veţi vedea că Eu sunt Dumnezeu!” Nu este bătălia voastră ci este bătălia lui Dumnezeu.

Domnule, crezi că Dumnezeu poate să îţi vindece ruptura? Hernie? Îl vrei pe Dumnezeu, nu-i aşa? Pentru aceasta te-ai rugat, este adevărat? Dacă este adevărat, ridică mâna. Bine. Dacă crezi, primeşte ceea ce ceri. Amin. Aveţi credinţă în Dumnezeu.

Vrei să scapi de problema femeiască pe care o ai şi să fii bine? Atunci crede-L pe Dumnezeu, scoate strigăte de bucurie şi laudă-L că ai fost liniştită.

Crezi din toată inima? Vrei ca Dumnezeu să te vindece de artrită şi să fii bine? Atunci crede-L, bucură-te şi spune: „Lăudat să fie Dumnezeu!” şi te vei face bine.

Boala de inimă este uşor de vindecat pentru Dumnezeu. Crezi aceasta? Ridică mâinile şi primeşte vindecarea. Du-te şi fii bine în Numele lui Isus Hristos.

Tu vrei să poţi mânca din nou, să scapi de boala de stomac de care suferi şi să fii bine? O, ai pierdut mult şi din greutate! Te văd că erai mult mai solid. Tot timpul ai senzaţia că stomacul îţi este strâns de ceva, ai crampe şi nu poţi dormi toată noaptea. Este adevărat? Da, este adevărat. Acum crezi? Atunci du-te şi fii vindecat în Numele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Crede numai.

Dar tu crezi? Ai probleme cu inima iar aceasta te nelinişteşte şi te face să te porţi în felul acesta; ai o inimă nervoasă. Crezi că Dumnezeu te-a vindecat? Atunci du-te, primeşte slava lui Dumnezeu şi fii bine.

Crezi ca Dumnezeu poate lua artrita de la tine? Atunci coboară de pe platformă şi laudă-L pe Dumnezeu. Nu te teme şi fă ce ţi s-a spus.

Îl credeţi pe Dumnezeu? „Stai liniştit!” a spus El, „şi vei şti că Eu sunt Dumnezeu!” Oh, El este Acelaşi ieri, azi şi în veci! Nu fiţi descurajaţi, căci El este aici!

Tu ai ceva la piept, nu-i aşa, doamnă? Doamna care are ceva roz pe ea… Da, aşa este. Tu ai ceva la piept. Eu nu te cunosc şi tu nu mă cunoşti, dar ai fost atinsă de Ceva, este adevărat? Tu ştii că ai atins ceva. Acesta este Hristos, Marele preot al mărturisirilor noastre.

Doamna de lângă tine are probleme cu stomacul, este adevărat, doamnă? Crezi că Hristos te va vindeca? Dă-mi voie să te întreb ceva. Se pare că sunteţi prietene sau vă cunoaşteţi una pe cealaltă. Aşa este, sunteţi cunoştinţe.

Credeţi că sunt prorocul lui Dumnezeu sau slujitorul Lui şi că El m-a trimis aici ca să mărturisesc că El a înviat din morţi şi vă iubeşte? Credeţi?

Tu ai un fiu (doamna care stă aici) şi el este chiar în adunarea aceasta.  El are o problemă la spate şi doreşte să fie vindecat, este adevărat?

Doamna de acolo… Fiica ta este în adunare, are o problemă la colon şi doreşte să fie vindecată. Dacă este adevărat, ridicaţi amândouă mâinile. În ordine. Amândoi sunt vindecaţi.

Toţi cei care vă aflaţi în rând puteţi pleca sănătoşi.

Tu crezi că Dumnezeu este încă Dumnezeu? Nu este bătălia voastră, ci este bătălia Lui. Vrăjmaşul vine, dar Domnul vă spune: „Staţi liniştiţi! Nu fiţi tulburaţi!”

Noi ne vom ruga cu credinţă pentru toţi de aici şi fiecare din voi va fi vindecat. Credeţi?

Atunci puneţi-vă în linişte mâinile unii peste ceilalţi.

Oh, nu vă temeţi, fraţilor! Nu fiţi emoţionaţi! Staţi liniştiţi deoarece ştiţi că El este Dumnezeu şi că nu este lupta voastră. Ei s-au rugat, iar  Domnul le-a spus: „Staţi liniştiţi şi veţi vedea slava şi izbăvirea Mea!’ Şi într-adevăr, El i-a adus pe vrăjmaşi într-o asemenea confuzie încât s-au omorât între ei. Sigur că da.

