Meniu Închide

WILLIAM M BRANHAMCUVÂNTUL VORBIT, ESTE SĂMÂNȚA ORIGINALĂ – Partea a doua

Va urma
18/03/1962, seara - Jeffersonville, IN

….Înainte de a începe, să avem un moment de rugăciune.

Scumpul nostru Tată ceresc, Tu ai auzit mărturiile acestui bătrân  sfânt şi evlavios. De-a lungul timpului, el şi soția lui au lucrat împreună, iar ea te-a rugat să faci din el un predicator, ceea ce s-a şi întâmplat. Şi când el era pe moarte, cei mai buni doctori din țară i-au spus că nu mai are de trăit decât câteva ore, pentru că trupul lui era mâncat de cancer. Iată însă, că după mulți ani, el este încă printre noi purtând mărturia Ta. Noi Îţi suntem recunoscători pentru aceasta, Tată. Acest lucru dovedește că atunci când Sămânța Ta, Cuvântul, este semănată şi apoi udată, aduce roadă.

În această după-amiază, Te rugăm, Tată, să ne dai cuvinte din Cuvântul Tău, căci vrem să vorbim așa cum este scris, pentru ca apoi, să-L uzi Tu, Doamne, cu Duhul. Ne încredințăm pe brațul Tău, ca să ne poți folosi după voia Ta, căci Te rugăm în Numele lui Isus. Amin.

Să ne grăbim. În dimineața aceasta, soția mea mi-a spus cât le este de greu oamenilor, despre crampele de  la picioare pentru că trebuie să stea în felul acela. Eu apreciez loialitatea voastră, iar acum ne vom întoarce drept la Mesaj ca să continuăm. Nu vreau să mă grăbesc foarte tare și totuși o voi face pentru că vreau să termin în după-amiaza aceasta, dacă este posibil. Imediat după ce terminăm, noi vom merge la Tifton, Georgia, pentru continuarea adunării, iar pentru o seară vom fi la High School Auditorium. Mâine seară vom avea doar un serviciu de predicare și voi aduce câteva texte obișnuite, deoarece merg doar să-i vizitez pe oamenii de acolo. Ei nu au o adunare regulată.

În dimineața aceasta am vorbit din Geneza 1.11, despre „Cuvântul vorbit este Sămânța originală.” Scopul meu din dimineața aceasta și de astăzi este să încerc să le explic oamenilor despre acțiunea mea și de ce am făcut lucrurile pe care le-am făcut. Pentru că aceste benzi vor fi trimise afară, probabil vor fi ascultate de mulți oameni după ce eu voi fi departe de aici, dacă Isus întârzie. Vreau să vă spun că eu cred Cuvântul lui Dumnezeu și că Acesta este Adevărul.

Am vorbit despre aceste zile din urmă şi am arătat ce s-a întâmplat cu slujba marilor evangheliști care, cu câțiva ani în urmă au aprins țara de la un capăt la altul, iar acum se pare că s-au oprit cu toții. Prin aceasta, nu spun că ei nu mai sunt pe câmp, ci mă refer la faptul că nu se mai văd rezultatele de până acum. Nu se mai ajunge la nimic. Vedeți? De ce aceasta? Pentru că Sămânța a fost semănată.

Cineva mi-a cerut să repet încă o dată cuvântul acela ebraic. În Ioel 2, unde se vorbește despre venirea ploii timpurii și târzii, cuvântul ebraic pentru „timpuriu” este „moureh” și înseamnă învățătură. Cu alte cuvinte, aceasta va fi o ploaie de învățătură și o ploaie de seceriș. Deci, noi am avut ploaia învățăturii, iar acum suntem gata pentru ploaia secerișului. Voi știți că prima ploaie este când semănați sămânța. Aceea face recolta voastră să crească. Apoi, chiar înainte ca recolta să se maturizeze, vine o altă ploaie, care este numită și ploaia secerișului. Deci, ploile de primăvară și ploile din jurul lunii iunie, fac recolta voastră.

În continuare am văzut că ploaia este Duhul. Eu cred că ploaia a fost adusă. Acesta este motivul pentru care suntem liniștiți, pentru că pământul este deja însămânțat. Cu greu mai poți găsi un pământ care nu a fost semănat. Prin intermediul radioului, televiziunii şi a benzilor, s-a semănat pretutindeni. Aceasta este sămânța semănată. Dar vedeți, voi nu puteți obține decât ceea ce ați semănat. Înțelegeți acum? Aceasta va fi sămânța care este semănată. Duhul cade peste tot, dar recolta va ieși din sămânța care a fost semănată. Să nu uitați aceasta!

Eu prezic că cele două grupuri, penticostalii şi grupările evanghelice, vor lucra împreună într-o denominațiune, se vor uni împreună şi vor fi membri ai Confederației Consiliului Bisericilor sau Consiliului Federal al Bisericii, de care aparțin deja toți. Prin ei se va da un boicot care să-i forțeze pe toți să oprească orice adunare care nu aparține acelei Confederații a Bisericilor. Biblia spune că acest boicot va fi atât de sever încât oamenii nu vor putea cumpăra sau vinde, dacă nu au semnul fiarei, care este romanismul, şi chipul fiarei, care este protestantismul… fiara are putere, autoritate, să-i dea chipului viață să vorbească și aceasta a făcut. Aceasta este Confederația Bisericii, când se unesc.

Aici sunt mulți oameni tineri. Eu nu știu, dar Isus poate veni în după-amiaza aceasta sau anul viitor. Eu nu știu când va veni El, dar dacă nu voi trăi ziua venirii Lui, deși sper și cred că o voi vedea, dar dacă nu o voi vedea, nu lăsați ca Cuvântul acesta să se depărteze de urechile și inima voastră. Înțelegeți? Amintiți-vă că vă vorbesc în Numele Domnului. Eu cred din toată inima că aceasta este calea care va încheia totul. Acolo va fi o unire, un boicot și toate locurile ca acesta de aici vor fi închise, iar voi nu veți mai putea vorbi sau ține un serviciu, decât dacă aveți o aprobare sau o licență de la această federație a bisericii.

Acest lucru se întâmplă deja în denominațiuni, arătându-ne unde suntem. Da, domnule, voi trebuie să aveți aceasta. Eu vă spun mai dinainte aceste lucruri, ca slujitor al lui Hristos, prin înțelegerea pe care am primit-o asupra Cuvântului şi prin descoperirea care mi-a fost dată. Toate semnele sunt date să indice sfârșitul.

Fecioarele neînțelepte au început să strige după ulei. Amintiți-vă că dacă ea este fecioară înseamnă că este o biserică. Noi vom vedea aceasta puțin mai târziu, în Apocalipsa 17. Dacă ea este o fecioară, este o biserică, pentru că biserica este fecioară. Pavel a zis: „V-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată.” (2Corinteni 11.2). Curva din Apocalipsa 17 este tot o biserică. Ioan s-a mirat foarte tare când a văzut că în acea biserică frumoasă s-a găsit sângele fiecărui sfânt al lui Isus Hristos, pe care i-a omorât. Așa este.

De la Decretul dat de Augustin din Hipo, biserica romană a omorât șaizeci și opt de milioane de protestanți pentru că nu au fost de acord cu doctrina ei. Deci nu-i de mirare că Biblia spune: „În ea s-a găsit sângele fiecărui martir.” (Apocalipsa 18.24).

Nu a spus Isus că va veni un timp când vă vor omorî crezând că fac o lucrare pentru Dumnezeu? Vedeți, ei sunt sinceri în ceea ce fac, nu sunt fățarnici, dar așa au fost învățați.

Când Cuvântul este semănat, El trebuie să aducă o recoltă. Desigur. Amintiți-vă că noi stăm cu sămânța. Acesta este textul nostru, Sămânța noastră. Cuvântul vorbit a lui Dumnezeu este o Sămânță. Înțelegeți? Noi trebuie să ne întoarcem la acest Cuvânt, pentru că atunci El va putea produce ceea ce spune.

Acesta este motivul pentru care cred în vindecarea divină; de aceea cred în vedenii, cred în existența îngerilor şi în acest Mesaj: pentru că toate se află în Cuvântul lui Dumnezeu. Şi tot din cauza aceasta, resping tot ceea ce este în afara Cuvântului lui Dumnezeu. Eu voi sta numai cu ce a spus Dumnezeu, ca să fiu sigur că sunt corect. Dumnezeu poate să facă tot ce vrea El pentru că este suveran, iar câtă vreme stau cu Cuvântul Său, știu că totul este în ordine. Eu cred aceasta.

Cum am spus deja, această fecioară neînțeleaptă este o femeie, o biserică, dar este neînțeleaptă. Ea se numește pe sine mireasă, dar a fost doar zăbavnică.

Amintiți-vă că totul se desfășoară în trei, pentru desăvârșire. Trei este numărul desăvârșirii, slujbele lui Dumnezeu ca: Tată, Fiu, Duh Sfânt. ca Tată; Dumnezeu Tatăl este Dumnezeul cel nevăzut ascuns în Stâlpul de Foc. El a încercat să atragă Israelul la Sine, dar ei au refuzat să-L urmeze. Apoi, același Dumnezeu, Tatăl, a trăit în Fiul care era chipul Dumnezeului celui nevăzut, Sămânța lui Dumnezeu manifestată, încercând să-i atragă pe oameni la El, dar ei L-au respins şi L-au răstignit. Duhul Sfânt este același Dumnezeu care a locuit în Fiul lui Dumnezeu, dar descoperit într-o altă slujbă, în zilele din urmă, trăind în Biserică şi încercând să aducă Cuvântul, Cuvântul vorbit așa cum a făcut în celelalte două slujbe, dar oamenii Îl resping. Este același lucru. Acestea sunt cele trei slujbe sau manifestări ale lui Dumnezeu în acțiune. Astăzi, Dumnezeu este în acțiune în poporul Său. Vedeți? Acesta este Dumnezeu în oameni.

Cu voia Domnului, mâine seară vreau să vorbesc despre Dumnezeu în universul Lui, Dumnezeu în Fiul Lui, Dumnezeu în poporul Lui și așa mai departe. Cred că am mai vorbit despre aceasta aici.

Când această fecioară neînțeleaptă s-a dus să cumpere untdelemn, a aflat că era prea târziu. De ce? De ce, prieteni? Semințele sunt însămânțate. Vedeți? În timpul Sodomei au fost trei, și întotdeauna, în toate timpurile vor fi trei.

Există trei veniri ale lui Hristos. El a venit odată să-Și răscumpere Mireasa, data viitoare vine în Răpire, să-Și ia Mireasa departe, și vine din nou cu Mireasa Sa, în Mileniu. Totul este în trei. Trei este un număr desăvârșit. Cinci este numărul harului. Șapte este desăvârșirea. Doisprezece este închinarea. Douăzeci și patru sau patruzeci este ispitirea, iar cincizeci este Jubileul. Cuvântul Cincizecime (Rusaliile), înseamnă  Jubileu. Înțelegeți?

 Dumnezeu este desăvârșit în numărătoarea Lui; este desăvârșit în Cuvântul Lui; este desăvârșit în lucrarea Sa; El este desăvârșit în tot ce face, pentru că este Dumnezeul desăvârșirii. Da. Acum priviți. În Apocalipsa ni se vorbește despre o curvă. Aş vrea ca surorile să mă ierte pentru că folosesc acest cuvânt, dar așa spune Biblia. Această femeie este numită „curvă şi mama curvelor”, ceea ce arată că şi fiicele ei sunt tot curve.

Dacă observați, Biblia vorbește despre o curvă, ceea ce înseamnă o biserică, despre o prostituată, care este tot o biserică şi despre o Mireasă care este tot o biserică, pentru că femeia simbolizează biserica. Acolo sunt trei. Dacă este voia Domnului, noi vom ajunge la ele după un timp, și vom arăta ce sunt aceste mirese, cum au să fie respinse și tot ce scrie despre aceasta.

Mai întâi, vreau să vă spun ceva ca să nu uit. Să nu vă temeți niciodată de comunism, pentru că el este doar ciocanul din mâna lui Dumnezeu. El este un necredincios, așa cum a fost împăratul Nebucadnețar, dar Dumnezeu s-a folosit de el ca să risipească Israelul din pricina neascultării. Când profetul le-a spus să stea în țara lor și să nu uite de Dumnezeu, ei nu au făcut aceasta, ci au mers înainte oricum, de aceea a venit acel împărat păgân şi i-a dus în robie.

Motivul care a dus la ridicarea comunismului a fost murdăria bisericii catolice din Rusia. Ei au luat toți banii și au adunat totul. Aceasta a făcut comunismul.

Când a fost înviat acel băiețel din Finlanda, soldații ruși au luat poziție de drepți şi m-au salutat când am trecut prin apropierea lor. Ei au spus în timp ce lacrimile le curgeau pe obraji: „Vrem să-L slujim şi noi pe Dumnezeul acesta!” Sigur că da! „Un Dumnezeu care poate învia morții şi poate să-Şi ţină Cuvântul.” Dar când vezi că așa zișii creștini merg la biserică, apoi trăiesc ca diavolul şi se poartă ca lumea, bineînțeles că atunci ei nu cred în aceasta. Sincer să fiu, nici eu. Vedeți? Nu există nici un text biblic care să spună că comunismul va stăpâni lumea, ci întreaga Biblie arată că aceasta o va face Romanismul. Prin urmare, țineți-vă ochii pe Roma!

Priviți ce s-a întâmplat în ultima noapte. Acel senator din Kentucky a spus despre un republican care reprezintă acum statul Kentucky:  „El este un protestant și nu face ceva din aceasta.”  Acela era un catolic. Ei au ajuns cât se poate de îndrăzneți.

Niciodată, în toată Istoria omenirii, lucrurile nu au fost atât de vizibile ca acum, când se ridică fecioarele neînțelepte care sunt hibridate cu lucrurile lumii. Fecioara neînțeleaptă și penticostalii hibrizi sunt același lucru: încrucișați cu lucrurile lumii. Nu uitați că eu sunt penticostal, dar nu prin denominațiune, ci prin experiență. Eu nu suport aceea. Dacă au experiența Cincizecimii, metodiștii sunt penticostali, baptiștii sunt penticostali, catolicii sunt penticostali. Voi nu puteți organiza Cincizecimea pentru că ea este o experiență, este Dumnezeu, și Dumnezeu nu poate fi organizat.

Isus ne-a spus tot ce se va întâmpla; ne-a spus că fecioarele neînțelepte se vor trezi în zilele din urmă şi vor porni să caute untdelemn, dar va fi prea târziu. Înțelegeți? Acum priviți la aceste trei biserici!

Prima este curva, care este interesată numai de ea însăși; a doua este fecioara neînțeleaptă, adică biserica protestantă; şi a treia este Mireasa. Vedeți? Acestea sunt cele trei biserici care există în zilele din urmă. Cu voia Domnului, le vom urmări în Biblie, din Geneza până la Apocalipsa, în răpire.

Toate aceste trei biserici par să fie adevărate. Penticostalii par adevărați. Ei zic: „Eu aparțin de o organizație penticostală!”, dar aceasta nu înseamnă mai mult decât dacă ar trăi într-un coteț de porci. Nu este nici o diferență.  O aramă sunătoare şi un chimval zăngănitor, pentru că nu contează unde aparții câtă vreme nu sunteți născuți din Duhul lui Dumnezeu, să primești Duhul Sfânt. Şi dacă nu credeți tot Cuvântul lui Dumnezeu, voi nu ați primit încă Duhul Sfânt. Acesta este adevărul. Dacă auzi Adevărul, dar Duhul nu te călăuzește la El, înseamnă că acolo este un alt duh care încearcă să te țină departe de Acesta; înseamnă că duhul pe care îl ai în tine nu este Duhul Sfânt. Aşa este.

Noi am văzut cum i s-au împotrivit Iane şi Iambre lui Moise şi am citit că acest lucru se va repeta în ultimele zile. Ultimul lucru pe care l-am spus dimineață a fost că Dumnezeu a făcut fiecare sămânță să rodească după soiul ei. Înțelegeți?  Astfel, când l-a făcut pe om în chipul Său, l-a făcut o sămânță a Cuvântului Său. Apoi, când Isus S-a făcut trup, El era trupul Cuvântului lui Dumnezeu. Astfel, când primim Cuvântul lui Dumnezeu, noi devenim trupul Cuvântului Său. Vedeți? Biserica va trebui să fie în această condiție.

După ce El a făcut omul în propria Lui imagine, în chipul lui Dumnezeu… Să nu pierdeți aceasta. Când Dumnezeu a făcut omul în chipul Lui, prin propriul Său Cuvânt vorbit, omul era desăvârșit, dar căderea a venit atunci când El a luat din om un produs secundar și i-a făcut o mireasă. De acolo a venit necazul. Dacă ați fost duhovnicești, ați înțeles ce vreau să spun. Vedeți? Nu Adam a ajuns în necaz, nu el s-a îndoit de Cuvânt, ci mireasa lui a făcut aceasta. Vedeți? Nu Isus S-a îndoit de Cuvânt, pentru că El era Cuvântul, ci Mireasa Lui s-a îndoit.

Acolo a venit hibridarea, nu prin Adam. Vedeți?  Nu Adam a greșit. El nu a avut nimic de-a face cu aceasta. Dacă moartea ar fi venit prin Adam, ar fi venit prin Dumnezeu, dar moartea vine prin încrucișare. Moartea nu poate veni prin Cuvântul lui Dumnezeu. Moartea vine prin încrucișarea Cuvântului în denominațiuni și crezuri, prin faptul că în loc să se ia Cuvântul, se ia dogma. Moartea nu vine prin Cuvânt, pentru că Cuvântul este Viața. Isus a spus: „Cuvintele Mele sunt Viață.” Cum se face aceasta? Duhul vine, însuflețește Cuvântul și Îl face Viață. Prin faptul că a fost încrucișat, acolo a venit moartea.

Adam a fost Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul Lui vorbit, Sămânța Lui originală (pentru că el a fost făcut primul, prin creație); apoi, al doilea Adam al Lui, a fost făcut tot prin creație, Cuvântul vorbit. Mă urmăriți? Acum, nu Adam a fost amăgit, ci mireasa lui a fost amăgită; nici Hristos nu este amăgit, ci mireasa Lui a fost amăgită. Cum? Prin faptul că s-a îndepărtat de Cuvânt.

Dumnezeu i-a dat primului Adam o mireasă care era un tip spre mireasa celui de-al doilea Adam. Vedeți? Mireasa primului Adam a căzut. Hristos, al doilea Adam, a primit şi El o mireasă, dar şi ea a căzut. De ce? Pentru că nu era un original, ci un produs secundar. Mireasa de astăzi este un produs secundar. Vedeți, ea se numește pe sine o mireasă, dar nu este făcută prin Cuvânt, ci din materialul de organizație. Ea are pretenția că posedă Cuvântul, dar în realitate este o fățarnică. Eva a crezut aproape tot Cuvântul, dar s-a îndoit de o parte din El. Astăzi nu poate lega nici Matei 28.19 de Fapte 2.38. Vedeți? Aceasta o derutează. Acesta este doar un exemplu micuț din multe altele.

Mireasa lui Adam a fost un simbol spre Mireasa celui de-al doilea Adam. Fiți atenți! Mireasa lui Adam nu a putut aștepta. Dumnezeu le-a spus lui Adam și soției lui: „Înmulțiți-vă şi umpleți pământul!” Vedeți? Acesta era un lucru care urma să vină, o făgăduință. Eva nu era încă soția lui Adam pentru că nu a trăit niciodată cu el. Nici Mireasa lui Hristos nu este încă Soția Lui, pentru că Cina Nunții nu a avut loc. Înțelegeți? Eva s-a grăbit, şi ce a făcut? Și-a încrucișat sămânța a amestecat-o cu sămânța șarpelui. Și ce a adus la suprafață? Ea a produs un copil al morții și a pervertit fiecare copil. Același lucru l-a făcut Mireasa de la Cincizecime a lui Isus Hristos: după nașterea ei virgină, s-a încrucișat cu dogmele romane, iar biserica penticostală a făcut la fel. Nu a mai putut aștepta.

O fecioară logodită cu un tânăr curat. Dar ce a făcut ea înainte de a fi împreună? A rămas însărcinată prin altcineva. Ce rușine! Ea s-a aflat plină de sămânță de la un alt bărbat. Aceasta a aflat Adam.

Aceasta este ceea ce a găsit Hristos. Ea nu a avut răbdare să aștepte. Aceasta este problema şi cu oamenii de astăzi. Ei nu au răbdare să aștepte adevăratul Duh Sfânt să așeze Biserica în poziție. Ea trebuie să facă ceva, să inventeze ceva: dovada inițială, vorbiri în limbi, pentru a aduce noi membri în biserică, și tot felul de prostii, în loc să-L aștepte pe Domnul pentru o manifestare reală a învierii lui Hristos, ca să Se facă cunoscut printre oameni. Ea nu a putut aștepta.

Ce a făcut ea? A ieșit afară şi a rămas însărcinată cu denominaționalismul. Prima a fost „Adunarea lui Dumnezeu”, apoi au venit și mai mulți. Acum, așa zisa mireasa este însărcinată cu tot felul de prostii, lucruri rușinoase. Femeia nu va da nici o atenție la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, nici la voia bărbatului sau chiar a predicatorului. Și totuși spun că sunt mireasa.

Ce s-a întâmplat? Mireasa lui Hristos a rămas însărcinată cu lumea; se poartă ca lumea, se îmbracă la fel ca lumea şi se laudă cu biserici mari dar aceasta arată ce este în realitate. Ea este a diavolului, iar faptele ei o dovedesc.  Aceasta este ceea ce a încercat Satan să facă de la început: O împărăție mare şi frumoasă, în cer, dar din cauza aceasta a fost aruncat afară, excomunicat din cer. Aşa se întâmplă şi cu mireasa modernă a lui Hristos: este aruncată de Dumnezeu afară, excomunicată, pentru că este o curvă, nu o fecioară. Ştiu că ceea ce spun este dur, dar sper că înțelegeți.

Mireasa lui Adam nu a putut aștepta, ci și-a amestecat sămânța ilegal, dar noi credem Cuvântul lui Dumnezeu și numai pe El.

Fraților de aici şi cei care ascultați sau citiți acest Mesaj, înțelegeți de ce lupt atât de mult pentru acest Cuvânt, Cuvânt cu Cuvânt? V-am spus că eu cred că El este Adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu a ocrotit Biblia, deoarece El trebuie să judece lumea prin ceva, şi o face prin Isus Hristos care este Cuvântul; și acest Cuvânt a fost făcut trup ca să devină Isus Hristos. Eu simt doar să accentuez aceasta. Amintiți-vă, Cuvântul. Ea nu a putut aștepta. Oh, și acum El o găsește total încurcată! Credeți că El se va căsători cu așa ceva? Niciodată! El este Sfânt. Așa a găsit-o Adam pe mireasa sa.

Acum, priviți, frate și soră! Dacă vă uitați la umbra cuiva, aceasta este expresia adevărată a imaginii reale care vine. Adam și-a găsit nevasta însărcinată. Şi ea i-a spus: „Șarpele m-a amăgit!”

Cu voia Domnului, acum merg să iau pentru câteva minute cele două căi, ca să vă arăt că este imposibil să fie altceva.

Vedeți? Mireasa lui Adam nu a putut să mai aștepte, ci s-a dus înainte. Așa face şi mireasa de astăzi. Ea vrea să fabrice ceva. Slavă lui Dumnezeu, ea trebuie să facă aceasta sus pe platformă. Ea trebuie să aibă totul. Vedeți? Ce face ea? Fabrică ceva.

Dar voi puteți vedea că nu este nimic de ea, totul este o minciună. Corect. Dacă nu ar fi fost așa, toată lumea ar fi în flăcări de puterea lui Dumnezeu; biserica ar fi în clocot, așa că morții ar fi înviat şi s-ar întâmpla tot felul de lucruri.

Dar ce s-a întâmplat cu ea de a ajuns însămânțată înainte ca să ajungă Hristos la ea și s-o însămânțeze cu propria Sa Sămânță? Ce are ea? Semințe de buruieni, lumea, semințe denominaționale. Acesta este motivul pentru care își culege roadele chiar acum. Sper că nu vă veți supăra, şi am nădejdea că ceea ce vă spun va ajunge unde trebuie, ca să vă ducă în locul pe care vi l-a pregătit Dumnezeu.

Ea şi-a amestecat sămânța ilegal, ilegal față de Cuvânt.  De ce a făcut aceasta? Pentru înțelepciune. Același lucru l-a făcut ea și astăzi. Ea își trimite predicatorii la școli, i-a clocit în incubatoare, în psihologie şi în alte lucruri care nu există în Biblie. Ea şi-a incubat ouăle şi astfel a obținut o recoltă de oameni care vor face compromis cu orice; care refuză Mesajul adevărat al lui Dumnezeu, neștiind ce fac.

Ea nu știe aceasta şi nu crede că este greșită. Nici Eva nu s-a gândit că era greșită. Dimpotrivă, ea credea că este corectă. Astfel, dacă Eva este un tip spre mireasa de astăzi, înseamnă că vom avea același lucru. Pentru mine aceasta este doi ori doi este egal cu patru.

Ce s-a întâmplat cu copiii Evei? Dumnezeu a spus: „Înmulțiți-vă – la mireasa lui Adam – şi umpleți pământul!” Aceasta era însărcinarea lui Dumnezeu. Ea trebuia să facă aceasta și el s-ar fi amestecat pe sine cu aceasta, dar ce s-a întâmplat? Când Adam a fost gata să vină la Eva, ea era deja însărcinată. Înțelegeți ce vreau să spun?

Același lucru s-a întâmplat şi cu Biserica lui Hristos, Mireasa lui Hristos. Vom merge puțin la aceasta. Observați ce a făcut această mireasă. Primul ei copil născut era un copil bastard, care purta în sine moartea, și a cauzat moartea. De atunci totul este moarte. Acest lucru a venit prin fire. De ce muriți dacă nu a fost prin fire? Când Dumnezeu a dat o însărcinare, nu putea pieri pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este veșnic. El nu poate eșua. Când El a zis: „Înmulțiți-vă şi umpleți pământul!” acela a fost scopul Său veșnic. Dacă îndeplineam aceasta, noi nu puteam muri, pentru că acesta este Cuvântul Lui. Voi trebuia să trăiți, iar dacă acel copil ar fi venit pe lume în mod corect, nu ar fi existat moartea. Dar vedeți? Eva nu a mai putut aștepta.

Aceasta este problema şi astăzi. Voi vreți un fel de falsitate fabricată cu strigăte şi sărituri, cu vorbiri în limbi sau mai știu eu ce, în loc să așteptați ca adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu să fie manifestat în Mireasa Lui. Soiul care ia Cuvântul, este adevărata Mireasă a lui Dumnezeu. Ea naște în lume copii care nu mai pot muri. Un copil Mireasă născut în Cuvânt nu poate muri, pentru că este Cuvântul. Amin. Ați înțeles? Acel copil nu poate muri pentru că este un Copil Cuvânt, este un Copil Sămânță, un copil veșnic. Aleluia!

Aceasta a fost Isus Hristos. El nu trebuia să moară, dar a făcut-o ca să plătească datoria. Numai așa putea fi plătită. Niciun alt om nu putea face acest lucru, pentru că toți am fost născuți în urma actului firesc, adică după planul diavolului. Înțelegeți acum?

Orice om, fie că este papă, episcop, preot sau orice altceva, trebuie să moară pentru că este un hibrid. Acesta este adevărul. Această naștere a avut loc prin amăgirea Evei de către Satan. Ei pot să spună ce vor, dar acesta este adevărul: Eva a fost amăgită de Satan prin șarpe. Cuvântul original nu a avut nici o legătură cu aceasta. Cuvântul original era Viață, dar Eva L-a hibridat şi astfel a adus moartea.

Același lucru se întâmplă şi cu biserica. Fie că se numește penticostală, baptistă sau cum s-ar numi ea, dacă hibridizează acest Cuvânt cu o dogmă, produce un copil mort. Dacă face aceasta, nu poate avea Viață în ea; este moartă, şi la fel este copilul ei, pentru că Dumnezeu a spus: „…am s-o arunc bolnavă într-un pat de moarte și voi ucide pe copii ei.” Dumnezeu a spus aceasta în Apocalipsa. Câți din voi știu că acesta este adevărul? Pe ea o pune într-un pat de moarte – acolo este ea, – iar pe copiii ei îi ucide cu foc. Ce se întâmplă cu neghina care este printre grâu? Este arsă. Oh, voi nu puteți face Cuvântul să mintă! El este Adevărul. Uneori grijile noastre – noi s-ar putea să greșim, dar dacă ținem aceasta drept, merge drept înainte, unu-doi. El a aruncat-o într-un pat de moarte și ea nu putea naște decât copii morți.

Și dacă o denominațiune poate naște numai copii hibrizi, de ce vreți să aparțineți de ea? Fraților, acesta este motivul pentru care sunt împotriva ei! Ea este o curvă încă de la început. Așa spune Biblia, o prostituată. Ştiu că sunt cuvinte urâte, dar v-am spus că voi vorbi deschis şi clar. Ea comite curvie spirituală prin faptul că acceptă dogme şi crezuri în locul Cuvântului, şi își învață copiii să facă același lucru.

Copiii ei sunt veniți dintr-un pântece mort. Așa este. Ea trebuie să moară. Ascultați. Pe cât este de sigur că orice om care se naște din pântecele unei femei va muri, tot atât este de sigur că fiecare persoană care este născută de organizație, moare, pentru că este un hibrid, un nelegitim. Acesta este adevărul. Nădăjduiesc că aceste lucruri nu vor trece peste capetele voastre. 

IeHoVaH a avut odată o mireasă. Adam a avut o mireasă. Isus a avut o mireasă. IeHoVaH a avut o mireasă, ați știut aceasta? Dar a trebuit s-o pună deoparte pentru că a devenit curvă. Ea a devenit o curvă, prostituată. Ce a determinat-o să facă aceasta? Aș vrea să avem timp să citim aceasta. Era în timpul lui Samuel, când Israel Îl avea ca Împărat pe Dumnezeu, deci era o fecioară, mireasa ebraică. Ea urma să producă ceva, dar ce s-a întâmplat? A început să privească în jur și a văzut că celelalte  popoare aveau împărați, așa că a dorit să fie şi ea ca ceilalți.

Exact aceasta ați făcut şi voi, penticostalilor! Când s-a revărsat Cincizecimea peste voi, și erați liberi, nu puteați spune nimic despre organizație; nici nu voiați să auziți de așa ceva. Bătrânii penticostali spuneau că organizația vine de la diavolul, şi oameni erau corecți. Dar ce ați făcut? V-a trebuit să acționați ca restul bisericilor, v-ați organizat, și ați ridicat garduri între voi. Așa ați făcut. Săriți în sus și-n jos vorbiți în limbi și spuneți: „Primiți-l ca membru pentru că Îl are!”  Dar el nici măcar nu este botezat corect, nici în apă, nici din Duh, iar roadele lui o dovedesc! El crește dintr-o sămânță greșită. „Binecuvântează pe Dumnezeu, frate! Noi ne punem mâinile peste tine şi te facem un bătrân. Suntem aici să construim această organizație care va fi cea mai mare!” Așa au mers lucrurile. Citiți istoria penticostalilor sau a celorlalte biserici şi veți vedea că am dreptate.

Baptiștii vor să-i întreacă pe metodiști şi metodiștii vor să-i întreacă pe luterani. Luteranii vor să-i întreacă pe catolici. Cu alte cuvinte, fiecare vrea să întreacă pe cineva. Acesta este duhul organizațiilor.

Isus a spus că puțini vor fi mântuiți: „Strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață şi puțini sunt cei care o află.” (Matei 7.14). (În traducerea engleză în loc de „puțini” scrie „câțiva”). Doar câțiva. Dacă El a zis: „Puțini”,  acela este Cuvântul lui Dumnezeu, acea Sămânță. Acolo vor fi puțini. Nu vor fi nici sute de milioane, nici miliarde, ci doar câțiva o vor găsi, şi anume: „cei ce sunt hotărâți mai dinainte pentru aceasta.” Numai aceia aud. Ploaia timpurie s-a dus înainte acum.

IeHoVaH a avut o mireasă pe care El a iubit-o, dar ea s-a dus afară să curvească. Ce a făcut ea? S-a luat după celelalte puteri ale lumii. Samuel s-a dus, i-a chemat la el şi le-a zis: „Copii, adunați-vă puțin în jurul meu, fiindcă vreau să vorbesc cu voi. De ce vreți un împărat? IeHoVaH este Împăratul vostru. De ce vreți un crez când Biblia este Îndreptarul vostru?  Biblia este Adevărul, pe când crezurile voastre sunt mincinoase.” Voi sunteți morți, făcuți de om. 

Aș vrea să-mi arătați crez apostolic în Biblie. Cine a auzit vreodată de așa ceva?

„Eu cred în împărtășirea sfinților!” Oricine crede în împărtășirea cu sfinții morți este un spiritist, deoarece Biblia condamnă orice legătură cu morții. Este un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni, iar Acesta este Hristos, care nu este mort, ci trăiește în vecii vecilor, înviat din morți. (1 Timotei 2.5). Protestanții înghit acest lucru cu tot catehismul bisericilor. Ei iubesc aceasta sigur, ca restul lumii.

Penticostalele își taie părul şi se vopsesc cu toate culorile pe față, apoi merg afară şi spun că sunt sfintele  lui Dumnezeu. Să vă fie rușine, fiindcă prin aceasta dovediți că sunteți încă în lume! Dacă nu puteți produce mai mult de atât, mai bine stați la colț.

Eu nu sunt critic, dar trebuie să vă spun adevărul. Știți ce se va întâmpla? Ei nu vor vedea ci vor merge mai adânc, tot mai adânc, până va fi prea târziu. Ei au făcut aceasta de fiecare dată, o fac și o vor face.

Mireasa lui IeHoVaH a vrut să meargă să curvească la fel ca restul lumii, iar mireasa lui Isus a făcut la fel.

Bătrânul Samuel, cel la care venea Cuvântul Domnului… La cine a venit Cuvântul? La profeți.  Păi, profetul acesta bătrân a pășit și le-a spus: „Copii, de ce faceți aceasta? V-am spus vreodată ceva în Numele Domnului şi nu s-a împlinit? Am ținut eu campanii mari sau așa mai departe, ca să vă iau banii? Spuneți-mi, am făcut așa ceva? V-am cerșit…” Eu vorbesc acum despre Samuel, cineva la care a venit Cuvântul Domnului. „V-am cerut să contribuiți cu atât sau cu atât?”

„Nu, nu ai făcut niciodată așa ceva,” au răspuns ei. „Totdeauna ne-ai spus numai ceea ce era corect.”

„Atunci de ce vreți să faceți lucrul acesta rău?”

„Samuel, știm că tot ceea ce ne spui este adevărat, dar vrem să facem aceasta oricum.”

Exact așa a făcut şi biserica penticostală. Acesta este motivul pentru care nu aparțin de ei. Eu vreau să stau ca o fecioară corectă înaintea lui Dumnezeu; vreau să rămân cu Cuvântul Său. Eu nu am nevoie de spectacole mari sau de alte lucruri de felul acesta, fiindcă nu vreau să fiu îngrădit. Întotdeauna le-am refuzat, dar aceasta nu era înțelepciunea mea, ci era Înțelepciunea lui Dumnezeu. Cred că nu v-am spus niciodată în Numele Domnului ceva care nu s-a împlinit întocmai. Nu v-am spus niciodată ceva care era în afara Cuvântului. Judecați singuri! V-am cerut vreodată ceva? Nu, domnilor. Dumnezeu va purta de grijă. Eu nu am programe mari ca sprijin, nu vreau niciunul. Oricine aparține de Dumnezeu va asculta pe Dumnezeu. Voi simțiți călăuzirea Duhului unde să mergeți și ce să faceți, și faceți aceasta. Aceasta-i tot ce este nevoie.

Nu-mi place să rănesc sentimentele nimănui, dar mai degrabă prefer să vă supărați voi, decât să-L supăr pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te însărcinează să mergi afară şi să faci aceste lucruri ca să le dovedești oamenilor Adevărul, ar trebui să-L asculți. Dumnezeu dovedește că acesta este Adevărul, şi nu o face numai prin semne, ci El dovedește aceasta prin Cuvântul Lui. Acesta este adevărul.

Astfel că mireasa lui IeHoVaH s-a dus curvind și ce a făcut ea? A născut din nou o grămadă de nelegitimi. Este adevărat? Noi știm că acesta este adevărul. Chiar și împăratul Nebucadnețar a trebuit să-i ia și așa mai departe. Mireasa lui Hristos a făcut la fel. Ce s-a întâmplat? Nu a putut aștepta. Oh, nu, ea nu a putut aștepta!

Ei aveau să fabrice ceva pentru că nu au putut aștepta după Duhul Sfânt să vină și să intre în biserică. Vedeți, ei trebuie să ajungă ceva mari în denominațiunea lor. Dacă penticostalii ar fi rămas așa cum au început acum cincizeci de ani, probabil că acum nu ar avea mai mult de cincizeci de membri, dar ar fi fost spălați prin Sânge şi ar fi avut în ei puterea lui Dumnezeu, iar lumea ar fi fost scuturată sub impactul tremurător al Cuvântului trup fiind vorbit Cuvânt cu Cuvânt. Dar așa, nu sunt decât o aramă sunătoare şi un chimval zăngănitor, un nonsens, un colț de râs, o rușine pentru lume și pentru Dumnezeu.

Odată, am mers împreună cu doi frați la o biserică, din Springfield, Missouri, și acolo am văzut o femeie care semăna bine cu sora noastră Collins, adică era blondă și avea un păr bogat lăsat pe spate. Fratele Wood mi-a zis: „Nu arată ca nevasta fratelui Willard Collins?”

„Ba da”, am răspuns eu. Atunci a ieșit afară o doamnă bătrână și eu am zis: „Îmi imaginez că este mama ei. Privește  ce păr bogat are. Ele sunt așa aici, în Adunarea lui Dumnezeu.” Am stat şi i-am privit şi pe ceilalți. Acolo erau o mulțime de surori studente care stăteau acolo cu părul încrețit. Micuțe „ricky” care au trecut pe lângă noi cu Biblia în mână. Au ieșit din adunare chicotind, râzând şi purtându-se ca niște oameni din lume. Aceasta este recolta penticostală de mâine. De ce? Pentru că aceasta este sămânța care a fost semănată. Desigur.

Doamna care semăna cu sora Collins, a venit la noi şi ne-a întrebat:

„Pot să fac ceva pentru voi?”

„Aș vrea să te întreb ceva”, i-am răspuns eu.

„Da, domnule,”

 „Aceasta este o școală biblică?”

„Da, domnule, aceasta este.”

„Bănuiesc că aveți o clasă de elevi.”

„Da,” a răspuns ea.

„Bănuiesc că aparții de acolo, nu-i așa?”

„Nu, îmi pare rău dar nu aparțin.”

„Te întreb din pricina părului lung pe care-l ai.”

„Presupun că ea este mama ta.”

„Nu, domnule. Ea doar lucrează aici.”

„Îmi place părul lung. Am o fetiță și vreau ca și ea să poarte părul lung. Și soțului meu îi place.”

„Dumnezeu să-l binecuvânteze”, am spus eu, apoi        i-am zis: „Fetele acestea care-şi poartă părul tăiat şi răsucit în afară, la fel ca prima doamnă, erau din biserica aceasta?”

„Da.”

„Mulțumesc.”

Am plecat de acolo zicând: „Dumnezeule, ridică acea femeie ca o mustrare pentru acea grămadă de copii născuți bastarzi de pe toate străzile!”

Acesta este adevărul, ei sunt nelegitimi pentru că fac lucrurile lumii. Câte femei, care s-au luat după Izabela, prima doamnă a țării, credeți că sunt în cer, în seara aceasta? Vedeți? Ei sunt cuprinși de lucrurile lumii, dar ce spune Cuvântul? „Dacă iubiți lumea sau lucrurile din lume, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în voi.” Ce este aceasta? Crema recoltei de mâine a penticostalilor, cea mai mare mișcare din națiune. Iată-vă! Aceea este mireasa. Eu nu pierd aceasta.

Ce a încercat ea să facă? Oh, ea a fabricat o săritură mică pe platformă! Nu o spun ca să-mi bat joc. Vedeți? Ea încearcă să fabrice ceva. De ce? Ca să atragă mai mulți membri în biserică. De ce? Pentru că nu poate aștepta. Nu poate aștepta să facă Dumnezeu aceasta. Da, ei trebuie să aducă membri de undeva, de aceea spun: „Trebuie să faci aceasta sau cealaltă”, și ei se îndepărtează. Vedeți, acolo sus vine o sămânță. Voi trebuie să faceți aceasta.

Eu sunt misionar şi am fost în Africa, iar acolo am văzut cum vracii luau sânge de animal, îl turnau pe ei şi își vopseau fețele. Atât femeile cât şi bărbații erau complet goi.

Vedeți? De acolo vine aceasta. Vopsirea fețelor este un obicei păgân. Ea nu a fost niciodată pentru noi credincioșii, creștinii şi nici nu va fi vreodată. Biblia vorbește despre o femeie care şi-a vopsit fața, iar aceea a fost Izabela, un drac.

Eu am văzut cum acei oameni îți băgau bucăți de lemn în nas, apoi se vopseau în dungi, ca zebrele, strigau, dansau în duhul, vorbeau în limbi şi se închinau la diavolul. Vreți să spuneți că așa ceva este evidența Duhul Sfânt?

Când am fost în India, am văzut că ei aveau un idol mare cu cercei de rubin în urechi, iar închinătorii lui  se supuneau la tot felul de chinuri: își coseau buzele, se înțepau cu tot felul de obiecte, se băteau, își agățau cârlige de care erau prinse greutăți cu apă, pe care le înfigeau în carne, și dansau în jurul acestui idol în felul acela, ucideau un țap, se închinau în felul acela și umblau chiar prin focul acela fierbinte, fără nici o arsură. Unii din voi penticostali ați încercat aceasta. Vedeți? Aceasta este problema cu penticostalii de astăzi. Ei încearcă să fabrice ceva pentru că nu puteau aștepta. Oh, Dumnezeule, ei nu pot aștepta și astfel comit adulter. Amin. Ce a produs neghina când a încercat să fabrice ceva? La fel ca prima dată, prima mireasă.

Ea a adus moartea printr-un copil născut bastard, din care suntem noi toți copiii, dar Dumnezeu a venit în trup să ne dea o altă naștere, să ne aducă înapoi la fiii și fiice originale ale lui Dumnezeu. Vedeți? Iată-vă!

Prin viața genei din Eva nu s-a întâmplat niciodată aceasta. Ea nu a făcut-o niciodată. De ce? Pentru că a amestecat-o. În loc ca Adam să meargă la ea, ca la o mireasă, când a sosit timpul… Așa cum Hristos va veni la un grup, la Biserica Lui. El a promis că va face aceasta. Dumnezeu a promis să multiplice, dar ei trebuie să aștepte până la timpul lui Dumnezeu.

Vedeți? Aceasta este problema de astăzi: ei nu vor să aștepte timpul lui Dumnezeu, ci vor să facă ceva de la ei înșiși, aşa că diavolul le aduce înțelepciunea lui şi le spune: „Faceți o organizație, fiindcă în felul acesta veți fi mai mulți decât ceilalți.”

Acum înțelegeți de ce sunt împotriva lor? Sigur, eu sunt împotriva acesteia cu tot ce este în mine. Câtă vreme este Cuvântul acolo, Acesta va fi întotdeauna împotriva acesteia. Dumnezeu este împotriva ei. Așa este. Doar nu puteau aștepta… 

Astfel, gena din Eva nu s-a realizat niciodată. Ea s-a hibridat cu minciuna Satanei şi astfel a fost întinată; iar Mireasa lui Hristos a făcut la fel. Ceea ce a făcut-o pe Mireasă să devină murdară, a fost faptul că nu a stat niciodată cu Cuvântul lui Dumnezeu. Corect? Dacă nu acesta este adevărul, nu-l primiți, dar dacă este adevărul, primiți-l! Acolo sunt trei: Adam, Hristos și Dumnezeu. Motivul pentru care mireasa lui Adam nu a primit corect viața copilului este că a nesocotit Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă este așa, spuneți „Amin!” („Amin”). Motivul pentru care mireasa lui IaHVeH a fost pusă deoparte, este că a respins Cuvântul lui Dumnezeu, profetul. Este adevărat? („Amin”). Motivul pentru care mireasa lui Hristos este despărțită de El prin divorț, este că a respins Cuvântul lui Dumnezeu, așa  cum au făcut Eva şi celelalte mirese. Din pricina aceasta, toate s-au pângărit și au devenit niște curve murdare. Bărbații lor nu au putut ajunge la ele pentru că erau deja însărcinate de la altcineva. Oh, ce lucru rușinos!

Oh, Dumnezeule, dacă aceasta nu este o vedere păcătoasă, nu știut ce este. Gândiți-vă la un bărbat care vine la o femeie și o află însărcinată cu sămânță de la un alt bărbat. Ce lucru! Aceasta a găsit Dumnezeu. Aceasta a găsit Adam. Aceasta a găsit Hristos. Oh!

Da, ea nu a stat niciodată cu Cuvântul și a cauzat o condiție hibridă. Aceasta a făcut Israel. Vedeți unde este ea? Aceasta a făcut mireasa lui Hristos. Vedeți unde este ea? Înapoi ca celelalte. Mireasa penticostală a lui Hristos a făcut același lucru. Ea nu a putut naște copilul Cuvânt duhovnicesc, pentru că s-a hibridat. Cum să mai poată face aceasta când s-a hibridat pe sine cu denominațiunile? Aparține cu ei, este la fel ca ei, este înăuntrul Consiliului Bisericilor și orice lucru, este un hibrid la fel ca ei. Cum a putut face aceasta? Nu  trebuia   s-o facă.

Am foarte multe de spus, dar trebuie să trec peste ele deși vreau să predic despre fiecare. Vedeți?

Acum priviți Mireasa adevărată… Aleluia! Trebuie să fie una. De ce? Pentru că este hotărâtă mai dinainte. Ea nu se va organiza pentru că este hotărâtă mai dinainte. Ea nu trebuie   să-şi facă griji cu privire la vreo denominațiune, deoarece este deja hotărâtă mai dinainte să-și ia locul.

Fiți atenți pentru că vreau să prindeți aceasta. Sunteți gata? Spuneți „Amin!” („Amin”). Când Hristos vine la Mireasa Sa, Ea va fi o fecioară la fel ca Maria, fiindcă Dumnezeu nu a putut să-L aducă pe Hristos prin pântecele unei curve, și nu o va aduce nici pe Mireasa Sa. El nu poate să-Și aducă Cuvântul printr-o curvă. Știu că acestea sunt cuvinte grele, dar așa vorbește Scriptura. Eu vă spun cum este scris, deoarece Aceasta trebuie să fie înțeleasă.

Mireasa adevărată va avea un pântece virgin, la fel ca Maria, pentru că este Mireasa Cuvântului, care este Hristos. Astfel, când Hristos Cuvântul vine la Mireasă, Ea va fi la fel ca El: o fecioară prin Cuvânt. Cred că aceasta-i trecută dincolo, frate Neville. Vedeți? Eu cred că înțelegeți. Ce era El? Cuvântul lui Dumnezeu: „Pe îmbrăcămintea Lui a avut scris un Nume:  Cuvântul lui Dumnezeu.” La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu…. Și Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi.” (Ioan 1.1+14). El este Dumnezeu și Dumnezeu este Cuvântul. Și când vine Mireasa Lui, Ea va fi același produs ca El.

Aparține Hristos la o denominațiune? IaHVeH? Atunci nici Mireasa nu va aparține de vreuna, pentru că ea este parte din El şi nu are nevoie de nici o dogmă. Ea nu vrea nici o dogmă, ci va fi o fecioară. Absolut. Cum? Prin Cuvânt. Amin. Ea va puncta fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu cu „Amin!” Amin!, şi va spune la fel ca Maria: „Facă-mi-se după Cuvântul Tău.  Amin. Oh, Doamne! Iată-vă. Punctați Cuvântul lui Dumnezeu…

    Ea are un pântece virgin. Din ce va veni Ea? Dintr-un pântece virgin, Cuvântul. Din ce a venit Isus? Dintr-un pântece virgin. Vedeți?

Când Adam a venit la mireasa lui, ea era însărcinată, a făcut ceva, era amestecată. Ea a hibridat copilul și acesta a murit. Când Iosif a venit la soția sa, și ea era însărcinată, dar cu Viața.

Vedeți, înainte ca Adam și mireasa lui să vină împreună, s-a întâmplat la fel ca la Iosif cu Maria și ca Hristos și Biserica acum… Înțelegeți? Înainte ca Adam și Eva să vină împreună, ea a fost însărcinată cu sămânța coruptă a șarpelui. Cum a găsit-o Adam pe nevasta lui când a venit la ea?? Însărcinată cu moartea. Cum? Cu ce fel de moarte? Firească și duhovnicească. Dar când Iosif a venit la nevasta lui, ea era însărcinată cu Viața. Cuvântul lui Dumnezeu trup printre…

Aduceți înapoi Cuvântul acela vorbit, aduceți înapoi Cuvântul acela al lui Dumnezeu care era Cuvântul venit aici printr-un pântece uman. Amin. Dumnezeu va face aceasta oricum. El a vorbit aceasta și așa trebuie să fie. Oh, slavă! Oh, frate, este bogat, dacă poți pătrunde aceasta, o poți atinge.

Când a venit Adam la nevasta lui, ea era însărcinată cu sămânța greșită, și sămânța aceea a murit. Când a venit Iosif la nevasta lui, și ea era însărcinată, dar care a fost diferența dintre cele două sarcini? Soția lui Adam s-a îndoit de Cuvânt, este adevărat? Dar mireasa lui Iosif a crezut Cuvântul.  Aceasta este diferența, Cuvântul. Oh, acest Cuvânt scump! Lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia! Acolo este locul meu, așa că lăsați denominațiunile şi orice altceva să cadă și să facă ce vor, dar eu voi sta pe acest Cuvânt.

De aceea, am făcut ceea ce am făcut. De aceea am condamnat denominațiunile.

Voi ziceți: „Tu nu ai făcut decât să rupi bisericile!” Şi despre Domnul nostru au spus același lucru şi spun aceasta de fiecare dată. Vedeți?

Cum a găsit-o Hristos pe mireasa Sa când a venit la ea?  În același fel. De ce? Fiți atenți pentru că nu vreau să pierdeți aceasta. Când a pornit, ea era o fecioară și urma să fie în ordine. Ea s-a dus chiar în biserica timpurie, ceea ce era minunat.

Deci, Dumnezeu i-a dat lui Hristos o Mireasă, dar ce a făcut ea? Dacă cunoașteți Istoria, știți că în anul 606 d.Hr., ea a rămas însărcinată cu dogma romană devenind o organizație. De atunci, bătrâna mamă curvă din Biblie, a dat naștere la o mulțime de biserici care sunt şi ele curve asemenea mamei lor, prostituate. Aceștia sunt protestanții, care au fost născuți drept din ea, pentru că fiecare din ei au luat propriul ei lucru: organizația. Acum, vedeți de ce sunt împotriva ei? În ordine.

Nașterea Cuvântului este Hristos, nu o murdărie denominațională. Biserica timpurie, nu denominațiuni, Cuvântul irigat prin Duhul. Frate, Dumnezeu a pus Cuvântul jos şi Duhul Sfânt L-a irigat. Acolo s-a dus Ea și a născut copilul, fără îndoială, dar această biserică nu putea face aceasta pentru că este prea denominată. Vedeți, ea nu poate face aceasta pentru că s-a amestecat cu lumea. Priviți ce au făcut ei.

Priviți. Dumnezeu Şi-a confirmat Cuvântul prin trupul Său, este adevărat? Dar ce a urmat? După aceea, mireasa Sa s-a dus să curvească la fel ca soția lui Adam în Eden şi ca soția lui IaHVeH, care a divorțat de Dumnezeu, Bărbatul ei care a luat-o de nevastă, şi-a ales un alt împărat, în timpul lui Samuel, și s-a dus să curvească la fel ca restul națiunilor. Astfel, Dumnezeu a divorțat de ea, și la fel a trebuit să facă astăzi, același act.

Mireasa Lui, fecioara Cuvântului de la Cincizecime s-a dus curvind, a săvârșit adulter așa cum a făcut nevasta lui Adam și la fel ca nevasta lui IeHoVaH.  Aici este și nevasta Fiului. Ea s-a dus şi a curvit cu dumnezeii romani (plural). I-a iubit atât de mult, încât L-a părăsit pe Bărbatul ei, după care L-a tăiat în trei de dorul iubiților ei.  Dumnezeule ai milă de ei! Desigur. Ei au sute de dumnezei: Astartea, zeița lunii; Baal, zeul soare; împărăteasa cerului și toată acea îmbâcsire. Nu spune Dumnezeu în Cântecele lui Solomon că soția lui l-a părăsit şi a curvit cu fiecare trecător? Vorbesc urât, dar așa spune Biblia. Orice bărbat care dorea să intre la ea, putea s-o facă.

Același lucru s-a întâmplat şi cu mireasa lui Hristos; s-a deschis pentru orice obicei murdar al fiecărei organizații, făcând același lucru.

Știu că voi fi criticat pentru ceea ce spun, dar nu este nici o problemă, fiindcă voi fi și binecuvântat pentru aceasta. Acesta este adevărul, iar Dumnezeu vrea ca Adevărul Său să fie spus pe față, de aceea îmi dau toată silința s-o fac cât se poate de clar. Vedeți?

Ea a încercat să placă numeroșilor ei iubiți, dar făcând aceasta, a încercat să hibrideze Cuvântul lui Dumnezeu cu ei. Aceasta nu va merge pentru că ea spune: „Să lăsăm aceasta”, și își face propriul cuvânt, pretinzând că este Cuvântul Însuși. Același lucru îl fac catolicii şi protestanții în conciliul propriilor lor biserici: curvesc duhovnicește. Nu-i de mirare că aceste biserici sunt numite fiicele curvei. Este dur, nu-i așa? Aceasta vă ridică pielea de pe spate, însă trebuie să vă spun Adevărul ca să vă treziți din când în când. Vedeți? Corect.

Aceasta a făcut ea: L-a părăsit pe Isus, pe Bărbatul- Cuvânt, așa cum l-a părăsit şi mireasa ebraică pe Domnul. L-a părăsit pe Samuel şi l-a ales pe Saul. Ea a părăsit profetul uns cu Cuvântul şi a luat un împărat cu sceptru. În final, ea va veni la Împărat, în Mileniu, dar acum a respins… iar El S-a dus la neamuri să-Și ia o Mireasă dintre ele. Este corect? (Adunarea răspunde:  „Amin”). Acesta este Cuvântul.

Acum, ea a renunțat la Isus, Cuvântul, și s-a căsătorit cu un alt bărbat numit, Papă, cu dogmă. Ei nu-i mai trebuie Isus, ci vrea un Papă. Penticostalilor nu le mai trebuie Isus, ei sunt o denominațiune. Vedeți, același lucru, o imagine a fiarei.

Astfel, ea nu putea să dea Cuvântul copiilor ei născuți, niciunuia dintre ei, pentru că este o stricată. Așa spune Biblia. Ea ține în mână un potir plin cu murdăria curviei ei și l-a dat la oameni. Ce este curvia? Trăirea în necurăție. Doctrina pe care a dat-o oamenilor este murdăria curviei ei. Toți împărații pământului au fost împinși să bea din „vinul curviei ei.” Acesta este adevărul. Uitați-vă la ei! Băiete, ei vă vor tăia pentru aceasta într-o clipă, și nu numai catolicii, ci și protestanții.

Vreau să vă întreb ceva, metodiștilor: Cine l-a ucis pe John Smith? Eu nu cred doctrina lui, așa cum nu o cred nici pe a voastră, dar acest bărbat avea dreptul să predice ceea ce crede, la fel ca şi voi. Totuși, l-ați ucis în Illinois. L-ați împușcat fără nici un motiv, pentru că avea ceva diferit de voi, iar după aceea vă ridicați şi strigați împotriva bisericii catolice. Metodiștilor care sunteți hotărâți mai dinainte la Viață veșnică, ieșiți afară din acea grămadă de nonsens. John Wesley s-ar răsuci în mormânt dacă v-ar vedea, pentru că el nu a întemeiat niciodată o asemenea biserică. O grămadă de Ricky şi Elviși care s-au ridicat după moartea lui John. Dar nu John Wesley şi nici penticostalii timpurii  au făcut această deviere, ci urmașii lor. Așa este. Acesta este grupul care s-a ridicat după moartea lor. Corect. Isus Hristos, Duhul Sfânt, nu va stabili ceva astfel ca noi să fim numit penticostali. Aceasta este ceea ce aveți voi, un înlocuitor, dar Duhul Sfânt nu poate fi omorât, și El își va lua oricum o Mireasă pentru că așa a hotărât mai dinainte.

Ea L-a părăsit pe Isus, Bărbatul Cuvântului ei, ca să se mărite cu un Papă, de aceea nu poate naște, naștere spirituală. Ea poate naște o denominațiune pentru că are o mulțime de sămânță din aceea, dar nu poate da naștere spirituală pentru că este o stricată. Singurul lucru pe care-l poate da este viața denominațională și multă zarvă. În ce-o privește pe biserica catolică, ea este făcută pe câteva superstiții și pe o grămadă de romanism, iar biserica penticostală este la fel de rea ca ea, având o grămadă de săritori, de strigători, de vorbitori în limbi și alte lucruri ca acelea. Când vine aceasta jos, ei au destul temperament ca să se lupte ca un bâzâit de fierăstrău și te scot din adunare, iar dacă vine Dumnezeu pe acolo și învie morții, dacă nu aparțineți la organizația lor și nu sunteți de acord cu ei, vă fugăresc afară.

Acum voi reveni pentru câteva minute la bătrâna mamă a curvelor. Ea pretinde că are putere să ierte păcatele, dar voi nu sunteți judecați după ceea ce pretindeți că aveți. Voi nu sunteți cunoscuți prin pretențiile voastre, ci prin faptele voastre. Ea pretinde că are putere să ierte păcatele, dar acest lucru vine numai prin Cuvânt. Așa este. Numai Dumnezeu poate ierta păcatele, este adevărat? Nu aceeași pretenție o aveau și fariseii aceia orbi şi fățarnici? De ce? Pentru că nu puteau vedea Cuvântul care trăia printre ei, fiindcă El este Cuvântul. Slavă lui Dumnezeu! Acesta-i motivul pentru care El putea să ierte păcatele: pentru că El era Dumnezeu; El era Cuvântul manifestat.

Biserica catolică pretinde că Isus i-a dat această putere. Da, El a dat putere Bisericii Sale. Corect. Noi credem aceasta, dar această biserică şi fiicele ei, sunt stricate. Toate fiicele ei, fiicele ei denominaționale, sunt stricate. Voi ziceți: „Frate Branham, acesta este un cuvânt mare!” Acesta nu este cuvântul meu, ci este Cuvântul Lui. Acesta este adevărul.

În ordine. Voi ziceți:  „Cum sunt ele? Ce fac de au devenit stricate? Păi, sunt oameni buni. Așa și așa…” Eu nu spun ce sunt ei; nu spun că oamenii catolici nu sunt buni, pentru că ei sunt la fel ca oricine, dar bătrâna lor biserică este greșită. Protestanții sunt la fel de buni… metodiștii sunt la fel de buni ca și baptiștii, sau penticostalii, sau ca oricine altceva. Toți sunt la fel.

Dar ce face ca această biserică să fie o stricată? Faceți-i testul Cuvântului şi veți vedea ce spune. Prin aceasta o veți cunoaște cu adevărat. Încercați-o  în Cuvânt și vedeți ce zice.

„Oh,” spun ei, „noi am învățat în seminar că aceste lucruri au fost numai în zilele apostolilor. Aceasta a fost numai pentru apostoli.” Voi, așa numita biserică a lui Hristos, vorbiți acolo unde vorbește Biblia şi să tăceți unde tace Ea! Mi-ar plăcea să aud că faceți ce vorbesc acum. Vedeți? Desigur, nu puteți spune nimic pentru că vi s-a închis gura. Cuvântul lui Dumnezeu închide totul, frate. Niciun om nu se poate lăuda. Acesta-i adevărul.

Toate fiicele ei sunt stricate. Cum sunt ele? La fel ca mama lor, comițând curvie duhovnicească împotriva Cuvântului. Așa a devenit biserica catolică o curvă; așa au devenit fiicele ei stricate: au săvârșit curvie spirituală împotriva Cuvântului. Ea și fiicele ei au un pântece pângărit, de aceea din ele poate veni numai moarte. Dumnezeu nu poate aduce viața prin moarte, fiindcă tot ce este născut mort, este mort și nu poate avea viață. Este așa cum a zis Iov: „Cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat?” (Iov 4.4). Corect. Păi, cum poate naște când ea însăși este moartă? Cum poate fi fecioară când este o prostituată? Vedeți? Iată-vă! Așa sunt toate.

Oh, Doamne, noi suntem pe cale să atingem ceva cu adevărat bogat, plin de vitamine de la Geneza la Apocalipsa. Observați. Și ea și fiicele ei au un pântece stricat, de aceea prin ele poate veni numai moartea. Dacă vreți să aparțineți de organizație, credeți că sunteți în ordine, dar aterizați direct în mijlocul morții. Dacă nici acum nu puteți vedea acest lucru sunteți orbi spirituali. Vedeți?

Acum, să mergem înapoi și s-o luăm din nou în jos pentru ceva. Vă mai amintiți tema de la serviciul de duminică? Era vorba de Poarta către suflet. Vă amintiți? Este un pântec al fizicului şi un pântec al duhului. Credeți aceasta? Există un pântec duhovnicesc și un pântec fizic, iar mintea este pântecele duhului. De ce? Amintiți-vă ce v-am spus duminica trecută şi cum v-am desenat acest lucru. Aici sunt cinci simțuri care introduce această sămânță din exterior: văzul, auzul, gustul, pipăitul şi mirosul, iar în interior sunt tot cinci: conștiința și așa mai departe. Pe partea Vieții este un singur lucru: libera alegere, ceea ce înseamnă că voi puteți să acceptați sau să refuzați ceea ce vi se oferă. Vedeți?

Așa s-a săvârșit curvia duhovnicească. Deși ştiţi bine ce spune Cuvântul, voi v-ați interpus mintea şi ați acceptat minciuna diavolului în locul Cuvântului lui Dumnezeu. Exact aceasta a făcut şi Eva. Ce s-a întâmplat acolo? Aducând o interpretare greșită, șarpele a convins-o pe femeie să accepte minciuna diavolului în pântecele minții ei. Aceasta i-a murdărit sufletul și i-a așezat moartea în suflet, după care a urmat actul firesc. Aceasta este singura cale prin care o femeie a putut comite vreodată adulter împotriva soțului ei. Mai întâi lasă deoparte ceva ce i-a spus el, apoi acceptă un alt bărbat care nu este bărbatul ei. Când Mireasa lui Isus Hristos lasă ca dogmele şi crezurile omenești să ia locul Cuvântului lui Dumnezeu, comite adulter.

Nu spune Isus că „oricine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui!”? (Matei 5.28). De ce aceasta? Pentru că a permis ca gândul acela să pătrundă în mintea lui, care este un pântec, pentru că acolo încep să se miște lucrurile şi apoi se concretizează prin fapte. Intră Satan.

Noi am fost însămânțați cu Cuvântul: „Într-o zi voi aduce viața pe pământ şi îl vom umple.” Vedeți? În ce a căzut Eva, a făcut Maria. Ea a luat Cuvântul. Eva a luat minciuna Satanei, dar Maria a luat Cuvântul lui Dumnezeu, așa că pământul este populat din nou prin sămânța Mariei, prin Mireasa Lui, prin Cuvânt, şi aduce Mileniul. De acolo iese Cuvântul, fiind sădit în fiecare inimă hotărâtă mai dinainte, iar Duhul vine jos şi-i udă, așa că nu pot muri pentru că „Eu îi voi învia în ziua din urmă.” (Ioan 6.44). Oh, frate și soră, acesta este adevărul.

Ce este aceasta? Mintea este pântecele duhului, fiindcă acolo decidem dacă-L primim sau Îl respingem. Înțelegeți acum cum comit ei adulter? Lăsând un duh drăcesc, pe Satan, să le pună înăuntru ceva ce este contrar Cuvântului lui Dumnezeu. Eva a primit sămânța cuvânt greșită, minciuna Satanei, împotriva Cuvântului lui IaHVeH, iar rezultatul este moartea.

Vom încheia subiectul acesta în câteva minute, dar vreau să presez afară complet, înainte de-a ajunge la locul unde trebuie să mă opresc. Aici voi sări o pagină.

Acum, priviți. Ce a făcut Eva? A primit sămânța greșită. Cum a făcut aceasta? Crezând minciuna Satanei. Câți credeți că este corect? (Adunarea spune: „Amin”). Ei bine, sigur că este corect. Ea a primit minciuna Satanei. Ce a născut prin aceasta? Satana i-a spus: „Tu știi că acesta este un lucru glorios, frumos. Știi că pentru aceasta ai fost făcută? Pentru acest scop?”

„Oh, eu?”

„Oh, sigur că da! Uite ce plăcut este la privit și bun. Ar trebui să încerci.”

„Dar Domnul Dumnezeu a spus că nu avem voie să facem aceasta, pentru că dacă o vom face, vom muri.”

„Oh, cu siguranță nu veți muri!” Oh, limba alunecoasă a diavolului! El nu are copite şi coada bifurcată, cum încearcă ei să vă facă să credeți, ci este alunecos. El este un escroc în spatele amvonului. Așa este. Sau un ricky mic  cu părul pieptănat în jos, ca o rață, şi prin el încearcă s-o seducă pe fiica vreunei mame.

Eva a acceptat sămânța cuvânt greșită. Acum, ascultați foarte atenți. Noi suntem să conducem aceasta drept în jos, dacă Domnul vrea. Ea a acceptat cuvântul greșit. Ce a făcut aceasta? Satan a mințit-o pe Eva şi i-a spus că va fi înțeleaptă, în timp ce miresei lui IaHVeH i-a spus că ar putea aparține unei biserici mari, că ar putea fi renumită în tot orașul şi că va fi la fel ca restul oamenilor. Sigur, şi ea l-a crezut. Este exact ce a încercat să-i spună Satan și Mariei când a venit Cuvântul la ea, dar ea l-a îndepărtat.

„Cum este posibil acest lucru?”

„Duhul Sfânt te va umbri şi astfel vei aduce la suprafață Cuvântul lui Dumnezeu.”

„Facă-mi-se după Cuvântul Tău,” a răspuns Maria, iar aceasta a adus viață. Iată-vă! Ei bine, știți ce a zis Satan: „Oh, toți vor râde de tine!”

Dar fata aceea cu privirea blândă, nu i-a dat nici o atenție, şi înainte de a simți ceva, s-a dus drept în Iudeea și a spus: „Voi avea un Fiu.” Vedeți? Înainte ca ea să simtă ceva, Cuvântul era deja stabilit acolo. Ea nu a trebuit să treacă a doua oară prin rândul de rugăciune, pentru că a crezut. Ea nu a avut niciun semn de viață, nici un semn al sarcinii, nu a simțit niciodată nimic, dar s-a dus să spună tuturor: „Eu voi avea un copil.” De ce? Pentru că așa a spus Dumnezeu. Ce era aceasta? Sămânța împărătească a lui Avraam. „Avraam, urmează să ai un copil prin femeia aceea?” Așa a spus Dumnezeu. „Ei bine, mi-ai spus aceasta cu douăzeci și cinci de ani în urmă.” Știu, dar așa a zis Dumnezeu. Aceasta este. Iată-vă! Este același lucru. Ce zici tu astăzi? „Păi, știi că denominațiunea ta te va da afară.” Dar așa a spus Dumnezeu. „Ei bine, știi că dacă te botezi ca acela…” Ei bine, așa a spus Dumnezeu. Așa este. Așa este. Acolo-i fecioara voastră, iat-o! Nu numai la botez, ci în tot Cuvântul. Vedeți?

 Eva a căzut şi firește şi duhovnicește. Surorilor, vă cer să mă iertați, dar întotdeauna când o femeie pășește greșit… eu vorbesc acum despre Hristos și Mireasă. Întotdeauna când o femeie face un pas greșit, mai întâi trebuie să accepte aceasta în mintea ei. Acesta este adevărul. Cineva fățarnic o convingea și ea asculta aceasta împotriva propriei ei judecăți bune. Atunci este săvârșit actul. Vedeți? Satana atacă întotdeauna mai întâi mintea. El a lovit întâi în pântecele minții Evei, ca s-o facă să se îndoiască de Cuvântul lui Dumnezeu, apoi a urmat actul propriu-zis. Înseamnă că singura cale ca să putem fi născuți din nou, este să primim Cuvântul în pântecul minții, apoi Duhul vine deasupra și aduce aceasta. Iată-vă. Așa se face. Frate, aceasta-i adevărata învățătură a Evangheliei. Cred că dacă sfântul Pavel ar sta astăzi aici, ar învăța același lucru. Amin. În ordine.

Care a fost rezultatul seducerii Evei? Moartea fizică şi duhovnicească. Care este rezultatul seducerii celor care acceptă alte cuvinte, decât pe cele ale Bibliei, şi intră această farsă, în care au ajuns ei? Moartea fizică şi duhovnicească. Atât trupul, cât şi duhul, le vor fi anihilate, nu vor mai fi. Corect. Priviți. Pântecele Mariei – mintea fizică, era un pântece virgin. De ce? Pentru că a crezut Cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent cât de mult a fost criticată, sau ce a spus cineva, ea  a crezut Cuvântul lui Dumnezeu necondiționat.

Oh, aș fi vrut să pot trece peste. Ați prin aceasta? Vedeți? Mai întâi era mintea ei. Înainte ca actul să se petreacă în pântecul fizic, a trebuit să se întâmple în pântecul minții, a fost nevoie să lase Duhul să intre şi să facă restul lucrării. Oh, înainte să aibă loc nașterea duhovnicească reală, este nevoie ca Cuvântul să pătrundă în mintea ta; este nevoie  să-L crezi, pentru că „cine aude cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are viața veșnică, şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață.” (Ioan 5.24). Aceasta este.

Oh, Doamne! Observați! Pântece virgin, mintea ei, minte virgină să creadă Cuvântul Lui Dumnezeu. Oh, voi ziceți: „Frate Branham, nu se poate așa ceva, este imposibil.  John Wesley ar fi văzut. Cutare şi Cutare ar fi văzut.”

Desigur, diavolul putea să-i spună același lucru Mariei: „Cine ești tu? Cea mai săracă fată din oraș. Tată n-ai, doar pe maică-ta care este oarbă. (Noi v-am spus că mama ei era Ana). Nu ești decât o tânără de optsprezece – și tragi apa din această pompă. Cum crezi că poți fi tu acea fecioară?”

 „Ascultă, mama mea bătrână este într-adevăr oarbă, dar este o femeie evlavioasă. Ea a semănat în inima mea sămânța Cuvântului şi mi-a arătat că în Isaia 7.14 scrie că o fecioară va fi însărcinată.”

Aleluia! Puteți vedea Cuvântul care se face trup? Iată-vă! Dumnezeu urmează să aibă o Biserică născută din Cuvântul Său, deoarece Ea este Cuvântul viu a lui Dumnezeu.. Puteți vedea aceasta? „De unde știi aceasta? Tu știi cum vei fi numită de acum înainte! Vei fi chemată…” „Nu-mi pasă cum voi fi numită. Aceea nu are nimic a face cu aceasta. Să mi se facă după Cuvântul Domnului.”

Oh, puteți spune fiecare la fel astăzi? Oh, dacă am putea spune toți cu adevărat, din inimă: „Facă-mi-se conform Cuvântului Tău, Doamne.” Dacă vreți aceasta cu adevărat, unu, doi, sau câțiva undeva pe afară, aceasta urmează să ia sus câțiva hotărâți mai dinainte, iar tu frate, vei vedea scântei zburând chiar aici. Când voi primiți aceasta cu adevărat, când acea ploaie începe să cadă pe acel Cuvânt să-L facă viu. Da, domnilor.

Ce era aceasta? Mintea virgină, pântecele, pântecele virgin pentru un copil. Rezultatul? Viața veșnică. Eva, era o femeie bună, o fecioară, dar a lăsat să vină înăuntru îndoiala, prin cuvânt, prin minciuna diavolului. Ce a făcut el? A adus-o pe în contact cu calea greșită. Ce era copilul ei? Moartea. Maria avea mintea virgină, pântecele virgin… și Diavolul a încercat s-o ispitească. Îngerul a venit la ea și i-a zis:  „Tu urmează să ai un copil,”  iar Satan a zis:  „Mai bine ai tăcea cu privire la aceasta.” Îngerul a zis: „Aceasta este o lucrare a lui Dumnezeu”, iar ea s-a gândit cu siguranță la Isaia 9.6 și a zis:  „Iată roaba Domnului.” Care sunt rezultatele! Naștere virgină, Cuvântul veșnic în ea, și ea a născut Viața veșnică.

În ordine. Mireasa lui IeHoVaH a amestecat sămânța…

„Ce zici acum, frate Branham? În dimineața aceasta ai spus că mireasa lui IeHoVaH a comis adulter.”

 Nu vreau să trec peste aceasta, așa că vom privi foarte atenți. Cred că mai avem o oră și voi omite câteva dintre lucrurile pe care le am aici. Voi citi cât pot de repede ca să scot aceasta afară.

Unde a greșit mireasa lui IeHoVaH? Ce i-a trimis El miresei Sale pe când se afla în Egipt? El i-a făgăduit lui Avraam că mireasa Lui, sămânța, va fi robită timp de patru sute de ani în Egipt, este adevărat? Dar după aceea, va fi scoasă de acolo cu mână puternică. Şi iată că a venit timpul ca Cuvântul să fie împlinit. Nu suntem şi noi în timpul în care trebuie să fie împlinit Cuvântul? Sigur. Și cum au primit ei Cuvântul? Au format o organizație? S-a adunat o grămadă de preoți şi au spus: „Fraților, vom vota chiar acum şi vom înființa o organizație a fariseilor, și prin aceea urmează să lucreze Cuvântul.”? Dumnezeu nu a făcut niciodată așa ceva.

Ce le-a trimis El? Un profet, iar Cuvântul Domnului a venit la el. El l-a ridicat chiar dintre ei, l-a uns şi l-a legitimat în mijlocul tuturor celorlalți diavoli, prin semne şi minuni. De ce aceasta? Pentru că Moise a stat cu Cuvântul.

Alături de el a ieșit o mulțime amestecată, iar când a străbătut pustia spre țara făgăduită, înainte de a ajunge acolo, mireasa lui scumpă a comis adulter cu Moabul. Spuneți-mi că ea nu a făcut aceasta acum. Cum s-a întâmplat aceasta? Din cauza unui profet mincinos care s-a ridicat împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, şi care avea totuși toate semnele și toate ritualurile. El era la fel de duhovnicesc ca Moise sau așa… Vă rog să ascultați cu atenție!

Israel stătea în tabără, o inter-denominațiune. Este adevărat? El avea un profet uns, Stâlpul de Foc, Stânca lovită din care a ieșit apă pentru a-i adăpa. Ei au făcut totul corect. Priviți, ei aveau șapte altare, desăvârșire, pe care aduceau șapte animale curate, berbeci, care simbolizau venirea lui Hristos.

Când Balaam a mers acolo, a ridicat tot șapte altare, exact ca şi Israel. Nu este de mirare că Isus a spus: „…dacă ar fi cu putință, i-ar înșela şi pe cei aleși.” (Matei 24.24). Totul depinde de descoperirea duhovnicească. Dacă puteți s-o prindeți, acesta-i Cuvântul și vedeți Cuvântul manifestat.

Priviți, ei erau acolo sus și aici era Moab… Fără îndoială, el era un episcop, un tip grozav și a zidit șapte altare pe care a pus șapte berbeci arătând că credea în venirea lui Mesia. Frate, dacă vorbim de fundamentalism, Dumnezeu trebuie să îi recunoască pe amândoi.

Când Cain, fiul lui Satan, a zidit un altar Domnului, l-a zidit în același fel în care a făcut-o Abel. Amândoi s-au închinat, amândoi au mers la biserică, amândoi și-au plătit datoriile, amândoi s-au legat prin legământ, amândoi au venit jos și s-au închinat la același Dumnezeu, dar unul a fost primit, iar celălalt a fost pierdut. Cum s-a putut aceasta?

Pentru că Isus a spus: „Pe această piatră voi zidi Biserica Mea.” (Matei 16.18).

Biserica catolică spune că această piatră ar fi apostolul Petru. Ei mai spun că biserica „Sf. Petru” din Roma ar fi ridicată pe mormântul lui, dar aceasta este o minciună pentru că din câte se știe, conform relatărilor biblice şi istorice, Petru nu a fost niciodată la Roma. Vedeți? El a lucrat în Ierusalim, nu la Roma. Cu toate acestea, ei susțin că Petru a fost acolo. Dar chiar dacă ar fi fost, ce importanță are lucrul acesta, pentru că Isus nu se referea la Petru când a spus acele cuvinte! Vedeți cum au încurcat lucrurile?

Protestanții spun că acea piatră este El Însuși, dar Isus nu a spus niciodată așa ceva, ci i-a zis lui Petru: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele   ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.” (Matei 16.17). Ce i-a descoperit? Că El era Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. El nu a învățat aceasta în vreun seminar: „Nu o denominațiune te-a învățat acest lucru, ci Tatăl Meu care este în ceruri. Şi pe această piatră, pe această descoperire, pe adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, Îmi voi zidi Biserica Mea, iar porțile iadului nu o pot birui.”

Moab a făcut același lucru. El a venit la copiii lui Israel şi le-a zis: „Priviți, prieteni…” Același lucru s-a întâmplat  cu Cincizecimea. „Păi nu suntem toți la fel? Nu credem toți în același Dumnezeu?” Copiii lui Moab se trăgeau din fiica lui Lot care a comis adulter cu propriul ei tată. Și au zis: „Noi toți suntem la fel. Știți voi, metodiștii, baptiștii, prezbiterienii și toți, păi, sigur, noi vrem ceva din uleiul vostru. Noi suntem toți la fel.” Și ce au făcut? S-au căsătorit între ei.

Același lucru l-au făcut penticostalii, protestanții: s-au căsătorit cu Confederația Bisericilor. Ea s-a denominat pe sine, și unde a ajuns? Unde a ajuns Israelul? Au fost puși deoparte de Dumnezeu din pricina curviei spirituale şi fizice. Chiar și copiii care s-au născut din acea împreunare: samaritenii, au fost blestemați. Este adevărat? Sigur că da. IeHoVaH a pus-o deoparte.

Mireasa lui Hristos a făcut la fel: şi-a amestecat sămânța cu cea denominațională şi L-a pus pe Soțul ei, pe Hristos, deoparte. Și voi, grămadă uscată de penticostali spălați, care-i problema cu voi? Apocalipsa 3.20 ne arată în profeție că în această epocă laodiceană, Isus Hristos este scos afară din propria Sa biserică şi bate la ușă încercând să intre înapoi. (Fratele Branham bate pe amvon). Este cel mai trist tablou din Biblie. De ce bate la ușă? Isus se întoarce să-Şi primească Mireasa, iar când vine, bate la ușă pentru că a fost scos afară. (Fratele Branham bate pe amvon).

 „Tu nu poți vorbi aici! Nu poți ține o trezire până nu arăți de cine ai fost ordinat!”

Un om umplut cu Cuvântul lui Dumnezeu, va fi legitimat de Duhul Sfânt care Se manifestă în slujba lui, de aceea voi nu puteți spune nimic împotriva lui. Cine îl poate acuza de ceva? Totuși, dacă mergi la o denominațiune, ei spun: „Păi nu este unitarian; nu este de la Adunarea lui Dumnezeu, nici trinitar.”

Săracii de voi, grămadă de nelegitimi! Să vă fie rușine! Dumnezeu este afară, dar ştiţi ce a spus Ioan Botezătorul, mesagerul care a pregătit calea înaintea venirii Lui? „…vă spun că Dumnezeu din pietrele aceasta poate să ridice fii ai lui Avraam.” (Matei 3.9).

În ordine. Oh, cât iubesc aceasta! Mireasa lui Hristos, mireasa lui Adam și celelalte, au amestecat sămânța și L-au pus pe Hristos afară pentru denominațiunea lor. Sigur a făcut aceasta. Ea L-a refuzat pe Dumnezeu ca să fie Bărbatul ei, la fel ca Eva, și a acceptat buruiana moartă, mincinoasă a lui Satan. Rezultatul a fost o biserică moartă și formală născută din ea. Acum, tu minți, spui că aceasta-i o minciună. 

Unde sunt penticostalii voștri? Mai formali decât baptiștii. Sigur, știați aceasta? Ce a spus Ioel în Ioel 2.28? „Eu voi restitui, zice Domnul.” 

Așa cum Adam a găsit-o pe soția lui însărcinată cu sămânța morții de la minciuna Satanei, pe care ea a acceptat-o, Iosif a găsit-o pe nevasta lui însărcinată cu Sămânța lui Dumnezeu, al cărui Cuvânt l-a acceptat ea.

Ce este cu toate acestea? Ce încerc eu să vă spun? Cred că acum înțelegeți de ce am încercat să stau aici și să demasc aceasta. Eu nu am nimic împotriva acestor bărbați şi femei, nu am nimic împotriva lor, dar nu pot să stau împreună cu ei. Pur şi simplu nu pot s-o fac pentru că este greșit.

Am aici un text pe care mi-ar plăcea să-l iau, referitor la ispitirea lui Isus, când Satana a încercat să-L înșele zicând: „Îți voi Ție da toate aceste împărății ale lumii, pentru că sunt ale mele.”  Înțelegeți? Cu același lucru a venit și la Eva. Vedeți? Mai întâi, I-a zis să transforme pietrele în pâini și să mănânce, și așa mai departe. „Îți voi da toate acestea dacă Te vei închina înaintea mea. Doar vino și înscrie-te în grupul nostru.”

Dar Isus i-a zis: „Este scris că „omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (v. 4).

Ce este aceasta? Unii din voi predicatorii, vă temeți să vă ocupați poziția ca nu cumva să fiți dați afară din organizație. Ce veți face acum? Îmi pare atât de rău pentru voi! Întâi, pentru slăbiciunea voastră. Aşa este. Unde vă este credința în Dumnezeu? Şi mie mi-au spus același lucru. Sigur. Eu am muncit șaptesprezece ani până când Domnul m-a scos afară şi m-a zidit aici, iar atunci m-am gândit: „Satan, să te văd acum!” Când realizezi că Dumnezeu ţi-a descoperit adevărul lucrurilor, nu mai există nimic în lume care să te întoarcă de la aceasta. Aceasta-i tot. Ești absolut de neînvins! Nu tu, ci Dumnezeu care este în tine. Înțelegeți?  Hristos, nu trupul acela uman, ci Cuvântul care era în El. Nu Maria era de neînvins, ci Cuvântul care a fost născut din ea.

Atunci prin ce va trăi omul? Nu prin tichetul de masă, ci prin Cuvântul lui Dumnezeu. Nu prin organizația ta care-ți oferă un loc: „Dă-mi voie să-ţi arăt acreditările! Ai o poziție bună? Bine, atunci te putem primi câteva zile pentru o trezire. Străduiește-te să iasă cât mai bine, iar după aceea vom mai vedea.” Cum ar putea lucra Dumnezeu cu o grămadă ca aceea? Ei sunt de două ori morți, smulși din rădăcini, dezrădăcinați, stricați și orice altceva! Oh, Doamne, există un altul!

Dumnezeu să vă binecuvânteze, oamenilor! Ascultați-mă! Eu nu pot crede decât Cuvântul lui Dumnezeu şi vreau ca El să fie Viața mea, să fie tot ce am. Eu vreau să faceți și voi la fel. Lăsați umblarea voastră, vorbirea voastră, mișcările voastre, și tot ce faceți, să fie în Cuvântul lui Dumnezeu. Lăsați ca mintea lui Hristos să vină în voi și veți fi însărcinați cu Cuvântul. Dacă primiți înăuntru mintea denominațiunii, veți fi însărcinați cu ea. Scoateți-o afară, aruncați-o afară și fiecare ușă este deschisă. Amin. Acum trebuie să mă grăbesc.

Doamne, Hristos este aici să-Și ia o Mireasă pentru a fi însărcinată în pântecele ei – pântece duh – cu propria Lui Sămânță Cuvânt, astfel ca mintea ei să nu se amestece cu vreun gunoi denominațional. Ea este o fecioară pentru El.

Îmi amintesc că am stat timp de trei zile în camera mea, am postit şi m-am rugat așteptându-L pe Domnul, iar când acel lucru m-a lovit, m-am gândit: „Ce este aceasta, Dumnezeule? Iată-mă într-o imagine, iată-mă! Ce se va întâmpla cu mine dacă voi spune aceste lucruri în fața bisericii? Ce să fac? Am văzut fiecare pas făcut de biserică şi fiecare simbol care arăta cum se duce. Ce vei face acum?”

Şi imediat mi-am amintit Cuvântul care spune: „Eu vă voi restitui, zice Domnul.” (Ioel 2.25). Aha! „Eu voi restitui.”  Amintiți-vă că atunci când bătrânul pin este aprins, el își scutură sămânța pe pământ, iar ea dă naștere unui alt copac. Așa este. Bătrânii pomi au ars în organizații și orice altceva, dar Sămânța Cuvântului rămâne. Ea va veni înapoi și se reproduce la fel de sigur ca lumea. Da. Ea nu va pierde aceasta.

Noi credem că suntem în timpul sfârșitului, nu-i așa? Credeți că înainte să aveți o recoltă trebuie să semănați sămânța? Acum înțelegeți de ce m-au dat bisericile afară, deși am stat drept cu Cuvântul? Vedeți, acolo este un răsad, pentru că sămânța a fost deja semănată. Şi acum pot spune clar:   S-a terminat! Acesta-i adevărul. Ea a fost semănată, și la fel trebuie să fie și cu sămânța denominațională și cu restul.

Așa cum a spus şi scumpul nostru frate Billy Graham aici în Louisville: „Pavel mergea într-o cetate şi ținea o trezire din care avea un convertit. Dar în anul următor când mergea acolo, lângă acel unu mai găsea încă șaizeci. Eu mă duc şi țin o trezire de șase săptămâni şi am douăzeci de mii de convertiți, dar peste șase luni când mă întorc acolo, nu mai găsesc nici douăzeci și cinci.”

De ce aceasta? Pentru că ei sunt convertiți la denominaționalism. Aceasta-i tot. Dacă plantezi sămânță denominațională, vei avea aceeași roadă. Ei știu un singur lucru: „Frate, vino, alătură-te grupării noastre și pune-ți numele în carte!” Corect.

Penticostalii au făcut același lucru.  Au vorbit în limbi și așa mai departe. Aceasta este tot ce trebuie să faceți. Așa ați ajuns aici. „Vino și înrolează-te la biserică.” În ordine, acceptați botezul vostru fals și așa mai departe. Aceasta este tot ce trebuie să faceți. Vedeți? Dar când vine Hristos, El vine pentru o fecioară, pentru o Biserică fără pată şi fără zbârcitură, fără o denominațiune, fără dogme şi alte lucruri amestecate. Aceasta trebuie să fie Cuvântul şi numai Cuvântul.

Oh, oameni, iată-ne! Binecuvântat să fie Domnul! Acum, noi venim în Trup ca să fim Mireasa lui Hristos; ca să fim carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. Acum ne vom grăbi. Vreau să vă întreb ceva. De ce ploile voastre nu se întorc înapoi să aducă Mireasa lui Hristos? Vreau să-mi răspundeți.

Dacă aceasta urmează să vină, este întârziată. Noi credem aceasta. Este la el cum fost în zilele lui Noe, când Domnul a avut îndelungă răbdare. El Își ia Mireasa Lui.

Penticostalilor, de ce nu L-aţi adus pe Mirele Hristos la Mireasă, atunci când ați început acum patruzeci sau cincizeci de ani? De ce? Pentru că ați însărcinat-o voi înșivă cu denominațiunea voastră. Da, exact așa ați făcut, dar El nu Se poate căsători cu o curvă, ci numai cu o fecioară. Este dur, dar adevărat. Voi cunoașteți aceasta într-un fel și nu trebuie să vă mirați. Eu nu voi greși în aceasta. Vă spun adevărul.

De ce nu L-ați adus pe Hristos la ea? Pentru că ea nu s-a potrivit, a găsit-o în adulter. Vedeți, acesta este motivul pentru care copiii ei nu trăiesc veșnic după ce se nasc. Adam şi-a găsit soția însărcinată. Acesta-i motivul pentru care IaHVeH a trebuit să-Și ia o Mireasă dintre neamuri; şi tot acesta este motivul pentru care Isus trebuie să-Şi ia acum o Mireasă: El a găsit acel așa numit grup însărcinat. El își va semăna Sămânța, iar cineva o va primi, pentru că ei sunt hotărâți mai dinainte să fie Biserica de la capătul drumului.

Ca miresele a lui Adam și IeHoVaH, El le-a găsit însărcinate cu doctrine denominaționale făcute de om. Dar adevărul lui Dumnezeu din Geneza 1 spune că fiecare sămânță trebuie să producă roadă după felul ei. Astfel, când a căzut Duhul peste ea, omul a fost acolo, la pântece, și a adus sămânța denominațională a propriei lui gândiri. Astfel, ea a ajuns în starea în care este și Hristos nu poate veni la ea. Hm, aceasta-i tare, nu-i așa?

Cu mulți ani în urmă, într-o zi am fost sus la Green’s Mill, unde m-am rugat câteva zile. Apoi m-am dus sus la Mishawaka. Eu nu am mai spus niciodată aceasta pe bandă. M-am dus la Mishawaka. Vă mai amintiți de băiatul de culoare?  Acolo am dat peste niște penticostali. Pe atunci nici nu știam de existența lor, dar când am ajuns în mijlocul lor am crezut că mă aflu printre îngeri. I-am văzut vorbind în limbi şi tălmăcindu-le, ceea ce a însemnat o experiență nouă pentru mine, deoarece nu mai văzusem niciodată așa ceva. Ei alergau în sus şi-n jos şi vorbeau în limbi. M-am gândit:  „Doamne, este minunat!” Pe atunci era segregație între albi și negri și ei au trebuit să țină convenția sus în nord, la Mishawaka, Indiana.

Doamne! Aveam un dolar și șaptezeci și cinci de cenți, doar cât să mă duc acasă. Am pus un nickel (monedă de cinci cenți)  pentru o gogoașă veche sau o chiflă (în jur de două sau trei zile) m-am dus jos și mi-am luat un ulcior de apă de la hidrant, apoi m-am dus afară într-un câmp de porumb, mi-am luat scaunele din vechiul meu Ford și am așezat acestea jos. Mi-am călcat pantalonii pentru seara aceea – aveam pe mine o pereche de pantaloni vărgați de mătase și o cămașă-T veche. În dimineața următoare m-am dus din nou acolo, dar nu voiam să mănânc cu ei. Eram binevenit, dar nu am vrut să mănânc cu ei, pentru că nu aveam nimic să pun la colectă.

Astfel, m-am dus să văd că în ziua aceea voiau să danseze. Ei voiau să cânte în Duhul. M-am gândit: Oh, Doamne, sună bine!” Un om se ridica și vorbea în limbi și altul dădea interpretarea. Și frate, era întocmai! Apoi au început să-i cheme pe oamenii din audiență: „Doamna Jones sau Cutare şi Cutare să vină aici, pentru că este chemat de Domnul!”

Când am văzut toate acele lucruri m-am gândit: „Oh, Doamne, este pe cale să înceapă Mileniul! Aceasta este!” după care mi-am zis: „Oh, dacă aș putea să dau mâna cu acei oameni evlavioși!” Așa se face că m-am dus și m-am plimbat pe afară, în timp ce s-a făcut o pauză, și m-am întâlnit cu unul din cei doi. Bucuros, i-am strâns mâna și am zis: „Ce mai faci, frate?”

Voi știți că Dumnezeu mi-a dat un dar mic prin care pot afla lucruri când El vrea ca eu să știu aceasta. Mă gândeam că dacă îl voi provoca la o discuție şi îmi va spune ceva, voi ști dacă acolo este într-adevăr ceva cu adevărat veritabil sau nu. Astfel, după ce am dat mâna cu el, am început să vorbim şi curând am văzut că era un creștin adevărat, ceea ce m-a făcut să spun: „Lăudat să fie Domnul!”

 După un timp am venit după colț și m-am întâlnit şi cu celălalt bărbat. Am dat mâna şi cu el şi am început să vorbim, dar dacă am întâlnit vreodată un fățarnic, atunci el era acela. Era căsătorit cu o femeie brunetă, dar am văzut că avea doi copii cu o femeie blondă.

Când am avut acea vedenie, m-am gândit: „Acum sunt foarte încurcat. Cum este posibil ca același Duh să fie şi peste un om sfânt şi evlavios, cum era primul bărbat, şi peste un diavol fățarnic?”

M-am gândit că cel mai bun lucru ar fi să plec de acolo. Pe atunci aveam cam nouăsprezece sau douăzeci de ani. Mă gândeam: „Nu pot spune nimic despre aceasta, nu pot zice nimic împotrivă, dar știu că omul este greșit.” Și am observat că era același Duh. Acesta a căzut acolo și a avut același efect. M-am gândit: „Aici undeva este ceva greșit.”

Bărbatul acela m-a întrebat: „Ai primit Duhul Sfânt?”

„Nu cred că am ceea ce aveți voi”, am răspuns eu.

„Slavă lui Dumnezeu! Ai vorbit vreodată în limbi?”

„Nu, domnule.”

„Atunci nu Îl ai!”

„Păi se pare că nu. Este ceva nou, ceva ce nu am mai văzut sau auzit niciodată până acum.”

„Atunci du-te înăuntru şi primește-L!”

„Mulțumesc, domnule”, i-am răspuns, după care m-am gândit: „Frate, eu nu vreau ceea ce ai tu!”

Nu m-am mai dus înăuntru, ci m-am retras între niște copaci şi am început să mă gândesc: „Oh, Dumnezeule, ai milă! Acum mă voi duce acasă!”, şi am plecat de acolo. N-am putut spune nimic, nici pentru, nici împotrivă.

După o vreme, m-am dus la Green’s Mill, în micuța mea grotă unde îmi place să mă retrag. Eram acolo pentru altceva şi am stat trei sau patru zile în post şi rugăciune.

Începuse să mucegăiască înăuntru, așa că într-o după-amiază am ieșit afară. Era frumos şi cald, iar în apropierea intrării se afla un trunchi de copac căzut jos, așa că m-am așezat pe el. Mi-am pus Biblia alăturea, fiindcă voiam să mă gândesc puțin, iar după aceea să citesc.

Când am ridicat-o de jos, am văzut că era deschisă la Evrei 6, așa că privirea mi-a căzut pe versetele 4-8:

Căci cei ce au fost luminați odată şi au gustat darul ceresc, şi s-au făcut părtași Duhului Sfânt,

şi au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor,

şi care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși şi aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu, şi-L dau să fie batjocorit.

Când un pământ este adăpat de ploaia care cade pe el, şi rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu.

Dar dacă aduce spini şi mărăcini, este lepădat şi aproape blestemat, şi sfârșește prin a i se pune foc.”

„Oare ce înseamnă aceasta?”, m-am gândit eu. Am pus Biblia jos și am zis: „Ei bine, cred că mă voi întoarce să-mi iau ceva să citesc.” Dar vântul a venit şi a deschis-o în același loc: la Evrei 6.  Am ridicat-o și am citit din nou versetele acelea, gândindu-mă: „Billy, nu devii cumva superstițios? Am început să citesc altceva, dar nu puteam fi atent, așa că mi-am zis: „Îmi voi ridica mâinile şi Îl voi lăuda pe Domnul!” Am pus Biblia jos, mi-am ridicat mâinile şi am început să Îl laud pe Domnul, dar vântul a suflat din nou paginile Bibliei, „Whoosh!”, deschizând-o la Evrei 6.

„Oare ce poate însemna lucrul acesta? Nu pot înțelege nimic.” M-am  gândit: „Ce  înseamnă aceasta?”, fiindcă uitasem întâmplarea cu penticostalii.

„Doamne, în acele versete este ceva ce nu văd. Eu cred în alegere.” Apoi am citit: „Cei ce au fost luminați odată şi au gustat darul ceresc şi s-au făcut părtași Duhului Sfânt, şi au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu…” „Desigur, aceștia sunt credincioșii de graniță care au venit până aproape de lucrul real și apoi s-au dus înapoi.” Exact cum s-a întâmplat în zilele lui Moise. Iosua şi Caleb s-au dus peste, dar ceilalți s-au oprit la graniță. Vedeți, ei au gustat şi au văzut lucrurile bune ale lui Dumnezeu, apoi le-au refuzat.

Oamenii stau tot timpul în jurul bisericii și spun: „Eu cred aceasta, frate Branham”, dar niciodată nu pășesc mai departe. Vedeți cum este scris? Le este imposibil să traverseze. Din pricina aceasta, predici la femei cu părul scurt, iar anul viitor când revii, vezi că au părul și mai scurt. Le predici la bărbați, dar ei fac același lucru. Vedeți? Nu văd niciodată pentru că sunt credincioși de graniță. Ei spun: „Oh, da, eu cred că este corect.” Am zis: „Desigur, eu cred aceasta, dar spinii și mărăcinii care sunt respinși și sfârșesc prin a li se pune foc… Ce însemnează aceasta? Nu o pot primi.”

După ce am citit din nou Evrei 6, m-am gândit: „Dumnezeule, dacă este ceva ce vrei să știu, sunt aici şi aștept de la Tine, Doamne, o vedenie care să mă lămurească în problema aceasta.” Am privit spre vale – ei bine, eram în Charlestown, deasupra, mergând spre New Market, pe calea aceea peste dealuri – și am văzut că acolo era un curcubeu, iar prin el am văzut că se învârte ceva. Am privit mai atent şi am văzut că era lumea, pământul, iar pe el mergea un om îmbrăcat în haine albe.

Cei mai mulți dintre cei prezenți aici sunteți prea tineri ca să știți aceste lucruri, dar cei bătrâni îşi amintesc, desigur, cum împrăștiau sămânța dintr-un sac mare pe care-l purtau pe umeri. Domnule Wood, îţi amintești cu siguranță cum se semăna, nu-i așa?

Țineau sacul de gură şi lăsau sămânța să cadă încet, iar vântul o împrăștia suflând murdăria din ea.

Am văzut că acel Om în alb a mers în jurul curburii pământului semănând sămânța, iar eu m-am uitat după el drept până nu l-am mai văzut și m-am gândit: „Mă întreb ce înseamnă aceasta?” Dar imediat ce acel Om a dispărut, a apărut altul, unul viclean care privea în toate părțile. Şi el avea un sac plin cu semințe, şi a mers pe urmele celui dintâi semănând sămânța lui. El s-a dus în jurul pământului, privind în jur și furișându-se, știți voi, aruncându-și sămânța.

După aceea, am văzut că timpul a trecut şi pe acel câmp a crescut grâu, neghină, buruieni, spini şi mărăcini. Ele creșteau împreună în același ogor. Apoi a venit o secetă mare şi am văzut că micuțul grâu şi-a plecat capul în jos, fiindcă tânjea după apă. Dar am văzut că şi neghina şi spinii erau foarte însetați, aşa că toţi au început să strige după apă. Şi dintr-o dată a început să plouă ca răspuns la rugăciune. Ploaia a mers de-a lungul pământului şi de îndată ce a atins grâul, acesta a sărit în sus şi a strigat: „Slavă! Slavă! Slavă!” Dar şi micuța neghină a sărit şi a strigat: „Slavă! slavă! Slavă!” M-am gândit: „Ei bine, ce este aceasta? Am înțeles că grâul striga: Slavă!” dar cum este cu acea neghină mică? Atunci El mi-a zis: „Citește Evrei 6.”

Ploaia cade peste cel drept şi peste cel nedrept.” Da, aceasta este cauza pentru care nu avem o Mireasă gata pentru Hristos! Noi am semănat o sămânță denominațională în locul Cuvântului. La ce a dat naștere ea? La mai mulți copii denominaționali. Așa este. Dar între ei este şi ceva grâu. Corect.

Puteți vedea acum? Același Duh care-l face pe credinciosul adevărat să vorbească în limbi; Duhul adevărat care îl face pe credinciosul adevărat un creștin, îl face și pe celălalt la fel. Vedeți? Același Duh care udă Cuvântul, sămânța, face ceva schimbări și în acesta, face hibridul, la fel ca pe hibridul Evei, să se bucure la fel de mult, să strige la fel de mult și să se simtă la fel de fericit ca cel adevărat. Dar care este adevărul cu privire la sămânța din care provine acel hibrid? Sămânța este greșită de la început.

Astfel, demonstrația voastră firească nu înseamnă nimic.  Chiar dacă vorbesc în limbi omenești şi îngerești, şi nu am dragoste, nu-mi folosește la nimic.Chiar dacă aș putea muta munții și nu am dragoste, nu-mi folosește la nimic. Chiar dacă mi-aș da toată averea să-i hrănesc pe săraci și nu am dragoste, nu-mi folosește la nimic. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, dacă nu am dragoste sunt ca o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Ascultă biserică, voi, penticostalilor: Nu înseamnă nimic! De ce? Pentru că este o sămânță hibridată; o sămânță care nu vine la Cuvânt.

Iată-vă! Trupul care dă naștere din nou Trupului lui Hristos, trebuie să fie un pântec virgin, Cuvântul. Acesta este adevărul. Ascultați! De aceea ea a produs un milion mai mult decât în anul 1944. Acesta era sloganul baptist. Denominațiunile penticostale nu puteau să aibă o naștere duhovnicească să producă manifestările și pe Hristos, deoarece aceasta era doar ploaia semănatului, și ea a produs o biserică denominațională consolidată de marii evangheliști, dar merge pe calea lui Core, merge cu denominațiunile. Aceasta este cauza.

Acum ne vom întoarce înapoi în Vechiul Testament pentru câteva simboluri, apoi vă las să mergeți. Mai am câteva pagini, așa că trebuie să mă grăbesc. Sunteți voi obosiți? (Adunarea răspunde: „Nu”). În ordine.

De aceea avem printre noi toate lucrurile pe care le avem. Toate lucrurile care nu se înțeleg cu Biblia sau se împotrivesc Cuvântului lui Dumnezeu, sunt greșite. Ei sunt greșiți.

Mă gândesc că am adus biserica aici în Duhul, i-am arătat şi i-am dovedit cu Cuvântul tot ce s-a întâmplat de-a lungul vremii, așa că mi-am zis: „Doamne, ce aș putea să le mai spun oamenilor? Eu nu pot prezice viitorul şi nu pot să le spun ce să facă. Ce voi face în continuare?” Îi voi părăși și voi sta deoparte. Mi-am ridicat mâinile în sus şi am spus: „Dumnezeule, cred că fac aceasta conform voii Tale. Nu am mai făcut-o până acum, dar cred că este corect.” De ce aceasta? Pentru că sămânța nu a fost încă semănată. „Cred că a venit vremea să spun aceste lucruri, dar cum o s-o fac?”

Şi în momentul acela a răsunat o Voce care vorbea la fel de clar cum vorbesc eu acum, şi a spus: „Ia creionul!” Vă voi citi aceasta imediat. Când am trecut, acolo era răspunsul.  Nici măcar nu știam ce scriu, dar am făcut-o, iar când am terminat, am pus creionul jos, m-am uitat peste pagină și am zis: „Oh, Dumnezeule, ai milă! Este corect. Aici este chiar ceea ce căutam!” Acum, există câteva lucruri peste care trebuie să trec. Cu voia Domnului, vom ajunge la aceasta imediat. Vedeți?

În tot Vechiul Testament au existat tipuri care arată spre Hristos şi Biserica Sa. Credeți că Adam şi Eva au arătat spre Hristos şi Biserica Sa? Credeți că IaHVeH şi Soția Sa sunt un tip spre Hristos şi Biserica Sa? Bine. Şi dacă a fost un tip, un simbol, trebuie să fie şi o realitate, pentru că realitatea iese din simbol. Hristos este Capul, adevărata Piatră a lui Dumnezeu, adevăratul Cuvânt, credeți aceasta? Mireasa este Trupul.

Vreţi câteva texte ca să puteți vedea ceea ce spun? Citiți 1 Petru 2.1-6 şi Efeseni 5.22-23. Citiți ambele capitole. Vedeți?

Vechiul Testament. Aici Se vede Hristos. Să luăm un mic exemplu. Dumnezeu a fost îndurător și mi l-a dat ca să mă ajute. Voi lua o bancnotă de un dolar. Pe partea stângă, unde ar trebui să fie sigiliul acestei națiuni, se află piramida, iar sub ea scrie: „Marele Sigiliu”. Vedeți? Chiar şi banii noștri mărturisesc despre El. Mai mult, de fiecare dată când trimiteți o scrisoare, scrieți: „Anul Domnului 1962.” Totul mărturisește despre Hristos. Vedeți?

Ați observat că „marele Sigiliu” este piramida? Oricine știe că piramida nu a avut niciodată piatra de încheiere. Eu am fost la Cairo, Egipt, şi am văzut aceasta. Piramida nu a avut niciodată piatra din capul unghiului. De ce? Pentru că Piatra unghiulară a fost respinsă. Piatra unghiulară ce ține toată zidirea, este o piatră de încheiere. Câți știu ce este o piatră de încheiere? Când este zidită arcada, piatra de încheiere o ține laolaltă. Piatra din capul unghiului este cea care ține sus clădirea, corect? În piramidă, piatra unghiulară era piatra din capul unghiului, piatra care ținea totul împreună. Dar această piatră de încheiere a fost respinsă.

Dacă ne uităm aici, vedem că Piatra unghiulară stă sus, deasupra piramidei. Ce a reprezentat ea când Enoh a zidit piramida?

Aici este ceea ce s-a întâmplat. Este cum a venit și Biserica Evanghelie. Jos, în partea lată a piramidei, este reprezentată perioada timpurie a reformei, când credincioșii se numeau creștini şi respingeau categoric învățătura bisericii catolice, ceea ce era echivalent cu acceptarea condamnării la moarte. Ei au predicat „neprihănirea prin credință”.

A urmat John Wesley care a predicat sfințirea. În timpul lui, biserica a ajuns tot mai mult în minoritate, dar a urcat în sus spre vârf. (Fratele Branham ilustrează aceasta).

După zilele sfințirii, a venit biserica penticostală, iar Dumnezeu a luat o rămășiță din ea, fiecare așteptând Cuvântul. Când aceasta vine jos la penticostali, taie o cantitate mare, deoarece era restituirea darurilor. Prin aceasta, zidirea se apropie şi mai mult de vârf, de Cap, dar aici sus trebuie să fie absolut la fel ca să se potrivească cu restul. Trebuie să fie ascuțită Voi știți că între pietrele piramidei nu intră nici măcar o lamă de ras, atât de bine sunt îmbinate împreună. Se spune că Templul lui Solomon era la fel.

Dumnezeu Și-a luat aleșii afară din biserica penticostală, care s-a hibridat, încheindu-Și Cuvântul. Aleșii trebuie să fie atât de bine lipiți încât Cuvântul Însuși se va îmbina cu acest Cuvânt. Acolo vine Piatra din capul unghiului, strigând: „Har, har, har uimitor!” (Zaharia 4.7). Piatra din capul unghiului, iată-vă aici, vedeți? (Fratele Branham ilustrează). Vedeți, cât este de lată aici jos? Și slujba o ține ajungând mai aproape, mai aproape, mai aproape. Aici este Luther, neprihănirea. Aici vine Wesley, mulțimea de sfințiți. Aici vin penticostalii, restituirea darurilor.

Dumnezeu ia de acolo un grup, ca să facă o slujbă exact ca Cuvântul, deoarece Ea trebuie să se potrivească cu Cuvântul. Aceasta este Mireasa pe care o va lua sus.

Hristos S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului, credeți aceasta? Nu voi putea explica toate aceste lucruri, ci voi trece prin ele cât se poate de repede ca să nu vă țin prea mult. Hristos „S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.” (1 Ioan 3.8). Corect? Credeți cu toții aceasta? Cine era El? Cuvântul lui Dumnezeu care a nimicit lucrările hibride ale diavolului. Este adevărat?

 El a fost născut pentru aceasta, iar Trupul Său trebuie să facă la fel pentru că trupul este Capul și trupul împreună, este adevărat? Dacă Hristos este Capul, era Cuvântul, deci Trupul Lui trebuie să fie la fel ca și Capul. Corect? O Biserică a Cuvântului, născută din Cuvânt, o fecioară născută din Cuvânt. Nu denominațional, ci născută virgin din Cuvânt.

Şi cum acționează trupul? După cum îi spune Capul. Este corect? Trupul meu nu se poate mișca până când nu îi comandă capul să se miște. Dacă trupul meu ar fi din beton, iar capul din carne, nu m-aș putea mișca. Atunci capul ar spune: „Mișcă-te! Mișcă-te!”, dar nu s-ar întâmpla nimic, pentru că nu ar avea cui să-i transmită comanda, mesajul. Este adevărat? Ei bine, dacă Hristos este Capul meu, iar trupul este o denominațiune, cum va putea funcționa? Cum ar fi posibil ca neprihănirea să lucreze împreună cu păcatul?

Oh, fraților, mi-ar plăcea să predic puțin despre aceasta! Trupul acționează la comanda Capului, iar Capul este Cuvântul, este adevărat? Capul este Cuvântul.

Să comparăm acest lucru cu biserica modernă. De ce nu avem minuni în ea? De ce nu avem Cuvântul în ea? Nu Îl poate lua pentru că este oprit de denominațiune. Sigur că da.

Dacă vine un om sfințit de Dumnezeu, care predică Cuvântul lui Dumnezeu din Biblie, denominațiunea spune imediat: „Hm! Oh, nu, domnilor! Dați-l afară de aici!” Vedeți?

Trupul nu se poate mișca. Vedeți, pufăie pentru că trebuie s-o facă.

 Dar trupul trebuie să execute comenzile pe care i le dă Capul. Arătați-mi un singur loc în care El a spus: „Organizați-vă!” Arătați-mi unde a spus Capul: „Este în ordine ca femeile să-şi taie părul.” Nu există așa ceva! Spuneți-mi unde scrie că Hristos, Capul, ar fi spus: „Voi nu veți mai face lucrările pe care le fac Eu!”? Spuneți-mi! Vedeți? Capul a spus tocmai invers, iar dacă vreți, puteți să vă notați textul: Ioan 14.12: „…lucrările pe care le fac Eu, le veți face şi voi…” Acela este Trupul Său.

Înțelegeți acum de ce am fost atât de entuziasmat pentru sămânța pe care am semănat-o pentru Trup? Ploaia va cădea în curând. Mă refer la ploaia adevărată. Și ea trebuie să aibă o Sămânță peste care să cadă. Nădejdea mea este că voi trăi s-o văd! Înțelegeți acum? Această Sămânță va fi Cuvântul viu, așa cum a fost la început, Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu, şi are Puterea Lui, pentru că aceasta este în El, în propriul Său Trup, lucrând pe propria Sa cale. Priviți la promisiunile pe care le-a dat Dumnezeu acestui Trup.

Acum ne apropiem de ceva; ne apropiem de muntele Sion. Să vedem ce i-a spus El acestui Trup născut virgin. (Fratele Branham bate în amvon). Noi am putut vedea toate aceste imitații, fiindcă le avem în fiecare zi printre noi, să ne întoarcem la adevăratul Trup ca să vedem ce a spus El în legătură cu acesta. În ordine. Aici este ceea ce a promis El.

Credeți că Ioan 3.16 este adevărat? Să citim acest verset: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,” și așa mai departe.Spuneți: „Amin”. („Amin”). Vă provoc să credeți aceasta! Acum vorbesc despre Trup.

Să luăm Ioan 20 începând de la versetul 19. Ascultați cu atenție, fiindcă vă provoc să credeți tot ceea ce voi citi:

În seara aceleași zile, cea dintâi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate, de frica Iudeilor, a venit Isus, a stătut în mijlocul lor, şi le-a zis: „Pace vouă!”

Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Ucenicii s-au bucurat, când au văzut pe Domnul.

Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! (Oh, sunteți gata?). Cum M-a trimis pe Mine Tatăl (El este Cuvântul, Sămânța, Sămânța Cuvânt), așa vă trimit şi Eu pe voi (Credeți aceasta! Nu vă opriți pentru că acolo este mai mult).”

După aceste vorbe, a suflat peste ei, şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt!”

Celor ce le veți ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veți ține, vor fi ținute!”

Este acesta Adevărul? Cui i-au fost spuse aceste cuvinte? Seminței, Cuvântului. De ce? Pentru că numai ei puteau fi născuți prin Cuvânt. Acesta este motivul. Credeți aceasta? Să citim şi Matei 16.19: „Îți voi da cheile Împărăției cerurilor, şi orice vei lega pe pământ, va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat în ceruri.”

 Vă provoc să credeți aceasta! Dacă acest verset nu este Cuvântul, înseamnă că nici Ioan 3.16 nu este Cuvântul. De ce pe unul îl acceptați, iar pe celălalt îl respingeți? Tot Cuvântul lui Dumnezeu este Adevărul, dar El trebuie să intre într-un pântec virgin, unde nu este nimic altceva decât Sămânța. Credeți aceasta? În ordine. Acum fiți foarte atenți!

Eu știu că prostituatele pretind că iartă păcatele prin puterea lor denominațională, dar uitați-vă la copiii lor: dansează ca în iad, își taie părul, se vopsesc ca și clovnii, bărbații căsătoriți trăiesc cu nevestele altora, se filează pe stradă, fac baie împreună şi multe altele. Sigur, ele iartă păcatele în propria lor cale, dar roadele pe care le aduc dovedesc cine sunt cu adevărat. Nu este corect. Nu, domnule! Ce fac ele?  Poartă pantaloni scurți, își taie părul lor, poartă machiaje, dar Isus a zis: „Prin roadele lor este cunoscut soiul de sămânță pus acolo, ceea ce sunt ele.”

Sămânța denominațională dă  iertare denominațională, dar Dumnezeu a spus: „Lăsați Cuvântul să rodească după felul Lui.”  Şi așa este. Așa este corect. Oh, frate, Scriptura este Adevărul. Credeți aceasta?

Duhul Sfânt este Cel care poartă mărturia darului hotărât mai dinainte, pe care biserica pretinde că-L are. Cum? Prin spălarea Cuvântului, punctând Cuvântul cu un  „Amin.” Când Acesta spune: „Pocăiți-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos” (Fapte 2.38), ea răspunde: „Amin!”

Când Biblia spune ceva, ea răspunde: „Amin!”, la fiecare Cuvânt. Vedeți? Ea punctează Cuvântul dovedind că Îl crede. Dumnezeu a hotărât mai dinainte Darul care avea să vină pentru a ierta păcatele, şi L-a dat Trupului Cuvânt umplut cu Duhul, deoarece numai Cuvântul poate ierta păcatele, pentru că Cuvântul este Dumnezeu.

Cât de adevărați erau fariseii! Am spus azi dimineață că vom atinge acest subiect. Ei au spus: „Cum este posibil ca acest Om să ierte păcatele? Aceasta este hulă, pentru că numai Dumnezeu poate ierta păcatele.” Spuneau aceasta neștiind că El era Cuvântul, Cuvântul care iartă păcatele, pentru că El este Dumnezeu. Prin cunoștința Sa mai dinainte, Dumnezeu a știut și a prevăzut cine va lua acest dar şi cine Îl va folosi în mod corect. Cei care Îl au, sunt adeveriți de Cuvântul lui Dumnezeu cu restul Cuvântului și al Duhului, este clar?

Unii dintre voi cred că aceasta vine prin educație, școlarizare, învățătură, grade, prin care poți deveni episcop, papă, cardinal sau ceva de felul acesta, dar nu este așa, fiindcă ei sunt departe de Cuvânt.

Romani 11.29 spune că „darurile şi chemarea sunt fără pocăință,” deci Dumnezeu dă aceasta. Acest lucru este întărit şi de Ioan 15.16: „Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.”

Acum fiți atenți! Cât de diferit a fost Isus de denominațiunile din ziua Lui! Ei arătau peste umerii lor,  înapoi prin timp și ziceau: „Oh, noi suntem ucenicii lui Moise, și știm că Dumnezeu i s-a arătat într-un rug aprins.” Ei cunoșteau istoria lui Moise, dar nu-L cunoșteau pe Dumnezeul lui Moise, care stătea înaintea lor şi le-a spus în Ioan 8.58: „Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să se nască Avraam, sunt Eu,” Rugul aprins.

 Așa este şi astăzi. Ei pretind că cunosc Cuvântul lui Hristos, dar nu-L cunosc pe Dumnezeul care era în Hristos. Doar un foc pictat. Cine se poate încălzi la un foc pictat, la o experiență de seminar? Ei îl cunoșteau pe Moise, dar nu-L cunoșteau pe Dumnezeul lui, iar Isus putea să spună și a zis: „Amin!” (Amin. Ascultă, frate. Acum mă simt ca David învârtind acea praștie sus. Cred că par un profanator pentru voi, prieteni, dar sunt în ordine. Doar mă simt bine. Acum mă simt minunat).

Isus a putut să le spună ucenicilor Săi: „Tatăl care M-a trimis este în Mine, și așa cum M-a trimis El, așa vă trimit Eu pe voi. Dacă nu fac lucrările Cuvântului promis de Tatăl Meu, să nu Mă credeți, dar ele sunt acelea care mărturisesc despre Mine.” Aleluia! Oh, Unde te afli, Biserică? Ei spun: „Noi știm că Dumnezeu a făcut aceasta şi cealaltă, dar nu astăzi! Noi știm că Dumnezeu era cu Moise.”

Dumnezeu care era cu Moise este în Mine, iar dacă nu credeți aceasta, vedeți ce este scris despre Mine. Vedeți ce au spus Scripturile că voi face Eu, iar dacă nu Mă potrivesc cu Scripturile, să nu Mă credeți. 

Dați-mi voie să vă spun ceva în legătură cu mesajul pe care eu l-am predicat. Să nu o luați ca un sacrilegiu. Dacă Dumnezeu nu dovedește că acesta este Adevărul, atunci nu este Adevărul, dar dacă Cuvântul adeverește că v-am spus adevărul, atunci credeți Cuvântul, pentru că El este Cel care mărturisește dacă am spus adevărul sau nu. El este mărturia.

El mărturisește pentru mine, pentru slujba pe care mi-a dat-o şi care a fost făgăduită pentru aceste zile din urmă. El a spus că va face aceasta și iată că este aici. Noi mergem chiar acum în aceasta, iar voi vedeți dacă este adevărul sau nu.

Lăsați-L pe Dumnezeu să mărturisească! Dacă lucrurile pe care le-am predicat nu mărturisesc că acesta este Adevărul, atunci nu este Adevărul. Dar ce veți face dacă Cuvântul vorbește despre acestea și ele sunt aici?

Isus a zis: „Eu vă cunosc. Voi credeți că îl cunoașteți pe Moise, şi cunoașteți într-adevăr istoria lui, dar nu-L cunoașteți pe Dumnezeul lui Moise, fiindcă Eu am fost înainte de Moise! Eu sunt Cel care a vorbit cu Moise. Eu sunt CEL CE SUNT, Eu sunt Cuvântul.” Dar ei nu pot vedea aceasta pentru că sunt de la tatăl lor, diavolul. Denominațiunile lor nu-i vor lăsa să vadă aceasta, dar acest lucru nu va opri Cuvântul să meargă înainte la fel. El cade peste câțiva și de acolo vine mireasa acelei generații. În ordine. Ce diferență! Un foc desenat… Isus putea zice:  „Tatăl care M-a trimis este cu Mine și lucrările pe care le fac mărturisesc că Eu sunt – Eu fac lucrurile pe care au spus Scripturile că le voi face.” 

Evreii Îl cunoșteau ca un Dumnezeu istoric, la fel ca cei de astăzi. Desigur. De ce aceasta? Pentru că aveau o sămânță istorică. De ce nu L-au primit? Pentru că s-au încrucișat cu denominațiunile. Isus a știut Cine L-a trimis, pentru că Cel ce L-a trimis era în El, și acolo nu era nicio denominațiune să-L îngrădească. Amin. Oh, frate! Ei spuneau: „La ce școală a învățat? De unde are înțelepciunea aceasta? Unde a învățat aceasta?” Ei nu puteau să arate nici o școală la care ar fi fost El, și totuși la vârsta de doisprezece ani, i-a încurcat pe scribi şi pe farisei. Oh, Doamne, aceasta vorbește mai mult ca orice!

De ce nu I-au putut spune nimic ca şi Copil? Pentru că era Cuvântul lui Dumnezeu şi nu puteau să I se împotrivească. Nu-i de mirare că poporul era uimit de învățătura Lui.

Dacă vreți, citiți Marcu 1.22: „Oamenii erau uimiți de învățătura Lui, deoarece El vorbea ca Cineva care avea autoritate, nu cum îi învățau cărturarii.” Vedeți? El știa ce spune şi avea autoritate.

Biserica de astăzi ar trebui să aibă Duhul în dublă măsură, pentru că atunci când mantaua lui Ilie a căzut peste Elisei, acesta a primit putere în dublă măsură, şi același lucru vine de la Isus Hristos.

Voi ziceți: „Oh, frate Branham, vorbești despre Biserica Lui?” Da, despre ea vorbesc. Ea este Trupul Lui. Nu este soția mea parte din trupul meu? Nu este nevasta ta parte din trupul tău? Ea este carne din carnea ta și os din osul tău, prin sfânta unire a căsătoriei. Acesta este motivul pentru care un creștin nu ar trebui să se căsătorească cu o preacurvă. Vedeți? Nu este corect. Nu, domnilor, deoarece aceasta rupe toate lucrurile lui Dumnezeu.

Voi ziceți: „Stai puțin, frate Branham! Tu vorbești despre Duhul lui Hristos care este peste…”

Biblia spune că va fi, este adevărat? În Isaia 9.6 scrie: „Un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, Numele Lui va fi chemat: Minunat, Prinț al Păcii, Dumnezeu Tare, Părintele Veșniciilor și Împărăția Lui nu se va sfârși şi domnia va fi pe umărul Lui.” Pe ce? („Pe umăr”). Umerii fac parte din Trupul Său, iar domnia Lui pe pământ, unde va fi? Pe Trupul Lui: sfinții vor judeca lumea, este adevărat?

Pavel a zis:  „Voi mergeți și vă judecați unul cu altul în tribunale, și nu duceți aceasta înaintea bisericii.” Așa este. Vedeți? Sfinții vor judeca lumea. Unde este pusă stăpânirea? Peste umerii Trupului Său. Stăpânirea va fi pe umerii Lui, care sunt o parte a Trupului. Ce este aceasta? Puterea Lui pământească. Puterea lui Dumnezeu pământească este Cuvântul Său făcut trup în Trupul Lui de pe pământ, aducând aceasta la împlinire.

Mesagerii lui Dumnezeu au fost respinși întotdeauna. Credeți aceasta? Moise a fost respins, este adevărat? Isus a fost respins, iar în Luca 10.16 scrie: „Cine vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă; şi cine vă nesocotește pe voi, pe Mine Mă nesocotește; iar cine Mă nesocotește pe Mine, nesocotește pe Cel ce M-a trimis pe Mine.” Dacă vreți să scrieți încă un text referitor la această problemă, notați-vă 1 Samuel 8.7. Vedeți? Dumnezeu a avut un mesager, un profet numit Samuel, dar poporul l-a respins şi pe el şi Mesajul lui şi a ales lumea.

Nu știu dacă trebuie să spun acest lucru sau nu, dar aceasta este Legea lui Dumnezeu, iar ea cere ca poporul să-l primească pe cel care este legitimat ca slujitor al Său. Să privim acest lucru pentru câteva minute.

Pentru aceasta voi lua un text din Ioan 13.20: „Adevărat, adevărat vă spun, că cine primește pe acela pe care-l trimit Eu, pe Mine Mă primește; şi cine Mă primește pe Mine, primește pe Cel ce M-a trimis pe Mine.” Un slujitor legitimat. Oh, frate, aici sunt sute de predici! Vedeți? Oh, Doamne, aceasta-i legea lui Dumnezeu. Acceptați-o!

Samuel s-a dus la popor şi le-a zis: „Vreau să vă întreb ceva. V-am spus vreodată ceva în Numele Domnului şi nu s-a împlinit?” „Nu”, au răspuns ei.

„V-am cerut vreodată bani ca să construim clădiri mari sau ca să fac lucruri prin care să obțin o slavă personală?”

„Nu.”

„A legitimat Dumnezeu Cuvântul pe care vi L-am vorbit?”

„Da.”

„Ei bine, atunci de ce nu mă ascultați?”

Fariseii I-au zis lui Isus: „Știm că ești născut din curvie!”

„Care dintre voi poate dovedi că am păcat? Dați-Mi voie să vă arăt Cuvântul lui Dumnezeu, să văd dacă-L credeți; să văd dacă Dumnezeu Îl dovedește în voi. Dacă vorbesc de la Mine Însumi, mărturia mea nu este adevărată, dar dacă vorbesc de la Dumnezeu și Dumnezeu vorbește prin Mine Cuvântul Lui, înseamnă că este Adevărul. Atunci cine crede Cuvântul lui Dumnezeu, Eu sau voi?” Vedeți? Aceasta le-a fost!

 Isus a spus: „Cine îi primește pe trimișii Mei, pe Mine Mă primește; şi cei ce Mă primesc pe Mine, Îl primesc pe Cel ce M-a trimis pe Mine.” Aş vrea să avem mai mult timp să zăbovim aici.

Voi puteți să-L slujiți pe Dumnezeu numai dacă-i credeți pe slujitorii pe care Dumnezeu îi trimite la voi, fiindcă ei vă aduc tălmăcirea Cuvântului prin inspirație divină. Credeți aceasta? Vreți să vă notați câteva versete în legătură cu aceasta? În 1 Corinteni 11.1, Pavel spune: „Călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos.” În Luca 10.16 Isus a spus: „Cine vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă; şi cine vă nesocotește pe voi, pe Mine Mă nesocotește; iar cine Mă nesocotește pe Mine, nesocotește pe Cel ce M-a trimis pe Mine.”

Aceasta dovedește că Dumnezeu Își vorbește Mesajul prin slujitorii Săi. Așa a fost întotdeauna. Desigur.

Acum, puterea Bisericii credincioase. Hristos are toată puterea în cer şi pe pământ, credeți aceasta? Dacă Hristos este în voi, are El toată puterea? Matei 28.18. În ordine.

El este Cuvântul-Sămânță în Trupul Lui şi El în noi devine Cuvântul-Sămânță în noi. Tot ce este Dumnezeu, a turnat în Hristos, şi tot ce este Hristos, a turnat în Biserică. Aceea este Puterea. Tot ce era Dumnezeu, El a revărsat în Hristos și tot ce era Hristos, a revărsat în Biserică. Aceasta-i Puterea.

Amintiți-vă Legea de reproducere a lui Dumnezeu şi amintiți-vă că fiecare sămânță trebuie să aducă roadă după soiul ei. Este adevărat? Sămânța lui Hristos, Cuvântul, trebuie să vină prin Trupul Lui. (Ah, sunteți obosiți? În ordine, doar un minut. Stați liniștiți și rugați-vă). Vreau să iau aceasta mai bine. Sămânța lui Hristos trebuie, T-R-E-B-U-I-E, trebuie să vină prin Trupul Lui. Nu printr-o denominațiune, ci trebuie să vină printr-un Cuvânt-Sămânță născut din nou.

Ce este aceasta? Sămânța lui Hristos… Cum vine sămânța mea? Prin trup. Cum vine sămânța unui măr? Prin trup. Sămânța vine prin trup, iar Biserica este Trupul lui Hristos. Este adevărat? Biserica Biblie. Această naștere este nașterea nouă, se produce pe Sine în trup. Biserica Lui în Cuvântul Lui, astfel încât oamenii să poată vedea confirmarea din Evrei 13.8: „Isus Hristos este Același ieri, azi şi în veci.” Credeți aceasta? („Amin”). Acestea nu sunt hibridări denominaționale. Acestea sunt acelea care sunt în orbită așteptând numărătoarea inversă – voi știți ce vreau să spun – urmând să ia o rachetă. Glorie! Acelea nu sunt hibridări denominaționale, nu stau pe acolo. Nu, domnule, aceasta-i Sămânța.

Pavel se temea că oamenii se vor uita după cuvintele mari pe care le-ar putea spune el, din pricina educației. Dacă vreți, puteți să citiți ceea ce spune el în 1 Corinteni 2.1-8:

Eu nu am venit la voi cu cuvinte intelectuale, pentru ca credința voastră să poată fi în ceva lucru seminarist, ci am venit la voi în simplitate, în puterea și demonstrația Duhului Sfânt, astfel ca credința voastră să se odihnească pe Cuvântul lui Dumnezeu.” Da, domnule.

Deși bisericile denominaționale vor depăși numeric Mireasa, o mie la unul… credeți aceasta? Credeți că Biblia învață aceasta? El a promis aceasta în Isaia 54.1. Dacă vreți, vom citi aceasta ca să vedeți că El a promis că ei o vor întrece numeric. Să mergem la Isaia 54.1: „Bucură-te, stearpo, care nu mai naști! Izbucnește în strigăte de bucurie şi veselie, tu, care nu mai ai durerile nașterii! Căci fiii celei lăsate de bărbat vor fi mai mulți decât fiii celei măritate”, zice Domnul.”   

Corect? Copiii curvei sunt mai mulți decât copiii celei măritate. Sigur, ne întrece de multe ori numeric. Dar cu toate că vor fi mai mulți la număr, ei nu au părinți adevărați.

Soiul denominațional este prezentat în Iuda 8-13. Aceea este biserica laică: „Niște nori fără apă, niște valuri înfuriate ale mării, care își spumegă propria rușine.” Biserica penticostală este reprezentată de grupul denominațional din 2 Timotei 3.1-8: „Având doar o formă de evlavie.” Sămânța ei produce soiul ei.

Priviți famenii … oh, aici vom intra în ceva adânc. Priviți această Sămânță, această Biserică adevărată cu adevărata genă. Amintiți-vă că Dumnezeu nu a încredințat niciodată predicarea şi Evanghelia Lui la un înger.. Câți din voi știu aceasta? Câți din voi știu că în Galateni 1.8 scrie că „dacă un înger din cer ar veni să predice o altă Evanghelie, să fie blestemat!”? Astfel, dacă un înger ar veni cu ceva diferit de Cuvântul lui Dumnezeu, ar fi greșit. Dumnezeu a venit jos, mai jos de îngeri, şi le-a încredințat oamenilor predicarea Evangheliei deoarece ei sunt fiii Săi. Credeți aceasta? El nu a încredințat aceasta la îngeri.

Observați! După Cincizecime, Filip era la Ierusalim să se închine. Câți din voi spun „Amin” la aceasta? („Amin”). Famenul etiopian avea D.D-ul, L.D-ul și de toate, dar de ce nu a putut înțelege Cuvântul? Pe drumul de întoarcere, el stătea în carul lui şi citea din cartea profetului Isaia.

Totuși, un înger l-a îndrumat pe Filip spre acel bărbat, pentru că germenul de viață trebuia să vină prin Trup, prin Filip. Oh, fraților, acum suntem pe linie. De unde a venit germenul? Prin Înger? Nu. Îngerul i-a spus doar unde să meargă. Îngerul era doar un mesager, dar Filip era un fiu şi el poseda Germenul, Mesajul, Cuvântul. Așa poate fi născut un copil. Filip şi-a pus mâinile peste famen şi l-a botezat în Numele lui Isus Hristos, după care a venit Duhul lui Dumnezeu. Desigur.

Germenul trebuia să vină prin trup. Care trup? Trupul lui Hristos. Corect. Iar Filip era un mădular al Trupului.

Același lucru s-a întâmplat şi în Fapte 10.48. Petru era pe acoperișul casei, iar un înger a venit şi l-a îndrumat spre casa lui Corneliu, dar de unde a venit Cuvântul? Din Trup. Oh, mă simt foarte bine, mă simt ca și cum mă mișc înainte!

Îngerul i-a spus lui Petru: „Nu te îngrijora. Nu numi nimic necurat. Du-te înainte și nu te gândi la nimic.” Şi în timp ce Petru, nu îngerul sau cardinalul, rostea acele cuvinte, a venit Viața. Cine era Petru? Trupul. El avea Cuvântul şi Cuvântul a luat conducerea. Oh, frate! Doamne! Îngerul l-a îndrumat, dar Viața a venit prin Trupul lui Hristos.

În timp ce se afla în drum spre Damasc, Pavel a primit o vedenie care l-a îndrumat, dar Anania avea germenul, Cuvântul. Amin. Anania a avut o vedenie în care i s-a spus: „Scoală-te, du-te şi pune-ţi mâinile peste Saul din Tars.”

Anania s-a dus şi a zis: „Frate Saule, Domnul Isus, care ţi s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt.” (Fapte 9.17). De unde știa el aceasta? Avea Cuvântul. Cuvântul Domnului a venit la profet şi i-a spus ce trebuie să facă. Imediat, ochii i s-au deschis, iar după ce a fost botezat în Numele lui Isus Hristos, s-a dus să studieze. Îngerul l-a îndrumat, dar Pavel avea Germenul Sămânță. Așa este.

Este nevoie ca Duhul lui Dumnezeu, Sămânța Sa, să-ţi dea Viața veșnică. Doamne!

Este al doilea ceas, așa-i? Eu știu aceasta. Lăsați-mă să citesc aproximativ încă zece minute, vreți? Mai sunt douăzeci și cinci de minute până la cinci. Aș vrea să pot să mă opresc și doar să comentez puțin, dar voi citi foarte încet.

Acum ascultați cu atenție. Prieteni, acum vedeți calea pe care am stat și de ce a trebuit să fac ce am făcut? Vedeți de ce insist să scoateți denominațiunile și să aveți o Biserică adevărată a lui Dumnezeu? Vedeți de ce aceasta trebuia să vină din Cuvânt? Aceasta nu putea veni prin înțelepciunea omului, ci trebuia să vină prin Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care cred Cuvântul numai cum este scris. Nu adaug nimic şi nu scot nimic din El, ci Îl predic așa cum este scris.

Fraților, cei care veți asculta benzile, dacă nu sunteți de acord cu mine, eu mă voi ruga pentru voi. Dacă sunt greșit, rugați-vă voi pentru mine. Acum voi citi ceva și vreau ca voi să ascultați foarte atenți. Aici este punctul în care Duhul a zis:  „Ia creionul şi scrie!” Va trebui să las ca unele să se ducă, dar trebuie să vă aduc ceva din aceasta. În ordine.

Aici este ceea ce eu am încercat să vă spun. Legea reproducerii cere ca fiecare sămânță să aducă rod după soiul ei. (Geneza 1.11).

 „În aceste zile din urmă, Biserica adevărată va veni la Piatra din Capul unghiului. Va fi o super biserică, o super rasă. Pe măsură ce se apropie de marea Piatră din capul unghiului, ei vor fi atât de mult ca El, încât vor fi chiar în imaginea Lui, în ordine, să fie uniți cu El. Ei vor fi Una, vor fi chiar manifestarea Cuvântului Dumnezeului celui viu. Denominațiunile nu vor produce niciodată aceasta, ci ele vor produce crezurile și dogmele amestecate cu Cuvântul, vor produce un produs hibridat. 

Primul fiu a fost Sămânța-Cuvânt vorbită a lui Dumnezeu şi i s-a dat o mireasă (Eu revăd Duhul și ceea ce spun. Vedeți?) ca să se reproducă pe sine însuși, dar ea a căzut. (Vedeți, acesta este motivul pentru i-a fost dată mireasa, ca să se reproducă pe sine însuși, ca să producă un alt fiu al lui Dumnezeu. Dar ea a căzut prin încrucișare. Vedeți?)  I-a fost dată ca să se reproducă pe sine însuși, dar ea a căzut și a cauzat și moartea lui.

Al doilea Fiu Sămânță Cuvânt vorbită a lui Dumnezeu, a primit o Mireasă, asemenea lui Adam, dar înainte ca El să Se poată căsători cu ea, a căzut și ea, pentru că i s-a dat libertatea să aleagă: să creadă Cuvântul lui Dumnezeu şi să trăiască sau să se îndoiască şi să moară. Şi ea a murit.

Apoi, dintr-un grup micuț de Sămânță adevărată a Cuvântului, Dumnezeu Îl va prezenta pe Hristos cu o Mireasă preaiubită, o fecioară, o fecioară a Cuvântului Său, iar prin ei și prin ele va fi împlinit tot ce a fost promis (de Dumnezeu) pentru Cuvântul Lui în fecioara care nu cunoaște crezuri sau dogme făcute de om. Cuvântul promis în Sine Însuși, așa cum era în Maria. Dumnezeu Însuși manifestat. El Însuși va acționa prin propriul Său Cuvânt al promisiunii, ca să împlinească tot ceea ce a fost scris despre El.

Așa cum a făcut El când a venit din pântecele virgin – simbol al pântecelui spiritual de acum – așa va fi fecioara acum, va accepta Cuvântul Lui și va zice:  „Facă-mi-se așa cum ai zis Tu.” Aceasta era zisă printr-un înger în timp ce acesta era totuși Cuvântul scris. (Isaia 9.6) Ei Îl vor iubi pe El și ei vor avea potențialele Lui, pentru că El este Capul lor și ei sunt supușii Lui, supuși Capului. Conducătorul lui Hristos era El.

Observați, ce armonie! Isus nu a făcut niciodată nimic până când nu L-a văzut pe Tatăl făcând, sau Tatăl Îi arăta aceasta mai întâi Lui. Armonia dintre Dumnezeu și Hristos. Vedeți? Ioan 5.19. Așa va fi Mireasa: El îi arată Cuvântul Vieții Lui – El îi arată ei – iar Ea Îl primește. Ea nu se îndoiește niciodată de aceasta.

Pe Ea nu o poate vătăma nimic, nici chiar moartea, pentru că dacă Sămânța va fi semănată, apa o va ridica iarăși sus. Amin. (Acum, eu am un mare  Aleluia.  ) Aici este secretul. Cuvântul este în Mireasă și Ea are mintea lui Hristos ca să cunoască ce vrea El să se facă cu Cuvântul și Ea face aceasta în Numele Lui. Ea are mintea lui Hristos să cunoască ce vrea El să fie făcut cu Cuvântul și Ea face aceasta în Numele Lui. Ea Îl are pe:  „Așa vorbește Domnul!” 

Atunci este germinată. Astfel, Duhul Sfânt o udă până crește şi servește scopului pentru care a fost dată. Ei fac numai voia Lui. (Amin! Eu voi crede aceasta). Nimeni nu-i poate convinge cu altceva. Ei Îl au pe „Așa vorbește Domnul”, sau tac. Apoi, ei vor face lucrările lui Dumnezeu, pentru că El Însuși este în ei, continuând să împlinească Cuvântul Său așa cum a făcut El în ziua Lui. El nu a făcut totul complet când era încă pe pământ, pentru că nu venise încă timpul.

Să stăm ca Iosua şi Caleb. Fiți atenți, pentru că aceasta urmează să aibă o temelie duhovnicească. Să stăm ca Iosua și Caleb, în timp ce vedem Țara făgăduită venind în vedere. Aceasta-i aproape de timpul în care să fie dat. În evreiește, „Iosua” înseamnă „Salvatorul”, şi Îl reprezintă pe Conducătorul timpului de sfârșit promis să preia Biserica, iar Caleb îl reprezintă pe credinciosul adevărat care a stat cu Iosua. Dumnezeu a început cu Israel ca și cu o fecioară, cu Cuvântul Lui, dar ei au vrut ceva diferit. Tot așa a făcut și Biserica ultimelor zile.

Observați că Dumnezeu nu a mișcat Israelul până când nu a fost timpul de ungere. Fiți atenți pentru că aceasta urmează să însemne ceva . Iosua a așteptat acel timp, indiferent cât de mult au spus ceilalți: „Dumnezeu ne va da o țară, promisiunea. Să mergem s-o luăm în stăpânire.” Ei puteau zice: „Iosua, tu ți-ai pierdut însărcinarea. Ești spălat de tot. De ce nu faci nimic? Tu știai care este „Așa vorbește Domnul și care era voia lui Dumnezeu.” Dar acest profet înțelept trimis de Dumnezeu a cunoscut promisiunea lui Dumnezeu și a știut să aștepte după acea promisiune, o decizie clară de la Dumnezeu pentru timpul lui. Apoi, când a venit timpul, Dumnezeu i-a dat aceasta la Iosua, care a stat cu El prin Cuvânt, pentru că El nu se putea încrede în alții. El putea să se încreadă în el și acum se va repeta.

Asemenea marelui profet uns Moise, el a știut că Dumnezeu îl va folosi, pentru că Domnul a dovedit că Moise era slujitorul Său prin nașterea lui deosebită. El a venit la timpul potrivit, pentru eliberarea seminței lui Avraam. Înțelegeți aceasta? Moise nu a stat în Egipt să se certe cu ei cu privire la diferitele puncte din Scriptură. El nu s-a certat cu preoții, ci s-a dus în pustie şi L-a așteptat pe Domnul până când poporul a fost pregătit  să-l primească. El trebuia să vină să le mărturisească, dar ei nu au vrut să-l primească. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu Şi-a chemat profetul în pustie. Dumnezeu a mărturisit că l-a ales, dar așteptarea nu era din pricina lui Moise, ci pentru că poporul nu era gata să-l primească. Moise a crezut că poporul ar înțelege că el era trimis. (Nu am scris aceasta aici, ci El a făcut-o). La fel este și astăzi.

Priviți-l pe Ilie. Dumnezeu l-a confirmat pe profetul Său la care a venit Cuvântul pentru a termina predicarea Mesajului său la grupurile moderne de americani, primei doamne cu părul ei scurt, și grupurilor vopsite ale Izabelei. Tot ce a profețit el de fiecare dată, a fost adevărul, iar Dumnezeu l-a chemat de pe câmp până când a lovit generația aceea cu plăgi puternice, din cauza respingerii Mesajului profetului Lui și a Cuvântului lui Dumnezeu pe care El l-a trimis la ei.

Dumnezeu l-a trimis în pustie să se ascundă. Nici chiar împăratul nu l-a putut găsi, iar cei care au încercat să-l înduplece împotriva voii lui Dumnezeu, au plătit cu viața pentru aceasta. Oh, Dumnezeule! Dar când Dumnezeu i-a vorbit profetului Său credincios printr-o vedenie, el a venit afară din pustie cu „Așa vorbește Domnul!” Şi ce a făcut? S-a dus direct la Cuvânt, a luat douăsprezece pietre și le-a rulat împreună.

La fel a fost şi Ioan Botezătorul, premergătorul credincios al lui Hristos, profetul uns care nu avea nici școala tatălui său, nici școala a fariseilor. Nici o denominațiune nu l-a putut aduce din pustie, unde fusese trimis de Dumnezeu, până când nu a auzit Glasul lui Dumnezeu: „Mesia este Mielul.”

Sunteți ascultători minții duhovnicești? Cât de multe aș putea spune aici, dar voi omite ceva!

Cât de diferit este astăzi! Mulți din așa zișii evangheliști au pretins că au răspunsul lui Dumnezeu pentru oameni, dar ei sunt la fel ca şi Core care a negat şi a pus sub semnul întrebării autoritatea dovedită a profetului uns al lui Dumnezeu, a lui Moise. Acesta era un mijloc de a face bani, un vițel de aur pe care și-l ridică: clădiri mari, școli mari, clocind în incubatoarele lor aceeași sămânță. Și oamenii se pun de partea lor, la fel ca atunci, după ce au auzit Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu vestit printr-un profet uns care era adeverit.

Ei au căzut pentru minciuna lui Core. Israel știa că Dumnezeu le-a spus clar că El Își va adeveri profeții prin Cuvântul Său. Core nu era un profet biblic, dar arăta grozav de bine pentru oameni. La fel se întâmplă și astăzi, când ei pretind că au sânge pe mâini, mingi de foc pe platformă, ulei pe degete. Același lucru produce femei predicatoare, păr scurt, tuns, vopsele… ce aveți? Voi nu credeți că oamenii ar putea să cadă din cauza aceasta, dar ei au făcut-o pentru Core și fac același lucru acum, îndepărtându-se de la adevăratul Cuvânt pentru denominațiuni. Pantalonii scurți, arată ce fel de sămânță este în ei.

Dar prin harul lui Dumnezeu, nu tot Israelul s-a pus de partea lui Core, ci câțiva din ei au stat cu Moise, profetul uns cu Cuvântul Lui Dumnezeu. La fel este şi astăzi cu mulți din aleșii lui Dumnezeu, cu Cuvântul și Duhul Lui.

Nu uitați că neghina şi buruienile vor fi adunate şi legate în snopi, este adevărat? Aceasta trebuie să vină la împlinire. Bisericile organizate nelegiuite sunt strânse și legate

împreună în federația bisericilor, gata pentru focul judecății lui Dumnezeu. (Nu eu am scris aceasta, ci simt că El a făcut-o). Penticostalii sunt plini de așa numiții… la fel ca ei… Dar Grâul Cuvânt va fi adunat într-o zi după ce trăiește pentru Stăpân.

Dumnezeu a făgăduit (fiți atenți) pentru aceste zile din urmă, împlinirea profeției din Maleahi 4, care nu s-a împlinit încă, dar trebuie să se împlinească pentru că este Cuvântul germinat al lui Dumnezeu, vorbit prin profetul Său. Isus S-a referit la el şi a spus că se va împlini chiar înainte de a doua venire a lui Hristos. Toate Scripturile care nu au fost încă împlinite, trebuie să se împlinească în acel timp.

Acum ascultați cu atenție. Toate Scripturile care nu s-au împlinit, trebuie să fie încheiate înaintea acelui timp. Biblia trebuie să fie terminată. Vremea neamurilor trebuie să se sfârșească cu epoca bisericii când se ridică acest mesager uns. Desigur, el va semăna sămânța întregii Biblii în timpul ploii timpurii. Apoi va fi respins de denominaționali, la fel cum s-a întâmplat şi cu predecesorii săi, Ilie şi Ioan. Acest lucru se va întâmpla aici, în această țară care este un tip al Israelului.

Citiți sau ascultați mesajul „Religia Izabelei.”

Băștinașii din această țară au fost împinși afară şi uciși de strămoșii noștri, care au luat-o în stăpânire şi au  locuit în ea. La fel a făcut Israel după ce a ieșit din Egipt: a ocupat Canaanul. Noi am avut bărbați evlavioși, ca Lincoln şi Washington, în timp ce ei i-au avut pe David, Solomon și așa mai departe. Apoi l-au avut pe tron pe Ahab, care era condus de Izabela, exact cum se întâmplă acum la noi. Aceasta înseamnă că este timpul să apară acea persoană, pentru că este scris în Scriptură și este „Așa vorbește Domnul!”

Apoi, în ploaia târzie va veni o arătare a Muntelui Carmel, fiindcă Biblia s-a împlinit în (ploaia) târzie. Ioan Botezătorul, mesagerul care a mers înaintea Feței Lui în Maleahi 3.1, a semănat ploaia timpurie care a fost respinsă de biserici, de denominațiuni, de fariseii și saducheii din ziua lui Isus, când a venit El, a avut loc o arătare a Muntelui Schimbării la față. Premergătorul zilelor din urmă va semăna pentru ploaia timpurie. Astfel, Isus, care este Cuvântul, va fi confirmat între denominațiuni şi crezuri. Apoi, când vine El, are loc confruntarea şi răpirea Miresei Lui. Prima a fost Muntele Carmel, a doua a fost Muntele schimbării la față, iar a treia va fi Muntele Sion. Glorie!

Mulți oameni nu au înțeles purtarea lui Moise, purtarea lui Ilie şi purtarea lui Ioan, pentru că au părăsit câmpul lucrării; dar au făcut aceasta din cauză că au fost respinși ei și Mesajul lor. Sămânța a fost semănată şi urma judecata. Ei au fost pentru oameni semnul dat de Dumnezeu, că judecata este aproape, fiindcă semănatul era gata.

Eu cred că într-o zi, Mireasa adevărată a lui Hristos va fi silită să nu mai predice Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia a prorocit aceasta în Apocalipsa 13.16 (dacă vreți să notați). Denominațiunile o vor sili să se oprească sau să primească semnul. Apoi, Mielul o va lua pe Mireasă şi o va judeca pe curvă pentru aceasta.

Amintiți-vă că Moise, care fusese născut pentru lucrarea Sa, a trebuit să-L aștepte pe Dumnezeu pentru darul special pentru slujbă. El a trebuit să meargă înapoi și să aștepte. Apoi, în timpul hotărât de Dumnezeu, trebuia să fie pe tron un anumit Faraon, iar poporul trebuia să dorească Pâinea Vieții, înainte ca Dumnezeu să-l poată trimite înapoi. Din pricina miilor de lucrători de seminar, în această ultimă zi s-a creat o generație de căutători de semne, care nu știe nimic despre adevărata mișcare a lui Dumnezeu în Cuvântul Său din aceste ultime zile.

Așa cum am mai spus, dați-le sânge, ulei și demonstrații carnale pe platformă și ei vor sprijini aceasta fie că este sau nu este Cuvântul lui Dumnezeu, fie că este sau nu este biblic. Isus ne-a avertizat cu privire la aceste lucruri care vor apărea în timpul sfârșitului. Așa cum este scris în Matei 24.24, cele două duhuri vor fi atât de apropiate unul de celălalt, încât dacă ar fi cu putință, i-ar înșela chiar şi pe cei aleși. Cum poți să le deosebești? Prin testul Cuvântului. Cum poți să le recunoști? Vorbiți Cuvântul și vedeți ce spun despre aceasta. Dacă nu cred Cuvântul, înseamnă că nu au Sămânța de Viață în ei, ci sunt de la diavolul și vor să vă amăgească.

Acești înșelători încearcă s-o înșele și pe cea de-a treia Mireasă așa cum a fost înșelată prima şi apoi cea de-a doua mireasă: prin încrucișarea Cuvântului.

Dumnezeu nu a pus niciodată semnele înaintea Cuvântului Său. Amin. Aceasta este o afirmație usturătoare: Dumnezeu nu a pus niciodată semnele înaintea Cuvântului Său. Ele au fost adăugate pentru a dovedi Cuvântul, dar Cuvântul este primul.

Ca să dovedească aceasta, Ilie i-a zis femeii: Coace mai întâi o turtă pentru mine.(1 Împărați 17.13), și minunea s-a întâmplat. Veniți întâi la Cuvânt și apoi priviți minunea, fiindcă Duhul Sfânt înviorează Cuvântul Sămânță Însăși. Cum este posibil ca un mesager trimis de Dumnezeu să creadă numai anumite părți din Biblie și nu tot Cuvântul? Nu se poate!

Adevăratul profet al lui Dumnezeu va proclama Cuvântul, în zile din urmă, iar denominațiunile îl vor urî.

El îi va numi la fel cum i-a numit  cel care a pregătit prima venire a Domnului: „Pui de năpârci!” Dar cei aleși vor auzi și vor fi gata pentru numărătoarea inversă, deoarece ei sunt Sămânța Împărătească a lui Avraam care a fost hotărâtă mai dinainte. Mesagerul din Maleahi 4, va apărea la timpul hotărât de Dumnezeu. Noi toți privim după el și credem că acest lucru se va întâmpla conform Cuvântului Său. Aceasta va fi la timpul sfârșitului, adică acum, pentru că acesta este timpul pentru a-l vedea. El va fi total predat Cuvântului, așa cum au fost toți slujitorii, fiind legitimat de Duhul şi de Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu va dovedi că ceea ce predică este Adevărul, aşa cum a făcut şi cu Ilie, pentru că acesta este Ilie care vine, pregătit pentru Răpirea de pe Muntele Sionului. Isus a spus că în zilele din urmă va fi ca în vremea lui Lot. Predicarea lui va fi în Duhul și în linia dreaptă a Cuvântului lui Dumnezeu, dar pentru că atât de multe au fost numite adevărul lui Dumnezeu, acest mesager adevărat nu va fi înțeles de mulți. (Eu am scris aici  „p-r-o-f-e-ț-i-e”,  profeție). Din cauză că s-au ridicat șarlatani care au numit multe lucruri ca fiind adevăruri ale lui Dumnezeu, mulți slujitori adevărați îl vor înțelege greșit pe acest mesager.

Profeția din timpul sfârșitului se va repeta și eu cred că așa cum primul premergător a venit din pustie și a strigat:  „Iată Mielul lui Dumnezeu”, al doilea premergător va face probabil la fel, îndreptând poporul, Mireasa născută la un Cuvânt. La apariția lui Isus, Mireasa lui Hristos se va îndrepta către cer, strigând: „Iată Mielul lui Dumnezeu!” Dumnezeule, ajută-ne să fim gata pentru acest eveniment apropiat! Mai bine las aceasta aici.

Credeți? De ce trebuie să fie aceasta? Înțelegeți mai bine acum? Acesta-i Cuvântul, prieteni. Au trecut aproape șase ore şi mai sunt o mulțime de lucruri care s-ar putea spune, dar cu siguranță Duhul Sfânt a scufundat aceasta adânc în voi, ca voi să știți despre ce am vorbit. Noi suntem la sfârșitul timpului. Sămânța a fost semănată, iar ploaia târzie stă gata să vină.

Să nu uitați că în curând va fi o unire denominațională. Aceasta va fi teribilă. Ei se vor aduna în această federație a bisericii și atunci acest fel de biserică va fi pusă afară din operare (atât de departe cât eu știu). Acela este timpul în care va apărea Isus, timpul când El va arăta care este Mireasa Sa şi care nu. Prieteni creștini, eu sunt doar un om și pot face greșeli, dar Dumnezeu, fiind Dumnezeu, nu poate face o greșeală, de aceea toate Cuvintele care au fost scrise în Cartea Sa, trebuie să se împlinească. Așa a spus Isus. Astfel, noi avem aici în Scriptură lucruri care trebuie să fie împlinite, iar unul dintre ele este că va veni acest boicot. Dar înainte de venirea  acestui boicot, a semnului fiarei, acolo trebuie să fie o Sămânță semănată de Dumnezeu ca să ia afară din aceasta o Biserică. Înțelegeți acum? Trebuie să fie semănată o Sămânță. Sămânța denominațională va forma chipul fiarei, biserica Romei, dar trebuie să fie și o Mireasă adevărată.

Noi înțelegem că așa-zisa mireasă este respinsă. Mireasa lui Adam a refuzat să aducă viața. Ea a adus moartea, iar noi suntem produsul ei, de aceea trupurile noastre, noi toți murim. Uitați-vă la noi şi puteți vedea aceasta.

Mireasa lui IaHVeH a murit. El a divorțat de ea și Și-a luat un popor dintre neamuri pentru Numele Lui. Corect? Numele Lui, așa cum o femeie ia la căsătorie numele bărbatului ei. Dar ce a făcut această mireasă? Același lucru pe care le-au făcut în celelalte timpuri, s-au denominat, s-au pângărit. Dar în fiecare generație, fiecare trezire a adus înainte câte un profet a lui Dumnezeu, un profet este un predicator, un predicator adevărat care stă pe Cuvânt, care stă cu Cuvântul; ei produc o trezire care adună aleșii din acea generație. Apoi ea se duce în sămânță. Dumnezeu nu v-a mai folosi niciodată aceasta din nou. Aș vrea să-l întreb pe oricare dintre teologi, dacă știe vreo denominațiune care să se fi ridicat vreodată după ce s-a organizat. Nu a existat niciuna, pentru că în momentul în care s-a organizat, a murit.

Mă gândesc la Dwight Moody, Biblia Moody, organizația, morți ca miezul nopții. Mă gândesc la metodiști, la nazarineni, la prezbiterieni, la luterani, la penticostali, la bărbații sfinți care s-au ridicat, Buddy Robinson, George Whitefield, și toți acei oameni evlavioși care au predicat Evanghelia timpului în care au trăit, și generația aceea a primit sămânța care era plantată pentru partea lor, ca grâul, indiferent dacă a fost tulpina, frunza, pleava, sau bobul. Indiferent ce este acesta, acel slujitor a adus Cuvântul din acea zi. Acesta a chemat din cele patru vânturi ale pământului și a luat aleșii din acea generație. Casa Dumnezeului celui viu a fost zidită prin cei aleși, iar când va veni Piatra din capul unghiului, va fi pusă exact pe această casă.

Această slujbă trebuie să se ascută până când se vor face aceleași lucrări pe care le-a făcut Isus, deoarece când vine El, Piatra din capul unghiului, Se va opri drept pe aceasta pentru că ei nu vor… Acolo va fi o răpire și ei vor fi luați împreună cu restul Trupului. Ea va fi dusă în cer. Nicio denominațiune, prieteni, ci o Biserică a Dumnezeului celui viu. Credeți aceasta? Aici sunt câteva batiste.

Eu nu știu unde voi pleca de aici. Asemenea vouă și eu sunt în căutarea voii lui Dumnezeu. Aș vrea să stau în tabernacolul acesta, dar nu pot face aceasta, pentru că acolo afară sunt mii. Eu le aud strigătul pentru că duhul necurat îi sfâșie. Pot dormi cu greu pentru că îi pot auzi pe micuții copilași strigând și văd mamele cum îi trag prin rândul de rugăciune. Oh, să le vezi pe unele mame aducându-și copilul și protejându-l cu un cearceaf de ploaie în câmp! Inima mea sângerează pentru ei.

Când am construit acest Tabernacol, în ziua când am pus piatra de colț, am avut o vedenie pe care am scris-o şi am pus-o chiar în acea piatră. Acolo am scris: „Acesta nu este Tabernacolul tău! Tu fă lucrarea unui evanghelist, fă dovada deplină a slujbei tale.” Eu iubesc aceasta. Îi iubesc pe copiii lui Dumnezeu de pretutindeni şi nu știu unde mă va călăuzi Domnul în continuare. Nu știu ce voi face, de aceea Îl aștept pe El să mă îndrume. Îl aștept de un an, şi s-ar putea să-L mai aștept încă doi sau trei ani, dar știu un lucru, fraților: știu că conform Scripturii, Cuvântul a fost semănat, ceea ce înseamnă că următorul lucru este venirea Duhului.

Billy Graham poate predica pretutindeni. Oral Roberts și toți acei oameni evlavioși, pot predica peste tot. Pe mine, Domnul mă poate trimite să seamăn semințe altundeva, pe câteva câmpuri, dar cred că națiunea noastră este însămânțată și că acum este gata pentru recoltare.

  Când va cădea Duhul și va deveni o mișcare printre oameni, denominațiunile se vor lega laolaltă atât de sigur cum este sigur că stau la amvon. Atunci, Biserica lui Dumnezeu va fi izgonită și ei vor face aceasta ca o afacere până când unesc totul și așază un boicot împotriva fiecărui om care nu aparține de ei. Roma va stăpâni lumea doar pentru o oră. Ea va stăpâni pentru puțin timp. Nu comunismul, ci Romanismul va conduce lumea în colaborare cu protestanții, într-o denominațiune formală a bisericii, pe care Dumnezeu a respins-o. Așa cum cunosc Cuvântul lui Dumnezeu, aceasta este foarte aproape.

 Eu vă iubesc și vă apreciez. Poate voi fi înapoi de duminică într-o săptămână. Cu voia Domnului, pentru mâine noapte merg în jos în Florida și în Georgia, pentru că am câteva adunări mici împrăștiate în jur. Dacă Domnul mă călăuzește, am o carte plină cu adrese pe care mi le-a trimis fratele Borders ieri. Eu cred că sunt locuri unde există treizeci sau patruzeci de biserici care vor să coopereze, dar se pare că Duhul mă reține și nu știu de ce. Eu nu știu de ce. Rugați-vă pentru mine și eu mă voi ruga pentru voi, ca să putem sta împreună. Fie ca Dumnezeu să ne ajute. Fie ca niciunul dintre voi, de aici, să cadă vreodată și să piardă acea venire măreață.

 Acum voi fi acuzat de o mulțime de lucruri, prieteni, și de multe sunt făcut vinovat. Este adevărat că sunt neglijent, și nu știu de ce sunt așa. Tot timpul trebuie să mă împingă cineva. Aceasta este natura mea. Dacă este posibil, vreau să ascult de Dumnezeu înainte să fac vreo mișcare, deoarece nu vreau  să-L scap, vreau să fiu cu El pretutindeni. Și vreau să vă rugați pentru mine.

Amintiți-vă, că v-am spus adevărul. Vă mulțumesc pentru că ați venit aici în toate aceste zile și în dimineața aceasta devreme. Mulți dintre voi ați stat în picioare în jurul pereților și pe holuri, cu crampe la picioare, sau afară în mașini. Bateriile voastre aproape că nu mai funcționează cum ați ascultat, și aici este totul înregistrat pe bandă. Băieții au înregistrat totul, așa veți putea obține banda.

Dacă o veți prinde, luați-o acasă și studiați-o foarte atenți și cu înțelepciune, și vedeți ce vă va descoperi Domnul vouă. Îl iubiți? Unde-i Teddy? Înainte de a ne ruga pentru aceste batiste și oameni… vreau să mă rog pentru fiecare din voi. Mai întâi vom cânta o cântare, apoi fratele Neville va face anunțurile pentru celelalte servicii.

Îl iubesc, Îl iubesc. Voi iubiți Cuvântul Lui? Atunci Îl iubiți pe El.

 Pentru că El m-a iubit mai întâi

 Și a câștigat salvarea mea

 Pe lemnul Calvarului…. pe El care ne călăuzește și în ceasurile predicării și explicării. Eu am făcut totul cât am putut de bine pentru prietenii mei, încercând să le aduc înțelegerea lucrurilor pe care le-am spus și de ce am făcut toate aceste lucruri

Doamne, eu îi aduc la Tine, atât pe cei prezenți aici, cât şi pe cei care vor  asculta și vor auzi benzile în viitor.

Cred că Dumnezeu Însuși este Cel care a dat interpretarea divină, şi sunt sigur, Doamne, că dacă am adus Cuvântul, El va cădea peste cei hotărâți mai dinainte. Cuvântul Tău este Adevărul.

Tată, îmi pare rău că de multe ori Te-am întristat. Te rog să mă ierți. Te rog să-i ierți şi pe ascultătorii mei de aici și de afară, de toate păcatele lor, deoarece ne dăm cu toții seama că suntem la capătul drumului, Doamne Dumnezeule. Fiecare semn este chiar în fața noastră. Sunt sigur că orice minte duhovnicească a prins ceea ce am spus acum câteva minute, de aceea Te rog să-i ajuți să înțeleagă că suntem chiar acolo, Doamne. Noi suntem aproape de ceva și putem auzi talazurile venind, de aceea Te rugăm să ne ajuți, Doamne, din ceruri.

Te rog pentru fiecare persoană care stă aici şi pentru aceste batiste care reprezintă bolnavii care au încredere în mine, Doamne, fiindcă mă rog rugăciunea de credință pentru toate. Eu pretind aceasta în Numele lui Isus Hristos și cu credința în Dumnezeu, Ți le încredințez Ție, Doamne Dumnezeule. Spală aceste semințe.

Trimite Duhul Tău peste ei şi udă-i, astfel încât Cuvântul să germineze în ei, pentru că Tu ești Același Dumnezeu care vindeci, același Dumnezeu care salvezi, același Dumnezeu al învierii. Tu ești Dumnezeu. Ajută-i să producă o recoltă, o Mireasă pentru Domnul Isus, un pântece sfințit al inimii, în care să primească Cuvântul. Îndură-Te, Doamne. Ţi-i încredințez ca să-i iei pe toți care sunt Mireasa Ta, în Numele lui Isus Hristos. Amin.

Îl iubesc, Îl iubesc,

Pentru că El m-a iubit mai întâi

Și a câștigat salvarea mea, Pe lemnul Calvarului.

Toți împreună cu mâinile noastre ridicate.

Îl iubesc, Îl iubesc,

Pentru că El m-a iubit mai întâi

Și a câștigat salvarea mea, Pe lemnul Calvarului.

După ce v-am vorbit Cuvântul șase ore, mai este un supliment: vă trimit spre primul pas: pocăiți-vă! Apoi, peste câteva minute veți fi botezați în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre. După aceea veți primi Duhul Sfânt, pe care Dumnezeu L-a făgăduit pentru voi, pentru copiii voștri şi pentru cei ce sunt departe acum. Oricine ar fi: metodiști, baptiști, catolici, prezbiterieni și alții, lăsați-i să vină.

  Am văzut că aveți un păstor, gata pentru serviciu. Dacă veți fi gata, noi suntem gata să-l chemăm pe fratele Neville. Așezați-vă pentru un moment. Fratele Neville, păstorul nostru, vă va spune ordinea serviciului. Dumnezeu să vă binecuvânteze până când vă voi vedea din nou. Amin.

În continuare, fratele Neville vă va spune ordinea serviciului.

Dumnezeu să vă binecuvânteze până când ne vom revedea.

– Amin –

EN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *