DE ATUNCI ÎNCOLO

Mă întreb dacă am putea ridica mâinile și să
cântăm încet: „Acum eu cred”.

          Acum
eu cred, acum eu cred

Toate lucrurile sunt
posibile

Acum eu cred, acum eu
cred.

Haideți să ne plecăm
capetele pentru un moment de rugăciune.

Scumpule Tată ceresc,
în seara aceasta venim la Tine, în umilință și cu un duh de rugăciune și de
recunoștință, ca să-Ți dăruim adorarea inimilor noastre și să Te rugăm să ne
primești ca pe copiii Tăi, iertându-ne păcatele și vindecându-ne toate bolile, pentru
ca Cuvântul Tău să Se poată manifesta printre noi. Dacă mai este cineva care nu
Te cunoaște ca Mântuitorul lui personal, Doamne Dumnezeule, Te rugăm ca aceasta
să fie în seara când ei Te vor cunoaște ca Mântuitorul și Tatăl lor iubit.

Mă rog ca toți cei care
sunt în nevoi și bolnavi, să vindecați în seara aceasta de Duhul Tău cel Sfânt.
Doamne, adu-i înapoi pe cei căzuți care au rătăcit calea, adu-Ți aminte de cei
care sunt aproape să cadă de pe cale, și fă ca mâinile care acum atârnă fără
vlagă, să se ridice spre Tine.

Tată ceresc, în seara
aceasta Te rugăm să ne vorbești în mod deosebit prin Cuvânt, și să aduci Mesajul
timpului în inimile noastre. Adu-Ți aminte și de celelalte adunări care se
desfășoară în oraș, în țară și în toată lumea, și îngăduie ca slujitorii Tăi să
aibă putere să predice despre Duhul Sfânt, botez și venirea Ta. Însoțește
slujbele cu semne și minuni ca ei să vadă că trăim în timpul din urmă. Fie ca
inimile noastre să fie pregătite în timp ce vom aștepta venirea Lui, fiindcă Te
rugăm în Numele Domnului Isus. Amin.

Vă puteți așeza.  

Mă bucur să mă aflu din
nou aici în această arenă. Majoritatea din voi știți că aici am început
adunările cu publicul, într-un ring de box. Când eram adolescent, am luptat
pentru mănușile de aur, apoi am mers la profesioniști și am câștigat cincisprezece
meciuri de profesioniști. Apoi am venit la Domnul și mi-am închinat cariera de
luptător în seara când L-am acceptat pe Domnul Isus. Aceasta a fost tot. Ultima
luptă am avut-o într-o arenă din Evansville, Indiana, cu Billy Frick din
Huntington, West Virginia.

În seara aceasta am
un nou adversar, pe diavolul; și pe acesta trebuie să-l supraveghezi tot timpul
fiindcă lovește jos și incorect, toate loviturile lui fiind așa. Dar sunt atât
de bucuros că avem un Arbitru Adevărat, pe Domnul Isus. El este Căpetenia
mântuirii noastre, iar în seara aceasta mă rog ca Dumnezeu să ne dea biruință.
Satan a făcut mult rău oamenilor, făcându-i bolnavi, suferinzi și robi ai
păcatului, dar Isus este în seara aceasta aici ca să ne elibereze de toate
aceste lucruri, să ne binecuvânteze și să-i ajute pe copiii Lui iubiți.

Acum avem puțin timp
să stăm în Phoenix, și suntem aici, în Madison Square Garden. Întotdeauna am
vrut să predic această Evanghelie la Madison Square Garden și această zi a
sosit în sfârșit. Mă gândesc că la Madison Square Garden din New York încap cam
nouăsprezece mii de oameni. Eu am avut trei servicii mari în Saint Nicholas
Arena, unde se desfășoară lupte de wrestling și lupte libere.

În cele trei seri de
când suntem aici, Domnul m-a binecuvântat de câteva ori cu opt mii de oameni.
De obicei aceasta este trambulina înainte de a merge peste ocean.

Dar în timp ce pentru
mine zilele trec, toți americanii se uită după tineret. Imediat ce începi să
îmbătrânești, ei caută tineri. Tendința națiunii este adolescentul, tânărul.

Dacă un om ar urma să
fie operat, sigur nu s-ar lăsa operat de un medic care nu a operat niciodată. Cu
siguranță, ar vrea cu siguranță un doctor cu experiență. În timpul lui Dwight
Moody și în timpul Bibliei nu era ca acum. Acolo nu vedeai băieți tineri predicatori
sau ceva de felul acesta, deoarece ei luau bărbați care aveau o anumită vârstă
și știau despre ce vorbesc când treceau prin lupte grele.

Dar astăzi, America
este vândută tinerilor. Ei îi lasă pe acești tineri să conducă și să preia
totul. Dar venirea Domnului este aproape. Aceasta este tema mea, aceasta cred și
aceasta încerc să le spun oamenilor, venirea Domnului.

Mulți din voi v-ați
întrebat de ce nu am avut servicii de vindecare de când am venit în Phoenix.
Iată unul din motive. Sera trecură când ne întorceam acasă, vorbeam cu Billy,
băiatul meu, că au fost câteva veniri la altar în biserica unde am fost în
ultimele trei seri și i-am văzut pe acei oameni plângând la altar. Billy mi-a
spus:

 „Tati, când vrei să împărțim numere de rugăciune,
să ne spui.”

 „Am să vă spun, dar dacă văd zece păcătoși
venind la altar și plângând ca aceia, mă simt mai bine pentru acei zece
păcătoși decât dacă ar rămâne goale zece scaune cu rotile.” Înțelegeți?  Eu apreciez vindecarea, toți știți aceasta, dar
îmi place să văd vindecarea sufletului, de care avem atâta nevoie astăzi.  

Eu tocmai am venit de
peste ocean și mă voi duce înapoi, dacă va fi cu voia Domnului. Acolo
vindecarea divină este minunată, lucrează minuni asupra sufletelor. America a
fost „pieptănată” în sus și-n jos cu tot felul de vindecări divine, de aceea
oamenii ar trebui să aibă credință în Dumnezeu pentru vindecare. Însă eu am
venit la Phoenix pentru părtășie, să am părtășie cu voi, fraților. Voi petrece aici
câteva zile, iar dacă va fi cu voia Domnului, într-o săptămână sau două voi fi
în Tusla, apoi la Stuttgart, Germania și prin Europa.

Cât suntem aici,
oricine este binevenit. Dacă ești protestant, catolic, evreu, galben, negru,
maro, alb, indiferent care este crezul și gândurile voastre, sunteți
bineveniți. Între noi nu va fi nicio diferență, fiindcă suntem una în Hristos.
Noi suntem frați și surori și așa vrem să ne simțim. Apoi, când vom începe să
vedem bolnavii venind ca să fie vindecați, ne vom ruga pentru ei.

Nu s-au împărțit numere
de rugăciune de când am venit în Phoenix. Cine are număr de rugăciune? Nimeni.
Nu știu dacă s-au împărțit numere de rugăciune, dar vrem să urmăm simplitatea
Duhului Sfânt.

De când am îmbătrânit,
am constatat un lucru. Vedeți, acum câteva luni am trecut de douăzeci și cinci
de ani. Este a doua oară când am trecut de douăzeci și cinci, iar aceasta sună
a bătrânețe. Nu doar sună, ci chiar este, dar El îmi redă tinerețea în fiecare
zi. Acum mă simt mai bine decât atunci când i-am trecut prima dată. Atunci eram
doar un tânăr predicator baptist și mă gândeam că sunt un apărător al credinței
și trebuie să sfâșii tot ce nu este baptist. Cei de lângă mine aveau și ei o
contribuție …

Când mă uit peste
audiență, mi se pare că nu se aude prea bine. Voi, cei din spate, auziți bine?
N-am crezut că puteți. Se poate observa când spui anumite lucruri. Motivul
pentru care am procedat așa a fost ca să văd ce fel de efect va avea. Oare nu
este cineva… Ba da, domnul de acolo va încerca să-l repare ca să puteți auzi
peste tot. Și dacă vă rugați sau se face rugăciune pentru voi, puteți vedea ce
efect are asupra oamenilor când spui ceva, acesta fiind de obicei felul în care
îmi găsesc subiectul.

Cred că avem și
muzică. Eu nu am o voce melodioasă, așa că nu cred că ați rezista foarte mult
să mă ascultați.

Se aude mai bine acum?
Și acolo? Mă auziți mai bine acum? Este foarte bine.

Acum haideți să ne
plecăm capetele pentru un cuvânt de rugăciune, apoi vom începe serviciul și Îl
vom ruga pe Domnul Isus să binecuvânteze Cuvântul pe care Îl vom citi.

Tatăl nostru ceresc,
în seara aceasta venim să-Ți cerem să ne primești ca popor al Tău, ca biserica
Ta.

Tată, Te rugăm să
sfințești această clădire, care se numește Madison Square Garden, pentru ca
îngerii lui Dumnezeu să poată păși înăuntru. Noi știm că nu clădirea este
biserica, ci poporul din clădire, și Te rog, Tată ceresc, să faci ca toți aceia
pe care i-a câștigat Sângele Tău și sunt adunați aici, să trăiască de-a pururi
în lumea care va veni. Noi am venit aici ca să avem părtășie prin Duhul Sfânt
și să ne bucurăm de Cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce fratele DuPlessis,
învățătorul nostru și ceilalți vor aduce Cuvântul. Îngăduie ca Duhul Sfânt să vină
și să-i convingă pe păcătoși că sunt greșiți și să aducă Prezența Lui atât de
aproape de noi încât toți oamenii să-și dorească să-L slujească pe El. Îngăduie
aceasta, Doamne.

Niciun om nu este vrednic
să deschidă Cartea sau să-I rupă Pecețile, dar a fost un Miel care a fost
junghiat înainte de întemeierea lumii, iar El a venit și a luat Cartea din mâna
Celui ce ședea pe tron, pentru că era vrednic.

O, Mielule al lui
Dumnezeu, vino în seara aceasta în Puterea Ta de transformare, ia cuvintele pe
care le vom citi și descoperă-ni-le în Puterea Duhului. Și fie ca în seara aceasta
când se va termina serviciul, toți necredincioșii prezenți aici să devină
credincioși. Fie ca cei care au alunecat de pe cale să-și reînnoiască Legământul
și cei bolnavi să fie vindecați. Iar când vom pleca în diferite orașe prin
țară, fă să spunem ca cei care au mers odată pe drumul Emausului: „Nu ne ardea inimile în noi în timp ce ne
vorbea?
” (Luca 24.32).

Apoi, Te rugăm, Tată,
să faci ceva măreț în seara aceasta, ceva care să atragă atenția oamenilor prin
Cuvântul Tău. Fă Cuvântul viu pentru noi. Noi putem să-L citim, dar nu putem
să-L facem viu. Este nevoie de Duhul Sfânt să facă viu Cuvântul. Fie ca El să
fie viu în fiecare inimă din locul acesta, pentru că Îți cerem aceasta în
Numele lui Isus. Amin.

Vă rog să deschideți
la Evanghelia după Matei, capitolul 4, de unde vom citi versetele
16 și 17
:

„Norodul acesta, care
zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; și peste cei ce zăceau în ținutul și
în umbra morții a răsărit lumina.”

De atunci încolo,
Isus a început să propovăduiască și să zică: „Pocăiți-vă, căci Împărăția
cerurilor este aproape.”

Fie ca Domnul să-Și
adauge binecuvântările la Cuvântul Său. Ca subiect, aș vrea să folosesc aceste
cuvinte din versetul 17: „De atunci
încolo
.”

Ca oameni, noi ne
putem gândi la anumite vremuri, când au început anumite lucruri. Fără îndoială
că mulți de aici își pot aminti de un timp când au început anumite lucruri.
Fără îndoială că fiecare își amintește de timpul când s-a întâmplat ceva, iar
atunci ai spus: „Și de atunci încolo lucrurile s-au schimbat”.  

Ca și copil, se poate
spune că am fost un copil bun, ascultător, dar într-o zi m-am însoțit cu cineva
care m-a convins să fac un anumit lucru și de atunci încolo totul a început. De
câte ori nu m-am gândit la astfel de timpuri, când în viața noastră s-a
întâmplat ceva, iar de atunci în colo am fost marcați de acel lucru?

Apoi ne putem gândi
la o femeie imorală. Ea poate spune: „Ca fată, am fost într-o familie creștină.
Am fost crescută creștinește, în bunele învățături creștine și am fost
căsătorită cu un băiat creștin, cumsecade, iar căminul nostru a fost frumos și
am avut doi copilași,” sau cam așa ceva. „Dar într-o zi, când eram în oraș,
m-am întâlnit cu o prietenă care a locuit în vecini și m-a convins să merg la
întâlnire. De atunci încolo căsnicia mea nu a mai fost la fel.”

Poate și bețivul ar
putea spune: „Am crescut într-o familie care nu consuma alcool deloc și nu am
băut în viața mea până în ziua când s-a întâmplat cutare și cutare lucru. Și de
atunci încolo…” 

Cu câțiva ani în urmă,
eram în drum spre Africa de Sud și a trebuit să rămân trei zile la New York
deoarece am vrut să scap fără să-mi fac injecția împotriva frigurilor galbene.
Dar nu au vrut să mă lase să urc în avion și a trebuit s-o fac. După câteva
zile am avut o adunare, iar acolo era un predicator, fratele Byrd, un slujitor
remarcabil al Evangheliei Depline din New York, care a fost capelan în ultimul
război. Ei au avut o misiune jos în Bowery și el mi-a spus:

 „Frate Branham, vrei să mergi cu mine în
Bowery?”

 „Aș fi bucuros să te însoțesc la Bowery, frate
Byrd.”

Ne-am dus acolo și
m-a durut inima când am văzut oamenii zăcând pe stradă într-o stare groaznică.
Erau rezemați de mașini, hainele le erau slinoase și mulți nici nu știau ce
făceau. Unii erau întinși pe alee, unul peste altul.

Noi am intrat în acea
misiune sponsorizată de biserică iar păstorul de acolo ne-a spus: „Am scos o
sută optzeci de cadavre din clădirea unde se adăpostesc acești alcoolici. O
sută optzeci într-un an.”

Apoi am ieșit în
stradă și mă gândeam: „Oare nu se poate face nimic?” Și în timp ce ne plimbam
am spus:

„Frate Byrd, presupun
că toți acești oameni au crescut în locuri mizere și nu au avut altă șansă.”

„O,” a zis el, „vei
fi surprins de ce vei afla, frate Branham. Ar trebui să stai de vorbă cu unii
dintre ei.”

 „Mi-ar plăcea să fac aceasta.”

Am observat unul care
s-a ridicat, iar el  i-a zis:

„Mă poți auzi?”

„Dă-mi de băut,” a
răspuns bărbatul.

Atunci eu am zis:
„Sunt predicator și aș vrea să știu de ce îți irosești viața în felul acesta.”

„Fiule, pot să-ți
arăt banca la care am fost președinte.”

„Este adevărat,
domnule?”

„Mă numesc Cutare.
Poți să verifici la bancă, să vezi dacă este adevărat sau nu.”

„Și cum ai ajuns
aici?”, am întrebat eu.

„Am avut o creștere
creștină și odată am fost membru al bisericii.”

„Dar ce s-a întâmplat
de ai ajuns aici?”

„Într-o zi am venit
acasă de la servici. Aveam o familie frumoasă și o soție cumsecade, și am găsit
pe masă o scrisoare: „Dragă John…” Soția mea plecase, iar de atunci încolo am
încercat să-mi înec durerea în băutură.”

„O,” am spus eu, „aș
vrea să te pot întoarce la momentul acela.” Dacă am putea să ne întoarcem
înapoi la timpul acela.

Am stat de vorbă cu o
tânără femeie care era în camera de urgență a psihopaților. Într-o adunare mare
din Flint, Michigan, am avut treizeci de cazuri de psihopați în camera de
urgență, pentru că ei au zis: „Nu pot fi duși în public pentru că sunt în
cămașă de forță sau în tot felul de stări.” Astfel am intrat în cameră și
cineva a venit cu mine. Acolo era o femeie tânără, frumoasă, care avea douăzeci
sau douăzeci și cinci de ani.

 „Ce faci?”, am întrebat-o eu.

 „Ce faci?”, a răspuns ea.

 Ei bine, este greu să știi de unde să începi.
Toți țipă pentru că nu sunt în toate mințile.

 „Domnule, dacă nu te superi, aș vrea să începi
cu mine”, a spus tânăra.

„Cu tine?”, am
întrebat eu.

„Da, domnule.”

„Dar și tu ești
pacient?”

„Da, domnule, sunt.”

„Dar pari sănătoasă.”

Atunci ea a zis:
„Domnule, ai avea răbdare să asculți puțin povestea mea?”

„Sigur că da,
doamnă.”

„Am fost crescută
într-o familie bună. Mama m-a învățat să nu fac răul, să fug de ce este rău și
să aleg ce este corect. Am trăit așa câțiva ani, până când m-am combinat cu un
tânăr. Acesta mi-a adus rușine, iar de disperare, am devenit alcoolică. Apoi,
m-am dus într-o instituție de corecție catolică numită „Casa bunului păstor”.
Acolo am stat sub corecție câțiva ani, apoi m-au eliberat, dar de îndată ce am
ieșit de acolo am început să beau din nou. Apoi, am ajuns în închisoarea pentru
femei unde am stat un an sau doi. După aceea, am trecut de la catolicism la
protestanți în urma discuției cu capelanul, dar când am ieșit afară, am intrat
din nou în alcoolism și prostituție.”

„Ce zice mama ta,
tatăl tău?”

„Sunt morți,”  a răspuns ea.

„Ce crezi că ar gândi
despre tine acum?”

„O, dacă aș putea să
mă întorc înapoi!”

„Ești o tânără
frumoasă, nu ai vrea să te căsătorești și să ai copii ca toate femeile?”

„Aș vrea, domnule,
dar ce aș putea oferi cuiva?”

„Tu ai ceva ce poți
oferi cuiva.”

„Ce?”, a întrebat ea.

„Sufletul tău lui
Isus Hristos.”

„Domnule, El nu mă
poate primi.”

„O, ba da. El te
primește.”

„Dar de unde știi? Eu
am încercat.”

„Tu ai dat doar o nouă
pagină”, am spus eu, Dar dacă vii la El cu adevărat …”

„Ce se întâmplă?”

„Poate face din tine
o doamnă,” am spus eu.

„Din mine, nu. Eu am
ajuns prea departe.”

„El te poate întoarce
înapoi, la timpul când ai fost fecioară, o fată inocentă. Sângele lui Isus
Hristos este mai mult decât suficient și puternic ca să transforme cel mai
murdar păcătos într-un sfânt fără pată, spălat în sânge înaintea lui Dumnezeu.”

Ea a zis: „Am
încercat de atâtea ori…”

„Să-ți spun ceva. Eu
cred că nu ai fost diagnosticată  corect,
pentru că tu nu vrei să fii așa.”

„Sigur că nu vreau”, a
răspuns ea, „Eu vreau să fiu soție și mamă, să iubesc pe cineva și să fiu
iubită. Dar nu voi strica viața nimănui prin felul cum sunt acum.”

„Dar nu trebuie s-o
strici. Poate sună demodat ce îți spun acum, soră, dar este purul adevăr. Toate
acestea ți le-a făcut diavolul. Diavolul a pus stăpânire pe tine și te-a împins
să faci lucruri pe care nu vrei să le faci.”

M-a privit cu ochii
ei mari și negri și a zis:

„Întotdeauna am
crezut că acesta este adevărul.”

„Vrei să îngenunchezi
aici cu mine?”

„Ei mi-au spus că
sunt un caz mintal.”

„Păi, ești”, am spus
eu, „dar Isus Hristos îți poate reda sănătatea mentală. Nu există nimic prea
greu pentru El.”

„Crezi că ar face
asta și pentru mine?”

„Sigur că da, dar
trebuie să-l scoatem pe diavolul de aici, pe unde a intrat când ai fost o fată
tânără. El va pleca exact în locul de unde a venit.”

A îngenuncheat și
i-am spus să se roage. S-a rugat câteva momente, apoi s-a uitat spre mine și a
spus:

„Frate Branham, acum
voi avea un nou început.”

„Aceasta nu înseamnă
nimic, soră. Tu vei merge exact pe același drum ca și până acum. Nu merge așa.”

„Vreau să spun în
inima mea,” a zis ea.

„Știu că vrei să faci
aceasta,” am spus eu, „dar diavolul este mult mai tare decât toate puterile
mintale pe care le-ai putea îndrepta împotriva lui. Acesta-i motivul pentru
care nu cred în religia intelectuală. Eu cred că omul trebuie să fie născut din
nou din Duhul Sfânt. Trebuie să fie ceva mai adânc decât gândirea ta, trebuie
să fie o experiență.”

„Și ce trebuie să
fac?”, a întrebat ea.

„Stai exact acolo!” Astfel,
ne-am rugat și ne-am rugat. M-am dus și m-am rugat și cu alți oameni, apoi m-am
întors înapoi. Ea se ruga. M-am întors din nou la ea și ea se adâncea tot mai
mult în sinceritate, iar după câteva minute s-a ridicat cu lacrimile curgându-i
pe obraji, m-a privit în ochi și a spus: „Frate Branham, s-a întâmplat ceva.”

„Acum nu mai trebuie
să întorci nici o nouă pagină.”

Astăzi, femeia este
măritată și are o familie și o naștere din nou din Duhul Sfânt, deoarece
Dumnezeu a putut s-o aducă înapoi în locul în care a început să facă ce era
rău. Aceasta este bunătatea Lui. Și de atunci încolo ea a fost o femeie
schimbată. Dumnezeu a dus-o înapoi până în timpul când a fost o fată tânără,
până în timpul când a făcut ce era rău, și de atunci încolo a fost altfel.

Acele lucruri, cum ar
fi întoarcerea unei pagini noi, sunt bune. Aceasta este exact ca după Primul
Război Mondial. Pe atunci eram doar un băiat de opt sau nouă ani. Îmi amintesc
bine că și predicatorii spuneau: „Războiul s-a sfârșit și nu vor mai fi alte
războaie. Nu mai putem avea alte războaie deoarece acum avem gaze otrăvitoare și
așa mai departe.”  

Poate mulți vă
amintiți aceasta. Națiunile spuneau: „Nu vor mai fi războaie!” Și de atunci au
tot spus: „Nu va mai fi război!”, dar cu toate acestea le-am avut exact la fel.

Când au început
zvonurile că o națiune se ridică împotriva altei națiuni, au înființat ceea ce
cunoaștem ca „Liga Națiunilor”, ca să fie arbitru între națiuni. Ei au încercat
aceasta, dar a fost mental și nu s-a reușit nimic. Dimpotrivă, ne-a aruncat în
cel mai mare război.

Acum au o altă
poliție a națiunilor: O.N.U., dar și aceasta va eșua. Trebuie să eșueze. Ei
cred că este ceva bun, dar este o gândire intelectuală… Și aceasta nu va ajuta.
Este nevoie de descoperire, de o descoperire spirituală.

Prin toate aceste
lucruri ei încearcă să te determine să vii la biserică, ceea ce este bine. Eu
cred că toți ar trebui să meargă la biserică. Aceasta-i bine, dar nu-i
rezolvarea. Eu cred că oricine ar trebui să aibă șansa lui de cetățean
american, să meargă la orice biserică vrea și cred că nu ar trebui să punem
acea persoană deoparte din cauza convingerii ei. Cred că ar trebui să avem
părtășie unii cu alții și să chemăm îndurarea lui Dumnezeu peste noi toți. Totuși
cred că nici aceasta nu este totul.

De fiecare dată, de
Anul Nou ei iau o hotărâre, o scriu pe o foaie din Biblie și spun: „De astăzi
nu mai beau; nu mai fumez; nu mai sunt necredincios față de soția mea.” Dar în
mai puțin de cinci sau zece zile, încalcă orice angajament pe care l-au făcut.
De ce? Pentru că au făcut-o dintr-o concepție mentală.

Motivul pentru care
mulți oameni merg la biserică și își trec numele în registru, este pentru că se
tem de iad și cred că dacă fac aceasta este tot. Dar nu este. Aceasta nu
durează. Toate aceste lucruri sunt temporare, dar este un timp când un lucru
anume se poate întâmpla și de atunci încolo este cu adevărat diferit. Aceasta
este când omul se întâlnește cu Dumnezeu; atunci se schimbă lucrurile.

Un om nu poate să se
întâlnească cu Dumnezeu și să fie la fel. Tu ori devii o persoană mai bună, ori
una mai rea. Depinde de ceea ce vrei să faci cu privire la aceasta. Contează de
atitudinea pe care o ai față de Dumnezeu. Aceasta îți pecetluiește destinația
veșnică.

Tu poți călca linia
dintre har, îndurare și judecată; când disprețuiești harul de atâtea ori, tu
poți să te desparți de Prezența lui Dumnezeu. Sau poți să-L accepți și să ai Viața
veșnică și să fii înviat în ziua din urmă la învierea generală.

O, cât mă bucur că în
urmă este ceva spre care să pot arăta și să spun: „De atunci încolo, s-a
întâmpla ceva”.

Haideți să vedem
câțiva oameni care s-au întâlnit cu Dumnezeu și au schimbat destinația lor și a
generațiilor lor.

Să-l luăm de exemplu
pe Avraam. El era doar un om obișnuit, nu un sfânt. Era doar un om. O, sunt
atât de bucuros pentru că nu trebuie să fim născuți dintr-o anumită linie sau
să fim cineva! Noi trebuie să fim doar smeriți și harul lui Dumnezeu face
această lucrare.

Avraam era un om care
umbla cu oile prin valea Șinear, afară din cetatea Ur, iar Dumnezeu s-a
întâlnit cu el, i-a vorbit și l-a binecuvântat.

Eu cred că un om care
vine la Dumnezeu trebuie să aibă o experiență… Poate credeți că nu mai știu ce spun,
dar eu nu mă refer la imitarea unei experiențe. Avem atâta imitație încât îți
face silă să te uiți la cineva care încearcă să imite pe altcineva. Dumnezeu nu
a făcut două lucruri la fel. El n-a făcut-o și nu o va face. El este un Dumnezeu
al diversității: a făcut dealuri înalte și dealuri joase, deșerturi, mlaștini
și celelalte lucruri, pentru că este un Dumnezeu al diversității.

Să nu încercați să
imitați pe altcineva, ci fiți așa cum sunteți, cum v-a făcut Dumnezeu. Dumnezeu
i-a vorbit lui Avraam și el a avut o experiență clară care i-a schimbat viața. Lucrul
ciudat este că atunci când un om se întâlnește cu Dumnezeu, nu mai poate fi la
fel și întotdeauna poate arăta în urmă, spre momentul când s-a întâlnit cu El.
Dumnezeu a vorbit cu Avraam și Avraam s-a purtat altfel. De fiecare dată când
un om se întâlnește cu Dumnezeu, de atunci încolo se va comporta diferit. Dacă Îl
respinge pe Dumnezeu, el va fi un necredincios, un imitator sau un fățarnic. Dar
dacă Îl va primi, va fi o persoană evlavioasă, sfântă, care va vorbi diferit,
va trăi diferit, se va purta diferit, ciudat, călăuzit de Duhul Sfânt.

Dați-mi voie să vă
spun ceva, fraților. Eu nu am încercat niciodată, și Domnul să mă ajute să nici
nu încerc vreodată să fiu cineva, ci să rămân un nimic. Eu nu vreau să mă
transform în cineva care se învârte printre lucruri mari și are mii de dolari
ca să sponsorizeze niște programe… Eu vreau să fiu doar fratele Branham, vreau
să fiu ceea ce a vrut Dumnezeu să fiu. Chiar dacă ar fi să mănânc pesmeți și să
beau apă chioară sau să umblu în salopetă, orice ar fi, eu vreau să fiu ceea ce
a vrut Dumnezeu să fiu. Să nu încercați să fiți ceva ce nu sunteți!

De când s-a întâlnit
cu Dumnezeu, Avraam a fost diferit. Vedeți, când Dumnezeu întâlnește un om…
Avraam putea să aibă toată lumea în mâna lui. Cu marea putere pe care o
dețineau, apostolii puteau să aibă lumea în mâinile lor, ca să spunem așa,
puteau să fie renumiți pretutindeni, dar felul acela de renume va pieri curând.
Singurul renume care durează este când numele tău este scris în Cartea Vieții
Mielului. Atunci renumele este cu adevărat renume, pentru că renumele pământesc
se duce curând.

Priviți la Avraam.
Dumnezeu i-a spus să creadă și să accepte minuni care nu s-au mai întâmplat,
care erau posibile numai pentru Dumnezeu. El trebuia să creadă că urma să aibă
un copil de la Sara, și pentru că L-a crezut pe Dumnezeu, a respins tot ce era
contrar cu aceasta. De când s-a întâlnit cu Dumnezeu, el a fost un om schimbat.

Moise a fost un uriaș
intelectual. El avea toată înțelepciunea egipteană care se putea avea la acea
oră. Era deștept, mult mai deștept decât mulți oameni străluciți de astăzi,
deoarece egiptenii aveau lucruri pe care noi nu le avem astăzi. Ei puteau să
ridice piramide, noi nu. Ei puteau îmbălsăma trupul omenesc și să-l facă să
arate natural multe sute de ani. Limita noastră este de șaptezeci și două de
ore. Ei puteau vopsi hainele cu culori care nu pălesc, lucru pe care noi nu-l
putem face. Ei erau mult mai inteligenți, și Moise putea să-i învețe. Dar cu
toată inteligența lui, el nu se întâlnise încă cu Dumnezeu.

O, aș vrea să am
niște predicatori aici pentru un minut! Baptiști, metodiști, prezbiterieni,
penticostali sau ce sunteți, puteți avea o chemare din partea lui Dumnezeu în
viața noastră; puteți să fiți conștienți că sunteți chemați la o slujbă, dar nu
aveți dreptul să predicați Evanghelia dacă nu ați avut o experiență cu
Dumnezeu, dacă nu ați fost născuți din nou.

Isus le-a spus
ucenicilor: „Așteptați în Ierusalim până veți fi umpluți cu putere de sus.”
(Luca 24:49)

Moise n-a putut să
meargă să elibereze copiii Lui Israel până când nu s-a întâlnit cu Dumnezeu
față în față și a vorbit cu El. Moise spunea: „Am fost învățat în toată
înțelepciunea egipteană, dar într-o zi, pe când păzeam oile socrului meu, am
văzut un rug care ardea și nu se mistuia.” Și de atunci încolo a fost un om
diferit. Moise nu s-a bazat pe inteligența lui. El era un fugar din Egipt când
l-a chemat Dumnezeu, dar după ce s-a întâlnit cu  Dumnezeu, a luat un catâr, pe nevastă-sa și
pe fiul său, și a pornit spre Egipt cu un toiag strâmb în mână. De ce? El s-a
întâlnit cu Dumnezeu și de atunci încolo a fost un om schimbat, a fost altfel.
Intelectul lui nu mai era și nu se mai temea de niciun pericol pentru că se
întâlnise cu Dumnezeu și putea arăta spre timpul acela.

Nimeni nu are dreptul
să predice Evanghelia, nimeni nu are dreptul să se numească creștin până când
nu se poate întoarce înapoi la un moment din viața lui unde știe că s-a
întâlnit cu Dumnezeu. Toți acești necredincioși din lume și toți acești uriași
care vorbesc din Biblie și explică lucruri ca: „Zilele minunilor au trecut.”;
„Nu există vindecare divină și botez cu Duhul Sfânt.”, se pot furișa să vă
sucească mintea dându-vă chiar și explicații.

Vreau să înțelegeți aceasta
și să n-o lăsați să treacă de la voi. Dacă un om a stat vreodată pe acele
nisipuri sacre din spatele deșertului și s-a întâlnit față în față cu Dumnezeu,
nu există în tot iadul destui diavoli care să ia lucrul acesta de la el. El
știe că s-a întâlnit cu Dumnezeu și a avut o experiență; el a vorbit cu
Dumnezeu și poate spune: „De atunci încolo, în mine s-a schimbat ceva.”

Ce bine pot să-mi
amintesc de timpul când exista o bisericuță mică unde câțiva oameni de culoare propovăduiau
Evanghelia! Fiind sudist, nu-mi plăceau oamenii de culoare, dar a venit o
vedenie și mi-a spus unde s-O caut. Patru sau cinci fete albe cu care am vrut
să merg acolo, mi-au spus:

„Billy, doar n-ai de
gând să mergi acolo?”

„Ba da, trebuie să
merg”, am spus eu.

„Să nu mă mai chemi
niciodată cu tine!”, au răspuns fiecare.

Dar aceasta n-a
contat. Eu m-am întâlnit cu Dumnezeu și de atunci încolo am fost schimbat. Eu
pot arăta înapoi, spre momentul când am fost schimbat.

 Așadar, orice ar spune intelectualii, tu știi
că te-ai întâlnit cu Dumnezeu.

Păi, cunoștința
intelectuală a lui Moise i-ar fi putut spune că se îndreaptă spre moarte, dar
el a știut că s-a întâlnit cu Dumnezeu, și că Dumnezeu este încă Dumnezeu.
Acesta-i motivul pentru care sunt atât de bucuros și pot sta în seara aceasta
aici ca să-i dau lui Satan un upercut (lovitură
care-l face pe adversar să cadă la pământ
) prin cuvintele: „Isus Hristos este
același ieri, azi și în veci.” Eu pot să dovedesc prin Duhul Său cel Sfânt care
este aici, că El rămâne întotdeauna același.

Nu doar Cuvântul
arată aceasta, ci și Duhul Sfânt afirmă că El este Același și arată spre
binecuvântările și făgăduințele Lui. Noi putem spune: „De atunci încolo, s-a
întâmplat ceva.”

Maria era o fată
obișnuită, o fată bună, o fecioară. Pot să spun că avea șaisprezece sau
optsprezece ani și era logodită cu un bărbat numit Iosif. Ea Îl iubea pe
Dumnezeu și credea în El. Într-o zi, în drumul ei spre fântână, ea s-a întâlnit
cu Dumnezeu și de atunci încolo lumea a slăvit-o: „Binecuvântată ești tu între femei.” (Luca 1:28,42) De ce? Nu din
cauză că era o fecioară. Atunci erau milioane de fecioare. Și astăzi mai avem
fecioare, dar putea fi doar o Maria. Ea putea arăta spre acel moment: „De
atunci încolo, de când m-am dus după apă…”

O, Dumnezeule, du-ne
în seara aceasta la izvoarele de apă! Voi care stați aici și nu sunteți
credincioși, să puteți spune: „De atunci încolo, de când am fost la Madison
Square Garden, Phoenix, Arizona s-a întâmplat ceva. Am avut o experiență, iar
de atunci încolo a plecat toată îndoiala. Sigur că s-a întâmplat de atunci
încolo.”

Pavel, un prigonitor
al bisericii… O, acel evreu mic cu nasul coroiat… A arătat puterea deciziei
bisericii. Ei aveau cheile, acesta este adevărul. Și priviți ce decizie au luat
ei, venind vorba de ceea ce poate face biserica. Biserica are doar o cheie, iar
aceasta este rugăciunea. Biserica nu vă mântuiește. Tu ești un mădular al bisericii
prin naștere, dar nu biserica te mântuiește, ci Hristos te mântuiește. Tu nu
intri în contact cu biserica, ci intri în contact cu Hristos și apoi automat
ești în biserică.

Biserica avea cheile.
Isus le-a spus că le-a dat cheile și uitați-vă cum le-au folosit. Ei spuneau:
„Este scris și Scriptura trebuie împlinită.” Astfel, s-au gândit să aleagă un alt
apostol în locul lui Iuda, și au spus: „Să alegem unul dintre noi.” Ei aveau doi
oameni cu reputație bună, cât se poate de religioși, au tras la sorț și l-au
ales pe Matia. Dar ce lucru bun a făcut el? În Biblie nu scrie că ar fi făcut
ceva, nici bine, nici rău. El trebuia să fie un apostol. (Fapte 1.24-26). Dar
Dumnezeu S-a dus și a ales un bărbat temperamental, un urâtor al bisericii.
Aceasta arată că Dumnezeu poate lua un nimic și să facă din el ceva. Aceasta Îl
face Dumnezeu.

Acesta-i motivul
pentru care în seara aceasta m-am unit cu acești oameni pe care lumea îi
numește „holly-rollers”. Oamenii care nu au venit din poziții înalte, ci
bărbați și femei care au fost în mocirlă, în păcat, au fost puși deoparte, dar     s-au întâlnit cu Dumnezeu față în față și
Dumnezeu a făcut din ei niște sfinți.  

Este harul măreț, ce
dulce este! Așa procedează Dumnezeu. Ei pot să arate în urmă și să spună: „Eu
nu am fost bun. Am luat Numele Domnului în deșert, am făcut aceasta și aceea; am
fumat și am băut, dar de atunci încolo…” De când? „De când m-am întâlnit cu
Dumnezeu lucrurile s-au schimbat. Nu mai beau, nu mai am de-a face cu lucrurile
lumii, am trecut de la moarte la Viață și de atunci încolo am devenit o făptură
nouă în Hristos.”

Pavel, un urâtor al
bisericii, foarte religios, foarte temperamental, prigonitor al bisericii și
foarte inteligent. Dar Dumnezeu a zis: „Eu l-am ales.” Astăzi, jumătate din biserică
îl neagă, dar Dumnezeu l-a dus pe drumul către Damasc, iar acolo a venit
Stâlpul de Foc care a călăuzit copiii lui Israel, l-a orbit și l-a trântit jos.
(Fapte 9.1-5,15).

Astfel, Pavel a putut
să spună: „Odată eram un fariseu religios, un fariseu între farisei. Aveam o
bună pregătire intelectuală, dar a trebuit să uit toată cunoștința mea ca să-L
cunosc pe Hristos.”

„Și cum s-a întâmplat
aceasta, Pavele?”

„Eram pe drumul spre
Damasc ca să-i arestez pe oamenii aceia, dar din ceruri a strălucit o Lumină
care m-a orbit, și de atunci încolo…” Amin, de atunci încolo a fost un om
schimbat.

La fel s-a întâmplat
cu pescarul Petru. Dar orbul Bartimeu care stătea la poartă, așa cum am vorbit
seara trecută? Orbul putea să spună: „Am fost orb când am intrat în contact cu
Dumnezeu, dar de atunci încolo am putut să văd.”

O, da, dacă ești orb
spiritual, vino în contact cu El și de atunci încolo vei putea vedea! Oricine
vine în contact cu Dumnezeu este schimbat. Odată, un lepros a venit în contact
cu Dumnezeu și a fost schimbat dintr-un lepros într-un om sănătos. (Marcu 1.40-42).

Odată era o femeie
imorală care s-a întâlnit cu Isus la fântână. Ea era plină de păcat. Inima ei
era încărcată, povara ei era greu de purtat. Societatea a pus-o deoparte. Și cum
stătea acolo, ea a văzut un evreu obișnuit, Unul care era mult mai bătrân
pentru vârsta Lui. Cred că și Biblia spune că arăta de cincizeci de ani, deși
avea doar treizeci. „Tu nu ai nici cincizeci
de ani și spui că l-ai văzut pe Avraam!
” Dar El a spus: „Înainte de Avraam, sunt Eu.” (Ioan 8.57-58).

Deci, El avea doar treizeci
și trei de ani, iar într-o zi a venit la fântână o femeie frumoasă. El era
ostenit și i-a zis: „Femeie, dă-Mi să
beau
.” (Ioan 4.7). 

Dar ea I-a răspuns:
„Nu se cuvine să-mi ceri așa ceva. Eu sunt o samariteană, iar tu ești evreu.”
Segregația… Atunci El a zis: „Dacă ai
știi cu Cine vorbești
…” Ce făcea femeia? Ea se întâlnea cu Dumnezeu. Ea a
întâlnit un Om, dar Acesta nu era doar un om, ci era Dumnezeu în Om.

Scriptura spune că „Voi
ați primit pe îngeri fără să știți
.” (Evrei 13.2). Așa s-a întâmplat cu
Avraam. El a primit îngeri și imediat după ce Îngerul a făcut o minune înaintea
lui, el L-a numit pe acel Om, Dumnezeu, Elohim, Atotputernicul Dumnezeu care a
stat acolo și a mâncat sandviciuri cu carne, a băut lapte de vacă și a mâncat
prăjituri. El era Atotputernicul Dumnezeu.

Femeia L-a cunoscut
și mai puțin.

Priviți ce a făcut El
pentru Avraam atunci: l-a schimbat pe el și pe Sara dintr-un bărbat bătrân și o
femeie bătrână într-un tânăr și o tânără care au putut să-l aibă pe Isaac. Ei   s-au întâlnit cu Dumnezeu. Aceasta a fost
diferența.

Femeia aceasta
imorală s-a întâlnit cu Isus și i-a vorbit. Priviți cum A-a făcut El cunoscut.
El i-a spus:

 „Femeie,
du-te și adu-l pe bărbatul tău
.”

Nu am bărbat.”, a răspuns ea.

Bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că ai avut cinci și cel cu care trăiești acum nu este bărbatul tău.”
Și de atunci încolo ea a fost schimbată. O, ce diferență! (Ioan 4.16-18).

Pot să-mi imaginez
acei ochi mari și frumoși din care curgeau lacrimi. „Domnule, văd că ești un
proroc.” (v.19)  (pete pe bandă)…

„….Dar Tu cine ești?

„Eu Cel care vorbește
cu tine, sunt Acela.” Și de atunci încolo ea a avut un Mesaj de spus lumii. „Veniți
de vedeți un Om care mi-a spus lucrurile pe care le-am făcut. Mesia este pe
pământ
.” Ea a tulburat cetatea. 
(Ioan 4.29-30).

Câteva ore mai
devreme, toată cetatea ar fi râs de ea. Ea nu putea să vină nici la fântână cu
restul femeilor. Dar ce s-a întâmplat? Ce i-a făcut pe oameni s-o asculte?

Dacă ați fost
vreodată în Orient, știți că ei nu dau ascultare unei astfel de femeie. Un
frate mi-a spus că femeia aceea nu era o prostituată, pentru că ei nu ar
asculta de o prostituată. Dar eu i-am spus: „Frate, tu nu ai reținut că ea   s-a
întâlnit cu Hristos. Aceasta a făcut diferența.”

Dacă nu ai fi fost un
bețiv sau o prostituată, puteai să fii orice altceva. Dar când te-ai întâlnit
cu Hristos, de atunci încolo este diferit. „Dumnezeu este în stare ca din
aceste pietre să ridice copiii lui Avraam
.” (Matei 3.9).

De atunci încolo, ea
a avut un mesaj pentru că s-a întâlnit cu Mesia și a văzut semnul Lui. Ea a
știut că era El, fiindcă chiar ea a spus: „Noi știm că atunci când va veni
Mesia, ne va spune aceste lucruri. Dar Tu cine ești?

Și Isus i-a răspuns:
Eu sunt El.”

Atunci, ea a lăsat
găleata cu apă deoparte și dusă a fost. Dacă ar fi fost pe platformă în seara
aceasta, ea ar fi spus: „Am fost imorală și necurată, dar am citit în Biblie că
va veni Profetul lui Dumnezeu, iar când Omul acesta a vorbit cu mine…  El arăta ca un om, dar când mi-a spus lucruri
din viața mea, am știut că Acela era semnul lui Mesia. Și fiindcă un Profet are
o parte din Duhul lui Mesia, am spus: „Domnule, Tu trebuie să fii un profet.
Noi știm că atunci când va veni Mesia, El ne va spune aceste lucruri
.”

Și Isus a spus: „Eu,
Cel care vorbește cu tine, sunt Acela
.”

Ea știa că dacă un Om
care ar putea face aceasta, spunea că El era Acela, era corect deoarece
Dumnezeu adeverea aceasta. Glorie! Puteți pricepe? Înțelegeți despre ce
vorbesc? Dacă Dumnezeu a făgăduit că va trimite Duhul Sfânt în timpul din urmă,
atunci o face. Noi știm aceasta. El își adeverește Cuvântul Său.

Ceea ce avem în seara
aceasta, binecuvântările Duhului Sfânt, dovedesc viața unui om, dacă el nu
imită ceva și nu încearcă să se poarte cumva; dacă este cu adevărat El,
Dumnezeu îl va susține.

Dacă o femeie care
odată avea un renume rău, fuma, bea și se prostitua, mărturisește că s-a
întâlnit cu Dumnezeu, dar face aceleași lucruri, mă îndoiesc de cuvântul ei.
Dacă un bărbat îmi spune că s-a întâlnit cu Dumnezeu, apoi afirmă că nu crede
în lucruri ca vindecarea divină, eu pun la îndoială experiența lui, deoarece
Dumnezeu nu poate minți cu privire la Cuvântul Său. Când Duhul Sfânt care a
scris Cuvântul vine în om, el va spune „Amin” la fiecare Cuvânt pe care L-a
scris Dumnezeu.

Dacă cineva spune că
nu crede în botezul cu Duhul Sfânt, eu mă îndoiesc că s-a întâlnit vreodată cu
Dumnezeu. Poate fi un intelectual, poate fi un om mare, poate fi un mare
orator, dar el nu s-a întâlnit niciodată cu Dumnezeu. Duhul Sfânt dintr-un om
va spune „Amin” la fiecare Cuvânt spus de Dumnezeu. El poate spune: „Înainte nu
am crezut în vindecarea divină, dar odată m-am întâlnit cu Dumnezeu și de
atunci încolo am fost schimbat. În mine a intrat Ceva care     m-a transformat și mi-a dat o experiență,
iar de atunci nu am uitat…”

Nimeni nu poate să se
întâlnească cu Dumnezeu fără să fie schimbat în vreun fel.

O, și Iuda s-a
întâlnit cu Dumnezeu! Da. Odată era un om obișnuit care umbla pe stradă, dar
după ce s-a întâlnit cu Dumnezeu a devenit un trădător, a devenit un drac. Noi
întâlnim de multe ori aceasta. Voi nu mai sunteți la fel pentru că tot ce intră
în contact cu Dumnezeu este schimbat. Să nu scăpați aceasta… O, Dumnezeule!

Într-o zi, Moartea a
intrat în contact cu Dumnezeu. O, diavolul nu a putut crede niciodată că El era
Fiul lui Dumnezeu sau Dumnezeu manifestat! El a crezut că era un om, doar un simplu
om; nu putea să înțeleagă că Dumnezeu are un Fiu.

Vă amintiți când era
pe munte? Când s-a întâlnit cu El, i-a spus: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește acestor pietre să se facă
pâini.
” … Puțină îndoială: „Să Te văd făcând o minune, ca să cred.” Și a
făcut aceasta până într-o zi, când L-a văzut înfrânt. Era plin de scuipat pe
obraz, fața Îi sângera cum Îi smulseseră barba; avea o cârpă la ochi, iar ei Îl
loveau peste cap, zicând: „Dacă ai fi un proroc, ne-ai spune cine Te-a lovit. Ai
putea spune gândurile inimii… dacă ai fi proroc.”

Vedeți agenții
diavolului lucrând acolo? Dar Isus n-a deschis gura. A făcut ce I-a spus Tatăl,
și asta-i tot!

Apoi, L-au bătut în
cuie pe cruce și I-au spus: „Dacă ai fi Fiul lui Dumnezeu, Te-ai da jos!
Ar fi putut s-o facă, dar atunci ar fi ascultat de diavol. Îmi imaginez că pe
drumul Lui, a fost o decizie care l-a făcut pe diavol să privească în jos și să
se gândească: „Dacă Acesta este Viața, sunt distrus. Dar nu este Viața și Îl
voi străpunge, Îl voi omorî pe cruce.”

La ședința din iad, a
fost trimis un înger al diavolului, îngerul morții. Isus urca Muntele
Calvarului trăgând crucea după El. Părea înfrânt. Este atât de simplu.

Priviți! De multe ori
programul lui Dumnezeu este atât de simplu încât trece nevăzut de oameni. Pare
ca și cum ai spune: „Ei bine, se pare că puteam să fac așa sau așa.” Să nu gândiți
niciodată așa, ci ascultați de Duhul Sfânt, orice v-ar spune El să faceți.

Aici era Dumnezeu
manifestat în trup, urcând spre Calvar, lăsând în urma Lui o dâră de sânge, în
urma crucii pe care o purta în spatele Lui, pe urmele pașilor Lui. Dumnezeu…

Privindu-L, Diavolul
a zis: „Dumnezeu nu poate face aceasta. Păi, cum s-ar putea manifesta Dumnezeu
în El și să fie înfrânt? Uită-te la fața Lui acoperită de scuipatul
batjocoritorilor!”

Mă întreb dacă noi,
creștinii, am putea face aceasta… Am putea merge și a doua milă? Am puteam
întoarce și celălalt obraz?

Așa se testează
creștinismul. Tu spui: „Știu că de atunci încolo, am fost schimbat.” Când vei
putea face aceasta…

„Ar putea fi
Dumnezeu? Cel care merge acolo, ar putea fi Fiul lui Dumnezeu? IaHVeH
manifestat în trup, cu barba smulsă, cu scuipat pe față? Păi, nimeni n-ar putea
îndura aceasta! Slujitorii mei L-au lovit, iar dacă ar fi fost profet trebuia
să le spună cine L-a lovit. Nu, acela nu poate fi Dumnezeu.”

Iată-L ajungând pe
cruce și bătut în cuie. Diavolul a zis: „Acum este al meu!” După un timp, a
început să se instaleze slăbiciunea din pricina pierderii de sânge. Ce era
aceasta? Boldul morții care bâzâia în jurul Lui, pregătindu-se să Îl străpungă.
Albina morții, care bâzâia în jurul Lui, zicea: „O, mă îndoiesc că El este
născut din fecioară! Cum ar putea să locuiască Dumnezeu acolo? Marele IaHVeH
Dumnezeu, Cel care are toată puterea sus în cer și jos pe pământ, S-a lăsat
scuipat în față? Nu poate fi El, așa că am să-L străpung cu boldul.”

Fraților, el n-a
știut ce face. Când și-a împlântat boldul în acel trup, boldul i-a fost smuls.
Când o albină înțeapă adânc, ea își pierde acul, iar când moartea s-a întâlnit
cu Dumnezeu și-a pierdut acul.

Acum, moartea nu mai
are ac. Poate să bâzâie, să facă gălăgie și să spună: „Te voi lua! Te voi ucide!
Îți voi face aceasta sau cealaltă!”, dar nu mai are bold pentru că i-a rămas la
Calvar. Nu-i de mirare că Pavel a putut să spună când a ajuns la capătul
drumului: „O, moarte, unde îți este biruința? O, mormântule, unde îți este
biruința? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos care
mi-a dat biruința
.” (1Cor.15.55-57).

De atunci încolo,
moartea nu mai are bold pentru credincios, pentru că credinciosul a fost luat
de Hristos. Atunci „El a fost rănit
pentru păcatele noastre, a fost zdrobit pentru fărădelegile noastre și în
rănile Lui am fost vindecați
.” (Isaia 53.5). De atunci încolo, Satana a
fost dezbrăcat de tot ce a avut și nu este decât o cacealma. Moartea este doar o
cacealma, nu mai are bold. 

I-am ținut de mână pe
sfinți când se uitau spre cer. Ei spuneau: „Frate Branham, Îl pot vedea stând
acolo?”

Sigur. Moartea nu mai
are bold. Am ținut-o de mână pe soția mea când s-a dus în slavă și ea spunea:
„Bill, să nu te oprești din predicarea acestei minunate Evanghelii. O, este cel
mai glorios lucru! Nu mai doresc să mai stau aici.” Avea douăzeci și doi de ani
și lăsa doi copii.

„Dragă, în dimineața
aceea ne vom întâlni la poartă. Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, voi sta în
câmpul Evangheliei și o voi predica, cât voi trăi.” Și de atunci încolo am fost
un om schimbat. De atunci…

Chiar acum și chiar
aici, voi puteți să vă întâlniți cu Dumnezeu, să fiți o persoană schimbată și
să spuneți: „De acum încolo…” Credeți aceasta? „Și de atunci…” Haideți să fie
din seara aceasta. Dacă nu ați gustat Apa Vieții, gustați-o acum, în timp ce ne
vom pleca capetele pentru un moment în rugăciune.

În timp ce stați
liniștiți, aș vrea să vă întreb ceva înainte de rugăciune. Câți de aici nu pot
să spună: „De atunci încolo am primit Duhul Sfânt și am fost o persoană nouă”?
„Eu nu am ajuns niciodată pe acel Pământ sfânt, frate Branham, acolo unde pot
fi sigur cu adevărat că am fost născut din nou.” Ați vrea să ridicați mâna și
să spuneți: „Roagă-te pentru mine”?

Dumnezeu să te
binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Și pe tine, doamnă.
Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe voi de acolo. Mai este cineva? Dar aici, în
dreapta? Spuneți: „Frate Branham, roagă-te pentru mine. Eu nu am ajuns
niciodată în locul acela, deși merg la biserică. Nu am ajuns niciodată în
punctul în care să pot spune: „De atunci încolo totul a fost așezat în ordine.”

 „Frate Branham, eu am un caracter groaznic.
Fumez, beau, nu pot să fiu credincios soției mele (sau soțului meu) ți am niște
obiceiuri urâte. Nu m-am întâlnit niciodată cu Dumnezeu astfel încât să pot
spune că de atunci încolo păcatul a murit. Aș vrea aceasta. Vrei să te rogi
pentru mine?”

Ridicați doar mâna.
Cu siguranță o voi face. Dumnezeu vă va cuprinde și pe voi. Dumnezeu să te
binecuvânteze, doamnă. Și pe tine, domnule. Dumnezeu să vă binecuvânteze și voi
de acolo. Dumnezeu să te binecuvânteze și pe tine, frate spaniol. Și pe tine,
soră spaniolă. Da, aceștia sunt prietenii lui.

Tată ceresc, ei au
ridicat mâinile, dar Tu le cunoști inimile. Poate în viața aceasta nu voi mai
apuca să dau mâna cu ei, dar cândva, dimineața aceea va trebui să ne întâlnim
dincolo de graniță. Și dacă atunci, prin harul Tău, voi fi între cei
răscumpărați, voi fi și între cei ce vor judeca acești oameni, fiindcă sfinții
vor judeca lumea.  

Când cei din
generația mea, din Phoenix, vor învia, și prin harul Tău, voi fi și eu acolo,
va trebui să spun: „Am fost în Phoenix. Am predicat în generația voastră. Eu nu
v-am cunoscut.” Isus va spune: „Nu v-am văzut mâna ridicată. Nu v-am văzut
făcând nimic. Ați auzit aceasta la adunare, dar nu ați venit. V-am chemat, dar
ați refuzat să veniți.”

O, Dumnezeule, ce pot
spune mai mult? Duhul Sfânt este adevăratul Judecător și apoi vor fi cei care
au ridicat mâna mărturisind că nu au avut niciodată acea experiență, dar au
vrut să ajungă acolo unde să poată spune: „De atunci încolo…” De atunci încolo
ei s-au întâlnit cu Dumnezeu și au avut o experiență care le-a schimbat viața.

Tată ceresc, fie ca
toți cei care au ridicat mâinile în seara aceasta, să nu treacă fără să ajungă pe
acel pământ sfânt unde Dumnezeu le-a vorbit hotărât, prin Duhul Sfânt, și unde vor
pleca definitiv toate păcatele și dorințele spre păcat. Vor pleca toate
obiceiurile și nu vor mai fi.

Îndură-Te, Tată, iar
ei să spună… Fă ca ei să nu se piardă, dacă lumea va mai dura și Isus va mai
zăbovi. „De atunci încolo, de la Madison Square Garden, de când am auzit acel Mesaj
am fost schimbat.” Fă aceasta, Doamne! Eu Ți-i prezint Ție ca trofee ale
acestei întâlnii, în Numele Fiului Tău Isus Hristos, Domnul nostru. Amin.

 Nu știu dacă este loc pentru o chemare la
altar. Este, frate? Sigur, este. Îi rog pe toți cai care nu-L cunosc pe
Mântuitor, să stea încă cinci minute. Este cineva care nu-L cunoaște pe Isus
Hristos ca Mântuitor personal? Dacă aveți în viața voastră păcate care vă
biruiesc, veniți aici și-L acceptați pe Hristos ca Mântuitorul nostru. Vreți să
veniți acum? Vă rog să fiți atenți un moment. Vom termina în câteva minute, dar
nu și plecați. Duhul Sfânt se va ocupa de oameni. Faceți-o acum, prieteni.

Eu sunt fratele
vostru și nu am venit la Phoenix pentru că nu am avut unde să merg. Nu am venit
pentru altceva decât pentru dragostea lui Dumnezeu din inima mea, fiindcă vă
iubesc și conform Scripturilor noi va trebui să stăm în ziua judecății fie ca
martor pentru voi, fie ca martor împotriva voastră.

Dacă voi avea
prilejul să stau acolo ca predicator; dacă Dumnezeu îmi permite să stau acolo
ca un mesager al acestui timp… Amintiți-vă că Biblia spune: „Regina Sudului
se va ridica în ziua judecății și va osândi această generație
.” (Matei 12.42).
Ce vă veți face când voi veni la voi…

Vă amintiți că acum
câțiva ani am venit să predic la voi. Mulți dintre voi vă amintiți. Vă amintiți
cum au fost vindecați bolnavii și am avut chiar învieri din morți. Așa este. De
atunci mă rog pentru oameni, îi țin de mână și nu spun nimic, ci aștept să văd
ce spune El. Eu v-am spus că va veni o zi și aceea va fi când El va împlini
slujba SA, va împlini Cuvântul Său, fiindcă este scris: „Lucrările pe care le fac Eu, le veți face și voi.” (Ioan 14.12).

El a dat un semn: „Cum a fost în zilele Sodomei…” Acum
priviți! El le-a spus ce vor face în zilele lui Noe. Vă amintiți cum a fost
Sodoma? Aceasta este pentru cei cu gândire duhovnicească. Uitați-vă, acolo a
fost un Billy Graham modern și intelectual care s-a dus în Sodoma, a predicat
Evanghelia și i-a orbit pe necredincioși. Este adevărat?

Să știți că
întotdeauna au fost trei categorii: necredinciosul, cel care se pretinde
credincios și credinciosul. Aceștia sunt în orice adunare, oriunde. Aceștia
sunt neevlavioșii, biserica intelectuală și biserica duhovnicească, chemată
afară. Cuvântul „biserică” înseamnă „chemați afară”. Aceștia de aici,
intelectualii, au fost chemați de aici, iar aceștia au fost chemați de aici și
reprezintă Mireasa, care este rămășița seminței femeii. Dacă aveți o gândire duhovnicească
puteți înțelege, predicatorilor… Dacă puteți înțelege… și știu că înțelegeți.

Acum priviți ce semn
s-a făcut. Isus a spus: „Cum a fost în
zilele Sodomei
.” Acolo au fost trei mesageri pentru trei categorii de
oameni. Doi dintre ei s-au dus, au predicat Evanghelia în Sodoma și au scos
afară un grup micuț.

Dar uitați-vă la Mesagerul
care a stat cu biserica duhovnicească, cu Avraam și grupul lui. Acum ascultați
cu atenție și să nu uitați aceasta la adunarea următoare. Ce s-a întâmplat?
Acel Om stătea de vorbă cu Avraam, un Om care a mâncat carne de vițel, a băut
lapte de vacă și a mâncat pâinea pe care a copt-o Sara.

El l-a întrebat pe
Avraam: „Avraame, unde este nevasta ta,
Sara?
” (Gen.18.9-10) Dacă era străin, de unde a știut că el avea o soție și
care era numele ei? Acum priviți ce spune Scriptura.

Și Avraam a spus: „Este în cort, la spatele Tău.” Sara era
în cort și, fără îndoială, marginile intrării erau lăsate în jos. El a zis:
„Avraame, Eu te voi vizita în timpul vieții tale.” Și i-a spus ce avea să facă.
Atunci, Sara, din cortul de la spatele Îngerului a râs în sinea ei. Câți din
voi știu că aceasta este Scriptura? Și ce a spus acest Înger? „De ce a râs Sara?” (v.13)

Isus a spus că
același lucru se va întâmpla la sfârșitul timpului neamurilor, a spus-o El Însuși
când a fost aici. „Cum a fost în zilele Sodomei.” El nu a menționat
timpul potopului deoarece nu va mai fi
un potop, ci de data aceasta va fi foc
. Această lume va fi ruptă în bucăți
după un timp. S-ar putea ca înainte să vină dimineața sau să se încheie anul,
puterea hidrogenului să rupă în bucăți pământul și să-l transforme din nou în
cenușă vulcanică. Așa este. Exact aceasta spune Scriptura. Aceste gaze vor veni
de sus. Omul va distruge lumea.

Ultimul Mesaj al
Îngerului către biserică este aici și este atât de simplu; a trecut pe deasupra
bisericii și ei nu L-au văzut. Este exact așa.

Frați și surori, vă
îndemn în Numele lui Hristos să nu lăsați să treacă timpul! Nu stați liniștiți
când trebuie să ridicați mâna, ci fugiți la altar! Faceți ceva! Nu spune Biblia
că va veni un timp când ei vor fi adormiți și încăpățânați? Oamenii sunt
nepăsători. Exact cum a fost în zilele Sodomei, așa a fost și în timpul lui
Noe: batjocoritori și defăimători.

Îngerul Domnului este
aici și ultimul semn pe care El a promis că-L va da bisericii se vede acum
printre oameni, dar ei nu-l recunosc.

După ce Filip l-a
găsit pe Natanael, au venit la El și El a spus: „Iată un israelit în care nu este vicleșug.”

Rabi, de unde mă cunoști?”, a întrebat Natanael.

 Și El a zis: „Înainte ca să te cheme Filip te-am văzut, când erai sub copac.”

Atunci, Natanael a
spus: „Tu ești Fiul lui Dumnezeu.”
(Ioan 1.47-49)

Dar ce spuneau în
inimile lor, fariseii care stăteau acolo, oameni buni, religioși, membri vestiți
ai bisericii? Spuneau că acest Om este un spiritist, un ghicitor, Beelzebul. „Face
aceasta cu prințul diavolului, Beelzebul
.” (Matei 12.24).

Isus le-a cunoscut
gândurile, este adevărat? Și le-a zis: „Dacă
veți vorbi împotriva Fiului omului, vă va fi iertat
”, pentru că Legământul
nu fusese încă dat. „Dar într-o zi, când
va veni Duhul Sfânt, doar un singur cuvânt spus împotrivă nu vă va fi iertat
nici în lumea aceasta, nici în lumea viitoare
.” (Matei 12.32). Înțelegeți aceasta?

Priviți la femeia de
la fântână care s-a întâlnit cu El. Uitați-vă la Petru, un analfabet care nu
știa nici să-și scrie numele. Când l-a văzut Isus, i-a spus: „Numele tău este Simon și ești fiul lui Iona.
(Ioan 1.42). El a căzut la picioarele Lui și a devenit capul bisericii de la
Rusalii, un needucat, dar unul care a recunoscut ceasul în care a trăit.

Când s-a întâlnit cu
femeia samariteană, El i-a spus:

 „Du-te
și adu-ți bărbatul
.”

 „Păi, nu
am bărbat
,” a răspuns ea, iar El i-a spus starea ei.

Și femeia a spus: „Domnule, văd că ești un proroc.” Vedeți,
ea nu l-a onorat pe om, ci Mesajul, și a spus: „Noi știm că acesta va fi semnul lui Mesia.

Câți din voi știu că
acesta este adevărul? „Când va veni
Mesia, El va face aceste lucruri. Mesia, numit Hristosul, când va veni, va face
aceste lucruri. Dar Tu cine ești?”

Și El a spus: „Eu, Cel care-ți vorbește, sunt El.” Și
ea a fost schimbată. (Ioan 4.17-26).

Același Isus este viu
și în seara aceasta. Credeți aceasta? Ridicați mâna și spuneți: „Eu chiar cred
aceasta.” Dumnezeu să vă binecuvânteze inimile. Mulțumiri să-I fie aduse
Domnului.

O, Dumnezeule,
trimite mila Ta! Credeți că El este aici? Câți din voi sunteți bolnavi sau în
nevoi? Ridicați mâna. Vedeți? Cei ce mă cunosc nu au ridicat mâna. Nu vreau să
le ridicați dacă mă cunoașteți. Doar oamenii care știu că nu-i cunosc și nu
știu care este problema lor, să ridice mâna. În ordine.

Voi, care aveți o
cerere, cereți-I lui Dumnezeu. Mulți oameni cred că aceasta este telepatie
mintală. Am simțit aceasta de multe ori în Phoenix, deoarece ați avut din
aceștia în ținut. Spuneau că cineva îi dădea cuiva un număr de rugăciune și mi
se transfera aceasta prin telepatie mintală. Oare până unde pot merge unii? Ei
bine, este același duh care a trăit în acele zile. Noi nu avem numere de
rugăciune; nu este nimic aici, doar Duhul Sfânt. El este aici.

În seara aceasta,
înainte ca să avem serviciul de vindecare, înainte de a fi împărțit vreun număr
de rugăciune… Eu nu spun aceasta doar ca să fiu mai deștept sau mai diferit, ci
o fac pentru Împărăția lui Dumnezeu, ca Phoenix să-și poată aduce aminte că Mesajul
pe care L-am predicat este un Adevăr din Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui
Dumnezeu este aici să susțină fiecare Cuvânt pe care L-am spus. Dacă o va face
înseamnă că v-am spus adevărul.

Un om care se ridică
din scaunul cu rotile poate primi o vindecare mintală. Știați aceasta? Ar fi
imposibil să vorbești de o minune, de altceva în afară de Duhul Sfânt care
merge printre acești oameni, pe care eu nu-i cunosc, și descoperă ceva despre
ei sau ce ar trebui să facă. Pentru că aceasta ar fi o minune de un milion de
ori mai mare decât o ridicare din scaunul cu rotile sau alte lucruri de felul
acesta. Sigur. Vindecarea mentală este o știința creștină. Dar când vine adevăratul
miracol, acesta trece pe deasupra oamenilor care se presupune că sunt
spirituali.

În Numele Domnului
Hristos, iau fiecare duh de aici sub puterea Duhului Sfânt. Nu știu când voi
mai veni la Phoenix, însă sper s-o mai fac de o mie de ori. Dar s-ar putea să
nu mai trăiesc; și nici voi. De la ultima dată când am fost aici, au trecut
mulți. Dacă mă voi întoarce la anul, poate mulți nu vor mai fi aici, poate nici
chiar eu. Dar Dumnezeu va fi întotdeauna. Fie ca El, care este Duhul Sfânt, să
dovedească acum că am spus adevărul.

Acum vă rog să fiți
plini de respect și să-mi acordați toată atenția voastră neîmpărțită și
rugați-vă. Tot ceea ce vă cer este să vă rugați. Eu trebuie să urmăresc Duhul
Sfânt. Fiți plini de respect. Eu Îl cred pe Dumnezeu. El mi-a vorbit, și mă voi
întoarce chiar cu spatele la voi. Dacă vreți să vedeți… eu nu sunt decât un om,
dar aceasta este făgăduința lui Dumnezeu. Este vremea; este ceasul. Nu-l lăsați
să treacă!

Voi lăsa audiența în
spatele meu. Biblia spune că Îngerul Domnului era cu spatele. Dar eu vă spun:
nu sunt eu! Eu nu am niciun amestec, este Îngerul Domnului. Câți din voi
înțelegeți aceasta? Eu sunt un păcătos salvat prin har, dar Dumnezeu trebuie să
lucreze prin cineva, pentru că oamenii sunt trimișii lui Dumnezeu.

Văd un om care este
surdo-mut. Ei văd și înțeleg, de aceea vreau să spun ceva ce este o minune, nu
doar: „Este un surdo-mut” sau: „Domnul mi-a spus că aici este cineva cu o boală
de rinichi.” Da, dar cine este? Cine sunt aceia? De unde vin? Ce a cauzat
bolile acelea? Se vor face bine? Aceasta este! Noi nu vrem psihologie ci vrem
adevărul, Biblia lui Dumnezeu.

Fie ca Dumnezeul
cerului, care va onora Cuvântul Lui, să facă ca mâinile mele să fie eliberate
de sângele oricărui om, fiindcă am spus Adevărul cum am putut mai bine.

O, Doamne, ajută-i pe
oameni să poată cunoaște că Mesajul este Adevărul! Prin Numele lui Isus, o,
Dumnezeule nevăzut, fă-Te cunoscut, Doamne! Dacă am primit trecere înaintea Ta,
iartă-mi toate fărădelegile și folosește-mă în seara aceasta. Dacă vrei să-i
scoți afară din cetate pe acești aleși care au venit la adunare și să confirmi,
Doamne, prin Adevăr că le-am spus Adevărul, fă să se cunoască că Tu ești Același
ieri, azi și în veci, că Puterea Ta este la fel și că Tu m-ai trimis pentru
acest scop. Te rog aceasta în Numele lui Hristos.

Vreau să vă rugați.
Acum vă puteți ridica capetele.

Femeia care stă aici…
Mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să vedeți aceasta. Puteți vedea Lumina de peste
femeia care stă la capătul rândului? Chiar aici la capăt este o femeie mică și
corpolentă care are mâinile sus… Cred că adineauri ai ridicat mâna că nu te
cunosc. Dacă Dumnezeu îmi va descoperi pentru ce ești aici… Poate nu dorești
nimic, nu știu. Dar dacă îmi va descoperi de ce te afli aici sau ceva din viața
ta, sau ceva ce nu trebuia să faci, vei crede că sunt slujitorul Lui și că
acesta este Duhul Lui? Vei crede aceasta, doamnă?

Tu știi că nu știu
nimic despre tine, chiar dacă am fost de multe ori la Phoenix. Da, un lucru
este sigur: că nu te cunosc. Dar dacă Domnul îmi va descoperi ceva, fiind aici,
sub observația Duhului Sfânt… Fata aceasta spune: „Aș vrea să văd.” Eu nu pot
s-o fac, ea este cea care L-a atins. Femeia a atins haina Lui ca să-L facă să
Se întoarcă.

El a spus: „Eu nu fac decât ceea ce Îmi arată Tatăl.”
(Ioan 5.19), iar Lumina stă deasupra femeii. Eu mă uit chiar la Ea. Dacă această
Lumină este aceeași Lumină care i-a însoțit pe copiii lui Israel… Când a fost
aici pe pământ, El S-a manifestat într-un trup de carne numit Fiul lui
Dumnezeu. IaHVeH a fost în acea Lumină. IaHVeH a locuit în Fiul Său, care era
Fiul creat, Isus Hristos, iar El a spus: „Eu
vin de la Dumnezeu și merg la Dumnezeu
.” (Ioan 8.42).

Când Pavel mergea pe
drumul spre Damasc, după ce El a fost omorât, îngropat și înviat, a apărut aceeași
Lumină și   l-a orbit. Atunci Pavel a zis:
Cine ești, Tu, Doamne?”, iar El a
spus: „Eu sunt Isus.” (Fapte 9.1-5).

Acum vă rog nu vă mai
mișcați. Vă rog. Deranjați. Oricât de tare încerci să predici, să vorbești, să
implori, să îndemni, America este cel mai răul loc din lume unde ai putea avea
o adunare. Am fost pe tărâmul hotentoților unde cinci sute de mii de oameni au
stat și au ascultat în adunare, și niciunul nu s-a mișcat. Lumea aceasta
intelectuală…

Această Americă este condamnată să meargă spre iad, și sunt tot atât de
sigur de lucrul acesta cum știu că stau la acest amvon. Nu este niciunul
potrivit pentru națiunea aceasta. Notați aceasta în Biblia voastră și vedeți
dacă nu am dreptate. Dacă sunt prorocul lui Dumnezeu, El se va manifesta.

Cine era femeia de
mai înainte? Acolo? În ordine. A plecat de la tine, soră, nu O mai văd, dar fie
ca El să descopere. Iat-o din nou!

Femeia se roagă
pentru o stare pe care o are în trupul ei. Ea a avut o operație; a fost o
operație de fiere și acum are la stomac o stare nervoasă care o face să vomite.
Dar ea se mai roagă pentru cineva și acesta este un bărbat, cumnatul, cred. Și
el are o problemă cu stomacul. El este înconjurat de întuneric, este un
păcătos.

Este adevărat ce
ți-am spus, nu-i așa? În ordine. Acum crezi din toată inima? Atunci fie să
primești ceea ce ai cerut. Fie să le ai după cum ai cerut. Dumnezeu să te
binecuvânteze.

Altcineva? Acolo în
spate, cei care vă rugați și nu mă cunoașteți, spuneți: „Doamne Dumnezeule, omul
acesta nu mă cunoaște și nu știe nimic despre mine, dar fă-i de cunoscut,
Doamne, și toți oamenii care mă cunosc vor ști.” Așa să faceți și veți vedea.
Doar rugați-vă.

Și soțul ei dorește
vindecare? … care stă acolo în spate… Crezi din toată inima? Umflătura aceea te
va părăsi. Acesta-i adevărul. Eu nu te cunosc nici pe tine, nici pe soțul tău.

Chiar aici stă o
femeie. Este o femeie de vârstă mijlocie și se uită la mine, este grizonată. Ea
se roagă pentru un prieten care este răcit foarte tare. Este adevărat, doamnă?
Ei se îngrijesc de el ca de un copil. Crezi din toată inima că va fi vindecat?
Dacă crezi, va primi ce ai cerut.

O doamnă de acolo din
spate are astm. Dar a trecut pe deasupra ei și s-a dus acolo unde s-a făcut
întuneric deoarece ea nu i-a dat nicio importanță. Vedeți, s-a făcut întuneric
și n-a mai venit asupra ei. Ea a ratat-o. O, Doamne Dumnezeule, fă ceva! Nu le
da ceva care să-i zguduie, Doamne.

În rând este o doamnă
care se roagă și are astm. Se numește doamna Lake. Crezi din toată inima? Bine,
doamnă Lake, ridică-te în picioare. Eu nu te cunosc, dar du-te acasă și fii
bine. Isus Hristos te face bine. Nu te speria. Dacă El l-a cunoscut pe Simon
Petru cine a fost, te cunoaște și pe tine cine ești. Crezi aceasta?

Dar în partea aceasta
de aici? Voi credeți?

Doamna care stă aici
și se uită la mine, Lumina este deasupra ei. Ea este diabetică și aceasta îi
cauzează boala de la ochi. Așa este. Are ceva și la umăr. A suferit un accident
de mașină. Este adevărat, doamnă Ferris? Bine, acum poți merge acasă sănătoasă.
Isus Hristos te face bine.

Credeți? Dar voi cei
din spatele clădirii?

Uite, bărbatul acela
cu jachetă roșie se roagă pentru prietenul său. Crezi că se va face bine? Da?
În ordine. Ridică mâna în semn că mijlocești pentru el. Dacă crezi din toată
inima, tu cu jacheta roșie, ridică-te și acceptă vindecarea prietenului tău.
Du-te acasă și îl vei găsi bine. Amin. Aleluia.

Dumnezeu este încă
Dumnezeu. Puteți să spuneți: „De acum încolo…” Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu
este aici printre noi.

Acum voi, care aveți
diferite obiceiuri care vă apasă, nu ați vrea să veniți aici pentru un cuvânt
de rugăciune, știind că Duhul Sfânt este aici? Am făcut aceasta pentru un
singur lucru, pentru gloria lui Dumnezeu, pentru ca voi, care vreți să fiți
eliberați de necazurile voastre, să veniți aici. Voi care vreți să-L cunoașteți
pe Dumnezeul vostru ca Mântuitorul vostru și vreți să fiți umpluți cu Duhul
Lui, veniți aici.

Toți pe care Mi i-a dat Tatăl vor veni la Mine.”, spune Domnul, și
nici un om nu va veni la Mine decât dacă
îl atrage mai întâi Tatăl
. Și toți pe
care îi va atrage, vor veni la Mine
.” (Ioan 6.44,65). Eu vorbesc în locul
Lui, în seara asta. „Veniți la Mine toți
cei trudiți și împovărați și veți găsi odihna sufletului vostru
.” (Matei 11.28).

Nu mai hoinăriți
încolo și încoace! Nu veți fi mai aproape până când nu-L veți întâlni față în
față. Amintiți-vă că în Biblie scrie: „Așa vorbește Duhul Sfânt: El este în
mijlocul vostru.” Cum vă puteți îndoi? S-a dovedit că Prezența Lui este aici.

Veniți toți cei care
doriți să-L aveți ca Mântuitor, care vreți harul iertător pentru păcatele pe
care le-ați făcut. Chiar dacă vreți să-L iubiți și vreți să faceți ce este
bine, dar nu ați avut niciodată puterea, ridicați-vă din scaune și veniți aici.
Vă chem în Numele lui Isus Hristos, știind că Duhul Sfânt vorbește în inima mea
despre acea indiferență, prejudecată și tot ce există printre oameni. Veniți
chiar acum, ca să scăpați de toate aceste lucruri din sufletul vostru.
Dragostea și bunătatea este singurul lucru pe care îl va recunoaște Dumnezeul.

Dumnezeu să vă
binecuvânteze, doamnelor. Oamenii aceștia care stau aici plângând ca niște
copii, aceasta iubește Dumnezeu. Să vină fiecare suflet apăsat, pentru că la
Domnul este milă.

Voi, membri de
biserici, căldicei, care nu știți mai mult decât: „Am fost metodist, baptist,
penticostal sau prezbiterian”, voi nu-L cunoașteți pe Dumnezeu mai mult de atât
și nu L-ați întâlnit niciodată pe pământul sfânt. Vă chem la altar, și nu
uitați că în ziua judecății sângele vostru nu este pe mâinile mele. Voi nu veți
întâlni pacea lui Dumnezeu, nu veți ajunge niciodată în cer dacă nu v-ați
născut din Duhul lui Dumnezeu cu o experiență prin care să știți că s-a
întâmplat ceva. Poate ați avut vreo emoție, vreo concepție intelectuală, dar
când veți ajunge la sfârșitul drumului, veți afla că toate acestea vor cădea.

Prin botezul cu Duhul
Sfânt, vreau să spun, să-L întâlnești pe Dumnezeu față în față; atunci viața ta
este schimbată, nu mai ești la fel. Atunci, viața voastră este dragoste,
bucurie, pace, îndelungă răbdare, credință, bunătate, milă. Acestea vor fi în
viețile voastre.

Să începem să cântăm
încet „Să vină orice suflet de păcat împovărat”, și vom începe serviciul de
vindecare…

…Să vină orice
suflet împovărat de păcat. Duhul Sfânt vă face invitația să veniți. Poate ați
văzut bolnavii vindecați. Este adevărat, noi am avut aceasta de mulți ani. Am
avut aceasta de-a lungul epocilor, dar nu ați văzut aceasta până în această
epocă. Acesta este ultimul semn pe care l-a promis Dumnezeu bisericii Lui, așa
cum a fost înainte de foc. Cât a fost înainte de căderea focul? După ce biserica
duhovnicească a primit semnul. Să nu uitați că nu a fost dat pentru biserica
intelectuală, ci pentru biserica duhovnicească. În ordine, haideți să cântăm
încet:

…orice suflet de
păcat împovărat

Și de Domnul sigur va
fi eliberat

Încrede-Te în
Cuvântul Lui

Doar încrede-te în
El, doar în El

El te va salva, El te
va salva…

Să vină câțiva
creștini aici. Predicatorilor, vă rog să veniți în jurul acestor oameni care
stau aici.

Fraților credincioși
creștini, nu vreți să vă uniți în rugăciune cu cei care Îl doresc pe Domnul
Isus în sufletele lor? Haideți cu toții acum în timp ce cântăm.

Doar încrede-te în
El, doar în El

El te va salva…

Să ne plecăm
capetele.

Frate David
DuPlessis, vrei să vii aici puțin? Să nu uitați că Dumnezeu este aici pentru că
a promis aceasta. El Își face apariția înaintea noastră, dovada infailibilă că
El a înviat din morți și în seara aceasta este viu în Phoenix, Arizona, în
acest Madison Square Garden.

Ascultați-mă,
prieteni! Ascultați-mă, frați și surori! El nu va mai fi atât de real până când
nu va veni în slavă. Să nu uitați că El a promis aceasta. El a spus: „Cum a fost în zilele Sodomei (înainte de
căderea focului), tot așa va fi și la
venirea Fiului omului
.” Uitați-vă!

Aceasta este biserica
spirituală, cu toate că este pe moarte. Voi vedeți aceasta, dar așa a fost
prezis. Ea va primi mesajul din urmă prin același semn care a apărut în Sodoma
și Gomora. Înțelegeți? Aceasta face ca Duhul Sfânt să fie chiar aici, Isus
Hristos cel înviat.

Un dar care a fost
trimis bisericii va opera numai dacă este cineva prin care să opereze. Darurile
nu sunt operate la întâmplare. Ele sunt operate de puterea lui Dumnezeu și
Puterea lui Dumnezeu în viața ta aduce puterea Domnului în mine și vorbește
prin mine spunând diferite lucruri.

Eu nu-l cunosc pe
niciunul din acești oameni. Întrebați-i! Orice se întâmplă, eu nu știu nimic,
nu am nici un contact, deloc. Sunt câțiva pe care îi cunosc, din câte știu,
șase, dar din cei care au ridicat mâna nu mă cunoaște niciunul și nu-l cunosc
pe niciunul. El continuă să-mi vorbească, să-mi descopere… Este exact ceea ce a
spus Isus că se va întâmpla în acest timp, chiar înainte de foc.

Din Rusia, judecata vine jos peste națiune, un alt Nebucadnețar, un alt
Babilon pregătindu-se să ia conducerea pământului. Exact ceea ce a prezis Dumnezeu că
va face, pentru că El a pus în inimile acelor oameni să aducă răzbunarea asupra
pământului, să răzbune sângele vărsat al sfinților. Suntem la sfârșitul
timpului.

Prieteni, nu vă
uitați la mine fiindcă eu sunt doar un om. Nu sunt decât un creștin, dar Duhul
Sfânt este aici și predică, dovedind că El este aici. Să nu uitați, El este
aici.

Credeți aceasta din
toată inima? Spuneți-I că credeți că El este aici. Prezența Lui v-a chemat și
vrea ca păcatele voastre să fie iertate, vrea să fiți slujitorii Lui.

Fiți sinceri.
Deschideți-vă inimile pentru Dumnezeu și credeți-L, iar când veți pleca de aici
veți putea spune: „De atunci încolo…m-am întâlnit cu Dumnezeu.”

Haideți acum să ne
plecăm capetele în rugăciune. Voi ruga pe bunul nostru frate David DuPlessis să
ne conducă în rugăciune.

-Amin-