Dacă voi veţi sta pe loc ştiind că Dumnezeu v-a făcut o promisiune, veţi primi lucrul cerut pentru că El a confirmat Cuvântul Său prin faptul că a înviat. El L-a confirmat prin biserica Sa şi a făcut-o şi în seara aceasta aici. Dumnezeu poate face orice, chiar dacă omul este surd, mut, orb sau oricum ar fi. Nu este lupta noastră ci este lupta Lui. El a făcut o făgăduinţă, aşa că haideţi să-L credem şi să ne rugăm.

Isuse drag, prin roadele acestui mesaj micuţ, prin harul Tău măreţ, noi am găsit trecere înaintea TA şi Tu Ţi-ai arătat braţul plin de putere în mijlocul nostru. Ai arătat semne mari pe care mulţi oameni au dorit să le vadă de-a lungul timpului. Ai arătat semne pe care John Wesley a dorit să le vadă; Sankey, Moody, Finney, Knox şi toţi ceilalţi au dorit să le vadă, dar nu au avut parte de ele.

Însă în timpul serii a venit Lumina; barierele denominaţionale stau pe loc şi lumina de seară străluceşte cu putere. Suntem bucuroși fiindcă ştim că trăim în măreaţa putere de vindecare a Fiului lui Dumnezeu care Şi-a întins aripile peste acest orizont vestic, pentru a arăta că este Acelaşi care a fost în zilele de început în părţile estice.

Această audienţă stă pe loc şi aşteaptă, iar eu mă rog cu toata credinţa. Mulţi din cei prezenţi Te-au primit ca Mântuitorul lor personal, te-au primit ca Vindecătorul lor. Fie ca Duhul Tău cel Sfânt să coboare din ceruri, în timp ce ei aşteaptă, să schimbe fiecare inimă de aici ca să nu mai fie ca înainte. Îngăduie ca ei să se ridice şi să vadă că diavolul este învins şi astfel orice nor de îndoială să fie îndepărtat iar ei să stea pe loc să vadă că şchiopii umblă, orbii văd, surzii aud, etc.

Satană, stai pe loc să vezi puterea Dumnezeului celui Viu! Te provocăm să stai departe de aceşti oameni! Dumnezeu să Îşi arate puterea Sa în Numele lui Isus Hristos.

Provoc pe orice om handicapat sau care are braţul bolnav, este surd, mut sau orb, să se ridice chiar în clipa aceasta! Dacă sunteţi bolnavi de cancer, de reumatism sau de orice altceva, Satana va trebui să stea pe loc şi să vadă cum vă ridicaţi din scaun şi Îi daţi slavă lui Dumnezeu.

Ridicaţi-vă în picioare, lăudați-L pe Dumnezeu şi veţi vedea că Satana se va retrage! Ridicaţi-vă în Numele lui Isus Hristos şi veţi vedea slava lui Dumnezeu! Iată, întreaga audienţă este în picioare.

Haideţi să Îl lăudăm pe marele IaHVeH, Dumnezeul cel viu!

Binecuvântat să fie Numele Domnului! O femeie nu s-a putut ridica mai înainte dar prietena ei şi-a pus mâinile peste ea şi imediat a sărit în picioare.

„Staţi liniştiţi şi veţi vedea izbăvirea lui Dumnezeu!”

„Îl voi lăuda, Îl voi lăuda,

Lăudat să fie Mielul

Înjunghiat pentru păcătoşi!

Daţi-I slavă voi, toţi oamenii,

Căci sângele Lui a spălat orice pată.”

Eu spun doar atât: „Lăudaţi-L! Daţi-I slavă, toţi oamenii, pentru că Sângele Lui a spălat orice îndoială. Amin.

Toate îndoielile au fost îngropate în Marea Uitării. Credeţi aceasta? Îl acceptaţi? Ridicaţi mâinile spre Dumnezeu şi ziceţi: „Accept! Toate îndoielile sunt îngropate şi Îl cred pe El.”

Domnul să vă binecuvânteze. Vă aşteptăm duminică la şcoala duminicală. Dacă va fi cu voia Domnului, mâine după-amiază voi vorbi despre „Viaţa veşnică,”

– Amin –

EN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *