Meniu Închide

INFOMESAJVISUL UNUI RABIN EVREU DESPRE WILLIAM BRANHAM

Va urma
, - Tucson, AZ

UN RABIN EVREU ARE UN VIS ÎN LEGĂTURĂ CU  FRATELE BRANHAM ŞI ÎI VEDE PE CEI O SUTĂ PATRUZECI ŞI PATRU DE MII DE EVREI

 În luna noiembrie 2016, un rabin evreu ortodox sau tradiţionalist, l-a contactat pe fratele David Musgrove din Arizona şi i-a relatat un vis pe care l-a avut în legătură cu fratele Branham şi cu cei o sută patruzeci şi patru de mii de evrei aleşi.

Întotdeauna am avut un sentiment mai aparte pentru evrei. Poate că nu se află niciunul aici în dimineaţa aceasta, dar am un simţământ aparte pentru ei, l-am avut întotdeauna, şi cred că într-o zi, Biserica dintre neamuri va duce Mesajul la evrei, aşa cum şi evreii l-au adus la neamuri. Eu cred aceasta din toată inima. Apoi, când Mesajul se va întoarce la evrei pe deplin, să fiţi atenţi pentru că atunci se va închide uşa pentru neamuri, iar cea pentru evrei se va deschide. Aşadar, acesta este timpul, şi sunt atât de bucuros pentru că mă aflu chiar acum înăuntru.”  – William Branham, „Calea Vieţii”, 21 iunie 1962

Iată ce spune fratele David Musgrove, pastorul tabernacolului „CHARITY” din Tucson, Arizona, în data de 14 ianuarie 2017:

„În data de 13 noiembrie 2016, în jurul orei 10.30 seara, am primit un telefon. Eram pe jumătate adormit, dar am răspuns, iar bărbatul de la celălalt capăt al firului, mi-a spus:

„Eşti David Musgrove care crede că William Branham este împlinirea lui Maleahi 4.5?”

„Da, eu sunt.”

„Sunt un rabin evreu tradiţionalist, locuiesc în New York, iar eu şi unchiul meu suntem rabinii unei adunări de trei mii de oameni”, a continuat el. „Am avut un vis, iar în acest vis mi s-a spus să-l contactez pe un bărbat care se numeşte David Musgrove şi care crede în mesajul lui Maleahi 4.5. Eu nu am calculator pentru că sunt evreu tradiţionalist, aşa că am mers la un prieten şi l-am rugat să-l caute pe un bărbat care se numeşte David Musgrove şi care are legătură cu Maleahi 4.5. Am găsit numele tău pe internet şi am văzut că eşti predicator şi că predici mesajul acestui William Branham.”

„Da, domnule.”

„Te-am sunat să-ţi relatez visul pe care l-am avut, pentru că tu eşti persoana pe care trebuia s-o contactez.”

Nu ne cunoşteam, nu ne-am întâlnit niciodată şi el n-a auzit niciodată numele meu înainte, aşa că mi-a spus:

„Am avut un vis în care am văzut o sută patruzeci şi patru de mii, dintre fraţii mei evrei. Ei aveau un fel de pecete asupra lor şi strigau: „William Branham a fost profetul pentru neamuri care a împlinit Maleahi 4.5”.

Vreau să vă spun că m-am trezit într-o clipă, când el a început să-mi relateze aceste lucruri care se întâmplau în visul lui: faptul că ei se îmbrăţişau şi că William Branham a fost profetul pentru neamuri care a împlinit Maleahi 4.5.

Fratele Branham a spus că atunci când vor fi aleşi cei o sută patruzeci şi patru de mii de aleşi dintre evrei, noi vom fi Acasă. Aşadar, vedeţi cât este de aproape acest lucru.

Continuarea a fost relatată în data de

16 ianuarie 2017:  „Zilele trecute v-am relatat un lucru care a avut loc în luna noiembrie 2016. Aceasta este relatarea a ceea ce s-a întâmplat şi pe care am trimis-o mai multor predicatori ale căror adrese le am. De asemenea, am trimis-o şi fraţilor Billy Paul Branham şi Iosif Branham.

Iată deci, ce s-a întâmplat:

„Fraţilor predicatori în Hristos, aş dori să vă împărtăşesc o mărturie cu privire la un telefon pe care l-am primit în luna noiembrie 2016.

