CĂUTÂNDU-L PE ISUS

Îţi
mulţumesc, frate Ballard. Bună seara, prieteni.

Mă bucur
pentru că în seara aceasta pot să fiu din nou în locul acesta, în Numele
Domnului Isus, ca să slujesc cum ştiu mai bine poporului Său, pentru slava lui
Dumnezeu şi a Împărăţiei Sale.

Când am
auzit corul acela de spanioli, mi-au revenit în minte nişte amintiri vechi.
Sper că fetiţa mea este deja trează ca să vă asculte şi ea. Cu siguranţă
apreciez aceasta, frate şi surorilor. Probabil sunteţi grupul care a cântat şi
data trecută când am fost aici. Să ştiţi că aţi mai crescut şi sunteţi mult mai
buni decât atunci.

Îmi
amintesc că aţi cântat pentru mine: „Crede numai”, în spaniolă. Am
înregistrarea acasă. Este foarte frumoasă şi mă emoţionează foarte mult când o
ascult. Sunt nişte oameni tineri, foarte cumsecade şi bine educaţi.

Sunt
sigur că şi audienţa din seara aceasta este foarte recunoscătoare pentru
cântările cântate de ei în Numele Domului, este adevărat? Spuneţi „Amin!” Ne-am
bucura să puteţi veni în fiecare seară.

Îmi
amintesc şi de celălalt păstor, fratele Garcia, pe care l-am întâlnit cu câtva
timp în urmă. Cred că acum este în misiune în New Mexico sau în California.

Cred că
după vorbitorii de limbă engleză, spaniolii au fost primii din celelalte limbi
pentru care m-am rugat. Ei mă iubesc, aşa cum îi iubesc şi eu, şi imediat au
văzut că Dumnezeu a fost cu noi.

Apoi au
fost indienii din San Carlos. În seara aceea, când am terminat predica am
întrebat dacă doresc un rând de rugăciune. Indianul este foarte, foarte
sensibil. Astfel, mai întâi el vrea să ştie în ce se bagă şi abia apoi păşeşte.
Când  i-am auzit spunând: „Slavă lui
Dumnezeu,” în limba lor, am ştiut imediat că va fi cineva în rândul de
rugăciune, o, şi niciodată n-am mai văzut atâta putere şi slavă! Se pare că
începutul meu a fost aici în Phoenix, Arizona. Fie ca Domnul să bă
binecuvânteze din belşug pe toţi.

M-am
gândit că ar fi bine ca în aceste servicii de rugăciune să predicăm Evanghelia
despre mântuirea sufletului. Pentru după-amiaza aceasta s-a hotărât să ne rugăm
pentru bolnavi, de aceea vreau să vă spun că mulţi au crezut că sunt un
iluzionist al rugăciunii. Eu îi iubesc pe oameni, Dumnezeu ştie aceasta, dar nu
poţi fi în acelaşi timp şi slujitorul oamenilor şi slujitorul lui Dumnezeu.
Trebuie să fii ori una ori alta. Dacă Îl alegi pe Dumnezeu, trebuie să fii
pentru Dumnezeu şi să slujeşti poporului Său.

Îmi pare
rău că nu sunt locuri, dar sper că mâine seară vom avea mai multe. Cred că în
oraş sunt şi săli cu mai multe locuri, dar mie nu-mi place să fac ceva măreţ.
Vom merge mai departe aşa şi tot ce va face Domnul va fi bine. Înţelegeţi?

Am
nădejdea că toţi cei care nu au primit încă Duhul Sfânt, Îl vor primi în seara
aceasta, că fiecare bolnav va fi vindecat şi orice om care nu este încă salvat,
va fi salvat. Fie ca Dumnezeu să aibă milă de toţi.

Aş dori
să citesc repede ceva din Scriptură, pentru că mulţi stau în picioare şi nu
vreau să vă ţin prea mult. Aş vrea să fiţi 
cât se poate de respectuoşi şi să credeţi din toată inima că Isus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este aici şi a vindecat deja fiecare bolnav şi a
salvat fiecare păcătos. Prin urmare, tot ce ne mai rămâne nouă de făcut este să
credem din toată inima acest lucru şi să-l acceptăm. Înţelegeţi?

Cred că
80-90% din audienţă sunt creştini. Ei bine, dacă vă gândiţi că nu mai sunteţi
creştini şi nu mai mărturisiţi că sunteţi creştini, ieşiţi afară din tablou.
Vedeţi, este vorba de mărturia voastră. În Evrei 3.1 scrie că El este „Marele
Preot al mărturisirii noastre.”
Cu alte cuvinte, El face mijlocire pe baza
mărturisirii noastre. Cea care mărturiseşte cine suntem, este mărturia noastră
cu privire la cine este El. Se aude bine şi în spate? În ordine.

Eu nu
sunt prea mare şi aproape că trebuie să strig ca să fiu auzit, dar cel mai
important lucru este ca atunci când începem rândul de rugăciune, să se audă
foarte bine, fiindcă nu ştiu ce spun atunci.

Acum aş
vrea să citim ceva din Cuvânt. Mie îmi place să citesc din Cuvântul lui
Dumnezeu pentru că este drept. Cuvintele mele vor cădea ca şi cuvintele
oricărui om, dar Cuvântul lui Dumnezeu nu poate cădea niciodată, ci este
întotdeauna Acelaşi.

Noi vrem
să vorbim despre Isus Hristos, aşa cum facem în fiecare adunare. El este Centrul
închinării noastre, Centrul atracţiei noastre, Centrul vieţii noastre. Tot ce
avem şi tot ce vom fi este zidit pe El. El este Cel care Şi-a dat Viaţa pentru
noi, a venit jos din slavă, de la Dumnezeu, S-a făcut trup şi a locuit printre
noi. El a luat păcatele noastre asupra Sa, a luat boala, a dus-o la Calvar şi
acolo a plătit preţul pentru noi. De aceea, este vrednic de toată lauda care I
se poate da.

Nu
demult, cineva mi-a spus: „Frate Branham, tu te lauzi prea mult cu Isus.”

„Eu nu mă
laud cât ar trebui cu El.” Niciodată nu poţi să te lauzi prea mult cu Domnul
nostru Isus Hristos, fiindcă El este vrednic de toată lauda.

Acum vom
citi din Ioan
1.44-49:

Filip era din Betsaida,
cetatea lui Andrei şi a lui Petru.

Filip a găsit pe Natanael şi
i-a zis: „Noi am găsit pe Acela despre care a scris Moise în Lege şi Prorocii:
pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.”

Natanael i-a zis: „Poate
ieşi ceva bun din Nazaret?” „Vino şi vezi!”, i-a răspuns Filip.

Isus a văzut pe Natanael
venind la El şi a zis despre el: „Iată cu adevărat un israelit
în care nu este vicleşug.”

„De unde mă cunoşti?”, I-a
zis Natanael. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Te-am văzut mai
înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin.”

Natanael I-a răspuns: „Rabi,
Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel!”

Iubite
Tată ceresc, în seara aceasta ne apropiem de Tine în Numele preaiubitului Tău
Fiu, Isus Hristos şi Îţi mulţumim din adâncul sufletului pentru privilegiul pe
care Îl avem de a Te prezenta prin propovăduirea Evangheliei şi slujirea
poporului Tău bolnav şi aflat în nevoi. Păcătoşii au fost aduşi la pocăinţă
prin predicarea Cuvântului şi demonstraţia Duhului Sfânt şi au devenit supuşi
Cuvântului lui Dumnezeu. Îţi mulţumim pentru toate aceste lucruri, fiindcă
trăim chiar în ziua dinaintea revenirii Lui. Inimile noastre tresaltă de
bucurie, fiindcă ştim că în curând vom fi luaţi sus, ca să ne întâlnim cu El în
văzduh. Atunci vom fi transformaţi; vom fi asemenea Lui şi Îl vom vedea aşa cum
este. Ne gândim că odată eram străini de Dumnezeu, fără drept de cetăţenie,
fără nădejde, străini de legămintele făgăduinţei şi închinători la idoli.

Dar la
timpul potrivit, a venit Hristos cel plin de dragoste pentru cei fără dragoste;
Cel neprihănit pentru cei păcătoşi şi Şi-a dat Viaţa şi scumpul Său sânge, ca
Jertfă, ca să ne împace cu Dumnezeu şi să ne înfăţişeze înaintea Lui
neprihăniţi, fără pată şi fără zbârcitură. O, cât Îl iubim şi Îl adorăm!

Tată, aşa
cum am spus mai devreme, nimeni nu poate deschide Cuvântul lui Dumnezeu. Ne dăm
seama de aceasta, din cuvintele scrise în Apocalipsa: „Şi nu se găsea
nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide
cartea, nici să se uite în ea.”
(Apocalipsa 5.3). Dar Mielul care a fost
junghiat înainte de întemeierea lumii, a venit şi a luat Cartea, pentru că El
era vrednic s-o facă.

O,
Mielule al lui Dumnezeu, noi am citit Cuvântul Tău, dar Te rugăm să vii şi să-L
deschizi Tu pentru noi, ca să-L putem înţelege. Ascultă-ne, pentru că Te rugăm
aceasta în Numele lui Isus Hristos. Amin.

Voi
încerca să vorbesc doar câteva minute. Eu nu predic mult seara din cauză că
este o altfel de ungere. Este tot Duhul Sfânt, dar omul care traduce, nu o
poate face în acelaşi timp. Este acelaşi Duh, dar se manifestă altfel.
Vindecarea este numai în Isus Hristos. Nici un om de pe pământ nu poate
vindeca; singurul care o face este Atotputernicul Dumnezeu.

În
Psalmul 103.3 scrie: „El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă
toate bolile tale…”
Deşi avem instituţii medicale şi doctori pricepuţi, ei
nu au pretenţia că pot vindeca. Toţi recunosc că există un singur Vindecător,
şi anume: Dumnezeu, în timp ce ei asistă doar natura.

Astfel,
dacă îţi rupi mâna, doctorul o poate fixa la loc, dar nu o poate vindeca.
Înţelegeţi? Dacă ai un dinte stricat, doctorul îl poate scoate afară, dar nu
poate vindeca locul de unde a fost scos. Dacă este bolnav apendicele, el îl
poate scoate, dar nu poate vindeca locul pe care l-a tăiat. Înţelegeţi?
Dumnezeu este Cel care face aceasta. Medicina nu reface ţesuturile, ci le
păstrează curate, dar Dumnezeu vine şi le reface. El este singurul Creator care
există.

Când a
fost pe pământ, Isus Hristos nu a pretins niciodată că ar fi un Vindecător şi
n-a spus nici că a făcut vreo vindecare, ci a dat toată slava lui Dumnezeu,
care era în El. Eu, voi şi aproape toţi oamenii de aici, vorbim foarte mult
despre Isus şi ne gândim că dacă am privi în jur, am vrea  să-L vedem. Nu v-ar plăcea să-L vedeţi? Mie,
da, şi sunt convins că fiecare ar vrea să-L vadă.

Acum
haideţi să privim Cuvântul şi să vedem după ce fel de Persoană ar trebui să
privim sau să căutăm, dacă vrem să-L vedem pe Isus. Practic, toţi de aici
sunteţi creştini, fiindcă este o mişcare plăcută a credinţei.

În seara
aceasta am fost adus la adunare de fratele Sharritt. Când a venit să mă ia, eu
eram în cameră şi mă rugam pentru ungere. Pe măsură ce se va desfăşura adunarea
şi credinţa va creşte, veţi observa că ungerea va fi tot mai mare şi mai mare.
De ce? Pentru că va îndepărta toată necredinţa, superstiţia şi celelalte
lucruri din inimile voastre, şi astfel veţi începe să vedeţi că ceea ce spune
Dumnezeu este Adevărul. Prin aceasta, credinţa voastră va creşte tot mai mult,
dar pe mine mă slăbeşte tot mai tare. Aş prefera să fiu în Jeffersonville,
Indiana şi să dau toată ziua jos zăpada de pe scări. Totuşi, este mai bine să
fiu în voia lui Dumnezeu, decât să petrec în această vale însorită şi să fiu în
afara voii lui Dumnezeu. Aş prefera să nu mai intru niciodată într-o adunare,
decât să-mi spună Dumnezeu: „înşelătorule!”, în ziua aceea. Doresc să fiu
credincios şi onest. Poate că în aceste adunări sunt multe lucruri care vi se
pot părea fundamentale şi vă ridică suspiciuni, dar nu le lăsaţi să vă tulbure.
Staţi liniştiţi şi spuneţi: „Voi aştepta să văd ce este aceasta!” Aşa trebuie
procedat. Dă-i lui Dumnezeu şansa să-ţi arate ce poate face.

Desigur,
eu nu pretind că sunt un vindecător, pentru că nu există nici un alt Vindecător
decât Dumnezeu. Numai El poate vindeca. Prin urmare, tot ce pot face eu este ce
a făcut unul din predicatorii pe care i-aţi avut în oraş – mă refer la domnul
Roberts, un prieten de-al meu. El ia Cuvântul lui Dumnezeu şi Îl predică.
Fratele Roberts şi domnul Tommy Osborn sunt convertiţii mei la vindecarea
divină. Ei au venit la adunare, L-au văzut pe Domnul în acţiune şi atunci au
primit inspiraţie, aşa că s-au dus afară şi au făcut lucrări minunate pentru
Domnul Isus Hristos, de-a lungul naţiunilor. Dumnezeu să binecuvânteze
sufletele lor şi a celorlalţi fraţi şi surori care străbat naţiunea rugându-se
pentru cei bolnavi. Noi Îi mulţumim bunului nostru Tată ceresc pentru această
mare vizită din generaţia noastră, pentru marile treziri care au loc peste tot
şi pentru lucrările care se întâmplă.

Aici, în
această Biblie, este baza, fundamentul întregului creştinism. Tot ce este în
afara ei este neadevăr. Aşa este. Totul trebuie să se bazeze pe Aşa vorbeşte
Domnul. Când predicatorul vorbeşte, el primeşte inspiraţie sau are un dar de
vindecare. Desigur, pentru vindecare este nevoie de credinţă. Astfel, el crede
din toată inima, se ridică şi predică cu cuvinte convingătoare, ca să fie
crezut de oameni.

Fratele
Roberts este foarte bun la aceasta, iar fratele Osborn îl leagă pe Satana în
atâtea locuri din Scriptură încât nu mai poate mişca deloc. Asta-i tot. El nu
face aceasta prin cunoştinţă, ci prin inspiraţie. Duhul Sfânt le-a dat un dar
al vindecării divine care le dă oamenilor credinţă în Cuvântul lui Dumnezeu,
fiindcă văd că El legitimează ceea ce spun. Pe baza aceasta, ei au dreptul să-i
ungă cu untdelemn, să-şi pună mâinile peste ei sau să facă ce sunt călăuziţi.
Asta-i tot.

Dar
vindecarea divină nu vine de la om, ci din credinţa individuală în Dumnezeu. Asta-i
tot ce poţi face: să crezi. Nu există nici un om care să-ţi poată ierta
păcatele. Eu pot să-i spun unui om: „Iartă-mă, pentru că n-am vrut să fac
asta.”, dar pentru păcatele mele trebuie să mă rog lui Dumnezeu să mă ierte.

Aşa este
şi cu vindecarea. Eu aş putea să v-o explic şi să mă rog împreună cu voi, dar
credinţa voastră individuală în legământul lui Isus Hristos înlătură boala.
Totul stă în Dumnezeu, în lucrarea Duhului Sfânt.

Poate
mulţi dintre voi aţi mai fost în adunările mele. Să vă văd mâinile. Cam 90%.

În ce
priveşte lucrarea pentru bolnavi, sunt ferm convins că darurile şi chemarea
sunt fără pocăinţă. Cred că ele vin prin voia lui Dumnezeu, fiindcă El însuşi a
aşezat în Biserică „pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii,
evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători.”
(Efeseni 4.11). Credeţi
aceasta? Ei n-au fost aşezaţi în slujbă de o biserică, nici de un seminar sau
de un om, ci de Dumnezeu. Înţelegeţi? Şi i-a ales, nu pentru că au diplome în
psihologie, filozofie sau arte. Ei ar putea fi atât de neştiutori încât abia
dacă deosebesc care este stânga şi care este dreapta, dar dacă sunt aleşi de
Dumnezeu, El va avea grijă să confirme aceasta.

Pavel a
spus: „Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile
înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul şi de putere,

pentru ca
credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea
lui Dumnezeu.”
(1 Corinteni 2.4-5). El era un om învăţat, dar a
spus că a uitat tot, ca să-L câştige pe Hristos. Aceasta trebuie să facem şi
noi: să punem deoparte teologia şi toate acele lucruri, să privim la Dumnezeu
şi să spunem: „Eu cred!” Asta-i tot.

Poate vă
amintiţi de marea provocare din Houston, Texas, unde dr. Best, un predicator
baptist, a vrut să se confrunte cu mine referitor la vindecarea divină: dacă
este corectă sau falsă. Eu n-am vrut să mă confrunt cu nimeni referitor la ea;
n-am vrut să-mi stric starea înaintea lui Isus Hristos, nici să mă cert cu el.
Eu sunt chemat să predic Evanghelia: dacă credeţi, bine; dacă nu credeţi, este
între voi şi Dumnezeu. Asta-i tot. Mie nu-mi plac confruntările şi certurile.
Tu predică doar Cuvântul şi Dumnezeu se va îngriji de restul.

Domnul
Bosworth a avut o discuţie cu acel bărbat şi voi ştiţi ce s-a întâmplat când
Îngerul Domnului a venit jos în mod vizibil înaintea oamenilor de acolo şi i-a
fost făcută şi acea fotografie. Câţi aţi văzut-o? Să vă văd mâinile. Este
expusă la Washington D.C., dar avem câteva copii şi aici. Urmează să cumpărăm
mai multe şi să le împărţim săptămâna viitoare, aşa că dacă doriţi să primiţi
una, puteţi s-o aveţi.

După ce
am fost aici şi am ascultat acel cor spaniol care a cântat pentru mine, la
Houston şi apoi dincolo de ocean am fost testat în toate cuptoarele pe care
le-a avut diavolul. Acesta este motivul pentru care Îi sunt recunoscător
Domnului, pentru felul în care s-a îngrijit de lucrarea Sa în toată lumea. De
asemenea, Îi sunt recunoscător pentru că în seara aceasta sunt din nou aici cu
aceeaşi Evanghelie pe care am avut şi în urmă cu opt ani când am fost la voi.

Acum
haideţi să aruncăm o privire să vedem dacă Îl putem găsi în seara aceasta pe
Isus în Phoenix. Eu cred că El este aici, fiindcă a spus: „Căci
acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul
lor.”
(Matei 18.20). Astfel, dacă este un Om de onoare, El Îşi va ţine
Cuvântul. Şi sunt sigur că Dumnezeu Îşi va ţine Cuvântul, pentru că aşa a
promis.

Deci, dacă am vrea să-L căutăm pe Fiul lui Dumnezeu în Phoenix, după ce
fel de Persoană ar trebui să privim? Ar trebui să căutăm o persoană cu educaţie
aleasă? Nu! Nu există nici o mărturie care să arate că El ar fi urmat vreo
şcoală. Aşa este. Deci nu vă pot spune dacă a fost sau nu la şcoală.

Atunci ar trebui să căutăm un bărbat îmbrăcat deosebit, cu o robă lungă
sau ceva de felul acesta? Nu! Isus era îmbrăcat ca orice om obişnuit de pe
stradă. Era atât de simplu că ei nu L-au cunoscut. Nu se îmbrăca nici ca un
rabin, nici ca un preot, ci ca un om simplu.

Dar ce fel de limbaj a folosit? Avea o gramatică aleasă? Nu! Adevărul
este că Biblia a fost scrisă foarte simplu, folosindu-se un limbaj uzual. Aşa
este.

Şi atunci unde ar putea fi? Între acele „stele” strălucitoare? Nu! El
ar fi printre cei simpli, printre oamenii de rând, fiindcă Biblia spune că „tot
norodul Îi sorbea vorbele de pe buze.”
(Luca 19.48). În schimb, preoţii
nu Îl ascultau pentru că ei aveau ideile lor, bisericile lor şi aranjamentele
lor.

Ce fel de
Om ar fi atunci? Cineva surprinzător? Nu! Nu cred aceasta. Cred că ar fi o
persoană atât de bună, încât dacă ar vorbi cu tine, ai şti că vorbeşte El, dar
în acelaşi timp, ar fi atât de ferm… Aşa cum s-a întâmplat când a făcut un bici
de ştreanguri şi i-a gonit pe negustori din Templu. Eu cred că nici un pictor
nu ar putea să-i redea caracterul, dar oricum ar arăta, pentru noi este o
Persoană scumpă, nu-i aşa?

Dacă în
seara aceasta, Isus Se va manifesta în mijlocul nostru aşa cum a făcut-o în
Galileea, Îl veţi crede? Îl veţi accepta? Spuneţi doar: „Cred şi Îl accept
pentru vindecarea mea. Cred că Isus Hristos a înviat din morţi şi Îl primesc
pentru salvarea mea.”

Ei bine,
dacă atunci a fost în trup vizibil, acum este prezent în Duhul. Credeţi
aceasta? „Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar
voi Mă veţi vedea…”
(Ioan 14.19). Care „voi”? Biserica. Unii spun că este
vorba de ucenici, dar nu este adevărat. Ascultaţi ce scrie în continuare: „…Şi
iată că
Eu (Pronume personal) sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul
lumii.”
(Mate 28.20). Este adevărat? Nu doar în timpul acela, ci „până
la sfârşitul lumii.”

Astăzi se spune că semnele din Marcu 16 au fost numai pentru ucenici,
dar Isus a spus:

 „Duceţi-vă în toată lumea şi
propovăduiţi Evanghelia la orice făptură… Iată semnele care vor însoţi pe cei
ce vor crede…”
Aceleaşi semne şi aceeaşi Evanghelie propovăduită
pretutindeni. Noi am străbătut toată lumea, dar cu toate acestea, Evanghelia a
fost propovăduită doar la o treime din ea. Evanghelia nu este doar Cuvântul, ci
Cuvântul manifestat, Cuvântul însoţit de puterea şi legitimarea dată de Duhul
Sfânt, Cuvântul adus la împlinire.

De curând a fost la mine acasă, dr. Reedhead, preşedintele misiunilor
din Sudan şi a primit Duhul Sfânt. Avea atât de multe diplome şi premii, încât
nici nu le mai ştia numărul, aşa că m-a întrebat:

„Frate Branham, unde este Isus în toate acestea?”

El mi-a spus că a stat de vorbă cu un bărbat care, după ce a primit
educaţie în America, s-a întors la religia mahomedană. Şi fratele Reed i-a zis:

„De ce nu vrei să renunţi la profetul Mohamed, care este mort, şi să-L
primeşti pe Isus Hristos cel înviat?”

Mahomedanul s-a uitat la el şi i-a zis:

„Bunule domn, ce poate face mai mult Isus Hristos cel înviat, decât
face profetul meu mort? Fiecare dintre ei au scris câte o Biblie, pe care noi o
citim şi o credem.”

„Da, dar noi avem bucurie şi mulţumire.”

„Păi şi noi avem,” a răspuns mahomedanul.

„Dar avem şi pace.”

„Şi noi avem pace. Dar spune-mi, te rog, un lucru pe care îl poate face
Isus în plus faţă de Mohamed.”

De două mii de ani, la mormântul lui Mohamed stă şi aşteaptă un cal
alb, pentru că atunci când a murit, a spus că va învia din nou, va încăleca pe
cal, va străbate lumea şi o va cuceri. Şi ei cred aceasta. Religioşii
mahomedani sunt foarte numeroşi; este cea mai mare religie din lume. Urmează
budiştii şi pe locul trei este creştinismul.

Şi mahomedanul a întrebat:

„Ce poate face religia ta mai mult decât a mea? Isus al vostru a murit
şi este îngropat, la fel ca Mohamed al meu.”

„Nu este adevărat! Isus a înviat!”

„Dovedeşte-o! Şi noi credem că va fi o înviere, dar Mohamed nu a promis
altceva decât viaţă după moarte. De fapt, asta v-a promis şi Isus.”

„Da, dar El poate să-ţi dea bucurie şi pare oricând doreşti.”

„O clipă,” a spus mahomedanul. „Tu spui că Isus a înviat în urmă cu
două mii de ani, este adevărat?”

„Da, aşa
este.”

„Şi abia
dacă ştie o treime din lume despre aceasta. Aşteaptă să învie Mohamed din morţi
şi să încalece pe calul alb, şi întreaga lume va afla acest lucru în numai
câteva ore.”

Puteţi
vedea cât de slabă este teologia creştinismului? Dumnezeu nu a inventat
niciodată arta, şi Isus n-a spus niciodată: „Construiţi biserici şi
seminarii!”, ci a zis:

„Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la
orice făptură.”
(Marcu 16.15). Dar noi am făcut
orice altceva, numai ce ne-a poruncit Domnul să facem, nu am făcut; şi El nu
poate reveni până când nu este propovăduită Evanghelia.

Biblia spune că „Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie
(Dar încă nu va fi sfârşitul)… Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului, şi
fiul împotriva tatălui; mama împotriva fiicei, şi fiica împotriva mamei; soacra
împotriva nurorii, şi nora împotriva soacrei…
(Nici atunci nu va fi
sfârşitul)… Dar atunci când „Evanghelia
aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de
mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.”
(Matei 24.6+14,
Luca 12.53). Da, atunci se va întoarce El. Aceasta este misiunea Bisericii: să
propovăduiască Evanghelia şi să-I dovedească puterea.

„O, dar noi am mers pretutindeni!” Nu aceasta trebuie! Este nevoie de
puterea şi legitimarea dată de Duhul Sfânt.

Revenind la acel mahomedan, el i-a zis lui Reed: „Mohamed al nostru
ne-a promis viaţă după moarte, dar Isus al tău a promis că veţi face şi voi
lucrările pe care le-a făcut El. Să-l văd pe unul dintre învăţătorii voştri
făcând aceasta şi atunci voi crede că Isus al tău a înviat cu adevărat din
morţi.”

Şi dr. Reedhead mi-a zis: „Frate Branham, mi-a venit să intru în pământ
de ruşine. Apoi am schimbat subiectul şi am plecat.” Înfrânt, desigur. Asta-i
tot ce poţi face.

Vedeţi? Ei pot să-ţi arate tot atât de multă istorie şi teologie ca şi
ceilalţi.

El mi-a mai zis: „Noi credem ce scrie în Marcu 16, dar de la versetul 9
nu este inspirată.”

„Dar voi ce fel de Biblie aveţi: jumătate inspirată şi jumătate, nu?
Dacă este aşa, care parte are dreptate şi care nu? De exemplu, când Isus spune
că „cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu…” este
partea inspirată sau nu? Dar când spune: „că orice lucru veţi cere, când vă
rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.”
? (Ioan 14.12, Marcu
11.24).

O, fraţilor, acesta este tristul rezultat obţinut în urma unei confruntări,
şi el este la fel de adevărat şi aici în Phoenix.  Ce fel de Persoană ar fi Isus Hristos dacă
s-ar afla pe pământ? Ei L-au răstignit ca să ne ia păcatele, este adevărat? O
Jertfă însângerată a plătit preţul păcatului şi al bolii, pentru noi. Dar apoi,
S-a ridicat din mormânt şi acum stă la dreapta majestăţii lui Dumnezeu. Mai
mult, în seara aceasta este prezent aici, pentru că Duhul Sfânt pe care L-a
trimis, este manifestarea lui Isus Hristos în Biserică.

El a spus: „Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă
veţi vedea…”
pentru că „Eu sunt cu voi şi în voi în toate zilele, până
la sfârşitul veacului.”
Amin.” (Ioan 14.19, Matei 28.20).
Este adevărat? Şi: „Adevărat, adevărat vă spun că
cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face
altele şi mai mari
(mai bine zis, mai multe) decât acestea, pentru că Eu
Mă duc la Tatăl.”
(Ioan 14.12). Este adevărat? El S-a întors din trup în
Duh, aşa că a putut veni înapoi în Biserica Sa.

„Mă duc la Tatăl…” „Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai
vedea, dar voi Mă veţi vedea…”
fiindcă
„Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.”
Şi: „lucrările pe care le fac Eu, le veţi face şi voi; ba încă va face
altele şi mai mari
(mai bine zis, mai multe) decât acestea, pentru că Eu
Mă duc la Tatăl.”
Ce făgăduinţă!

Şi dacă Evrei 13.8 spune că Isus
Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
va trebui
să admiteţi că El face aceleaşi lucrări, pentru că altfel Scriptura nu este
inspirată. Aşa este.

Aceste
lucruri sunt ori adevărate, ori false. Nici un om nu valorează mai mult decât
cuvântul lui, ceea ce înseamnă că dacă cuvântul meu nu este bun, nici eu nu
sunt bun de nimic. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu nu este adevărat, nu este nimic
de El şi nu pot să-L cred. Dar am găsit că Dumnezeu Îşi va ţine fiecare Cuvânt
pe care L-a spus. Trebuie s-o facă! Astfel, dacă îţi îndrepţi inima drept spre
Calvar, fără nici o umbră de îndoială, şi îţi „conectezi” conştientul şi
subconştientul cu Cuvântul lui Dumnezeu, vei putea vedea ce se va întâmpla.

Acum
haideţi să privim ce fel de Persoană era Isus când a fost pe pământ şi dacă
este Acelaşi ieri, azi şi în veci. De fapt, aceasta este tema întregii noastre
treziri: „Isus Hristos, Acelaşi ieri, azi şi în veci.”

Eu cred
că dacă Isus Hristos va lucra şi Se va manifesta în Biserica Sa exact cum a
făcut-o la început, aceasta va îndepărta orice umbră de îndoială. Este
adevărat?

Haideţi
să vedem ce fel de Om era El. A pretins El că este un Vindecător? Nu. El nu a
pretins niciodată că ar fi vindecat pe cineva. Ba dimpotrivă, a spus că nu a
vindecat niciodată pe nimeni, ci a zis: „Eu nu fac nimic de la Mine…” Este
adevărat? Şi ce a mai spus? „Nu Eu fac aceste lucrări, ci Tatăl Meu care
locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.”
(Ioan 14.10).

Haideţi
să vedem câţi cred că El era iubitor şi plin de milă? Toţi credem aceasta.
Biblia spune că într-o zi, Isus a trecut pe la scăldătoarea Betesda, unde se
afla o mare mulţime de oameni bolnavi şi neputincioşi. Ce fel de bolnavi erau
acolo? Şchiopi, ologi, orbi, uscaţi, etc., care aşteptau ca un înger al
Domnului să coboare şi să tulbure apa. Cine avea credinţă şi cobora primul în
apă, era vindecat imediat, orice boală ar fi avut.

Isus a
trecut printre toţi acei ologi şi suferinzi şi nu  S-a oprit la niciunul. Poate acolo erau mame
cu copilaşi cu capul moale sau vreun tată orb sau ologit de artrită, care
striga: „Cineva să aibă milă şi de mine şi să mă ducă în apă!”

Şi iată
că Emanuel cel plin de dragoste, milă şi putere, umbla printre acei suferinzi,
care strigau, plângeau şi implorau milă, dar nu a deschis gura, nu le-a spus
nici un cuvânt de mângâiere şi nu S-a oprit la niciunul dintre ei. Eu cred că
dacă El ar fi spus acelei mulţimi: „Sunteţi vindecaţi!” s-ar fi ridicat toţi şi
ar fi plecat acasă pe deplin sănătoşi. De ce n-a făcut aceasta? Acum vom vedea
dacă Isus Hristos este Acelaşi ieri, azi şi în veci. De ce nu le-a spus nimic?
Iată motivul: Dumnezeu însuşi manifestat în trup, S-a îndreptat spre un om care
nu era nici olog, nici orb, ci zăcea întins pe o targă sau un pat micuţ. Avea
38 de ani şi probabil suferea de o boală de prostată şi nu era pe moarte din
pricina ei.

Fiţi
atenţi! Isus ştia că acel bărbat era de multă vreme în starea aceea, aşa că l-a
întrebat: „Vrei să
te faci sănătos?”
„Doamne”,
I-a răspuns bolnavul, „n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură
apa; şi, până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea.”

Atunci
Isus i-a zis: „Scoală-te, ridică-ţi
patul şi umblă.”
Nici o altă explicaţie. Şi omul
acela s-a ridicat imediat, şi-a adunat patul şi s-a dus acasă. Asta a fost tot.

Apoi, pe
când era în Templu şi se bucura, evreii l-au luat la întrebări şi i-au zis:
„Dacă este într-adevăr marele Vindecător, de ce nu i-a vindecat pe toţi oamenii
aceia? De ce n-a făcut-o dacă este plin de dragoste şi de milă pentru ei?”

Oamenii
nu ştiu ce este mila. Dumnezeu este dragoste şi milă. Tu poţi experimenta
dragostea adevărată, nu pe cea firească şi pasională, ci dragostea divină,
numai dacă îţi este dată de Dumnezeu.

Priviţi
ce a spus Isus în Ioan 5.19: „Adevărat, adevărat vă spun că
Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând;
şi tot ce face Tatăl face şi Fiul întocmai.”

El vă va arăta lucrări mai mari decât vindecarea acelui om cu probleme
la prostată, diabet sau orice altceva.

„Căci Tatăl iubeşte pe Fiul şi-I arată tot ce face; şi-I va
arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă minunaţi.”
Da, „Tatăl Meu lucrează până acum; şi Eu, de asemenea, lucrez.” (v.
20+17). Este adevărat? Motivul pentru care El nu a vindecat mulţimi este că
Dumnezeu nu  I-a arătat să facă aceasta.

Dacă Isus Hristos este Acelaşi ieri, azi şi în veci, trebuie să lucreze
în acelaşi fel, este adevărat? Sigur că da. El ar fi putut face multe lucruri,
dar a trebuit să facă voia lui Dumnezeu. Aşa este.

Acum fiţi atenţi! Isus nu a făcut niciodată vreo minune de la El
însuşi, ci a spus: „…Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât
ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai.”
Câţi
aţi citit acest verset? Să vă văd mâinile. Sigur că da. Este Ioan 5.19.

Deci El nu vindeca de la Sine, ci făcea numai ceea  ce-I arăta Tatăl printr-o vedenie. Toţi
bărbaţii lui Dumnezeu din Biblie: Ilie pe Muntele Carmel, orice proroc sau
orice om duhovnicesc care venea în prezenţa lui Dumnezeu, lucra sub o anumită
inspiraţie, fiind călăuzit de Dumnezeu.

Predicatorii predică în seara aceasta sub inspiraţie, fiind călăuziţi
de Dumnezeu; văzătorii lucrează sub inspiraţia vedeniilor, fiind călăuziţi de
Dumnezeu. Înţelegeţi? „Eu nu fac decât ce-Mi arată Tatăl. Şi tot ce-Mi arată
Tatăl, fac întocmai.”

Acum, dacă Isus a înviat din morţi şi este viu printre noi, înseamnă că
în seara aceasta este întrupat în Biserica Sa şi face aceleaşi lucrări pe care
le-a făcut în trecut.

Priviţi-L când a vorbit cu femeia de la fântână. El i-a zis: „Dă-Mi
să beau.”
Spunea aceasta ca să intre în conversaţie cu ea.

Şi femeia I-a zis: Doamne, n-ai cu ce să
scoţi apă, şi fântâna este adâncă.”
Mai mult, „Tu, iudeu, ceri să
bei de la mine, femeie samariteană?”

Drept
răspuns, Isus i-a zis: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui
Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: „Dă-Mi să beau!”, tu singură ai fi cerut
să bei, şi El ţi-ar fi dat apă vie.”
Şi
discuţia a continuat. Ce încerca El să facă prin aceasta? Să îi contacteze
duhul ca să vadă care era problema ei.

Astfel,
i-a zis: „Du-te, de cheamă pe bărbatul tău şi vino aici”.

„N-am
bărbat”, a răspuns ea.

 „Bine ai zis că n-ai bărbat.
Pentru că cinci bărbaţi ai avut; şi acela pe care-l ai acum nu-ţi este bărbat.
Aici ai spus adevărul.”

„Doamne”, I-a zis femeia, „văd că eşti
proroc.”
Şi a adăugat: „Ştiu că are să vină Mesia
(căruia I se zice Hristos); când va veni El, are să ne spună toate lucrurile.”

„Eu, Cel care
vorbesc cu tine, sunt Acela.”

Atunci, ea a
alergat în cetate şi a zis: „Veniţi de vedeţi
un Om care mi-a spus tot ce am făcut; nu cumva este Acesta Hristosul?”

Desigur, El nu i-a spus tot ce făcuse, deşi ar fi putut s-o facă, ci doar care
era problema ei.

Priviţi la textul din seara aceasta.
Filip a fost convertit şi s-a dus să-şi aducă şi prietenul. Aceasta este o
întoarcere adevărată, nu-i aşa? Să alerge repede la prietenul său şi să-i spună
ce a făcut Isus – aceasta este dragostea adevărată.

Astfel, el s-a dus la Natanael şi i-a
zis: „Noi am găsit pe Acela despre care a scris Moise în Lege şi Prorocii:
pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.”
Bărbatul acela drept stătea sub un
pom şi se ruga, iar când l-a auzit pe Filip ce spune, i-a răspuns, dar nu în
batjocură: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?”

„Vino şi vezi!”

Aici vom dramatiza puţin. Când au
venit, iată că Isus tocmai intrase în slujbă şi chema rândul de rugăciune. Când
a intrat Natanael, Isus s-a uitat la el şi a zis: „Iată cu
adevărat un israelit în care nu este vicleşug.”
Cu alte cuvinte, „Iată un
om cinstit,” sau cum am spune astăzi: „Iată un creştin adevărat.” Natanael era
foarte curios să afle de unde ştia Omul acela cum este el, aşa că L-a întrebat:
„De unde mă cunoşti?” Şi Isus i-a răspuns: „Te-am
văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin.”

Ştiţi cum ar numi
americanii aceasta? Telepatie, vrăjitorie, citire de gânduri sau „de la
diavolul”.

Dar Natanael a
spus: „Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti
Împăratul lui Israel!”
Vedeţi? Şi numele lui este nemuritor
şi astăzi. Dar ce ziceau oamenii religioşi din vremea aceea despre El?
„Bărbatul acesta este cel mai bun ghicitor din ţară; este Beelzebul, domnul
dracilor.” Vedeţi? Ei nu-l puteau înţelege pe Dumnezeu.

Acum aş vrea să vă puneţi puţin vesta
„antiglonţ.” Nu plecaţi până nu vă explic aceste lucruri.

Isus le cunoştea gândurile.
Înţelegeţi? El le ştia gândurile, dar nu era un cititor de gânduri, cum sunt
aceşti diavoli care citesc în palmă. Aceasta este o imitaţie făcută de diavol,
care doar ghiceşte câte ceva.

Dar Isus le cunoştea gândurile; El a
ştiut unde era peştele care avea în gură bănuţul necesar să plătească dările la
Cezar. Este adevărat? O, şi sunt o mulţime de alte locuri în care scrie că El a
ştiut mai dinainte… Cum putea şti? Dumnezeu Îi arăta în vedenie despre ce era
vorba. Astfel, i-a spui lui Natanael tot ce s-a întâmplat şi a fost întocmai.

El ştia ce probleme au oamenii din
rândul de rugăciune şi le cunoştea starea, dar îi putea vindeca numai pe cei pe
care îi permitea Dumnezeu să-i vindece.

Uitaţi-vă la prietenul Său, Lazăr. De
ce S-a ridicat Isus şi a plecat din casa lui Lazăr? V-aţi gândit vreodată? De
ce a plecat? Lazăr se îmbolnăvise dar, cu toate acestea, Isus a plecat în altă
parte. „Vindecătorul”, cum Îi ziceau oamenii, a plecat de acolo. Marta şi Maria
au trimis după El, să vină la prietenul Său, dar Isus a mers mai departe. Apoi,
după un timp le-a zis ucenicilor Săi: „Lazăr, prietenul
nostru, doarme.”
Şi pentru că ei n-au înţeles cuvintele Lui, le-a zis: „Lazăr
a murit. Şi mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi, ca să credeţi. Dar acum,
haidem să mergem la el
să-l trezesc.” (Ioan 11.11,14-15). Vedeţi? Dumnezeu I-a spus şi câte
zile vor trece până va muri Lazăr…

… Şi când timpul
hotărât a trecut, El S-a întors pentru înviere. Priviţi ce a spus când a stat
lângă mormântul lui Lazăr: „Tată, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat. Ştiam că
totdeauna Mă asculţi; dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca
să creadă că Tu M-ai trimis.”
(v. 41-42). Aţi înţeles? Dumnezeu Îi arătase
deja totul.

Daţi-mi voie să vă
spun ceva! Isus nu a făcut nici o minune până nu I-a arătat Tatăl în vedenie ce
trebuie să facă.

Credeţi Cuvântul
Lui, nu-i aşa? Atunci ascultaţi încă o dată ce scrie în Ioan 5.19: „Adevărat,
adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce
vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl face şi Fiul întocmai.”
A spus
Isus adevărul? Sigur că da! El a făcut numai ce I-a arătat Dumnezeu, care era
în El şi Îi descoperea  prin vedenii tot
ce trebuia să facă. Şi El a promis că aceste lucrări vor continua să însoţească
Biserica Sa până la sfârşitul lumii: semne, minuni şi daruri mari.

Ce este văzătorul?
Ce este o vedenie? O altă dimensiune; al şaselea simţ. Voi ştiţi că aveţi un
subconştient, aşa-i? Noi toţi suntem conştienţi de aceasta. Subconştientul este
cel care vă creează toate problemele; el nu este de acord cu conştientul, se
sperie şi dă înapoi. Dar când ajunge în armonie cu conştientul şi cu Cuvântul
lui Dumnezeu…

Să zicem că aici
este conştientul şi aici este subconştientul. Când omul visează, o face în
subconştient. Câţi de aici aţi avut un vis? Păi, cel puţin 2/3. Foarte bine. Şi
cam 1/3 dintre oameni nu au visat niciodată.

Cum ar fi dacă v-aş
cere să visaţi un vis? Nu puteţi, este imposibil. Când dormi, conştientul
devine inactiv şi intră în acţiune subconştientul. Poate mulţi dintre voi aţi
visat un vis cu ani în urmă şi încă vi-l amintiţi, este adevărat? Unde erai tu?
Care parte din tine era acolo, încât îţi poţi aminti acel vis în conştient?
Înţelegeţi ce vreau să spun?

Biserică, încearcă
să înţelegi acest lucru! Când conştientul se odihneşte, intră în acţiune
subconştientul, iar când conştientul este activ, subconştientul intră în
repaus. Când dormi, tu visezi ce ai făcut aici, iar când te trezeşti îţi
aminteşti visul. Când o persoană doarme adânc, nu visează nimic, iar
subconştientul lui se odihneşte, dar cel ce visează nu doarme adânc. Nici cel
care visează, nici cel care nu visează, nu pot face nimic cu privire la
aceasta. Cine poate adăuga măcar un cot la statura lui? Dumnezeu l-a făcut aşa.

Eu am dorit
întotdeauna să am ochi căprui, dar a trebuit să mă mulţumesc cu albaştri; am
dorit să fiu înalt, dar a trebuit să fiu aşa cum a vrut Dumnezeu. Fiecare din
noi trebuie să fim aşa cum ne-a făcut Dumnezeu.

În ordine. Voi
încheia în două minute.

Fiţi atenţi!
Dumnezeu dă vise, dar dacă nu există un tălmăcitor, acel vis nu este destul de
sigur. El s-a ocupat de Iosif, de Nebucadneţar şi de mulţi alţii care au visat
vise.

Dar văzătorul nu
are subconştientul adormit, ca visătorul de vise, ci el este treaz. Văzătorul
nu doarme, ci primeşte vedenia în timp ce este treaz şi nu poate face nimic cu
privire la ea. Când se termină, el şi-o aminteşte şi vorbeşte despre ce se
întâmplă. Pe un astfel de om îl puteţi numi văzător, proroc sau cum vreţi. El
este un om ales de Dumnezeu. Când era aici, Isus a fost Văzătorul văzătorilor;
El a fost mai mult decât un proroc; a fost Fiul lui Dumnezeu.

Când L-au legat la
ochi şi L-au lovit peste cap zicând: Hristoase,
proroceşte-ne cine Te-a lovit?”
(Matei 26.68), El
n-a deschis gura şi n-a spus nici un cuvânt.

Femeia care s-a atins de haina Lui,
s-a apropiat corect de El, a crezut şi a fost vindecată. Dar soldaţii romani
care L-au lovit şi I-au smuls barba, nu a simţit nici o putere, ceea ce
înseamnă că contează felul în care te apropii de El.

Fără îndoială, oamenii care stau în
seara aceasta aici, cu probleme la inimă şi aşa mai departe, ar putea muri în
următoarele săptămâni… Eu nu vă cunosc pe niciunul, dar Dumnezeu mă va face
răspunzător pentru Adevăr.

Acum, dacă Isus Hristos a înviat din
morţi, şi eu spun că a înviat, ştim că a promis că lucrările pe care le-a făcut
El, se vor manifesta din nou în Biserică. Este adevărat? Înseamnă că dacă în
seara aceasta ar sta aici îmbrăcat în acest costum, nu v-ar putea vindeca
pentru că a făcut-o deja. Ar putea să te întrebe doar: „Crezi?” iar dacă în
viaţa ta este o problemă, El va şti în măsura în care Îi descoperă Tatăl.
Corect?

Dacă Isus este aici, şi eu cred că
este, şi ne supunem în totul voii Lui, astfel încât să-Şi manifeste Viaţa în
aceeaşi manieră ca în trecut, Îl veţi accepta ca Salvator şi Vindecător
personal? Dacă da, spuneţi „Amin”. Fie ca El să vă dăruiască aceasta.

Eu am un vocabular sărăcăcios când
trebuie să explic ce este slujba mea, dar cred că ea trebuie să vorbească de la
sine. Rugăciunea mea din seara aceasta este ca Domul Isus care, după învierea
Sa, a mers pe drumul spre Emaus cu acei oameni simpli… El arăta ca un om
obişnuit şi vorbea ca un om obişnuit, dar când i-a adunat împreună, aşa cum
suntem adunaţi noi acum, a făcut ceva deosebit prin care ei L-au recunoscut că
este Hristos. Este adevărat? Şi ce au spus? „Nu ne ardea inima în noi când
ne vorbea pe drum şi ne deschidea Scripturile?”
(Luca 24.32).

Fie ca El să facă şi în seara aceasta
ceva, chiar aici în audienţă, ca să puteţi recunoaşte că Isus Hristos a înviat
din morţi şi trăieşte în Biserica Sa. Nădejdea mea este că Îl veţi accepta. Tot
ce pot să fac eu este să vă ajut să credeţi în El şi să-L acceptaţi ca
Mântuitor, Vindecător şi Împărat.

Să ne plecăm capetele.

Bunul nostru Tată, venim în Numele lui
Isus Hristos să-Ţi mulţumim şi să Te lăudăm pentru tot ce-i făcut pentru noi.
Doamne, după ce am vorbit în faţa acestor oameni, aceasta fiind o slujbă nouă
pentru mine: să explic aceste lucruri şi apoi să trec direct la serviciul de
vindecare, Te rog să trimiţi Îngerul Domnului, care m-a hrănit în toate zilele
vieţii mele şi m-a trecut prin diferite încercări, să Se manifeste în mijlocul
acestei audienţe mici, astfel ca ei să-L creadă din toată inima.

Dumnezeule scump, Dătătorul Vieţii şi
al oricărui dar bun, Te rog să trimiţi binecuvântările Tale peste umilul Tău
slujitor, şi să mă ierţi atât pe mine cât şi această audienţă, de toate
păcatele şi nelegiuirile noastre. Fă ca seara aceasta să rămână multă vreme în
amintirea lor şi a întregului Phoenix. Îngăduie ca Îngerul Domnului să vină
atât de aproape şi să-L facă cunoscut pe Isus atât de clar, încât chiar şi
copiii să poată înţelege şi să vadă că El este aici. Te rog să faci ca Stâlpul
de Foc care a condus poporul Israel şi este în seara aceasta aici, să vină în
mod vizibil pentru cei aflaţi în audienţă, astfel încât să poată vedea că
slujitorul Tău a spus Adevărul.

Tată, ai spus în Cuvântul Tău că Tu
mărturiseşti cu privire la darurile Tale, de aceea ştiu că dacă eu Te
mărturisesc pe Tine, şi Tu vei mărturisi că am spus Adevărul. Te rog să faci
aceasta, în Numele lui Isus Hristos, preaiubitul Tău Fiu. Amin.

Aş vrea ca sora de la pian să cânte:
„Locuieşte în mine”, „Crede numai” sau ceva de felul acesta.

Prieteni creştini, acum aş vrea să vă
rog să staţi cât se poate de liniştiţi şi de respectuoşi şi după cum scrie în
Biblie, „fiţi sfinţi, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.” (Levitic
20.7). Voi încerca să nu vă ţin prea mult timp.

Mai întâi de toate, aş vrea să
îndepărtez această superstiţie din inimile voastre, pentru că eu nu sunt nimic,
sau dacă vreţi, sunt un om ca oricare dintre voi, un păcătos salvat prin har.
Dumnezeu a făcut o cale ca să mă pot dezbrăca de mine însumi, astfel încât să
poată intra în inima mea, iar dacă faceţi acelaşi lucru, El va fi şi cu fiecare
din voi.

Îndepărtaţi toate suspiciunile şi
luaţi seama la Scripturi! Dacă Isus Hristos este Acelaşi ieri, azi şi în veci,
în seara aceasta va produce şi aici acelaşi fel de Viaţă. Acum aştept să merg
la mahomedani şi la evrei. Când am fost în Africa de Sud, am vorbit în faţa a
peste o sută de mii de oameni, iar atunci când Dumnezeu S-a manifestat înaintea
lor, aproape 30.000 de oameni L-au primit pe Isus ca Mântuitor personal, la o
singură chemare la altar.

Ei au venit acolo purtând idoli făcuţi
din lut şi stropiţi cu sânge, dar eu le-am cerut să-i arunce la pământ. Când au
făcut aceasta, s-a ridicat un praf ca o furtună, pentru că 30.000 au venit la o
singură chemare la altar.

Sunt sigur că noi Îl iubim pe Dumnezeu
la fel de mult ca acei hotentoţi, dar vreau să vă spun ceva: S-ar putea ca El
să Se abţină şi să nu vină la mine. Dacă este aşa, voi deschide Biblia şi voi
continua să predic, sau voi face orice va voi El, iar dacă va veni Îi vom fi
recunoscători.

Şi mai este ceva ce vreau să ştiţi! Eu
nu sunt responsabil pentru criticile din adunare, pentru că duhurile rele se
mişcă şi caută un loc unde să intre. Cred că vă mai amintiţi adunarea fratelui
Garcia, unde un bărbat cunoscut de aici din Phoenix, a dat din cap şi a spus:
„Asta nu-i decât psihologie!” iar şase săptămâni mai târziu şi-a pierdut
minţile. Mai târziu, m-am dus până în Santa Rosa, California, ca să-l văd pe
acel bărbat neîngrijit şi cu barbă mare, care privea în gol şi zicea: „Ah! Ah!”

Să nu uitaţi că Dumnezeu este viu, dar
şi diavolul trăieşte. Deci, fiţi respectuoşi, pentru că noi nu ne jucăm   de-a biserica, iar voi veţi vedea aceasta.

Singurul lucru pe care putem să-l
facem, este să împărţim numere de rugăciune şi apoi să-i aliniem pe oameni sus,
cum face şi fratele Roberts şi ceilalţi. Dar noi nu îi trecem doar pe oameni
prin rând, ci avem în vedere un lucru: învierea lui Isus Hristos.

Şi vreau să mai ştiţi un lucru: orice
persoană din clădire poate fi vindecată chiar dacă nu are număr de rugăciune.
Nu faptul că vii aici sus te vindecă, ci credinţa. Credeţi deci, oriunde v-aţi
afla, şi veţi vedea ce poate face Dumnezeu.

Fiul meu mi-a spus că a împărţit
numere de rugăciune de la „L”, dar nu voi putea chema prea mulţi odată. Să vină
cei care au numere de la 1 la 15.

Acum vă provoc în Numele lui Hristos
pe cei care nu aveţi numere de rugăciune. Fie că sunteţi aici sau oriunde    v-aţi afla şi nu aveţi număr de rugăciune,
dacă veţi crede că v-am spus Adevărul, veţi vedea cum va lucra Dumnezeu. El
ştie totul despre voi. Credeţi aceasta?

Ridicaţi mâna toţi cei care nu aveţi
numere de rugăciune şi vreţi să fiţi vindecaţi. Păi, tot atât de mulţi. Aş vrea
să priviţi la mine şi să spuneţi: „Doamne, cred că bărbatul acesta a spus
Adevărul şi Îl accept”, şi veţi vedea ce va spune Duhul Sfânt.

Acum aş vrea să fiţi respectuoşi timp
de câteva minute, apoi vă voi lăsa liberi. Vă spun de pe acum „Noapte bună,”
pentru că dacă vine Duhul Sfânt şi descoperă… După o persoană sau două devin
atât de slab încât nu mai ştiu dacă sunt aici sau în altă parte. Înţelegeţi?
Este un dar divin, dar el nu te vindecă ci doar îţi ajută credinţa să vină la
suprafaţă la nivelul la care să-L poţi crede pe Dumnezeu.

Ridicaţi mâna toţi cei care aţi
înţeles. Deci, eu nu încerc să spun că vă pot vindeca, pentru că nu pot. Duhul
Sfânt este Cel care se mişcă, dovedind că Isus Hristos este Acelaşi ieri, azi
şi în veci. Înţelegeţi? Aşa lucrează El. Vă rog să nu vă mai mişcaţi în jur!
Fiţi cât se poate de respectuoşi şi rămâneţi pe locurile voastre! Vă rog să
aveţi respect înaintea Domnului. Eu am predicat, iar acum este rândul Lui s-o
facă. Ascultaţi deci, ce are El de spus.

Aceasta este prima mea zi aici şi sunt
deja obosit. Haideţi să murmurăm încet: „Crede numai!” Cu toţii.

Să ni-L imaginăm coborând de pe munte
şi mergând la un om care avea un copil epileptic şi I-a zis: „Doamne, ai milă!”
Şi El i-a zis: „Dacă crezi, se poate, pentru că toate lucrurile sunt posibile
pentru cel ce crede.”

O, Doamne Isuse, Fiul lui Dumnezeu,
vino în seara aceasta şi fă-Te cunoscut oamenilor! Ajută-mă, Te rog, să mă
predau voii şi puterii Tale, binecuvântează această adunare mică de oameni şi
ia în stăpânire fiecare duh, în Numele lui Isus Hristos. Amin.

 Desigur, voi creştinii puteţi aprecia ceea ce
încerc să fac aici, adică să-L reprezint pe Domnul nostru Isus înaintea
oamenilor. Însă nu toţi cei prezenţi sunt credincioşi. Spun aceasta pentru că
pot simţi ceva mişcându-se şi smucindu-se, dar El este deja aici, de aceea, iau
sub controlul meu orice duh, în Numele lui Isus Hristos şi spre slava lui
Dumnezeu.

Bună seara, domnule. Va trebui să
vorbesc puţin cu tine ca să-ţi contactez duhul. Amândoi suntem oameni, iar dacă
aş putea să te ajut şi nu aş face-o, aş fi un om îngrozitor şi fără inimă. Nu
te-am mai văzut niciodată, este adevărat? Este pentru prima dată când ne
întâlnim, aşa-i? Dar Dumnezeu ne-a cunoscut pe amândoi de când ne-am născut.

Dacă suntem fraţi în Hristos, fie ca
Duhul Sfânt să vină prin darul Său divin şi să facă ceva pentru el ca să-l
ajute. Poate are probleme în familie; poate este bolnav; poate vrea să meargă
undeva; poate vrea să ştie voia lui Dumnezeu. Eu nu aş putea spune nimic despre
el, dar Dumnezeu poate.

Dacă Duhul lui Dumnezeu va descoperi
că este ceva: un motiv, un păcat, ceva ce a făcut sau ceva ce trebuie să facă,
Îl veţi accepta fiecare din voi? Spuneţi: „Cred din toată inima.” Aşa este.
Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Noi stăm de vorbă amândoi, aşa cum a
vorbit odinioară Domnul Isus cu femeia samariteancă. Ei au discutat ca doi
oameni: ea era om şi la fel El, în ce priveşte trupul. În Duh, El era Dumnezeu,
dar în trup era Fiul lui Dumnezeu. Tu crezi aceasta pentru că eşti creştin.
Ştiu aceasta din pricina duhului tău care este binevoitor. Dacă Dumnezeu îmi va
descoperi unde este problema ta sau ce doreşti, Îl vei accepta? Fie ca El să-ţi
dea ceea ce ceri.

Tu eşti o persoană nervoasă, foarte
nervoasă, dar nu în sensul că eşti scuturat de nervi, ci vine din copilărie.
Gândeşti foarte mult şi faci tot felul de planuri cu mult înainte, şi din cauza
aceasta ai primit această stare nervoasă care s-a instalat în intestinele tale
şi îţi creează un fel de constipaţie. Este adevărat? Şi s-ar putea să nu ştii,
dar ai şi o boală de piele. Este cancer. Ştiai? Am văzut ceva, o teamă şi s-a
făcut întuneric în jurul tău. Dacă este adevărat, ridică mâna. Cum a fost
posibil să-ţi spun aceste lucruri fără să te cunosc?

Şi mai este ceva. Te văd
îndepărtându-te din nou. Înainte să vii la adunare, te-ai rugat să primeşti un
număr de rugăciune şi să ajungi pe platformă, este adevărat? În ordine. Vino
aici.

Bunule Tată ceresc, în timp ce ungerea
Ta este peste slujitorul Tău, îmi pun mâinile peste acest bărbat, în amintirea
Cuvântului Tău care spune: „Iată semnele care vor însoţi pe
cei ce vor crede: …îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor
însănătoşi”,
şi îi poruncesc vrăjmaşului să
părăsească trupul fratelui meu. Fie ca el să meargă acasă şi să fie bine prin
Numele lui Isus Hristos. Amin.

Frate, aş vrea să
mai vorbesc puţin cu tine.  Am fost cât
se poate de sigur că s-a întâmplat ceva. Da, aşa este. Du-te şi Domnul să fie
cu tine, fiindcă vei fi bine. Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule.

Ce mai faci,
doamnă? Acesta este bolnavul? În ordine. Nu ne cunoaştem, este adevărat? Te rog
să te uiţi la mine. Exact aceasta au făcut Petru şi Ioan când au trecut pe la
poarta Templului numită „Frumoasă.” Ei i-au spus ologului: „Uită-te
la noi!”
La fel a făcut şi Elisei, care i-a spus
împăratului lui Israel: „…dacă n-aş avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui
Iuda,… nici nu m-aş uita la tine.”
(2 Împăraţi 3.14). Apoi a ascultat
puţină muzică, a văzut o vedenie şi  
le-a spus ce trebuie să facă. Acelaşi Dumnezeu trăieşte şi astăzi,
credeţi aceasta?

Tu eşti deosebit de nervoasă şi
îngrijorată, din pricina copilului tău, care stă în faţa unei operaţii. Este
adevărat? Este vorba de o umflătură pe care o are în stomac, aşa-i?

O, bunule Tată ceresc, în Numele lui
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu îl condamn pe vrăjmaşul care vrea să ia viaţa
acestui copil. În timp ce ungerea este aici, îi cer să-l părăsească, astfel
încât să fie bine în Numele lui Isus Hristos. Amin.

Dumnezeu să te binecuvânteze, mamă.
Du-te şi crede din toată inima.

Fiţi respectuoşi pentru că Duhul Sfânt
este printre voi.

Acolo este o femeie de culoare care se
roagă pentru că are o problemă femeiască. Este adevărat, doamnă? Vrei să fii
vindecată? Crezi că Dumnezeu te va face bine? Dacă crezi din toată inima… Da,
tu care stai acolo. Vrei să fii bine? Ridică-te în picioare şi acceptă
vindecarea, fiindcă Isus Hristos a îndepărtat chiar acum acel abces de pe ovar
şi eşti bine. Dumnezeu să te binecuvânteze.

Doar credeţi! Nu aveţi nevoie de număr
de rugăciune, ci doar să credeţi că v-am spus Adevărul şi să priviţi la Duhul
Sfânt. Atunci veţi vedea dacă vă va face bine sau nu.

Tu eşti pacientul? Scuză-mă… am
încercat să-mi revin puţin. Numai Dumnezeu ne poate ajuta, aşa-i? Noi suntem
doi străini unul faţă de celălalt, nu te-am văzut niciodată şi nu ştiu nimic
despre tine. Poate nici tu nu ştii nimic despre mine, dar cred că recunoşti că
eşti în prezenţa unei Fiinţe supranaturale, este adevărat? Tu eşti credincios,
de aceea crezi. Nu eşti aici pentru tine, ci pentru altcineva, aşa-i? Persoana
aceea este la spital în Minneapolis din pricina unei probleme pe care o are la
gât. Este un păcătos, pentru că îl văd cum se zbate în întuneric. Tu tocmai ai
fost vindecat, dar într-o altă adunare. Cineva s-a rugat pentru tine… este
vorba de Oral Roberts, este adevărat?

Ia-ţi batista, trimite-o prietenului
tău şi spune-i să-L primească pe Isus Hristos. În Numele Domnului Isus, condamn
păcatul de peste acel om şi cer vindecarea lui. Amin. Dumnezeu să te
binecuvânteze, domnule. Să nu te îndoieşti! Crede şi vei primi ceea ce ai
cerut.

Uită-te aici! Vrei să scapi de
problema ta intestinală? Da? Ridică-te în picioare, fiindcă Isus Hristos te-a
vindecat de ea. Tu ai avut colică intestinală, este adevărat? Da. Acum eşti
vindecat. Du-te acasă şi fii bine. Amin.

Aveţi
credinţă în Dumnezeu! Vino. Nădăjduiesc că înţelegeţi faptul că vedeniile mă
slăbesc. Dacă nu mă înşel, cred că Daniel a avut odată o vedenie atât de
puternică încât nu şi-a putut reveni câteva zile şi a stat la pat. Vă amintiţi
acel text din Scriptură? „Eu, Daniel, am stat leşinat şi bolnav mai multe
zile; apoi m-am sculat şi mi-am văzut de treburile împăratului. Eram uimit de
vedenia aceasta, şi nimeni nu ştia.”
(Daniel 8.27).

Cu cât vorbeşti mai mult cu oamenii, El descoperă
mai multe lucruri. Vrei să scapi de acea astmă? Crezi că Dumnezeu te va face
bine? Atunci ridică-te în picioare şi fii bine în Numele Domnului Isus.

Credeţi
în Dumnezeu! Tu ce crezi despre aceasta, doamnă? Tu care stai lângă doamna
aceea. Crezi din toată inima? Crezi că sunt prorocul lui Dumnezeu? Vei accepta
vindecarea dacă îţi spun prin puterea lui Dumnezeu care este problema ta? Tu ai
probleme la ficat, este adevărat? Dacă este adevărat, ridică-te în picioare,
acceptă vindecarea, du-te acasă şi fii vindecată în Numele lui Isus Hristos.

Credeţi
din toată inima şi nu vă îndoiţi!

Domnule,
cred că suntem străini unul pentru celălalt. Din câte ştiu, acum ne vedem
pentru prima dată, dar dacă eu nu te cunosc, Dumnezeu te cunoaşte. Cred că îţi
dai seama că toată viaţa ta este derulată înaintea Lui: ce ai fost, ce eşti şi
ce vei fi. Şi la fel a mea. Eu nu pot nici să te vindec, nici să te scot din
încurcătură, dar prin darul divin pe care mi l-a dat Dumnezeu, ca văzător sau
proroc al Lui, aş putea şti care este problema ta, ceea ce ar putea să-ţi aducă
credinţa necesară pentru a primi ceea ce ceri. Da, domnule.

Crezi
că sunt prorocul Lui? Tu ai o credinţă puternică. Da… Suferi cu stomacul, este
adevărat? Şi în plus eşti o persoană foarte nervoasă. Starea de nervi ţi-a
provocat problema de la stomac şi ai făcut şi hemoroizi. Văd că ai probleme şi
cu inima, este adevărat? Crezi că sunt prorocul Lui? Văd lângă tine o femeie.
Este soţia ta. Ea are probleme la faţă, are cancer. Este adevărat? Locuiţi pe
strada Mc Kinley, nr. 1154 şi te numeşti C.B. Dewitt, este adevărat? Du-te
acasă, pune-ţi mâinile peste soţia ta şi fiţi bine…

Ce
mai faci, doamnă? Crezi din toată inima? În ordine. Noi suntem străini unul
pentru celălalt, dar Dumnezeu ne cunoaşte, aşa-i?

Opriţi-vă
şi nu mai gândiţi în felul acesta! Nu I-a spus Isus din Nazaret lui Petru care
era numele lui? Şi El este Acelaşi ieri, azi şi în veci. Voi trebuie doar să
credeţi şi asta-i tot. Nădejdea mea este că veţi crede şi astfel veţi vedea
slava lui Dumnezeu.

Tu
ai o umflătură în gât. Este adevărat? Este gută şi este cauzată de o stare
nervoasă. Te văd într-o adunare. O, este una din adunările mele şi văd că ai
fost vindecată de o boală de inimă. Du-te acasă şi vei fi bine în Numele lui
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Aveţi
credinţă în Dumnezeu! credeţi în Domnul Isus şi veţi primi orice veţi cere.


vrea să puteţi vedea vârtejul de Lumină care stă deasupra doamnei de acolo. Să
crezi, doamnă!

Ce
mai faci? Tu eşti pacientul? În ordine. Priveşte-mă ca pe prorocul lui Dumnezeu
şi crede că am venit să te ajut. Crezi? Văd că încerci să te mişti în pat dar
eşti înţepenită. Ai artrită. Ai avut şi un accident. Ţi-ai zdrobit degetul la
uşa maşinii, este adevărat? Asta ţi-a lezat osul. În Numele Domnului Isus,
du-te acasă, fii bine şi dă-I slavă lui Dumnezeu.

Haideţi
să spunem: „Mulţumim lui Dumnezeu care ne dă biruinţă!”

Vino,
doamnă. Crezi din toată inima că Dumnezeul cel Atotputernic este Acelaşi ieri,
azi şi în veci? Dacă mă va lăsa să văd care este problema ta, vei crede din
toată inima şi vei accepta vindecarea Sa? În ordine. Tu ai o problemă la inimă,
este adevărat? Acum nu o mai ai. Aş vrea să-mi pun mâinile peste tine pentru că
asta ai dorit.

Fie
ca tu să fii vindecată în Numele lui Isus Hristos, mamă. Du-te şi pacea lui
Dumnezeu să Se odihnească peste tine. Dumnezeu să te binecuvânteze.

În
ordine. Vino, doamnă. Crezi din toată inima? Dumnezeu să mă ajute pentru că mă
simt deja slab. Crezi că El îţi cunoaşte problema? În ordine. Ai probleme cu
rinichii. Du-te acasă, fiindcă Isus Hristos te face bine.

În
ordine. Vino. Crezi? Eşti aici pentru copil crezi că Dumnezeu este aici ca să
descopere şi să înlăture orice problemă? Eu nu îl cunosc pe copil, dar Dumnezeu
îl cunoaşte, este adevărat?

Dumnezeule
Atotputernic, ai milă de copil şi cruţă-i viaţa. Eu o conduc la Calvar pentru o
transfuzie de sânge, ca să-i fie cruţată viaţa. Amin. Nu te teme, domnule.

Aduceţi
copilaşii aceia aici. Scumpa mea, eşti o fetiţă drăguţă. Uita-te puţin la mine.
Ce ochi frumoşi ai! Crezi că Isus, Fiul lui Dumnezeu, l-a trimis pe fratele
Branham să se roage pentru tine?

Dacă
Isus ar fi aici, Şi-ar pune mâinile peste fetiţă şi ea s-ar face bine, este adevărat?

Isus
este aici, dar în formă de Duh. Dacă Dumnezeu va descoperi ce are copilul tău,
vei accepta vindecarea? Eşti mamă şi eşti foarte îngrijorată pentru ea. Copilul
are o problemă la inimă, dar va fi bine în Numele lui Isus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, pentru că îl condamn pe diavolul care a făcut aceasta şi cer
vindecarea ei. Este o inimă nervoasă; aşa s-a născut, dar se va face bine. Nu
te teme, crede din toată inima! În ordine.

Haideţi
să spunem: „Laudă lui Dumnezeu!”

Plecaţi-vă
repede capetele, pentru că este un duh de surzenie care se învârte în jurul
meu. Plecaţi-vă capetele!

O,
Doamne, Creatorul cerului şi al pământului, Autorul Vieţii veşnice şi Dătătorul
oricărui dar bun, trimite binecuvântările Tale peste acest om şi fă ca acest
duh de surzenie să-l părăsească. Veşnicule Dumnezeu, Cel care ai existat
înainte de a fi lumina, Tu ai fost Dumnezeu atunci, vei fi Dumnezeu şi când
mările se vor vărsa în pustie, şi eşti Dumnezeu şi acum. Oh, mare IaHVeH, Te
rog în Numele lui Isus Hristos să vii şi să-l eliberezi pe acest om de
suferinţa lui. Cer ca acest duh rău să-l părăsească în Numele lui Isus Hristos.

Domnule,
mă poţi auzi acum? Da? Cu care ureche nu auzi? Mă poţi auzi? Spune: „Amin!” În
ordine. Ridicaţi-vă capetele. Mulţumim Domnului.

Uită-te
şi spune „Amin!” Priviţi-l, căci este vindecat pe deplin de duhul de surzenie.

Dumnezeu
să te binecuvânteze, frate. Tu eşti foarte nervos din cauza problemei pe care o
ai de multă vreme la prostată. Motivul pentru care ţi-am spus aceasta este ca
să ştii că te-am văzut.

Lăudat
să fie Domnul!

Vrei
să scapi de astmă? Tu, de acolo… Vrei să fii vindecat? Dacă da, acceptă-L pe
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Da. Ridică-te în picioare. Asta este. Dumnezeu
să te binecuvânteze. Du-te şi fii bine. Da, cu tine vorbesc, doamnă… Eşti chiar
lângă Lumină. Ridică-te şi fii bine în Numele lui Isus Hristos.

Doamnă,
eu nu ştiu care este problema ta. Eşti într-o stare foarte gravă, eşti pe
moarte, iar tu ştii aceasta. Suferi de cancer, iar doctorul ţi-a spus că nu mai
ai nici o şansă, este adevărat? Dar acum o ai, ea fiind Isus Hristos. Crezi?
Este tot ce poţi face. Dacă crezi, acceptă puterea lui Dumnezeu care este chiar
acum peste tine. Ridică-te în picioare… Ia-ţi patul, du-te acasă, uită de asta
şi fii bine. Ridică-te în picioare, acceptă-L pe Isus Hristos şi fii vindecată.

Ridicaţi-vă
toţi cei care sunteţi bolnavi! Ridicaţi-vă în picioare şi acceptaţi-L pe Isus
Hristos!

Tată
ceresc, în Numele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, scot afară orice duh
rău! Amin.


Amin –