La ora 10.30 seara, eram acasă în Tucson, Arizona, şi am primit un telefon de la un bărbat care m-a întrebat:

„Eşti David Musgrove care crede în Maleahi 4.5?”

„Da, domnule”, am răspuns eu.

„Trebuia să te sun”, a continuat el, „pentru că faci parte dintr-un vis pe care l-am avut.”

Mi-a spus că este un rabin evreu tradiţionalist şi că el şi unchiul lui sunt rabinii unei sinagogi de trei mii de evrei tradiţionalişti din New York.

Pentru a aşeza o mică temelie, aş vrea să vă spun că în seara aceasta, eu şi soţia mea am ascultat o casetă în care fratele Branham a predicat pentru prima dată într-o sinagogă evreiască. Este vorba de predica intitulată „Calea Vieţii”, care a fost vorbită în anul 1962, în Los Angeles, California, şi în care profetul a spus următoarele în pasajul introductiv:

Sunt foarte emoţionat pentru că mă aflu pentru prima dată într-o sinagogă evreiască. Înţelegând mai mult aceste lucruri, rânduiala acestor suluri şi cum au ei o grijă atât de mare de ele, am fost nerăbdător să vin în această sinagogă evreiască şi să ţin un serviciu de vindecare.”

Cei prezenţi au aplaudat, iar fratele Branham a continuat:

Întotdeauna am avut un sentiment mai aparte pentru evrei. Poate că nu se află niciunul aici în dimineaţa aceasta, dar am un simţământ aparte pentru ei, l-am avut întotdeauna, şi cred că într-o zi, Biserica dintre neamuri va duce Mesajul la evrei, aşa cum şi evreii l-au adus la neamuri. Eu cred aceasta din toată inima. Apoi, când Mesajul se va întoarce la evrei pe deplin, să fiţi atenţi pentru că atunci uşa pentru neamuri va fi închisă, iar cea pentru evrei se va deschide.”

Şi fratele Branham a mai spus: „Acesta este ceasul.”

Tocmai am ascultat caseta aceasta şi m-am gândit la telefonul pe care l-am primit de la acest frate evreu.

Fratele Branham a spus că sunt două feluri de evrei: evreii de pe Wall Street, care sunt implicaţi în sistemul financiar şi evreii tradiţionalişti care sunt dedicaţi, consacraţii Domnului. Cel care m-a sunat era un rabin tradiţionalist.

Când am primit telefonul de la acest rabin tradiţionalist, Dumnezeu mi-a atras atenţia cu privire la făgăduinţa Mesajului pentru evreii tradiţionalişti.

Când rabinul mi-a spus:

„Am avut un vis în care mi s-a spus să împărtăşesc cele văzute cu David Musgrove”, a spus că nu ştia cine era acest David Musgrove, şi că fiind evrei tradiţionalişti, ei nu au nici o legătură cu lumea. Nu au nici calculatoare, aşa că s-a dus la un prieten şi l-a rugat să mă caute pe internet. Ştia că era posibil să mă găsească după nume, şi că conform visului, numele meu era legat de Maleahi 4.5.

El a mai spus că în vis a văzut o sută patruzeci şi patru de mii de evrei tradiţionalişti care erau pecetluiţi şi care spuneau că William Branham a fost profetul din Maleahi 4.5 pentru neamuri.

Mi-a mai spus că cunoştea în jur de trei mii de evrei tradiţionalişti care au primit acest Mesaj şi cred că William Branham a fost profetul care a venit în această generaţie pentru neamuri.

El a căutat Mesajul vorbit de William Branham şi a spus că „acest bărbat a trebuit să cunoască credinţa ebraică şi că a citit Tora”.

De asemenea, a mărturisit că atunci când a văzut lucrurile predicate de fratele Branham despre sămânţa şarpelui, despre alegerea de dinainte de întemeierea lumii şi despre faptul că există un singur Dumnezeu, a fost de acord că William Branham a fost cu adevărat un profet care a înţeles Scripturile.

Rabinul a spus:

Evreii cred învăţătura despre sămânţa şarpelui aşa cum a identificat-o fratele Branham. Acest lucru de bază nu poate fi negat de poporul evreu.”

El a mai spus:

Cel mai important lucru este că fratele Branham a crezut într-un singur Dumnezeu, pentru că evreii nu pot primi niciodată o învăţătură a neamurilor care învaţă că există trei dumnezei.”

A mai spus că studiind Mesajul, ochii lui au fost deschişi şi cu toate că era un rabin evreu tradiţionalist, a înţeles că trebuia să se boteze în Numele Domnului Isus Hristos. O, Doamne! Amin.

Mi-a mai spus că atunci când a înţeles importanţa acestui lucru, fiind un rabin evreu de treizeci şi nouă de ani, a căutat pe cineva care să-l boteze în taină în Numele Domnului Isus Hristos. Cu ajutorul familiei sale, a găsit pe cineva care se convertise la unitarieni, un predicator care i-a spus că nu îl va boteza în Numele lui Isus, cum botează unitarienii, ci îl va boteza în Numele Domnului Isus Hristos. Gândindu-se că bărbatul acela făcea parte dintr-o denominaţiune, el m-a întrebat dacă botezul pe care l-a făcut este valabil sau nu?

Eu i-am spus: „Frate, nu contează cine este omul care te-a botezat, ci contează ce s-a întâmplat în inima ta.” Amin. Slavă!

Conversaţia cu acest rabin a durat trei ore şi jumătate. A început la ora 10.30 şi am vorbit despre mai multe subiecte precum botezul Duhului Sfânt, dumnezeirea, a doua venire a lui Hristos, neamurile ducând Mesajul lui Maleahi 4.5 la evrei.

Ceea ce l-a captat a fost că i-am spus:

„Aşa cum Mesia trăieşte (acum, în prezent) pe Tărâmul celălalt…” Când am spus aceasta, el a început să vorbească în limba ebraică.

Când am spus: „Aşa cum Mesia trăieşte (la timpul prezent), nu ieri, ci astăzi, în prezent, chiar acum…”, ochii lui au fost deschişi să înţeleagă ceva ce nu a luat niciodată în considerare. Uneori plângea şi vorbea în ebraică, iar la un moment dat m-a întrebat dacă pot să mă rog pentru el. Când am făcut aceasta, ungerea a venit jos, iar el a strigat: „Acesta este Duhul Sfânt?”

„Da, fratele meu,” am răspuns eu, „aceasta este făgăduinţa care spune: „…veţi primi darul Sfântului Duh.”

În clipa aceea, a început să plângă din nou, a cântat în limba ebraică şi apoi m-a numit: „Frate Musgrove.” Mi-a zis:

„Frate Musgrove, tremur ca o frunză. Nu am mai trăit în viaţa mea aşa ceva. Se întâmpla ceva.”

Şi într-adevăr, în noaptea aceea s-a întâmplat ceva, fiindcă el plângea şi cânta în limba ebraică, dar vreau să vă spun că şi eu aveam un Jubileu.

Acest rabin tradiţionalist mi-a spus că vorbeşte trei limbi diferite, prima sa limbă fiind limba ebraică, pe care a vorbit-o toată viaţa. Mi-a mai spus că linia sa genealogică poate fi urmărită până la regele David, iar când mi-a spus aceasta, mi-am zis că şi eu pot să-mi urmăresc linia genealogică până la Avraam, ca sămânţă împărătească a lui. Amin.

Mi-a spus care era numele său în ebraică, iar altă dată când am vorbit cu el, mi l-am notat.

Principala lui grijă părea să fie, cum vor accepta neamurile un evreu tradiţionalist, dat fiind faptul că el purta haine evreieşti, iar evreii tradiţionalişti au nişte standarde foarte înalte îndeosebi în felul cum se îmbracă femeile şi pentru că sunt total separaţi de lume.

A doua sa grijă era că deşi cunoştea în jur de trei mii de evrei care acceptaseră deja faptul că William Branham a fost profetul din Maleahi 4.5, cum vor reacţiona restul evreilor?

Atunci i-am amintit că în visul său a văzut o sută patruzeci şi patru de mii de evrei care aveau asupra lor Pecetea lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că Sămânţa lui Dumnezeu este deja acolo, iar când vor fi loviţi de Lumină, nu va fi nici o luptă cu ei pentru că ei au deja Sămânţa lui Dumnezeu.

Vreau să spun că există deja o sută patruzeci şi patru de mii de evrei care aşteaptă ca neamurile să ducă trezirea la ei, aceştia fiind rânduiţi de Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu!

Am făcut referire şi la Moise şi la Ilie şi la faptul că ei vor fi omorâţi ca şi profeţi, iar cei o sută patruzeci şi patru de mii vor primi botezul Duhului Sfânt; acelaşi Duh Sfânt pe care Îl are Mireasa dintre neamuri, va duce Evanghelia şi la evrei. Amin. Slavă!

I-am spus despre venirea fizică a lui Moise şi Ilie la evrei şi că, aşa cum a spus profetul, neamurile vor duce Evanghelia la evrei, aşa cum acum două mii de ani, au adus-o evreii la neamuri.

I-am mai spus că „Tot ce se întâmplă astăzi este o ruşine şi că acest Mesia care a fost răstignit a doua oară în această generaţie, este Dinamica ce lipseşte la mecanică. Dar evreii Îl vor recunoaşte pe Mesia când va veni timpul lor, iar fratele Branham a spus că „aceasta va fi trezirea evreilor”.

Un alt lucru important pe care vreau să-l subliniez este că după discuţia pe care am avut-o cu acest rabin tradiţionalist, la telefon, am scris această mărturie pentru voi, iar în ziua în care am scris-o, pe site-ul „Voce of God” (Glasul lui Dumnezeu), citatul zilei a fost de pe o casetă intitulată: „Marea trezire care vine şi revărsarea Duhului Sfânt.” O, vai! „Marea trezire care vine şi revărsarea Duhului Sfânt.” Nu ştiu câţi aţi observat, dar aceasta s-a întâmplat în ziua în care am scris mărturia rabinului evreu.

Pe această casetă, fratele Branham a spus:

Spre seară va fi lumină, norii se vor risipi şi denominaţiunile vor fi rupte. Aleluia! Poporul a intrat în botezul Duhului Sfânt cu semne şi minuni, aşa cum L-au avut la început. Spre seară va fi lumină şi ţineţi minte că Mireasa a fost aleasă în timpul de seară, Rebeca a fost luată în timpul de seară; era seară când l-a întâlnit pe Isaac pe câmp; în timpul de seară se va încheia trezirea neamurilor, iar evreii o vor accepta de îndată ce vor vedea puterea lui Dumnezeu manifestându-Se, vor primi Duhul Sfânt, vor lua Evanghelia, iar zilele neamurilor se vor încheia.

Intraţi în Împărăţia lui Dumnezeu cât timp mai aveţi această şansă! Intraţi în această Împărăţie!” Amin.

Imaginaţi-vă cum m-am simţit după ce am vorbit cu acest rabin evreu şi când am văzut aceste lucruri care au fost publicate pe site-ul „Voce of God”.

V-am spus toate aceste lucruri pentru că numele meu se regăsea în visul rabinului, şi sunt aici pentru a vă spune aceste lucruri. Amin.

EN

6 Comments

 1. Vestea buna

  Frumoasa marturie dar din pacate nu da numele acelui evreu si nu devine public aceasta intamplare. Este neaparata nevoie de 2-3 marturii pentru orice lucru.

  Altfel este totul doar o goana ieftina dupa senzational si extraordinar.

  Multi predicatori fabrica astfel de lucruri si le plaseaza ca adevaruri pentru a emotiona si pune in priza adunarea lor care devine poate mai indiferenta, mai rece, mai caldicica.

  Aceasta insufletire falsa este o practica des intalnita la mesajul lui Branham si la adunarile lui Frank la fel. Insasi Branham povestea deseori tot felul de vise si lucrari mari, care faceau ca Rapirea sa para ca va fi la noapte, chiar atunci.

  Am observat ca intotdeauna exista o realitate in spatele acestor false evenimente si de la acele adevaruri speculate se ajunge la constructia unor astfel de lucruri.

  Parerea mea este ca aici avem de-a face doar cu o alta exagerare si chiar fabricare de emotii si sentimente de frica si asteptare falsa a Venirii Domnului. Avem de-a face cu o falsa confirmare a lui Branham ca profetul Ilie.

  Biblia spune clar cine este acel Ilie. Asa ca orice vis sau revelatie impotriva Cuvantului este total falsa si nu are nici un sens. Nu implineste si nu indeplineste scopul lui Dumnezeu.

  Este doar ceea ce a fost mereu la mesaj in ultimii 60 de ani. O joaca de oameni imaturi.

  Domnul fie cu noi!

  • Ioan Dascal

   Ti-amintesti de Eminescu ? Cand el a scris poezia Scrisoarea a treia ? ” Un mosneag, da, imparate, dar mosneagul ce-l privesti nu e om de rand, ci este Domnul Tarii Romanesti ! ”
   Tu ne zici ” oameni imaturi ” iar descoperirea data noua de Tatal ceresc o numesti „joaca de copii „, si nici nu stii cata dreptate ai in ceea ce zici , fiindca nu esti obisnuit cu lucrurile duhovnicesti .. Tu nu poti sa vezi ca noi suntem copiii lui Dumnezeu si noi ne jucam cu mare bucurie . Ce altceva ar putea sa fie jucariile noastre , afara de Lucrurile spirituale , pe care El ni le arata prin Cuvantul Sau vorbit ?
   Tu nici nu stii macar ce este credinta, de aceea scrii bazaconii pe blogul tau . Tu nu vezi decat lucrurile trecatoare, .Noua insa Cuvantul ne-a spus ca lucrurile care nu se vad sunt vesnice , pentru ca din acelea sunt facute lucrurile care se vad . Definitia biblica a credintei , asa cum o citesc eu din Biblia regelui Iacov , este asa ” Credinta este substanta lucrurilor nadajduite, increderea puternica in existenta lucrurilor care nu se vad ”
   De ce as crede vorbele unor oameni necredinciosi , care , in loc sa puna un comentariu decent si corect pe baza Scripturilor, cauta mereu nod in papura la lucrurile firesti, care sunt reale doar in imaginatia lor bolnava ?
   Nu sunt oare mai indreptatit a crede marturia unui frate despre care stiu ca este cinstit in ceea ce spunesi care vorbeste ” dupa Scripturi ” ?
   Desigur, Biblia ne spune clar cine este ” acel Ilie „, depinde numai sa citesti in locul potrivit . Marturia Cuvantului este cu privire la duhul si puterea lui Ilie, nu uita ca duhul lui Ilie s-a manifestat nu numai prin vorbe , ci si prin puterea alocata lui de catre Dumnezeu
   Domnul Isus a pus in fata ucenicilor cele cinci slujbe ale duhului lui Ilie, ( adica ” slujba incincita” ) toate deodata , si atunci El a zis ca ” Ilie va veni intai si va aseza din nou toate lucrurile „. Acolo era prezent si Ilie Tisbitul din vechime, era si Moise de fata , Isus le-a dezvaluit taina lui Ioan Botezatorul, care venise deja cu a treia din acele cinci slujbe, ( a doua fiind in persoana lui Elisei, peste care Dumnezeu a revarsat o indoita masura din duhul lui Ilie ) dar atunci slujba lui Ioan era deja gata, capul lui Ioan fiind taiat . Totusi, Domnul a zis ” Ilie va veni intai „… Nu afost Ioan acela care a reasezat din nou toate lucrurile, ci William Branham a facut lucrul acesta . Si nu a fost Branham acela care trebuie sa fie omorat in Piata Cetatii , ci Dumnezeu i-a dat lui sa faca lucrari care s-au potrivit si cu acelea ale lui Ilie si cu acelea ale lui Moise , dar mai ales cu acelea ale Domnului Isus Hristos .. Prin el Dumnezeu ne-a aratat cum trebuie facute in mod corect ” toate lucrurile ” lui Dumnezeu : Branham a facut tot ce a vazut pa Tatal facand , dupa modelul lui Isus Hristos ( va refer la faptul ca s-a rugat si a pronuntat vindecarea numai in urma viziunii care i-a fost data de Ingerul Domnului
   Insa nu ne putem astepta de la un apostat sa inteleaga ce spun lucrurile descoperite credinciosilor
   Ce lucrari ai facut tu MrLica , ca sa credem in povestile tale ?
   Din partea lui William Branham avem mai mult de o mie de predici ale Cuvantului descoperit si mii de marturii de vindecare divina la rugaciunile lui si ale celor care-i urmeaza corect invatatura . Din partea ta , numai barfe si cuvinte de ocara la adresa lui si a celor care au inteles Mesajul divin care ne-a fost transmis prin slujba lui .
   Daca-ti zic : ” ciocul mic ! ” te zburlesti si iar pornesti, ca in ultimul articol, sa insiri si sa repeti mii de vorbe nebunesti, precum la publicitate, sa prostesti, daca se poate , pe cine-ti va cumpara ” fake „-ul scris de mana ta.

   • Vestea buna

    Nelutule, daca astfel intampini o a doua opinie, obiectiva si 100% biblica, atunci asculta in continuare doar comentariile care plac urechilor tale.

    Doar nu cumva te astepti sa ti se spuna doar ce iti place. E grav daca inca tot asa ai ramas.

    Toxicitatea spirituala si lipsa de de care inca dai dovada ma face sa nu mai doresc sa revin aici pe blog, desi am venit la invitatia ta.

    Cand tu nu respecti dreptul altuia la o a doua opinie, tu nu ai dreptul sa mai vorbesti.

    Ma inviti la tine si apoi ma lovesti? Treaba ta. In final e dreptul tau sa faci asta, dar vorba lui tata „o bâta imi este de ajuns”.

    Eu am comentat si la articolul celalalt despre iubire si pentru ca am vazut ca e invatatura sanatoasa, biblica si practica am apreciat-o si am laudat-o. Asta inseamna a fi obiectiv si loial Scripturilor. Sa studiezi textul respectiv in mod aproape juridic-biblic. Altfel ne trezim ca fiecare spune ce vrea, iar noi trebuie sa le inghitim fanteziile lor bolnave si -iata- atacam pe cei care nu sunt de acord.

    Ti-as fi dat niste elemente din marturia aceea sa vezi de ce eu sunt aproape 100% sigur ca e falsa. Dar nu ti le dau. Cauta-le. Si aici eu nu mai revin.
    Bucurati-va fratilor cu idei care va gadila la urechi.

 2. admin

  De ce te-ai suparat, frate Lica ? Daca tu, dupa cum se vede din ce ai comentat, nu respecti opiniile altora, ai vrea cumva sa impui altora sa respecte opiniile tale ? Fratele Dascal ti-a replicat dupa opinia lui. Si apoi, este alegerea ta proprie sa mai revii pe acest blog ., iar daca nu, aceasta ne spune ca nu gasesti aici nimic bun pentru tine si nu ne parasesti doar pe motiv ca cineva a spus ceva ce nu-ti convine . Ar trebui sa fii sincer cu tine insuti, in primul rand fiindca aici nu esti cenzurat, asa cum mi s-a spus ca procedezi cu unii comentatori care calca pe terenul tau . Acesta nu este blogul lui ” Nelutu „, chiar daca si el este un ” oaspete ” la masa noastra , a celor care iubesc Mesajul si pe Mesagerul lui Dumnezeu, oricare ar fi el
  ( ” adnin ” inseamna ” administrator „)

 3. vestea buna

  Gresesti. E una sa spui concluzie si alta e opinie.
  Am facut un singur lucru.

  Am atras atentia ca NU ESTE DELOC BIBLIC SA CREZI CEVA PE BAZA UNEI SINGURE MARTURII. Atat am facut.

  Si Nelutu a sarit ca arsul. Tipic branhamistilor.

  Trebuie sa imi dai dreptul sa spun ceva ce cred ca nu este corect si nu trebuie sa ma obligi sa cred visul unui om daca nu are mai multe marturii.

  Sa spui ca e corect asa ceva, fara sa stii ca e si prin a ignora modul biblic de a verifica lucrurile e o prostie de oameni infantili mental. Fara suparare, dar cum sa spui asa ceva?

  Da, poti spune ca CINEVA SPUNE CA a avut un vis….si sa il lasi sa isi spuna povestea…e corect asta….dar verifici dupa etalonul biblic si astepti…nu creezi o miscare, si valuri in jurul unei povestiri care nu are martori, si nici alte marturii, asa cum cere Sfanta Scriptura.

  Cu aceste lucruri nu iti permiti sa te joci decat daca tratezi in mod superficial si ignorant lucrurile deosebit de serioase din lumea duhovniceasca.

  La Cluj oamenii se joaca zilnic cu prorociri, vise, vedenii, false si care distrug vieti sau pun oamenii in asteptare falsa.

  Altii se sinucid, se urasc intre ei, fac rau in mod intentionat altora, altii pleaca dezamagiti pentru ca au fost prostiti 25 de ani ca „Vine Domnul anul asta”…..am prins destui proroci falsi cu minciuna incat sa le stiu modul de operare.

  Aici poti vedea.
  httpss://mesajul.blogspot.com/2015/12/cosmarul-continua.html

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *